Minder, anders en efficiënter…

Commentaren

Transcriptie

Minder, anders en efficiënter…
De Zonne
Zonne--arc vzw
Energiezuinig anders
De warmtepomp, de natuur als bron
van verwarming.
Willy Lievens,
Lievens,
Z.O.T. (Zacht Onthechte Technoloog)
N.U.L. (Niet Uitgebluste Leraar)
www.zonnearc.be
[email protected]
Minder, anders en efficiënter…
Er bestaan maar
weinig
instellingen die
een soberder
leven promoten,
en degene die
bestaan, hebben
een te kleine
impact.
www.zonnearc.be
[email protected]
1
www.zonnearc.be
www.zonnearc.be
[email protected]
De zonne-arc presenteert:
Groepsbezoeken…
4-daagse zaterdagcursus Energiezuinig en
zonnig (ver)bouwen in maart en oktober. Je
wordt ondergedompeld in een stroom van frisse
ideeën omtrent verlichting, verwarming,
koeling, zonnewering, ventilatie, isolatie,
waterhuishouding, afvalverwerking... Humotica,
spieken bij moeder natuur, stak ons daarbij een
aardig handje toe.
Tijdschrift ‘De Koevoet’
www.zonnearc.be
[email protected]
2
Warmtepompen, warmte uit de
natuur oogsten…
www.zonnearc.be
[email protected]
Heat pump, a love story?
De warmtepomp hype!
Nooit geen
verwarmingsfacturen
meer…
Gratis, ecologisch en
goed voor de
portemonnee…
Het beetje stroom
dat daarvoor wordt
ingezet…
www.zonnearc.be
[email protected]
3
De toekomst is elektrisch…
Elektrische wagens
voor het vervoer…
Warmtepompen voor
de verwarming…
De natte droom van
alle elektriciteitsleveranciers…
Huishoud + warm
tapwater +
verwarming =
10.000 kWh/ jaar.
www.zonnearc.be
[email protected]
Het omgekeerde van een frigo???
Het koelmiddel
(R407) is een
mengsel van
propaan/butaan.
Bij atmosferische
druk verdampt
(kookt) het
koelmiddel reeds
bij negatieve
temperaturen.
www.zonnearc.be
[email protected]
4
Kelvin & Pascal in de ronde van Carnot
Compressor =
druk-verhoging.
Expansieventiel =
druk-verlaging.
Druk (Pascal) &
temperatuur
(Kelvin) hebben
hun lot aan elkaar
verbonden.
www.zonnearc.be
[email protected]
Verdampen:
Omgevingswarmte
opnemen.
Om vloeibaar
koudemiddel te laten
verdampen, is er
warmte nodig. Deze
warmte zal uit de
omgeving worden
gehaald, waardoor de
omgeving kouder
wordt.
www.zonnearc.be
[email protected]
5
Condenseren:
Verwarmingswarmte
afgeven.
Om gasvormig
koudemiddel
vloeibaar te laten
worden, is er koude
nodig. Deze koude
zal uit de omgeving
worden onttrokken,
waardoor de
omgeving warmer
wordt.
www.zonnearc.be
[email protected]
Verpompen van warmte:
www.zonnearc.be
[email protected]
6
Werking bodem/water WP
http://www.horos.nl/wp/wpflash.html
www.zonnearc.be
[email protected]
Actieve koeling (omkeercyclus)
http://www.horos.nl/wp/wpflash.html
www.zonnearc.be
[email protected]
7
Passieve koeling (natural cooling)
http://www.horos.nl/wp/wpflash.html
www.zonnearc.be
[email protected]
Coëfficient Of Performance - 1
C.O.P. = 0,6 x Tv/(Tc – Tv)
Tv: verdampingstemperatuur
Tc: Condensortemperatuur
De koude bron = +12°C.
Tv = (12 + 273) - 10 = 275 Kelvin
De Warme bron = (+35°C) vloerverwarming.
Tc = (35 + 273) + 10 = 318 Kelvin
Tc – Tv = 43 Kelvin (°C)
C.O.P. = 3,8
www.zonnearc.be
[email protected]
8
Coëfficient Of Performance - 2
C.O.P. = 0,6 x Tv/(Tc – Tv)
Tv: verdampingstemperatuur
Tc: Condensortemperatuur
De koude bron = -10°C (lucht)
Tv = (-10 + 273) - 10 = 253 Kelvin
De Warme bron = (+55°C) radiatoren.
Tc = (55 + 273) + 10 = 338 Kelvin
Tc – Tv = 85 Kelvin (°C)
C.O.P. = 1,8 (ontvriezen verdamper!!!)
www.zonnearc.be
[email protected]
Warmtepomp bodem/water
Viessmann VITOCAL 300-GBW 106/6,2 kW
Warmte onttrokken uit de bodem: 4,9 kW
Compressorvermogen: 1,38 kW
Afgegeven thermisch vermogen: 6,2 kW.
COP = 6,2 /1,38 = 4,5
Temperatuur bodemwater: +4°C
Temperatuur Cv water naar de vloer: +33°C
Vermogen primaire pomp: 103 Watt
Vermogen pomp vloerverwarming: 90 Watt
SPF = 3,9 (Seasonal Performance Factor)
www.zonnearc.be
[email protected]
9
Venijn in het staartje…
Koken kost
geld en
koelen kost
nog meer
geld!
www.zonnearc.be
[email protected]
Gratis (?) warmtebronnen:
1. Bodem:
Verticale bodem warmtewisselaar. Sondering
100 meter diep (50 Watt/m)
Horizontale bodem warmtewisselaar.
Captatienet 1 meter diep (25 Watt/m²)
2. Water:
Grondwater (boorput)
Oppervlaktewater (vijver, rivier)
3. Lucht:
Buitenlucht
Ventilatielucht
www.zonnearc.be
[email protected]
10
Geothermische warmtepomp
www.zonnearc.be
[email protected]
Sondering & aardwarmtekorf
www.zonnearc.be
[email protected]
11
Bodemwarmtewisselaar
www.zonnearc.be
[email protected]
Lucht/water - warmtepompen
www.zonnearc.be
[email protected]
12
De warmtepompboiler…
Stiebel Eltron WWK
300 SOL
Thermisch
vermogen: 1,6kW
Compressor
vermogen: 450 W
COP: 3,2
Inhoud: 284 liter
Combinatie met
zonne-energie
www.zonnearc.be
[email protected]
C+ ventilatiesysteem bij renovatie
Recuperatie van
ventilatielucht (20°C)
Afvoer van
ventilatielucht in WC,
keuken en badkamer
Toevoer via
ventilatieroosters of…
www.zonnearc.be
[email protected]
13
Natuurlijke toevoer zonder
thermische kapsones.
www.zonnearc.be
[email protected]
14
Primair Energie Rendement (PER)
Zelfs wanneer elektrische stroom gebruikt
wordt uit de conventionele energiemix, wordt
de laagste hoeveelheid primaire energie
verbruikt in verhouding tot de nuttige warmte.
Voor 100% nuttige warmte hebben we nodig:
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
energie
energie
energie
energie
elektrische verwarming: 294%
stookolie verwarming: 121%
gas verwarming: 119%
warmtepomp: 101%
www.zonnearc.be
[email protected]
15
Dank voor uw aandacht…
www.zonnearc.be
[email protected]
16

Vergelijkbare documenten

Algemene inleiding OCHSNER

Algemene inleiding OCHSNER Viessmann VITOCAL 300-GBW 106/6,2 kW

Nadere informatie

warmtepompen - Abts Eric Bvba - Centrale verwarming

warmtepompen - Abts Eric Bvba - Centrale verwarming Warmte onttrokken uit de bodem: 4,9 kW Compressorvermogen: 1,38 kW Afgegeven thermisch vermogen: 6,2 kW. COP = 6,2 /1,38 = 4,5 Temperatuur bodemwater: +4°C Temperatuur Cv water naar de vloer: +33°C...

Nadere informatie