“... kunstzinnig en creatief zijn ze.

Commentaren

Transcriptie

“... kunstzinnig en creatief zijn ze.
Scouting
Allart van Heemstede
http://www.allartvanheemstede.nl
[email protected]
telefoon: 010-4745193
Bezoekadres:
Lemsterlandhoeve 70
3137 GM Vlaardingen
Postadres:
Postbus 6090
3130 DB Vlaardingen
Rekeningnummer t.b.v. contributie:
postbank: 30.49.256
Rabobank: 36.56.20.823
Wapen van Holy
verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 200 exemplaren
voor vragen en opmerkingen: Eric Winkel
wap[email protected]
Wapen
JAARGANG 06/07 NUMMER 3
April 2007
van Holy
Nieuws van de Groep
–
–
–
–
–
Scouting treedt naar buiten . . . . . . . . . . . . . . .2
Het eerste Scouting klimaatbosje . . . . . . . . . . .3
All Art - kunstmarkt 2007 . . . . . . . . . . . . . . . .4
Binnenkort verwacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Cyberhike 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
–
–
–
–
–
–
–
Welpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Esta’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Kabouters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Padvindsters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Verkenners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Explorers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Stam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Nieuws uit de onderdelen
“...creatief
kunstzinnig en
zijn ze.
Zonder Allart-das
”
– Silva zonder Allart-das . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
– Beer zonder Allart-das . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Jamboree belevenissen
– Bontbekplevieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
– Als IST-er naar de WJ2007 . . . . . . . . . . . . . .12
– World Villages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Wapenfeiten
– Uit het Wapen van Holy van begin 1983 . . . .13
>>
4
Van de redactie
Eric Winkel
Dit is het eerste Wapen van Holy van 2007. We zijn
er trots op dat er deze keer zoveel te vertellen is over
de afgelopen maanden, dat dit een extra dikke editie
geworden is. 2007 is een bijzonder jaar omdat we
het 100-jarig jubileum van Scouting vieren. Voor de
Allart betekent dit dat er ook een grote groep jeugdleden en leiding naar de Wereld Jamboree gaat. In
dit Wapen van Holy kun je weer het nodige lezen
over de voorbereidingen voor deze Jamboree.
Nieuw met ingang van dit Wapen van Holy is dat bij
diverse stukjes een verwijzing naar onze website
staat, waar nog meer over het onderwerp te lezen is.
Zo zullen website en Wapen elkaar steeds beter aanvullen.
<<
Nieuws van de groep
Scouting treedt naar buiten
Han Admiraal
Een beetje afhankelijk van hoe je de bovenstaande
kop leest kan het gaan om een simpele constatering.
In de gebiedende wijs zou het meer om een oproep
gaan. Dat laatste is zeker waar voor het Jubileumjaar
2007. De wereldbond WOSM roept alle scouts op
om in het jaar dat het scoutingspel wereldwijd 100
jaar gespeeld wordt vooral naar buiten te treden en
te laten zien dat Scouting nog steeds springlevend is.
Even wat simpele getallen over Scouting op dit
moment: wereldwijd telt Scouting 32 miljoen leden.
In Nederland spelen 90.000 jeugdleden het scoutingspel, daarin geholpen door 30.000 kaderleden.
Toch denken velen dat Scouting een marginale rol
speelt als jeugd- en jongerenorganisatie. Reden
genoeg om eens wat meer te laten zien van wat al
honderd jaar jeugd en jongeren bezig houdt.
Belangrijk zoals ik vorige keer al schreef zeker ook in
de discussie rond de Wmo. Het was goed dat
wethouder Oosterom ons kwam helpen bij het
planten van ons klimaatbosje. Wij lieten zien dat
Scouting er nog steeds is en een bijdrage wil leveren
aan de samenleving. In dit geval aan de bewustwording rond klimaatverandering. Natuur en milieu zijn
één van de pijlers van het scoutingspel. Niet gek dus
dat we daar iets aan willen doen. One world, one
promise is het jubileum motto, ook van de World
Jamboree die eraan komt. Die promise gaat natuurlijk
over de scoutingbelofte die iedereen aflegt wanneer
je geïnstalleerd wordt. Het is één van de rituelen die
we kennen binnen het scoutingspel en waarin je
eigenlijk niets meer zegt dat je samen met anderen
actief wil zijn. Ook actief bezig zijn aan een betere
wereld. Dat laatste is misschien wel de bijzondere
boodschap van Scouting. Hoe die vorm te geven in
de huidige wereld is een belangrijke vraag. Daar is
Scouting Nederland ook mee bezig. In 2010 als 100
jaar Scouting in Nederland gevierd wordt moeten we
een antwoord gevonden hebben. Dat mag dan zeker
groots gevierd worden. En voor wie dan nog niet
helemaal uitgefeest is, de wereldmeisjesorganisatie
(WAGGGS) viert haar 100 jarig bestaan in de periode 2010-2012. Kortom genoeg redenen om naar
buiten te treden en te laten zien dat Scouting er nog
altijd is.
Allart website
nieuws | groep > Jubileumjaar 2007
links | internationaal > WOSM en WAGGGS
<<
Jantje Betoncollecte
Jos van Rutten
Misschien zijn wij ook wel bij u aan de deur geweest.
In de week van maandag 5 maart tot en met donderdag 8 maart, liep onze groep de Jantje
Betoncollecte. Als u ons gezien heeft, dan bent u
woonachtig in de Hoevebuurt of Hoofdstedenbuurt.
Dit is namelijk ons "werkgebied" tijdens de collecte.
Verenigingen in Vlaardingen die meedoen met de
Jantje Betoncollecte krijgen een eigen gebied
toegewezen waarin men mag collecteren. De Allart
loopt al
sinds jaren in de Hoevenbuurt en
Hoofdstedenbuurt. Vanaf zes uur 's avonds gingen
we langs de deuren. Niet alleen leiding/bestuur ging
op pad, op donderdagavond waren ook twee jeugdleden weer actief, Marloes en Dennis Winkel.
2
Wapen van Holy
De opbrengst bedroeg dit jaar ongeveer € 1.200,-.
Dit is iets minder dan vorig jaar. De helft van deze
opbrengst is bestemd voor onze eigen groep.
Iedereen die meeliep, hartelijk dank!
Allart website
nieuws | groep > Goede opbrengst Jantje Betoncollecte
<<
Het eerste Scouting klimaatbosje van Zuid-Holland
Eric Winkel
Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat we op 24
maart een bijzondere activiteit op de Allart hadden.
Op deze dag werd namelijk het eerste klimaatbosje
van Zuid-Holland aangelegd en dat gebeurde uitgerekend bij ons! Wethouder Cees Oosterom en Han
Schouten van Landschapsbeheer Zuid-Holland
waren aanwezig om ons hierbij te helpen. Het was
een gezellige drukte, waar de meeste jeugdleden en
vele ouders bij aanwezig waren.
Wij zijn erg trots dat we dit bosje op ons veld hebben
staan. Het is een symbolisch gebaar dat we ons druk
maken over het klimaat en de CO2 in de lucht. De
drie walnotenbomen zijn erg goed in staat om CO2
op te slaan. Verder zijn het stevige bomen die, als ze
flink gegroeid zijn, ook nog eens als klimmateriaal
gebruikt kunnen worden. Onder normale omstandigheden kunnen deze bomen zeker 100 jaar oud worden, dus daar kunnen we nog lang plezier van
hebben. Op onze website staat overigens ook een
leuk filmpje over het planten van deze bomen.
Allart website
nieuws | groep > Klimaatbosje geplant
<<
De rode draad binnen de Allart
Pia Admiraal
Het is alweer eventjes geleden, maar op zaterdag 20
januari zijn we, met leiding en bestuur, bij elkaar gaan
zitten om eens na te denken over de rode draad binnen de Allart. Na een lekker maaltijd, konden we
aan de slag. We hebben gekeken welke activiteiten
er in alle onderdelen gedaan worden, wat een specialiteit van een onderdeel is en welke knelpunten
we tegen komen. Hierbij ging het vooral om de vraag,
wat verwacht je dat nieuwe kinderen binnen je
onderdeel kunnen.
Het was een zinvolle, maar vooral ook gezellige
avond, die natuurlijk nog een vervolg moet gaan krijgen.Een vervolg op deze avond is er dan inmiddels
ook al geweest. In een kleinere groep hebben we
gekeken naar de voorbereiding op het overvliegen,
waar is de aansluiting op sociaal gebied, zelfstandigheid en scouting gebieden. Dit gedeelte komt
weer terug in de groepsraad, zodat iedereen de rode
draad weer weet te volgen!
Allart website
nieuws | groep > Leiding op zoek naar rode draad
<<
Wie weet nog wat Scalac betekend?
Eh, Scouting Allart Actief?
Precies, en wat is dat dan ook weer?
Een 5 jarig jubbilieum week
kend
voor alle jeugdleden en hun
ouders;
Okay, en weet jij wanneer dat weer
komt?
Volgend jaar Pink
ksteren,
Dus 9 t/m 11 Mei 2008. Niet vergeten in de agenda te schrijven!
Jaargang 06/07 nr. 3
3
ALL Art - kunstmarkt 2007
Jos van Rutten
Zaterdag 16 juni 2007, deze dag moet u
alvast in uw agenda noteren. Op de
Allarthoeve zal dan de All Art Kunstmarkt
2007 worden gehouden. Een kunstmarkt
bij de Allart? Wat is dat voor een culturele
manifestatie en waarom wordt deze bij de
Allart gehouden?
Onze ervaring leert dat scouts niet alleen
actief zijn met spel of lekker erop uitgaan:
kunstzinnig en creatief zijn ze ook. Deze
kunstzinnigheid willen wij laten zien tijdens de All Art Kunstmarkt 2007 op zaterdag 16 juni 2007. In de weken voor de
Kunstmarkt wordt er heel wat gekunsteld,
geverfd en wellicht getimmerd door alle
onderdelen. Iedereen maakt één of paar prachtige
kunstwerken en deze zullen worden verkocht op de
All Art Kunstmarkt. Waar gaat de opbrengst naar
toe? De opbrengst is natuurlijk bestemd voor onze
eigen groep. Kon u verleden jaar genieten van lekkere
Vlaardingse IJzerkoekjes, dit jaar en ook de jaren
hierna, geniet u nog van de Allart kunstwerken aan
de wand, op de kast of wellicht uit uw stereoapparatuur. Het is de bedoeling dat er dit jaar door onze
leden een CD wordt uitgebracht met favoriete
Allartsongs.
Op deze dag is natuurlijk iedereen welkom: ouders,
broertjes en zusjes, opa's en oma's, de buren, tantes
en ooms, noem maar op. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd en wellicht een hogere opbrengst….. De
Kunstmarkt wordt gehouden vanaf 10.30 uur tot
12.30 uur. Naast de verkoop zijn er ook nog
activiteiten voor de jeugdleden en het Allart restaurant ontbreekt natuurlijk ook niet. Via onze website
en via brieven zult u nog nader worden geïnformeerd.
<<
Binnenkort verwacht
Astrid Arts
Nu het 's avonds weer langer licht is krijg ik weer
helemaal zin het voorjaar en de zomer. Heerlijk zonder jas naar buiten en als het wat warmer wordt zelfs
zonder uniform. Daarom hebben we iets leuks
bedacht: een echt Allart T-shirt. Je hebt leiding en
bestuur vast al eens in zo'n rood T-shirt zien lopen.
Binnenkort krijgen jullie de kans om ook zo'n soort
T- shirt te bestellen. De opdruk komt dan wel aan de
voorkant. Dus daarom: let op de brief met bestelformulier die er aankomt en: BESTEL!! Het zou toch erg
leuk zijn wanneer iedereen binnen jouw onderdeel
met hetzelfde T-shirt rondloopt.
Allart fleecevest erbij bestellen. Je weet wel, zo'n grijs
vest met een rood eendje aan de voorkant.
Dit alles natuurlijk voor zeer redelijke prijzen, maar
daar lees je alles over in de brief die binnenkort wordt
uitgedeeld.
<<
Mocht je dat nu te koud vinden, of vast vooruit kijken
naar een stenge winter, dan kun je ook meteen een
Allart website beoordeeld door Scoutsinfo
Han Admiraal
De Allart website is in het laatste nummer van
Scoutsinfo, het landelijk magazine voor leidinggevenden en bestuursleden, beoordeeld. In het
juryrapport is onder meer te lezen dat de website
helemaal uit elkaar barst van informatie. Het levert
ons een dikke 9 op. Dat is natuurlijk een hartstikke
mooi resultaat. De website barst niet alleen van de
informatie, er worden regelmatig nieuwe zaken
toegevoegd. Zo is er onder informatie > sinds 1973
van alles te lezen over hoe de groep is ontstaan. Op
de foto's is ook te zien dat in 1979 het gras al niet zo
best groeide bij de Allarthoeve. Ga je naar speltakken
> allart blogs dan kom je op de weblog pagina van
de verschillende onderdelen. Die weblogs maken het
voor leiding mogelijk om snel berichten te plaatsen.
Die vindt je hier dan ook terug, bijvoorbeeld een brief
over het komende weekendkamp. Sommige ouders
vonden het jammer dat de foto's op de website alleen
in lage resolutie te downloaden zijn. Dat maakt het
4
Wapen van Holy
afdrukken als foto niet mogelijk. Ook dit is nu verbeterd. Kijk maar eens bij de laatste foto's van de esta's.
Die zijn in hoge resolutie te downloaden door op de
foto te klikken. Nieuwe fotoalbums zullen voortaan
ook te downloaden zijn, de bestaande albums worden de komende tijd aangepast. Natuurlijk kan je op
de Allart site ook terecht voor het laatste nieuws. Wil
je hiervan op de hoogte blijven, maak dan gebruik
van de RSS functie van je webbrowser. Veranderd er
iets op de Allart site dan krijg je automatisch een
bericht. Let op: dit kan ook voor de weblogs, maar je
moet je daar wel apart voor abonneren. Je kan je op
een RSS pagina abonneren door op het logo te
klikken op een pagina. Dus ga maar eens goed
zoeken naar het oranje RSS logo (voorbeeld hiernaast).
<<
Allart klusteam
Bart Woudenberg
Met het Allart klusteam zijn we al weer een aantal
avonden aan het klussen geweest op het clubhuis.
Zes jaar geleden zijn we begonnen met het
grootschalig onderhoud door de buitenkant van het
clubhuis opnieuw te bekleden. De jaren erop hebben
we elk jaar iets beet gepakt om op te knappen. Zo
hebben we onder andere de laatste jaren het terrein,
de toiletten en douches, de keuken en het leidinglokaal opgeknapt. Nu is eigenlijk de laatste fase
aangebroken van het grootschalig onderhoud: het
opknappen van de speellokalen en de gang. Dit
wordt niet zo uitgebreid gedaan als de toiletten,
keuken en leidinglokaal, maar er wordt wel het
nodige gedaan om de lokalen te verbeteren, veiliger
te maken en te verfraaien.
Het eerste waar we nu al aan bezig zijn, is om alle
ruiten in het clubhuis te vervangen door gelaagd glas.
Gelaagd glas heeft het voordeel dat het niet zo snel
stuk gaat en mocht het een keer toch zo zijn, dan
kan je er niet doorheen vallen. Per jaar sneuvelen er
enkele ruiten door verschillende oorzaken. Gelukkig
heeft dat nooit tot persoonlijke ongelukken geleid.
De laatste jaren is gelaagd glas betaalbaar geworden, zodat we besloten hebben om vanwege de vei-
ligheid alle ruiten hiermee te voorzien. Dubbel isolatieglas was in deze kozijnen helaas niet mogelijk.
Het vervangen van alle ruiten is best arbeidintensief,
dus we zijn hiermee nog wel een tijdje bezig.
Voor de rest willen we in de lokalen en in de gang de
vloeren schuren en opnieuw beitsen, alle verlichting
vervangen, nieuwe kapstokken in de gang hangen
en zo nodig dingen opknappen en schilderen.
Het klussen gebeurd voornamelijk door ouders van
leden van onze groep. Vind je het ook leuk om af en
toe een avondje te helpen klussen, dan kan je een
mailtje sturen aan Bart Woudenberg ([email protected]) of een keertje langs komen als we aan
het klussen zijn. In de kalender op onze website kun
je zien wanneer de klusavonden gepland zijn.
Wellicht tot dan!
Allart website
kalender >
<<
Cyberhike 2007: kussengevecht, Londen & cola-fonteinen
Wendy
Op zaterdag 10 maart vond de jaarlijkse Cyberhike
plaats. Inmiddels heeft deze activiteit al een vast
plekje in de planning. En ook dit jaar werd er met
veel enthousiasme meegedaan!
Dit jaar waren er 88 scoutinggroepen uit Nederland
en Belgie van de partij. Als Allart van Heemstede gingen we samen met hen een digitale strijd aan. Alles
draaide dit keer om het Londen van 1888, de tijd van
Sherlock Holmes en Jack the Ripper. Het
kabouter/verkenner-lokaal werd omgetoverd tot een
ruimte vol met computers en andere technische snufjes. Met zo'n 44 Explorer-, Stam-, leiding-, bestuuren A-team-leden gingen we aan de slag met allerlei
vragen en opdrachten. De vragen werden met behulp
van het internet opgelost. Dat was soms weer een
enorm gepuzzel! Maar gelukkig hebben we een aantal mensen die goed overweg kunnen met de digitale zoekmachnies. Voor de doe-opdrachten was
vooral veel creativiteit nodig. Zo moest er een echte
cola fontein gemaakt worden, gefeest in een lift en
gereden in een Engelse auto. Met al deze doeopdrachten werden er credits verdiend, die we konden inzetten als we het antwoord op bepaalde vragen niet wisten.
Vooraf aan de Cyberhike was er al een doe-opdracht
vrijgegeven: Hou een kussengevecht op station
Utrecht Centraal, voor de Burger King, om 20.00 uur
op donderdag 8 maart. En de Allart zou de Allart niet
zijn als we aan deze oproep geen gehoor zouden
geven. Dus gingen we de bewuste avond met z'n 6en naar Utrecht Centraal, gewapend met onze
kussens... In eerste instantie was het nog vrij rustig,
maar er verzamelden zich steeds meer mensen met
een bolle tas voor de Burger King. Een paar seconden voor 8 uur begon er iemand met aftellen, en
natuurlijk deed iedereen mee, waarna het kussen-
gevecht echt los barstte! Tijdens het gevecht hebben
we natuurlijk ook een foto gemaakt: het bewijs dat
wij er waren. Zo waren de eerste credits
al binnen.
Behalve vragen en doe-opdrachten
moesten er tijdens de Cyberhike ook
reisopdrachten
worden
gemaakt.
Hiermee kwamen we dan steeds in een
hoger level. Wij zijn tot aan level 5
gekomen. Dit leverde ons de negende
plaats op! Alleen degene die eerste werden hadden het 6e level gemaakt. Dus dat
laat al zien hoe dicht alle groepen bij elkaar
zaten.
Volgend jaar doen we natuurlijk weer mee met deze
fantastische activiteit! En ook dan gaan we voor de
1e plaats...!
Allart website
nieuws | groep > London Calling - Cyberhike 2007
<<
Jaargang 06/07 nr. 3
5
Nieuws uit de onderdelen
Welpen
Chill
De laatste tijd hebben de welpen onder
leiding van akela niet stil gezeten. Akela
heeft gewaakt over zijn welpjes. Kikker
opkomst, volleybal wedstrijden en een
voorjaarsweekend zijn een aantal van de
vele dingen die de welpen hebben gedaan
in de afgelopen tijd.
De kikkeropkomst was erg leuk. Door de
buurt zoeken naar kikkerdril. Sloten langs
op zoek naar de kikkerdril. Echter, het was
nog een beetje vroeg in het seizoen of we
hebben wat minder geluk gehad met het
vangen van de dril. Dit mocht de pret niet bederven.
Uiteindelijk hebben we monsters van het slootwater
genomen om dit op de Allarthoeve met elkaar te
vergelijken.
De volleybalwedstrijden waren ook weer een groot
succes net als vorig jaar. Onze welpen streden tegen
andere welpen/esta's van de regio Maasdelta. Door
het grote enthousiasme waarmee alle welpen waren
gekomen was het een groot festijn. Aan deze wedstrijd hebben wij van de welpen een mooie oorkonde
overgehouden. Iets om zeer trots op te mogen zijn.
een verkeerd bezorgde brief op vrijdagavond
besluiten wij hierop in te gaan. Wij sturen onze heldhaftige Hathi erop af. Hij moet zich als iemand anders
voordoen. Zo kon hij het gif ophalen dat bedoeld
was voor vernietiging van het klimaatbos de dag
erna. Het lukt dappere Hathi om het gif te bemachtigen. Zaterdagmiddag blijkt Dunk te zijn ontvoerd.
De ontvoerders laten ons via een SMS bericht weten
dat zij het gif willen ruilen voor Dunk. Wij veranderen
het gif in poeder en zetten de flessen terug op
dezelfde plek waar wij het vrijdagavond hadden
opgehaald. Na enkele uren komt Dunk dan eindelijk
terug. Wij waren reuze blij dat onze Dunk weer veilig
terug was. Na een vergissing met de wisseling van
wintertijd naar zomertijd vloog het weekend zo om.
Al met al hebben de welpen weer een fantastische
tijd gehad afgelopen weken.
Allart website
Speltakken | Allart blogs > welpen
<<
En dan, ja, eindelijk het langverwachte voorjaarsweekend. Wij hadden de eer om Dunk van de bevers bij ons te hebben gedurende het weekend. Na
Esta’s: jubileum en meer
Funki
Wij van de esta's hebben weer veel
meegemaakt: leuke opkomsten, heel
leuke opkomsten, en verschrikkelijk leuke
opkomsten. Te veel om op te noemen. Er
zijn ook explorers mee komen kijken tijdens de opkomsten. De esta's vonden dit
erg leuk. En het was extra leuk voor Beer
en Funki want het waren allemaal meisjes. Deze meisjes gaan ook bij de
kabouters,welpen en bevers kijken. En als
ze het erg leuk hebben gevonden dan
worden ze misschien wel ergens leiding.
Misschien ook wel bij ons, laten we het hopen! Want
je leert pas echt scout te zijn bij de esta's.
Met de esta's naar het reispaleis: vroeg in de och-
6
Wapen van Holy
tend verzamelden de esta's op het clubhuis. De leiding (vooral Funki en Beer) was sacherijnig en had een
ochtend humeur. Gelukkig kwamen Pluk en Marloes
de boel een beetje opvrolijken en dat had resultaat.
Binnen de kortste keren was het 1 groot feest en gingen we te voet naar de tram. Onderweg moesten
we natuurlijk even controleren of de welpen leiding
al opgestaan was. Wij esta's zijn de rotste niet en
hebben een welpen leiding helpen wakker maken.
Om half 9 hebben we met zijn alleen vriendelijk door
zijn raam geroepen dat hij wakker moest worden.
Hier was hij natuurlijk erg blij mee; nu had hij tenslotte
een paar uur meer om van de dag te genieten. We
gingen verder naar de tram en eenmaal bij de tram
aangekomen besloten we ook in te stappen. Het was
een lange reis met verschillende grappen door esta's
over de leiding. Wij kwamen vlak bij het reispaleis
aan. Nog een stukje lopen en we waren er. De laatste esta werd ook bij de groep gevoegd en zo waren
we net als bij het weekend weer helemaal compleet.
Het reispaleis zelf was een avontuur. Er waren verschillende kamers en in elke kamer waren allerlei dingen te ontdekken. Bijvoorbeeld: wie er in de kamer
verbleef, uit wat voor land ze kwamen, wat voor
problemen ze hadden. Na een super leuke dag
moesten we helaas van de leiding weer terug naar
Vlaardingen.
>>
>> Verder hebben we erg leuke insigne opkomsten
gehad. Wij (de leiding) hadden blaadjes uitgedeeld
en daar konden de esta's zich inschrijven voor een
bepaald insigne. Iedereen werd gelukkig bij de 1e of
2e keus ingedeeld. De kinderen van serveren hebben
leren servetten te vouwen. Dit zag er heel erg
leerzaam en vooral ook erg leuk uit. Voor winkelen
moesten esta's toneelstukjes opvoeren over winkelen. Ze zijn ook werkelijk naar een echte winkel gaan.
En in de pauze hadden we heerlijke popcorn. Beer
vertelde dat er pizza's gemaakt gingen worden. Als
je bij de parkeerplaats kijkt zie je mooie tuintjes en er
zijn ook overal bollen en zaadjes geplant. We hebben
flinke discussies gehad over bloembollen in de vriezer
en of deze sneller zouden uitkomen. Aan het einde
van deze 2 opkomsten hadden de esta's een mooi
insigne verdiend voor op hun uniform.
en nog een week mank gelopen heeft. Toen dacht
Funki dat hij ook wel kon snowboarden en heeft hij
daar een snelheids record verbroken (hij viel na 2 seconden). Er zijn ook filmpjes die de esta's geweldig
vonden over vallende leiding. Ook zijn we volop
bezig met de voorbereiding voor het kamp en we
kunnen alvast vertellen dat het er naar uit ziet dat
het een super gaaf kamp word, ook al kunnen we
daar nu nog niet zo veel over kwijt.
Allart website
foto’s | esta’s | activiteiten > insigneopkomst 1 - 2007
foto’s | esta’s | activiteiten > jubileumopkomst - het reispaleis
speltakken | allart blogs > esta’s
<<
Ook een leuk weetje: de esta leiding is gaan skiën in
Zoetermeer. Er waren veel ongelukken zoals bijvoorbeeld van Silva die heel hard viel met snowboarden
Esta’s: groentensoep
Thom (esta)
Hallo Beer,
Ik heb een lekkere groentesoep gemaakt, hier volgt
het recept.
Verse of eventuele diepvriesgroenten, een zakje.
Pond gehakt, in kleine balletjes gedraaid.
Als basis kant en klare bouillon, of zelfgemaakte
bouillon, of een zakje groentesoep, wij hebben beide
gebruikt, daar word de soep lekker zout van.
Vermicellie, of elleboogjes macaronie.
goed roeren!!Eventueel ontstaand schuim kan je
afromen met een schuimspaan.
Voeg de gesneden groenten toe en laat het geheel
op een laag pitje lekker trekken, circa 20 minuutjes,
voeg dan de vermicelli toe, en laat deze nog 3 a 4
minuutjes meekoken. Vergeet niet af en toe te
roeren!!! De soep is nu klaar, maar je kunt er ook
nog van alles bij doen eventueel, zoals gepureerde
tomaten, dan word het een tomaten groentensoepje.
Eet smakelijk en de groeten van Thom.
Neem een grote pan, vul die met anderhalve liter
water, voeg de bouillon toe, en laat dit tegen het
kookpunt aan komen. Zodra het bijna kookt kan je
het zakje soepmix toevoegen en de soepballetjes,
<<
Kabouters
Ruig
Jeetje, wat gaat de tijd snel! Zo hebben we naar ons
gevoel nog maar net zomerkamp gehad en is het nog
maar net kerst geweest of we zijn al weer begonnen
aan de lente. Lente; dat was ook wel te merken aan
het weer van afgelopen week! Voor het eerst sinds
lange tijd was het lekker warm en konden we bij sommige spelletjes zelfs even zonder jas naar buiten.
Afgelopen opkomst hebben we dan ook flink wat
buitenspelletjes gedaan om het weer te benutten.
Denk maar aan de opkomst van een paar weken geleden dat we nog met zijn allen koud binnenzaten en
thee dronken om het wat warmer te krijgen. We hadden toen zelfs de ramen dicht gelaten omdat het zo
hard regende.
Gelukkig vinden de kabouters elk soort weer leuk.
Want zeg nu zelf; elk soort weer heeft een voordeel!
Bij regen kunnen we gezellig kletsen en binnenspelletjes doen maar bij de mooie zon van zaterdag
hebben we natuurlijk lekker gevoetbald en estafettes
gespeeld.
Tijdens de laatste estafette was het de bedoeling om
zo snel mogelijk met een rietje een flinke teug water
uit een bak water te halen en dat over te brengen
naar een beker aan de andere kant van het veld.
Ontzettend lastig natuurlijk! En niet iedere kabouter
was er even goed in, maar uiteindelijk kregen we de
waterbakken hartstikke vol. En alsof dat nog niet
genoeg was bood de leiding aan om mee te doen en
een wedstrijd tegen alle kinderen te spelen. 21
kabouters tegen 4 man leiding en een explorer! Met
wat vals spelen hier ( kabouters die onze beker
omgooiden zodat we overnieuw moesten beginnen )
en wat gemopper daar (de kabouterleiding heeft
natuurlijk een grotere mond = veel meer water) heeft
de leiding de kabouters verslagen met een verpletterende overwinning. Wat goed van ons he ;)
Maar gelukkig was er voor de kabouters nog zat leuks
over. De leiding had nog een doos met heerlijke
snoepveters in het clubhuis staan. Vier verschillende
kleuren veters werden aan elkaar gebonden en door
Aimee en Ruig in het lokaal verstopt.
>>
Jaargang 06/07 nr. 3
7
>> Ando, Wiwo en Wamsie stuurden de kabouters
om en om naar het lokaal om zo al het lekkers op te
sporen. Zag de kabouter een bundeltje veters? Dan
mocht ze die meenemen naar het lokaal en daar opeten (en natuurlijk niet doorvertellen waar de rest
verstopt lag!! )
Zo, en nu genoeg over de opkomst van afgelopen
week! Want we willen jullie natuurlijk niet onthouden
wat we de afgelopen weken allemaal gedaan hebben
(en nog gaan doen!!). Wij hebben : gevoetbald,
gebulldogt, boompjeverwisseld, geknutseld, iemand
is hem niemand is hem gespeeld, een quiz gedaan,
balletje wegtrap gespeeld en nog heel veel meer gave
spelletjes.
En als we nu aan onze kabouters vragen wat hun
favoriete spelletje is? hihi, dat hoeven we geeneens
te vragen : Hoekjetrek!! De leiding is benieuwd, misschien wanneer de oudste kabouters hun opkomst
hebben......
kabouters. Op Valentijnsdag was het zover.Ruig had
een grote verrassing gepland en de ouders van Ando
en Wamsie gevraagd om als verrassing naar het clubhuis te komen. We hadden de ouders stiekem richting het leidinglokaal gemanoeuvreerd en Ando en
Wamsie wat te doen gegeven in het kabouterlokaal
zodat ze hun ouders niet binnen zagen komen.
Eenmaal in het clubhuis hebben we Ando en Wamsie
met een doorzichtig smoesje naar buiten gestuurd
met de oudste kabouters. We hebben alles in het
lokaal snel klaargezet opdat er geïnstalleerd kon worden. Slingers, mooie versieringen en stoelen voor de
ouders die we ondertussen in het lokaal hadden binnengesmokkeld.
Een kabouter mocht naar buiten gaan om Ando en
Wamsie naar binnen te halen. Ando en Wamsie hadden niets door en toen ze de gang binnen kwamen
lopen kon Ando zijn ouders al zien zitten. Ruig had
Ando nog nooit zo rood gezien! De verrassing was
dus groot toen ze het lokaal binnen mochten gaan
waar Ruig klaarstond met allemaal mooie spullen
voor de installatie! We willen Ando en Wamsie nogmaals heel erg feliciteren! Welkom bij het team!! En
mochten er nog ouders of kabouters zijn met tips hoe
we WiWo nog kunnen verrassen, we horen het
graag!!
Allart website
foto’s | kabouters | activiteiten > installatie ando en wamsie
<<
En tot slot wat nieuws vanuit de leidinghoek! : Ando
en Wamsie zijn nu officieel geïnstalleerd bij de
Padvindsters
Sabrina
Ook de Padvindsters hebben de afgelopen weken
niet stil gezeten!
We hebben het jaar 2006 gezellig afgesloten met een
kerstdiner. Iedereen kwam netjes gekleed en had iets
lekkers bij zich. We hebben met z'n allen gezellig
gegourmet en het eten was heerlijk! Op naar 2007!
We zijn in het nieuwe jaar rustig begonnen met
spelopkomsten. Na een aantal weken zijn we ons
gaan voorbereiden voor de IJsberentocht.
Tochttechnieken, coupeltjes opzetten en EHBO.
Eindelijk was het dan zover. Vrijdag 9, 10 en 11 februari zijn we met veel Scouts en leiding op IJsberentocht
gegaan. Vrijdagavond ongeveer 5 kilometer gelopen
naar het kampeerterrein. Netjes de tenten opgezet
en rustig geslapen, hum hum. Zaterdagochtend
begonnen we al vroeg, rond 9.00 uur vertrok het
eerste groepje. Soms een bui tussendoor, maar we
mogen niet klagen, we hebben erg mooi weer gehad!
Na een lange tocht van ongeveer 17 kilometer kwamen we aan in een warm clubhuis waar we onze bedden mochten klaarleggen. Heerlijk ouderwets macaroni gegeten en s'avonds nog een actief spel gedaan.
Veel Scouts waren na het spel moe en gingen dan
ook meteen slapen, maar er zijn altijd een aantal uitzonderingen, hihi. Zondagochtend een beetje uitgeslapen, maar toch nog op tijd vertrokken, op zoek
naar de sudoku puzzelstukken. Toch nog 7 kilometer
gelopen. Eenmaal aangekomen bij het eindpunt ston-
8
Wapen van Holy
den al veel ouders te wachten op ons! Op het clubhuis nog met z'n allen afgesloten en dit was dan weer
de IJsberentocht 2007. Dit is natuurlijk een samenvatting van de IJsberentocht, op de allartsite staan
alle foto's van het weekend met een uitgebreid verslag!
Na de IJsberentocht hebben we veel spelopkomsten
gehad, muffins gebakken, gekookt voor de RSW en
patrouille tenten opgezet, ook nog geoefend voor de
Volleybalwedstrijden, maar helaas gingen deze niet
door, vanwege te weinig Padvindsters.
De komende opkomsten zullen we ons voorbereiden
op de RSW die 21 en 22 april plaatsvinden in
Maassluis.
Allart website
nieuws | groep > scouts lopen 18e IJsberentocht
<<
Verkenners
Koen
Hierbij wederom een aflevering van Quick en Flupke.
Afgelopen tijd hebben we een heleboel meegemaakt
bij de verkenners. We hadden een hoorspel opkomst.
Weten wij wat dat is. Maar nu zijn we er eindelijk
achter. Je maakt dus een verhaal met achtergrond
geluiden met allerlei materialen zonder al te veel te
zeggen. Het was wel erg moeilijk om alles even
duidelijk te laten klinken maar het volledige resultaat
was geweldig.
De week erna kwam de morseopkomst. Heel erg
interresant om te zien hoe men met elkaar communiceerde vroeger. Erg leuk met al die pieptoontjes,
maar af en toe werd je er wel knetter van. Na de
morseopkomst hebben we afscheid genomen van
Ruth. Ze heeft ons verlaten wat erg jammer is. Zij
was gewoon ons groente- en fruitvrouwtje. Maar we
zien haar gelukkig met zomerkamp weer terug. Dan
gaat ze mee als kookstaf.
Laatst hebben we ook een RSW dag gehad. Een heel
succesvolle dag volgens de leiding. Wij vonden het
ook erg leuk. Het bereid je toch een beetje voor op
de RSW, die er al weer snel aankomt. We hebben
tenten opgezet, EHBO herhaald, zakmessen beleid
gedaan en natuurlijk gekookt. Als klapper van die
dag hebben we vuur gemaakt. Wat ons toch het
meeste ligt. Het lukte niet altijd maar toch. Kortom
een leuke dag.
waaien en in de duinen banjeren. We gaan per trein
daarheen dus dat wordt weer
gezellig. Wij hopen dat het
beter weer wordt dan de
vorige keer. We waren toen
met z'n allen verzopen van de
regen.
Weet je waar wij nu zin in
hebben. Wij hebben zin in
kamp. Dit jaar gaan we van 21
tot en met 28 juli op kamp.
Lekker met z'n allen naar
Ommen. Als het net zulk goed
weer wordt als vorig jaar kan
het al helemaal niet meer stuk.
Dit hadden we te melden deze keer. Eigenlijk hebben
we zoveel te vertellen dat we nog wel even door kunnen gaan. Maar ja, dan hebben we ook niets meer te
melden in het volgende stukje in het Wapen van
Holy.
Allart website
nieuws | groep > scouts lopen 18e IJsberentocht
foto’s | verkenners | activiteiten > hoorspelopkomst 2007
speltakken | allart blogs > verkenners
<<
Binnenkort gaan we op de Duinemars. Lekker langs
het strand een kilometertje of 10 lopen. Heerlijk uit-
Explorers: activiteitenverslag van de ICT groep
Arjen
Mexicaanse Avond
Samen komen, kletsen, kampvuur en eten; je kent
het wel van vorig jaar. We hebben het over de
Spaanse avond. Iedereen had het naar zijn zin en het
liep allemaal goed. We zijn nu al bezig met een
nieuwe avond. Het thema is al bekend. We gaan de
avond gezellig maken met lekker eten uit het hete
Mexicaanse land. Het wordt gezellig en we sluiten af
met een drankje. Wanneer? Nou dat is nog niet helemaal bekend, maar we willen proberen dit in juni te
houden. Hier over volgt nog een aparte brief met
meer informatie.
Duik opkomst
Toen we wilden duiken met de groep konden we niet
duiken, omdat er niet genoeg spullen aanwezig
waren, maar er was een andere oplossing: we gingen met de groep snorkelen. Iedereen had spullen
gekregen en we gingen in het water. We leerden de
Basisvormen over de duiktechnieken en als iemand
het goed deed mocht hij of zij met een duikfles gaan
duiken die ze nog overhadden. Iedereen had het naar
zijn zin. De volgende keer gaan we wel duiken, maar
daar horen jullie meer over.
Casino opkomst
We hadden een geweldige casino opkomst georganiseerd met verschillende tafels waar je 3 verschillende
casino games kon doen. We hadden een Blackjack
tafel waar je kon inzetten met fiches en je kon je inzet
verdubbelen door te winnen. Bij de Roulette tafel
hadden we een Tafelkleed waar je (nep)geld kon
inzetten en kon winnen. Als laatst had ik een Pokerset
meegenomen om met een groepje poker te spelen
en aan die mensen poker te leren. Iedereen begreep
het snel en deed positief mee. Het was een geweldige
opkomst waarbij iedereen gezellig meedeed.
24uurs opkomst
Het was een leuke opkomst waarbij iedereen 24uur
actief wakker moest zijn. Het was heel gezellig met
allerlei spellen buiten en binnen. We hadden ook een
film gekeken met de groep waarbij bijna iedereen in
slaap viel. Om de tijd vol te maken hadden we 3 films
achter elkaar gekeken, terwijl sommigen lagen te
slapen en er was ook een groepje actief in de keuken
aan het pokeren. In de ochtend lekker ontbijten en
kletsen. Er was ook een leuke actieve ochtend spel:
Anna Maria koekoek. Wel kinderachtig, maar toch
leuk. Iedereen deed gezellig mee. Er worden ook
foto's op internet gezet over deze opkomst.
Meer opkomsten kunt u lezen op de website van de
explorers en een reactie er aan toevoegen wat u er
van vind.
Allart website
speltakken | allart blogs > explorers
<<
Jaargang 06/07 nr. 3
9
Explorers: Pasen 2007
Tanja (explorer)
Dit jaar hebben we vanwege de jamboree
het zomerkamp in tweeën gesplitst en
over Pasen en Hemelvaart verdeelt.
Afgelopen week hadden we het eerste
weekend in België en probeerden alles zo
lowbudget mogelijk te doen. Vrijdagnacht
hebben wij in een grot geslapen. We hadden de grot helemaal versierd met waxinelichtjes en het was heel gezellig.
De volgende ochtend begonnen we gelijk
met lopen met rugzak en al. De GPS hielp
ons daar bij. De tocht was ons een beetje
te veel dus we hadden het wat ingekort.
Die nacht hebben we een zeil opgehangen in het bos en daar onder geslapen.
weer verder lopen, gelukkig zonder bagage. Wie wou
abseilen mocht dat. Helemaal aan het einde van de
tocht moesten we door een stromende rivier heenlopen. Met veel moeite en in onze onderbroeken
deden we dat. Gelukkig was dit het einde van de
lange tocht.
Het was de bedoeling om in een ruïne te overnachten.
Maar omdat we vreesden dat het te koud zou worden, zijn we weer terug naar onze grot gegaan. Die
we weer volledig hebben versierd met kaarsjes.
De volgende ochtend ruimden we alles weer op en
reden we weer naar huis
Allart website
De volgende ochtend ruimde we alles
weer op, na het ontbijt liepen we weer
verder. Na een paar uur lopen moesten
we een heel steile helling op. En over een
volledig overgroeid pad was dat best
moeilijk. Eenmaal aan te top hielden we
een welverdiende rust. Daarna gingen we
foto’s | explorers | zomerkampen > zomerkamp 2007-I
<<
Stam
Kevin
Als het vrijdagavond wat later is geworden komen
de stammers weer bij elkaar voor de opkomst. De
laatste tijd komen er alleen jongens (waar blijven de
meisjes?). De afgelopen opkomsten varieerden heel
erg. Een aantal weken geleden was het mooi weer
en zijn we naar buiten gegaan. We hebben een lekker
kampvuur gemaakt.
Bij zo'n vuur komen altijd verhalen los die anders niet
geuit zouden worden. Dit zijn vaak waardevolle
avonden. Maar niet altijd is het even serieus hoor.
Daarnaast hebben we een avond gepokerd met
dobbelstenen en het blijkt dat de allart-stammers
beroepsbluffers zijn en aan elkaar gewaagd zijn. Een
aantal weken geleden keerde een jaarlijkse activiteit
terug, het moordspel van Bart Post.
Een zeer ingewikkelde zaak, met veel doden, getuigen en alibi's. Ook dit jaar heeft niemand de moordenaar kunnen vinden! Bart bedankt voor je
geweldige spel: volgend jaar weer!
Als er een weekend gepland staat van een ander
onderdeel, gaan we ook wel de deur uit. Afgelopen
vrijdag zijn we op de BOETZOLDER gaan poolen. Na
wat afgekeken te hebben en geprobeerd zijn we met
veel plezier begonnen. Na een biertje gaat het opeens
veel beter en hebben we de avond (met een nog heel
laken) afgesloten.
De stam is behoorlijk bezig en we hopen nog jaren
zo door te gaan!.
<<
Zonder Allart-das
In deze rubriek willen we iedere keer een aantal leden van de Allart voorstellen.
Vooral van A-team, leiding en bestuur. Op zaterdag zien we elkaar op de
Allarthoeve en spelen daar het spel van Scouting. Maar wat doen al die mensen
als ze hier niet zijn en hun Allart-das dus niet om hebben?
Wat doet Silva zonder Allart-das?
Eric Winkel
Greta is al jaren lid van de Allart. We kennen haar
beter als Silva bij de esta's.
Hoe lang ben je al lid van de Allart?
Ik ben al tien jaar lid van de Allart, waarvan 2 jaar leiding bij de esta's.
10
Wapen van Holy
En bij welke onderdelen ben je jeugdlid geweest?
Ik ben begonnen bij de esta's, en ben vervolgens padvindster en explorer geworden.
>>
>> Ben je al aan het werk of studeer je nog?
Nadat ik vorig jaar geslaagd ben op Spieringshoek,
ben ik Civiele techniek aan de TUDelft gaan studeren.
En sinds kort woon ik ook in Delft.
Doe je naast je studie nog andere dingen?
Ik werk op SG Spieringshoek om voor een project
van de TUDelft, Beta1op1, scholieren enthousiast te
maken voor de techniek. Ik help leerlingen met wis-,
natuur-, en scheikunde, met profielwerkstukken, met
PO's en met hun studie-/ profielkeuze. Daarnaast
werk ik in Delft nog op een kinderdagverblijf, waar ik
een keer per week help met overblijven.
Heb je al voor ogen wat je met je studie
wilt bereiken?
Ik wil graag een master Waterbouwkunde
gaan volgen, zodat ik bij een wereldwijde
organisatie in verschillende landen
werkzaam kan zijn.
En dit zegt een esta over Silva:
Silva is gewoon heel lief, draagt altijd een
extra sjaal, dus dat hoort gewoon bij haar.
Ze vraagt altijd of ze nog kan helpen.
<<
En heb je dan ook nog tijd voor hobby's?
Naast scouting hou ik van schaatsen.
Wat doet Beer zonder Allart-das?
Eric Winkel
Ook Jaap is al jaren lid van de Allart. Hem kennen we
beter als Beer bij de esta's.
Ben je al lang lid van de Allart?
Ik ben nu 3 jaar esta-leiding, maar ik ben al iets van
14 jaar lid bij de Allart!!
Was je als kind ook al lid van de Allart?
Ja, ik ben lid geweest bij de bevers, de welpen, de
verkenners en de explorers! Ik vond de welpen erg
leuk omdat de kampen zo spannend waren. De
verkenners waren stoer omdat we gingen kamperen
en op houtvuur moesten koken enzo. Bij de explorers mocht eigenlijk alles! Van de bevers weet ik niet
meer zo veel maar dat was vast ook leuk.
Wat voor werk doe je, of studeer je nog?
Ik studeer Geneeskunde in Leiden dus ik word later
als het goed is dokter. Ik woon nu ook op m'n eigen
kamer in Leiden, dus niet meer bij m'n ouders.
Zijn er nog speciale dingen die je met je
studie of later werk wilt bereiken?
Hmm dat is een moeilijke vraag. Ik wil
natuurlijk een goede dokter worden.
Maar eerst moet ik maar eens m'n studie
afmaken, die duurt nog 5 jaar! En ik wil
natuurlijk bij de esta's leiding blijven
geven.
Is er verder nog iets dat we van je mogen
weten?
Ik lust alles van eten zelfs spruitjes, andijvie en witlof (jammie).
En dit zegt een esta over Beer:
Beer, die is echt cool en hij doet bijna altijd met alle
spelletjes mee, net een grote esta!
<<
Wat zijn je hobby's?
Ik speel graag gitaar en op kamp speel ik ook altijd
bij het kampvuur.
Jamboree belevenissen
Een nieuwe rubriek waarin we met het oog op de Wereld Jamboree in 2007 de
belevenissen volgen van de Allart scouts die meedoen aan deze internationale
scouting activiteit. Van de Allart gaan 17 scouts/explorers als jeugdlid meedoen
aan de jamboree en 7 leiding gaat mee als IST-er.
Bontbekplevieren
Koen-Jan Admiraal
Het eerste troepweekend was vroeg in het jaar, al
direct in het bekende weekend van 20 januari. Bij de
Jamboree is het in het Nederlands contigent een
gewoonte om een speciale goede daad te doen. Het
project is toepasselijk project "Tjilp" genoemd, omdat
alle troepen deze keer naar vogels zijn vernoemd. Zo
waren er groepen die vogelhuisjes gingen ophangen
en groepjes die een vogelpark gingen opruimen, maar
de Bontbekplevieren pakten het iets gedurfder aan.
Voor degene die ons niet op het jeugdjournaal of op
de Allart-website hebben gezien, we hebben een
record poging gedaan om 's werelds langste pindaketting te maken. Vol goede moed waren we
begonnen aan deze immense klus. We moesten
namelijk meer dan 62 kilo pinda's rijgen, want dat
zou volgens het Guinness Book of Records het
gewicht zijn dat een Amerikaan al had gevestigd.
Veel gevloek en kapot geprikte vingers later werd
ons snoer gewogen, met 330 meter en 45 kilo was
>>
Jaargang 06/07 nr. 3
11
>> het niet genoeg. We hebben daarna in de stad
de recordpoging in stukken verkocht. Verder hebben
we dat weekend nog veel geleerd over de drie belangrijkste dingen op de Jamboree, je gezondheid, welke
dingen andere culturen kunnen beledigen en het
belangrijkste hoe je wel en vooral niet moet "swappen".
Heel belangrijk nieuws: tussen de weekenden in is
Marjolein (Marjolein van onze troepstaf niet te verwarren met Marjolein Tuinder van de Allart) van haar
dochter Sterre bevallen.
uur langs gegaan om te horen wat ze allemaal dat
weekend hadden gedaan. De Bontbekplevieren hadden een spetterende casino avond gehouden met
casino spelletjes van over de hele wereld; dus roulette
uit Frankrijk, poker uit Amerika en Sic Bo uit Azië.
Verder hebben we de troepspresentatie geoefend.
De troepspresentatie is de presentatie die je troep
uitvoert voor de groepen waarmee jij op een subkamp staat om Nederland te showen. Op begeleiding van muziek komt maand voor maand langs, met
mensen die showen wat de Nederlanders in die
maand doen. Zo hebben we mensen die op klompen
dansen, zak lopen en die het Nederlands elftal supporten. We hebben als Bontbekplevieren er dus twee
leuke en gekken weekenden opzitten en we kijken
uit naar het komende troepweekend, clusterweekend en daarna de Jamboree.
Allart website
nieuws | WJ2007 > recordpoging bontbekplevieren
links | overig > nederlands contingent wj2007
<<
Het tweede weekend het ik niet geheel meegemaakt
omdat ik die vrijdag en zaterdag met koorts in bed
heb doorgebracht. Maar zondag ben ik nog een paar
Als IST-er naar de WJ2007
Sabrina
1.5 jaar geleden begonnen we met de voorbereidingen voor de jamboree. Wij als IST-ers hadden ons
ingeschreven en een paar maanden later mochten
we onze voorkeur opgeven wat betreft de functies.
Nu, een paar maanden voor de jamboree, is het dan
bijna zover! We hebben een aantal voorbereidingsweekenden gehad, een introductiedag en binnenkort hebben we weer een clusterweekend.
Tijdens zo'n voorbereidingsweekend leer je veel
andere IST-ers kennen, krijgen we veel informatie
over het land Engeland en hoe we alles moeten regelen. Kortom erg gezellig! Tot nu toe weten wij niet
zo veel. We hebben ons ingeschreven voor bepaalde
functies, maar pas op de jamboree zelf krijgen wij te
horen wat we daadwerkelijk mogen doen. Dat maakt
het in ieder geval erg spannend. Alleen Marjolein kon
niet zo lang wachten en heeft zich opgegeven voor
het project World Villages. We moesten een aantal
maanden geleden opgeven of je gebruik wilt maken
van een leentent en wie je tentmaatje wordt. Dat is
nu allemaal bekend. De volgende stap zal het vervoer zijn. Wanneer en hoe gaan wij naar de jamboree? In mei hebben wij een clusterweekend en
hopen dan meer te weten te komen over de reis en
de functies. Misschien dat we toch iets eerder kunnen achterhalen wat wij nu uiteindelijk gaan doen
tijdens de jamboree. Kortom, het komt nu wel erg
dichtbij, maar we hebben er erg veel zin!!!
<<
World Villages
Marjolein Tuinder
Als ist-er naar de jamboree, hartstikke leuk, maar wat
ga je daar dan doen? De meeste ist-ers krijgen dat
12
Wapen van Holy
pas in Engeland te horen. Dat wilde ik niet en daarom
heb ik me ruim een half jaar geleden ingeschreven
om van te voren mee te denken met een onderdeel,
zodat ik in ieder geval een leuk baantje heb tijdens
de jamboree! World Villages werd mijn project. Op
dit gedeelte van het Jamboreeterrein laten alle landen iets zien over hun land en cultuur en kunnen de
jeugddeelnemers op een actieve en leuke manier mee
doen aan activiteiten om de cultuur te leren kennen.
Met een team hebben we een plan bedacht met echt
Nederlandse spelletjes en iedereen werkt nu een paar
activiteiten uit. Veel mag ik nog niet verklappen, maar
natuurlijk zullen de klompen niet ontbreken. Het is
nu al leuk om te bedenken hoe bijvoorbeeld een
>>
>> groepje Chinezen een moderne klompendans
gaat leren!
Met een paar andere ist-ers ben ik bezig met wat
activiteiten over 'bruggen en dijken'. Dat Nederland
voor een deel onder de zeespiegel ligt is voor anderen
moeilijk te begrijpen en daar moeten we natuurlijk
iets mee doen!
viteiten ook getest, zodat we nog tijd hebben voor
eventuele aanpassingen voor als het toch niet helemaal gaat zoals we bedacht hadden. En ook al kennen jullie Nederland en de Nederlandse cultuur goed,
mis ons niet bij op World Villages!
Allart website
links | overig > world jamboree 2007
Tijdens de klusterweekenden worden een aantal acti-
<<
Wapenfeiten
In deze rubriek kijken we terug in de tijd. Al sinds het begin van onze groep
houden we middels jaarverslagen en het Wapen van Holy bij wat er zoal gebeurd
of gebeurd is. Soms is het zo dat de geschiedenis zich herhaald, soms is het heel
duidelijk dat de tijden veranderen.
Uit het Wapen van Holy van begin 1983
Eric Winkel
Uit het Wapen van Holy van begin 1983: een oproep
van de beheerder van het clubhuis.
sten, wil ik een beroep doen op de vaders en moeders. Mag ik in het voorjaar een beroep op u doen?
U ontvangt tegen die tijd meer informatie hierover.
Beste ouders,
De Allart van Heemstedegroep bezit een heel mooi
gebouw, daar zijn we het allemaal over eens. Maar
zo'n mooi gebouw vraagt wel z'n onderhoud. Dit
onderhoud bestaat ut o.a.: klusjes binnen het gebouw, regelmatig de buitenverlichting vernieuwen,
enz.
De buitenkant van het gebouw heeft dit jaar weer
een grote beurt nodig (het verven van de luiken en
het beitsen van het houtwerk). Daar de leiding het
erg druk heeft met het organiseren van diverse
activiteiten en het programmeren van hun opkom-
Zoals je ziet is deze vraag van alle tijden. Hoewel het
clubhuis pas zo'n 5 jaar oud was, was er toch al hulp
van ouders nodig om het gebouw goed te onderhouden. Gelukkig hebben we dat al die jaren ook vol
kunnen houden, waardoor ons clubhuis nog steeds
in zeer goede staat is.
Dat daar nog steeds veel onderhoud en hulp voor
nodig is kun je lezen in het stukje van Bart
Woudenberg, onze huidige beheerder.
<<
Kalender
Een overzicht van Allart activiteiten de komende maanden. Kijk voor de actuele
kalender op onze website: www.allartvanheemstede.nl
April - juni 2007
20-22 april
Kabouters voorjaarsweekend
12 mei
WEK regiospel (welpen, esta’s, kabouters)
21-22 april
Regionale Scoutingwedstrijden
18-20 mei
Padvindsters voorjaarsweekend
21 april
Groepsraad
25-27 mei
Leidingweekend
24 april
Klusteam
9 juni
Groepsraad
27-29 april
Esta’s voorjaarsweekend
16 juni
All Art Kunstmarkt 2007
Jaargang 06/07 nr. 3
13

Vergelijkbare documenten

nummer 2, december 2008 - Scouting Allart van Heemstede

nummer 2, december 2008 - Scouting Allart van Heemstede boodschap van Scouting. Hoe die vorm te geven in de huidige wereld is een belangrijke vraag. Daar is Scouting Nederland ook mee bezig. In 2010 als 100 jaar Scouting in Nederland gevierd wordt moete...

Nadere informatie