Model klachtenregeling

Commentaren

Transcriptie

Model klachtenregeling

										                  

Vergelijkbare documenten

klachtenregeling - Basisschool St Martinus

klachtenregeling - Basisschool St Martinus een klacht bij de klachtencommissie of bij het bevoegd gezag en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 4. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien e...

Nadere informatie

Klachtenregeling

Klachtenregeling een minderjarige leerling betreft, door de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. f. disc...

Nadere informatie