luchtreiniger Let op! Als het systeem aanstaat nooit de

Commentaren

Transcriptie

luchtreiniger Let op! Als het systeem aanstaat nooit de
Beschrijving
Elektronische ionisator – luchtreiniger
Let op! Als het systeem aanstaat nooit
de ionisatienaalden aanraken
Werking:
Door een combinatie van diverse reinigingstechnieken zorgt de AIRBUTLER Steven
voor een perfecte luchtkwaliteit. Dit wordt bereikt door een zeer effectieve negatieve
ionengenerator, een UV-lamp en het uitgebreide filterpakket.
De luchtkwaliteit verbetert door:
-
het laten samenklonteren en neerslaan van stofdeeltjes door statische oplading;
het verminderen van de voedingsbodem voor micro-organismen;
het doden van micro organismen door negatieve ionen en de uv-lamp;
het verminderen van onaangename geuren door negatieve ionen en actieve
zuurstof en
- het verrijken van de lucht met negatieve ionen.
Het effect van stofbinding
Na een paar dagen gebruik zult u een afzetting van deeltjes die de lucht verontreinigen
(stof, schadelijke stoffen etc.) op het actief kool filter en op het stofscherm - in het apparaat
- kunnen waarnemen. Aanvullend filtert het HEPA filter de lucht in het binnenste van het
systeem (vernietiging van vuildeeltjes en micro organismen tot een grootte van 0,1 μm).
De ionisatiedraden zorgen voor een optimale verrijking van de lucht met negatieve ionen.
Welbevinden
De AIRBUTLER Steven verwijdert stof, geuren en micro organismen binnen de kortste
tijd en bevordert het welbevinden. U ademt constant frisse en aangename lucht in.
1
Technische uitrusting en functies:
-
Automatische luchtkwaliteitscontrole door geur- en stofsensor
Groot elektrostatisch filter (Plasma Dust Collector)
Meerdere luchtinlaatopeningen voor een efficiënte luchtcirculatie
Regelbaar ventilatieniveau
Efficiënt HEPA filter voor het verwijderen van deeltjes tot 0,01 μm
Stofreductie tot 99,97%
UV-lamp voor het vernietigen van micro organismen
Apparaatopbouw
geursensor
stofsensor
achterzijde
handvat
luchtuitlaat
UV lamp
HEPA filter
Actief kool filter
Elektrostatisch filter
(Plasma Dust Collector)
Voorfilter
Luchtinlaat
Afdekplaat
2
Geruisarm ontwerp:
Het systeem is voorzien van een vier standen ventilator met de standen:
QUIET (20 dBA) – LOW (35 dBA) – MEDIUM (45 dBA) – HIGH (52 dBA)
Als het systeem wordt ingesteld op AUTO, regelen de sensoren het ventilatieniveau.
Op de hoogste ventilatiestand wordt circa 180 m3 per uur door het systeem gecirculeerd. Dit betekent dat in een ruimte van 70 m2, alle aanwezige lucht 1 keer per uur
door het systeem wordt gereinigd.
Toepassingsgebied:
Het systeem kan worden ingezet in woningen / kantoren, praktijk- en wachtruimtes et
cetera. Plaats voor een goede circulatie van de lucht het systeem op minstens 30 cm
afstand van de muur / wand.
Ingebruikname:
LET OP: Voor de ingebruikname het verpakkingsmateriaal van het HEPA filter
verwijderen.
Voordat u het systeem in gebruik neemt, moet de luchtkwaliteit in de ruimte waar het
systeem wordt ingezet goed zijn, omdat de sensoren anders niet goed in staat zijn om
de luchtkwaliteit te beoordelen. Zorg er daarom voor dat de ruimte goed geventileerd
is voordat u het systeem in gebruik neemt.
3
Stop de stekker van het systeem in de wandcontactdoos en schakel het systeem in. Een
rood controle lampje gaat branden. Het apparaat functioneert naar behoren indien
een frisse geur is waar te nemen bij het uitblaasrooster die overeenkomt met de geur
van de lucht na een onweersbui. De verschillende luchtreinigingsprogramma’s worden
door de microcomputer en de sensoren aangestuurd. Mocht om wat voor reden dan
ook het systeem niet of niet goed functioneren, dan de stekker uit de wandcontactdoos verwijderen en na 2 minuten weer in de wandcontactdoos doen. Hierna zou het
systeem weer naar behoren moeten functioneren.
Ventilatiestanden:
Kies de van toepassing zijnde ventilatiestand die hoort bij de graad van de luchtvervuiling (QUIET, LOW, MED, HI of AUTO) door op de knop FLOW te drukken.
2
3
1
Programmering van de timer:
De timerfunctie zorgt er voor dat het systeem na een bepaalde periode automatisch
stopt. De duur van de periode is instelbaar vanaf 1 tot maximaal 8 uur.
• Zet het systeem aan door op de knop POWER te drukken
• Druk op de knop TIMER net zolang totdat de gewenste periode is bereikt.
Herhaaldelijk indrukken van deze knop verhoogt de periode telkens met 1 uur.
• Door herhaaldelijk op de knop FLOW te drukken, schakelt de ventilator op de verschillende standen (AUTO, QUIET, LOW, MED en HI).
Onderhoud / Reiniging
Indien de indicatielampjes „Clean Metal Grid“ en/of „Replace Filter“ branden, geeft
dit aan dat het systeem moet worden schoongemaakt. Het reinigen van het systeem
dient in ieder geval om de 2 maanden plaats te vinden. Schakel het systeem uit en
verwijder de stekker uit de wandcontactdoos. Leg het systeem op de achterzijde op
een vlakke ondergrond op een zachte doek om beschadigingen te voorkomen. Open
het systeem op de volgende wijze.
4
1. Verwijder de voorzijde
2. Verwijder het voorfilter met het elektrostatisch filter (PDC). Verwijder het voorfilter
van de voorzijde en het elektrostatisch filter met de ionisator.
3. Verwijder het HEPA-filter met het actief kool filter.
1. Verwijderen van de voorzijde
B
2. Nu kan de voorzijde worden verwijderd.
A
1. Ontkoppel de vergrendeling aan beide zijden van
het apparaat
Monteren: Zet de voorzijde op de oorspronkelijke plaats (A). Let op dat de sluiting vergrendeld is en niet meer kan worden
bewogen (B).
2. Verwijderen van het elektrostatisch filter (PDC)
2. Verwijder het elektrostatisch filter door het op te tillen
aan de daarvoor bestemde pinnen
1. Druk het elektrostatisch filter tegen de onderzijde
van het systeem
A
Monteren: Druk het elektrostatisch filter tegen de onderzijde van het systeem (1). Plaats het filter in de aangegeven positie (A).
3. Verwijderen van het HEPA filter met het actief kool filter
Let op de voorzijde en de achterzijde van het filter!
A
Trek op positie A het filter uit de omkasting.
Let bij het verwisselen van het filter op de
markering voorzijde en achterzijde!
5
Reinigen van de afzonderlijke onderdelen
1. Voorzijde en behuizing met een vochtig doekje met een mild schoonmaakmiddel reinigen.
2. Voorfilter onder warm stromend water reinigen. Bij hardnekkig vuil, het filter
laten weken in warm water met een mild
schoonmaakmiddel en daarna met een borsteltje schoonmaken. Absoluut niet een agressief schoonmaakmiddel met zuur of alcohol
gebruiken!
3. Elektrostatisch filter (PDC) met een mild schoonmaakmiddel onder warm
stromend water met een doekje of borstel reinigen. Het filter mag ook in de vaatwasser worden schoongemaakt. Draag bij het reinigen van het filter beschermende
handschoenen om verwondingen aan de handen te voorkomen.
A
4. Ionisator en ionisatiedraden voorzichtig met een vochtig doekje reinigen. Let
op de ionisatiedraden in het filter niet te beschadigen, daar het elektrostatisch
filter dan haar werking verliest. Het systeem NOOIT met beschadigde ionisatiedraden in bedrijf stellen, daar er anders kans op kortsluiting is!
Neemt contact op met uw Airbutler leverancier voor het verkrijgen van
nieuwe ionisatiedraden.
B
6
5. HEPA filter met een stofzuiger met een zachte borstel voorzichtig reinigen.
Let op dat alle onderdelen van het systeem volledig droog zijn voordat het
weer in elkaar wordt gezet, anders is er namelijk kans op kortsluiting.
1
2
Plaats het filter op de verbindingsplaats aan de zijkant
samen (1). Plaats het filter op de daarvoor bestemde
uitsparing op de voorzijde (2). Let er op dat alle onderdelen tijdens de montage exact worden gemonteerd
anders zal het systeem niet van stroom worden voorzien.
Reiniging en onderhoud van de stofsensor:
Na verloop van tijd verzamelen zich stofdeeltjes op en rondom de stofsensor en vervuilen deze wat tot een mindere werking van het systeem kan leiden. Is de stofsensor
sterk vervuild en staat het systeem op ‘AUTO’ ingeschakeld, dan zal het systeem niet
meer automatisch in de ‘QUIET’-modus gaan draaien.
Stofsensor
Stappen voor het reinigen van de stofsensor:
1. Verwijder de voorzijde van het systeem en de afdichting van de stofsensor
2. Verwijder de stofsensor en demonteer de aangesloten draden. Maak eventueel
een aantekening betreffende de aansluitingen.
3. Open met een kleine schroevendraaier de afdichting van de stofsensor en neem
deze uit de behuizing.
4. Reinig de sensor grondig, het beste met een vochtig wattenstaafje dat even in
medicinale alcohol (minstens 70%) is gedrenkt.
5. Reinig de behuizing van de stofsensor.
Plaats de stofsensor na reiniging terug in de behuizing. Plaats de afdichting terug, sluit
de draden van de ionisator weer aan op de stofsensor en plaats de voorzijde weer op
het systeem.
7
Verwisselen van HEPA filter:
Het HEPA filter moet worden verwisseld zodra het indicatielampje op het bedieningspaneel gaat branden.
Activering van de sensoren:
Iedere keer nadat de filters zijn verwisseld of nadat het systeem is schoongemaakt
moeten de indicatoren CLEAN METAL GRID en REPLACE FILTER weer geactiveerd worden.
Bij een uitgeschakeld (OFF) systeem maar wel met aangesloten voedingskabel:
- Druk gelijktijdig met een puntige tandenstoker op de knop RESET en op de knop
TIMER.
- Druk gelijktijdig met een puntige tandenstoker op de knop RESET en op de knop
FLOW.
Alle sensoren zijn nu weer geactiveerd.
Verwisselen van de UV-lamp:
De levensduur van de UV-lamp is circa 5000 bedrijfsuren. Wanneer het blauwe controlelampje voor de UV-lamp op het bedieningspaneel
gaat branden, moet
de UV-lamp worden verwisseld.
- Verwijder de voorzijde en vervolgens het elektrostatisch filter om de UV-lamp te
kunnen verwisselen.
- Schroef voorzichtig de UV-lamp uit de fitting en vervang deze door een nieuwe
UV-lamp van hetzelfde type.
UV-lampen zijn verkrijgbaar bij uw Airbutler leverancier.
8
Belangrijke voorschriften:
• Wordt het systeem voor langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de stekker uit
de wandcontactdoos. Bij het opnieuw in gebruik nemen, moeten de sensoren
(zie vorige pagina) weer worden geactiveerd.
• Steek geen voorwerpen in het apparaat (stroomstoten). Het apparaat niet in de
buurt van ontvlambare / explosieve materialen plaatsen.
• Gebruik het systeem niet in de buurt van sterke elektromagnetische interferenties.
• AIRBUTLER Steven kan niet tegen stoten, klappen en ander grof gebruik.
• Vermijd direct zonlicht, hittebronnen (oven) die de behuizing kunnen deformeren.
• AIRBUTLER Steven dient bij voorkeur niet in de keuken gebruikt te worden
i.v.m. vetaanslag in de filters.
• Bij het reinigen van de behuizing geen alcohol of schoonmaakmiddelen met oplosmiddelen (bijz. wasbenzine) gebruiken, omdat anders de behuizing beschadigt.
Verdere informatie:
Dit apparaat is niet bedoeld voor het verversen van lucht in ruimtes, een ruimte moet
normaal worden gelucht. Voer geen veranderingen aan het apparaat uit. De fabrikant
/ leverancier is niet verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende schade / letsel.
Reinig het apparaat voorzichtig om verwondingen te voorkomen. Buiten bereik van
kleine kinderen plaatsen.
Bij vragen of problemen bij het gebruik kunt u contact opnemen met uw
leverancier of met: [email protected]
9
Technische informatie:
Type
Airbutler Steven
Spanning
230 V
Stroomverbruik
80 W
Negatieve ionen
3,8 x 106/cm3
Actieve zuurstof (O3)
< 0,05 ppm
UV stralingsspectrum
> 20 μw
Afmetingen
343 x 255 x 610 mm
Gewicht
6850 g
Luchtverplaatsing
Geluidsniveau
max. 180 m3/h
quiet/20 dBA, low/35 dBA,
medium/45 dBA, high/52 dBA
Voor ruimtes tot
70 m2
Alle rechten voorbehouden. Behoudens fouten en weglatingen.
Toebehoren:
3 ionisatiedraden ter vervanging
10
Uit de Airbutler familie:
De specialist voor gezonde lucht in
uw auto.
De specialist voor gezonde lucht in
uw koelkast.
De specialist voor gezonde lucht
onderweg.
www.airbutler.com
11
Garantiebewijs AIRBUTLER
Koopdatum:
Naam:
Adres:
Telefoon:
Naam en adres van uw Airbutler leverancier:
1. Alle producten van Airbutler worden aan strenge testen onderworpen voordat deze de fabriek verlaten. De garantie geldt voor een periode van 2 jaar
na aankoopdatum.
2. Defecte systemen komen alleen voor gratis reparatie binnen de garantieperiode in aanmerking indien deze zijn voorzien van de bijbehorende aankoopfactuur. Breng of stuur het systeem terug naar uw Airbutler leverancier zodat
hij kan beoordelen of het defect is veroorzaakt door een productiefout.
Indien dit het geval is, dan wordt het systeem gratis gerepareerd of omgeruild. Indien het defect niet te wijten is aan een productiefout, dan wordt de
reparatie alleen uitgevoerd na afstemming.
3. De garantie omvat geen reparatie / omruil van defecte systemen indien de
oorzaak van het defect toe te schrijven is aan ondeskundig gebruik, foutieve montage, aangebrachte veranderingen aan of in het systeem, het niet uitvoeren van onderhoud waaronder reiniging. Beschadigingen veroorzaakt
door externe factoren vallen eveneens niet onder de garantie
4. De datum op het garantiebewijs en de aankoopfactuur zijn bepalend voor
het al dan niet aanspraak maken op de garantie.
5. Het defecte type onderstaand aankruisen:
12