HPV: hoe zit het eigenlijk? Basisscholing Cervixscreening

Commentaren

Transcriptie

HPV: hoe zit het eigenlijk? Basisscholing Cervixscreening
December 2013
‘Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker’,
schreef de Gezondheidsraad in 2011. Maar er zijn kansen om de preventie van
baarmoederhalskanker verder te verbeteren.
Zo opent minister Schippers de brief aan de Tweede Kamer over haar besluit het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker de komende jaren te herzien.
In deze speciale uitgave van Screen over het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker leest u meer over de komende veranderingen, en vindt u
achtergrond- en praktische informatie over het huidige bevolkingsonderzoek.
HPV: hoe zit
het eigenlijk?
Primair screenen op hrHPV: dat is een van de
belangrijkste komende vernieuwingen van het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
Maar wat is HPV, hoe vindt besmetting plaats,
hoe gevaarlijk is het? De antwoorden op deze en
meer vragen over HPV vindt u op pagina 3.
Basisscholing
Cervixscreening
In 2013 is de nieuwe Basisscholing Cervixscreening
landelijk ingevoerd. Deze scholing is bedoeld
voor doktersassistenten die uitstrijkjes (gaan)
maken in het kader van het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker. Lees verder op pagina 7.
Minister Schippers besluit tot
bevolkingsonderzoek baarmoe
‘Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker’,
schreef de Gezondheidsraad in 2011. Maar er zijn kansen om de preventie
van baarmoederhalskanker verder te verbeteren.
Zo opent minister Schippers de brief aan de Tweede Kamer over haar besluit het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te herzien. Belangrijkste wijziging is
het primair screenen op hrHPV. Bedoeling is het vernieuwde bevolkingsonderzoek
in 2016 in te voeren.
2
Primair screenen op hrHPV, de
inzet van een zelfafnameset, minder
uitnodigingsronden en verlaging
van de drempels tot deelname; dat
zijn in een notendop de belang­rijkste
aanbevelingen die de Gezond­heids­
raad in 2011 deed over het bevolkings­
onderzoek baar­moeder­halskanker.
De verschillende aanbevelingen zijn in
de uitvoeringstoets zorgvuldig getoetst.
Op basis van de uitkomsten besloot de
minister het bevolkingsonderzoek te
herzien.
Screening op hrHPV
Baarmoederhalskanker wordt
veroorzaakt door een infectie
met een hoogrisicotype van het
Humaan Papillomavirus (hrHPV).
Ongeveer 80% van alle vrouwen
krijgt eens in haar leven te maken
met een hrHPV-besmetting. Meestal
gaat dit vanzelf weer over, maar
soms leidt een langdurige infectie
tot cel- of weefselafwijkingen en
uiteindelijk tot het ontstaan van
baarmoederhalskanker. Dit proces
kan wel 10 tot 15 jaar duren. Testen
op hrHPV betekent kijken naar de
risicofactor in plaats van naar het latere
stadium van celafwijkingen.
Dit voorkomt jaarlijks ongeveer 75 extra
gevallen van baarmoeder­halskanker en
18 sterfgevallen door deze ziekte.
Minder uitnodigingsronden
De verwachting is dat door het nieuwe
bevolkingsonderzoek bij 95% van
de vrouwen geen hrHPV-infectie
gevonden wordt. Deze vrouwen hoeven
minder intensief gescreend te worden.
Als een vrouw na haar 40e jaar geen
hrHPV-infectie (hrHPV-negatief) heeft,
kan de uitnodigingsinterval veilig naar
10 jaar.
Een hrHPV-negatieve vrouw wordt in
totaal 5 keer uitgenodigd: als zij 30, 35,
40, 50 en 60 jaar is. Wordt er wel een
hrHPV-infectie gevonden, dan wordt na
5 jaar opnieuw uitgenodigd.
Deze werkwijze maakt het bevolkings­
onderzoek zowel effectiever als goed­
koper. De investering die nodig is voor
de screening op hrHPV wordt op deze
wijze na 5 jaar terugverdiend.
Vervolgonderzoek
Naar verwachting wordt bij 5% van
de gescreende vrouwen een hrHPVinfectie gevonden. Bij een positieve
uitslag wordt via cytologisch onderzoek
naar celafwijkingen gekeken. Is hier
sprake van, dan wordt de vrouw
doorverwezen naar de zorg. Dit
zal iets vaker gebeuren dan in het
huidige bevolkingsonderzoek, waar
alleen cytologie wordt gebruikt
(5.200 resp. 3.900 keer). Worden er
geen afwijkende cellen gevonden,
dan wordt na 6 maanden opnieuw
Minister Schippers
een uitstrijkje gemaakt. Het aantal
vervolgonderzoeken na 6 maanden zal
in de nieuwe opzet dalen van 14.600
naar 12.200.
Het vervolgonderzoek gaat deel
uitmaken van het vernieuwde
bevolkingsonderzoek (nu vindt
vervolg­onderzoek na 6 maanden plaats
op medische indicatie). Vrouwen die
dit vervolgadvies krijgen, ontvangen na
6 maanden opnieuw een uitnodiging
van de screeningsorganisatie.
Zelfafnameset
Om de drempel voor deelname te
verlagen is de inzet van een zelf­
afnameset onderzocht. De zelf­afname­
set kan een alternatief zijn voor
vrouwen die het laten maken van een
uitstrijkje bij de huisarts als een hoge
drempel ervaren. De minister hecht
herziening
ederhalskanker
echter veel waarde aan autonomie:
vrouwen nemen vrijwillig deel en
maken een eigen, geïnformeerde
keuze om wel of niet mee te doen.
Het ongevraagd toesturen van een
zelfafnameset staat op gespannen voet
hiermee.
De minister heeft daarom besloten
om de zelfafnameset in te zetten voor
vrouwen die hier om verzoeken.
Vrouwen die geen gehoor geven aan
de uitnodiging om bij de huisarts een
uitstrijkje te laten maken, kunnen een
zelfafnameset aanvragen.
Daarnaast zal er onderzoek gedaan
worden naar de effectiviteit van de
zelfafnameset als mogelijk alternatief
voor het uitstrijkje. Op termijn kan
deze dan wellicht worden ingezet bij de
eerste uitnodiging.
Invoering?
Nu de minister heeft besloten het
bevolkingsonderzoek baarmoeder­
halskanker te herzien, wordt gestart
met de voorbereidingen voor invoering.
De voorbereidingen nemen ongeveer
twee jaar in beslag. Het vernieuwde
bevolkingsonderzoek wordt in 2016
ingevoerd.
Humaan papillomavirus (HPV):
hoe zit het eigenlijk?
Een van de belangrijkste vernieuwingen van het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker is de primaire screening op HPV. Wat is HPV,
hoe vindt besmetting plaats, hoe gevaarlijk is het?
HPV, waar staat dat voor?
HPV is de afkorting van humaan
papillomavirus. Dit virus kan
baarmoederhalskanker veroorzaken.
Er zijn veel verschillende soorten
van het virus. De HPV-soorten 16 en
18 zijn het meest gevaarlijk. Zij zijn
verantwoordelijk voor 75% van de
gevallen van baarmoederhalskanker.
In het nieuwe bevolkingsonderzoek zal
dan ook met name op deze twee hoog
risico HPV’s gescreend worden.
Is HPV een soa?
Nee, HPV is geen seksueel over­draag­bare
aandoening, maar een virus. HPV wordt
wel door seks overgedragen. Het virus
zit op en rond de penis of de vagina.
Tijdens het vrijen kan het virus ook op
andere plekken komen (bijvoorbeeld aan
de handen en in de mond).
Beschermt een condoom?
De kans op een besmetting is 70%
kleiner als altijd een condoom gebruikt
wordt.
Hoe vaak komt een HPVbesmetting voor?
Heel vaak. Ongeveer 8 van de 10
vrouwen raakt eens in haar leven
een keer besmet met een HPV
dat baarmoederhalskanker kan
veroorzaken.
Geeft een HPV-besmetting
klachten?
Nee, bij een HPV-besmetting is geen
sprake van klachten of symptomen.
Besmet, en dan?
Het lichaam ruimt een besmetting
met HPV bijna altijd zelf weer op.
Het kan 1 tot 2 jaar duren voor het
virus helemaal weg is. Er zijn geen
medicijnen tegen HPV. Soms kan
het lichaam het virus niet goed
opruimen. Dit gebeurt bij 5 van de
100 vrouwen die besmet zijn. Deze
vrouwen hebben een grotere kans op
baarmoederhalskanker.
Kunnen lesbiennes HPV
krijgen?
Ja, dat kan, door te vrijen met iemand
die besmet is. De kans op besmetting
is wel kleiner dan bij heterovrouwen.
Hoeveel kleiner is onbekend.
Kan iemand besmet raken
via een wc-bril?
De kans is klein, maar het kan wel.
3
Luci Mol, manager bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker:
‘Blij met besluit minister’
Minister Schippers van VWS heeft besloten het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te
herzien en vanaf 2016 primair te screenen op hrHPV. De komende 2 jaar zullen in het teken staan
van de voorbereidingen op invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek. Zijn we blij met de
wijzigingen, en wat betekent een en ander nu in de praktijk? Luci Mol, manager bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij Bevolkingsonderzoek Noord, geeft antwoord.
zigheid van afwijkende cellen. Worden deze gevonden, dan
wordt de vrouw doorverwezen naar de gynaecoloog.
Zijn er geen afwijkende cellen, dan wordt na 6 maanden een
nieuw uitstrijkje gemaakt bij de huisarts. De vrouw ontvangt
hiervoor een uitnodiging van de screeningsorganisatie.’
Wat verandert er voor de huisartsenpraktijk?
‘Aan het uitstrijkje verandert niets, wel de manier waarop dit
beoordeeld wordt: eerst een hrHPV-test en bij een positieve
uitslag cytologie. Vrouwen die het advies krijgen na 6 maan­
den nogmaals een uitstrijkje te laten maken, worden in het
nieuwe bevolkingsonderzoek hiervoor uitgenodigd door de
screeningsorganisatie. Dit vervolgonderzoek is dan onder­
deel van het bevolkingsonderzoek. Nu vindt dit vervolg­
onderzoek op medische indicatie plaats.’
4
Luci Mol, manager bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Screenen op hrHPV, minder uitnodigings­
ronden, op aanvraag een zelfafnameset. Wat
zijn de grootste voordelen van de nieuwe opzet
het bevolkingsonderzoek?
‘Het bevolkingsonderzoek is al goed, maar kan nog beter.
Met de wijzigingen die er aan komen, kunnen we jaarlijks
ongeveer 75 gevallen van baarmoederhalskanker en 18 sterf­
gevallen extra voorkomen. Daar doen we het voor. Dat de
uitvoeringskosten lager zijn dan bij het huidige bevolkings­
onderzoek, is mooi meegenomen.’
Wat verandert er voor de deelnemers?
‘Het uitstrijkje bij de huisarts blijft hetzelfde, maar de uitslag
wordt anders: er is wel of geen hrHPV gevonden. Is er geen
hrHPV gevonden, dan is de kans dat binnen 10 tot 15 jaar baar­
moederhalskanker ontstaat heel klein. Vrouwen vanaf 40 jaar
hoeven na deze uitslag daarom pas na 10 jaar weer gescreend te
worden. Dat zijn eigenlijk twee voordelen in één: voor langere
tijd vertrouwd gevoel en minder vaak een uitstrijkje. Overigens
blijft het natuurlijk zo dat wij vrouwen die tussentijds klachten
hebben altijd adviseren om hiermee naar hun huisarts te gaan.
Wordt bij een uitstrijkje de aanwezigheid van het hrHPV gecon­
stateerd, dan wordt het ook meteen beoordeeld op de aanwe­
Vrouwen die niet reageren op de uitnodiging
om mee te doen aan het bevolkings­onderzoek,
krijgen de mogelijkheid een zelf­afname­set aan
te vragen. Denk je dat dit de drempel verlaagt
om mee te doen?
‘Wij hadden liever gezien dat de zelfafnameset automatisch
zou worden toegestuurd aan de zogenaamde non-respon­
ders. Dat zou het nog makkelijker maken om mee te doen.
Nu moet de vrouw zelf nog actie ondernemen om de zelf­
afnameset te krijgen.
De minister heeft aangegeven veel waarde te hechten aan
de autonomie van de vrouw. Deelname aan het bevolkings­
onderzoek is een eigen, vrijwillige keuze en de minister wil
vrouwen de keuze niet opdringen.
Het is aan ons om er voor te zorgen dat vrouwen die dat wil­
len, de zelfafnameset zo makkelijk mogelijk kunnen krijgen.’
Het nieuwe bevolkings­onder­zoek wordt in 2016
ingevoerd. Wat gebeurt er tot die tijd?
‘Het invoeren van het verbeterde bevolkingsonderzoek moet
zorgvuldig gebeuren. De uitvoeringstoets van het RIVM vormt
daarvoor het kader. De screeningsorganisaties en de beroeps­
groepen worden nauw betrokken bij de voorbereiding. In de
twee jaar van voorbereiding gaan we hard aan de slag met het
opstellen van kwaliteitseisen, de aanbestedingen en de ICTontwikkelingen. De invoering start vanaf 2016. Tot die tijd loopt
het bevolkingsonderzoek in de huidige vorm gewoon door.’
Herhaal- en vervolgonderzoek
Valt een uitstrijkje na 6 maanden wel of niet onder het bevolkingsonderzoek?
Is de nieuwe uitstrijk na een PAP 0 een herhaal- of een vervolgonderzoek?
In de praktijk blijkt dit niet altijd duidelijk. Daarom nog even op een rijtje:
Het doel van het bevolkingsonderzoek is het vroegtijdig
opsporen van afwijkingen. Herhaal­onderzoeken zijn hier op
gericht. Vervolg­onderzoeken worden uitgevoerd wanneer in een
eerdere uitstrijk afwijkingen zijn geconstateerd.
Herhaalonderzoek
Is een uitstrijkje niet beoordeelbaar (PAP 0), dan wordt de
cliënt uitgenodigd om na 6 weken nogmaals een uitstrijkje te
laten maken. Dit uitstrijkje valt onder het bevolkingsonderzoek
en wordt dus als zodanig vergoed. Gebruik bij dit uitstrijkje het
laboratoriumformulier van Bevolkingsonderzoek Noord, dat de
cliënt bij de uitnodiging voor de herhaaluitstrijk heeft ontvangen.
Vervolgonderzoek
Wanneer een cliënt na een PAP 2 of hoger wordt
geadviseerd om na 6 maanden nogmaals een uitstrijkje te
laten maken, gaat het om een vervolgonderzoek waarin
een eerder geconstateerde afwijking wordt beoordeeld.
Het vervolgonderzoek is altijd een medische indicatie en
valt niet onder het bevolkingsonderzoek. Gebruik bij een
vervolguitstrijk een formulier van het laboratorium, niet het
laboratoriumformulier van Bevolkingsonderzoek Noord.
‘Is een uitstrijkje wel zinvol?’
5
Baarmoederhalskanker ontstaat door een besmetting met een
hoog-risico humaan papillomavirus (hr-HPV). Betekent dit dat
vrouwen, die geen seks of geen wisselende seksuele contacten
hebben, geen baarmoederhalskanker kunnen krijgen en dus niet
mee hoeven te doen aan het bevolkingsonderzoek?
Nee, dit is niet waar. Veel vrouwen en
mannen raken bij een van hun eerste
seksuele contacten al besmet met het
HPV-virus. Het virus kan langdurig in
het lichaam aanwezig blijven. Van iedere
100 vrouwen raken er 80 eens besmet
met het virus.
Als een vrouw al langer bij dezelfde
partner is of geen wisselende seksuele
contacten heeft is het risico op besmet­
ting dus niet uit te sluiten. Overigens
is veilig vrijen geen garantie. Het
virus wordt overgedragen door huidhuidcontact. Een condoom beschermt
daarom maar tot 70% tegen besmetting.
Ook vrouwen die nog maagd zijn kun­
nen besmet raken door het virus door
huid-huidcontact in de schaamstreek.
Het feit dat er geen gemeenschap heeft
plaatsgevonden sluit een besmetting
met het virus niet uit.
Combibrush standaard voor uitstrijkje
In het overleg met de regionale
laboratoria is besloten om in onze
regio (de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe) voor het
maken van uitstrijkjes in het kader
van het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker standaard te
werken met de combibrush.
Levering van de combibrush loopt
via het laboratorium in uw regio.
Voor het aanvragen van
combibrushes kunt u contact
opnemen met uw laboratorium.
Ontbreken endocervicale cellen in de uitstrijk
Een belangrijke voorwaarde
voor de kwaliteit van
het cervix­onderzoek ligt
bij de bron: het correct
afnemen van het uitstrijkje.
Immers, zelfs met de beste
apparatuur en analisten kan
geen adequate beoordeling
plaatsvinden als de cellen
niet op de overgangszone
van de portio worden
afgenomen. Dit betekent
dat in het uitstrijkje zowel
plaveisel­epitheel als endo­
cervicale cellen aanwezig
zijn.
Om het ontbreken van endocervicale
cellen zoveel mogelijk tot een minimum te beperken, is het van belang
dat:
- er op de juiste plek wordt uitgestreken.
Breng hiervoor de portio goed in beeld.
- de juiste techniek wordt gebruikt.
Draai op de overgangszone met de
combibrush 2x of met de cervixbrush
5x met de klok mee. Stel de cellen
vervolgens veilig in een potje.
- Gebruik bij voorkeur geen glijmiddel,
dit kan de kwaliteit van het uitstrijkje
beïnvloeden.
Worden er in het uitstrijkje geen endocervicale cellen aangetroffen maar is op
het laboratoriumformulier ‘aspect cervix
gezien’ aangekruist, wordt bij geen
bijzonderheden PAP 1(B2j) afgegeven.
Hierbij is het dus belangrijk dat degene
die de uitstrijk afneemt ervan overtuigd
is dat de portio daadwerkelijk à vue
wordt uitgestreken.
Jaarlijks ontvangt u als huisarts van het
laboratorium informatie over de kwaliteit
van de door u aangeboden uitstrijkjes.
In deze spiegelinformatie vindt u uw
aantal afgezet tegen het gemiddelde.
Wilt u advies of ondersteuning op het
gebied van het maken van uitstrijkjes,
dan kunt u contact opnemen met het
cervixteam van Bevolkingsonderzoek
Noord:
[email protected]
050 - 520 70 01
6
Veelgestelde vragen
Mag je bij een vrouw die borst­
voeding geeft een uitstrijkje maken?
Ja, maar vermeld dit op het
laboratorium­formulier bij het uitstrijkje.
dat zij de vrouw een half jaar na de
bevalling een (uitgestelde) uitnodiging
sturen.
Waarom moet er bij PAP 0 zes
Hoe lang kun je het potje met de
weken gewacht worden met het
uitstrijk bewaren?
maken van een nieuw uitstrijkje?
Een langere tijd tot enkele maanden,
mits op kamertemperatuur bewaard.
Wordt een vrouw een half jaar
nadat zij bevallen is automatisch
uitgenodigd?
Als zij het laboratorium­formulier met de
vermoedelijke bevallings­datum naar de
screenings­organisatie heeft gestuurd of
dit telefonisch door heeft gegeven aan de
informatielijn, ontvangt zij automatisch
een half jaar na de vermoedelijke
bevallings­datum een uitnodiging van de
screeningsorganisatie.
Voor zelfuitnodigende huisartsen geldt
Bij PAP 0 was het uitstrijkje niet goed
te beoordelen, er kan geen uitslag
gegeven worden en het uitstrijkje moet
worden herhaald. Voordat dit kan, moet
het weefsel herstellen van de eerdere
uitstrijk. Hiervoor staat een termijn van
zes weken.
Mag een ander formulier dan het
laboratoriumformulier van het
bevolkingsonderzoek gebruikt
worden voor het maken van een
uitstrijkje?
Nee, alleen het laboratorium­formulier
van de screeningsorganisatie mag
gebruikt worden als het uitstrijkje in het
kader van het bevolkingsonderzoek is.
Een duplicaat laboratoriumformulier
kunt u opvragen via de informatie­lijn,
0900 20 30 100 of via onze website
www.bevolkingsonderzoeknoord.nl.
Mag ik aan het einde van het jaar
alvast het laboratoriumformulier
opvragen om een uitstrijkje te
maken bij vrouwen die in het jaar
daarna uitgenodigd worden?
Nee, het laboratoriumformulier kan
gebruikt worden vanaf het moment van
uitnodiging en is dan vijf jaar geldig.
Basisscholing Cervixscreening
In 2013 is de nieuwe Basisscholing Cervixscreening landelijk ingevoerd. Deze scholing is
­bedoeld voor dokters­assistenten die uitstrijkjes (gaan) maken in het kader van het bevolkings­
onderzoek baar­moeder­halskanker. De scholing bestaat uit een e-learning, een praktijk­opdracht
en twee praktijk­bijeenkomsten.
De scholing is ontwikkeld door het
Nederlands Huisartsengenootschap
(NHG), het Rijksinstituut voor Volks­
gezondheid en Milieu (RIVM), de
Nederlandse Vereniging voor Dokters­
assistenten (NVDA), de Nederlandse
Vereniging voor Pathologen (NVVP),
de Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en
de screeningsorganisaties.
Inhoud scholing
In de e-learning komen onderwerpen
zoals medische kennis en inzicht,
organisatie en administratie en
bejegening en communicatie aan de
orde. Tijdens de eerste praktijkavond
staat het maken van het uitstrijkje
centraal en wordt er geoefend op
fantomen. De cursisten krijgen een
praktijk­opdracht om in de eigen
huisartsenpraktijk onder begeleiding een
aantal uitstrijkjes te maken. In de tweede
praktijkavond worden de resultaten
hiervan besproken en wordt aandacht
besteed aan de communicatie met de
patiënt. De scholing is geaccrediteerd
(6 punten voor gehele scholing, 2 punten
voor alleen volgen e-learning).
Ervaringen
In 2013 werd de nieuwe scholing
landelijk ingevoerd. De ervaringen van
de cursisten zijn positief. Een greep uit
de reacties:
“Ik heb de scholing als erg leerzaam ervaren met
enthousiaste docenten uit het vakgebied.”
“Door eerst de e-learning te volgen kon ik tijdens
de praktijkavonden de theorie gelijk toepassen in
de praktijk.”
“Dankzij de Basisscholing Cervixscreening kan
ik nu in de huisartsenpraktijk uitstrijkjes maken
en weet ik hoe ik de patiënt daarbij goed kan
begeleiden.”
“De inhoud van de e-learning en de praktijk­
avonden (met enthousiaste docenten) waren
enorm nuttig en toepasbaar in de praktijk.”
“Door situaties in de praktijk te bespreken met
collega-assistenten leren we veel van elkaar.”
Aanmelden?
In 2014 wordt de scholing gegeven op:
dinsdag 4 februari en maandag 24 maart Groningen
maandag 10 februari en dinsdag 8 april Leeuwarden/Heerenveen
dinsdag 4 maart en dinsdag 13 mei Hoogeveen
maandag 8 september en dinsdag 4 november Leeuwarden/Heerenveen
dinsdag 23 september en maandag 10 november Groningen
dinsdag 7 oktober en dinsdag 9 december Hoogeveen
Aanmelden voor de Basisscholing Cervixscreening kan via de website van
Bevolkingsonderzoek Noord. Betaling gaat (tegelijk met uw aanmelding) via iDEAL.
7
Leven & Lijf
Vangnet-arts
Als een cliënt het uitstrijkje door een vrouwelijke huisarts of – assistente uit wil
laten voeren en dit niet mogelijk is bij de eigen huisarts, of als een cliënt ervoor
kiest om het onderzoek in een andere dan de eigen huisartspraktijk te doen, dan
kan zij via Bevolkingsonderzoek Noord worden verwezen naar een zogenaamde
vangnet-arts.
Een paar weken voordat zij de eerste
Wilt u zich aanmelden als vangnet-arts? Neem dan contact op met
Bevolkingsonderzoek Noord, via telefoonnummer 050 - 520 88 88.
over het bevolkingsonderzoek baar­­
uitnodiging ontvangen voor het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, ontvangen (bijna) dertigers het
informatiemagazine Leven & Lijf.
Het magazine bevat veel informatie
moederhalskanker en alles wat daarmee te maken heeft.
Wilt u een exemplaar ­ontvangen, dan
Uitnodigingsschema 2014
In 2014 worden vrouwen uit de geboortejaren 1984, 1979, 1974, 1969, 1964,
1959, en 1954 uitgenodigd.
Vrouwen uit deze geboortejaren ontvangen de uitnodiging in hun geboortemaand.
8
Schoonmaken en steriliseren
van het speculum
Het speculum is een kritisch instrumen­
tarium bij het bevolkings­onderzoek baar­moederhalskanker. Omdat het speculum
besmet kan zijn met het HPV-virus, is het
van het grootste belang dat het instrument
na ieder gebruik wordt schoongemaakt
en gesteriliseerd. Omdat het HPVvirus moeilijk te elimineren is, verdient
sterilisatie met een autoclaaf de voorkeur.
kunt u dit aanvragen via communicatie­
@­bevolkingsonderzoeknoord.nl
Tarieven 2014
• Vergoeding huisarts voor het uitstrijkje
in het kader van bevolkings­onderzoek
€ 12,04
• Vergoeding uitnodigen voor
bevolkingsonderzoek door
zelfuitnodigende huisarts
€ 4,32
Meer informatie vindt u in de NHGPraktijk­­handleiding en op de website van
de Werkgroep Infectie Preventie,
www.wip.nl.
Als u gebruik maakt van disposable
speculums, kunt u deze na gebruik
weggooien.
Colofon
Als het uitstrijkje niet lukt
Deze Screen Cervix-Special is een
gezamenlijke productie van de vijf regionale
screeningsorganisaties.
Teksten: Karlijn Scheffers-de Jongh, Manon van
Een enkele keer kan het voorkomen dat het maken van een uitstrijkje niet lukt.
Als dat het geval is, dan vragen wij u om uw patiënt contact op te laten nemen
met Bevolkingsonderzoek Noord. Wij kunnen dan de mogelijke alternatieven
bespreken.
Bij doorverwijzing worden de kosten van het uitstrijkje bij de gynaecoloog niet
vanuit het bevolkingsonderzoek vergoed. Informeer uw patiënt hierover, want dit
kan hoge kosten met zich meebrengen.
der Weide-Steghuis en Gea Geers
Vormgeving: Gerrit de Jong, www.studiograps.nl
Bevolkingsonderzoek Noord
Queridolaan 5, Groningen
Postbus 425, 9700 AK Groningen
t 050 520 88 88
[email protected]
www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Vergelijkbare documenten

Bevolkingsonderzoek borstkanker in 4 stappen Informatiekaart 2014

Bevolkingsonderzoek borstkanker in 4 stappen Informatiekaart 2014 om mee te doen aan het bevolkings­onderzoek, krijgen de mogelijkheid een zelf­afname­set aan te vragen. Denk je dat dit de drempel verlaagt om mee te doen? ‘Wij hadden liever gezien dat de zelfafna...

Nadere informatie

Informatiestromen screeningslaboratoria

Informatiestromen screeningslaboratoria Nu moet de vrouw zelf nog actie ondernemen om de zelf­ afnameset te krijgen. De minister heeft aangegeven veel waarde te hechten aan de autonomie van de vrouw. Deelname aan het bevolkings­ onderzoe...

Nadere informatie

Klik hier - Bevolkingsonderzoek Zuid

Klik hier - Bevolkingsonderzoek Zuid zigheid van afwijkende cellen. Worden deze gevonden, dan wordt de vrouw doorverwezen naar de gynaecoloog. Zijn er geen afwijkende cellen, dan wordt na 6 maanden een nieuw uitstrijkje gemaakt bij de...

Nadere informatie

Draaiboek - Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Draaiboek - Bevolkingsonderzoek Zuid-West Minister Schippers van VWS heeft besloten het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te herzien en vanaf 2016 primair te screenen op hrHPV. De komende 2 jaar zullen in het teken staan van de voor...

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker NHG

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker NHG zoals medische kennis en inzicht, organisatie en administratie en bejegening en communicatie aan de orde. Tijdens de eerste praktijkavond staat het maken van het uitstrijkje centraal en wordt er ge...

Nadere informatie

Screen november 2011 - Bevolkingsonderzoek Midden-West

Screen november 2011 - Bevolkingsonderzoek Midden-West wordt de vrouw doorverwezen naar de gynaecoloog. Zijn er geen afwijkende cellen, dan wordt na 6 maanden een nieuw uitstrijkje gemaakt bij de huisarts. De vrouw ontvangt hiervoor een uitnodiging van...

Nadere informatie

jaarverslag 2008 sbzwn - Bevolkingsonderzoek Zuid-West

jaarverslag 2008 sbzwn - Bevolkingsonderzoek Zuid-West Minister Schippers van VWS heeft besloten het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te herzien en vanaf 2016 primair te screenen op hrHPV. De komende 2 jaar zullen in het teken staan van de voor...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden naar aanleiding van het online vragenuur

Vragen en antwoorden naar aanleiding van het online vragenuur wordt de vrouw doorverwezen naar de gynaecoloog. Zijn er geen afwijkende cellen, dan wordt na 6 maanden een nieuw uitstrijkje gemaakt bij de huisarts. De vrouw ontvangt hiervoor een uitnodiging van...

Nadere informatie