Anet bibliotheeknetwerk Aanwinstenlijst - Brocade

Commentaren

Transcriptie

Anet bibliotheeknetwerk Aanwinstenlijst - Brocade
Anet bibliotheeknetwerk
Aanwinstenlijst
april 1998
Anet
Anet (Antwerps bibliotheeknetwerk) vervangt vanaf
nu de andere benamingen die in gebruik zijn voor het
netwerk van Antwerpse en Limburgse bibliotheken
die
zijn
aangesloten
op
het
bibliotheekinformatiesysteem van de Universiteit
Antwerpen.
Brocade meekreeg. De gebruiker zal daar pas in het
voorjaar van 1999 mee worden geconfronteerd
Museum Plantin Moretus
Er is behoefte aan een korte naam, die makkelijk in de
mond ligt en, nog belangrijker, die snel en eenvoudig
inbedbaar is in allerlei teksten over het netwerk, maar
vooral in software en bestanden die worden
aangemaakt.
Dat de naam VUBIS-Antwerpen
Bibliotheeknetwerk verdwijnt, betekent niet dat de
VUBIS-software zomaar verlaten wordt.
Een
belangrijk deel van de software voor de
automatisering van bibliotheektechnische diensten als
acquisitie, catalografie en leen blijft alsnog draaien
onder VUBIS.
Van 10 april tot 10 mei 1998 heeft in het Etnografisch
museum de tentoonstelling “Voor u gekocht!” plaats.
Deze tentoonstelling toont de aankopen van de
stedelijke musea van Antwerpen van het voorbije jaar.
Ook het Museum Plantin Moretus toont zijn recente
aankopen. Daarbij zijn o.m. verschillende
Plantijndrukken waarvan tot nog toe geen exemplaar
bekend was zoals een schitterend Officium B. Mariae
Virginis van 1573 met gegraveerde kaders en
volbladillustraties. Daarenboven wordt een selectie
getoond van autografe brieven en documenten van de
leden van de Moretusfamilie die na meer dan een
eeuw terug in het Plantijnse Huis zijn teruggekeerd.
Het feit dat dit vaak persoonlijke brieven zijn tussen
de familieleden maakt deze brieven extra boeiend.
Nieuwe bibliotheeksoftware
WIOBASE
Anet heeft nu al een publiekscatalogus aan boord die
via het Web kan worden ondervraagd. Dit is geen
standaard VUBIS-product, maar een nieuwe interface
op de klassieke VUBIS-module voor catalografie en
publiekscatalogus. Anet wil nu in die richting verder
gaan met de ontwikkeling van nieuwe
bibliotheeksoftware die volledig web-georiënteerd is.
De Commissie Bibliotheekbeleid van de Universiteit
Antwerpen heeft dat op 10 maart 1998 zo beslist. De
Begeleidende Commissie Bibliotheekautomatisering,
waarin alle participanten van Anet zitting hebben,
heeft deze beslissing bevestigd in haar vergadering
van 24 maart 1998. Met de bibliotheken van de Vrije
Universiteit Brussel en de Technische Universiteit
Eindhoven en met GEAC, de commerciële verdeler
van de VUBIS-software wordt de haalbaarheid van
samenwerking op dit gebied onderzocht. Een en
ander betekent dat de verdere ontwikkeling van
VUBIS op de UA wordt stopgezet en dat alle
beschikbare mankracht (7 VTE) wordt ingezet voor
de realisatie van de nieuwe software die als werknaam
Anet speelt een rol in RECOSCIX (Regional Cooperation in Scientific Information Exchange West
Indian
Ocean),
een
project
voor
ontwikkelingssamenwerking van het Limburgs
Universitair Centrum (VLIR-ABOS, 1991-1999). In
januari 1998 creëerde Anet de eerste CD-ROM, die
de naam WIOBASE meekreeg, een databank voor de
mariene biologie en het visserij-onderzoek in de WestIndische Oceaan. Deze toepassing bevat een stel
webpagina’s en een aantal databanken, die
gezamenlijk doorzoekbaar zijn via de Alta Vista
zoeksoftware.
Tegen juni wordt een tweede,
bijgewerkte CD-ROM verwacht met dezelfde inhoud.
Ondertussen worden twee Kenyaanse medewerkers
van RECOSCIX in Antwerpen getraind in de
productie van de WIOBASE CD-ROM, zodat de
laatste versie van dit jaar in KMFRI (Kenian Marine
and Fisheries Research Institute) zelf kan worden
geproduceerd.
Adressen van de bibliotheken van VUBIS-Antwerpen
• Universiteit Antwerpen
RUCA-bibliotheek
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. 03/218.07.94
Fax 03/218.06.52
UFSIA-bibliotheek
Prinsstraat 9
2000 Antwerpen
Tel. 03/220.49.96
Fax 03/220.44.37
UIA-bibliotheek
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen (Wilrijk)
Tel. 03/820.21.41
Fax 03/820.21.59
• Limburgs Universitair Centrum
LUC-bibliotheek
Universitaire Campus, gebouw D
3590 Diepenbeek
Tel. 011/26.81.29
Fax 011/26.81.26
• Stad Antwerpen
AMVC
Minderbroedersstraat 22
2000 Antwerpen
Tel. 03/232.55.80
Fax 03/231.93.10
Havenbedrijf
AMCA-gebouw
Entrepotkaai 1
2000 Antwerpen
Tel. 03/205.20.50
Fax 03/205.20.21
Museum Plantin Moretus
Vrijdagmarkt 22
2000 Antwerpen
Tel. 03/233.02.94
Fax 03/226.25.16
Stadsbibliotheek
H. Conscienceplein 4
2000 Antwerpen
Tel. 03/206.87.10
Fax 03/206.87.76
• Hogescholen
Handelshogeschool Antwerpen
Bibliotheek
Korte Nieuwstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 03/232.74.52
Fax 03/226.44.04
Hogeschool Antwerpen
Centrale Administratie
Bibliotheek
Keizerstraat 15
2000 Antwerpen
Tel. 03/213.93.00
Fax 03/213.85.43
Hogeschool Antwerpen
Departement Vertalers en Tolken
Schildersstraat 41
2000 Antwerpen
Tel. 03/238.98.33
Fax 03/248.19.07
Hogeschool Antwerpen
Dep. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Bibliotheek
Bouwmeestersstraat 3
2000 Antwerpen
Tel. 03/259.08.00
Fax 03/259.08.19
Hogeschool Antwerpen
Dep. Industriële Wetenschappen en Technologie
Bibliotheek
Paardenmarkt 92
2000 Antwerpen
Tel. 03/231.50.36
Fax 03/231.86.70
Hogeschool Antwerpen
Dep. Lerarenopleiding en Culturele Agogiek
Campus Zuid
Verschansingstraat 29
2000 Antwerpen
Tel. 03/237.42.34
Hogeschool Antwerpen
Departement Sociale Agogiek
Kasteelstraat 17
2000 Antwerpen
Tel. 03/259.01.20
Fax 03/259.11.22
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
00: Algemeen en varia
Aerts, Dirk. - Vijf jaar aanwinsten, 1992-1996,
Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven : catalogus bij de gelijknamige
tentoonstelling, 11 juni - 13 september 1997,
Antwerpen / Dirk Aerts ; Marc Somers. Antwerpen, 1997. - 67 p.
UIA : BC-C 3721
*MPM : BM 41269
*SBA : 599569
*UFSIA : MAG-C 11478
Baruch, Jacques-Olivier. - Oneindig snel /
Jacques-Olivier Baruch. - Antwerpen :
Standaard, 1993. - 47 p. : ill. - (Voorbij het
zichtbare ; 1993:2). - ISBN 90-02-19433-1
HA-LAZ : 001 G-BARU 1993
Bousquet, Catherine. - Oneindig verborgen /
Catherine Bousquet. - Antwerpen : Standaard,
1993. - 47 p. : ill. - (Voorbij het zichtbare ;
1993:1). - ISBN 90-02-19432-3
HA-LAZ : 001 G-BOUS 1993
Encyclopædia universalis. - Paris :
Encyclopaedia Universalis, 1996. - 23 v. : ill. Met: Thesaurus-Index; Chiffres du monde. ISBN 2-85229-290-4
UIA : GER 03 M-FRA-UNIV 96
Bezit: 1–23 ; Thesaurus–index ; Chiffres du monde
*RUCA : CB 03 A 6
Bezit: 1–23 ; Thesaurus–Index; Chiffres du monde
Graham, Ian. - Onderzeeërs / Ian Graham. Aartselaar : Zuidhollandse Uitgeverij, 1990. 32 p. : ill. - (Hoe werkt het ? ; 1990:2). ISBN 90-243-4435-2
HA-LAZ : 001 G-GRAH 1990
Graham, Ian. - Ruimteveren / Ian Graham ;
[vert.] Ineke de Boer. - Aartselaar :
Zuidhollandse Uitgeverij, 1990. - 32 p. : ill. (Hoe werkt het ? ; 1990:1). ISBN 90-243-4437-9
HA-LAZ : 001 G-GRAH 1990
Larousse universel en 2 volumes : nouveau
dictionnaire encyclopédique / [edit.] Claude
Augé. - Paris : Larousse, 1922-1923. - 2 v. : ill.
UIA : GER 804.0 BB-LARO 22
Bezit: 1–2
*HHA : LZ1 E.1 AUGEC 22
Bezit: 1–2
*SBA : A 237515
Bezit: 1–2
*UFSIA : GG 03 B-AUGE 22
Bezit: 1–2
*UFSIA : MAG 9.7.1
Bezit: 1–2
Microcosmos en macrocosmos / [vert.] H.J.
Govers. - Weert : M & P, 1987. - 64 p. : ill. (Cambridge jeugd encyclopedie ; 1987:2). ISBN 90-6590-150-7
HA-LAZ : 001 G-GOVE 1987
Murray, Peter. - The Oxford companion to
christian art and architecture / Peter Murray ;
Linda Murray. - Oxford : Oxford University
Press, 1996. - 596 p. : ill. ISBN 0-19-866165-7
UFSIA : RG 2094 A 13
The new Encyclopaedia Britannica. - 15e ed. Chicago, Ill., 1998. - 32 v. : ill. - Micropaedia;
macropaedia; propaedia; index. ISBN 0-85229-663-0
UIA : GER 03 M-ENG-BRIT 98
Nouveau Larousse illustré : dictionnaire
universel encyclopédique / [edit.] Claude
Augé. - Paris. - 7 v. - Met: Suppl
UIA : GER 03 M-FRA-LARO
Bezit: 1–7 ; supplément
*SBA : 505845
Bezit: 1–7; Suppl.
*UFSIA : MAG 220 G 1
Bezit: 1–8
Oost, Heinze. - Hoe schrijf ik een betere
scriptie : een nieuwe methode voor het
schrijven van scripties en andere teksten /
Heinze Oost. - Amsterdam : Contact, 1995. 141 p. - ISBN 90-254-1142-8
RUCA : CB 00 N 25
*RUCA : L 00 M-B 37.876
Parker, Steve. - Charles Darwin en de evolutie /
Steve Parker. - s.l. : Casterman, 1993. - 32 p. :
ill. - (Mijlpalen in de wetenschap ; 1993:1). ISBN 90-303-1803-1
HA-LAZ : 001 G-PARK 1993
Parker, Steve. - Marie Curie en het radium /
Steve Parker. - s.l. : Casterman, 1993. - 32 p. :
ill. - (Mijlpalen in de wetenschap ; 1993:2). ISBN 90-303-1804-X
HA-LAZ : 001 G-PARK 1993
Parker, Steve. - Thomas Edison en de
elektriciteit / Steve Parker. - s.l. : Casterman,
1993. - 32 p. : ill. - (Mijlpalen in de
wetenschap ; 1993:4). - ISBN 90-303-1802-3
HA-LAZ : 001 G-PARK 1993
Parker , Steve. - Galilei en het heelal / Steve
Parker . - s.l. : Casterman, 1993. - 32 p. : ill. (Mijlpalen in de wetenschap ; 1993:3). ISBN 90-303-1801-5
HA-LAZ : 001 G-PARK 1993
Sayet, Gilbert. - Exposition internationale du
Nord de la France, Roubaix, 1911 : rapport
général / Gilbert Sayet. - Roubaix : Journal de
Roubaix, 1912. - 2 v.
UFSIA : MAG-C 11902
Bezit: 1–2
Een schitterend ongeluk : Wim Kayzer ontmoet
Oliver Sacks, Stephen Jay Gould, Stephen
Toulmin, Daniel C.Dennett, Rupert Sheldrake
en Freeman Dyson. - 10e ed. - Amsterdam :
Contact, 1994. - 431 p. - ISBN 90-254-0395-6
SBA : 603661
Schrijvershuizen / [compil.] Luc Decorte. Roeselare, 1998. - (Vlaanderen :
tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en
kultuur uitgegeven door het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond ; 269)
UFSIA : GG 90 E-VLAA:269
Bezit: 1
UFSIA : MAG-T 40:269
Bezit: 1
*SBA : B 148638:1998,269Bezit: 1
Taal en communicatie / [vert.] Luud Dorresteyn. Weert : M & P, 1987. - 64 p. : ill. - (Cambridge
jeugd encyclopedie ; 1987:1). ISBN 90-6590-152-3
HA-LAZ : 001 G-DORR 1987
april 1998
Vlaams Wetenschappelijk Economisch
Congres [23: 1998: Leuven]. - Informatie en
kennis in de economie / [edit.] Raymond de
Bondt ; Reinhilde Veugelers ; Vlaams
Wetenschappelijk Economisch Congres [23:
1998: Leuven]. - Leuven : Universitaire Pers,
1998. - 630 p. - (Referaten en notulen ; 23). Met: CD-ROM. - ISBN 90-6186-865-3
LUC : 33 DEBO 1998
Bezit: Basiswerk; CD–ROM
RUCA : CB 33 F 15:23
Bezit: Basiswerk ; Cd–Rom
*HHA : V-HHA
Bezit: Basiswerk; CD–ROM
Weidong, Kou. - Networking security and
standards / Kou Weidong. - Boston : Kluwer,
1997. - 207 p. - (The Kluwer international
series in engineering and computer science ;
1997:1). - ISBN 0-7923-9890-4
RUCA : CB 681.3 M-B 40.748
Winkelaar, Piet. - Methodisch werken : inleiding
tot methodisch handelen met en voor mensen /
Piet Winkelaar. - 2e ed. - Utrecht : Lemma,
1994. - 179 p. - ISBN 90-5189-065-6
HA-S : 301.51 G-WINK 1994
001.89: Wetenschapsbeleid
European Commission. Directorate-General
XII, Science, Research and Development. EC research funding : a guide for applicants :
fourth framework programme, 1994-98 /
European Commission. Directorate-General
XII, Science, Research and Development. Luxembourg : EUR-OP, 1996. - 197 p. (General information ; 1996:2). ISBN 92-827-5668-8
AHB : 341.175 L-EG-RESE 96
*UFSIA : LZ 341.175 L-EG-RESE 96
*UIA : BC-A 3147
Jodocus-Hermann-Nünning-Preis, 1997 /
[edit.] Timothy Sodman. - Vreden :
Landeskundliches Institut Westmünsterland,
1997. - 40 p. : ill. - (Berichte und
Dokumentationen aus dem Landeskundlichen
Institut Westmünsterland ; 2). ISBN 3-927851-89-2
UFSIA : MAG-B 39567
Oleo, Michèle. - Het Europese Derde
Kaderprogramma voor Onderzoek en
Ontwikkeling : analyse van de Vlaamse
deelname, (1990-1994) / Michèle Oleo ; Marc
Luwel. - Brussel : Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 1997. - 49 p.
UFSIA : MAG-C 11933
*RUCA : CB 00 M-B 40.732
Sozialwissenschaften in Ostdeutschland Exempel / [compil.] Rainer Land. - Berlin :
Berliner Debatte Initial, 1992. - 112 p. (Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1992:4)
HHA : D 141.7-BERL
Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. Advies bij het Vlaamse horizontale
begrotingsprogramma wetenschapsbeleid,
1997 / Vlaamse Raad voor
Wetenschapsbeleid. - Brussel, 1997. - 68 p.
UIA : BC-C 3727
*LUC : 001.89 ADVI 1997
*UFSIA : MAG-C 11811
Bezit: 1–12: micropaedia; 13–29: macropaedia; propaedia;
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
1
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
05: Dagbladen. Algemene
tijdschriften
Antwerpse Scheepvaartvereniging. Jaarverslag = Rapport annuel / Antwerpse
Scheepvaartvereniging ; Fédération maritime
d’Anvers. - Antwerpen. - Keerdruk;
voortzetting van: Rapport annuel; voortgezet
door: Jaarverslag
AHB : J 2.64
Bezit: (1991/1992)
Duitsland. Wirtschaftsministerium des Landes
Mecklenburg-Vorpommern. Jahreswirtschaftsbericht
Mecklenburg-Vorpommern / Duitsland.
Wirtschaftsministerium des Landes
Mecklenburg-Vorpommern. - Schwerin. - In:
Investieren in Mecklenburg-Vorpommern
HHA : D 056-WIRT
Bezit: (1994)
Bezit: (1950)–
*RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.000
Bezit: (1966–1989); ontbreekt: (1987–1988)
*SBA : E 32556
Bezit: (1946–1989)
tt ”4199”;”h”;”2160 b”; /tt
<>
HHA : D 056-THUR
< >
*UFSIA : MAG 4191/4
Bezit: (1946–1989); ontbreekt: (1985)
België. Vlaams Parlement. - Jaarverslag /
België. Vlaams Parlement. - Brussel
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.067
Bezit: 1(1995/1997)–
*HHA : V-HHA
Bezit: (1995/1997)
*LUC : 056
Bezit: (1995)–
*UFSIA : MAG-ANN-B/2327
Bezit: (1995/1997)
*UIA : RECH 34 E-JVLP
Bezit: (1995/1997)
Bundesverband der Deutschen Industrie. Bericht / Bundesverband der Deutschen
Industrie. - Köln. - ISSN 0407-8977
HHA : D 056-BDIN
Bezit: (1986/1988–1988/1990)
Bundesvereinigung der Deutschen
Ernährungsindustrie [Bonn]. Jahresbericht / Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindustrie [Bonn]. - Bonn
HHA : D 056-BUND
Bezit: (1990)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding [Brussel]. - Jaarverslag /
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding [Brussel]. - Brussel. - Met
supplement
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.068
Bezit: (1996)–
*LUC : 056
Bezit: (1994)–
*SBA : 598152
Bezit: (1995)
*UFSIA : MAG-ANN-B/1980
Bezit: (1994)–
*UFSIA : SR 44 VREE 10
Bezit: (1995)–
*UIA : BC-E 456
Bezit: (1995–1996)
Dag na dag .... - Antwerpen. - Compact disk
SBA : D 603696
Bezit: (1998)
Deutscher Industrie- und Handelstag. Bericht / Deutscher Industrie- und
Handelstag. - Bonn
HHA : D 056-DIHT
Bezit: (1991); (1993)
*AHB : J 1.284
Bezit: (1994)–
*HHA : D 911.4-WIRT
april 1998
Mineralölwirtschaftsverband [Hamburg]. Jahresbericht / Mineralölwirtschaftsverband
[Hamburg]. - Hamburg
HHA : D 056-MINE
Bezit: (1987)
*AHB : J 2.165
Bezit: (1990)–
National Institute for Basic Biology
[Okazaki]. - Annual report / National Institute
for Basic Biology [Okazaki]. - Okazaki
UIA : BC-E 631
Bezit: (1996)
Bezit: (1993); (1995)
Duitsland, BRD. Bundesministerium der
Finanzen. Referat Presse und
Öffentlichkeitsarbeit. - Zoll Jahresbericht :
Bericht über die Tätigkeit der Zollverwaltung /
Duitsland, BRD. Bundesministerium der
Finanzen. Referat Presse und
Öffentlichkeitsarbeit. - Bonn. - (Reihe
Bürger-Informationen ; 1989:1). - In: Reihe
Bürger-Informationen
HHA : D 056-BUND
Bezit: (1988)
Duitsland, BRD. Bundesministerium für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Entwicklungspolitik : Jahresbericht /
Duitsland, BRD. Bundesministerium für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit. - Bonn
HHA : D 056-BUND
Bezit: (1991)
*UFSIA : MAG-ANN A/26
Bezit: (1976)–
Federaal Planbureau [Brussel]. Activiteitenverslag / Federaal Planbureau
[Brussel]. - Brussel
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.066
Bezit: (1995/1996)–
*UFSIA : MAG-ANN-B/2328
Population and Family Study Centre
[Brussels]. - CBGS progress report /
Population and Family Study Centre
[Brussels] ; Centrum voor Bevolkings- en
Gezinsstudie [Brussel]. - Brussels. Voortzetting van: Annual report. Population
and Family Study Centre [Brussels]
LUC : 301.185 CBGS 1995Bezit: (1995); (1996)
*SBA : 594807
Bezit: (1984); (1986–1988)
[11472]
*UFSIA : MAG-ANN A/12
Bezit: (1983–1994)
*UFSIA : PS 301 E-CBGS
Bezit: (1994)
*UIA : BC-E 469
Bezit: (1994)
Port autonome de Liège. - Annuaire du Port
autonome de Liège / Port autonome de Liège ;
Antwerpse Lloyd. - Anvers
AHB : J 2.111
Bezit: (1992)–
Pro Helvetia. - Tätigkeitsbericht / Pro Helvetia. Zürich
HHA : D 056-PROH
Bezit: (1989)
Bezit: (1995/1996)
*UIA : BC-E 597
Bezit: (1995/1996)
Handbook Port of Helsinki. - Helsinki : s.n.,
1986. - 31 p.
AHB : J 2.162-HB
Bezit: (1986)–
HP/De tijd. - Amsterdam. - CD-ROM
UFSIA : MMC-E 68:26
Bezit: 1(1995)–
Industrie- und Handelskammer Rostock. Jahresbericht / Industrie- und Handelskammer
Rostock. - Rostock
HHA : D 056-ROST
Bezit: (1993)
Koninklijk Instituut voor het Duurzame
Beheer van Natuurlijke Rijkdommen en de
Bevordering van Schone Technologie
[Brussel]. - Jaarverslag / Koninklijk Instituut
voor het Duurzame Beheer van Natuurlijke
Rijkdommen en de Bevordering van Schone
Technologie [Brussel]. - Brussel
UIA : BC-E 626
Bezit: (1996)
*RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.042
Bezit: 1(1995)–
*UFSIA : MAG-ANN-B/2230
Bezit: 1(1995)–
Duitsland. Ministerium für Wirtschaft und
Verkehr [Thüringen]. Jahreswirtschaftsbericht / Duitsland.
Ministerium für Wirtschaft und Verkehr
[Thüringen]. - Erfurt
Konrad-Adenauer-Stiftung. - Jahresbericht /
Konrad-Adenauer-Stiftung. - Bonn
HHA : D 056-KONR
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Rheinschiffahrtsdirektion Basel. - Rheinhäfen
beider Basel : Jahresbericht /
Rheinschiffahrtsdirektion Basel. - Basel
AHB : J 2.601
Bezit: (1993–1996)
Robeco [Rotterdam]. - Verslag / Robeco
[Rotterdam]. - Rotterdam. - Voortzetting van:
Verslag - Robeco; Rorento; Rolinco
RUCA : CB 65 EE-EUR 5.656
Bezit: (1996/1997)–
*UFSIA : MAG 4184/5
Bezit: (1995)–
Schröder Münchmeyer Hengst & Co. Geschäftsbericht = Annual report and
accounts / Schröder Münchmeyer Hengst &
Co. - Frankfurt
HHA : D 056-SCHR
Bezit: (1987)
Der Spiegel. - Hamburg. - ISSN 0038-7452
UIA : BC 05 E-SPIE
Bezit: 44:10(1990)–
*HHA : MAG 00.0
Bezit: 52:6(1998)–
*RUCA : L 05 E 12.598
Bezit: 49(1997)–
*SBA : B 221133
Bezit: 11:37–30:52(1957–1976); 41:48–49:52(1987–1995);
onvolledig
[233161]
*UFSIA : LZ 05:28 (T)
Bezit: Alleen laatste 3 jrg.
3 m. LZ / 33 m. MAG 3110/3
Bezit: (1991)
2
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
Verband der Automobilindustrie [Frankfurt
am Main]. - Auto / Verband der
Automobilindustrie [Frankfurt am Main]. Frankfurt am Main. - Titel varieert:
Jahresbericht
HHA : D 056-VDAU
Bezit: (1988/1989–1992/1993)
Verband der Chemischen Industrie. Jahresbericht / Verband der Chemischen
Industrie . - Frankfurt
HHA : D 056-CHEM
Bezit: (1989/1990)
*AHB : MAG-B 2.7204
Bezit: (1987–1995)
Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur
Meetnetten en Planning. Dienst Water. Jaarverslag meetnet oppervlaktewater /
Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur
Meetnetten en Planning. Dienst Water. Aalst. - Auteursnaam varieert; voortzetting
van: De biologische waterkwaliteit in het
Vlaamse Gewest
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.071
Bezit: (1996)–
*RUCA : BIORUIMTE
Bezit: (1996)
*SBA : 595369
Bezit: (1992)
*UFSIA : MAG-ANN-B/1537
Bezit: (1992)–
*UIA : BC-E 293
Bezit: (1991–1992); (1996)
Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur
Meetnetten en Planning. Dienst Water.
Afdeling Afvalwater. - Resultaten
emissiemeetnet water / Vlaamse
Milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en
Planning. Dienst Water. Afdeling Afvalwater. Erembodegem. - Auteursnaam varieert
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.072
Bezit: (1996)–
*RUCA : BIORUIMTE
Bezit: (1996)
*SBA : 595377
Bezit: (1992)
*UFSIA : MAG-ANN-C/142
Bezit: (1996)
*UIA : BC-E 599
Bezit: (1996)
UFSIA : MAG-B 39576
*SBA : 601629
Universitaire folklore en rituelen : symposium
van de vakgroep geschiedenis van de
Universiteit Utrecht op 21 juni 1996. Utrecht : Utrechtse Historische Cahiers,
1997. - 78 p. - (Utrechtse historische cahiers ;
18:1). - ISBN 90-72131-34-7
69: Bouwbedrijf
Bogaert, J.H. - Thermische isolatie, verwarming
en luchtconditionering voor woongebouwen :
een boek voor onderwijs en praktijk / J.H.
Bogaert ; Electrabel. - s.l. : Coaster
Publications, 1995
HA-IA : 69 G-BOGA 1995
SBA : 527160:1997,1
70: Kunst
64: Huishoudtechniek.
Hotelwezen
Auwera, van der, Frank. - Guide d’achat des
vins : les meilleurs vins à moins de 300 francs /
Frank van der Auwera. - Anvers
SBA : D 603692
Bezit: 10(1998)–
Baskerville, Hannah. - Desserts / Hannah
Baskerville. - Antwerpen : Standaard, 1998. 96 p. : ill.
SBA : D 603720
Capon, Danny. - Het koekje / Danny Capon ;
[ill.] Daniël Leroy. - Tielt : Lannoo, 1998. 143 p. : ill. - ISBN 90-209-3251-9
SBA : D 603723
Galonska, Jürgen. - Wohnen und Wohlstand /
Jürgen Galonska. - Köln : Deutscher
Instituts-Verlag, 1990. - 16 p. - (Thema
Wirtschaft ; 3). - ISBN 3-602-24202-1
HHA : D 301.185.2-GALO
Goyvaerts, Agnes. - Proefkonijn : restaurants
ontdekken / Agnes Goyvaerts. - Antwerpen :
Standaard, 1997. - 185 p. : ill. ISBN 90-02-20669-0
SBA : D 603702
Lee, David. - Wok- en roerbakgerechten / David
Lee. - Antwerpen : Standaard, 1998. - 96 p. :
ill. - ISBN 90-02-20665-8
SBA : D 603722
El libro de las técnicas de cocina / [edit.] Jesús
Gil de Antuñano ; Carmen Suárez ;
[medew.] Tau Diseño ; et al. - Madrid : El Paı́s,
1997. - 2 v. : ill.
RUCA : L 64 M-B 40.586
398: Folklore
april 1998
Bezit: Basiswerk ; Recetas
Center for Medieval and Early Renaissance
Studies. Annual Conference [22: 1988:
Binghamton, N.Y.]. - Oral tradition in the
Middle Ages / [edit.] W.F.H. Nicolaisen ;
Center for Medieval and Early Renaissance
Studies. Annual Conference [22: 1988:
Binghamton, N.Y.]. - Binghamton, N.Y. : State
University of New York, 1995. - 231 p. : p. (Medieval and Renaissance texts and studies ;
112). - ISBN 0-86698-165-9
UFSIA : MAG-B 39703
Dévigne, Roger. - Le légendaire des Provinces
françaises à travers notre folklore / Roger
Dévigne. - Paris : Pygmalion, 1978. - 251 p. :
ill. - ISBN 2-85704-029-6
UFSIA : MAG-B 39536
Logghe, Koenraad. - Dr. Jan de Vries :
Nederlands bekendste germanist en
volkskundige / Koenraad Logghe. - Wijnegem :
Deltapers, 1996. - 32 p. - (Tekos-reeks ; 4). ISBN 90-71455-07-6
Mansfield, Sally. - Pasta / Sally Mansfield. Antwerpen : Standaard, 1998. - 96 p. : ill.
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
SBA : D 603719
Rutherford, Lyn. - Slaatjes / Lyn Rutherford. Antwerpen : Standaard, 1998. - 96 p. : ill. ISBN 90-02-20663-1
SBA : D 603721
Sanders, Ewoud. - Borrelwoordenboek : 750
volksnamen voor onze glazen boterham /
Ewoud Sanders. - Den Haag : Sdu, 1997. 272 p. - ISBN 90-75-56649-2
SBA : D 603682
*SBA : 602190
Witteveen, Joop. - Bibliotheca gastronomica :
eten en drinken in Nederland en België,
1474-1960 / Joop Witteveen ; Bart Cuperus. Amsterdam : Linnaeus, 1998. - 2 v. ISBN 90-6105-035-9
De abdij van Postel vroeger en nu. - Postel :
Abdij van Postel, c.1980. - ill.
UFSIA : MAG-B 39610
Aertgeerts, Hendrik. - Vlaamse bid- en
devotieprentjes uit de 19de eeuw / Hendrik
Aertgeerts ; Gaston van Bulck ; Bert Verriest. Sint-Katelijne-Waver : Heemkundige Kring
Erf en Heem, 1996. - 262 p. : ill. - (Erf en
heem ; 33)
UFSIA : RG-ICON 3 C 3
*SBA : 599006
Algemene Werkgroep Kunstzinnige Vorming,
-. - Kunst werkt : praktische uitwerkingen voor
korte kunstzinnige activiteiten / Algemene
Werkgroep Kunstzinnige Vorming. - Tilburg :
Zwijsen, 1995. - 86 p. : ill. - (JSW-boek ; 9). ISBN 90-276-3472-6
HA-LAZ : 372.87 G-ALGE 1995
Ars naturam adiuvans : Festschrift für Matthias
Winner zum 11. März 1996 / [edit.] Victoria V.
Flemming ; Sebastian Schütze. - Mainz am
Rhein : Von Zabern, 1996. - 682 p. : ill. ISBN 3-8053-1908-8
SBA : 603556
L’art du moyen âge : Occident, Byzance, Islam /
[edit.] Jean-Pierre Caillet ; [medew.] Fabienne
Joubert ; et al. - Paris : Gallimard, 1995. 589 p. : ill. - (Collection manuels d’histoire de
l’art ; 1995:1). - ISBN 2-07-074202-4
UFSIA : MAG-B 39442
*UFSIA : RG 2122 E 31
L’art du moyen âge : Occident, Byzance, Islam /
[edit.] Jean-Pierre Caillet ; [medew.] Fabienne
Joubert ; Catherine Jolivet-Lévy ; et al. - Paris :
Gallimard, 1997. - 1 CD-ROM 1 losse bijl. ISBN 2-07-074202-4
UFSIA : MMC-E 68:24
Audiovisueel / [edit.] Hilde van den Bulck ;
Karla Puttemans ; Gust de Meyer. - Diegem :
Kluwer, 1997-. - Losbladig. - (Mediagids ; 2). ISBN 90-6716-856-4
HA-H : 659.3 G-FAUC 1997
Bezit: 1–2
UIA : CA - AVC
Bezit: 1
*HHA : LZ 659.3 A-MEDI 1997
Bezit: –
*UFSIA : LZ 659.3 A-FAUC 97:2
Bezit: –
*UIA : PSW 659.3 L-B-FAUC 97
Bezit: 1
Baeck, Erik. - Liszt in Antwerpen = Liszt in
Antwerp / Erik Baeck ; Hedwige
Baeck-Schilders. - Vinkeveen : Franz Liszt
Kring, 1996. - 91 p. : ill. - Overdruk uit::
Journal of the Franz Liszt Kring. - (1996)
UFSIA : MAG-C 11926
*AMVC : 188.040
*SBA : 599803
SBA : 603870
Bezit: 1–2
3
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
Beaulieu, Michèle. - Description raisonnée des
sculptures du Musée du Louvre / Michèle
Beaulieu ; [medew.] Jacques Thirion. - Paris :
Editions de la réunion des musées nationaux,
1978. - 2 v. : ill.
SBA : 603898
Bezit: 2
Beckwith, John. - Early Christian and Byzantine
art / John Beckwith. - 2e ed. - New Haven,
Conn. : Yale University Press, 1979. - 405 p. :
p. - (The Pelican history of art ; 1979:1). ISBN 0-300-05296-0
UFSIA : LZ 70 F 5:1979 BECK
Blair, Sheila S. - The art and architecture of
Islam, 1250-1800 / Sheila S. Blair ; Jonathan
M. Bloom. - 2e ed. - New Haven, Conn. : Yale
University Press, 1995. - 348 p. : ill. - (The
Pelican history of art ; 1995:3). ISBN 0-300-05888-8
UFSIA : LZ 70 F 5:1995 BLAI
Bochot, Isabelle. - Groot teken en schilderboek /
Isabelle Bochot ; [edit.] Ann-Elisabeth
Jansen. - Doornik : Casterman, 1997. - 95 p. :
ill. - ISBN 90-303-1730-2
HA-LAZ : 74 G-BOCH 1997
Boddaert, F. - 750 jaar Sint-Bernardusabdij / F.
Boddaert ; Jan Lampo ; Piet Lombaerde ; et
al. - Deurne : Continental Publishing, 1996. 125 p. : ill. - ISBN 90-5720-012-0
UFSIA : RG 2131 D 28
*SBA : 594136
*UFSIA : MAG-C 10651
Bogaert-Damin, Anne-Marie. - Images de
jardins du 16e au 20e siècle dans les
collections de la Bibliothèque universitaire
Moretus Plantin / Anne-Marie
Bogaert-Damin ; Jacques A. Piron. - Namur :
Presses universitaires de Namur, 1996. 308 p. : ill. - (Publication ; 7). ISBN 2-87037-226-4
UFSIA : Hist Ga-II 71
*SBA : 595343
Boiseries et marbres sculptés en Namurois :
dessins de la collection Charles van Herck /
[edit.] Jacques Toussaint. - Namur : Société
archéologique de Namur, 1997. - 189 p. : ill. (Monographies du Musée des Arts anciens du
Namurois ; 13). - Exposition: Musée des arts
anciens du Namurois, Namur, du 8 novembre
au 31 décembre 1997
SBA : 603537
Boorsch, Suzanne. - Venetian prints and books in
the age of Tiepolo / Suzanne Boorsch. - New
York, N.Y. : Metropolitan Museum of Art,
1997. - 48 p. : ill. - Exposition: Metropolitan
Museum of Art, New York, January 23-April
27, 1997. - ISBN 0-87099-824-2
SBA : 603590
Bouwen en wonen in de schaduw van de Sint
Jan / [edit.] H.W. Boekwijt ; H.L. Janssen. ’s-Hertogenbosch : Kring Vrienden van
’s-Hertogenbosch, 1997. - 260 p. : ill. (Kroniek bouwhistorisch en archeologisch
onderzoek ’s-Hertogenbosch ; 2). ISBN 90-5349-247-X
SBA : 603522
*UFSIA : V-RG
Bouwmeester, Aart. - Opera in uitvoering :
operaproduktie in Nederland / Aart
Bouwmeester. - Amsterdam : AHA Books,
1990. - 140 p. : ill. - (Kunst in bedrijf ; 1). ISBN 90-5246-006-X
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
SBA : 603832
*UIA : GER 792 L-NL-BOUW 90
Bramah, Edward. - Die Kaffeemaschine : die
Kulturgeschichte der Kaffeeküche / Edward
Bramah ; Joan Bramah. - Stuttgart : Parkland,
1995. - 166 p. : ill. - ISBN 3-88059-826-6
SBA : 603851
Breman, Paul. - Blues en andere wereldlijke
volksmuziek van de Noordamerikaanse neger /
Paul Breman. - 2e ed. - Katwijk : Servire,
1961. - 232 p. : ill. - ISBN 90-6077-061-7
SBA : 603834
Brendel, Otto J. - Etruscan art / Otto J.
Brendel. - 2e ed. - New Haven, Conn. : Yale
University Press, 1995. - 535 p. : ill. - (The
Pelican history of art ; 1995:1). ISBN 0-300-06446-2
UFSIA : LZ 70 F 5:1995 BREN
Buitengewoon. - Schelle
SBA : 603771
Bezit: 1(1998)–
Canta, Lillo. - Magritte / Lillo Canta ; [ill.] René
Magritte. - Leuven : Infodok, 1991. - 28 p. :
ill. - (Kunst voor kinderen ; 1991:1). ISBN 90-6565-461-5
HA-LAZ : 75 G-CANT 1991
Canta, Lillo. - Rubens / Lillo Canta. - Leuven :
Davidsfonds, 1993. - 33 p. : ill. - (Kunst voor
kinderen ; 1993:1). - ISBN 90-6565-517-4
HA-LAZ : 75 G-CANT 1993
Cassina, Elena. - Ik leer luisteren naar muziek /
Elena Cassina ; [ill.] Roser Capdevila ;
[vert.] Pieter van Oudheusden. - Doornik :
Casterman, 1996. - 43 p. : ill. ISBN 90-303-1198-3
HA-LAZ : 371.3 G-CASS 1996
Cent dessins du Musée Teyler Haarlem : 51e
exposition du Cabinet des dessins : Musée du
Louvre, Paris, 19 octobre-31 décembre 1972. Paris : Editions des Musées nationaux, 1972. 47 p. : ill.
SBA : 603889
Clark, Alan. - Dictionary of British comic
artists, writers and editors / Alan Clark. London : British Library, 1998. - 196 p. : ill. ISBN 0-7123-4521-3
SBA : 603584
Coe, Brian. - Farbphotographie und ihre
Verfahren : die ersten hundert Jahre in
natürlichen Farben, 1840-1940 / Brian Coe. Bindlach : Gondrom, 1986. - 144 p. : ill. ISBN 3-8112-0482-3
SBA : 603782
Comblen-Sonkes, Micheline. - The Collegiate
church of Saint Peter, Louvain / Micheline
Comblen-Sonkes. - Brussels : Centre
international d’étude de la peinture médiévale
des bassins de l’Escaut et de la Meuse, 1996. 2 v. : ill. - (Corpus de la peinture des anciens
Pays-Bas méridionaux au 15e siècle = Corpus
of fifteenth-century painting in the Southern
Netherlands and the Principality of Liège ;
18). - ISBN 2-87033-008-1
SBA : 603569
Bezit: 1–2
*UFSIA : LZ 75 F 1:1,18
Bezit: 1–2
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
april 1998
Corbusier, le, -. - Le modulor / le Corbusier. Boulogne : Editions de l’architecture
d’aujourd’hui, 1951-1955. - 2 v. : ill. (Collection Ascoral ; 4)
SBA : 603652
Bezit: 1–2
Cowling, David. - Building the text : architecture
as metaphor in late medieval and early modern
France / David Cowling. - Oxford : Clarendon
Press, 1998. - 245 p. : ill. - (Oxford modern
languages and literature monographs ;
1998:1). - ISBN 0-19-815959-5
UIA : GER 82.091 H 6 COWL 98
Csikszentmihalyi, Mihaly. - The art of seeing :
an interpretation of the aesthetic encounter /
Mihaly Csikszentmihalyi ; Rick Emery
Robinson. - Malibu, Calif. : J. Paul Getty
Museum, 1990. - 203 p. : ill. ISBN 0-89236-156-5
UIA : GER 18 G-CSIK 90
Day, Malcolm. - Ten strijde ! Het verhaal van
kastelen en forten door de eeuwen / Malcolm
Day ; [vert.] Miriam Onck. - Amsterdam : De
Lantaarn, 1995. - 45 p. : ill. ISBN 90-5426-993-6
HA-LAZ : 728 G-DAY 1995
Deijk, van, Ada. - In de voetsporen van Emo en
Menko / Ada van Deijk. - Bedum : Profiel,
1994. - 144 p. : ill. - ISBN 90-5294-0827
UFSIA : RG 2126 D 14
”Des bords de l’Escaut aux rives de la Sorgue” :
1ère exposition : les Anciens du 16ème au
19ème siècle : Musée Campredon,
Isle-sur-la-Sorgue, 6 novembre 1993-27 février
1994. - Isle-sur-la-Sorgue : Association
Campredon art & culture, 1994. - 95 p. : ill. (”Des bords de l’Escaut aux rives de la
Sorgue” ; 1)
SBA : 603534:1
Dewey, John. - Art as experience / John Dewey. 17e ed. - New York, N.Y. : Paragon Books,
1979. - 355 p. - (Paragon books ; 1979:1). ISBN 0-399-50025-1
UFSIA : MAG-A 10718
Dodwell, Charles Reginald. - The pictorial arts
of the West, 800-1200 / Charles Reginald
Dodwell. - New Haven, Conn. : Yale
University Press, 1993. - 461 p. : ill. - (The
Pelican history of art ; 1993:2). ISBN 0-300-05348-7
UFSIA : LZ 70 F 5:1993 DODW
*SBA : 584280
L’école de Fontainebleau : Grand Palais, Paris,
17 octobre 1972-15 janvier 1973. - Paris :
Editions des Musées nationaux, 1972. - 517 p. :
ill.
SBA : 603888
Eleb-Vidal, Monique. - Architectures de la vie
privée : maisons et mentalités, 17e-19e
siècles / Monique Eleb-Vidal ; Anne
Debarre-Blanchard ; [medew.] Michelle
Perrot. - Bruxelles : Archives d’architecture
moderne, 1989. - 311 p. : ill. ISBN 2-87143-064-0
SBA : 603608
*UFSIA : Hist E-XI-FRAN 402
Elffers, Dick. - Typografie en affiches :
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, Den
Haag, 20 december 1967-2 maart 1968 / Dick
Elffers. - Den Haag : Museum van het Boek,
1967. - ill. - Met: Bijlage
SBA : 603659
4
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
april 1998
Ettinghausen, Richard. - The art and
*SBA : 599588
architecture of Islam, 650-1250 / Richard
Göttler, Christine. - Die Kunst des Fegefeuers
Ettinghausen ; Oleg Grabar. - 2e ed. - New
nach der Reformation : kirchliche
Haven, Conn. : Yale University Press, 1994. Schenkungen, Ablaß und Almosen in
448 p. : ill. - (The Pelican history of art ;
Antwerpen und Bologna um 1600 / Christine
1994:3). - ISBN 0-300-05330-4
Göttler. - Mainz : Zabern, 1996. - 387 p. : ill. UFSIA : LZ 70 F 5:1994 ETTI
(Berliner Schriften zur Kunst ; 7). ISBN 3-8053-1690-9
Falk, Marguerite. - Les parodies du Nouveau
théatre italien (1731) : répertoire systématique
UFSIA : RG 2129 D 4
des timbres / Marguerite Falk ;
*SBA : 597808
[medew.] Jacques Chailley. - Bilthoven :
Groot, de, Rutger S. - ”Hij kwam op dreef” : het
Creyghton, 1973. - 213 p. : ill.
management van popgroepen / Rutger S. de
SBA : 603825
Groot. - Rotterdam : Stichting Moret Fonds,
1998. - 227 p. - (Moret scriptie reeks ; 27). Les fastes du gothique : le siècle de Charles V :
ISBN 90-72898-34-6
Galeries nationales du Grand Palais, 9 octobre
1981 - 1er février 1982. - Paris : Réunion des
HHA : LZ 658 F 1:27
Musées nationaux, 1981. - 461 p. : ill. LUC : 658.01 RUTG 1998
ISBN 2 7118 0191 8
UFSIA : MAG-B 39729
SBA : 603873
Haalen, van, M.G. - Werken met
*UFSIA : MAG-B 6555
sociaal-culturele accomodaties : een gebouw
is meer dan een ding / M.G. van Haalen ; H.R.
Fliessende Übergänge : historische und
Buitenhuis ; P.J.M. van Engelen. - Deventer :
theoretische Studien zu Musik und Literatur /
Van Loghum Slaterus, 1978. - 305 p. : ill. [edit.] Hans Ester ; [medew.] Etty Mulder. (Sociale bibliotheek ; 1978:4). Amsterdam : Atlanta, 1997. - 308 p. : ill. ISBN 90-6001-379-4
(Duitse kroniek : orgaan voor culturele
betrekkingen met Duitsland ; 47). HA-S : 301.54 G-HAAL 1978
ISBN 90-420-0308-1
*UFSIA : MAG-B 38061
*UIA : PSW 301.54 L-NL-HAAL 78
UFSIA : MAG-T 73:47
Hall, Cynthia A. - Two exhibitions : Before the
Franits, Wayne. - Images of women in
apocalypse : German prints and illustrated
seventeenth-century Dutch art : domesticity
books, 1450-1500 : 6 June-18 August 1996;
and the representation of the peasant /
From lowlife to rustic idyll : the peasant genre
[edit.] Patricia Phagan ; William U. Eiland ;
in seventeenth-century Dutch drawings and
Wayne Franits ; Lisa Rosenthal ; Nanette
prints : 29 March-22 June 1997, Fogg Art
Salomon ; et al. - Athens, Ga. : Georgia
Museum / Cynthia A. Hall ; Anna C. Knaap. Museum of Art, 1997. - 94 p. : ill. Cambridge, Mass. : Harvard University Art
ISBN 0-915977-19-2
Museums, 1996. - 59 p. : ill. - Harvard
SBA : 603586
University Art Museums bulletin. - 4:2(1996)
Frère, Jean-Claude. - Early Flemish painting /
SBA : 603585
Jean-Claude Frère. - Paris : Terrail, 1997. Happening
& fluxus : kölnischen Kunstverein,
206 p. : ill. - ISBN 2-87939-120-2
6.11.1970-6.1.1971 / [compil.] H. Sohm. SBA : 603636
Köln : Kölnischer Kunstverein, 1970. - ill.
Galenson, David W. - The careers of modern
SBA : 603655
artists : evidence from auctions of
Harris,
Lynda. - The secret heresy of
contemporary paintings / David W. Galenson. Hieronymus Bosch / Lynda Harris. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Edinburgh : Floris Books, 1995. - 285 p. : ill. Economic Research, 1997. - 33 p. - (NBER
ISBN 0-86315-198-1
working paper series ; 6331). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6331” http://www.nber.org.papers/w6331
UFSIA : RG 4113 F 72 /a
*SBA : 595763
UFSIA : MAG-T 91:6331
Hartog,
J. - De forten, verdedigingswerken en
Gilleir, Maria. - Een Leuvense bijbel in steen /
geschutstellingen van Curaçao en Bonaire :
Maria Gilleir ; Gilbert Huybens ; Paul
van Van Walbeeck tot Wouters, 1634-1942 / J.
Reekmans ; [ill.] Pierre de Craan. - Leuven :
Hartog. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek,
Geschied- en Oudheidkundige Kring, 1998. 1997. - 184 p. : ill. - (De forten,
199 p. : ill. - (Jaarboek van de Geschied- en
verdedigingswerken en geschutstellingen van
Oudheidkundige Kring voor Leuven en
de Nederlandse Antillen ; 1). Omgeving ; 37)
ISBN 90-288-6426-1
SBA : 603540
SBA : 603581:1
*UIA : BC-C 3682
Hartog,
J. - De forten, verdedigingswerken en
Glans en glorie van de Grote Kerk : het interieur
geschutstellingen van Sint Eustatius en Saba :
van de Alkmaarse Sint Laurens. - Hilversum :
van Pieter van Corselles tot Abraham Heyliger,
Verloren, 1996. - 274 p. : ill. - (Alkmaarse
1636-1785 / J. Hartog. - Zaltbommel :
historische reeks ; 10). - ISBN 90-6550-148-7
Europese Bibliotheek, 1997. - 152 p. : ill. - (De
UFSIA : RG 2131 H 26
forten, verdedigingswerken en
*SBA : 598891
geschutstellingen van de Nederlandse
Ein gotisches Prachtmissale aus Utrecht :
Antillen ; 3). - ISBN 90-288-6428-8
Illustrationen aus dem ”Hoya-Missale” der
SBA : 603581:3
Universitäts- und Landesbibliothek Münster /
[edit.] Bertram Haller. - Münster :
Aschendorff, 1996. - 68 p. : ill. (Kostbarkeiten aus westfälischen Archiven und
Bibliotheken ; 5). - ISBN 3-402-06472-3
UFSIA : RG 1060 F 11
<
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Hartog, J. - De forten, verdedigingswerken en
geschutstellingen van Sint Maarten en Saint
Martin : van Jan Claeszen tot Willem Rink,
1631-1803 / J. Hartog. - Zaltbommel :
Europese Bibliotheek, 1997. - 119 p. : ill. - (De
forten, verdedigingswerken en
geschutstellingen van de Nederlandse
Antillen ; 2). - ISBN 90-288-6427-X
SBA : 603581:2
Helmus, Liesbeth M. - Madonna met wilde
rozen en een selectie van zestiende- en
zeventiende-eeuwse meesterwerken uit
Utrecht / Liesbeth M. Helmus. - Utrecht :
Centraal Museum, 1997. - 145 p. : ill. Exposition: Nationalmuseum, Stockholm, 6
februari tot 11 mei 1997; Synebrychoff
Museum, Helsinki, 5 juni tot 17 augustus
1997. - ISBN 90-73285-43-7
SBA : 603554
Herdt, de, René. - L’empire de flore : histoire et
représentation des fleurs en Europe du 16e au
19e siècle / René de Herdt ; Saskia de Bodt ;
Christian Coppens ; [edit.] Sabine van Sprang ;
[medew.] Gerda de Brabandere. - Brussel :
Renaissance du livre, 1996. - 367 p. : p. ISBN 2-8041-2449-5
SBA : 603549
*MPM : BM 41237
Hoet, Jan. - Kunst als complexe gids voor het
kind in het vinden van z’n identiteit / Jan
Hoet. - Arnhem : Plaatsmaken, 1996. - 13 p. (Drie lezingen ; 1)
SBA : 603855:1
Het huis in woorden. - Brussel : Archives
d’architecture moderne, 1995. - 2 v. : ill. (Architectuur in woorden ; 1). ISBN 2-87143-087-X
SBA : 603579
Bezit: 1–2
Huygen, Frederique. - Brits design, imago en
identiteit / Frederique Huygen. - Rotterdam :
Museum Boymans-Van Beuningen, 1989. 203 p. : ill.
SBA : 603674
i10 sporen van de avant-garde / [edit.] Toke van
Helmond. - Heerlen : Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds, 1994. - 285 p. : ill. ISBN 90-6601-503-9
SBA : 603675
Janssen, Pierre. - Grote bloemen met lange
snorren / Pierre Janssen. - Arnhem :
Plaatsmaken, 1996. - 16 p. - (Drie lezingen ; 2)
SBA : 603855:2
Knock, Nicolaas Arnoldi. - Dispositien der
merkwaardigste kerk-orgelen welken in de
provincie Friesland, Groningen en elders
aangetroffen worden / Nicolaas Arnoldi
Knock ; [edit.] Herman S.J. Zandt. Amsterdam : Knuf, 1972. - 111 p. (Bibliotheca organologica : facsimiles of rare
books on organs and organbuilding ; 24). Herdruk: 1788: Groningen. ISBN 90-6027-147-5
SBA : 603824
Koolhaas, Rem. - Small, medium, large,
extra-large / Rem Koolhaas ; Bruce Mau ;
Office for Metropolitan Architecture [New
York] ; [edit.] Jennifer Sigler. - Rotterdam :
010, 1995. - 1344 p. : ill. ISBN 3-8228-7743-3
SBA : 603582
5
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
Kufferath, Maurice. - La Walkyrie / Maurice
Kufferath ; Richard Wagner. - 3e ed. Bruxelles : Lombaerts, 1922. - 140 p. - (Le
théâtre de R. Wagner : de Tannhäuser à
Parsifal, essais de critique littéraire, esthétique
et musicale ; 1922:1)
UFSIA : MAG-A 10775
*SBA : H 164492
Kyrova, Magda. - Muziekkarikaturen, Haags
Gemeentemuseum = Music caricatures,
Gemeentemuseum the Hague / Magda
Kyrova. - Den Haag : Haags
Gemeentemuseum, s.a. - 55 p. : ill.
SBA : 603805
Lambrechts-Douillez, J. - Andreas Ruckers de
oude, Andreas Ruckers de jonge / J.
Lambrechts-Douillez ; [medew.] M.-J.
Bosschaerts-Eykens. - Antwerpen, 1984. 72 p. : ill. - (Mededelingen van het
Ruckers-Genootschap ; 4)
UFSIA : MAG-C 11942
Legendre, Philippe. - Groot tekenboek voor
beginners / Philippe Legendre ; [ill.] Mark de
Jongh ; Stanneke Wagenaar. - Doornik :
Casterman, 1994. - ... : ill. ISBN 90-303-1719-1
HA-LAZ : 74 G-LEGE 1994
Legendre, Philippe. - Groot tekenboek voor
beginners deel drie / Philippe Legendre. Doornik : Casterman, 1996. - 95 p. : ill. ISBN 90-303-1727-2
HA-LAZ : 74 G-LEGE 1996
Levey, Michael. - Painting and sculpture in
France, 1700-1789 / Michael Levey. - 2e ed. New Haven, Conn. : Yale University Press,
1993. - 318 p. : ill. - (The Pelican history of
art ; 1993). - ISBN 0-300-05344-4
UFSIA : LZ 70 F 5:1993 LEVE
*SBA : 576069
Liber ordinarius Sancte Marie Traiectensis : the
ordinal of St Mary’s Church, Utrecht (Ms.
London, British Library, Add. 9769) /
[edit.] Kees Vellekoop ; [medew.] Gisela
Gerritsen-Geywitz ; et al. - Amsterdam :
Koninklijke Vereniging voor Nederlandse
Muziekgeschiedenis, 1996. - 433 p. : ill. (Bouwstenen voor een geschiedenis der
toonkunst in de Nederlanden = Documenta et
archivalia ad historiam musicae neerlandicae ;
6). - ISBN 90-6375-157-5
UFSIA : RG 2132 A 22
*SBA : 595412
Loos, Wiepke. - Langs velden en wegen : de
verbeelding van het landschap in de 18de en
19de eeuw / Wiepke Loos ; Robert-Jan te
Rijdt ; Marjan van Heteren ; [medew.] Ronald
de Leeuw. - Blaricum : V+K, 1997. - 384 p. :
ill. - Exposition: Rijksmuseum Amsterdam,
van 28 november 1997 tot en met 3 maart
1998. - ISBN 90-6611-951-9
SBA : 603637
Lunsingh Scheurleer, D.F. - Oranje op
aardewerk : van Willem de Zwijger tot
Koningin Beatrix / D.F. Lunsingh Scheurleer. Lochem : Antiek Lochem, 1994. - 136 p. : ill. ISBN 90-74213-11-1
SBA : 603790
De magische wereld van de automaten in de 19de
eeuw = La magie des automates au 19e
siècle. - Brussel : Private Kas Bank, 1993. 61 p. : ill. - Exposition: Private Kas Bank,
Brussel, 29 april-18 mei 1993
SBA : 603799
McNeil Kettering, Alison. - Drawings from the
Ter Borch Studio Estate / Alison McNeil
Kettering. - ’s-Gravenhage : Staatsuitgeverij,
1988. - 2 v. : ill. - (Catalogus van de
Nederlandse tekeningen in het
Rijksprentenkabinet, Rijkmuseum,
Amsterdam ; 5). - ISBN 90-12-05814-7
SBA : 603785
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: 1–2
Mols, Pieter. - Kijken met kunst : een ideeënboek
voor tentoonstellingsbezoek / Pieter Mols ;
[ill.] Coen de Kort. - Tilburg : Zwijsen, 1994. 103 p. : ill. - (JSW-boek ; 3). ISBN 90-276-3130-1
HA-LAZ : 372.87 G-MOLS 1994
Morales, Mariano. - Locutopı́a : crónica, poesı́a
y música del rock / Mariano Morales. - Sinaloa,
Sin. : Universidad Autónoma de Sinaloa,
1990. - 212 p. - (Colección Arcano 17 ;
1990:1). - ISBN 968-6063-05-6
UFSIA : MAG-B 39679
Moulin, Raymonde. - L’artiste, l’institution et le
marché / Raymonde Moulin ;
[medew.] Pascaline Costa. - Paris :
Flammarion, 1992. - 423 p. - (Art, histoire,
société ; 1992:1). - ISBN 2-08-010769-0
UIA : GER 70 L-F-MOUL 92
Mulder, Etty. - Muziek in spiegelbeeld : essays
over muziekfilosofie en dieptepsychologie / Etty
Mulder. - Baarn : Ambo, 1985. - 111 p. ISBN 90-263-0692-X
UFSIA : MAG-B 39628
Murray, Peter. - The Oxford companion to
christian art and architecture / Peter Murray ;
Linda Murray. - Oxford : Oxford University
Press, 1996. - 596 p. : ill. ISBN 0-19-866165-7
UFSIA : RG 2094 A 13
Muzische vorming / [compil.] Alix van
Ransbeeck. - Diegem : Kluwer, 1996. - 116 p. Supplement bij: Gids voor het
basisonderwijs. - ISBN 90-6716-814-9
UIA : BC-C 3694
Navarrete, Carlos. - La romance tradicional y el
corrido en Guatemala / Carlos Navarrete. México, D.F., 1987. - 220 p. - (Serie
Antropológica ; 87). - ISBN 968-36-0200-2
UFSIA : MAG-B 39675
Neven, A. - Beeldhouwkunst uit Indië : Generale
Bankmaatschappij, Brussel, 8 december
1978-31 januari 1979 / A. Neven. - Brussel :
Generale Bankmaatschappij, 1978. - 279 p. :
ill.
SBA : 603671
Osten, von der, Gert. - Painting and sculpture in
Germany and the Netherlands, 1500 to 1600 /
Gert von der Osten ; Horst Vey. Harmondsworth : Penguin, 1969. - 403 p. :
ill. - (The Pelican history of art ; 31)
UFSIA : LZ 70 F 5:1969 OSTE
*SBA : H 158582:31
Passio Christi : het lijdensverhaal van Christus
in de kunst. - Tielt, 1998. - 112 p. : ill. (Vlaanderen : tweemaandelijks tijdschrift voor
kunst en kultuur uitgegeven door het
Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond ; 270)
SBA : B 148638:1998,270
UFSIA : GG 90 E-VLAA:270
UFSIA : MAG-T 40:270
april 1998
Paternosto, César. - Piedra abstracta : la
estructura inca : una visión contemporánea /
César Paternosto. - México, D.F. : Fondo de
Cultura Económica, 1989. - 206 p. : ill. ISBN 950-557-076-7
UFSIA : MAG-B 39677
Peters, Jan Marie. - Het beeld : bouwstenen
voor een algemene iconologie / Jan Marie
Peters. - Antwerpen : Hadewijch, 1996. 219 p. : ill. - (Witte reeks ; 1996:1). ISBN 90-5240-336-8
UFSIA : PS 659.3 G-PETE 96
*SBA : D 588595
*UIA : PSW 659.3 G-PETE 96
Het rad van de tijd : de uur- en
kalenderwijzerplaat in het Stedelijk Museum te
Leuven (ca. 1500) / [edit.] M. Smeyers. Leuven : Vrienden van de Leuvense Stedelijke
Musea, 1997. - 113 p. : ill. - (Arca
Lovaniensis ; 1994/1995)
SBA : K 262426:1994/1995
*UFSIA : MAG-ANN-B/27:1994/1995
Reerink, F.O. - Rare & old : basic knowledge of
illumination- and illustration materials and
techniques for the valuation of rare old books /
F.O. Reerink. - Bilthoven : s.n., 1997. - 133 p. ISBN 90-804067-1-6
UFSIA : MAG-B 39672
Reijer, de, E.C. - De Ijssellinie, 1950-1968 / E.C.
de Reijer. - Zwolle : Waanders, 1997. - 174 p. :
ill. - ISBN 90-400-9870-0
SBA : 603567
Rheeden, van, Herbert. - Om de vorm / Herbert
van Rheeden. - Amsterdam : SUA, 1989. 197 p. : ill. - ISBN 90-6222-188-2
SBA : 603786
Schatten van de tsaar : hofcultuur van Peter de
Grote uit het Kremlin : Museum Boymans-van
Beuningen, Rotterdam, 10 december 1995-4
februari 1996 / [edit.] P. de Buck ;
[medew.] J.R. ter Molen ; et al. - Rotterdam :
Museum Boymans-van Beuningen, 1996. 295 p. : ill. - ISBN 90-6918-162-2
SBA : 603842
Schuylenbergh, van, Patricia. - Rencontres
artistiques Belgique-Congo, 1920-1950 /
Patricia van Schuylenbergh ; Françoise
Morimont. - Louvain-la-Neuve : Centre
d’histoire de l’Afrique, 1995. - 110 p. : ill. (Enquêtes et documents d’histoire africaine ;
12)
UIA : BC-C 3698
Scott, Philippa. - The book of silk / Philippa
Scott. - London : Thames and Hudson, 1993. 256 p. : ill. - ISBN 0-500-23662-3
SBA : 603852
Sickman, Laurence. - The art and architecture of
China / Laurence Sickman ; Alexander Soper. 4e ed. - New Haven, Conn. : Yale University
Press, 1971. - 527 p. : ill. - (The Pelican history
of art ; 1971:1). - ISBN 0-300-05334-7
UFSIA : LZ 70 F 5:1971 SICK
Le siècle des lumières dans la principauté de
Liège : Musée de l’art wallon et de l’évolution
culturelle de la Wallonie,
octobre-novembre-décembre 1980. - Liège :
Musée de l’art wallon et de l’évolution
culturelle de la Wallonie, 1980. - 417 p. : ill.
SBA : 603545
6
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
Slive, Seymour. - Dutch painting, 1600-1800 /
Seymour Slive. - 4e ed. - New Haven, Conn. :
Yale University Press, 1995. - 378 p. : ill. (The Pelican history of art ; 1995:4). ISBN 0-300-06418-7
UFSIA : LZ 70 F 5:1995 SLIV
Smedt, de, Raphael. - Jan de Smedt van
Mechelen : een filmtekst / Raphael de Smedt ;
[medew.] Paul Naster. - Mechelen : Vrienden
van Jan de Smedt, 1984. - 39 p. : ill. - (Cimelia
Jan de Smedt van Mechelen ; 4)
UFSIA : MAG-A 10658
*SBA : 512571
*SBA : 560480
Soens, Bertrand. - Van poortersloge tot
rijksarchief : een gebouw met inhoud te
Brugge (15de eeuw-1995) / [edit.] Maurice
Vandermaesen ; Bertrand Soens ; André de
Bock ; [medew.] Patrick Ronse. - Brussel :
Algemeen Rijksarchief, c.1997. - 84 p. : ill.
SBA : 603609
De stad in woorden. - Brussel : Archives
d’architecture moderne, 1997. - 2 v. : ill. (Architectuur in woorden ; 4)
SBA : 603607
Bezit: 1–2
Steele, James. - Architectuur nu / James Steele. Brugge : Stichting Kunstboek, 1997. - 510 p. :
ill. - ISBN 90-74377-62-9
SBA : 603761
Tiersot, Julien. - Un demi-siècle de musique
française : entre les deux guerres, 1870-1917 /
Julien Tiersot. - Paris : Alcan, 1918. - 248 p. (Les maı̂tres de la musique : études d’histoire
et d’esthétique ; 24)
UFSIA : MAG-A 10778
*SBA : H 40353:[24]
Trésors des églises de l’arrondissement de
Saint-Omer : Saint-Omer, Musée de l’hôtel
Sandelin, 26 septembre-13 décembre 1992. Saint-Omer : Musée de l’hôtel Sandelin,
1992. - 176 p. : ill.
SBA : 603529
Urban rituals in Italy and the Netherlands :
historical contrasts in the use of public space,
architecture and the urban environment /
[edit.] Heidi de Mare ; Anna Vos. - Assen : Van
Gorcum, 1993. - 185 p. : ill. ISBN 90-232-2744-1
UFSIA : MAG-C 11913
Uytterhoeven, Rik. - Het groot begijnhof van
Leuven / Rik Uytterhoeven. - Leuven :
Davidsfonds, 1996. - 58 p. : ill. ISBN 90-6152-930-1
UFSIA : RG 2117 D 28
*SBA : 590563
Visser, Piet. - Sporen van Menno : het
veranderende beeld van Menno Simons en de
Nederlandse mennisten / Piet Visser ;
[medew.] Mary Sprunger ; et al. ; [ill.] Iman
Heystek. - Krommenie : Knijnenberg, 1996. 168 p. : ill. - ISBN 90-70353-07-5
SBA : 603575
*UFSIA : V-RG
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig
Ondernemen. - Het fotobedrijf / Vlaams
Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen. Brussel : s.n., 1997. - 63 p.
UFSIA : MAG-C 11922
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
Wagner, Richard. - Ausgewählte Schriften /
Richard Wagner ; [edit.] Esther Drusche. Leipzig : Reclam, 1982. - 383 p. - (Reclams
Universal-Bibliothek ; 957)
UFSIA : MAG-A 10668
*SBA : 591159
Ward-Perkins, John Bryan. - Roman imperial
architecture / John Bryan Ward-Perkins. - 2e
ed. - New Haven, Conn. : Yale University
Press, 1981. - 532 p. : ill. - (The Pelican history
of art ; 1981:2). - ISBN 0-300-05292-8
UFSIA : LZ 70 F 5:1981 WARD
Watson, William. - The arts of China to AD
900 / William Watson. - New Haven, Conn. :
Yale University Press, 1995. - 276 p. : ill. (The Pelican history of art ; 1995:1). ISBN 0-300-05989-2
UFSIA : LZ 70 F 5:1995 WATS
Wauters, Frans. - Aalst met de grimlach / Frans
Wauters ; [medew.] Louis Paul Boon. - Aalst,
c.1971
UIA : BC-B 9307
*UFSIA : MAG-B 8928
Williamson, Paul. - Gothic sculpture,
1140-1300 / Paul Williamson. - New Haven,
Conn. : Yale University Press, 1995. - 301 p. :
ill. - (The Pelican history of art ; 1995:2). ISBN 0-300-06338-5
UFSIA : LZ 70 F 5:1995 WILL
Wolkers, Jan. - Kind is kunst / Jan Wolkers. Arnhem : Plaatsmaken, 1996. - 14 p. - (Drie
lezingen ; 3)
SBA : 603855:3
Wright, Peter. - The related parts of Trent,
Museo provinciale d’arte, Mss 87(1374) and
92(1379) : a paleographical and text-critical
study / Peter Wright. - New York : Garland,
1989. - 397 p. : ill. - (Outstanding dissertations
in music from British libraries ; 1989:1). ISBN 0-8240-2336-6
SBA : 603589
79: Sport. Ontspanning
Ander spel : speel anders dan anders /
[edit.] Jeanette van de Meer ; Peter Bakker ; et
al. ; [ill.] Pansy de Klijn. - 3e ed. - Den Haag :
Janzeuven, 1992. - 60 p. : ill. ISBN 90-71381-08-0
HA-LAZ : 79 G-MEER 1992
Andric, D. - Fietsen : van loopfiets tot
mountainbike / D. Andric ; B. Gavric ; W.J.
Simons. - Haarlem : Schuyt, 1990. - 208 p. :
ill. - ISBN 90-6097-260-0
SBA : 603788
Autorijden : de gouden jaren : een
geı̈llustreerde bloemlezing / [compil.] Rupert
Prior ; [medew.] Cyril Posthumus. - Helmond :
Palladium, 1992. - 139 p. : ill. ISBN 90-5234-012-9
SBA : 603844
Bischops, Klaus. - 800 tips voor sport en spel :
sportieve spelletjes voor binnen en buiten /
Klaus Bischops ; Weinz-Willi Gerards ;
[edit.] Bert Boetes . - Nijkerk : Intro, 1989. 140 p. : ill. - ISBN 90-266-1921-9
HA-LAZ : 79 G-BISC 1989
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
april 1998
Boes, M. - Sportrecht met inbegrip van de
inleiding tot het recht / M. Boes. - 2e ed. Leuven : Acco, 1997. - 97 p. ISBN 90-334-3579-9
HA-LAZ : 79 G-BOES 1997
Bossche, van den, F. - Wegwijzer voor gezond
trainen / Dr. F. van den Bossche. - Gent :
Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding,
1988. - 219 p. : ill. - (Monografieën voor
Lichamelijke Opvoeding ; 18). ISBN 90-70870-14-2
HA-LAZ : 79 G-BOSS 1988
Buekers, Mart. - Jeugdvolleybal : over de
efficiëntie van de aangepaste spelvormen /
Mart Buekers ; Bart Billiet. - Leuven : Acco,
1997. - 120 p. : ill. - ISBN 90-334-3831-3
HA-LAZ : 79 G-BUEK 1997
Clippeleyr, G. - Jaarplanning : theorie en
praktijkmodellen, bewegingsopvoeding op de
lagere school / G. Clippeleyr ; Lieve de
Valck. - 3e ed. - Acco : Leuven, 1994. 119 p. - ISBN 90-334-3032-0
HA-LAZ : 372.897 G-CLIP 1994
Instructie in de les lichamelijke opvoeding /
[edit.] Pol Rowe. - Leuven : Acco, 1997. 173 p. : ill. - (Praxis bewegingsopvoeding ;
14). - ISBN 90-334-3833-X
HA-LAZ : 372.897 G-ROWE 1997
Krings, Frederique. - Het circus in : stap voor
stap / Frederique Krings ; [ill.] Daniel Bron. Doornik : Casterman, 1995. - 52 p. : ill. ISBN 90-303-1350-1
HA-LAZ : 79 G-KRIN 1995
Loots, Gerrit. - De berengroepen : leren leren
door spel en beweging / Gerrit Loots ; Erik
Verliefde ; An Boogemans. - Leuven : Acco,
1997. - 207 p. : ill. - ISBN 90-334-3818-6
HA-LAZ : 372.879 G-LOOT 1997
Michiels, Karel. - Kinderen van de bal :
mijmeringen langs de zijlijn / Karel Michiels. Antwerpen : Icarus, 1998. - 168 p. ISBN 90-02-20592-9
SBA : D 603713
Spel in beweging / [compil.] Co Velthuis ;
[ill.] Annelies Velthuis. - 2e ed. - Maarn :
Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en
Spel , 1992. - 339 p. : ill. ISBN 90-73100-01-1
HA-LAZ : 79 G-VELT 1992
Vanhee, Tonny. - Bos en spel : exploratie-ideeën,
bosspelen, overlevingsaktiviteiten en aktietips
naar maat van de jeugdbeweging / Tonny
Vanhee ; An Melis ; et al. - Antwerpen :
Chirojeugd Vlaanderen, 1987. - 208 p. : ill.
HA-LAZ : 79 G-CHIR 1987
Vervaecke, Harald. - Reddings- en
reanimatietechnieken bij verdrinking / Harald
Vervaecke. - 1e ed. - Leuven : Acco, 1995. 319 p. : ill. - ISBN 90-334-3151-3
HA-LAZ : 79 G-VERV 1995
90: Landelijke en gewestelijke
documentatie. Heemkunde
Bavaria felix : ein Land, das Heimat ist und
Zukunft hat / [edit.] Bernd Rill. - Percha am
Starnberger See : Schulz, 1986. - 206 p. ISBN 3-7962-0182-2
UIA : BC-B 9325
7
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
Camp, van, Gaston. - Landschap met goden :
reizen door klassiek Griekenland / Gaston van
Camp. - Amsterdam : Atlas, 1996. - 223 p. :
ill. - ISBN 90-254-0898-2
UIA : BC-B 9290
*SBA : 594694
*UFSIA : MAG-B 34727
Deijk, van, Ada. - In de voetsporen van Emo en
Menko / Ada van Deijk. - Bedum : Profiel,
1994. - 144 p. : ill. - ISBN 90-5294-0827
UFSIA : RG 2126 D 14
Desneux, Henri. - Le Brabant wallon / Henri
Desneux ; [ill.] Richard Viandier ; et al. Bruxelles : Bieleveld, 1930. - 303 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 39494
*SBA : 593683
*UFSIA : RG 2059 A 10
Dewilde, Bert. - Gids voor Groot-Kortrijk :
Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem,
Kortrijk, Marke, Rollegem / Bert Dewilde ;
Jean-Paul Vierstraete. - Antwerpen : Stichting
Mercator-Plantijn, 1982. - 417 p. : ill.
SBA : 603526
*UFSIA : GG 90 G-DEWI 82
Duitsland, BRD. Bundesregierung. Jahresbericht der Bundesregierung /
Duitsland, BRD. Bundesregierung. - Bonn. ISSN 0435-7701
HHA : D 323-BUND
Bezit: (1994–1996)
HHA : D 056-BUND
Bezit: (1991)
*RUCA : CB 90 E-JBR
april 1998
Nicolaı̈, Henri. - L’Espace zaı̈rois : hommes et
milieux : progrès de la connaissance de 1949 à
1992 / Henri Nicolaı̈ ; Pierre Gourou ; Dhi
Mbita Mulenghe Mashini. - Bruxelles : Institut
Africain-CEDAF, 1996. - 607 p. - (Collection
Zaı̈re : histoire et société ; 1996:1)
RUCA : O 90 C 20
Overzetveren in Nederland, Vlaanderen en de
Nederlands-Duitse grensstreek. - 2e ed. Ridderkerk : Vereniging Vrienden van de
Voetveren, 1997. - 46 p. - ISBN 90-803523-1-4
UFSIA : MAG-A 10696
Steen, van den, Joeri. - Aalst / Joeri van den
Steen. - Nazareth : Klaroen, 1994. - 144 p. :
ill. - (Stadsbeelden uit het verleden ; 1994:1)
SBA : 603794
Tatsachen über Deutschland / [edit.] Arno
Kappler ; Stefan Reichart. - Frankfurt am
Main : Societäts-Verlag, 1996. - 544 p. : ill. ISBN 3-7973-0629-6
HHA : D 90-SOCI
Twembeeke, van, Julien. - Nazareth-Eke / Julien
van Twembeeke. - Nazareth : Klaroen, 1991. 104 p. : ill. - (Dorpsbeelden uit het verleden ;
1991:1)
SBA : 603793
Twembeke, van, Julien. Sint-Martens-Latem-Deurle : zo was het toen /
Julien van Twembeke. - Nazareth : Klaroen,
1992. - 100 p. : ill. - (Dorpsbeelden uit het
verleden ; 1992:1)
SBA : 603795
Bezit: (1967–1985)
*SBA : E 253350
Bezit: (1976–1984); (1995)
[412484]
*UFSIA : MAG-ANN-B/1304
Bezit: (1968)–; ontbreekt: (1986); (1993)
*UIA : BC - E 14
Bezit: (1976–1989); ontbreekt: (1987–1988)
Europäische Gemeinschaften. Kommission. Europa in Bewegung / Europäische
Gemeinschaften. Kommission. - Luxembourg
HHA : D .-EURO
Bezit: (1991)
Herzberg, Abel J. - Zonder Israël is elke jood
een ongedekte cheque / Abel J. Herzberg. Amsterdam : Querido, 1992. - 212 p. ISBN 90-214-6569-8
SBA : 603641
*UIA : GER 90 L-IL-HERZ 92
Huysegems, Filip. - Nicaragua : mensen,
politiek, economie, cultuur / Filip
Huysegems. - Amsterdam : Koninklijk
Instituut voor de Tropen, 1998. - 78 p. : ill. (Landenreeks ; 1998:1). - ISBN 90-6832-368-7
UFSIA : LZ 90 F 1:1998,1
Korea Foundation. - Annual report / Korea
Foundation. - Seoul
UIA : BC-E 625
Bezit: (1996)
*SBA : 588570
Bezit: (1994)
[N]
Monaco. Ministère d’état. Cellule de
communication extérieure. - La principauté
de Monaco / Monaco. Ministère d’état. Cellule
de communication extérieure. - Monaco,
1997. - 1 CD-ROM
UFSIA : MMC-E 68:29
Lijst A: Algemeen (incl. kunst en varia)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
8
Lijst B: Boek & bibliotheek
003.2: Schrift en letter
Ganeri, Anita. - Van spijkerschrift tot
tekstverwerker : het verhaal van schrijven en
drukken / Anita Ganeri. - Amsterdam : De
Lantaarn, 1997. - 30 p. : ill. - (Reis door de
tijd ; 1997:3). - ISBN 90-5426-814-X
HA-LAZ : 003.2 F 5:2
Scripta manent : drukletters over schoonschrift :
of, Een vriendenboekje van collega’s
aangeboden aan drs. A.R.A. Croiset van
Uchelen bij zijn afscheid als hoofdconservator
van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam /
[compil.] Piet Visser ; [medew.] Norbert van
den Berg ; [edit.] Yvonne Gnirrep. Amsterdam : Universiteitsbibliotheek, 1997. 110 p. : ill. 1 losse bijl. - ISBN 90-6125-0242
SBA : 603573
*UFSIA : MAG-B 39041
Tufte, Edward Rolf. - The visual display of
quantitative information / Edward Rolf Tufte. Cheshire, Conn. : Graphics Press, 1997. 197 p. : ill. - ISBN 0-9613921-0-X
UIA : PSW 519.2 G-TUFT 97
01: Bibliografieën en catalogi
Bayerische Staatsbibliothek [München]. Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich
erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts /
Bayerische Staatsbibliothek [München] ;
Herzog August Bibliothek [Wolfenbüttel] ;
[edit.] Irmgard Bezzel. - Stuttgart :
Hiersemann, 1983-. - ISBN 3-777-283193
SBA : 512197
Bezit: 1–24
*UFSIA : RG 1062 E 1
Bezit: 1:1–22
Bibliografie van dr. B.A. Vermaseren /
[compil.] Th.S.H. Bos ; [medew.] F.W.N.
Hugenholtz ; et al. - Den Haag : Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis, 1977. - 31 p.
SBA : 603561
Block, Eleanor S. - Communication and the mass
media : a guide to the reference literature /
Eleanor S. Block ; James K. Bracken. Englewood Cliffs, N.J. : Libraries Unlimited,
1991. - 198 p. - (Reference sources in the
humanities ; 1991:1). - ISBN 0-87287-810-4
UFSIA : PS 659.3 G-BLOC 91
Classified bibliography of articles in Indian
linguistics / [compil.] K.P. Acharya ;
[medew.] D.P. Pattanayak ; et al. - Mysore :
Central Institute of Indian Languages, 1978. 106 p. - (CIIL occasional monographs series ;
12)
UIA : GER 809.1 M-INC-ACHA 78
Classified bibliography of linguistic dissertations
on Indian languages / [compil.] J. Sakuntala
Sharma ; [medew.] D.P. Pattanayak ; et al. Mysore : Central Institute of Indian
Languages, 1978. - 288 p. - (CIIL occasional
monographs series ; 14)
UIA : GER 809.1 M-INC-SAKU 78
Desgraves, Louis. - Répertoire bibliographique
des livres imprimés en France au 17e siècle /
Louis Desgraves. - Baden-Baden : Koerner,
1978-. - (Bibliotheca bibliographica
Aureliana ; 75). - ISBN 3-87320-898-9
UFSIA : RG-S 266 A:1-23
april 1998
*SBA : B 194688
Bezit: 1–21
Koeman’s Atlantes Neerlandici : the folio atlases
published by Gerard Mercator, Jodocus
Hondius, Henricus Hondius, Johannes
Janssonius and their successors /
[compil.] Peter van der Krogt. - ’t
Goy-Houten : HES, 1997SBA : 603600
Bezit: 1–
Library and information science abstracts. London : Silver Platter. - CD-ROM
UFSIA : MAG-CB
Bezit: (1969)–
*UIA : INFO
Bezit: Alleen laatste uitg.
Te bevragen a.d. balie
Louis Althusser : a bibliography / [edit.] Joan
Nordquist. - Santa Cruz : Reference and
Research Services, 1986. - 43 p. - (Social
theory : a bibliographic series ; 3). ISBN 0-937855-04-9
UFSIA : Filo
Nicolaı̈, Henri. - L’Espace zaı̈rois : hommes et
milieux : progrès de la connaissance de 1949 à
1992 / Henri Nicolaı̈ ; Pierre Gourou ; Dhi
Mbita Mulenghe Mashini. - Bruxelles : Institut
Africain-CEDAF, 1996. - 607 p. - (Collection
Zaı̈re : histoire et société ; 1996:1)
RUCA : O 90 C 20
De onderste steen : een bibliografie van het werk
van Wiel Kusters / [compil.] Jo Peters ;
[medew.] Paul de Bruyne ; et al. - Landgraaf :
Herik, 1997. - 2 v. - ISBN 90-73036-593
SBA : 603864
Bezit: 2
Reyntjens, Filip. - Bibliographie du droit
rwandais, 1900-1990 / Filip Reyntjens. Kigali : Imprimeur Printerset, 1993. - 83 p. (Manuels de droit rwandais ; 6)
UIA : RECH 34 L-RWA-REYN 93
Schulthess, Peter. - Die Philosophie im
lateinischen Mittelalter : ein Handbuch mit
einem bio-bibliographischen Repertorium /
Peter Schulthess ; Ruedi Imbach. - Zürich :
Artemis, 1996. - 605 p. - ISBN 3-7608-1127-2
UFSIA : RG 2129 A 8
Serio, John N. - Wallace Stevens : an annotated
secondary bibliography / John N. Serio. Pittsburgh, Pa : University of Pittsburgh Press,
1994. - 435 p. - (Pittsburgh series in
bibliography ; 1994:1). - ISBN 0-8229-3836-7
UIA : GER 820.73 N-STEV-SERI 94
Weima, Jeffrey. - An annotated bibliography of
1 and 2 Thessalonians / A.D. Jeffrey Weima ;
Stanley E. Porter. - Leiden : Brill, 1998. 292 p. - (New Testament tools and studies ;
26). - ISBN 90-04-10740-1
SBA : 603770
Witteveen, Joop. - Bibliotheca gastronomica :
eten en drinken in Nederland en België,
1474-1960 / Joop Witteveen ; Bart Cuperus. Amsterdam : Linnaeus, 1998. - 2 v. ISBN 90-6105-035-9
SBA : 603870
Bezit: 1–2
02: Bibliotheconomie
Aan de ketting : boek en bibliotheek in
Groningen voor 1669 / [edit.] Jos.M.M.
Hermans ; Gerda C. Huisman. - Groningen :
Universiteitsmuseum, 1996. - 87 p. : ill. ISBN 90-367-0684-X
UFSIA : RG 1087 B 23
*SBA : 594671
Andrieu, Olivier. - Méthodes outils de recherche
sur l’Internet / Olivier Andrieu. - Paris :
Eyrolles, 1997. - 235 p. - ISBN 2-212-08939-2
RUCA : O 02 N 14
Belindis [Brussel]. - Belindis info / Belindis
[Brussel]. - Brussel. - Voortzetting van:
Belindis news
LUC : 02
Bezit: (1998)–
Byrne, Deborah J. - MARC manual :
understanding and using MARC records /
Deborah J. Byrne. - 2e ed. - Englewood, Colo :
Libraries Unlimited, 1998. - 263 p. ISBN 1-56308-176-8
UIA : BC 025.3 G-BYRN 98
Clayton, Peter. - Implementation of
organizational innovation : studies of
academic and research libraries / Peter
Clayton. - San Diego : Academic Press, 1997. 208 p. - ISBN 0-12-174860-X
UFSIA : LZ 025.1 G-CLAY 97
Database : world’s largest information content
review. - Weston, Conn. - Voortzetting van:
Database: the magazine of database reference
and review. - ISSN 0162-4105
RUCA : CB 02 E 11.123
Bezit: 20(1997)–
Davies, Robert. - Camile : Concerted Action on
Management Information for Libraries in
Europe : workshop guide / Robert Davies. - 2e
ed. - s.l. : s.n., 1998
UIA : BC-C 3730
Dawson, Andy. - The Internet for library and
information service professionals / Andy
Dawson. - 2e ed. - London : Aslib, 1997. 80 p. - (The Aslib know how guides ;
1997:1). - ISBN 0-85142-400-7
LUC : 025.5 DAWS 1997
*UFSIA : LZ 025.5 G-DAWS 97
ELINOR : electronic library project /
[edit.] Anne Ramsden ; [medew.] Mel Collier ;
et al. - London : Bowker Saur, 1998. - 167 p. ISBN 1-85739-255-8
UIA : BC 029.7 G-RAMS 98
Feldmann, Reinhard. - Die Klosterbibliothek
Gravenhorst : Katalog der Bibliothek des
ehemaligen Zisterzienserinnenklosters
Gravenhorst / Reinhard Feldmann ; Elke
Pophanken ; [medew.] Kaspar Elm ; et al. Münster, 1993. - 144 p. : ill. - (Schriften der
Universitäts- und Landesbibliothek Münster ;
10). - ISBN 3-9801781-4-5
UFSIA : RG 2118 C 19
Institute for Scientific Information
[Philadelphia, Pa.]. - Journal citation reports
on CD-ROM : science edition / Institute for
Scientific Information [Philadelphia, Pa.]. Philadelphia, Pa. - CD-ROM
RUCA : CBG 501 D-JCR:CD-ROM
<
>
Bezit: (1995)–
Bezit: 1–23
Lijst B: Boek & bibliotheek
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
1
Lijst B: Boek & bibliotheek
Institute for Scientific Information
[Philadelphia, Pa.]. - Journal citation reports
on CD-ROM : social sciences edition / Institute
for Scientific Information [Philadelphia, Pa.]. Philadelphia, Pa. - CD-ROM
RUCA : CB 33 D-JCR:CD-ROM
<
>
Bezit: (1995)–
Lardy, Jean-Pierre. - Recherche d’information
sur l’Internet : outils et méthodes / Jean-Pierre
Lardy. - Paris : ADBS, 1997. - 118 p. ISBN 2-84365-000-3
RUCA : O 02 N 15
Library and information science abstracts. London : Silver Platter. - CD-ROM
UFSIA : MAG-CB
Bezit: (1969)–
*UIA : INFO
Bezit: Alleen laatste uitg.
Te bevragen a.d. balie
Library and information studies education in the
United States / [edit.] Loriene Roy ; Brooke E.
Sheldon. - London : Mansell, 1998. - 260 p. (The education of library and information
professionals : an international series ;
1998:1). - ISBN 0-7201-2232-5
UIA : BC 02 L-USA-ROY 98
Medium-term programme, 1998-2001 /
[edit.] Sally H. McCallum. - The Hague :
International Federation of Library
Associations and Institutions, 1998. - 54 p.
UFSIA : MAG-B 39650
*UIA : BC-B 9318
Online and CD-ROM review. - Oxford. Voortzetting van: Online review. ISSN 1353-2642
UFSIA : LZ 681.3:5 (T)
Bezit: 22(1998)–
*LUC : 02
Bezit: 17–21(1993–1997)
*RUCA : CB 02 E 11.221
april 1998
HA-H : 681.37 G-SALT 1983
*UFSIA : LZ 025.5 G-SALT 83
*UIA : BC 025.5 G-SALT 83
Speicherbibliotheken, digitale Bibliotheken :
Wissen verteilen und bewahren /
[edit.] Eisabeth Böllmann. - Frankfurt am
Main : Klostermann, 1998. - 211 p. : ill. (Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie : Sonderheft ; 70). ISBN 3-465-02949-6
SBA : 603594
Die Staatsbibliothek Unter den Linden : ein
Kolloquium in der Staatsbibliothek zu Berlin
am 11. Juni 1997 / [edit.] Gabriele Spitzer. Frankfurt am Main : Klostermann, 1997. 93 p. : ill. - (Zeitschrift für Bibliothekswesen
und Bibliographie : Sonderheft ; 69). ISBN 3-465-02974-7
SBA : 603593
University libraries in Africa : a review of their
current state and future potential / [edit.] Diana
Rosenberg. - London : International African
Institute, 1996. - 3 v. - ISBN 0-85302-081-7
LUC : 02 ROSE 1997
Bezit: 1–3
*UIA : BC-C 3636
Bezit: 1–3
Van Nijntje tot Nabokov : stadia in
geletterdheid : bijdragen aan het gelijknamig
symposium, gehouden op 22 januari 1997 aan
de Katholieke Universiteit Brabant / [edit.] H.
van Lierop-De Brauwer ; H. Peters ; A. de
Vries. - Tilburg : University Press, 1997. 162 p. - ISBN 90-361-9568-3
SBA : 603865
Whittaker, Kenneth. - Using libraries / Kenneth
Whittaker. - 2e ed. - London : Deutsch, 1963. 144 p. : ill.
SBA : A 215254:
Bezit: 18(1994)–
*UIA : BC 02 E-OR
Bezit: 17(1993)–
PICA. - Strategie = Strategy : 1998-2001 /
PICA. - Leiden, 1997. - 20 p. : ill. ISBN 90-70311-77-1
UIA : BC-C 3720
Ramsdale, Phillip. - Library economics in
Central and Eastern Europe / Phillip
Ramsdale ; David Fuegi. - Luxembourg :
European Commission, 1997
UIA : BC 025.1 G-RAMS 97
Rijkscommissie van Advies inzake het
Bibliotheekwezen [’s-Gravenhage]. - De
wetenschappelijke bibliotheken in Nederland :
programma voor een beleid op lange termijn /
Rijkscommissie van Advies inzake het
Bibliotheekwezen [’s-Gravenhage]. ’s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1969. - 72 p.
SBA : B 229038
*RUCA : CBM 02 M-C 10 360
*UFSIA : MAG 225 J 11
The role of professional associations / [edit.] Joy
Thomas. - Champaign, Ill. : University of
Illinois, 1997. - P. 230-425. - (Library trends ;
46:2)
UIA : BC 02 E-LT:46,2
Salton, Gerard. - Introduction to modern
information retrieval / Gerard Salton ; Michael
J. McGill. - New York, 1983. - 448 p. ISBN 0070544840
Lijst B: Boek & bibliotheek
07: Perswezen
Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten
in België. - Persrepertorium / Algemene
Vereniging van Beroepsjournalisten in België. Brussel
AHB : 07 BA-AVBB
Bezit: (1992); (1994) (1996); (1997)
Deutscher Presserat Jahrbuch. - Bonn. ISSN 0344-7278
HHA : D 07-PRES
Bezit: (1988)
Ester, d’, Karl. - Die Presse und ihre Leute im
Spiegel der Dichtung : eine Ernte aus drei
Jahrhunderten / Karl d’ Ester. - Würzburg :
Triltsch, 1941. - 635 p. - (Zeitung und Leben ;
90)
SBA : 603658
Permentier, Ludo. - Stijlboek / Ludo
Permentier ; Ludo Van den Eynden. - 2e ed. Groot-Bijgaarden : Scoop, 1998. - 359 p. ISBN 90-5312-074-2
RUCA : DWEIR
UFSIA : LZ 803.9 H 2 PERM 98
Seymour-Ure, Colin. - The British press and
broadcasting since 1945 / Colin
Seymour-Ure. - 2e ed. - Oxford : Blackwell,
1996. - 289 p. - ISBN 0-631-19883-0
UFSIA : PS 659.3 L-GB-SEYM 96
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
09: Bibliologie. Bibliofilie
Aan de ketting : boek en bibliotheek in
Groningen voor 1669 / [edit.] Jos.M.M.
Hermans ; Gerda C. Huisman. - Groningen :
Universiteitsmuseum, 1996. - 87 p. : ill. ISBN 90-367-0684-X
UFSIA : RG 1087 B 23
*SBA : 594671
Almanach- und Taschenbuchkultur des 18. und
19. Jahrhunderts / [edit.] York-Gothart Mix. Wiesbaden : Harrassowitz, 1996. - 210 p. (Wolfenbütteler Forschungen ; 69). ISBN 3-447-03846-2
SBA : 603587
*MPM : BM 33838
Bayerische Staatsbibliothek [München]. Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich
erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts /
Bayerische Staatsbibliothek [München] ;
Herzog August Bibliothek [Wolfenbüttel] ;
[edit.] Irmgard Bezzel. - Stuttgart :
Hiersemann, 1983-. - ISBN 3-777-283193
SBA : 512197
Bezit: 1–24
*UFSIA : RG 1062 E 1
Bezit: 1:1–22
Berg, van den, Marinus K.A. - De
Noordnederlandse historiebijbel : een kritische
editie met inleiding en aantekeningen van Hs.
Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek /
Marinus K.A. van den Berg. - Hilversum :
Verloren, 1998. - 845 p. : ill. - (Middeleeuwse
studies en bronnen ; 56). ISBN 90-6550-027-8
SBA : 603521
*UFSIA : V-RG
Clark, Alan. - Dictionary of British comic
artists, writers and editors / Alan Clark. London : British Library, 1998. - 196 p. : ill. ISBN 0-7123-4521-3
SBA : 603584
Coleman, Joyce. - Public reading and the
reading public in late medieval England and
France / Joyce Coleman. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1996. - 250 p. (Cambridge studies in medieval literature ;
26). - ISBN 0-521-55391-1
UFSIA : RG 2104 B 11
*SBA : 599823
Coppens, Chris. - Neogotiek in de boekenkast :
catalogus bij de tentoonstelling in de Centrale
Bibliotheek van de K.U. Leuven, 6
november-20 december 1997 / [edit.] Carine
Dujardin ; Chris Coppens ; Jan Roegiers ; et
al. - Leuven : KUL, Centrale Bibliotheek,
1997. - 157 p. : ill.
SBA : 603894
*UFSIA : V-RG
Corbeels en Co. : twee eeuwen grafische
industrie in Turnhout / [edit.] Pierre
Delsaerdt. - Turnhout : Brepols, 1996. - 72 p. :
ill. - ISBN 90-5622-014-4
UFSIA : RG 1087 B 28
*MPM : BM 33817
*MPM : BM 33818
*UFSIA : MAG-B 34591
Creating French culture : treasures from the
Bibliothèque nationale de France /
[edit.] Marie-Hélène Tesnière ; Prosser
Gifford. - New Haven, Conn. : Yale University
Press, 1995. - 479 p. : ill. ISBN 0-300-06283-4
2
Lijst B: Boek & bibliotheek
april 1998
SBA : 603787
*UIA : GER 09 L-F-TESN 95
Dongen, van, Gerrie. - Gebonden in Nijmegen :
boekbanden en randversiering van
handschriften en oude drukken in Nijmegen in
de vijftiende en zestiende eeuw / Gerrie van
Dongen ; [medew.] Paul Begheyn. - Nijmegen :
Museum Commanderie van Sint-Jan, 1996. 78 p. : ill. - (Grafische verzamelingen in het
Nijmeegs Museum Commanderie van
Sint-Jan ; 3)
UFSIA : RG 1087 B 22
*SBA : 593954
Dunin-Horkawicz, Cecylia. - het exlibris in
Polen / Cecylia Dunin-Horkawicz ; Joh J.
Hanrath. - Amsterdam : Exlibriskring der
W.B.-Vereniging, 1969. - 56 p. : ill.
SBA : 603644
Feldmann, Reinhard. - Die Klosterbibliothek
Gravenhorst : Katalog der Bibliothek des
ehemaligen Zisterzienserinnenklosters
Gravenhorst / Reinhard Feldmann ; Elke
Pophanken ; [medew.] Kaspar Elm ; et al. Münster, 1993. - 144 p. : ill. - (Schriften der
Universitäts- und Landesbibliothek Münster ;
10). - ISBN 3-9801781-4-5
UFSIA : RG 2118 C 19
Frühe Buchkultur Nordwestdeutschlands und der
Niederlande in der Landschaftsbibliothek
Aurich und der Lippischen Landesbibliothek
Detmold / [edit.] Detlev Hellfaier ; Martin
Tielke. - Aurich : Landschaftsbibliothek,
1996. - 40 p. : ill. - Exposition:
Landschaftsbibliothek Aurich vom 19. August
bis 20. September 1996; Lippische
Landes-Brandversicherungsanstalt, Detmold,
vom 15. November bis 20. Dezember 1996
UFSIA : RG 1060 F 13
*SBA : 600322
Hall, Cynthia A. - Two exhibitions : Before the
apocalypse : German prints and illustrated
books, 1450-1500 : 6 June-18 August 1996;
From lowlife to rustic idyll : the peasant genre
in seventeenth-century Dutch drawings and
prints : 29 March-22 June 1997, Fogg Art
Museum / Cynthia A. Hall ; Anna C. Knaap. Cambridge, Mass. : Harvard University Art
Museums, 1996. - 59 p. : ill. - Harvard
University Art Museums bulletin. - 4:2(1996)
SBA : 603585
In den beginne was er de letter : catalogus van
een tentoonstelling van handgeschreven en
gedrukte initialen aangevuld met een klein
lexicon : tentoonstelling, Koninklijke
Bibliotheek van België, Brussel, 16 februari 16 maart 1996 / [edit.] Pierre Cockshaw ;
[medew.] Mark de Neef. - Brussel, 1996. 44 p. - ISBN 90-6637-068-8
UFSIA : RG-Br 351:29
*SBA : 590373
Jaspers, Gerard. - De zestiende eeuw in de
Stadsbibliotheek Haarlem / Gerard Jaspers. Amsterdam : Buitenkant, 1997. - 349 p. : ill. ISBN 90-70386-82-8
SBA : 603859
Kühner, Hans. - Index Romanus : analyse ou
interdiction? / Hans Kühner. - Paris : Spes,
1964. - 79 p.
UFSIA : MAG-A 10757
Kupiec, Anne. - Le livre-sauveur : la question du
livre sous la Révolution française, 1789-1799 /
Anne Kupiec. - Paris : Kimé, 1998. - 250 p. (Collection Le sens de l’histoire ; 1998:1). ISBN 2-84174-108-7
UIA : PSW 944 J 18 KUPI 98
Lane, John A. - Letterproeven van Nederlandse
gieterijen uit de Bibliotheek van de KVB ... met
geschiedenissen van de firma’s = Dutch
typefounders’ specimens from the Library of
the KVB ... with histories of the firms
represented / John A. Lane ; Mathieu
Lommen. - Nieuwkoop : De Graaf, 1998. 350 p. : ill. - (Catalogus der bibliotheek ; 11). ISBN 90-70386-94-1
SBA : 603592
Leeuwenberg, H.L.Ph. - Catalogus van de
verzameling ”Ecclesia Ultrajectina” van de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland / H.L.Ph.
Leeuwenberg. - Utrecht : Rijksarchief, 1993. 98 p. - (Toegang ; 13)
UFSIA : RG 2126 E 10
Maniaci, Marilena. - Terminologia del libro
manoscritto / Marilena Maniaci. - Roma :
Istituto centrale per la patologia del libro,
1996. - 484 p. : ill. - (Studi sulla conoscenza, la
conservazione e il restauro del materiale
librario : addenda ; 3). - ISBN 8-8707-5467-7
UFSIA : RG 1058 F 7
Mielke, Hans. - Manierismus in Holland um
1600 : Kupferstiche, Holzschnitte und
Zeichnungen aus dem Berliner
Kupferstichkabinett / Hans Mielke. - Berlin :
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz,
1979. - 63 p. : ill.
SBA : 603877
Montclos, de, Brigitte. - Almanachs parisiens,
1661-1716 / Brigitte de Montclos. - Paris :
Musées de la ville de Paris, 1997. - 96 p. : ill. (Catalogue d’art et d’histoire du musée
Carnavalet ; 12). - Exposition: Musée
Carnavalet, Paris, 5 novembre 1997-18 janvier
1998. - ISBN 2-87900-347-4
SBA : 603872
Obbema, Pieter. - De middeleeuwen in handen :
over de boekcultuur in de late middeleeuwen /
Pieter Obbema. - Hilversum : Verloren, 1996. 203 p. : ill. - ISBN 90-6550-277-7
UFSIA : RG 1058 B 21
*SBA : 590310
*UFSIA : Hist E-IX-ME 541
*UFSIA : SG-N-X 2/OBB 1
Reerink, F.O. - Rare & old : basic knowledge of
illumination- and illustration materials and
techniques for the valuation of rare old books /
F.O. Reerink. - Bilthoven : s.n., 1997. - 133 p. ISBN 90-804067-1-6
UFSIA : MAG-B 39672
Visser, Piet. - Godtslasterlijck ende pernicieus :
de rol van boekdrukkers en boekverkopers in
de verspreiding van dissidente religieuze en
filosofische denkbeelden in Nederland in de
tweede helft van de zeventiende eeuw / Piet
Visser. - Amsterdam : Boek- en
Informatiewetenschap, 1996. - 39 p. ISBN 90-74451-05-5
SBA : 603856
*UFSIA : SG-N-IX 2/VIS.1
Lijst B: Boek & bibliotheek
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
655: Drukkerij. Uitgeverij
A la rencontre du livre d’art. Saint-Maurice-sur-Moselle : DIAM’ART,
1997. - ill.
SBA : 603602
Corbeels en Co. : twee eeuwen grafische
industrie in Turnhout / [edit.] Pierre
Delsaerdt. - Turnhout : Brepols, 1996. - 72 p. :
ill. - ISBN 90-5622-014-4
UFSIA : RG 1087 B 28
*MPM : BM 33817
*MPM : BM 33818
*UFSIA : MAG-B 34591
Does, de, Bram. - Lexicon / Bram de Does ;
Enschedé Font Foundry. - Amsterdam :
Buitenkant, 1997. - ill. - ISBN 90-70386-79-8
SBA : 603860
In koeien van letters : 50 jaar Vlaamse
vormgeving : Museum voor Sierkunst en
Vormgeving, Gent, van 20 december 1997 tot
en met 1 maart 1998. - Gent : Museum voor
Sierkunsten en Vormgeving, 1997. - 346 p. :
ill. - ISBN 90-74886-02-7
SBA : 603766
*AMVC : 188.093
Kaye, Martin. - Façade alphabets etcetera /
Martin Kaye. - Amsterdam : Buitenkant,
1985. - 89 p. : ill. - ISBN 90-70386-06-2
SBA : 603862
Lie, -. - Cascading style sheets : designing for the
Web / Hkon Wium Lie ; Bert Bos. - Harlow :
Addison Wesley Longman, 1997. - 279 p. :
ill. - ISBN 0-201-41998-X
UFSIA : LZ 681.33 G-LIE 97
*HA-H : 681.33 G-LIE 1997
Renger, Konrad. - Graphik der Niederlande,
1508-1617 : Kupferstiche und Radierungen
von Lucas van Leyden bis Hendrik Goltzius :
Staatliche Graphische Sammlung München,
12. Oktober bis 2. Dezember 1979 / Konrad
Renger ; Cornelia Syre. - München : Staatliche
Graphische Sammlung, 1979. - 80 p. : ill.
SBA : 603876
XML : principles, tools, and techniques /
[edit.] Dan Connolly. - Cambridge, Mass. :
O’Reilly, 1997. - 248 p. - (World Wide Web
journal ; 2:4). - ISBN 1-5659-2349-9
UFSIA : LZ 681.35 G-CONN 97
3
Lijst E: Economie
31: Statistiek
André, Catherine. - Land tenure under
unendurable stress : Rwanda caught in the
Malthusian trap / Catherine André ;
Jean-Philippe Platteau. - Namur : FUNDP,
1996. - 49 p. - (Cahiers de la Faculté des
sciences économiques, sociales et de gestion ;
164)
UFSIA : MAG-T 98:164
*RUCA : CB 33 F 10.072:164
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Algemene Planningsdienst. VRIND : Vlaamse regionale indicatoren /
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Algemene Planningsdienst. Brussel
HA-S : 312 E-VRIN
Bezit: (1994)–
*AHB : 301.188.9 G-VRIND 94
Bezit: (1994)
*AHB : 301.188.9 G-VRIND 97
Bezit: (1997)
Permanent in bezit van Kabinet
*HHA : LZ-STA-B 312 VRIN
Bezit: 2(1994)–
*LUC : 056
Bezit: (1994)–
*RUCA : CB 30 M-C 14.469
Bezit: (1993–1996)
*RUCA : CB 31 S-EUR-B 11.675
Bezit: 1(1993)–
*RUCA : VHECK
Bezit: (1993–1994) ; Kaarten
*UFSIA : DSSB 304 E-VRIN
Bezit: (1995)
*UFSIA : LZ-STA-B 312 VRIN
Bezit: (1993)–
Oude jr. ANN B/1921
*UFSIA : Recht
Bezit: (1995–1996)
*UIA : PSW 301 E-VRIN
Bezit: (1993–1997)
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Algemene
Zaken en Financiën. Administratie
Planning en Statistiek. - Stativaria / België.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Departement Algemene Zaken en Financiën.
Administratie Planning en Statistiek. Brussel. - Auteursnaam varieert
RUCA : CB 31 S-EUR-B 12.666
Bezit: 17(1997)–
*HHA : MAG 00.0
Bezit: 5(1994)–
*UFSIA : LZ-STA-B 312 STAT
Bezit: 1(1993)–
*UIA : BC 02 E-STAT
Bezit: Alleen laatste 2 jrg.
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs. BST : beperkte statistische telling van de
studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober
/ België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs. Brussel. - Voortzetting van: BST: beperkte
statistische telling van de leerlingen- en
studentenaantallen in september-oktober
UIA : BC-E 460
Bezit: (1997/1998)
*HA-C : 378 E-BST
Bezit: 1(1997/1998)
*LUC : 373 BEPE 1997
Bezit: (1997–1998)
april 1998
*UFSIA : LZ-STA-B 37 SJO
Bezit: (1997/1998)–
Oude jr. ANN A/2326
Drewry Shipping Consultants. - World reefer
ports : competition in the global cool chain /
Drewry Shipping Consultants. - London :
Drewry, 1998. - 112 p. - (Drewry reports and
surveys ; 1998:3)
AHB : T 488:98:3
Economic and Social Commission for Asia and
the Pacific [Bangkok]. - Asia-Pacific in
figures / Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific [Bangkok]. - 9e ed. - New
York : United Nations, 1996. - 55 p. ISBN 92-1-119703-1
RUCA : O 31 M-B 40.752
European Audiovisual Observatory. Statistical yearbook : cinema, television, video
and new media made in Europe / European
Audiovisual Observatory. - Strassbourg
UFSIA : PS 659.3 B-STAT
Bezit: (1997)
European Monetary Institute. - Payment
systems in the European Union / European
Monetary Institute. - Frankfurt am Main,
1996. - 761 p. - Met: (annual) addendum with
figures
UFSIA : LZ 339.7 L-EG-PAYM 96
Bezit: Basiswerk, addendum with figures 1995–1996
*RUCA : CB 339 M-B 39.802
Bezit: Basiswerk ; Addendum
Globalisation of industry : overview and sector
reports / [edit.] Graham Vickery ; Anthony
Kleitz. - Paris : OECD, 1996. - 355 p. ISBN 92-64-14688-1
UFSIA : LZ 338.45 G-VICK 96
*RUCA : CB 339 M-B 39.682
Lamberts, Miet. - Bedrijven in cijfers / Miet
Lamberts. - Leuven : Steunpunt
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, 1997. 58 p.
LUC : 338 LAMB 1997
*HHA : LZ 338 L-B-LAMB 1997
Maatschappij van de Brugse
Zeevaartinrichtingen. - Haven
Brugge-Zeebrugge : jaarverslag /
Maatschappij van de Brugse
Zeevaartinrichtingen. - Brugge. - Voortzetting
van: Verslagen; met: Haven
Brugge-Zeebrugge: jaarrekening: (1974-1984)
AHB : J 2.118
*UFSIA : LZ-STA-B 336 TNBB/25 j.
Bezit: (1996)–
Oude jr. MAG 3501/3
Nationale Bank van België. Bijbank
Antwerpen. - Het economisch belang van de
haven van Antwerpen / Nationale Bank van
België. Bijbank Antwerpen. - Antwerpen
AHB : J 2.58
Bezit: (1990)–
*UFSIA : LZ-STA-B-ANTW 656.61 HAAN
Bezit: (1995)–
Oude jr. ANN B/2340
Probst, Michel. - Body experience in eating
disorder patients / Michel Probst. - Leuven :
KUL, 1997. - 160 p.
UIA : BC-C 3733
Statistics and news / [edit.] Alexander
Wedderburn. - Luxembourg : EUR-OP, 1996. 72 p. - (Bulletin of European studies on time =
Bulletin d’études européennes sur le temps =
Bulletin für europäische Zeitstudien ; 9)
UFSIA : MAG-T 103:9
Statistisches Bundesamt. - Datenreport : Zahlen
und Fakten über die Bundesrepublik
Deutschland / Statistisches Bundesamt. Stuttgart. - ISSN 0175-4173
HHA : D 056-STAT
Bezit: 5(1991/1992)
*AHB : MAG-S 2.106
Bezit: (1991/1992)
*RUCA : CB 31 M-B 39.557
Bezit: 5(1991/1992)
*UFSIA : MAG-ANN-A/214
Bezit: 5(1991/1992)
*UIA : GER 90 L-D-DATE
Bezit: 4(1989/1990)
*UIA : PSW 312 L-D-SB 92
Bezit: 5(1991/1992)
Verband der Automobilindustrie [Frankfurt
am Main]. - International auto statistics =
Das Auto international in Zahlen / Verband der
Automobilindustrie [Frankfurt am Main]. Frankfurt am Main. - ISSN 0175-9531
HHA : D 056-VDAU
Bezit: 9(1989)
Verband der Automobilindustrie [Frankfurt
am Main]. - Tatsachen und Zahlen aus der
Kraftverkehrswirtschaft / Verband der
Automobilindustrie [Frankfurt am Main]. Frankfurt am Main. - ISSN 0083-548X
HHA : D 056-VDAU
Bezit: 53(1989)
Bezit: (1971–1980); (1984–1987); (1989)–
*SBA : E 238757
Bezit: (1974–1979)
[233247]
*UFSIA : LZ-STA-B 656.61 HBZ
Bezit: (1974)–
Oude jr. MAG 4199/3
Nationale Bank van België. - Statistisch
tijdschrift / Nationale Bank van België. Brussel. - Voortzetting van: Tijdschrift van de
Nationale Bank van België; met supplement:
Statistisch tijdschrift: maandelijkse bijwerking
RUCA : CB 31 S-EUR-B-TNB
Bezit: 1(1996)–
*AHB : MAG-S 1.32/A
Bezit: (1996)–
*HHA : MAG 00.0
Bezit: (1996)–
*LUC : 336.7
Bezit: (1996)–
Verband der Chemischen Industrie. Chemiewirtschaft in Zahlen / Verband der
Chemischen Industrie . - Düsseldorf
HHA : D 056-VERB
Bezit: 30(1988)
*HHA : D 66-CHEM
Bezit: 38(1996)
*RUCA : CBM-C 779
Bezit: 6(1964)
Wirtschaftsvereinigung Eisen- und
Stahlindustrie. - Statistisches Jahrbuch der
Eisen- und Stahlindustrie /
Wirtschaftsvereinigung Eisen- und
Stahlindustrie. - Düsseldorf. - Met:
Statistisches Jahrbuch für das vereinte
Deutschland: (1991). - ISSN 0081-5365
HHA : D 056-WIRT
Bezit: (1988)
*AHB : MAG-S 2.123
Bezit: (1958–1989); (1995); (1997)
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
1
Lijst E: Economie
april 1998
World Bank. - World development indicators /
World Bank. - Washington, D.C. - Voortzetting
van: World tables, &: Social indicators of
development
RUCA : O 31 S-INT 10.189
Andrés, Javier. - Does inflation harm economic
België. Federale Diensten voor
growth? Evidence for the OECD / Javier
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden. - Technologie en
Andrés ; Ignacio Hernando. - Cambridge,
Mass. : National Bureau of Economic
samenleving : concepten, trends / België.
Research, 1997. - 31 p. - (NBER working
Federale Diensten voor Wetenschappelijke,
paper series ; 6062). - a
Technische en Culturele Aangelegenheden. Bezit: (1997)–
href=”http://www.nber.org/papers/w6062” http://www.nber.org.papers/w6062
Brussel, 1994. - 85 p. - (Technologie
/a
en
*UFSIA : LZ-STA-INT 3 WORL
samenleving : workshop = Technologie et
Bezit: (1997)–
UFSIA : MAG-T 91:6062
Oude jr. ANN B/1602
société : atelier ; S)
Ausink, John A. - The military pension,
HA-S : 301.188 F 3:S
compensation, and retirement of U.S. Air Force
*RUCA : CB 30 M-B 39.964:S
pilots / John A. Ausink ; David A. Wise. *UFSIA : MAG-C 9896:S
312.8: Demografie
Cambridge, Mass., 1993. - 25 p. - (NBER
*UIA : BC-C 2922
working
paper
series
;
4593)
Beuckelaer, de, Alain. - Arbeidsvraag bij de
Ben-David,
Dan. - Convergence clubs and
UFSIA : MAG-T 91:4593
50-plussers / Alain de Beuckelaer ; G.
subsistence
economies / Dan Ben-David. Peersman ; Ludo Cuyvers ; et al. - Brussel :
Baily, Martin Neil. - Macroeconomics, financial
Cambridg, Mass. : National Bureau of
Diensten voor Programmatie van het
markets and the international sector / Martin
Economic Research, 1997. - 19 p. - (NBER
Wetenschapsbeleid, 1994. - 148 p. : ill. Neil Baily ; Philip Friedman. - 2e ed. working paper series ; 6267). - a
(Veroudering van de bevolking =
Homewood, Ill. : Irwin, 1995. - 579 p. - (The
href=”http://www.nber.org/papers/w6267”
http://www.nber.org.pap
Vieillissement de la population ; 1994:1)
Irwin series in economics ; 1995:1). UFSIA
:
MAG-T
91:6267
ISBN
0-256-12552-X
HA-S : 301.185.1 F 1:1994,1
Ben-David, Dan. - Free trade, growth and
*RUCA : CB 331 M-C 14.496
UFSIA : LZ 339.7 G-BAIL 95
convergence / Dan Ben-David ; Michael B.
*UFSIA : DSSB 304 G-BEUC 94
Barbier,
Pol.
The
inverse
relationship
between
Loewy. - Cambridge, Mass. : National Bureau
*UFSIA : MAG-C 9716
farm size and land productivity / Pol Barbier. of Economic Research, 1997. - 23 p. - (NBER
*UIA : BC-C 2921
Namur, 1983. - 40 p. - (Cahiers de la Faculté
working paper series ; 6095). - a
Bloom, David E. - Demographic transitions and
des sciences économiques, sociales et de
href=”http://www.nber.org/papers/w6095” http://www.nber.org.pap
economic miracles in emerging Asia / David E.
gestion ; 51)
UFSIA : MAG-T 91:6095
Bloom ; Jeffrey G. Williamson. - Cambridge,
UFSIA : MAG-B 39507
Mass. : National Bureau of Economic
Ben-David, Dan. - Slowdowns and meltdowns :
Barro, Robert J. - Determinants of economic
Research, 1997. - 24 p. - (NBER working
postwar growth evidence from 74 countries /
growth : a cross-country empirical study /
paper series ; 6268). - a
Dan Ben-David ; David H. Papell. Robert J. Barro. - Cambridge,
/a Mass. : National
href=”http://www.nber.org/papers/w6268” http://www.nber.org.papers/w6268
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Bureau of Economic Research, 1996. - 79 p. Economic Research, 1997. - 20 p. - (NBER
UFSIA : MAG-T 91:6268
(NBER working paper series ; 5698). - a
working paper series ; 6266). - a
Filmer, Deon. - Child mortality and public
href=”http://www.nber.org/papers/w5698” http://www.nber.org.papers/w5698
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6266”
http://www.nber.org.pap
spending on health : how much does money
UFSIA
:
MAG-T
91:5698
UFSIA : MAG-T 91:6266
matter? / Deon Filmer ; Lant Pritchett. Barro, Robert J. - Determinants of economic
Washington, D.C., 1997. - 41 p. - (Policy
Berlage, Lode. - Inleiding tot de economie / Lode
growth : a cross-country empirical study /
research working paper ; 1864)
Berlage ; André Decoster ; [medew.] F.
Robert J. Barro. - 2e ed. - Cambridge, Mass. :
Abraham ; et al. - Leuven : Leuvense
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1864
The MIT Press, 1997. - 145 p. - (The Lionel
Universitaire Pers, 1997. - 1119 p. Sen, Amartya. - Mortality as an indicator of
Robbins lectures ; 1997:1). ISBN 90-6186-823-8
economic success and failure / Amartya Sen. ISBN 0-262-02421-7
RUCA : CB 330 N 226
Florence : s.n., 1995. - 31 p. - (Innocenti
UFSIA : LZ 330.35 G-BARR 97
*LUC : 33 BERL 1997
lectures ; 1995:1). - ISBN 88-85401-25-2
*UFSIA : LZ 33 G-BERL 97
Barro,
Robert
J.
Macroeconomics
/
Robert
J.
UFSIA : MAG-B 39658
Barro. - 5e ed. - Cambridge, Mass. : MIT
Bernheim,
Douglas B. - What accounts for the
Williamson, Jeffrey G. - Growth, distribution
Press, 1997. - 867 p. - ISBN 0-262-02436-5
variation in retirement wealth among US
and demography : some lessons from history /
households? / Douglas B. Bernheim ; Jonathan
UFSIA : LZ 330.101 G-BARR 97
Jeffrey G. Williamson. - Cambridge, Mass. :
Skinner ; Steven Weinberg. - Cambridge,
Barro, Robert J. - Myopia and inconsistency in
National Bureau of Economic Research,
Mass. : National Bureau of Economic
the
neoclassical
growth
model
/
Robert
J.
1997. - 16 p. - (NBER working paper series ;
Research, 1997. - 62 p. - (NBER working
Barro. - Cambridge, Mass. : National Bureau
6244). - a
paper series ; 6227). - a
of Economic Research, 1997.
href=”http://www.nber.org/papers/w6244” http://www.nber.org/papers/w6244
/a - 31 p. - (NBER
href=”http://www.nber.org/papers/w6227” http://www.nber.org/pap
working
paper
series
;
6317).
a
UFSIA : MAG-T 91:6244
href=”http://www.nber.org/papers/w6317” http://www.nber.org.papers/w6317
UFSIA : MAG-T 91:6227 /a
UFSIA : MAG-T 91:6317
Bhattarai, Keshab. - The redistributive effects of
transfers / Keshab Bhattarai ; John Whalley. 33: Economie
Basu, Kaushik. - Analytical development
Cambridge, Mass. : National Bureau of
economics : the less developed economy
Agénor, Pierre-Richard. - Development
Economic Research, 1997. - 30 p. - (NBER
revisited / Kaushik Basu. - 2e ed. - Cambridge,
macroeconomics / Pierre-Richard Agénor ;
working paper series ; 6281). - a
Mass. : MIT, 1997. - 366 p. Peter J. Montiel. - Princeton, N.J. : Princeton
href=”http://www.nber.org/papers/w6281” http://www.nber.org.pap
ISBN 0-262-02423-3
University Press, 1996. - 679 p. UFSIA : MAG-T 91:6281
RUCA : O 339.96 M-B 40.700
ISBN 0-691-03413-3
Böhm-Bawerk,
von, Eugen. - Innsbrucker
Battin, Tim. - Abandoning Keynes : Australia’s
UFSIA : LZ 330.101 G-AGEN 96
Vorlesungen über Nationalökonomie :
capital
mistake
/
Tim
Battin.
Basingstoke
:
*RUCA : O 330 M-B 39.952
Wiedergabe aufgrund zweier Mitschriften /
Macmillan, 1997. - 300 p. Altonji, Joseph G. - Employer learning and
Eugen von Böhm-Bawerk ; [edit.] Shigeki
ISBN 0-333-68289-0
statistical discrimination / Joseph G. Altonji ;
Tomo. - Marburg : Metropolis Verlag, 1998. UFSIA : LZ 338.2 L-AOC-BATT 97
Charles R. Pierret. - Cambridge, Mass. :
308 p. - ISBN 3-89518-159-5
National Bureau of Economic Research,
Baumol, William J. - Macroeconomics :
UFSIA : MAG-B 39540
1997. - 64 p. - (NBER working paper series ;
principles and policy / William J. Baumol ;
Borenstein, Severin. - The competitive effects of
6279). - a
Alan S. Blinder. - 7e ed. - Fort Worth : Dryden
transmission capacity in a deregulated
href=”http://www.nber.org/papers/w6279” http://www.nber.org.papers/w6279
/a 2 diskettes. Press, 1997. - 493 p. - Met:
electricity industry / Severin Borenstein ;
ISBN 0-030-11263-X
UFSIA : MAG-T 91:6279
James Bushnell ; Steven Stoft. - Cambridge,
UFSIA : LZ 330.101 G-BAUM 97
Mass. : National Bureau of Economic
Bezit: Basiswerk; 2 diskettes
Research, 1997. - 49 p.
<
>
< >
<
<
<
>
>
< >
<
< ><
>
<
>
Lijst E: Economie
>
>
>
< >
<
<
>
< >
<
<
>
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
2
Lijst E: Economie
april 1998
UFSIA : MAG-T 91:6293
Carroll, Michael C. - A future of capitalism : the
Dirckx, A. - Ziekteverzuim en het toekennen van
economic vision of Robert Heilbroner /
arbeidsongeschiktheid / [medew.] G. Dierckx ;
Bortolotti, Bernardo. - Trials and errors : plea
Michael C. Carroll. - Basingstoke : Macmillan,
A. Dirckx. - Brussel, 1995. - 237 p. bargaining as a learning device / Bernardo
1998. - 117 p. - ISBN 0-333-67363-8
(Gezondheidseconomie = Economie de la
Bortolotti. - Louvain-la-Neuve : UCL, 1996. santé ; 1995:1)
17 p. - (Core discussion paper ; 9649)
UFSIA : LZ 330.342 L-USA-CARR 98
HA-S : 301.188.6 F 1:1995,1
UFSIA : MAG-T 102:9649
Case, Karl E. - Principles of microeconomics /
*LUC : 331 DEGR 1995
*RUCA : CB 33 F 10.079:9649
Karl E. Case ; Ray C. Fair. - 4e ed. - New
*RUCA : CB 30 M-C 14.085
Jersey
:
Prentice
Hall,
1996.
620
p.
Breda, Jef. - Werken in de hulpverlening :
*UFSIA : LZ 351.83 L-B-GRAE 95
ISBN
0-13-440918-3
tijdsbesteding en arbeidsbelasting van
*UIA : BC-C 3050
maatschappelijk werkers / Jef Breda ; Stefan
UFSIA : LZ 330.104 G-CASE 96
Dominitz, Jeff. - Perceptions of economic
Crets ; Iris Raemdonck. - Leuven : Acco,
Charemza, Wojciech W. - New directions in
insecurity : evidence from the survey of
1995. - 158 p. - ISBN 90-334-3277-3
econometric practice : general to specific
economic expectations / Jeff Dominitz ;
HA-S : 301.188.1 G-BRED 1995
modelling, cointegration and vector
Charles F. Manski. - Cambridge, Mass. :
*SBA : D 583692
autoregression / Wojciech W. Charemza ;
National Bureau of Economic Research,
*UFSIA : LZ 301.5 L-B-BRED 95
Derek F. Deadman. - 2e ed. - Cheltenham :
1996. - 37 p. - (NBER working paper series ;
Elgar,
1997.
344
p.
ISBN
1-85898-603-6
Brunetti, Aymo. - Politics and economic
5690). - a
growth : cross-country data perspective /
UFSIA : LZ 330.115 G-CHAR 97
href=”http://www.nber.org/papers/w5690” http://www.nber.org.pap
Aymo Brunetti. - Paris : s.n., 1997. - 155 p. Christiano, Lawrence J. - Chaos, sunspots, and
UFSIA : MAG-T 91:5690
(Development Centre studies ; 1997:11). automatic stabilizers / Lawrence J. Christiano ;
Durlauf,
Steven. - The new empirics of economic
ISBN 92-64-16017-5
Sharon G. Harrison. - Cambridge, Mass. :
growth / Steven Durlauf ; Danny Quah. UFSIA : LZ 339.96 F 3:1997,11
National Bureau of Economic Research,
London, 1998. - 47 p. - (Discussion paper ;
1996. - 54 p. - (NBER working paper series ;
Buchholz, Todd G. - New ideas from dead
384)
5703). - a
economists : an introduction to modern
UFSIA : SESO-F 50:384 /a
href=”http://www.nber.org/papers/w5703” http://www.nber.org.papers/w5703
economic thought / Todd G. Buchholz. - New
Dynamiek
in binnensteden : theorie en empirie
York : Penguin, 1990. - 321 p. UFSIA : MAG-T 91:5703
van winkelvastgoed / [edit.] F. Boekema ; T.
ISBN 0-452-26533-9
Coninckx, Daniël. - Basiscursus sociale
van der Steen ; J. van de Wiel. - Assen : Van
RUCA : CUYVE
wetenschappen ”Voortijdig van school” : een
Gorcum, 1998. - 133 p. - ISBN 90-232-3357-3
*LUC : 330.8 BUCH 1990
thematische introductie tot de sociale
UFSIA : LZ 911.4 G-BOEK 98
wetenschappen
/
Daniël
Coninckx
;
Annemie
Burda, Michael. - Macroeconomics : a
Economie politique des ressources naturelles :
Dewaele ; Walter Dyck ; Anton Louwyck ;
European text / Michael Burda ; Charles
propositions critiques. - Paris : s.n., 1997. Hugo Schouppe. - Leuven : Acco, 1988. Wyplosz. - 2e ed. - Oxford : Oxford University
169 p. - (Série développement, croissance et
204 p. : ill.
Press, 1997. - 613 p. - ISBN 0-19-877468-0
progrès ; 35) (Économies et sociétés : cahiers
HHA
:
LZ
371
G-CONI
1988
UFSIA : LZ 330.101 G-BURD 97
de l’Institut de sciences mathématiques et
*RUCA : CB 330 M-B 40.227
Cooper, Russell. - Evidence on macroeconomic
économiques appliquées ; 31:4)
complementarities
/
Russell
Cooper
;
John
Caballero, Ricardo J. - Aggregate investment /
UFSIA : MAG-T 6:31,4
Haltiwanger. - Cambridge, Mass., 1993. Ricardo J. Caballero. - Cambridge, Mass. :
Engelen,
Peter-Jan. - [Overdrukken] / Peter-Jan
41
p.
(NBER
working
paper
series
;
4577)
National Bureau of Economic Research,
Engelen. - s.l., 19971997. - 58 p. - (NBER working paper series ;
UFSIA : MAG-T 91:4577
6264). - a
UFSIA : MAG-H 360
Costa, Dora L. - Unequal at birth : a long-term
href=”http://www.nber.org/papers/w6264” http://www.nber.org.papers/w6264
El estado del mundo : anuario económico y
comparison of income and/abirth weight / Dora
geopolı́tico mundial. - Madrid
UFSIA : MAG-T 91:6264
L. Costa. - Cambridge, Mass. : National
Bureau of Economic Research, 1997. - 29 p. RUCA : L 33 M-B 39.291
Cameron, Gavin. - Deconstructing growth in UK
(NBER working paper series ; 6313). - a
Bezit: 1996 ; 1998
manufacturing / Gavin Cameron ; James
href=”http://www.nber.org/papers/w6313” http://www.nber.org.papers/w6313 /a
Proudman ; Stephen Redding. - Oxford : s.n.,
External finance and adjustment : failure and
1998. - 48 p. - (The labour market
UFSIA : MAG-T 91:6313
success in the developing world / [edit.] Karel
consequences of technical and structural
Jansen ; Rob Vos. - Basingstoke : Macmillan,
Cutler, David M. - Adverse selection in health
change : discussion paper series ; 28)
1997. - 475 p. - (International finance and
insurance / David M. Cutler ; Richard J.
UFSIA : SESO-F 3:28
Zeckhauser. - Cambridge, Mass. : National
development series ; 1997:1). ISBN 0-333-69390-6
Bureau of Economic Research, 1997. - 29 p. Caplin, Andrew. - The economics of adjustment /
(NBER working paper series ; 6107). - a
UFSIA : LZ 339.7 G-JANS 97
Andrew Caplin ; John Leahy. - Cambridge,
href=”http://www.nber.org/papers/w6107” http://www.nber.org.papers/w6107 /a
Mass., 1994. - 15 p. - (NBER working paper
Fabiani, Silvia. - Education, infrastructure,
series ; 4687)
UFSIA : MAG-T 91:6107
geography and growth : an empirical analysis
UFSIA : MAG-T 91:4687
Dalziel, Paul. - New Zealand macroeconomy : a
of the development of Italian provinces / Silvia
briefing on the reforms / Paul Dalziel ; Ralph
Fabiani ; Guido Pellegrini. - Roma, 1997. Carroll, Christopher D. - Death to the
Lattimore. - Oxford : Oxford University Press,
61 p. - (Temi di discussione ; 323)
log-linearized Consumption Euler Equation!
1997. - 129 p. - ISBN 0-19-5583-302
(and very poor health to the second-order
UFSIA : LZ 339.7 F 8:323
approximation) / Christopher D. Carroll. UFSIA : LZ 330.101 G-DALZ 97
Ferri, Giovanni. - Finance, human capital and
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Denizer, Cevdet. - Stabilization, adjustment and
infrastructure : an empirical investigation of
Economic Research, 1997. - 35 p. - (NBER
growth prospects in transition economies /
post-war Italian growth / Giovanni Ferri ;
working paper series ; 6298)
Cevdet Denizer. - Washington, D.C., 1997. Fabrizio Mattesini. - Roma, 1997. - 54 p. UFSIA : MAG-T 91:6298
38 p. - (Policy research working paper ; 1855)
(Temi di discussione ; 321)
Carroll, Christopher D. - Unemployment
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1855
UFSIA : LZ 339.7 F 8:321
expectations, jumping (S,s) triggers and
Diebold, Francis X. - The past, present and
Ferson, Wayne E. - An exploratory investigation
household balance sheets / Christopher D.
future of macroeconomic forecasting / Francis
of the fundamental determinants of national
Carroll ; Wendy E. Dunn. - Cambridge, Mass. :
X. Diebold. - Cambridge, Mass. : National
equity market returns / Wayne E. Ferson ;
National Bureau of Economic Research,
Bureau of Economic Research, 1997. - 32 p. Campbell R. Harvey. - Cambridge, Mass.,
1997. - 52 p. - (NBER working paper series ;
(NBER working paper series ; 6290). - a
1993. - 35 p. - (NBER working paper series ;
6081). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6290” http://www.nber.org/papers/w6290
4595)
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6081” http://www.nber.org.papers/w6081 /a
UFSIA : MAG-T 91:6290
UFSIA : MAG-T 91:4595
UFSIA : MAG-T 91:6081
<
<
<
>
<
Lijst E: Economie
>
>
< >
>
< >
>
< >
>
< >
< >
<
<
>
< >
<
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
3
Lijst E: Economie
april 1998
Fforde, Adam. - From plan to market : the
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Kumar, P.C. - Internal sources of development
economic transition in Vietnam / Adam Fforde ;
[Brussel]. - Economische begroting / Instituut
finance : concepts, issues and strategies / P.C.
Stefan de Vylder. - Boulder : Westview Press,
voor de Nationale Rekeningen [Brussel] ;
Kumar. - Westport, Conn. : Quorum Books,
1996. - 358 p. - (Transitions : Asia and Asian
Federaal Planbureau [Brussel]. - Brussel. 1994. - 168 p. - ISBN 0-89930-461-3
America ; 1996:2). - ISBN 0-813-32684-2
Voortzetting van: Economische vooruitzichten:
RUCA : O 336 M-B 40.723
economisch budget - Federaal Planbureau
RUCA : O 338 M-B 40.698
Langguth, Gerd. - Suche nach Sicherheiten : ein
RUCA : CB 33 E 12.667
Galenson, David W. - The careers of modern
Psychogramm der Deutschen / Gerd
Bezit: (1996); (1998)–
artists : evidence from auctions of
Langguth. - Stuttgart : Deutsche
*LUC
:
331.6
ECON
1996contemporary paintings / David W. Galenson. Verlags-Anstalt, 1994. - 312 p. Bezit: (1996); (1997)
Cambridge, Mass. : National Bureau of
ISBN 3-421-05002-3
*UFSIA : LZ 336.1 L-B-ECON
Economic Research, 1997. - 33 p. - (NBER
HHA : D 301.151-LANG
Bezit: (1996)–
working paper series ; 6331). - a
Oude jr. ANN B/1950
Leemans,
de, Kristof. - Profiel van de Vlaamse
href=”http://www.nber.org/papers/w6331” http://www.nber.org.papers/w6331 /a
*UIA : PSW 301 E-ECOB
gemeentesecretaris / Kristof de Leemans ;
UFSIA : MAG-T 91:6331
Bezit: Alleen laatste 2 jrg.
Yves Plees. - Antwerpen, 1998. - 32 p. Goolsbee, Austan. - What happens when you tax
(PSW-papers ; 1998:1)
International differences in growth tats : market
the rich? Evidence from executive
globalization and economic areas /
UIA : PSW 3 F-PSWP:1998,1
compensation / Austan Goolsbee. - Cambridge,
[edit.] Mario Baldassarri ; Luigi Paganetto ;
UFSIA : LZ 304 F 2:1998,1
Mass. : National Bureau of Economic
Edmund S. Phelps. - Basingstoke : Macmillan,
Lo,
Andrew W. - Econometric models of
Research, 1997. - 34 p. - (NBER working
1994. - 504 p. - (Central issues in
limit-order executions / Andrew W. Lo ; A.
paper series ; 6333). - a
contemporary economic theory and policy ;
Craig MacKinlay ; June Zhang. - Cambridge,
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6333” http://www.nber.org.papers/w6333
1994:3). - ISBN 0-333-61043-1
Mass. : National Bureau of Economic
UFSIA : MAG-T 91:6333
UFSIA : LZ 330.35 G-BALD 94
Research, 1997. - 35 p. - (NBER working
Gotzen, Rudolf A.M. - De Belgische
paper series ; 6257). - a
L’investissement des entreprises : rapport /
pachtwetgeving : een onmisbaar
href=”http://www.nber.org/papers/w6257” http://www.nber.org.pap
[medew.] Alain Brunaud. - Paris : Editions des
beleidsinstrument voor de hedendaagse
journals officiels, 1998. - 220 p. - (Journal
UFSIA : MAG-T 91:6257
landbouw / Rudolf A.M. Gotzen. - Deurne :
officiel de la République française : avis et
Logistieke
lobby’s in Den Haag en Brussel :
Kluwer, 1997. - 245 p. - (Recht en praktijk ;
rapports du Conseil économique et social ;
goederen kunnen niet lopen. - Den Haag :
27). - ISBN 90-5583-292-8
1998:3)
SMO, 1997. - 151 p. - (SMO-publikatie ;
UFSIA : Recht
UFSIA : MAG-T 97:1998,3
1997:9). - ISBN 90-6962-137-1
Greider, William. - One world, ready or not : the
Ismail, Suraiya. - Living standards and public
RUCA : CB 30 F 10.104:1997,9
manic logic of global capitalism / William
policy in Central Asia : what can be learned
López
Dı́az, Pedro. - Capitalismo : teorı́a y
Greider. - New York : Touchstone, 1997. from child anthropometry? / Suraiya Ismail ;
crisis / Pedro López Dı́az. - México, D.F. :
528 p. - ISBN 0-684-83554-1
John Micklewright. - Florence : s.n., 1997. Universidad Nacional Autónoma de México,
LUC : 330.1 GREI 1997
29 p. - (Innocenti occasional papers : economic
1993. - 263 p. - (Economı́a de los 90 ;
and social policy series ; 62)
Grossmann, Herschel I. - Make us a king :
1993:1). - ISBN 968-36-2802-8
anarchy, predation and the state / Herschel I.
UFSIA : MAG-B 39656
UFSIA : MAG-B 39689
Grossmann. - Cambridge, Mass. : National
Jarvis, Sarah. - Marital splits and income
López
G., Julio. - La economı́a del capitalismo
Bureau of Economic Research, 1997. - 21 p. changes : evidence for Britain / Sarah Jarvis ;
contemporáneo : teorı́a de la demanda
(NBER working paper series ; 6289)
Stephen P. Jenkins. - Florence : s.n., 1997. efectiva / Julio López G. - México, D.F. :
UFSIA : MAG-T 91:6289
38 p. - (Innocenti occasional papers : economic
Diana, 1991. - 238 p. - ISBN 968-13-2181-2
and social policy series ; 60)
Grossmann, Herschel I. - Predation, efficiency
UFSIA : MAG-B 39673
and inequality / Herschel I. Grossmann ;
UFSIA : MAG-B 39655
A
macroeconomics
reader / [edit.] Brian
Minseong Kim. - Cambridge, Mass. : National
Jones, Charles L. - The upcoming slowdown in
Snowdon ; Howard R. Vane. - London :
Bureau of Economic Research, 1997. - 17 p. US economic growth / Charles L. Jones. Routledge, 1997. - 676 p. (NBER working paper series ; 6301). - a
Cambridge, Mass. : National Bureau of
ISBN 0-41-515715-3
href=”http://www.nber.org/papers/w6301” http://www.nber.org.papers/w6301
Economic Research, 1997./a- 37 p. - (NBER
UFSIA : LZ 330.101 G-SNOW 97
working paper series ; 6284). - a
UFSIA : MAG-T 91:6301
http://www.nber.org.papers/w6284
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6284”
Marannes,
Freddy. - Verdelingseffecten
van
Handbuch der deutschen Bundesländer /
crisis, crisisbeleid en fiscale hervormingen in
[edit.] Jürgen Hartmann. - 3e ed. - Bonn :
UFSIA : MAG-T 91:6284
de welvaartsstaat : een internationaal
Bundeszentrale für politische Bildung, 1997. Ju, Jiandong. - Welfare and market access effects
vergelijkend onderzoek van Groot-Brittannië,
685 p. - ISBN 3-89331-083-5
of piecemeal tariff reform / Jiandong Ju ; Kala
de Verenigde Staten, Nederland en België /
HHA : D 911.4-HART
Krishna. - Cambridge, Mass. : National Bureau
Freddy Marannes. - Tilburg, 1992. - 204 p. of
Economic
Research,
1997.
15
p.
(NBER
Herman, Stef. - Maatschappelijk werk tussen
(Reeks Sociale zekerheidswetenschap :
working paper series ; 6294). - a
gisteren en morgen / Stef Herman. - Leuven :
studies ; 18). - ISBN 90-72429-34-6
href=”http://www.nber.org/papers/w6294” http://www.nber.org/papers/w6294 /a
Garant, 1996. - 168 p. - ISBN 90-5350-523-7
UFSIA : MAG-B 39607
UFSIA : MAG-T 91:6294
HA-S : 301.51 G-HERM 1996
*UFSIA : DSSB 304 G-MARA 92
*UFSIA : LZ 301.51 G-HERM 96
Kaplow, Louis. - Transfer motives and tax
McCallum, Bennett T. - The alleged instability
*UIA : PSW 301.51 G-HERM 96
policy / Louis Kaplow. - Cambridge, Mass. :
of nominal income targeting / Bennett T.
National Bureau of Economic Research,
Institute for Scientific Information
McCallum. - Cambridge, Mass. : National
1997. - 11 p. - (NBER working paper series ;
[Philadelphia, Pa.]. - Journal citation reports
Bureau of Economic Research, 1997. - 15 p. 6340). - a
on CD-ROM : social sciences edition / Institute
(NBER working paper series ; 6291). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6340” http://www.nber.org.papers/w6340
/a
for Scientific Information [Philadelphia, Pa.]. href=”http://www.nber.org/papers/w6291”
http://www.nber.org/pap
Philadelphia, Pa. - CD-ROM
UFSIA : MAG-T 91:6340
UFSIA : MAG-T 91:6291
RUCA : CB 33 D-JCR:CD-ROM
Kruithof, Jaap. - Inleveren / Jaap Kruithof ; Jan
Melo, de, Martha. - Circumstanceand choice :
Bezit: (1995)–
Vranken ; Veerle Hobin ; et al. - Berchem :
the role of initial conditions and policies in
EPO, 1983. - 200 p. - ISBN 90-6445-862-6
Institute of Technology Labour Environment
transition economies / Martha de Melo ;
[Athens]. - European Community economic
UFSIA : MAG-B 39609
Cevdet Denizer ; Alan Gelb ; et al. report / Institute of Technology Labour
*SBA : 505222
Washington, D.C., 1997. - 40 p. - (Policy
Environment [Athens]. - Athens
*UFSIA : PS 301.188 G-KRUI 83
research working paper ; 1866)
HHA : D 056-INTE
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1866
<
<
>
< >
>
< >
<
<
>
< >
<
<
<
<
>
>
>
< >
>
< >
>
< >
<
>
Bezit: (1993)
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
4
Lijst E: Economie
april 1998
Monetary economics in the 1990s : the Henry
Razin, Assaf. - Quantitative implications of the
UFSIA : LZ 339.96 F 3:1998,1
Thornton lectures, numbers 9-17 /
home bias : foreign underinvestment, domestic
Schoonbroodt, Jos. - Revenus disponibles et
[edit.] Forrest Capie ; Geoffrey E. Wood. oversaving and corrective taxation / Assaf
dépenses des ménages / Jos Schoonbroodt. Houndmills : Macmillan, 1996. - 204 p. Razin ; Efraim Sadka ; Chi-Wa Yuen. Bruxelles : Centre de recherche et
ISBN 0-333-57561-X
Cambridge, Mass. : National Bureau of
d’information socio-politiquees, 1997. - 65 p. Economic Research, 1997. - 20 p. - (NBER
UFSIA : LZ 339.7 G-CAPI 96
(Courrier hebdomadaire ; 1574-1575)
working paper series ; 6339). - a
New theories in growth and development /
RUCA : CB 330 M-B 40.825
href=”http://www.nber.org/papers/w6339” http://www.nber.org.papers/w6339
/a
[edit.] Fabrizio Coricelli ; Massimo di Matteo ;
*UFSIA : MAG-T 55:1574-1575
UFSIA
:
MAG-T
91:6339
Frank Hahn. - Basingstoke : Macmillan,
Sen, Amartya. - Mortality as an indicator of
1998. - 304 p. - ISBN 0-333-68229-7
Reflections on the development of modern
economic success and failure / Amartya Sen. macroeconomics / [edit.] Brian Snowdon ;
UFSIA : LZ 330.35 G-CORI 98
Florence : s.n., 1995. - 31 p. - (Innocenti
Howard R. Vane. - Cheltenham : Elgar, 1997. lectures ; 1995:1). - ISBN 88-85401-25-2
Obstfeld, Maurice. - Open-economy
245 p. - ISBN 1-858-98342-8
macroeconomics : developments in theory and
UFSIA : MAG-B 39658
UFSIA : LZ 330.101 G-SNOW 97
policy / Maurice Obstfeld. - Cambridge,
Shifting circles of support : contextualising
Mass. : National Bureau of Economic
Régulation et conventions. - Grenoble : Presses
gender and kinship in South Asia and
Research, 1997. - 35 p. - (NBER working
universitaires de Grenoble, 1997. - 238 p. Sub-Saharan Africa / [edit.] Rajni Palriwala ;
paper series ; 6319). - a
(Économies et sociétés : cahiers de l’Institut de
Carla Risseeuw. - London : Sage, 1996. href=”http://cep.lse.ac.uk/papers/discussion/dp6319.html”
http://cep.lse.ac.uk/papers/discussion/dp6319.html
sciences
mathématiques et économiques
343/ap. - ISBN 0-8039-9275-0
appliquées ; 31:12) (Série Théories de la
UFSIA : MAG-T 91:6319
RUCA : O 30 M-B 40.726
régulation ; 10)
Oorschot, van, Wim. - Local income assistance
Statistisches Bundesamt. - Datenreport : Zahlen
UFSIA
:
MAG-T
6:31,12
policies : the Dutch case and a European
und Fakten über die Bundesrepublik
impression / Wim van Oorschot ; Ellie
Robinson, Peter. - Literacy, numeracy and
Deutschland / Statistisches Bundesamt. Smolenaars. - Tilburg : s.n., 1993. - 53 p. economic performance / Peter Robinson. Stuttgart. - ISSN 0175-4173
(WORC paper ; 1993:1)
London : Centre for Economic Performance,
HHA : D 056-STAT
1997. - 40 p. - ISBN 0-85328-866-6
UFSIA : MAG-C 11920
Bezit: 5(1991/1992)
LUC : 301.188 ROBI 1997
*AHB : MAG-S 2.106
Owen, Ann L. - Intergenerational earnings
Bezit: (1991/1992)
mobility, inequality and growth / Ann L.
Rodrik, Daniel. - Where did all the growth go?
*RUCA : CB 31 M-B 39.557
Owen ; David N. Weil. - Cambridge, Mass. :
External shocks, social conflict and growth
Bezit: 5(1991/1992)
National Bureau of Economic Research,
collapses / Daniel Rodrik. - Cambridge,
1997. - 55 p. - (NBER working paper series ;
*UFSIA : MAG-ANN-A/214
Mass. : National Bureau of Economic
Bezit: 5(1991/1992)
6070). - a
Research, 1998. - 29 p. - (NBER working
href=”http://www.nber.org/papers/w6070” http://www.nber.org.papers/w6070
*UIA : GER 90 L-D-DATE
paper series ; 6350). - a /a
Bezit: 4(1989/1990)
href=”http://www.nber.org/papers/w6350” http://www.nber.org.papers/w6350
/a
UFSIA : MAG-T 91:6070
*UIA : PSW 312 L-D-SB 92
UFSIA
:
MAG-T
91:6350
Persson, Torsten. - Political economics and
Bezit: 5(1991/1992)
macroeconomic policy / Torsten Persson ;
Romer, David. - Advanced macroeconomics /
Turnovsky,
Stephen J. - Workbook for Methods
Guido Tabellini. - Cambridge, Mass. : National
David Romer. - New York : McGraw-Hill,
of macroeconomic dynamics / Stephen J.
Bureau of Economic Research, 1997. - 99 p. 1996. - 540 p. - (McGraw-Hill advanced series
Turnovsky ; Michael K. Hendrickson. - 2e ed. (NBER working paper series ; 6329). - a
in economics ; 1996:1). - ISBN 0-070-5366-78
Cambridge, Mass. : MIT Press, 1997. - 136 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6329” http://www.nber.org/papers/w6329
/a
RUCA : CB 330 M-B 40.815
ISBN 0-262-70058-1
UFSIA : MAG-T 91:6329
*UFSIA : LZ 330.101 G-ROME 96
UFSIA : LZ 330.101 G-TURN 97
The political economy of South Africa’s
Romer, David. - Misconceptions and political
Vandervelde,
Emile. - Le socialisme et
transition : policy perspectives in the late
outcomes / David Romer. - Cambridge, Mass. :
l’agriculture : cours professé en 1906 à
1990s / [edit.] Jonathan Michie ; Vishnu
National Bureau of Economic Research,
l’Université nouvelle de Bruxelles / Emile
Padayachee. - London : Dryden Press, 1997. 1997. - 32 p. - (NBER working paper series ;
Vandervelde. - Bruxelles : Lambertin, 1906. 250 p. - ISBN 0-03-099-088-2
6117). - a
93 p.
href=”http://www.nber.org/papers/w6117” http://www.nber.org.papers/w6117
/a
RUCA : O 338 M-B 40.691
UFSIA : MAG-B 39727
UFSIA : MAG-T 91:6117
Porta, la, Rafael. - The benefits of privatization :
*SBA : E 70699
evidence from Mexico / Rafael la Porta ;
Roychowdhury, K.C. - Value prices and
Vlaams
Wetenschappelijk Economisch
Florencio López-de-Silanes. - Cambridge,
distribution : the Ricardo-Marx-Sraffra
Congres [23: 1998: Leuven]. - Informatie en
Mass. : National Bureau of Economic
system / K.C. Roychowdhury. - Hyderabad :
kennis in de economie / [edit.] Raymond de
Research, 1997. - 26 p. - (NBER working
Orient Longman, 1996. - 340 p. Bondt ; Reinhilde Veugelers ; Vlaams
paper series ; 6215). - a
ISBN 81-250-0421-1
Wetenschappelijk Economisch Congres [23:
href=”http://www.nber.org/papers/w6215” http://www.nber.org/papers/w6215
/a 96
UFSIA : LZ 330.8 G-ROYC
1998: Leuven]. - Leuven : Universitaire Pers,
UFSIA : MAG-T 91:6215
Sala-i-Martin, Xavier X. - I just ran four million
1998. - 630 p. - (Referaten en notulen ; 23). The Post-1945 internationalization of
regressions / Xavier X. Sala-i-Martin. Met: CD-ROM. - ISBN 90-6186-865-3
economics / [edit.] A.W. Coats. - Durham :
Cambridge, Mass. : National Bureau of
LUC : 33 DEBO 1998
Duke University Press, 1997. - 425 p. Economic Research, 1997. - 21 p. - (NBER
Bezit: Basiswerk; CD–ROM
(History of political economy : annual
working paper series ; 6252). - a
RUCA : CB 33 F 15:23
supplement ; 28). - ISBN 0-8223-1876-8
href=”http://www.nber.org/papers/w6252” http://www.nber.org.papers/w6252
/a
Bezit: Basiswerk ; Cd–Rom
LUC : 330.8 COAT 1997
UFSIA : MAG-T 91:6252
*HHA : V-HHA
Bezit: Basiswerk; CD–ROM
*RUCA : CB 33 E 11.976:S,28
Salanié, Bernard. - The economics of contracts :
*UFSIA : LZ 330.8 F 1:28
a primer / Bernard Salanié. - London : The
Williamson, Jeffrey G. - Growth, distribution
Quaegebeur, Johan. - Wiskunde voor
MIT Press, 1997. - 223 p. and demography : some lessons from history /
economisten / Johan Quaegebeur ; Paul Igodt. ISBN 0-262-19386-8
Jeffrey G. Williamson. - Cambridge, Mass. :
Leuven : Wolters, 1997. - 355 p. met:
National Bureau of Economic Research,
UFSIA : LZ 330.104 G-SALA 97
Formularium. - ISBN 90-309-0015-6
1997. - 16 p. - (NBER working paper series ;
Schleifer, Andrei. - The economics and politics
6244). - a
RUCA : CB 330 N 225
of transition to an open market economy :
href=”http://www.nber.org/papers/w6244” http://www.nber.org/pap
Bezit: 1
Russia / Andrei Schleifer ; Daniel Treisman. UFSIA : MAG-T 91:6244
Paris : s.n., 1998. - 84 p. - (Development
Centre studies ; 1998:1). ISBN 92-64-16032-9
<
<
>
<
<
>
<< >
>
< >
>
< >
< >
<
<
>
>
< >
>
< >
>
< >
< >
<
<
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
5
Lijst E: Economie
april 1998
Williamson, Jeffrey G. - Industrialization,
inequality and economic growth / Jeffrey G.
Williamson. - Cheltenham : Elgar, 1997. 312 p. - (Economists of the twentieth century ;
1997:4). - ISBN 1-85898-396-7
RUCA : CB 330 M-B 40.823
Wincoop, van, Eric. - How big are potential
welfare gains from international risksharing? /
Eric van Wincoop. - New York, N.Y., 1998. 23 p. - (Staff reports ; 37)
UFSIA : LZ 339.7 F 14:37
*RUCA : CB 33 F 10.155:37
The WinEcon workbook : interactive
economics / [edit.] Jean Soper ; Phil Hobbs. Oxford : Blackwell, 1996. - 520 p. ISBN 0-631-19795-8
LUC : 330.101 SOPE 1996
België. Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid. - Arbeidsblad / België. Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid. - Brussel. Auteursnaam varieert: Ministerie van
Nijverheid en Arbeid; met supplement. ISSN 0035-2705
HA-S : 301 E-ARBE
SBA : 519437
Bezit: 1–7
Blancheflower, David G. - The legacy of
Communist labor relations / David G.
Blancheflower ; Richard B. Freeman. Cambridge, Mass., 1994. - 28 p. - (NBER
working paper series ; 4740)
Bezit: 27(1997)–
UFSIA : MAG-T 91:4740
*HHA : MAG 49.6
Blanchflower, David G. - Changes over time in
Bezit: 64–91(1963–1990); onvolledig; 1(1991)–
union relative wage effects in Great Britain
*LUC : 331
and the United States / David G.
Bezit: 72–91(1971–1990); 1(1991)–
Blanchflower. - Cambridge, Mass. : National
*RUCA : CB 33 E 10 422
Bureau of Economic Research, 1997. - 38 p. Bezit: 41(1940)–
(NBER working paper series ; 6100). - a
*SBA : E 27828
href=”http://www.nber.org/papers/w6100” http://www.nber.org.pap
Bezit: 1(1896); 18–81(1913–1980); 92:4(1991)
[229046]
UFSIA : MAG-T 91:6100
*UFSIA : LZ 330:5/20 j. (T)
Blau, Francine D. - Gender and youth
Bezit: 47–91(1946–1990); 1(1991)–
employment outcomes : the US and West
Vorige jr. zie: Revue du travail; oude jr. MAG 3137/1
Germany, 1984-91 / Francine D. Blau ;
*UFSIA : PS 301 E-ARBE
Lawrence M. Kahn. - Cambridge, Mass. :
331: Arbeid
Bezit: Alleen laatste 10 jrg.
National Bureau of Economic Research,
*UIA : PSW 301 E-ARB
Abowd, John M. - The costs of hiring and
1997. - 39 p. - (NBER working paper series ;
Bezit: 63–91(1962–1990); 1(1991)–
separations / John M. Abowd ; Francis
6078). - a
Kramarz. - Cambridge, Mass. : National
België. Ministerie van Tewerkstelling en
href=”http://www.nber.org/papers/w6078” http://www.nber.org.pap
Bureau of Economic Research, 1997. - 31 p. Arbeid. - Het federaal
UFSIA : MAG-T 91:6078
(NBER working paper series ; 6110). - a
werkgelegenheidsbeleid : evaluatierapport /
Blomström,
Magnus. - Foreign direct investment
href=”http://www.nber.org/papers/w6110” http://www.nber.org.papers/w6110
/a
België. Ministerie van Tewerkstelling en
and employment : home country experience in
Arbeid. - Brussel
UFSIA : MAG-T 91:6110
the United States and Sweden / Magnus
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.069
Abowd, John M. - Internal and external labor
Blomström ; Gunnar Fors ; Robert E. Lipsey. Bezit: (1997)–
markets : an analysis of matched longitudinal
Cambridge, Mass. : National Bureau of
*UFSIA
:
DSSB
304
E-FEWE
employer-employee data / John M. Abowd ;
Economic Research, 1997. - 18 p. - (NBER
Bezit:
(1996)
Francis Kramarz. - Cambridge, Mass. :
working paper series ; 6205). - a
*UIA : PSW 301 E-FW
National Bureau of Economic Research,
href=”http://www.nber.org/papers/w6205” http://www.nber.org/pap
Bezit: (1995)
1997. - 21 p. - (NBER working paper series ;
UFSIA : MAG-T 91:6205
6109). - a
Berg, van den, Harry. - Het kleine verschil :
Bloom, David E. - Language, employment, and
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6109” http://www.nber.org.papers/w6109
slaag- en faalfactoren bij trajectbemiddeling
earnings in the United States :
van allochtonen / Harry van den Berg ; Lieven
UFSIA : MAG-T 91:6109
Spanish-English differentials from 1970 to
Denolf ; Kees van der Veer. - Amsterdam :
Abowd, John M. - Minimum wages and youth
1990 / David E. Bloom ; Gilles Grenier D. Stichting
voor
Culturele
Studies,
1997.
employment in France and the United States /
Cambridge, Mass., 1993. - 24 p. - (NBER
160 p. - ISBN 90-5330-195-X
John M. Abowd ; Francis Kramarz ; Thomas
working paper series ; 4584)
RUCA
:
HENDE
Lemieux ; et al. - Cambridge, Mass. : National
UFSIA : MAG-T 91:4584
Bureau of Economic Research, 1997. - 50 p. Berman, Eli. - Environmental regulation and
Bordo,
Michael D. - Money, sticky wages and the
(NBER working paper series ; 6111). - a
labor demand : evidence from the South Coast
Great Depression / Michael D. Bordo ;
href=”http://www.nber.org/papers/w6111” http://www.nber.org.papers/w6111
/a
Air Basin / Eli Berman ; Linda
T. Bui. Christopher J. Erceg ; Charles L. Evans. Cambridge, Mass. : National Bureau of
UFSIA : MAG-T 91:6111
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 39 p. - (NBER
Adnett, Nick. - European labour markets :
Economic Research, 1997. - 47 p. - (NBER
working paper series ; 6299)
analysis and policy / Nick Adnett. - London :
working paper series ; 6071). - a
UFSIA : MAG-T 91:6299
Longman, 1996. - 309 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6071” http://www.nber.org.pap
ISBN 0-582-24885-X
Beuckelaer, de, Alain. - Arbeidsvraag bij de
UFSIA : MAG-T 91:6071
50-plussers / Alain de Beuckelaer ; G.
RUCA : CB 331 M-B 40.812
Bound,
John. - Demand shifts, population
Peersman ; Ludo Cuyvers ; et al. - Brussel :
*LUC : 331.6 ADNE 1996
adjustments
and labor market outcomes during
Diensten
voor
Programmatie
van
het
*UFSIA : LZ 331.6 L-EUR-ADNE 96
the 1980s / John Bound ; Harry J. Holzer. Wetenschapsbeleid, 1994. - 148 p. : ill. Altonji, Joseph G. - Employer learning and
Cambridge, Mass. : National Bureau of
(Veroudering van de bevolking =
statistical discrimination / Joseph G. Altonji ;
Economic Research, 1996. - 31 p. - (NBER
Vieillissement de la population ; 1994:1)
Charles R. Pierret. - Cambridge, Mass. :
working paper series ; 5685). - a
HA-S : 301.185.1 F 1:1994,1
National Bureau of Economic Research,
href=”http://www.nber.org/papers/w5685” http://www.nber.org.pap
*RUCA : CB 331 M-C 14.496
1997. - 64 p. - (NBER working paper series ;
UFSIA : MAG-T 91:5685
*UFSIA : DSSB 304 G-BEUC 94
6279). - a
*UFSIA : MAG-C 9716 /a
Breure, Johan. - Toepassing gesubsidieerde
href=”http://www.nber.org/papers/w6279” http://www.nber.org.papers/w6279
*UIA : BC-C 2921
arbeid : handleiding voor de praktijk / Johan
UFSIA : MAG-T 91:6279
Breure. - Deventer : Kluwer, 1997. - 86 p. Bhattarai, Keshab. - Discreteness and the
Arbeid, loon, samenleving. - Wijnegem :
(HRM in de praktijk : supplement ; 1997:2). welfare
cost
of
labor
supply
tax
distortions
/
Stichting Deltapers, 1997. - 87 p. : ill. ISBN 90-267-2714-3
Keshab Bhattarai ; John Whalley. - Cambridge,
(Teksten, kommentaren en studies ; 87)
Mass. : National Bureau of Economic
UIA : PSW 331.6 L-NL-BREU 97
UFSIA : MAG-T 57:87
Research, 1997. - 40 p. - (NBER working
Caballero, Ricardo J. - Jobless growth :
paper series ; 6280). - a
Baldwin, John. - A comparsion of job creation
appropriability, factor substitution and
href=”http://www.nber.org/papers/w6280” http://www.nber.org.papers/w6280
and job destruction in Canada and the United
unemployment / Ricardo J. /a
Caballero ;
States / John Baldwin ; Timothy Dunne ; John
UFSIA : MAG-T 91:6280
Mohamad L. Hammour. - Cambridge, Mass. :
Haltiwanger. - Cambridge, Mass., 1994. National Bureau of Economic Research,
Biografisch woordenboek van het socialisme en
22 p. - (NBER working paper series ; 4726)
1997. - 31 p. - (NBER working paper series ;
de arbeidersbeweging in Nederland /
6221). - a
UFSIA : MAG-T 91:4726
[edit.] P.J. Meertens ; et al. - Amsterdam,
href=”http://www.nber.org/papers/w6221” http://www.nber.org/pap
1987-. - 7 v. : ill. - ISBN 90-6861-027-9
UFSIA : MAG-T 91:6221
<
<
<
>
>
< >
<
<
<
>
< >
>
< >
<
<
<
>
>
>
>
< >
<
>
< >
<
Lijst E: Economie
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
6
Lijst E: Economie
april 1998
Card, David. - Adapting to circumstances : the
Disney, Richard. - British unions in decline : an
Gruber, Jonathan. - The labor market effects of
evolution of work, school and living
examination of the 19880s fall in trade union
introducing national health insurance :
arrangements among North American youth /
recognition / Richard Disney ; Amanda
evidence from Canada / Jonathan Gruber ;
David Card ; Thomas Lemieux. - Cambridge,
Gosling ; Stephen Machin. - Cambridge,
Maria Hanratty. - Cambridge, Mass., 1993. Mass. : National Bureau of Economic
Mass., 1994. - 31 p. - (NBER working paper
31 p. - (NBER working paper series ; 4589)
Research, 1997. - 40 p. - (NBER working
series ; 4733)
UFSIA : MAG-T 91:4589
paper series ; 6142). - a
UFSIA : MAG-T 91:4733
Haan, den, Wouter J. - Job destruction and
href=”http://www.nber.org/papers/w6142” http://www.nber.org.papers/w6142 /a
Durand, Vı́ctor M. - Crisis y movimiento obrero
propagation of shocks / Wouter J. den Haan ;
UFSIA : MAG-T 91:6142
en Brasil : las huelgas metalúrgicas de 1978 a
Garey Ramey ; Joel Watson. - Cambridge,
1980 / Vı́ctor M. Durand. - México, D.F. :
Mass. : National Bureau of Economic
Card, David. - Deregulation and labor earnings
Universidad Nacional Autónoma de México,
Research, 1997. - 47 p. - (NBER working
in the airline industry / David Card. 1987. - 312 p. - ISBN 968-36-0086-7
paper series ; 6275). - a
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1996. - 42 p. - (NBER
href=”http://www.nber.org/papers/w6275” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-B 39681
working paper series ; 5687). - a
UFSIA : MAG-T 91:6275
The European Social Fund and
href=”http://www.nber.org/papers/w5687” http://www.nber.org.papers/w5687
/a the new sources
of jobs : proceedings of the conference, Rome,
Haegendoren, van, M. - Werken in de
UFSIA : MAG-T 91:5687
13-14 June 1996. - Rome : s.n., 1997. - 129 p.
welvaartsstaat : inleiding tot de
Card, David. - Using regional variation in wages
arbeidssociologie / M. van Haegendoren. UFSIA : MAG-C 11935
to measure the effects of the federal minimum
Leuven : Acco, 1993. - 179 p. Europese
Commissie.
Directoraat-Generaal
wage / David Card. - Cambridge, Mass. :
ISBN 90-334-2857-1
Werkgelegenheid, Industriële Betrekkingen
National Bureau of Economic Research,
HA-S : 301.188.0 G-HAEG 1993
en Sociale Zaken. - Werkgelegenheid in
1992. - 22 p. - (NBER working paper series ;
*LUC : 301.188.0 VANH 1993
Europa
:
een
werkgelegenheidsagenda
voor
4058)
*RUCA : HENDE
het jaar 2000 / Europese Commissie.
UFSIA : MAG-T 91:4058
*UFSIA : LZ 301.188.0 G-HAEG 93
Directoraat-Generaal Werkgelegenheid,
Industriële Betrekkingen en Sociale Zaken. Carroll, Christopher D. - Unemployment
Hall, Brian J. - Are CEOs really paid like
Luxembourg : EUR-OP, 1997. - 24 p. expectations, jumping (S,s) triggers and
bureaucrats / Brian J. Hall. - Cambridge,
ISBN 92-828-1744-X
household balance sheets / Christopher D.
Mass. : National Bureau of Economic
Carroll ; Wendy E. Dunn. - Cambridge, Mass. :
Research, 1997. - 44 p. - (NBER working
UFSIA : LZ 331.6 L-EG-WERK 97
National Bureau of Economic Research,
paper series ; 6213). - a
Fairlie,
Robert
W.
Does
immigration
hurt
href=”http://www.nber.org/papers/w6213” http://www.nber.org/pap
1997. - 52 p. - (NBER working paper series ;
African-American
self-employment?
/
Robert
6081). - a
UFSIA : MAG-T 91:6213
W. Fairlie ; Bruce D. Meyer.
href=”http://www.nber.org/papers/w6081” http://www.nber.org.papers/w6081
/a - Cambridge,
Mass. : National Bureau of Economic
Heckman, James J. - The sensitivity of
UFSIA : MAG-T 91:6081
Research, 1997. - 41 p. - (NBER working
experimental impact estimates : evidence from
paper series ; 6265). - a
Collective bargaining in Western Europe,
the national JTPA study / James J. Heckman ;
1996-1997 / [edit.] Giuseppe Fajertag. href=”http://www.nber.org/papers/w6265” http://www.nber.org.papers/w6265
Jeffrey A. Smith. - Cambridge,
/a Mass. :
Brussels : European Trade Union Institute,
National Bureau of Economic Research,
UFSIA : MAG-T 91:6265
1997. - 341 p. - ISBN 2-930143-21-5
1997. - 39 p. - (NBER working paper series ;
Foote, Christopher J. - The surprising symmetry
6105). - a
UFSIA : LZ 331.89 L-EUR-FAJE 97
of gross job flows / Christopher J. Foote. href=”http://www.nber.org/papers/w6105” http://www.nber.org.pap
Commission européenne. - L’ère des emplois sur
Cambridge, Mass. : National Bureau of
UFSIA : MAG-T 91:6105
mesure : deuxième rapport sur les initiatives
Economic Research, 1997. - 19 p. - (NBER
locales de développement et d’emploi /
working paper series ; 6226). - a
Hellerstein, Judith K. - Market forces and sex
Commission européenne. - Luxembourg :
href=”http://www.nber.org/papers/w6226” http://www.nber.org/papers/w6226
discrimination / Judith K. Hellerstein
; David
/a
EUR-OP, 1998. - 46 p. - (Document de travail ;
Neumark ; Kenneth R. Troske. - Cambridge,
UFSIA : MAG-T 91:6226
1998:1). - ISBN 92-828-2100-5
Mass. : National Bureau of Economic
Franz, Wolfgang. - Young and out in Germany :
Research, 1997. - 28 p. - (NBER working
UFSIA : MAG-C 11931
on the youths’ changes of labor market
paper series ; 6321). - a
Constantine, Jill M. - Training and the growth of
entrance in Germany / Wolfgang Franz ;
href=”http://www.nber.org/papers/w6321” http://www.nber.org.pap
wage inequality / Jill M. Constantine ; David
Joachim Inkmann ; Winfried Pohlmeier ; et
UFSIA : MAG-T 91:6321
Neumark. - Cambridge, Mass., 1994. - 22 p. al. - Cambridge, Mass. : National Bureau of
(NBER working paper series ; 4729)
Economic Research, 1997. - 45 p. - (NBER
Imbens, Guido. - Re-employment probabilities
working paper series ; 6212). - a
over the business-cycle / Guido Imbens ; Lisa
UFSIA : MAG-T 91:4729
href=”http://www.nber.org/papers/w6212” http://www.nber.org/papers/w6212
M. Lynch. - Cambridge Ma,
/a 1993. - 33p. Continuous shift systems / [edit.] Alexander
(NBER working paper series ; 4585)
UFSIA : MAG-T 91:6212
Wedderburn. - Luxembourg : EUR-OP, 1998. UFSIA : MAG-T 91:4585
46 p. - (Bulletin of European studies on time =
General conditions to stimulate job creation in
Bulletin d’études européennes sur le temps =
small and medium-sized enterprises : fourth
Institut der Deutschen Wirtschaft [Köln]. - Die
Bulletin für europäische Zeitstudien ; 11)
item on the agenda = Conditions générales
Zukunft der Arbeitswelt : vom Mitarbeiter zum
pour stimuler la création d’emplois dans les
Mitgestalter / Institut der Deutschen Wirtschaft
UFSIA : MAG-T 103:11
petites et moyennes entreprises : quatrième
[Köln]. - Köln : Deutscher Instituts-Verlag,
Davis, Steven J. - Explaining national
question à l’ordre du jour. - Geneva : ILO,
1993. - 32 p.
differences in the size and industry distribution
1998. - 22 p. - (Rapport = Report ; 86,4,2B). HHA : D 301.188.0-DEUT
of employment / Steven J. Davis ; Magnus
ISBN 92-2-010656-6
Henrekson. - Cambridge, Mass. : National
Instituut voor de Nationale Rekeningen
UIA : RECH 34 F-ILC:86,4,2B
Bureau of Economic Research, 1997. - 29 p. [Brussel]. - Economische begroting / Instituut
(NBER working paper series ; 6246). - a
Glaeser, Edward L. - Cities and skills / Edward
voor de Nationale Rekeningen [Brussel] ;
href=”http://www.nber.org/papers/w6246” http://www.nber.org/papers/w6246
L. Glaeser ; David C. Maré.
/a - Cambridge,
Federaal Planbureau [Brussel]. - Brussel. Mass., 1994. - 22 p. - (NBER working paper
Voortzetting van: Economische vooruitzichten:
UFSIA : MAG-T 91:6246
series ; 4728)
economisch budget - Federaal Planbureau
DiNardo, John. - Unions and managerial pay /
UFSIA
:
MAG-T
91:4728
RUCA : CB 33 E 12.667
John DiNardo ; Kevin Hallock ; Jörn-Steffen
Bezit: (1996); (1998)–
Pischke. - Cambridge, Mass. : National Bureau
Gosling, Amanda. - Trade unions and the
*LUC : 331.6 ECON 1996of Economic Research, 1997. - 40 p. - (NBER
dispersion of earnings in British
Bezit: (1996); (1997)
working paper series ; 6318). - a
establishments, 1980-90 / Amanda Gosling ;
*UFSIA
: LZ 336.1 L-B-ECON
href=”http://www.nber.org/papers/w6318” http://www.nber.org.papers/w6318
Stephen Machin. - Cambridge,
/a Mass., 1994. Bezit: (1996)–
26
p.
(NBER
working
paper
series
;
4732)
Oude
jr.
ANN
B/1950
UFSIA : MAG-T 91:6318
UFSIA : MAG-T 91:4732
<
>
< >
<
<
>
>
< >
<
<
>
>
< >
<
>
< >
<
<
>
>
< >
<
<
<
<
Lijst E: Economie
>
< >
>
< >
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
< >
7
Lijst E: Economie
april 1998
*UIA : PSW 301 E-ECOB
Meensel, van, Rien. - Maatwerk in het OCMW?
Rodrik, Daniel. - Where did all the growth go?
Een onderzoek naar de praktijk van de
External shocks, social conflict and growth
arbeidsbemiddeling en -begeleiding in de
collapses / Daniel Rodrik. - Cambridge,
Jackman, R. - On vacancies / R. Jackman ; R.
Vlaamse OCMW’s / Rien van Meensel ;
Mass. : National Bureau of Economic
Layard ; C. Pissarides. - 2e ed. - London,
[edit.] Erik Samoy. - Leuven : KU Leuven:
Research, 1998. - 29 p. - (NBER working
1984. - 57 p. - (Discussion paper ; 165)
Hoger Instituut voor de Arbeid, 1992. - 92 p. paper series ; 6350). - a
UFSIA : MAG-T 94:165
ISBN 90-71712-57-5
href=”http://www.nber.org/papers/w6350” http://www.nber.org.pap
Janssen, Ronald. - Verbroken belofte : voor een
UFSIA : MAG-B 39605
UFSIA : MAG-T 91:6350
Europese eenheidsmunt in dienst van
*UIA : PSW 331.6 L-B-MEEN 92
The
role of professional associations / [edit.] Joy
tewerkstelling / Ronald Janssen. - Antwerpen :
Micklewright, John. - The implications of
Thomas. - Champaign, Ill. : University of
Standaard, 1998. - 149 p. exhausting unemployment insurance
Illinois, 1997. - P. 230-425. - (Library trends ;
ISBN 90-341-1054-0
entitlement in Hungary / John Micklewright ;
46:2)
RUCA : CB 331 M-B 40.740
Gyula Nagy. - Florence : s.n., 1997. - 28 p. UIA : BC 02 E-LT:46,2
*UFSIA : LZ 338.2 L-EG-JANS 98
(Innocenti occasional papers : economic and
Ruhm,
Christopher J. - The economic
Katholieke Universiteit Leuven. Steunpunt
social policy series ; 58)
consequences of parental leave mandates :
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. - De
UFSIA : MAG-B 39654
lessons from Europe / Christopher J. Ruhm. arbeidsmarkt in de provincie Antwerpen :
Mulligan, Casey B. - Pecuniary incentives to
Cambridge, Mass. : National Bureau of
jaarboek / Katholieke Universiteit Leuven.
work in the US during World War II / Casey B.
Economic Research, 1996. - 35 p. - (NBER
Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en
Mulligan. - Cambridge, Mass. : National
working paper series ; 5688). - a
Vorming. - Leuven
Bureau of Economic Research, 1997. - 54 p. href=”http://www.nber.org/papers/w5688” http://www.nber.org.pap
UFSIA : DSSB 304 E-ARAN
(NBER working paper series ; 6326). - a
UFSIA : MAG-T 91:5688
Bezit: (1997)
href=”http://www.nber.org/papers/w6326” http://www.nber.org.papers/w6326 /a
Simoens,
Peter. - Bouwstenen voor een
Katholieke Universiteit Leuven. Steunpunt
UFSIA : MAG-T 91:6326
leeftijdsbewust personeelsbeleid : verslag aan
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. - De
Naci Mocan, H. - The determinants of child care
de Koning Boudewijnstichting / Peter
arbeidsmarkt in de provincie Limburg :
workers’ wages and compensation : sectoral
Simoens ; [edit.] Jan Denys ; KUL. Hoger
jaarboek / Katholieke Universiteit Leuven.
difference, human capital, race insiders and
Instituut voor de Arbeid. - Brussel : Koning
Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en
outsiders / H. Naci Mocan ; Deborah Viola. Boudewijnstichting, 1995. - 55 p. Vorming. - Leuven
Cambridge, Mass. : National Bureau of
ISBN 90-5130-186-3
UFSIA : DSSB 304 E-ARLI
Economic Research, 1997. - 52 p. - (NBER
HA-S : 658.3 G-SIMO 1995
Bezit: (1997)
working paper series ; 6328). - a
*SBA : D 593455
Katholieke Universiteit Leuven. Steunpunt
href=”http://www.nber.org/papers/w6328” http://www.nber.org.papers/w6328 /a
Slaughter,
Matthew J. - International trade and
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. - De
UFSIA : MAG-T 91:6328
labor-demand elasticities / Matthew J.
arbeidsmarkt in de provincie
Naulin, Guy. - Prévention et résolution des
Slaughter. - Cambridge, Mass. : National
Oost-Vlaanderen : jaarboek / Katholieke
conflits du travail / Guy Naulin. - Paris :
Bureau of Economic Research, 1997. - 37 p. Universiteit Leuven. Steunpunt
Conseil économique et social, 1998. - 175 p. (NBER working paper series ; 6262). - a
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. (Journal officiel de la République française :
href=”http://www.nber.org/papers/w6262” http://www.nber.org.pap
Leuven
avis et rapports du Conseil économique et
UFSIA : MAG-T 91:6262
UFSIA : DSSB 304 E-AROV
social ; 1998:2)
Bezit: (1997)
Standpunt van de SERV m.b.t. de inpassing in de
UFSIA : MAG-T 97:1998,2
Vlaamse regelgeving van de IAO-conventie nr.
Katholieke Universiteit Leuven. Steunpunt
181 inzake private werkgelegenheidsbureaus
Neumark, David. - Why do wage profiles slope
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. - De
en van de hierbij aansluitende
upwards ? Test of the general human capital
arbeidsmarkt in de provincie Vlaams-Brabant :
IAO-aanbeveling. - Brussel, 1998. - 19 p. model / David Neumark ; Paul Taubman. jaarboek / Katholieke Universiteit Leuven.
Cambridge, Mass., 1994. - 19 p. - (NBER
(Adviezen . Aanbevelingen . Standpunten ;
Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en
working paper series ; 4688)
1998:5)
Vorming. - Leuven
UFSIA : MAG-T 91:4688
UIA : RECH 34 F-SERV:A, 1998, 5
UFSIA : DSSB 304 E-ARBR
Bezit: (1997)
Ohm, Wolfgang. - Tarifvertrag und
Summers, Lawrence. - Taxation and the
Arbeitskampf / Wolfgang Ohm. - Köln :
structure of labor markets : the case of
Katholieke Universiteit Leuven. Steunpunt
Deutscher Instituts-Verlag, 1990. - 16 p. corporatism / Lawrence Summers ; Jonathan
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. - De
(Thema Wirtschaft ; 5). - ISBN 3-602-24204-8
Gruber ; Rodrigo Vergara. - Cambridge,
arbeidsmarkt in de provincie
Mass. : National Bureau of Economic
West-Vlaanderen : jaarboek / Katholieke
HHA : D 301.188.0-OHMW
Research, 1992. - 25 p. - (NBER working
Universiteit Leuven. Steunpunt
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening [Brussel].
paper series ; 4063)
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. Directie Statistieken en Publicaties. - De
Leuven
UFSIA : MAG-T 91:4063
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
UFSIA : DSSB 304 E-ARWV
(PWA’s) : beschrijvende analyse van de
Unemployment policy : government options for
Bezit: (1997)
gebruikers en de werklozen / Rijksdienst voor
the labour market / [edit.] Dennis J. Snower ;
Arbeidsvoorziening [Brussel]. Directie
Guillermo de la Dehesa. - Cambridge :
Het kostwinnersmodel voorbij? Naar een nieuw
Statistieken en Publicaties. - Brussel, 1997. Cambridge University Press, 1997. - 591 p. basismodel voor de arbeidsverdeling binnen de
46 p.
ISBN 0-521-59921-0
gezinnen / [edit.] Walter van Dongen ; Eric
Vanhaute ; Koenraad Pauwels. - Leuven :
LUC : 331.6 PLAA 1997
RUCA : CB 331 M-B 40.814
Garant, 1998. - 223 p. - (CBGS-document ;
*UFSIA : LZ 331.6 L-B-PLAA 97
Velden, van der, Matthijs. - Hafenarbeit und
1998:1). - ISBN 90-5350-708-6
*UIA : RECH 351.83 L-B-PLAA 97
Trägergilden : ein Beitrag zur
UIA : PSW 301.185 G-DONG 98
Rodrik, Dani. - What drives public
Arbeitsorganisation in See- und Flusshäfen vor
LUC : 301.185 VAND 1998
employment? / Dani Rodrik. - Cambridge,
1850 / Matthijs van der Velden. - Rotterdam :
Mass. : National Bureau of Economic
Van der Velden, 1998. - 24 p. : ill.
Kremer, Michael. - Why are worker cooperatives
Research, 1997. - 27 p. - (NBER working
so rare? / Michael Kremer. - Cambridge,
UFSIA : MAG-B 39473
paper series ; 6141). - a
Mass. : National Bureau of Economic
Wage
differentials : an international
href=”http://www.nber.org/papers/w6141” http://www.nber.org.papers/w6141
/a
Research, 1997. - 36 p. - (NBER working
comparison / [edit.] Toshiaki Tachibanaki. paper series ; 6118). - a
UFSIA : MAG-T 91:6141
Basingstoke : Macmillan, 1997. - 378 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6118” http://www.nber.org.papers/w6118 /a
ISBN 0-312-17482-9
UFSIA : MAG-T 91:6118
UFSIA : LZ 331.2 G-TACH 98
Bezit: Alleen laatste 2 jrg.
<
>
<
<
<
>
< >
>
< >
>
<
<
<
Lijst E: Economie
>
>
>
< >
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
8
Lijst E: Economie
april 1998
Zur Wirtschaft und zur Arbeitsmarktlage im
Freistaat Sachsen : Landtagsdebatte am 18.
April 1997 / [edit.] Erhard Weimann ; Martin
Kuhrau. - Dresden : CDU-Fraktion des
Sächsischen Landtages, 1997. - 58 p.
HHA : D 911.4-CDUS
Baily, Martin Neil. - Macroeconomics, financial
Belgische Vereniging van Banken. markets and the international sector / Martin
Bescherming van de privé-levenssfeer : Wet
Neil Baily ; Philip Friedman. - 2e ed. van 8 december 1992 betreffende de
Homewood, Ill. : Irwin, 1995. - 579 p. - (The
verwerking van persoonsgegevens : gevolgen
Irwin series in economics ; 1995:1). voor de banken / Belgische Vereniging van
ISBN 0-256-12552-X
Banken. - Brussel, 1993. - (Dossier ; 46)
UFSIA : LZ 339.7 G-BAIL 95
UIA : RECH 34 F-DBVB
Bakoup, Ferdinand. - How integration into the
Belke, Ansgar. - Evidence on the costs of
336: Financiën
Central African economic and monetary
intra-European exchange rate variability /
community affects Cameroon’s economy :
Ansgar Belke ; Daniel Gros. - Tilburg : s.n.,
Agénor, Pierre-Richard. - Contagion and
general equilibrium estimates / Ferdinand
1998. - 52 p. - (Discussion paper ; 9814)
volatility with imperfect credit markets /
Bakoup ; David Tarr. - Washington, D.C.,
UFSIA : SESO-F 2:9814
Pierre-Richard Agénor ; Joshua Aizenman. 1998. - 46 p. - (Policy research working paper ;
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Benink, Harald A. - Coping with financial
1872)
Economic Research, 1997. - 23 p. - (NBER
fragility and systemic risk / Harald A. Benink. UFSIA : LZ 339.96 F 4:1872
working paper series ; 6080). - a
Boston : Kluwer, 1995. - 294 p. - (Financial
href=”http://www.nber.org/papers/w6080” http://www.nber.org.papers/w6080
/a
Balduzzi, Pierluigi. - The central
tendency : a
and monetary policy studies ; 30). second factor in bond yields / Pierluigi
ISBN 0-7923-9612-X
UFSIA : MAG-T 91:6080
Balduzzi ; Sanjiv Ranjan Das ; Silverio
RUCA : CB 336 M-B 40.735
Aizenman, Joshua. - Volatility and financial
Foresi. - Cambridge, Mass. : National Bureau
intermediation / Joshua Aizenman ; Andrew
Berghe, van den, Michel. - International capital
of Economic Research, 1997. - 25 p. - (NBER
Powell. - Cambridge, Mass. : National Bureau
markets : an introduction / Michel van den
working paper series ; 6325). - a
of Economic Research, 1997. - 35 p. - (NBER
Berghe. - Brussels : European
href=”http://www.nber.org/papers/w6325”
http://www.nber.org.papers/w6325
/a Interuniversity
working paper series ; 6320). - a
Press, 1995. - 283 p. - (Focus Europae ; 1). UFSIA : MAG-T 91:6325/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6320” http://www.nber.org.papers/w6320
ISBN 90-5201-510-4
Ball, Laurence. - The dynamics of high inflation /
UFSIA : MAG-T 91:6320
RUCA : CB 339 M-B 40.804
Laurence Ball. - Cambridge, Mass., 1993. *RUCA : DWEIR
Altig, David. - Simulating US tax reform / David
32 p. - (NBER working paper series ; 4578)
Altig ; Alan J. Auerbach ; Laurence J.
Bertsimas, Dimitris. - Pricing and hedging
UFSIA : MAG-T 91:4578
Kotlikoff. - Cambridge, Mass. : National
derivative securities in incomplete markets :
Bureau of Economic Research, 1997. - 29 p. an eE-arbitrage approach / Dimitris
Banks, James. - Taxing household saving : what
(NBER working paper series ; 6248). - a
Bertsimas ; Leonid Kogan ; Andrew W. Lo. role for the new individual savings account? /
href=”http://www.nber.org/papers/w6248” http://www.nber.org.papers/w6248
/a ; Sarah Tanner. Cambridge, Mass. : National Bureau of
James Banks ; Andrew Dilnot
Economic Research, 1997. - 60 p. - (NBER
London : s.n., 1997. - 36 p. - (IFS
UFSIA : MAG-T 91:6248
working paper series ; 6250). - a
commentary ; 66). - ISBN 1-873357-74-5
Andrés, Javier. - Does inflation harm economic
href=”http://www.nber.org/papers/w6250” http://www.nber.org/pap
UFSIA : LZ 336.2 F 1:66
growth? Evidence for the OECD / Javier
UFSIA : MAG-T 91:6250
Andrés ; Ignacio Hernando. - Cambridge,
Bates, David S. - Jumps and stochastic
Mass. : National Bureau of Economic
Blow, Laura. - The distributional effects of taxes
volatility : exchange rate processes implicit in
Research, 1997. - 31 p. - (NBER working
on private motoring / Laura Blow ; Ian
PHLX Deutschemark options / David S.
paper series ; 6062). - a
Crawford. - London : s.n., 1997. - 57 p. - (IFS
Bates. - Cambridge, Mass., 1993. - 41 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6062” http://www.nber.org.papers/w6062
/a ; 4596)
commentary ; 65)
(NBER working paper series
UFSIA : MAG-T 91:6062
UFSIA : LZ 336.2 F 1:65
UFSIA : MAG-T 91:4596
Angeloni, Ignazio. - Long-term interest rate
Boote, Anthony R. - Official financing for
Bekaert, Geert. - Foreign speculators and
convergence in Europe and the probability of
developing countries / Anthony R. Boote ; Ray
emerging equity markets / Geert Bekaert ;
EMU / Ignazio Angeloni ; Roberto Violi. Brooks ; Mariano Cortes ; et al. - Washington,
Campbell R. Harvey. - Cambridge, Mass. :
Roma, 1997. - 31 p. - (Temi di discussione ;
D.C. : IMF, 1995. - 120 p. National Bureau of Economic Research,
322)
ISBN 1-55775-527-2
1997. - 28 p. - (NBER working paper series ;
6312). - a
UFSIA : LZ 339.7 F 8:322
AHB : 339.7 G-WEFS-BOOT 98
href=”http://www.nber.org/papers/w6312” http://www.nber.org.papers/w6312 /a
Antoine, Joseph. - Titres et bourse / Joseph
Borbo, Michael D. - Monetary policy regimes
UFSIA : MAG-T 91:6312
Antoine ; Marie-Claire Capiau-Huart. - 2e ed. and economic performance : the historical
Bruxelles : De Boeck , 1997-1998. - 2 v. Belasting- en beleggingsgids. - Kapellen
record / Michael D. Borbo ; Anna J.
(Comptabilité, contrôle et finance ; 1998:1)
Schwartz. - Cambridge, Mass., 1997. - 113 p. UIA : CA - D 2
(NBER working paper series ; 6201). - a
RUCA : DWEIR
Bezit: (1993–1994); (1996–1998)
Bezit: 1–2
href=”http://www.nber.org/papers/w6201” http://www.nber.org.pap
HA-H : 336.2 E-BELA
Bezit: (1998)–
UFSIA : MAG-T 91:6201
Aryeetey, Ernest. - Financial market
*LUC : 336.2 BELA 1995fragmentation and reforms in Sub-Saharan
Bordo, Michael D. - Violations of the ’rules of
Bezit: (1995); (1998)
Africa / Ernest Aryeetey ; Hemamala Hettige ;
the game’ and the credibility of the classical
*SBA : 557482
Machiko Nissanke. - Washington, D.C. : World
gold standard, 1880-1914 / Michael D. Bordo ;
Bezit: (1990)–; ontbreekt: (1991–1993)
Bank, 1997. - 50 p. - (Africa region series ;
Ronald MacDonald. - Cambridge, Mass. :
[316115] In depot sinds 1994
1997:1) (World Bank technical paper ; 356). National Bureau of Economic Research,
*UFSIA : LZ 336.2 L-B-BELA
ISBN 0-8213-3861-7
1997. - 78 p. - (NBER working paper series ;
Bezit: Alleen laatste jrg.
6115). - a
RUCA : O 336 M-B 40.714
*UIA : RECH 351.72 L-B-BELA 90
href=”http://www.nber.org/papers/w6115” http://www.nber.org.pap
*UFSIA : LZ 336.7 L-AFR-ARYE 97
Bezit: (1990)
UFSIA : MAG-T 91:6115
Auerbach, Alan J. - Quantifying the current US
De belegger. - Berchem. - Floppydisk/diskette
fiscal imbalance / Alan J. Auerbach. Brainard, S. Lael. - An empirical assessment of
UFSIA : MMC-E 68:32
Cambridge, Mass. : National Bureau of
the factor proportions explanation of
Bezit: (1996/1997)
Economic Research, 1997. - 16 p. - (NBER
multinational sales / S. Lael Brainard. working paper series ; 6119). - a
België. Ministerie van Financiën. - De fiscale
Cambridge Ma, 1993. - 32 p. - (NBER working
href=”http://www.nber.org/papers/w6119” http://www.nber.org.papers/w6119
hervorming, ook voor U //a
België. Ministerie
paper series ; 4583)
van Financiën. - Brussel, 1990. - 55 p.
UFSIA : MAG-T 91:6119
UFSIA : MAG-T 91:4583
UFSIA : MAG-B 39603
*SBA : 538163
<
>
< >
<
<
<
>
< >
>
< >
>
< >
<
<
>
>
< >
<
>
< >
<
<
<
Lijst E: Economie
>
>
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
9
Lijst E: Economie
april 1998
Brainard, S. Lael. - An empirical assessment of
Chennells, Lucy. - Labour’s windfall levy / Lucy
Desai, Mihir A. - Excess capital flows and the
the proximity-concentration trade between
Chennells. - London, 1997. - 19 p. - (IFS
burden of inflation in open economies / Mihir
multinational sales and trade / S. Lael
commentary ; 59). - ISBN 1-873357-65-6
A. Desai ; James R. Hines [jr.]. - Cambridge,
Brainard. - Cambridge, Mass., 1993. - 41 p. Mass. : National Bureau of Economic
UFSIA : LZ 336.2 F 1:59
(NBER working paper series ; 4580)
Research, 1997. - 38 p. - (NBER working
Chennells, Lucy. - Taxing profits in a changing
paper series ; 6064). - a
UFSIA : MAG-T 91:4580
world / Lucy Chennells ; Rachel Griffith. href=”http://www.nber.org/papers/w6064” http://www.nber.org/pap
Broquet, Claude. - Gestion de portefeuille /
London : Institute for Fiscal Studies, 1997. UFSIA : MAG-T 91:6064
Claude Broquet ; Robert Cobbaut ; Roland
178 p. - ISBN 1-873357-73-7
Gillet ; et al. - 3e ed. - Bruxelles : De Boeck,
Devarajan,
Shantayanan. - Risk reduction and
UFSIA : LZ 336.2 G-CHEN 97
1997. - 478 p. - (Comptabilité, contrôle et
public spending / Shantayanan Devarajan ;
Chinn, Menzie David. - The usual suspects?
finance ; 1997:2). - ISBN 2-8041-2331-6
Jeffrey S. Hammer. - Cambridge, Mass.,
Productivity and demand shocks and
1998. - 33 p. - (Policy research working paper ;
RUCA : DWEIR
Asia-Pacific real exchange rates / Menzie
1869)
RUCA : CB 336 M-B 40.707
David Chinn. - Cambridge, Mass. : National
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1869
Brown, Stephen J. - The Japanese open-end
Bureau of Economic Research, 1997. - 22 p. fund puzzle / Stephen J. Brown ; William N.
(NBER working paper series ; 6108). - a
Deweirdt, Edward. - Monetaire theorie en
Goetzmann ; Takato Hiraki ; et al. politiek / Edward Deweirdt/a; André van Poeck ;
href=”http://www.nber.org/papers/w6108” http://www.nber.org.papers/w6108
Cambridge, Mass. : National Bureau of
[medew.] Jan Annaert. - Leuven : Garant,
UFSIA : MAG-T 91:6108
Economic Research, 1998. - 42 p. - (NBER
1997. - 360 p. - ISBN 90-5350-530-X
Claessens,
Stijn.
The
effect
of
equity
barriers
working paper series ; 6347). - a
RUCA : CB 336 N 73
on foreign investment in developing
countries /
href=”http://www.nber.org/papers/w6347” http://www.nber.org.papers/w6347
/a
LUC : 336.74 DEWE 1997
Stijn Claessens ; Moon-Whoan Rhee. UFSIA : MAG-T 91:6347
*HHA : V-HHA
Cambridge, Mass., 1993. - 50 p. - (NBER
working paper series ; 4579)
Bruce, Donald. - Apocalypse now? Fundamental
Diebold, Francis X. - Evaluating density
forecasts of inflation : the survey of
tax reform and residential housing values /
UFSIA : MAG-T 91:4579
Donald Bruce ; Douglas Holtz-Eskin. professional forecasters / Francis X. Diebold ;
Clarida,
Richard.
Monetary
policy
rules
in
Anthony S. Tay ; Kenneth F. Wallis. Cambridge, Mass. : National Bureau of
practice : some international evidence /
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 17 p. - (NBER
Richard Clarida ; Jordi Galı́ ; Mark Gertler. Economic Research, 1997. - 23 p. - (NBER
working paper series ; 6282). - a
Cambridge, Mass. : National
href=”http://www.nber.org/papers/w6282” http://www.nber.org.papers/w6282
/a Bureau of
working paper series ; 6228). - a
Economic Research, 1997. - 30 p. - (NBER
href=”http://www.nber.org/papers/w6228” http://www.nber.org/pap
UFSIA : MAG-T 91:6282
working paper series ; 6254). - a
UFSIA : MAG-T 91:6228/a
Buiter, Willem H. - Transition issues for the
href=”http://www.nber.org/papers/w6254” http://www.nber.org/papers/w6254
European Monetary Union / Willem H. Buiter ;
Dooley,
Michael P. - Capital mobility and
UFSIA : MAG-T 91:6254
Anne C. Sibert. - Cambridge, Mass. : National
exchange market intervention in developing
Cochrane, John H. - Where is the market going?
Bureau of Economic Research, 1997. - 26 p. countries / Michael P. Dooley ; Donald J.
Uncertain facts and novel theories / John H.
(NBER working paper series ; 6292)
Mathieson ; Liliana Rojas-Suarez. Cochrane. - Cambridge, Mass. : National
Cambridge, Mass. : National Bureau of
UFSIA : MAG-T 91:6292
Bureau of Economic Research, 1997. - 56 p. Economic Research, 1997. - 45 p. - (NBER
Calomiris, Charles W. - Is the discount window
(NBER working paper series ; 6207). - a
working paper series ; 6247). - a
nesessary? A penn-central perspective /
href=”http://www.nber.org/papers/w6207” http://www.nber.org/papers/w6207
/a
http://www.nber.org/pap
href=”http://www.nber.org/papers/w6247”
Charles W. Calomiris. - Cambridge, Mass.,
UFSIA : MAG-T 91:6207
UFSIA : MAG-T 91:6247
1993. - 37 p. - (NBER working paper series ;
Corsetti, Giancarlo. - Welfare and
4573)
Dooley, Michael P. - A model of crises in
macroeconomic interdependence / Giancarlo
emerging markets / Michael P. Dooley. UFSIA : MAG-T 91:4573
Corsetti ; Paolo Pesenti. - Cambridge, Mass. :
Cambridge, Mass. : National Bureau of
A case for reform : fifty years of the IMF and
National Bureau of Economic Research,
Economic Research, 1997. - 32 p. - (NBER
World Bank. - Oxford : Oxfam, 1995. - 54 p. 1997. - 38 p. - (NBER working paper series ;
working paper series ; 6300). - a
ISBN 0-85598-301-9
6307). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6300” http://www.nber.org/pap
href=”http://www.nber.org/papers/w6307”
http://www.nber.org.papers/w6307
/a
RUCA : O 339 M-B 40.730
UFSIA : MAG-T 91:6300
UFSIA
:
MAG-T
91:6307
Cecchetti, Stephen G. - Asset pricing with
Eaton, Jonathan. - Cross-border banking /
distorted beliefs : are equity returns too good
Crettez, Bertrand. - Cash-in-advance
Jonathan Eaton. - Cambridge, Mass., 1994. to be true? / Stephen G. Cecchetti ; Pok-Sang
constraints in the diamond overlapping
27 p. - (NBER working paper series ; 4686)
Lam ; Nelson C. Mark. - Cambridge, Mass. :
generations model : neutrality and optimality
UFSIA : MAG-T 91:4686
National Bureau of Economic Research,
of monetary policies / Bertrand Crettez ;
1998. - 23 p. - (NBER working paper series ;
The economics of rural organization : theory,
Philippe Michel ; Bertrand Wigniolle. 6354). - a
Louvain-la-Neuve : s.n., 1998. - 29 p. - (Core
practice, and policy / [edit.] Karla Hoff ;
Avishay Braverman ; Joseph E. Stiglitz. href=”http://www.nber.org/papers/w6354” http://www.nber.org.papers/w6354
discussion paper ; 9805) /a
Oxford : Oxford University Press, 1996. UFSIA : MAG-T 91:6354
UFSIA : SESO-F 1:9805
590 p. - (World Bank books ; 1996:1). Cecchetti, Stephen G. - Central Bank policy
Czada, Peter. - Euro und Cent : Europäische
ISBN 0-19-520888-9
rules : conceptual issues and practical
Integration und Währungsunion / Peter Czada ;
RUCA : O 339.963 M-B 40.697
considerations / Stephen G. Cecchetti. Günter Renner. - Bonn : Bundeszentrale für
Cambridge, Mass. : National Bureau of
politische Bildung, 1997. - 128 p. De Economische en Monetaire Unie en de
Economic Research, 1997. - 19 p. - (NBER
ISBN 3-89331-085-1
Belgische economie / [edit.] Paul van den
working paper series ; 6306). - a
Bempt. - Antwerpen : Intersentia, 1997. HHA : D 336.76-CZAD
href=”http://www.nber.org/papers/w6306” http://www.nber.org.papers/w6306 /a
167 p. - ISBN 90-5095-005-1
The debt burden and its consequences for
UFSIA : MAG-T 91:6306
RUCA : CB 339 M-B 40.818
monetary policy : proceedings of a Conference
*AHB : 339.7 L-EG-BEMP 97
Chan, Louis K.C. - The risk and return from
held by the International Economic
*HHA : LZ 338.2 L-B-BEMP 1997
factors / Louis K.C. Chan ; Jason Karceski ;
Association at the Deutsche Bundesbank,
*UFSIA : LZ 338.2 L-B-BEMP 97
Josef Lakonishok. - Cambridge, Mass. :
Frankfurt, Germany / [edit.] Guillermo Calvo ;
*UIA : RECH 341.175 G-BEMP 97
National Bureau of Economic Research,
Mervyn King. - Basingstoke : Macmillan,
1997. - 31 p. - (NBER working paper series ;
1998. - 292 p. - (IEA conference ; 118). 6098). - a
ISBN 0-333–64140-X
href=”http://www.nber.org/papers/w6098” http://www.nber.org.papers/w6098
/a 98
UFSIA : LZ 339.7 G-CALV
UFSIA : MAG-T 91:6098
<
<
<
<
>
< >
>
< >
<
<
<
Lijst E: Economie
>
< >
>
< >
>
< >
< >
<
<
<
<
>
>
>
< >
>
< ><
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
<
>
>
>
10
Lijst E: Economie
april 1998
*HHA : MAG 00.0
Fullerton, Don. - Tax evasion and the allocation
Edwards, Sebastian. - The Mexican peso crisis :
Bezit: 1(1996)–
how much did we know? When did we know
of capital / Don Fullerton ; Marios
it? / Sebastian Edwards. - Cambridge, Mass. :
*UFSIA : MAG 3285/2
Karayannis. - Cambridge Ma, 1993. - 21 p. Bezit: :1–:4(1996–1997)
(NBER working paper series ; 4581)
National Bureau of Economic Research,
Verder aangeworven als: Infeuro: informatiebrief
1997. - 33 p. - (NBER working paper series ;
UFSIA : MAG-T 91:4581
*UIA : RECH 34 E-INFE
6334). - a
Gandolfo,
Giancarlo. - International
Bezit: 1(1996)–
href=”http://www.nber.org/papers/w6334” http://www.nber.org.papers/w6334
/a
economics : international monetary theory and
European Monetary Institute. - Payment
UFSIA : MAG-T 91:6334
open-economy macroeconomics / Giancarlo
systems in the European Union / European
Gandolfo. - 2e ed. - Berlin : Springer, 1995. Election briefing, 1997 / [edit.] Andrew Dilnot ;
Monetary Institute. - Frankfurt am Main,
2 v. - ISBN 3-540-58687-3
Paul Johnson ; [medew.] Lucy Chennells ; et
1996. - 761 p. - Met: (annual) addendum with
al. - London, 1997. - 68 p. - (IFS commentary ;
UFSIA : LZ 339.7 G-GAND 95
figures
60). - ISBN 1-873357-66-4
Bezit: 2
UFSIA : LZ 339.7 L-EG-PAYM 96
UFSIA : LZ 336.2 F 1:60
Garcia, Valeriano F. - Preventing banking sector
Bezit: Basiswerk, addendum with figures 1995–1996
Elliott, Nicola. - Basic accounting for credit and
distress and crises in Latin America :
*RUCA : CB 339 M-B 39.802
proceedings of a Conference held in
savings schemes / Nicola Elliott. - Oxford :
Bezit: Basiswerk ; Addendum
Oxfam, 1997. - 94 p. - ISBN 0-85598-342-6
Washington, D.C., April 15-16, 1996 /
Europese Commissie. - Infeuro :
[edit.] Suman K. Bery ; Valeriano F. Garcia. RUCA : O 657 M-B 40.729
informatiebrief / Europese Commissie. Washington, D.C. : World Bank, 1997. Brussel
Ellison, Sara Fisher. - Gradual incorporation of
102 p. - (World Bank discussion papers ;
information into stock prices : empirical
360). - ISBN 0-8213-3893-5
RUCA : CB 33 E 12.244
strategies / Sara Fisher Ellison ; Wallace P.
Bezit: 5(1997)–
RUCA : O 336 M-B 40.713
Mullin. - Cambridge, Mass. : National Bureau
*UFSIA : LZ 338:120 (T)
*UFSIA : LZ 336.7 L-AMZ-BERY 97
of Economic Research, 1997. - 24 p. - (NBER
Bezit: :5(1997)–
Oude jr. MAG 3285/2; vorige jr. zie: Infeuro: newsletter
working paper series ; 6218). - a
Ghiassi, Vandad. - Gestion active de
portefeuille : introduction aux techniques
href=”http://www.nber.org/papers/w6218” http://www.nber.org/papers/w6118 /a
Europese Commissie. Directoraat-Generaal
quantitatives et á l’utilisation des informations
UFSIA : MAG-T 91:6218
Voorlichting, Communicatie, Cultuur,
économiques / Vandad Ghiassi. - Paris : Eska,
Emmerson, Carl. - Attitudes to local tax and
Audiovisuele Sector. - Wanneer krijgen wij de
1997. - 200 p. - ISBN 2-86911-564-4
Euro op zak? / Europese Commissie.
spending / Carl Emmerson ; John Hall ;
RUCA : CB 336 M-B 40.744
Lindsay Brook. - London : s.n., 1998. - 51 p. Directoraat-Generaal Voorlichting,
Goldfinger, Charles. - La géofinance : pour
(IFS commentary ; 68). - ISBN 1-873357-77-X
Communicatie, Cultuur, Audiovisuele Sector. comprendre la mutation financière / Charles
2e ed. - Luxemburg : EUR-OP, 1997. - 15 p. :
UFSIA : LZ 336.2 F 1:68
Goldfinger. - Paris, 1986. - 422 p. ill. - (Europa... vragen en antwoorden ; 1997:3)
Engel, Charles. - Intra-national,
ISBN 2 02 009323 5
(Europa in beweging ; 1997:6). intra-continental and intra-planetary PPP /
ISBN 92-828-0800-9
HA-H : 339.7 G-GOLD 1986
Charles Engel ; Michael K. Hendrickson ; John
*RUCA : CB 339 M-B 33.750
AHB : 339.7 L-EG-EURO 97
H. Rogers. - Cambridge, Mass. : National
*UFSIA : LZ 339.7 G-GOLD 86
UFSIA : MAG-T 71:1997,6
Bureau of Economic Research, 1997. - 26 p. Goolsbee, Austan. - What happens when you tax
External finance and adjustment : failure and
(NBER working paper series ; 6069). - a
the rich? Evidence from executive
href=”http://www.nber.org/papers/w6069” http://www.nber.org.papers/w6069
success in the developing world
/a
/ [edit.] Karel
compensation / Austan Goolsbee. - Cambridge,
Jansen ; Rob Vos. - Basingstoke : Macmillan,
UFSIA : MAG-T 91:6069
Mass. : National Bureau of Economic
1997. - 475 p. - (International finance and
Engel, Charles. - Tests of CAPM on an
Research, 1997. - 34 p. - (NBER working
development series ; 1997:1). international portfolio of bonds and stocks /
paper series ; 6333). - a
ISBN 0-333-69390-6
Charles Engel. - Cambridge, Mass., 1993. href=”http://www.nber.org/papers/w6333” http://www.nber.org.pap
UFSIA
:
LZ
339.7
G-JANS
97
31 p. - (NBER working paper series ; 4598)
UFSIA : MAG-T 91:6333
Feldstein, Martin. - Capital in come taxes and
UFSIA : MAG-T 91:4598
the benefit of price stability / Martin
Gordon, Roger H. - Why is there corporate
Engelman, M.M. - Stock lending in
Feldstein. - Cambridge, Mass., 1997. - 53 p. taxation in a small open economy ? The role of
internationaal perspectief : een vergelijking
(NBER working paper series ; 6200). - a
transfer pricing and income shifting / Roger H.
van de fiscaalrechtelijke behandeling van stock
href=”http://www.nber.org/papers/w6200” http://www.nber.org.papers/w6200
Gordon ; Jeffrey K. MacKie-Mason.
/a
lending in respectievelijk Nederland, de
Cambridge Ma, 1994. - 32 p. - (NBER working
UFSIA
:
MAG-T
91:6200
Verenigde Staten en Duitsland / M.M.
paper series ; 4690)
Engelman. - Rotterdam : Stichting Moret
Feldstein, Martin. - Taxes, leverage and the
UFSIA : MAG-T 91:4690
national return in outbound foreign direct
Fonds, 1998. - 71 p. - (Moret scriptie reeks ;
26). - ISBN 90-72898-33-8
investment / Martin Feldstein. - Cambridge,
Goulder, Lawrence H. - Do the costs of a carbon
Mass., 1994. - 27 p. - (NBER working paper
tax vanish when interactions with other taxes
HHA : LZ 658 F 1:26
series ; 4689)
are accounted for? / Lawrence H. Goulder. LUC : 351.72 ENGE 1998
Cambridge, Mass. : National Bureau of
UFSIA : MAG-T 91:4689
UFSIA : LZ 351.72 G-ENGE 98
Economic Research, 1992. - 33 p. - (NBER
The euro / [edit.] Paul Temperton. - Chichester :
Fralon, José-Alain. - Albert Frère : le fils du
working paper series ; 4061)
marchand de clous / José-Alain Fralon. - Paris :
Wiley, 1997. - 292 p. - ISBN 0-471-97955-4
UFSIA : MAG-T 91:4061
Fayard, 1997. - 345 p. - ISBN 2-213-59771-5
RUCA : CB 339 M-B 40.811
Graafland,
Johan J. - Analyzing fiscal policy in
RUCA : CB 338 N 80
De euro : nieuwsbrief van het
the Netherlands : simulations with a revised
Frankel, Jeffrey A. - The endogeneity of the
Commissariaat-Generaal voor de Euro. MIMIC / Johan J. Graafland ; Ruud A. de
Brussel
optimum currency area criteria / Jeffrey A.
Mooij. - Den Haag : Centraal Planbureau,
Frankel ; Andrew K. Rose. - Cambridge,
RUCA : CB 33 E 12.668
1998. - 44 p. - (Onderzoeksmemorandum =
Mass. : National Bureau of Economic
Bezit: (1997)–
Research memorandum ; 140)
Research, 1996. - 33 p. - (NBER working
*UIA : BC-E 602
UFSIA : LZ 33 F 10:140
paper
series
;
5700).
a
Bezit: 1–2(1997)
*RUCA : CB 33 F 10.086:140
href=”http://www.nber.org/papers/w5700” http://www.nber.org.papers/w5700
/a
European Commission. - Infeuro : newsletter /
Grande,
Giuseppe. - Properties of the monetary
UFSIA : MAG-T 91:5700
European Commission. - Brussels
conditions index / Giuseppe Grande. - Roma,
Frankel, Jeffrey A. - The internationalization of
RUCA : CB 33 E 12.244:ENG
1997. - 55 p. - (Temi di discussione ; 324)
equity markets / Jeffrey A. Frankel. Bezit: 1(1996)–
UFSIA : LZ 339.7 F 8:324
Cambridge, Mass., 1993. - 34 p. - (NBER
*AHB : T 132
working
paper
series
;
4590)
Bezit: 3(1997)–
UFSIA : MAG-T 91:4590
<
<
<
>
< >
>
< >
>
< >
<
<
<
Lijst E: Economie
>
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
11
Lijst E: Economie
april 1998
Jones, Matthew T. - Saving, investment and
Lee, Jong-Wha. - Capital goods imports and
Grauwe, de, Paul. - The economics of monetary
integration / Paul de Grauwe. - 3e ed. gold : a reassessment of historical current
long-run growth / Jong-Wha Lee. - Cambridge
Oxford : Oxford University Press, 1997. account data / Matthew T. Jones ; Maurice
Ma, 1994. - 26 p. - (NBER working paper
Obstfeld. - Cambridge, Mass. : National
series ; 4725)
228 p. - ISBN 0-19-877549-0
Bureau of Economic Research, 1997. - 59 p. UFSIA : MAG-T 91:4725
LUC : 339.7 DEGR 1997
(NBER working paper series ; 6103). - a
*RUCA : CB 339 M-B 40.677
Levinson,
Arik. - Nimby taxes
href=”http://www.nber.org/papers/w6103” http://www.nber.org.papers/w6103
/a matter : state
*UFSIA : LZ 339.7 G-GRAU 97
taxes and interstate hazardous waste
UFSIA : MAG-T 91:6103
Griffin, John M. - International competition and
shipments / Arik Levinson. - Cambridge,
Mass. : National Bureau of Economic
Jorion, Philippe. - Value at risk : the new
exchange rate shocks : a cross-country
Research, 1997. - 30 p. - (NBER working
benchmark for controlling market risk /
industry analysis of stock returns / John M.
Griffin ; René M. Stulz. - Cambridge, Mass. :
paper series ; 6314). - a
Philippe Jorion. - New York : McGraw-Hill,
1997. - 332 p. - ISBN 0-7863-0848-6
href=”http://www.nber.org/papers/w6314” http://www.nber.org.pap
National Bureau of Economic Research,
1997. - 41 p. - (NBER working paper series ;
UFSIA : MAG-T 91:6314
UFSIA : LZ 658.149 G-JORI 97
6243). - a
*HHA : LZ 658.14 G-JORI 1997
Lewis,
Karen K. - International home bias in
href=”http://www.nber.org/papers/w6243” http://www.nber.org/papers/w6243 /a
international finance and business cycles /
Kang, Jun-Koo. - Is bank-centered corporate
UFSIA : MAG-T 91:6243
Karen K. Lewis. - Cambridge, Mass. : National
governance worth it? A cross-sectional
Bureau of Economic Research, 1998. - 59 p. Hallerberg, Mark. - Electoral institutions,
analysis of the performance of Japanese firms
(NBER working paper series ; 6351). - a
during the asset price deflation / Jun-Koo
cabinet negotiations and budget deficits in the
European Union / Mark Hallerberg ; Jürgen
Kang ; René M. Stulz. - Cambridge, Mass. :
href=”http://www.nber.org/papers/w6351” http://www.nber.org.pap
von Hagen. - Cambridge, Mass. : National
National Bureau of Economic Research,
UFSIA : MAG-T 91:6351
1997. - 25 p. - (NBER working paper series ;
Bureau of Economic Research, 1997. - 38 p. Lipsey,
Robert E. - Outward direct investment
(NBER working paper series ; 6341). - a
6238). - a
and the U.S. economy / Robert
href=”http://www.nber.org/papers/w6341” http://www.nber.org.papers/w6341
href=”http://www.nber.org/papers/w6238”
/a
http://www.nber.org/papers/w6238
/a E. Lipsey. Cambrigde, Mass., 1994. - 43 p. - (NBER
UFSIA : MAG-T 91:6341
UFSIA : MAG-T 91:6238
working paper series ; 4691)
Hausman, Jerry. - Taxation by
Kaplov, Louis. - On the superiority of corrective
UFSIA : MAG-T 91:4691
telecommunications regulation / Jerry
taxes to quantity regulation / Louis Kaplov ;
Lo,
Andrew W. - Econometric models of
Steven
Shavell.
Cambridge,
Mass.
:
National
Hausman. - Cambridge, Mass. : National
limit-order executions / Andrew W. Lo ; A.
Bureau of Economic Research, 1997. - 25 p. Bureau of Economic Research, 1997. - 17 p. Craig MacKinlay ; June Zhang. - Cambridge,
(NBER working paper series ; 6251). - a
(NBER working paper series ; 6260). - a
Mass. : National Bureau of/aEconomic
href=”http://www.nber.org/papers/w6251”
http://www.nber.org/papers/w6251
href=”http://www.nber.org/papers/w6260” http://www.nber.org.papers/w6260
/a
Research, 1997. - 35 p. - (NBER working
UFSIA : MAG-T 91:6251
UFSIA : MAG-T 91:6260
paper series ; 6257). - a
Kaplow, Louis. - Transfer motives and tax
href=”http://www.nber.org/papers/w6257” http://www.nber.org.pap
Hellinckx, Ben. - Ken uw winstkansen en risico
policy / Louis Kaplow. - Cambridge, Mass. :
op de beurs : het verband tussen de waarde
UFSIA : MAG-T 91:6257
van een aandeel en de beurskoersen / Ben
National Bureau of Economic Research,
Mabille,
Xavier. - La Société générale de
1997. - 11 p. - (NBER working paper series ;
Hellinckx. - Oppem-Meise : Investment
Belgique 1822-1997 : le pouvoir d’un groupe á
Research, 1997. - 330 p. : ill.
6340). - a
travers l’histoire / Xavier Mabille
; Charles-X.
href=”http://www.nber.org/papers/w6340” http://www.nber.org.papers/w6340
/a
HA-H : 336.76 G-HELL 1997
Tulkens ; Anne Vincent. - Bruxelles : CRISP,
UFSIA
:
MAG-T
91:6340
1997. - 334 p. - ISBN 2-87075056-0
Hines, James R. - No place like home : tax
incentives and the location of R&D by
Kerremans, Bart. - De begroting van de
RUCA : CB 336 M-B 40.704
American multinationals / Jr. James R. Hines. Europese Unie / Bart Kerremans ; Herman
Markusen,
James R. - Foreign direct investment
Matthijs. - Antwerpen : Intersentia, 1997. Cambridge Ma, 1993. - 35 p. - (NBER working
as a catalyst for industrial development / James
paper series ; 4574)
196 p. - ISBN 90-5095-010-8
R. Markusen ; Anthony J. Venables. RUCA : CB 336 N 74
UFSIA : MAG-T 91:4574
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Knot, Klaas H.W. - Fiscal policy and interest
Economic Research, 1997. - 27 p. - (NBER
Hong, Harrison. - An unified theory of
underreaction, momentum trading and
rates in the European Union / Klaas H.W.
working paper series ; 6241). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6241” http://www.nber.org/pap
overreaction in asset markets / Harrison Hong ;
Knot. - Cheltenham : Elgar, 1996. - 203 p. ISBN 1-85898-429-7
Jeremy C. Stein. - Cambridge, Mass. : National
UFSIA : MAG-T 91:6241
Bureau of Economic Research, 1997. - 48 p. RUCA : CB 339 M-B 40.813
McCallum, Bennett T. - The alleged instability
(NBER working paper series ; 6324). - a
*UFSIA : LZ 339.7 L-EG-KNOT 96
of nominal income targeting / Bennett T.
href=”http://www.nber.org/papers/w6324” http://www.nber.org.papers/w6324 /a
Krueger, Anne O. - Whither the World Bank and
McCallum. - Cambridge, Mass. : National
UFSIA : MAG-T 91:6324
the IMF? / Anne O. Krueger. - Cambridge,
Bureau of Economic Research, 1997. - 15 p. The IFS green budget, January 1998 /
Mass. : National Bureau of Economic
(NBER working paper series ; 6291). - a
Research, 1997. - 93 p. - (NBER working
href=”http://www.nber.org/papers/w6291” http://www.nber.org/pap
[edit.] Andrew Dilnot ; Christopher Giles ;
[medew.] James Banks ; et al. - London,
paper series ; 6327). - a
UFSIA : MAG-T 91:6291
href=”http://www.nber.org/papers/w6327” http://www.nber.org.papers/w6327 /a
1998. - 145 p. - (IFS commentary ; 67). McKinnon, Ronald I. - Dollar and Yen :
ISBN 1-873357-78-8
UFSIA : MAG-T 91:6327
resolving economic conflict between the United
UFSIA : LZ 336.2 F 1:67
Kumar, P.C. - Internal sources of development
States and Japan / Ronald I. McKinnon ;
finance : concepts, issues and strategies / P.C.
Kenichi Ohno. - Cambridge, Mass. : MIT
International Monetary Fund. Research
Kumar. - Westport, Conn. : Quorum Books,
Press, 1997. - 266 p. - ISBN 0-262-13335-0
Department. - Staff studies for the world
economic outlook / International Monetary
1994. - 168 p. - ISBN 0-89930-461-3
UFSIA : LZ 339.7 G-MACK 97
Fund. Research Department. - Washington,
RUCA : O 336 M-B 40.723
Milesi-Ferretti, Gian. - Sharp reductions in
D.C. - ISSN 0258-7440
Lamont, Owen. - Financial constraints and
current account deficits : an empirical
AHB : 339.7 G-RDIMF 98
stock returns / Owen Lamont ; Christopher
analysis / Gian Milesi-Ferretti ; Assaf Razin. Bezit: 12:(1997)
Polk ; Jesús Saá-Requejo. - Cambridge, Mass. :
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Janssen, Ronald. - Verbroken belofte : voor een
National Bureau of Economic Research,
Economic Research, ù1997. - 17 p. - (NBER
Europese eenheidsmunt in dienst van
1997. - 47 p. - (NBER working paper series ;
working paper series ; 6310). - a
6210). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6310” http://www.nber.org.pap
tewerkstelling / Ronald Janssen. - Antwerpen :
Standaard, 1998. - 149 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6210” http://www.nber.org/papers/w6210
UFSIA : MAG-T 91:6310/a
ISBN 90-341-1054-0
UFSIA : MAG-T 91:6210
RUCA : CB 331 M-B 40.740
*UFSIA : LZ 338.2 L-EG-JANS 98
<
>
< >
<
<
>
>
< >
<
<
<
>
<
< >
>
< >
<
<
>
< >
>
< >
>
<
>
< >
<
<
>
>
< >
<
<
<
Lijst E: Economie
>
>
< >
<
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
< >
>
12
Lijst E: Economie
april 1998
Mishkin, Frederic S. - Inflation targeting :
UFSIA : MAG-T 91:6233
Razin, Assaf. - Channeling domestic savings into
lessons from four countries / Frederic S.
productive investment under asymmetric
Oort, Renske M. - De internationale rol van de
Mishkin ; Alan S. Posen. - Cambridge, Mass. :
information : the essential role of foreign direct
euro : determinanten beschreven en getoetst /
National Bureau of Economic Research,
investment / Assaf Razin ; Efraim Sadka ;
Renske M. Oort. - Groningen :
1997. - 133 p. - (NBER working paper series ;
Chi-Wa Yuen. - Cambridge, Mass. : National
Wolters-Noordhoff, 1998. - 73 p. - (Financiële
6126). - a
Bureau of Economic Research, 1997. - 27 p. en monetaire studies ; 16:2)
href=”http://www.nber.org/papers/w6126” http://www.nber.org.papers/w6126 /a
(NBER working paper series ; 6338). - a
LUC : 336.74 OORT 1998
href=”http://www.nber.org/papers/w6338” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6126
UFSIA : LZ 336 F 3:16,2
UFSIA : MAG-T 91:6338
Mishkin, Frederic S. - Strategies for controlling
*RUCA : CB 33 E 11.584:16,2
inflation / Frederic S. Mishkin. - Cambridge,
Razin,
Assaf. - Quantitative implications of the
Openbare financiën / [edit.] J. Vanneste ; D. van
Mass. : National Bureau of Economic
home bias : foreign underinvestment, domestic
Reeth. - Brussel : Studiecentrum Open Hoger
oversaving and corrective taxation / Assaf
Research, 1997. - 37 p. - (NBER working
Onderwijs, 1996. - 340 p. - (Cursus ; 1). paper series ; 6122). - a
Razin ; Efraim Sadka ; Chi-Wa Yuen. ISBN 90-74099-35-1
href=”http://www.nber.org/papers/w6122” http://www.nber.org.papers/w6122 /a
Cambridge, Mass. : National Bureau of
UFSIA : LZ 336.1 L-B-VANN 96
Economic Research, 1997. - 20 p. - (NBER
UFSIA : MAG-T 91:6122
Penninckx, Myriam. - Banklexicon / Myriam
working paper series ; 6339). - a
Missale, Alessandro. - Managing the public debt
Penninckx. - Diegem : Ced.Samsom, 1998. href=”http://www.nber.org/papers/w6339” http://www.nber.org.pap
in fiscal stabilizations : the evidence /
178 p. - (Bedrijfseconomisch en juridisch
UFSIA : MAG-T 91:6339
Alessandro Missale ; Francesco Giavazzi ;
dossier ; 1998:1)
Reiss, Peter C. - Transaction costs in dealer
Pierpaolo Benigno. - Cambridge, Mass. :
HA-H : 336.7 G-PENN 1998
National Bureau of Economic Research,
markets : evidence from the London stock
UIA : RECH 34 F-BJD 1998:1
exchange / Peter C. Reiss ; Ingrid M. Werner. 1997. - 22 p. - (NBER working paper series ;
6311). - a
Cambridge, Mass., 1994. - 33 p. - (NBER
Perkins, J.O.N. - Budget deficits and
macroeconomic policy / J.O.N.
working paper series ; 4727)
href=”http://www.nber.org/papers/w6311” http://www.nber.org.papers/w6311
/a Perkins. Basingstoke : Macmillan, 1997. - 170 p. UFSIA : MAG-T 91:4727
UFSIA : MAG-T 91:6311
ISBN 0-333-65660-1
Robeco [Rotterdam]. - Verslag / Robeco
Moles, Peter. - The handbook of international
UFSIA : LZ 336.1 G-PERK 97
[Rotterdam]. - Rotterdam. - Voortzetting van:
financial terms / Peter Moles ; Nicholas Terry. Verslag - Robeco; Rorento; Rolinco
Poterba, James M. - The rate of return to
Oxford : Oxford University Press, 1997. corporate capital and factor shares : new
605 p. - ISBN 0-19-82-8885-9
RUCA : CB 65 EE-EUR 5.656
estimates using revised national income
Bezit: (1996/1997)–
RUCA : CB 339 B-ENG 2
accounts and capital stock data / James M.
*UFSIA
: MAG 4184/5
Monetary economics in the 1990s : the Henry
Poterba. - Cambridge, Mass. : National Bureau
Bezit: (1995)–
Thornton lectures, numbers 9-17 /
of Economic Research, 1997. - 43 p. - (NBER
Romer, Christina D. - Federal reserve private
[edit.] Forrest Capie ; Geoffrey E. Wood. working paper series ; 6263). - a
information and the behavior
Houndmills : Macmillan, 1996. - 204 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6263” http://www.nber.org.papers/w6263
/a of interest rates /
Christina D. Romer ; David H. Romer. ISBN 0-333-57561-X
UFSIA : MAG-T 91:6263
Cambridge, Mass. : National Bureau of
UFSIA : LZ 339.7 G-CAPI 96
Economic Research, 1996. - 39 p. - (NBER
Poterba, James M. - State fiscal institutions and
Muys, Wim. - Beursverkoop : 20 vragen en
working paper series ; 5692). - a
the US municipal bond market / James M.
antwoorden / Wim Muys. - Deventer : Kluwer,
href=”http://www.nber.org/papers/w5692” http://www.nber.org.pap
Poterba ; Kim S. Rueben. - Cambridge, Mass. :
1996. - 67 p. - (De verkoop vraagbaak ;
National Bureau of Economic Research,
UFSIA : MAG-T 91:5692
1996:2). - ISBN 90-267-2515-9
1997. - 40 p. - (NBER working paper series ;
Roubini, Nouriel. - A growth model of inflation,
6237). - a
HA-H : 336.76 G-MUYS 1996
tax evasion and financial repression
/ Nouriel
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6237” http://www.nber.org/papers/w6237
Nakagawa, Dai. - Funding transport systems : a
Roubini ; Xavier Sala-i-Martin. - Cambridge,
UFSIA : MAG-T 91:6237
comparison among developed countries / Dai
Mass. : National Bureau of Economic
Nakagawa ; Ryoji Matsunaka. - Amsterdam :
Research, 1992. - 37 p. - (NBER working
Prakash, Gauri. - Measuring market
Elsevier, 1998. - 190 p. - ISBN 0-08-043071-6
paper series ; 4062)
integration : a model of arbitrage with an
econometric application to the gold standard,
RUCA : WINKE
UFSIA : MAG-T 91:4062
1879-1913 / Gauri Prakash ; Alan M. Taylor. Nationale Bank van België. - Statistisch
Schröder
Münchmeyer Hengst & Co. Cambridge, Mass. : National Bureau of
tijdschrift / Nationale Bank van België. Geschäftsbericht = Annual report and
Economic
Research,
1997.
35
p.
(NBER
Brussel. - Voortzetting van: Tijdschrift van de
accounts / Schröder Münchmeyer Hengst &
working paper series ; 6073). - a
Nationale Bank van België; met supplement:
Co. - Frankfurt
href=”http://www.nber.org/papers/w6073”
http://www.nber.org.papers/w6073
/a
Statistisch tijdschrift: maandelijkse bijwerking
HHA : D 056-SCHR
UFSIA
:
MAG-T
91:6073
RUCA : CB 31 S-EUR-B-TNB
Bezit: (1987)
Bezit: 1(1996)–
Private capital flows to developing countries :
”Schuld” im Räderwerk der Institutionen /
*AHB : MAG-S 1.32/A
the road to financial integration. - New York,
[compil.] Rainer Land. - Berlin : Berliner
Bezit: (1996)–
N.Y. : Oxford University Press, 1997. - 406 p. Debatte Initial, 1993. - 112 p. - (Berliner
*HHA : MAG 00.0
(A World Bank policy research report ;
Debatte Initial : Zeitschrift für
Bezit: (1996)–
1997:1). - ISBN 0-19-521116-2
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1993:2)
*LUC : 336.7
RUCA : O 339 M-B 40.728
Bezit: (1996)–
HHA : D 141.7-BERL
*UFSIA : LZ 339.7 G-PRIV 97
*UFSIA : LZ-STA-B 336 TNBB/25 j.
Schwartz, Anna J. - From obscurity to
Ramey,
Valerie
A.
Costly
capital
reallocation
Bezit: (1996)–
notoriety : a biography of the exchange
Oude jr. MAG 3501/3
and the effects of government spending /
stabilization fund / Anna J. Schwartz. Valerie A. Ramey ; Matthew D. Shapiro. Cambridge, Mass. : National Bureau of
The new world order in international finance. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1996. - 23 p. - (NBER
Houndmills : Macmillan, 1997. - 331 p. Economic Research, 1997. - 64 p. - (NBER
working paper series ; 5699). - a
(MacMillan international political economy
working paper series ; 6283). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w5699”
http://www.nber.org.pap
series ; 1997:1)
href=”http://www.nber.org/papers/w6283” http://www.nber.org.papers/w6283
/a
UFSIA
:
MAG-T
91:5699
RUCA : O 339 M-B 40.722
UFSIA : MAG-T 91:6283
Shyam-Sunder, Lakshmi. - Testing static
Obstfeld, Maurice. - A strategy for launching the
trade-off against pecking order models of
Euro / Maurice Obstfeld. - Cambridge, Mass. :
capital structure / Lakshmi Shyam-Sunder ;
National Bureau of Economic Research,
Stewart C. Myers. - Cambridge, Mass., 1994. 1997. - 46 p. - (NBER working paper series ;
32 p. - (NBER working paper series ; 4722)
6233). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6233” http://www.nber.org/papers/w6233 /a
UFSIA : MAG-T 91:4722
<
<
>
< >
>
< >
<
<
<
>
>
< >
<
<
<
<
Lijst E: Economie
>
>
< >
<
<
>
>
< >
>
< >
>
< >
<
>
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
13
Lijst E: Economie
april 1998
Toward a framework for financial stability /
Simha, S.L.N. - Fifty years of Bretton Woods
Twins (IMF and World Bank) / S.L.N. Simha. [edit.] David Folkerts-Landau ; Carl-Johan
Chennai : Institute for Financial Management
Lindgren. - Washington, D.C. : International
Monetary Fund, 1998. - 81 p. and Research, 1996. - 478 p. - (IFMR
publication ; 40)
ISBN 1-55775-706-2
UFSIA : LZ 339.7 G-SIMH 96
AHB : 339.7 G-FOLK 98
Vandenberghe, Luk. - Aftrek en teruggaaf van
Sinn, Hans-Werner. - Eurowinners and
Eurolosers : the distribution of seigniorage
BTW : analyse van de Europese bepalingen en
hun implementatie in de Belgische
wealth in EMU / Hans-Werner Sinn ; Holger
BTW-reglementering, in vergelijking met de
Feist. - Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 26 p. - (NBER
reglementering in Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk /
working paper series ; 6072). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6072” http://www.nber.org.papers/w6072
Luk Vandenberghe. - Antwerpen
/a
: Intersentia,
1998. - 438 p. - ISBN 90-5095-029-9
UFSIA : MAG-T 91:6072
UIA : RECH 351.72 G-VAND 98
Skog, Rolf. - Does Sweden need a mandatory bid
rule? a critical analysis / Rolf Skog. Vanstalle, Kristel. - L’Euro / Kristel Vanstalle ;
Amsterdam : SUERF, 1997. - 61 p. - (SUERF
Ann Jorissen ; Georges Timmerman ; et al. Wilrijk : KPMG Reviseurs d’entreprises,
studies ; 2)
1998. - 46 p.
LUC : 336.7 SKOG 1997
UFSIA : LZ 339.7 L-B-VANS 97
Smith, Stephen. - The definitive regime for VAT :
Vanstalle, Kristel. - De Euro / Kristel Vanstalle ;
an assessment of the European Commission’s
proposals / Stephen Smith. - London : s.n.,
Ann Jorissen ; Georges Timmerman ; et al. 1997. - 29 p. - (IFS commentary ; 63). Wilrijk : KPMG Bedrijfsrevisoren, 1998. 46 p.
ISBN 1-873357-71-0
<
>
UFSIA : LZ 336.1 F 1:63
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Begroting 1998 : een evaluatie /
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Brussel, 1998. - 43 p. - (Adviezen .
Aanbevelingen . Standpunten ; 1998:1)
AHB : T 19
UIA : RECH 34 F-SERV:A,1998,1
Stewart, Kitty. - Are intergovernmental transfers
in Russia equalizing? / Kitty Stewart. Florence : s.n., 1997. - 46 p. - (Innocenti
occasional papers : economic and social policy
series ; 59)
UFSIA : MAG-B 39653
Le système financier japonais. - Paris :
Montchrestien, 1997. - 244 p. - (Revue
d’économie financière ; 43). ISBN 2-91-1144-333
UFSIA : MAG-T 86:43
Les systèmes financiers asiatiques. - Paris :
Montchrestien, 1997. - 246 p. - (Revue
d’économie financière ; 44). ISBN 2-91-1144-252
UFSIA : MAG-T 86:44
Tax Law Review Committee [London]. - Tax
avoidance / Tax Law Review Committee
[London]. - London : Institute for Fiscal
Studies, 1997. - 63 p.
UFSIA : LZ 336.2 G-TAX 97
Taylor, Alan M. - Argentina and the world
capital market : saving, investment and
international capital mobility in the twentieth
century / Alan M. Taylor. - Cambridge, Mass. :
National Bureau of Economic Research,
1997. - 39 p. - (NBER working paper series ;
6302)
UFSIA : MAG-T 91:6302
Toward a framework for financial stability /
[edit.] David Folkerts-Landau ; Carl-Johan
Lindgren. - Washington, D.C. : International
Monetary Fund, 1998. - 81 p. - (World
economic and financial surveys ; 1998:1). ISBN 1-55775-706-2
UFSIA : LZ 339.7 G-FOLK 98
Wei, Shang-Jin. - The big players in the foreign
exchange market : do they trade on
information or noise? / Shang-Jin Wei ;
Jungshik Kim. - Cambridge, Mass. : National
Bureau of Economic Research, 1997. - 25 p. (NBER working paper series ; 6256). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6256” http://www.nber.org.pape
UFSIA : MAG-T 91:6256
Wei, Shang-Jin. - Why is corruption so much
more taxing than tax? Arbitrariness kills /
Shang-Jin Wei. - Cambridge, Mass. : National
Bureau of Economic Research, 1997. - 17 p. (NBER working paper series ; 6255). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6255” http://www.nber.org/pape
UFSIA : MAG-T 91:6255
White, Eugene N. - The legacy of deposit
insurance : the growth, spread and cost of
insuring financial intermediaries / Eugene N.
White. - Cambridge, Mass. : National Bureau
of Economic Research, 1997. - 42 p. - (NBER
working paper series ; 6063). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6063” http://www.nber.org.pape
UFSIA : MAG-T 91:6063
Wincoop, van, Eric. - How big are potential
welfare gains from international risksharing? /
UFSIA : LZ 339.7 L-B-VANS 97
Eric van Wincoop. - New York, N.Y., 1998. Velasco, Andrés. - Debts and deficits with
23 p. - (Staff reports ; 37)
fragmented fiscal policymaking / Andrés
UFSIA : LZ 339.7 F 14:37
Velasco. - Cambridge, Mass. : National Bureau
*RUCA : CB 33 F 10.155:37
of Economic Research, 1997. - 22 p. - (NBER
working paper series ; 6286). - a
Wozniak, Przemyslaw. - Relative prices and
href=”http://www.nber.org/papers/w6286” http://www.nber.org.papers/w6286
/a: the special role
inflation in Poland, 1989-97
of administered price increases / Przemyslaw
UFSIA : MAG-T 91:6286
Wozniak. - Washington, D.C., 1998. - 41 p. Velasco, Andrés. - A model of endogenous fiscal
(Policy research working paper ; 1879)
deficits and delayed fiscal reforms / Andrés
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1879
Velasco. - Cambridge, Mass. : National Bureau
of Economic Research, 1997. - 31 p. - (NBER
working paper series ; 6336). - a
338: Industriële economie.
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6336” http://www.nber.org.papers/w6336
UFSIA : MAG-T 91:6336
Economische situatie
Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. Adams, James D. - The structure of firm R&D
Advies bij het Vlaamse horizontale
and the factor intensity of production / James
begrotingsprogramma wetenschapsbeleid,
D. Adams. - Cambridge, Mass. : National
1997 / Vlaamse Raad voor
Bureau of Economic Research, 1997. - 40 p. Wetenschapsbeleid. - Brussel, 1997. - 68 p.
(NBER working paper series ; 6099). - a
UIA : BC-C 3727
href=”http://www.nber.org/papers/w6099” http://www.nber.org.pape
*LUC : 001.89 ADVI 1997
UFSIA : MAG-T 91:6099
*UFSIA : MAG-C 11811
Advances in the economics of sport /
Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. [edit.] Wallace Hendricks. - Greenwich, Conn.
Tweede aanbeveling betreffende de Vlaamse
UFSIA : MAG-ANN-B/2343
deelname aan ruimteonderzoek in het kader
Bezit: 2(1997)
van ESA met tweede analyserapport
(opvolging van VRWB-aanbeveling van 1993) /
Aghion, Philippe. - Endogenous growth theory /
Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. Philippe Aghion ; Peter Howitt. - Cambridge,
Brussel, 1997. - 80 p.
Mass. : MIT, 1998. - 694 p. ISBN 0-262-01166-2
UIA : BC-C 3728
*LUC : 523.19 TWEE 1997
RUCA : CUYVE
*UFSIA : MAG-C 11812
Archibugi, Daniele. - The technological
Voorde, van de, A. - De rijksbegroting in het
specialization of advanced countries : a report
federale België : raakpunten met de begroting
to the EEC on international science and
van Gemeenschappen en Gewesten / A. van de
technology activities / Daniele Archibugi ;
Voorde ; G. Stienlet. - 5e ed. - Brussel :
Mario Pianta. - Dordrecht : Kluwer, 1992. Cepess, 1995. - 314 p. - (Cepess-bladen ; 7)
ISBN 0-7923-1750-5
RUCA : CB 336 N 75
RUCA : CB 338 M-B 40.747
*UFSIA : MAG-T 3:7
*UFSIA : LZ 338.3 G-ARCH 92
*UIA : PSW 336 L-B-VOOR 95
Aw, Bee Yan. - Firm-level evidence on
Wei, Shang-Jin. - Anticipations of foreign
productivity differentials, turnover and exports
exchange volatility and bid-ask spreads /
in Taiwanese manufacturing / Bee Yan Aw ;
Shang-Jin Wei. - Cambridge Ma, 1994. - 31 p. Xiaomin Chen ; Mark J. Roberts. - Cambridge,
(NBER working paper series ; 4737)
Mass. : National Bureau of Economic
Research, 1997. - 35 p. - (NBER working
UFSIA : MAG-T 91:4737
paper series ; 6235). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6235” http://www.nber.org/pape
<
< >
<
<
<
<
>
< >
>
< >
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
>
<
<
>
>
>
14
Lijst E: Economie
UFSIA : MAG-T 91:6235
Baily, Martin Neil. - Downsizing and
productivity growth : myth or reality? / Martin
Neil Baily ; Eric J. Bartelsman ; John
Haltiwanger. - Cambridge, Mass., 1994. 27 p. - (NBER working paper series ; 4741)
UFSIA : MAG-T 91:4741
Bal, D. - Natuurbeleid in uitvoering :
inspanningen, effecten, verwachtingen en
kansen / D. Bal ; R. Reijnen. - Wageningen :
Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer,
1997. - 136 p. : ill. - (Achtergronddocument
Project natuurverkenning ’97 ; 8)
UIA : BIO 577.4 L-NL-ACHT 97
Basu, Kaushik. - Analytical development
economics : the less developed economy
revisited / Kaushik Basu. - 2e ed. - Cambridge,
Mass. : MIT, 1997. - 366 p. ISBN 0-262-02423-3
RUCA : O 339.96 M-B 40.700
Battin, Tim. - Abandoning Keynes : Australia’s
capital mistake / Tim Battin. - Basingstoke :
Macmillan, 1997. - 300 p. ISBN 0-333-68289-0
UFSIA : LZ 338.2 L-AOC-BATT 97
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Algemene Planningsdienst. VRIND : Vlaamse regionale indicatoren /
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Algemene Planningsdienst. Brussel
HA-S : 312 E-VRIN
Bezit: (1994)–
*AHB : 301.188.9 G-VRIND 94
Bezit: (1994)
*AHB : 301.188.9 G-VRIND 97
Bezit: (1997)
Permanent in bezit van Kabinet
*HHA : LZ-STA-B 312 VRIN
Bezit: 2(1994)–
*LUC : 056
Bezit: (1994)–
*RUCA : CB 30 M-C 14.469
Bezit: (1993–1996)
*RUCA : CB 31 S-EUR-B 11.675
Bezit: 1(1993)–
*RUCA : VHECK
Bezit: (1993–1994) ; Kaarten
*UFSIA : DSSB 304 E-VRIN
Bezit: (1995)
*UFSIA : LZ-STA-B 312 VRIN
Bezit: (1993)–
Oude jr. ANN B/1921
*UFSIA : Recht
Bezit: (1995–1996)
*UIA : PSW 301 E-VRIN
Bezit: (1993–1997)
België. Ministerie van Sociale Zaken. Kabinet
van de Minister. - Pinksterplan Martens VI,
hoop voor de toekomst : saneren met een
menselijk gelaat / België. Ministerie van
Sociale Zaken. Kabinet van de Minister. Brussel, 1986. - 47 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 39602
Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs. - Berlin. ISSN 0863-4564
HHA : D 141.7-BERL
april 1998
Besley, Timothy. - Does electronical account
Cockx, Bart. - The minimum income guarantee :
ability affect economic policy choices?
some views from a dynamic perspective / Bart
Evidence from gubernatorial term limits /
Cockx. - Leuven, 1992. - 401 p. - (Reeks van
Timothy Besley ; Anne Case. - Cambridge Ma,
de Faculteit der Economische en Toegepaste
1993. - 25 p. - (NBER working paper series ;
Economische Wetenschappen : nieuwe reeks ;
4575)
82)
UFSIA : MAG-T 91:4575
UFSIA : MAG-B 39608
*UFSIA : DSSB 304 G-COCK 92
Black, Sandra E. - How to compete : the impact
of workplace practices and information
Congrès des économistes belges de langue
technology on productivity / Sandra E. Black ;
française. - Les grandes interrogations de l’an
Lisa M. Lynch. - Cambridge, Mass. : National
2000 : croissance, emploi, sécurité sociale /
Bureau of Economic Research, 1997. - 33 p. Congrès des économistes belges de langue
(NBER working paper series ; 6120). - a
française. - Charleroi : Centre interuniversitaire
de formation permanente, 1996.
/a
- 5 v. href=”http://www.nber.org/papers/w6120” http://www.nber.org.papers/w6120
(Congrès des économistes belges de langue
UFSIA : MAG-T 91:6120
française ; 12). - ISBN 2-87306-060-3
Bloom, David E. - Demographic transitions and
UFSIA : MAG-B 39611
economic miracles in emerging Asia / David E.
Bezit: 1–5 ; suppl.
Bloom ; Jeffrey G. Williamson. - Cambridge,
*LUC : 338.2 GRAN 1996
Mass. : National Bureau of Economic
Bezit: 1–5
Research, 1997. - 24 p. - (NBER working
paper series ; 6268). - a
Crusol, Jean. - Le tourisme et la Caraı̈be / Jean
href=”http://www.nber.org/papers/w6268” http://www.nber.org.papers/w6268
Crusol ; François Vellas. - /a
Paris : l’Harmattan,
1997. - 117 p. - ISBN 2-7384-4515-2
UFSIA : MAG-T 91:6268
RUCA : O 338.48 M-B 40.701
Bodnar, Gordon M. - Both sides of corporate
Dailami, Mansoor. - Government support to
diversification : the value impacts of
private infrastructure projects in emerging
geographic and industrial diversification /
markets / Mansoor Dailami ; Michael Klein. Gordon M. Bodnar ; Charles Tang ; Joseph
Washington, D.C., 1998. - 29 p. - (Policy
Weintrop. - Cambridge, Mass. : National
research working paper ; 1868)
Bureau of Economic Research, 1997. - 31 p. (NBER working paper series ; 6224). - a
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1868
href=”http://www.nber.org/papers/w6224” http://www.nber.org/papers/w6224 /a
Deutscher Bauernverband [Bonn]. - Argumente
UFSIA : MAG-T 91:6224
Situationsbericht : eine Hilfe für die
agrarpolitische Diskussion / Deutscher
Borenstein, Severin. - The competitive effects of
Bauernverband [Bonn] ; Land-Data
transmission capacity in a deregulated
[Visselhövede]. - Bonn
electricity industry / Severin Borenstein ;
James Bushnell ; Steven Stoft. - Cambridge,
HHA : D 056-BAUE
Mass. : National Bureau of Economic
Bezit: (1989)
Research, 1997. - 49 p.
Deutscher Industrie- und Handelstag. UFSIA : MAG-T 91:6293
Bericht / Deutscher Industrie- und
Handelstag. - Bonn
Branstetter, Lee. - Japanese research consortia :
a microeconomic analysis of industrial policy /
HHA : D 056-DIHT
Lee Branstetter ; Mariko Sakakibara. Bezit: (1991); (1993)
Cambridge, Mass. : National Bureau of
*AHB : J 1.284
Economic Research, 1997. - 44 p. - (NBER
Bezit: (1994)–
working paper series ; 6066). - a
Drummond,
Michael F. - Methods
for the
href=”http://www.nber.org/papers/w6066” http://www.nber.org.papers/w6066
/a
economic evaluation of health care
UFSIA : MAG-T 91:6066
programmes / Michael F. Drummond ; Bernie
J. O’Brien ; Greg L. Stoddart ; et al. - 2e ed. Bundesverband der Deutschen Industrie. Oxford : Oxford University Press, 1997. Bericht / Bundesverband der Deutschen
Industrie. - Köln. - ISSN 0407-8977
305 p. - (Oxford medical publications ;
1997:1). - ISBN 0-19-262773-2
HHA : D 056-BDIN
Bezit: (1986/1988–1988/1990)
UFSIA : LZ 338.46 G-DRUM 97
*UIA : GEN - DAMM
China’s transitional economy / [edit.] Andrew G.
Walder. - Oxford : Oxford University Press,
Duitsland. Bundesregierung. Presse- und
1996. - 220 p. - (Clarendon paperbacks ;
Informationsamt. - Unser Land verändert
1996:2) (Studies on contemporary China ;
sich : Deutschland 1990-1995 / Duitsland.
1996:2). - ISBN 0-19-829097-7
Bundesregierung. Presse- und
Informationsamt. - Bonn, 1995. - 215 p. : ill.
RUCA : CB 338 M-B 40.803
*HHA : LZ 338 L-CV-WALD 1996
HHA : D 90-BUND
Chinn, Menzie David. - The usual suspects?
Duitsland. Ministerium für Wirtschaft und
Productivity and demand shocks and
Verkehr [Thüringen]. Asia-Pacific real exchange rates / Menzie
Jahreswirtschaftsbericht / Duitsland.
David Chinn. - Cambridge, Mass. : National
Ministerium für Wirtschaft und Verkehr
Bureau of Economic Research, 1997. - 22 p. [Thüringen]. - Erfurt
(NBER working paper series ; 6108). - a
HHA : D 056-THUR
href=”http://www.nber.org/papers/w6108” http://www.nber.org.papers/w6108
/a
Bezit: (1991/1992)
UFSIA : MAG-T 91:6108
<
<
<
<
<
>
< >
>
< >
>
< >
>
< >
>
< >
Bezit: (1991–1995); onvolledig
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
15
Lijst E: Economie
Duitsland. Wirtschaftsministerium des Landes
Mecklenburg-Vorpommern. Jahreswirtschaftsbericht
Mecklenburg-Vorpommern / Duitsland.
Wirtschaftsministerium des Landes
Mecklenburg-Vorpommern. - Schwerin. - In:
Investieren in Mecklenburg-Vorpommern
HHA : D 056-WIRT
Bezit: (1994)
*HHA : D 911.4-WIRT
Bezit: (1993); (1995)
Duitsland, BRD. Gesamttextil. - Jahrbuch der
Textilindustrie / Duitsland, BRD.
Gesamttextil. - Frankfurt am Main
HHA : D 056-TEXT
Bezit: (1990)
Economic and Social Commission for Asia and
the Pacific [Bangkok]. - Asia-Pacific in
figures / Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific [Bangkok]. - 9e ed. - New
York : United Nations, 1996. - 55 p. ISBN 92-1-119703-1
RUCA : O 31 M-B 40.752
Economies in transition : comparing Asia and
Eastern Europe / [edit.] Wing Thye Woo ;
Stephen Parker ; Jeffrey D. Sachs. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1998. - 412 p. ISBN 0-262-73120-7
UFSIA : LZ 338.2 G-WING 98
Economische en bestuurlijke evaluatie
natuurbeleid : een analyse van de uitgaven, de
kosten en baten, de doorwerking en de
effectiviteit van het beleidsinstrumentarium /
[edit.] H.J. Hekhuis. - Wageningen :
Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer,
1997. - 128 p. : ill. - (Achtergronddocument
Project natuurverkenning ’97 ; 3)
UIA : BIO 577.4 L-NL-ACHT 97
De Economische en Monetaire Unie en de
Belgische economie / [edit.] Paul van den
Bempt. - Antwerpen : Intersentia, 1997. 167 p. - ISBN 90-5095-005-1
RUCA : CB 339 M-B 40.818
*AHB : 339.7 L-EG-BEMP 97
*HHA : LZ 338.2 L-B-BEMP 1997
*UFSIA : LZ 338.2 L-B-BEMP 97
*UIA : RECH 341.175 G-BEMP 97
The economy and its physical surroundings :
policy challenges and possible solutions,
1995-2020 : extensive summary. - The Hague,
1998. - 20 p. - (Werkdocument = Working
paper ; 102). - ISBN 90-5635-108-7
UFSIA : LZ 33 F 9:102
Études économiques de l’OCDE : Mexique. Paris. - ISSN 0304-3363
AHB : J 1.173A
Bezit: (1973)–
*RUCA : CB 33 EE-INT 12.120:MEX
Bezit: (1991)–
Études économiques de l’OCDE : Norvège. Paris. - ISSN 0304-3363
AHB : J 1.173A
Bezit: (1973)–
*RUCA : CB 33 EE-INT 12.120:N
Bezit: (1965)–
Études économiques de l’OCDE : Pays-Bas. Paris. - ISSN 0304-3363
AHB : J 1.173A
Bezit: (1973)–
*RUCA : CB 33 EE-INT 12.120:NL
Bezit: (1971)–
Lijst E: Economie
april 1998
Europäische Gemeinschaften. Kommission. Europa in Bewegung / Europäische
Gemeinschaften. Kommission. - Luxembourg
HHA : D .-EURO
Bezit: (1991)
European Commission. Directorate-General
for Economic and Financial Affairs. Towards a common agricultural and rural
policy for Europe / European Commission.
Directorate-General for Economic and
Financial Affairs. - Luxembourg : EUR-OP,
1997. - 99 p. - (European economy : reports
and studies ; 1997:5). - ISBN 92-828-2098-X
UFSIA : MAG-T 59:1997,5
UIA : PSW 301 E-EG:EE, R 1997,5
European Commission. Directorate-General
XII, Science, Research and Development. Research and technology : the fourth
framework programme (1994-98) / European
Commission. Directorate-General XII,
Science, Research and Development. Luxembourg : EUR-OP, 1995. - 51 p. : ill. ISBN 92-827-4983-5
AHB : 62 L-EG-RESE 95
RUCA : CB 62 M-B 40.712
UIA : BC-A 3148
*UFSIA : MAG-B 33557
Federaal Planbureau [Brussel]. Activiteitenverslag / Federaal Planbureau
[Brussel]. - Brussel
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.066
Getting good government : capacity building in
the public sectors of developing countries /
[edit.] Merilee S. Grindle. - Boston : Harvard
University Press, 1997. - 504 p. - (Harvard
studies in international development ;
1997:1). - ISBN 0-674-35419-2
RUCA : O 35 M-B 40.727
Getzen, Thomas E. - Health economics :
fundamentals and flow of funds / Thomas E.
Getzen. - New York : Wiley, 1997. - 467 p. :
ill. - ISBN 0-471-58648-X
UIA : GEN 33 G-GETZ 97
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Antwerpen. - GOM info / Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen. Antwerpen. - Voortzetting van: GOM-nota’s
AHB : T 381
Bezit: (1998)–
*UFSIA : LZ 338:216/5 j. (T)
Bezit: (1998)–
Oude jr. MAG 3320/4
*UIA : RECH - XXXX
Bezit: (1998)–
Glaeser, Bernhard. - Environnement et
agriculture : l’écologie humaine pour un
développement durable / Bernhard Glaeser. Paris : l’Harmattan, 1997. - 218 p. (Environnement ; 1997:1). ISBN 2-7384-4700-7
RUCA : O 339.96 M-B 40.750
Glaeser, Edward L. - The misallocation of
Bezit: (1995/1996)–
housing under rent control / Edward L.
*UFSIA : MAG-ANN-B/2328
Glaeser ; Erzo F. Luttmer. - Cambridge, Mass. :
Bezit: (1995/1996)
National Bureau of Economic Research,
*UIA : BC-E 597
1997. - 31 p. - (NBER working paper series ;
Bezit: (1995/1996)
6220). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6220” http://www.nber.org/pap
Fforde, Adam. - From plan to market : the
economic transition in Vietnam / Adam Fforde ;
UFSIA : MAG-T 91:6220
Stefan de Vylder. - Boulder : Westview Press,
Globalisation
of industry : overview and sector
1996. - 358 p. - (Transitions : Asia and Asian
reports / [edit.] Graham Vickery ; Anthony
America ; 1996:2). - ISBN 0-813-32684-2
Kleitz. - Paris : OECD, 1996. - 355 p. RUCA : O 338 M-B 40.698
ISBN 92-64-14688-1
Fog, Bjarke. - Pricing in theory and practice /
UFSIA : LZ 338.45 G-VICK 96
Bjarke Fog. - Copenhagen : Handelshøjskolens
*RUCA : CB 339 M-B 39.682
Forlag, 1994. - 168 p. - ISBN 87-16-13229-7
Goureaux, Pascal. - Economie touristique /
RUCA : CB 338 M-B 40.816
Pascal Goureaux. - Paris : BPI , 1997. Fontaine, Pascal. - Europa der Bürger / Pascal
103 p. - (Collection enseignement, formation,
Fontaine. - Luxembourg : EUR-OP, 1991. restauration, hôtellerie ; 1997:1). 50 p. : ill. - (Europa in Bewegung ; 1991:2). ISBN 2-85708-166-9
ISBN 92-826-2762-4
RUCA : O 338.48 M-B 40.715
HHA : D 301-EURO
Governments, globalization, and international
Foote, Christopher J. - The surprising symmetry
business / [edit.] John H. Dunning. - Oxford :
of gross job flows / Christopher J. Foote. Oxford University Press, 1997. - 518 p. Cambridge, Mass. : National Bureau of
ISBN 0-19-829068-3
Economic Research, 1997. - 19 p. - (NBER
RUCA : CB 339 M-B 40.821
working paper series ; 6226). - a
Griffin,
John M. - International
href=”http://www.nber.org/papers/w6226” http://www.nber.org/papers/w6226
/a competition and
exchange rate shocks : a cross-country
UFSIA : MAG-T 91:6226
industry analysis of stock returns / John M.
Fralon, José-Alain. - Albert Frère : le fils du
Griffin ; René M. Stulz. - Cambridge, Mass. :
marchand de clous / José-Alain Fralon. - Paris :
National Bureau of Economic Research,
Fayard, 1997. - 345 p. - ISBN 2-213-59771-5
1997. - 41 p. - (NBER working paper series ;
6243). - a
RUCA : CB 338 N 80
href=”http://www.nber.org/papers/w6243” http://www.nber.org/pap
General conditions to stimulate job creation in
UFSIA : MAG-T 91:6243
small and medium-sized enterprises : fourth
item on the agenda = Conditions générales
Griliches, Zvi. - Productivity and firm turnover
pour stimuler la création d’emplois dans les
in Israeli industry, 1979-1988 / Zvi Griliches ;
petites et moyennes entreprises : quatrième
Haim Regev. - Cambridge, Mass. : National
question à l’ordre du jour. - Geneva : ILO,
Bureau of Economic Research, 1992. - 19 p. 1998. - 22 p. - (Rapport = Report ; 86,4,2B). (NBER working paper series ; 4059)
ISBN 92-2-010656-6
UFSIA : MAG-T 91:4059
UIA : RECH 34 F-ILC:86,4,2B
<
<
>
< >
<
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
>
16
Lijst E: Economie
april 1998
Melo, de, Martha. - Circumstanceand choice :
Harrigan, James. - Estimation of cross-country
Keller, Wolfgang. - From Socialist showcase to
differences in industry production functions /
Mezzogiorno? Lessons on the role of technical
the role of initial conditions and policies in
James Harrigan. - Cambridge, Mass. : National
change from East Germany’s post-World War II
transition economies / Martha de Melo ;
Cevdet Denizer ; Alan Gelb ; et al. Bureau of Economic Research, 1997. - 45 p. growth performance / Wolfgang Keller. (NBER working paper series ; 6121). - a
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Washington, D.C., 1997. - 40 p. - (Policy
research working paper ; 1866)
href=”http://www.nber.org/papers/w6121” http://www.nber.org.papers/w6121
Economic Research, 1997./a- 24 p. - (NBER
working paper series ; 6079). - a
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1866
UFSIA : MAG-T 91:6121
href=”http://www.nber.org/papers/w6079” http://www.nber.org.papers/w6079 /a
Ministry of Foreign Affairs. Policy and
Haugerud, Angelique. - The culture of politics in
UFSIA : MAG-T 91:6079
Operations Evaluation Department. modern Kenya / Angelique Haugerud. Evaluation of the Netherlands development
Cambridge : Cambridge University Press,
Kerremans, Bart. - De begroting van de
programme with Bangladesh, 1972-1996 /
1995. - 266 p. - (African studies series ; 84). Europese Unie / Bart Kerremans ; Herman
Ministry of Foreign Affairs. Policy and
ISBN 0-521-47059-5
Matthijs. - Antwerpen : Intersentia, 1997. Operations Evaluation Department. - The
196 p. - ISBN 90-5095-010-8
RUCA : O 32 M-B 40.721
Hague, 1998. - 3 v. - (Evaluatierapport =
RUCA
:
CB
336
N
74
Henderson, Vernon. - Externalities and
Evaluation report = Rapport d’évaluation ;
industrial development / Vernon Henderson. Kim, Sukkoo. - Regions, resources and economic
1998:2)
Cambridge, Mass., 1994. - 34 p. - (NBER
geography : sources of US regional
RUCA : O 339.91 F 16:1998,2:ENG
working paper series ; 4730)
comparative advantage, 1880-1987 / Sukkoo
<
>
< >
<
>
< >
Bezit: 1–3
Kim. - Cambridge, Mass. : National Bureau of
UFSIA : MAG-T 91:4730
More, Charles. - The industrial age : economy
Economic Research, 1997. - 18 p. - (NBER
Hettige, Hemamala. - Industrial pollution in
and society in Britain 1750-1995 / Charles
working paper series ; 6322). - a
economic development (Kuznets revisited) /
More. - 2e ed. - London : Longman,
1997. /a
href=”http://www.nber.org/papers/w6322” http://www.nber.org.papers/w6322
Hemamala Hettige ; Muthukumara Mani ;
440 p. - ISBN 0-582-27767-1
UFSIA : MAG-T 91:6322
David Wheeler. - Washington, D.C., 1998. UFSIA : LZ 338.45 L-GB-MORE 97
Kremer, Michael. - Patent buy-outs : a
36 p. - (Policy research working paper ; 1876)
Morgan,
Michael. - Marketing for leisure and
mechanism
for
encouraging
innovation
/
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1876
Michael Kremer. - Cambridge, Mass. :
tourism / Michael Morgan. - London : Prentice
Hoge Raad voor Diamant [Antwerpen]. - Een
National Bureau of Economic Research,
Hall, 1996. - 317 p. - ISBN 0-13-150988-8
schitterend potentieel : een profiel van de
1997. - 54 p. - (NBER working paper series ;
RUCA : VHOVE
Antwerpse diamantindustrie en haar impact op
6304). - a
*LUC : 658.8 MORG 1996
Antwerpen, Vlaanderen en België / Hoge Raad
href=”http://www.nber.org/papers/w6304” http://www.nber.org.papers/w6304
*RUCA : CB 338.48 N 9 /a
voor Diamant [Antwerpen]. - Antwerpen,
UFSIA
:
MAG-T
91:6304
Nationale Bank van België. - Statistisch
1997. - 72 p. : ill. 5 losse bijl.
tijdschrift / Nationale Bank van België. Kumar, P.C. - Internal sources of development
UFSIA : MAG-C 11938
Brussel. - Voortzetting van: Tijdschrift van de
finance : concepts, issues and strategies / P.C.
UIA : BC-C 3722
Nationale Bank van België; met supplement:
Kumar. - Westport, Conn. : Quorum Books,
*RUCA : CB 338 M-B 40.649
Statistisch tijdschrift: maandelijkse bijwerking
1994. - 168 p. - ISBN 0-89930-461-3
Hoxby, Caroline M. - How the changing market
RUCA : CB 31 S-EUR-B-TNB
RUCA : O 336 M-B 40.723
structure of US higher education explains
Bezit: 1(1996)–
Lall, Sanjaya. - Learning from the Asian tigers :
college tuition / Caroline M. Hoxby. *AHB : MAG-S 1.32/A
studies in technology and industrial policy /
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Bezit: (1996)–
Sanjaya Lall. - London : Macmillan, 1996. Economic Research, 1997. - 77 p. - (NBER
*HHA : MAG 00.0
235 p.
working paper series ; 6323). - a
Bezit: (1996)–
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6323” http://www.nber.org.papers/w6323
RUCA : CB 338 M-B 40.817
*LUC : 336.7
UFSIA : MAG-T 91:6323
Bezit: (1996)–
Lamberts, Miet. - Bedrijven in cijfers / Miet
Janssen, Ronald. - Verbroken belofte : voor een
Lamberts. - Leuven : Steunpunt
*UFSIA : LZ-STA-B 336 TNBB/25 j.
Bezit: (1996)–
Europese eenheidsmunt in dienst van
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, 1997. Oude jr. MAG 3501/3
tewerkstelling / Ronald Janssen. - Antwerpen :
58 p.
Standaard, 1998. - 149 p. LUC : 338 LAMB 1997
Nationale Raad voor Duurzame
ISBN 90-341-1054-0
Ontwikkeling. - De rechten van de komende
*HHA : LZ 338 L-B-LAMB 1997
RUCA : CB 331 M-B 40.740
generaties : verslagen van de conferentie,
Landschapsinstrumentarium breed bekeken /
Brussel, 8 mei 1996 / Nationale Raad voor
*UFSIA : LZ 338.2 L-EG-JANS 98
[edit.] L.F.M. van der Aarsen. - Wageningen :
Duurzame Ontwikkeling . - Brussel, 1996. Jeanne, Olivier. - Generating real persistent
Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer,
116 p. : ill.
effects of monetary shocks : how much nominal
1997. - 64 p. - (Achtergronddocument Project
rigidity do we really need? / Olivier Jeanne. natuurverkenning ’97 ; 7). - Titel varieert:
UFSIA : MAG-C 11934
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Evaluatie landschapsinstrumentarium
*UIA : BC-C 3631
Economic Research, 1997. - 34 p. - (NBER
UIA : BIO 577.4 L-NL-ACHT 97
Nishiyama, Kazuo. - Welcoming the Japanese
working paper series ; 6258). - a
visitor : insights, tips, tactics / Kazuo
Levitt, Steven D. - Congressional
distributive
href=”http://www.nber.org/papers/w6258” http://www.nber.org/papers/w6258
/a
Nishiyama. - Honolulu : University of Hawai’i
politics and state economic performance /
UFSIA : MAG-T 91:6258
Press, 1996. - 205 p. - ISBN 0-8248-1759-1
Steven D. Levitt ; James M. Poterba. Cambridge, Mass., 1994. - 47 p. - (NBER
Jovanovic, Boyan. - The Bayesian foundations of
RUCA : O 338.48 M-B 40.749
learning by doing / Boyan Jovanovic ; Yaw
working paper series ; 4721)
Ooghe, Hubert. - De financiële toestand van de
Nyarko. - Cambridge, Mass., 1994. - 68 p. UFSIA : MAG-T 91:4721
Belgische ondernemingen : sleutelratio’s en
(NBER working paper series ; 4739)
risico-indicatoren, 1992-1996 / Hubert Ooghe ;
Lewis, Karen K. - International home bias in
UFSIA : MAG-T 91:4739
Alexander Dehaene. - Diegem :
international finance and business cycles /
Kluwer/Ced.Samsom, 1998. - 106 p. Keller, Wolfgang. - Are international R&D
Karen K. Lewis. - Cambridge, Mass. : National
(Praktijkgids voor de jaarrekening ; D:2)
Bureau of Economic Research, 1998. - 59 p. spillovers trade-related? Analyzing spillovers
(Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
among randomly matched trade partners /
(NBER working paper series ; 6351). - a
1998:2). - Met: Tabellen en/afiguren
Wolfgang Keller. - Cambridge, Mass. :
href=”http://www.nber.org/papers/w6351” http://www.nber.org.papers/w6351
National Bureau of Economic Research,
UIA : CA - D2
UFSIA : MAG-T 91:6351
Bezit: Basiswerk; tabellen en figuren
1997. - 17 p. - (NBER working paper series ;
6065). - a
UIA : RECH 347.73 L-B-OOGH 98
Bezit: Basiswerk; tabellen en figuren
href=”http://www.nber.org/papers/w6065” http://www.nber.org.papers/w6065 /a
UFSIA
: LZ 657 B-IMPE 84:D,2
UFSIA : MAG-T 91:6065
<
<
<
<
>
< >
>
< >
<
<
>
>
< >
>
< >
>
< >
< >
Bezit: Basiswerk; Tabellen en figuren
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
17
Lijst E: Economie
april 1998
UIA : RECH 34 F-SERV:R,1998,1
Rajan, Raghuram G. - Power in a theory of the
firm / Raghuram G. Rajan ; Luigi Zingales. The strategic position of technology research
Cambridge, Mass. : National Bureau of
organisations in Europe : energy, aerospace
Economic Research, 1997. - 44 p. - (NBER
and marine technology / [compil.] H.
working paper series ; 6274). - a
Schaffers. - Den Haag : AWT, 1998. - 186 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6274” http://www.nber.org.papers/w6274
(Serie Achtergrondstudies /a
van de Adviesraad
voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid =
UFSIA : MAG-T 91:6274
Series background studies of the Advisory
Ramey, Valerie A. - Inventories / Valerie A.
Council for Science and Technology Policy ;
Ramey ; Kenneth D. West. - Cambridge,
11). - ISBN 90-346-35147
Mass. : National Bureau of Economic
LUC : 338.45 AWT 1998
Research, 1997. - 64 p. - (NBER working
paper series ; 6315). - a
Technology, globalisation and economic
href=”http://www.nber.org/papers/w6315” http://www.nber.org.papers/w6315
/a Archibugi ;
performance / [edit.] Daniele
Jonathan Michie. - Cambridge : Cambridge
UFSIA : MAG-T 91:6315
University Press, 1997. - 303 p. Robeco [Rotterdam]. - Verslag / Robeco
ISBN 0-521-55642-2
[Rotterdam]. - Rotterdam. - Voortzetting van:
RUCA : CB 338 M-B 40.819
Verslag - Robeco; Rorento; Rolinco
Tettero, J.H.J.P. - Marketing voor
RUCA : CB 65 EE-EUR 5.656
dienstverlenende organisaties : beleid en
Bezit: (1996/1997)–
uitvoering / J.H.J.P. Tettero ; J.H.R.M.
*UFSIA : MAG 4184/5
Viehoff. - Deventer, 1983. - 200 p. : ill. Bezit: (1995)–
ISBN 90 267 0863 7
Roberts, Mark J. - Output price and markup
HA-S : 658.8 G-TETT 1983
Bezit: Basiswerk; annex
dispersion in micro data : the roles of producer
*UFSIA : LZ 658.88 G-TETT 83
UIA : BC-C 3699
heterogeneity and noise / Mark J. Roberts ;
Bezit: Basiswerk; annex
Tornell, Aaron. - Rational atrophy : the US steel
Dylan Supina. - Cambridge, Mass. : National
UFSIA : LZ 338.3 F 2:7
industry / Aaron Tornell. - Cambridge, Mass. :
Bureau of Economic Research, 1997. - 31 p. Bezit: Basiswerk; annex
National Bureau of Economic Research,
(NBER working paper series ; 6075). - a
1997. - 37 p. - (NBER working
Peng, Yusheng. - Chinese rural industrial
href=”http://www.nber.org/papers/w6075” http://www.nber.org.papers/w6075
/a paper series ;
6084). - a
productivity and urban spillovers / Yusheng
UFSIA : MAG-T 91:6075
href=”http://www.nber.org/papers/w6084” http://www.nber.org.pap
Peng ; Lynne G. Zucker ; Michael R. Darby. Rußland : neue Zeit der Wirren / [compil.] Petra
UFSIA : MAG-T 91:6084
Cambridge, Mass., 1997. - 33 p. - (NBER
Stykow ; et al. - Berlin : Berliner Debatte
working paper series ; 6202). - a
Transformationsprozesse in Europas
Initial, 1994. - 125 p. - (Berliner
Debatte
href=”http://www.nber.org/papers/w6202” http://www.nber.org.papers/w6202
/a
Ökonomien. - Berlin : Berliner Debatte Initial,
Initial : Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
1991. - 340 p. - (Berliner Debatte Initial :
UFSIA : MAG-T 91:6202
Diskurs ; 1994:3). - ISBN 3-929666-51-0
Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
Perkins, J.O.N. - Budget deficits and
HHA : D 141.7-BERL
Diskurs ; 1991:3)
macroeconomic policy / J.O.N. Perkins. Samwick, Andrew A. - Discount rate
HHA : D 141.7-BERL
Basingstoke : Macmillan, 1997. - 170 p. heterogeneity and social security reform /
Verband der Automobilindustrie [Frankfurt
ISBN 0-333-65660-1
Andrew A. Samwick. - Cambridge, Mass. :
am Main]. - Auto / Verband der
UFSIA : LZ 336.1 G-PERK 97
National Bureau of Economic Research,
Automobilindustrie [Frankfurt am Main]. Persson, Torsten. - Political economics and
1997. - 49 p. - (NBER working paper series ;
Frankfurt am Main. - Titel varieert:
macroeconomic policy / Torsten Persson ;
6219). - a
Jahresbericht
Guido Tabellini. - Cambridge, Mass. : National
href=”http://www.nber.org/papers/w6219” http://www.nber.org/papers/w6219 /a
HHA : D 056-VDAU
Bureau of Economic Research, 1997. - 99 p. UFSIA : MAG-T 91:6219
Bezit: (1988/1989–1992/1993)
(NBER working paper series ; 6329). - a
Schleifer,
Andrei.
The
economics
and
politics
Verband
der Automobilindustrie [Frankfurt
href=”http://www.nber.org/papers/w6329” http://www.nber.org/papers/w6329 /a
of transition to an open market economy :
am Main]. - International auto statistics =
UFSIA : MAG-T 91:6329
Russia / Andrei Schleifer ; Daniel Treisman. Das Auto international in Zahlen / Verband der
Polinsky, A. Mitchell. - On the disutility and
Paris : s.n., 1998. - 84 p. - (Development
Automobilindustrie [Frankfurt am Main]. discounting of imprisonment and the theory of
Centre studies ; 1998:1). Frankfurt am Main. - ISSN 0175-9531
deterrence / A. Mitchell Polinsky ; Steven
ISBN 92-64-16032-9
HHA : D 056-VDAU
Shavell. - Cambridge, Mass. : National Bureau
Bezit: 9(1989)
UFSIA : LZ 339.96 F 3:1998,1
of Economic Research, 1997. - 23 p. - (NBER
Verband
der Chemischen Industrie. Sociaal-Economische
Raad
van
Vlaanderen.
working paper series ; 6259). - a
Jahresbericht / Verband der Chemischen
Advies over het voorontwerp
href=”http://www.nber.org/papers/w6259” http://www.nber.org.papers/w6259
/a van decreet
Industrie . - Frankfurt
betreffende het voeren van een beleid ter
UFSIA : MAG-T 91:6259
aanmoediging van de technologische
HHA : D 056-CHEM
The political economy of South Africa’s
innovatie / Sociaal-Economische Raad van
Bezit: (1989/1990)
transition : policy perspectives in the late
Vlaanderen. - Brussel, 1998. - 10 p. *AHB : MAG-B 2.7204
1990s / [edit.] Jonathan Michie ; Vishnu
(Adviezen . Aanbevelingen . Standpunten ;
Bezit: (1987–1995)
Padayachee. - London : Dryden Press, 1997. 1998:3)
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig
250 p. - ISBN 0-03-099-088-2
UIA : RECH 34 F-SERV:A, 1998, 3
Ondernemen. - Het fotobedrijf / Vlaams
RUCA : O 338 M-B 40.691
Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Brussel : s.n., 1997. - 63 p.
Postsowjetische Reflektionen /
Sociaal-economische belangengemeenschap
[compil.] Wladislaw Hedeler ; et al. - Berlin :
Vlaanderen/Brussel : aanzet tot omschrijving
UFSIA : MAG-C 11922
Berliner Debatte Initial, 1992. - 122 p. van de problematiek / Sociaal-Economische
Volkswagen-Stiftung [Hannover]. - Bericht /
(Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
Raad van Vlaanderen. - Brussel
Volkswagen-Stiftung [Hannover]. socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1992:6)
Göttingen. - ISSN 0938-8788
AHB : T 19
Bezit: (1998)
HHA : D 141.7-BERL
HHA : D 056-VOLK
Bezit: (1993)
Pyle, David J. - China’s economy : from
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. revolution to reform / David J. Pyle. Sociaal-economische belangengemeenschap
Wade, Robert. - Governing the market :
Basingstoke : Macmillan, 1997. - 189 p. Vlaanderen/Brussel : aanzet tot omschrijving
economic theory and the role of government in
ISBN 0-333-51560-9
van de problematiek / Sociaal-Economische
East Asian industrialization / Robert Wade. Raad van Vlaanderen. - Brussel, 1998. Princton : Princeton University Press, 1990. UFSIA : LZ 338 L-CV-PYLE 97
112 p. : ill. - (Rapporten ; 1998:1)
438 p. - ISBN 0-691-04242-X
Organisation for Economic Co-operation and
Development. - Assessing structural reform :
lessons for the future / Organisation for
Economic Co-operation and Development. Paris, 1994. - 185 p. - ISBN 92-64-14090-5
UFSIA : LZ 338.4 G-ASSE 94
*RUCA : CB 338 M-B 38.984
Organisation for Economic Co-Operation and
Development. - China in the 21st century :
long-term global implications / Organisation
for Economic Co-Operation and
Development. - Paris, 1996. - 135 p. ISBN 92-64-14924-4
UFSIA : LZ 338 L-CV-CHIN 96
*AHB : 338 L-CV-OECD 96
*RUCA : CB 338 M-B 40.283
Peeters, Ludo. - Diffusie van belichaamde
technologie in Vlaanderen : een empirisch
onderzoek op basis van input/output-gegevens /
Ludo Peeters. - Brussel, 1998. - 47 p. (VTO-studies ; 7). - Met: annex
LUC : 658.012 VTO 1997
<
<
<
<
>
<
Lijst E: Economie
< >
>
< >
>
<
< >
>
< >
<
<
>
>
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
< >
18
Lijst E: Economie
april 1998
RUCA : O 338 M-B 40.731
Wakelin, Katharine. - Trade and innovation :
theory and evidence / Katharine Wakelin. Cheltenham : Elgar, 1997. - 191 p. ISBN 1-85898-677-X
UFSIA : LZ 339.1 G-WAKE 97
Wang Xiao-qiang, -. - China’s price and
enterprice reform / Wang Xiao-qiang. Basingstoke : Macmillan, 1998. - 183 p. (Studies on the Chinese economy ; 1998:1). ISBN 0-333-69635-2
UFSIA : LZ 338.5 L-CV-WANG 98
Williamson, Jeffrey G. - Industrialization,
inequality and economic growth / Jeffrey G.
Williamson. - Cheltenham : Elgar, 1997. 312 p. - (Economists of the twentieth century ;
1997:4). - ISBN 1-85898-396-7
RUCA : CB 330 M-B 40.823
Wirtschaftspolitik / [compil.] Thomas
Plümper. - Berlin : Berliner Debatte Initial,
1994. - 128 p. - (Berliner Debatte Initial :
Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
Diskurs ; 1994:1). - ISBN 3-929666-50-2
HHA : D 141.7-BERL
Wirtschaftsvereinigung Eisen- und
Stahlindustrie. - Statistisches Jahrbuch der
Eisen- und Stahlindustrie /
Wirtschaftsvereinigung Eisen- und
Stahlindustrie. - Düsseldorf. - Met:
Statistisches Jahrbuch für das vereinte
Deutschland: (1991). - ISSN 0081-5365
HHA : D 056-WIRT
339: Handel
Burtless, Gary. - Globaphobia : confronting
fears about open trade / Gary Burtless ; Robert
Abrego, Lisandro. - Trade and environment :
Z. Lawrence ; Robert E. Litan ; et al. bargaining outcomes from linked negotiations /
Washington, D.C. : Brookings Institution,
Lisandro Abrego ; Carlo Perroni ; John
1998. - 162 p. - ISBN 0-8157-1190-5
Whalley ; et al. - Cambridge, Mass. : National
UFSIA : LZ 339.54 L-USA-BURT 98
Bureau of Economic Research, 1997. - 35 p. Campbell,
John Y. - International experiences
(NBER working paper series ; 6216). - a
with securities transaction/ataxes / John Y.
href=”http://www.nber.org/papers/w6216” http://www.nber.org/papers/w6216
Campbell ; Kenneth A. Froot. - Cambridge,
UFSIA : MAG-T 91:6216
Mass., 1993. - 30 p. - (NBER working paper
series ; 4587)
Anderson, James E. - Trade and security, 1 :
anarchy / James E. Anderson ; Douglas
UFSIA : MAG-T 91:4587
Marcouiller. - Cambridge, Mass. : National
Chan, K.C. - Information, trading and stock
Bureau of Economic Research, 1997. - 33 p. returns : lessons from dually-listed securities /
(NBER working paper series ; 6223). - a
K.C. Chan ; Wai-Ming Fong ; René M. Stulz. href=”http://www.nber.org/papers/w6223” http://www.nber.org/papers/w6223
Cambridge, Mass., 1994. -/a23 p. - (NBER
working paper series ; 4743)
UFSIA : MAG-T 91:6223
UFSIA : MAG-T 91:4743
Anderson, Kym. - Social policy dimensions of
economic integration : environmental and
Claessens, Evrard. - Europese handelspartners /
labour standards / Kym Anderson. Evrard Claessens. - Gent : Mys & Breesch,
Cambridge, Mass. : National Bureau of
1997. - 95 p. - ISBN 90-5462-265-2
Economic Research, 1996. - 47 p. - (NBER
UIA : BC-B 9327
working paper series ; 5702). - a
Cunningham,
Sue. - Trade-offs
/a : the impact of
href=”http://www.nber.org/papers/w5702” http://www.nber.org.papers/w5702
the new trade rules on developing countries /
UFSIA : MAG-T 91:5702
Sue Cunningham ; Jeff Atkinson. - Fitzroy :
Community Aid Abroad, 1994. - 55 p. Antwerp : Europe’s distribution center. ISBN 1-875870-04-0
Antwerpen : Antwerpse Lloyd, 1993. - 133 p. :
ill. - (Lloyd special ; 1993:10)
RUCA : O 339 M-B 40.717
UFSIA : MAG-T 90:1993,10
Cuyvers, Ludo. - Import en exportdocumenten /
*AHB : T 476
Ludo Cuyvers ; J. Brackman ; Ch. Franck ; et
*HHA : MAG 00.0.000
al. - Diegem : Kluwer, 1997. - Losbladig. *RUCA : CB 65 E 10.652:1993,10:ENG
ISBN 90-6716-636-7
*SBA : 542629:1993,10
RUCA : CB 339 B 41
Bezit: (1988)
Bezit: 1
Belderbos, René A. - Japanese electronics
*AHB : MAG-S 2.123
*HA-H : 339.1 G-CUYV 1997
multinational and strategic trade policies /
Bezit: (1958–1989); (1995); (1997)
Bezit: –
René A. Belderbos. - Oxford : Clarendon Press,
1997. - 404 p. - (Japan business and economics
Yzewyn, Dirk. - Toerisme, recreatie en
Dehousse, Franklin. - L’Europe du médicament :
series ; 1997:1). - ISBN 0-19-823332-9
economie : de provincie Antwerpen als
un marché unique incomplet / Franklin
voorbeeld / Dirk Yzewyn ; Guido L. de
Dehousse ; Morvan Le Berre. - Bruxelles :
RUCA : CB 339 M-B 40.828
Brabander. - Leuven : Garant, 1992. - 199 p. Centre de recherche et d’information
België. Minister van Buitenlandse Handel en
ISBN 90-5350-125-8
socio-politiques, 1997. - 47 p. - (Courrier
Europese Zaken. - Export services : directory
hebdomadaire ; 1583-1584)
RUCA : CB 338.48 N 11
of services for international trade / België.
RUCA : CB 339 M-B 40.827
*UFSIA : LZ 338.48 L-B-YZEW 92
Minister van Buitenlandse Handel en Europese
*UFSIA : MAG-T 55:1583-1584
*UIA : PSW 338 L-B-YZEW 92
Zaken. - 9e ed. - Brussel : Made in Belgium,
Deutscher Industrie- und Handelstag. 1998. - 152 p.
Zarnowitz, Victor. - Business cycles observed
Bericht / Deutscher Industrie- und
and assessed : why and how they matter /
AHB : 339.5 BA-RXPO 98
Handelstag. - Bonn
Victor Zarnowitz. - Cambridge, Mass. :
Ben-David, Dan. - Free trade, growth and
National Bureau of Economic Research,
HHA : D 056-DIHT
convergence / Dan Ben-David ; Michael B.
Bezit: (1991); (1993)
1997. - 30 p. - (NBER working paper series ;
Loewy. - Cambridge, Mass. : National Bureau
6230). - a
*AHB : J 1.284
of
Economic
Research,
1997.
23
p.
(NBER
Bezit: (1994)–
href=”http://www.nber.org/papers/w6230” http://www.nber.org/papers/w6230 /a
working paper series ; 6095). - a
Distribution
and intermodalism
UFSIA : MAG-T 91:6230
href=”http://www.nber.org/papers/w6095” http://www.nber.org.papers/w6095
/a start in
Antwerp. - Antwerpen : Antwerpse Lloyd,
Zucker, Lynne G. - Capturing technological
UFSIA : MAG-T 91:6095
1992. - 95 p. : ill. - (Lloyd special ; 1992:10)
opportunity via Japan’s star scientists :
Ben-David, Dan. - International trade and
UFSIA : MAG-T 90:1992,10,2
evidence from Japanese firms’ biotech patents
structural change / Dan Ben-David ; David H.
*AHB : T 476
and products / Lynne G. Zucker ; Michael R.
Papell. - Cambridge, Mass. : National Bureau
*RUCA : CB 65 E 10.652:1992,10:ENG
Darby. - Cambridge, Mass. : National Bureau
of Economic Research, 1997. - 11 p. - (NBER
*SBA : 542629:1992,10
of Economic Research, 1998. - 45 p. - (NBER
working paper series ; 6096). - a
working paper series ; 6360). - a
Duitsland. Deutscher Bundestag. Enquete
href=”http://www.nber.org/papers/w6096”
http://www.nber.org.papers/w6096 /a
href=”http://www.nber.org/papers/w6360” http://www.nber.org/papers/w6360
/a
Kommission. Zukunft der Medien in
UFSIA : MAG-T 91:6096
Wirtschaft und Gesellschaft. Deutschlands
UFSIA : MAG-T 91:6360
Weg in die Informationsgesellschaft. Bernard, Andrew B. - Exceptional exporter
Zur Wirtschaft und zur Arbeitsmarktlage im
Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt,
performance : cause, effect or both? / Andrew
Freistaat Sachsen : Landtagsdebatte am 18.
Wettbewerb : Rundfunkbegriff und
B. Bernard ; J. Bradford Jensen. - Cambridge,
April 1997 / [edit.] Erhard Weimann ; Martin
Regulierungsbedarf bei den Neuen Medien /
Mass. : National Bureau of Economic
Kuhrau. - Dresden : CDU-Fraktion des
Duitsland. Deutscher Bundestag. Enquete
Research,
1997.
31
p.
(NBER
working
Sächsischen Landtages, 1997. - 58 p.
Kommission. Zukunft der Medien in
paper series ; 6272). - a
HHA : D 911.4-CDUS
Wirtschaft und Gesellschaft.
href=”http://www.nber.org/papers/w6272” http://www.nber.org.papers/w6272
/a Deutschlands
Weg in die Informationsgesellschaft. - Bonn :
UFSIA : MAG-T 91:6272
Zeitungs-Verlag Service, 1997. - 215 p. (Schriftenreihe ”Enquete Kommission :
Zukunft der Medien” ; 1). ISBN 3-929122-31-6
HHA : D 371.333-BUND
<
<
<
<
<
>
< ><
>
< >
<
Lijst E: Economie
<
>
< >
>
< >
>
< >
>
< >
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
19
Lijst E: Economie
april 1998
Duitsland, BRD. Bundesministerium der
Finanzen. Referat Presse und
Öffentlichkeitsarbeit. - Zoll Jahresbericht :
Bericht über die Tätigkeit der Zollverwaltung /
Duitsland, BRD. Bundesministerium der
Finanzen. Referat Presse und
Öffentlichkeitsarbeit. - Bonn. - (Reihe
Bürger-Informationen ; 1989:1). - In: Reihe
Bürger-Informationen
HHA : D 056-BUND
Bezit: (1988)
339.9: Wereldeconomie.
UFSIA : MAG-T 91:6231
Markusen, James R. - A unified treatment of
Ontwikkelingsproblematiek
horizontal direct investment, vertical direct
investment and the pattern of trade in goods
Adoptie van kinderen uit verre landen /
and services / James R. Markusen ; Anthony J.
[edit.] R.A.C. Hoksbergen. - Deventer, 1979. Venables ; Denise Eby Konan ; et al. 235 p. - (Sociale bibliotheek ; 1979:4). Cambridge, Mass. : National Bureau of
ISBN 9060015657
Economic Research, 1996. - 32 p. - (NBER
HA-S : 301.185 G-HOKS 1979
working paper series ; 5696). - a
*UFSIA : MAG-B 6061
href=”http://www.nber.org/papers/w5696” http://www.nber.org.papers/w5696
/a 79
*UIA : RECH 347.1 G-HOKS
<
>
< >
UFSIA : MAG-T 91:5696
Africa’s emerging maize revolution /
Eaton, Jonathan. - Technology and bilateral
[edit.] Derek Byerlee ; Carl K. Eicher. Parsley , David C. - Insignificant and
trade / Jonathan Eaton ; Samuel Kortum. Boulder : Lynne Rienner, 1997. - 301 p. inconsequential hysteresis : the case of U.S.
Cambridge, Mass. : National Bureau of
ISBN 1-55587-754-0
bilateral trade / David C. Parsley ; Shang-Jin
Economic Research, 1997. - 52 p. - (NBER
Wei . - Cambridge, Mass., 1994. - 14 p. RUCA : O 339.963 M-B 40.699
working paper series ; 6253). - a
(NBER working paper series ; 4738)
href=”http://www.nber.org/papers/w6253” http://www.nber.org/papers/w6253 /a
Agénor, Pierre-Richard. - Contagion and
UFSIA : MAG-T 91:4738
volatility with imperfect credit markets /
UFSIA : MAG-T 91:6253
Pierre-Richard Agénor ; Joshua Aizenman. Quilter,
John. - Rotterdam : at the centre of
Ernst, Christoph. - Le Mercosur et l’Union
Cambridge, Mass. : National Bureau of
world trade / John Quilter. - London, 1998. européenne : un rapprochement économique
Economic Research, 1997. - 23 p. - (NBER
35
p.
:
ill.
(Lloyd’s
List
;
3)
prometteur? / Christoph Ernst. - Regensburg :
working paper series ; 6080). - a
Transfer, 1997. - 360 p. - ISBN 3-86016-060-5
AHB : T 487
href=”http://www.nber.org/papers/w6080” http://www.nber.org.pape
RUCA : O 339 M-B 40.831
The regionalization of the world economy /
UFSIA : MAG-T 91:6080
[edit.] Jeffrey A. Frankel. - Chicago :
Grossmann, Gene M. - Free trade vs. strategic
Aghion,
Philippe. - Endogenous growth theory /
University of Chicago, 1998. - 285 p. trade : a peek into Pandora’s box / Gene M.
Philippe Aghion ; Peter Howitt. - Cambridge,
ISBN 0-226-25995-1
Grossmann ; Giovanni Maggi. - Cambridge,
Mass. : MIT, 1998. - 694 p. Mass. : National Bureau of Economic
LUC : 339.54 FRAN 1998
ISBN 0-262-01166-2
Research, 1997. - 25 p. - (NBER working
Rodrik , Dani. - Foreign trade in Eastern
RUCA : CUYVE
paper series ; 6211). - a
Europe’s transition : early /a
results / Dani
href=”http://www.nber.org/papers/w6211” http://www.nber.org/papers/w6211
Aizenman, Joshua. - Volatility and financial
Rodrik . - Cambridge, Mass. : National Bureau
intermediation / Joshua Aizenman ; Andrew
UFSIA : MAG-T 91:6211
of Economic Research, 1992. - 57 p. - (NBER
Powell. - Cambridge, Mass. : National Bureau
working paper series ; 4064)
Gruppe von Lissabon. - Grenzen des
of Economic Research, 1997. - 35 p. - (NBER
Wettbewerbs : die Globalisierung der
UFSIA : MAG-T 91:4064
working paper series ; 6320). - a
Wirtschaft und die Zukunft der Menschheit /
href=”http://www.nber.org/papers/w6320” http://www.nber.org.pape
Slaughter,
Matthew
J.
International
trade
and
Gruppe von Lissabon ; [vert.] Vicente Colon ;
labor-demand elasticities / Matthew J.
UFSIA : MAG-T 91:6320
et al. - Bonn : Bundeszentrale für politische
Slaughter. - Cambridge, Mass. : National
Bildung, 1997. - 223 p. - ISBN 3-89331-289-7
The anatomy of corruption in Kenya : legal,
Bureau of Economic Research, 1997. - 37 p. political and socio-economic perspectives /
HHA : D 33-BUND
(NBER working paper series ; 6262). - a
[edit.] Kivutha Kibwana ; Smokin Wanjala ;
Horn, Henrik. - Merger policies and trade
href=”http://www.nber.org/papers/w6262” http://www.nber.org.papers/w6262
/a
Okech-Owiti. - Nairobi : Centre
for Law and
liberalization / Henrik Horn ; James
Research International, 1996. - 305 p. UFSIA : MAG-T 91:6262
Levinsohn. - Cambridge, Mass. : National
ISBN 9966-9602-3-6
Swann, Dennis. - The economics of the Common
Bureau of Economic Research, 1997. - 36 p. RUCA : O 339.96 M-B 40.754
Market : integration in the European Union /
(NBER working paper series ; 6077). - a
Dennis Swann. - 8e ed. - Harmondsworth
:
href=”http://www.nber.org/papers/w6077” http://www.nber.org.papers/w6077
/a
Angeloni, Ignazio. - Long-term interest rate
Penguin Books, 1995. - 405 p. - (Penguin
convergence in Europe and the probability of
UFSIA : MAG-T 91:6077
books ; 1995:2). - ISBN 0-14-024109-4
EMU / Ignazio Angeloni ; Roberto Violi. Industrie- und Handelskammer Rostock. Roma, 1997. - 31 p. - (Temi di discussione ;
LUC : 339.9 SWAN 1995
Jahresbericht / Industrie- und Handelskammer
322)
*RUCA : CB 339 M-B 38.138
Rostock. - Rostock
*UFSIA : LZ 339.9 L-EG-SWAN 95
UFSIA : LZ 339.7 F 8:322
HHA : D 056-ROST
Volkswagen-Stiftung [Hannover]. - Bericht /
Baily, Martin Neil. - Macroeconomics, financial
Bezit: (1993)
Volkswagen-Stiftung [Hannover]. markets and the international sector / Martin
Irwin, Douglas A. - Interest, institutions and
Göttingen. - ISSN 0938-8788
Neil Baily ; Philip Friedman. - 2e ed. ideology in the Republican conversion to trade
Homewood, Ill. : Irwin, 1995. - 579 p. - (The
HHA
:
D
056-VOLK
liberalization, 1934-1945 / Douglas A. Irwin ;
Irwin series in economics ; 1995:1). Bezit: (1993)
Randall S. Kroszner. - Cambridge, Mass. :
ISBN 0-256-12552-X
National Bureau of Economic Research,
Wakelin, Katharine. - Trade and innovation :
UFSIA : LZ 339.7 G-BAIL 95
1997. - 28 p. - (NBER working paper series ;
theory and evidence / Katharine Wakelin. 6112). - a
Bardhan, Pranab. - The role of governance in
Cheltenham : Elgar, 1997. - 191 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6112” http://www.nber.org.papers/w6112
/a
economic development : a political economy
ISBN 1-85898-677-X
approach / Pranab Bardhan. - Paris :
UFSIA : MAG-T 91:6112
UFSIA : LZ 339.1 G-WAKE 97
Organisation for Economic Co-Operation and
Ju, Jiandong. - Welfare and market access effects
Wu, Changqi. - Hong Kong’s business regulation
Development, 1997. - 94 p. - (Development
of piecemeal tariff reform / Jiandong Ju ; Kala
in transition / Changqi Wu ; Leonard K.
Centre studies ; 1997:4). Krishna. - Cambridge, Mass. : National Bureau
Cheng. - Cambridge, Mass. : National Bureau
ISBN 92-64-15559-7
of Economic Research, 1997. - 15 p. - (NBER
of Economic Research, 1997. - (NBER
RUCA : O 32 M-B 40.751
working paper series ; 6294). - a
working paper series ; 6332). - a
*UFSIA : LZ 339.96 F 3:1997,4
href=”http://www.nber.org/papers/w6294” http://www.nber.org/papers/w6294
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6332” http://www.nber.org.papers/w6332 /a
Basu, Kaushik. - Analytical development
UFSIA : MAG-T 91:6294
UFSIA : MAG-T 91:6332
economics : the less developed economy
Markusen, James R. - Trade versus investment
Yeats, Alexander J. - Just how big is global
revisited / Kaushik Basu. - 2e ed. - Cambridge,
liberalization / James R. Markusen. Mass. : MIT, 1997. - 366 p. production sharing? / Alexander J. Yeats. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Washington, D.C., 1998. - 32 p. - (Policy
ISBN 0-262-02423-3
Economic Research, 1997. - 22 p. - (NBER
research working paper ; 1871)
RUCA : O 339.96 M-B 40.700
working paper series ; 6231). - a
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1871
href=”http://www.nber.org/papers/w6231” http://www.nber.org/papers/w6231
/a
<
>
< >
<
<
>
< >
<
<
<
<
<
<
Lijst E: Economie
>
>
< >
>
< >
>
< ><
>
< >
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
20
Lijst E: Economie
april 1998
HHA : D 141.7-BERL
Bates, David S. - Jumps and stochastic
Chinn, Menzie David. - The usual suspects?
volatility : exchange rate processes implicit in
Productivity and demand shocks and
Duitsland, BRD. Bundesministerium für
PHLX Deutschemark options / David S.
Asia-Pacific real exchange rates / Menzie
Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Bates. - Cambridge, Mass., 1993. - 41 p. David Chinn. - Cambridge, Mass. : National
Entwicklungspolitik : Jahresbericht /
(NBER working paper series ; 4596)
Bureau of Economic Research, 1997. - 22 p. Duitsland, BRD. Bundesministerium für
(NBER working paper series ; 6108). - a
UFSIA : MAG-T 91:4596
Wirtschaftliche Zusammenarbeit. - Bonn
href=”http://www.nber.org/papers/w6108” http://www.nber.org.papers/w6108 /a
HHA : D 056-BUND
Bekaert, Geert. - Foreign speculators and
UFSIA : MAG-T 91:6108
Bezit: (1991)
emerging equity markets / Geert Bekaert ;
*UFSIA : MAG-ANN A/26
Campbell R. Harvey. - Cambridge, Mass. :
Claessens, Stijn. - The effect of equity barriers
Bezit: (1976)–
National Bureau of Economic Research,
on foreign investment in developing countries /
1997. - 28 p. - (NBER working paper series ;
Stijn Claessens ; Moon-Whoan Rhee. The economics of rural organization : theory,
6312). - a
Cambridge, Mass., 1993. - 50 p. - (NBER
practice, and policy / [edit.] Karla Hoff ;
working paper series ; 4579)
href=”http://www.nber.org/papers/w6312” http://www.nber.org.papers/w6312
/a
Avishay Braverman ; Joseph E. Stiglitz. Oxford : Oxford University Press, 1996. UFSIA : MAG-T 91:4579
UFSIA : MAG-T 91:6312
590 p. - (World Bank books ; 1996:1). Corsetti, Giancarlo. - Welfare and
Belke, Ansgar. - Evidence on the costs of
ISBN 0-19-520888-9
macroeconomic interdependence / Giancarlo
intra-European exchange rate variability /
Corsetti ; Paolo Pesenti. - Cambridge, Mass. :
RUCA : O 339.963 M-B 40.697
Ansgar Belke ; Daniel Gros. - Tilburg : s.n.,
National Bureau of Economic Research,
1998. - 52 p. - (Discussion paper ; 9814)
De Economische en Monetaire Unie en de
1997. - 38 p. - (NBER working paper series ;
Belgische economie / [edit.] Paul van den
UFSIA : SESO-F 2:9814
6307). - a
Bempt. - Antwerpen : Intersentia, 1997. Benink, Harald A. - Coping with financial
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6307” http://www.nber.org.papers/w6307
167 p. - ISBN 90-5095-005-1
fragility and systemic risk / Harald A. Benink. UFSIA : MAG-T 91:6307
RUCA : CB 339 M-B 40.818
Boston : Kluwer, 1995. - 294 p. - (Financial
Czada, Peter. - Euro und Cent : Europäische
*AHB : 339.7 L-EG-BEMP 97
and monetary policy studies ; 30). *HHA : LZ 338.2 L-B-BEMP 1997
Integration und Währungsunion / Peter Czada ;
ISBN 0-7923-9612-X
Günter Renner. - Bonn : Bundeszentrale für
*UFSIA : LZ 338.2 L-B-BEMP 97
RUCA : CB 336 M-B 40.735
politische Bildung, 1997. - 128 p. *UIA : RECH 341.175 G-BEMP 97
Berghe, van den, Michel. - International capital
ISBN 3-89331-085-1
Elliott,
Nicola. - Basic accounting for credit and
markets : an introduction / Michel van den
savings schemes / Nicola Elliott. - Oxford :
HHA : D 336.76-CZAD
Berghe. - Brussels : European Interuniversity
Oxfam, 1997. - 94 p. - ISBN 0-85598-342-6
The debt burden and its consequences for
Press, 1995. - 283 p. - (Focus Europae ; 1). RUCA : O 657 M-B 40.729
monetary policy : proceedings of a Conference
ISBN 90-5201-510-4
held by the International Economic
Engel, Charles. - Intra-national,
RUCA : CB 339 M-B 40.804
Association at the Deutsche Bundesbank,
intra-continental and intra-planetary PPP /
*RUCA : DWEIR
Frankfurt, Germany / [edit.] Guillermo Calvo ;
Charles Engel ; Michael K. Hendrickson ; John
Boote, Anthony R. - Official financing for
Mervyn King. - Basingstoke : Macmillan,
H. Rogers. - Cambridge, Mass. : National
developing countries / Anthony R. Boote ; Ray
1998. - 292 p. - (IEA conference ; 118). Bureau of Economic Research, 1997. - 26 p. Brooks ; Mariano Cortes ; et al. - Washington,
ISBN 0-333–64140-X
(NBER working paper series ; 6069). - a
D.C. : IMF, 1995. - 120 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6069” http://www.nber.org.pap
UFSIA : LZ 339.7 G-CALV 98
ISBN 1-55775-527-2
UFSIA : MAG-T 91:6069
Desai, Mihir A. - Excess capital flows and the
AHB : 339.7 G-WEFS-BOOT 98
burden of inflation in open economies / Mihir
Engel,
Charles. - Tests of CAPM on an
Brainard, S. Lael. - An empirical assessment of
A. Desai ; James R. Hines [jr.]. - Cambridge,
international portfolio of bonds and stocks /
the factor proportions explanation of
Mass. : National Bureau of Economic
Charles Engel. - Cambridge, Mass., 1993. multinational sales / S. Lael Brainard. Research, 1997. - 38 p. - (NBER working
31 p. - (NBER working paper series ; 4598)
Cambridge Ma, 1993. - 32 p. - (NBER working
paper series ; 6064). - a
UFSIA : MAG-T 91:4598/a
paper series ; 4583)
href=”http://www.nber.org/papers/w6064” http://www.nber.org/papers/w6064
Ernst,
Christoph. - Le Mercosur et l’Union
UFSIA : MAG-T 91:4583
UFSIA : MAG-T 91:6064
européenne : un rapprochement économique
Brainard, S. Lael. - An empirical assessment of
Diaw, Aminata. - Démocratisation et logiques
prometteur? / Christoph Ernst. - Regensburg :
the proximity-concentration trade between
identitaires en acte : l’invention de la politique
Transfer, 1997. - 360 p. - ISBN 3-86016-060-5
multinational sales and trade / S. Lael
en Afrique / Aminata Diaw. - Dakar :
Brainard. - Cambridge, Mass., 1993. - 41 p. RUCA : O 339 M-B 40.831
CODESRIA, 1994. - 61 p. - (Série de
(NBER working paper series ; 4580)
The euro / [edit.] Paul Temperton. - Chichester :
monographies du CODESRIA ; 2:94)
Wiley, 1997. - 292 p. - ISBN 0-471-97955-4
UFSIA : MAG-T 91:4580
RUCA : O 32 M-B 40.753
RUCA : CB 339 M-B 40.811
Buiter, Willem H. - Transition issues for the
Dooley, Michael P. - Capital mobility and
European Monetary Union / Willem H. Buiter ;
Euro-Pacific investment and trade : strategies
exchange market intervention in developing
Anne C. Sibert. - Cambridge, Mass. : National
countries / Michael P. Dooley ; Donald J.
and structural interdependences / [edit.] Gavin
Bureau of Economic Research, 1997. - 26 p. Boyd. - Cheltenham : Elgar, 1997. - 302 p. Mathieson ; Liliana Rojas-Suarez. (NBER working paper series ; 6292)
(New horizons in international business ;
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 45 p. - (NBER
1997:3). - ISBN 1-85898-368-1
UFSIA : MAG-T 91:6292
working paper series ; 6247). - a
RUCA : CB 339 M-B 40.820
A case for reform : fifty years of the IMF and
href=”http://www.nber.org/papers/w6247” http://www.nber.org/papers/w6247 /a
World Bank. - Oxford : Oxfam, 1995. - 54 p. European Commission. - Infeuro : newsletter /
UFSIA : MAG-T 91:6247
ISBN 0-85598-301-9
European Commission. - Brussels
Dooley, Michael P. - A model of crises in
RUCA : O 339 M-B 40.730
RUCA : CB 33 E 12.244:ENG
emerging markets / Michael P. Dooley. Bezit: 1(1996)–
Chesnot, Christian. - La bataille de l’eau au
Cambridge, Mass. : National Bureau of
*AHB : T 132
Proche-Orient / Christian Chesnot. - Paris :
Economic Research, 1997. - 32 p. - (NBER
Bezit: 3(1997)–
L’Harmattan, 1993. - 222 p. - (Collection
working paper series ; 6300). - a
comprendre le Moyen-Orient ; 1993:1). *HHA : MAG 00.0
href=”http://www.nber.org/papers/w6300” http://www.nber.org/papers/w6300
/a
Bezit: 1(1996)–
ISBN 2-7384-2242-X
UFSIA
:
MAG-T
91:6300
*UFSIA
:
MAG
3285/2
RUCA : O 32 M-B 40.831
Bezit: :1–:4(1996–1997)
Drei Welten zu einer Welt? / [compil.] Erhard
Verder aangeworven als: Infeuro: informatiebrief
Crome. - Berlin : Berliner Debatte Initial,
*UIA
: RECH 34 E-INFE
1993. - 112 p. - (Berliner Debatte Initial :
Bezit: 1(1996)–
Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
Diskurs ; 1993:1)
<
<
>
>
< >
>
< >
< >
<
<
<
<
<
Lijst E: Economie
>
< >
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
21
Lijst E: Economie
European Monetary Institute. - Payment
systems in the European Union / European
Monetary Institute. - Frankfurt am Main,
1996. - 761 p. - Met: (annual) addendum with
figures
UFSIA : LZ 339.7 L-EG-PAYM 96
Bezit: Basiswerk, addendum with figures 1995–1996
*RUCA : CB 339 M-B 39.802
Bezit: Basiswerk ; Addendum
Europese Commissie. - Infeuro :
informatiebrief / Europese Commissie. Brussel
RUCA : CB 33 E 12.244
Bezit: 5(1997)–
*UFSIA : LZ 338:120 (T)
Bezit: :5(1997)–
Oude jr. MAG 3285/2; vorige jr. zie: Infeuro: newsletter
Europese Commissie. Directoraat-Generaal
Voorlichting, Communicatie, Cultuur,
Audiovisuele Sector. - Wanneer krijgen wij de
Euro op zak? / Europese Commissie.
Directoraat-Generaal Voorlichting,
Communicatie, Cultuur, Audiovisuele Sector. 2e ed. - Luxemburg : EUR-OP, 1997. - 15 p. :
ill. - (Europa... vragen en antwoorden ; 1997:3)
(Europa in beweging ; 1997:6). ISBN 92-828-0800-9
AHB : 339.7 L-EG-EURO 97
UFSIA : MAG-T 71:1997,6
External finance and adjustment : failure and
success in the developing world / [edit.] Karel
Jansen ; Rob Vos. - Basingstoke : Macmillan,
1997. - 475 p. - (International finance and
development series ; 1997:1). ISBN 0-333-69390-6
UFSIA : LZ 339.7 G-JANS 97
Fforde, Adam. - From plan to market : the
economic transition in Vietnam / Adam Fforde ;
Stefan de Vylder. - Boulder : Westview Press,
1996. - 358 p. - (Transitions : Asia and Asian
America ; 1996:2). - ISBN 0-813-32684-2
RUCA : O 338 M-B 40.698
Flores de la Peña, Horacio. - Teorı́a y práctica
del desarrollo / Horacio Flores de la Peña. México, D.F. : Fondo de Cultura Económica,
1976. - 193 p. - (Sección de obras de
economı́a ; 1976:1)
UFSIA : MAG-B 39696
Frederickx, Ilse. - Health in rural Tanzania : the
determinants of health status, health care
demand and health care choice / Ilse
Frederickx. - Leuven : s.n., 1998. - 31 p. (Workshop on quantitative economic history :
discussion paper ; 1998:3)
UFSIA : MAG-B 39551
Gallardo, Joselito. - Leasing to support small
businesses and microenterprises / Joselito
Gallardo. - Washington, D.C., 1997. - 36 p. (Policy research working paper ; 1857)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1857
Gandolfo, Giancarlo. - International
economics : international monetary theory and
open-economy macroeconomics / Giancarlo
Gandolfo. - 2e ed. - Berlin : Springer, 1995. 2 v. - ISBN 3-540-58687-3
UFSIA : LZ 339.7 G-GAND 95
Bezit: 2
Lijst E: Economie
april 1998
Globalisation and environment : preliminary
perspectives. - Paris : OCDE, 1997. - 366 p. (OECD proceedings ; 1997:1). ISBN 92-64-15561-9
RUCA : CB 339 M-B 40.706
Globalisation of industry : overview and sector
reports / [edit.] Graham Vickery ; Anthony
Kleitz. - Paris : OECD, 1996. - 355 p. ISBN 92-64-14688-1
UFSIA : LZ 338.45 G-VICK 96
*RUCA : CB 339 M-B 39.682
RUCA : CB 339 M-B 40.802
*UIA : PSW 339 G-HIRS 96
Hong, Harrison. - An unified theory of
underreaction, momentum trading and
overreaction in asset markets / Harrison Hong ;
Jeremy C. Stein. - Cambridge, Mass. : National
Bureau of Economic Research, 1997. - 48 p. (NBER working paper series ; 6324). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6324” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6324
International differences in growth tats : market
globalization and economic areas /
[edit.] Mario Baldassarri ; Luigi Paganetto ;
Edmund S. Phelps. - Basingstoke : Macmillan,
1994. - 504 p. - (Central issues in
contemporary economic theory and policy ;
1994:3). - ISBN 0-333-61043-1
UFSIA : LZ 330.35 G-BALD 94
International Monetary Fund. Research
Department. - Staff studies for the world
economic outlook / International Monetary
Fund. Research Department. - Washington,
D.C. - ISSN 0258-7440
AHB : 339.7 G-RDIMF 98
Goldfinger, Charles. - La géofinance : pour
comprendre la mutation financière / Charles
Goldfinger. - Paris, 1986. - 422 p. ISBN 2 02 009323 5
HA-H : 339.7 G-GOLD 1986
*RUCA : CB 339 M-B 33.750
*UFSIA : LZ 339.7 G-GOLD 86
Governments, globalization, and international
business / [edit.] John H. Dunning. - Oxford :
Oxford University Press, 1997. - 518 p. ISBN 0-19-829068-3
RUCA : CB 339 M-B 40.821
Grauwe, de, Paul. - The economics of monetary
integration / Paul de Grauwe. - 3e ed. Oxford : Oxford University Press, 1997. 228 p. - ISBN 0-19-877549-0
LUC : 339.7 DEGR 1997
*RUCA : CB 339 M-B 40.677
*UFSIA : LZ 339.7 G-GRAU 97
Grossman, Gene M. - The politics of free trade
agreements / Gene M. Grossman ; Elhanan
Helpman. - Cambridge, Mass., 1993. - 48 p. (NBER working paper series ; 4597)
UFSIA : MAG-T 91:4597
Gruppe von Lissabon. - Grenzen des
Wettbewerbs : die Globalisierung der
Wirtschaft und die Zukunft der Menschheit /
Gruppe von Lissabon ; [vert.] Vicente Colon ;
et al. - Bonn : Bundeszentrale für politische
Bildung, 1997. - 223 p. - ISBN 3-89331-289-7
HHA : D 33-BUND
Handelman, Howard. - The challenge of Third
World development / Howard Handelman. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996. 273 p. - ISBN 0-13-327958-8
RUCA : O 339.96 M-B 40.718
Haugerud, Angelique. - The culture of politics in
modern Kenya / Angelique Haugerud. Cambridge : Cambridge University Press,
1995. - 266 p. - (African studies series ; 84). ISBN 0-521-47059-5
RUCA : O 32 M-B 40.721
Hirst, Paul. - Globalization in question : the
international economy and the possibilities of
governance / Paul Hirst ; Grahame
Thompson. - Cambridge : Polity Press, 1996. 227 p. - ISBN 0-7456-1245-8
Janssen, Ronald. - Verbroken belofte : voor een
Europese eenheidsmunt in dienst van
tewerkstelling / Ronald Janssen. - Antwerpen :
Standaard, 1998. - 149 p. ISBN 90-341-1054-0
RUCA : CB 331 M-B 40.740
*UFSIA : LZ 338.2 L-EG-JANS 98
Klau, Marc. - Exchange rate regimes and
inflation and output in Sub-Saharan countries /
Marc Klau. - Basle : Bank for International
Settlements, 1998. - 25 p. - (BIS working
paper ; 53)
LUC : 339.9 BISW :53 1998
Knot, Klaas H.W. - Fiscal policy and interest
rates in the European Union / Klaas H.W.
Knot. - Cheltenham : Elgar, 1996. - 203 p. ISBN 1-85898-429-7
RUCA : CB 339 M-B 40.813
*UFSIA : LZ 339.7 L-EG-KNOT 96
Krueger, Anne O. - Whither the World Bank and
the IMF? / Anne O. Krueger. - Cambridge,
Mass. : National Bureau of Economic
Research, 1997. - 93 p. - (NBER working
paper series ; 6327). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6327” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6327
Lewis, Karen K. - International home bias in
international finance and business cycles /
Karen K. Lewis. - Cambridge, Mass. : National
Bureau of Economic Research, 1998. - 59 p. (NBER working paper series ; 6351). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6351” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6351
Lipsey, Robert E. - Outward direct investment
and the U.S. economy / Robert E. Lipsey. Cambrigde, Mass., 1994. - 43 p. - (NBER
working paper series ; 4691)
UFSIA : MAG-T 91:4691
Markusen, James R. - Foreign direct investment
as a catalyst for industrial development / James
R. Markusen ; Anthony J. Venables. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 27 p. - (NBER
working paper series ; 6241). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6241” http://www.nber.org/pap
UFSIA : MAG-T 91:6241
Glaeser, Bernhard. - Environnement et
agriculture : l’écologie humaine pour un
développement durable / Bernhard Glaeser. Paris : l’Harmattan, 1997. - 218 p. (Environnement ; 1997:1). ISBN 2-7384-4700-7
RUCA : O 339.96 M-B 40.750
Globaler Umbruch wirtschaftlicher Regulation? /
[compil.] Torsten Ehrke ; et al. - Berlin :
Berliner Debatte Initial, 1992. - 112 p. (Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1992:5)
HHA : D 141.7-BERL
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
<
>
Bezit: 12:(1997)
<
>
<
<
>
>
22
Lijst E: Economie
april 1998
Markusen, James R. - Liberalization and
Nederland. Ministry of Foreign Affairs.
Private capital flows to developing countries :
incentives for labor migration : theory with
Development Cooperation Information
the road to financial integration. - New York,
applications to NAFTA / James R. Markusen ;
Department. - 1996 DAC memorandum of the
N.Y. : Oxford University Press, 1997. - 406 p. Stephen Zahniser. - Cambridge, Mass. :
Netherlands / Nederland. Ministry of Foreign
(A World Bank policy research report ;
National Bureau of Economic Research,
Affairs. Development Cooperation Information
1997:1). - ISBN 0-19-521116-2
1997. - 30 p. - (NBER working paper series ;
Department. - The Hague, 1997. - 63 p.
RUCA : O 339 M-B 40.728
6232). - a
UIA : BC-C 3729
*UFSIA : LZ 339.7 G-PRIV 97
href=”http://www.nber.org/papers/w6232” http://www.nber.org/papers/w6232 /a
Nederland. Ministry of Foreign Affairs.
Ravallion, Martin. - Banking on the poor?
UFSIA : MAG-T 91:6232
Development Cooperation Information
Branch placement and non-farm rural
Martı́nez, Osvaldo. - Hacia una propuesta de
Department. - Experiences with farming
development in Bangladesh / Martin
systems research in Africa : a review of 15
Ravallion ; Quentin Wodon. - Washington,
desarrollo para América Latina / Osvaldo
Martı́nez ; Pedro Paz ; Gregorio Vidal ; et al. years of DGIS funded FSR in Benin, Mali,
D.C., 1997. - 25 p. - (Policy research working
Tanzania and Zambia / Nederland. Ministry of
paper ; 1858)
México, D.F. : UNAM, Instituto de
Foreign Affairs. Development Cooperation
Investigaciones Económicas, 1989. - 93 p. UFSIA : LZ 339.96 F 4:1858
ISBN 968-36-0780-2
Information Department. - The Hague, 1997. Ravicz,
R. Marisol. - Searching for sustainable
94 p. - (Focus on development ; 7). UFSIA : MAG-B 39676
microfinance : a review of five Indonesian
ISBN 90-5328-136-3
initiatives / R. Marisol Ravicz. - Washington,
Matsuyama, Kiminori. - Why are there rich and
UIA : BC-C 3719
poor countries? Symmetry-breaking in the
D.C., 1998. - 91 p. - (Policy research working
The new world order in international finance. paper ; 1878)
world economy / Kiminori Matsuyama. Houndmills : Macmillan, 1997. - 331 p. Cambridge, Mass. : National Bureau of
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1878
Economic Research, 1996. - 25 p. - (NBER
(MacMillan international political economy
Razin,
Assaf. - Channeling domestic savings into
series ; 1997:1)
working paper series ; 5697). - a
productive investment under asymmetric
href=”http://www.nber.org/papers/w5697” http://www.nber.org.papers/w5697
/a
RUCA : O 339 M-B 40.722
information : the essential role of foreign direct
UFSIA : MAG-T 91:5697
Organisation for Economic Co-Operation and
investment / Assaf Razin ; Efraim Sadka ;
Development. - China in the 21st century :
Chi-Wa Yuen. - Cambridge, Mass. : National
McKinnon, Ronald I. - Dollar and Yen :
long-term global implications / Organisation
Bureau of Economic Research, 1997. - 27 p. resolving economic conflict between the United
States and Japan / Ronald I. McKinnon ;
for Economic Co-Operation and
(NBER working paper series ; 6338). - a
Development. - Paris, 1996. - 135 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6338” http://www.nber.org.pap
Kenichi Ohno. - Cambridge, Mass. : MIT
Press, 1997. - 266 p. - ISBN 0-262-13335-0
ISBN 92-64-14924-4
UFSIA : MAG-T 91:6338
UFSIA : LZ 338 L-CV-CHIN 96
UFSIA : LZ 339.7 G-MACK 97
Reiss, Peter C. - Transaction costs in dealer
*AHB : 338 L-CV-OECD 96
markets : evidence from the London stock
Meer of minder Europa ? / [edit.] André Riche. *RUCA : CB 338 M-B 40.283
Leuven : Van Halewyck, 1996. - 204 p. exchange / Peter C. Reiss ; Ingrid M. Werner. ISBN 90-5617-093-7
Politiek en democratie, duurzame ontwikkeling,
Cambridge, Mass., 1994. - 33 p. - (NBER
ontwikkelingssamenwerking. - Nijmegen :
working paper series ; 4727)
RUCA : CB 339 N 129
Stichting Derde Wereld Publikaties. UFSIA : MAG-T 91:4727
*HHA : LZ 339.9 L-EG-RICH 1996
p. 349-484. - (Derde wereld : tijdschrift over
*UFSIA : LZ 339.9 L-EG-RICH 97
”Schuld” im Räderwerk der Institutionen /
ontwikkelingsvraagstukken ; 16:4)
[compil.] Rainer Land. - Berlin : Berliner
Milesi-Ferretti, Gian. - Sharp reductions in
UFSIA : MAG-T 81:16,4
current account deficits : an empirical
Debatte Initial, 1993. - 112 p. - (Berliner
Pour aborder le 21e siècle avec le développement
Debatte Initial : Zeitschrift für
analysis / Gian Milesi-Ferretti ; Assaf Razin. durable / [edit.] Solange Passaris ; Krystyna
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1993:2)
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, ù1997. - 17 p. - (NBER
Vinaver. - Grenoble : Presses universitaires de
HHA : D 141.7-BERL
Grenoble, 1998. - 294 p. - (Série
working paper series ; 6310). - a
Simha, S.L.N. - Fifty years of Bretton Woods
développement, croissance/aet progrès ; 36)
href=”http://www.nber.org/papers/w6310” http://www.nber.org.papers/w6310
Twins (IMF and World Bank) / S.L.N. Simha. (Économies et sociétés : cahiers de l’Institut de
UFSIA : MAG-T 91:6310
Chennai : Institute for Financial Management
sciences mathématiques et économiques
Ministry of Foreign Affairs. Policy and
and Research, 1996. - 478 p. - (IFMR
appliquées ; 32:1)
Operations Evaluation Department. publication ; 40)
UFSIA : MAG-T 6:32,1
Evaluation of the Netherlands development
UFSIA : LZ 339.7 G-SIMH 96
Pour une compétitivité européenne rapports du
programme with Bangladesh, 1972-1996 /
Svensson, Jakob. - Foreign aid and
Ministry of Foreign Affairs. Policy and
Groupe Consultative sur la Compétitivité /
rent-seeking / Jakob Svensson. - Washington,
Operations Evaluation Department. - The
[edit.] Alexis Jacquemin ; Lucio R. Pench. D.C., 1998. - 28 p. - (Policy research working
Bruxelles : De Boeck, 1997. - 162 p. Hague, 1998. - 3 v. - (Evaluatierapport =
paper ; 1880)
Evaluation report = Rapport d’évaluation ;
(Ouvertures économiques : série Balises ;
1998:2)
1997:2). - ISBN 2-8041-2674-9
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1880
RUCA : O 339.91 F 16:1998,2:ENG
LUC : 339.9 JACQ 1997
Swann, Dennis. - The economics of the Common
Bezit: 1–3
Market : integration in the European Union /
Poverty and development in the 1990’s /
Dennis Swann. - 8e ed. - Harmondsworth :
Moles, Peter. - The handbook of international
[edit.] Tim Allen ; Alan Thomas. - Oxford :
Penguin Books, 1995. - 405 p. - (Penguin
Oxford University Press, 1992. - 421 p. financial terms / Peter Moles ; Nicholas Terry. books ; 1995:2). - ISBN 0-14-024109-4
Oxford : Oxford University Press, 1997. ISBN 0-19-877331-5
LUC : 339.9 SWAN 1995
605 p. - ISBN 0-19-82-8885-9
UFSIA : LZ 339.96 G-ALLE 97
*RUCA : CB 339 M-B 38.138
RUCA : CB 339 B-ENG 2
Prakash, Gauri. - Measuring market
*UFSIA : LZ 339.9 L-EG-SWAN 95
Mondialisation économique et environnement. integration : a model of arbitrage with an
Taylor, Alan M. - Argentina and the world
econometric application to the gold standard,
Paris : OCDE, 1997. - 101 p. capital market : saving, investment and
1879-1913 / Gauri Prakash ; Alan M. Taylor. ISBN 92-64-25514-1
international capital mobility in the twentieth
Cambridge,
Mass.
:
National
Bureau
of
RUCA : CB 339 M-B 40.708
century / Alan M. Taylor. - Cambridge, Mass. :
Economic Research, 1997. - 35 p. - (NBER
National Bureau of Economic Research,
Monetary economics in the 1990s : the Henry
working paper series ; 6073). - a
Thornton lectures, numbers 9-17 /
1997. - 39 p. - (NBER working
href=”http://www.nber.org/papers/w6073” http://www.nber.org.papers/w6073
/a paper series ;
[edit.] Forrest Capie ; Geoffrey E. Wood. 6302)
UFSIA : MAG-T 91:6073
Houndmills : Macmillan, 1996. - 204 p. UFSIA : MAG-T 91:6302
ISBN 0-333-57561-X
UFSIA : LZ 339.7 G-CAPI 96
<
<
>
< >
>
< >
<
<
>
< >
<
Lijst E: Economie
>
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
< >
23
Lijst E: Economie
april 1998
Technology, globalisation and economic
performance / [edit.] Daniele Archibugi ;
Jonathan Michie. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1997. - 303 p. ISBN 0-521-55642-2
RUCA : CB 338 M-B 40.819
Thunderbird international business review. Glendale, Ariz. - Voortzetting van: The
international executive. - ISSN 1096-4762
RUCA : O 33 E 12.390
*AHB : 347.79 G-ASTL 81
Wei, Shang-Jin. - Why is corruption so much
more taxing than tax? Arbitrariness kills /
Astle, W.E. - International rules of law relating
Shang-Jin Wei. - Cambridge, Mass. : National
to bills of lading law / W.E. Astle. - London :
Bureau of Economic Research, 1997. - 17 p. Fairplay, 1982. - 64 p. - ISBN 0-905045-34-3
(NBER working paper series ; 6255). - a
HA-H : 347.79 G-ASTL 1982
href=”http://www.nber.org/papers/w6255” http://www.nber.org/papers/w6255
/a
*AHB : 347.79 PW-INTE 82
UFSIA : MAG-T 91:6255
Astle, W.E. - Legal developments in maritime
Williams, Suzanne. - The Oxfam gender training
commerce : matters of general interest and
manual / Suzanne Williams ; Janet Seed ;
importance arising out of selected legal issues /
Adelina Mwau. - Oxford : Oxfam, 1994. W.E. Astle. - London : Fairplay, 1983. 634 p. - ISBN 0-85598-267-5
Bezit: 40(1998)–
125 p. - ISBN 0-905045-43-2
RUCA : O 30 N 57
Toward a framework for financial stability /
HA-H : 347.79 G-ASTL 1983
[edit.] David Folkerts-Landau ; Carl-Johan
Wincoop, van, Eric. - How big are potential
Astle, W.E. - The right of appeal : a practical
Lindgren. - Washington, D.C. : International
welfare gains from international risksharing? /
digest of charter-party disputes and the right of
Monetary Fund, 1998. - 81 p. - (World
Eric van Wincoop. - New York, N.Y., 1998. appeal under the Arbitration Act 1979 / W.E.
economic and financial surveys ; 1998:1). 23 p. - (Staff reports ; 37)
Astle. - London : Fairplay, 1983. - 153 p. ISBN 1-55775-706-2
ISBN 0-905045-51-3
UFSIA : LZ 339.7 F 14:37
UFSIA : LZ 339.7 G-FOLK 98
*RUCA : CB 33 F 10.155:37
HA-H : 347.79 G-ASTL 1983
Toward a framework for financial stability /
Wirtschaftspolitik / [compil.] Thomas
Astle, W.E. - Shipping and the law : a practical
[edit.] David Folkerts-Landau ; Carl-Johan
Plümper. - Berlin : Berliner Debatte Initial,
review of the Hague rules as amended by the
Lindgren. - Washington, D.C. : International
1994. - 128 p. - (Berliner Debatte Initial :
Brussels protocol 1968 / W.E. Astle. - London,
Monetary Fund, 1998. - 81 p. Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
1982. - 251 p. - ISBN 0-905045-17-3
ISBN 1-55775-706-2
Diskurs ; 1994:1). - ISBN 3-929666-50-2
HA-H : 347.79 G-ASTL 1980
AHB : 339.7 G-FOLK 98
HHA : D 141.7-BERL
*RUCA : CB 347 M B 30 789
Transformationsprozesse in Europas
Zhang, Kevin H. - Vertical multinationals and
Bebchuk, Lucian Arye. - An analysis of
Ökonomien. - Berlin : Berliner Debatte Initial,
host-country characteristics / Kevin H. Zhang ;
fee-shifting based on the margin of victory : on
1991. - 340 p. - (Berliner Debatte Initial :
James R. Markusen. - Cambridge, Mass.,
frivsuits, meritorious suits, and the role of rule
Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
1997. - 22 p. - (NBER working paper series ;
11 / Lucian Arye Bebchuk ; Howard F.
Diskurs ; 1991:3)
6203). - a
Chang. - Cambridge, Mass., 1994. - 42 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6203” http://www.nber.org.papers/w6203
/a ; 4731)
HHA : D 141.7-BERL
(NBER working paper series
UFSIA : MAG-T 91:6203
Trefler, Daniel. - Immigrants and natives in
UFSIA : MAG-T 91:4731
general equilibrium trade models / Daniel
Becommentarieerd wetboek van koophandel /
Trefler. - Cambridge, Mass. : National Bureau
[edit.] Kristoff van den Berghe. - Gent
347.7: Handelsrecht.
of Economic Research, 1997. - 35 p. - (NBER
UIA : RECH 347.71 L-B-BERG
working paper series ; 6209). - a
Economisch recht. Financieel
Bezit: (1996/1997–1997/1998)
href=”http://www.nber.org/papers/w6209” http://www.nber.org/papers/w6209 /a
*UFSIA : SR 36 B 6
recht.
Vennootschapsrecht
UFSIA : MAG-T 91:6209
Bezit: (1996/1997)–
Aerde, van, Clive. - Zeeschepen onder bewarend
Vanstalle, Kristel. - L’Euro / Kristel Vanstalle ;
De belegger. - Berchem. - Floppydisk/diskette
beslag : theorie en praktijk / Clive van Aerde. Ann Jorissen ; Georges Timmerman ; et al. UFSIA : MMC-E 68:32
Brugge : Die Keure, 1988. - 179 p. Wilrijk : KPMG Reviseurs d’entreprises,
Bezit: (1996/1997)
ISBN 90-6200-232-3
1998. - 46 p.
Bladel, van, Georges. - Connaissements et règles
HA-H : 347.79 G-AERD 1988
UFSIA : LZ 339.7 L-B-VANS 97
de La Haye : commentaire de la loi du 28
*AHB : 347.79 G-AERD 88
Vanstalle, Kristel. - De Euro / Kristel Vanstalle ;
novembre 1928 / Georges van Bladel. *UIA
:
RECH
347.79
L-B-AERD
88
Ann Jorissen ; Georges Timmerman ; et al. Bruxelles : Larcier, 1929. - 266 p.
Alter, Michel. - Droit des transports terrestres,
Wilrijk : KPMG Bedrijfsrevisoren, 1998. HA-H : 347.79 G-BLAD 1929
aériens et maritimes internes et
46 p.
*AHB : MAG-B 1.1030
internationaux
/
Michel
Alter.
Paris
:
Dalloz,
UFSIA : LZ 339.7 L-B-VANS 97
*HHA : MAG 01.6.015
1984. - 180 p. - (Mémentos Dalloz ; 1984:1). Von der Entwicklungshilfe zur
*RUCA : CB 347 N 9
ISBN 2-247-00512-8
Entwicklungspolitik / [edit.] Gerhard Alt ; Peter
*SBA : E 122137
HA-H : 347.71 G-ALTE 1984
Eisenmann. - München, 1988. - 247 p. *UFSIA : MAG 45.2.15
Antwerpse Lloyd. - Marine insurance in
(Berichte und Studien der
*UIA : RECH 347.79 L-B-BLAD 29
Belgium : a tradition of quality / Antwerpse
Hanns-Seidel-Stiftung ; 39). Bladel, van, Georges. - Le contrat de transport
Lloyd. - Antwerpen, 1994. - 48 p. : ill. - (Lloyd
ISBN 3-88795-060-7
par bateaux d’intérieur et l’affrètement en
special ; 1994:12)
UIA : BC-B 9326
séjour : étude doctrinale et de jurisprudence :
UFSIA : MAG-T 90:1994,12
commentaire théorique et pratique de la loi du
Wei, Shang-Jin. - Anticipations of foreign
*AHB : T 476
5 mai 1936 / Georges van Bladel. - Antwerpen :
exchange volatility and bid-ask spreads /
*RUCA : CB 65 E 10.652:1994,12:ENG
Lloyd anversois, 1950. - 2 v. - Met: suppl
Shang-Jin Wei. - Cambridge Ma, 1994. - 31 p. *SBA : 542926:1994,12
(NBER working paper series ; 4737)
HA-H : 347.79 G-BLAD 1950
Bezit: 1–2; Supplement
Astle, W.E. - Hague rules law digest : a practical
UFSIA : MAG-T 91:4737
digest and comprehensive, cross-referenced
*AHB : MAG-B 1.778
Wei, Shang-Jin. - The big players in the foreign
Bezit: 1; S
index to leading British cases governing the
exchange market : do they trade on
interpretation of the HAgue Rules / W.E.
*RUCA : CB 347 N 8
information or noise? / Shang-Jin Wei ;
Bezit: 1–2 ; [Supplement]
Astle. - London : Fairplay, 1981. - 90 p. Jungshik Kim. - Cambridge, Mass. : National
ISBN 0-905045-24-6
*SBA : E 142082
Bureau of Economic Research, 1997. - 25 p. Bezit: 1–2 ; suppl.
HA-H : 347.79 G-ASTL 1981
(NBER working paper series ; 6256). - a
*UFSIA : MAG 307.3.45
Astle, W.E. - The Hamburg Rules
href=”http://www.nber.org/papers/w6256” http://www.nber.org.papers/w6256
/a : an
Bezit: 1–2; suppl.
appreciation of the cause and effect of the
UFSIA : MAG-T 91:6256
*UIA : RECH 347.79 L-B-BLAD 48
amendments to the Hague Rules and the
Bezit: 1–2; supplement
Hague-Visby rules / W.E. Astle. - London :
3 v. in 2
Fairplay, 1981. - 163 p.
HA-H : 347.79 G-ASTL 1981
<
<
<
<
Lijst E: Economie
>
< >
>
< >
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
24
Lijst E: Economie
Bonnick, S. - Gramon chartering documents / S.
Bonnick. - 2e ed. - London : Lloyd’s of
London, 1988. - 220 p. : ill. ISBN 1-85044-203-7
HA-H : 347.79 G-BONN 1988
Booker, Mark D. - Containers : conditions, law
and practice of carriage and use / Mark D.
Booker. - London : Derek Beattie, 1987. 209 p. - ISBN 0-907591-04-3
HA-H : 656.61 G-BOOK 1987
Bezit: 1–2
Carver, Thomas Gilbert. - Carriage by sea /
Thomas Gilbert Carver ; [edit.] Raoul
Colinvaux. - 13e ed. - London : Stevens &
Sons, 1982. - 2 v. - (British shipping laws ; 2). ISBN 0420 45110 2
HA-H : 347.79 G-COLI 1982
Bezit: 1–2
*UFSIA : LZ 347.79 L-GB-COLI 82
Bezit: 1–2
*UIA : RECH 347.79 L-GB-CARV 82
Bezit: 1–2
Christiaens, Johan. - De jaarrekening invullen
en neerleggen : editie 1998 : inclusief de
sociale balans / Johan Christiaens ; Kris
Peeters ; Michel vander Linden ; et al. ;
[edit.] Els Wyns ; Laurence Cantineau. Diegem : Ced.Samsom, 1998. - 379 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1998:3)
HA-H : 657.4 G-CHRI 1998
UIA : RECH 34 F-BJD:1998,3
Cooley, Henry B. - Chartering and charter
parties / Henry B. Cooley. - Cambridge :
Cornell, 1947. - 154 p. - ISBN 0-87033-012-8
HA-H : 347.79 G-COOL 1947
Degenhardt, Henry W. - Maritime affairs : a
world handbook : a reference guide to
maritime organizations, conventions and
disputes and to the international politics of the
sea / Henry W. Degenhardt ; [edit.] Alan J.
Day. - Harlow : Longman, 1985. - 412 p. - (A
Keesing’s reference publication ; 1985:1). ISBN 0-8103-2051-7
HA-H : 347.79 G-DEGE 1985
Delahaye, Pedro. - Le contrat d’affrètement
fluvial : commentaire de la Loi du 5 mai 1936 /
Pedro Delahaye. - Bruxelles : Larcier, 1937. 439 p.
HA-H : 347.79 G-DELA 1937
*HHA : MAG 79.6.030
*RUCA : CB 347 N 22
*UFSIA : MAG 323.5.6
*UIA : RECH 347.79 L-B-DELA 37
Dujardin, Roger. - Bewarend en uitvoerend
scheepsbeslag : de evenredige verdeling en
rangregeling, praktijkstudie met formulieren /
Roger Dujardin. - Antwerpen, 1986. - 223 p. ISBN 9063213700
HA-H : 347.79 G-DUJA 1986
*UFSIA : SR 36 D 12
*UIA : RECH 347.9 L-B-DUJA 86
Ellen, Eric. - International maritime fraud / Eric
Ellen ; Donald Campbell. - London : Sweet
and Maxwell, 1981. - 174 p. : ill. ISBN 0421271507
HA-H : 347.79 G-ELLE 1981
*RUCA : CB 347 M B 28 938
*UFSIA : LZ 347.79 G-ELLE 81
Lijst E: Economie
april 1998
European Commission. - Guide to the case law
of the European Court of Justice in Articles 59
et seq. of the EC Treaty : free movement of
services / European Commission. Luxembourg : EUR-OP, 1997. - 143 p. (Robert Schuman project improving the
awareness of community law for the legal
professions ; 1997:1). - ISBN 92-828-1052-6
UFSIA : LZ 351.82 L-EG-GUID 97
European Commission. - Guide to the case law
of the European Court of Justice on Articles 52
et seq. of the EC Treaty : freedom of
establishement / European Commission. Luxembourg : EUR-OP, 1997. - 85 p. - (Robert
Schuman project improving the awareness of
community law for the legal professions ;
1997:2). - ISBN 92-828-2044-0
UFSIA : LZ 351.82 L-EG-GUID 97
European Commission. - The impact of
Community law on the domestic legal systems
of the Member States : business law / European
Commission. - Luxembourg : EUR-OP, 1998. 51 p. - (Robert Schuman project improving the
awareness of community law for the legal
professions ; 1998:2). - ISBN 92-828-1000-3
UFSIA : LZ 351.82 L-EG-IMPA 98
European Commission. - The impact of
community law on the domestic legal systems
of the Member States : competition law /
European Commission. - Luxembourg :
EUR-OP, 1998. - 103 p. - (Robert Schuman
project improving the awareness of community
law for the legal professions ; 1998:3). ISBN 92-828-0997-8
UFSIA : LZ 351.82 L-EG-IMPA 98
European Commission. - The impact of
community law on the domestic legal systems of
the Member States : consumer law / European
Commission. - Luxembourg : EUR-OP, 1998. 48 p. - (Robert Schuman project improving the
awareness of community law for the legal
professions ; 1998:1). - ISBN 92-828-0995-1
UFSIA : LZ 351.82 L-EG-IMPA 98
Ghyselen, M. - De fiscale gevolgen van nietige
rechtshandelingen in het kader van het
vennootschapsrecht / M. Ghyselen. - s.l. :
Kluwer Rechtswetenschappen, 1998. - 101 p. (Dossier BVBA in de praktijk : fiscaal ; 3)
UFSIA : MAG-B 39645
UFSIA : Recht
Ghyselen, M. - De fiscale gevolgen van nietige
rechtshandelingen in het kader van het
vennootschapsrecht / M. Ghyselen. - s.l. :
Kluwer Rechtswetenschappen, 1998. - 99 p. (Dossier NV in de praktijk : fiscaal ; 3)
UFSIA : LZ 347.72 L-B-BEHE 83:D,3
UFSIA : SR 36 F 2:D,3
Gómez-Robledo Verduzco, Alonso. Jurisprudencia internacional en materia de
delimitación maritı́ma / Alonso
Gómez-Robledo Verduzco. - México, D.F. :
Universidad Nacional Autónoma de México,
1989. - 218 p. - (Instituto de Investigaciones
Jurı́dicas : serie H : Estudios de derecho
internacional público ; 16)
UFSIA : MAG-B 39701
Gorton, Lars. - Shipbroking and chartering
practice / Lars Gorton ; Rolf Ihre ; Arne
Sandevärn. - 3e ed. - London : Lloyd’s of
London Press, 1990. - 297 p. ISBN 1-85044-256-8
HA-H : 347.79 G-GORT 1990
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Gram, Per. - Chartering documents / Per Gram. London : Lloyd’s of London, 1981. - 177 p. ISBN 0-907432-03-4
HA-H : 347.79 G-GRAM 1981
Hart, Oliver. - A new bankruptcy procedure that
uses multiple auctions / Oliver Hart ; Rafael La
Porta Drago ; Florencio Lopez-de-Silanes ; et
al. - Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 19 p. - (NBER
working paper series ; 6278). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6278” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6278
Hill, Christopher. - Arrest of ships : England
and Wales, Federal Republic of Germany,
Japan, The United States / Christopher Hill ;
Kay Soehring ; Tameyuki Hosoi. - London,
1985. - 99 p. - (Arrest of ships series ; 1). ISBN 1850440255
HA-H : 347.79 G-HILL 1985
*UIA : RECH 347.79 G-AS 85
Hill, D.J. - CMR : contracts for the international
carriage of goods by road / D.J. Hill ; A.D.
Messent. - 2e ed. - London : Lloyd’s of
London, 1984. - 288 p. - ISBN 0-907432-55-7
HA-H : 347.71 G-HILL 1984
Hoedt, Pascal. - Liberaliteiten aan VZW’s /
Pascal Hoedt. - Diegem : Ced. Samsom,
1998. - 100 p. - (Praktijkgids voor de
verenigingen zonder winstoogmerk ; D:98,01)
UFSIA : LZ 347.72 L-B-LEMB 81:D,98,01
Horst, van der, H.J. - Goederenvervoer per
binnenschip / H.J. van der Horst ; L.L.M. van
der Kolk ; J.J. Schat. - Zwolle : Tjeenk
Willink, 1987. - 137 p. - ISBN 90-2712-513-9
HA-H : 656.62 G-HORS 1987
*AHB : 347.71 L-NL-HORS 87
Hudson, N.G. - The institute clauses handbook /
N.G. Hudson ; J.C. Allen. - London : Lloyd’s
of London, 1986. - 222 p. ISBN 1-85044-093-X
HA-H : 347.79 G-HUDS 1986
Instituut der Bedrijfsrevisoren [Brussel]. Vademecum van de bedrijfsrevisor :
plichtenleer en controlenormen / [edit.] Henri
Olivier ; Veerle van de Walle ; Instituut der
Bedrijfsrevisoren [Brussel]. - 6e ed. - Diegem :
Kluwer/Ced.Samsom, 1997. - 696 p. ISBN 90-5334-982-0
RUCA : CB 657 M-B 40.705
*HA-H : 657.6 G-OLIV 1997
*HHA : LZ 657.6 G-OLIV 1997
*LUC : 174 OLIV 1997
*RUCA : THEUN
Instituut voor Wegtransport. - Vervoer per
spoor / Instituut voor Wegtransport. - Brussel :
Instituut voor Wegtransport, 1994-. (Verzameling der wetten, besluiten en
reglementen inzake vervoer ; A). - Losbladig
HA-H : 347.71 G-VERZ 1994
Instituut voor Wegtransport [Brussel]. Techniek en inschrijving wegvoertuigen /
Instituut voor Wegtransport [Brussel]. Brussel, 1993-. - Losbl. - (Verzameling der
wetten, besluiten en reglementen inzake
vervoer ; B)
HA-H : 347.71 G-VERZ 1993
<
>
Bezit: 1–3
*UFSIA : LZ 347.71 L-B-MVPT 92:B
Bezit: 1–3
25
Lijst E: Economie
Instituut voor Wegtransport [Brussel]. Vervoer over de weg / Instituut voor
Wegtransport [Brussel]. - Brussel, 1992-. Losbl. - (Verzameling der wetten, besluiten en
reglementen inzake vervoer ; c)
HA-H : 347.71 G-VERZ 1992
Bezit: 1–2
Instituut voor Wegtransport [Brussel]. Wegverkeer / Instituut voor Wegtransport
[Brussel]. - Brussel, 1993-. - Losbl. (Verzameling der wetten, besluiten en
reglementen inzake vervoer ; D)
HA-H : 347.71 G-VERZ 1993
Bezit: 1–2
*UFSIA : LZ 347.71 L-B-MVPT 92:D
Bezit: 1–2
Interuniversitair Studiecentrum voor
Federalisme. - Federalisme : staatkundig,
politiek en economisch / Interuniversitair
Studiecentrum voor Federalisme ; André Alen ;
Jean Beaufays ; Gonzales d’ Alcantara ; et al. Antwerpen : Maklu, 1994. - 193 p. ISBN 90-6215-344-5
HA-S : 323 G-ALEN 1994
*SBA : 582452
*UFSIA : LZ 321 G-ALE 94
*UIA : RECH 342.3 G-ALEN 94
Lambert-Faivre, Yvonne. - Droit des
assurances / Yvonne Lambert-Faivre. - 9e ed. Paris : Dalloz, 1995. - 881 p. - (Précis Dalloz ;
1995:1). - ISBN 2-247-02062-3
UIA : RECH 347.764 L-F-LAMB 95
Lanjouw, Jean O. - The enforcement of
intellectual property rights : a survey of the
empirical literature / Jean O. Lanjouw ; Josh.
Lerner. - Cambridge, Mass. : National Bureau
of Economic Research, 1997. - 27 p. - (NBER
working paper series ; 6296)
UFSIA : MAG-T 91:6296
Lanjouw, Jean O. - Stylized facts of patent
litigation : value, scope and ownership / Jean
O. Lanjouw ; Mark Schankerman. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 40 p. - (NBER
working paper series ; 6297)
UFSIA : MAG-T 91:6297
Leroy, Marlène. - Le droit de la publicité /
Marlène Leroy ; Bernard Mouffe. - Bruxelles :
Bruylant, 1996. - 440 p. - ISBN 2-8027-0764-7
UIA : RECH 351.82 L-B-LERO 96
Libert, Hubert. - Droit des assurances / Hubert
Libert. - Kigali : Imprimeur Printerset, 1993. 142 p. - (Manuels de droit rwandais ; 4)
UIA : RECH 347.764 L-RWA-LIBE 93
Libertés, droits et réseaux dans la société de
l’information : aspects juridique,
technologique, organisationnel et social /
[edit.] Carine Doutrelepont ; Paul van Binst ;
Luc Wilkin. - Bruxelles : Bruylant, 1996. 376 p. - (Collection de la Faculté de droit de
l’Université libre de Bruxelles ; 1996:4). ISBN 2-8027-0743-4
UFSIA : RT-G-DOUT 96
Lüddeke, Christof F. - Marine claims / Christof
F. Lüddeke. - London : Lloyd’s of London,
1993. - 310p. - (Lloyd’s List ; 1993:1). ISBN 1-85044-540-0
HA-H : 347.79 G-LUED 1993
april 1998
Manca, Plinio. - International maritime law /
Plinio Manca ; European Transport Law. Antwerpen : European Transport Law, 1970. 3 v.
HA-H : 347.79 G-MANC 1970
Bezit: 1–3
McConnell, John W. [Jr]. - The U.S. shipping
act of 1984 / John W. McConnell [Jr]. London : Lloyd’s of London Press, 1985. 339 p. - ISBN 1-85044-036-0
HA-H : 347.79 G-MCCO 1985
*RUCA : CB 347 M-C 13.724
Mocatta, Alan Abraham. - Scrutton on
charterparties and bills of lading / Alan
Abraham Mocatta ; Michael J. Mustill ;
Stewart C. Boyd ; [pass. aut.] Thomas
Scrutton. - 18e dr. - London : Sweet and
Maxwell, 1974. - 624 p. - ISBN 0-421-13900-5
HA-H : 347.79 G-MOCA 1984
*AHB : 347.79 G-MOCA 74
*UFSIA : MAG-C 844
Modern liner contracts : an in depth study of
current contracts of carriage in liner
shipping. - London : Lloyd’s of London,
1984. - 90 p. - ISBN 1-85044-032-8
HA-H : 347.71 G-MODE 1984
Mustill, Michael J. - Arnould’s law of marine
insurance and average / Michael J. Mustill ;
C.B. Jonathan Gilman. - London : Stevens,
1981. - 2 v. - ISBN 0-420-44500-5
HA-H : 347.764 G-MUST 1981
Bezit: 1–2
Nationale Bank van België. - Statistisch
tijdschrift / Nationale Bank van België. Brussel. - Voortzetting van: Tijdschrift van de
Nationale Bank van België; met supplement:
Statistisch tijdschrift: maandelijkse bijwerking
RUCA : CB 31 S-EUR-B-TNB
Bezit: 1(1996)–
*AHB : MAG-S 1.32/A
Bezit: (1996)–
*HHA : MAG 00.0
Bezit: (1996)–
*LUC : 336.7
Bezit: (1996)–
*UFSIA : LZ-STA-B 336 TNBB/25 j.
Bezit: (1996)–
Oude jr. MAG 3501/3
Pothier, Robert-Joseph. - Traité du contrat de
societé, selon les regles tant du for de la
conscience, que du for extérieur /
Robert-Joseph Pothier. - Paris : Chez Debure
l’aı̂né, 1764. - 267 p. 14 cm.
UFSIA : MAG-P 12.1037.2
Convoluut
Praktijkgids voor de geconsolideerde
jaarrekening / [edit.] Pierre Berger ; et al. Antwerpen : Kluwer, 1988-. - 5 v. - Losbladig;
met: Actuele voorinformatie. ISBN 9067160709
HA-H : 657 G-PRAK 1988
Bezit: 1–6
*RUCA : CB 657 B 16
Bezit: 1–5
*RUCA : THEUN
Bezit: 1–3
*UFSIA : LZ 657 B-BERG 88
Bezit: 1–6
HA-H : 657 G-PRAK 1984
Bezit: 1–8; Handleiding
*AHB : 657 G-PRAK
Bezit: 1–6; CD–ROM
*RUCA : CB 657 B 4
Bezit: 1–6
*RUCA : THEUN
Bezit: 4–5
*UFSIA : LZ 657 B-IMPE 84
Bezit: 1–8
*UIA : CA - D 2
Bezit: 1–6; handleiding
*UIA : RECH 347.73 L-B-PRAK 84
Bezit: 1–6
Putzeys, Jacques. - Droit des transports et droit
maritime / Jacques Putzeys ;
[medew.] Marie-Ange Rosseels. - Bruxelles :
Bruylant, 1993. - 423 p. - (Travaux de la
Faculté de droit de l’Université catholique de
Louvain ; 6). - ISBN 2-8027-0827-9
HA-H : 347.79 G-PUTZ 1993
*UFSIA : LZ 347.79 G-PUTZ 93
*UIA : RECH 347.71 L-B-PUTZ 93
Raad voor de Reclame [Brussel]. Reclamereglementering in België : repertorium
op 1 juli 1997 / Raad voor de Reclame
[Brussel]. - 5e ed. - Brussel, 1997. - 162 p.
UIA : RECH 351.82 L-B-RECL 97
*RUCA : DPELS
*UIA : PSW 659 L-B-RECL 97
De rechtspersoon / [edit.] J.M.M. Maeijer. - 8e
ed. - Deventer : Tjeenk Willink, 1997. 579 p. - (Vertegenwoordiging en
rechtspersoon ; 2). - ISBN 90-271-4652-7
UIA : RECH 347 A-ASSE 73
Royakkers, Jean P. - Charte-parties : manuel
pratique de l’affrètement avec un précis des
conditions spéciales des principales
charte-parties / Jean P. Royakkers. - Anvers :
Lloyd anversois. - 262 p.
HA-H : 347.79 G-ROYA 1947
*RUCA : CBM-L 1121
Royakkers, Jean P. - Charte-parties : manuel
pratique de l’affrètement avec un précis des
conditions spéciales des principales
charte-parties / Jean P. Royakkers. - 2e ed. Anvers : Lloyd anversois, 1946. - 298 p.
HA-H : 347.79 G-ROYA 1946
*RUCA : CBM-L 1334
*UFSIA : MAG 307.5.18
*UIA : BC-B 7895
Rwankubito, Prudence. - Droit du transport /
Prudence Rwankubito. - Kigali : Imprimeur
Printerset, 1993. - 178 p. - (Manuels de droit
rwandais ; 3)
UIA : RECH 347.71 L-RWA-RWAN 93
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Advies over het voorontwerp van decreet
betreffende het voeren van een beleid ter
aanmoediging van de technologische
innovatie / Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen. - Brussel, 1998. - 10 p. (Adviezen . Aanbevelingen . Standpunten ;
1998:3)
UIA : RECH 34 F-SERV:A, 1998, 3
Somers, Eddy. - Inleiding tot het internationaal
zeerecht / Eddy Somers. - Antwerpen : Kluwer,
1984. - 442 p. - ISBN 90-6321-240-2
HA-H : 347.79 G-SOME 1984
Praktijkgids voor de jaarrekening /
[edit.] Herman van Impe ; et al. - Antwerpen :
Kluwer, 1984-. - Losbladig; met: Actuele
voorinformatie. - ISBN 90-671-6371-6
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
26
Lijst E: Economie
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs.
Project Open Universiteit. Beroepsuitoefening en aanverwante
problemen / Studiecentrum Open Hoger
Onderwijs. Project Open Universiteit ;
[edit.] Piet Henderikx. - 2e ed. - Leuven :
Acco, 1995. - 301 p. - (Inleidend overzicht van
het Belgisch recht ; 3). - ISBN 90-334-3337-0
HHA : LZ 34 L-B-OURE 1995:3
Theunis, Jan. - Arrest of ships : Belgium, The
Netherlands, India, Yugoslavia / Jan Theunis ;
Maarten Claringbould ; Winston Saldanha ; et
al. - London, 1986. - 128 p. - (Arrest of ships
series ; 2). - ISBN 1850440913
HA-H : 347.79 G-THEU 1986
*UIA : RECH 347.79 G-AS 85
Todd, Paul. - Modern bills of lading / Paul
Todd. - London : Collins, 1986. - 210 p. ISBN 0-00-383322-4
HA-H : 347.79 G-TODD 1986
*AHB : 347.79 G-TODD 87
UNESCO. - Copyright bulletin / UNESCO. Paris. - ISSN 0010-8634
UIA : BC 02 E-CB
Bezit: 30:3(1996)–
*UIA : RECH 34 E-CB
Bezit: 16(1982)
Verkoop van en waarborgen voor
consumptiegoederen : advies inzake Europees
richtlijnvoorstel over de verkoop van en de
waarborgen voor consumptiegoederen. - Den
Haag : Sociaal-Economische Raad, 1998. 45 p. - (Adviezen ; 1998:3). ISBN 90-6587-674-X
UFSIA : MAG-C 11905
Vincent, Anne. - Les groupes d’entreprises /
Anne Vincent ; Charles-X. Tulkens ; Xavier
Mabille. - Bruxelles : CRISP, 1997. - 27 p. (Les dossiers du CRISP ; 47). ISBN 2-87075060-9
SBA : 603767
RUCA : CB 658 M-B 40.805
*UIA : RECH 34 F-CRIS
Vos, de, Jacques. - Europees goederenvervoer
over land en zee in 1992 / Jacques de Vos. Gent : Euro Trans Lloyd Agency, c.1991. 672 p. - (Europees compendium ; 1991:1)
HA-H : 347.71 G-VOS 1992
*UFSIA : SR 36 E 20
*UIA : RECH 347.71 L-EG-VOS 91
Weerdt, de, Ivo. - Het verhandelbaar
cognossement : artikel 91 van de Belgische
zeewet / Ivo de Weerdt. - Antwerpen :
European Transport Law, 1991. - 142 p.
HA-H : 347.79 G-WEER 1991
*AHB : 347.79 L-B-WEER 91
*SBA : 553408
*UFSIA : SR 36 E 19
Weerdt, de, Ivo. - Zeerecht : grondbeginselen
van het Belgisch Privaatrechtelijk Zeerecht /
Ivo de Weerdt ; Robert Wijffels ; Lionel
Tricot. - Antwerpen : European Transport Law,
1998. - 422 p.
AHB : 347.79 L-B-WEER 98
Wildiers, Pierre. - Binnenvaartverzekering
(casco’s) / Pierre Wildiers. - Antwerpen :
Lloyd anversois, c.1948. - 220 p.
HA-H : 656.62 G-WILD 1948
*AHB : MAG-B 1.4156 WILD 48
*UFSIA : MAG 103 C 10
*UIA : RECH 347.764 L-B-WILD 48
Lijst E: Economie
april 1998
Wildiers, Pierre. - Le connaissement maritime /
Pierre Wildiers. - Anvers : Lloyd anversois,
1959. - 182 p.
HA-H : 347.79 G-WILD 1959
*AHB : MAG-B 1.780
*RUCA : CBM-L 1501
*UFSIA : MAG-B 19737
*UIA : RECH 347.79 L-B-WILD 59
Wildiers, Pierre. - Le contrat d’affrètement
maritime / Pierre Wildiers. - Anvers : Lloyd
Anversois, 1969. - 213 p.
HA-H : 347.79 G-WILD 1969
*AHB : MAG-B 1.2903
*RUCA : CBM 347 M-B 6.727
*UFSIA : MAG-B 20104
*UIA : RECH 347.79 L-B-WILD 69
Wildiers, Pierre. - Handboek voor
zeeverzekering : zeeverzekeringspolis van
Antwerpen van 1859, zeerisico’s, landrisico’s,
oorlogsrisico’s, avarij-grosse / Pierre
Wildiers ; Marcel Caethoven. - Antwerpen :
Lloyd anversois, c.1941. - 224 p. : ill.
HA-H : 347.764 G-WILD 1941
*AHB : 347.764 G-WILD 41
*SBA : E 107255
*UFSIA : MAG 39 A 689
*UIA : BC - B 3256
Wildiers, Pierre. - Manuel pratique des
assurances maritimes : marchandises, corps /
Pierre Wildiers ; Marcel Caethoven. - 3e ed. Anvers : Lloyd anversois, 1964. - 367 p.
HA-H : 347.764 G-WILD 1964
*AHB : 347.764 G-WILD 64
*UIA : BC-B 9245
Wildiers, Pierre. - Recueil d’études sur les
assurances maritimes / Pierre Wildiers. Anvers : Lloyd anversois, C. 1938. - 243 p.
HA-H : 347.79 G-WILD 1938
*RUCA : CBM-E 250
Wildiers, Pierre. - Transportverzekering
(goederen) / Pierre Wildiers. - Antwerpen :
Lloyd anversois, 1975. - 147 p.
HA-H : 347.764 G-WILD 1975
*UFSIA : LZ 368 G-WILD 75
*UIA : RECH 347.764 L-B-WILD 75
Wilford, Michael. - Time charters / Michael
Wilford ; Terence Coghlin ; Nicholas J. Healy ;
et al. - 2e ed. - London : Lloyd’s of London
Press, 1982. - 505 p. - ISBN 0-907432-13-1
HA-H : 347.79 G-WILF 1982
Wilson, D.J. - The law of general average and
the York-Antwerp rules / D.J. Wilson ;
[edit.] John Donaldson ; C.S. Staughton. - 10e
ed. - London : Stevens, 1975. - 544 p. - (British
shipping laws ; 7). - ISBN 0-420-42980-8
HA-H : 347.79 G-DONA 1975
*UFSIA : MAG 141 K 36.7
*UIA : BC-B 6239
*UIA : RECH 34 F-BSL:7
Wulff, Oliver. - Das UNCITRAL Modellgesetz
über den grenzüberschreitenden
Überweisungsverkehr / Oliver Wulff. Bielefeld : Gieseking, 1998. - 371 p. (Schriften zum deutschen und europäischen
Zivil-, Handels- und Prozessrecht ; 176). ISBN 3-7694-0276-6
UIA : RECH 34 F-SDEZ:176
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
351.72: Fiscaal recht
Adressen en bevoegdheden inzake BTW, 1997. Diegem : Ced.Samsom, 1997. - 92 p. (BTW-percentages van goederen en diensten ;
1997:1)
UIA : RECH 34 F-FDV:15, 1997, 1
Adressen inzake directe belastingen, 1997. Diegem : Ced.Samsom, 1998. - 334 p. (Fiscaal modellenboek ; 98:3) (Belasting over
de toegevoegde waarde ; 1997:1)
HA-H : 351.72 G-ADRE 1998
UFSIA : LZ 351.72 L-B-MAEC 79:S
UIA : RECH 34 F-FDV:14, 1997, 1
Belasting- en beleggingsgids. - Kapellen
UIA : CA - D 2
Bezit: (1993–1994); (1996–1998)
HA-H : 336.2 E-BELA
Bezit: (1998)–
*LUC : 336.2 BELA 1995Bezit: (1995); (1998)
*SBA : 557482
Bezit: (1990)–; ontbreekt: (1991–1993)
[316115] In depot sinds 1994
*UFSIA : LZ 336.2 L-B-BELA
Bezit: Alleen laatste jrg.
*UIA : RECH 351.72 L-B-BELA 90
Bezit: (1990)
Christiaens, Johan. - De jaarrekening invullen
en neerleggen : editie 1998 : inclusief de
sociale balans / Johan Christiaens ; Kris
Peeters ; Michel vander Linden ; et al. ;
[edit.] Els Wyns ; Laurence Cantineau. Diegem : Ced.Samsom, 1998. - 379 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1998:3)
HA-H : 657.4 G-CHRI 1998
UIA : RECH 34 F-BJD:1998,3
Couturier, Jos J. - Het Belgisch belastingrecht in
hoofdlijnen / Jos J. Couturier ; Bruno Peeters. 6e ed. - Antwerpen : Maklu, 1998. - 881 p. ISBN 90-6215-600-2
UIA : RECH 351.72 L-B-COUT 98
Decoene, Guy. - Kenmerkende BTW-arresten van
het Hof van Justitie / Guy Decoene ; Christoph
Lybeer. - Diegem : Ced.Samsom, 1997-. (Belasting over de toegevoegde waarde ;
1997:5)
UIA : RECH 34 F-FDV:14, 1997, 5
Bezit: 1
Engelman, M.M. - Stock lending in
internationaal perspectief : een vergelijking
van de fiscaalrechtelijke behandeling van stock
lending in respectievelijk Nederland, de
Verenigde Staten en Duitsland / M.M.
Engelman. - Rotterdam : Stichting Moret
Fonds, 1998. - 71 p. - (Moret scriptie reeks ;
26). - ISBN 90-72898-33-8
HHA : LZ 658 F 1:26
LUC : 351.72 ENGE 1998
UFSIA : LZ 351.72 G-ENGE 98
Europäische Gemeinschaften. Kommission. Europa in Bewegung / Europäische
Gemeinschaften. Kommission. - Luxembourg
HHA : D .-EURO
Bezit: (1991)
Ghyselen, M. - De fiscale gevolgen van nietige
rechtshandelingen in het kader van het
vennootschapsrecht / M. Ghyselen. - s.l. :
Kluwer Rechtswetenschappen, 1998. - 101 p. (Dossier BVBA in de praktijk : fiscaal ; 3)
UFSIA : MAG-B 39645
UFSIA : Recht
27
Lijst E: Economie
Ghyselen, M. - De fiscale gevolgen van nietige
rechtshandelingen in het kader van het
vennootschapsrecht / M. Ghyselen. - s.l. :
Kluwer Rechtswetenschappen, 1998. - 99 p. (Dossier NV in de praktijk : fiscaal ; 3)
UFSIA : LZ 347.72 L-B-BEHE 83:D,3
UFSIA : SR 36 F 2:D,3
Haustraete, José. - De boekhouding fiscaal
bekeken : editie 1997 / José Haustraete. Diegem : Samsom, 1996. - 242 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1996:29)
HA-H : 657 G-HAUS 1996
*LUC : 657 HAUS 1996
*UIA : RECH 34 F-BJD:1996 HAUS
Houtte, van, Jean. - Aanvaarding van de
rechtsnorm : houdingen en opinies t.a.v.
fiscaliteit en regels in de morele biosfeer / Jean
van Houtte ; Ivo Callens ; R. Lafaille ; et al. Antwerpen : Nederlandsche Boekhandel,
1973. - 143 p. - ISBN 90-28998-99-3
UFSIA : RT-G-HOUT 73
*UFSIA : DSSB 301.188.5 G-HOUT 73
*UFSIA : MAG-Coll 319.15.1.1
*UFSIA : RG-HB 61.2.17
*UIA : PSW 301.188.5 L-B-HOUT 73
Malherbe, Jacques. - Droit fiscal : l’impôt des
sociétés / Jacques Malherbe ; Michel de Wolf ;
Christine Schotte. - Bruxelles : Larcier, 1997. 453 p. - (Précis de la Faculté de droit de
l’Université catholique de Louvain ; 1997:1). ISBN 2-8044-0328-9
UIA : RECH 351.72 L-B-MALH 97
*UIA : RECH - PEET
Marlier, G. - BTW-rekeningen en invordering /
G. Marlier ; J. Willems. - Diegem :
Ced.Samsom, 1997. - 179 p. - (Belasting over
de toegevoegde waarde ; 1997:4)
UIA : RECH 34 F-FDV:14: 1997, 4
Overzicht van de fiscale rechtspraak, 1e helft
1997. - Diegem : Ced.Samsom, 1997. - 310 p. (Fiscaal wetboek = Code fiscal ; 1997:8)
HA-H : 351.72 G-OVER 1997
Overzicht van de fiscale rechtspraak, 2e helft
1996. - Diegem : Ced.Samsom, 1997. - 178 p. (Fiscaal wetboek = Code fiscal ; 1997:7)
HA-H : 351.72 G-OVER 1997
*UIA : RECH 34 F-FDV:1,52
Peeters, Kris. - Het vrije beroep en de
vennootschap : einde van de fiscale
successtory? / Kris Peeters ; Jan Verhoeye. Diegem : Samsom, 1997. - 101 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1997:27)
LUC : 351.72 PEET 1997
Vandenberghe, Luk. - Aftrek en teruggaaf van
BTW : analyse van de Europese bepalingen en
hun implementatie in de Belgische
BTW-reglementering, in vergelijking met de
reglementering in Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk /
Luk Vandenberghe. - Antwerpen : Intersentia,
1998. - 438 p. - ISBN 90-5095-029-9
UIA : RECH 351.72 G-VAND 98
Vandendriessche, Piet. - Fiscale
basisbegrippen : BTW / Piet Vandendriessche ;
Johan de Spiegeleer ; Danny Stas ; et al. Brugge : Die Keure, 1996. - 337 p. ISBN 90-6200-936-0
UIA : RECH 351.72 L-B-VAND 96
*UFSIA : Recht
Lijst E: Economie
april 1998
Wit, de, Annick. - Entrepot-regime / Annick de
Wit. - Diegem : Ced.Samsom, 1997. - 375 p. (BTW-percentages van goederen en diensten ;
1997:2)
UIA : RECH 34 F-FDV:15, 1997, 2
368: Verzekeringswezen
Eraly, L. - Geogenie standaard aardrijkskunde 1
& 2 / L. Eraly ; V. Gaeremynck ; P.
Hindryckx. - 1e ed. - Antwerpen : Standaard,
1997. - 160 p. : ill. - (Geogenie standaard
aardrijkskunde 1&2 ; 1997:1). - Met:
werkboek 1
HA-LAZ : 372.891 G-ERAL 1997
Bezit: basiswerk; werkboek 1
Fastré, L. - Business Class 3 : optie handel 4e
jaar / L. Fastré ; J. Umans. - 2e ed. - Deurne :
Plantyn, 1996. - 566 p. - ISBN 90-301-6198-1
HHA : LZ 372.833 Y-FAST 1996
Onze leefruimte, België en Europa / [edit.] Paul
van Ceunebroeck ; Jul Pauwels ; Luc van
Delm ; et al. ; [ill.] Luc Devos ; Frans
Depuydt. - Kapellen : Pelckmans, 1997. 96 p. : ill. 1 steekkaart klimaten van Europa. (Wereldvisie ; 1). - Met: werkboek; leidraad. ISBN 90-289-2371-3
HA-LAZ : 372.891 G-CEUN 1997
Antwerpse Lloyd. - Marine insurance in
Belgium : a tradition of quality / Antwerpse
Lloyd. - Antwerpen, 1994. - 48 p. : ill. - (Lloyd
special ; 1994:12)
UFSIA : MAG-T 90:1994,12
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1994,12:ENG
*SBA : 542926:1994,12
Dooghe, Gilbert. - Proeve van een
afhankelijkheidsverzekering in België / Gilbert
Dooghe ; Henk Vandenbroele. - Brussel,
1997. - 71 p. - (CBGS-document ; 1997:4)
Bezit: basisboek; handleiding; werkboek
UFSIA : PS 351.84 L-B-DOOG 97
*UIA : DIKR 372.891 Y-HECK 97
LUC : 368 DOOG 1997
Bezit: Basiswerk
*RUCA : CB 30 M-B 40.539
Spillemaeckers, Rudy. - Schoolatlas : België,
*UFSIA : DSSB 304 G-DOOG 97
Europa, de wereld / Rudy Spillemaeckers ; G.
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-DOOG 97
Küster. - Oostmalle : Sikkel, 1995. - 48 p. :
*UIA : PSW 351.84 L-B-DOOG 97
ill. - ISBN 90-260-0929-1
Hubbard, Thomas N. - Consumer beliefs and
HA-LAZ : 912 G-SPIL 1997
buyer and seller behavior in the vehicle
*SBA : D 584244
inspection market / Thomas N. Hubbard. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Wereldvisie / [edit.] Etienne van Hecke ; Dirk
Economic Research, 1997. - 28 p. - (NBER
Vanderhallen. - Kapellen : Pelckmans, 1997working paper series ; 6245). - a
HA-LAZ : 372.891 G-CEUN 1997
href=”http://www.nber.org/papers/w6245” http://www.nber.org/papers/w6245 /a
*UIA : DIKR 372.891 Y-HECK 97
UFSIA : MAG-T 91:6245
Philipson, Thomas. - Consumption vs.
51: Wiskunde
production of insurance / Thomas Philipson ;
George Zanjani. - Cambridge, Mass. : National
Advances in probability distributions with given
Bureau of Economic Research, 1997. - 44 p. marginals / [edit.] Giorgio Dall’Aglio ; Samuel
(NBER working paper series ; 6225). - a
Kota ; Gabriella Salinetti. -/aBoston : Kluwer,
href=”http://www.nber.org/papers/w6225” http://www.nber.org/papers/w6225
1991. - 231 p. - (Mathematics and its
UFSIA : MAG-T 91:6225
applications ; 67). - ISBN 0-7923-1156-6
Wildiers, Pierre. - Handboek voor
UFSIA : LZ 519.2 G-DALL 91
zeeverzekering : zeeverzekeringspolis van
Alber,
Hans-Dieter. - Materials with memory :
Antwerpen van 1859, zeerisico’s, landrisico’s,
initial-boundary value problems for
oorlogsrisico’s, avarij-grosse / Pierre
constitutive equations with internal variables /
Wildiers ; Marcel Caethoven. - Antwerpen :
Hans-Dieter Alber. - Berlin : Springer, 1998. Lloyd anversois, c.1941. - 224 p. : ill.
166 p. - (Lecture notes in mathematics ;
HA-H : 347.764 G-WILD 1941
1682). - ISBN 3-540-64066-5
*AHB : 347.764 G-WILD 41
LUC : 51 LNMA :1682 1998
*SBA : E 107255
Bauer, Edward L. - A statistical manual for
*UFSIA : MAG 39 A 689
chemists / Edward L. Bauer. - New York :
*UIA : BC - B 3256
Academic Press, 1961. - 156 p.
Wildiers, Pierre. - Recueil d’études sur les
HA-IA : 519.2 G-BAUE 1961
assurances maritimes / Pierre Wildiers. Anvers : Lloyd anversois, C. 1938. - 243 p.
Bayesian robustness : proceedings of the
Workshop on Bayesian Robustness / [edit.] J.O.
HA-H : 347.79 G-WILD 1938
Berger ; B. Betrò ; E. Moreno ; et al. *RUCA : CBM-E 250
Hayward, Calif. : Institute of Marhematical
Statistics, 1996. - 353 p. - (Lecture
notes-monograph series ; 29). 371.3: Didactiek
ISBN 0-940600-41-2
Coppieters, A. - Bedrijven : boekhouden en
LUC : 519.2 BERG 1996
beleid / A. Coppieters ; J. Houben ; L.
Bender, Edward A. - Mathematical methods in
Mondelaers ; et al. - 2e ed. - Leuven : Wolters,
artificial intelligence / Edward A. Bender. 1996. - 2 v. - (Economie ook voor jou ;
Washington : IEEE, 1996. - 636 p. - (IEEE
1996:1). - ISBN 90-309-1882-9
Computer Society Press technology series ;
HHA : LZ 372.833 Y-COPP 1996
1996:1). - ISBN 0-8186-7200-5
<
<
>
< >
>
< >
Bezit: 2
RUCA : WIN
Brigham, E. Oran. - The fast Fourier transform /
E. Oran Brigham. - Englewood Cliffs, N.J.,
1974. - 252 p. : ill. - ISBN 013307496X
HA-IA : 517.2 G-BRIG 1974
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
28
Lijst E: Economie
april 1998
*RUCA : CB 518 M-B 31.669
Hanken, A.F.G. - Inleiding tot de systeemleer /
Lanjouw, Jean O. - Preliminary injunctive
A.F.G. Hanken ; H.A. Reuver. - 2e dr. relief : theory and evidence from patent
*RUCA : VLEUV-P
*UIA : WIS 518 G-BRIG 74
Leiden : Stenfert Kroese, 1976. - 147 p. : ill. litigation / Jean O. Lanjouw ; Josh Lerner. ISBN 9020705881
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Carette, Ivan. - Statistiek in modules : een
Economic Research, 1996. - 31 p. - (NBER
HA-H : 681.3 G-HANK 1976
niet-wiskundige aanpak voor het HOBU / Ivan
working paper series ; 5689). - a
Carette ; Carine Feryn-Patfoort. - 2e ed. *RUCA : BROEC
href=”http://www.nber.org/papers/w5689” http://www.nber.org.pap
*UFSIA : LZ 518.6 G-HANK 76
Leuven : Wolters, 1990. - 189 p. UFSIA : MAG-T 91:5689
ISBN 90-309-7625-X
*UIA : PSW 65 G-HANK 76
Lay, David C. - Linear algebra and its
HA-IA : 519.2 G-CARE 1990
Hart, Oliver. - A new bankruptcy procedure that
applications / David C. Lay. - 2e ed. - Reading,
uses multiple auctions / Oliver Hart ; Rafael La
*LUC : 519.2 CARE 1990
Mass. : Addison-Wesley, 1997. - 486 p. *RUCA : BFG-HOUVE
Porta Drago ; Florencio Lopez-de-Silanes ; et
ISBN 0-201-76717-1
al. - Cambridge, Mass. : National Bureau of
*RUCA : CBG 519 M-B 40.297
*RUCA : CBG 519 N 114
Economic Research, 1997. - 19 p. - (NBER
UFSIA : LZ 512 G-LAY 97
working paper series ; 6278). - a
Carroll, Christopher D. - Death to the
Lidl, Rudolf. - Applied abstract algebra / Rudolf
href=”http://www.nber.org/papers/w6278” http://www.nber.org.papers/w6278
log-linearized Consumption Euler Equation!
Lidl ; Günter Pilz. - 2e ed. /a
- New York :
(and very poor health to the second-order
UFSIA : MAG-T 91:6278
Springer, 1998. - 486 p. - (Undergraduate texts
approximation) / Christopher D. Carroll. in mathematics ; 1998:1). Hibbard, Allen. - Calculus explorations using
Cambridge, Mass. : National Bureau of
ISBN 0-387-98290-6
mathematica / Allen Hibbard. - Fort Worth :
Economic Research, 1997. - 35 p. - (NBER
RUCA : WIN
Saunders , 1996. - 193 p. working paper series ; 6298)
ISBN 0-03-017424-4
Mattheij, R.M.M. - Beginwaardeproblemen in
UFSIA : MAG-T 91:6298
theorie en praktijk : analyse, numerieke
RUCA : WIN
methoden, modellen / R.M.M. Mattheij ; J.
Cooper, Russell. - Dynamic complementarities :
Jackson, J. Edward. - A user’s guide to principal
Molenaar. - Utrecht : Epsilon, 1991. - 293 p. a quantitative analysis / Russell Cooper ; Alok
components / J. Edward Jackson. - New York :
ISBN 90-5041-025-1
Johri. - Cambridge, Mass. : National Bureau of
Wiley, 1991. - 569 p. - (Wiley series in
Economic Research, 1996. - 39 p. - (NBER
RUCA : DSCHEP
probability and mathematical statistics :
working paper series ; 5691). - a
applied probability and statistics ; 1991:1). Neill, Hugh. - Help yourself to advanced
href=”http://www.nber.org/papers/w5691” http://www.nber.org.papers/w5691
/a
ISBN 0-471-62267-2
algebra / Hugh Neill. - London : Longman,
UFSIA : MAG-T 91:5691
1997. - 123 p. - ISBN 0-582-31805-X
UIA : WIS 519.2 G-JACK 91
RUCA : CBG 512 N 62
Distributions with fixed marginals and related
*LUC : 519.2 JACK 1991
topics / [edit.] Ludger Rüschendorf ; Berthold
*UFSIA : LZ 519.2 G-JACK 91
Neill, Hugh. - Help yourself to algebra / Hugh
Schweizer ; Michael D. Taylor. - Hayward,
*UIA : BIO 57.087 G-JACK 91
Neill. - London : Longman, 1997. - 75 p. Calif. : Institute of Mathematical Statistical,
ISBN 0-582-29068-6
Jorion, Philippe. - Value at risk : the new
1996. - 364 p. - (Lecture notes-monograph
benchmark for controlling market risk /
RUCA : CBG 512 N 63
series ; 28). - ISBN 0-940600-40-4
Philippe Jorion. - New York : McGraw-Hill,
Neill, Hugh. - Help yourself to integration /
LUC : 519.1 RUSC 1996
1997. - 332 p. - ISBN 0-7863-0848-6
Hugh Neill. - London : Longman, 1997. Dowling, Edward T. - Calculus for business,
UFSIA : LZ 658.149 G-JORI 97
91 p. - ISBN 0-582-31804-1
economics, and the social sciences / Edward T.
*HHA : LZ 658.14 G-JORI 1997
RUCA : CBG 512 N 64
Dowling. - New York : McGraw-Hill, 1990. Keller, Wolfgang. - Are international R&D
Perero, Mariano. - Historia e historias de
266 p. - (Schaum’s outline of theory and
spillovers trade-related? Analyzing spillovers
matemáticas / Mariano Perero. - México, D.F. :
problems (of) ; 1990:3). - ISBN 0-07-017673-6
among randomly matched trade partners /
Grupo Editorial Iberoamérica, 1994. - 193 p. RUCA : CB 517 N 98
Wolfgang Keller. - Cambridge, Mass. :
ISBN 970-625-052-2
*UFSIA : LZ 51 F 1:1990 DOWL
National Bureau of Economic Research,
UFSIA : MAG-B 39686
1997. - 17 p. - (NBER working paper series ;
Edgar, Gerald A. - Integral, probability, and
Proskurin,
Nikolai. - Cubic metapletic forms and
6065). - a
fractal measures / Gerald A. Edgar. - New
theta functions / Nikolai Proskurin.
- Berlin :
href=”http://www.nber.org/papers/w6065”
http://www.nber.org.papers/w6065
/a
York : Springer, 1998. - 286 p. Springer, 1998. - 196 p. - ISBN 3-540-63751-6
UFSIA : MAG-T 91:6065
ISBN 0-387-98205-1
LUC : 51 LNMA :1677 1998
Kharin, Yurij. - Robustness in statistical pattern
LUC : 517.3 EDGA 1998
Protter, Philip. - Stochastic integration and
recognition / Yurij Kharin. - Dordrecht :
Engel, Arthur. - Problem-solving strategies /
differential equations : a new approach / Philip
Kluwer, 1996. - 302 p. - (Mathematics and its
Arthur Engel. - New York : Springer, 1997. Protter. - Berlin : Springer, 1990. - 302 p. applications ; 380). - ISBN 0-7923-4267-4
403 p. - (Problem books in mathematics ;
(Applications of mathematics ; 21). 1998:1). - ISBN 0-387-98219-1
RUCA : CBG 519 M-B 40.710
ISBN 3-540-50996-8
UFSIA : LZ 51 G-ENGE 98
Kramer, J.T.A. - Systeem denken : inleiding tot
LUC : 519.1 PROT 1995
de begrippen en concepten / J.T.A. Kramer ; J.
*UIA : WIS 519.1 G-PROT 90
Ganeri, Anita. - Van telraam tot rekenmachine :
de Smit. - 3e ed. - Leiden, 1982. - 157 p. het verhaal van cijfers en tellen / Anita
Quaegebeur, Johan. - Wiskunde voor
ISBN 90-207-1126-1
economisten / Johan Quaegebeur ; Paul Igodt. Ganeri. - Amsterdam : De Lantaarn, 1997. 30 p. : ill. - (Reis door de tijd ; 1997:2). HA-H : 681.3 G-KRAM 1982
Leuven : Wolters, 1997. - 355 p. met:
Formularium. - ISBN 90-309-0015-6
ISBN 90-5426-844-1
*RUCA : CB 65 M B 22 063
RUCA : CB 330 N 225
HA-LAZ : 51 F 5:3
L1-Statistical procedures and related topics /
Bezit: 1
[edit.] Yadolah Dodge. - Hayward, Calif. :
Ganeri, Anita. - Van voet tot kilogram : Het
Institute
of
Mathematical
Statistics,
1997.
Romer,
David. - Misconceptions and political
verhaal van gewichten en maten / Anita
498 p. - (Lecture notes-monograph series ;
outcomes / David Romer. - Cambridge, Mass. :
Ganeri. - Amsterdam : De Lantaarn, 1997. 31). - ISBN 0-940600-43-9
National Bureau of Economic Research,
30 p. : ill. - (Reis door de tijd ; 1997:1). 1997. - 32 p. - (NBER working paper series ;
ISBN 90-5426-834-4
LUC : 519.2 DODG 1997
6117). - a
HA-LAZ : 51 F 5:4
Lanjouw, Jean O. - The enforcement of
href=”http://www.nber.org/papers/w6117” http://www.nber.org.pap
intellectual property rights : a survey of the
Hand, D.J. - Construction and assessment of
UFSIA : MAG-T 91:6117
empirical
literature
/
Jean
O.
Lanjouw
;
Josh.
classification rules / D.J. Hand. - Chichester :
Lerner.
Cambridge,
Mass.
:
National
Bureau
Roseaux.
- Graphes : leurs usages, leurs
Wiley, 1997. - 214 p. - (Wiley series in
of Economic Research, 1997. - 27 p. - (NBER
algorithmes / Roseaux. - Paris : Masson,
probability and statistics ; 1997:8). working paper series ; 6296)
1983. - 299 p. - (Exercices et problèmes résolus
ISBN 0-471-96583-9
de recherche opérationelle ; 1). UFSIA : MAG-T 91:6296
LUC : 519.2 HAND 1997
ISBN 2-903-60756-7
RUCA : WEVER
<
<
<
>
>
< >
>
< >
< >
<
<
Lijst E: Economie
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
29
Lijst E: Economie
Rosner, Bernard. - Fundamentals of
biostatistics / Bernard Rosner. - 4e ed. Belmont, Calif. : Duxbury Press, 1995. 682 p. - Met: 1 diskette. - ISBN 0-534-20940-8
UIA : GEN - WEYL
Bezit: –
*RUCA : CBG 57 N 20
Bezit: Basiswerk ; 1 diskette
*RUCA : WIN
Bezit: Basiswerk ; diskette
Salanié, Bernard. - The economics of contracts :
a primer / Bernard Salanié. - London : The
MIT Press, 1997. - 223 p. ISBN 0-262-19386-8
UFSIA : LZ 330.104 G-SALA 97
Sigman, Karl. - Stationary marked point
processes : an intuitive approach / Karl
Sigman. - New York : Chapman & Hall,
1994. - 200 p. - (Stochastic modeling series ;
1994:2). - ISBN 0-412-98431-8
UIA : WIS 519.1 G-SIGM 95
Spiegel, Murray R. - Schaum’s outline of theory
and problems of college algebra = College
algebra / Murray R. Spiegel ; Robert E.
Moyer. - 2e ed. - New York : McGraw-Hill,
1998. - 405 p. - (Schaum’s outline of theory
and problems (of) ; 1998:4). - Met:
CD-ROM. - ISBN 0-07-060266-2
LUC : 001 SCHA-SPIE 1998
Bezit: Basiswerk; CD–ROM
Spiegel, Murray R. - Statistics in SI units /
Murray R. Spiegel. - New York :
McGraw-Hill, 1972. - 359 p. - (Schaum’s
outline of theory and problems (of) ; 1972:1). ISBN 0-07-084399-6
HA-IA : 519.2 G-SPIE 1972
*HHA : LZ1 M statistiek-MUR
*HHA : MAG 73.7.055
*LUC : 001 SCHA-SPIE 1972
*RUCA : CB 519 N 2
*RUCA : CBG 519 N 2
*RUCA : KREDI
*RUCA : REMAU
*RUCA : SCHEU
*RUCA : VHECK
*UFSIA : LZ 519.2 G-SPIE 72
*UIA : NAT 530.02 G-SPIE 72
Statistics, probability and game theory : papers
in honor of David Blackwell / [edit.] T.S.
Ferguson ; L.S. Shapley ; J.B. MacQueen. Hayward, Calif. : Institute of Mathematical
Statistics, 1996. - 407 p. - (Lecture
notes-monograph series ; 30). ISBN 0-940600-42-0
LUC : 519.1 FERG 1996
Stephens, Larry J. - Schaum’s outline of theory
and problems of beginning statistics =
Beginning statistics / Larry J. Stephens. - New
York : McGraw-Hill, 1998. - 371 p. (Schaum’s outline of theory and problems (of) ;
1998:3). - ISBN 0-07-061259-5
LUC : 001 SCHA-STEP 1998
Svensson, Jakob. - Foreign aid and
rent-seeking / Jakob Svensson. - Washington,
D.C., 1998. - 28 p. - (Policy research working
paper ; 1880)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1880
Tacq, Jacques. - Multivariate analysis
techniques in social science research : from
problem to analysis / Jacques Tacq. - London :
Sage, 1997. - 411 p. - ISBN 0-7619-5273-X
RUCA : CB 519 M-B 40.737
Lijst E: Economie
april 1998
*LUC : 301.085 TACQ 1997
*UFSIA : PS 301.08 G-TACQ 97
*UIA : DIKR 51 G-TACQ 97
Temme, N.M. - Speciale functies in de
mathematische fysica / N.M. Temme. Utrecht : Epsilon, 1990. - 215 p. - (Epsilon
uitgaven ; 15). - ISBN 90-5041-019-7
RUCA : DSCHEP
Vylder, de, F. Etienne. - Life insurance theory :
actuarial perspectives / F. Etienne de Vylder. Boston : Kluwer , 1997. - 184 p. ISBN 0-7923-9995-1
UFSIA : LZ 519.5 G-VYLD 97
Winston, Wayne L. - Operations research :
applications and algorithms / Wayne L.
Winston. - 3e ed. - Belmont, Calif. : Duxbury
Press, 1994. - 1318 p. - Met: 1 diskette. ISBN 0-534-20971-8
RUCA : WEVER
Bezit: Basiswerk
*UFSIA : LZ 518.5 G-WINS 94
Bezit: Basiswerk; 1 diskette
Wintraecken, J.J.V.R. - NIAM cases / J.J.V.R.
Wintraecken. - Amsterdam : Academic
Service, 1992. - 144 p. - ISBN 90-6233-346-X
HA-H : 681.37 G-WINT 1992
*UIA : WIS 518.6 G-WINT 92
Wirsching, Günther J. - The dynamical system
generated by the 3n+1 function / Günther J.
Wirsching. - Berlin : Springer, 1998. - 158 p. (Lecture notes in mathematics ; 1681). ISBN 3-540-63970-5
LUC : 51 LNMA :1681 1998
63: Landbouw, incl. veeteelt,
jacht, visserij
Africa’s emerging maize revolution /
[edit.] Derek Byerlee ; Carl K. Eicher. Boulder : Lynne Rienner, 1997. - 301 p. ISBN 1-55587-754-0
RUCA : O 339.963 M-B 40.699
Bethe, H. - Natuur en landschap in het witte
gebied : effecten van verschillende
landbouwscenario’s / H. Bethe ; K.W. Ypma ;
[edit.] W. van Eck. - Wageningen : Informatieen KennisCentrum Natuurbeheer, 1997. 120 p. - (Achtergronddocument Project
natuurverkenning ’97 ; 9)
UIA : BIO 577.4 L-NL-ACHT 97
Deutscher Bauernverband [Bonn]. - Argumente
Situationsbericht : eine Hilfe für die
agrarpolitische Diskussion / Deutscher
Bauernverband [Bonn] ; Land-Data
[Visselhövede]. - Bonn
HHA : D 056-BAUE
Bezit: (1989)
Europese Commissie. DG X/A4
Voorlichtingscentra en Netwerken. - De
bescherming van de bossen in de Europese
Unie tegen luchtverontreiniging, 1987-1996 /
Europese Commissie. DG X/A4
Voorlichtingscentra en Netwerken. - Brussel :
s.n., 1997. - 24 p. - (Groen Europa ; 1997:1)
UFSIA : MAG-T 61:1997,1
Evaluatie bos / [edit.] J.M. Paasman. Wageningen : Informatie- en KennisCentrum
Natuurbeheer, 1997. - 88 p. : ill. (Achtergronddocument Project
natuurverkenning ’97 ; 6)
620.9: Energie-economie
UIA : BIO 577.4 L-NL-ACHT 97
Comisión Económica para América Latina. Karban,
Richard. - Induced responses to
América Latina y los problemas actuales de la
herbivory / Richard Karban ; Ian T. Baldwin. energı́a / Comisión Económica para América
Chicago : The University of Chicago Press,
Latina. - México, D.F. : Fondo de Cultura
1997. - 319 p. - ISBN 0-226-42496-0
Económica, 1975. - 508 p. - (Sección de obras
de economı́a ; 1975:2)
RUCA : BIO
UFSIA : MAG-B 39700
Obst, S. - Kwaliteitscertificering voor
landbouwprodukten en levensmiddelen / S.
Goulder, Lawrence H. - Energy taxes :
Obst ; M. Poudelet ; C. Sottong. - Brussel :
traditional efficiency effects and enviromental
s.n., 1996. - 45 p. - (Groen Europa ; 1996:1)
implications / Lawrence H. Goulder. UFSIA : MAG-T 61:1996,1
Cambridge Ma, 1993. - 50 p. - (NBER working
paper series ; 4582)
Practical animal handling / [edit.] Ronald S.
UFSIA : MAG-T 91:4582
Anderson ; Andrew T.B. Edney. - Oxford :
Pergamon Press, 1991. - 198 p. - (Pergamon
Metcalf, Gilbert E. - Measuring the energy
veterinary handbook series ; 1991:1). savings from home improvement investments :
ISBN 0-08-036152-8
evidence from monthly billing data / Gilbert E.
Metcalf ; Kevin A. Hassett. - Cambridge,
RUCA : BFG-HOUVE
Mass. : National Bureau of Economic
*RUCA : TEWO-WEYNS
Research, 1997. - 39 p. - (NBER working
Richards, A.J. - Plant breeding systems / A.J.
paper series ; 6074). - a
Richards. - 2e ed. - London : Chapman and
href=”http://www.nber.org/papers/w6074” http://www.nber.org.papers/w6074
Hall, 1997. - 529 p. - ISBN/a0-412-57450-0
UFSIA : MAG-T 91:6074
RUCA : BIO
Wolfram, Catherine D. - Strategic bidding in
Vandervelde, Emile. - Le socialisme et
multi-unit auction : an empirical analysis of
l’agriculture : cours professé en 1906 à
bids to supply electricity in England and
l’Université nouvelle de Bruxelles / Emile
Wales / Catherine D. Wolfram. - Cambridge,
Vandervelde. - Bruxelles : Lambertin, 1906. Mass. : National Bureau of Economic
93 p.
Research, 1997. - 53 p. - (NBER working
UFSIA : MAG-B 39727
paper series ; 6269). - a
*SBA : E 70699
href=”http://www.nber.org/papers/w6269” http://www.nber.org.papers/w6269
/a
UFSIA : MAG-T 91:6269
<
<
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
30
Lijst E: Economie
65: Bedrijfsorganisatie, incl.
ambachten
Abegg, Birgit. - 100 Briefe Deutsch für Export
und Import / Birgit Abegg. - Berlin :
Langenscheidt, 1997. - 160 p. (Langenscheidts Musterbriefe ; 1997:1). ISBN 3-468-41112-X
HA-H : 803.0 G-ABEG 1997
*RUCA : KREME
Abelman, Robert. - Reaching a critical mass : a
critical analysis of television entertainment /
Robert Abelman. - Mahwah, N.J. : Erlbaum,
1998. - 499 p. : ill. - (LEA’s communication
series ; 1998:1). - ISBN 0-8058-2200-3
UIA : PSW 654 L-USA-ABEL 98
Audiovisueel / [edit.] Hilde van den Bulck ;
Karla Puttemans ; Gust de Meyer. - Diegem :
Kluwer, 1997-. - Losbladig. - (Mediagids ; 2). ISBN 90-6716-856-4
HA-H : 659.3 G-FAUC 1997
Bezit: 1–2
UIA : CA - AVC
Bezit: 1
*HHA : LZ 659.3 A-MEDI 1997
Bezit: –
*UFSIA : LZ 659.3 A-FAUC 97:2
Bezit: –
*UIA : PSW 659.3 L-B-FAUC 97
Bezit: 1
Boeck, de, Willy. - RDS : radio data systeem /
Willy de Boeck. - Brussel : BRTN, 1996. 45 p. : ill.
UIA : PSW 654 G-BOEC 96
Cantor, Muriel G. - Prime-time television :
content and control / Muriel G. Cantor ; Joel
M. Cantor. - 2e ed. - Newbury Park, Calif. :
Sage, 1992. - 135 p. - (Sage commtext series ;
3). - ISBN 0-8039-3169-7
UFSIA : PS 659.3 G-CANT 92
Click-a-document : brieven op maat . - Mitchel
and Mitchell
RUCA : CB 800 M-B 40.829
Bezit: Handleiding ; Cd–Rom
Het continu kijkonderzoek : methodologische
beschrijving van het continu kijkonderzoek
(CKO). - Hilversum : Intomart, 1997. - 65 p.
UFSIA : PS 659.3 G-CONT 97
Het continu luisteronderzoek : methodologische
beschrijving van het radio-onderzoek,
1993/1994. - Hilversum : Intomart, 1994. 18 p.
UFSIA : PS 659.3 G-CONT 94
Duitsland. Deutscher Bundestag. Enquete
Kommission. Zukunft der Medien in
Wirtschaft und Gesellschaft. Deutschlands
Weg in die Informationsgesellschaft. Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt,
Wettbewerb : Rundfunkbegriff und
Regulierungsbedarf bei den Neuen Medien /
Duitsland. Deutscher Bundestag. Enquete
Kommission. Zukunft der Medien in
Wirtschaft und Gesellschaft. Deutschlands
Weg in die Informationsgesellschaft. - Bonn :
Zeitungs-Verlag Service, 1997. - 215 p. (Schriftenreihe ”Enquete Kommission :
Zukunft der Medien” ; 1). ISBN 3-929122-31-6
HHA : D 371.333-BUND
Lijst E: Economie
april 1998
Does, de, Bram. - Lexicon / Bram de Does ;
Enschedé Font Foundry. - Amsterdam :
Buitenkant, 1997. - ill. - ISBN 90-70386-79-8
SBA : 603860
In koeien van letters : 50 jaar Vlaamse
Bezit: (1997)
vormgeving : Museum voor Sierkunst en
Vormgeving, Gent, van 20 december 1997 tot
Handboek kantoorautomatisering. - Deurne,
1985-. - Losbladig
en met 1 maart 1998. - Gent : Museum voor
Sierkunsten en Vormgeving, 1997. - 346 p. :
HA-H : 681.3 G-HAND 1985
ill. - ISBN 90-74886-02-7
Bezit: 1–2
SBA : 603766
*RUCA : CBM 651 B 8
Bezit: 2
*AMVC : 188.093
Kaye, Martin. - Façade alphabets etcetera /
Hausman, Jerry. - Taxation by
telecommunications regulation / Jerry
Martin Kaye. - Amsterdam : Buitenkant,
1985. - 89 p. : ill. - ISBN 90-70386-06-2
Hausman. - Cambridge, Mass. : National
Bureau of Economic Research, 1997. - 25 p. SBA : 603862
(NBER working paper series ; 6260). - a
Lie,
-. - Cascading style sheets
href=”http://www.nber.org/papers/w6260” http://www.nber.org.papers/w6260
/a : designing for the
Web / Hkon Wium Lie ; Bert Bos. - Harlow :
UFSIA : MAG-T 91:6260
Addison Wesley Longman, 1997. - 279 p. :
Kubey, Robert. - Television and the quality of
ill. - ISBN 0-201-41998-X
life : how viewing shapes everyday
UFSIA : LZ 681.33 G-LIE 97
experience / Robert Kubey ; Mihaly
*HA-H : 681.33 G-LIE 1997
Csikszentmihalyi. - Hillsdale, N.J. : Erlbaum,
Renger,
Konrad. - Graphik der Niederlande,
1990. - 287 p. - ISBN 0-8058-0552-4
1508-1617 : Kupferstiche und Radierungen
UFSIA : PS 659.3 G-KUBE 90
von Lucas van Leyden bis Hendrik Goltzius :
Staatliche Graphische Sammlung München,
Oorschot, van, J.M. - Invoerpreparatie en
12. Oktober bis 2. Dezember 1979 / Konrad
uitvoerpresentatie / J.M. van Oorschot ;
Renger ; Cornelia Syre. - München : Staatliche
[medew.] W.C. van Manen ; et al. - ’s
Graphische Sammlung, 1979. - 80 p. : ill.
Gravenhage : Vuga, 1974. - 374 p. (Leerboeken informatica ; S,2:A). SBA : 603876
ISBN 90-6095-674-5
XML : principles, tools, and techniques /
HA-H : 681.35 G-OORS 1974
[edit.] Dan Connolly. - Cambridge, Mass. :
*RUCA : CBM 651 M-B 4.712
O’Reilly, 1997. - 248 p. - (World Wide Web
journal ; 2:4). - ISBN 1-5659-2349-9
Seymour-Ure, Colin. - The British press and
broadcasting since 1945 / Colin
UFSIA : LZ 681.35 G-CONN 97
Seymour-Ure. - 2e ed. - Oxford : Blackwell,
1996. - 289 p. - ISBN 0-631-19883-0
UFSIA : PS 659.3 L-GB-SEYM 96
656: Verkeersorganisatie. Post
Université libre de Bruxelles. Institut de
Air transport. - Antwerpen : Antwerpse Lloyd,
sociologie Solvay. Semaine sociale
1997. - 76 p. : ill. - (Lloyd special ; 1997:7)
universitaire [28: 1960]. - La télévision /
UFSIA : MAG-T 90:1997,7
Université libre de Bruxelles. Institut de
*AHB : T 476
sociologie Solvay. Semaine sociale
universitaire [28: 1960]. - Bruxelles, 1961. Annuaire du Port Autonome de Liège. - Anvers :
250 p.
Antwerpse Lloyd, 1998. - 80 p. : ill. - (Lloyd
special ; 1998:1)
UIA : BC-B 9294
*RUCA : CBM 654 M-B 7.421
AHB : T 476
*SBA : E 95003:28
Antwerp : Europe’s distribution center. University of California [Santa Barbara,
Antwerpen : Antwerpse Lloyd, 1993. - 133 p. :
Calif.]. Center for Communication and
ill. - (Lloyd special ; 1993:10)
Social Policy. - National television violence
UFSIA : MAG-T 90:1993,10
study / University of California [Santa Barbara,
*AHB : T 476
Calif.]. Center for Communication and Social
*HHA : MAG 00.0.000
Policy. - Thousand Oaks, Calif.
*RUCA : CB 65 E 10.652:1993,10:ENG
UIA : PSW 301 E-NATI
*SBA : 542629:1993,10
Bezit: 2(1995/1996)
Antwerp, a market for North America. Antwerpen : Antwerpse Lloyd, 1996. - 36 p. :
ill. - (Lloyd special ; 1996:6)
655: Drukkerij. Uitgeverij
UFSIA : MAG-T 90:1996,6
A la rencontre du livre d’art. *AHB : T 476
Saint-Maurice-sur-Moselle : DIAM’ART,
*HHA : MAG 00.0.000
*SBA : 542629:1996,6
1997. - ill.
SBA : 603602
Antwerp, port of freight forwarders by
excellence. - Antwerp : Antwerpse Lloyd,
Corbeels en Co. : twee eeuwen grafische
1994. - 52 p. : ill. - (Lloyd special ; 1994:6)
industrie in Turnhout / [edit.] Pierre
Delsaerdt. - Turnhout : Brepols, 1996. - 72 p. :
UFSIA : MAG-T 90:1994,6
ill. - ISBN 90-5622-014-4
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1994,6:ENG
UFSIA : RG 1087 B 28
*SBA : 542629:1994,6
*MPM : BM 33817
*MPM : BM 33818
*UFSIA : MAG-B 34591
European Audiovisual Observatory. Statistical yearbook : cinema, television, video
and new media made in Europe / European
Audiovisual Observatory. - Strassbourg
UFSIA : PS 659.3 B-STAT
<
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
< >
31
Lijst E: Economie
Antwerp, port of freight forwarders by
excellence. - Antwerp : Antwerpse Lloyd,
1996. - 48 p. : ill. - (Lloyd special ; 1996:11)
UFSIA : MAG-T 90:1996,11
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1996,11:ENG
*SBA : 542629:1996,11
Antwerp, the highest productivity at fair
conditions. - Antwerpen : Lloyd, 1995. - 64 p. :
ill. - (Lloyd special ; 1995:11)
UFSIA : MAG-T 90:1995,11
*AHB : T 476-95:11
*RUCA : CB 65 E 10.652:1995,11:ENG
*SBA : 542629:1995,11
Antwerp, Zeebrugge : Flanders prepares for the
next container revolution. - Antwerpen : Lloyd
anversois, 1995. - 60 p. - (Lloyd special ;
1995:7)
UFSIA : MAG-T 90:1995,7
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1995,7:ENG
*SBA : 542629:1995,7
Antwerpse Lloyd. - Antwerp, a mayor player in
the Far East trade / Antwerpse Lloyd. Antwerpen : Antwerpse Lloyd, 1996. - 36 p. :
ill. - (Lloyd special ; 1996:12B)
UFSIA : MAG-T 90:1996,12B
*AHB : T 476
*SBA : 542629:1996,12B
Antwerpse Lloyd. - Antwerp, the reliable
partner / Antwerpse Lloyd. - Antwerpen : s.n.,
1992. - 32 p. : ill. - (Lloyd special ; 1992:10)
UFSIA : MAG-T 90:1992,10,1
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1992,10:ENG
*SBA : 542629:1992,10
Antwerpse Lloyd. - Anvers travaille aujourd’hui
son avenir / Antwerpse Lloyd. - Antwerpen,
1998. - 52 p. : ill. - (Lloyd special ; 1998:3)
AHB : T 476
Antwerpse Lloyd. - Flanders : the hot spot for
car-carrying in Europe / Antwerpse Lloyd. Antwerpen, 1996. - 48 p. : ill. - (Lloyd special ;
1996:12)
UFSIA : MAG-T 90:1996,12
*AHB : T 476
*SBA : 542629:1996,12
Antwerpse Lloyd. - Jaarboek van de haven van
Antwerpen = Annuaire du port d’Anvers =
Antwerp Port Annual = Jahrbuch des
Antwerpener Hafens / Antwerpse Lloyd ;
Lloyd anversois. - Antwerpen. - Voortzetting
van: Maritiem jaarboek = Annuaire maritime
HA-H : 656.61 E-JAAR
Bezit: (1996–1997)
*AHB : J 2.55
Bezit: (1973)–
*HHA : LZ1 A.2 HAVEN 93
Bezit: (1993/1994)
*RUCA : CB 656 N 21
Bezit: (1995/1996)
*SBA : E 27732
Bezit: (1973/1974)–
[233067] Laatste jaargang SLZ rek 12c
*UFSIA : LZ 656.61 BA-JAAR
Bezit: (1973/1974–1980/1981); (1982/1983–1988/1989);
Oude jr. MAG 4219/5
Antwerpse Scheepvaartvereniging. Jaarverslag = Rapport annuel / Antwerpse
Scheepvaartvereniging ; Fédération maritime
d’Anvers. - Antwerpen. - Keerdruk;
voortzetting van: Rapport annuel; voortgezet
door: Jaarverslag
Lijst E: Economie
april 1998
AHB : J 2.64
Bezit: (1950)–
*RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.000
Bezit: (1966–1989); ontbreekt: (1987–1988)
*SBA : E 32556
Bezit: (1946–1989)
tt ”4199”;”h”;”2160 b”; /tt
<>
< >
*UFSIA : MAG 4191/4
Bezit: (1946–1989); ontbreekt: (1985)
Anvers, votre port = Antwerpen, ihr Hafen. Anvers : Antwerpse Lloyd, 1995. - 36 p. : ill. (Lloyd special ; 1995:5)
UFSIA : MAG-T 90:1995,5,1
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1995,5:MUL
*SBA : 542629:1995,5
Aral Aktiengesellschaft [Bochum]. - ARAL
Verkehrstaschenbuch / Aral Aktiengesellschaft
[Bochum]. - Bochum
HHA : D 056-ARAL
Bezit: 31(1988/1989)
*HHA : D 656-ARAL
Bezit: 31(1988–1989)
Astle, W.E. - International cargo carriers’
liabilities : the determination of some current
contractual problems arising from the
international carriage of goods / W.E. Astle. London : Fairplay, 1983. - 140 p. ISBN 0-905045-41-6
HA-H : 656 G-ASTL 1983
*AHB : 656 G-ASTL-INTE 83
Astle, W.E. - The safe port or berth reachable on
arrival : charterers’ and shipowners’
responsibilities and liabilities / W.E. Astle. London, 1986. - 109 p. - ISBN 0 905045 91 2
HA-H : 656.61 G-ASTL 1986
*UFSIA : LZ 656.61 G-ASTL 86
Astle, W.E. - Time charter withdrawals : an
examination of shipowners’ rights to withdraw
vessels from the service of time charterers /
W.E. Astle. - London : Fairplay, 1984. 136 p. - ISBN 0-905045-63-7
HA-H : 656.6 G-ASTL 1984
*UFSIA : LZ 656.6 G-ASTL 84
Bes, J. - Chartering and shipping terms :
practical guide for steamship companies / J.
Bes. - 2e dr. - Den Helder : De Boer, 1951. 336 p.
HA-H : 656.61 G-BES 1951
*SBA : 550290
*UFSIA : LZ 656.6 BB-BES 51
Bes, J. - Chartering and shipping terms :
practical guide for steamship companies,
masters, ship’s officers, shipbrokers,
forwarding agents, exporters, importers,
insurance brokers and banks / J. Bes. - 10e
ed. - London : Barker and Howard, 1977. 518 p. : ill.
HA-H : 656.61 G-BES 1977
Blow, Laura. - The distributional effects of taxes
on private motoring / Laura Blow ; Ian
Crawford. - London : s.n., 1997. - 57 p. - (IFS
commentary ; 65)
UFSIA : LZ 336.2 F 1:65
BMW AG. - Mobility in the process of change =
Mobilität im Wandel / [edit.] Gernot Brauer ;
BMW AG. - s.l., 1995. - 101 p. : ill. ISBN 3-9803462-8-5
HHA : D 301.172-BMWA
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bonnick, S. - Gramon chartering documents / S.
Bonnick. - 2e ed. - London : Lloyd’s of
London, 1988. - 220 p. : ill. ISBN 1-85044-203-7
HA-H : 347.79 G-BONN 1988
Booker, Mark D. - Containers : conditions, law
and practice of carriage and use / Mark D.
Booker. - London : Derek Beattie, 1987. 209 p. - ISBN 0-907591-04-3
HA-H : 656.61 G-BOOK 1987
Bezit: 1–2
Branch, Alan E. - Economics of shipping
practice and management / Alan E. Branch. London : Chapman and Hall, 1982. - 242 p. :
ill. - ISBN 0-412-16350-0
HA-H : 656.6 G-BRAN 1982
Branch, Alan E. - Economics of shipping
practice and management / Alan E. Branch. 2e ed. - London, 1988. - 360 p. ISBN 0 412 31030 9
HA-H : 656.6 G-BRAN 1988
*UFSIA : LZ 656.6 G-BRAN 88
Branch, Alan E. - The elements of shipping /
Alan E. Branch. - 5e ed. - London : Chapman
and Hall, 1981. - 391 p. : ill. ISBN 0-412-23710-5
HA-H : 656.61 G-BRAN 1981
Brodie, Peter R. - Illustrated dictionary of cargo
handling / Peter R. Brodie. - London : Lloyd’s
of London Press, 1991. - 175 p. : ill. ISBN 1-85044-340-8
HA-H : 656.61 G-BROD 1991
*AHB : 656.61 BB-BROD 91
*RUCA : CB 656 B 49
*RUCA : PEETE
Brown, Robert H. - Dictionary of marine
insurance terms / Robert H. Brown. - 4e dr. London, 1975. - 440 p. - ISBN 0-900886-11-0
HA-H : 656.61 B-BROW 1975
*UFSIA : LZ 656.61 B-BROW 75
Burg, van den, G. - Containerisation and other
unit transports / G. van den Burg. - London :
Hutchinson Benham, 1975. - 336 p.
HA-H : 656.6 G-BURG 1975
*AHB : 656.6 G-BURG 75
Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Handboek voor de marifonie in de
binnenvaart : uitgave 1996-1997 / Centrale
Commissie voor de Rijnvaart. - Den Haag :
Sdu, 1996. - 131 p. : ill. - Met:Bijlage. ISBN 90-12-08392-3
HA-H : 656.62 G-HAND 1996
Bezit: Basiswerk; Bijlage
Chrzanowski, Ignacy. - An introduction to
shipping economics / Ignacy Chrzanowski ;
[edit.] S.J. Wiater. - London : Fairplay, 1985. 131 p. - ISBN 0-905045-74-2
HA-H : 656.6 G-CHRZ 1985
*AHB : 656.6 G-CHRZ 85
*RUCA : CB 656 M-B 30.791
*UFSIA : LZ 656.6 G-CHRZ 85
Cocq van Delwijnen, de, Steven A.J. - Het GHR
en de oliesector / Steven A.J. de Cocq van
Delwijnen. - Rotterdam : Erasmus Universiteit,
1995. - 2 v.
AHB : 664 L-NL-COCQ 95
Bezit: 1–2
Dailami, Mansoor. - Infrastructure project
finance and capital flows : a new perspective /
Mansoor Dailami ; Danny Leipziger. Washington, D.C., 1997. - 30 p. - (Policy
research working paper ; 1861)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1861
32
Lijst E: Economie
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft. Lufthansa Jahrbuch / Deutsche Lufthansa
Aktiengesellschaft. - Köln. - ISSN 0176-5086
HHA : D 056-LUFT
Bezit: 5(1988)
Distribution and intermodalism start in
Antwerp. - Antwerpen : Antwerpse Lloyd,
1992. - 95 p. : ill. - (Lloyd special ; 1992:10)
UFSIA : MAG-T 90:1992,10,2
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1992,10:ENG
*SBA : 542629:1992,10
Downard, John M. - Managing ships / John M.
Downard. - London : Fairplay, 1984. - 154 p. (Ship management series ; 1984:1). ISBN 0-905045-59-9
HA-H : 656.61 G-DOWN 1984
*RUCA : CB 656 M-B 30.792
*UFSIA : LZ 656.61 G-DOWN 84
Downard, John M. - Running costs / John M.
Downard. - London : Fairplay, 1982. - 142 p. (Ship management series ; 1981:1). ISBN 0-905045-27-0
HA-H : 656.61 G-DOWN 1982
*RUCA : CB 656 M-B 30.325
Drewry Shipping Consultants. - World reefer
ports : competition in the global cool chain /
Drewry Shipping Consultants. - London :
Drewry, 1998. - 112 p. - (Drewry reports and
surveys ; 1998:3)
AHB : T 488:98:3
Durham, -. - Marine surveys : an introduction /
C.F. Durham. - London : Fairplay, 1982. 62 p. : ill. - ISBN 0-905045-33-5
HA-H : 656.61 G-DURH 1982
Dutch Foundation for Intermodal Transport. Intermodal innovator / Dutch Foundation for
Intermodal Transport ; European Intermodal
Association ; Transport Echo. - Antwerpen :
Transmedia, 1997. - 23 p. - (Transport echo ;
1997:2,S)
UFSIA : MAG-C 11917
*AHB : 656 G-INTE 97
Eibl, Peter. - Computerised vehicle routing and
scheduling in road transport / Peter Eibl. Aldershot : Avebury, 1996. - 318 p. ISBN 1-85972-275-x
LUC : 681.3 EIBL 1996
*RUCA : CB 656 M-B 39.184
*UFSIA : LZ 656.1 G-EIBL 96
Evans, J.J. - Quantitative methods in maritime
economics / J.J. Evans ; P.B. Marlow. London : Fairplay Publications, 1986. 201 p. - ISBN 0 905045 80 7
HA-H : 656.61 G-EVAN 1986
*AHB : 656.61 G-EVAN 86
*RUCA : CB 656 M-B 33.477
*UFSIA : LZ 656.6 G EVAN 86
Flanders : a ro-ro hub. - Antwerpen : Antwerpse
Lloyd, 1996. - 48 p. : ill. - (Lloyd special ;
1996:5B)
UFSIA : MAG-T 90:1996:5B
*AHB : T 476
*HHA : MAG 00.0.000
*SBA : 542629:1996,5
*SBA : 542629:1996,5B
Lijst E: Economie
april 1998
Goolsbee, Austan. - Estimating adjustment costs
Horizonte der Mobilität : BMW im Gespräch /
with data on heterogeneous capital goods /
[edit.] Wolfgang Armbrecht ; Gernot Brauer. Austan Goolsbee ; David B. Gross. s.l. : BMW, 1992-1995. - 2 v. - (BMW
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Dossiers ; 17). - ISBN 3-9803462-7-7
Economic Research, 1997. - 31 p. - (NBER
HHA : D 301.172-BMWD
working paper series ; 6342). - a
Bezit: 1–2
href=”http://www.nber.org/papers/w6342” http://www.nber.org.papers/w6342 /a
Horst, van der, H.J. - Goederenvervoer per
UFSIA : MAG-T 91:6342
binnenschip / H.J. van der Horst ; L.L.M. van
Gorton, Lars. - Shipbroking and chartering
der Kolk ; J.J. Schat. - Zwolle : Tjeenk
practice / Lars Gorton ; Rolf Ihre ; Arne
Willink, 1987. - 137 p. - ISBN 90-2712-513-9
Sandevärn. - 3e ed. - London : Lloyd’s of
HA-H : 656.62 G-HORS 1987
London Press, 1990. - 297 p. *AHB : 347.71 L-NL-HORS 87
ISBN 1-85044-256-8
Immer, John R. - Cargo handling / John R.
HA-H : 347.79 G-GORT 1990
Immer. - Washington : Work Saving
Graham, Ian. - Onderzeeërs / Ian Graham. International, 1984. - 316 p. Aartselaar : Zuidhollandse Uitgeverij, 1990. ISBN 0-914501-03-8
32 p. : ill. - (Hoe werkt het ? ; 1990:2). HA-H : 656.6 G-IMME 1984
ISBN 90-243-4435-2
Information systems in logistics and
HA-LAZ : 001 G-GRAH 1990
transportation / [edit.] Bernhard Tilanus. Graham, M.G. - Containerisation in the
Oxford : Pergamon Press, 1997. - 339 p. eighties / M.G. Graham ; D.O. Hughes. ISBN 0-08-04305-46
London : Lloyd’s of London Press, 1985. UFSIA : LZ 656 G-TILA 97
237 p. - ISBN 1 85044 068 9
International Cargo Handling Co-ordination
HA-H : 656 G-GRAH 1985
Association. - ICHCA news and cargo today /
*AHB : 656.6 G-GRAH 85
International Cargo Handling Co-ordination
*RUCA : CB 656 M-B 32.971
Association. - London. - Voortzetting van:
*UFSIA : LZ 656.6 G GRAH 85
Cargo today
Gram, Per. - Chartering documents / Per Gram. RUCA : CB 65 E 11.419
London : Lloyd’s of London, 1981. - 177 p. Bezit: (Feb./Mar. 1998)–
ISBN 0-907432-03-4
*UFSIA : LZ 656:4 (T)
Bezit: (Feb./Mar. 1998)–
HA-H : 347.79 G-GRAM 1981
Oude jr. MAG 3258/2
Grey, Michael. - Lloyd’s List and the Maritime
Industry salute to youth & training / Michael
International Chamber of Commerce [Paris]. Grey. - London : Lloyd’s List, 1998. - 28 p. The development of international container
(Lloyd’s List ; 1998:3B)
transport : its application in developing
countries / International Chamber of
AHB : T 487
Commerce [Paris]. - Paris, 1977. - 22 p. : ill.
Handbook Port of Helsinki. - Helsinki : s.n.,
HA-H : 656 G-DEVE 1977
1986. - 31 p.
*UFSIA : MAG 145.1.1
AHB : J 2.162-HB
Kanaal-Haven-Schelde-Brussel.
- Antwerpen :
Bezit: (1986)–
Antwerpse Lloyd, 1991. - 75 p. : ill. - (Lloyd
Haven van Brussel : jaarboek van de Haven van
special ; 1991:4)
Brussel / [edit.] Flor van Otterdyk. UFSIA : MAG-T 90:1991,4
Antwerpen : Antwerpse Lloyd, 1994. - 64 p. :
*AHB : 656.62 L-B-KANA 91
ill. - (Lloyd special ; 1994:5)
*RUCA : CB 65 E 10.652:1991,4
UFSIA : MAG-T 90:1994,5,2
*SBA : 542629:1991,4
*RUCA : CB 65 E 10.652:1994,5
Laurence,
C.A. - Vessel operating economies /
*SBA : 542629:1994,5
C.A. Laurence. - London : Fairplay, 1984. Havenbedrijf. Algemene Directie. 60 p. - ISBN 0-905045-71-8
Reglementen en tarieven van de haven van
HA-H : 656.61 G-LAUR 1984
Antwerpen = Règlements et tarifs du port
*AHB : 656.61 G-LAUR 84
d’Anvers = Verordnungen und Tarife des
*RUCA : CB 656 M-B 30.187
Antwerpener Hafens = Regulations and tariffs
of the port of Antwerp / Havenbedrijf.
Lloyd’s ports of the world. - London. Algemene Directie ; Groepering der
ISSN 0266-6197
Havenbelangen [Antwerpen]. - Antwerpen . HA-H : 656.6 E-LLOY
Voortzetting van Haven van Antwerpen:
Bezit: (1993)
vademecum titel varieert
*AHB : J 1.78
Bezit: 2(1983)–
AHB : J 2.49/R
Bezit: (1995)–
*RUCA : CB 65 E-PW
Bezit: 2(1983)–
Het havencentrum Lillo verzet de bakens . *UFSIA
: LZ 656.6 BA-PORW
Antwerpen : Lloyd anversois, 1995. - 40 p. Bezit: 1(1982); 3(1984); 4(1985); 7(1989); 11(1993);
14(1996)
(Lloyd special ; 1995:10)
Oude jr. MAG 4219/6
UFSIA : MAG-T 90:1995,10
Logistieke lobby’s in Den Haag en Brussel :
*AHB : T 487
goederen kunnen niet lopen. - Den Haag :
*SBA : 542629:1995,10
SMO, 1997. - 151 p. - (SMO-publikatie ;
Hill, D.J. - CMR : contracts for the international
1997:9). - ISBN 90-6962-137-1
carriage of goods by road / D.J. Hill ; A.D.
RUCA : CB 30 F 10.104:1997,9
Messent. - 2e ed. - London : Lloyd’s of
London, 1984. - 288 p. - ISBN 0-907432-55-7
HA-H : 347.71 G-HILL 1984
<
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
< >
33
Lijst E: Economie
Lopez, Norman J. - Bes’ chartering and
shipping terms / Norman J. Lopez. - 11e ed. London : Barker and Howard, 1992. - 641 p. ISBN 0900-133-14-7
HA-H : 656.61 B-LOPE 1992
Lüddeke, Christof F. - Marine claims / Christof
F. Lüddeke. - London : Lloyd’s of London,
1993. - 310p. - (Lloyd’s List ; 1993:1). ISBN 1-85044-540-0
HA-H : 347.79 G-LUED 1993
Maatschappij van de Brugse
Zeevaartinrichtingen. - Haven
Brugge-Zeebrugge : jaarverslag /
Maatschappij van de Brugse
Zeevaartinrichtingen. - Brugge. - Voortzetting
van: Verslagen; met: Haven
Brugge-Zeebrugge: jaarrekening: (1974-1984)
AHB : J 2.118
Bezit: (1971–1980); (1984–1987); (1989)–
*SBA : E 238757
Bezit: (1974–1979)
[233247]
*UFSIA : LZ-STA-B 656.61 HBZ
Bezit: (1974)–
Oude jr. MAG 4199/3
Metaxas, Basil N. - Flags of convenience : a
study of internationalisation / Basil N.
Metaxas. - Aldershot : Gower, 1985. - 107 p. ISBN 0-566-00763-0
HA-H : 656.61 G-META 1985
*AHB : 656.6 G-META 85
*RUCA : CB 656 M-C 13.151
*UFSIA : LZ 656 G-META 85
Nakagawa, Dai. - Funding transport systems : a
comparison among developed countries / Dai
Nakagawa ; Ryoji Matsunaka. - Amsterdam :
Elsevier, 1998. - 190 p. - ISBN 0-08-043071-6
RUCA : WINKE
Nationale Bank van België. Bijbank
Antwerpen. - Het economisch belang van de
haven van Antwerpen / Nationale Bank van
België. Bijbank Antwerpen. - Antwerpen
AHB : J 2.58
Bezit: (1990)–
*UFSIA : LZ-STA-B-ANTW 656.61 HAAN
Bezit: (1995)–
Oude jr. ANN B/2340
NV Zeekanaal en watergebonden grondbeheer
Vlaanderen. - Antwerpen : Antwerpse Lloyd,
1995. - 44 p. : ill. - (Lloyd special ; 1995:3)
UFSIA : MAG-T 90:1995,3,2
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1995,3
*SBA : 542629:1995,3
NV Zeekanaal en watergebonden grondbeheer
Vlaanderen. - Antwerpen : Antwerpse Lloyd,
1996. - 56 p. : ill. - (Lloyd special ; 1996:5)
UFSIA : MAG-T 90:1996,5
*HHA : MAG 00.0.000
*RUCA : CB 65 E 10.652:1996,5
*SBA : 542629:1996,5
Openhavendagen. - Antwerpen : Antwerpse
Lloyd, 1994. - 48 p. : ill. - (Lloyd special ;
1994:9)
UFSIA : MAG-T 90:1994,9
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1994,9
*SBA : 542629:1994,9
Packard, William V. - Laytime calculating /
William V. Packard. - London : Fairplay
Publications, 1979. - 77 p. : ill. - (Tramp ship
series ; 1979:1). - ISBN 0-905045-09-2
Lijst E: Economie
april 1998
HA-H : 656.61 G-PACK 1979
*UFSIA : LZ 656.61 G-PACK 79
Packard, William V. - Sale and purchase /
William V. Packard. - London : Fairplay,
1981. - 99 p. : ill. - (Tramp ship series ;
1981:1). - ISBN 09050450289
HA-H : 656.61 G-PACK 1981
*UFSIA : LZ 656.61 G-PACK 81
Packard, William V. - Sale and purchase /
William V. Packard. - 2e ed. - London :
Fairplay, 1988. - 124 p. : ill. - (Tramp ship
series ; 1988:1). - ISBN 1-870093-10-0
HA-H : 656.61 G-PACK 1988
Packard, William V. - Timechartering / William
V. Packard. - London : Fairplay, 1980. - 99 p. :
ill. - (Tramp ship series ; 1980:1). ISBN 0-905045-16-5
HA-H : 656.61 G-PACK 1980
*UFSIA : LZ 656.61 G-PACK 80
Packard, William V. - Voyage estimating /
William V. Packard. - 2e ed. - London :
Fairplay, 1981. - 79 p. : ill. - (Tramp ship
series ; 1981:2). - ISBN 0905045084
HA-H : 656.61 G-PACK 1981
*UFSIA : LZ 656.61 G-PACK 81
PC-Navigo 3.0 : een automatische vaarwijzer
voor de binnenwateren. - Amsterdam :
Noorderzon Cruises, 1996. - 2 Diskettes. Met:Handleiding
HA-H : 656.60 G-PCNA 1996
Bezit: 2 FD; Handleiding
Pearson, Roy. - Container ships and shipping /
Roy Pearson. - London : Fairplay, 1988. 260 p. - ISBN 0 905045 90 4
HA-H : 656.61 G-PEAR 1988
*AHB : 656.61 G-CONT 88
*UFSIA : LZ 656.6 G-PEAR 88
Port autonome de Liège. - Annuaire du Port
autonome de Liège / Port autonome de Liège ;
Antwerpse Lloyd. - Anvers
AHB : J 2.111
Bezit: (1992)–
Port de Bruxelles. - Anvers : Antwerpse Lloyd,
1994. - 64 p. : ill. - (Lloyd special ; 1994:5)
UFSIA : MAG-T 90:1994,5,1
*SBA : 542629:1994,5
Port of Antwerp. - Antwerp : Antwerpse Lloyd,
1994. - 48 p. : ill. - (Lloyd special ; 1994:4)
UFSIA : MAG-T 90:1994,4,1
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1994,4
*SBA : 542629:1994,4
Ports of Europe. - Cheshire
AHB : J 2.44
Bezit: (1992–1993); (1996)–
Promotie Binnenvaart Vlaanderen. Vademecum / Promotie Binnenvaart
Vlaanderen. - Hasselt, 1996-. - Losbl.
HA-H : 656.62 G-VADE 1996
*UFSIA : LZ 656.62 L-B-VADE 96
Quilter, John. - Rotterdam : at the centre of
world trade / John Quilter. - London, 1998. 35 p. : ill. - (Lloyd’s List ; 3)
AHB : T 487
Rebelo, Jorge. - Lessons from São Paulo’s
metropolitan busway concessions program /
Jorge Rebelo ; Pedro Benvenuto. - Cambridge,
Mass., 1997. - 17 p. - (Policy research working
paper ; 1859)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1859
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Rheinschiffahrtsdirektion Basel. - Rheinhäfen
beider Basel : Jahresbericht /
Rheinschiffahrtsdirektion Basel. - Basel
AHB : J 2.601
Bezit: (1993–1996)
Ro-ro. - Antwerpen : De Lloyd, 1994. - 56 p. :
ill. - (Lloyd special ; 1994:4)
UFSIA : MAG-T 90:1994,4,2
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1994,4:ENG
*SBA : 542629:1994,4
Studiecentrum voor de Expansie van
Antwerpen. - EEG-aktie inzake
zeescheepvaart / Studiecentrum voor de
Expansie van Antwerpen. - Antwerpen, 1979. 45 p.
HA-H : 656.61 G-EEG 1979
*AHB : 656.61 L-EG-SEA 79
*HHA : MAG 14.8.048
*SBA : E 260715
*UFSIA : MAG-C 1222
Vanplantinga, John R. - Shipping for profit : a
guide to stevedoring management / John R.
Vanplantinga. - London : Fairplay, 1984. 57 p. : ill. - ISBN 0-905-04556-4
HA-H : 656.61 G-VANP 1984
*RUCA : CB 656 M-B 30.790
*UFSIA : LZ 656.6 G-VANP 84
Verband der Automobilindustrie [Frankfurt
am Main]. - Tatsachen und Zahlen aus der
Kraftverkehrswirtschaft / Verband der
Automobilindustrie [Frankfurt am Main]. Frankfurt am Main. - ISSN 0083-548X
HHA : D 056-VDAU
Bezit: 53(1989)
Volker, Hanneke. - Prisma vakwoordenboek
transport / Hanneke Volker ; Ellen de Wilde. Utrecht : Spectrum, 1996. - 167 p. - (Prisma
vakwoordenboeken ; 1996:1). ISBN 90-274-4462-5
HA-H : 656 B-VOLK 1996
Walsh, Claire. - Maritime transport
international : the international review for the
maritime transport industry / [edit.] Douglas
Ward ; Claire Walsh ; Bridget Hogan. - London
AHB : J 2.69
Bezit: (1993)–
Wildiers, Pierre. - Binnenvaartverzekering
(casco’s) / Pierre Wildiers. - Antwerpen :
Lloyd anversois, c.1948. - 220 p.
HA-H : 656.62 G-WILD 1948
*AHB : MAG-B 1.4156 WILD 48
*UFSIA : MAG 103 C 10
*UIA : RECH 347.764 L-B-WILD 48
Wilford, Michael. - Time charters / Michael
Wilford ; Terence Coghlin ; Nicholas J. Healy ;
et al. - 2e ed. - London : Lloyd’s of London
Press, 1982. - 505 p. - ISBN 0-907432-13-1
HA-H : 347.79 G-WILF 1982
Worsford, Frank. - Freight transport and the
environment : the British distribution
industry’s response to the environmental
challenge / Frank Worsford ; Beryl Blair. London : British Library, 1996. - 195 p. ISBN 0-7123-0834-2
UFSIA : LZ 656 G-WORS 96
34
Lijst E: Economie
april 1998
UFSIA : LZ 657.2 G-JORI 98
Zingales, Luigi. - Survival of the fittest or the
fattest? Exit and financing in the trucking
Jorissen, Ann. - [Overdrukken] / Ann Jorissen. industry / Luigi Zingales. - Cambridge, Mass. :
1989National Bureau of Economic Research,
UFSIA : MAG-H 210
1997. - 48 p. - (NBER working paper series ;
Lembre, de, Erik. - Accountancy in de praktijk /
6273). - a
Erik de Lembre ; Paul Beghin
href=”http://www.nber.org/papers/w6273” http://www.nber.org.papers/w6273
/a ; Luc Cappelle ;
et al. - Brussel : CED. Samsom, 1983-. - 11 v. UFSIA : MAG-T 91:6273
Losbladig; met: Band dossiers, &:
Contactbrief boekhouding en jaarrekening
HA-H : 657.6 G-ACCO 1983
657: Boekhouding.
<
>
Accountancy
Christiaens, Johan. - De jaarrekening invullen
en neerleggen : editie 1998 : inclusief de
sociale balans / Johan Christiaens ; Kris
Peeters ; Michel vander Linden ; et al. ;
[edit.] Els Wyns ; Laurence Cantineau. Diegem : Ced.Samsom, 1998. - 379 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1998:3)
HA-H : 657.4 G-CHRI 1998
UIA : RECH 34 F-BJD:1998,3
Cummins, Jason G. - Accounting standards,
information flow, and firm investment
behavior / Jason G. Cummins ; Trevor S.
Harris ; Kevin A. Hassett. - Cambridge, Mass.,
1994. - 44 p. - (NBER working paper series ;
4685)
UFSIA : MAG-T 91:4685
Elliott, Nicola. - Basic accounting for credit and
savings schemes / Nicola Elliott. - Oxford :
Oxfam, 1997. - 94 p. - ISBN 0-85598-342-6
RUCA : O 657 M-B 40.729
Groot, T.L.C.M. - Financieel management van
non-profit organisaties / T.L.C.M. Groot ;
J.H.R. van de Poel. - Groningen :
Wolters-Noordhoff, 1985. - 200 p. : ill. ISBN 90 01 30316 1
HA-S : 658.141 G-GROO 1985
*LUC : 658.14 GROO 1985
*UFSIA : LZ 658.14 G-GROO 85
Groot, de, B.M. - Algemene beginselen der
accountancy / B.M. de Groot. - Utrecht : De
Haan, 1950. - 254 p.
HA-H : 657 G-GROO 1950
*HHA : LZ1 H.6 DEGRO 50
*RUCA : CBM-F 1070
*UFSIA : MAG 314.1.4
Haustraete, José. - De boekhouding fiscaal
bekeken : editie 1997 / José Haustraete. Diegem : Samsom, 1996. - 242 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1996:29)
HA-H : 657 G-HAUS 1996
*LUC : 657 HAUS 1996
*UIA : RECH 34 F-BJD:1996 HAUS
Instituut der Bedrijfsrevisoren [Brussel]. Vademecum van de bedrijfsrevisor :
plichtenleer en controlenormen / [edit.] Henri
Olivier ; Veerle van de Walle ; Instituut der
Bedrijfsrevisoren [Brussel]. - 6e ed. - Diegem :
Kluwer/Ced.Samsom, 1997. - 696 p. ISBN 90-5334-982-0
RUCA : CB 657 M-B 40.705
*HA-H : 657.6 G-OLIV 1997
*HHA : LZ 657.6 G-OLIV 1997
*LUC : 174 OLIV 1997
*RUCA : THEUN
Jorissen, Ann. - Management accounting / Ann
Jorissen ; C. Lefebvre ; A. Popleu ; et al. Antwerpen : Standaard, 1998. - 260 p. ISBN 90-341-0934-8
Lijst E: Economie
< >
Bezit: 1–12
*HHA : LZ1 M accountancy-DEJ
Bezit: 1
*RUCA : CFO
Bezit: 1–10 ; Dossiers
*UIA : CA - D 2
Bezit: 1–11; met: 2 v. dossiers
Ooghe, Hubert. - De financiële toestand van de
Belgische ondernemingen : sleutelratio’s en
risico-indicatoren, 1992-1996 / Hubert Ooghe ;
Alexander Dehaene. - Diegem :
Kluwer/Ced.Samsom, 1998. - 106 p. (Praktijkgids voor de jaarrekening ; D:2)
(Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1998:2). - Met: Tabellen en figuren
UIA : CA - D2
Bezit: Basiswerk; tabellen en figuren
UIA : RECH 347.73 L-B-OOGH 98
Bezit: Basiswerk; tabellen en figuren
UFSIA : LZ 657 B-IMPE 84:D,2
Bezit: Basiswerk; Tabellen en figuren
Panis, Astrid. - Stappenplan voor het
jaarverslag / Astrid Panis ; Bart Verduyn. Deventer : Kluwer, 1997. - 64 p. (Communicatie memo’s ; 6) (Intern/extern :
het integreren van communicatie in bedrijven,
organisaties en instellingen ; 1997:23). ISBN 90-267-2652-X
UIA : PSW 655 G-PANI 97
HA-S : 659.3 F 1:6
UFSIA : LZ 659 G-PANI 97
*HHA : V-HHA
*LUC : 659 PANI 1997
Peeters, Kris. - Het vrije beroep en de
vennootschap : einde van de fiscale
successtory? / Kris Peeters ; Jan Verhoeye. Diegem : Samsom, 1997. - 101 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1997:27)
LUC : 351.72 PEET 1997
Praktijkgids voor de geconsolideerde
jaarrekening / [edit.] Pierre Berger ; et al. Antwerpen : Kluwer, 1988-. - 5 v. - Losbladig;
met: Actuele voorinformatie. ISBN 9067160709
HA-H : 657 G-PRAK 1988
Bezit: 1–6
*RUCA : CB 657 B 16
Bezit: 1–5
*RUCA : THEUN
Bezit: 1–3
*UFSIA : LZ 657 B-BERG 88
Bezit: 1–6
Praktijkgids voor de jaarrekening /
[edit.] Herman van Impe ; et al. - Antwerpen :
Kluwer, 1984-. - Losbladig; met: Actuele
voorinformatie. - ISBN 90-671-6371-6
HA-H : 657 G-PRAK 1984
Bezit: 1–8; Handleiding
*AHB : 657 G-PRAK
Bezit: 1–6; CD–ROM
*RUCA : CB 657 B 4
Bezit: 1–6
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
*RUCA : THEUN
Bezit: 4–5
*UFSIA : LZ 657 B-IMPE 84
Bezit: 1–8
*UIA : CA - D 2
Bezit: 1–6; handleiding
*UIA : RECH 347.73 L-B-PRAK 84
Bezit: 1–6
Riahi-Belkaoui, Ahmed. - The nature and
determinants of disclosure adequacy : an
international perspective / Ahmed
Riahi-Belkaoui. - Westport : Quorum Books,
1997. - 227 p. - ISBN 1-56720-086-9
RUCA : CB 657 M-B 40.742
Riahi-Belkaoui, Ahmed. - Research perspectives
in accounting / Ahmed Riahi-Belkaoui. Westport : Quorum Books, 1997. - 156 p. ISBN 1-56720-100-8
RUCA : CB 657 M-B 40.745
Tiest, Roger. - Strategische financiële analyse /
Roger Tiest. - Brussel : Samson, 1982. 126 p. : ill.
HA-H : 657.4 G-TIES 1982
*HHA : LZ 657.4 G-TIES 1982
*LUC : 657.4 TIES 1982
Upchurch, Alan. - Management accounting :
principles and practice / Alan Upchurch. London : Pitman, 1998. - 706 p. ISBN 0-273-62226-9
RUCA : CB 657 M-B 40.807
Vanstalle, Kristel. - L’Euro / Kristel Vanstalle ;
Ann Jorissen ; Georges Timmerman ; et al. Wilrijk : KPMG Reviseurs d’entreprises,
1998. - 46 p.
UFSIA : LZ 339.7 L-B-VANS 97
Vanstalle, Kristel. - De Euro / Kristel Vanstalle ;
Ann Jorissen ; Georges Timmerman ; et al. Wilrijk : KPMG Bedrijfsrevisoren, 1998. 46 p.
UFSIA : LZ 339.7 L-B-VANS 97
Wall Street Journal Europe [Brussel]. Business quick facts / Wall Street Journal
Europe [Brussel]. - Brussel. - CD-ROM
UFSIA : MMC-E 68:28
Bezit: (1996)
658: Bedrijfseconomie
Aalst, van der, Wil. - Workflow management :
modellen, methoden en systemen / Wil van der
Aalst ; Kees van Hee. - Schoonhoven :
Academic Service, 1997. - 207 p. ISBN 90-395-0397-4
RUCA : CB 658 M-B 40.743
*LUC : 658.011 VAND 1997
Ackerman, Kenneth B. - Practical handbook of
warehousing / Kenneth B. Ackerman. - 4e ed. New York : Chapman & Hall, 1997. - 572 p. (Chapman and Hall materials management :
logistics series ; 1997:1). ISBN 0-412-12511-0
UFSIA : LZ 658.5 G-ACKE 97
Alblas, Gert. - Individu en organisatie / Gert
Alblas. - Utrecht : Lemma/Open Universiteit,
1995. - 191 p. - (Organisatie en management ;
3). - ISBN 90-5189-543-7
LUC : 658.01 ORGA 1995
Arbeidsmotivatie : een psychologische
benadering / [edit.] J. von Grumbkow ;
[medew.] R. Bouwen ; et al. - Assen : Van
Gorcum, 1989. - 165 p. - ISBN 90 232 2385 3
HA-S : 658.3 G-GRUM 1989
35
Lijst E: Economie
april 1998
*UFSIA : LZ 658.013 G-GRUM 89
*UIA : PSW 65 G-GRUM 89
Austin, Larry M. - Management science for
decision makers / Larry M. Austin ; Parviz
Ghandforoush. - Minneapolis/St-Paul : West,
1993. - 563 p. - ISBN 0-314-01243-5
RUCA : WEVER
Baltus, Peter. - Praktisch personeelswerk voor
basis en top : ervaringen, ideeën en
suggesties / Peter Baltus. - ’s-Gravenhage :
VUGA, 1979. - 181 p. - ISBN 90-6095-688-5
HA-S : 658.3 G-BALT 1979
Beheer en beleid van katholieke instellingen /
[edit.] Rik Torfs ; [medew.] L. de Fleurquin ; et
al. - Leuven : Peeters, 1990. - 311 p. ISBN 90-6831-242-1
UFSIA : MAG-B 39644
*UFSIA : LZ 35.07 L-B-TORF 90
*UIA : PSW 35 L-B-TORF 90
Belderbos, René A. - Japanese electronics
multinational and strategic trade policies /
René A. Belderbos. - Oxford : Clarendon Press,
1997. - 404 p. - (Japan business and economics
series ; 1997:1). - ISBN 0-19-823332-9
RUCA : CB 339 M-B 40.828
De belegger. - Berchem. - Floppydisk/diskette
UFSIA : MMC-E 68:32
Brake, Terence. - Doing business
internationally : the workbook to
cross-cultural success / Terence Brake ;
Danielle Walker. - Princeton : Princeton
Training Press, 1995. - ISBN 1-882390-02-4
RUCA : VERLU
Brealey, Richard A. - Principles of corporate
finance / Richard A. Brealey ; Stewart C.
Myers. - 5e ed. - New York : McGraw-Hill,
1996. - 998 p. - (McGraw-Hill series in
finance ; 1996:1). - Met: instructor’s manual. ISBN 0-07-114053-0
RUCA : CB 658 M-B 40.810
*RUCA : CB 338 M-B 16 078
*UFSIA : LZ 339.9 G-COPP 72
*UFSIA : PS 301.188 G-COPP 72
*UIA : PSW 65 G-COPP 72
Cotton, David. - Keys to management / David
Cotton. - London : Unwin Hyman, 1988. 224 p. : ill. - ISBN 0-7135-2744-7
LUC : 658.01 COTT 1988
*UIA : DIKR 372.880.20 Y-COTT 88
Cummins, Jason G. - Accounting standards,
information flow, and firm investment
behavior / Jason G. Cummins ; Trevor S.
Harris ; Kevin A. Hassett. - Cambridge, Mass.,
Bezit: Basiswerk ; Instructor’s manual
1994. - 44 p. - (NBER working paper series ;
4685)
*LUC : 658.14 BREA 1996
Bezit: Basiswerk
UFSIA : MAG-T 91:4685
*UFSIA : LZ 658.14 G-BREA 96
Cuyvers, Guido. - Integrale kwaliteitszorg :
Bezit: Basiswerk
werken aan kwaliteit in profit en non-profit
Buelens, Marc. - Samen werken / Marc Buelens ;
sector / Guido Cuyvers. - Leuven : Acco,
Willy Musschoot. - 7e ed. - Diegem : Ced
1991. - 130 p. - ISBN 90-334-2364-2
Samsom, 1995. - 219 p.
HA-S : 658.01 G-CUYV 1991
UFSIA : LZ 658.3 G-BUEL 95
*UIA : PSW 65 G-CUYV 91
Dhar, Vasant. - Seven methods for transforming
Buffa, Elwood S. - Operations management :
corporate data into business intelligence /
problems and models / Elwood S. Buffa. - 3e
Vasant Dhar ; Roger Stein. - Upper Saddle
dr. - New York : Wiley, 1972. - 762 p.
River, N.J. : Prentice-Halle, 1997. - 269 p. HA-H : 658.012 G-BUFF 1972
ISBN 0-13-282006-4
Buningh, C.A. - Organisatie en personeelsbeleid
LUC : 681.37 DHAR 1997
in ontwikkeling : structurele, sociale,
Bezit: (1996/1997)
DiNardo, John. - Unions and managerial pay /
economische en juridische aspecten / C.A.
John DiNardo ; Kevin Hallock ; Jörn-Steffen
Buningh. - 2e dr. - Alphen aan den Rijn,
Benink, Harald A. - Coping with financial
Pischke. - Cambridge, Mass. : National Bureau
1983. - 495 p. : ill. - ISBN 90 1403 253 6
fragility and systemic risk / Harald A. Benink. of Economic Research, 1997. - 40 p. - (NBER
Boston : Kluwer, 1995. - 294 p. - (Financial
HA-S : 658.3 G-BUNI 1983
working paper series ; 6318). - a
and monetary policy studies ; 30). *UFSIA : LZ 658.3 G-BUNI 83
href=”http://www.nber.org/papers/w6318” http://www.nber.org.pap
ISBN 0-7923-9612-X
Burnout en werkstress : ieders
UFSIA : MAG-T 91:6318
RUCA : CB 336 M-B 40.735
verantwoordelijkheid / [edit.] H.M. van der
Doorn,
van, Ed. - Personeelsbeleid heden en
Ploeg ; J. Vis. - Amsterdam : Swets, 1989. Benninga, Robert S. - Persoonlijke effectiviteit :
morgen / Ed van Doorn ; Ed van der Wolk. - 8e
150 p. - ISBN 90-265-0999-5
20 vragen en antwoorden / Robert S.
ed. - Alphen : Samsom, 1986. - 271 p. Benninga. - Deventer : Kluwer, 1996. - 67 p. HA-S : 658.3 G-PLOE 1989
ISBN 9014035659
(De verkoop vraagbaak ; 1996:3). *LUC : 658.013 VAND 1989
ISBN 90-267-24705
HA-S : 658.3 G-DOOR 1986
Chipty, Tasneem. - An empirical investigation of
*UIA : PSW 65 G-DOOR 86
HA-H : 658.86 G-BENN 1996
firms’ responses to minimum standards
Doppler,
Klaus. - Change management :
regulations / Tasneem Chipty ; Ann Dryden
Berg, van den, Harry. - Het kleine verschil :
vormgeven aan het veranderingsproces / Klaus
Witte. - Cambridge, Mass. : National Bureau
slaag- en faalfactoren bij trajectbemiddeling
Doppler ; Christoph Lauterburg. - Amsterdam :
of Economic Research, 1997. - 17 p. - (NBER
van allochtonen / Harry van den Berg ; Lieven
Addison-Wesley, 1996. - 464 p. working paper series ; 6104). - a
Denolf ; Kees van der Veer. - Amsterdam :
ISBN 90-6789-696-9
href=”http://www.nber.org/papers/w6104” http://www.nber.org.papers/w6104
Stichting voor Culturele Studies, 1997. /a
UFSIA : LZ 658.013 G-DOPP 96
160 p. - ISBN 90-5330-195-X
UFSIA : MAG-T 91:6104
*LUC : 658.013 DOPP 1996
RUCA : HENDE
Cliëntvriendelijk communicatief baliegedrag /
Dorsman,
A.B. - Vermogensstructuur en
Blomström, Magnus. - Foreign direct investment
[edit.] J. Piet Verckens. - Antwerpen :
vermogensmarkt : van winst naar waarde /
Handelshogeschool, 1997. - 86 p.
and employment : home country experience in
A.B. Dorsman. - 3e ed. - Deventer : Kluwer,
the United States and Sweden / Magnus
HHA : LZ 33 F 2:1997 VERC
1997. - 348 p. - ISBN 90-267-2587-6
Blomström ; Gunnar Fors ; Robert E. Lipsey. Compressed working time / [edit.] Alexander
HHA : LZ 658.14 G-DORS 1997
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Wedderburn. - Luxembourg : EUR-OP, 1996. HA-H : 658.14 G-DORS 1997
Economic Research, 1997. - 18 p. - (NBER
55 p. - (Bulletin of European studies on time =
working paper series ; 6205). - a
Dorsman, A.B. - Vlottend financieel
Bulletin d’études européennes
href=”http://www.nber.org/papers/w6205” http://www.nber.org/papers/w6205
/a sur le temps =
management : analyse en planning / A.B.
Bulletin für europäische Zeitstudien ; 10)
Dorsman. - 3e ed. - Deventer : Kluwer, 1997. UFSIA : MAG-T 91:6205
UFSIA : MAG-T 103:10
347 p. 1 losse kaart. - ISBN 90-267-2448-9
Bono, de, Edward. - Conflicts : a better way to
Continuous
shift
systems
/
[edit.]
Alexander
HHA : LZ 658.14 G-DORS 1996
resolve them / Edward de Bono. - London :
Wedderburn. - Luxembourg : EUR-OP, 1998. Harrap, 1985. - 207 p. - ISBN 0 245 54322 8
Downard, John M. - Managing ships / John M.
46 p. - (Bulletin of European studies on time =
Downard. - London : Fairplay, 1984. - 154 p. HA-H : 658.01 G-BOBO 1985
Bulletin d’études européennes sur le temps =
(Ship management series ; 1984:1). *UFSIA : LZ 658.01 G-BONO 85
Bulletin für europäische Zeitstudien ; 11)
ISBN 0-905045-59-9
Bosman, Ciska M. - Business success and
UFSIA : MAG-T 103:11
HA-H : 656.61 G-DOWN 1984
businesses’ beauty capital / Ciska M. Bosman ;
Coppé, Albert. - De multinationale
*RUCA : CB 656 M-B 30.792
Gerard A. Pfann ; Jeff E. Biddle. - Cambridge,
onderneming : macht zonder grenzen / Albert
*UFSIA : LZ 656.61 G-DOWN 84
Mass. : National Bureau of Economic
Coppé. - Antwerpen : Standaard, 1972. Empirical issues in raising equity capital /
Research, 1997. - 21 p. - (NBER working
178 p. - ISBN 90-02-12192-X
[edit.] Mario Levis. - Amsterdam : Elsevier,
paper series ; 6083). - a
1996. - 400 p. - (Advance in finance,
href=”http://www.nber.org/papers/w6083” http://www.nber.org.papers/w6083
HA-H : 658.1 G-COPP 1972
/a
*AHB : MAG-B 1.4091
investment and banking ; 2). UFSIA : MAG-T 91:6083
ISBN 0-444-82469-3
*HHA : MAG 74.5.056
*LUC : 658.1 COPP 1972
UFSIA : LZ 658.145 G-LEVI 96
<
<
<
<
Lijst E: Economie
>
< >
>
< >
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
< >
36
Lijst E: Economie
april 1998
Engelen, Peter-Jan. - Corporate governance in
België een tour d’horizon / Peter-Jan Engelen. Antwerpen : s.n., 1997. - 42 p. - (Working
paper ; 259)
UFSIA : LZ 658 F 1:259
European Commission. Directorate-General 3,
Industry. - Awareness creation activities in
electronic commerce for SMEs / European
Commission. Directorate-General 3, Industry. Brussels : s.n., 1997. - 102 p. ISBN 92-828-1972-8
UFSIA : LZ 658.8 G-AWAR 97
Fernandez, John P. - Managing a diverse
workforce : regaining the competitive edge /
John P. Fernandez. - Lexington, Mass. :
Lexington Books. - 322 p. ISBN 0-669-26903-4
UFSIA : LZ 658.3 G-FERN 91
Field guide to project management / [edit.] David
I. Cleland. - New York : Van Nostrand
Reinhold, 1998. - 472 p. - ISBN 0-442-02345-6
LUC : 658.01 CLEL 1998
Ford, David. - Managing business relationships /
David Ford ; Lars-Erik Gadde ; Hkan
Hkansson ; et al. - Chichester : Wiley, 1998. 292 p. - ISBN 0-471-97075-1
RUCA : WEVER
Frissen, P.H.A. - Organisatiecultuur : van
toverwoord tot bruikbaar begrip / P.H.A.
Frissen ; J.M. van Westerlaak. - Schoonhoven :
Academic Service, 1990. - 119 p. (Bedrijfskundige signalementen ; 1990:1). ISBN 90-5261-012-6
HA-H : 658.01 G-FRIS 1990
*LUC : 658.01 FRIS 1990
*UFSIA : LZ 658.01 G-FRIS 90
Gallardo, Joselito. - Leasing to support small
businesses and microenterprises / Joselito
Gallardo. - Washington, D.C., 1997. - 36 p. (Policy research working paper ; 1857)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1857
Geeraert, Emiel. - Ondernemingseconomie /
Emiel Geeraert. - 3e ed. - Antwerpen :
Standaard/MIM, 1998. - 437 p. ISBN 90-341-0936-4
RUCA : CB 658 N 219
Geld voor het goede doel / [edit.] Roland de
Graef. - Diegem : Samsom, 1994. - 260 p.
HA-H : 658.88 G-GRAE 1994
*UFSIA : LZ 658.88 G-GRAE 94
General conditions to stimulate job creation in
small and medium-sized enterprises : fourth
item on the agenda = Conditions générales
pour stimuler la création d’emplois dans les
petites et moyennes entreprises : quatrième
question à l’ordre du jour. - Geneva : ILO,
1998. - 22 p. - (Rapport = Report ; 86,4,2B). ISBN 92-2-010656-6
UIA : RECH 34 F-ILC:86,4,2B
Getting good government : capacity building in
the public sectors of developing countries /
[edit.] Merilee S. Grindle. - Boston : Harvard
University Press, 1997. - 504 p. - (Harvard
studies in international development ;
1997:1). - ISBN 0-674-35419-2
RUCA : O 35 M-B 40.727
Ghyselen, M. - De fiscale gevolgen van nietige
rechtshandelingen in het kader van het
vennootschapsrecht / M. Ghyselen. - s.l. :
Kluwer Rechtswetenschappen, 1998. - 101 p. (Dossier BVBA in de praktijk : fiscaal ; 3)
UFSIA : MAG-B 39645
Herplaatsing en personeelsbeleid : ervaringen
UFSIA : Recht
bij rijk en gemeenten / [edit.] N. Aukes ; R.J.
de Folter. - Deventer : Kluwer
Ghyselen, M. - De fiscale gevolgen van nietige
Bedrijfswetenschappelijke uitgaven, 1986. rechtshandelingen in het kader van het
115 p. - (Monografieën sociaal beleid in
vennootschapsrecht / M. Ghyselen. - s.l. :
bedrijven en instellingen ; 1986:1). Kluwer Rechtswetenschappen, 1998. - 99 p. ISBN 90-267-1060-7
(Dossier NV in de praktijk : fiscaal ; 3)
HA-S : 658.3 G-AUKE 1986
UFSIA : LZ 347.72 L-B-BEHE 83:D,3
UFSIA : SR 36 F 2:D,3
Heusden, van, Gerard. - Informatiesysteem- en
resourcemanagement / Gerard van Heusden ;
Goolsbee, Austan. - Estimating adjustment costs
Paul Weghorst. - Schoonhoven : Academic
with data on heterogeneous capital goods /
Service, 1991. - 172 p. - (Serie informatie
Austan Goolsbee ; David B. Gross. management ; 1991:3). - ISBN 90-6233-769-4
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 31 p. - (NBER
HA-H : 681.37 G-HEUS 1991
working paper series ; 6342). - a
*LUC : 658.3 VANH 1991
*RUCA : CB 681.3 M-B 35.553
href=”http://www.nber.org/papers/w6342” http://www.nber.org.papers/w6342
/a
Horn, Henrik. - Merger policies and trade
UFSIA : MAG-T 91:6342
liberalization / Henrik Horn ; James
Gordon, MAynard M. - Iacocca’s
Levinsohn. - Cambridge, Mass. : National
managementtechnieken / MAynard M.
Bureau of Economic Research, 1997. - 36 p. Gordon. - Amsterdam : Omega, 1986. (NBER working paper series ; 6077). - a
169 p. - (Mens en bedrijf ; 1986:3). href=”http://www.nber.org/papers/w6077” http://www.nber.org.pap
ISBN 90-6057-683-7
UFSIA : MAG-T 91:6077
HA-H : 658.011 G-GORD 1986
Human
resource management / [medew.] Dirk
Groot, T.L.C.M. - Financieel management van
Salembier ; et al. - Diegem : CED-Samsom,
non-profit organisaties / T.L.C.M. Groot ;
1993-. - Losbladig; met supplement:
J.H.R. van de Poel. - Groningen :
HRM-items: audiocassettes met brochure. Wolters-Noordhoff, 1985. - 200 p. : ill. ISBN 90-5334-147-1
ISBN 90 01 30316 1
HA-H : 658.3 G-SALE 1993
HA-S : 658.141 G-GROO 1985
Bezit: 1–3
*LUC : 658.14 GROO 1985
*HA-S : 658.3 B-SALE 1993
*UFSIA : LZ 658.14 G-GROO 85
Bezit: 1–3; audiocassettes met brochure, 1–13
Groot, de, Rutger S. - ”Hij kwam op dreef” : het
*UFSIA : LZ 658.3 B-SALE 93
management van popgroepen / Rutger S. de
Bezit: 1–2 ; audio–cassettes met brochure
Groot. - Rotterdam : Stichting Moret Fonds,
*UIA : PSW - GEVE
1998. - 227 p. - (Moret scriptie reeks ; 27). Bezit: 1–3 ; audiocassettes met brochure, 1–5, 7–10, 14
ISBN 90-72898-34-6
*UIA : PSW 65 G-SALE 93
Bezit: 1–3; audio–cassettes m. brochure, 1–14
HHA : LZ 658 F 1:27
LUC : 658.01 RUTG 1998
*UIA : RECH 351.83 G-SALE 93
Bezit: 1–3 ; audio–cassettes m.brochure, 1–9
UFSIA : MAG-B 39729
<CT>: mei 1997
Hanken, A.F.G. - Inleiding tot de systeemleer /
A.F.G. Hanken ; H.A. Reuver. - 2e dr. Human resource management : verzakelijking of
Leiden : Stenfert Kroese, 1976. - 147 p. : ill. vernieuwing? / [edit.] F. Kluytmans ;
ISBN 9020705881
[medew.] J. van den Berg ; et al. - Heerlen :
Open Universiteit, 1989. - 119 p. - (Serie
HA-H : 681.3 G-HANK 1976
Arbeid en organisatie ; 1989:1). *RUCA : BROEC
ISBN 90-267-1370-3
*UFSIA : LZ 518.6 G-HANK 76
*UIA : PSW 65 G-HANK 76
HA-S : 658.3 G-KLUY 1989
*RUCA : HENDE
Harris, Thomas E. - Applied organization :
*UFSIA : LZ 658.3 G-BERG 90
perspectives, principles, and pragmaticsal
*UIA : PSW 65 G-KLUY 89
communication / Thomas E. Harris. - Hillsdale,
N.J. : Lawrence Erlbaum, 1993. - 504 p. Huygen, Frederique. - Brits design, imago en
(Communication textbook series ; 1993:1). identiteit / Frederique Huygen. - Rotterdam :
ISBN 0-8058-0050-6
Museum Boymans-Van Beuningen, 1989. 203 p. : ill.
UFSIA : PS 659.3 G-HARR 93
*UIA : PSW 65 G-HARR 93
SBA : 603674
Hattersley, Michael E. - Management
IBM. - Internet op ’t werk : het zakelijk
communication : principles and practice /
perspectief / IBM. - s.l. : s.n., 1997. - 34 p. Michael E. Hattersley ; Linda McJannet. - New
(Wetenswaardigheden ; 1997:1)
York : McGraw-Hill, 1997. - 319 p. : ill. HHA : LZ 681.37 G-IBM 1997
(McGraw-Hill international editions :
Instruments for designing, implementing and
management and organization series ;
assessing working time arrangements /
1997:1). - ISBN 0-07-115332-2
[edit.] Alexander Wedderburn. - Luxembourg :
UIA : PSW 659.3 G-HATT 97
EUR-OP, 1994. - 39 p. - (Bulletin of European
Heer, de, A. - Kwaliteitskosten, wat baat het?
studies on time = Bulletin d’études
Ervaringen met ”Kwaliteitsevaluatie-KKO” /
européennes sur le temps = Bulletin für
A. de Heer ; C.T.B. Ahaus ; A.M.A.M. Vos. europäische Zeitstudien ; 7)
Deventer : Kluwer Technische Boeken, 1988. UFSIA : MAG-T 103:7
148 p. : ill. - ISBN 90-201-2187-1
International human resource management /
HA-H : 658.5 G-HEER 1988
[edit.] Anne-Wil Harzing ; Joris van
Ruysseveldt. - London : Open University ,
1995. - 384 p. - ISBN 0-8039-7951-7
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
<
>
< >
<
>
37
Lijst E: Economie
HA-S : 658.3 G-HARZ 1995
*LUC : 658.013 HARZ 1995
*UFSIA : LZ 658.3 G-HARZ 95
Intern/extern : het integreren van communicatie
in bedrijven, organisaties en instellingen /
[edit.] Joop Roomer ; Cyriel van Tilborgh. Antwerpen : Kluwer, 1992-. - Losbladig; met:
Cases
HHA : LZ 659.3 B-ROOM 1992
Bezit: 1–2; cases
*HA-S : 659.3 A-ROOM 1992
Bezit: 1–3; cases
*LUC : 658.3 ROOM 1992Bezit: 1–3 ; cases
*UFSIA : LZ 659.3 B-ROOM 93
Bezit: 1–3 ; cases
*UIA : PSW 65 G-ROOM 92
Bezit: 1–3 ; cases
Ishikawa, Kaoru. - Leidraad voor
kwaliteitsbeheersing / Kaoru Ishikawa. Antwerpen : CKZ, 1989. - 230 p.
HA-H : 658.5 G-ISHI 1989
*UFSIA : LZ 658.012 G-ISHI 89
Jägers, Hans P.M. - De structuur van de
organisatie / Hans P.M. Jägers ; W. Jansen ;
Martine Coun ; et al. - Utrecht : Lemma/Open
Universiteit, 1995. - 182 p. - (Organisatie en
management ; 2). - ISBN 90-5189-523-2
LUC : 658.01 ORGA 1995
Jong, de, A.M. - Gelijke behandeling en het
personeelsbeleid : de positie van de vrouw in
de arbeidsorganisatie / A.M. de Jong. Deventer : Kluwer, 1983. - 174 p. (Monografieën sociaal beleid in bedrijven en
instellingen ; 1983:2). - ISBN 90-267-0859-9
HA-S : 658.3 G-JONG 1983
Jong, de, Geert Roelof Arjen. - Effectief
personeelsmanagement : een
interventiestrategie / Geert Roelof Arjen de
Jong. - Deventer : Kluwer, 1988. - 216 p. (Monografieën sociaal beleid in bedrijven en
instellingen ; 1988:1). - ISBN 90-267-1229-4
HA-S : 658.3 G-JONG 1988
*RUCA : HENDE
Jorion, Philippe. - Value at risk : the new
benchmark for controlling market risk /
Philippe Jorion. - New York : McGraw-Hill,
1997. - 332 p. - ISBN 0-7863-0848-6
UFSIA : LZ 658.149 G-JORI 97
*HHA : LZ 658.14 G-JORI 1997
Kaplan, Steven N. - Top executive rewards and
firm performance : a comparison of Japan and
the US / Steven N. Kaplan. - Cambridge,
Mass. : National Bureau of Economic
Research, 1992. - 39 p. - (NBER working
paper series ; 4065)
UFSIA : MAG-T 91:4065
Kaplan, Steven N. - The valuation on cash flow
forecasts : an empirical analysis / Steven N.
Kaplan ; Richard S. Ruback. - Cambridge,
Mass., 1994. - 37 p. - (NBER working paper
series ; 4724)
UFSIA : MAG-T 91:4724
Kapteyn, Bert. - Organisatietheorie voor
non-profit / Bert Kapteyn. - Deventer, 1986. 300 p. - (Sociale bibliotheek ; 1986:2). ISBN 90-368-0002-1
HA-S : 658.01 G-KAPT 1986
*UIA : BC 65 G-KAPT 86
Lijst E: Economie
april 1998
Kapteyn, Bert. - Probleemoplossing in
Lucey, T. - Inleiding management
organisaties : praktijktheorie voor leiding
informatiesystemen / T. Lucey. - 4e ed. geven en organisatie ontwikkeling in non profit
Alphen aan den Rijn/Brussel : Samsom ,
organisaties / Bert Kapteyn. - Deventer : Van
1982. - 140 p. - ISBN 90 14 03181 5
Loghum Slaterus, 1983. - 331 p. - (Sociale
HA-H : 681.37 G-LUCE 1982
bibliotheek ; 1983:7). - ISBN 90-6001-843-5
*HHA : LZ 681.37 G-LUCE 1982
HA-S : 658.01 G-KAPT 1983
Maas, J.G.V. - Kwaliteit bij ontwikkeling en
Knaapen, A.L.M. - Arbeidsmotivatie : een
ontwerp : innovatie en beheersing in balans /
handreiking aan de manager / A.L.M.
J.G.V. Maas ; J.J.G. Bollen. - 2e druk. Knaapen. - 3e ed. - Deventer, 1981. - 95 p. Deventer : Kluwer, 1994. - 423 p. : ill. ISBN 90 267 0663 4
ISBN 90-267-2037-8
HA-S : 658.3 G-KNAA 1981
HA-IA : 658.5 G-MAAS 1994
*LUC : 658.013 KNAA 1981
Man, de, Huibert. - Kennismaking met de
*UFSIA : LZ 658.013 G-KNAA 81
organisatiekunde / Huibert de Man ; Martine
Korswagen, C.J.J. - Doeltreffend werven,
Coun ; [medew.] Luchien Karsten. - Utrecht :
solliciteren en selecteren : een praktische
Lemma/Open Universiteit, 1995. - 261 p. handleiding voor selecteur en sollicitant / C.J.J.
(Organisatie en management ; 1). Korswagen. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
ISBN 90-5189-522-4
1985. - 192 p. : ill. - ISBN 90 6001 948 2
LUC : 658.01 ORGA 1995
HA-S : 658.3 G-KORS 1985
Man, de, Huibert. - Management / Huibert de
*UFSIA : LZ 658.3 G-KORS 85
Man ; Martine Coun. - Utrecht : Lemma/Open
*UFSIA : LZ 658.3 G-KORS 87
Universiteit, 1995. - 168 p. - (Organisatie en
Kramer, J.T.A. - Systeem denken : inleiding tot
management ; 4). - ISBN 90-5189-544-5
de begrippen en concepten / J.T.A. Kramer ; J.
LUC : 658.01 ORGA 1995
de Smit. - 3e ed. - Leiden, 1982. - 157 p. Markusen, James R. - Foreign direct investment
ISBN 90-207-1126-1
as a catalyst for industrial development / James
HA-H : 681.3 G-KRAM 1982
R. Markusen ; Anthony J. Venables. *RUCA : CB 65 M B 22 063
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Lach, Saul. - R&D, investment and industry
Economic Research, 1997. - 27 p. - (NBER
dynamics / Saul Lach ; Rafael Rob. working paper series ; 6241). - a
Cambridge, Mass. : National Bureau of
href=”http://www.nber.org/papers/w6241” http://www.nber.org/pap
Economic Research, 1992. - 34 p. - (NBER
UFSIA : MAG-T 91:6241
working paper series ; 4060)
Mens en onderneming. - Groningen. - Voortgezet
UFSIA : MAG-T 91:4060
door: M & O: tijdschrift voor management en
Lamont, Owen. - Financial constraints and
organisatie. - ISSN 0025-9470
stock returns / Owen Lamont ; Christopher
HA-S : 301.186 E-MENS
Polk ; Jesús Saá-Requejo. - Cambridge, Mass. :
Bezit: 12–31(1958–1977)
National Bureau of Economic Research,
*RUCA : CB 36 E 10.782
1997. - 47 p. - (NBER working paper series ;
Bezit: 28–31(1973–1977)
6210). - a
*UFSIA : MAG 3464/1
href=”http://www.nber.org/papers/w6210” http://www.nber.org/papers/w6210
/a
Bezit: 5:5–31(1951–1977)
UFSIA : MAG-T 91:6210
Mooney, Paul. - Developing the
Lips, A.M.B. - Autonomie in kwaliteit :
high-performance organisation : best practice
ambiguı̈teit in bestuurlijke communicatie over
for managers / Paul Mooney. - Dublin : Oak
de ontwikkeling van kwaliteitszorg in het hoger
Tree Press, 1996. - 316 p. onderwijs / A.M.B. Lips. - Delft : Eburon,
ISBN 1-86076-019-8
1996. - 381 p. - ISBN 90-5166-547-4
UFSIA : LZ 658.012 G-MOON 96
HHA : LZ 378.147 G-LIPS 1996
Moor, de, W. - Teamwerk en participatief
Løwendahl, Bente R. - Strategic management of
management / W. de Moor. - Houten : Bohn
professional service firms / Bente R.
Stafleu Van Loghum, 1995. - 163 p. Løwendahl. - Copenhagen : Handelshøjskolens
ISBN 90-313-1768-3
Forlag, 1997. - 173 p. - (Copenhagen studies in
HA-S : 658.01 G-MOOR 1995
economics and management ; 9). Nadriri,
M. Ishaq. - Estimation of the
ISBN 87-16-13323-4
depreciation rate of physical and R&D capital
RUCA : CB 658 M-B 40.824
in the U.S. total manufacturing sector / M.
Lucas, Henry C. [jr.]. - A casebook for
Ishaq Nadriri ; Ingmar R. Prucha. - Cambridge,
management information systems / Henry C.
Mass., 1993. - 30 p. - (NBER working paper
Lucas [jr.] ; Cyrus F. Gibson. - 2e ed. - New
series ; 4591)
York : McGraw-Hill, 1981. - 460 p. UFSIA : MAG-T 91:4591
(McGraw-Hill series in management
Nishiyama,
Kazuo. - Welcoming the Japanese
information systems ; 1981:1). visitor : insights, tips, tactics / Kazuo
ISBN 0-07-038939-X
Nishiyama. - Honolulu : University of Hawai’i
HA-H : 681.37 G-LUCA 1981
Press, 1996. - 205 p. - ISBN 0-8248-1759-1
Lucas, Henry C. [jr.]. - Information systems
RUCA : O 338.48 M-B 40.749
concepts for management / Henry C.
Nof,
Shimon. - Industrial assembly / Shimon
Lucas [jr.]. - 2e ed. - New York : McGraw-Hill,
Nof ; Wilhelm E. Wilhelm ; Hans-Jürgen
1982. - 515 p. - (McGraw-Hill series in
Warnecke. - London : Chapman & Hall,
management information systems ; 1982:1). 1997. - 500 p. - ISBN 0-412-55770-3
ISBN 0-07-038924-1
UFSIA : LZ 658.5 G-NOF 97
HA-H : 681.37 G-LUCA 1982
<
<
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
< >
38
Lijst E: Economie
april 1998
*HHA : LZ1 M management-PET
Schulman, Martin A. - The internet strategic
plan : a step-by-step guide to connecting your
Ramey, Valerie A. - Inventories / Valerie A.
company / Martin A. Schulman ; Rick Smith. Ramey ; Kenneth D. West. - Cambridge,
New York : Wiley, 1997. - 350 p. Mass. : National Bureau of Economic
ISBN 0-471-14275-1
Research, 1997. - 64 p. - (NBER working
paper series ; 6315). - a
LUC : 658.011 SCHU 1997
href=”http://www.nber.org/papers/w6315” http://www.nber.org.papers/w6315
/a voor een
Simoens, Peter. - Bouwstenen
UFSIA : MAG-T 91:6315
leeftijdsbewust personeelsbeleid : verslag aan
de Koning Boudewijnstichting / Peter
Rembold, U. - Computer integrated
Simoens ; [edit.] Jan Denys ; KUL. Hoger
manufacturing and engineering / U. Rembold ;
Instituut voor de Arbeid. - Brussel : Koning
B.O. Nnaji ; A. Storr. - Wokingham :
Boudewijnstichting, 1995. - 55 p. Addison-Wesley, 1996. - 640 p. ISBN 90-5130-186-3
ISBN 0-201-56541-2
HA-S : 658.3 G-SIMO 1995
UFSIA : LZ 658.5 G-REMB 96
*SBA : D 593455
Render, Barry. - Quantitative analysis for
Snoo,
de, H.C.R. - Projectmanagement met
management / Barry Render ; Ralph M.
SDM / H.C.R. de Snoo. - Schoonhoven :
Stair
[jr.].
6e
ed.
New
Jersey,
N.J.
:
Prentice
Bezit: Basiswerk; tabellen en figuren
Academic Service, 1990. - 198 p. Hall, 1997. - 840 p. - (Prentice Hall series in
UIA : RECH 347.73 L-B-OOGH 98
ISBN 90-6233-501-2
decision sciences ; 1997:1). Bezit: Basiswerk; tabellen en figuren
ISBN
0-13-261561-4
HA-H : 681.35 G-SNOO 1990
UFSIA : LZ 657 B-IMPE 84:D,2
*RUCA : CB 681.3 M-B 35.537
Bezit: Basiswerk; Tabellen en figuren
LUC : 658.012 REND 1997
*HHA
:
LZ
658.012
G-REND
1997
Statistics
and news / [edit.] Alexander
Opler, Tim. - The determinants and implications
Wedderburn. - Luxembourg : EUR-OP, 1996. Rethinking the boundaries of strategy /
of corporate cash holdings / Tim Opler ; Lee
72 p. - (Bulletin of European studies on time =
Pinkowitz ; René Stulz ; et al. - Cambridge,
[edit.] Joyce Falkenberg ; Sven A. Haugland. Bulletin d’études européennes sur le temps =
Copenhagen : Handelshøjskolens Verlag,
Mass. : National Bureau of Economic
Bulletin für europäische Zeitstudien ; 9)
1996. - 290 p. - (Copenhagen studies in
Research, 1997. - 51 p. - (NBER working
economics and management ; 8). UFSIA : MAG-T 103:9
paper series ; 6234). - a
ISBN 87-16-13302-1
href=”http://www.nber.org/papers/w6234” http://www.nber.org/papers/w6234
/a
Strategy, structure and style / [edit.] Howard
RUCA : CB 658 M-B 40.806
Thomas ; Don O’Neal ; Michel Ghertman. UFSIA : MAG-T 91:6234
*UFSIA : LZ 658.011 G-FALK 96
Chichester : Wiley, 1997. - 383 p. - (The
Osteryoung, Jerome S. - Small firm finance : an
strategic management series ; 1997:3). Rose, Nancy L. - Firm diversification and CEO
entrepreneurial perspective / Jerome S.
ISBN 0-471-96882-X
Osteryoung ; Derek L. Newman ; Leslie G.
compensation : managerial ability or executive
entrennchment? / Nancy L. Rose ; Andrea
UFSIA : LZ 658.011 G-THOM 97
Davies. - Forth Worth : Dryden, 1997. Shepard. - Cambridge, Mass., 1994. - 43 p. 394 p. - ISBN 0-03-098220-0
Technische en sociale aspecten / [edit.] B.
(NBER working paper series ; 4723)
LUC : 658.14 OSTE 1997
Veen. - Deventer : Kluwer, 1989. - 200 p. UFSIA : MAG-T 91:4723
(Kwaliteitskunde ; 1989:2). Part-time work / [edit.] Alexander Wedderburn. ISBN 90-201-2129-4
Rosenberg, Joshua V. - Option hedging using
Luxembourg : EUR-OP, 1995. - 82 p. (Bulletin of European studies on time =
empirical pricing kernels / Joshua V.
HA-H : 658.5 G-VEEN 1989
Rosenberg ; Robert F. Engle. - Cambridge,
*UIA : SCHK 66 G-VEEN 89
Bulletin d’études européennes sur le temps =
Mass. : National Bureau of Economic
Bulletin für europäische Zeitstudien ; 8)
Thunderbird international business review. Research, 1997. - 21 p. : ill. - (NBER working
UFSIA : MAG-T 103:8
Glendale, Ariz. - Voortzetting van: The
paper series ; 6222). - a
international executive. - ISSN 1096-4762
Peeters, Ludo. - Diffusie van belichaamde
href=”http://www.nber.org/papers/w6222” http://www.nber.org/papers/w6222 /a
technologie in Vlaanderen : een empirisch
RUCA : O 33 E 12.390
UFSIA : MAG-T 91:6222
Bezit: 40(1998)–
onderzoek op basis van input/output-gegevens /
Ruiter, D. - Management voor
Ludo Peeters. - Brussel, 1998. - 47 p. Vermeire, Marc. - Integrale kwaliteitszorg in
non-profit-organisaties : kritische
(VTO-studies ; 7). - Met: annex
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen / Marc
aantekeningen ten behoeve van de
Vermeire. - Leuven : Garant, 1992. - 355 p. LUC : 658.012 VTO 1997
gedachtenwisseling over het leidinggeven in
Bezit: Basiswerk; annex
ISBN 90-5350-041-3
organisaties zonder winstoogmerk / D. Ruiter. UIA : BC-C 3699
HA-S : 658.01 G-VERM 1992
2e
ed.
Alphen
aan
den
Rijn
:
Samsom,
1987.
Bezit: Basiswerk; annex
*UIA : PSW 301.5 L-B-INTE 92
378 p. - Met: Cases. - ISBN 9014032544
UFSIA : LZ 338.3 F 2:7
Vijselaar, Henk. - Instrumenten in het
Bezit: Basiswerk; annex
HA-S : 658.01 G-RUIT 1987
personeelswerk / Henk Vijselaar. - Alphen :
Bezit: Basiswerk; cases
The people side of successful global alliances /
Samsom, 1987. - 253 p. - (Basisleerboek.
*UFSIA
:
LZ
658.01
G-RUIT
87
[edit.] Fred Luthans. - New York : AMA,
Personeelsmanagement ; 1987:1). Bezit: Basiswerk ; Cases
1998. - 120 p. - (Organizational dynamics : a
ISBN 90-14-03663-9
Safieddine, Assem. - Debt and corporate
quarterly review of organizational behavior for
HA-S : 658.3 G-VIJS 1987
performance : evidence from unsuccessful
professional managers : special report ;
Vincent, Anne. - Les groupes d’entreprises /
1998:1). - ISBN 0-8144-6725-3
takeovers / Assem Safieddine ; Sheridan
Titman. - Cambridge, Mass. : National Bureau
Anne Vincent ; Charles-X. Tulkens ; Xavier
UFSIA : LZ 658.01 F 2:1998,1
of Economic Research, 1997. - 34 p. - (NBER
Mabille. - Bruxelles : CRISP, 1997. - 27 p. Peters, J.P.M. - Personeelsselectie : de rol van
working paper series ; 6068). - a
(Les dossiers du CRISP ; 47). de leidinggevende bij werving en selectie /
href=”http://www.nber.org/papers/w6068” http://www.nber.org.papers/w6068
ISBN 2-87075060-9
/a
J.P.M. Peters. - Deventer : Kluwer
UFSIA : MAG-T 91:6068
SBA : 603767
Bedrijfswetenschappen, 1987. - 111 p. RUCA : CB 658 M-B 40.805
ISBN 90-267-1224-3
Schafrat, W.H.A. - Mens en werk : kijk op
*UIA : RECH 34 F-CRIS
personeelbeleid
en
personeelwerk
/
W.H.A.
HA-S : 658.3 G-PETE 1987
Schafrat. - Deventer, 1975. - 387 p. - (Sociale
Vink, W.J.P. - Niet-destructief onderzoek / W.J.P.
Peters, Thomas J. - Excellente ondernemingen :
bibliotheek ; 1975:6). - ISBN 90 6001 327 1
Vink. - Delft : Delftse Universitaire Pers,
kenmerken van succesvol management /
1995. - 452 p. : ill. - ISBN 90-407-1147-X
HA-S
:
301.188.1
G-SCHA
1975
Thomas J. Peters ; Robert H. Waterman [jr.]. *LUC : 658.3 SCHA 1977
HA-IA : 658.5 G-VINK 1995
Utrecht : Veen, 1983. - 398 p. *RUCA : CB 658 M-B 20 425
ISBN 90-204-3401-2
*UIA : PSW 65 G-SCHA 75
HA-S : 658.01 G-PETE 1983
Oleo, Michèle. - Het Europese Derde
Kaderprogramma voor Onderzoek en
Ontwikkeling : analyse van de Vlaamse
deelname, (1990-1994) / Michèle Oleo ; Marc
Luwel. - Brussel : Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 1997. - 49 p.
UFSIA : MAG-C 11933
*RUCA : CB 00 M-B 40.732
Ooghe, Hubert. - De financiële toestand van de
Belgische ondernemingen : sleutelratio’s en
risico-indicatoren, 1992-1996 / Hubert Ooghe ;
Alexander Dehaene. - Diegem :
Kluwer/Ced.Samsom, 1998. - 106 p. (Praktijkgids voor de jaarrekening ; D:2)
(Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1998:2). - Met: Tabellen en figuren
UIA : CA - D2
<
<
>
< >
>
< >
>
< >
< >
<
<
Lijst E: Economie
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
39
Lijst E: Economie
april 1998
Vloeberghs, Daniël. - Human resource
management : visie, strategieën en
toepassingen / Daniël Vloeberghs. - 4e ed. Leuven : Acco, 1990. - 260 p. ISBN 90-334-1984-X
HA-S : 658.3 G-VLOE 1990
Vreese, de, Luc. - Kwaliteit van zorg : een
kwaliteitssysteem voor de residentiële
ouderenzorg / Luc de Vreese ; Bernadette van
den Heuvel. - Leuven : Acco, 1996. - 123 p. ISBN 90-334-3521-7
HA-S : 658.01 G-VREE 1996
Waterman, Robert H. [jr.]. - Vernieuwing als
strategie / Robert H. Waterman [jr.]. - Utrecht :
Veen, 1988. - 352 p. - ISBN 90-204-1846-7
HA-S : 658.01 G-WATE 1988
Winston, Wayne L. - Operations research :
applications and algorithms / Wayne L.
Winston. - 3e ed. - Belmont, Calif. : Duxbury
Press, 1994. - 1318 p. - Met: 1 diskette. ISBN 0-534-20971-8
RUCA : WEVER
Benninga, Robert S. - Persoonlijke effectiviteit :
European Commission. Directorate-General 3,
20 vragen en antwoorden / Robert S.
Industry. - Awareness creation activities in
Benninga. - Deventer : Kluwer, 1996. - 67 p. electronic commerce for SMEs / European
(De verkoop vraagbaak ; 1996:3). Commission. Directorate-General 3, Industry. ISBN 90-267-24705
Brussels : s.n., 1997. - 102 p. ISBN 92-828-1972-8
HA-H : 658.86 G-BENN 1996
UFSIA : LZ 658.8 G-AWAR 97
Bertels, Rob. - Succes als sales manager / Rob
Bertels ; Jeroen Drontmann. - Utrecht :
Fonteyn, Erik. - Account management
Kluwer, 1995. - 63 p. - (Sales memo’s ;
toegepast / Erik Fonteyn. - Deurne : MIM,
1995:2). - ISBN 90-267-2188-9
1993. - 149 p. : ill. - ISBN 90-3410691-8
HA-H : 658.86 G-BERT 1995
HA-H : 658.86 G-FONT 1993
Bilsen, Robert. - Marketingbeleid : theorie en
Geld voor het goede doel / [edit.] Roland de
praktijk / Robert Bilsen ; Walter van
Graef. - Diegem : Samsom, 1994. - 260 p.
Waterschoot. - 4e ed. - Deurne : MIM, 1988. HA-H : 658.88 G-GRAE 1994
602 p. - ISBN 90-341-0301-3
*UFSIA : LZ 658.88 G-GRAE 94
HA-S : 658.8 G-BILS 1988
Hasty, Ron. - Retail management / Ron Hasty ;
Bilsen, Robert. - Marketingbeleid : theorie en
James Reardon. - New York : McGraw-Hill,
praktijk / Robert Bilsen ; Walter van
1997. - 633 p. - (McGraw-Hill series in
Waterschoot. - 5e ed. - Deurne : MIM, 1992. marketing ; 1997:2). - ISBN 0-07-114315-7
622 p. - ISBN 90-341-0574-1
UFSIA : LZ 658.86 G-HAST 97
HA-H : 658.8 G-BILS 1992
*LUC : 658.86 HAST 1997
*HHA : LZ 658.8 G-BILS 1992
Hubbard, Thomas N. - Consumer beliefs and
Bezit: Basiswerk
*UFSIA : LZ 658.8 G-BILS 92
buyer and seller behavior in the vehicle
*UFSIA : LZ 518.5 G-WINS 94
Bilsen, Robert. - Marketingbeleid : theorie en
inspection market / Thomas N. Hubbard. Bezit: Basiswerk; 1 diskette
praktijk / Robert Bilsen ; Walter van
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Waterschoot. - 6e ed. - Deurne : MIM, 1993. Economic Research, 1997. - 28 p. - (NBER
Zingales, Luigi. - Corporate governance / Luigi
632 p. - ISBN 90-341-0692-6
working paper series ; 6245). - a
Zingales. - Cambridge, Mass. : National
Bureau of Economic Research, 1997. - 20 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6245” http://www.nber.org/pap
HA-H : 658.8 G-BILS 1993
(NBER working paper series ; 6309). - a
*HHA : LZ 658.8 G-BILS 1993
UFSIA : MAG-T 91:6245
href=”http://www.nber.org/papers/w6309” http://www.nber.org.papers/w6309
*LUC : 658.8 BILS 1993/a
Koopmans, A.J. - Doelgericht segmenteren van
*UFSIA : LZ 658.8 G-BILS 93
UFSIA : MAG-T 91:6309
markten / A.J. Koopmans. - Deventer :
The Blackwell encyclopedic dictionary of
Zirilli, Joseph S. - Financial prediction using
Koopmans, 1996. - 126 p. - (De praktijk
marketing / [edit.] Barbara Lewis ; Dale
neural networks / Joseph S. Zirilli. - London :
marketeer ; 1996:3). - ISBN 90-267-2260-5
Littler. - Cambridge : Blackwell, 1997. Thomson, 1997. - 135 p. HA-H : 658.83 G-KOOP 1996
274 p. - (The Blackwell encyclopedia of
ISBN 1-85032-234-1
*LUC : 658.83 KOOP 1996
management ; 4). - ISBN 1-55786-939-1
LUC : 681.39 ZIRI 1997
Luijk, van, Bart. - Effectief accountant
HA-H : 658.8 G-LEWI 1997
management in 18 stappen / Bart van Luijk. Boer, de, Janny. - Oog voor de
Utrecht : Kluwer, 1996. - 63 p. - (Sales
658.8: Marketing
doelgroepmarketing voor welzijns- en andere
memo’s ; 1996:4). - ISBN 90-267-251-75
non-profitorganisaties / Janny de Boer. HA-H : 658.86 G-LUIJ 1996
Aaker, David A. - Marktgericht strategisch
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 1996. beleid / David A. Aaker. - Schoonhoven :
Mooij,
de, Marieke K. - Global marketing and
203 p. : ill. - ISBN 90-313-1130-8
Academic Service, 1993. - 389 p. - (Academic
advertising : understanding cultural
HA-H : 658.88 G-BOER 1996
Service : serie economie en bedrijfskunde ;
paradoxes / Marieke K. de Mooij. - Thousand
1993:2) (Prentice Hall/Academic Service serie
Bosman, Ciska M. - Business success and
Oaks, Calif. : Sage, 1998. - 316 p. : ill. economie en bedrijfskunde ; 1993:3). businesses’ beauty capital / Ciska M. Bosman ;
ISBN 0-8039-5970-2
ISBN 90-5261-085-1
Gerard A. Pfann ; Jeff E. Biddle. - Cambridge,
RUCA : CB 658 M-B 40.738
Mass. : National Bureau of Economic
HA-H : 658.8 G-AAKE 1993
*HHA : V-HHA
Research, 1997. - 21 p. - (NBER working
*HHA : LZ 658.8 G-AAKE 1993
*UIA : PSW 658.8 G-MOOI 98
paper series ; 6083). - a
*LUC : 658.8 AAKE 1993
Morgan,
Michael. - Marketing
href=”http://www.nber.org/papers/w6083” http://www.nber.org.papers/w6083
/a for leisure and
*UFSIA : LZ 658.8 G-AAKE 93
tourism / Michael Morgan. - London : Prentice
UFSIA : MAG-T 91:6083
Alberts, Paul. - 15 effectieve klantenbinders /
Hall, 1996. - 317 p. - ISBN 0-13-150988-8
Paul Alberts ; Nico Buitendijk ; Alfons
Cases in marketing / [edit.] Hanne Hartvig
RUCA : VHOVE
Roebroek. - Utrecht : Kluwer, 1995. - 66 p. Larsen. - London : Sage, 1997. - 205 p. *LUC : 658.8 MORG 1996
(Sales memo’s ; 1995:3). (European management series ; 1997:1). *RUCA : CB 338.48 N 9
ISBN 90-267-2213-3
ISBN 0-7619-5570-4
Moulin, Raymonde. - L’artiste, l’institution et le
HA-H : 658.86 G-ALBE 1995
RUCA : CB 658 M-B 40.739
marché / Raymonde Moulin ;
Baier, Martin. - Elements of direct marketing /
Citroen, Gerard. - Verkoopplan in 50 stappen /
[medew.] Pascaline Costa. - Paris :
Martin Baier. - New York, 1985. - 389 p. Gerard Citroen. - Utrecht : Kluwer, 1995. Flammarion, 1992. - 423 p. - (Art, histoire,
ISBN 0-07-002986-5
81 p. - (Sales memo’s ; 1995:1). société ; 1992:1). - ISBN 2-08-010769-0
ISBN 90-267-2190-0
HA-H : 658.86 G-BAIE 1985
UIA : GER 70 L-F-MOUL 92
*RUCA : CB 658 N 146
HA-H : 658.86 G-CITR 1995
Nijssen, André M. - Pioniersgesprekken : 20
Bayne, Kim M. - The internet marketing plan /
Commerce équitable. - Namur : s.n., 1998. vragen en antwoorden / André M. Nijssen. Kim M. Bayne. - New York : Wiley, 1997. 48 p. : ill. - (Vivant univers ; 434)
Deventer : Kluwer Bedrijfswetenschappen,
379 p. - Met: diskette. - ISBN 0-471-17295-2
1996. - 68 p. - (De verkoop vraagbaak ;
UFSIA : MAG-T 52:434
1996:1). - ISBN 90-267-2423-3
LUC : 658.8 BAYN 1997
Eck, van, HAns. - 15 verrassende zakenbrieven /
Bezit: Basiswerk; diskette
HA-H : 658.86 G-NIJS 1996
HAns van Eck. - Utrecht : Kluwer, 1996. Diskette in lokaal E4
*HHA : LZ 658.86 G-NIJS 1996
76 p. - (Sales memo’s ; 1996:3). ISBN 90-267-2516-7
HA-H : 658.86 G-ECK 1996
<
<
>
< >
<
Lijst E: Economie
>
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
< >
40
Lijst E: Economie
april 1998
Banks, Stephen P. - Multicultural public
relations : a social-interpretive approach /
Stephen P. Banks. - Thousand Oaks, Calif. :
Sage, 1995. - 141 p. - (Communicating
effectively in multicultural contexts ; 4). ISBN 0-8039-4841-7
RUCA : CB 659 M-B 40.741
*UIA : PSW 659 G-BANK 95
659.3: Communicatie
Ede, van, Machteld. - Tijd voor publiciteit :
Advertising and culture : theoretical
handboek voor publiciteit en
perspectives / [edit.] Mary Cross. - Westport,
publiciteitsbeleid / Machteld van Ede ; Jan van
Conn. : Westport, 1996. - 136 p. Lieshout ; [edit.] Joost Heinsius. - 2e ed. ISBN 0-275-95351-3
Utrecht, 1995. - 155 p. - ISBN 90-72934-12-1
UFSIA : PS 659.3 G-CROS 96
UFSIA : PS 659.3 G-EDE 95
Allen, Robert C. - Speaking of soap operas /
Ellison, Sara Fisher. - Gradual incorporation of
Robert C. Allen. - Chapel Hill : University of
information into stock prices : empirical
North Carolina Press, 1985. - 245 p. strategies / Sara Fisher Ellison ; Wallace P.
ISBN 0-8078-4129-3
Mullin. - Cambridge, Mass. : National Bureau
of Economic Research, 1997. - 24 p. - (NBER
UFSIA : PS 659.3 G-ALLE 85
working paper series ; 6218). - a
Bardoel, Jo. - Media : feiten, structuren / Jo
href=”http://www.nber.org/papers/w6218” http://www.nber.org/papers/w6118
/a - 8e ed. Bardoel ; [edit.] Jan Bierhoff.
UFSIA : MAG-T 91:6218
Groningen : Wolters-Noordhoff, 1994. 254 p. - ISBN 90-01-05143-X
Forceville, Charles. - Pictorial metaphor in
advertising / Charles Forceville. - London :
UFSIA : PS 659.3 L-NL-BARD 94
Routledge, 1996. - 233 p. : ill. Block, Eleanor S. - Communication and the mass
ISBN 0-415-12868-4
media : a guide to the reference literature /
UIA : GER 659 G-FORC 96
Eleanor S. Block ; James K. Bracken. Englewood Cliffs, N.J. : Libraries Unlimited,
Fowles, Jib. - Advertising and popular culture /
1991. - 198 p. - (Reference sources in the
Jib Fowles. - Thousand Oaks, Calif. : Sage ,
humanities ; 1991:1). - ISBN 0-87287-810-4
1996. - 278 p. : ill. - (Foundations of popular
culture ; 5). - ISBN 0-8039-5483-2
UFSIA : PS 659.3 G-BLOC 91
RUCA : CB 659 M-B 40.734
Cantor, Muriel Goldsman. - Methods of
*UIA : PSW 659 L-USA-FOWL 96
observing popular culture / Muriel Goldsman
Cantor ; [edit.] J. Gerard Power. - London :
Mooij, de, Marieke K. - Global marketing and
Sage, 1994. - p. 677-856. - (Communication
advertising : understanding cultural
research ; 21:6)
paradoxes / Marieke K. de Mooij. - Thousand
Oaks, Calif. : Sage, 1998. - 316 p. : ill. UFSIA : PS 659.3 G-CANT 94
ISBN 0-8039-5970-2
Cliëntvriendelijk communicatief baliegedrag /
RUCA : CB 658 M-B 40.738
[edit.] J. Piet Verckens. - Antwerpen :
*HHA : V-HHA
Handelshogeschool, 1997. - 86 p.
*UIA : PSW 658.8 G-MOOI 98
HHA : LZ 33 F 2:1997 VERC
Nijssen, André M. - Pioniersgesprekken : 20
Communication
ethics and universal values /
vragen en antwoorden / André M. Nijssen. [edit.] Clifford G. Christians ; Michael
Deventer : Kluwer Bedrijfswetenschappen,
Traber. - Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1997. 1996. - 68 p. - (De verkoop vraagbaak ;
384 p. - ISBN 0-7619-0585-5
1996:1). - ISBN 90-267-2423-3
RUCA : CB 659 M-B 40.736
HA-H : 658.86 G-NIJS 1996
*UIA : PSW 659.3 G-CHRI 97
*HHA : LZ 658.86 G-NIJS 1996
Douglas, Susan J. - Inventing American
Onnekink, Leo. - Verbeter uw verkoopteam in 22
broadcasting, 1899-1922 / Susan J. Douglas. stappen / Leo Onnekink. - Deventer : Kluwer,
Baltimore : John Hopkins University Press,
1996. - 63 p. - (Sales memo’s ; 1996:1). 1989. - 363 p. - (Studies in the history of
ISBN 90-267-2452-7
technology ; 1989:1). - ISBN 0-8018-3832-0
HA-H : 658.86 G-ONNE 1996
UFSIA : PS 659.3 L-USA-DOUG 89
*HHA : LZ 658.86 F 2:1996,1
Eck, van, HAns. - 15 verrassende zakenbrieven /
Panis, Astrid. - Stappenplan voor het
HAns van Eck. - Utrecht : Kluwer, 1996. jaarverslag / Astrid Panis ; Bart Verduyn. 76 p. - (Sales memo’s ; 1996:3). Deventer : Kluwer, 1997. - 64 p. ISBN 90-267-2516-7
(Communicatie memo’s ; 6) (Intern/extern :
het integreren van communicatie in bedrijven,
HA-H : 658.86 G-ECK 1996
organisaties en instellingen ; 1997:23). Ethics in intercultural and international
ISBN 90-267-2652-X
communication / [edit.] Fred L. Casmir. UIA : PSW 655 G-PANI 97
Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1997. - 296 p. HA-S : 659.3 F 1:6
(LEA’s communication series ; 1997:10). UFSIA : LZ 659 G-PANI 97
ISBN 0-8058-2353-0
*HHA : V-HHA
UIA : PSW 659.3 G-CASM 97
*LUC : 659 PANI 1997
European Audiovisual Observatory. Raad voor de Reclame [Brussel]. Statistical yearbook : cinema, television, video
Reclamereglementering in België : repertorium
and new media made in Europe / European
op 1 juli 1997 / Raad voor de Reclame
Audiovisual Observatory. - Strassbourg
[Brussel]. - 5e ed. - Brussel, 1997. - 162 p.
UFSIA : PS 659.3 B-STAT
UIA : RECH 351.82 L-B-RECL 97
Bezit: (1997)
*RUCA : DPELS
European journal of communication. - London. *UIA : PSW 659 L-B-RECL 97
ISSN 0267-3231
Trout, Jack. - Het nieuwe positioneren : het
UFSIA : PS 301 E-EUJC/10 j.
laatste nieuws over ’s werelds belangrijkste
Bezit: 13(1998)–
ondernemingsstrategie / Jack Trout ; Steve
*UIA : PSW 301 E-EJC
Rivkin. - Schoonhoven : Academic Service,
Bezit: 2(1987)–
1996. - 215 p. - ISBN 90-5261-176-9
HA-H : 659 G-TROU 1996
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Ogilvie, Robert G. - Industriële marketing :
planning en strategie : verzamelen, wegen,
kiezen & doseren / Robert G. Ogilvie. Leiden : Stenfert Kroese, 1989. - 334 p. : ill. ISBN 90-207-1766-9
HA-H : 658.88 G-OGIL 1989
Onnekink, Leo. - Verbeter uw verkoopteam in 22
stappen / Leo Onnekink. - Deventer : Kluwer,
1996. - 63 p. - (Sales memo’s ; 1996:1). ISBN 90-267-2452-7
HA-H : 658.86 G-ONNE 1996
*HHA : LZ 658.86 F 2:1996,1
Prins, Jan. - De informatiemarkt : de zakelijke
mogelijkheden van Internet / Jan Prins. Alphen aan den Rijn : Samsom, 1997. 232 p. - (IT-Bibliotheek ; 1997:2). ISBN 90-14-05557-9
HA-H : 659.3 G-PRIN 1997
*HHA : LZ 681.3 F 3:1997,2
*UFSIA : LZ 658.8 G-PRIN 97
Ries, Al. - De 22 onwrikbare wetten van de
marketing : overtreding op eigen risico! / Al
Ries ; Jack Trout. - Schoonhoven : Academic
Service, 1994. - 155 p. - ISBN 90-5261-155-6
HA-H : 658.8 G-RIES 1994
*RUCA : CB 658 M-B 38.064
Stichting Bierkaai [Amsterdam]. - Werkboek
welzijnsmarketing : een beleidsinstrument /
Stichting Bierkaai [Amsterdam]. - 2e dr. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1978. 156 p. - (Sociale bibliotheek ; 1978:1). ISBN 9060015398
HA-S : 301.5 G-STIC 1978
*UFSIA : MAG-A 6007
Tettero, J.H.J.P. - Marketing voor
dienstverlenende organisaties : beleid en
uitvoering / J.H.J.P. Tettero ; J.H.R.M.
Viehoff. - Deventer, 1983. - 200 p. : ill. ISBN 90 267 0863 7
HA-S : 658.8 G-TETT 1983
*UFSIA : LZ 658.88 G-TETT 83
Thys, Guido. - 26 praktische
telemarketing-adviezen / Guido Thys. Deventer : Kluwer, 1996. - 70 p. - (Sales
memo’s ; 1996:2). - ISBN 90-267-2322-9
HA-H : 658.88 G-THYS 1996
*HHA : LZ 658.86 F 2:1996,2
Tilborgh, van, Cyriel. - De persoonlijke relatie :
het centraal element in de marketing van
financiële diensten / Cyriel van Tilborgh. Brussel : Studiecentrum voor Bank- en
Financiewezen, 1976. - 40 p. - (Voordrachten
van het Studiecentrum voor Bank- en
Financiewezen = Conférences du Centre
d’études bancaires et financières ; 257)
HHA : LZ 658.88 G-TILB 1976
Wage, Jan L. - Pak die order : verkooptechniek
in 144 gouden regels / Jan L. Wage. Deventer : Kluwer, 1995. - 99 p. ISBN 90-267-2249-4
HA-H : 658.86 G-WAGE 1995
659: Reclame
<
>
< >
41
Lijst E: Economie
Flichy, Patrice. - Une histoire de la
communication moderne : espace public et vie
privée / Patrice Flichy. - Paris : La Découverte,
1997. - 280 p. - (La Découverte/poche ; 24). ISBN 2-7071-2682-9
UFSIA : PS 659.3 G-FLIC 97
Handbook of organizational communication /
[edit.] Gerald M. Goldhaber ; George A.
Barnett. - 2e ed. - Norwood, N.J. : Ablex
Publishing Corporation, 1995. - 502 p. (Communication and information science ;
1995:1). - ISBN 0-89391-446-0
UFSIA : PS 659.3 G-GOLD 95
Harris, Thomas E. - Applied organization :
perspectives, principles, and pragmaticsal
communication / Thomas E. Harris. - Hillsdale,
N.J. : Lawrence Erlbaum, 1993. - 504 p. (Communication textbook series ; 1993:1). ISBN 0-8058-0050-6
UFSIA : PS 659.3 G-HARR 93
*UIA : PSW 65 G-HARR 93
Hattersley, Michael E. - Management
communication : principles and practice /
Michael E. Hattersley ; Linda McJannet. - New
York : McGraw-Hill, 1997. - 319 p. : ill. (McGraw-Hill international editions :
management and organization series ;
1997:1). - ISBN 0-07-115332-2
UIA : PSW 659.3 G-HATT 97
Henau, Ernest. - De fakkel in het oor : media,
democratie en commercie / Ernest Henau ;
Hendrik Opdebeeck ; Marc van de Voorde ; et
al. - Leuven : Davidsfonds, 1998. - 104 p. (Reeks Mensen en feiten ; 30). ISBN 90-6152-637-X
UIA : PSW 659.3 G-HENA 98
*UFSIA : LZ 659.3 G-HENA 98
Hoover, Stewart M. - Rethinking media, religion
and culture / Stewart M. Hoover ; Knut
Lundby. - London : Sage, 1997. - 332 p. ISBN 0-7619-0170-1
UFSIA : PS 659.3 G-HOOV 97
Huguenin, Paul. - Zakboek voor
onderhandelaars : vuistregels, vaardigheden
en valkuilen / Paul Huguenin. - Houten : Bohn
Stafleu Van Loghum, 1996. - 78 p.
HA-H : 659.3 G-HUGU 1996
*UFSIA : MAG-A 9343
Intern/extern : het integreren van communicatie
in bedrijven, organisaties en instellingen /
[edit.] Joop Roomer ; Cyriel van Tilborgh. Antwerpen : Kluwer, 1992-. - Losbladig; met:
Cases
HHA : LZ 659.3 B-ROOM 1992
april 1998
Janssen, Theo. - Communiceren : over taal en
taalgebruik / Theo Janssen. - Den Haag : Sdu,
1997. - 231 p. : ill. - ISBN 90-755-6653-0
SBA : D 603690
*UIA : GER 800.13 G-JANS 97
Lindlof, Thomas R. - Qualitative communication
research methods / Thomas R. Lindlof. Thousands Oaks, Calif. : Sage, 1995. - 314 p. (Current communication : an advanced text
series ; 3). - ISBN 0-8039-3518-8
UFSIA : PS 659.3 G-LIND 95
*UIA : PSW 301.08 G-LIND 95
Lips, A.M.B. - Autonomie in kwaliteit :
ambiguı̈teit in bestuurlijke communicatie over
de ontwikkeling van kwaliteitszorg in het hoger
onderwijs / A.M.B. Lips. - Delft : Eburon,
1996. - 381 p. - ISBN 90-5166-547-4
HHA : LZ 378.147 G-LIPS 1996
Logtenberg, A. - Commercieel telefoneren / A.
Logtenberg. - Groningen : Wolters-Noordhoff,
1988. - 131 p. : ill. - ISBN 90-01-54474-6
HA-H : 659.3 G-LOGT 1988
Ludwig, Emil. - Im Urteil der deutschen Presse /
Emil Ludwig. - Berlin : Rowohlt, 1928. - 51 p.
UFSIA : MAG-A 10804
*SBA : A 193049
McLuhan, Marshall. - Media research :
technology, art, communication : essays /
Marshall McLuhan ; [edit.] Michel A. Moos. Amsterdam : G+B Arts, 1997. - 178 p. : ill. (Critical voices in art, theory and culture ;
1997:1). - ISBN 90-5701-081-X
UIA : PSW 659.3 G-MCLU 97
McQuail, Denis. - Communication models for
the study of mass communications / Denis
McQuail ; Sven Windahl. - 2e ed. - London :
Longman, 1996. - 229 p. ISBN 0-582-03650-X
UFSIA : PS 659.3 G-MACQ 96
McQuail, Denis. - Mass communication theory :
an introduction / Denis McQuail. - 3e ed. London : Sage, 1997. - 415 p. ISBN 0-8039-7785-9
UFSIA : PS 659.3 G-MACQ 97
Media effects and beyond : culture, socialization
and lifestyles / [edit.] Karl Erik Rosengren. London : Routledge, 1996. - 317 p. (Communication and society ; 1996:2). ISBN 0-415-09141-1
UFSIA : PS 659.3 G-ROSE 96
*UIA : PSW 659.3 G-ROSE 96
Media scandals : morality and desire in the
popular culture marketplace / [edit.] James
Lull ; Stephen Hinerman. - London : Polity
Press, 1997. - 259 p. - ISBN 0-7456-1886-3
UFSIA : PS 659.3 G-LULL 97
Meers, Philippe. - [Overdrukken] / Philippe
Meers. - 1997UFSIA : MAG-H 361
Meyn, Hermann. - Massenmedien in der
Bundesrepublik Deutschland / Hermann
Meyn. - Berlin : Colloquium, 1996. - 239 p. (Zur Politik und Zeitgeschichte ; 24). ISBN 3-89166-008-1
HHA : D 371.333-MEYN
Meyn, Hermann. - Massenmedien in der
Bundesrepublik Deutschland : alte und neue
Bundesländer / Hermann Meyn. - Berlin :
Colloquium, 1993. - 223 p. - (Zur Politik und
Zeitgeschichte ; 24). - ISBN 3-89166-647-0
HHA : D 371.333-MEYN
Miller, David. - The circuit of mass
communication : media strategies,
representation and audience reception in the
AIDS crisis / David Miller ; Jenny Kitzinger ;
Kevin Willians ; et al. - London : Sage, 1998. 248 p. : ill. - ISBN 0-8039-7703-4
UIA : PSW 659.3 G-MILL 98
Negrine, Ralph. - The communication of
politics / Ralph Negrine. - London : Sage,
1996. - 192 p. : ill. - ISBN 0-8039-7739-5
UFSIA : PS 659.3 G-NEGR 96
*UIA : PSW 659.3 G-NEGR 96
Peters, Jan Marie. - Het beeld : bouwstenen
voor een algemene iconologie / Jan Marie
Peters. - Antwerpen : Hadewijch, 1996. 219 p. : ill. - (Witte reeks ; 1996:1). ISBN 90-5240-336-8
UFSIA : PS 659.3 G-PETE 96
*SBA : D 588595
*UIA : PSW 659.3 G-PETE 96
Politieke communicatie in Nederland : over
campagnes, kandidaten en media /
[edit.] N.P.G.W.M. Kramer ; B.M.J. Pauw ; L.
Tiddens. - ’s-Gravenhage : SDU, 1994. 202 p. - ISBN 90-12-06725-1
UFSIA : PS 659.3 L-NL-KRAM 94
Popper, Karl. - La télévision : un danger pour la
démocratie / Karl Popper ; John Condry. Paris : Anatolia, 1994. - 92 p. - (Collection
10/18 ; 2756). - ISBN 2-264-02403-8
UFSIA : PS 659.3 G-POPP 94
Prins, Jan. - De informatiemarkt : de zakelijke
mogelijkheden van Internet / Jan Prins. Alphen aan den Rijn : Samsom, 1997. 232 p. - (IT-Bibliotheek ; 1997:2). ISBN 90-14-05557-9
HA-H : 659.3 G-PRIN 1997
*HHA : LZ 681.3 F 3:1997,2
*UFSIA : LZ 658.8 G-PRIN 97
Samoyault, Tiphaine. - De wereld van de
pictogrammen / Tiphaine Samoyault ;
[vert.] Ria de Rycke. - Hasselt : Mozaı̈ek,
1997. - 23p. : ill. - ISBN 90-6822-441-7
HA-LAZ : 659.3 G-SAMO 1997
Smith, Joel. - Understanding the media : a
sociology of mass communication / Joel
Smith. - Cresskill, N.J. : Hampton Press,
1995. - 392 p. - (The Hampton Press
communication series : mass communications
and journalism ; 1995:1). ISBN 1-57273-005-6
UFSIA : PS 659.3 G-SMIT 95
Taal en communicatie / [vert.] Luud Dorresteyn. Weert : M & P, 1987. - 64 p. : ill. - (Cambridge
jeugd encyclopedie ; 1987:1). ISBN 90-6590-152-3
HA-LAZ : 001 G-DORR 1987
Tufte, Edward Rolf. - The visual display of
quantitative information / Edward Rolf Tufte. Cheshire, Conn. : Graphics Press, 1997. 197 p. : ill. - ISBN 0-9613921-0-X
UIA : PSW 519.2 G-TUFT 97
Verckens, J. Piet. - Imagovriendelijk
telefoneren : eindrapport voor de stad
Herentals / J. Piet Verckens. - Antwerpen :
Handelshogeschool, 1997. - 35 p.
HHA : MAG 81.6.040
Watson, James. - A dictionary of communication
and media studies / James Watson ; Anne
Hill. - 4e ed. - London : Arnold, 1997. 251 p. - ISBN 0-340-67635-3
UFSIA : PS 659.3 G-WATS 97
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
42
Bezit: 1–2; cases
*HA-S : 659.3 A-ROOM 1992
Bezit: 1–3; cases
*LUC : 658.3 ROOM 1992Bezit: 1–3 ; cases
*UFSIA : LZ 659.3 B-ROOM 93
Bezit: 1–3 ; cases
*UIA : PSW 65 G-ROOM 92
Bezit: 1–3 ; cases
Lijst E: Economie
681.3: Computer. Informatica
Advances in computer graphics / [edit.] Maurice
M. de Ruiter. - Berlin : Springer, 1988. 322 p. - (Eurographic seminars : tutorials and
perspectives in computer graphics ; 1988:1). ISBN 3-540-18788-X
RUCA : WIN
Bezit: 3
*LUC : 681.39 DERU 1988
Bezit: 3
Advances in computer graphics : images :
synthesis, analysis, and interaction /
[edit.] Gérald Garcia ; Ivan Herman. - Berlin :
Springer, 1991. - 448 p. - (Eurographic
seminars : tutorials and perspectives in
computer graphics ; 1991:2). ISBN 3-540-53455-5
RUCA : WIN
Bezit: 6
Advances in object-oriented graphics /
[edit.] Edwin H. Blake ; Peter Wisskirchen. Berlin : Springer, 1991. - 218 p. - (Eurographic
seminars : tutorials and perspectives in
computer graphics ; 1991:1). ISBN 3-540-53480-6
RUCA : WIN
Bezit: 1
Akkermans, Wessel. - Computer en
modemgebruik voor personal computers /
Wessel Akkermans ; Piet den Heijer. Oosterend : Stark-Texel, 1986. - 256 p. ISBN 90-6398-070-1
HA-H : 681.35 G-AKKE 1986
Akkermans, Wessel. - Computer en
modemgebruik voor personal computers /
Wessel Akkermans ; Piet den Heijer. - 2e ed. Oosterend : Stark-Texel, 1989. - 256 p. ISBN 90-6398-070-1
HA-H : 681.35 G-AKKE 1989
Ambardar, Ashok. - Mastering DSP concepts
using Matlab / Ashok Ambardar ; Craig
Borghesani. - Upper Saddle River, N.J. :
Prentice Hall, 1998. - 72 p. : ill. met 1
Floppydisk/diskette. - ISBN 0-13-534976-1
UIA : GEN 681.3 G-AMBA 98
Ammeraal, Leen. - C++ / Leen Ammeraal. - 4e
ed. - Schoonhoven : Academic Service, 1994. 388 p. - ISBN 90-395-0160-2
HA-H : 681.33 G-AMME 1994
Ammeraal, Leen. - C++ voor gevorderden. incl.
ontwikkeling van Windows-applicaties / Leen
Ammeraal. - Schoonhoven : Academic Press,
1995. - 216 p. - ISBN 90-395-0248-X
HA-H : 681.33 G-AMME 1995
*UFSIA : LZ 681.33 G-AMME 95
Anthony, Denis. - Health on the internet / Denis
Anthony. - 2e ed. - Oxford : Blackwell
Science, 1997. - 158 p. - ISBN 0-632-04072-6
RUCA : BFG-VELSE
Applications of object-oriented programming /
[edit.] Lewis J. Pinson ; Richard S. Wiener. Reading : Addison-Wesley, 1990. - 212 p. ISBN 0-201-50369-7
RUCA : WIN
Arnold, Ken. - The Java programming
language / Ken Arnold ; James Gosling. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1996. 333 p. - (The Java series ; 1996:5). ISBN 0-201-63455-4
RUCA : WIN
Lijst E: Economie
april 1998
*UFSIA : LZ 681.33 G-ARNO 96
*UIA : WIS 681.33 G-ARNO 96
Arnold, Ken. - The Java programming
language / Ken Arnold ; James Gosling. - 2e
ed. - Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1998. 442 p. - (The Java series ; 1998:2). ISBN 0-201-31006-6
UFSIA : LZ 681.33 G-ARNO 98
AutoCAD release 13 : user’s guide. - s.l. :
Autodesk, 1994. - 5 v. : ill. - Met: command
reference; customization guide; learning
autocad for DOS and UNIX; documentation
guide
HA-IA : 681.33 G-AUTO 1994
Bezit: user’s guide; command reference; customization
guide;
Ballew, Scott M. - Managing IP networks with
Cisco routers / Scott M. Ballew. - Cambridge :
O’Reilly, 1997. - 334 p. - ISBN 1-56592-320-0
RUCA : WIV
Balvert, J.H. - Inleiding datatransmissie / J.H.
Balvert ; D.J. Elbers. - Alphen aan den Rijn :
Samsom, 1981. - 232 p. - ISBN 90-14-03120-3
HA-H : 681.35 G-BALV 1981
Banques de données et hypertextes pour l’étude
du roman / [edit.] Nathalie Ferrand. - Paris :
Presses universitaires de France, 1997. 184 p. - (Écritures électroniques ; 1997:1). ISBN 2-13-048679-7
UFSIA : ROM 840 H 0 FERR 97
Bapat, Subodh. - Object-oriented networks :
models for architecture, operations and
management / Subodh Bapat. - Englewood
Cliffs : Prentice Hall, 1994. - 757 p. ISBN 013-031097-2
RUCA : WIN
Barwise, Jon. - Information flow : the logic of
distributed systems / Jon Barwise ; Jerry
Seligman. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1997. - 274 p. - (Cambridge
tracts in theoretical computer science ; 44). ISBN 0-521-583-86-1
UIA : GER 681.3 G-BARW 97
Bayne, Kim M. - The internet marketing plan /
Kim M. Bayne. - New York : Wiley, 1997. 379 p. - Met: diskette. - ISBN 0-471-17295-2
LUC : 658.8 BAYN 1997
Bezit: Basiswerk; diskette
Diskette in lokaal E4
Beck, Leland L. - System software : an
introduction to systems programming / Leland
L. Beck. - 3e ed. - Reading, Mass. :
Addison-Wesley, 1997. - 519 p. ISBN 0-201-42300-6
RUCA : CBG 681.3 N 133
Bender, Edward A. - Mathematical methods in
artificial intelligence / Edward A. Bender. Washington : IEEE, 1996. - 636 p. - (IEEE
Computer Society Press technology series ;
1996:1). - ISBN 0-8186-7200-5
RUCA : WIN
Bharadwaj, Veeravalli. - Scheduling divisible
loads in parallel and distributed systems /
Veeravalli Bharadwaj ; Debasish Ghose ;
Venkataraman Mani ; et al. - Washington :
IEEE, 1996. - 292 p. - ISBN 0-8186-7521-7
RUCA : WIN
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Black, Sandra E. - How to compete : the impact
of workplace practices and information
technology on productivity / Sandra E. Black ;
Lisa M. Lynch. - Cambridge, Mass. : National
Bureau of Economic Research, 1997. - 33 p. (NBER working paper series ; 6120). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6120” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6120
Bodart, F. - Voor een efficiënt gebruik door de
overheidsadministratie van de
informatietechnologieën / F. Bodart. - Brussel :
Inbel, 1984. - 126 p.
HA-H : 681.3 G-BODA 1984
*AHB : 681.3 G-BODA 84
*UFSIA : MAG-B 22070
*UIA : BC - B 3596
Boer, de, A.J. - Basiscursus Windows 95 : NL
versie / A.J. de Boer. - Schoonhoven :
Academic Service informatica, 1998. - 256 p. :
ill. - ISBN 90-395-0323-0
HA-LAZ : 681.3 G-BOER 1998
Boer, de, A.J. - Windows 95 voor gevorderden :
NL versie / A.J. de Boer. - Schoonhoven :
Academic Service informatica, 1998. - 302 p. :
ill. - ISBN 90-395-0255-2
HA-LAZ : 681.3 G-BOER 1998
Boertjens, Koos. - PC combicursus Microsoft
Office Pro 97 : UK versie met Windows 95,
Word 97, Excel 97, PowerPoint 97, Access 97 /
Koos Boertjens. - Schoonhoven : Academic
Service, 1997. - 541 p. - Met: Cd-Rom. ISBN 90-395-0649-3
RUCA : CB 681.3 M-B 40.808
<
>
Bezit: Basiswerk ; Cd–Rom
Bruijnes, Gerrit. - Excel 97 voor gevorderden :
NL versie / Gerrit Bruijnes. - Schoonhoven :
Academic Service, 1997. - 256 p. : ill. ISBN 90-395-0688-4
HA-LAZ : 681.3 G-BRUI 1997
Bruijnes , Gerrit. - Basiscursus Excel 97 : UK
versie / Gerrit Bruijnes . - Schoonhoven :
Academic Service, 1997. - 285 p. : ill. ISBN 90-395-0682-5
HA-LAZ : 681.3 G-BRUI 1997
Byte : the small systems journal. - Peterborough,
N.H. - CD-ROM
UFSIA : MMC-E 68:25
Bezit: 1(1996)–
*LUC : 681.3
Bezit: :1(1997)–
Carrano, Frank M. - Data abstraction and
problem solving with C++ : walls and mirors /
Frank M. Carrano ; Paul Helman ; Robert
Veroff. - 2e ed. - Reading, Mass. :
Addison-Wesley, 1998. - 702 p. ISBN 0-201-87402-4
UFSIA : LZ 681.33 G-CARR 98
Claessens, Evrard. - Europese handelspartners /
Evrard Claessens. - Gent : Mys & Breesch,
1997. - 95 p. - ISBN 90-5462-265-2
UIA : BC-B 9327
Commission on Preservation and Access. Preserving digital information : report of the
Task Force on Archiving of Digital
Information / Commission on Preservation and
Access ; Research Libraries Group. - s.l.,
1996. - 62 p.
UIA : BC-C 3732
43
Lijst E: Economie
Costales, Bryan. - Sendmail / Bryan Costales ;
Eric Allman. - 2e ed. - Cambridge : O’Reilly,
1997. - 1021 p. - (Nutshell handbooks ;
1997:1). - ISBN 1-56592-222-0
RUCA : WIV
Dahr, Michael. - Deductive databases : theory
and applications / Michael Dahr. - London :
Thomson, 1997. - 191. - ISBN 1-85032-138-8
LUC : 681.37 DAHR 1997
Daniels, Alan. - Basiskennis systeemanalyse /
Alan Daniels ; Don Yeates. - Alphen aan den
Rijn, 1985. - 295 p. - ISBN 90 14 03348 6
HA-H : 681.35 G-DANI 1985
*UFSIA : MAG-B 35582
Database : world’s largest information content
review. - Weston, Conn. - Voortzetting van:
Database: the magazine of database reference
and review. - ISSN 0162-4105
RUCA : CB 02 E 11.123
Bezit: 20(1997)–
Davis, Gordon B. - Management
informatiesystemen / Gordon B. Davis ;
Margrethe H. Olson. - Schoonhoven :
Academic Service, 1987. - 822 p. ISBN 90 6233 189 0
HA-H : 681.37 G-DAVI 1987
*RUCA : CB 681.3 M-B 35.546
*UFSIA : LZ 681.37 G-DAVI 87
Dawson, Andy. - The Internet for library and
information service professionals / Andy
Dawson. - 2e ed. - London : Aslib, 1997. 80 p. - (The Aslib know how guides ;
1997:1). - ISBN 0-85142-400-7
LUC : 025.5 DAWS 1997
*UFSIA : LZ 025.5 G-DAWS 97
Dhar, Vasant. - Seven methods for transforming
corporate data into business intelligence /
Vasant Dhar ; Roger Stein. - Upper Saddle
River, N.J. : Prentice-Halle, 1997. - 269 p. ISBN 0-13-282006-4
LUC : 681.37 DHAR 1997
Dickson, Gary W. - The management of
information systems / Gary W. Dickson ; James
C. Wetherbe. - New York : Mc-Graw-Hill,
1985. - 493 p. : ill. - (McGraw-Hill series in
management information systems ; 1985:1). ISBN 0 07 016825 3
HA-H : 681.35 G-DICK 1985
*LUC : 681.35 DICK 1985
*RUCA : CB 681.3 M-B 34.695
*UFSIA : LZ 681.35 G-DICK 85
Dougherty, Dale. - The mosaic handbook for the
X window system / Dale Dougherty ; Richard
Koman ; Paula Ferguson. - Sebastopol, Ca :
O’Reilly, 1994. - 262 p. - Met: CD ROM. ISBN 1-56592-095-3
HA-H : 681.35 G-DOUG 1994
Bezit: basiswerk
Duffy, D.J. - Leerboek objectgeoriënteerd
programmeren in C++ / D.J. Duffy ; J.C.
Meeling. - Schoonhoven : Academic Service,
1996. - 291 p. - (Academic Service : serie
informatica ; 1996:2). - ISBN 90-395-0535-7
HA-IA : 681.33 G-DUFF 1996
*LUC : 681.33 DUFF 1996
Edwards, Jeri. - 3-tier client/server at work / Jeri
Edwards ; [medew.] Deborah DeVoe. - New
York : Wiley, 1997. - 237 p. ISBN 0-471-18443-8
UIA : NAT - NAUD
Lijst E: Economie
april 1998
Eibl, Peter. - Computerised vehicle routing and
scheduling in road transport / Peter Eibl. Aldershot : Avebury, 1996. - 318 p. ISBN 1-85972-275-x
LUC : 681.3 EIBL 1996
*RUCA : CB 656 M-B 39.184
*UFSIA : LZ 656.1 G-EIBL 96
Eilers, H.B. - Systeemontwikkeling volgens
SDM / H.B. Eilers. - 7e ed. - Den Haag :
Academic Service, 1987. - 463 p. ISBN 90-6233-177-7
HA-H : 681.35 G-EILE 1987
European Commission. Directorate-General 3,
Industry. - Awareness creation activities in
electronic commerce for SMEs / European
Commission. Directorate-General 3, Industry. Brussels : s.n., 1997. - 102 p. ISBN 92-828-1972-8
UFSIA : LZ 658.8 G-AWAR 97
Fitzgerald, Jerry. - Fundamentals of systems
analysis : using structured analysis and design
techniques / Jerry Fitzgerald ; Ardra F.
Fitzgerald. - 3e ed. - New York : Wiley, 1987. 769 p. - (Wiley series in computers and
information processing systems for business ;
1987:1). - ISBN 0471-83822-5
HA-H : 681.35 G-FITZ 1987
*LUC : 681.35 FITZ 1987
Flanagan, David. - Java examples in a nutshell :
a tutorial companion to Java in a Nutshell /
David Flanagan. - Cambridge, Mass. :
O’Reilly, 1997. - 397 p. - (The Java series ;
1997:4). - ISBN 1-56592-371-5
UFSIA : LZ 681.33 G-FLAN 97
Flanagan, David. - Java in a nutshell : a desktop
quick reference / David Flanagan. - 2e ed. Cambridge, Mass. : O’Reilly, 1997. - 610 p. (The Java series ; 1997:5). ISBN 1-56592-262-X
UFSIA : LZ 681.33 G-FLAN 97
Frans, Roger. - Access 7.0 voor Windows 95 :
gevorderden / Roger Frans. - Geel : Campinia
Media, 1997. - 306 p. : ill. - Met: 1 diskette. ISBN 90-356-1084-9
HA-H : 681.33 G-FRAN 1997
Bezit: Basiswerk; 1 FD
Frans, Roger. - Access 97 : gevorderden / Roger
Frans. - Geel : Campinia Media, 1997. 307 p. : ill. - Met: 1 diskette. ISBN 90-356-1096-2
HA-H : 681.33 G-FRAN 1997
Bezit: Basiswerk; 1 FD
Frielink, A.B. - Voorbereiding van
computer-toepassingen : syllabus uitgave /
A.B. Frielink. - Den Haag : Academic Service,
1976. - 90 p. : ill. - ISBN 90-6233-012-6
HA-H : 681.3 G-FRIE 1976
Frisch, Aeleen. - Essential Windows NT system
administration / Aeleen Frisch. - Cambridge,
Mass. : O’Reilly, 1998. - 467 p. ISBN 1-56592-274-3
UFSIA : LZ 681.35 G-FRIS 98
Galitz, Wilbert O. - Handbook of screen format
design / Wilbert O. Galitz. - Amsterdam :
North-Holland, 1985. - 225 p. ISBN 0-444-87837-8
HA-H : 681.39 G-GALI 1985
*LUC : 681.39 GALI 1985
*RUCA : CB 681.3 M-B 31.922
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Gane, Chris. - Structured systems analysis :
tools & techniques / Chris Gane ; Trish
Sarson. - Saint Louis, Miss : McDonnell
ouglas, 1988. - 373 p. - ISBN 0-930196-00-7
HA-H : 681.37 G-GANE 1988
Garfinkel, Simson. - Practical UNIX and
Internet security / Simson Garfinkel ; Gene
Spafford. - 2e ed. - Cambridge : O’Reilly,
1996. - 971 p. - ISBN 1-56592-148-8
RUCA : WIV
*UIA : CA - REKC
Gilster, Paul. - De internet padvinder : de
onmisbare gids voor archie, Veronica, Gopher,
Wais, WWW (inclusief Mosaic) en andere zoeken browsing-tools / Paul Gilster. - Amsterdam :
Addison-Wesley, 1995. - 310 p. ISBN 90-6789-559-8
HA-H : 681.35 G-GILS 1995
*RUCA : CB 681.3 M-B 38.642
*RUCA : CBG 681.3 N 112
*UFSIA : LZ 681.35 G-GILS 95
Greenstein, Shane M. - Dynamic modeling of
the product life cycle in the commercial
mainframe computer market, 1968-1982 /
Shane M. Greenstein ; James B. Wade. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 41 p. - (NBER
working paper series ; 6124). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6124” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6124
Halvorson, Michael. - Microsoft Word 97 Visual
Basic step by step / Michael Halvorson ; Chris
Kinata ; [vert.] Jan Pott. - Schoonhoven :
Academic Service, 1997. - 308 p. : ill. - (Step
by step ; 1997:9). - Met: 1 CD-ROM. ISBN 90-395-0706-6
HA-H : 681.33 G-HALV 1997
<
>
Bezit: Basiswerk; CD–ROM
Hand, D.J. - Construction and assessment of
classification rules / D.J. Hand. - Chichester :
Wiley, 1997. - 214 p. - (Wiley series in
probability and statistics ; 1997:8). ISBN 0-471-96583-9
LUC : 519.2 HAND 1997
Handboek kantoorautomatisering. - Deurne,
1985-. - Losbladig
HA-H : 681.3 G-HAND 1985
Bezit: 1–2
*RUCA : CBM 651 B 8
Bezit: 2
Hartman, W. - Methoden voor
systeemonderzoek / W. Hartman ; J. Roos. - 3e
dr. - Deventer, 1981. - 391 p. : ill. ISBN 9026706707
HA-H : 681.35 G-HART 1981
*UIA : PSW - NIEU
Hergert, Douglas. - Mastering Framework II /
Douglas Hergert ; Jonathan Kamin. - San
Francisco, Calif., 1987. - 509 p. : ill. ISBN 0-89588-390-2
HA-IA : 681.33 G-HERG 1987
*RUCA : REMAU
*UIA : WIS - WUYT
Heusden, van, Gerard. - Informatiesysteem- en
resourcemanagement / Gerard van Heusden ;
Paul Weghorst. - Schoonhoven : Academic
Service, 1991. - 172 p. - (Serie informatie
management ; 1991:3). - ISBN 90-6233-769-4
HA-H : 681.37 G-HEUS 1991
*LUC : 658.3 VANH 1991
*RUCA : CB 681.3 M-B 35.553
44
Lijst E: Economie
Hibbard, Allen. - Calculus explorations using
mathematica / Allen Hibbard. - Fort Worth :
Saunders , 1996. - 193 p. ISBN 0-03-017424-4
RUCA : WIN
IBM. - Internet op ’t werk : het zakelijk
perspectief / IBM. - s.l. : s.n., 1997. - 34 p. (Wetenswaardigheden ; 1997:1)
HHA : LZ 681.37 G-IBM 1997
Informatiesystemen / [edit.] N.J.T.A. Kramer. Deventer : Kluwer, 1981. - 278 p. (Leerboeken informatica ; S:4). ISBN 90-267-0647-2
HA-H : 681.3 G-KRAM 1981
*RUCA : CB 681.3 M-B 27.644
*SBA : 564373
Information systems in logistics and
transportation / [edit.] Bernhard Tilanus. Oxford : Pergamon Press, 1997. - 339 p. ISBN 0-08-04305-46
UFSIA : LZ 656 G-TILA 97
International Conference on Scientific Optical
Imaging [1995: Georgetown]. - Recent
developments in scientific optical imaging /
[edit.] M. Bonner Denton ; Robert E. Fields ;
Quentin S. Hanley ; International Conference
on Scientific Optical Imaging [1995:
Georgetown]. - Cambridge : Royal Society of
Chemistry, 1996. - 220 p. : ill. - (Special
publication ; 194). - ISBN 0-85404-786-7
UIA : SCHK 543.4 G-DENT 96
Het internet / [edit.] Maarten van Beek ; Mark
van Wijk ; [vert.] Chris de Boer. - Eindhoven :
ImageBooks Publishers, 1997. - 128 p. : ill. ISBN 90-75441-08-8
HA-LAZ : 681.3 G-BEEK 1997
Jackson, Michael. - Systeemontwikkeling
volgens JSD / Michael Jackson. Schoonhoven : Academic Service, 1988. 454 p. - ISBN 90-6233-197-1
HA-H : 681.35 G-JACK 1988
*LUC : 681.3 JACK 1988
Jackson, Michael A. - System development /
Michael A. Jackson. - Englewood Cliffs, N.J. :
Prentice-Hall, 1983. - 418 p. : ill. ISBN 0138803285
HA-H : 681.35 G-JACK 1983
*LUC : 658.012 JACK 1983
*RUCA : CB 681.3 N 36
*UFSIA : LZ 681.35 G-JACK 83
*UIA : WIS 681.33 G-JACK 83
*UIA : WIS - PARE
Jansen, Henk. - JSP : Jackson struktureel
programmeren / Henk Jansen. ’s-Gravenhage : Academic Service, 1984. 455 p. - ISBN 90-6233-114-9
HA-H : 681.35 G-JANS 1984
*LUC : 681.35 JANS 1984
*RUCA : CB 681.3 M-B 31.147
Jansen, Henk. - JSP : Jackson struktureel
programmeren uitwerkingenboek / Henk
Jansen. - 2e ed. - Den Haag : Academic
Service, 1985. - 161 p. - ISBN 90-6233-141-6
HA-H : 681.35 G-JANS 1985
Jepson, Brian. - Perl utilities guide : Unix
edition / Brian Jepson. - Cambridge : O’Reilly,
1997. - 218 p. - (Perl resource kit : Unix
edition ; 3)
RUCA : WIV
Lijst E: Economie
april 1998
Ken Uston’s guide to home computers. - New
York : New American Library, 1983. - 181 p. :
ill. - ISBN 0-451-12597-5
UIA : BC-A 3221
Kharin, Yurij. - Robustness in statistical pattern
recognition / Yurij Kharin. - Dordrecht :
Kluwer, 1996. - 302 p. - (Mathematics and its
applications ; 380). - ISBN 0-7923-4267-4
RUCA : CBG 519 M-B 40.710
Klooster, van ’t, A.J. - Leerboek informatie
systemen / A.J. van ’t Klooster ; J.A.M.
Oonincx. - Alphen aan den Rijn : Samsom,
1978-1986. - Losbl.
HA-H : 681.37 G-KLOO 1978
*UFSIA : MAG-B 31573
Krekels, Thieu. - Basiscursus Word 97 : NL
versie / Thieu Krekels ; Peter Kooijman. Schoonhoven : Academic Service, 1998. 264 p. : ill. - ISBN 90-395-0674-4
HA-LAZ : 681.3 G-KREK 1998
Laar, van, G.C.J. - Turbo Pascal : een nieuwe
start / G.C.J. van Laar. - de Bilt : Cantecleer,
1989. - 128 p. - (Dynamische computer reeks
B ; 1989:1). - ISBN 90-213-0514-3
HA-IA : 681.33 G-LAAR 1989
Lambrecht , L. - Systeem analyse ontwerp / L.
Lambrecht ; E. Pijl ; J. Sels ; et al. - Deurne :
MIM, 1991. - 347 p. - ISBN 90-341-0534-2
HA-H : 681.35 G-LAMB 1991
Lausen, Georg. - Models and laguages of
object-oriented databases / Georg Lausen ;
Gottfried Vossen. - Harlow : Addison-Wesley,
1997. - 218 p. - (International computer science
series ; 1998:1). - ISBN 0-201-62431-1
LUC : 681.37 LAUS 1998
Lawson, Harold [jr.]. - Inleiding
computersystemen / Harold Lawson [jr.]. Alphen aan den Rijn : Samson, 1983. - 147 p.
HA-H : 681.3 G-LAWS 1983
Libertés, droits et réseaux dans la société de
l’information : aspects juridique,
technologique, organisationnel et social /
[edit.] Carine Doutrelepont ; Paul van Binst ;
Luc Wilkin. - Bruxelles : Bruylant, 1996. 376 p. - (Collection de la Faculté de droit de
l’Université libre de Bruxelles ; 1996:4). ISBN 2-8027-0743-4
UFSIA : RT-G-DOUT 96
Lie, -. - Cascading style sheets : designing for the
Web / Hkon Wium Lie ; Bert Bos. - Harlow :
Addison Wesley Longman, 1997. - 279 p. :
ill. - ISBN 0-201-41998-X
UFSIA : LZ 681.33 G-LIE 97
*HA-H : 681.33 G-LIE 1997
Lips, Benoit. - Wegwijs in Internet / Benoit
Lips. - Diegem : Ced. Samsom, 1996. - 94 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1996:26)
HA-H : 681.35 G-LIPS 1996
*LUC : 681.35 LIPS 1996
*UFSIA : LZ 681.35 G-LIPS 96
*UIA : RECH 34 F-BJD
Lucas, Henry C. [jr.]. - The analysis, design, and
implementation of information systems / Henry
C. Lucas [jr.]. - 2e dr. - New York :
McGraw-Hill, 1981. - 419 p. : ill. ISBN 0-07-038927-6
HA-H : 681.37 G-LUCA 1981
*UFSIA : MAG-B 36395
Lucas, Henry C. [jr.]. - A casebook for
management information systems / Henry C.
Lucas [jr.] ; Cyrus F. Gibson. - 2e ed. - New
York : McGraw-Hill, 1981. - 460 p. (McGraw-Hill series in management
information systems ; 1981:1). ISBN 0-07-038939-X
HA-H : 681.37 G-LUCA 1981
Lucas, Henry C. [jr.]. - Information systems
concepts for management / Henry C.
Lucas [jr.]. - 2e ed. - New York : McGraw-Hill,
1982. - 515 p. - (McGraw-Hill series in
management information systems ; 1982:1). ISBN 0-07-038924-1
HA-H : 681.37 G-LUCA 1982
Lucey, T. - Inleiding management
informatiesystemen / T. Lucey. - 4e ed. Alphen aan den Rijn/Brussel : Samsom ,
1982. - 140 p. - ISBN 90 14 03181 5
HA-H : 681.37 G-LUCE 1982
*HHA : LZ 681.37 G-LUCE 1982
Luger, George F. - Artificial intelligence :
structures and strategies for complex problem
solving / George F. Luger ; William A.
Stubblefield. - 3e ed. - Harlow :
Addison-Wesley, 1998. - 824 p. ISBN 0-805-31196-3
UFSIA : LZ 681.39 G-LUGE 98
Lundeberg, Mats. - De ISAC-methodiek :
systeemontwikkeling volgens ISAC / Mats
Lundeberg ; Göran Goldkuhl ; Anders
Nilsson. - 2e dr. - Alphen aan den Rijn :
Samsom, 1986. - 378 p. : ill. ISBN 90-14-03272-2
HA-H : 681.35 G-LUND 1986
Martin, James. - Design of real-time computer
systems / James Martin. - Englewood Cliffs,
N.J. : Prentice-Hall, 1967. - 629 p. (Prentice-Hall series in automatic
computation ; 1967:1). - LC 67-18923
HA-H : 681.35 G-MART 1967
*LUC : 621.38 MART 1967
*RUCA : CB 681.3 M-B 11.594
Martin, James. - Diagramming techniques for
analysts and programmers / James Martin ;
Carma McClure. - Englewood Cliffs, N.J.,
1985. - 396 p. : ill. - ISBN 0 13 208794 4
HA-H : 681.33 G-MART 1985
*UFSIA : LZ 681.33 G-MART 85
Martin, James. - Systems analysis for data
transmission / James Martin. - Englewood
Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1972. - 910 p. :
ill. - (Prentice-Hall series in automatic
computation ; 1972:1). - ISBN 0-13-881300-0
HA-H : 681.35 G-MART 1972
*LUC : 681.35 MART 1972
*RUCA : CB 681.3 M-B 11.508
*UFSIA : MAG-B 19567
Meggitt, Ashley J. - Windows NT user
administration / Ashley J. Meggitt ; Timothy
D. Ritchey. - Cambridge, Mass. : O’Reilly,
1997. - 204 p. - ISBN 1-56592-301-4
UFSIA : LZ 681.35 G-MEGG 97
Mehra, Pankaj. - Artificial neural networks :
concepts and theory / Pankaj Mehra ; Benjamin
W. Wah. - Washington : IEEE, 1997. - 667 p. ISBN 0-8186-8997-8
RUCA : WIN
Microsoft PowerPoint handbook. - Redmond :
Microsoft, 1992. - 679 p. : ill.
HA-H : 681.33 G-MICR 1992
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
45
Convoluut
Lijst E: Economie
Microsoft Word 97 NL versie. - Schoonhoven :
Academic Service, 1997. - 328 p. : ill. - (Step
by step ; 1997:7). - Met: 1 diskette. ISBN 90-395-0645-0
HA-H : 681.33 G-WORD 1997
Bezit: Basiswerk; FD
Murray, James D. - Encyclopedia of graphics
file formats / James D. Murray ; William van
Ryper. - 2e ed. - Cambridge : O’Reilly, 1996. 1116 p. - Met: Cd-Rom. - ISBN 1-56592-161-5
RUCA : WIV
Bezit: Basiswerk ; Cd–Rom
Musciano, Chuck. - HTML : the definitive
guide / Chuck Musciano ; Bill Kennedy. - 2e
ed. - Cambridge : O’Reilly, 1997. - 531 p. (Nutshell handbooks ; 1997:2). ISBN 1-56592-235-2
RUCA : WIV
Nielen, G.C.J.F. - Informatiesystemen en het
besturen van ondernemingen / G.C.J.F.
Nielen. - Alphen aan den Rijn : Samsom,
1969. - 118 p.
HA-H : 681.37 G-NIEL 1969
*LUC : 681.37 NIEL 1969
*RUCA : CBM 681.3 M-B 8.752
*RUCA : CBM-F 1684
*UFSIA : MAG 340.1.26
Oorschot, van, J.M. - Invoerpreparatie en
uitvoerpresentatie / J.M. van Oorschot ;
[medew.] W.C. van Manen ; et al. - ’s
Gravenhage : Vuga, 1974. - 374 p. (Leerboeken informatica ; S,2:A). ISBN 90-6095-674-5
HA-H : 681.35 G-OORS 1974
*RUCA : CBM 651 M-B 4.712
O’Quinn, Donnie. - Photoshop in a Nutshell : a
desktop quick reference / Donnie O’Quinn ;
Matt LeClair. - Cambridge : O’Reilly, 1997. 584 p. - ISBN 1-56592-313-8
RUCA : WIV
Patwardhan, Nathan. - Programming with Perl
modules : Unix edition / Nathan Patwardhan ;
[medew.] Clay Irving. - Cambridge : O’Reilly,
1997. - 277 p. - (Perl resource kit : Unix
edition ; 2)
RUCA : WIV
Perl resource kit : Unix edition. - Cambridge
RUCA : WIV
Perl software : Unix edition. - Cambridge :
O’Reilly, 1997. - (Perl resource kit : Unix
edition ; 4). - Compact disk; met supplement:
The Perl journal. - 2:3(1997)
RUCA : WIV
april 1998
Rembold, U. - Computer integrated
manufacturing and engineering / U. Rembold ;
B.O. Nnaji ; A. Storr. - Wokingham :
Addison-Wesley, 1996. - 640 p. ISBN 0-201-56541-2
UFSIA : LZ 658.5 G-REMB 96
Schmalhofer, Franz. - Constructive knowledge
acquisition : a computational model and
experimental evaluation / Franz Schmalhofer. London : Lawrence Erlbaum, 1998. - 309 p. ISBN 0-8058-2724-2
LUC : 681.39 SCHM 1998
Schulman, Martin A. - The internet strategic
plan : a step-by-step guide to connecting your
company / Martin A. Schulman ; Rick Smith. New York : Wiley, 1997. - 350 p. ISBN 0-471-14275-1
LUC : 658.011 SCHU 1997
Shackelford, Russell L. - Introduction to
computing and algorithms / Russell L.
Shackelford. - Reading, Mass. :
Addison-Wesley, 1998. - 412 p. ISBN 0-201-31451-7
LUC : 681.31 SHAC 1998
Siever, Ellen. - Perl module reference / Ellen
Siever ; David Futato. - Cambridge : O’Reilly,
1997. - 2 v. - (Perl resource kit : Unix edition ;
1)
RUCA : WIV
Bezit: 1–2
Snoo, de, H.C.R. - Projectmanagement met
SDM / H.C.R. de Snoo. - Schoonhoven :
Academic Service, 1990. - 198 p. ISBN 90-6233-501-2
HA-H : 681.35 G-SNOO 1990
*RUCA : CB 681.3 M-B 35.537
Stallings, William. - High-speed networks :
TCP/IP and ATM design principles / William
Stallings. - Upper Saddle River : Prentice Hall,
1998. - 576 p. - (The William Stallings books
on computer and data communications
technology ; 1998:1). - ISBN 0-13-525965-7
RUCA : WIV
Swan, Tom. - Mastering Borland C++ 4.5 / Tom
Swan. - 2e ed. - Indianapolis : Sams, 1995. 1461 p. - Met: 1 diskette. ISBN 0-672-30546-1
HA-H : 681.33 G-SWAN 1995
Bezit: Basiswerk; 1 FD
Person, Ron. - Het complete handboek Word 97 /
Ron Person. - 2e ed. - Schoonhoven :
Academic Service, 1997. - 1208 p. : ill. Permanent bij G. Ickx. - ISBN 90-395-0598-5
AHB : 681.33 G-PERS 98
Prins, Jan. - De informatiemarkt : de zakelijke
mogelijkheden van Internet / Jan Prins. Alphen aan den Rijn : Samsom, 1997. 232 p. - (IT-Bibliotheek ; 1997:2). ISBN 90-14-05557-9
HA-H : 659.3 G-PRIN 1997
*HHA : LZ 681.3 F 3:1997,2
*UFSIA : LZ 658.8 G-PRIN 97
Rees, van, Jaap. - De informatie-architect / Jaap
van Rees ; Pieter Wisse. - Deventer : Kluwer,
1995. - 150 p. - ISBN 90-267-2155-2
RUCA : CB 681.3 M-B 40.822
Symons, Charles R. - Software sizing and
estemating : Mk II FPA (Function Point
Analysis) / Charles R. Symons. - Chichester :
Wiley, 1995. - 200 p. - (Wiley series in
software engineering practice ; 1995:1). ISBN 0-471-92985-9
UFSIA : LZ 681.33 G-SYMO 95
Tanenbaum, Andrew S. - Computer networks /
Andrew S. Tanenbaum. - 3e ed. - Englewood
Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1996. - 813 p. ISBN 0-13-349945-6
HA-H : 681.35 G-TANE 1996
*UFSIA : LZ 681.35 G-TANE 96
Tanenbaum, Andrew S. - Computer networks /
Andrew S. Tanenbaum. - 3e ed. - Englewood
Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1996. - 813 p. ISBN 0-13-394248-1
RUCA : WIV
Tobor, Mick. - Mijn computer / Mick Tobor. Brussel : Easy Computing, 1997. - 254 p. :
ill. - (Easy computing voor beginners ;
1997:1). - ISBN 90-5167-201-2
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: CD ; Supplement
SBA : D 603735
Vaughan-Nichols, Stephen J. - Intranets /
Stephen J. Vaughan-Nichols. - Boston : AP
Professional, 1997. - 434 p. ISBN 0-12-518045-4
UFSIA : LZ 681.35 G-VAUG 97
Vlaams Wetenschappelijk Economisch
Congres [23: 1998: Leuven]. - Informatie en
kennis in de economie / [edit.] Raymond de
Bondt ; Reinhilde Veugelers ; Vlaams
Wetenschappelijk Economisch Congres [23:
1998: Leuven]. - Leuven : Universitaire Pers,
1998. - 630 p. - (Referaten en notulen ; 23). Met: CD-ROM. - ISBN 90-6186-865-3
LUC : 33 DEBO 1998
Bezit: Basiswerk; CD–ROM
RUCA : CB 33 F 15:23
Bezit: Basiswerk ; Cd–Rom
*HHA : V-HHA
Bezit: Basiswerk; CD–ROM
Vlist, van der, Aart. - Trends in IT : op tijd
investeren in de juiste technologie / Aart van
der Vlist ; Peter Noordam. - Deventer :
Kluwer, 1997. - 112 p. - ISBN 90-267-2250-8
UFSIA : LZ 681.35 G-VLIS 97
Wall, Larry. - Programming Perl / Larry Wall ;
Tom Christiansen ; Randal L. Schwartz ;
[medew.] Stephen Potter. - 2e ed. - Bonn :
O’Reilly, 1996. - 646 p. - ISBN 1-56592-149-6
RUCA : WIV
*UFSIA : LZ 681.33 G-WALL 96
*UIA : NAT 681.3 G-WALL 96
*UIA : CA - REKC
*UIA : BC 681.3 G-WALL 96
Ward, Paul T. - Systeemontwikkeling zonder
zorgen / Paul T. Ward. - Den Haag : Academic
Service, 1986. - 295 p. - ISBN 90-6233-161-0
HA-H : 681.35 G-WARD 1986
Watson, Ian. - Applying case-based reasoning :
techniques for enterprise systems / Ian
Watson. - San Francisco, Calif. : Morgan
Kaufmann, 1997. - 289 p. ISBN 1-55860-462-6
LUC : 681.39 WATS 1997
Weidong, Kou. - Networking security and
standards / Kou Weidong. - Boston : Kluwer,
1997. - 207 p. - (The Kluwer international
series in engineering and computer science ;
1997:1). - ISBN 0-7923-9890-4
RUCA : CB 681.3 M-B 40.748
Weltner, Tobias. - Windows 95 / Tobias
Weltner. - Brussel : Easy Computing, 1997. 267 p. : ill. - (Easy computing voor beginners ;
1997:2). - ISBN 90-5167-199-7
SBA : D 603736
Winblad, Ann L. - Object-oriented software /
Ann L. Winblad ; Samuel D. Edwrds ; David
R. King. - Reading, Mass. : Addison-Wesley,
1990. - 291 p. - ISBN 0-201-50736-6
HA-H : 681.33 G-WINB 1990
Wintraecken, J.J.V.R. - Informatie-analyse
volgens NIAM : in theorie en praktijk / J.J.V.R.
Wintraecken. - Den Haag, 1986. - 540 p. : ill.
HA-H : 681.37 G-WINT 1986
*RUCA : CB 681.3 M-B 31 209
XML : principles, tools, and techniques /
[edit.] Dan Connolly. - Cambridge, Mass. :
O’Reilly, 1997. - 248 p. - (World Wide Web
journal ; 2:4). - ISBN 1-5659-2349-9
UFSIA : LZ 681.35 G-CONN 97
46
Lijst E: Economie
Zirilli, Joseph S. - Financial prediction using
neural networks / Joseph S. Zirilli. - London :
Thomson, 1997. - 135 p. ISBN 1-85032-234-1
LUC : 681.39 ZIRI 1997
69: Bouwbedrijf
Bogaert, J.H. - Thermische isolatie, verwarming
en luchtconditionering voor woongebouwen :
een boek voor onderwijs en praktijk / J.H.
Bogaert ; Electrabel. - s.l. : Coaster
Publications, 1995
HA-IA : 69 G-BOGA 1995
71: Ruimtelijke ordening
Blanquart, Paul. - Une histoire de la ville : pour
repenser la société / Paul Blanquart. - Paris :
La découverte, 1997. - 193 p. - (Cahiers libres :
essais ; 1997:1). - ISBN 2-7071-2745-0
UIA : GER 71 G-BLAN 97
Bouwen en wonen in de schaduw van de Sint
Jan / [edit.] H.W. Boekwijt ; H.L. Janssen. ’s-Hertogenbosch : Kring Vrienden van
’s-Hertogenbosch, 1997. - 260 p. : ill. (Kroniek bouwhistorisch en archeologisch
onderzoek ’s-Hertogenbosch ; 2). ISBN 90-5349-247-X
SBA : 603522
*UFSIA : V-RG
Centraal Planbureau [’s-Gravenhage]. - Wonen
en ruimte in drie scenario’s tot 2020 / Centraal
Planbureau [’s-Gravenhage]. - Den Haag,
1998. - 123 p. - (Werkdocument = Working
paper ; 101)
UFSIA : LZ 33 F 9:101
*RUCA : CB 33 F 10.097:101
Dennerlein, Ingrid. - Die Gartenkunst der
Régence und des Rokoko in Frankreich / Ingrid
Dennerlein. - Worms : Werner’sche
Verlagsgesellschaft, 1981. - 241 p. : ill. (Grüne Reihe : Quellen und Forschungen zur
Gartenkunst ; 4). - ISBN 3-88462-009-6
SBA : 603890
Kaos Stadt : möglichkeiten und Wirklichkeiten
städtischer Kultur / [edit.] Bernhard Perchinig ;
Winfried Steiner. - Wien : Picus, 1991. 257 p. - ISBN 3-85452-114-6
UFSIA : MAG-B 39556
Koolhaas, Rem. - Small, medium, large,
extra-large / Rem Koolhaas ; Bruce Mau ;
Office for Metropolitan Architecture [New
York] ; [edit.] Jennifer Sigler. - Rotterdam :
010, 1995. - 1344 p. : ill. ISBN 3-8228-7743-3
SBA : 603582
Schendelen, van, Marijke. - Natuur en
ruimtelijke ordening in Nederland : een
symbiotische relatie / Marijke van
Schendelen. - Rotterdam : NAI, 1997. 382 p. : ill. - ISBN 90-5662-043-6
UFSIA : LZ 71 L-NL-SCHE 97
De stad in woorden. - Brussel : Archives
d’architecture moderne, 1997. - 2 v. : ill. (Architectuur in woorden ; 4)
SBA : 603607
Bezit: 1–2
Lijst E: Economie
april 1998
Stevens, Roger. - Ruimtelijke ordening en
stedenbouw Vlaams Gewest : wetgeving en
reglementering / Roger Stevens. - Brugge,
1997. - 335 p. - ISBN 905751 0820
AHB : 35.07 L-B-STEV 97
Toestand van natuur, bos en landschap /
[edit.] P.R. Hilgen. - Wageningen : Informatieen KennisCentrum Natuurbeheer, 1997. 144 p. : ill. - (Achtergronddocument Project
natuurverkenning ’97 ; 1)
UIA : BIO 577.4 L-NL-ACHT 97
Verkenning natuur en verstedelijking
1995-2020 / [edit.] J.M.J. Farjon ; N.F.C.
Hazendonk ; W.J.C. Hoeffnagel. Wageningen : Informatie- en KennisCentrum
Natuurbeheer, 1997. - 152 p. : ill. (Achtergronddocument Project
natuurverkenning ’97 ; 10)
UIA : BIO 577.4 L-NL-ACHT 97
91: Aardrijkskunde
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Algemene Planningsdienst. VRIND : Vlaamse regionale indicatoren /
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Algemene Planningsdienst. Brussel
HA-S : 312 E-VRIN
Bezit: (1994)–
*AHB : 301.188.9 G-VRIND 94
Bezit: (1994)
*AHB : 301.188.9 G-VRIND 97
Bezit: (1997)
Permanent in bezit van Kabinet
*HHA : LZ-STA-B 312 VRIN
Bezit: 2(1994)–
*LUC : 056
Bezit: (1994)–
*RUCA : CB 30 M-C 14.469
Bezit: (1993–1996)
*RUCA : CB 31 S-EUR-B 11.675
Bezit: 1(1993)–
*RUCA : VHECK
Bezit: (1993–1994) ; Kaarten
*UFSIA : DSSB 304 E-VRIN
Bezit: (1995)
*UFSIA : LZ-STA-B 312 VRIN
Bezit: (1993)–
Oude jr. ANN B/1921
*UFSIA : Recht
Bezit: (1995–1996)
*UIA : PSW 301 E-VRIN
Bezit: (1993–1997)
Benoot, J. - Standaard atlas : mens en aarde / J.
Benoot ; M. David ; R. Plasschaert. Antwerpen : Standaard, 1997. - 128 p. ISBN 90-02-17349-0
HA-LAZ : 912 G-BENO 1997
Bervaes, J.C.A.M. - Draagvlak voor natuur?
Peiling bij het publiek en maatschappelijke
organisaties / J.C.A.M. Bervaes ; A.E. Buijs ;
P. Filius ; et al. - Wageningen : Informatie- en
KennisCentrum Natuurbeheer, 1997. - 96 p. (Achtergronddocument Project
natuurverkenning ’97 ; 4)
UIA : BIO 577.4 L-NL-ACHT 97
Blanquart, Paul. - Une histoire de la ville : pour
repenser la société / Paul Blanquart. - Paris :
La découverte, 1997. - 193 p. - (Cahiers libres :
essais ; 1997:1). - ISBN 2-7071-2745-0
UIA : GER 71 G-BLAN 97
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Colom, Jacob Aertsz. - De Vyerige Colom :
verthonende de 17 Nederlandsche Provintien /
Jacob Aertsz. Colom ; [medew.] Wil.M.
Groothuis. - Weesp : Robas, 1997. - ill. Herdruk: Amsterdam: 1660. ISBN 90-72770-52-8
SBA : 603576
Dechartre, Philippe. - Evènements culturels et
développement local / Philippe Dechartre. Paris : s.n., 1998. - 229 p. - (Journal officiel de
la République française : avis et rapports du
Conseil économique et social ; 1998:1)
UFSIA : MAG-T 97:1998,1
Dekker, Elly. - De verbeelde wereld : globes,
atlassen, kaarten en meetinstrumenten uit de
16de en 17de eeuw / Elly Dekker ; Raf van
Laere. - Brussel : Kredietbank, 1997. - 40 p. :
ill. - Exposition: Rockoxhuis, Antwerpen, van
10 december 1997 tot 18 januari 1998
SBA : D 603739
Depestel, Nele. - Socio-economische profielen
van de arrondissementen in West-Vlaanderen /
Nele Depestel. - Assebroek : s.n., 1998. 148 p. - (Facetten van West-Vlaanderen ; 44)
UFSIA : LZ 911.4 L-B-DEPE 98
Dumais, Guy. - Geographic concentration and a
dynamic process / Guy Dumais ; Glenn
Ellison ; Edward L. Glaeser. - Cambridge,
Mass. : National Bureau of Economic
Research, 1997. - 47 p. - (NBER working
paper series ; 6270). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6270” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6270
Dynamiek in binnensteden : theorie en empirie
van winkelvastgoed / [edit.] F. Boekema ; T.
van der Steen ; J. van de Wiel. - Assen : Van
Gorcum, 1998. - 133 p. - ISBN 90-232-3357-3
UFSIA : LZ 911.4 G-BOEK 98
The economics of rural organization : theory,
practice, and policy / [edit.] Karla Hoff ;
Avishay Braverman ; Joseph E. Stiglitz. Oxford : Oxford University Press, 1996. 590 p. - (World Bank books ; 1996:1). ISBN 0-19-520888-9
RUCA : O 339.963 M-B 40.697
European Commission. Directorate-General
for Economic and Financial Affairs. Towards a common agricultural and rural
policy for Europe / European Commission.
Directorate-General for Economic and
Financial Affairs. - Luxembourg : EUR-OP,
1997. - 99 p. - (European economy : reports
and studies ; 1997:5). - ISBN 92-828-2098-X
UFSIA : MAG-T 59:1997,5
UIA : PSW 301 E-EG:EE, R 1997,5
Der Fischer Weltalmanach. - Frankfurt. ISSN 0430-5973
HHA : D 056-FISC
<
>
Bezit: (1993)
*LUC : 91 FISC 1961
Bezit: (1962)
*SBA : B 191940
Bezit: (1961–1986); onvolledig
[232850]
*UFSIA : MAG-ANN-A/264
Bezit: (1992)
Galonska, Jürgen. - Wohnen und Wohlstand /
Jürgen Galonska. - Köln : Deutscher
Instituts-Verlag, 1990. - 16 p. - (Thema
Wirtschaft ; 3). - ISBN 3-602-24202-1
HHA : D 301.185.2-GALO
47
Lijst E: Economie
april 1998
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Antwerpen. - GOM info / Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen. Antwerpen. - Voortzetting van: GOM-nota’s
AHB : T 381
Bezit: (1998)–
Nationale Bank van België. Bijbank
Antwerpen. - Het economisch belang van de
haven van Antwerpen / Nationale Bank van
België. Bijbank Antwerpen. - Antwerpen
AHB : J 2.58
Zak-atlas van het Koningrijk der Nederlanden en
het Groot-Hertogdom Luxemburg in dertien
kaarten. - Weesp : Robas, 1997. - ill. Herdruk: Groningen. - ISBN 90-72-770-58-7
SBA : 603572
Bezit: (1990)–
*UFSIA : LZ 338:216/5 j. (T)
*UFSIA : LZ-STA-B-ANTW 656.61 HAAN
Bezit: (1998)–
Oude jr. MAG 3320/4
Bezit: (1995)–
Oude jr. ANN B/2340
*UIA : RECH - XXXX
Nieto, Enrique. - La España de hoy / Enrique
Nieto. - Madrid : Edelsa, 1990. - 1 krt., 91x121
Glaeser, Edward L. - Learning in cities / Edward
cm
L. Glaeser. - Cambridge, Mass. : National
RUCA : L-ESP
Bureau of Economic Research, 1997. - 20 p. De
nieuwe wooninitiatieven / [edit.] Guido
(NBER working paper series ; 6271). - a
Knops ; Johan Alleman ; Luc
/a Notredame. href=”http://www.nber.org/papers/w6271” http://www.nber.org.papers/w6271
Brussel : Koning Boudewijnstichting, 1994. UFSIA : MAG-T 91:6271
192 p. - ISBN 90-5130-136-7
Glaeser, Edward L. - The misallocation of
HA-S : 301.185.2 G-KNOP 1994
housing under rent control / Edward L.
Raum und Politik / [edit.] Manfred Lauermann ;
Glaeser ; Erzo F. Luttmer. - Cambridge, Mass. :
Jochen Mattern. - Berlin : Berliner Debatte
National Bureau of Economic Research,
Initial, 1995. - 128 p. - (Berliner Debatte
1997. - 31 p. - (NBER working paper series ;
Initial : Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
6220). - a
Diskurs ; 1995:3). - ISBN 3-929666-59-6
href=”http://www.nber.org/papers/w6220” http://www.nber.org/papers/w6220
/a
HHA : D 141.7-BERL
UFSIA : MAG-T 91:6220
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. González de Lemoine, Guillermina. - Atlas de
Sociaal-economische belangengemeenschap
historia universal contemporánea : cuarto año
Vlaanderen/Brussel : aanzet tot omschrijving
del bachillerato / Guillermina González de
van de problematiek / Sociaal-Economische
Lemoine ; Elvira López Machorro ; Rosa
Raad van Vlaanderen. - Brussel
Marı́a Parcero López ; et al. - México, D.F. :
Universidad Nacional Autónoma de México,
AHB : T 19
Bezit: (1998)
1993. - 142 p. - (Textos preparatorianos ; 1). ISBN 968-837-447-4
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Sociaal-economische belangengemeenschap
UFSIA : MAG-B 39687
Vlaanderen/Brussel : aanzet tot omschrijving
Handleiding voor de technische werkzaamheden
van de problematiek / Sociaal-Economische
van het kadaster / [edit.] J. Polman ; M.A.
Raad van Vlaanderen. - Brussel, 1998. Salzmann. - Apeldoorn : Kadaster, 1996. 112 p. : ill. - (Rapporten ; 1998:1)
685 p. - ISBN 90-803078-1-5
UIA : RECH 34 F-SERV:R,1998,1
HA-IA : 528 G-POLM 1996
Stott,
Carole. - Historische kaarten van het
Installé, Henri. - Mechelen / [edit.] Adriaan
heelal : oude kaarten van de sterrenhemel /
Verhulst ; Henri Installé ; [medew.] Hans
Carole Stott. - Lisse : Zuid, 1995. - 128 p. :
Rombaut ; et al. - Brussel : Gemeentekrediet,
ill. - ISBN 90-6248-810-2
1997. - 157 p. : ill. - (Historische stedenatlas
SBA : 603550
van België ; 4). - ISBN 90-5066-178-5
Theatrum Hollandiae. - Weesp : Robas, 1997. UFSIA : MAG-D 434
ill. - Herdruk: Amstelodami. *UFSIA : Hist H-IX-MECH 19
ISBN 90-72-770-62-5
Kesteloot, Christian. - Atlas van achtergestelde
SBA : 603574
buurten in Vlaanderen en Brussel / Christian
Kesteloot ; [medew.] Heidi Vandenbroecke ; et
Vermist, Albert. - Plaatsnamenboek voor
al. - Brussel : Ministerie van de Vlaamse
Nederland en België / Albert Vermist ; Roland
Gemeenschap, Afdeling Communicatie en
Hepp. - Amsterdam : Schors, 1996. - 207 p. Ontvangst, 1996. - 1 losse krt
ISBN 90-6378-357-4
UFSIA : DSSB 304 G-KEST 96
UIA : BC-CATA
*RUCA : VHECK
*UFSIA : LZ 91 BB-VERM 96
*SBA : 598881
Witte,
Bertold. - Vermessungskunde und
*UFSIA : LZ 912 L-B-KEST 96
Grundlagen der Statistik für das Bauwesen : 3,
*UIA : BC-D 70
neubearbeitete Auflage / Bertold Witte ; Hubert
Kim, Sukkoo. - Economic integration and
Schmidt. - Stuttgart : Wittwer, 1995. - 748 p. convergence : US regions, 1840-1987 / Sukkoo
(Vermessungswesen bei Konrad Wittwer ;
Kim. - Cambridge, Mass. : National Bureau of
17). - ISBN 3-87919-191-3
Economic Research, 1997. - 32 p. - (NBER
HA-IA : 528 G-WITT 1995
working paper series ; 6335). - a
Wolters’ algemene wereldatlas
href=”http://www.nber.org/papers/w6335” http://www.nber.org.papers/w6335
/a editie 1996. Leuven : Wolters, 1996. - 152 p. : ill. UFSIA : MAG-T 91:6335
ISBN 90-309-0190-X
Koeman’s Atlantes Neerlandici : the folio atlases
HA-LAZ : 912 G-WOLT 1996
published by Gerard Mercator, Jodocus
Wolters’ kleine wereldatlas. - 3e ed. - Leuven :
Hondius, Henricus Hondius, Johannes
Janssonius and their successors /
Wolters, 1997. - 96 p. - Met:
Basisstatistiekgegevens. - ISBN 90-309-0188-8
[compil.] Peter van der Krogt. - ’t
Goy-Houten : HES, 1997HA-LAZ : 912 G-WOLT 1997
Bezit: Basiswerk; basisstatistiekgegevens
SBA : 603600
Bezit: (1998)–
<
<
<
>
< >
>
< >
>
< >
Bezit: 1–
Lijst E: Economie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
48
Lijst F: Filosofie & psychologie
10: Filosofie. Ethiek
Aabenhus, Jørgen. - Alle tiders tanker :
forestillinger om det danske / Jørgen
Aabenhus. - København : Høst, 1996. - 256 p. :
ill. - ISBN 87-14-19379-5
RUCA : L 93 M-B 40.599
Anders, Günther. - Über philosophische Diktion
und das Problem der Popularisierung /
Günther Anders. - Göttingen : Wallstein,
1992. - 28 p. - (Göttinger Sudelblätter ;
1992:1). - ISBN 3-89244-042-5
UFSIA : MAG-B 39484
Béhar, Pierre. - Les langues occultes de la
renaissance : essai sur la crise intellectuelle de
l’Europe du 16e siècle / Pierre Béhar. - Paris :
Desjonquères, 1996. - 348 p. : ill. - (La mesure
des choses ; 1996:1). - ISBN 2-904227-97-0
UFSIA : RG 2120 A 20
Berg, van den, Jan Hendrik. - Metabletica : of,
Leer der veranderingen : beginselen van een
historische psychologie / Jan Hendrik van den
Berg. - 19e ed. - Nijkerk : Callenbach, 1970. 255 p. : ill. - ISBN 90-266-0010-0
UFSIA : MAG-B 39496
Braeckman, Antoon. - De waarheid van de
kunst : over de rol van het esthetische in
Schellings romantische moderniteitskritiek /
Antoon Braeckman. - Leuven : Peeters, 1996. 197 p. - (Accent ; 1996:3). ISBN 90-6831-886-1
UFSIA : MAG-A 10713
Braekman, W.L. - Middeleeuwse witte en zwarte
magie in het Nederlands taalgebied :
gecommentarieerd compendium van de
incantamenta tot einde 16de eeuw / W.L.
Braekman. - Gent : Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1997. 525 p. - (Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde : reeks 6 :
bekroonde werken ; 127). ISBN 90-72474-21-X
UFSIA : MAG-B 39699
*UIA : BC-B 9329
Derrida, Jacques. - Hoe niet te spreken :
Dionysius, Eckhart en de paradigma’s van
negativiteit / Jacques Derrida ; [vert.] Rico
Sneller. - Kapellen : Pelckmans, 1997. 102 p. - ISBN 90-289-2489-2
SBA : D 603724
Douglas, Mary. - Thought styles : critical essays
on good taste / Mary Douglas. - London : Sage,
1996. - 222 p. : ill. - ISBN 0-8039-7655-0
RUCA : O 30 M-B 40.702
*UIA : PSW 301.173 G-DOUG 96
Elseviers filosofische en psychologische
encyclopedie / [medew.] K. Kuypers. - 5e ed. Amsterdam : Elsevier, 1970. - 271 p. (Elsevierpocket ; U:32) (Elseviers
encyclopedische pocketreeks ; 32)
HHA : LZ 10 G-ELSE 1970
Evolution des Geistes : Jena um 1800 : Natur
und Kunst, Philosophie und Wissenschaft im
Spannungsfeld der Geschichte /
[edit.] Friedrich Strack. - Stuttgart :
Klett-Cotta, 1994. - 733 p. - (Deutscher
Idealismus ; 17). - ISBN 3-608-91678-4
UFSIA : Germ
Lijst F: Filosofie & psychologie
april 1998
Faivre, Antoine. - Accès de l’ésotérisme
occidental / Antoine Faivre. - Paris :
Gallimard, 1986. - 406 p. - (Bibliothèque des
sciences humaines ; 1986:2). ISBN 2-07-070643-5
UFSIA : MAG-B 39597
Gaarder, Jostein. - Hallo, is daar iemand ? /
Jostein Gaarder ; [ill.] Angela de Vrede. Amsterdam : Querido, 1997. - 96 p. : ill. ISBN 90-214-6352-0
HA-LAZ : 10 G-GAAR 1997
Geschichte der Philosophie / [edit.] Wolfgang
Röd. - München : Beck, 1976-. - 12 v. ISBN 3-406-06463-9
UFSIA : SF-C 0/ROD
*SBA : 513954
Gilson, Etienne. - Introduction à la philosophie
chrétienne / Etienne Gilson. - Paris : Vrin,
1960. - 225 p.
UFSIA : MAG-A 10756
Guilelmus de Conchis, -. - Dragmaticon
philosophiae ; Summa de philosophia in
vulgari / Guilelmus de Conchis ; [edit.] Italo
Ronca ; Leonard F. Badia ; J. Pujol. Turnholti : Brepols, 1997. - 531 p. - (Opera
omnia ; 1). - Latijnse tekst met Catalaanse
vertaling. - ISBN 2-503-04522-7
UFSIA : RG-S 264:152
Hedendaagse Franse filosofen /
[edit.] Paul-Laurent Assoun ; [medew.] Koen
Boey ; et al. - Assen : Van Gorcum, 1987. 259 p. - ISBN 90-232-2259-8
UFSIA : Filo
*SBA : 527090
*UFSIA : MAG-B 13106
*UFSIA : SF-C 9 a 4/ASS
*UIA : GER 19 L-F-ASSO 87
Hegel : on the arts, selections from G.W.F.
Hegel’s aesthetics or the philosophy of fine art /
[edit.] Henry Paolucci. - New York, N.Y. :
Ungar, 1979. - 200 p. - (Milestones of thought
in the history of ideas ; 1979:1). ISBN 0-8044-6262-3
UFSIA : MAG-B 39490
Heisenberg, Werner. - Physics & philosophy :
the revolution in modern science / Werner
Heisenberg. - 3e ed. - New York : Harper &
Row, 1966. - 213 p. - (Harper torchbooks ;
549). - LC 58-6150
UFSIA : MAG-B 39614
Herders kleines philosophisches Wörterbuch. Freiburg im Breisgau : Herder, 1958. - 181 p. (Herder-Bücherei ; 16)
UFSIA : MAG-A 10721
Hermes Trismegistus, -. - Liber viginti quattuor
philosophorum / Hermes Trismegistus ;
[edit.] Francoise Hudry. - Turnholti : Brepols,
1997. - 117 p. - (Hermes Latinus ; 3:1). ISBN 2-503-04434-4
UFSIA : RG-S 264:143 A
Joannes Scotus Eriugena, -. - Periphyseon /
Joannes Scotus Eriugena ; [edit.] Edouard A.
Jeauneau. - 2e ed. - Turnholti : Brepols,
1996-1997. - 5 v. - (Corpus christianorum :
continuatio mediaevalis ; 161)
UFSIA : RG-S 264:161-162
Bezit: 1–2
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Kant, Immanuel. - Zum ewigen Frieden : ein
philosophischer Entwurf / Immanuel Kant ;
[edit.] Raymund Schmidt. - Leipzig : Reclam,
1924. - 72 p. - (Reclams Universal-Bibliothek ;
1501). - Herdruk: 1795: Königsberg
UFSIA : MAG-A 10684
Klébaner, Daniel. - L’adieu au baroque / Daniel
Klébaner. - Paris : Gallimard, 1979. - 204 p. (Le chemin ; 1979:1)
UFSIA : MAG-A 10665
Kolakowski, Leszek. - Horreur métaphysique /
Leszek Kolakowski. - Paris : Payot, 1989. 140 p. - (Bibliothèque philosophique Payot ;
1989:1). - ISBN 2-228-88221-6
UFSIA : MAG-B 39624
Laszlo, Ervin. - La métaphysique de Whitehead :
recherche sur les prolongements
anthropologiques / Ervin Laszlo. - La Haye :
Nijhoff, 1970. - 161 p.
UFSIA : MAG-B 39635
Lechte, John. - Fifty key contemporary thinkers :
from structuralism to postmodernity / John
Lechte. - 2e ed. - London : Routledge, 1996. 251 p. - ISBN 0-415-07408-8
UFSIA : LZ 19 G-LECH 96
*LUC : 19 LECH 1994
*SBA : 587991
*UFSIA : SF-C 9 b/LEC
Linden, van der, Frénk. - Geloof, dood &
liefde : interviews over het naakte bestaan /
Frénk van der Linden. - Amsterdam : Veen,
1997. - 152 p. - ISBN 90-254-0830-3
UFSIA : MAG-B 39599
Mackey, Louis. - Peregrinations of the word :
essays in medieval philosophy / Louis
Mackey. - Ann Arbor, Mich. : University of
Michigan, 1997. - 238 p. ISBN 0-472-10736-4
UFSIA : Filo
Magee, Bryan. - Bekentenissen van een filosoof /
Bryan Magee. - s.l. : Anthos, 1997. - 608 p. ISBN 90-414-0213-6
RUCA : DWEIR
Mortel, van de, J.A. - The thinker’s dictionary :
a handbook for philosophy and similar
intellectual endeavors / J.A. van de Mortel. New York, N.Y. : McGraw-Hill, 1995. 204 p. - (College custom series ; 1995:1). ISBN 0-07-066889-2
UFSIA : LZ 10 BB-MORT 95
Mortel, van de, J.A. - The thinker’s dictionary :
a handbook for philosophy and similar
intellectual endeavors / J.A. van de Mortel. 2e ed. - New York, N.Y. : McGraw-Hill,
1995. - 216 p. - (College custom series ;
1995:1). - ISBN 0-07-066890-6
UFSIA : MAG-C 11923
Nickell, Joe. - Looking for a miracle : weeping,
icons, relics, stigmata, visions and healing
cures / Joe Nickell. - Amherst, N.Y. :
Prometheus Books, 1993. - 253 p. : ill. ISBN 0-87975-840-6
UIA : BC 20 G-NICK 93
*UFSIA : RG 2135 F 17
Nietzsche, Friedrich Wilhelm. - Herwaardering
van alle waarden / Friedrich Wilhelm
Nietzsche. - 2e ed. - Amsterdam : Boom,
1997. - 789 p. - ISBN 90-5352-351-0
SBA : 603617
1
Lijst F: Filosofie & psychologie
Nietzsche, Friedrich Wilhelm. - De vrolijke
wetenschap / Friedrich Wilhelm Nietzsche. - 5e
ed. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1994. 270 p. - (AP-pocketeditie ; 1994:2). ISBN 90-295-3209-2
SBA : 603616
Northrop, F.S.C. - The meeting of East and
West : an inquiry concerning world
understanding / F.S.C. Northrop. - 5e ed. - New
York, N.Y. : Collier Books, 1974. - 531 p. (Collier books ; 6671)
UFSIA : MAG-B 39616
Philosophie / [edit.] Alwin Diemer ; Ivo
Frenzel. - Frankfurt am Main : Fischer, 1958. 375 p. - (Das Fischer Lexikon ; 11)
UFSIA : MAG-A 10724
*SBA : A 177766:11
Prosch, Harry. - The genesis of twentieth century
philosophy : the evolution of thought from
Copernicus to the present / Harry Prosch. Garden City, N.Y. : Doubleday, 1966. - 428 p. (Anchor books ; 536)
UFSIA : MAG-A 10720
Scaltriti, P. Giacinto. - Teilhard de Chardin : tra
il mito e l’eresia / P. Giacinto Scaltriti. - Roma :
Idea, 1964. - 197 p. - (Teologia e vita ; 2)
UFSIA : MAG-B 39594
Schulthess, Peter. - Die Philosophie im
lateinischen Mittelalter : ein Handbuch mit
einem bio-bibliographischen Repertorium /
Peter Schulthess ; Ruedi Imbach. - Zürich :
Artemis, 1996. - 605 p. - ISBN 3-7608-1127-2
UFSIA : RG 2129 A 8
Studies in early modern philosophy. - Delmar,
N.Y.
UFSIA : Filo
Bezit: 4(1997)
Vergely, Bertrand. - La souffrance : recherche
du sens perdu / Bertrand Vergely. - Paris :
Gallimard, 1998. - 333 p. - (Folio essais ;
311). - ISBN 2-07-032967-4
UIA : GER 111 G-VERG 98
Virilio, Paul. - Esthétique de la disparition / Paul
Virilio. - Paris, 1989. - 123 p. - (Le livre de
poche : biblio/essais ; 4202). ISBN 2715802862
UFSIA : MAG-A 10663
Waelhens, de, Alphonse. - Geschiedenis der
moderne wijsbegeerte / Alphonse de
Waelhens. - Leuven : Hooger Instituut voor
Wijsbegeerte, 1946-. - (Philosophica ; 1)
UFSIA : MAG-A 10726
Bezit: 1
*SBA : 569345
Bezit: 1
*SBA : D 125629:1
141.7: Politieke en sociale
filosofie
Abel, Olivier. - Humanité humanitaire / Olivier
Abel ; Rony Brauman ; Mireille
Delmas-Marty ; et al. - Bruxelles : FUSL,
1998. - 144 p. - (Publications des Facultés
universitaires Saint-Louis ; 77). ISBN 2-8028-0121-X
UFSIA : Filo
Lijst F: Filosofie & psychologie
april 1998
Bayart, Jean-François. - L’illusion identitaire /
Jean-François Bayart. - Paris : Fayard, 1997. 303 p. - (L’espace du politique ; 1997:1). ISBN 2-213-59496-1
RUCA : O 30 M-B 40.694
Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs. - Berlin. ISSN 0863-4564
HHA : D 141.7-BERL
Camara, Helder. - Levensvragen / Helder
Camara ; [edit.] José de Broucker. - Baarn :
Ten Have, 1984. - 88 p. - ISBN 90-259-4272-5
UFSIA : MAG-B 39726
*SBA : 550781
Cohn-Bendit, Daniel. - Le gauchisme / Daniel
Cohn-Bendit. - Paris : Seuil, 1968. - 271 p. (Collection Combats ; 1968:2)
UFSIA : MAG-B 39731
*SBA : E 228254:[1]
Dialektischer und historischer Materialismus :
Lehrbuch für das marxistisch-leninistische
Grundlagenstudium / [edit.] Hans Steußloff ;
Horst Friedrich ; Frank Fiedler ; et al. - 13e
ed. - Berlin : Dietz, 1986. - 512 p. ISBN 3-320-00515-4
UFSIA : MAG-B 39596
Ethik und Politik / [compil.] Udo Tietz. - Berlin :
Berliner Debatte Initial, 1995. - 128 p. (Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1995:2). ISBN 3-929666-58-8
HHA : D 141.7-BERL
Europa als Problem der Weltgesellschaft /
[compil.] Rainer Land. - Berlin : Berliner
Debatte Initial, 1994. - 127 p. - (Berliner
Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1994:2). ISBN 3-929666-53-7
HHA : D 141.7-BERL
Explaining consciousness : the ’hard problem’ /
[edit.] Jonathan Shear. - Cambridge, Mass. :
MIT Press, 1997. - 422 p. - (A Bradford book ;
1997:6). - ISBN 0-262-19388-4
UFSIA : Filo
Galper, Jeffry. - Maatschappelijk werk in
radicaal perspectief / Jeffry Galper. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1984. 352 p. - (Sociale bibliotheek ; 1984:1). ISBN 90-6001-813-3
HA-S : 301.51 G-GALP 1984
*UFSIA : MAG-B 38217
Gorz, André. - Le traı̂tre / André Gorz ;
[edit.] Jean-Paul Sartre. - Paris : Seuil, 1958. 315 p.
UFSIA : MAG-A 10791
*SBA : D 242208
*UFSIA : RG-HB 40.3.40
Groethuysen, Bernard. - Anthropologie
philosophique / Bernard Groethuysen. - 5e ed. Paris : Gallimard, 1953. - 284 p. (Bibliothèque des idées ; 1953:1)
UFSIA : MAG-B 39620
*SBA : D 88558:[12]
Gruppe von Lissabon. - Grenzen des
Wettbewerbs : die Globalisierung der
Wirtschaft und die Zukunft der Menschheit /
Gruppe von Lissabon ; [vert.] Vicente Colon ;
et al. - Bonn : Bundeszentrale für politische
Bildung, 1997. - 223 p. - ISBN 3-89331-289-7
HHA : D 33-BUND
Hyland, James L. - Democratic theory : the
philosophical foundations / James L. Hyland. Manchester : Manchester University Press,
1995. - 280 p. - ISBN 0-7190-4517-7
RUCA : O 10 M-B 40.755
Ladrière, Jean. - Anthropologie du marxisme et
le marxisme soviétique / Jean Ladrière ;
Association catholique de cooperation
internationale. Session internationale de
formation Ad Lucem des Fayets. Conférence
[1962: Louvain]. - Louvain : Ad Lucem,
c.1962. - 90 p.
UFSIA : MAG-B 39641
Langguth, Gerd. - Suche nach Sicherheiten : ein
Psychogramm der Deutschen / Gerd
Langguth. - Stuttgart : Deutsche
Verlags-Anstalt, 1994. - 312 p. ISBN 3-421-05002-3
HHA : D 301.151-LANG
Lehning, Arthur. - From Buonarroti to
Bakunin : studies in international socialism /
Arthur Lehning. - Leiden : Brill, 1970. 345 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 39716
*SBA : A 232953
Lumey, Bert. - Nieuwe vaart : gedachten over
verfrissching van den Nederlandschen staat /
Bert Lumey. - Haarlem : Tjeenk Willink,
1945. - 189 p.
UFSIA : MAG-A 10792
*SBA : E 120206
”Macht bedeutet Verantwortung” : Adenauers
Weichenstellungen für die heutige Politik /
[edit.] Gerd Langguth. - Köln : Wissenschaft
und Politik, 1994. - 159 p. ISBN 3-8046-8809-8
HHA : D 323-LANG
Marinello, Juan. - Escritos sociales / Juan
Marinello. - México, D.F. : s.n., 1980. 228 p. - (Biblioteca del estudiante
universitario ; 108). - ISBN 968-58-2778-8
UFSIA : MAG-A 10771
Marxismus - und kein Ende? / [compil.] Peter
Ruben. - Berlin : Berliner Debatte Initial,
1993. - 128 p. - (Berliner Debatte Initial :
Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
Diskurs ; 1993:3)
HHA : D 141.7-BERL
Merleau-Ponty, Maurice. - Fenomenologie van
de waarneming / Maurice Merleau-Ponty. Amsterdam : Ambo, 1997. - 528 p. (Ambo-wijsgerig ; 1997:1). ISBN 90-263-0971-6
UFSIA : Filo
*SBA : 602561
Moderne versus Postmoderne / [edit.] Udo
Tietz. - Berlin : Berliner Debatte Initial, 1991. (Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1991:4)
HHA : D 141.7-BERL
Monga, Célestin. - The anthropology of anger :
civil society and democracy in Africa / Célestin
Monga. - London : Lynne Rienner, 1996. 219 p. - ISBN 1-55587-644-7
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
2
Bezit: (1991–1995); onvolledig
Biografisch woordenboek van het socialisme en
de arbeidersbeweging in Nederland /
[edit.] P.J. Meertens ; et al. - Amsterdam,
1987-. - 7 v. : ill. - ISBN 90-6861-027-9
SBA : 519437
Bezit: 1–7
Lijst F: Filosofie & psychologie
RUCA : O 32 M-B 40.690
Myths and nationhood / [edit.] Geoffrey
Hosking ; George Schöpflin. - London : Hurst,
1997. - 214 p. - ISBN 1-85065-334-8
UFSIA : MAG-B 39708
Schmid, Carlo. - Politik muss menschlich sein :
politische Essays / Carlo Schmid. - Bern :
Scherz, 1980. - 404 p.
HHA : D 141.7-SCHM
Sieyès, Emmanuel Joseph. - Escritos polı́ticos /
Emmanuel Joseph Sieyès ; [edit.] David
Pantoja Morán. - México, D.F. : Fondo de
Cultura Económica, 1993. - 275 p. - (Sección
de obras de historia ; 1993:15). ISBN 968-16-4211-2
UFSIA : MAG-B 39684
Sieyés, Emmanuel Joseph. - Programa para una
revolución / Emmanuel Joseph Sieyés. México, D.F. : Universidad Nacional
Autónoma de México, 1989. - 124 p.
UFSIA : MAG-B 39691
Stawar, André. - Libres essais marxistes / André
Stawar. - Paris : Seuil, 1963. - 284 p.
UFSIA : MAG-A 10795
*SBA : E 203908
Unterwerfung / [compil.] Hartwig Schmidt. Berlin : Berliner Debatte Initial, 1994. 127 p. - (Berliner Debatte Initial : Zeitschrift
für socialwissenschaftlichen Diskurs ;
1994:6). - ISBN 3-929666-56-1
HHA : D 141.7-BERL
Utopie und Mythos der Weltrevolution : zur
Geschichte der Komintern, 1920-1940 /
[edit.] Theo Pirker. - München : Deutscher
Taschenbuch, 1964. - 303 p. - (DTV ; 253)
UFSIA : MAG-A 10800
Vandervelde, Emile. - Le socialisme et
l’agriculture : cours professé en 1906 à
l’Université nouvelle de Bruxelles / Emile
Vandervelde. - Bruxelles : Lambertin, 1906. 93 p.
UFSIA : MAG-B 39727
*SBA : E 70699
Wettstein, Ronald Harri. - Leben und
Sterbenkönnen : Gedanken zur
Sterbebegleitung und zur Selbstbestimmung
der Person / Ronald Harri Wettstein. - 2e ed. Bern : Lang, 1997. - 874 p. ISBN 3-906757-25-0
UFSIA : RT-G-WETT 97
april 1998
Bohm, Ewald. - Traité du psychodiagnostic de
Rorschach à l’usage des psychologues,
médecins et pédagogues / Ewald Bohm. Paris : PUF, 1955. - 2 v. - (Bibliothèque
scientifique internationale : section
psychologie ; 1955:1)
UFSIA : MAG-B 39637
Bezit: 1–2
Ammon, Günter. - Groepsdynamika en
agressie : bijdragen tot de psychoanalytische
teorie / Günter Ammon. - Bloemendaal,
1973. - 168 p. - (PM-reeks ; 1973:2). ISBN 9024410053
HA-S : 301.151 G-AMMO 1973
*RUCA : CB 30 M-B 20 850
*UIA : DIKR 159.96 G-AMMO 73
Bandler, Richard. - Verandering door
gezinsbehandeling / Richard Bandler ; John
Grinder ; Virginia Satir. - Deventer : Van
Loghum Slaterus, 1979. - 147 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1979:1). - ISBN 90-6001-485-5
HA-S : 301.51 G-BAND 1979
*LUC : 159.92 BAND 1979
Callens, Mark. - Corticale, reticulaire en
limbische integratie / Mark Callens. - Leuven :
Acco, 1973. - 207 p. - (Leerboek fysiologische
psychologie ; 2). - ISBN 90-6087-150-2
HHA : LZ 612.8 G-CALL 1973
*LUC : 15 CALL 1973
Cliëntvriendelijk communicatief baliegedrag /
[edit.] J. Piet Verckens. - Antwerpen :
Handelshogeschool, 1997. - 86 p.
HHA : LZ 33 F 2:1997 VERC
Coppoolse, Pieter. - Samenspel : werkboek over
omgaan met jezelf en met elkaar / Pieter
Coppoolse ; Ria Hartman. - Baarn : Nelissen,
1982. - 168 p. - (PM-reeks ; 1982:8). ISBN 90-244-1103-3
HA-S : 301.15 G-COPP 1982
Craen, van, Wilfried. - Omgaan met anderen :
een communicatiekunst / Wilfried van Craen. 2e ed. - Leuven : Acco, 1997. - 143 p. ISBN 90-334-3704-X
HA-LAZ : 301.151 G-CRAE 1997
Elkind, David. - Children and adolescents :
interpretive essays on Jean Piaget / David
Elkind. - New York, N.Y. : Oxford University
Press, 1972. - 160 p. - ISBN 0-19-500879-0
HHA : LZ 159.92 G-ELKI 1972
Elseviers filosofische en psychologische
encyclopedie / [medew.] K. Kuypers. - 5e ed. Amsterdam : Elsevier, 1970. - 271 p. (Elsevierpocket ; U:32) (Elseviers
encyclopedische pocketreeks ; 32)
HHA : LZ 10 G-ELSE 1970
L’esprit d’un enfant : comment travailler avec
des enfants marqués par la guerre, le racisme
et la pauvreté. - Vancouver, B.C. : Face to Face
Media, c.1997. - 1 Videocassette
UIA : GEN - LEBE
Eysenck, Hans J. - Test zelf uw intelligentie /
Hans J. Eysenck. - 13e ed. - Utrecht :
Spectrum, 1998. - 160 p. ISBN 90-274-6392-1
RUCA : CBG 15 N 17
Fraiberg, Selma H. - De magische wereld van
het kind / Selma H. Fraiberg. - 24e ed. Houten : Van Holkema & Warendorf, 1996. 271 p. - ISBN 90-269-6752-7
HA-LAZ : 159.92 G-FRAI 1996
Giffin, Kim. - Grondslagen van de
interpersoonlijke communicatie / Kim Giffin ;
Bobby R. Patton. - Deventer : Van Loghum
Slaterus, 1981. - 314 p. - (Sociale bibliotheek ;
1981:2). - ISBN 90-6001-632-7
HA-S : 301.151 G-GIFF 1981
*LUC : 301.151 GIFF 1981
Goffman, Erving. - Stigma : gedachten over
leven met een geschonden identiteit / Erving
Goffman. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1971. - 151 p. - (Sociale bibliotheek ;
1971:2). - ISBN 90-6001-198-8
HA-S : 301.174 G-GOFF 1971
Lijst F: Filosofie & psychologie
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
15: Psychologie
Jehu, Derek. - Leertheorie en maatschappelijk
werk / Derek Jehu. - Deventer : Van Loghum
Slaterus, 1969. - 152 p. - (Sociale bibliotheek ;
1969:1)
HA-S : 301.51 G-JEHU 1969
*UFSIA : MAG-B 38218
Lindlof, Thomas R. - Qualitative communication
research methods / Thomas R. Lindlof. Thousands Oaks, Calif. : Sage, 1995. - 314 p. (Current communication : an advanced text
series ; 3). - ISBN 0-8039-3518-8
UFSIA : PS 659.3 G-LIND 95
*UIA : PSW 301.08 G-LIND 95
Mabry, Edward A. - Communicatieprocessen in
de kleine groep / Edward A. Mabry ; Richard
E. Barnes. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1983. - 293 p. - (Sociale bibliotheek ;
1983:9). - ISBN 90-6001-809-5
HA-S : 301.151 G-MABR 1983
Meer, van der, Philip. - Omgaan met
Marokkanen : regels, omgangsvormen, het
psychosociale gesprek / Philip van der Meer. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1984. 207 p. - (Sociale bibliotheek ; 1984:3). ISBN 90-6001-879-6
HA-S : 301.183 G-MEER 1984
Meykens, S. - Kindertekeningen in
ontwikkelingspsychologisch en diagnostisch
perspectief / S. Meykens ; G. Cluckers. - 2e
ed. - Leuven : Acco, 1997. - 120 p. ISBN 90-334-3539-X
HA-LAZ : 159.92 G-MEYK 1997
Mulder, Etty. - Muziek in spiegelbeeld : essays
over muziekfilosofie en dieptepsychologie / Etty
Mulder. - Baarn : Ambo, 1985. - 111 p. ISBN 90-263-0692-X
UFSIA : MAG-B 39628
Nishiyama, Kazuo. - Welcoming the Japanese
visitor : insights, tips, tactics / Kazuo
Nishiyama. - Honolulu : University of Hawai’i
Press, 1996. - 205 p. - ISBN 0-8248-1759-1
RUCA : O 338.48 M-B 40.749
Probst, Michel. - Body experience in eating
disorder patients / Michel Probst. - Leuven :
KUL, 1997. - 160 p.
UIA : BC-C 3733
Psycholoog van nature / [edit.] G.P. Hoefnagels ;
R. van Rees ; J. Witvoet-de Bruyn. - Deventer :
Van Loghum Slaterus, 1982. - 191 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1982:5). - ISBN 90-6001-785-4
HA-S : 15 G-HOEF 1982
Richardson, Ken. - The origins of human
potential : evolution, development and
psychology / Ken Richardson. - London :
Routledge, 1998. - 217 p. ISBN 0-415-17370-1
LUC : 301.151 RICH 1998
Ruitenbeek, H.M. - Nieuwe groepstherapieën /
H.M. Ruitenbeek. - Deventer, 1974. - 161 p. (Sociale bibliotheek ; 1974:3). ISBN 90 6001 248 8
HA-S : 301.51 G-RUIT 1974
*UIA : PSW 301.151 G-RUIT 74
Shaffer, John B.P. - Groepstherapie en
sensitivitytraining : een systematisch
overzicht / John B.P. Shaffer ; M. David
Galinsky. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1977. - 370 p. - (Sociale bibliotheek ;
1976:3). - ISBN 90-6001-351-4
HA-S : 301.151 G-SHAF 1977
*UFSIA : LZ 616.89 G-SHAF 76
3
Lijst F: Filosofie & psychologie
*UFSIA : PS 301.51 G-SHAF 77
*UIA : DIKR 15 G-SHAF 76
*UIA : GEN 616.89 G-SHAF 76
Sperber, Dan. - Explaining culture : a
naturalistic approach / Dan Sperber. - Oxford :
Blackwell, 1997. - 175 p. ISBN 0-631-20045-2
UIA : GER 159.95 G-SPER 97
Sterkenburg, van, P.G.J. - Vloeken : een
cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en
frustratie / P.G.J. van Sterkenburg ;
[medew.] R.P. van Sterkenburg. - Den Haag :
Sdu, 1997. - 455 p. - ISBN 90-75566-17-4
UFSIA : Germ
*SBA : D 600941
Sutton, Carole. - Inleiding in de psychologie
voor maatschappelijk werkers en
hulpverleners / Carole Sutton. - Deventer,
1981. - 280 p. - (Sociale bibliotheek ;
1981:4). - ISBN 9060016874
HA-S : 301.51 G-SUTT 1981
*UFSIA : MAG-B 6851
*UIA : PSW 301.151 G-SUTT 81
Tufte, Edward Rolf. - The visual display of
quantitative information / Edward Rolf Tufte. Cheshire, Conn. : Graphics Press, 1997. 197 p. : ill. - ISBN 0-9613921-0-X
UIA : PSW 519.2 G-TUFT 97
Tufte, Edward Rolf. - Visual explanations :
images and quantities, evidence and narrative /
Edward Rolf Tufte. - 2e ed. - Cheshire, Conn. :
Graphics Press, 1997. - 156 p. : ill. ISBN 0-9613921-2-6
UIA : PSW 003.6 G-TUFT 97
Verhellen, Eugeen. - Het gezin gezind :
kennisnemen met de gezinsbehandeling /
Eugeen Verhellen. - Gent : RUG, 1973. 43 p. - (Werkdocument ; 2)
HHA : LZ 301.185 G-VERH 1973
Watzlawick, Paul. - Is ”werkelijk” waar?
Spraakverwarring, zinsbegoocheling en
onvoorstelbare werkelijkheid / Paul
Watzlawick. - Deventer : Van Loghum
Slaterus, 1976. - 235 p. - (Sociale bibliotheek ;
1976:1). - ISBN 9060013638
HA-S : 301.151 G-WATZ 1976
*LUC : 301.151 WATZ 1976
*UFSIA : MAG 115 A 128
*UIA : DIKR 159.93 G-WATZ 76
Watzlawick, Paul. - Het kan anders : over het
onderkennen en oplossen van menselijke
problemen / Paul Watzlawick ; John H.
Weakland ; Richard Fisch. - Deventer, 1974. 186 p. - (Sociale bibliotheek ; 1974:2). ISBN 9060012844
HA-S : 301.174 G-WATZ 1974
Westen, Drew. - Psychology : mind, brain, and
culture / Drew Westen. - New York : Wiley,
1996. - 735 p. : ill. - ISBN 0-471-05411-9
RUCA : CBG 15 N 16
Wijnberg, Jeffrey. - Zo krijgt u alles van
iedereen gedaan : het geheim van emotionele
intelligentie / Jeffrey Wijnberg. - 3e ed. Utrecht : Kosmos-Z&K, 1997. - 208 p. ISBN 90-215-2849-5
UFSIA : MAG-B 39475
*HA-H : 159.95 G-WIJN 1997
Yalom, Irvin D. - Groepspsychotherapie in
theorie en praktijk / Irvin D. Yalom. Deventer, 1978. - 365 p. - (Sociale bibliotheek ;
1978:6). - ISBN 9060014243
Lijst F: Filosofie & psychologie
HA-S : 301.51 G-YALO 1978
*RUCA : CBG 615 M B 24 988
*UFSIA : LZ 616.89 G-YALO 78
*UIA : DIKR 616.89 G-YALO 78
*UIA : PSW 301.51 G-YALO 78
16: Logica
Allen, Collin. - Logic primer / Collin Allen ;
Michael Hand. - 3e ed. - Cambridge, Mass. :
MIT Press, 1996. - 171 p. - (A Bradford book ;
1996:7). - ISBN 0-262-51065-0
UFSIA : Filo
Plurality and quantification / [edit.] Fritz
Hamm ; Erhard Hinrichs. - Dordrecht :
Kluwer, 1998. - 383 p. - (Studies in linguistics
and philosophy ; 69). - ISBN 0-7923-4841-9
UIA : GER 800.1 G-HAMM 98
165: Epistemologie.
Wetenschapstheorie
Dunning, Stephen N. - Dialectical readings :
three types of interpretation / Stephen N.
Dunning. - University Park, Pa : Pennsylvania
State University Press, 1997. - 191 p. ISBN 0-271-01648-5
UIA : GER 165 G-DUNN 97
Explaining consciousness : the ’hard problem’ /
[edit.] Jonathan Shear. - Cambridge, Mass. :
MIT Press, 1997. - 422 p. - (A Bradford book ;
1997:6). - ISBN 0-262-19388-4
UFSIA : Filo
Kockelmans, Joseph J.G.A. - The world in
science and philosophy / Joseph J.G.A.
Kockelmans. - Milwaukee, Ind. : Bruce,
1969. - 184 p. - (Horizons in philosophy :
science and nature section ; 81988). LC 72-76397
UFSIA : MAG-B 39630
Malherbe, Jean-François. - Wetenschapsfilosofie
in beweging : naar een ethische herdefiniëring
van de kritische rationaliteit / [edit.] Guido van
Steendam ; Jean-François Malherbe ; Patrick
Vandermeersch ; Benjamin Willaert. Leuven : Acco, 1983. - 162 p. - (Wetenschap
en samenleving ; 5). - ISBN 90-334-0715-9
UFSIA : MAG-B 39618
Man & the universe : the philosophers of
science / [edit.] Saxe Commins ; Robert N.
Linscott. - 2e ed. - New York : Washington
Square Press, 1966. - 484 p. - (The world’s
great thinkers ; W964)
UFSIA : MAG-A 10722
Merleau-Ponty, Maurice. - Fenomenologie van
de waarneming / Maurice Merleau-Ponty. Amsterdam : Ambo, 1997. - 528 p. (Ambo-wijsgerig ; 1997:1). ISBN 90-263-0971-6
UFSIA : Filo
*SBA : 602561
Omnès, Roland. - Philosophie de la science
contemporaine / Roland Omnès. - Paris :
Gallimard, 1994. - 426 p. - (Folio essais ;
256). - ISBN 2-07-032857-0
UFSIA : MAG-A 10719
Pfizer, Theodor. - Ansprache bei der
Einstein-Feier in Ulm / Theodor Pfizer. Göttingen : Musterschmidt, 1960. - 12 p.
UFSIA : MAG-B 39640
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
april 1998
*SBA : G 194380
Philosophy and science in the Scottish
enlightenment / [edit.] Peter Jones. Edinburgh : Donald, 1988. - 230 p. ISBN 0-85976-225-4
RUCA : L 93 M-B 40.577
Pos, Hendrik Josephus. - Filosofie der
wetenschappen : vijf inleidende voordrachten /
Hendrik Josephus Pos. - 4e ed. - Arnhem : Van
Loghum Slaterus, 1953. - 127 p.
UFSIA : MAG-A 10728
*SBA : D 159950
Whitehead, Alfred North. - Science and
philosophy / Alfred North Whitehead. Paterson, N.J. : Littlefield, Adams , 1964. 316 p. - (Littlefield quality paperbacks ; 161)
UFSIA : MAG-B 39633
17: Ethiek
Communication ethics and universal values /
[edit.] Clifford G. Christians ; Michael
Traber. - Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1997. 384 p. - ISBN 0-7619-0585-5
RUCA : CB 659 M-B 40.736
*UIA : PSW 659.3 G-CHRI 97
Dee, Thomas S. - Teen drinking and educational
attainment : evidence from two-sample
instrumental variables (TSIV) estimates /
Thomas S. Dee ; William N. Evans. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 36 p. - (NBER
working paper series ; 6082). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6082” http://www.nber.org.pape
UFSIA : MAG-T 91:6082
Encyclopedia of applied ethics / [edit.] Ruth
Chadwick ; Adam Hedgecoe ; Dan Callahan ;
et al. - London : Academic Press, 1997. - 4 v. ISBN 0-12-227065-7
UFSIA : LZ 17 B-CHAD 97
<
>
Bezit: 1–4
Epen, van, J.H. - Drugsverslaving en
alcoholisme : kennis en achtergronden voor
hulpverleners / J.H. van Epen. - Houten : Bohn
Stafleu Van Loghum, 1997. - 335 p. ISBN 90-313-2255-5
HA-LAZ : 178 G-EPEN 1997
Ethics in intercultural and international
communication / [edit.] Fred L. Casmir. Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1997. - 296 p. (LEA’s communication series ; 1997:10). ISBN 0-8058-2353-0
UIA : PSW 659.3 G-CASM 97
Ethik und Politik / [compil.] Udo Tietz. - Berlin :
Berliner Debatte Initial, 1995. - 128 p. (Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1995:2). ISBN 3-929666-58-8
HHA : D 141.7-BERL
Instituut der Bedrijfsrevisoren [Brussel]. Vademecum van de bedrijfsrevisor :
plichtenleer en controlenormen / [edit.] Henri
Olivier ; Veerle van de Walle ; Instituut der
Bedrijfsrevisoren [Brussel]. - 6e ed. - Diegem :
Kluwer/Ced.Samsom, 1997. - 696 p. ISBN 90-5334-982-0
RUCA : CB 657 M-B 40.705
*HA-H : 657.6 G-OLIV 1997
*HHA : LZ 657.6 G-OLIV 1997
*LUC : 174 OLIV 1997
*RUCA : THEUN
4
Lijst F: Filosofie & psychologie
april 1998
Liccardo Pacula, Rosalie. - Adolescent alcohol
and marijuana consumption : is there really a
gateway effect? / Rosalie Liccardo Pacula. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1998. - 43 p. - (NBER
working paper series ; 6348). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6348” http://www.nber.org.papers/w6348 /a
UFSIA : MAG-T 91:6348
Maas, A.W. - Red de jeugd / A.W. Maas. Antwerpen : Sobriëtas, 1926. - 143 p. (Paedagogische studien ; 30)
UFSIA : RG 4084 D 9
*SBA : 556826
Moderne versus Postmoderne / [edit.] Udo
Tietz. - Berlin : Berliner Debatte Initial, 1991. (Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1991:4)
HHA : D 141.7-BERL
Pym, Anthony. - Pour une éthique du
traducteur / Anthony Pym. - Arras : Artois
Presses Université, 1997. - 155 p. (Traductologie ; 1997:1) (Pédagogie de la
traduction ; 1997:1). - ISBN 2-910663-15-9
RUCA : L 800.3 M-B 40.589
Raes, Koen. - Het moeilijke ontmoeten : verhalen
van alledaagse zedelijkheid / Koen Raes. Brussel : VUBPress, 1997. - 239 p. ISBN 90-5487-171-7
UFSIA : LZ 17 G-RAES 97
*UFSIA : DSA 90 G-RAES 97
*UIA : PSW 172 G-RAES 97
Ruytinx, Jacques. - Nieuwe inleiding tot de
moraalfilosofie / Jacques Ruytinx. - Brussel :
VUB, 1976. - 260 p.
UFSIA : MAG-B 39598
Seneca, Lucius Annaeus [Philosophus]. Flores / Lucius Annaeus
Seneca [Philosophus] ; [vert.] Juan Martin
Cordero. - Anvers : En la casa de Christoforo
Plantino, 1555. - 165 fol. 11 cm. - Voet, L.
Plantin Press 2200
MPM : R 55.6
Vos, Henk. - Filosofie van de moraal : inzicht in
moraal en ethiek / Henk Vos. - Utrecht : Het
Spectrum, 1995. - 296 p. - (Aula pockets ;
1995:1). - ISBN 90-274-4488-9
UFSIA : MAG-A 10714
<
Lijst F: Filosofie & psychologie
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
5
Lijst G: Godsdienst
20: Godsdienstwetenschap
Aertgeerts, Hendrik. - Vlaamse bid- en
devotieprentjes uit de 19de eeuw / Hendrik
Aertgeerts ; Gaston van Bulck ; Bert Verriest. Sint-Katelijne-Waver : Heemkundige Kring
Erf en Heem, 1996. - 262 p. : ill. - (Erf en
heem ; 33)
UFSIA : RG-ICON 3 C 3
*SBA : 599006
Apostel, Leo. - Atheı̈stische spiritualiteit / Leo
Apostel ; [edit.] Jan H. Mysjkin. - Brussel :
VUB, 1998. - 215 p. - ISBN 90-5487-168-7
SBA : 603630
UFSIA : RG 2138 H 18
Aron, Robert. - Ce que je crois / Robert Aron. 8e ed. - Paris : Grasset, 1955. - 125 p.
UFSIA : MAG-A 10744
Augustinus, Aurelius. - La doctrine chrétienne =
De doctrina christiana / Aurelius Augustinus ;
[vert.] Madeleine Moreau ; [edit.] Isabelle
Bochet ; Goulven Madec. - Paris : Institut
d’études augustiniennes, 1997. - 626 p. (Bibliothèque augustinienne : les oeuvres de
saint Augustin ; 11:2). - ISBN 2-85121-161-7
UFSIA : Filo
Augustinus, Aurelius. - De grootte van de ziel
(De quantitate animae) / Aurelius Augustinus ;
[vert.] Olav J.L. Albers. - Amsterdam : Ambo,
1997. - 155 p. - (Ambo-klassiek ; 1997:4). ISBN 90-263-1410-8
UFSIA : MAG-B 39570
*SBA : 603215
Augustodunensis, Honorius. - The seal of
Blessed Mary / Honorius Augustodunensis ;
[vert.] Amelia Carr. - Toronto, Ont. : Peregrina
Publishing, 1991. - 103 p. - (Peregrina
translations series ; 18). - ISBN 0-920669-18-2
UFSIA : RG 2064 C 41
Bätz, Johann Theodor. - ”Und Gott sprach mit
den Patriarchen” : biblische Balladen aus dem
Alten Testament / Johann Theodor Bätz. - s.l. :
Bätz, 1993. - 61 p. : ill.
UFSIA : RG 2135 D 27
Beheer en beleid van katholieke instellingen /
[edit.] Rik Torfs ; [medew.] L. de Fleurquin ; et
al. - Leuven : Peeters, 1990. - 311 p. ISBN 90-6831-242-1
UFSIA : MAG-B 39644
*UFSIA : LZ 35.07 L-B-TORF 90
*UIA : PSW 35 L-B-TORF 90
Berg, van den, Marinus K.A. - De
Noordnederlandse historiebijbel : een kritische
editie met inleiding en aantekeningen van Hs.
Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek /
Marinus K.A. van den Berg. - Hilversum :
Verloren, 1998. - 845 p. : ill. - (Middeleeuwse
studies en bronnen ; 56). ISBN 90-6550-027-8
SBA : 603521
*UFSIA : V-RG
Bertolone, Vincenzo. - Volto redentore : il culto
del santo Volto e la spiritualità della
reparazione / Vincenzo Bertolone ;
[edit.] Fiorenzo Angelini. - Roma : Edizioni
Dehoniane, 1997. - 239 p. : ill. - (Sacro cuore ;
1997:1). - ISBN 88-396-0700-5
UFSIA : RG 2136 H 11
april 1998
Besier, Gerhard. - Der SED-Staat und die
Kirche : der Weg in die Anpassung / Gerhard
Besier. - München : Bertelsmann, 1993. 926 p. - ISBN 3-570-02080-0
HHA : D 27-BESI
Bohatec, Josef. - Die Religionsphilosophie Kants
in der ”Religion innerhalb der Grenzen der
bloßen Vernunft” : mit besonderer
Berücksichtigung ihrer
theologisch-dogmatischen Quellen / Josef
Bohatec. - Hildesheim : Olms, 1966. - 643 p. Herdruk: 1938: Hamburg
UFSIA : Filo
Bonaventura, - [s.]. - Itinerarium : de weg die de
geest naar God voert / Bonaventura [s.] ;
[edit.] J.C.M. van Winden. - Assen : Van
Gorcum, 1996. - 178 p. - (Scripta Franciscana ;
3). - ISBN 90-232-3061-2
UFSIA : RG 2068 E 11
De boodschappen van de Vrouwe van alle
Volkeren. - 2e ed. - Amsterdam : Secretariaat
”Vrouwe van alle Volkeren”, 1988. - 207 p. Voortgezet door: Eucharistische belevenissen. ISBN 3-87449-194-3
UFSIA : RG 2138 F 6
Borromaeus, Carolus. - Instrucciones de la
fábrica y del ajuar eclesiásticos / Carolus
Borromaeus ; [edit.] Bulmaro Reyes Coria. México, D.F. : Universidad Nacional
Autónoma de México, 1985. - 113 p. : ill. (Estudios y fuentes del arte en México ; 49). Tekst in het Latijn en het Spaans. ISBN 968-837-051-7
UFSIA : MAG-B 39702
Bouchet, Jean-René. - Le Renouveau
charismatique interpellé : études et
documents / Jean-René Bouchet ; Henri
Caffarel. - Paris : Feu nouveau, 1976. - 143 p.
UFSIA : RG 2121 H 6:34
Xerocopie
Capelleveen, van, Jan J. - Het Woord gaat zijn
weg : een geschiedenis van bijbelvertalen en
van de invloed van bijbelvertalingen op de
samenleving / Jan J. van Capelleveen. Haarlem : Nederlands Bijbelgenootschap,
1996. - 362 p. - ISBN 90-6126-916-4
UFSIA : RG 2138 A 25
Carozzi, Claude. - Le voyage de l’âme dans
l’au-delà d’après la littérature latine (5e-13e
siècle) / Claude Carozzi. - Rome : Ecole
française de Rome, 1994. - 711 p. - (Collection
de l’École française de Rome ; 189). ISBN 2-7283-0289-8
SBA : 603763
Chervin, Ronda. - The woman’s tale : a journal
of inner exploration / Ronda Chervin ; Mary
Neill ; et al. - New York, N.Y. : Seabury,
1980. - 146 p. - ISBN 0-8164-2016-5
UFSIA : MAG-B 39663
Christie, Dolores L. - Adequately considered :
an American perspective on Louis Janssens’
personalist morals / Dolores L. Christie. Louvain : Peeters, 1990. - 200 p. - (Louvain
theological and pastoral monographs ; 4). ISBN 90-6831-211-1
UFSIA : MAG-B 39631
Clavis patrum Latinorum / [edit.] Eligius
Dekkers ; [medew.] Aemilius Gaar. - 3e ed. Turnhout : Brepols, 1995. - 934 p. - (Corpus
christianorum : series Latina ; 1995:1). ISBN 2-503-50463-9
UFSIA : RG 21 C 19:b
*SBA : 595558
*UFSIA : Klass 1 D-SPEC-CHR
Clément, Michèle. - Une poétique de crise :
poètes baroques et mystiques (1570-1660) /
Michèle Clément. - Paris : Champion, 1996. 434 p. - (Bibliothèque littéraire de la
renaissance ; 3:34). - ISBN 2-85203-579-0
UFSIA : RG 2137 B 13
Daniélou, Jean. - Le mystère du salut des
nations / Jean Daniélou. - Paris : Seuil, 1948. 142 p. - (La sphère et la croix ; 1948:1)
UFSIA : MAG-A 10749
Danneels, Godfried. - Het Paradijs : ware hoop
en valse verwachtingen / Godfried Danneels. Mechelen : Persdienst Aartsbisdom, 1992. 47 p. - (Een woord bij ... ; 23)
UFSIA : MAG-B 39579
*UFSIA : RG-HBS-E 5.2.4.1 KAR 23
Danneels, Godfried. - Woorden van leven /
Godfried Danneels. - Tielt : Lannoo, 1992. 214 p. - ISBN 90-209-2125-8
SBA : 603807
*UFSIA : MAG-B 25163
*UFSIA : RG-HB 62.1.2
Dekkers, M.F. - Roomsch katholieke
godsdienstleer / M.F. Dekkers. - 3e ed. ’s-Hertogenbosch : Teulings, 1920. - 3 v.
UFSIA : RG 2011 C 17
Bezit: 1
Deursen, van, A.Th. - Geleefd geloven :
geschiedenis van de protestantse vroomheid in
Nederland / A.Th. van Deursen ; G.J.
Schutte. - Assen : Van Gorcum, 1997. - 118 p. :
ill. - ISBN 90-232-2742-5
UFSIA : RG 2130 D 15
*SBA : 600913
Devaux, Augustin. - Les origines du missel des
chartreux / Augustin Devaux. - Salzburg :
Institut für Anglistik und Amerikanistik,
1995. - 108 p. - (Analecta Cartusiana ; 99:32). ISBN 3-7052-0646-X
UFSIA : RG-S 116:99/32
Dubois, Marie-Gérard. - Le bonheur en Dieu :
souvenirs et réflexions du père abbé de La
Trappe / Marie-Gérard Dubois. - Paris :
Laffont, 1995. - 379 p. : ill. - (Collection
”vécu” ; 1995:1). - ISBN 2-221-07678-8
UFSIA : MAG-B 39571
*UFSIA : RG 2137 H 11
Duval, Edwin M. - The design of Rabelais’s Tiers
livre de Pantagruel / Edwin M. Duval. Genève : Droz, 1997. - 247 p. - (Études
rabelaisiennes ; 34). - ISBN 2-600-00228-6
UFSIA : ROM 840 N-RABE-ETUD 56:34
Eckehart, - [Meister]. - Werke /
Eckehart [Meister] ; [edit.] Josef Quint ;
Niklaus Largier ; Ernst Benz ; et al. - Frankfurt
am Main : Deutscher Klassiker Verlag, 1993. 2 v. - (Bibliothek des Mittelalters : Texte und
Übersetzungen ; 20) (Bibliothek deutscher
Klassiker ; 91)
UFSIA : RG 2135 D 28
Bezit: 1–2
*UFSIA : SG-D-V 2.3/ECK 2
Bezit: 1–2
Lijst G: Godsdienst
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
1
Lijst G: Godsdienst
april 1998
Eliade, Mircea. - Mémoire / Mircea Eliade ;
[vert.] Constantin N. Grigorescu ; et al. - Paris :
Gallimard, 1980-1988. - 2 v. - (Du monde
entier ; 1980:1)
UFSIA : MAG-B 39662
Eliade, Mircea. - Les moissons du solstice /
Mircea Eliade ; [vert.] Alain Paruit. - Paris :
Gallimard, 1988. - 279 p. - (Mémoire ; 2). ISBN 2-07-071252-4
UFSIA : MAG-B 39662:2
Eliade, Mircea. - Les promesses de l’équinoxe /
Mircea Eliade ; [vert.] Constantin N.
Grigorescu. - Paris : Gallimard, 1980. - 455 p. (Mémoire ; 1)
UFSIA : MAG-B 39662:1
Emery, Kent [jr.]. - Monastic, scholastic and
mystical theologies from the Later Middle
Ages / Kent Emery [jr.]. - Aldershot :
Variorum, 1996. - (Collected studies series ;
561). - ISBN 0-86078-617-X
UFSIA : RG 2135 F 23
Eucharistische belevenissen. - Amsterdam :
Secretariaat ”Vrouwe van alle Volkeren”,
1985. - 144 p. - Voortzetting van: De
boodschappen van de Vrouwe van alle
Volkeren
UFSIA : RG 2138 F 5
Expositio evangelii secundum Marcum /
[edit.] Michael Cahill. - Turnholti : Brepols,
1997. - 127 p. - (Scriptores Celtigenae ; 2). ISBN 2-503-00821-6
UFSIA : Klass CCL 82
Gärtner, Bertil. - The Areopagus speech and
natural revelation / Bertil Gärtner. - Uppsala :
Gleerup, 1955. - 289 p. - (Acta Seminarii
Neutestamentici Upsaliensis ; 21)
UFSIA : MAG-B 39659
Geest, van, Paul J.J. - Thomas a Kempis
(1379/80-1471) : een studie van zijn mens- en
godsbeeld : analyse en tekstuitgave van de
”Hortulus rosarum” en de ”Vallis liliorum” /
Paul J.J. van Geest. - Kampen : Kok, 1996. 487 p. - ISBN 90-242-7958-5
UFSIA : RG 2087 F 34
Gerlacus Petri, -. - Opera omnia / Gerlacus
Petri ; [edit.] Mikel M. Kors ; [vert.] Helen
Rolfson. - Turnholti : Brepols, 1996. - 580 p. (Corpus christianorum : continuatio
mediaevalis ; 155). - Middeleeuws Latijnse
tekst met vertaling in Middelnederlands. ISBN 2-503-04552-9
UFSIA : RG-S 264:155
Goede en slechte tijden : het Amsterdams Mirakel
van Sacrament in historisch perspectief /
[edit.] Peter Jan Margry. - Aerdenhout :
Gezelschap van de Stille Omgang, 1995. 80 p. : ill. - ISBN 90-75392-03-6
UFSIA : RG 2093 C 19
Grandmaison, de, Léonce. - La religion
personnelle / Léonce de Grandmaison. - 2e
ed. - Paris : Lecoffre, 1927. - 218 p.
UFSIA : MAG-A 10755
Gribbin, Joseph A. - Aspects of carthusian
liturgical practice in later medieval England /
Joseph A. Gribbin. - Salzburg : Instut für
Anglistik und Amerikanistik, 1995. - 86 p. :
ill. - (Analecta Cartusiana ; 99:33). ISBN 3-7052-0426-2
UFSIA : RG-S 116:99/33
Guerricus Igniacensis, -. - Ansprachen /
Guerricus Igniacensis. - Eschenbach :
Zisterzienserinnen-Abtei, 1996. - 238 p. (Texte der Zisterzienser-Väter ; 6)
UFSIA : RG 2135 D 29
Lijst G: Godsdienst
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: 1
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. - Begriff der
Religion / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ;
[edit.] Georg Lasson. - Hamburg : Meiner,
1966. - 340 p. - (Philosophische Bibliothek ;
59)
UFSIA : MAG-A 10697
Hildegardis Bingensis, -. - Liber divinorum
operum / Hildegardis Bingensis ; [edit.] Albert
Derolez ; Peter Dronke. - Turnholti : Brepols,
1996. - 501 p. - (Corpus christianorum :
continuatio mediaevalis ; 92). ISBN 2-503-03921-9
UFSIA : RG-S 264:92
Hildegardis Bingensis, -. - Liber vite meritorum /
Hildegardis Bingensis ; [edit.] Angela
Carlevaris. - Turnholti : Brepols, 1995. 426 p. - (Corpus christianorum : continuatio
mediaevalis ; 90). - ISBN 2-503-03902-2
UFSIA : RG-S 264:90
Hixon, Lex. - Coming home : the experience of
enlightenment in sacred traditions / Lex
Hixon. - Garden City, N.Y. : Anchor, 1978. 233 p. - (Anchor books ; 1978:1). ISBN 0-385-12907-6
UFSIA : MAG-A 10738
Hoeden, van der, Jean. - Samuel Beckett et la
question de Dieu / Jean van der Hoeden. Paris : Cerf, 1997. - 141 p. - (Théologies ;
1997:1). - ISBN 2-204-05678-2
UFSIA : ROM 840 N-BECK-HOED 97
Hoover, Stewart M. - Rethinking media, religion
and culture / Stewart M. Hoover ; Knut
Lundby. - London : Sage, 1997. - 332 p. ISBN 0-7619-0170-1
UFSIA : PS 659.3 G-HOOV 97
Hoppenbrouwers, F.J.M. - Oefening in
volmaaktheid : de zeventiende-eeuwse
rooms-katholieke spiritualiteit in de
Republiek / F.J.M. Hoppenbrouwers. - Den
Haag : SDU, 1996. - 147 p. : ill. - (Nederlandse
cultuur in Europese context : monografieën en
studies ; 4). - ISBN 90-12-08185-8
UFSIA : RG 2134 E 5
*SBA : 592172
Houthaeve, Robert. - In de frontlijn : nooit te
oud om missionaris te zijn! / Robert
Houthaeve. - Moorslede : Houthaeve, 1998. 188 p. : ill. - (India ; 3)
SBA : 603768
Interdiocesaan Pastoraal Beraad [Brussel]. Oproep tot een reële en evangelische dialoog
in de Kerk / Interdiocesaan Pastoraal Beraad
[Brussel]. - Brussel : s.n., 1993. - 24 p. (Interdiocesaan Pastoraal Beraad ; 29)
UFSIA : MAG-B 39580
Isambert, François-André. - Christianisme et
classe ouvrière : jalons pour une étude de
sociologie historique / François-André
Isambert. - s.l. : Casterman, 1961. - 259 p. (Religion et sociétés ; 1)
UFSIA : MAG-A 10796
*SBA : E 202592:1
*UFSIA : RG-HB 61.2.22
Joannes XXIII, - [Paus]. - Pacem in terris :
lettre encyclique sur la paix entre toutes les
nations fondée sur la vérité, la justice, la
charité, la liberté / Joannes XXIII [Paus] ;
[edit.] Joseph Comblin. - Paris : Editions
universitaires, 1963. - 199 p. - (Nouvelle
alliance ; 1963:1)
UFSIA : MAG-B 39668
Johannes Paul I, ihr ergebener Albino Luciani :
Briefe an Persönlichkeiten / [vert.] Wolfgang
Bader ; et al. - 3e ed. - München : Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1984. - 233 p. - (DTV ;
780). - ISBN 3-423-01594-2
UFSIA : MAG-A 10698
Johnston, William. - Mystical theology : the
science of love / William Johnston. - London :
Harper Collins, 1996. - 374 p. ISBN 0-00-628002-1
UFSIA : RG 2135 H 9
Keyser, de, Laurens. - Wees gegroet, Maria :
Mariawoorden in de Lage Landen / Laurens
de Keyser ; [ill.] Michiel Hendryckx ;
[medew.] Staf Nimmegeers. - Antwerpen :
Icarus, 1997. - 130 p. : ill. ISBN 90-02-20654-2
SBA : D 603686
Küng, Hans. - Kunst und Sinnfrage / Hans
Küng. - Zürich : Benziger Verlag, 1980. 77 p. - ISBN 3-545-21032-4
UFSIA : MAG-B 39666
Lathouwers, Maria Antonius. - Kosmos en
sophia : Alexander Blok, zijn
wereldbeschouwing en het Russisch denken /
Maria Antonius Lathouwers. - Groningen :
Kleine der A, c.1960. - 257 p.
UFSIA : MAG-B 39669
Lautenschläger, Gabriele. - Hildegard von
Bingen : die theologische Grundlegung ihrer
Ethik und Spiritualität / Gabriele
Lautenschläger. - Stuttgart :
Frommann-Holzboog, 1993. - 423 p. ISBN 3-7728-1600-2
UFSIA : RG 2071 E 36
Lecouteux, Claude. - Charmes, conjurations et
bénédictions : lexiques et formules / Claude
Lecouteux. - Paris : Champion, 1996. - 140 p. (Essais sur le moyen-âge ; 17). ISBN 2-85203-556-1
UFSIA : RG 2141 F 8
Liber ordinarius Sancte Marie Traiectensis : the
ordinal of St Mary’s Church, Utrecht (Ms.
London, British Library, Add. 9769) /
[edit.] Kees Vellekoop ; [medew.] Gisela
Gerritsen-Geywitz ; et al. - Amsterdam :
Koninklijke Vereniging voor Nederlandse
Muziekgeschiedenis, 1996. - 433 p. : ill. (Bouwstenen voor een geschiedenis der
toonkunst in de Nederlanden = Documenta et
archivalia ad historiam musicae neerlandicae ;
6). - ISBN 90-6375-157-5
UFSIA : RG 2132 A 22
*SBA : 595412
Lubac, de, Henri. - Affrontements mystiques /
Henri de Lubac. - Paris : Témoignage chrétien,
1949. - 213 p.
UFSIA : MAG-B 39652
Lubac, de, Henri. - De la connaissance de Dieu /
Henri de Lubac. - Paris : Editions du
témoignage chrétien, 1941. - 87 p.
UFSIA : MAG-A 10752
2
Lijst G: Godsdienst
april 1998
Maas, A.W. - Red de jeugd / A.W. Maas. Antwerpen : Sobriëtas, 1926. - 143 p. (Paedagogische studien ; 30)
UFSIA : RG 4084 D 9
*SBA : 556826
Maiello, Francesco. - Histoire du calendrier : de
la liturgie à l’agenda / Francesco Maiello. Paris : Seuil, 1996. - 293 p. ISBN 88-06-13228-8
UFSIA : RG 2126 D 15
*SBA : 592932
Mali, Anya. - Mystic in the new world : Marie de
l’Incarnation (1599-1672) / Anya Mali. Leiden : Brill, 1996. - 189 p. - (Studies in the
history of Christian thought ; 72). ISBN 90-04-10606-5
UFSIA : RG 2135 F 21
Manuel du chrétien contenant les psaumes, le
Nouveau Testament et l’imitation de
Jésus-Christ précédés des exercices du
chrétien. - Rome : Société de Saint-Jean
l’Evangéliste, 1911. - 1233 p.
SBA : 603645
*UFSIA : RG 3099 D 30
Mauriac, François. - Ce que je crois / François
Mauriac. - Paris : Grasset, 1962. - 188 p. - (Les
cahiers verts ; 62)
UFSIA : MAG-A 10745
*SBA : C 137339:62
*UFSIA : RG-HB 36.3.49
Mein Herz war wach : eine Schule der
Kontemplation / [edit.] Elisabeth Hense. Münsterschwarzach : Vier-Türme-Verlag,
1996. - 134 p. - (Schriften zur Kontemplation ;
11). - ISBN 3-87868-549-1
UFSIA : RG 2135 E 3
Meirleir, de, M.P.F. - Het punt Omega / M.P.F.
de Meirleir. - Koksijde : Meirleir, 1994. - 63 p.
UFSIA : MAG-B 39665
Het Mirakel : 650 jaar Mirakel van Amsterdam,
1345-1995 : catalogus / [edit.] A.H.P.J. van
den Hout ; Peter Jan Margry ; R. Schillemans. Aerdenhout : Gezelschap van de Stille
Omgang, 1995. - 96 p. : ill. ISBN 90-75392-02-8
UFSIA : RG 2093 C 20
Moderne spiritualiteit tussen traditie en
vernieuwing : over Simone Weil, Abraham
Joshua Heschel en Dag Hammerskjöld /
[edit.] Bart Voorsluis. - Zoetermeer : Meinema,
1997. - 93 p. - ISBN 90-211-3686-4
UFSIA : MAG-B 39574
Myers, W. David. - ”Poor, sinning folk” :
confession and conscience in
Counter-Reformation Germany / W. David
Myers. - Ithaca, N.Y. : Cornell University
Press, 1996. - 230 p. : ill. ISBN 0-8014-3081-X
UFSIA : RG 2129 F 3
Navolging der Allerheiligste Maagd Maria op de
wijze der ”Navolging van Christus”. - Gent :
Drukkerij Vander Schelden, 1893. - 380 p.
SBA : 603647
Nickell, Joe. - Looking for a miracle : weeping,
icons, relics, stigmata, visions and healing
cures / Joe Nickell. - Amherst, N.Y. :
Prometheus Books, 1993. - 253 p. : ill. ISBN 0-87975-840-6
UIA : BC 20 G-NICK 93
*UFSIA : RG 2135 F 17
Norris, R.A. [jr.]. - God and world in early
Christian theology / R.A. Norris [jr.]. - New
York, N.Y. : Seabury, 1965. - 177 p. LC 65-21311
UFSIA : MAG-B 39660
Novum testamentum juxta vulgatam clementinam
divisionibus, summariis et concordantiis
ornatum. - Romae : Desclée, 1935. - 287 p.
UFSIA : RG 2011 H 36
Oyatambwe, Wamu Dieudonné. - Eglise
catholique et pouvoir politique au
Congo-Zaı̈re : la quête démocratique / Wamu
Dieudonné Oyatambwe. - Paris : L’Harmattan,
1997. - 201 p. - (Points de vue ; 1997:1). ISBN 2-7384-5224-8
RUCA : O 32 M-B 40.693
*UFSIA : LZ 301.188.2 L-RZ-OYAT 97
*UIA : PSW 301.188.2 L-RZ-OYAT 97
Peeters, Marcel. - Godsdienst, socialisme,
tolerantie / Marcel Peeters. - Leuven : KUL,
School voor Politieke en Sociale
Wetenschappen, 1957. - 266 p.
UFSIA : MAG-C 11936
Pfliegler, Michael. - Vor der Entscheidung :
überlegungen zur seelischen Bedrohtheit des
heutigen Menschen / Michael Pfliegler. - 4e
ed. - Salzburg : Pustet, 1937. - 147 p.
UFSIA : MAG-A 10750
Ramsey, Ian T. - Christian discourse : some
logical explorations / Ian T. Ramsey. London : Oxford University Press, 1965. 92 p. - (Riddell memorial lectures ; 35)
UFSIA : MAG-A 10753
*UFSIA : RG-HBS-J 1.1 RAM
Ramsey, Ian T. - Religious language : an
empirical placing of theological phrases / Ian
T. Ramsey. - 2e ed. - New York, N.Y. :
Macmillan, 1967. - 220 p. - (Macmillan
paperbacks ; 1967:1)
UFSIA : MAG-A 10754
Rasp jongerenmagazine. - Antwerpen
SBA : D 603776
Lijst G: Godsdienst
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: 1(1997)–
Ratzinger, Joseph. - Zout der aarde :
christendom en katholieke kerk aan het einde
van het millennium : een gesprek met Peter
Seewald / Joseph Ratzinger. - Baarn : Ten
Have, 1997. - 279 p. - ISBN 90-259-4712-3
UFSIA : MAG-B 39572
Reading bibles, writing bodies : identity and The
Book / [edit.] Timothy Kandler Beal ; David M.
Gunn. - London : Routledge, 1996. - 292 p. (Biblical limits ; 1996:1). ISBN 0-415-12665-7
UFSIA : RG 2104 B 10
Reu, de, Martine. - La parole du Seigneur :
moines et chanoines médiévaux prêchant
l’Ascension et le Royaume des Cieux / Martine
de Reu. - Bruxelles : Institut historique belge
de Rome, 1996. - 419 p. - (Bibliothèque de
l’Institut historique belge de Rome =
Bibliotheek Belgisch Historisch Instituut te
Rome ; 43). - ISBN 90-74461-22-0
UFSIA : RG-S 214:43
*SBA : 598460
Robinson, John A.T. - Honest to God / John A.T.
Robinson. - 9e ed. - London : SCM Press,
1963. - 143 p. - (SCM paperback ; 1963:1)
UFSIA : MAG-A 10751
*UFSIA : RG-HB 2.3.83
Russo, François. - Science et matérialisme /
François Russo ; Claude Soucy ; Dominique
Dubarle ; et al. - Paris : Fayard, 1962. - 218 p. (Recherches et débats ; 41)
UFSIA : MAG-A 10740
Smits, Luchesius. - Actuele vragen rondom de
transsubstantiatie en de tegenwoordigheid des
Heeren in de eucharistie / Luchesius Smits. Roermond : Romen, 1965. - 114 p.
UFSIA : MAG-B 39667
*SBA : F 218881
Taliaferro, Charles. - Contemporary philosophy
of religion / Charles Taliaferro. - Oxford :
Blackwell, 1998. - 435 p. - (Contemporary
philosophy ; 1998:1). - ISBN 1-55786-449-7
UFSIA : Filo
Theofridus Epternacensis, -. - Flores epytaphii
sanctorum / Theofridus Epternacensis ;
[edit.] Michele Camillo Ferrari. - Turnholti :
Brepols, 1996. - 132 p. - (Corpus
christianorum : continuatio mediaevalis ;
133). - ISBN 2-503-04332-1
UFSIA : RG-S 264:133
Thomas a Kempis, -. - De navolging van
Christus / Thomas a Kempis ; [vert.] Renaat
van Hecke. - Dendermonde : Liturgisch
Kunstapostolaat, 1947. - 342 p.
SBA : 603646
*UFSIA : RG 3099 D 16
Valtorta, Maria. - Jezus zelf geeft onderricht
voor deze tijd : geschriften van Maria
Valtorta : uit de schrijfboeken van
1944-1945-1946 en 1947 / Maria Valtorta ;
[vert.] C. Stockman. - Tessenderlo : Stockman,
1987. - 276 p.
UFSIA : MAG-B 39480
Bezit: 3
Verhoeven, Henk. - De som en de delen :
scenario voor een christelijke traditie in de
21ste eeuw / Henk Verhoeven. - Amsterdam :
Bres, 1998. - 224 p. - ISBN 90-622-9052-3
UFSIA : MAG-B 39651
Vincentius Bellovacensis, -. - De morali
principis institutione / Vincentius
Bellovacensis ; [edit.] Robert J. Schneider. Turnholti : Brepols, 1995. - 181 p. - (Corpus
christianorum : continuatio mediaevalis ;
137). - ISBN 2-503-04372-0
UFSIA : RG-S 264:137
Vox mystica : essays on medieval mysticism in
honor of Professor Valerie M. Lagorio /
[edit.] Anne Clark Bartlett ; [medew.] Thomas
H. Bestul ; et al. - Woodbridge : Boydell &
Brewer, 1995. - 235 p. - ISBN 0-85991-439-9
UFSIA : RG 2133 F 13
Vrensen, Hedwig. - Een oud document herlezen :
aantekeningen bij de regel van Benedictus van
Nurcia in historisch-kritisch perspectief /
Hedwig Vrensen. - Bonheiden : Abdij
Bethlehem, 1996. - 382 p. - (Reeks Monastieke
cahiers ; 45). - ISBN 90-71837-54-8
UFSIA : RG-S 258:45
*SBA : D 590102
Weima, Jeffrey. - An annotated bibliography of
1 and 2 Thessalonians / A.D. Jeffrey Weima ;
Stanley E. Porter. - Leiden : Brill, 1998. 292 p. - (New Testament tools and studies ;
26). - ISBN 90-04-10740-1
SBA : 603770
3
Lijst G: Godsdienst
Zaehner, R.C. - The city within the heart / R.C.
Zaehner. - London : Allan & Unwin, 1980. 153 p. - (Mandala books ; 1980:1). ISBN 0-04-200033-5
UFSIA : MAG-A 10743
27: Kerkgeschiedenis
De abdij van Postel vroeger en nu. - Postel :
Abdij van Postel, c.1980. - ill.
UFSIA : MAG-B 39610
Bartelink, G.J.M. - De bloeiende woestijn : de
wereld van het vroege monachisme / G.J.M.
Bartelink. - Baarn : Ambo, 1993. - 214 p. :
ill. - (Bronnen van de Europese cultuur ; 2). ISBN 90-263-1213-X
SBA : 603803
Bertier de Sauvigny, de, G. - De Kerk in het
tijdperk van de Restauratie (1801-1848) / G. de
Bertier de Sauvigny. - Hilversum : Brand,
1965. - 328 p. : ill. - (Geschiedenis van de
Kerk ; 8)
UFSIA : MAG-B 39670:8
*UFSIA : RG 1063 H 1
Boddaert, F. - 750 jaar Sint-Bernardusabdij / F.
Boddaert ; Jan Lampo ; Piet Lombaerde ; et
al. - Deurne : Continental Publishing, 1996. 125 p. : ill. - ISBN 90-5720-012-0
UFSIA : RG 2131 D 28
*SBA : 594136
*UFSIA : MAG-C 10651
Broek, van den, R. - Kerk en kerken in
Romeins-Byzantijns Palestina : archeologie en
geschiedenis / R. van den Broek ; J.J.V.M.
Derksen ; G. Mussies ; et al. - Kampen : Kok,
1988. - 232 p. - (Palaestina antiqua ; 6). ISBN 90 242 4889 2
SBA : 603830
*UFSIA : MAG-B 15444
Bruyne, de, Hilde. - De Godshuizen in Brugge /
Hilde de Bruyne. - Brussel : Gemeentekrediet,
1994. - 96 p. : ill. - ISBN 90-5466-119-4
SBA : 603784
*MPM : BM 33706
*UFSIA : MAG-C 9772
*UFSIA : RG 2128 C 17
Chadwick, Henry. - Atlas van het christendom /
Henry Chadwick ; Gillian Evans. Amsterdam : Agon, 1987. - 240 p. : ill. ISBN 90 5157 015 5
SBA : 603841
*UFSIA : Hist E-VII 27
*UFSIA : LZ 27 B-CHAD 87
Citoyens en zielen in Kerkrade in 1796 /
[edit.] L. Augustus ; H. Latten ; L.
Nijsten-Höfte. - Kerkrade : Stichting Fontes
Rodenses, 1996. - 120 p. - (Fontes Rodenses ;
3). - ISBN 90-70246-31-7
UFSIA : RG 2131 D 30
Daniélou, Jean. - Van de stichting van de Kerk
tot de vierde eeuw / Jean Daniélou. Hilversum : Brand, 1963. - 333 p. (Geschiedenis van de Kerk ; 1)
UFSIA : MAG-B 39670:1
*UFSIA : RG 1063 H 1:1
Dardenne, - [abbé]. - Chimay : le chapitre, la
paroisse, le couvent / Dardenne + [abbé]. Bruxelles : Archives Générales du Royaume,
1996. - 240 p. - (Reprints ; 9). - Herdruk: 1911:
Charleroi
UFSIA : RG 2127 F 12
Lijst G: Godsdienst
april 1998
Devaux, Augustin. - Les origines du missel des
chartreux / Augustin Devaux. - Salzburg :
Institut für Anglistik und Amerikanistik,
1995. - 108 p. - (Analecta Cartusiana ; 99:32). ISBN 3-7052-0646-X
UFSIA : RG-S 116:99/32
Eligh, Pieter. - Leven in de eindtijd :
ondergangsstemmingen in de middeleeuwen /
Pieter Eligh. - Hilversum : Verloren, 1996. 299 p. : ill. - (Middeleeuwse studies en
bronnen ; 50). - ISBN 90-6550-284-X
UFSIA : RG 2120 A 21
*SBA : 598208
*UFSIA : MAG-B 35711
*UIA : BC 94 G-ELIG 96
Emery, Kent [jr.]. - Monastic, scholastic and
mystical theologies from the Later Middle
Ages / Kent Emery [jr.]. - Aldershot :
Variorum, 1996. - (Collected studies series ;
561). - ISBN 0-86078-617-X
UFSIA : RG 2135 F 23
Feldmann, Reinhard. - Die Klosterbibliothek
Gravenhorst : Katalog der Bibliothek des
ehemaligen Zisterzienserinnenklosters
Gravenhorst / Reinhard Feldmann ; Elke
Pophanken ; [medew.] Kaspar Elm ; et al. Münster, 1993. - 144 p. : ill. - (Schriften der
Universitäts- und Landesbibliothek Münster ;
10). - ISBN 3-9801781-4-5
UFSIA : RG 2118 C 19
Geschiedenis van de Kerk / [edit.] L.J. Rogier ;
R. Aubert ; [medew.] M.D. Knowles. Hilversum : Brand, 1963-1974. - 10 v.
UFSIA : MAG-B 39670
*UFSIA : RG-HBS-H 1.1 ROG
Goede en slechte tijden : het Amsterdams Mirakel
van Sacrament in historisch perspectief /
[edit.] Peter Jan Margry. - Aerdenhout :
Gezelschap van de Stille Omgang, 1995. 80 p. : ill. - ISBN 90-75392-03-6
UFSIA : RG 2093 C 19
Göttler, Christine. - Die Kunst des Fegefeuers
nach der Reformation : kirchliche
Schenkungen, Ablaß und Almosen in
Antwerpen und Bologna um 1600 / Christine
Göttler. - Mainz : Zabern, 1996. - 387 p. : ill. (Berliner Schriften zur Kunst ; 7). ISBN 3-8053-1690-9
UFSIA : RG 2129 D 4
*SBA : 597808
Gribbin, Joseph A. - Aspects of carthusian
liturgical practice in later medieval England /
Joseph A. Gribbin. - Salzburg : Instut für
Anglistik und Amerikanistik, 1995. - 86 p. :
ill. - (Analecta Cartusiana ; 99:33). ISBN 3-7052-0426-2
UFSIA : RG-S 116:99/33
Heili, Pierre. - Anne-Charlotte de Lorraine
(1714-1773) : abbesse de Remiremont et de
Mons, une princesse au siècle des Lumières :
catalogue de l’exposition placée sous la
présidence d’honneur de Mgr Otto de
Habsbourg-Lorraine, 18 avril-26 mai 1996 /
Pierre Heili. - Remiremont : Louis, 1996. 234 p. : ill. - ISBN 2-907016-58-X
UFSIA : RG 2126 F 26
Hermannus Tornacensis, -. - The restoration of
the monastery of Saint Martin of Tournai /
Hermannus Tornacensis ; [edit.] Lynn Harry
Nelson. - Washington, D.C. : Catholic
University of America Press, 1996. - 248 p. (Medieval texts in translation ; 1996:1). ISBN 0-8132-0850-5
UFSIA : RG 2126 D 12
Historische ledenlijst
minderbroeders-kapucijnen, 1802-1995 /
[edit.] Stan Teuns. - Sint-Truiden : Instituut
voor Franciscaanse Geschiedenis, 1996. 324 p. - (Instrumenta Franciscana ; 9)
UFSIA : RG 2132 F 18
Hoppenbrouwers, F.J.M. - Oefening in
volmaaktheid : de zeventiende-eeuwse
rooms-katholieke spiritualiteit in de
Republiek / F.J.M. Hoppenbrouwers. - Den
Haag : SDU, 1996. - 147 p. : ill. - (Nederlandse
cultuur in Europese context : monografieën en
studies ; 4). - ISBN 90-12-08185-8
UFSIA : RG 2134 E 5
*SBA : 592172
Hossart, Philippe. - Histoire ecclésiastique et
profane du Hainaut / Philippe Hossart. Bruxelles : Archives générales du Royaume,
1996. - 367 p. - (Reprints ; 66). - Herdruk:
1792: Mons
UFSIA : RG 2127 F 13
Inglebert, Hervé. - Les Romains chrétiens face à
l’histoire de Rome : histoire, christianisme et
romanités en Occident dans l’Antiquité tardive
(3e-5e siècles) / Hervé Inglebert. - Paris :
Institut d’études augustiniennes, 1996. 744 p. - (Collection des études augustiniennes :
série antiquité ; 145). - ISBN 2-85121-149-8
UFSIA : RG 2120 B 22
De kerk en de Nederlanden : archieven,
instellingen, samenleving : aangeboden aan
prof. dr. C. Dekker bij zijn afscheid als
rijksarchivaris en als hoogleraar in de
archiefwetenschap ... Universiteit van
Amsterdam / [edit.] E.S.C.
Erkelens-Buttinger ; [medew.] de L.P.W.
Graaff ; et al. - Hilversum : Verloren, 1997. 415 p. : ill. - ISBN 90-6550-558-X
SBA : 603583
Knowles, M.D. - De Kerk in de Middeleeuwen /
M.D. Knowles ; [medew.] D. Obolensky. Hilversum : Brand, 1968. - 2 v. - (Geschiedenis
van de Kerk ; 3-4)
UFSIA : MAG-B 39670:1-2
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
4
Bezit: 1–2
*UFSIA : RG-HBS-H 1.1 ROG 3-4
Bezit: 1–2
Kötzschke, Rudolf. - Die Urbare der Abtei
Werden a.d.Ruhr / Rudolf Kötzschke. Düsseldorf : Droste, 1958-1978. - 2 v. (Rheinische Urbare : Sammlung von Urbaren
und anderen Quellen zur Rheinischen
Witschaftsgeschichte ; 2). - Vol. A-B herdruk:
1906-1917: Bonn; met: Einleitung und
Register in 2 Bdn
UFSIA : MAG-B 39079
Bezit: A–B; Einleitung und Register 1–2
Kühner, Hans. - Index Romanus : analyse ou
interdiction? / Hans Kühner. - Paris : Spes,
1964. - 79 p.
UFSIA : MAG-A 10757
Lijst G: Godsdienst
Leeuwenberg, H.L.Ph. - Catalogus van de
verzameling ”Ecclesia Ultrajectina” van de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland / H.L.Ph.
Leeuwenberg. - Utrecht : Rijksarchief, 1993. 98 p. - (Toegang ; 13)
UFSIA : RG 2126 E 10
Leupen, Piet. - Gods stad op aarde : eenheid van
kerk en staat in het eerste millennium na
Christus : een kerkelijke ideologie / Piet
Leupen. - Amsterdam : Wereldbibliotheek,
1996. - 175 p. - ISBN 90-284-1728-1
UFSIA : RG 2138 E 8
*UFSIA : MAG-B 34462
Het leven van Lutgard : bloemlezing uit het
Kopenhaagse handschrift / [edit.] Yolande
Spaans ; Ludo Jongen. - Hilversum : Verloren,
1996. - 336 p. : ill. - (Middelnederlandse
tekstedities ; 3). - ISBN 90-6550-022-7
UFSIA : RG 2063 B 24
*SBA : 592857
*UFSIA : SG-N-V 2.1/LUT.1
Lewis, Gertrud Jaron. - By women, for women,
about women : the sister-books of
fourteenth-century Germany / Gertrud Jaron
Lewis. - Toronto, Ont. : Pontifical Institute of
Mediaeval Studies, 1996. - 329 p. - (Studies
and texts ; 125). - Met: 2 microfiches. ISBN 0-88844-125-8
UFSIA : RG 2131 E 2
Bezit: Basiswerk; 2 microfiches
Little, Lester K. - Benedictine maledictions :
liturgical cursing in romanesque France /
Lester K. Little. - Ithaca, N.Y. : Cornell
University Press, 1996. - 296 p. ISBN 0-8014-2876-9
UFSIA : RG 2132 D 1
Marrou, Henri-Irénée. - Van de vervolging van
Diocletianus tot de dood van Gregorius de
Grote / Henri-Irénée Marrou. - Hilversum :
Brand, 1964. - 360 p. : ill. - (Geschiedenis van
de Kerk ; 2)
UFSIA : MAG-B 39670:2
*UFSIA : RG-HBS-F-H 1.1 ROG 2
Martin Luther und die Reformation in
Deutschland : Ausstellung zum 500.
Geburtstag Martin Luthers. - Frankfurt am
Main : Insel, 1983. - 491 p. : ill. - Exposition:
Germanisches nationalmuseum, Nürnberg, 25.
Juni bis 25. September 1983. ISBN 3 458 140 816
SBA : 603531
*UFSIA : RG 2043 A 34
Matricula monachorum professorum :
reformations abbatiae et totius sacri ordinis
Cluniacensis / [edit.] Paul Denis ; D.Y.
Chaussy. - Turnhout : Brepols, 1994. - 103 p. (Publications de l’Encyclopédie bénédictine ;
2)
UFSIA : RG 2132 D 2
Het Mirakel : 650 jaar Mirakel van Amsterdam,
1345-1995 : catalogus / [edit.] A.H.P.J. van
den Hout ; Peter Jan Margry ; R. Schillemans. Aerdenhout : Gezelschap van de Stille
Omgang, 1995. - 96 p. : ill. ISBN 90-75392-02-8
UFSIA : RG 2093 C 20
Molenaar, M.Chr.M. - Dertienhonderd jaar
bisdom Utrecht / M.Chr.M. Molenaar ; G.A.M.
Abbink. - Baarn : Gooi en Sticht, 1995. 96 p. : ill. - ISBN 90-304-0828-6
UFSIA : RG 2131 D 29
Lijst G: Godsdienst
april 1998
Myers, W. David. - ”Poor, sinning folk” :
confession and conscience in
Counter-Reformation Germany / W. David
Myers. - Ithaca, N.Y. : Cornell University
Press, 1996. - 230 p. : ill. ISBN 0-8014-3081-X
UFSIA : RG 2129 F 3
Neirinck, Frans. - De geschiedenis van de St.
Petrus- en Paulusparochie te Bachte / Frans
Neirinck. - Nazareth : Drukkerij Schaubroeck,
1998. - 228 p. : ill.
SBA : 603601
Oldenburg, Manfred. - Die Trierer Kartause
St.Alban von der Gründung (1330/31) bis zur
Mitte des 15.Jahrhunderts / Manfred
Oldenburg. - Salzburg : Institut für Anglistik
und Amerikanistik, 1995. - 200 p. - (Analecta
Cartusiana ; 132). - ISBN 3-7052-0647-8
UFSIA : RG-S 116:132
The Oxford encyclopedia of the Reformation /
[edit.] Hans J. Hillerbrand. - New York :
Oxford University Press, 1996. - 4 v. ISBN 0-19-506493-3
UFSIA : RG 1 D
Bezit: 1–4
*SBA : 593996
Bezit: 1–4
Oyatambwe, Wamu Dieudonné. - Eglise
catholique et pouvoir politique au
Congo-Zaı̈re : la quête démocratique / Wamu
Dieudonné Oyatambwe. - Paris : L’Harmattan,
1997. - 201 p. - (Points de vue ; 1997:1). ISBN 2-7384-5224-8
RUCA : O 32 M-B 40.693
*UFSIA : LZ 301.188.2 L-RZ-OYAT 97
*UIA : PSW 301.188.2 L-RZ-OYAT 97
Prophets abroad : the reception of Continental
holy women in late-medieval England /
[edit.] Rosalynn Voaden. - Abingdon : Brewer,
1996. - 197 p. - ISBN 0-85991-425-9
UFSIA : RG 2127 F 15
Prosperi, Adriano. - Tribunali della coscienza :
inquisitori, confessori, missionari / Adriano
Prosperi. - Torino : Einaudi, 1996. - 708 p. :
ill. - (Biblioteca di cultura storica ; 214). ISBN 88-06-12670-9
UIA : GER 930.85 G-PROS 96
Rijckevorsel, van, Laetitia M.L. - Een wereld
apart : geschiedenis van het Sacré-Coeur in
Nederland / Laetitia M.L. van Rijckevorsel. Hilversum : Verloren, 1996. - 182 p. : ill. ISBN 90-6550-534-2
UFSIA : RG 2138 D 24
*SBA : 597418
Rogier, L.J. - De Kerk in het tijdperk van
verlichting en revolutie / L.J. Rogier. Hilversum : Brand, 1964. - 343 p. (Geschiedenis van de Kerk ; 7)
UFSIA : MAG-B 39670:7
*UFSIA : RG 1063 H 1
Schreckenberg, Heinz. - Die christlichen
Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches
und historisches Umfeld (13.-20. Jh.) / Heinz
Schreckenberg. - Frankfurt am Main : Lang,
1994. - 774 p. - (Theologie ; 497). ISBN 3-631-46763-X
UFSIA : RG 2135 C 25
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
The Paderborn Cartae : Erzbischöfliche
Akademische Bibliothek Paderborn Codex 15 /
[edit.] John Clark. - Salzburg : Institut für
Anglistik und Amerikanistik, 1997. - 201 p. (Analecta Cartusiana ; 100:26). - Latijnse
tekst. - ISBN 3-7052-0096-8
UFSIA : RG-S 116:100/26
Tüchle, H. - Contrareformatie / H. Tüchle ;
[medew.] C.A. Bouman. - Hilversum : Brand,
1966. - 323 p. - (Geschiedenis van de Kerk ; 6)
UFSIA : MAG-B 39670:6
*UFSIA : RG-HBS-H 1.1 ROG 6
Tüchle, H. - Reformatie / H. Tüchle ;
[medew.] C.A. Bouman. - Hilversum : Brand,
1968. - 425 p. - (Geschiedenis van de Kerk ; 5)
UFSIA : MAG-B 39670:5
*UFSIA : RG-HBS-H 1.1 ROG 5
Uytterhoeven, Rik. - Het groot begijnhof van
Leuven / Rik Uytterhoeven. - Leuven :
Davidsfonds, 1996. - 58 p. : ill. ISBN 90-6152-930-1
UFSIA : RG 2117 D 28
*SBA : 590563
Vrensen, Hedwig. - Een oud document herlezen :
aantekeningen bij de regel van Benedictus van
Nurcia in historisch-kritisch perspectief /
Hedwig Vrensen. - Bonheiden : Abdij
Bethlehem, 1996. - 382 p. - (Reeks Monastieke
cahiers ; 45). - ISBN 90-71837-54-8
UFSIA : RG-S 258:45
*SBA : D 590102
Vrome vrouwen : betekenissen van geloof voor
vrouwen in de geschiedenis / [edit.] Mirjam
Cornelis ; Marjet Derks ; Marit Monteiro ; et
al. - Hilversum : Verloren, 1996. - 202 p. : ill. (Tipje van de sluier ; 10). ISBN 90-6550-530-X
UFSIA : RG 2127 F 11
*SBA : 592848
Wisner, David A. - The cult of the legislator in
France, 1750-1830 : a study in the political
theology of the French Enlightenment / David
A. Wisner. - Oxford : Voltaire Foundation,
1997. - 162 p. - (Studies on Voltaire and the
eighteenth century ; 352). ISBN 0-7294-0550-8
UFSIA : ROM 84 E-VOLT:352
29: Niet-christelijke
godsdiensten
Anckaert, Luc. - God, wereld en mens : het
ternaire denken van Franz Rosenzweig / Luc
Anckaert. - Assen : Van Gorcum, 1997. 195 p. - (Wijsgerige verkenningen ; 17). ISBN 90-232-3267-4
UFSIA : MAG-B 39477
Bammate, Haı̈dar. - Visages de l’Islam / Haı̈dar
Bammate. - Lausanne : Payot, 1946. - 587 p. :
ill.
UFSIA : MAG-A 10809
*SBA : K 125262
Blok, Josine H. - Amazones antianeirai :
interpretaties van de Amazonenmythe in het
mythologisch onderzoek van de 19e en 20e
eeuw in het archaı̈sche Griekenland / Josine H.
Blok. - Groningen : Forsten, 1991. - 407 p. ISBN 90-6980-046-2
SBA : 603838
5
Lijst G: Godsdienst
april 1998
Casaril, Guy. - Rabbi Siméon bar Yochai et la
Cabbale / Guy Casaril. - Paris : Seuil, 1961. 186 p. : ill. - (Maı̂tres spirituels ; 26). ISBN 2-02-000281-7
UFSIA : RG 2135 H 10
The encyclopaedia of Islam = Encyclopédie de
l’Islam / [edit.] H.A.R. Gibb ; J.H. Kramers ; E.
Lévi-Provençal ; et al. - 2e dr. - Leiden : Brill,
1960-. - Met: suppl. 1-6; met: P.J. Bearman Index of subjects = Index des matières ; met:
E. van Donzel - Index of proper names = Index
des noms propres; Glossary and index of
technical terms vols. 1-8
UIA : BC 29 A-EI 60
Bezit: 1–10; ind. subjects v. 1–8; suppl. v. 1–6;
RUCA : L 2 B 26
Bezit: 1–9; 11 suppl. ; Index to vol. 1–8
*SBA : K 174040
Bezit: 1–9(147–162); suppl. 1–6; index 1–2;
*UFSIA : LZ 297 BB-GIBB 60
Bezit: 1–8; 9(147–162); suppl. 1–6; index 1–2;
Smith, George Adam. - Le legs d’Israël / George
Adam Smith ; Edwyn R. Bevan ; F.C. Burkitt ;
et al. - Paris : Payot, 1931. - 535 p. (Bibliothèque historique ; 1931:17)
UFSIA : MAG-B 39733
Sterckx, Claude. - Éléments de cosmogonie
celtique / Claude Sterckx. - Bruxelles :
Editions de l’Université de Bruxelles, Faculté
de philosophie et lettres, 1986. - 127 p. ISBN 2-8004-0900-2
SBA : 603536
*UIA : BC-B 4924
Watt, W. Montgomery. - Islam and the
integration of society / W. Montgomery Watt. London : Routledge & Kegan, 1961. - 293 p. (International library of sociology and social
reconstruction ; 1961:3)
SBA : D 120506:[23]
348: Kerkelijk recht
Kühner, Hans. - Index Romanus : analyse ou
interdiction? / Hans Kühner. - Paris : Spes,
1964. - 79 p.
UFSIA : MAG-A 10757
Leupen, Piet. - Gods stad op aarde : eenheid van
kerk en staat in het eerste millennium na
Christus : een kerkelijke ideologie / Piet
Leupen. - Amsterdam : Wereldbibliotheek,
1996. - 175 p. - ISBN 90-284-1728-1
UFSIA : RG 2138 E 8
*UFSIA : MAG-B 34462
371.3: Didactiek
Driessen, Iny. - Berg op : kruisweg op
kindermaat : leerlingenboekje / Iny Driessen ;
Lieven Desmet ; [ill.] Tini Bauters. Antwerpen : Kerk en Leven, 1997. - 32 p. Met: illustratieboekje
SBA : D 603777
Bezit: Basiswerk; illustratieboekje
Helsen, van, Marcel. - Berg op : kruisweg op
kindermaat : handreiking / Marcel van
Helsen ; Lieven Desmet ; [medew.] Stef
Desodt ; [ill.] Tini Bauters. - Antwerpen : Kerk
en Leven, 1997. - 25 p. : ill.
SBA : D 603778
Lijst G: Godsdienst
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
6
Lijst H: Historische wetenschappen
27: Kerkgeschiedenis
De abdij van Postel vroeger en nu. - Postel :
Abdij van Postel, c.1980. - ill.
UFSIA : MAG-B 39610
Bartelink, G.J.M. - De bloeiende woestijn : de
wereld van het vroege monachisme / G.J.M.
Bartelink. - Baarn : Ambo, 1993. - 214 p. :
ill. - (Bronnen van de Europese cultuur ; 2). ISBN 90-263-1213-X
SBA : 603803
Bertier de Sauvigny, de, G. - De Kerk in het
tijdperk van de Restauratie (1801-1848) / G. de
Bertier de Sauvigny. - Hilversum : Brand,
1965. - 328 p. : ill. - (Geschiedenis van de
Kerk ; 8)
UFSIA : MAG-B 39670:8
*UFSIA : RG 1063 H 1
Boddaert, F. - 750 jaar Sint-Bernardusabdij / F.
Boddaert ; Jan Lampo ; Piet Lombaerde ; et
al. - Deurne : Continental Publishing, 1996. 125 p. : ill. - ISBN 90-5720-012-0
UFSIA : RG 2131 D 28
*SBA : 594136
*UFSIA : MAG-C 10651
Broek, van den, R. - Kerk en kerken in
Romeins-Byzantijns Palestina : archeologie en
geschiedenis / R. van den Broek ; J.J.V.M.
Derksen ; G. Mussies ; et al. - Kampen : Kok,
1988. - 232 p. - (Palaestina antiqua ; 6). ISBN 90 242 4889 2
SBA : 603830
*UFSIA : MAG-B 15444
Bruyne, de, Hilde. - De Godshuizen in Brugge /
Hilde de Bruyne. - Brussel : Gemeentekrediet,
1994. - 96 p. : ill. - ISBN 90-5466-119-4
SBA : 603784
*MPM : BM 33706
*UFSIA : MAG-C 9772
*UFSIA : RG 2128 C 17
Chadwick, Henry. - Atlas van het christendom /
Henry Chadwick ; Gillian Evans. Amsterdam : Agon, 1987. - 240 p. : ill. ISBN 90 5157 015 5
SBA : 603841
*UFSIA : Hist E-VII 27
*UFSIA : LZ 27 B-CHAD 87
Citoyens en zielen in Kerkrade in 1796 /
[edit.] L. Augustus ; H. Latten ; L.
Nijsten-Höfte. - Kerkrade : Stichting Fontes
Rodenses, 1996. - 120 p. - (Fontes Rodenses ;
3). - ISBN 90-70246-31-7
UFSIA : RG 2131 D 30
Daniélou, Jean. - Van de stichting van de Kerk
tot de vierde eeuw / Jean Daniélou. Hilversum : Brand, 1963. - 333 p. (Geschiedenis van de Kerk ; 1)
UFSIA : MAG-B 39670:1
*UFSIA : RG 1063 H 1:1
Dardenne, - [abbé]. - Chimay : le chapitre, la
paroisse, le couvent / Dardenne + [abbé]. Bruxelles : Archives Générales du Royaume,
1996. - 240 p. - (Reprints ; 9). - Herdruk: 1911:
Charleroi
UFSIA : RG 2127 F 12
Devaux, Augustin. - Les origines du missel des
chartreux / Augustin Devaux. - Salzburg :
Institut für Anglistik und Amerikanistik,
1995. - 108 p. - (Analecta Cartusiana ; 99:32). ISBN 3-7052-0646-X
UFSIA : RG-S 116:99/32
Lijst H: Historische wetenschappen
april 1998
Eligh, Pieter. - Leven in de eindtijd :
ondergangsstemmingen in de middeleeuwen /
Pieter Eligh. - Hilversum : Verloren, 1996. 299 p. : ill. - (Middeleeuwse studies en
bronnen ; 50). - ISBN 90-6550-284-X
UFSIA : RG 2120 A 21
*SBA : 598208
*UFSIA : MAG-B 35711
*UIA : BC 94 G-ELIG 96
Emery, Kent [jr.]. - Monastic, scholastic and
mystical theologies from the Later Middle
Ages / Kent Emery [jr.]. - Aldershot :
Variorum, 1996. - (Collected studies series ;
561). - ISBN 0-86078-617-X
UFSIA : RG 2135 F 23
Feldmann, Reinhard. - Die Klosterbibliothek
Gravenhorst : Katalog der Bibliothek des
ehemaligen Zisterzienserinnenklosters
Gravenhorst / Reinhard Feldmann ; Elke
Pophanken ; [medew.] Kaspar Elm ; et al. Münster, 1993. - 144 p. : ill. - (Schriften der
Universitäts- und Landesbibliothek Münster ;
10). - ISBN 3-9801781-4-5
UFSIA : RG 2118 C 19
Geschiedenis van de Kerk / [edit.] L.J. Rogier ;
R. Aubert ; [medew.] M.D. Knowles. Hilversum : Brand, 1963-1974. - 10 v.
UFSIA : MAG-B 39670
*UFSIA : RG-HBS-H 1.1 ROG
Goede en slechte tijden : het Amsterdams Mirakel
van Sacrament in historisch perspectief /
[edit.] Peter Jan Margry. - Aerdenhout :
Gezelschap van de Stille Omgang, 1995. 80 p. : ill. - ISBN 90-75392-03-6
UFSIA : RG 2093 C 19
Göttler, Christine. - Die Kunst des Fegefeuers
nach der Reformation : kirchliche
Schenkungen, Ablaß und Almosen in
Antwerpen und Bologna um 1600 / Christine
Göttler. - Mainz : Zabern, 1996. - 387 p. : ill. (Berliner Schriften zur Kunst ; 7). ISBN 3-8053-1690-9
UFSIA : RG 2129 D 4
*SBA : 597808
Gribbin, Joseph A. - Aspects of carthusian
liturgical practice in later medieval England /
Joseph A. Gribbin. - Salzburg : Instut für
Anglistik und Amerikanistik, 1995. - 86 p. :
ill. - (Analecta Cartusiana ; 99:33). ISBN 3-7052-0426-2
UFSIA : RG-S 116:99/33
Heili, Pierre. - Anne-Charlotte de Lorraine
(1714-1773) : abbesse de Remiremont et de
Mons, une princesse au siècle des Lumières :
catalogue de l’exposition placée sous la
présidence d’honneur de Mgr Otto de
Habsbourg-Lorraine, 18 avril-26 mai 1996 /
Pierre Heili. - Remiremont : Louis, 1996. 234 p. : ill. - ISBN 2-907016-58-X
UFSIA : RG 2126 F 26
Hermannus Tornacensis, -. - The restoration of
the monastery of Saint Martin of Tournai /
Hermannus Tornacensis ; [edit.] Lynn Harry
Nelson. - Washington, D.C. : Catholic
University of America Press, 1996. - 248 p. (Medieval texts in translation ; 1996:1). ISBN 0-8132-0850-5
UFSIA : RG 2126 D 12
Historische ledenlijst
minderbroeders-kapucijnen, 1802-1995 /
[edit.] Stan Teuns. - Sint-Truiden : Instituut
voor Franciscaanse Geschiedenis, 1996. 324 p. - (Instrumenta Franciscana ; 9)
UFSIA : RG 2132 F 18
Hoppenbrouwers, F.J.M. - Oefening in
volmaaktheid : de zeventiende-eeuwse
rooms-katholieke spiritualiteit in de
Republiek / F.J.M. Hoppenbrouwers. - Den
Haag : SDU, 1996. - 147 p. : ill. - (Nederlandse
cultuur in Europese context : monografieën en
studies ; 4). - ISBN 90-12-08185-8
UFSIA : RG 2134 E 5
*SBA : 592172
Hossart, Philippe. - Histoire ecclésiastique et
profane du Hainaut / Philippe Hossart. Bruxelles : Archives générales du Royaume,
1996. - 367 p. - (Reprints ; 66). - Herdruk:
1792: Mons
UFSIA : RG 2127 F 13
Inglebert, Hervé. - Les Romains chrétiens face à
l’histoire de Rome : histoire, christianisme et
romanités en Occident dans l’Antiquité tardive
(3e-5e siècles) / Hervé Inglebert. - Paris :
Institut d’études augustiniennes, 1996. 744 p. - (Collection des études augustiniennes :
série antiquité ; 145). - ISBN 2-85121-149-8
UFSIA : RG 2120 B 22
De kerk en de Nederlanden : archieven,
instellingen, samenleving : aangeboden aan
prof. dr. C. Dekker bij zijn afscheid als
rijksarchivaris en als hoogleraar in de
archiefwetenschap ... Universiteit van
Amsterdam / [edit.] E.S.C.
Erkelens-Buttinger ; [medew.] de L.P.W.
Graaff ; et al. - Hilversum : Verloren, 1997. 415 p. : ill. - ISBN 90-6550-558-X
SBA : 603583
Knowles, M.D. - De Kerk in de Middeleeuwen /
M.D. Knowles ; [medew.] D. Obolensky. Hilversum : Brand, 1968. - 2 v. - (Geschiedenis
van de Kerk ; 3-4)
UFSIA : MAG-B 39670:1-2
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
1
Bezit: 1–2
*UFSIA : RG-HBS-H 1.1 ROG 3-4
Bezit: 1–2
Kötzschke, Rudolf. - Die Urbare der Abtei
Werden a.d.Ruhr / Rudolf Kötzschke. Düsseldorf : Droste, 1958-1978. - 2 v. (Rheinische Urbare : Sammlung von Urbaren
und anderen Quellen zur Rheinischen
Witschaftsgeschichte ; 2). - Vol. A-B herdruk:
1906-1917: Bonn; met: Einleitung und
Register in 2 Bdn
UFSIA : MAG-B 39079
Bezit: A–B; Einleitung und Register 1–2
Kühner, Hans. - Index Romanus : analyse ou
interdiction? / Hans Kühner. - Paris : Spes,
1964. - 79 p.
UFSIA : MAG-A 10757
Leeuwenberg, H.L.Ph. - Catalogus van de
verzameling ”Ecclesia Ultrajectina” van de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland / H.L.Ph.
Leeuwenberg. - Utrecht : Rijksarchief, 1993. 98 p. - (Toegang ; 13)
UFSIA : RG 2126 E 10
Leupen, Piet. - Gods stad op aarde : eenheid van
kerk en staat in het eerste millennium na
Christus : een kerkelijke ideologie / Piet
Leupen. - Amsterdam : Wereldbibliotheek,
1996. - 175 p. - ISBN 90-284-1728-1
UFSIA : RG 2138 E 8
*UFSIA : MAG-B 34462
Lijst H: Historische wetenschappen
Het leven van Lutgard : bloemlezing uit het
Kopenhaagse handschrift / [edit.] Yolande
Spaans ; Ludo Jongen. - Hilversum : Verloren,
1996. - 336 p. : ill. - (Middelnederlandse
tekstedities ; 3). - ISBN 90-6550-022-7
UFSIA : RG 2063 B 24
*SBA : 592857
*UFSIA : SG-N-V 2.1/LUT.1
Lewis, Gertrud Jaron. - By women, for women,
about women : the sister-books of
fourteenth-century Germany / Gertrud Jaron
Lewis. - Toronto, Ont. : Pontifical Institute of
Mediaeval Studies, 1996. - 329 p. - (Studies
and texts ; 125). - Met: 2 microfiches. ISBN 0-88844-125-8
UFSIA : RG 2131 E 2
Oldenburg, Manfred. - Die Trierer Kartause
St.Alban von der Gründung (1330/31) bis zur
Mitte des 15.Jahrhunderts / Manfred
Oldenburg. - Salzburg : Institut für Anglistik
und Amerikanistik, 1995. - 200 p. - (Analecta
Cartusiana ; 132). - ISBN 3-7052-0647-8
UFSIA : RG-S 116:132
The Oxford encyclopedia of the Reformation /
[edit.] Hans J. Hillerbrand. - New York :
Oxford University Press, 1996. - 4 v. ISBN 0-19-506493-3
UFSIA : RG 1 D
Bezit: 1–4
*SBA : 593996
Bezit: 1–4
Little, Lester K. - Benedictine maledictions :
liturgical cursing in romanesque France /
Lester K. Little. - Ithaca, N.Y. : Cornell
University Press, 1996. - 296 p. ISBN 0-8014-2876-9
UFSIA : RG 2132 D 1
Marrou, Henri-Irénée. - Van de vervolging van
Diocletianus tot de dood van Gregorius de
Grote / Henri-Irénée Marrou. - Hilversum :
Brand, 1964. - 360 p. : ill. - (Geschiedenis van
de Kerk ; 2)
UFSIA : MAG-B 39670:2
*UFSIA : RG-HBS-F-H 1.1 ROG 2
Martin Luther und die Reformation in
Deutschland : Ausstellung zum 500.
Geburtstag Martin Luthers. - Frankfurt am
Main : Insel, 1983. - 491 p. : ill. - Exposition:
Germanisches nationalmuseum, Nürnberg, 25.
Juni bis 25. September 1983. ISBN 3 458 140 816
SBA : 603531
*UFSIA : RG 2043 A 34
Matricula monachorum professorum :
reformations abbatiae et totius sacri ordinis
Cluniacensis / [edit.] Paul Denis ; D.Y.
Chaussy. - Turnhout : Brepols, 1994. - 103 p. (Publications de l’Encyclopédie bénédictine ;
2)
UFSIA : RG 2132 D 2
Het Mirakel : 650 jaar Mirakel van Amsterdam,
1345-1995 : catalogus / [edit.] A.H.P.J. van
den Hout ; Peter Jan Margry ; R. Schillemans. Aerdenhout : Gezelschap van de Stille
Omgang, 1995. - 96 p. : ill. ISBN 90-75392-02-8
UFSIA : RG 2093 C 20
Molenaar, M.Chr.M. - Dertienhonderd jaar
bisdom Utrecht / M.Chr.M. Molenaar ; G.A.M.
Abbink. - Baarn : Gooi en Sticht, 1995. 96 p. : ill. - ISBN 90-304-0828-6
UFSIA : RG 2131 D 29
Myers, W. David. - ”Poor, sinning folk” :
confession and conscience in
Counter-Reformation Germany / W. David
Myers. - Ithaca, N.Y. : Cornell University
Press, 1996. - 230 p. : ill. ISBN 0-8014-3081-X
UFSIA : RG 2129 F 3
Neirinck, Frans. - De geschiedenis van de St.
Petrus- en Paulusparochie te Bachte / Frans
Neirinck. - Nazareth : Drukkerij Schaubroeck,
1998. - 228 p. : ill.
SBA : 603601
Oyatambwe, Wamu Dieudonné. - Eglise
catholique et pouvoir politique au
Congo-Zaı̈re : la quête démocratique / Wamu
Dieudonné Oyatambwe. - Paris : L’Harmattan,
1997. - 201 p. - (Points de vue ; 1997:1). ISBN 2-7384-5224-8
RUCA : O 32 M-B 40.693
*UFSIA : LZ 301.188.2 L-RZ-OYAT 97
*UIA : PSW 301.188.2 L-RZ-OYAT 97
Prophets abroad : the reception of Continental
holy women in late-medieval England /
[edit.] Rosalynn Voaden. - Abingdon : Brewer,
1996. - 197 p. - ISBN 0-85991-425-9
UFSIA : RG 2127 F 15
Prosperi, Adriano. - Tribunali della coscienza :
inquisitori, confessori, missionari / Adriano
Prosperi. - Torino : Einaudi, 1996. - 708 p. :
ill. - (Biblioteca di cultura storica ; 214). ISBN 88-06-12670-9
UIA : GER 930.85 G-PROS 96
Rijckevorsel, van, Laetitia M.L. - Een wereld
apart : geschiedenis van het Sacré-Coeur in
Nederland / Laetitia M.L. van Rijckevorsel. Hilversum : Verloren, 1996. - 182 p. : ill. ISBN 90-6550-534-2
UFSIA : RG 2138 D 24
*SBA : 597418
Rogier, L.J. - De Kerk in het tijdperk van
verlichting en revolutie / L.J. Rogier. Hilversum : Brand, 1964. - 343 p. (Geschiedenis van de Kerk ; 7)
UFSIA : MAG-B 39670:7
*UFSIA : RG 1063 H 1
Schreckenberg, Heinz. - Die christlichen
Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches
und historisches Umfeld (13.-20. Jh.) / Heinz
Schreckenberg. - Frankfurt am Main : Lang,
1994. - 774 p. - (Theologie ; 497). ISBN 3-631-46763-X
UFSIA : RG 2135 C 25
The Paderborn Cartae : Erzbischöfliche
Akademische Bibliothek Paderborn Codex 15 /
[edit.] John Clark. - Salzburg : Institut für
Anglistik und Amerikanistik, 1997. - 201 p. (Analecta Cartusiana ; 100:26). - Latijnse
tekst. - ISBN 3-7052-0096-8
UFSIA : RG-S 116:100/26
Tüchle, H. - Contrareformatie / H. Tüchle ;
[medew.] C.A. Bouman. - Hilversum : Brand,
1966. - 323 p. - (Geschiedenis van de Kerk ; 6)
UFSIA : MAG-B 39670:6
*UFSIA : RG-HBS-H 1.1 ROG 6
Tüchle, H. - Reformatie / H. Tüchle ;
[medew.] C.A. Bouman. - Hilversum : Brand,
1968. - 425 p. - (Geschiedenis van de Kerk ; 5)
UFSIA : MAG-B 39670:5
Lijst H: Historische wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bezit: Basiswerk; 2 microfiches
april 1998
*UFSIA : RG-HBS-H 1.1 ROG 5
Uytterhoeven, Rik. - Het groot begijnhof van
Leuven / Rik Uytterhoeven. - Leuven :
Davidsfonds, 1996. - 58 p. : ill. ISBN 90-6152-930-1
UFSIA : RG 2117 D 28
*SBA : 590563
Vrensen, Hedwig. - Een oud document herlezen :
aantekeningen bij de regel van Benedictus van
Nurcia in historisch-kritisch perspectief /
Hedwig Vrensen. - Bonheiden : Abdij
Bethlehem, 1996. - 382 p. - (Reeks Monastieke
cahiers ; 45). - ISBN 90-71837-54-8
UFSIA : RG-S 258:45
*SBA : D 590102
Vrome vrouwen : betekenissen van geloof voor
vrouwen in de geschiedenis / [edit.] Mirjam
Cornelis ; Marjet Derks ; Marit Monteiro ; et
al. - Hilversum : Verloren, 1996. - 202 p. : ill. (Tipje van de sluier ; 10). ISBN 90-6550-530-X
UFSIA : RG 2127 F 11
*SBA : 592848
Wisner, David A. - The cult of the legislator in
France, 1750-1830 : a study in the political
theology of the French Enlightenment / David
A. Wisner. - Oxford : Voltaire Foundation,
1997. - 162 p. - (Studies on Voltaire and the
eighteenth century ; 352). ISBN 0-7294-0550-8
UFSIA : ROM 84 E-VOLT:352
34.09: Rechtsgeschiedenis
La codification. - Paris : PUF, 1996-1998. - 3 v. (Droits : revue française de théorie juridique ;
24). - ISBN 2-13-047612-0
UFSIA : RT-E-DROI:24,26
Bezit: 1–2
Edits politiques de la Ville de Namur publiez l’an
M.DC.LXXXVII avec une courte explication. Liege : Chez J.P. Gramme, 1732. - 61, 8 p. 19
cm.
UFSIA : MAG-P 14.427.2
Convoluut
Franssen, Gerrit. - Procesvoering voor het
vredegerecht in Vlaanderen, 1796-1990 : een
rechtssociologische benadering / Gerrit
Franssen ; Stephane Delrue ; Francis van
Loon. - Antwerpen : UFSIA, Centrum voor
Rechtssociologie, 1997. - 142 p.
UFSIA : MAG-C 11904
37.009: Geschiedenis van de
paedagogiek
Py, Gilbert. - Rousseau et les éducateurs : étude
sur la fortune des idées pédagogiques de
Jean-Jacques Rousseau en France et en
Europe au 18e siècle / Gilbert Py. - Oxford :
Voltaire Foundation, 1997. - 624 p. - (Studies
on Voltaire and the eighteenth century ; 356). ISBN 0-7294-0556-7
UFSIA : ROM 84 E-VOLT 356
Rheeden, van, Herbert. - Om de vorm / Herbert
van Rheeden. - Amsterdam : SUA, 1989. 197 p. : ill. - ISBN 90-6222-188-2
SBA : 603786
2
Lijst H: Historische wetenschappen
Rijckevorsel, van, Laetitia M.L. - Een wereld
apart : geschiedenis van het Sacré-Coeur in
Nederland / Laetitia M.L. van Rijckevorsel. Hilversum : Verloren, 1996. - 182 p. : ill. ISBN 90-6550-534-2
UFSIA : RG 2138 D 24
*SBA : 597418
Universities in early modern Europe
(1500-1800) / [edit.] Hilde de
Ridder-Symoens. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1996. - 693 p. - (A history of
the university in Europe ; 2). ISBN 0-521-36106-0
LUC : 378 HIST 1997
*SBA : 599105:2
*UFSIA : LZ 378 L-EUR-RIDD 92:2
*UIA : BC 378 L-EUR-RIDD 92
371.3: Didactiek
De Europese Middeleeuwen / [edit.] R. de
Keyser ; W. Dupon. - Brussel :
BRT-Instructieve Omroep, 1986. - 77 p. : ill.
HA-LAZ : 372.893 G-KEYS 1986
Voorbij, Jan. - Zicht op geschiedenis :
praktijkboek voor de historische vorming op de
basisschool / Jan Voorbij ; [ill.] Coen de Kort. Tilburg : Zwijsen, 1994. - 119 p. : ill. (JSW-boek ; 5). - ISBN 90-276-3331-2
HA-LAZ : 372.893 G-VOOR 1994
Zo was het bij Columbus / [edit.] Jaap Deinema. Alphen aan den Rijn : De Hoeve, 1988. 64 p. : ill. - (Zo was het ; 1988:2). ISBN 90-6113-463-3
HA-LAZ : 93 F 4:1988,2
Zo was het in de middeleeuwen / [edit.] Jaap
Deinema. - Alphen aan den Rijn : De Hoeve,
1988. - 64 p. : ill. - (Zo was het ; 1988:4). ISBN 90-6113-466-8
HA-LAZ : 93 F 4:1988,4
Zo was het in het Oude Griekenland /
[edit.] Laurens van Mastrigt. - Alphen aan den
Rijn : De Hoeve, 1988. - 64 p. : ill. - (Zo was
het ; 1988:3). - ISBN 90-6113-465-X
HA-LAZ : 938 F 4:1988,3
Zo was het tijdens de industriële revolutie /
[edit.] Ron de Heer ; [vert.] Peter van
Nieuwkoop. - Alphen aan den Rijn : De
Hoeve, 1988. - 64 p. : ill. - (Zo was het ;
1988:1). - ISBN 90-6113-467-6
HA-LAZ : 93 F 4:1988,1
903: Prehistorie
Lindsay, William. - Prehistorisch leven /
William Lindsay ; [ill.] Harry Tallor. Antwerpen : Standaard, 1994. - 63 p. (Ooggetuigen ; 1994:2). - ISBN 90-02-19667-9
HA-LAZ : 903 G-LIND 1994
*SBA : D 582422
93: Geschiedenis (algemeen en
hulpwetenschappen)
*SBA : 594671
Blanquart, Paul. - Une histoire de la ville : pour
repenser la société / Paul Blanquart. - Paris :
La découverte, 1997. - 193 p. - (Cahiers libres :
essais ; 1997:1). - ISBN 2-7071-2745-0
UIA : GER 71 G-BLAN 97
Bouwen en wonen in de schaduw van de Sint
Jan / [edit.] H.W. Boekwijt ; H.L. Janssen. ’s-Hertogenbosch : Kring Vrienden van
’s-Hertogenbosch, 1997. - 260 p. : ill. (Kroniek bouwhistorisch en archeologisch
onderzoek ’s-Hertogenbosch ; 2). ISBN 90-5349-247-X
SBA : 603522
*UFSIA : V-RG
Brabants, Jeanne. - ”Les trois coups” belge,
afkloppen ... en doek open! De geschiedenis
van de theaterdans in België / Jeanne
Brabants. - Antwerpen : Jeugd & Dans, 1994. 74 p. : ill.
UIA : GER 792 L-B-BRAB 94
*SBA : 582186
Broek, van den, R. - Kerk en kerken in
Romeins-Byzantijns Palestina : archeologie en
geschiedenis / R. van den Broek ; J.J.V.M.
Derksen ; G. Mussies ; et al. - Kampen : Kok,
1988. - 232 p. - (Palaestina antiqua ; 6). ISBN 90 242 4889 2
SBA : 603830
*UFSIA : MAG-B 15444
The Cambridge history of Italian literature /
[edit.] Peter Brand ; Lino Pertile. - Cambridge,
N.Y. : Cambridge University Press, 1996. 701 p. - ISBN 0-521-43492-0
RUCA : L 850 M-B 40.580
*UIA : GER 850 G-BRAN 96
Chartae latinae antiquiores : facsimile-edition of
the Latin charters prior to the ninth century /
[edit.] Albert Bruckner ; et al. Dietikon-Zürich : Graf, 1954-. ISBN 3-85951-156-4
SBA : K 165104
Bezit: 1–48; 50–51
Citizenship, identity and social history /
[edit.] Charles Tilly. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1996. - 236 p. - (International
review of social history : supplement ; 3). ISBN 0-521-55814-X
UFSIA : MAG-T 100:3
Delgado de Cantú, Gloria M. - El mundo
moderno y contemporáneo bajo la influencia
de occidente / Gloria M. Delgado de Cantú. 3e ed. - México, D.F. : Alhambra Mexicana,
1994. - 388 p. - ISBN 968-444-156-8
UFSIA : MAG-B 39690
Dongen, van, Gerrie. - Gebonden in Nijmegen :
boekbanden en randversiering van
handschriften en oude drukken in Nijmegen in
de vijftiende en zestiende eeuw / Gerrie van
Dongen ; [medew.] Paul Begheyn. - Nijmegen :
Museum Commanderie van Sint-Jan, 1996. 78 p. : ill. - (Grafische verzamelingen in het
Nijmeegs Museum Commanderie van
Sint-Jan ; 3)
UFSIA : RG 1087 B 22
*SBA : 593954
Aan de ketting : boek en bibliotheek in
Groningen voor 1669 / [edit.] Jos.M.M.
Hermans ; Gerda C. Huisman. - Groningen :
Universiteitsmuseum, 1996. - 87 p. : ill. ISBN 90-367-0684-X
UFSIA : RG 1087 B 23
Lijst H: Historische wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
april 1998
The encyclopaedia of Islam = Encyclopédie de
l’Islam / [edit.] H.A.R. Gibb ; J.H. Kramers ; E.
Lévi-Provençal ; et al. - 2e dr. - Leiden : Brill,
1960-. - Met: suppl. 1-6; met: P.J. Bearman Index of subjects = Index des matières ; met:
E. van Donzel - Index of proper names = Index
des noms propres; Glossary and index of
technical terms vols. 1-8
UIA : BC 29 A-EI 60
Bezit: 1–10; ind. subjects v. 1–8; suppl. v. 1–6;
RUCA : L 2 B 26
Bezit: 1–9; 11 suppl. ; Index to vol. 1–8
*SBA : K 174040
Bezit: 1–9(147–162); suppl. 1–6; index 1–2;
*UFSIA : LZ 297 BB-GIBB 60
Bezit: 1–8; 9(147–162); suppl. 1–6; index 1–2;
Ester, d’, Karl. - Die Presse und ihre Leute im
Spiegel der Dichtung : eine Ernte aus drei
Jahrhunderten / Karl d’ Ester. - Würzburg :
Triltsch, 1941. - 635 p. - (Zeitung und Leben ;
90)
SBA : 603658
”Ettore Majorana” Centre for Scientific
Culture [Erice]. Colloque international
[1994]. - Les manuscrits des lexiques et
glossaires de l’antiquité tardive à la fin du
moyen âge : actes du Colloque international
organisé par le ”Ettore Majorana Centre for
Scientific Culture” (Erice, 23-30 septembre
1994) / [edit.] Jacqueline Hamesse ; ”Ettore
Majorana” Centre for Scientific Culture
[Erice]. Colloque international [1994]. Louvain-la-Neuve : Fidem, 1996. - 723 p. (Textes et études du moyen âge ; 4). ISBN 0-2150-0402-7
UFSIA : RG 1060 F 17
Favreau, Robert. - Epigraphie médiévale /
Robert Favreau. - Turnhout : Brepols, 1997. 360 p. : ill. - (L’atelier du médiéviste ; 5). ISBN 2-503-50647-X
UFSIA : Hist A-VI 34
Friedman, John B. - Northern English books,
owners, and makers in the late Middle Ages /
John B. Friedman. - Syracuse, N.Y. : Syracuse
University Press, 1995. - 423 p. : ill. ISBN 0-8156-2649-5
UFSIA : RG 1060 F 14
*SBA : 597839
Ganeri, Anita. - Van kaars tot quartzhorloge :
het verhaal van tijd en tijdmeting / Anita
Ganeri. - Amsterdam : De Lantaarn, 1997. 30 p. : ill. - (Reis door de tijd ; 1997:4). ISBN 90-5426-824-7
HA-LAZ : 930.24 F 5:1
Gerbet, Pierre. - La France et l’intégration
européenne : essai d’historiographie / Pierre
Gerbet. - Berne : Lang, 1995. - 165 p. (Euroclio : références ; 1995:1). ISBN 3-906754-33-2
RUCA : L 93 M-B 40.571
*UFSIA : Hist E-XI-FRAN 390
González de Lemoine, Guillermina. - Atlas de
historia universal contemporánea : cuarto año
del bachillerato / Guillermina González de
Lemoine ; Elvira López Machorro ; Rosa
Marı́a Parcero López ; et al. - México, D.F. :
Universidad Nacional Autónoma de México,
1993. - 142 p. - (Textos preparatorianos ; 1). ISBN 968-837-447-4
UFSIA : MAG-B 39687
3
Lijst H: Historische wetenschappen
Ein gotisches Prachtmissale aus Utrecht :
Illustrationen aus dem ”Hoya-Missale” der
Universitäts- und Landesbibliothek Münster /
[edit.] Bertram Haller. - Münster :
Aschendorff, 1996. - 68 p. : ill. (Kostbarkeiten aus westfälischen Archiven und
Bibliotheken ; 5). - ISBN 3-402-06472-3
UFSIA : RG 1060 F 11
*SBA : 599588
Huizenga, Erwin. - Een nuttelike practijke van
cirurgien : geneeskunde en astrologie in het
Middelnederlandse handschrift Wenen,
Österreichische Nationalbibliothek, 2818 /
Erwin Huizenga. - Hilversum : Verloren,
1997. - 537 p. - (Middeleeuwse studies en
bronnen ; 54). - ISBN 90-6550-292-0
SBA : 603578
*UFSIA : SG-N-IV 6.4.5/HUI.1
In den beginne was er de letter : catalogus van
een tentoonstelling van handgeschreven en
gedrukte initialen aangevuld met een klein
lexicon : tentoonstelling, Koninklijke
Bibliotheek van België, Brussel, 16 februari 16 maart 1996 / [edit.] Pierre Cockshaw ;
[medew.] Mark de Neef. - Brussel, 1996. 44 p. - ISBN 90-6637-068-8
UFSIA : RG-Br 351:29
*SBA : 590373
Inventaire systématique des premiers documents
des langues romanes / [edit.] Barbara Frank ;
Jörg Hartmann. - Tübingen : Narr, 1997. - 5 v. (ScriptOralia ; 100). - ISBN 3-8233-5410-8
UFSIA : ROM 840 A-FRAN 97
Bezit: 1–5
Janssens, Paul. - De evolutie van de Belgische
adel sinds de Late Middeleeuwen / Paul
Janssens. - Brussel : Gemeentekrediet, 1998. 485 p. - (Historische uitgaven : reeks in-8 =
Collection Histoire : série in-8 ; 93). ISBN 90-50-66-154-8
UFSIA : Hist H-I 142
Jarausch, Konrad H. - Nach dem Erdbeben :
(Re-)Konstruktion ostdeutscher Geschichte und
geschichtswissenschaft / Konrad H. Jarausch ;
Matthias Middell. - Leipzig : Leipziger
Universitätsverlag, 1994. - 357 p. - (Beiträge
zur Universalgeschichte und vergleichenden
Gesellschaftsforschung ; 5). ISBN 3-929031-10-8
HHA : D 943-JARA
Jennings, Eric. - Cargoes : a centenary story of
the Far Eastern Freight Conference / Eric
Jennings. - Singapore : Meridian
Communications, 1980. - 76 p. : ill.
HA-H : 656.6 G-JENN 1980
*AHB : 93 G-JENN 80
*UFSIA : MAG-C 1683
Kasten vullen : Karin Evers in gesprek met
Pieter Obbema bij zijn afscheid als conservator
Westerse handschriften, en een catalogus van
40 aanwinsten uit de jaren 1963-1995,
tentoongesteld in de Universiteitsbibliotheek
Leiden, 5-21 januari 1996. - Leiden :
Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1996. 109 p. : ill. - (Kleine publikaties van de Leidse
Universiteitsbibliotheek ; 22)
UFSIA : RG 1087 B 29
*SBA : 602522
Lijst H: Historische wetenschappen
Lateinische mittelalterliche Handschriften in
Folio der Universitätsbibliothek Augsburg :
die Signaturengruppe Cod.I.2.2? und
Cod.II.1.2? 1-90 / [edit.] Günter Hägele. Wiesbaden : Harrassowitz, 1996. - 434 p. :
ill. - (Die lateinischen Handschriften ; 1). ISBN 3-447-03650-8
UFSIA : RG 1060 F 18
Leeuwenberg, H.L.Ph. - Catalogus van de
verzameling ”Ecclesia Ultrajectina” van de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland / H.L.Ph.
Leeuwenberg. - Utrecht : Rijksarchief, 1993. 98 p. - (Toegang ; 13)
UFSIA : RG 2126 E 10
Liber ordinarius Sancte Marie Traiectensis : the
ordinal of St Mary’s Church, Utrecht (Ms.
London, British Library, Add. 9769) /
[edit.] Kees Vellekoop ; [medew.] Gisela
Gerritsen-Geywitz ; et al. - Amsterdam :
Koninklijke Vereniging voor Nederlandse
Muziekgeschiedenis, 1996. - 433 p. : ill. (Bouwstenen voor een geschiedenis der
toonkunst in de Nederlanden = Documenta et
archivalia ad historiam musicae neerlandicae ;
6). - ISBN 90-6375-157-5
UFSIA : RG 2132 A 22
*SBA : 595412
Linden, van der, Marcel. - The end of labour
history? / Marcel van der Linden. Cambridge : Cambridge University Press,
1993. - 173 p. - (International review of social
history : supplement ; 1). ISBN 0-521-46723-3
UFSIA : MAG-T 100:1
Maiello, Francesco. - Histoire du calendrier : de
la liturgie à l’agenda / Francesco Maiello. Paris : Seuil, 1996. - 293 p. ISBN 88-06-13228-8
UFSIA : RG 2126 D 15
*SBA : 592932
Maniaci, Marilena. - Terminologia del libro
manoscritto / Marilena Maniaci. - Roma :
Istituto centrale per la patologia del libro,
1996. - 484 p. : ill. - (Studi sulla conoscenza, la
conservazione e il restauro del materiale
librario : addenda ; 3). - ISBN 8-8707-5467-7
UFSIA : RG 1058 F 7
Mearns, Barbara. - The bird collectors / Barbara
Mearns ; Richard Mearns. - San Diego, Calif. :
Academic Press, 1998. - 472 p. : ill. ISBN 0-12-487440-1
UIA : BIO 598.2 G-MEAR 98
Medieval archaeology : papers of the
seventeenth Annual Conference of the Center
for Medieval and early Renaissance Studies /
[edit.] Charles L. Redman. - Binghamton,
N.Y. : State University of New-York, 1989. 306 p. : ill. - (Medieval and Renaissance texts
and studies ; 60). - ISBN 0-86698-044-X
UFSIA : MAG-B 39575
De Middeleeuwen in de negentiende eeuw /
[edit.] R.E.V. Stuip ; C. Vellekoop. Hilversum : Verloren, 1996. - 192 p. : ill. (Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek ; 14). ISBN 90-6550-280-7
UFSIA : RG 2128 A 33
*SBA : 596465
*UFSIA : SG-N-IX 2/STU.9
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
april 1998
Die mittelalterlichen Handschriften der
Universitäts- und Landesbibliothek Münster /
[edit.] Eef Overgaauw. - Wiesbaden :
Harrassowitz, 1996. - 360 p. ISBN 3-447-03818-7
UFSIA : RG 1060 F 16
*SBA : 598493
Niet alleen kijken : over het gebruik van
handschriften en handschriftencollecties : vijf
lezingen bij het afscheid van prof. dr. P.F.J.
Obbema. - Leiden : Bibliotheek der
Rijksuniversiteit te Leiden, 1996. - 108 p. :
ill. - ISBN 90-74204-06-6
UFSIA : RG 1060 H 5
*SBA : 597471
Obbema, Pieter. - De middeleeuwen in handen :
over de boekcultuur in de late middeleeuwen /
Pieter Obbema. - Hilversum : Verloren, 1996. 203 p. : ill. - ISBN 90-6550-277-7
UFSIA : RG 1058 B 21
*SBA : 590310
*UFSIA : Hist E-IX-ME 541
*UFSIA : SG-N-X 2/OBB 1
Oostrom, van, Frits. - Maerlants wereld / Frits
van Oostrom. - Amsterdam : Prometheus,
1996. - 563 p. : ill. - ISBN 90-5333-442-4
UFSIA : RG 2103 E 10
*SBA : 595702
*UFSIA : Hist F-I 339
Pastoureau, Michel. - Figures de l’héraldique /
Michel Pastoureau. - Paris : Gallimard, 1996. 144 p. : ill. - (Découvertes Gallimard ; 284). ISBN 2-07-053365-4
UFSIA : RG 24 C 15
Perero, Mariano. - Historia e historias de
matemáticas / Mariano Perero. - México, D.F. :
Grupo Editorial Iberoamérica, 1994. - 193 p. ISBN 970-625-052-2
UFSIA : MAG-B 39686
”Peripheral” labour? Studies in the history of
partial proletarianization / [edit.] Shahid
Amin ; Marcel van der Linden. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1997. - 176 p. (International review of social history :
supplement ; 4). - ISBN 0-521-58900-2
UFSIA : MAG-T 100:4
Ponthus, René. - In de tijd van de Kaapvaarders /
René Ponthus ; Ingrid Nijkerk-Pieters ;
[ill.] Ginette Hoffman. - Doornik : Casterman,
1986. - 45 p. : ill. - (Een kijkje in het verleden ;
1986:1). - ISBN 90-303-1562-8
HA-LAZ : 93 F 6:1
Prowse, D.W. - A history of Newfoundland from
the English, colonial and foreign records /
D.W. Prowse ; [medew.] Edmund Gosse. Amsterdam : Meridian, 1971. - 742 p. : ill. Herdruk: 1895: New York
SBA : 603840
Raedts, P.G.J.M. - Toerisme in de tijd? Over het
nut van Middeleeuwse geschiedenis / P.G.J.M.
Raedts. - Nijmegen : Katholieke Universiteit
Nijmegen, 1995. - 31 p. - ISBN 90-9009608-6
UFSIA : RG 2117 D 27
*UFSIA : MAG-B 33245
Reynaert, J. - Catalogus van de
Middelnederlandse handschriften in de
Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent / J.
Reynaert. - Gent : RUG, 1984-1996. - (Werken
uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en
Wijsbegeerte ; 171)
UFSIA : MAG-B 35123
4
Lijst H: Historische wetenschappen
UFSIA : RG 13 D 20
*SBA : 539647
Reynaert, J. - De handschriften verworven na
1852 / J. Reynaert. - Gent : RUG, 1996. (Catalogus van de Middelnederlandse
handschriften in de Bibliotheek van de
Rijksuniversiteit te Gent ; 2)
UFSIA : RG 13 D 20:2
Bezit: 1
*SBA : 539647:2
Bezit: 1
*UFSIA : MAG-B 35123
Bezit: 1
Ring, Malvin E. - Dentistry : an illustrated
history / Malvin E. Ring. - New York, N.Y. :
Abrams, 1986. - 319 p. : ill. ISBN 0-8109-1100-0
SBA : 603848
The rise and decline of the male breadwinner
family? / [edit.] Angélique Janssens. Cambridge : Cambridge University Press,
1998. - 196 p. - (International review of social
history : supplement ; 5). ISBN 0-521-63966-2
UFSIA : MAG-T 100:5
SBA : E 169526:BIS:1997,5
Sas, van, N.C.F. - Talen van het vaderland : over
patriottisme en nationalisme / N.C.F. van Sas. Amsterdam : Vossiuspers AUP, 1996. - 30 p. ISBN 90-5629-014-2
SBA : 603680
Sée, Henri. - Science et philosophie de l’histoire /
Henri Sée. - 2e ed. - Paris : Alcan, 1933. 513 p.
UFSIA : MAG-A 10802
*SBA : D 260779
Seuren, Pieter A.M. - Western linguistics : an
historical introduction / Pieter A.M. Seuren. Oxford : Blackwell, 1998. - 570 p. ISBN 0-631-20891-7
RUCA : L 800 M-B 40.764
UIA : GER 800 G-SEUR 98
Studies in stemmatology / [edit.] Pieter van
Reenen ; Margot van Mulken ; [medew.] Janet
Dyk. - Amsterdam : John Benjamins, 199? 311 p. - ISBN 90-272-2153-7
UFSIA : RG 2104 C 17
Teupkens, J.F. - Kleeding en wapenuitrusting
van de Koninklijke Nederlandsche Troepen /
J.F. Teupkens. - Zutphen : Walburg Pers,
1978. - Herdruk: 1823: ’s-Gravenhage. ISBN 90-6011-284-9
SBA : 603843
The Paderborn Cartae : Erzbischöfliche
Akademische Bibliothek Paderborn Codex 15 /
[edit.] John Clark. - Salzburg : Institut für
Anglistik und Amerikanistik, 1997. - 201 p. (Analecta Cartusiana ; 100:26). - Latijnse
tekst. - ISBN 3-7052-0096-8
UFSIA : RG-S 116:100/26
Verhalende bronnen : repertoriëring, editie en
commercialisering / [edit.] Ludo Milis ;
Véronique Lambert ; Ann Kelders. - Gent,
1996. - 125 p. - (Studia historica Gandensia ;
283). - Nederlandse, Franse en Engelse tekst
UFSIA : RG-S 91:283
*SBA : 599273
*UFSIA : Hist Ga-III 95
*UIA : PSW 930.1 G-MILI 96
Lijst H: Historische wetenschappen
Zo was het bij Columbus / [edit.] Jaap Deinema. Alphen aan den Rijn : De Hoeve, 1988. 64 p. : ill. - (Zo was het ; 1988:2). ISBN 90-6113-463-3
HA-LAZ : 93 F 4:1988,2
Zo was het in de middeleeuwen / [edit.] Jaap
Deinema. - Alphen aan den Rijn : De Hoeve,
1988. - 64 p. : ill. - (Zo was het ; 1988:4). ISBN 90-6113-466-8
HA-LAZ : 93 F 4:1988,4
Zo was het in het Oude Griekenland /
[edit.] Laurens van Mastrigt. - Alphen aan den
Rijn : De Hoeve, 1988. - 64 p. : ill. - (Zo was
het ; 1988:3). - ISBN 90-6113-465-X
HA-LAZ : 938 F 4:1988,3
Zo was het tijdens de industriële revolutie /
[edit.] Ron de Heer ; [vert.] Peter van
Nieuwkoop. - Alphen aan den Rijn : De
Hoeve, 1988. - 64 p. : ill. - (Zo was het ;
1988:1). - ISBN 90-6113-467-6
HA-LAZ : 93 F 4:1988,1
930.85: Cultuurgeschiedenis
Aabenhus, Jørgen. - Alle tiders tanker :
forestillinger om det danske / Jørgen
Aabenhus. - København : Høst, 1996. - 256 p. :
ill. - ISBN 87-14-19379-5
RUCA : L 93 M-B 40.599
Bammate, Haı̈dar. - Visages de l’Islam / Haı̈dar
Bammate. - Lausanne : Payot, 1946. - 587 p. :
ill.
UFSIA : MAG-A 10809
*SBA : K 125262
Béhar, Pierre. - Les langues occultes de la
renaissance : essai sur la crise intellectuelle de
l’Europe du 16e siècle / Pierre Béhar. - Paris :
Desjonquères, 1996. - 348 p. : ill. - (La mesure
des choses ; 1996:1). - ISBN 2-904227-97-0
UFSIA : RG 2120 A 20
Bramah, Edward. - Die Kaffeemaschine : die
Kulturgeschichte der Kaffeeküche / Edward
Bramah ; Joan Bramah. - Stuttgart : Parkland,
1995. - 166 p. : ill. - ISBN 3-88059-826-6
SBA : 603851
Crosby, Alfred W. - The measure of reality :
quantification in Western Society, 1250-1600 /
Alfred W. Crosby. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1997. - 245 p. ISBN 0-521-55427-6
UFSIA : MAG-B 39444
Dekker, Rudolf. - Lachen in de Gouden Eeuw :
een geschiedenis van de Nederlandse humor /
Rudolf Dekker. - Amsterdam :
Wereldbibliotheek, 1997. - 189 p. : ill. ISBN 90-284-1785-0
SBA : 603566
Duval, Edwin M. - The design of Rabelais’s Tiers
livre de Pantagruel / Edwin M. Duval. Genève : Droz, 1997. - 247 p. - (Études
rabelaisiennes ; 34). - ISBN 2-600-00228-6
UFSIA : ROM 840 N-RABE-ETUD 56:34
Eleb-Vidal, Monique. - Architectures de la vie
privée : maisons et mentalités, 17e-19e
siècles / Monique Eleb-Vidal ; Anne
Debarre-Blanchard ; [medew.] Michelle
Perrot. - Bruxelles : Archives d’architecture
moderne, 1989. - 311 p. : ill. ISBN 2-87143-064-0
SBA : 603608
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
april 1998
*UFSIA : Hist E-XI-FRAN 402
Eligh, Pieter. - Leven in de eindtijd :
ondergangsstemmingen in de middeleeuwen /
Pieter Eligh. - Hilversum : Verloren, 1996. 299 p. : ill. - (Middeleeuwse studies en
bronnen ; 50). - ISBN 90-6550-284-X
UFSIA : RG 2120 A 21
*SBA : 598208
*UFSIA : MAG-B 35711
*UIA : BC 94 G-ELIG 96
Eriksen, Thomas Hylland. - Ethnicity and
nationalism : anthropological perspectives /
Thomas Hylland Eriksen. - London : Pluto,
1993. - 179 p. - (Anthropology, culture and
society ; 1993:1). - ISBN 0-7453-0701-9
UFSIA : MAG-B 39709
Faulstich, Werner. - Medien und
Öffentlichkeiten im Mittelalter, 800-1400 /
Werner Faulstich. - Göttingen : Vandenhoeck
& Ruprecht, 1996. - 298 p. : ill. - (Die
Geschichte der Medien ; 2). ISBN 3-525-20786-7
UFSIA : RG 2127 F 14
*UIA : PSW 930.85 L-EUR-FAUL 96
Firpo, Massimo. - Gli affreschi di Pontormo a
San Lorenzo : eresia, politica e cultura nella
Firenze di Cosimo I / Massimo Firpo. - Torino :
Einaudi, 1997. - 446 p. : ill. - (Biblioteca di
cultura storica ; 218). - ISBN 88-06-14202-X
UIA : GER 930.85 G-FIRP 97
France-Belgique (1848-1914),
affinités-ambiguités : actes du colloque des 7,
8 et 9 mai 1996 / [edit.] Marc Quaghebeur ;
Nicole Savy. - Bruxelles : Labor, 1997. 530 p. - (Archives du futur ; 1997:2). ISBN 2-8040-1203-4
SBA : 603762
*MPM : BM 33871
*UIA : GER 930.85 G-QUAG 97
Gebaren en lichaamshouding van de oudheid tot
heden / [edit.] Jan Bremmer ; Herman
Roodenburg. - Nijmegen : SUN, 1992. 296 p. - ISBN 90-6168-380-7
SBA : 603530
*UFSIA : Hist E-VIII-C 180
Glaser, Hermann. - Deutsche Kultur : ein
historischer Überblick von 1945 bis zur
Gegenwart / Hermann Glaser. - Bonn :
Bundeszentrale für politische Bildung, 1997. 574 p. - ISBN 3-89331-292-7
HHA : D 930.85-GLAS
Haneveld, Gerhard Teunis. - Het mirakel van
het hart / Gerhard Teunis Haneveld. - Baarn :
Ambo, 1991. - 283 p. : ill. - (Bronnen van de
Europese cultuur ; 8). - ISBN 90-263-1105-2
SBA : 603823
Jeanneret, Michel. - A feast of words : banquets
and table talk in the Renaissance / Michel
Jeanneret. - Chicago, Ill. : University of
Chicago Press, 1991. - 306 p. ISBN 0-226-39576-6
SBA : 603527
Jews in Early Modern Poland / [edit.] Gershon
David Hundert. - London : Littman Library of
Jewish Civilization, 1997. - 457 p. - (Polin :
studies in Polish jewry ; 10). ISBN 1-874774-31-5
UFSIA : MAG-T 99:10
5
Lijst H: Historische wetenschappen
Karl der Grosse und sein Nachwirken : 1200
Jahre Kultur und Wissenschaft in Europa =
Charlemagne and his heritage : 1200 years of
civilisation and science in Europe / [edit.] P.L.
Butzer ; M. Kerner ; W. Oberschelp. Turnhout : Brepols, 1997. - 2 v. : ill. ISBN 2-503-50673-9
UFSIA : MAG-B 39583
Bezit: 1
Klébaner, Daniel. - L’adieu au baroque / Daniel
Klébaner. - Paris : Gallimard, 1979. - 204 p. (Le chemin ; 1979:1)
UFSIA : MAG-A 10665
Kortüm, Hans-Henning. - Menschen und
Mentalitäten : Einführung in
Vorstellungswelten des Mittelalters /
Hans-Henning Kortüm. - Berlin : Akademie
Verlag, 1996. - 373 p. - ISBN 3-05-002603-0
UFSIA : RG 2135 B 26
Maloux, Maurice. - L’esprit à travers l’histoire /
Maurice Maloux. - Paris : Michel, 1977. 249 p. - ISBN 2-226-00551-X
UFSIA : MAG-B 39420
Manchester, William. - Een wereld door vuur
verlicht : het middeleeuwse denken en de
Renaissance / William Manchester. Amsterdam : Agon, 1993. - 331 p. : ill. ISBN 90-5157-173-9
SBA : 603829
Myths and nationhood / [edit.] Geoffrey
Hosking ; George Schöpflin. - London : Hurst,
1997. - 214 p. - ISBN 1-85065-334-8
UFSIA : MAG-B 39708
Nobilitas : Funktion und Repräsentation des
Adels in Alteuropa / [edit.] Otto Gerhard
Oexle ; Werner Paravicini. - Göttingen :
Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - 462 p. : ill. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts
für Geschichte ; 133). - ISBN 3-525-35448-7
UFSIA : Hist E-IX-ME 559
The Oxford encyclopedia of the Reformation /
[edit.] Hans J. Hillerbrand. - New York :
Oxford University Press, 1996. - 4 v. ISBN 0-19-506493-3
UFSIA : RG 1 D
Bezit: 1–4
*SBA : 593996
Bezit: 1–4
Pelikan, Jaroslav. - Mary through the centuries :
her place in the history of culture / Jaroslav
Pelikan. - New Haven : Yale University Press,
1996. - 267 p. : ill. - ISBN 0-300-06951-0
UFSIA : RG 2135 F 22
Perry, W.J. - The growth of civilization / W.J.
Perry. - Harmondsworth : Penguin , 1937. 243 p. - (Pelican books ; A15)
UFSIA : MAG-A 10788
*SBA : 510827
Platt, Richard. - Piraten / Richard Platt ;
[ill.] Tina Chambers. - Antwerpen : Standaard,
1995. - 63 p. - (Ooggetuigen ; 1995:8). ISBN 90-02-20400-0
HA-LAZ : 930.85 G-PLAT 1995
*SBA : D 590207
Prosperi, Adriano. - Tribunali della coscienza :
inquisitori, confessori, missionari / Adriano
Prosperi. - Torino : Einaudi, 1996. - 708 p. :
ill. - (Biblioteca di cultura storica ; 214). ISBN 88-06-12670-9
UIA : GER 930.85 G-PROS 96
Lijst H: Historische wetenschappen
Revel, Jean-François. - Un festin en paroles :
histoire littéraire de la sensibilité
gastronomique de l’antiquité à nos jours /
Jean-François Revel ; [medew.] Jean-Jacques
Pauvert. - s.l. : Suger, 1985. - 313 p. : ill. ISBN 2-86940-000-4
SBA : 603553
Rösener, Werner. - Jagd und höfische Kultur im
Mittelalter / Werner Rösener. - Göttingen :
Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - 590 p. : ill. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts
für Geschichte ; 135). - ISBN 3-525-35450-9
UFSIA : Hist E-IX-ME 560
Schreckenberg, Heinz. - Die christlichen
Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches
und historisches Umfeld (13.-20. Jh.) / Heinz
Schreckenberg. - Frankfurt am Main : Lang,
1994. - 774 p. - (Theologie ; 497). ISBN 3-631-46763-X
UFSIA : RG 2135 C 25
Sergent, Bernard. - Les Indo-Européens :
histoire, langues, mythes / Bernard Sergent. Paris : Payot, 1996. - 536 p. - (Bibliothèque
scientifique Payot ; 1996:1). ISBN 2-228-88956-3
RUCA : L 93 M-B 40.576
Le siècle des lumières dans la principauté de
Liège : Musée de l’art wallon et de l’évolution
culturelle de la Wallonie,
octobre-novembre-décembre 1980. - Liège :
Musée de l’art wallon et de l’évolution
culturelle de la Wallonie, 1980. - 417 p. : ill.
SBA : 603545
Thomas, Keith. - Het verlangen naar de natuur :
de veranderende houding tegenover planten en
dieren, 1500-1800 / Keith Thomas. Amsterdam : Agon, 1990. - 431 p. ISBN 90-5157-082-1
SBA : 603827
*UFSIA : Hist E-VIII-C 176
Verberckmoes, Johan. - Schertsen, schimpen en
schateren : geschiedenis van het lachen in de
Zuidelijke Nederlanden, zestiende en
zeventiende eeuw / Johan Verberckmoes. Nijmegen : SUN, 1998. - 287 p. : ill. (Memoria : cultuur- en mentaliteitshistorische
studies over de Nederlanden ; 1998:1). ISBN 90-6168-467-6
SBA : 603628
UFSIA : MAG-B 39562
Visser, Piet. - Godtslasterlijck ende pernicieus :
de rol van boekdrukkers en boekverkopers in
de verspreiding van dissidente religieuze en
filosofische denkbeelden in Nederland in de
tweede helft van de zeventiende eeuw / Piet
Visser. - Amsterdam : Boek- en
Informatiewetenschap, 1996. - 39 p. ISBN 90-74451-05-5
SBA : 603856
*UFSIA : SG-N-IX 2/VIS.1
april 1998
Glöckner, Herbert. - Himmelsrichtung Himmelsgewölbe : Versuch einer
indogermanischen Einordnung / Herbert
Glöckner. - Walddorfhäslach : Glöckner,
1979. - 344 p.
RUCA : L-MAG 809.1 M-B 27.343
Haudry, Jean. - Les Indo-Européens / Jean
Haudry. - 3e ed. - Paris : PUF, 1992. - 127 p. (Que sais-je? ; 1965). - ISBN 2-13-044985-9
RUCA : L 93 M-B 40.575
Inglebert, Hervé. - Les Romains chrétiens face à
l’histoire de Rome : histoire, christianisme et
romanités en Occident dans l’Antiquité tardive
(3e-5e siècles) / Hervé Inglebert. - Paris :
Institut d’études augustiniennes, 1996. 744 p. - (Collection des études augustiniennes :
série antiquité ; 145). - ISBN 2-85121-149-8
UFSIA : RG 2120 B 22
Langley, Andrew. - De Romeinse tijd / Andrew
Langley. - Haarlem : Gottmer, 1997. - 32 p. :
ill. - (De krant van gisteren ; 1997:1). ISBN 90-257-2919-3
HA-LAZ : 937 G-LANG 1997
Millard, Anne. - Piramiden / Anne Millard. Bloemendaal : Gottmer, 1996. - 64 p. : ill. ISBN 90-257-2835-9
HA-LAZ : 931 G-MILL 1996
Powell, Anton. - De Griekse tijd / Anton Powell ;
Philip Steele. - Haarlem : Gottmer, 1997. 32 p. : ill. - (De krant van gisteren ; 1997:2). ISBN 90-257-2920-7
HA-LAZ : 938 G-POWE 1997
Putnam, James. - Mummies / James Putnam ;
[ill.] Peter Hayman. - Antwerpen : Standaard,
1993. - 64 p. : ill. - ISBN 90-02-19477-3
HA-LAZ : 931 G-PUTN 1993
Sergent, Bernard. - Les Indo-Européens :
histoire, langues, mythes / Bernard Sergent. Paris : Payot, 1996. - 536 p. - (Bibliothèque
scientifique Payot ; 1996:1). ISBN 2-228-88956-3
RUCA : L 93 M-B 40.576
Ward-Perkins, John Bryan. - Roman imperial
architecture / John Bryan Ward-Perkins. - 2e
ed. - New Haven, Conn. : Yale University
Press, 1981. - 532 p. : ill. - (The Pelican history
of art ; 1981:2). - ISBN 0-300-05292-8
UFSIA : LZ 70 F 5:1981 WARD
Yet more studies in the ancient Greek polis /
[edit.] Thomas Heine Nielsen. - Stuttgart :
Steiner, 1997. - 262 p. - (Papers from the
Copenhagen Polis Centre ; 4) (Historia :
Zeitschrift für alte Geschichte :
Einzelschriften ; 117). - ISBN 3-515-07222-5
UFSIA : MAG-B 39712
Zo was het in het Oude Griekenland /
[edit.] Laurens van Mastrigt. - Alphen aan den
Rijn : De Hoeve, 1988. - 64 p. : ill. - (Zo was
het ; 1988:3). - ISBN 90-6113-465-X
HA-LAZ : 938 F 4:1988,3
931: Oude geschiedenis
Bengtson, Hermann. - Einführung in die alte
Geschichte / Hermann Bengtson. - 8e dr. München : Beck, 1979. - 217 p. ISBN 3406004431
UFSIA : MAG-B 39612
*UFSIA : Hist E-IX OUDH 10
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
6
Lijst H: Historische wetenschappen
94: Geschiedenis van Europa
Académie des sciences, arts et belles-lettres de
Dijon. - Nicopolis, 1396-1996 : actes du
Colloque international à Dijon, au Conseil
régional de Bourgogne, le 18 octobre 1996 /
[edit.] Jacques Paviot ; Martine
Chauney-Bouillot ; Académie des sciences,
arts et belles-lettres de Dijon ; Centre national
de la recherche scientifique [Paris]. - Dijon :
Société des annales de Bourgogne, 1997. 99 p. - (Annales de Bourgogne ; 68:3)
UFSIA : Hist Ga-III 98
Before the unions : wage earners and collective
action in Europe, 1300-1850 / [edit.] Catharina
Lis ; Jan Lucassen ; Hugo Soly. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1995. - 194 p. (International review of social history :
supplement ; 2). - ISBN 0-521-47954-1
UFSIA : MAG-T 100:2
*UFSIA : Hist E-VIII-B 32
Berthier, Jean. - Aide-mémoire d’histoire de
France : tableaux, chronologiques, cartes,
notes, dictionnaire, index / Jean Berthier. Paris : Bordas, 1988. - 190 p. ISBN 2-04-018103-2
UFSIA : Hist E-XI-FRAN 406
Bréchon, Pierre. - La France aux urnes :
cinquante ans d’histoire électorale / Pierre
Bréchon. - Paris : La Documentation française,
1998. - 222 p. - (Notes et études
documentaires ; 5066)
UFSIA : MAG-T 8:5066
Brubakker, Rogers. - Citizenship and
nationhood in France and Germany / Rogers
Brubakker. - 3e ed. - London : Harvard
University Press, 1996. - 270 p. ISBN 0-674-13178-9
UFSIA : MAG-B 39582
Bundesrepublik und DDR 1969-1990 /
[edit.] Dieter Grosser ; Stephan Bierling ;
Beate Neuss. - Stuttgart : Reclam, 1996. 422 p. - (Deutsche Geschichte in Quellen und
Darstellung ; 11) (Reclams
Universal-Bibliothek ; 17011). ISBN 3-15-017011-7
HHA : D 943-GROS
Center for Medieval and Early Renaissance
Studies. Annual Conference [22: 1988:
Binghamton, N.Y.]. - Oral tradition in the
Middle Ages / [edit.] W.F.H. Nicolaisen ;
Center for Medieval and Early Renaissance
Studies. Annual Conference [22: 1988:
Binghamton, N.Y.]. - Binghamton, N.Y. : State
University of New York, 1995. - 231 p. : p. (Medieval and Renaissance texts and studies ;
112). - ISBN 0-86698-165-9
UFSIA : MAG-B 39703
Coleman, Joyce. - Public reading and the
reading public in late medieval England and
France / Joyce Coleman. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1996. - 250 p. (Cambridge studies in medieval literature ;
26). - ISBN 0-521-55391-1
UFSIA : RG 2104 B 11
*SBA : 599823
Davies, Norman. - Europe : a history / Norman
Davies. - Oxford : Oxford University Press,
1996. - 1365 p. : ill. - ISBN 0-19-820171-0
UIA : PSW 94 G-DAVI 96
*SBA : 594997
Lijst H: Historische wetenschappen
Deutsche Geschichte in Quellen und
Darstellung / [edit.] Rainer A. Müller. Stuttgart : Reclam, 1996. - 11 v.
HHA : D 943-GROS
Dicionário de história do Estado Novo /
[edit.] Fernando Rosas ; José Maria Brandão de
Brito. - Venda Nova : Bertrand , 1996. - 2 v. :
ill. - ISBN 972-25-1015-0
RUCA : L 93 B 67
Bezit: 1–2
Duitsland, BRD. Bundesregierung. Presseund Informationsamt. - Demokratie : unser
Auftrag / Duitsland, BRD. Bundesregierung.
Presse- und Informationsamt. - Bonn, 1986. 192 p. : ill. - (Reihe Politik-Informationen ;
1986:1)
HHA : D 321-BUND
Eligh, Pieter. - Leven in de eindtijd :
ondergangsstemmingen in de middeleeuwen /
Pieter Eligh. - Hilversum : Verloren, 1996. 299 p. : ill. - (Middeleeuwse studies en
bronnen ; 50). - ISBN 90-6550-284-X
UFSIA : RG 2120 A 21
*SBA : 598208
*UFSIA : MAG-B 35711
*UIA : BC 94 G-ELIG 96
L’Europe entre cultures et nations : actes du
colloque de Tours / [edit.] Daniel Fabre ;
Claudie Voisenat ; Eva Julien. - Paris : Maison
des sciences de l’homme, 1996. - 342 p. (Collection Ethnologie de la France : cahier ;
10) (Regards sur l’Europe ; 1996:1). ISBN 2-7351-0719-1
UFSIA : MAG-B 39671
Fabrics and fabrications : the myth and making
of William and Mary / [edit.] Paul Hoftijzer ;
C.C. Barfoot. - Amsterdam : Rodopi, 1990. 314 p. - (DQR studies in literature ; 6). ISBN 90-6203-990-1
SBA : 603821
*UFSIA : SG-N-IX 2/HOF 1
Fonseca, da, Vasco. - Alguns dados históricos
sobre as relaçôes Luso-Belgas / Vasco da
Fonseca. - Antuérpia, 1990. - 55 p.
UFSIA : MAG-C 11929
Gaddum, Eckart. - Die deutsche Europapolitik
in den 80er Jahren : Interessen, Konflikte und
Entscheidungen der Regierung Kohl / Eckart
Gaddum. - Paderborn : Schöningh, 1994. 404 p. - (Studien zur Politik ; 22). ISBN 3-506-79322-5
HHA : D 327-GADD
Gasteyger, Curt. - Europa von der Spaltung zur
Einigung : Darstellung und Dokumentation
1945-1997 / Curt Gasteyger. - 2e ed. - Bonn :
Bundeszentrale für politische Bildung, 1997. 638 p. - (Schriftenreihe der Bundeszentrale für
Politische Bildung ; 348). ISBN 3-89331-296-X
HHA : D 327-GAST
Gerbet, Pierre. - La France et l’intégration
européenne : essai d’historiographie / Pierre
Gerbet. - Berne : Lang, 1995. - 165 p. (Euroclio : références ; 1995:1). ISBN 3-906754-33-2
RUCA : L 93 M-B 40.571
*UFSIA : Hist E-XI-FRAN 390
Goff, le, Jacques. - Die Geschichte Europas /
Jacques le Goff ; [ill.] Charley Case. Frankfurt : Campus, 1997. - 104 p. : ill. ISBN 3-89331-084-3
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
april 1998
HHA : D 94-GOFF
Goff, le, Jacques. - De geschiedenis van Europa /
Jacques le Goff ; [vert.] Marianne Gossije. Amsterdam : Prometheus, 1997. - 74 p. : ill. ISBN 90-5333-564-1
UFSIA : PS 94 G-GOFF 97
*SBA : 603219
*UIA : PSW 94 G-GOFF 97
Guibertus de Novigento, -. - Dei gesta per
Francos et cinq autres textes = Historia quae
inscribitur dei gesta per Francos quinque
accedentibus appendicibus / Guibertus de
Novigento ; [edit.] R.B.C. Huygens. Turnholti : Brepols, 1996. - 441 p. - (Corpus
christianorum : continuatio mediaevalis ;
127A). - ISBN 2-503-04274-0
UFSIA : RG-S 264:127 A
A history of Romania / [edit.] Kurt W. Treptow. 2e ed. - Iaçi : Center for Romanian Studies,
1996. - 724 p. : ill. - (Romanian civilization
studies ; 7)
UIA : GER 947 L-R-TREP 96
Jägerskiöld, Stig. - Mannerheim, 1867-1951 /
Stig Jägerskiöld. - Herford : Busse & Seewald,
1985. - 316 p. : ill. - ISBN 3-512-00726-0
UFSIA : MAG-B 39565
Jarausch, Konrad H. - Nach dem Erdbeben :
(Re-)Konstruktion ostdeutscher Geschichte und
geschichtswissenschaft / Konrad H. Jarausch ;
Matthias Middell. - Leipzig : Leipziger
Universitätsverlag, 1994. - 357 p. - (Beiträge
zur Universalgeschichte und vergleichenden
Gesellschaftsforschung ; 5). ISBN 3-929031-10-8
HHA : D 943-JARA
Jonin, Pierre. - L’Europe en vers au moyen âge :
essai de thématique / Pierre Jonin. - Paris :
Champion, 1996. - 842 p. - (Nouvelle
bibliothèque du moyen âge ; 35). ISBN 2-85203-557-X
UFSIA : RG 2137 E 15
Kupiec, Anne. - Le livre-sauveur : la question du
livre sous la Révolution française, 1789-1799 /
Anne Kupiec. - Paris : Kimé, 1998. - 250 p. (Collection Le sens de l’histoire ; 1998:1). ISBN 2-84174-108-7
UIA : PSW 944 J 18 KUPI 98
Leupen, Piet. - Gods stad op aarde : eenheid van
kerk en staat in het eerste millennium na
Christus : een kerkelijke ideologie / Piet
Leupen. - Amsterdam : Wereldbibliotheek,
1996. - 175 p. - ISBN 90-284-1728-1
UFSIA : RG 2138 E 8
*UFSIA : MAG-B 34462
The life of king Edward who rests at
Westminster : attributed to a monk of
Saint-Bertin / [edit.] Frank Barlow. - 2e ed. Oxford : Clarendon Press, 1992. - 172 p. (Oxford medieval texts ; 1992:1). ISBN 0-19-820203-2
UFSIA : MAG-B 39578
Little, Lester K. - Benedictine maledictions :
liturgical cursing in romanesque France /
Lester K. Little. - Ithaca, N.Y. : Cornell
University Press, 1996. - 296 p. ISBN 0-8014-2876-9
UFSIA : RG 2132 D 1
”Macht bedeutet Verantwortung” : Adenauers
Weichenstellungen für die heutige Politik /
[edit.] Gerd Langguth. - Köln : Wissenschaft
und Politik, 1994. - 159 p. ISBN 3-8046-8809-8
HHA : D 323-LANG
7
Lijst H: Historische wetenschappen
Margeson, Susan M. - Vikings / Susan M.
Margeson ; [ill.] Peter Anderson. - Antwerpen :
Standaard, 1994. - 63 p. - (Ooggetuigen ;
1994:1). - ISBN 90-02-19665-2
HA-LAZ : 948 G-MARG 1994
*SBA : D 582421
Massie, Robert K. - Dreadnought : Britain,
Germany, and the coming of the Great War /
Robert K. Massie. - New York : Ballantine,
1992. - 1007 p. : ill. - ISBN 0-345-37556-4
UIA : PSW 94 J 20 MASS 92
Meyer, Winfried. - Unternehmen Sieben : eine
Rettungsaktion für vom Holocaust Bedrohte
aus dem Amt Ausland/Abwehr im
Oberkommando der Wehrmacht / Winfried
Meyer. - Frankfurt am Main : Hain, 1993. 623 p. : ill. - ISBN 3-445-08571-4
HHA : D 943-MEYE
*SBA : 564722
*UFSIA : MAG-B 27827
*UIA : PSW 943 J 20 MEYE 93
More, Charles. - The industrial age : economy
and society in Britain 1750-1995 / Charles
More. - 2e ed. - London : Longman, 1997. 440 p. - ISBN 0-582-27767-1
UFSIA : LZ 338.45 L-GB-MORE 97
Nobilitas : Funktion und Repräsentation des
Adels in Alteuropa / [edit.] Otto Gerhard
Oexle ; Werner Paravicini. - Göttingen :
Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - 462 p. : ill. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts
für Geschichte ; 133). - ISBN 3-525-35448-7
UFSIA : Hist E-IX-ME 559
Page, le, Dominique. - Finances et politique en
Bretagne au début des temps modernes,
1491-1547 : étude d’un processus
d’intégration au royaume de France /
Dominique le Page. - Paris : Comité pour
l’histoire économique et financière de la
France, 1997. - 748 p. - (Histoire économique
et financière de la France : études générales ;
1997:2). - ISBN 2-11-089821-6
UFSIA : MAG-B 39707
Palazchenko, Pavel. - My years with Gorbachev
and Shevardnadze : the memoir of a Soviet
interpreter / Pavel Palazchenko. - University
Park, Pa : Pennsylvania State University Press,
1997. - 394 p. - ISBN 0-271-01603-5
RUCA : L 93 M-B 40.573
Parteienlandschaften in Osteuropa : Politik,
Parteien und Transformation in Ungarn,
Polen, der Tschecho-Slowakei und Bulgarien
1989-1992 / [edit.] Magarditsch A.
Hatschikjan ; Peter R. Weilemann. Paderborn : Schöningh, 1994. - 193 p. (Studien zur Politik ; 25). ISBN 3-506-79325-X
HHA : D 327-HATS
Poignant, Simone. - Les filles de Louis XV :
l’aile des princes / Simone Poignant. - Paris :
Arthaud, 1970. - 288 p. : ill. - (Collection
Bibliothèque historique illustrée ; 1970:1)
UFSIA : MAG-B 39419
Richard, Jean. - Croisés, missionnaires et
voyageurs : les perspectives orientales du
monde latin médiéval / Jean Richard. London : Variorum, 1998. - (Collected studies
series ; 182). - ISBN 0-86078-130-5
UIA : GER 94 J 12 RICH 98
Riley-Smith, Jonathan. - The first crusaders,
1095-1131 / Jonathan Riley-Smith. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 300 p. - ISBN 0-521-59005-1
UFSIA : Hist E-IX-ME 558
Sabean, David Warren. - Kinship in
Neckarhausen, 1700-1870 / David Warren
Sabean. - Cambridge : Cambridge University
Press, 1998. - 628 p. - ISBN 0-521-58381-0
UFSIA : MAG-B 39581
Sil-Vara, -. - Englische Staatsmänner / Sil-Vara. Berlin : Ullstein, 1916. - 248 p. - (Männer und
Völker ; 1916:1)
UFSIA : MAG-A 10783
*SBA : K 112774:[2]
Strachey, Lytton. - Elisabeth en Essex / Lytton
Strachey. - Amsterdam : Becht, c.1947. 240 p. - (Hoogtepunten der Engelse cultuur :
een serie bijdragen tot de kennis der
angelsaksische beschavingsgeschiedenis ; 2)
UFSIA : MAG-B 39728
*SBA : H 128097:2
Tiersot, Julien. - Un demi-siècle de musique
française : entre les deux guerres, 1870-1917 /
Julien Tiersot. - Paris : Alcan, 1918. - 248 p. (Les maı̂tres de la musique : études d’histoire
et d’esthétique ; 24)
UFSIA : MAG-A 10778
*SBA : H 40353:[24]
Utopie und Mythos der Weltrevolution : zur
Geschichte der Komintern, 1920-1940 /
[edit.] Theo Pirker. - München : Deutscher
Taschenbuch, 1964. - 303 p. - (DTV ; 253)
UFSIA : MAG-A 10800
Velden, van der, Matthijs. - Hafenarbeit und
Trägergilden : ein Beitrag zur
Arbeitsorganisation in See- und Flusshäfen vor
1850 / Matthijs van der Velden. - Rotterdam :
Van der Velden, 1998. - 24 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 39473
Vidil, Charles. - Histoire des mutins de la Bounty
et de l’ı̂le Pitcairn (1789-1930) / Charles
Vidil. - Paris : Payot, 1932. - 225 p. : ill. (Bibliothèque historique ; 1932:17)
UFSIA : MAG-B 39715
*SBA : K 57391:[107]
Von der Spaltung zur Einheit, 1945-1990 : eine
deutsche Chronik in Texten und Bildern = De
la scission à l’unité, 1945-1990 : une
chronique allemande illustrée = From division
to unity, 1945-1990 : an illustrated chronicle
. - Bonn : Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung, 1992. - 212 p. : ill.
HHA : D 943-BUND
*UIA : PSW 943 J 20 VOND 92
Vorurteil und Völkermord : Entwicklungslinien
des Antisemitismus / [edit.] Wolfgang Benz ;
Werner Bergmann. - Bonn : Bundeszentrale für
politische Bildung, 1997. - 439 p. ISBN 3-89331-274-9
HHA : D 301.183-BENZ
Wiens schuld? De impact van Daniël Jonah
Goldhagen op het holocaustdebat / [edit.] Rolf
Binner ; Otto van de Haar ; Jan-Willem Bos ;
[medew.] Johannes Houwink ten Cate. Antwerpen : Standaard, 1997. - 263 p. ISBN 90-410-9066-5
SBA : D 603710
Lijst H: Historische wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
april 1998
Wolf, Markus. - Man zonder gezicht :
memoires / Markus Wolf ; [medew.] Anne
McElvoy. - Amsterdam : Balans, 1997. 436 p. : ill. - ISBN 90-5018-360-3
UIA : PSW 943 N-WOLF-WOLF 97
949.1: Geschiedenis van de
Nederlanden
1648 : de vrede van Munster : handelingen van
het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef,
28-30 augustus 1996, georganiseerd door de
Katholieke Universiteit van Nijmegen, onder
auspiciën van de Werkgroep Zeventiende
Eeuw. - Hilversum : Verloren, 1997. - 383 p. :
ill. - (De zeventiende eeuw : cultuur in de
Nederlanden in interdisciplinair perspectief ;
13:1). - ISBN 90-6550-154-1
SBA : 603611
De archieven van de Nassause Domeinraad,
1581-1811, met retroarta vanaf de dertiende
eeuw / [edit.] M.C.J.C. van Hoof ; E.A.T.M.
Schreuder ; B.J. Slot. - Den Haag : Algemeen
Rijksarchief, 1997. - 742 p. : ill. ISBN 90-800916-4-2
SBA : 603568
Arnade, Peter. - Realms of ritual : Burgundian
ceremony and civic life in late medieval
Ghent / Peter Arnade. - Ithaca, N.Y. : Cornell
University Press, 1996. - 298 p. : ill. ISBN 0-8014-3098-4
UFSIA : RG 2132 F 19
Arnould, Maurice-A. - L’impôt sur le capital en
Belgique au 16e siècle / Maurice-A. Arnould. Mons, 1946. - p. 17-45. - Overdruk uit: Le
Hainaut économique; 1
UIA : BC-B 9314
*UFSIA : MAG-B 9003
Braekman, W.L. - Middeleeuwse witte en zwarte
magie in het Nederlands taalgebied :
gecommentarieerd compendium van de
incantamenta tot einde 16de eeuw / W.L.
Braekman. - Gent : Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1997. 525 p. - (Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde : reeks 6 :
bekroonde werken ; 127). ISBN 90-72474-21-X
UFSIA : MAG-B 39699
*UIA : BC-B 9329
Bruyne, de, Hilde. - De Godshuizen in Brugge /
Hilde de Bruyne. - Brussel : Gemeentekrediet,
1994. - 96 p. : ill. - ISBN 90-5466-119-4
SBA : 603784
*MPM : BM 33706
*UFSIA : MAG-C 9772
*UFSIA : RG 2128 C 17
Bussche, van den, P.J. - Ossendrecht en zijn
edelachtbaren / P.J. van den Bussche. Ossendrecht : Gemeentebestuur, 1996. - 87 p. :
ill.
SBA : 603640
*UFSIA : MAG-C 11176
Centenaire du Séminaire d’histoire médiévale de
l’Université libre de Bruxelles, 1876-1976. Bruxelles : Renaissance du livre, 1977. 285 p. : ill.
UIA : BC-B 9315
*SBA : 502208
*UFSIA : Hist Ga I 62
8
Lijst H: Historische wetenschappen
Corbeels en Co. : twee eeuwen grafische
industrie in Turnhout / [edit.] Pierre
Delsaerdt. - Turnhout : Brepols, 1996. - 72 p. :
ill. - ISBN 90-5622-014-4
UFSIA : RG 1087 B 28
*MPM : BM 33817
*MPM : BM 33818
*UFSIA : MAG-B 34591
Dardenne, - [abbé]. - Chimay : le chapitre, la
paroisse, le couvent / Dardenne + [abbé]. Bruxelles : Archives Générales du Royaume,
1996. - 240 p. - (Reprints ; 9). - Herdruk: 1911:
Charleroi
UFSIA : RG 2127 F 12
Deursen, van, A.Th. - De 7 provinciën : een
nieuw schip voor Michiel de Ruyter /
[edit.] J.R. de Bruijn ; A.Th. van Deursen ;
A.A.B. Verbout-Wamsteeker ; R.B.
Prud’homme van Reine ; et al. - Franeker : van
Wijnen, 1997. - 104 p. : ill. ISBN 90-5194-135-8
SBA : 603543
Dr. F.A. Snellaertcomité [Gent]. - Colloquium
Jan Frans Willems, 1793-1993, Gent, 24
november 1993 / Dr. F.A. Snellaertcomité
[Gent]. - Gent : s.n., 1993. - 89 p. (Colloquium ; 7)
UFSIA : RG 2104 E 49
*SBA : 594689
*UFSIA : MAG-B 34415
*UIA : BC-B 7936
Dumolyn, Jan. - De Brugse opstand van
1436-1438 / Jan Dumolyn. - Heule : UGA,
1997. - 382 p. - (Standen en landen = Anciens
pays et assemblées d’états ; 101). ISBN 90-6768-218-7
SBA : K 156568:101
UFSIA : Hist G 14:101
Dunlop, Hendrik. - Hollandsche zeeroovers in
de 17e eeuw / Hendrik Dunlop. - Zutphen :
Thieme, 1938. - 55 p.
UFSIA : MAG-B 39725
*SBA : K 104069
Fabrics and fabrications : the myth and making
of William and Mary / [edit.] Paul Hoftijzer ;
C.C. Barfoot. - Amsterdam : Rodopi, 1990. 314 p. - (DQR studies in literature ; 6). ISBN 90-6203-990-1
SBA : 603821
*UFSIA : SG-N-IX 2/HOF 1
Federatie der Geschied- en Oudheidkundige
Kringen van Limburg. - Limburg . Het oude
land van Loon / Federatie der Geschied- en
Oudheidkundige Kringen van Limburg. Maaseik. - Voortzetting van: Limburg, &: Het
oude land van Loon. - ISSN 0776-1325
SBA : B 41740
Bezit: 76(1997)–
*UFSIA : RG-T 124
Bezit: 76(1997)–
Fonseca, da, Vasco. - Alguns dados históricos
sobre as relaçôes Luso-Belgas / Vasco da
Fonseca. - Antuérpia, 1990. - 55 p.
UFSIA : MAG-C 11929
Fonteyn, Guido. - De Walen : een onderhuidse
beweging / Guido Fonteyn. - Tielt : Lannoo,
1979. - 166 p. - ISBN 90-209-0767-0
UFSIA : PS 323 L-B-FONT 79
*SBA : E 259240
Lijst H: Historische wetenschappen
april 1998
Galbertus Brugensis, -. - De multro, traditione et
occisione gloriosi Karoli comitis Flandriarum /
Galbertus Brugensis ; [edit.] Jeff Rider. Turnholti : Brepols, 1994. - 224 p. - (Corpus
christianorum : continuatio mediaevalis ;
131). - Gedeeltelijk met middeleeuws Franse
vertaling. - ISBN 2-503-04311-9
UFSIA : RG-S 264:131
*UFSIA : MAG-C 10111
Gedenkboek 50jarig bestaan van Jongensschool
nr. 7, Markgravelei, 1864-1914. - Antwerpen :
Drukkerij Adam, 1914. - 47 p. : ill.
SBA : 603528
Göttler, Christine. - Die Kunst des Fegefeuers
nach der Reformation : kirchliche
Schenkungen, Ablaß und Almosen in
Antwerpen und Bologna um 1600 / Christine
Göttler. - Mainz : Zabern, 1996. - 387 p. : ill. (Berliner Schriften zur Kunst ; 7). ISBN 3-8053-1690-9
UFSIA : RG 2129 D 4
*SBA : 597808
Hancké, Lode. - Jan Van Rijswijck : boegbeeld
van het sociale liberalisme / Lode Hancké. Gent : Liberaal Archief, 1993. - 168 p. ISBN 90-74791-01-8
AHB : 949.32 G-HANC 93
Hartog, J. - De forten, verdedigingswerken en
geschutstellingen van Curaçao en Bonaire :
van Van Walbeeck tot Wouters, 1634-1942 / J.
Hartog. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek,
1997. - 184 p. : ill. - (De forten,
verdedigingswerken en geschutstellingen van
de Nederlandse Antillen ; 1). ISBN 90-288-6426-1
SBA : 603581:1
Hartog, J. - De forten, verdedigingswerken en
geschutstellingen van Sint Eustatius en Saba :
van Pieter van Corselles tot Abraham Heyliger,
1636-1785 / J. Hartog. - Zaltbommel :
Europese Bibliotheek, 1997. - 152 p. : ill. - (De
forten, verdedigingswerken en
geschutstellingen van de Nederlandse
Antillen ; 3). - ISBN 90-288-6428-8
SBA : 603581:3
Hartog, J. - De forten, verdedigingswerken en
geschutstellingen van Sint Maarten en Saint
Martin : van Jan Claeszen tot Willem Rink,
1631-1803 / J. Hartog. - Zaltbommel :
Europese Bibliotheek, 1997. - 119 p. : ill. - (De
forten, verdedigingswerken en
geschutstellingen van de Nederlandse
Antillen ; 2). - ISBN 90-288-6427-X
SBA : 603581:2
Help, ik word geholpen : na 150 jaar
reclassering (1823-1973) / [edit.] G.P.
Hoefnagels. - Deventer : Van Loghum
Slaterus, 1973. - 180 p. - (Sociale bibliotheek ;
1973:2). - ISBN 90-6001-262-3
HA-S : 301.118.5 G-HOEF 1973
*UFSIA : MAG-B 38296
*UIA : DIKR 37.03 G-HOEF 73
*UIA : PSW 301.188.5 G-HOEF 73
Hermannus Tornacensis, -. - The restoration of
the monastery of Saint Martin of Tournai /
Hermannus Tornacensis ; [edit.] Lynn Harry
Nelson. - Washington, D.C. : Catholic
University of America Press, 1996. - 248 p. (Medieval texts in translation ; 1996:1). ISBN 0-8132-0850-5
UFSIA : RG 2126 D 12
Heylen, Adrianus. - Historische verhandeling
over de Kempen / Adrianus Heylen. - Brussel :
Algemeen Rijksarchief, 1996. - 237 p. (Reprints ; 56). - Herdruk: 1837: Turnhout
SBA : 603571
Hommage au professeur Paul Bonenfant
(1899-1965) : études d’histoire médiévale
dédiées à sa mémoire par les anciens élèves de
son séminaire à l’Université libre de
Bruxelles. - Bruxelles : ULB, 1965. - 624 p. :
ill. 6 losse krt.
UIA : BC-C 3716
*SBA : K 219294
*UFSIA : Hist Ga I 32
*UFSIA : MAG-C 3015
Hoppenbrouwers, F.J.M. - Oefening in
volmaaktheid : de zeventiende-eeuwse
rooms-katholieke spiritualiteit in de
Republiek / F.J.M. Hoppenbrouwers. - Den
Haag : SDU, 1996. - 147 p. : ill. - (Nederlandse
cultuur in Europese context : monografieën en
studies ; 4). - ISBN 90-12-08185-8
UFSIA : RG 2134 E 5
*SBA : 592172
Hossart, Philippe. - Histoire ecclésiastique et
profane du Hainaut / Philippe Hossart. Bruxelles : Archives générales du Royaume,
1996. - 367 p. - (Reprints ; 66). - Herdruk:
1792: Mons
UFSIA : RG 2127 F 13
Installé, Henri. - Mechelen / [edit.] Adriaan
Verhulst ; Henri Installé ; [medew.] Hans
Rombaut ; et al. - Brussel : Gemeentekrediet,
1997. - 157 p. : ill. - (Historische stedenatlas
van België ; 4). - ISBN 90-5066-178-5
UFSIA : MAG-D 434
*UFSIA : Hist H-IX-MECH 19
Janssens, Paul. - De evolutie van de Belgische
adel sinds de Late Middeleeuwen / Paul
Janssens. - Brussel : Gemeentekrediet, 1998. 485 p. - (Historische uitgaven : reeks in-8 =
Collection Histoire : série in-8 ; 93). ISBN 90-50-66-154-8
UFSIA : Hist H-I 142
De kerk en de Nederlanden : archieven,
instellingen, samenleving : aangeboden aan
prof. dr. C. Dekker bij zijn afscheid als
rijksarchivaris en als hoogleraar in de
archiefwetenschap ... Universiteit van
Amsterdam / [edit.] E.S.C.
Erkelens-Buttinger ; [medew.] de L.P.W.
Graaff ; et al. - Hilversum : Verloren, 1997. 415 p. : ill. - ISBN 90-6550-558-X
SBA : 603583
Kroniek van Peter van Os : geschiedenis van
’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot
1523 / [edit.] A.M. van Lith-Droogleever
Fortuijn ; et al. - Den Haag : Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis, 1997. - 451 p. (Rijks geschiedkundige publicatiën : kleine
serie ; 87). - ISBN 90-5216-097-X
SBA : 603562
Les Pays-Bas bourguignons : histoire et
institutions : mélanges André Uyttebrouck /
[edit.] Jean-Marie Duvosquel ; Jacques Nazet ;
André Vanrie ; et al. - Bruxelles : Archives et
bibliothèques de Belgique, 1996. - 473 p. (Archief- en bibliotheekwezen in België :
extranummer = Archives et bibliothèques de
Belgique : numéro spécial ; 53)
SBA : 603552
*UFSIA : Hist H-III 138
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
9
Lijst H: Historische wetenschappen
Logghe, Koenraad. - Dr. Jan de Vries :
Nederlands bekendste germanist en
volkskundige / Koenraad Logghe. - Wijnegem :
Deltapers, 1996. - 32 p. - (Tekos-reeks ; 4). ISBN 90-71455-07-6
UFSIA : MAG-B 39576
*SBA : 601629
Lumey, Bert. - Nieuwe vaart : gedachten over
verfrissching van den Nederlandschen staat /
Bert Lumey. - Haarlem : Tjeenk Willink,
1945. - 189 p.
UFSIA : MAG-A 10792
*SBA : E 120206
Mabille, Xavier. - Histoire politique de la
Belgique : facteurs et acteurs de changement /
Xavier Mabille. - Bruxelles : CRISP, 1997. 475 p. - ISBN 2-87075-055-2
RUCA : CB 32 M-B 40.826
Meester, de, Victor. - Hulde aan de vissers die in
zee bleven / Victor de Meester. - Aartrijke :
Decock, 1995. - 211 p. : ill. ISBN 90-5364-031-2
SBA : 603783
Met het oog op Europa : Hare Majesteit
Koningin Beatrix Internationale Karelsprijs
Aken 1996 / [edit.] Alexander Lohe ; Olaf
Müller. - Aken : Shaker, 1996. - 484 p. : ill. ISBN 90-423-0001-9
UFSIA : MAG-B 39538
*UIA : PSW 327 L-NL-LOHE 96
Met kapmes en kompas : vier eeuwen
Nederlandse ontdekkingsreizen en
reisverslagen / [compil.] P.P.W. van den
Brink. - Den Haag : Koninklijke Bibliotheek,
1996. - 66 p. : ill. - (Tentoonstellingscatalogi
en -brochures van de Koninklijke Bibliotheek ;
54). - Exposition: Koninklijke Bibliotheek,
Den Haag, van 25 juli t/m 25 october 1996
SBA : 603565
Nouwen, Robert. - Tongeren en het land van de
Tungri (31 v.Chr.-284 n.Chr.) / Robert
Nouwen. - Leeuwarden : Eisma, 1997. 325 p. : ill. - (Maaslandse monografieën ; 59). ISBN 90-74252-71-0
UFSIA : Hist H-IX-TONG 3
Ontgonnen verleden : opstellen over de
geschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg
aangeboden aan Louis Augustus bij
gelegenheid van zijn vijfenzeventigste
verjaardag / [edit.] J.P.L.G. Offermans. Maastricht : Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap, 1996. - 508 p. :
ill. - ISBN 90-71581-08-X
UFSIA : RG 2133 E 14
Private domain, public inquiry : families and
life-styles in the Netherlands and Europe, 1550
to the present / [edit.] Anton Schuurman ;
Pieter Spierenborg. - Hilversum : Verloren,
1996. - 270 p. : ill. - (Publikaties van de
Faculteit der Historische en
Kunstwetenschappen = Publications de la
Faculté de sciences historiques et culturelles ;
11). - ISBN 90-6550-427-3
UFSIA : MAG-B 39445
Rond het bombardement van Brussel van 1695 :
verwoesting en wederopstanding : handelingen
van het Colloquium georganiseerd door de
Vrienden van het Historisch Museum van het
Brussels Gewest, op 23 november 1995, op het
stadhuis / [edit.] Arlette Smolar-Meynart ;
[medew.] Frank Daelemans ; et al. - Brussel :
Gemeentekrediet, 1995. - 119 p. : ill. - (Het
tijdschrift van het Gemeentekrediet ; 199)
UFSIA : MAG-C 11941
Schrans, Guy. - Vrijmetselaars te Gent in de
18de eeuw / Guy Schrans. - Gent : Liberaal
Archief, 1997. - 814 p. - (Reeks
verhandelingen ; 13)
UFSIA : MAG-B 39513
Toorians, Lauran. - Kelten en de Nederlanden :
van prehistorie tot heden / Lauran Toorians. Peeters : Leuven, 1998. - 249 p. - (Orbis
linguarum : studies op het gebied van de
taalbeschrijving, de taalfilosofie, en de taal- en
cultuurgeschiedenis ; 1). ISBN 90-6831-981-7
SBA : 603621
Toussaint, Jacques. - Visages anciens de
Namur : dessins de Henry Bodart
(1874-1940) / Jacques Toussaint. - Bruxelles :
Crédit communal, 1994. - 359 p. : ill. 1 losse
krt. - ISBN 2-87193-198-4
UFSIA : MAG-D 435
Trio, Paul. - La confrérie nommée ’kalande’ :
réminiscence d’une organisation à base
décanale, dans le comté de Flandre au Moyen
Age / Paul Trio ; Marc Carnier. - Kortrijk :
KULAK, 1997. - 11 p. - (Preprint ; 90)
UIA : GER 80 F-PKUL:90
Urban rituals in Italy and the Netherlands :
historical contrasts in the use of public space,
architecture and the urban environment /
[edit.] Heidi de Mare ; Anna Vos. - Assen : Van
Gorcum, 1993. - 185 p. : ill. ISBN 90-232-2744-1
UFSIA : MAG-C 11913
Walleghem, van, Jozef. - Merckenweerdigste
voorvallen en daegelijcksche gevallen :
Brugge, 1787- / Jozef van Walleghem ;
[edit.] Yvan van den Berghe ; J. d’ Hondt ; R.
Engelrest ; et al. - Brugge : Gemeentebestuur
van Brugge, 1982-. - (Brugse
geschiedbronnen ; 12)
SBA : 502548
Bezit: 1–8
*LUC : 949.3 VANW 1982
Bezit: 1–4
*UFSIA : Hist DLI-VI 107
Bezit: 1–7
*UFSIA : RG 2117 F 27
Bezit: 1–6
*UIA : PSW 949.3 J 18 WALL 82
Bezit: 1–6 (1787–1794)
Werelden van verschil : ambachtsgilden in de
Lage Landen / [edit.] Catharina Lis ; Hugo
Soly. - Brussel : VUBPress, 1997. - 333 p. :
ill. - ISBN 90-5487-089-3
SBA : 603612
950: Geschiedenis overige
werelddelen
april 1998
HA-LAZ : 980 G-BAQU 1994
Bordo, Michael D. - Money, sticky wages and the
Great Depression / Michael D. Bordo ;
Christopher J. Erceg ; Charles L. Evans. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 47 p. - (NBER
working paper series ; 6071). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6071” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6071
Bruwier, Marie-Cécile. - Présence de l’Egypte
dans les collections de la Bibliothèque
universitaire Moretus Plantin / Marie-Cécile
Bruwier. - Namur : Presses universitaires de
Namur, 1994. - 260 p. : ill. - (Publication ; 6). ISBN 2-87037-199-3
UFSIA : MAG-C 11940
Eligh, Pieter. - Leven in de eindtijd :
ondergangsstemmingen in de middeleeuwen /
Pieter Eligh. - Hilversum : Verloren, 1996. 299 p. : ill. - (Middeleeuwse studies en
bronnen ; 50). - ISBN 90-6550-284-X
UFSIA : RG 2120 A 21
*SBA : 598208
*UFSIA : MAG-B 35711
*UIA : BC 94 G-ELIG 96
Het geheime Egypte / [edit.] David P.
Silverman. - Antwerpen : Standaard, 1997. 256 p. : ill. - ISBN 90-414-0229-2
SBA : D 603704
Gordon, Joel. - Nasser’s blessed movement :
Egypt’s Free Officers and the July revolution /
Joel Gordon. - New York : Oxford University
Press, 1992. - 254 p. - (Studies in Middle
Eastern history ; 1992:1). ISBN 0-19-506935-8
UIA : PSW 960 L-ET-GORD 92
Guibertus de Novigento, -. - Dei gesta per
Francos et cinq autres textes = Historia quae
inscribitur dei gesta per Francos quinque
accedentibus appendicibus / Guibertus de
Novigento ; [edit.] R.B.C. Huygens. Turnholti : Brepols, 1996. - 441 p. - (Corpus
christianorum : continuatio mediaevalis ;
127A). - ISBN 2-503-04274-0
UFSIA : RG-S 264:127 A
Heirman, Mark. - Afrika in de vuurlijn : het
Nieuw-Afrikaproject van krijgsheren en
grondstoffenkartels / Mark Heirman. Antwerpen : Hadewijch, 1998. - 250 p. ISBN 90-5240-463-1
SBA : D 603705
Irwin, Douglas A. - Higher tariffs, lower
revenues? Analyzing the fiscal aspects of the
”Great tariff debate of 1888” / Douglas A.
Irwin. - Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 23 p. - (NBER
working paper series ; 6239). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6239” http://www.nber.org/pap
UFSIA : MAG-T 91:6239
Irwin, Douglas A. - Interest, institutions and
ideology in the Republican conversion to trade
liberalization, 1934-1945 / Douglas A. Irwin ;
Randall S. Kroszner. - Cambridge, Mass. :
National Bureau of Economic Research,
1997. - 28 p. - (NBER working paper series ;
6112). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6112” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6112
<
<
<
>
>
>
Baquedano, Elizabeth. - Azteken / Elizabeth
Baquedano ; [ill.] Michel Zabé. - Antwerpen :
Standaard, 1994. - 64 p. : ill. - (Ooggetuigen ;
1994:4). - ISBN 90-02-19658-X
Lijst H: Historische wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
10
Lijst H: Historische wetenschappen
april 1998
Kim, Sukkoo. - Economic integration and
convergence : US regions, 1840-1987 / Sukkoo
Kim. - Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 32 p. - (NBER
working paper series ; 6335). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6335” http://www.nber.org.papers/w6335 /a
UFSIA : MAG-T 91:6335
Lara, Jorge Salvador. - Breve historia
contemporánea del Ecuador / Jorge Salvador
Lara. - México, D.F. : Fondo de Cultura
Económica, 1994. - 638 p. - (Colección
popular ; 502). - ISBN 968-16-4174-4
UFSIA : MAG-A 10767
Paolera, della, Gerardo. - Finance and
development in an emerging market :
Argentina in the interwar period / Gerardo
della Paolera ; Alan M. Taylor. - Cambridge,
Mass. : National Bureau of Economic
Research, 1997. - 26 p. - (NBER working
paper series ; 6236). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6236” http://www.nber.org/papers/w6236 /a
UFSIA : MAG-T 91:6236
Peregrinationes tres : Saewulf, John of
Würzburg, Theodericus / [edit.] R.B.C.
Huygens ; [medew.] John H. Pryor. Turnholti : Brepols, 1994. - 235 p. - (Corpus
christianorum : continuatio mediaevalis ;
139). - ISBN 2-503-04392-5
UFSIA : RG-S 264:139
Radio Korea International. - The history of
Korea / Radio Korea International. - s.l. :
Korean Broadcasting System, 1997. 1 CD-ROM
UFSIA : MMC-E 68:27
Richard, Jean. - Croisés, missionnaires et
voyageurs : les perspectives orientales du
monde latin médiéval / Jean Richard. London : Variorum, 1998. - (Collected studies
series ; 182). - ISBN 0-86078-130-5
UIA : GER 94 J 12 RICH 98
Riley-Smith, Jonathan. - The first crusaders,
1095-1131 / Jonathan Riley-Smith. Cambridge : Cambridge University Press,
1997. - 300 p. - ISBN 0-521-59005-1
UFSIA : Hist E-IX-ME 558
Ritter, Carl. - Amerikanisches Theater : vom
Rampenlicht zum Scheinwerfer / Carl Ritter. Hamburg : Toth, 1949. - 173 p.
UFSIA : MAG-A 10801
*SBA : G 141314
Rosenbloom, Joshua L. - The sources of
regional variation in the severity of the Great
Depression : evidence from US manufacturing,
1919-1937 / Joshua L. Rosenbloom ; William
A. Sundstrom. - Cambridge, Mass. : National
Bureau of Economic Research, 1997. - 24 p. (NBER working paper series ; 6288). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6288” http://www.nber.org.papers/w6288 /a
UFSIA : MAG-T 91:6288
Sosa, Ignacio. - Conciencia y proyecto nacional
en Chile, 1891-1973 / Ignacio Sosa. - México,
D.F. : Universidad Nacional Autónoma de
México, 1981. - 269 p. - (Colección
Seminarios ; 1981:1). - ISBN 968-58-0236-X
UFSIA : MAG-B 39697
<
<
<
Lijst H: Historische wetenschappen
>
< >
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
11
Lijst M: Medische wetenschappen
312.8: Demografie
april 1998
61: Geneeskunde
Deneffe, G. - Stelselmatige anatomie van de
mens 2 : Angiologie, Periferisch zenuwstelstel,
Zintuigen / Prof. Dr. G. Deneffe. - Leuven :
Acco, 1997. - 98 p. - (Stelselmatige anatomie
van de mens ; 2). - ISBN 90-334-0166-5
HA-LAZ : 611 G-DENE 1997
Deneffe, G. - Stelselmatige anatomie van de
mens 1 : Osteologie, Syndesmologie,
Myologie / Prof.Dr. G. Deneffe. - Leuven :
Acco, 1997. - 172 p. - (Stelselmatige anatomie
van de mens ; 1). - ISBN 90-334-0165-7
HA-LAZ : 611 G-DENE 1997
Drummond, Michael F. - Methods for the
economic evaluation of health care
programmes / Michael F. Drummond ; Bernie
J. O’Brien ; Greg L. Stoddart ; et al. - 2e ed. Oxford : Oxford University Press, 1997. 305 p. - (Oxford medical publications ;
1997:1). - ISBN 0-19-262773-2
UFSIA : LZ 338.46 G-DRUM 97
*UIA : GEN - DAMM
Encyclopaedia of occupational health and
safety / [edit.] Jeanne Mager Stellman ;
[medew.] Michael McCann ; et al. - 4e ed. Geneva : International Labour Office, 1998. 4 v. : ill. - ISBN 92-2-109203-8
UIA : GEN - SPRU
Beuckelaer, de, Alain. - Arbeidsvraag bij de
Amsler, Marc. - L’humeur aqueuse et ses
50-plussers / Alain de Beuckelaer ; G.
fonctions : rapport présenté à la Société
Peersman ; Ludo Cuyvers ; et al. - Brussel :
française d’ophtalmologie, le 10 mai 1955 /
Diensten voor Programmatie van het
Marc Amsler ; Florian Verrey ; Alfred Huber. Wetenschapsbeleid, 1994. - 148 p. : ill. Paris : Masson, 1955. - 397 p. : ill. (Veroudering van de bevolking =
(Publications de la Société française
Vieillissement de la population ; 1994:1)
d’ophtalmologie ; 1955:1)
HA-S : 301.185.1 F 1:1994,1
UIA : BC-C 3700
*RUCA : CB 331 M-C 14.496
Anthony, Denis. - Health on the internet / Denis
*UFSIA : DSSB 304 G-BEUC 94
Anthony. - 2e ed. - Oxford : Blackwell
*UFSIA : MAG-C 9716
Science, 1997. - 158 p. - ISBN 0-632-04072-6
*UIA : BC-C 2921
RUCA : BFG-VELSE
Bloom, David E. - Demographic transitions and
Bacterial
protein toxins : 7th European
economic miracles in emerging Asia / David E.
workshop, Hindsgavl, Middelfart, Denmark,
Bloom ; Jeffrey G. Williamson. - Cambridge,
July 2-7, 1995 / [edit.] P.L. Frandsen ; J.E.
Mass. : National Bureau of Economic
Alouf ; P. Falmagne ; et al. - Stuttgart : Fischer,
Research, 1997. - 24 p. - (NBER working
1996. - 377 p. - (Zentralblatt für Bakteriologie ;
paper series ; 6268). - a
S:28). - ISBN 3-437-11733-5
href=”http://www.nber.org/papers/w6268” http://www.nber.org.papers/w6268
/a
RUCA : BFG-DWOLF
UFSIA : MAG-T 91:6268
Bailliart, P. - La circulation rétinienne à l’état
Filmer, Deon. - Child mortality and public
normal et pathologique / P. Bailliart. - Paris :
spending on health : how much does money
Doin, 1923. - 403 p. : ill. - (Bibliothèque
matter? / Deon Filmer ; Lant Pritchett. d’ophtalmologie ; 1923:1)
Washington, D.C., 1997. - 41 p. - (Policy
research working paper ; 1864)
UIA : BC-C 3702
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1864
Benjamini, Eli. - Immunology : a short course /
Bezit: 1–2
Eli Benjamini ; Geoffrey Sunshine ; Sidney
Sen, Amartya. - Mortality as an indicator of
Leskowitz.
3e
ed.
New
York
:
Wiley,
1996.
European
Commission. Directorate-General
economic success and failure / Amartya Sen. 484 p. : ill. - ISBN 0-471-59791-0
for Development. Information Unit. Florence : s.n., 1995. - 31 p. - (Innocenti
Cooperation activities in the field of health in
lectures ; 1995:1). - ISBN 88-85401-25-2
UIA : BIO 591.05 G-BENJ 96
the ACP countries / European Commission.
UFSIA : MAG-B 39658
Borghs, Paul. - Juridische aspecten van
Directorate-General for Development.
homoseksueel ouderschap : het recht om lief te
Williamson, Jeffrey G. - Growth, distribution
Information Unit. - Luxembourg : EUR-OP,
hebben / Paul Borghs. - Gent : Mys & Breesch,
and demography : some lessons from history /
1996. - 24 p. : ill. - (Development ; 94)
1998.
167
p.
ISBN
90-5462-272-5
Jeffrey G. Williamson. - Cambridge, Mass. :
UFSIA : MAG-T 27:94
National Bureau of Economic Research,
UIA : RECH 347.6 G-BORG 98
Feinstein, Jonathan S. - Elderly health, housing,
1997. - 16 p. - (NBER working paper series ;
Brisson, Anne E. - Impact of a managed
and mobility / Jonathan S. Feinstein. 6244). - a
behavioral health care carve-out : a case study
Cambridge, Mass., 1993. - 41 p. - (NBER
href=”http://www.nber.org/papers/w6244” http://www.nber.org/papers/w6244
/a
of one HMO / Anne E. Brisson ; Richard C.
working paper series ; 4572)
UFSIA : MAG-T 91:6244
Frank ; Elisabeth S. Norman ; et al. UFSIA : MAG-T 91:4572
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 26 p. - (NBER
Filmer, Deon. - Health policy in poor countries :
working paper series ; 6242). - a
weak links in the chain / Deon Filmer ; Jeffrey
371.3: Didactiek
href=”http://www.nber.org/papers/w6242” http://www.nber.org/papers/w6242
Hammer ; Lant Pritchett. - /a
Washington, D.C.,
Deneffe, G. - Stelselmatige anatomie van de
1998. - 63 p. - (Policy research working paper ;
UFSIA : MAG-T 91:6242
mens 2 : Angiologie, Periferisch zenuwstelstel,
1874)
Bruyninckx, Eva. - Pijnbeleving bij
Zintuigen / Prof. Dr. G. Deneffe. - Leuven :
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1874
mammografie / Eva Bruyninckx. - Antwerpen,
Acco, 1997. - 98 p. - (Stelselmatige anatomie
1998. - 31 p. - (PSW-papers ; 1998:4)
Fliegel, Larry. - The Na+/H+ exchanger / Larry
van de mens ; 2). - ISBN 90-334-0166-5
Fliegel. - New York : Springer, 1996. - 317 p. UIA : PSW 3 F-PSWP:1998,4
HA-LAZ : 611 G-DENE 1997
(Molecular biology intelligence unit ;
UFSIA
:
LZ
304
F
2:1998,4
Deneffe, G. - Stelselmatige anatomie van de
1996:8). - ISBN 3-540-60892-3
Callens, Mark. - Corticale, reticulaire en
mens 1 : Osteologie, Syndesmologie,
LUC : 612.015 FLIE 1996
limbische integratie / Mark Callens. - Leuven :
Myologie / Prof.Dr. G. Deneffe. - Leuven :
Acco, 1973. - 207 p. - (Leerboek fysiologische
Acco, 1997. - 172 p. - (Stelselmatige anatomie
Fontaine, Martine. - Les cécités de l’enfance :
psychologie ; 2). - ISBN 90-6087-150-2
rapport présenté à la Société française
van de mens ; 1). - ISBN 90-334-0165-7
d’ophtalmologie, le 6 mai 1969 / Martine
HHA
:
LZ
612.8
G-CALL
1973
HA-LAZ : 611 G-DENE 1997
Fontaine ; [medew.] J.-J. Aron ; et al. - Paris :
*LUC : 15 CALL 1973
Medical teacher. - Cambridge, MA : Carfax
Masson, 1969. - 542 p. : ill. - (Publications de
Callens, Mark. - Neuronale, motorische en
UIA : GEN 61 E-METE
la Société française d’ophtalmologie ; 1969:1)
sensoriële functies / Mark Callens. - 3e ed. Bezit: 20(1998)–
UIA : BC-B 9297
Leuven : Acco, 1977. - 200 p. - (Leerboek
Weerdt, van de, J. - Chemie en voeding / J. van
fysiologische psychologie ; 1). Frederickx, Ilse. - Health in rural Tanzania : the
de Weerdt. - Malle : De Sikkel, 1987. - 71 p. :
ISBN 90-6087-150-2
determinants of health status, health care
ill. - ISBN 90 260 3166 1
demand and health care choice / Ilse
HHA : LZ 612.8 G-CALL 1977
Frederickx. - Leuven : s.n., 1998. - 31 p. HA-LAZ : 372.854 G-WEER 1987
Costa,
Dora
L.
Unequal
at
birth
:
a
long-term
*LUC : 54 VAND 1987
(Workshop on quantitative economic history :
comparison of income and birth weight / Dora
discussion paper ; 1998:3)
*UIA : DIKR 372.854 Y-WEER 87
L. Costa. - Cambridge, Mass. : National
*UIA : FAR 613.2 G-WEER 87
UFSIA : MAG-B 39551
Bureau of Economic Research, 1997. - 29 p. (NBER working paper series ; 6313). - a
Frenken, Jos. - Seksuologie / Jos Frenken ; Piet
href=”http://www.nber.org/papers/w6313” http://www.nber.org.papers/w6313
/a
Nijs ; M. Luyens ; et al. - Utrecht
: Bohn,
Scheltema & Holkema, 1989. - 78 p. UFSIA : MAG-T 91:6313
(Bijblijven : cumulatief geneeskundig
nascholingssysteem ; 5:4)
<
<
>
< >
>
< >
<
<
Lijst M: Medische wetenschappen
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
1
Lijst M: Medische wetenschappen
april 1998
UIA : GEN 61 E-BIJB
Parker, Michael W. - Protein toxin structure /
Jayle, G.-E. - L’électro-rétinographie : bases
physiologiques et données cliniques : rapport
Michael W. Parker. - New York : Springer,
1996. - 309 p. - (Molecular biology intelligence
présenté à la Société française
d’ophtalmologie, le 12 mai 1964 / G.-E. Jayle ;
unit ; 1996:7). - ISBN 3-540-61191-6
Garber, Alan M. - Persistence of Medicare
R.-L. Boyer ; J.-B. Saracco ; [medew.] G. le
LUC : 612.015 PARK 1996
expenditures among elderly beneficiaries /
Breton-Oliveau ; et al. - Paris : Masson, 1965. Alan M. Garber ; Thomas E. MaCurdy ; Mark
Payrau,
P. - La transparence de la cornée : les
2 v. : ill. - (Publications de la Société française
C. McClellan. - Cambridge, Mass. : National
mécanismes de ses altérations : rapport
d’ophtalmologie
;
1965:1)
Bureau of Economic Research, 1997. - 29 p. présenté à la Société française
UIA : BC-B 9303
(NBER working paper series ; 6249). - a
d’ophtalmologie, le 9 mai 1967 / P. Payrau ; Y.
Bezit:
1–2
href=”http://www.nber.org/papers/w6249” http://www.nber.org/papers/w6249 /a
Pouliquen ; J.-P. Fauré ; et al. ; [medew.] R.
Chanel ; et al. - Paris : Masson, 1967. - 764 p. :
UFSIA : MAG-T 91:6249
Kessler, Daniel P. - The effects of malpractice
ill. - (Publications de la Société française
pressure and liability reforms on physicians’
Getzen, Thomas E. - Health economics :
d’ophtalmologie ; 1967:1)
perceptions of medical care / Daniel P.
fundamentals and flow of funds / Thomas E.
Kessler ; Mark McClellan. - Cambridge,
UIA : BC-B 9300
Getzen. - New York : Wiley, 1997. - 467 p. :
Mass. : National Bureau of Economic
ill. - ISBN 0-471-58648-X
Sadler,
T.W. - Langman’s medische embryologie /
Research, 1998. - 36 p. - (NBER working
T.W. Sadler ; [edit.] F. van Faassen ; P.W.J.
UIA : GEN 33 G-GETZ 97
paper series ; 6346). - a
Peters. - 10e ed. - Houten :/aBohn Stafleu Van
Groupement des unions professionnelles belges
href=”http://www.nber.org/papers/w6346” http://www.nber.org.papers/w6346
Loghum, 1997. - 429 p. - ISBN 90-313-0944-3
de médecins spécialistes. - Annuaire =
UFSIA : MAG-T 91:6346
RUCA : CBG 611 N 106
Jaarboek / Groupement des unions
Koivusalo, Meri. - Making a healthy world :
professionnelles belges de médecins
Schadé,
E. - Zorg en verantwoording / E.
agencies, actors and policies in international
spécialistes ; Verbond der Belgische
Schadé ; H. Janssens ; L. Schillemans ; et al. health
/
Meri
Koivusalo
;
Eeva
Ollila.
Beroepsverenigingen van
Utrecht : Bohn, Scheltema & Holkema, 1989. Helsinki : Stakes, 1997. - 258 p. Geneesheer-Specialisten. - Bruxelles
61 p. - (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
ISBN 1-85649-494-2
nascholingssysteem ; 5:10)
UIA : GEN 61 E-VBS
UIA : GEN 301.188.6 G-KOIV 97
Bezit: 40(1997)
UIA : GEN 61 E-BIJB
Kwalitatieve medische sociologie / [edit.] Ad
Hademenos, George J. - Schaum’s outline of
Convoluut
Goethals ; Tony Hak ; Paul ten Have. theory and problems of physics for pre-med,
Amsterdam : SISWO, 1997. - 217 p. - (SISWO
biology, and allied health students / George J.
Stappaerts, Karel. - Palpatie van het
publikatie ; 396). - ISBN 90-6706-143-3
Hademenos. - New York : McGraw-Hill,
locomotorisch stelsel : handleiding bij de
1998. - 330 p. - (Schaum’s outline of theory and
RUCA : HENDE
anatomie in vivo / Karel Stappaerts ; Filip
problems (of) ; 1998:2). - ISBN 0-07-025474-5
Staes. - Leuven : Acco, 1996. - 150 p. Larsen, William J. - Human embryology /
ISBN 90-334-3396-6
LUC : 001 SCHA-HADE 1998
William J. Larsen. - 2e ed. - New York :
Churchill Livingstone, 1997. - 512 p. : ill. RUCA : TEWO-HARRI
Handboek stem-spraak- en taalpathologie /
ISBN 0-443-07989-7
[edit.] H.F.M. Peters ; R. Bastiaanse ; J. van
Stevens, Wim J.M.K. - Immunologie,
RUCA : CBG 612 N 78
Borsel ; et al. - Houten : Bohn Stafleu Van
allergologie, reumatologie / Wim J.M.K.
Loghum, 1997. - 2 v. - Losbladig. Stevens ; L.S. de Clerck. - Antwerpen : UIA,
Löffler, Georg. - Biochemie und
ISBN 90-6502-639-8
1998. - 1 cd-rom
Pathobiochemie / Georg Löffler ; Petro E.
UFSIA : Germ
Petridis. - Berlin : Springer, 1997. - 1155 p. RUCA : CBG 616 N 49
Bezit: 1
ISBN 3-540-59006-4
UIA : BC-A 3229
UIA : GEN 612.017 G-STEV 98
Haneveld, Gerhard Teunis. - Het mirakel van
RUCA : BFG-DWOLF
het hart / Gerhard Teunis Haneveld. - Baarn :
Thiadens, Ab. - Crisisverwerking en
The mad cow crisis : health and the public good /
Ambo, 1991. - 283 p. : ill. - (Bronnen van de
stervensbegeleiding : levenskunst / Ab
[edit.] Scott C. Ratzan. - London : UCL Press,
Europese cultuur ; 8). - ISBN 90-263-1105-2
Thiadens. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1998. - 247 p. : ill. - ISBN 1-85728-812-2
1979. - 204 p. : ill. - (Sociale bibliotheek ;
SBA : 603823
UIA : PSW 613 G-RATZ 98
1979:6). - ISBN 90-6001-5304
Hannun, Yusuf A. - Sphingolipid-mediated
Newer aspects of clinical Graves’ disease /
HA-S : 301.52 G-THIA 1979
signal transduction / Yusuf A. Hannun. - New
[edit.] Terry F. Davies. - London : Baillière,
*LUC : 301.52 THIA 1979
York : Springer, 1997. - 188 p. - (Molecular
1997. - p. 431-601. - (Baillière’s clinical
*SBA : E 182600:[7]
biology intelligence unit ; 1997:4). endocrinology and metabolism ; 11:3). *UFSIA : MAG-B 3392
ISBN 3-540-62714-6
ISBN 0-7020-2404-X
Tintinalli,
Judith E. - Emergency medicine plus /
LUC : 612.015 HANN 1997
UIA : GEN 616.43 F-BCEM:11,3
Judith E. Tintinalli ; Ernest Ruiz ; Ronald L.
Huizenga, Erwin. - Een nuttelike practijke van
Nicholls, John G. - From neuron to brain : a
Krome. - Maidenhead : Mc Graw Hill, 1997. cirurgien : geneeskunde en astrologie in het
cellular and molecular approach to the
1 cd-rom 1 handleiding. Middelnederlandse handschrift Wenen,
function of the nervous system / John G.
ISBN 0-07-864254-X
Österreichische Nationalbibliothek, 2818 /
Nicholls ; A. Robert Martin ; Bruce G.
UIA : GEN 61 G-TINT 97
Erwin Huizenga. - Hilversum : Verloren,
Wallace. - 3e ed. - Sunderland, Mass. : Sinauer,
1997. - 537 p. - (Middeleeuwse studies en
Verplaetse, R. - Mechanotherapie / R.
1992. - 807 p. - ISBN 0-87893-580-0
bronnen ; 54). - ISBN 90-6550-292-0
Verplaetse ; M. Mussen. - 2e ed. - Gent :
RUCA : TEWO-WEYNS
Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding,
SBA : 603578
*LUC : 612.8 NICH 1992
1994. - 105 p. : ill. - (Monografieën voor
*UFSIA : SG-N-IV 6.4.5/HUI.1
*RUCA : CBG 591 N 35
Lichamelijke Opvoeding ; 19). Jans, David A. - The mobile receptor
Nys, Herman. - Geneeskunde : recht en medisch
ISBN 90-70870-15-0
hypothesis : the role of membrane receptor
handelen / Herman Nys. - Brussel :
HA-LAZ : 615.8 G-VERP 1994
lateral movement in signal transduction /
Story-Scientia, 1991. - 577 p. - (Algemene
David A. Jans. - New York : Springer, 1997. Weerd, de, Jannie. - Konsultatie :
practische rechtsverzameling ; 1991:2). 224 p. - (Molecular biology intelligence unit ;
middelpuntzoekende hulpverlening :
ISBN 90-6439-734-1
1997:3). - ISBN 3-540-62732-4
achtergronden, werkwijze en organisatorische
RUCA : TEWO-BRAEM
consequenties van de konsultatiemethode /
LUC : 612.015 JANS 1997
*LUC : 34 NYS 1991
Jannie de Weerd ; Kees Ritsema van Eck ; Fred
*UFSIA : LZ 347 F 2:1991 NYS
van Ravenzwaaij. - Deventer : Van Loghum
*UFSIA : SR 2 D 28
Slaterus, 1980. - 72 p. - (Sociale bibliotheek ;
*UIA : RECH 34 F-APR:1991 NYS
1980:1). - ISBN 90-6001-666-1
*UIA : GEN 340.6 G-NYS 91
HA-S : 301.52 G-WEER 1980
*LUC : 301.188.6 DEWE 1980
Convoluut
<
>
< >
<
Lijst M: Medische wetenschappen
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
< >
2
Lijst M: Medische wetenschappen
615: Farmacie. Therapie
Bacterial protein toxins : 7th European
workshop, Hindsgavl, Middelfart, Denmark,
July 2-7, 1995 / [edit.] P.L. Frandsen ; J.E.
Alouf ; P. Falmagne ; et al. - Stuttgart : Fischer,
1996. - 377 p. - (Zentralblatt für Bakteriologie ;
S:28). - ISBN 3-437-11733-5
RUCA : BFG-DWOLF
Billiau, Alfons. - Systemic induction of
interferon / Alfons Billiau. - Leiden :
University of Leiden, 1969. - 153 p.
LUC : 615 BILL 1969
Callens, Stefaan. - Het geneesmiddel, juridisch
bekeken / Stefaan Callens ; Peter Bogaert ;
Joyce ter Heerdt ; et al. - Gent : Mys &
Breesch, 1998. - 242 p. - (Reeks Recht en
gezondheidszorg ; 9). - ISBN 90-5462-276-8
UFSIA : Recht
*UIA : RECH 34 F-RRG:9
Dehousse, Franklin. - L’Europe du médicament :
un marché unique incomplet / Franklin
Dehousse ; Morvan Le Berre. - Bruxelles :
Centre de recherche et d’information
socio-politiques, 1997. - 47 p. - (Courrier
hebdomadaire ; 1583-1584)
RUCA : CB 339 M-B 40.827
*UFSIA : MAG-T 55:1583-1584
European Commission. - Guidelines medicinal
products for human use : efficacy / European
Commission. - Luxembourg : EUR-OP, 1998. 396 p. - (The rules governing medicinal
products in the European Union ; 3:C). ISBN 92-828-2439-X
UFSIA : LZ 615 G-GUID 98
European Commission. - Guidelines medicinal
products for human use : quality and
biotechnology / European Commission. Luxembourg : EUR-OP, 1998. - 407 p. - (The
rules governing medicinal products in the
European Union ; 3:A). - ISBN 92-828-2437-3
UFSIA : LZ 615 G-GUID 98
European Commission. - Guidelines medicinal
products for human use : safety, environment
and information / European Commission. Luxembourg : EUR-OP, 1998. - 234 p. - (The
rules governing medicinal products in the
European Union ; 3:B). - ISBN 92-828-2438-1
UFSIA : LZ 615 G-GUID 98
European Commission. - Notice to applicants :
medicinal products for human use :
presentation and content of the dossier /
European Commission. - Luxembourg :
EUR-OP, 1998. - 223 p. - (The rules governing
medicinal products in the European Union ;
2:B). - Met: 2 diskettes. - ISBN 92-828-2061-0
UFSIA : LZ 615 G-NOTI 98
Bezit: Basiswerk; 2 diskettes
European Commission. - Notice to applicants :
medicinal products for human use : procedures
for marketing authorisation / European
Commission. - Luxembourg : EUR-OP, 1998. 175 p. - (The rules governing medicinal
products in the European Union ; 2:A). ISBN 92-828-2060-2
UFSIA : LZ 615 G-NOTI 98
European Commission. - Pharmaceutical
legislation : medicinal products for human
use / European Commission. - Luxembourg :
EUR-OP, 1998. - 287 p. - (The rules governing
medicinal products in the European Union ;
1). - ISBN 92-828-2032-7
Lijst M: Medische wetenschappen
april 1998
UFSIA : LZ 615 G-PHAR 98
European Commission. Directorate-General 3,
Industry Pharmaceuticals and Cosmetics. Good manufacturing practices : medicinal
products for human and veterinary use /
European Commission. Directorate-General 3,
Industry Pharmaceuticals and Cosmetics. Luxembourg : EUR-OP, 1998. - 143 p. - (The
rules governing medicinal products in the
European Union ; 4). - ISBN 92-828-2029-7
UFSIA : LZ 35.07 L-EG-GOOD 98
Guislain, André. - Contribution à l’histoire de la
pharmacie en Belgique sous le régime français
(1794-1814) : thèse / André Guislain. Bruxelles : Imprimerie Dioncre, 1959. 174 p. : ill.
UIA : BC-B 9313
*SBA : 539437
Handboek verslaving : hulpverlening, preventie
en beleid / [edit.] R.H.L.M. Bovens ; W.R.
Buisman ; J. Casselman ; et al. - Houten : Bohn
Stafleu Van Loghum, 1993-. - 2 v. Losbladig. - ISBN 90-6502-552-9
HA-S : 615.9 B-BOVE 1993
Bezit: 1–2
Informatorium medicamentorum. ’s-Gravenhage. - ISSN 0923-1595
UIA : FAR - HERM
616: Pathologie
Andringa, Herman. - Andragogie voor
psychiatrisch verpleegkundigen / Herman
Andringa. - Baarn : Nelissen, 1981. - 95 p. (PM-reeks ; 1981:8). - ISBN 90-244-1102-5
HA-S : 616.89 G-ANDR 1981
Bacterial protein toxins : 7th European
workshop, Hindsgavl, Middelfart, Denmark,
July 2-7, 1995 / [edit.] P.L. Frandsen ; J.E.
Alouf ; P. Falmagne ; et al. - Stuttgart : Fischer,
1996. - 377 p. - (Zentralblatt für Bakteriologie ;
S:28). - ISBN 3-437-11733-5
RUCA : BFG-DWOLF
Benjamini, Eli. - Immunology : a short course /
Eli Benjamini ; Geoffrey Sunshine ; Sidney
Leskowitz. - 3e ed. - New York : Wiley, 1996. 484 p. : ill. - ISBN 0-471-59791-0
UIA : BIO 591.05 G-BENJ 96
Broeckaert, L. - Sportgeneeskunde / L.
Broeckaert ; A.B. Stibbe ; J. Bouckaert ; et al. Utrecht : Bohn, Scheltema & Holkema, 1989. 53 p. - (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
nascholingssysteem ; 5:6)
UIA : GEN 61 E-BIJB
Convoluut
Butzelaar, R.M.J.M. - Perifeer arterieel
vaatlijden / R.M.J.M. Butzelaar ; J.
Silberbusch ; H.E.J.H. Stoffers ; et al. Utrecht : Bohn, Scheltema & Holkema, 1989. 57 p. - (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
nascholingssysteem ; 5:9)
UIA : GEN 61 E-BIJB
Bezit: (1998)
*UIA : FAR 615.11 L-NL-INFO
Bezit: Alleen laatste uitg.–
Kremer, Michael. - Patent buy-outs : a
mechanism for encouraging innovation /
Michael Kremer. - Cambridge, Mass. :
National Bureau of Economic Research,
Convoluut
1997. - 54 p. - (NBER working paper series ;
6304). - a
Clement, D.L. - Hypertensie / D.L. Clement ;
href=”http://www.nber.org/papers/w6304” http://www.nber.org.papers/w6304
/a
P.W. de Leeuw ; W.H. Birkenhäger
; et al. Utrecht : Bohn, Scheltema & Holkema, 1989. UFSIA : MAG-T 91:6304
59 p. - (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
Leuridan, Joris. - Het geneesboek van Engel
nascholingssysteem ; 5:1)
Leuridan : een manuscript uit de Westhoek
UIA : GEN 61 E-BIJB
uitgeschreven, met leestekens bijgewerkt, door
woordverklaring toegelicht, van commentaar
Convoluut
en illustraties voorzien / Joris Leuridan. Kortrijk : Leuridan, 1998. - 721 p. : ill.
Colaco, Camilo A.L.S. - The glycation
hypothesis of atherosclerosis / Camilo A.L.S.
SBA : 603775
Colaco. - New York : Springer, 1997. - 219 p. Liu, Zhongping. - Biologically active compounds
(Medical Intelligence Unit ; 1997:5). from Biota orientalis : a medicinal plant used
ISBN 3-540-62854-1
in traditional Chinese medicine / Zhongping
RUCA : BFG-DWOLF
Liu. - Antwerpen : UIA, Departement
Farmaceutische Wetenschappem, 1998. - 84 p.
Directieve therapie 1 / [edit.] Kees van der
Velden. - 2e ed. - Deventer : Van Loghum
UIA : BC-C 3723
Slaterus , 1980. - 365 p. - (Sociale bibliotheek ;
Pharmaceutical enzymes / [edit.] Albert
1980:7). - ISBN 90-6001-428-6
Lauwers ; Simon Scharpé. - New York :
HA-S : 616.89 G-VELD 1980
Dekker, 1997. - 401 p. - (Drugs and the
pharmaceutical sciences ; 84). Directieve therapie 2 / [edit.] Kees van der
ISBN 0-8247-9375-7
Velden. - Deventer : Van Loghum Slaterus ,
1980. - 488 p. - (Sociale bibliotheek ;
UIA : FAR 615.43 G-LAUW 97
1980:8). - ISBN 90-6001-552-5
Willems, J.L. - Milieu en gezondheid / J.L.
HA-S : 616.89 G-VELD 1980
Willems ; D. Lahaye ; W.A. Buylaert ; et al. Utrecht : Bohn, Scheltema & Holkema, 1989. Dumont, J.J. - Dyslexie : theorie, diagnostiek,
54 p. - (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
behandeling / J.J. Dumont. - 3e ed. nascholingssysteem ; 5:5)
Rotterdam : Lemniscaat, 1994. - 245 p. : ill. (Ortho : inleidingen, monografieën en
UIA : GEN 61 E-BIJB
leerboeken op het gebied van de
Convoluut
orthopedagogiek ; 1994:1). ISBN 90-6069-773-1
HA-LAZ : 376 G-DUMO 1990
*UIA : GER 37 G-DUMO 94
<
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
< >
3
Lijst M: Medische wetenschappen
Encyclopaedia of occupational health and
safety / [edit.] Jeanne Mager Stellman ;
[medew.] Michael McCann ; et al. - 4e ed. Geneva : International Labour Office, 1998. 4 v. : ill. - ISBN 92-2-109203-8
UIA : GEN - SPRU
Bezit: 1–2
Escherichia coli : mechanism of virulence /
[edit.] Max Sussman. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1997. - 639 p. ISBN 0-521-45361-5
RUCA : BFG-HOUVE
Essed, Gerard George Maria. - Het
gynaecologisch onderzoek / Gerard George
Maria Essed ; Ch. Phaff ; Th.M.Th.E.
Spronken-Verschuren ; et al. - 2e ed. - Utrecht :
Bunge, 1996. - 56 p. : ill. - (Lege artis :
vaardigheden in de geneeskunde ; 1996:1). ISBN 90-6348-189-6
UIA : GEN 61 F-LEGE:1996,1
*UIA : GEN - BOSS
Fontaine, Martine. - Les cécités de l’enfance :
rapport présenté à la Société française
d’ophtalmologie, le 6 mai 1969 / Martine
Fontaine ; [medew.] J.-J. Aron ; et al. - Paris :
Masson, 1969. - 542 p. : ill. - (Publications de
la Société française d’ophtalmologie ; 1969:1)
UIA : BC-B 9297
Fractures in children / [edit.] Charles A.
Rockwood [jr.] ; Kaye E. Wilkins ; James H.
Beaty. - 4e ed. - Philadelphia, Pa :
Lippincott-Raven, 1996. - 1531 p. : ill. ISBN 0-397-51509-X
UIA : GEN 617.3 B-ROCK 96
François, J. - Les aberrations chromosomiques
en ophtalmologie : rapport présenté à la
Société française d’ophtalmologie, le 9 mai
1972 / J. François ; R. Berger ; H. Saraux ;
[medew.] M.Th. Matton-van Leuven ; et al. Paris : Masson, 1972. - 594 p. : ill. (Publications de la Société française
d’ophtalmologie ; 1972:1)
UIA : BC-B 9299
Handboek psychopathologie / [edit.] W.
Vandereycken ; C.A.L. Hoogduin ; P.M.G.
Emmelkamp. - 2e ed. - Houten : Bohn Stafleu
Van Loghum, 1996-1997. - 3 v.
UIA : GEN 616.89 G-VAND 94
Bezit: 1–3
*RUCA : DSSB
Bezit: 1–3
Handboek stem-spraak- en taalpathologie /
[edit.] H.F.M. Peters ; R. Bastiaanse ; J. van
Borsel ; et al. - Houten : Bohn Stafleu Van
Loghum, 1997. - 2 v. - Losbladig. ISBN 90-6502-639-8
UFSIA : Germ
Bezit: 1
Hart, van der, Onno. - Overgang en
bestendiging : over het ontwerpen en
voorschrijven van rituelen in de
psychotherapie / Onno van der Hart. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1978. 333 p. - (Sociale bibliotheek ; 1978:5). ISBN 90-6001-517-7
HA-S : 616.89 G-HART 1978
Hartmann, Edward. - La radiographie en
ophtalmologie : atlas clinique : rapport
présenté à la Société française d’ophtalmologie
(le 12 mai 1936) / Edward Hartmann. - Paris :
Masson, 1936. - 272 p. : ill. - (Publications de
la Société française d’ophtalmologie ; 1936:1)
Lijst M: Medische wetenschappen
april 1998
UIA : BC-C 3703
Helicobacter infection / [edit.] Michael J.G.
Farthing ; S.E. Patchett. - London : Royal
Society of Medicine Press, 1998. - 263 p. (British medical bulletin ; 54:1)
UIA : GEN 61 E-BMB:54,1
Hepatic imaging / [edit.] Pablo R. Ros. Philadelphia, Pa : Saunders, 1998. P. 237-462 : ill. - (The radiologic clinics of
North America ; 36:2)
UIA : GEN 616.073 F-RCNA:36,2
Kindermishandeling / [edit.] M.K. Sint-Van den
Heuvel ; et al. - Deventer, 1974. - 314 p. (Sociale bibliotheek ; 1974:1). ISBN 90 6001291 7
HA-S : 301.185.1 G-SINT 1974
*LUC : 616.89 SINT 1974
*UFSIA : PS 301.174 G-SINT 74
*UIA : GEN 616.053.2 G-SINT 74
Knoop, Kevin J. - Atlas of emergency medicine /
Kevin J. Knoop ; Lawrence B. Stack ; Alan B.
Storrow. - New York : McGraw-Hill, 1997. 511 p. : ill. - ISBN 0-07-035202-X
UIA : GEN 616.07 G-KNOO 97
Lefevere, D. - Psychomotorische training / D.
Lefevere. - Malle : De Sikkel, 1981. - 189 p. :
ill. - ISBN 90-260-0478-8
HA-LAZ : 616.89 G-LEFE 1981
Lewontin, Richard. - Human diversity / Richard
Lewontin. - New York : Scientific American
Library, 1995. - 179 p. - (Scientific American
Library paperback ; 1995:3). ISBN 0-7167-6013-4
RUCA : BIO
*RUCA : CBG 575 N 43
Lindemann, H. - Anti-stress programma : zo
blijft u het dagelijks leven de baas / H.
Lindemann ; [edit.] Peter Fiedeldij Dop. Wageningen : Veen, 1976. - 160 p. ISBN 90-204-3243-5
HHA : LZ 616.89 G-LIND 1976
Löffler, Georg. - Biochemie und
Pathobiochemie / Georg Löffler ; Petro E.
Petridis. - Berlin : Springer, 1997. - 1155 p. ISBN 3-540-59006-4
RUCA : BFG-DWOLF
Luthman, Shirley. - Het dynamische gezin als
basis voor groei en ontwikkeling in
gezinsbehandeling / Shirley Luthman ; Martin
Kirschenbaum. - Deventer, 1977. - 233 p. (Sociale bibliotheek ; 1977:4). ISBN 9060014006
HA-S : 301.185 G-LUTH 1977
*LUC : 301.185 LUTH 1977
*UFSIA : MAG-B 2923
*UIA : DIKR 616.89 G-LUTH 77
The mad cow crisis : health and the public good /
[edit.] Scott C. Ratzan. - London : UCL Press,
1998. - 247 p. : ill. - ISBN 1-85728-812-2
UIA : PSW 613 G-RATZ 98
Miller, David. - The circuit of mass
communication : media strategies,
representation and audience reception in the
AIDS crisis / David Miller ; Jenny Kitzinger ;
Kevin Willians ; et al. - London : Sage, 1998. 248 p. : ill. - ISBN 0-8039-7703-4
UIA : PSW 659.3 G-MILL 98
Minuchin, Salvador. - Gezinsstructuur en
therapeutische technieken / Salvador
Minuchin ; H. Charles Fishman. - Deventer :
Van Loghum Slaterus, 1983. - 340 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1983:2). - ISBN 90-6001-737-4
HA-S : 301.185 G-MINU 1983
*LUC : 616.89 MINU 1983
Minuchin, Salvador. - Psychosomatische ziekten
in het gezin : de behandeling van anorexia
nervosa / Salvador Minuchin ; Bernice L.
Rosman ; Lester Baker. - Deventer : Van
Loghum Slaterus, 1983. - 340 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1983:3). - ISBN 90-6001-700-5
HA-S : 301.185 G-MINU 1983
*LUC : 616.89 MINU 1983
Moor, de, W. - De psychotherapeutische
interventie / W. de Moor. - Deventer : Van
Loghum Slaterus, 1975-1978. - 2 v. - (Sociale
bibliotheek ; 1975:5). - ISBN 90 6001311 5
HA-S : 616.89 G-MOOR 1975
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
4
Bezit: vol.1
*UFSIA : MAG 115 E 171
Bezit: 1–2
*UIA : GEN 616.89 G-MOOR 75
Bezit: 1
Nataf, Roger. - Oeil et virus : viroses oculaires,
manifestations ophtalmologiques des maladies
générales à virus : rapport présenté à la
Société française d’ophtalmologie, le 10 mai
1960 / Roger Nataf ; Pierre Lépine ; Georges
Bonamour. - Paris : Masson, 1960. - 1022 p. :
ill. - (Publications de la Société française
d’ophtalmologie ; 1960:1)
UIA : BC-C 3701
Newer aspects of clinical Graves’ disease /
[edit.] Terry F. Davies. - London : Baillière,
1997. - p. 431-601. - (Baillière’s clinical
endocrinology and metabolism ; 11:3). ISBN 0-7020-2404-X
UIA : GEN 616.43 F-BCEM:11,3
Pharmaceutical enzymes / [edit.] Albert
Lauwers ; Simon Scharpé. - New York :
Dekker, 1997. - 401 p. - (Drugs and the
pharmaceutical sciences ; 84). ISBN 0-8247-9375-7
UIA : FAR 615.43 G-LAUW 97
Physical assessment / [edit.] Albert J.
Pomeranz. - Philadelphia, Pa : Saunders,
1998. - 267 p. - (The pediatric clinics of North
America ; 45:1)
UIA : GEN 616.053.2 F-PCNA:45,1
Physician’s guide to the laboratory diagnosis of
metabolic diseases / [edit.] Nenad Blau ;
Marinus Duran ; Milan E. Blaskovics. London : Chapman & Hall, 1996. - 508 p. :
ill. - ISBN 0-412-57560-4
UIA : GEN - TAND
Probst, Michel. - Body experience in eating
disorder patients / Michel Probst. - Leuven :
KUL, 1997. - 160 p.
UIA : BC-C 3733
Renal transplantation / [edit.] Venkateswara K.
Rao. - Philadelphia, Pa : Saunders, 1998. 178 p. - (The surgical clinics of North
America ; 78:1)
UIA : GEN 617 F-SCNA:78,1
Ring, Malvin E. - Dentistry : an illustrated
history / Malvin E. Ring. - New York, N.Y. :
Abrams, 1986. - 319 p. : ill. ISBN 0-8109-1100-0
SBA : 603848
Lijst M: Medische wetenschappen
Schouten, Jan. - Laat je niet kennen : over
residentiële behandeling van adolescenten /
Jan Schouten ; Siegi Hirsch ; Han Blankstein. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1974. 303 p. - (Sociale bibliotheek ; 1974:5). ISBN 90-6001-269-0
HA-S : 301.185.1 G-SCHO 1974
*UIA : PSW 301.52 G-SCHO 74
Shaffer, John B.P. - Groepstherapie en
sensitivitytraining : een systematisch
overzicht / John B.P. Shaffer ; M. David
Galinsky. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1977. - 370 p. - (Sociale bibliotheek ;
1976:3). - ISBN 90-6001-351-4
HA-S : 301.151 G-SHAF 1977
*UFSIA : LZ 616.89 G-SHAF 76
*UFSIA : PS 301.51 G-SHAF 77
*UIA : DIKR 15 G-SHAF 76
*UIA : GEN 616.89 G-SHAF 76
Stevens, Wim J.M.K. - Immunologie,
allergologie, reumatologie / Wim J.M.K.
Stevens ; L.S. de Clerck. - Antwerpen : UIA,
1998. - 1 cd-rom
RUCA : CBG 616 N 49
UIA : BC-A 3229
UIA : GEN 612.017 G-STEV 98
Technologic advances in urology : implications
for the twenty-first cenntury / [edit.] Kevin R.
Loughlin. - Philadelphia, Pa : Saunders,
1998. - 159 p. : ill. - (The urologic clinics of
North America ; 25:1)
UIA : GEN 616.6 F-UCNA:25,1
Textbook of biochemistry with clinical
correlations / [edit.] Thomas M. Devlin. - 4e
ed. - New York : Wiley, 1997. - 1186 p. : ill. ISBN 0-471-15451-2
RUCA : BFG-DWOLF
*LUC : 616.094 DEVL 1997
*RUCA : TEWO-SCHEU
*UIA : BIOCH 577.1 G-DEVL 97
Les ulcères de l’oesophage . Les pancréatites
chroniques : rapports présentés aux Journées
françaises de gastro-entérologie, Paris, 9-10
octobre 1965. - Paris : Masson, 1965. - 303 p. :
ill.
UIA : BC-B 9317
Varmus, Harold. - Celdeling en kanker : de
genetische basis van een ontregeling / Harold
Varmus ; Robert A. Weinberg. - Maastricht :
Natuur & Techniek, 1995. - 216 p. : ill. (Wetenschappelijke bibliotheek ; 40). ISBN 90-73035-35-X
UIA : GEN - LARD
*LUC : 001 NATU 1995
*RUCA : CBG 616 N 44
*UFSIA : LZ 501 F 1:40
Ven, van de, Pieter. - Vriend als vijand : naar
een paradoksale terapie / Pieter van de Ven. Bloemendaal, 1975. - 100 p. - (PM-reeks ;
1975:1). - ISBN 90 244 1019 3
HA-S : 301.51 G-VEN 1975
*UIA : PSW 301.51 G-VEN 75
Watzlawick, Paul. - De pragmatische aspecten
van de menselijke communicatie / Paul
Watzlawick ; Janet Helmick Beavin ; Don D.
Jackson. - 3e ed. - Deventer, 1973. - 269 p. (Sociale bibliotheek ; 1973:7). ISBN 90 6001 218 6
HA-S : 301.16 G-WATZ 1973
Lijst M: Medische wetenschappen
Wendte, J.F. - Geriatrie / J.F. Wendte ; M.M.A.
Derix ; S. Teunissen ; et al. - Utrecht : Bohn,
Scheltema & Holkema, 1989. - 57 p. (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
nascholingssysteem ; 5:8)
UIA : GEN 61 E-BIJB
Convoluut
Willems, J.L. - Milieu en gezondheid / J.L.
Willems ; D. Lahaye ; W.A. Buylaert ; et al. Utrecht : Bohn, Scheltema & Holkema, 1989. 54 p. - (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
nascholingssysteem ; 5:5)
UIA : GEN 61 E-BIJB
Convoluut
Wilson, Jean D. - Harrison’s Plus : Harrison’s
cd-rom / [edit.] Kurt J. Isselbacher ; Eugene
Braunwald ; Jean D. Wilson ; et al. - 14e ed. New York, N.Y. : McGraw Hill. ISBN 0-07-864238-8
UIA : GEN - MART
Yalom, Irvin D. - Groepspsychotherapie in
theorie en praktijk / Irvin D. Yalom. Deventer, 1978. - 365 p. - (Sociale bibliotheek ;
1978:6). - ISBN 9060014243
HA-S : 301.51 G-YALO 1978
*RUCA : CBG 615 M B 24 988
*UFSIA : LZ 616.89 G-YALO 78
*UIA : DIKR 616.89 G-YALO 78
*UIA : PSW 301.51 G-YALO 78
617: Heelkunde. Oogheelkunde
Amsler, Marc. - L’humeur aqueuse et ses
fonctions : rapport présenté à la Société
française d’ophtalmologie, le 10 mai 1955 /
Marc Amsler ; Florian Verrey ; Alfred Huber. Paris : Masson, 1955. - 397 p. : ill. (Publications de la Société française
d’ophtalmologie ; 1955:1)
UIA : BC-C 3700
Bailliart, P. - La circulation rétinienne à l’état
normal et pathologique / P. Bailliart. - Paris :
Doin, 1923. - 403 p. : ill. - (Bibliothèque
d’ophtalmologie ; 1923:1)
UIA : BC-C 3702
Concilium Ophthalmologicum. - Acta /
Concilium Ophthalmologicum. - London
UIA : BC-E 623
Bezit: 16–20(1950–1966); 23(1978)
Fontaine, Martine. - Les cécités de l’enfance :
rapport présenté à la Société française
d’ophtalmologie, le 6 mai 1969 / Martine
Fontaine ; [medew.] J.-J. Aron ; et al. - Paris :
Masson, 1969. - 542 p. : ill. - (Publications de
la Société française d’ophtalmologie ; 1969:1)
UIA : BC-B 9297
Fractures in children / [edit.] Charles A.
Rockwood [jr.] ; Kaye E. Wilkins ; James H.
Beaty. - 4e ed. - Philadelphia, Pa :
Lippincott-Raven, 1996. - 1531 p. : ill. ISBN 0-397-51509-X
UIA : GEN 617.3 B-ROCK 96
François, J. - Les aberrations chromosomiques
en ophtalmologie : rapport présenté à la
Société française d’ophtalmologie, le 9 mai
1972 / J. François ; R. Berger ; H. Saraux ;
[medew.] M.Th. Matton-van Leuven ; et al. Paris : Masson, 1972. - 594 p. : ill. (Publications de la Société française
d’ophtalmologie ; 1972:1)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
april 1998
UIA : BC-B 9299
Hartmann, Edward. - La radiographie en
ophtalmologie : atlas clinique : rapport
présenté à la Société française d’ophtalmologie
(le 12 mai 1936) / Edward Hartmann. - Paris :
Masson, 1936. - 272 p. : ill. - (Publications de
la Société française d’ophtalmologie ; 1936:1)
UIA : BC-C 3703
Jayle, G.-E. - L’électro-rétinographie : bases
physiologiques et données cliniques : rapport
présenté à la Société française
d’ophtalmologie, le 12 mai 1964 / G.-E. Jayle ;
R.-L. Boyer ; J.-B. Saracco ; [medew.] G. le
Breton-Oliveau ; et al. - Paris : Masson, 1965. 2 v. : ill. - (Publications de la Société française
d’ophtalmologie ; 1965:1)
UIA : BC-B 9303
Bezit: 1–2
Mawas, Jacques. - Biomicroscopie de la
chambre antérieure de l’iris et du corps
ciliaire / Jacques Mawas. - Paris : Masson,
1928. - 119 p. : ill. - (Publications de la Société
française d’ophtalmologie ; 1928:1)
UIA : BC-B 9302
Moreau, P.G. - Cryo-ophtalmologie : rapport
présenté à la Société française
d’ophtalmologie, le 4 mai 1971 / P.G. Moreau ;
J. Haut ; [medew.] R. Alfieri ; et al. - Paris :
Masson, 1971. - 746 p. : ill. - (Publications de
la Société française d’ophtalmologie ; 1971:1)
UIA : BC-B 9298
Nataf, Roger. - Oeil et virus : viroses oculaires,
manifestations ophtalmologiques des maladies
générales à virus : rapport présenté à la
Société française d’ophtalmologie, le 10 mai
1960 / Roger Nataf ; Pierre Lépine ; Georges
Bonamour. - Paris : Masson, 1960. - 1022 p. :
ill. - (Publications de la Société française
d’ophtalmologie ; 1960:1)
UIA : BC-C 3701
Payrau, P. - La transparence de la cornée : les
mécanismes de ses altérations : rapport
présenté à la Société française
d’ophtalmologie, le 9 mai 1967 / P. Payrau ; Y.
Pouliquen ; J.-P. Fauré ; et al. ; [medew.] R.
Chanel ; et al. - Paris : Masson, 1967. - 764 p. :
ill. - (Publications de la Société française
d’ophtalmologie ; 1967:1)
UIA : BC-B 9300
Renal transplantation / [edit.] Venkateswara K.
Rao. - Philadelphia, Pa : Saunders, 1998. 178 p. - (The surgical clinics of North
America ; 78:1)
UIA : GEN 617 F-SCNA:78,1
Renard, Gabriel. - Aspects pathologiques du
fond de l’oeil dans les affections de la rétine :
rapport présenté à la Société française
d’ophtalmologie, le 21 mai 1946 / Gabriel
Renard. - Paris : Masson, 1946. - 2 v. : ill. (Publications de la Société française
d’ophtalmologie ; 1946:1)
UIA : BC-B 9304
Bezit: 1–2
2 v. in 1
Rockwood and Green’s fractures in adults /
[edit.] Robert W. Bucholz ; et al. - 4e ed. Philadelphia, Pa : Lippincott-Raven, 1996. 2 v. : ill. - ISBN 0-397-51602-9
UIA : GEN 617.3 B-ROCK 96
Bezit: 1–2
5
Lijst M: Medische wetenschappen
april 1998
Stappaerts, Karel. - Palpatie van het
locomotorisch stelsel : handleiding bij de
anatomie in vivo / Karel Stappaerts ; Filip
Staes. - Leuven : Acco, 1996. - 150 p. ISBN 90-334-3396-6
RUCA : TEWO-HARRI
Worth and Chavasse’s squint : the binocular
reflexes and the treatment of strabismus /
[edit.] T. Keith Lyle. - 8e ed. - London :
Baillière, Tindall & Fox, 1950. - 319 p. : ill.
UIA : BC-B 9301
618: Gynecologie
Bruyninckx, Eva. - Pijnbeleving bij
mammografie / Eva Bruyninckx. - Antwerpen,
1998. - 31 p. - (PSW-papers ; 1998:4)
UIA : PSW 3 F-PSWP:1998,4
UFSIA : LZ 304 F 2:1998,4
Essed, Gerard George Maria. - Het
gynaecologisch onderzoek / Gerard George
Maria Essed ; Ch. Phaff ; Th.M.Th.E.
Spronken-Verschuren ; et al. - 2e ed. - Utrecht :
Bunge, 1996. - 56 p. : ill. - (Lege artis :
vaardigheden in de geneeskunde ; 1996:1). ISBN 90-6348-189-6
UIA : GEN 61 F-LEGE:1996,1
*UIA : GEN - BOSS
Greenhill, J.P. - Obstetrics / J.P. Greenhill. - 13e
ed. - Philadelphia, Pa : Saunders, 1966. 1246 p. : ill. - LC 65-12320
UIA : BC-C 3717
619: Diergeneeskunde
European Commission. - Pharmaceutical
legislation : veterinary medicinal products /
European Commission. - Luxembourg :
EUR-OP, 1998. - 275 p. - (The rules governing
medicinal products in the European Union ;
5). - ISBN 92-828-2037-8
UFSIA : LZ 615 G-PHAR 98
Fossum, Theresa Welch. - Small animal
surgery / Theresa Welch Fossum. - St.Louis :
Mosby, 1997. - 1195 p. : ill. ISBN 0-8151-3238-7
RUCA : TEWO-SCHEU
Homberger, Dominique G. - Anatomy and
dissection of the fetal pig / Warren F. Walker ;
Dominique G. Homberger. - New York :
Freeman, 1998. - 135 p. - ISBN 0-7167-2637-8
RUCA : TEWO-WEYNS
Homberger, Dominique G. - Anatomy and
dissection of the rat / Warren F. Walker ;
Dominique G. Homberger. - 3e ed. - New
York : Freeman, 1997. - 122 p. ISBN 0-7167-2635-1
RUCA : TEWO-WEYNS
The mad cow crisis : health and the public good /
[edit.] Scott C. Ratzan. - London : UCL Press,
1998. - 247 p. : ill. - ISBN 1-85728-812-2
UIA : PSW 613 G-RATZ 98
Urquhart, George M. - Veterinary parasitology /
George M. Urquhart ; J. Armour ; J.L. Duncan ;
et al. - 2e ed. - Oxford : Blackwell Science,
1996. - 307 p. : ill. - ISBN 0-632-04051-3
RUCA : CBG 619 N 44
Lijst M: Medische wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
6
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
37: Opvoeding. Onderwijs
Algemene Werkgroep Kunstzinnige Vorming,
-. - Kunst werkt : praktische uitwerkingen voor
korte kunstzinnige activiteiten / Algemene
Werkgroep Kunstzinnige Vorming. - Tilburg :
Zwijsen, 1995. - 86 p. : ill. - (JSW-boek ; 9). ISBN 90-276-3472-6
HA-LAZ : 372.87 G-ALGE 1995
Ballart, Elisabet. - Ik leer klok kijken / Elisabet
Ballart ; [ill.] Roser Capdevila. - Doornik :
Casterman, 1995. - 45 p. : ill. ISBN 90-303-1199-1
HA-LAZ : 371.3 G-BALL 1995
Baruch, Jacques-Olivier. - Oneindig snel /
Jacques-Olivier Baruch. - Antwerpen :
Standaard, 1993. - 47 p. : ill. - (Voorbij het
zichtbare ; 1993:2). - ISBN 90-02-19433-1
HA-LAZ : 001 G-BARU 1993
Baulig, Pierre. - Knutseltips voor instrumenten /
Pierre Baulig. - Doornik : Casterman, 1996. 51 p. : ill. - (Knutseltips ; 1996:1). ISBN 90-303-1618-7
HA-LAZ : 67 G-BAUL 1996
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs. BST : beperkte statistische telling van de
studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober
/ België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs. Brussel. - Voortzetting van: BST: beperkte
statistische telling van de leerlingen- en
studentenaantallen in september-oktober
UIA : BC-E 460
Bezit: (1997/1998)
*HA-C : 378 E-BST
Bezit: 1(1997/1998)
*LUC : 373 BEPE 1997
Bezit: (1997–1998)
*UFSIA : LZ-STA-B 37 SJO
Bezit: (1997/1998)–
Oude jr. ANN A/2326
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Dienst
Volksontwikkelingswerk. - Jaarverslag /
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Dienst
Volksontwikkelingswerk. - Brussel
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.064
Bezit: (1996)–
*UIA : BC 02 E-JDV
Bezit: 1(1992)–
Billiet, Daniel. - Vijf vuurstokkies / Daniel
Billiet ; [ill.] Marjolein Pottie. - Mechelen :
Bakermat, 1997. - 33 p. : ill. ISBN 90-5461-131-6
HA-LAZ : 839.3 G-BILL 1997
Block, de, Alfred. - Attitudes en eindtermen /
Alfred de Block ; Johan Heene. - 2e ed. Antwerpen : Standaard, 1997. - 153 p. ISBN 90-02-173644
HHA : LZ 371.011 G-BLOC 1997
*HA-LAZ : 371.011 G-BLOC 1997
Block, de, Alfred. - Leerdoelen, eindtermen en
schoolwerkplan / Alfred de Block. Antwerpen : Standaard, 1997. - 79 p. ISBN 90-02-17440-3
HHA : LZ 371.011 G-BLOC 1997
*HA-LAZ : 371.011 G-BLOC 1997
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
april 1998
Bochot, Isabelle. - Groot teken en schilderboek /
Isabelle Bochot ; [edit.] Ann-Elisabeth
Jansen. - Doornik : Casterman, 1997. - 95 p. :
ill. - ISBN 90-303-1730-2
HA-LAZ : 74 G-BOCH 1997
Bode, de, Ann. - Bang voor de bende / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:1). ISBN 90-306-2540-6
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Ik ben er ook nog / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:5). ISBN 90-306-2541-4
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Een kind van ver / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:4). ISBN 90-306-2539-2
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Ridders in mijn bloed / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:2). ISBN 90-306-2543-0
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Waar is mama ? / Ann de Bode ;
[ill.] Rien Broere. - Lier : Van In, 1997. 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:3). ISBN 90-306-2542-2
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1977
Een boek vol cijfers : rekenen 5#. - Tilburg :
Zwijsen, 1996. - ... : ill. - (Moet je mij zien ;
1996:3). - ISBN 90-276-3058-5
HA-LAZ : 373.1 G-BOEK 1996
Een boek vol letters : lezen 5#. - Tilburg :
Zwijsen, 1995. - ... : ill. - (Moet je mij zien ;
1995:1). - ISBN 90-276-3429-7
HA-LAZ : 373.1 G-BOEK 1995
Boendermaker, Conny. - Ik heb twee beren /
Conny Boendermaker ; [ill.] Joke Roekamp. Naarden : Kimio, 1995. - ... : ill. ISBN 90-71368-54-8
HA-LAZ : 839.3 G-BOEN 1995
Boers, Marieke. - Laat wat van je horen :
Nederlandse taal voor kleuters in meertalige
groepen / Marieke Boers ; Margareth van
Kleef. - 4e ed. - Rotterdam : Het Projectbureau,
1994. - 300 p. : ill. - Met: 9 audio-cassettes;
luisterboek; kijkplaten; praatplaten (losbl.). ISBN 90-72585-66-6
HA-LAZ : 372.880.39 G-BOER 1994
Bezit: Handleiding; luisterboek; kijkplaten
Bousquet, Catherine. - Oneindig verborgen /
Catherine Bousquet. - Antwerpen : Standaard,
1993. - 47 p. : ill. - (Voorbij het zichtbare ;
1993:1). - ISBN 90-02-19432-3
HA-LAZ : 001 G-BOUS 1993
Bouwers, H. - Diagnostiek en behandeling van
leesproblemen / H. Bouwers ; H. van Goor. - 4e
ed. - Baarn : Intro, 1996. - 168 p. - (Speciaal
onderwijs en zorgverbreding ; 1996:1). ISBN 90-5574-111-6
HA-LAZ : 376 G-BOUW 1996
Bouwers, H. - Diagnostiek en behandeling van
rekenproblemen / H. Bouwers ; H. van Goor. 3e ed. - Baarn : Intro, 1996. - 224 p. - (Speciaal
onderwijs en zorgverbreding ; 1996:4). ISBN 90-5574-064-0
HA-LAZ : 376 G-BOUW 1996
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Bouwers, H. - Diagnostiek en behandeling van
spellingproblemen / H. Bouwers ; H. van
Goor. - Nijkerk : Intro, 1994. - 165 p. (Speciaal onderwijs en zorgverbreding ;
1994:3). - ISBN 90-5574-025-X
HA-LAZ : 376 G-BOUW 1994
Bouwers, H. - Problemen met begrijpend lezen /
H. Bouwers ; H. van Goor. - Baarn : Intro,
1997. - 144 p. - (Speciaal onderwijs en
zorgverbreding ; 1997:1). ISBN 90-5574-102-7
HA-LAZ : 376 G-BOUW 1997
Bruyland, Yolande. - Wiskunde vandaag 1 :
handleiding / Yolande Bruyland ; Robert de
Cock ; Carlos de Leersnijder ; et al. - Kapellen :
Pelckmans, 1997. - 333 p. - (Wiskunde
vandaag ; 1997:1). - ISBN 90-289-2397-7
HA-LAZ : 372.851 G-BRUY 1997
Bruyland, Yolande. - Wiskunde vandaag 1a :
getallen / Yolande Bruyland ; Robert de Cock ;
Carlos de Leersnijder ; et al. - Kapellen :
Pelckmans, 1997. - 328 p. - (Wiskunde
vandaag ; 1997:2). - ISBN 90-289-2395-0
HA-LAZ : 372.851 G-BRUY 1997
Bruyland, Yolande. - Wiskunde vandaag 1B :
meetkunde / Yolande Bruyland ; Robert de
Cock ; Carlos de Leersnijder ; et al. - Kapellen :
Pelckmans, 1997. - 251 p. - (Wiskunde
vandaag ; 1997:3). - ISBN 90-289-2396-9
HA-LAZ : 372.851 G-BRUY 1997
Canta, Lillo. - Magritte / Lillo Canta ; [ill.] René
Magritte. - Leuven : Infodok, 1991. - 28 p. :
ill. - (Kunst voor kinderen ; 1991:1). ISBN 90-6565-461-5
HA-LAZ : 75 G-CANT 1991
Canta, Lillo. - Rubens / Lillo Canta. - Leuven :
Davidsfonds, 1993. - 33 p. : ill. - (Kunst voor
kinderen ; 1993:1). - ISBN 90-6565-517-4
HA-LAZ : 75 G-CANT 1993
Cases of assessment in mathematics education :
an ICMI study / [edit.] Mogens Niss. Dordrecht : Kluwer, 1993. - 220 p. ISBN 0-7923-2089-1
UIA : DIKR 372.851 G-NISS 93
Cassina, Elena. - Ik leer luisteren naar muziek /
Elena Cassina ; [ill.] Roser Capdevila ;
[vert.] Pieter van Oudheusden. - Doornik :
Casterman, 1996. - 43 p. : ill. ISBN 90-303-1198-3
HA-LAZ : 371.3 G-CASS 1996
Castermans, J. - Speelleerhoeken in de lagere
school / J. Castermans ; A. van de Velde. - 2e
ed. - Oostmalle : De Sikkel, 1995. - 72 p. : ill. ISBN 90-260-0893-7
HA-LAZ : 371.3 G-CAST 1995
Cesco, de, Federica. - Het valkenjong / Federica
de Cesco ; [vert.] Kyra Stegmeier. Amsterdam : Leopold, 1996. - 205 p. ISBN 90-258-3219-9
HA-LAZ : 895 G-CESC 1996
Claessens, S. - Stairway to English 1 : student’s
book / S. Claessens ; S. Hargreaves ; et al. ;
[ill.] Nancy Bens. - Oostmalle : De Sikkel,
1997. - 148 p. : ill. - Met: workbook. ISBN 90-260-3541-1
HA-LAZ : 372.880.20 G-CLAE 1997
Bezit: Student’s book; workbook
1
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
Clément, Gilles. - Hypothèses d’écoles / Gilles
Clément ; Jacques Delors ; Pierre Garrigue ; et
al. - Sèvres : Centre international d’études
pédagogiques, 1998. - 63 p. - (Revue
internationale d’éducation Sèvres ; 1997:5)
UFSIA : MAG 3369/1:1997,S
Clippeleyr, G. - Jaarplanning : theorie en
praktijkmodellen, bewegingsopvoeding op de
lagere school / G. Clippeleyr ; Lieve de
Valck. - 3e ed. - Acco : Leuven, 1994. 119 p. - ISBN 90-334-3032-0
HA-LAZ : 372.897 G-CLIP 1994
Cohn, Ruth C. - Tematische interaktie : een
metode voor hulpverlening, vorming en
onderwijs / Ruth C. Cohn. - Bloemendaal,
1979. - 159 p. - (PM-reeks ; 1979:5). ISBN 9024410320
HA-S : 301.51 G-COHN 1979
*UIA : DIKR 371 G-COHN 79
Cohn, Ruth C. - Van psychoanalyse naar
temagecentreerde interaktie : bouwstenen voor
een pedagogisch systeem voor onderwijs,
vorming en hulpverlening / Ruth C. Cohn. - 2e
ed. - Baarn : Nelissen, 1983. - 192 p. (PM-reeks ; 1983:9). - ISBN 90-244-1132-7
HA-S : 301.51 G-COHN 1983
Coninckx, Daniël. - Basiscursus sociale
wetenschappen ”Voortijdig van school” : een
thematische introductie tot de sociale
wetenschappen / Daniël Coninckx ; Annemie
Dewaele ; Walter Dyck ; Anton Louwyck ;
Hugo Schouppe. - Leuven : Acco, 1988. 204 p. : ill.
HHA : LZ 371 G-CONI 1988
Cuvelier, Ferdinand. - Sociaal vaardig ? Lieve
deugd : gids voor de basisschool / Ferdinand
Cuvelier ; Annie van Steen-Debue ; et al. ;
[ill.] Kristien Berings. - Brugge : Die Keure,
1997. - 167 p. : ill. - ISBN 90-6200-899-2
HA-LAZ : 372.83 G-CUVE 1997
Day, Malcolm. - Ten strijde ! Het verhaal van
kastelen en forten door de eeuwen / Malcolm
Day ; [vert.] Miriam Onck. - Amsterdam : De
Lantaarn, 1995. - 45 p. : ill. ISBN 90-5426-993-6
HA-LAZ : 728 G-DAY 1995
Decoo, Wilfried. - Eventail-junior 2000 : 2 /
Wilfried Decoo ; Eric Preckler ; [ill.] Roger de
Klerk ; [muz.] Michaël de Cock. - 1e ed. Lier : Van In, 1997. - 239 p. : ill. - Met: cahier
de travail; handleiding; CD. ISBN 90-306-2491-4
HA-LAZ : 372.880.4 G-DECO 1997
Bezit: Basiswerk; cahier de travail; handleiding; 1 CD
Dekkers, Peter. - Onderwijs in stellen :
onderwijs in stellen voor de midden- en
bovenbouw / Peter Dekkers ; [ill.] Coen de
Kort. - Tilburg : Zwijsen, 1994. - 108 p. : ill. (JSW-boek ; 2). - ISBN 90-276-3129-8
HA-LAZ : 372.880.39 G-DEKK 1994
Dulk, den, Cor. - Inleiding in de orthodidactiek,
zorgverbreding en remedial teaching / Cor den
Dulk. - 13e ed. - Nijkerk : Intro. - 237 p. (Speciaal onderwijs en zorgverbreding ;
1994:2). - ISBN 90-5574-015-2
HA-LAZ : 376 G-DULK 1994
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
april 1998
Dumont, J.J. - Dyslexie : theorie, diagnostiek,
behandeling / J.J. Dumont. - 3e ed. Rotterdam : Lemniscaat, 1994. - 245 p. : ill. (Ortho : inleidingen, monografieën en
leerboeken op het gebied van de
orthopedagogiek ; 1994:1). ISBN 90-6069-773-1
HA-LAZ : 376 G-DUMO 1990
*UIA : GER 37 G-DUMO 94
Dyslexie ’96 / [edit.] Kees P. van den Bos ; Dick
R. van Peer. - Leuven : Garant, 1996. - 190 p. ISBN 90-5350-520-2
HA-LAZ : 376 G-BOS 1996
Edwards, Anthony Davies. - Investigating
classroom talk / Anthony Davies Edwards ;
David P.G. Westgate. - 2e ed. - London :
Falmer, 1994. - 203 p. - (Social research and
educational studies series ; 13). ISBN 0-7507-0325-3
UFSIA : Germ
Elkind, David. - Children and adolescents :
interpretive essays on Jean Piaget / David
Elkind. - New York, N.Y. : Oxford University
Press, 1972. - 160 p. - ISBN 0-19-500879-0
HHA : LZ 159.92 G-ELKI 1972
Eraly, L. - Geogenie standaard aardrijkskunde 1
& 2 / L. Eraly ; V. Gaeremynck ; P.
Hindryckx. - 1e ed. - Antwerpen : Standaard,
1997. - 160 p. : ill. - (Geogenie standaard
aardrijkskunde 1&2 ; 1997:1). - Met:
werkboek 1
HA-LAZ : 372.891 G-ERAL 1997
Bezit: basiswerk; werkboek 1
European Centre for the Development of
Vocational Training. - Application of ISO
9000 standards to education and training :
interpretation and guidelines in a European
perspective / European Centre for the
Development of Vocational Training. Luxembourg : EUR-OP, 1998. - 96 p. (CEDEFOP document ; 1998:3). ISBN 92-828-2822-0
UFSIA : MAG-C 11930
Eurydice [Brussels]. - A decade of reforms at
compulsory education level in the European
Union (1984-94) / Eurydice [Brussels]. Brussels, 1997. - 315 p. - ISBN 2-87116-255-7
UIA : DIKR 371.2 L-EUR-DECA 97
Ezra, Mark. - Het bange uiltje / Mark Ezra ;
[ill.] Gavin Rowe. - Zeewolde : De Eekhoorn,
1997. - ... : ill. - ISBN 90-6056-583-5
HA-LAZ : 839.3 G-EZRA 1997
Ezra, Mark. - Het hongerige ottertje / Mark
Ezra ; [ill.] Gavin Rowe. - Zeewolde : De
Eekhoorn, 1996. - ... : ill. ISBN 90-6056-577-0
HA-LAZ : 839.3 G-EZRA 1996
Faber, S.E.K. - Wat doen we eraan ?
Gedragsproblemen en sociale ontwikkeling bij
4- tot 12-jarigen / S.E.K. Faber ; H.Y.
Steensma. - 2e ed. - Baarn : Intro, 1995. 175 p. - (Speciaal onderwijs en
zorgverbreding ; 1995:1). ISBN 90-5574-039-X
HA-LAZ : 37.03 G-FABE 1995
Fisher, Nick. - Is hij wel lang genoeg ? / Nick
Fisher ; [ill.] Peter Goossens. - Hasselt :
Mozaı̈ek, 1997. - 126 p. : ill. ISBN 90-6822-464-6
HA-LAZ : 372.83 G-FISH 1997
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Gaens, Nady. - Help, ik heb een draak gezien!
Poppenspelen voor kinderen / Nady Gaens ;
Crista Geerts ; [ill.] Paul Verrept. - 3e ed. Hasselt : Mozaı̈ek, 1997. - 229 p. : ill. ISBN 90-6822-147-7
HA-LAZ : 792 G-GAEN 1997
Ganeri, Anita. - Van kaars tot quartzhorloge :
het verhaal van tijd en tijdmeting / Anita
Ganeri. - Amsterdam : De Lantaarn, 1997. 30 p. : ill. - (Reis door de tijd ; 1997:4). ISBN 90-5426-824-7
HA-LAZ : 930.24 F 5:1
Ganeri, Anita. - Van spijkerschrift tot
tekstverwerker : het verhaal van schrijven en
drukken / Anita Ganeri. - Amsterdam : De
Lantaarn, 1997. - 30 p. : ill. - (Reis door de
tijd ; 1997:3). - ISBN 90-5426-814-X
HA-LAZ : 003.2 F 5:2
Ganeri, Anita. - Van telraam tot rekenmachine :
het verhaal van cijfers en tellen / Anita
Ganeri. - Amsterdam : De Lantaarn, 1997. 30 p. : ill. - (Reis door de tijd ; 1997:2). ISBN 90-5426-844-1
HA-LAZ : 51 F 5:3
Ganeri, Anita. - Van voet tot kilogram : Het
verhaal van gewichten en maten / Anita
Ganeri. - Amsterdam : De Lantaarn, 1997. 30 p. : ill. - (Reis door de tijd ; 1997:1). ISBN 90-5426-834-4
HA-LAZ : 51 F 5:4
Gedenkboek 50jarig bestaan van Jongensschool
nr. 7, Markgravelei, 1864-1914. - Antwerpen :
Drukkerij Adam, 1914. - 47 p. : ill.
SBA : 603528
Gids voor het basisonderwijs. - Diegem :
Kluwer, 1985-. - Losbladig; met supplement:
In de klas, &: Leermiddelengids
UIA : DIKR 373.3 L-B-GIDS 85
Bezit: 1–5; In de klas; Leermiddelengids vol. 1
Gilst, van, J.C. - Speciale bewegingsopvoeding /
J.C. van Gilst ; J. Kugel ; K.G. van der
Straten. - 3e ed. - Nijkerk : Intro, 1994. 224 p. - (Speciaal onderwijs en
zorgverbreding ; 1994:1). ISBN 90-5574-047-0
HA-LAZ : 376 G-GILS 1994
Gilté, Eddy. - Wiskunde rondom 1 : levensechte
wiskunde voor de B-stroom / Eddy Gilté ; Miet
Schepens. - Kapellen : Pelckmans, 1997. 2 v. - Met: Handleiding. - ISBN 90-289-2398-5
HA-LAZ : 372.851 G-GILT 1997
Bezit: basiswerk; handleiding
Godwin, Sarah. - Op zoek naar rups : een
doorkijk-doorzoek-boek / Sarah Godwin ;
[ill.] Louise Batchelor. - Amsterdam : Sjaloom,
1995. - ... : ill. - ISBN 90-6249-243-6
HA-LAZ : 839.3 G-GODW 1995
Graaf, de, Gert. - Mijn kind gaat naar de
gewone school : integratie van kinderen met
een verstandelijke belemmering / Gert de
Graaf. - Leuven : Acco, 1996. - 180 p. ISBN 90-334-3534-9
HA-LAZ : 37.015.3 G-GRAA 1996
Graham, Ian. - Onderzeeërs / Ian Graham. Aartselaar : Zuidhollandse Uitgeverij, 1990. 32 p. : ill. - (Hoe werkt het ? ; 1990:2). ISBN 90-243-4435-2
HA-LAZ : 001 G-GRAH 1990
2
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
april 1998
Graham, Ian. - Ruimteveren / Ian Graham ;
Houwer, de, Annick. - De juf is streng : attitudes
omtrent kindertaal en onderwijsgerichtheid /
[vert.] Ineke de Boer. - Aartselaar :
Zuidhollandse Uitgeverij, 1990. - 32 p. : ill. Annick de Houwer. - Antwerpen, 1998. 26 p. - (PSW-papers ; 1998:2)
(Hoe werkt het ? ; 1990:1). ISBN 90-243-4437-9
UIA : PSW 3 F-PSWP:1998,2
HA-LAZ : 001 G-GRAH 1990
UFSIA : LZ 304 F 2:1998,2
Grimm, Jacob. - Het gespuis / Jacob Grimm ;
Institute for Scientific Information
[Philadelphia, Pa.]. - Journal citation reports
Wilhelm Grimm ; [ill.] Carla Grillis. - Zeist :
Christofoor, 1997. - ISBN 90-6238-130-8
on CD-ROM : social sciences edition / Institute
for Scientific Information [Philadelphia, Pa.]. HA-LAZ : 830 G-GRIM 1997
Philadelphia, Pa. - CD-ROM
Grobben, T. - Getallenleer 1.1 / T. Grobben ; G.
RUCA : CB 33 D-JCR:CD-ROM
Jacobs ; L. Kuppens. - s.l. : Wolters Plantyn,
Bezit: (1995)–
1997. - 225 p. - (Wiskunde 2000 ; 1997:1). ISBN 90-301-6273-2
Interne begeleiding : zorgactiviteiten planmatig
coördineren binnen een schoolteam /
HA-LAZ : 372.851 G-GROB 1997
[edit.] A.H. van Kooten ; J.J.G. van Petegem. Guillaume, Veronique. - Knutselen met letters /
Baarn : Intro, 1995. - 112 p. - (Speciaal
Veronique Guillaume. - Doornik : Casterman,
onderwijs en zorgverbreding ; 1995:2). 1994. - 52 p. : ill. - (Knutselen ; 1994:1). ISBN 90-5574-060-8
ISBN 90-303-1608-X
HA-LAZ : 371.2 G-KOOT 1995
HA-LAZ : 67 G-GUIL 1994
Investigations into assessment in mathematics
Haegen, Catherine. - Indiaanse knutseltips /
education : an ICMI study / [edit.] Mogens
Catherine Haegen. - Doornik : Casterman,
Niss. - Dordrecht : Kluwer, 1993. - 270 p. :
1995. - 51 p. : ill. - (Knutseltips ; 1995:1). ill. - ISBN 0-7923-2095-6
ISBN 90-303-1615-2
UIA : DIKR 372.851 G-NISS 93
HA-LAZ : 67 G-HAEG 1995
Janson, D.J. - Observeren in de basisschool / D.J.
Hare , Tony. - De ozonlaag / Tony Hare . Janson. - 2e ed. - Baarn : Intro, 1996. - 127 p. Rijswijk : Elmar, 1990. - 32 p. : ill. - (De
(Speciaal onderwijs en zorgverbreding ;
groene aarde ; 1990:2). - ISBN 90-6120-8386
1996:2). - ISBN 90-5574-108-6
HA-LAZ : 551.5 G-HARE 1990
HA-LAZ : 371.25 G-JANS 1996
Haute, van, Hilde. - Hé, doe je mee ? Liedjes,
Janssens, H. - Parel : wereldoriëntatie voor het
dansjes, versjes voor kleuters / Hilde van
derde leerjaar / H. Janssens ; W. Vanhaeren ;
Haute ; [ill.] Annelies Fraeyman. - Hasselt :
met: werkschrift. - Oostmalle : De Sikkel,
Mozaı̈ek, 1997. - 298 p. : ill. 1997. - 159 p. : ill. - (Parel ; 1997:1). ISBN 90-6822-432-8
ISBN 90-260-0930-5
HA-LAZ : 371.1 G-HAUT 1997
HA-LAZ : 372.85 G-JANS 1997
Bezit: Basisboek; werkschrift
Heckman, James J. - The sensitivity of
experimental impact estimates : evidence from
Janssens, H. - Parel : wereldoriëntatie voor het
the national JTPA study / James J. Heckman ;
vierde leerjaar / H. Janssens ; W. Vanhaeren. Jeffrey A. Smith. - Cambridge, Mass. :
Oostmalle : De Sikkel, 1995. - 147 p. : ill. National Bureau of Economic Research,
(Parel ; 1995:1). - Met: werkschrift;
1997. - 39 p. - (NBER working paper series ;
handleiding. - ISBN 90-260-0926-7
6105). - a
HA-LAZ : 372.85 G-JANS
href=”http://www.nber.org/papers/w6105” http://www.nber.org.papers/w6105
/a 1995
Bezit: Basiswerk; werkschrift; handleiding
UFSIA : MAG-T 91:6105
Kaldhol, Marit. - Vaarwel Rune / Marit Kaldhol ;
Hellmiss, Margot. - Naar het circus : allerlei
[vert.] Geerta Pluut. - 2e ed. - s.l. : Altamira,
4+ / Margot Hellmiss ; [ill.] Hildegard Müller. 1994. - ... : ill. - ISBN 90-6963-014-1
Tilburg : Zwijsen, 1996. - 32 p. : ill. - (Moet je
HA-LAZ : 839.3 G-KALD 1994
mij zien ; 1996:1). - ISBN 90-276-3053-4
Het
kan gewoon anders : de orthopedagogische
HA-LAZ : 373.1 G-HELL 1996
kwaliteit van de leraar / [edit.] H.O. den Dulk ;
Hest, van, Jos. - Feestverhalen / Jos van Hest ;
A.H. van Kooten. - Baarn : Intro, 1996. Saskia van der Valk ; [ill.] Sylvia Weve. 128 p. - (Speciaal onderwijs en
Haarlem : Gottmer, 1996. - 296 p. : ill. zorgverbreding ; 1996:3). ISBN 90-257-2845-6
ISBN 90-5574-053-5
HA-LAZ : 839.3 G-HEST 1996
HA-LAZ : 376 G-DULK 1996
Hondebrink, Gert. - Spiegelschrift : begrijpend
Kerkhoff, Anne. - Beroepsprofiel leraar NT2 /
lezen en begrijpend schrijven op de
Anne Kerkhoff ; Sjaak Kroon. - Tilburg :
basisschool / Gert Hondebrink ; Hans Stoffels ;
Katholieke Universiteit Brabant, IVA, 1997. [ill.] Coen de Kort. - Tilburg : Zwijsen, 1995. 63 p. - ISBN 90-6835-311-X
117 p. : ill. - (JSW-boek ; 7). UIA : DIKR 371.13 G-KERK 97
ISBN 90-276-3333-9
Kleef,
van, Margareth. - Knoop het in je oren :
HA-LAZ : 372.880.39 G-HOND 1995
Nederlandse taal voor kleuters in meertalige
Hoop, de, F. - Omgaan met (hoog)begaafde
groepen / Margareth van Kleef. - 4e ed. kinderen : een andere kijk op
Rotterdam : Het Projectbureau, 1994. - 296 p. :
(hoog)begaafdheid in school en gezin / F. de
ill. - Met: 12 audio-cassettes; kijkpltn;
Hoop ; J. Janson. - 2e ed. - Baarn : Intro,
woordkaarten (losbl.); luisterboek. 1996. - 112 p. - (Speciaal onderwijs en
ISBN 90-72585-70-4
zorgverbreding ; 1996:5). HA-LAZ : 372.880.39 G-KLEE 1994
ISBN 90-5574-075-6
<
<
>
>
< >
Bezit: Handleiding; luisterboek; kijkplaten; woordkaarten
HA-LAZ : 37.015.3 G-HOOP 1996
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Klein, M. - Praktische cursus nieuwe spelling /
M. Klein ; M. Visscher. - 2e ed. - Groningen :
Wolters-Noordhoff, 1996. - 161 p. - Met:
antwoordenboekje. - ISBN 90-01-47192-7
HA-LAZ : 372.880.39 G-KLEI 1996
Bezit: basiswerk; antwoordenboekje
Kockere, de, Geert. - De dans van de nar / Geert
de Kockere ; [ill.] Leopold Geysen. Wielsbeke : De Eenhoorn, 1994. - ... : ill. ISBN 90-73913-30-6
HA-LAZ : 839.3 G-KOCK 1994
Kockere, de, Geert. - Een straatje zonder eind /
Geert de Kockere ; [ill.] Carll Cneut. Wielsbeke : De Eenhoorn, 1997. - ... : ill. ISBN 90-739-13-65-9
HA-LAZ : 839.3 G-KOCK 1997
Krings, Frederique. - Het circus in : stap voor
stap / Frederique Krings ; [ill.] Daniel Bron. Doornik : Casterman, 1995. - 52 p. : ill. ISBN 90-303-1350-1
HA-LAZ : 79 G-KRIN 1995
Kuiper, Nannie. - Kiekeboe daar ben ik weer /
Nannie Kuiper ; [ill.] Tjong-Khing Thé. Amsterdam : Leopold, 1997. - 26 p. : ill. ISBN 90-258-3983-5
HA-LAZ : 839.3 G-KUIP 1997
Lamers, Th. - Praktische onderwijspsychologie /
drs. Th. Lamers. - 2e ed. - Groningen :
Wolters-Noordhoff, 1995. - 221 p. ISBN 90-01-52130-4
HA-LAZ : 37.015.3 G-LAME 1995
Langguth, Gerd. - Suche nach Sicherheiten : ein
Psychogramm der Deutschen / Gerd
Langguth. - Stuttgart : Deutsche
Verlags-Anstalt, 1994. - 312 p. ISBN 3-421-05002-3
HHA : D 301.151-LANG
Langley, Andrew. - De Romeinse tijd / Andrew
Langley. - Haarlem : Gottmer, 1997. - 32 p. :
ill. - (De krant van gisteren ; 1997:1). ISBN 90-257-2919-3
HA-LAZ : 937 G-LANG 1997
Language policy and political issues in
education / [edit.] Ruth Wodak ; David
Corson. - Dordrecht : Kluwer, 1997. - 266 p. (Encyclopedia of language and education ; 1). ISBN 0-7923-4713-7
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Language testing and assessment /
[edit.] Caroline Clapham ; David Corson. Dordrecht : Kluwer, 1997. - 352 p. (Encyclopedia of language and education ; 7). ISBN 0-7923-4702-1
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Leeson, Christine. - De eekhoorn die slim wilde
zijn / Christine Leeson ; [ill.] Joanne Moss. Zeewolde : De Eekhoorn, 1996. - ... : ill. ISBN 90-6056-578-9
HA-LAZ : 839.3 G-LEES 1996
Legendre, Philippe. - Groot tekenboek voor
beginners / Philippe Legendre ; [ill.] Mark de
Jongh ; Stanneke Wagenaar. - Doornik :
Casterman, 1994. - ... : ill. ISBN 90-303-1719-1
HA-LAZ : 74 G-LEGE 1994
Legendre, Philippe. - Groot tekenboek voor
beginners deel drie / Philippe Legendre. Doornik : Casterman, 1996. - 95 p. : ill. ISBN 90-303-1727-2
HA-LAZ : 74 G-LEGE 1996
3
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
Lem, van der, G.J. - Totale communicatie en
lezen / G.J. van der Lem ; C. Fortgens. - 1e
ed. - Twello : Van Tricht, 1996. - 262 p. ISBN 90-73460-26-3
HA-LAZ : 376 G-LEM 1996
Leonardo da Vinci in Vlaanderen op
kruissnelheid : statistieken, tendenzen en
projecten : een analyse van 3 jaar Leonardo da
Vinci Vlaanderen. - Brussel : Vlaams Leonardo
da Vinci-Agentschap, 1998. - 144 p.
LUC : 374.7 LEON 1998
Letschert, Jos. - Op verhaal komen : thematisch
onderwijs waarbij verhalen in het middelpunt
staan / Jos Letschert. - Tilburg : Zwijsen,
1995. - 127 p. : ill. - (JSW-boek ; 10). ISBN 90-276-3473-4
HA-LAZ : 372.880.39 G-LETS 1995
Lind, Mecka. - Kuk zoekt een man / Mecka
Lind ; [ill.] Lars Rudebjer ; [vert.] Griet van
Raemdonck. - 2e ed. - Leuven : Davidsfonds,
1997. - ... : ill. - ISBN 90-6565-733-9
HA-LAZ : 839.3 G-LIND 1997
Loots, Gerrit. - De berengroepen : leren leren
door spel en beweging / Gerrit Loots ; Erik
Verliefde ; An Boogemans. - Leuven : Acco,
1997. - 207 p. : ill. - ISBN 90-334-3818-6
HA-LAZ : 372.879 G-LOOT 1997
Luyn, van, Jan. - Een school : met mensen
onderweg / Jan van Luyn. - Leuven : Garant,
1994. - 159 p. - ISBN 90-5350-274-2
HA-LAZ : 37 G-LUYN 1994
McKee, David. - Elmer vindt een vriend / David
McKee. - 2e ed. - Heemstede : Altamira,
1996. - ... : ill. - ISBN 90-6963-312-4
HA-LAZ : 839.3 G-MCKE 1996
Millard, Anne. - Piramiden / Anne Millard. Bloemendaal : Gottmer, 1996. - 64 p. : ill. ISBN 90-257-2835-9
HA-LAZ : 931 G-MILL 1996
Mols, Pieter. - Kijken met kunst : een ideeënboek
voor tentoonstellingsbezoek / Pieter Mols ;
[ill.] Coen de Kort. - Tilburg : Zwijsen, 1994. 103 p. : ill. - (JSW-boek ; 3). ISBN 90-276-3130-1
HA-LAZ : 372.87 G-MOLS 1994
Munt slaan uit verandering : basisvorming en
autonomiseren van scholen / [edit.] Joukje van
den Berg ; Martin Broekema ; Jaap van
Lakerveld. - Leuven : Garant, 1995. - 96 p. ISBN 90-5350-342-0
HA-LAZ : 371.2 G-BERG 1995
Naar een nieuwe reken/wiskundedidactiek voor
de basisschool en de basiseducatie / [edit.] L.
Verschaffel ; E. de Corte. - Brussel :
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs, 1995. 258 p. - ISBN 90-334-3432-6
UFSIA : MAG-C 11903
Bezit: 1
Nederlands als tweede taal in het
basisonderwijs / [edit.] René Appel ; Folkert
Kuiken ; Anne Vermeer. - Amsterdam :
Meulenhoff, c.1997. - 176 p. : ill. ISBN 90-280-1782-8
UIA : DIKR 372.880.39 G-APPE 97
april 1998
Onderwijs aan kinderen met een
leerachterstand : een praktische leidraad in
het kader van Weer Samen Naar School /
[edit.] J.E.H. van Luit ; A. Meijer. - Baarn :
Intro, 1995. - 237 p. - (Speciaal onderwijs en
zorgverbreding ; 1995:3). ISBN 90-5574-054-3
HA-LAZ : 376 G-LUIT 1995
Os, van, Erik. - Dit boek is voor jou, het gaat
over mij : lezen 4+ / Erik van Os ;
[ill.] Marjolein Krijger. - Tilburg : Zwijsen,
1997. - ... : ill. - (Moet je mij zien ; 1997:1). ISBN 90-276-3769-5
HA-LAZ : 373.1 G-OS 1997
Parker, Steve. - Charles Darwin en de evolutie /
Steve Parker. - s.l. : Casterman, 1993. - 32 p. :
ill. - (Mijlpalen in de wetenschap ; 1993:1). ISBN 90-303-1803-1
HA-LAZ : 001 G-PARK 1993
Parker, Steve. - Marie Curie en het radium /
Steve Parker. - s.l. : Casterman, 1993. - 32 p. :
ill. - (Mijlpalen in de wetenschap ; 1993:2). ISBN 90-303-1804-X
HA-LAZ : 001 G-PARK 1993
Parker, Steve. - Thomas Edison en de
elektriciteit / Steve Parker. - s.l. : Casterman,
1993. - 32 p. : ill. - (Mijlpalen in de
wetenschap ; 1993:4). - ISBN 90-303-1802-3
HA-LAZ : 001 G-PARK 1993
Parker , Steve. - Galilei en het heelal / Steve
Parker . - s.l. : Casterman, 1993. - 32 p. : ill. (Mijlpalen in de wetenschap ; 1993:3). ISBN 90-303-1801-5
HA-LAZ : 001 G-PARK 1993
Pearson, Kit. - De hemel valt / Kit Pearson ;
[vert.] Nicolette Hoekmeijer ; [ill.] Patty
Backx. - Amsterdam : Jenny De Jonge, 1991. 306 p. : ill. - ISBN 90-73703-40-9
HA-LAZ : 839.3 G-PEAR 1991
Pilkington, Brian. - Kerstman gezocht / Brian
Pilkington ; [vert.] Detty Verreydt. - Leuven :
Davidsfonds, 1994. - ... : ill. ISBN 90-6565-643-X
HA-LAZ : 839.3 G-PILK 1994
Poelmans, P. - Toetsen in de onderwijspraktijk :
zelfstudiepakket : systematisch construeren,
afnemen en verwerken van toetsen : een
handleiding met voorbeelden uit de economie /
P. Poelmans ; R. Martens ; M. Valcke ; et al. Utrecht : Lemma, 1993. - 204 p. 1 losse bijl. ISBN 90-5189-267-5
UFSIA : LZ 371.25 G-POEL 93
*LUC : 371.25 POEL 1993
Powell, Anton. - De Griekse tijd / Anton Powell ;
Philip Steele. - Haarlem : Gottmer, 1997. 32 p. : ill. - (De krant van gisteren ; 1997:2). ISBN 90-257-2920-7
HA-LAZ : 938 G-POWE 1997
Ranst, van, E. - Levenshouding : sociale
opvoeding op de lagere school, handleiding /
[edit.] F. Cools ; E. van Ranst. - 2e ed. Leuven : Wolters, 1993. - 6 v. - Losbladig. ISBN 90-309-4675-X
HA-LAZ : 372.83 G-COOL 1993
Bezit: 1; 2; 3; 4; 5; 6
Rascal, -. - Kuikentje Roet / Rascal ; [ill.] Peter
Elliott. - Haarlem : Holland, 1997. - ... : ill. ISBN 90-251-0776-1
HA-LAZ : 839.3 G-RASC 1997
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Renne, -. - Ik heb een staart / Renne. - Hasselt :
Mozaı̈ek, 1997. - ... : ill. - (De natuur op
schoot ; 1997:2). - ISBN 90-6822-457-3
HA-LAZ : 372.857 G-RENN 1997
Renne, -. - Ik lijk op mijn mama / Renne. Hasselt : Mozaı̈ek, 1996. - ... : ill. - (De natuur
op schoot ; 1996:1). - ISBN 90-6822-433-6
HA-LAZ : 372.857 G-RENN 1996
Renne, -. - Papa is ander dan mama / Renne. Hasselt : Mozaı̈ek, 1997. - ... : ill. - (De natuur
op schoot ; 1997:1). - ISBN 90-6822-514-6
HA-LAZ : 372.857 G-RENN 1997
Research methods in language and education /
[edit.] Nancy H. Hornberger ; David Corson. Dordrecht : Kluwer, 1997. - 378 p. (Encyclopedia of language and education ; 8). ISBN 0-7923-4642-4
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Roddie, Shen. - Help mama, help : een lees- en
voelboek / Shen Roddie ; [ill.] Frances Cony. Amsterdam : Wildeboer, 1995. - ... : ill. ISBN 90-70661-62-4
HA-LAZ : 839.3 G-RODD 1995
Roddie, Shen. - Een kuiken met waterpokken :
een lees- en voelboek voor peuters / Shen
Roddie ; [ill.] Frances Cony. - 3e ed. Amsterdam : Wildeboer, 1996. - ... : ill. ISBN 90-70661-54-3
HA-LAZ : 839.3 G-RODD 1993
Rorije, Dineke. - In de hoek : ideeën voor
hoeken, opgedaan bij het werken aan een
ontwikkelings- en ervaringsgerichte praktijk /
Dineke Rorije ; Mirjam Harkema. - Nijmegen :
Berkhout, 1995. - 40 p. : ill. - Losbladig. ISBN 90-6310815-X
HA-LAZ : 371.3 G-RORI 1995
Rosamel, de, Godeleine. - Knutselen met klei /
Godeleine de Rosamel. - Doornik : Casterman,
1996. - 51 p. : ill. - (Knutselen ; 1996:1). ISBN 90-303-1619-5
HA-LAZ : 67 G-ROSA 1996
Rottiers, R. - Toegepaste wiskunde voor tso 1 /
R. Rottiers ; J. Casteels ; D. de Vos ; et al. s.l. : Wolters Plantyn, 1997. - 3 v. - (Delta T ;
1997:1). - Met: 2 werkboeken. ISBN 90-309-1661-3
HA-LAZ : 372.851 G-ROTT 1997
Bezit: basiswerk; werkboeken
Schröder, Ron. - Het beste boodschappenboek :
allerlei 4+ / Ron Schröder ; Marianne Busser ;
[ill.] Klaas Verplancke . - Tilburg : Zwijsen,
1997. - 27 p. : ill. - (Moet je mij zien ;
1997:2). - ISBN 90-276-3765-2
HA-LAZ : 373.1 G-SCHR 1997
Schröder, Ron. - Het letterwinkeltje : lezen 4+ /
Ron Schröder ; Marianne Busser ; [ill.] Ingrid
Godon. - Tilburg : Zwijsen, 1997. - 27 p. : ill. (Moet je mij zien ; 1997:4). ISBN 90-276-3764-4
HA-LAZ : 373.1 G-SCHR 1997
Schubert, Ingrid. - Sinterkerst / Ingrid Schubert ;
Dieter Schubert. - 2e ed. - Rotterdam :
Lemniscaat, 1990. - ... : ill. ISBN 90-6069-747-2
HA-LAZ : 839.3 G-SCHU 1990
4
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
Shaffer, John B.P. - Groepstherapie en
sensitivitytraining : een systematisch
overzicht / John B.P. Shaffer ; M. David
Galinsky. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1977. - 370 p. - (Sociale bibliotheek ;
1976:3). - ISBN 90-6001-351-4
HA-S : 301.151 G-SHAF 1977
*UFSIA : LZ 616.89 G-SHAF 76
*UFSIA : PS 301.51 G-SHAF 77
*UIA : DIKR 15 G-SHAF 76
*UIA : GEN 616.89 G-SHAF 76
Simpson, Judith. - Beroemde uitvindingen /
Judith Simpson. - Tielt : Lannoo, 1996. 64 p. : ill. - (Sesam junior ; 1996:6)
(Telescoop ; 1996:3). - ISBN 90-209-2559-8
HA-LAZ : 001 G-SIMP 1996
*SBA : D 593103
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand : sprookjes
voor jonge kinderen / [edit.] Maria van
Donkelaar ; [ill.] Sandra Klaassen. Rotterdam : Lemniscaat, 1996. - 156 p. : ill. ISBN 90-5637-044-8
HA-LAZ : 839.3 G-DONK 1996
Stuur, Addo. - Internet voor kinderen / Addo
Stuur. - Utrecht : Bruna Informatica, 1996. 168 p. : ill. - Met: CD-ROM. ISBN 90-229-3963-4
HA-LAZ : 372.862 G-STUU 1996
Bezit: Basiswerk; 1 CD–ROM
Stuur, Addo. - Knutselboek Windows 95 voor
kinderen : stap voor stap printen, knippen en
plakken / Addo Stuur. - Utrecht : Bruna
Informatica, 1996. - 236 p. : ill. I90-229-3938-3
HA-LAZ : 372.862 G-STUU 1996
Sweers, Wim. - Hoofdrekenen : een hoofdzaak :
hoofdrekenen in de basisschool / Wim
Sweers. - Tilburg : Zwijsen, 1996. - 141 p. :
ill. - (JSW-boek ; 11). - ISBN 90-276-3474-2
HA-LAZ : 372.851 G-SWEE 1996
Tal rijk : wiskunde voor de basisschool,
leerboek / [edit.] Bernard van Puyvelde ;
Gabriël Tersago ; [ill.] Ingrid Godon. - 4e ed. Leuven : Wolters, 1994. - 11 v. : ill. ISBN 90-309-7900-3
HA-LAZ : 372.851 G-PUY 1994
Bezit: 1; 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 4b; 5a; 5b; 6a; 6b
Tal rijk : wiskunde voor de basisschool,
onthoudbladen / [edit.] Bernard van Puyvelde ;
Gabriël Tersago. - 2e ed. - Leuven : Wolters,
1996. - 68 p. : ill. - ISBN 90-309-7938-0
HA-LAZ : 372.851 G-PUYV 1996
Bezit: 5; 6
Tarsky, Sue. - Werk aan de wolkenkrabber / Sue
Tarsky ; [ill.] Alex Ayliffe. - Bloemendaal :
Gottmer, 1997. - ... : ill. - ISBN 90-257-2925-8
HA-LAZ : 371.3 G-TARS 1997
Teusen, Gertrud. - Knutselen voor de
kerstdagen / Gertrud Teusen ; Cornelia
Netolitzky. - Doornik : Casterman, 1990. 47 p. : ill. - (Knutselen ; 1990:1). ISBN 90-303-1599-7
HA-LAZ : 67 G-TEUS 1990
Theulet-Luzié, Bernadette. - Knutseltips voor
kerst / Bernadette Theulet-Luzié. - Doornik :
Casterman, 1997. - 49 p. : ill. - (Knutseltips ;
1997:1). - ISBN 90-303-1732-9
HA-LAZ : 67 G-THEU 1997
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
april 1998
Theulet-Luzié, Bernadette. - Knutseltips voor
maskers / Bernadette Theulet-Luzié. Doornik : Casterman, 1996. - 49 p. : ill. (Knutseltips ; 1996:2). - ISBN 90-303-1617-9
HA-LAZ : 67 G-THEU 1996
Thomas, Valerie. - Hennie de Heks in de
sneeuw / Valerie Thomas ; [ill.] Paul Korky. Amsterdam : Sjaloom, 1996. - ... : ill. ISBN 90-6249-271-1
HA-LAZ : 839.3 G-KORK 1996
Thompson, Richard. - Aan het eind van de
regenboog : verhalen om te vertellen en te
tekenen / Richard Thompson ; [vert.] Karin
Vanpoucke. - Hasselt : Clavis, 1995. - 99 p. :
ill. - ISBN 90-6822-366-6
HA-LAZ : 839.3 G-THOM 1995
Thomson, Ruth. - Ben jij het al ? Ongesteld zijn,
alle feiten op een rijtje / Ruth Thomson. - 2e
ed. - Hasselt : Mozaı̈ek, 1997. - 99 p. : ill. ISBN 90-6822-333-X
HA-LAZ : 372.83 G-THOM 1997
Tops, L. - Theoretische mechanica 1 / L. Tops ;
R. Faes ; R. Manteleers ; [edit.] J. Cuppens ; H.
Saeys. - Brugge : Die Keure, 1989. - 255 p. :
ill. - ISBN 90-6200-312-5
HA-LAZ : 372.853 G-CUPP 1993
Toren, H. - Niet alle kinderen gaan naar de
basisschool : deel A / H. Toren ; L.C. Stilma ;
H. Menkveld ; et al. - 9e ed. - Nijkerk : Intro,
1993. - 182 p. - (Speciaal onderwijs en
zorgverbreding ; 1993:2). - Met: deel B. ISBN 90-266-6156-8
HA-LAZ : 376 G-TORE 1993
De toren van babbel : leerlingenboek derde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1997. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1997:1). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0655-7
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1995
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek eerste
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1995. - 3 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1995:1). - Met: 3
handleidingen; 3 werkboeken. ISBN 90-301-0643-3
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1995
Bezit: vol(s) A–C; 3 handleidingen; 3 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek tweede
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:1). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0652-2
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek vierde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:2). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0678-6
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek vijfde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:3). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0689-1
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek zesde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:4). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0700-6
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
Université libre de Bruxelles. Institut de
sociologie Solvay. Semaine sociale
universitaire [26: 1957]. - L’enseignement,
institution sociale / Université libre de
Bruxelles. Institut de sociologie Solvay.
Semaine sociale universitaire [26: 1957]. Bruxelles, 1957. - 358 p.
UIA : BC-B 9295
*HHA : MAG 67.6.055
*RUCA : CBM-D 1119
*SBA : E 95003:26
Vandenbroeke, Chris. - Wie zal dat betalen? De
financiering van het onderwijs in Vlaanderen /
Chris Vandenbroeke. - Brussel : Vlaams
Nationaal Studiecentrum, 1992. - 79 p.
UFSIA : MAG-B 39632
Vandewalle, E. - Europa / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1995:2). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-100-7
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Bezit: basisboek; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - Geld / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1995:4). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-101-5
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - De krant / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1995:3). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-1597
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - Het milieu / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1994. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1994:1). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-083-3
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1994
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - Sport / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1995:1). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-1228
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - Storm / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1996. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1996:1). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-128-7
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1996
Bezit: basiswerk; docentenhandleiding
5
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
Vlieger, de, Evelien. - Lekker brood : het hoe,
wat en waarom van brood / Evelien de Vlieger ;
[ill.] Martine Decroos. - Hasselt : Clavis,
1997. - 29 p. : ill. - ISBN 90-6822-443-3
HA-LAZ : 372.85 G-VLIE 1997
Volder-Truyens, de, P. - Milieu kleuters :
handleiding / P. de Volder-Truyens. - 5e ed. Kapellen : De Sikkel, 1987. - 319 p. : ill. ISBN 90-260-0381-1
HA-LAZ : 371.3 G-VOLD 1987
Voorbij, Jan. - Zicht op geschiedenis :
praktijkboek voor de historische vorming op de
basisschool / Jan Voorbij ; [ill.] Coen de Kort. Tilburg : Zwijsen, 1994. - 119 p. : ill. (JSW-boek ; 5). - ISBN 90-276-3331-2
HA-LAZ : 372.893 G-VOOR 1994
Vos, Erik. - Verhalend ontwerpen : een
draaiboek / Erik Vos ; Peter Dekkers. Groningen : Wolters-Noordhoff, 1994. 176 p. : ill. - ISBN 90-01-20319-1
HA-LAZ : 372.880.39 G-VOS 1994
Weerdt, de, Roger. - Machtig 1 : getallenleer /
Roger de Weerdt ; Rony Mathyssen ; Guido
van Inderdael ; et al. ; [edit.] Rik Verhulst. Antwerpen : Standaard , 1997. - 307 p. (Wiskunde in perspectief ; 1997:1). ISBN 90-02-17329-6
HA-LAZ : 372.851 G-WEER 1997
Weerdt, de, Roger. - Machtig 1 : meetkunde /
Roger de Weerdt ; Rony Mathyssen ; Guido
van Inderdael ; et al. ; [edit.] Rik Verhulst. Antwerpen : Standaard , 1997. - 239 p. (Wiskunde in perspectief ; 1997:2). ISBN 90-02-17455-1
HA-LAZ : 372.851 G-WEER 1997
Westerman, Wim. - Met feest naar school :
aandacht voor feesten in de bovenbouw / Wim
Westerman. - Tilburg : Zwijsen, 1994. - 84 p. :
ill. - ISBN 90-276-3131-X
HA-LAZ : 372.83 G-WEST 1994
Wij zijn niet dom : praktische tips van en voor
leerlingen met leerstoornissen / [edit.] Pamela
Maniet-Bellerman ; Mia De
Scheirder-Desmet. - 2e ed. - Leuven : Garant,
1997. - 256 p. : ill. - ISBN 90-5350-540-7
HA-LAZ : 37.015.3 G-MANI 1997
Wille, Riet. - Als de koeien bloeien / Riet Wille ;
[ill.] Kristien Aertssen. - Averbode : Altiora,
1994. - ... : ill. - ISBN 90-317-1027-X
HA-LAZ : 839.3 G-WILL 1994
Wille, Riet. - De deur is moe : verzen op een
kier / Riet Wille ; [ill.] Kristien Aertssen. Averbode : Altiora, 1997. - 44 p. : ill. ISBN 90-317-1305-8
HA-LAZ : 839.3 G-WILL 1997
Wille, Riet. - Flore Flodder / Riet Wille ;
[ill.] Klaas Verplancke. - Averbode : Altiora,
1996. - 100 p. : ill. - ISBN 90-317-1214-0
HA-LAZ : 839.3 G-WILL 1996
Winnubst, Johan. - Tijd voor tijd :
onderwijssuggesties rondom tijd / Johan
Winnubst. - Tilburg : Zwijsen, 1996. - 89 p. :
ill. - (JSW-boek ; 12). - ISBN 90-276-3475-0
HA-LAZ : 372.85 G-WINN 1996
De witte olifant : sprookjes uit Azië. - Leuven :
Infodok, 1990. - 87 p. : ill. ISBN 90-6565-421-6
HA-LAZ : 895 G-WITT 1990
Woltjer, G. - Hoe ga je om met kinderen op
school ? Praktische vaardigheden / G. Woltjer ;
H. Janssens. - Groningen : Wolters-Noordhoff,
1984. - 160 p. - ISBN 90-01-95740-4
HA-LAZ : 37.015.3 G-WOLT 1984
Zo was het bij Columbus / [edit.] Jaap Deinema. Alphen aan den Rijn : De Hoeve, 1988. 64 p. : ill. - (Zo was het ; 1988:2). ISBN 90-6113-463-3
HA-LAZ : 93 F 4:1988,2
Zo was het in de middeleeuwen / [edit.] Jaap
Deinema. - Alphen aan den Rijn : De Hoeve,
1988. - 64 p. : ill. - (Zo was het ; 1988:4). ISBN 90-6113-466-8
HA-LAZ : 93 F 4:1988,4
Zo was het in het Oude Griekenland /
[edit.] Laurens van Mastrigt. - Alphen aan den
Rijn : De Hoeve, 1988. - 64 p. : ill. - (Zo was
het ; 1988:3). - ISBN 90-6113-465-X
HA-LAZ : 938 F 4:1988,3
Zo was het tijdens de industriële revolutie /
[edit.] Ron de Heer ; [vert.] Peter van
Nieuwkoop. - Alphen aan den Rijn : De
Hoeve, 1988. - 64 p. : ill. - (Zo was het ;
1988:1). - ISBN 90-6113-467-6
HA-LAZ : 93 F 4:1988,1
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
37.009: Geschiedenis van de
pedagogiek
Py, Gilbert. - Rousseau et les éducateurs : étude
sur la fortune des idées pédagogiques de
Jean-Jacques Rousseau en France et en
Europe au 18e siècle / Gilbert Py. - Oxford :
Voltaire Foundation, 1997. - 624 p. - (Studies
on Voltaire and the eighteenth century ; 356). ISBN 0-7294-0556-7
UFSIA : ROM 84 E-VOLT 356
Rheeden, van, Herbert. - Om de vorm / Herbert
van Rheeden. - Amsterdam : SUA, 1989. 197 p. : ill. - ISBN 90-6222-188-2
SBA : 603786
Rijckevorsel, van, Laetitia M.L. - Een wereld
apart : geschiedenis van het Sacré-Coeur in
Nederland / Laetitia M.L. van Rijckevorsel. Hilversum : Verloren, 1996. - 182 p. : ill. ISBN 90-6550-534-2
UFSIA : RG 2138 D 24
*SBA : 597418
Universities in early modern Europe
(1500-1800) / [edit.] Hilde de
Ridder-Symoens. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1996. - 693 p. - (A history of
the university in Europe ; 2). ISBN 0-521-36106-0
LUC : 378 HIST 1997
*SBA : 599105:2
*UFSIA : LZ 378 L-EUR-RIDD 92:2
*UIA : BC 378 L-EUR-RIDD 92
371.3: Didactiek
Abegg, Birgit. - 100 Briefe Deutsch für Export
und Import / Birgit Abegg. - Berlin :
Langenscheidt, 1997. - 160 p. (Langenscheidts Musterbriefe ; 1997:1). ISBN 3-468-41112-X
HA-H : 803.0 G-ABEG 1997
*RUCA : KREME
april 1998
Algemene Werkgroep Kunstzinnige Vorming,
-. - Kunst werkt : praktische uitwerkingen voor
korte kunstzinnige activiteiten / Algemene
Werkgroep Kunstzinnige Vorming. - Tilburg :
Zwijsen, 1995. - 86 p. : ill. - (JSW-boek ; 9). ISBN 90-276-3472-6
HA-LAZ : 372.87 G-ALGE 1995
Ander spel : speel anders dan anders /
[edit.] Jeanette van de Meer ; Peter Bakker ; et
al. ; [ill.] Pansy de Klijn. - 3e ed. - Den Haag :
Janzeuven, 1992. - 60 p. : ill. ISBN 90-71381-08-0
HA-LAZ : 79 G-MEER 1992
Appels, K. - Simulatiespelen : methodiek en
didactiek van een onderwijs- en
vormingsactiviteit / K. Appels. - Deventer,
1974. - 200 p. : ill. - (Sociale bibliotheek ;
1974:4). - ISBN 9060012801
HA-S : 371.31 G-APPE 1974
*LUC : 371.31 APPE 1974
*RUCA : CB 37 M-B 17 883
*UIA : DIKR 371.31 G-APPE 74
Babiniotis, G. - Elliniki glossa : engiridio
didaskalias tis ellinikis glossas os defteris
(xenis) glossas / G. Babiniotis. - 7e ed. Athina : Idryma Meleton Lambraki, 1995. 455 p. - (Ekpedeftikon ekdoseon ; 1997:1). ISBN 960-370-048-7
RUCA : L 807.74 M-B 40.565
Ballart, Elisabet. - Ik leer klok kijken / Elisabet
Ballart ; [ill.] Roser Capdevila. - Doornik :
Casterman, 1995. - 45 p. : ill. ISBN 90-303-1199-1
HA-LAZ : 371.3 G-BALL 1995
Barrera y Vidal, A. - Problemas actuales en la
enseñanza del español como lengua
extranjera : gramática, pragmática,
vocabulario y cultura : actas de los seminarios
celebrados en las Universidades de Mons (11
de marzo de 1995) y de Amberes (13 de mayo
de 1995) / A. Barrera y Vidal ; L. Behiels ;
[edit.] Robert A. Verdonk ; et al. - Deurne :
Wolters, 1997. - 105 p. - ISBN 90-309-0270-1
UFSIA : MAG-B 39472
*UFSIA : ROM 372.880.6 G-JIME 97
Beeldwoordenboek : multimedia-editie. Antwerpen : Standaard, 1997. - 1 losse
handleiding. - Compact disk. ISBN 90-7556646-8
SBA : D 603714
Beresford, Cynthia. - Business communication :
practical written English for the modern
business world / Cynthia Beresford. - London :
BBC, 1984. - 112 p. - ISBN 0-946675-71-6
LUC : 802.0 BERE 1984
*UIA : DIKR - DECO
Bilingual education / [edit.] Jim Cummins ;
David Corson. - Dordrecht : Kluwer, 1997. 319 p. - (Encyclopedia of language and
education ; 5). - ISBN 0-7923-4806-0
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Billiet, Daniel. - Vijf vuurstokkies / Daniel
Billiet ; [ill.] Marjolein Pottie. - Mechelen :
Bakermat, 1997. - 33 p. : ill. ISBN 90-5461-131-6
HA-LAZ : 839.3 G-BILL 1997
Bischops, Klaus. - 800 tips voor sport en spel :
sportieve spelletjes voor binnen en buiten /
Klaus Bischops ; Weinz-Willi Gerards ;
[edit.] Bert Boetes . - Nijkerk : Intro, 1989. 140 p. : ill. - ISBN 90-266-1921-9
6
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
HA-LAZ : 79 G-BISC 1989
Block, de, Alfred. - Inleiding tot de algemene
didactiek / Alfred de Block ; Johan Heene. - 2e
ed. - Antwerpen : Standaard, 1997. - 392 p. ISBN 90-02-17-522-1
HHA : LZ 371.3 G-BLOC 1997
Bode, de, Ann. - Bang voor de bende / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:1). ISBN 90-306-2540-6
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Ik ben er ook nog / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:5). ISBN 90-306-2541-4
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Een kind van ver / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:4). ISBN 90-306-2539-2
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Ridders in mijn bloed / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:2). ISBN 90-306-2543-0
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Waar is mama ? / Ann de Bode ;
[ill.] Rien Broere. - Lier : Van In, 1997. 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:3). ISBN 90-306-2542-2
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1977
Een boek vol cijfers : rekenen 5#. - Tilburg :
Zwijsen, 1996. - ... : ill. - (Moet je mij zien ;
1996:3). - ISBN 90-276-3058-5
HA-LAZ : 373.1 G-BOEK 1996
Een boek vol letters : lezen 5#. - Tilburg :
Zwijsen, 1995. - ... : ill. - (Moet je mij zien ;
1995:1). - ISBN 90-276-3429-7
HA-LAZ : 373.1 G-BOEK 1995
Boers, Marieke. - Laat wat van je horen :
Nederlandse taal voor kleuters in meertalige
groepen / Marieke Boers ; Margareth van
Kleef. - 4e ed. - Rotterdam : Het Projectbureau,
1994. - 300 p. : ill. - Met: 9 audio-cassettes;
luisterboek; kijkplaten; praatplaten (losbl.). ISBN 90-72585-66-6
HA-LAZ : 372.880.39 G-BOER 1994
Bezit: Handleiding; luisterboek; kijkplaten
Bossche, van den, F. - Wegwijzer voor gezond
trainen / Dr. F. van den Bossche. - Gent :
Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding,
1988. - 219 p. : ill. - (Monografieën voor
Lichamelijke Opvoeding ; 18). ISBN 90-70870-14-2
HA-LAZ : 79 G-BOSS 1988
Bruyland, Yolande. - Wiskunde vandaag 1 :
handleiding / Yolande Bruyland ; Robert de
Cock ; Carlos de Leersnijder ; et al. - Kapellen :
Pelckmans, 1997. - 333 p. - (Wiskunde
vandaag ; 1997:1). - ISBN 90-289-2397-7
HA-LAZ : 372.851 G-BRUY 1997
Bruyland, Yolande. - Wiskunde vandaag 1a :
getallen / Yolande Bruyland ; Robert de Cock ;
Carlos de Leersnijder ; et al. - Kapellen :
Pelckmans, 1997. - 328 p. - (Wiskunde
vandaag ; 1997:2). - ISBN 90-289-2395-0
HA-LAZ : 372.851 G-BRUY 1997
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
april 1998
Bruyland, Yolande. - Wiskunde vandaag 1B :
meetkunde / Yolande Bruyland ; Robert de
Cock ; Carlos de Leersnijder ; et al. - Kapellen :
Pelckmans, 1997. - 251 p. - (Wiskunde
vandaag ; 1997:3). - ISBN 90-289-2396-9
HA-LAZ : 372.851 G-BRUY 1997
Buekers, Mart. - Jeugdvolleybal : over de
efficiëntie van de aangepaste spelvormen /
Mart Buekers ; Bart Billiet. - Leuven : Acco,
1997. - 120 p. : ill. - ISBN 90-334-3831-3
HA-LAZ : 79 G-BUEK 1997
Canta, Lillo. - Rubens / Lillo Canta. - Leuven :
Davidsfonds, 1993. - 33 p. : ill. - (Kunst voor
kinderen ; 1993:1). - ISBN 90-6565-517-4
HA-LAZ : 75 G-CANT 1993
Caragea, Mioara. - Antologia do conto
português contemporâneo : exercı́cios e
comentários / Mioara Caragea. - Lisboa :
Publicações universitárias portuguesas, 1996. 243 p. - ISBN 972-8337-01-9
RUCA : L 869.0 M-B 40.572
Carette, Ivan. - Statistiek in modules : een
niet-wiskundige aanpak voor het HOBU / Ivan
Carette ; Carine Feryn-Patfoort. - 2e ed. Leuven : Wolters, 1990. - 189 p. ISBN 90-309-7625-X
HA-IA : 519.2 G-CARE 1990
*LUC : 519.2 CARE 1990
*RUCA : BFG-HOUVE
*RUCA : CBG 519 M-B 40.297
*RUCA : CBG 519 N 114
Cases of assessment in mathematics education :
an ICMI study / [edit.] Mogens Niss. Dordrecht : Kluwer, 1993. - 220 p. ISBN 0-7923-2089-1
UIA : DIKR 372.851 G-NISS 93
Cassina, Elena. - Ik leer luisteren naar muziek /
Elena Cassina ; [ill.] Roser Capdevila ;
[vert.] Pieter van Oudheusden. - Doornik :
Casterman, 1996. - 43 p. : ill. ISBN 90-303-1198-3
HA-LAZ : 371.3 G-CASS 1996
Castermans, J. - Speelleerhoeken in de lagere
school / J. Castermans ; A. van de Velde. - 2e
ed. - Oostmalle : De Sikkel, 1995. - 72 p. : ill. ISBN 90-260-0893-7
HA-LAZ : 371.3 G-CAST 1995
Claessens, S. - Stairway to English 1 : student’s
book / S. Claessens ; S. Hargreaves ; et al. ;
[ill.] Nancy Bens. - Oostmalle : De Sikkel,
1997. - 148 p. : ill. - Met: workbook. ISBN 90-260-3541-1
HA-LAZ : 372.880.20 G-CLAE 1997
Bezit: Student’s book; workbook
Clippeleyr, G. - Jaarplanning : theorie en
praktijkmodellen, bewegingsopvoeding op de
lagere school / G. Clippeleyr ; Lieve de
Valck. - 3e ed. - Acco : Leuven, 1994. 119 p. - ISBN 90-334-3032-0
HA-LAZ : 372.897 G-CLIP 1994
Coppieters, A. - Bedrijven : boekhouden en
beleid / A. Coppieters ; J. Houben ; L.
Mondelaers ; et al. - 2e ed. - Leuven : Wolters,
1996. - 2 v. - (Economie ook voor jou ;
1996:1). - ISBN 90-309-1882-9
HHA : LZ 372.833 Y-COPP 1996
Bezit: 2
Cotton, David. - Keys to management / David
Cotton. - London : Unwin Hyman, 1988. 224 p. : ill. - ISBN 0-7135-2744-7
LUC : 658.01 COTT 1988
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
*UIA : DIKR 372.880.20 Y-COTT 88
Cuvelier, Ferdinand. - Sociaal vaardig ? Lieve
deugd : gids voor de basisschool / Ferdinand
Cuvelier ; Annie van Steen-Debue ; et al. ;
[ill.] Kristien Berings. - Brugge : Die Keure,
1997. - 167 p. : ill. - ISBN 90-6200-899-2
HA-LAZ : 372.83 G-CUVE 1997
Decoo, Wilfried. - Eventail-junior 2000 : 2 /
Wilfried Decoo ; Eric Preckler ; [ill.] Roger de
Klerk ; [muz.] Michaël de Cock. - 1e ed. Lier : Van In, 1997. - 239 p. : ill. - Met: cahier
de travail; handleiding; CD. ISBN 90-306-2491-4
HA-LAZ : 372.880.4 G-DECO 1997
Bezit: Basiswerk; cahier de travail; handleiding; 1 CD
Dekkers, Peter. - Onderwijs in stellen :
onderwijs in stellen voor de midden- en
bovenbouw / Peter Dekkers ; [ill.] Coen de
Kort. - Tilburg : Zwijsen, 1994. - 108 p. : ill. (JSW-boek ; 2). - ISBN 90-276-3129-8
HA-LAZ : 372.880.39 G-DEKK 1994
Deneffe, G. - Stelselmatige anatomie van de
mens 2 : Angiologie, Periferisch zenuwstelstel,
Zintuigen / Prof. Dr. G. Deneffe. - Leuven :
Acco, 1997. - 98 p. - (Stelselmatige anatomie
van de mens ; 2). - ISBN 90-334-0166-5
HA-LAZ : 611 G-DENE 1997
Deneffe, G. - Stelselmatige anatomie van de
mens 1 : Osteologie, Syndesmologie,
Myologie / Prof.Dr. G. Deneffe. - Leuven :
Acco, 1997. - 172 p. - (Stelselmatige anatomie
van de mens ; 1). - ISBN 90-334-0165-7
HA-LAZ : 611 G-DENE 1997
Dietrichs, Espen. - Doorzie het menselijk
lichaam / Espen Dietrichs ; Petter Hurlen ; Kari
C. Toverud. - 2e ed. - Leiden : Spruyt, Van
Mantgem & De Does, 1992. - 96 p. : ill. - Met:
werkboek. - ISBN 90-238-2550-0
HA-LAZ : 372.851 G-DIET 1992
Bezit: Basiswerk; werkboek
Driessen, Iny. - Berg op : kruisweg op
kindermaat : leerlingenboekje / Iny Driessen ;
Lieven Desmet ; [ill.] Tini Bauters. Antwerpen : Kerk en Leven, 1997. - 32 p. Met: illustratieboekje
SBA : D 603777
Bezit: Basiswerk; illustratieboekje
Edwards, Anthony Davies. - Investigating
classroom talk / Anthony Davies Edwards ;
David P.G. Westgate. - 2e ed. - London :
Falmer, 1994. - 203 p. - (Social research and
educational studies series ; 13). ISBN 0-7507-0325-3
UFSIA : Germ
Encyclopedia of language and education /
[edit.] David Corson. - Dordrecht : Kluwer,
1997. - 8 v. - ISBN 0-7923-4596-7
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Eraly, L. - Geogenie standaard aardrijkskunde 1
& 2 / L. Eraly ; V. Gaeremynck ; P.
Hindryckx. - 1e ed. - Antwerpen : Standaard,
1997. - 160 p. : ill. - (Geogenie standaard
aardrijkskunde 1&2 ; 1997:1). - Met:
werkboek 1
HA-LAZ : 372.891 G-ERAL 1997
Bezit: basiswerk; werkboek 1
De Europese Middeleeuwen / [edit.] R. de
Keyser ; W. Dupon. - Brussel :
BRT-Instructieve Omroep, 1986. - 77 p. : ill.
HA-LAZ : 372.893 G-KEYS 1986
7
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
Fastré, L. - Business Class 3 : optie handel 4e
jaar / L. Fastré ; J. Umans. - 2e ed. - Deurne :
Plantyn, 1996. - 566 p. - ISBN 90-301-6198-1
HHA : LZ 372.833 Y-FAST 1996
Ferenbach, Magda. - Wörter zur Wahl :
Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes /
Magda Ferenbach ; Ingrid Schüssler. München : Klett, 1996. - 158 p. ISBN 3-12-558200-8
UFSIA : Germ
Fisher, Nick. - Is hij wel lang genoeg ? / Nick
Fisher ; [ill.] Peter Goossens. - Hasselt :
Mozaı̈ek, 1997. - 126 p. : ill. ISBN 90-6822-464-6
HA-LAZ : 372.83 G-FISH 1997
Fraeters, Han. - Learning about
videoconferencing / Han Fraeters ;
[medew.] Sally Reynolds ; Mathy Vanbuel. Leuven : KUL, 1997. - 113 p.; videocassette. Videocassette. - ISBN 90-6186-828-9
LUC : 371.333 FRAE 1997
Bezit: Basiswerk; videocassette
Videocassette in lokaal E4
Gaillard, Bénédicte. - Le Français de A à Z /
Bénédicte Gaillard. - Paris : Hatier, 1997. 384 p. - ISBN 2-218-71809-X
UFSIA : ROM 372.880.4 Y-GAIL 95
Gids voor het basisonderwijs. - Diegem :
Kluwer, 1985-. - Losbladig; met supplement:
In de klas, &: Leermiddelengids
UIA : DIKR 373.3 L-B-GIDS 85
Bezit: 1–5; In de klas; Leermiddelengids vol. 1
Gilté, Eddy. - Wiskunde rondom 1 : levensechte
wiskunde voor de B-stroom / Eddy Gilté ; Miet
Schepens. - Kapellen : Pelckmans, 1997. 2 v. - Met: Handleiding. - ISBN 90-289-2398-5
HA-LAZ : 372.851 G-GILT 1997
Bezit: basiswerk; handleiding
González Mangas, Gaspar. - Técnicas de
conversación telefónica / Gaspar González
Mangas ; Carmen Marcos de la Losa. Madrid : Edelsa, 1998. - 2 v. - (E.L.E. : mundo
profesional ; 1998:1). - Met: audiocassette. ISBN 84-7711-184-7
RUCA : L 806.0 M-B 40.579
Bezit: Basiswerk
Graver, B.D. - Advanced English practice / B.D.
Graver. - London : Oxford University Press,
1966. - 195 p.
UIA : DIKR 372.880.20 Y-GRAVE 66
Grobben, T. - Getallenleer 1.1 / T. Grobben ; G.
Jacobs ; L. Kuppens. - s.l. : Wolters Plantyn,
1997. - 225 p. - (Wiskunde 2000 ; 1997:1). ISBN 90-301-6273-2
HA-LAZ : 372.851 G-GROB 1997
Hämäläinen, Eila. - Aletaan! Suomen kielen
oppikirja vasta-alkajille / Eila Hämäläinen. 12e ed. - Helsinki : Helsingin yliopiston
suomen kielen laitos, 1997. - 196 p. ISBN 951-45-6974-1
RUCA : L 809.454.1 M-B 40.769
Hämäläinen, Eila. - Harjoitellaan!
Lisäharjoituksia aletaan!-Kirjaan / Eila
Hämäläinen ; Salli-Marja Bessonoff. - 9e ed. Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen
laitos, 1997. - 283 p. - ISBN 951-45-5974-6
RUCA : L 809.454.1 M-B 40.768
april 1998
Hämäläinen, Eila. - Suomen harjoituksia / Eila
Hämäläinen. - 7e ed. - Helsinki : Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, 1993. - 8 v. - Met: 7
audiocassettes
RUCA : L-LABO
Bezit: Basiswerk ; Audiocassette 1–7
Helsen, van, Marcel. - Berg op : kruisweg op
kindermaat : handreiking / Marcel van
Helsen ; Lieven Desmet ; [medew.] Stef
Desodt ; [ill.] Tini Bauters. - Antwerpen : Kerk
en Leven, 1997. - 25 p. : ill.
SBA : D 603778
Hest, van, Jos. - Feestverhalen / Jos van Hest ;
Saskia van der Valk ; [ill.] Sylvia Weve. Haarlem : Gottmer, 1996. - 296 p. : ill. ISBN 90-257-2845-6
HA-LAZ : 839.3 G-HEST 1996
Hondebrink, Gert. - Spiegelschrift : begrijpend
lezen en begrijpend schrijven op de
basisschool / Gert Hondebrink ; Hans Stoffels ;
[ill.] Coen de Kort. - Tilburg : Zwijsen, 1995. 117 p. : ill. - (JSW-boek ; 7). ISBN 90-276-3333-9
HA-LAZ : 372.880.39 G-HOND 1995
Instructie in de les lichamelijke opvoeding /
[edit.] Pol Rowe. - Leuven : Acco, 1997. 173 p. : ill. - (Praxis bewegingsopvoeding ;
14). - ISBN 90-334-3833-X
HA-LAZ : 372.897 G-ROWE 1997
Investigations into assessment in mathematics
education : an ICMI study / [edit.] Mogens
Niss. - Dordrecht : Kluwer, 1993. - 270 p. :
ill. - ISBN 0-7923-2095-6
UIA : DIKR 372.851 G-NISS 93
Janssens, H. - Parel : wereldoriëntatie voor het
derde leerjaar / H. Janssens ; W. Vanhaeren ;
met: werkschrift. - Oostmalle : De Sikkel,
1997. - 159 p. : ill. - (Parel ; 1997:1). ISBN 90-260-0930-5
HA-LAZ : 372.85 G-JANS 1997
Bezit: Basisboek; werkschrift
Janssens, H. - Parel : wereldoriëntatie voor het
vierde leerjaar / H. Janssens ; W. Vanhaeren. Oostmalle : De Sikkel, 1995. - 147 p. : ill. (Parel ; 1995:1). - Met: werkschrift;
handleiding. - ISBN 90-260-0926-7
HA-LAZ : 372.85 G-JANS 1995
Bezit: Basiswerk; werkschrift; handleiding
Jonckheere, Karel. - Kinderen met krekelstem en
andere gedichten / Karel Jonckheere ;
[edit.] Denise Deketelaere. - Brussel, 1976. 76 p. - (Cursorisch lezen ; 1976:3). ISBN 9022305503
UFSIA : MAG-B 39646
*SBA : 557121
*UIA : DIKR 839.3 F-CLE:1976 JONC
Kerkhoff, Anne. - Beroepsprofiel leraar NT2 /
Anne Kerkhoff ; Sjaak Kroon. - Tilburg :
Katholieke Universiteit Brabant, IVA, 1997. 63 p. - ISBN 90-6835-311-X
UIA : DIKR 371.13 G-KERK 97
Kleef, van, Margareth. - Knoop het in je oren :
Nederlandse taal voor kleuters in meertalige
groepen / Margareth van Kleef. - 4e ed. Rotterdam : Het Projectbureau, 1994. - 296 p. :
ill. - Met: 12 audio-cassettes; kijkpltn;
woordkaarten (losbl.); luisterboek. ISBN 90-72585-70-4
HA-LAZ : 372.880.39 G-KLEE 1994
Bezit: Handleiding; luisterboek; kijkplaten; woordkaarten
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Klein, M. - Praktische cursus nieuwe spelling /
M. Klein ; M. Visscher. - 2e ed. - Groningen :
Wolters-Noordhoff, 1996. - 161 p. - Met:
antwoordenboekje. - ISBN 90-01-47192-7
HA-LAZ : 372.880.39 G-KLEI 1996
Bezit: basiswerk; antwoordenboekje
Knowledge about language / [edit.] Leo van
Lier ; David Corson. - Dordrecht : Kluwer,
1997. - 286 p. - (Encyclopedia of language and
education ; 6). - ISBN 0-7923-4641-6
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Kockere, de, Geert. - De dans van de nar / Geert
de Kockere ; [ill.] Leopold Geysen. Wielsbeke : De Eenhoorn, 1994. - ... : ill. ISBN 90-73913-30-6
HA-LAZ : 839.3 G-KOCK 1994
Kockere, de, Geert. - Een straatje zonder eind /
Geert de Kockere ; [ill.] Carll Cneut. Wielsbeke : De Eenhoorn, 1997. - ... : ill. ISBN 90-739-13-65-9
HA-LAZ : 839.3 G-KOCK 1997
Krings, Frederique. - Het circus in : stap voor
stap / Frederique Krings ; [ill.] Daniel Bron. Doornik : Casterman, 1995. - 52 p. : ill. ISBN 90-303-1350-1
HA-LAZ : 79 G-KRIN 1995
Kuiper, Nannie. - Kiekeboe daar ben ik weer /
Nannie Kuiper ; [ill.] Tjong-Khing Thé. Amsterdam : Leopold, 1997. - 26 p. : ill. ISBN 90-258-3983-5
HA-LAZ : 839.3 G-KUIP 1997
Language policy and political issues in
education / [edit.] Ruth Wodak ; David
Corson. - Dordrecht : Kluwer, 1997. - 266 p. (Encyclopedia of language and education ; 1). ISBN 0-7923-4713-7
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Language testing and assessment /
[edit.] Caroline Clapham ; David Corson. Dordrecht : Kluwer, 1997. - 352 p. (Encyclopedia of language and education ; 7). ISBN 0-7923-4702-1
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Leino, Pirkko. - Suomen kielioppi / Pirkko
Leino. - 4e ed. - Helsinki : Otava, 1997. 223 p. - ISBN 951-1-14445-6
RUCA : L 809.454.1 M-B 40.780
Letschert, Jos. - Op verhaal komen : thematisch
onderwijs waarbij verhalen in het middelpunt
staan / Jos Letschert. - Tilburg : Zwijsen,
1995. - 127 p. : ill. - (JSW-boek ; 10). ISBN 90-276-3473-4
HA-LAZ : 372.880.39 G-LETS 1995
Library and information studies education in the
United States / [edit.] Loriene Roy ; Brooke E.
Sheldon. - London : Mansell, 1998. - 260 p. (The education of library and information
professionals : an international series ;
1998:1). - ISBN 0-7201-2232-5
UIA : BC 02 L-USA-ROY 98
Literacy / [edit.] Viv Edwards ; David Corson. Dordrecht : Kluwer, 1997. - 250 p. (Encyclopedia of language and education ; 2)
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Loots, Gerrit. - De berengroepen : leren leren
door spel en beweging / Gerrit Loots ; Erik
Verliefde ; An Boogemans. - Leuven : Acco,
1997. - 207 p. : ill. - ISBN 90-334-3818-6
HA-LAZ : 372.879 G-LOOT 1997
8
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
Lüder, Elsa. - Lupul çi capra : une fible pour
apprendre le roumain / Elsa Lüder ; Paul
Miron ; [ill.] Joan Sallas i Campmany. Bucureçti : Editura Fundaţiei Culturale
Române, 1997. - 277 p. : ill. La clé des
exercices. - Roemeense en Frans tekst. ISBN 973-577-118-7
UIA : GER 372.880.60 Y-LUED 97
Mackenzie, J. Lachlan. - Principles and pitfalls
of English grammar / J. Lachlan Mackenzie. Bussum : Coutinho, 1997. - 242 p. ISBN 90-6283-063-3
UFSIA : Germ
*RUCA : L 802.0 M-B 40.404
Medical teacher. - Cambridge, MA : Carfax
UIA : GEN 61 E-METE
Bezit: 20(1998)–
Mols, Pieter. - Kijken met kunst : een ideeënboek
voor tentoonstellingsbezoek / Pieter Mols ;
[ill.] Coen de Kort. - Tilburg : Zwijsen, 1994. 103 p. : ill. - (JSW-boek ; 3). ISBN 90-276-3130-1
HA-LAZ : 372.87 G-MOLS 1994
Multimedia CALL : theory and practice /
[edit.] Keith Cameron. - Exeter : Elm Bank,
1998. - 307 p. - (Elm bank modern language
studies ; 1998:1). - ISBN 0-9502595-9-4
UIA : GER 372.880 G-CAME 98
Muzische vorming / [compil.] Alix van
Ransbeeck. - Diegem : Kluwer, 1996. - 116 p. Supplement bij: Gids voor het
basisonderwijs. - ISBN 90-6716-814-9
UIA : BC-C 3694
Naar een nieuwe reken/wiskundedidactiek voor
de basisschool en de basiseducatie / [edit.] L.
Verschaffel ; E. de Corte. - Brussel :
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs, 1995. 258 p. - ISBN 90-334-3432-6
UFSIA : MAG-C 11903
Bezit: 1
Nederlands als tweede taal in het
basisonderwijs / [edit.] René Appel ; Folkert
Kuiken ; Anne Vermeer. - Amsterdam :
Meulenhoff, c.1997. - 176 p. : ill. ISBN 90-280-1782-8
UIA : DIKR 372.880.39 G-APPE 97
Neill, Hugh. - Help yourself to advanced
algebra / Hugh Neill. - London : Longman,
1997. - 123 p. - ISBN 0-582-31805-X
RUCA : CBG 512 N 62
Neill, Hugh. - Help yourself to algebra / Hugh
Neill. - London : Longman, 1997. - 75 p. ISBN 0-582-29068-6
RUCA : CBG 512 N 63
Neill, Hugh. - Help yourself to integration /
Hugh Neill. - London : Longman, 1997. 91 p. - ISBN 0-582-31804-1
RUCA : CBG 512 N 64
Onze leefruimte, België en Europa / [edit.] Paul
van Ceunebroeck ; Jul Pauwels ; Luc van
Delm ; et al. ; [ill.] Luc Devos ; Frans
Depuydt. - Kapellen : Pelckmans, 1997. 96 p. : ill. 1 steekkaart klimaten van Europa. (Wereldvisie ; 1). - Met: werkboek; leidraad. ISBN 90-289-2371-3
HA-LAZ : 372.891 G-CEUN 1997
Bezit: basisboek; handleiding; werkboek
*UIA : DIKR 372.891 Y-HECK 97
april 1998
Oral discourse and education / [edit.] Bronwyn
Davies ; David Corson. - Dordrecht : Kluwer,
1997. - 276 p. - (Encyclopedia of language and
education ; 3). - ISBN 0-7923-4639-4
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Os, van, Erik. - Dit boek is voor jou, het gaat
over mij : lezen 4+ / Erik van Os ;
[ill.] Marjolein Krijger. - Tilburg : Zwijsen,
1997. - ... : ill. - (Moet je mij zien ; 1997:1). ISBN 90-276-3769-5
HA-LAZ : 373.1 G-OS 1997
Paelinck, Annie. - Wow : wereldoriënterend
werken : leerwerkboek / Annie Paelinck ;
Lieve Reunes ; [ill.] Johan Verheyen. Antwerpen : Standaard, 1997. - ... : ill. - Met:
handleiding. - ISBN 90-02-17327-X
HA-LAZ : 372.85 G-PAEL 1997
Bezit: Leerwerkboek; handleiding
Pearson, Kit. - De hemel valt / Kit Pearson ;
[vert.] Nicolette Hoekmeijer ; [ill.] Patty
Backx. - Amsterdam : Jenny De Jonge, 1991. 306 p. : ill. - ISBN 90-73703-40-9
HA-LAZ : 839.3 G-PEAR 1991
Perlmann-Balme, Michaela. - EM : Hauptkurs :
Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe /
Michaela Perlmann-Balme ; Susanne
Schwalb. - Ismaning : Hueber, 1997. - 168 p. :
ill. - Met: Arbeitsbuch; CD’s; audiocassettes. ISBN 3-19-001600-3
UIA : DIKR 372.880.30 Y-PERL 97
Bezit: Basiswerk; Arbeitsbuch; 2 cd’s; 2 audiocassettes
Ranst, van, E. - Levenshouding : sociale
opvoeding op de lagere school, handleiding /
[edit.] F. Cools ; E. van Ranst. - 2e ed. Leuven : Wolters, 1993. - 6 v. - Losbladig. ISBN 90-309-4675-X
HA-LAZ : 372.83 G-COOL 1993
Bezit: 1; 2; 3; 4; 5; 6
Renne, -. - Ik heb een staart / Renne. - Hasselt :
Mozaı̈ek, 1997. - ... : ill. - (De natuur op
schoot ; 1997:2). - ISBN 90-6822-457-3
HA-LAZ : 372.857 G-RENN 1997
Renne, -. - Ik lijk op mijn mama / Renne. Hasselt : Mozaı̈ek, 1996. - ... : ill. - (De natuur
op schoot ; 1996:1). - ISBN 90-6822-433-6
HA-LAZ : 372.857 G-RENN 1996
Renne, -. - Papa is ander dan mama / Renne. Hasselt : Mozaı̈ek, 1997. - ... : ill. - (De natuur
op schoot ; 1997:1). - ISBN 90-6822-514-6
HA-LAZ : 372.857 G-RENN 1997
Research methods in language and education /
[edit.] Nancy H. Hornberger ; David Corson. Dordrecht : Kluwer, 1997. - 378 p. (Encyclopedia of language and education ; 8). ISBN 0-7923-4642-4
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Robinson, Douglas. - Becoming a translator : an
accelerated course / Douglas Robinson. London : Routledge, 1997. - 330 p. ISBN 0-415-14861-8
RUCA : L 800.3 M-B 40.566
Rorije, Dineke. - In de hoek : ideeën voor
hoeken, opgedaan bij het werken aan een
ontwikkelings- en ervaringsgerichte praktijk /
Dineke Rorije ; Mirjam Harkema. - Nijmegen :
Berkhout, 1995. - 40 p. : ill. - Losbladig. ISBN 90-6310815-X
HA-LAZ : 371.3 G-RORI 1995
Rottiers, R. - Toegepaste wiskunde voor tso 1 /
R. Rottiers ; J. Casteels ; D. de Vos ; et al. s.l. : Wolters Plantyn, 1997. - 3 v. - (Delta T ;
1997:1). - Met: 2 werkboeken. ISBN 90-309-1661-3
HA-LAZ : 372.851 G-ROTT 1997
Bezit: basiswerk; werkboeken
Sánchez Benito, Juana. - Spielend Deutsch
lernen : interaktive Arbeitsblätter für Anfänger
und Fortgeschrittene / Juana Sánchez Benito ;
Carlos Sanz Oberberger ; Michael Dreke. Berlin : Langenscheidt, 1997. - 109 p. : ill. ISBN 3-468-49988-4
UIA : DIKR 372.880.30 Y-SANC 97
Schröder, Ron. - De gouden oliebol : rekenen
4+ / Ron Schröder ; Marianne Busser ;
[ill.] Clara Suetens. - Tilburg : Zwijsen, 1997. 27 p. : ill. - (Moet je mij zien ; 1997:3). ISBN 90-276-3763-6
HA-LAZ : 373.1 G-SCHR 1997
Schröder, Ron. - Het letterwinkeltje : lezen 4+ /
Ron Schröder ; Marianne Busser ; [ill.] Ingrid
Godon. - Tilburg : Zwijsen, 1997. - 27 p. : ill. (Moet je mij zien ; 1997:4). ISBN 90-276-3764-4
HA-LAZ : 373.1 G-SCHR 1997
Schutter, de, Freddy. - Wild van de inkt :
handboek voor literatuur / Freddy de
Schutter. - 2e ed. - Kapellen : Nederlandsche
Boekhandel, 1991. - 2 v. : ill. - Met:
handleiding
UIA : DIKR 372.880.39 Y-SCHU 91
Bezit: A–B
Second language education / [edit.] G. Richard
Tucker ; David Corson. - Dordrecht : Kluwer,
1997. - 255 p. - (Encyclopedia of language and
education ; 4). - ISBN 0-7923-4640-8
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Siles Artés, José. - Curso de lectura,
conversación y redacción / José Siles Artés ;
Jesús Sánchez Maza. - Madrid : SGEL, 1996. 3 v. : ill.
RUCA : L 806.0 M-B 40.578
Bezit: Nivel elemental–medio ; Nivel intermedio
Simpson, Judith. - Beroemde uitvindingen /
Judith Simpson. - Tielt : Lannoo, 1996. 64 p. : ill. - (Sesam junior ; 1996:6)
(Telescoop ; 1996:3). - ISBN 90-209-2559-8
HA-LAZ : 001 G-SIMP 1996
*SBA : D 593103
Spel in beweging / [compil.] Co Velthuis ;
[ill.] Annelies Velthuis. - 2e ed. - Maarn :
Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en
Spel , 1992. - 339 p. : ill. ISBN 90-73100-01-1
HA-LAZ : 79 G-VELT 1992
Spillemaeckers, Rudy. - Schoolatlas : België,
Europa, de wereld / Rudy Spillemaeckers ; G.
Küster. - Oostmalle : Sikkel, 1995. - 48 p. :
ill. - ISBN 90-260-0929-1
HA-LAZ : 912 G-SPIL 1997
*SBA : D 584244
Stuur, Addo. - Internet voor kinderen / Addo
Stuur. - Utrecht : Bruna Informatica, 1996. 168 p. : ill. - Met: CD-ROM. ISBN 90-229-3963-4
HA-LAZ : 372.862 G-STUU 1996
Bezit: Basiswerk; 1 CD–ROM
Bezit: Basiswerk
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
9
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
Stuur, Addo. - Knutselboek Windows 95 voor
kinderen : stap voor stap printen, knippen en
plakken / Addo Stuur. - Utrecht : Bruna
Informatica, 1996. - 236 p. : ill. I90-229-3938-3
HA-LAZ : 372.862 G-STUU 1996
Sweers, Wim. - Hoofdrekenen : een hoofdzaak :
hoofdrekenen in de basisschool / Wim
Sweers. - Tilburg : Zwijsen, 1996. - 141 p. :
ill. - (JSW-boek ; 11). - ISBN 90-276-3474-2
HA-LAZ : 372.851 G-SWEE 1996
Tal rijk : wiskunde voor de basisschool,
leerboek / [edit.] Bernard van Puyvelde ;
Gabriël Tersago ; [ill.] Ingrid Godon. - 4e ed. Leuven : Wolters, 1994. - 11 v. : ill. ISBN 90-309-7900-3
HA-LAZ : 372.851 G-PUY 1994
Bezit: 1; 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 4b; 5a; 5b; 6a; 6b
Tal rijk : wiskunde voor de basisschool,
onthoudbladen / [edit.] Bernard van Puyvelde ;
Gabriël Tersago. - 2e ed. - Leuven : Wolters,
1996. - 68 p. : ill. - ISBN 90-309-7938-0
HA-LAZ : 372.851 G-PUYV 1996
april 1998
De toren van babbel : leerlingenboek tweede
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:1). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0652-2
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek vierde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:2). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0678-6
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek vijfde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:3). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0689-1
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
Vandewalle, E. - Het milieu / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1994. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1994:1). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-083-3
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1994
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - Sport / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1995:1). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-1228
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - Storm / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1996. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1996:1). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-128-7
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1996
Bezit: basiswerk; docentenhandleiding
Bezit: 5; 6
Tamulonis, Delfina M. Teixeira. - A practical
guide to colloquial Portuguese : a complete
training course : the spiral method / Delfina
M. Teixeira Tamulonis. - Lisboa : Espiral,
1996. - 12 v. : ill. - Met: 9 audiocassettes. ISBN 972-96802-2-1
RUCA : L 806.9 M-B 40.581
De toren van babbel : leerlingenboek zesde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:4). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0700-6
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
Bezit: 1 (Basiswerk ; Audiocassette 1–3)
Tarsky, Sue. - Werk aan de wolkenkrabber / Sue
Tarsky ; [ill.] Alex Ayliffe. - Bloemendaal :
Gottmer, 1997. - ... : ill. - ISBN 90-257-2925-8
HA-LAZ : 371.3 G-TARS 1997
Tekster fra 70’erne : perioden 1973-80 /
[edit.] Ellen Krogh ; Ole Meyer. - København :
Samlerens, 1981. - 378 p. : ill. ISBN 87-568-0628-0
RUCA : L 803.95 M-B 40.757
Thomson, Ruth. - Ben jij het al ? Ongesteld zijn,
alle feiten op een rijtje / Ruth Thomson. - 2e
ed. - Hasselt : Mozaı̈ek, 1997. - 99 p. : ill. ISBN 90-6822-333-X
HA-LAZ : 372.83 G-THOM 1997
Tops, L. - Theoretische mechanica 1 / L. Tops ;
R. Faes ; R. Manteleers ; [edit.] J. Cuppens ; H.
Saeys. - Brugge : Die Keure, 1989. - 255 p. :
ill. - ISBN 90-6200-312-5
HA-LAZ : 372.853 G-CUPP 1993
De toren van babbel : leerlingenboek derde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1997. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1997:1). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0655-7
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1995
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek eerste
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1995. - 3 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1995:1). - Met: 3
handleidingen; 3 werkboeken. ISBN 90-301-0643-3
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1995
Bezit: vol(s) A–C; 3 handleidingen; 3 werkboeken
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
Triandaphyllidis, Manolis A. - Concise modern
greek grammar / Manolis A. Triandaphyllidis. Thessaloniki : Aristotle University of
Thessaloniki, Institute of Modern Greek
Studies, 1997. - 262 p. - ISBN 960-231-083-9
RUCA : L 807.74 M-B 40.594
Über die Lehr- und Lernbarkeit von Literatur /
[edit.] Christian Ide Hintze ; Dagmar Travner. Wien : Passagen Verlag, 1993. - 215 p. (Passagen Literatur ; 1993:1). ISBN 3-85165-048-4
UFSIA : MAG-B 39554
Vandewalle, E. - Europa / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1995:2). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-100-7
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Bezit: basisboek; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - Geld / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1995:4). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-101-5
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
Vanhee, Tonny. - Bos en spel : exploratie-ideeën,
bosspelen, overlevingsaktiviteiten en aktietips
naar maat van de jeugdbeweging / Tonny
Vanhee ; An Melis ; et al. - Antwerpen :
Chirojeugd Vlaanderen, 1987. - 208 p. : ill.
HA-LAZ : 79 G-CHIR 1987
Vlieger, de, Evelien. - Lekker brood : het hoe,
wat en waarom van brood / Evelien de Vlieger ;
[ill.] Martine Decroos. - Hasselt : Clavis,
1997. - 29 p. : ill. - ISBN 90-6822-443-3
HA-LAZ : 372.85 G-VLIE 1997
Volder-Truyens, de, P. - Milieu kleuters :
handleiding / P. de Volder-Truyens. - 5e ed. Kapellen : De Sikkel, 1987. - 319 p. : ill. ISBN 90-260-0381-1
HA-LAZ : 371.3 G-VOLD 1987
Voorbij, Jan. - Zicht op geschiedenis :
praktijkboek voor de historische vorming op de
basisschool / Jan Voorbij ; [ill.] Coen de Kort. Tilburg : Zwijsen, 1994. - 119 p. : ill. (JSW-boek ; 5). - ISBN 90-276-3331-2
HA-LAZ : 372.893 G-VOOR 1994
Vos, Erik. - Verhalend ontwerpen : een
draaiboek / Erik Vos ; Peter Dekkers. Groningen : Wolters-Noordhoff, 1994. 176 p. : ill. - ISBN 90-01-20319-1
HA-LAZ : 372.880.39 G-VOS 1994
Vroey, de, Jean-Claude. - Explosief : chemie
met experimenten [3de tot 6de leerjaar ASO] /
Jean-Claude de Vroey ; J.L. Putman. Oostmalle : De Sikkel, 1990-. - Met:
handleiding. - ISBN 90-260-3288-9
HA-LAZ : 372.854 G-VROE 1990
Bezit: 1
*LUC : 54 DEVR 1990
Bezit: Handboek ; handleiding
Vandewalle, E. - De krant / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1995:3). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-1597
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
*RUCA : CBG 54 N 66
Bezit: 1; 1,B; 2–3
*UIA : DIKR 372.854 Y-VROE 92
Bezit: 1:B; 2–3
Watson, James. - A dictionary of communication
and media studies / James Watson ; Anne
Hill. - 4e ed. - London : Arnold, 1997. 251 p. - ISBN 0-340-67635-3
UFSIA : PS 659.3 G-WATS 97
10
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
april 1998
Weerdt, de, Roger. - Machtig 1 : getallenleer /
Roger de Weerdt ; Rony Mathyssen ; Guido
van Inderdael ; et al. ; [edit.] Rik Verhulst. Antwerpen : Standaard , 1997. - 307 p. (Wiskunde in perspectief ; 1997:1). ISBN 90-02-17329-6
HA-LAZ : 372.851 G-WEER 1997
Weerdt, de, Roger. - Machtig 1 : meetkunde /
Roger de Weerdt ; Rony Mathyssen ; Guido
van Inderdael ; et al. ; [edit.] Rik Verhulst. Antwerpen : Standaard , 1997. - 239 p. (Wiskunde in perspectief ; 1997:2). ISBN 90-02-17455-1
HA-LAZ : 372.851 G-WEER 1997
Weerdt, van de, J. - Chemie en voeding / J. van
de Weerdt. - Malle : De Sikkel, 1987. - 71 p. :
ill. - ISBN 90 260 3166 1
HA-LAZ : 372.854 G-WEER 1987
*LUC : 54 VAND 1987
*UIA : DIKR 372.854 Y-WEER 87
*UIA : FAR 613.2 G-WEER 87
Weghe, vanden, H. - Ik mag lekker lang klein
zijn : een fotoboek voor ouders en leerkrachten
die sociale en emotionele opvoeding bij
kinderen bespreekbaar stellen / H. vanden
Weghe. - Brugge : Die Keure, 1996. - 32 p. :
ill. - ISBN 90-6200-892-5
HA-LAZ : 372.83 G-WEGH 1996
Wereldvisie / [edit.] Etienne van Hecke ; Dirk
Vanderhallen. - Kapellen : Pelckmans, 1997HA-LAZ : 372.891 G-CEUN 1997
*UIA : DIKR 372.891 Y-HECK 97
Westerman, Wim. - Met feest naar school :
aandacht voor feesten in de bovenbouw / Wim
Westerman. - Tilburg : Zwijsen, 1994. - 84 p. :
ill. - ISBN 90-276-3131-X
HA-LAZ : 372.83 G-WEST 1994
Whittaker, Kenneth. - Using libraries / Kenneth
Whittaker. - 2e ed. - London : Deutsch, 1963. 144 p. : ill.
SBA : A 215254:
Wille, Riet. - Als de koeien bloeien / Riet Wille ;
[ill.] Kristien Aertssen. - Averbode : Altiora,
1994. - ... : ill. - ISBN 90-317-1027-X
HA-LAZ : 839.3 G-WILL 1994
Wille, Riet. - De deur is moe : verzen op een
kier / Riet Wille ; [ill.] Kristien Aertssen. Averbode : Altiora, 1997. - 44 p. : ill. ISBN 90-317-1305-8
HA-LAZ : 839.3 G-WILL 1997
Wille, Riet. - Flore Flodder / Riet Wille ;
[ill.] Klaas Verplancke. - Averbode : Altiora,
1996. - 100 p. : ill. - ISBN 90-317-1214-0
HA-LAZ : 839.3 G-WILL 1996
Williams, Suzanne. - The Oxfam gender training
manual / Suzanne Williams ; Janet Seed ;
Adelina Mwau. - Oxford : Oxfam, 1994. 634 p. - ISBN 0-85598-267-5
RUCA : O 30 N 57
Winnubst, Johan. - Tijd voor tijd :
onderwijssuggesties rondom tijd / Johan
Winnubst. - Tilburg : Zwijsen, 1996. - 89 p. :
ill. - (JSW-boek ; 12). - ISBN 90-276-3475-0
HA-LAZ : 372.85 G-WINN 1996
De witte olifant : sprookjes uit Azië. - Leuven :
Infodok, 1990. - 87 p. : ill. ISBN 90-6565-421-6
HA-LAZ : 895 G-WITT 1990
Wuyts, An. - 99 Nederlandse
uitspraakoefeningen / An Wuyts ;
[medew.] Piet Mussche ; et al. - Lier : Wuyts,
s.a. - Compact disk
RUCA : L 803.97 M-B 40.595:CD
Zo was het bij Columbus / [edit.] Jaap Deinema. Alphen aan den Rijn : De Hoeve, 1988. 64 p. : ill. - (Zo was het ; 1988:2). ISBN 90-6113-463-3
HA-LAZ : 93 F 4:1988,2
Zo was het in de middeleeuwen / [edit.] Jaap
Deinema. - Alphen aan den Rijn : De Hoeve,
1988. - 64 p. : ill. - (Zo was het ; 1988:4). ISBN 90-6113-466-8
HA-LAZ : 93 F 4:1988,4
Zo was het in het Oude Griekenland /
[edit.] Laurens van Mastrigt. - Alphen aan den
Rijn : De Hoeve, 1988. - 64 p. : ill. - (Zo was
het ; 1988:3). - ISBN 90-6113-465-X
HA-LAZ : 938 F 4:1988,3
Zo was het tijdens de industriële revolutie /
[edit.] Ron de Heer ; [vert.] Peter van
Nieuwkoop. - Alphen aan den Rijn : De
Hoeve, 1988. - 64 p. : ill. - (Zo was het ;
1988:1). - ISBN 90-6113-467-6
HA-LAZ : 93 F 4:1988,1
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
378: Hoger onderwijs
België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs. BST : beperkte statistische telling van de
studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober
/ België. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Departement Onderwijs. Brussel. - Voortzetting van: BST: beperkte
statistische telling van de leerlingen- en
studentenaantallen in september-oktober
UIA : BC-E 460
Bezit: (1997/1998)
*HA-C : 378 E-BST
Bezit: 1(1997/1998)
*LUC : 373 BEPE 1997
Bezit: (1997–1998)
*UFSIA : LZ-STA-B 37 SJO
Bezit: (1997/1998)–
Oude jr. ANN A/2326
Council of Europe. - Convention on the
recognition of qualifications concerning higher
education in the European region, Lisbon,
11-4-1997 = Convention sur la reconnaissance
des qualifications relatives à l’enseignement
supérieur dans la région européenne,
Lisbonne, 1997 / Council of Europe ; Conseil
de l’Europe. - Strasbourg, 1997. - 17 p. (European treaty series = Série des traités
européens ; 165). - ISBN 92-871-3392-1
UFSIA : MAG-C 11925
*UIA : RECH 34 F-ETS
Convoluut
Deneffe, G. - Stelselmatige anatomie van de
mens 2 : Angiologie, Periferisch zenuwstelstel,
Zintuigen / Prof. Dr. G. Deneffe. - Leuven :
Acco, 1997. - 98 p. - (Stelselmatige anatomie
van de mens ; 2). - ISBN 90-334-0166-5
HA-LAZ : 611 G-DENE 1997
Deneffe, G. - Stelselmatige anatomie van de
mens 1 : Osteologie, Syndesmologie,
Myologie / Prof.Dr. G. Deneffe. - Leuven :
Acco, 1997. - 172 p. - (Stelselmatige anatomie
van de mens ; 1). - ISBN 90-334-0165-7
HA-LAZ : 611 G-DENE 1997
Europese Gemeenschappen. Commissie. ECTS : overdrachtsysteem van
studiebelastingpunten van de Europese
Gemeenschap / Europese Gemeenschappen.
Commissie. - Luxemburg : EUR-OP, 1994. 11 p. - ISBN 92-826-6718-9
UIA : GER - POEL
Garcı́a Laguardia, Jorge Mario. - La
autonomı́a universitaria en América Latina :
mito y realidad / Jorge Mario Garcı́a
Laguardia. - México, D.F. : Universidad
Nacional Autónoma de México, 1977. - 131 p.
UFSIA : MAG-B 39683
Goller, Peter. - Naturrecht, Rechtsphilosophie
oder Rechtstheorie? Zur Geschichte der
Rechtsphilosophie an Österreichs
Universitäten (1848-1945) / Peter Goller. Frankfurt am Main : Lang, 1997. - 403 p. (Rechts- und Sozialwissenschaftliche Reihe ;
18). - ISBN 3-631-32271-2
UFSIA : RT-G-GOLL 97
Goureaux, Pascal. - Economie touristique /
Pascal Goureaux. - Paris : BPI , 1997. 103 p. - (Collection enseignement, formation,
restauration, hôtellerie ; 1997:1). ISBN 2-85708-166-9
RUCA : O 338.48 M-B 40.715
Hoxby, Caroline M. - How the changing market
structure of US higher education explains
college tuition / Caroline M. Hoxby. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 77 p. - (NBER
working paper series ; 6323). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6323” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6323
Lips, A.M.B. - Autonomie in kwaliteit :
ambiguı̈teit in bestuurlijke communicatie over
de ontwikkeling van kwaliteitszorg in het hoger
onderwijs / A.M.B. Lips. - Delft : Eburon,
1996. - 381 p. - ISBN 90-5166-547-4
HHA : LZ 378.147 G-LIPS 1996
Oost, Heinze. - Hoe schrijf ik een betere
scriptie : een nieuwe methode voor het
schrijven van scripties en andere teksten /
Heinze Oost. - Amsterdam : Contact, 1995. 141 p. - ISBN 90-254-1142-8
RUCA : CB 00 N 25
*RUCA : L 00 M-B 37.876
Optimalisering van beleidsbeslissingen in het
hoger onderwijs / [edit.] Jan de Groof ; Francis
van Loon. - Antwerpen : Kluwer
Rechtswetenschappen, 1998. - 118 p. (Cahiers voor onderwijsrecht en
onderwijsbeleid ; 4). - ISBN 90-5583-336-3
UFSIA : LZ 378 G-GROO 98
Papers on higher education : a European agenda
for change for higher education in the 21st
century = Cahiers sur l’enseignement
supérieur : changer l’enseignement supérieur
en Europe, un programme pour le 21e siècle /
[edit.] Leland C. Barrows. - Bucarest : Centre
européen pour l’enseignement supérieur,
1997. - 162 p. - (Cre-action ; 111)
UFSIA : MAG-T 62:111
Il Pontificio ateneo antonianum : ottavo
centenario della nascita di S. Antonio di
Padova (1195-1995) = The Pontifical
Athenaeum Antonianum : 8 centenary of the
birth of St. Anthony of Padua (1195-1995). Roma : Pontificio Anteneo Antoni, 1995. 33 p. : ill.
UFSIA : RG-Br 365:5
<
>
11
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
april 1998
Rupp, Jan C.C. - Van oude en nieuwe
universiteiten : de verdringing van Duitse door
Amerikaanse invloeden op de
wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs
in Nederland, 1945-1995 / Jan C.C. Rupp. Den Haag : Sdu, 1997. - 462 p. : ill. (Nederlandse cultuur in Europese context :
monografieën en studies ; 8). ISBN 90-12-08506-3
UFSIA : MAG-B 39648
*SBA : 602750
Universitaire folklore en rituelen : symposium
van de vakgroep geschiedenis van de
Universiteit Utrecht op 21 juni 1996. Utrecht : Utrechtse Historische Cahiers,
1997. - 78 p. - (Utrechtse historische cahiers ;
18:1). - ISBN 90-72131-34-7
SBA : 527160:1997,1
Universities in early modern Europe
(1500-1800) / [edit.] Hilde de
Ridder-Symoens. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1996. - 693 p. - (A history of
the university in Europe ; 2). ISBN 0-521-36106-0
LUC : 378 HIST 1997
*SBA : 599105:2
*UFSIA : LZ 378 L-EUR-RIDD 92:2
*UIA : BC 378 L-EUR-RIDD 92
The world of learning. - London. ISSN 0084-2117
LUC : 02 WORL 1998
Bezit: (1998)
In lokaal E5
*RUCA : CB 00 E-WL
Bezit: Alleen laatste 5 jrg.–
*RUCA : CBM-D 1203
Bezit: 20(1961–1962)
*RUCA : CBM-D 1333
Bezit: (1965/1966)
*RUCA : L-MAG 00 B 58
Bezit: 41(1991)–
*RUCA : O 00 B 58
Bezit: (1974–1975)
*SBA : A 125858
Bezit: 1(1947)–
[228486] Laatste jrg. leeszaal rek 66d
*UFSIA : LZ 378 BA-WORL
Bezit: Alleen laatste jrg.–
*UFSIA : ROM 378 BA-WORL
Bezit: (1989)
*UIA : CA - D 4
Bezit: (1986); (1988); (1991); (1993); (1996)
*UIA : BC 378 B-WORL
Bezit: Alleen laatste jrg.–
Lijst O: Opvoeding & onderwijs
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
12
Lijst R: Recht
34: Recht
Adoptie van kinderen uit verre landen /
[edit.] R.A.C. Hoksbergen. - Deventer, 1979. 235 p. - (Sociale bibliotheek ; 1979:4). ISBN 9060015657
HA-S : 301.185 G-HOKS 1979
*UFSIA : MAG-B 6061
*UIA : RECH 347.1 G-HOKS 79
Biologie, personne et droit. - Paris : Presses
universitaires de France, 1991. - 186 p. (Droits : revue française de théorie juridique ;
13). - ISBN 2-13-043692-7
UFSIA : RT-E-DROI:13
Boes, M. - Sportrecht met inbegrip van de
inleiding tot het recht / M. Boes. - 2e ed. Leuven : Acco, 1997. - 97 p. ISBN 90-334-3579-9
HA-LAZ : 79 G-BOES 1997
Bruynickx, A. - De werking van justitie en de
juridische beroepen / A. Bruynickx ;
[edit.] Francis van Loon. - Antwerpen :
UFSIA, Centrum voor Rechtssociologie, 1997
UFSIA : MAG-C 11916
Callens, Stefaan. - Het geneesmiddel, juridisch
bekeken / Stefaan Callens ; Peter Bogaert ;
Joyce ter Heerdt ; et al. - Gent : Mys &
Breesch, 1998. - 242 p. - (Reeks Recht en
gezondheidszorg ; 9). - ISBN 90-5462-276-8
UFSIA : Recht
*UIA : RECH 34 F-RRG:9
Carzo, Domenico. - Droit, rhétorique et
interaction sociale / Domenico Carzo. Bruxelles : Bruylant, 1994. - 158 p. ISBN 2-8027-0974-7
UFSIA : RT-G-CARZ 94
La codification. - Paris : PUF, 1996-1998. - 3 v. (Droits : revue française de théorie juridique ;
24). - ISBN 2-13-047612-0
UFSIA : RT-E-DROI:24,26
Bezit: 1–2
Coninckx, Daniël. - Basiscursus sociale
wetenschappen ”Voortijdig van school” : een
thematische introductie tot de sociale
wetenschappen / Daniël Coninckx ; Annemie
Dewaele ; Walter Dyck ; Anton Louwyck ;
Hugo Schouppe. - Leuven : Acco, 1988. 204 p. : ill.
HHA : LZ 371 G-CONI 1988
Dechamps, Ivan. - L’aide sociale dans la
dynamique du droit / Ivan Dechamps ; Martine
van Ruymbeke. - Bruxelles : De
Boeck-Wesmael, 1995. - 383 p. - (Bibliothèque
de droit social ; 1995:1). - ISBN 2-8041-2064-3
UFSIA : RT-G-DECH 95
Dommering, E.J. - Moderne biotechnologie en
recht : regelgeving op het gebied van
recombinant DNA-technologie / E.J.
Dommering ; J. van Straelen-Bosma ; B.M.
Vroom-Cramer. - Deventer : Kluwer, 1995. 144 p. - (Serie Recht en praktijk ; 85). ISBN 90-268-2613-3
UFSIA : RT-G-DOMM 95
Franssen, Gerrit. - Procesvoering voor het
vredegerecht in Vlaanderen, 1796-1990 : een
rechtssociologische benadering / Gerrit
Franssen ; Stephane Delrue ; Francis van
Loon. - Antwerpen : UFSIA, Centrum voor
Rechtssociologie, 1997. - 142 p.
UFSIA : MAG-C 11904
Lijst R: Recht
april 1998
Gaete, Rolando. - Human rights and the limits of
critical reason / Rolando Gaete. - Aldershot :
Dartmouth, 1993. - 208 p. - (Applied legal
philosophy ; 1993:1). - ISBN 1-85521-332-X
UFSIA : RT-G-GAET 93
Ghijs, Inge. - Zwartboek justitie : van halve
waarheden en hele leugens / Inge Ghijs. Antwerpen : Icarus, 1997. - 223 p. ISBN 90-02-20612-7
SBA : D 603709
UFSIA : DSSB 301.188.5 G-GHIJ 97
Goller, Peter. - Naturrecht, Rechtsphilosophie
oder Rechtstheorie? Zur Geschichte der
Rechtsphilosophie an Österreichs
Universitäten (1848-1945) / Peter Goller. Frankfurt am Main : Lang, 1997. - 403 p. (Rechts- und Sozialwissenschaftliche Reihe ;
18). - ISBN 3-631-32271-2
UFSIA : RT-G-GOLL 97
Help, ik word geholpen : na 150 jaar
reclassering (1823-1973) / [edit.] G.P.
Hoefnagels. - Deventer : Van Loghum
Slaterus, 1973. - 180 p. - (Sociale bibliotheek ;
1973:2). - ISBN 90-6001-262-3
HA-S : 301.118.5 G-HOEF 1973
*UFSIA : MAG-B 38296
*UIA : DIKR 37.03 G-HOEF 73
*UIA : PSW 301.188.5 G-HOEF 73
Houtte, van, Jean. - Aanvaarding van de
rechtsnorm : houdingen en opinies t.a.v.
fiscaliteit en regels in de morele biosfeer / Jean
van Houtte ; Ivo Callens ; R. Lafaille ; et al. Antwerpen : Nederlandsche Boekhandel,
1973. - 143 p. - ISBN 90-28998-99-3
UFSIA : RT-G-HOUT 73
*UFSIA : DSSB 301.188.5 G-HOUT 73
*UFSIA : MAG-Coll 319.15.1.1
*UFSIA : RG-HB 61.2.17
*UIA : PSW 301.188.5 L-B-HOUT 73
Institute for Scientific Information
[Philadelphia, Pa.]. - Journal citation reports
on CD-ROM : social sciences edition / Institute
for Scientific Information [Philadelphia, Pa.]. Philadelphia, Pa. - CD-ROM
RUCA : CB 33 D-JCR:CD-ROM
<
>
Bezit: (1995)–
Kindermishandeling / [edit.] M.K. Sint-Van den
Heuvel ; et al. - Deventer, 1974. - 314 p. (Sociale bibliotheek ; 1974:1). ISBN 90 6001291 7
HA-S : 301.185.1 G-SINT 1974
*LUC : 616.89 SINT 1974
*UFSIA : PS 301.174 G-SINT 74
*UIA : GEN 616.053.2 G-SINT 74
Langguth, Gerd. - Suche nach Sicherheiten : ein
Psychogramm der Deutschen / Gerd
Langguth. - Stuttgart : Deutsche
Verlags-Anstalt, 1994. - 312 p. ISBN 3-421-05002-3
HHA : D 301.151-LANG
Minderhoud, Paul. - Voor mij zijn ze allemaal
gelijk : een rechtssociologische studie naar
verschillen tussen migranten en Nederlanders
bij de uitvoering van de kinderbijslag- en
arbeidsongeschiktheidswetgeving / Paul
Minderhoud. - Amsterdam : Thesis Publishers,
1993. - 231 p. - ISBN 90-5170-203-5
UFSIA : MAG-B 39606
*UFSIA : DSSB 301.188.5 G-MIND 93
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Nys, Herman. - Geneeskunde : recht en medisch
handelen / Herman Nys. - Brussel :
Story-Scientia, 1991. - 577 p. - (Algemene
practische rechtsverzameling ; 1991:2). ISBN 90-6439-734-1
RUCA : TEWO-BRAEM
*LUC : 34 NYS 1991
*UFSIA : LZ 347 F 2:1991 NYS
*UFSIA : SR 2 D 28
*UIA : RECH 34 F-APR:1991 NYS
*UIA : GEN 340.6 G-NYS 91
Obregón Álvarez, Alejandro E. - Apuntes de
filosofı́a del derecho / Alejandro E. Obregón
Álvarez. - Querétaro, Qro., 1991. - 118 p. (Serie humanidades : colección derecho ;
1991:1). - ISBN 968-845-102-9
UFSIA : MAG-B 39674
Polinsky, A. Mitchell. - Should liability be based
on the harm to the victim or the gain to the
injurer? / A. Mitchell Polinsky ; Steven
Shavell . - Cambridge, Mass., 1993. - 18 p. (NBER working paper series ; 4586)
UFSIA : MAG-T 91:4586
Het redelijke debat : argumentatie in juridische,
politieke en maatschappelijke discussies /
[edit.] H. Kloosterhuis ; H.J. Plug. Amsterdam : Waterland van Wezel, 1993. 127 p. - ISBN 90-6834-808-6
UFSIA : RT-G-KLOO 93
Reyntjens, Filip. - Bibliographie du droit
rwandais, 1900-1990 / Filip Reyntjens. Kigali : Imprimeur Printerset, 1993. - 83 p. (Manuels de droit rwandais ; 6)
UIA : RECH 34 L-RWA-REYN 93
Rihoux, Benoı̂t. - Disparitions d’enfants et
justice : émergence de nouveaux acteurs /
Benoı̂t Rihoux ; Stefaan Walgrave. Bruxelles : Centre de recherche et
d’information socio-politiques, 1998. - 72 p. (Courrier hebdomadaire ; 1590-1591)
UFSIA : MAG-T 55:1590-1591
Sagesser, Caroline. - Le projet de loi relatif aux
organisations criminelles / Caroline Sagesser. Bruxelles : Centre de recherche et
d’information socio-politiques, 1998. - 33 p. (Courrier hebdomadaire ; 1592)
UFSIA : MAG-T 55:1592
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs
[Brussel]. - Bijlage bij de cursus inleidend
overzicht van het Belgisch recht : actualisering
1989 en eindtoets / Studiecentrum Open Hoger
Onderwijs [Brussel]. - Brussel, 1989. - 100 p. :
ill.
HHA : LZ 34 L-B-OURE 1989
Theories of rights / [edit.] Jeremy Waldron. Oxford : Oxford University Press, 1984. 209 p. - (Oxford readings in philosophy ;
1984:1). - ISBN 0-19-875063-3
UFSIA : RT-G-WALD 84
Wettstein, Ronald Harri. - Leben und
Sterbenkönnen : Gedanken zur
Sterbebegleitung und zur Selbstbestimmung
der Person / Ronald Harri Wettstein. - 2e ed. Bern : Lang, 1997. - 874 p. ISBN 3-906757-25-0
UFSIA : RT-G-WETT 97
1
Lijst R: Recht
34.09: Rechtsgeschiedenis
La codification. - Paris : PUF, 1996-1998. - 3 v. (Droits : revue française de théorie juridique ;
24). - ISBN 2-13-047612-0
UFSIA : RT-E-DROI:24,26
Bezit: 1–2
Edits politiques de la Ville de Namur publiez l’an
M.DC.LXXXVII avec une courte explication. Liege : Chez J.P. Gramme, 1732. - 61, 8 p. 19
cm.
UFSIA : MAG-P 14.427.2
Convoluut
Franssen, Gerrit. - Procesvoering voor het
vredegerecht in Vlaanderen, 1796-1990 : een
rechtssociologische benadering / Gerrit
Franssen ; Stephane Delrue ; Francis van
Loon. - Antwerpen : UFSIA, Centrum voor
Rechtssociologie, 1997. - 142 p.
UFSIA : MAG-C 11904
april 1998
*UFSIA : MAG 3285/2
Bezit: :1–:4(1996–1997)
Verder aangeworven als: Infeuro: informatiebrief
*UIA : RECH 34 E-INFE
Bezit: 1(1996)–
European Commission. Directorate-General
XII, Science, Research and Development. EC research funding : a guide for applicants :
fourth framework programme, 1994-98 /
European Commission. Directorate-General
XII, Science, Research and Development. Luxembourg : EUR-OP, 1996. - 197 p. (General information ; 1996:2). ISBN 92-827-5668-8
AHB : 341.175 L-EG-RESE 96
*UFSIA : LZ 341.175 L-EG-RESE 96
*UIA : BC-A 3147
Europese Commissie. - Infeuro :
informatiebrief / Europese Commissie. Brussel
RUCA : CB 33 E 12.244
Bezit: 5(1997)–
*UFSIA : LZ 338:120 (T)
341: Internationaal recht
Decoene, Guy. - Kenmerkende BTW-arresten van
het Hof van Justitie / Guy Decoene ; Christoph
Lybeer. - Diegem : Ced.Samsom, 1997-. (Belasting over de toegevoegde waarde ;
1997:5)
UIA : RECH 34 F-FDV:14, 1997, 5
Bezit: 1
Droits intangibles et états d’exception =
Non-derogable rights and states of emergency /
[edit.] Daniel Prémont ; Christian Stenersen ;
Isabelle Oseredczuk. - Bruxelles : Bruylant,
1996. - 644 p. - (Organisation internationale et
relations internationales ; 36). ISBN 2-8027-0766-3
UFSIA : Recht
Duitsland, BRD. Bundesregierung. Presseund Informationsamt. - Dokumentation zur
Ostpolitik der Bundesregierung : Verträge,
Vereinbarungen und Erklärungen / Duitsland,
BRD. Bundesregierung. Presse- und
Informationsamt. - 13e ed. - s.l., 1990. 352 p. - (Reihe Berichte und Dokumentationen
= Série rapports et documentations ; 1990:5)
HHA : D 327-BUND
De Economische en Monetaire Unie en de
Belgische economie / [edit.] Paul van den
Bempt. - Antwerpen : Intersentia, 1997. 167 p. - ISBN 90-5095-005-1
RUCA : CB 339 M-B 40.818
*AHB : 339.7 L-EG-BEMP 97
*HHA : LZ 338.2 L-B-BEMP 1997
*UFSIA : LZ 338.2 L-B-BEMP 97
*UIA : RECH 341.175 G-BEMP 97
Europäische Gemeinschaften. Kommission. Europa in Bewegung / Europäische
Gemeinschaften. Kommission. - Luxembourg
HHA : D .-EURO
Bezit: (1991)
European Commission. - Infeuro : newsletter /
European Commission. - Brussels
RUCA : CB 33 E 12.244:ENG
Bezit: 1(1996)–
*AHB : T 132
Bezit: 3(1997)–
*HHA : MAG 00.0
Bezit: 1(1996)–
Bezit: :5(1997)–
Oude jr. MAG 3285/2; vorige jr. zie: Infeuro: newsletter
Gilliaux, P. - Les directives européennes et le
droit belge / P. Gilliaux. - Brussel : Bruylant,
1997. - 208 p. - (Collection de la Faculté de
droit de l’Université libre de Bruxelles ;
1997:2). - ISBN 2-8027-1010-9
UFSIA : Recht
Heintz, Michel. - L’Union européenne et la
présidence luxembourgeoise (juillet-décembre
1997) / Michel Heintz ; Mario Hirsch. Bruxelles : Centre de recherche et
d’information socio-politiques, 1998. - 57 p. (Courrier hebdomadaire ; 1588-1589)
UFSIA : MAG-T 55:1588-1589
Kommentar zum EU-/EG-Vertrag / [edit.] Hans
von der Groeben ; Jochen Thiesing ;
Claus-Dieter Ehlermann. - 5e ed. Baden-Baden : Nomos, 1997. ISBN 3-7890-4061-4
UIA : RECH - JORE
Bezit: 1; 4–5
*UIA : RECH 341.175 G-GROE 97
Bezit: 1; 4–5
Litvine, Max. - Droit aérien : notions de droit
belge et de droit international / Max Litvine. Bruxelles, 1970. - 363 p.
HA-H : 341.2 G-LITV 1970
*UFSIA : SR 36 E 7
*UIA : RECH 341.2 G-LITV 70
Mabille, Xavier. - Le système de décision
européen / Xavier Mabille. - Bruxelles, 1997. 24 p. - (Les dossiers du CRISP ; 45). ISBN 2-87075059-5
UIA : RECH 34 F-CRIS
*SBA : 603236
Maduro, Miguel Poiares. - We the court : the
European Court of Justice and the European
Economic Constitution : a critical reading of
article 30 of the EC Treaty / Miguel Poiares
Maduro. - Oxford : Hart Publishing, 1997. 194 p. - ISBN 1-901362-25-6
UFSIA : RT-G-MADU 98
Manca, Plinio. - International maritime law /
Plinio Manca ; European Transport Law. Antwerpen : European Transport Law, 1970. 3 v.
HA-H : 347.79 G-MANC 1970
Bezit: 1–3
Lijst R: Recht
Meer of minder Europa ? / [edit.] André Riche. Leuven : Van Halewyck, 1996. - 204 p. ISBN 90-5617-093-7
RUCA : CB 339 N 129
*HHA : LZ 339.9 L-EG-RICH 1996
*UFSIA : LZ 339.9 L-EG-RICH 97
Le Parlement latino-américain et ses relations
avec l’Union européenne. - São Paulo :
Parlement Latino-Americain, 1995. - 23 p.
UFSIA : MAG-B 39577
Sauer, Tom. - Actie-reactie-genocide : straffen
en verzoening in de internationale politiek /
Tom Sauer. - Leuven : s.n., 1997. - 47 p. (Cahiers internationale betrekkingen en
vredesonderzoek ; 52). - ISBN 90-75376-16-2
RUCA : CB 32 M-B 40.711
*LUC : 341.3 SAUE 1997
*UFSIA : LZ 355 F 3:52
Somers, Eddy. - Inleiding tot het internationaal
zeerecht / Eddy Somers. - Antwerpen : Kluwer,
1984. - 442 p. - ISBN 90-6321-240-2
HA-H : 347.79 G-SOME 1984
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs.
Project Open Universiteit. - Structuren en
instellingen / Studiecentrum Open Hoger
Onderwijs. Project Open Universiteit ;
[edit.] Piet Henderikx. - 2e ed. - Leuven :
Acco, 1995. - 231 p. - (Inleidend overzicht van
het Belgisch recht ; 1). - ISBN 90-334-3335-4
HHA : LZ 34 L-B-OURE 1995:1
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs.
Project Open Universiteit. - Toepassings- en
handhavingsrecht, verwijzingsrecht /
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs. Project
Open Universiteit ; [edit.] Piet Henderikx. - 2e
ed. - Leuven : Acco, 1995. - 184 p. - (Inleidend
overzicht van het Belgisch recht ; 4). ISBN 90-334-3338-9
HHA : LZ 34 L-B-OURE 1995:4
Supply and installation of plant and equipment. Washington, D.C. : World Bank, 1997. 240 p. - (Standard bidding documents ;
1997:1). - ISBN 0-8213-4154-5
UFSIA : MAG-C 11908
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
342: Publiek recht. Staatsrecht.
Administratief recht
Bardhan, Pranab. - The role of governance in
economic development : a political economy
approach / Pranab Bardhan. - Paris :
Organisation for Economic Co-Operation and
Development, 1997. - 94 p. - (Development
Centre studies ; 1997:4). ISBN 92-64-15559-7
RUCA : O 32 M-B 40.751
*UFSIA : LZ 339.96 F 3:1997,4
Beheer en beleid van katholieke instellingen /
[edit.] Rik Torfs ; [medew.] L. de Fleurquin ; et
al. - Leuven : Peeters, 1990. - 311 p. ISBN 90-6831-242-1
UFSIA : MAG-B 39644
*UFSIA : LZ 35.07 L-B-TORF 90
*UIA : PSW 35 L-B-TORF 90
Bespreking van de verslagen over de
mensenhandel = Examen des rapports sur la
traité des êtres humains / [edit.] Didier
Reynders ; Daniël Vanpoucke. - Brussel,
1998. - 98 p. - Overdruk uit:: Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers: gewone zitting.
- januari (1998)
2
Lijst R: Recht
UFSIA : MAG-C 11928
Xerocopie
Carette, Ann. - Herstel van en vergoeding voor
aantasting aan niet-toegeëigende
milieubestanddelen / Ann Carette. Antwerpen : Intersentia, 1997. - 669 p. ISBN 90-5095-026-4
UIA : BC-B 9270
UIA : RECH 347.5 G-CARE 97
*UFSIA : SR 43 MILI 27
Council of Europe. - Convention on the
recognition of qualifications concerning higher
education in the European region, Lisbon,
11-4-1997 = Convention sur la reconnaissance
des qualifications relatives à l’enseignement
supérieur dans la région européenne,
Lisbonne, 1997 / Council of Europe ; Conseil
de l’Europe. - Strasbourg, 1997. - 17 p. (European treaty series = Série des traités
européens ; 165). - ISBN 92-871-3392-1
UFSIA : MAG-C 11925
*UIA : RECH 34 F-ETS
Convoluut
Council of Europe. - European Convention on
the Exercise of Children’s Rights, Strasbourg,
15.1.1996 = Convention européenne sur
l’exercice des droits des enfants / Council of
Europe ; Conseil de l’Europe. - Strasbourg,
1996. - 9 p. - (European treaty series = Série
des traités européens ; 160) (Traités et
rapports ; 1997:1). - ISBN 92-871-2957-6
UFSIA : MAG-C 11924
*UIA : RECH 34 F-ETS
Convoluut
*UIA : RECH 34 F-TRRA:1997,1
Cuadra, Héctor. - La proyección internacional
de los Derechos Humanos / Héctor Cuadra. México, D.F. : Universidad Nacional
Autónoma de México, 1970. - 307 p. (Instituto de Investigaciones Jurı́dicas : serie
B : Estudios comparativos, b : Estudios
especiales ; 10)
UFSIA : MAG-B 39694
Droits intangibles et états d’exception =
Non-derogable rights and states of emergency /
[edit.] Daniel Prémont ; Christian Stenersen ;
Isabelle Oseredczuk. - Bruxelles : Bruylant,
1996. - 644 p. - (Organisation internationale et
relations internationales ; 36). ISBN 2-8027-0766-3
UFSIA : Recht
Duitsland. Bund der Vertriebenen. Vereinigte
Landsmannschaften und Landesverbände. Jahresbericht / Duitsland. Bund der
Vertriebenen. Vereinigte Landsmannschaften
und Landesverbände. - Bonn
HHA : D 056-BUND
Bezit: (1988–1991)
Lijst R: Recht
april 1998
Duitsland. Deutscher Bundestag. Enquete
Kommission. Zukunft der Medien in
Wirtschaft und Gesellschaft. Deutschlands
Weg in die Informationsgesellschaft. Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt,
Wettbewerb : Rundfunkbegriff und
Regulierungsbedarf bei den Neuen Medien /
Duitsland. Deutscher Bundestag. Enquete
Kommission. Zukunft der Medien in
Wirtschaft und Gesellschaft. Deutschlands
Weg in die Informationsgesellschaft. - Bonn :
Zeitungs-Verlag Service, 1997. - 215 p. (Schriftenreihe ”Enquete Kommission :
Zukunft der Medien” ; 1). ISBN 3-929122-31-6
HHA : D 371.333-BUND
European Commission. Directorate-General 3,
Industry Pharmaceuticals and Cosmetics. Good manufacturing practices : medicinal
products for human and veterinary use /
European Commission. Directorate-General 3,
Industry Pharmaceuticals and Cosmetics. Luxembourg : EUR-OP, 1998. - 143 p. - (The
rules governing medicinal products in the
European Union ; 4). - ISBN 92-828-2029-7
UFSIA : LZ 35.07 L-EG-GOOD 98
Falter, Rolf. - Tweedracht maakt macht : wegwijs
in het federale België : met de tekst van de
nieuwe grondwet / Rolf Falter. - Tielt : Lannoo,
1994. - 129 p. : ill. - ISBN 90-209-2388-9
HA-S : 323 G-FALT 1994
*SBA : 582149
*UFSIA : PS 321 L-B-FALT 94
*UIA : PSW 34 L-B-FALT 94
Finnische Grundgesetze . Geschäftsordnung des
Parlaments. - Helsinki : Parlament Finnlands,
1992. - 66 p. - ISBN 951-47-6546-X
UIA : RECH 342 L-SF-FINN 92
François, Aymé. - La province : initiation aux
mécanismes de l’institution provinciale / Aymé
François. - Bruxelles, 1997. - 44 p. - (Les
dossiers du CRISP ; 46). ISBN 2-87075-058-7
UIA : RECH 34 F-CRISP
*SBA : 602817
Frey, James H. - Gambling : socioeconomic
impacts and public policy / James H. Frey. Thousand Oaks, Calif. : Sage Periodicals Press,
1998. - 242 p. - (The annals of the American
Academy of Political and Social Science ; 556)
UFSIA : MAG-T 51:556
Gaete, Rolando. - Human rights and the limits of
critical reason / Rolando Gaete. - Aldershot :
Dartmouth, 1993. - 208 p. - (Applied legal
philosophy ; 1993:1). - ISBN 1-85521-332-X
UFSIA : RT-G-GAET 93
Gomien, Donna. - Convention européenne des
droits de l’homme et Charte sociale
européenne : droit et pratique / Donna
Gomien ; David Harris ; Leo Zwaak. Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe,
1997. - 498 p. - ISBN 92-871-2955-X
UFSIA : RT-G-GOMI 97
Les grands textes de la pratique constitutionnelle
de la 5e République / [edit.] Didier Maus. Paris : s.n., 1998. - 428 p. - (Notes et études
documentaires ; 5067)
UFSIA : MAG-T 8:5067
Harichaux, Michèle. - La protection des libertés
et droits corporels : examen d’entrée au
CRFPA / Michèle Harichaux. - 2e ed. - Paris :
Montchrestien, 1997. - 207 p. - (Libertés et
droits fondamentaux ; 1997:1). ISBN 2-7076-1001-1
UIA : RECH 342.7 G-HARI 97
Interuniversitair Studiecentrum voor
Federalisme. - Federalisme : staatkundig,
politiek en economisch / Interuniversitair
Studiecentrum voor Federalisme ; André Alen ;
Jean Beaufays ; Gonzales d’ Alcantara ; et al. Antwerpen : Maklu, 1994. - 193 p. ISBN 90-6215-344-5
HA-S : 323 G-ALEN 1994
*SBA : 582452
*UFSIA : LZ 321 G-ALE 94
*UIA : RECH 342.3 G-ALEN 94
Joyau, Marc. - De l’autonomie des collectivités
territoriales françaises : essai sur la liberté du
pouvoir normatif local / Marc Joyau. - Paris :
Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1998. - 362 p. - (Bibliothèque de droit public ;
198). - ISBN 2-275-01659-7
UIA : RECH 34 F-BDPU:198
Meersschaut, Frank. - Parlementair
onderzoeksrecht : theorie en praktijk / Frank
Meersschaut ; Marc van der Hulst ; Stefaan van
der Jeught. - Gent : Mys & Breesch, 1998. 210 p. - ISBN 90-5462-271-7
UIA : RECH 342 L-B-MEER 98
*UFSIA : SR 42 A 15
Milieuaansprakelijkheid van gemeenten /
[edit.] Kaat Leus ; [medew.] J. Bouckaert ; et
al. - Antwerpen : Kluwer, 1998. - 159 p. ISBN 90-5583-338-X
UIA : RECH 347.5 L-B-LEUS 98
Nationale Vereniging tot Voorkoming van
Arbeidsongevallen [Brussel]. - Milieu /
Nationale Vereniging tot Voorkoming van
Arbeidsongevallen [Brussel] ; Provinciaal
Veiligheidsinstituut [Antwerpen] ; Vereniging
van Diensthoofden voor Veiligheid en Hygiëne
van België ; NVVA ; PVI ; VDVHB. Brussel : UGA, 1993-. - 2 v. - Losbladig. ISBN 90-6768-187-3
HA-IA : 35.07 B-NVVA 1993
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
3
Bezit: vol(s) 1–2
*UIA : GEN - JORD
Bezit: 1–2
Natuur- en stedeschoon. - Antwerpen. Voortzetting van: Maandelijksch bulletijn der
Vereeniging voor Natuur- en Stedenschoon
UFSIA : LZ 628:14 (T)
Bezit: 7(1928)–; ontbr.: 20(1941/1947); 33–42(1960–1969)
Oude jr. MAG 3684/3
*SBA : H 56472
Bezit: 14(1935)–
[5925]
*UFSIA : RG T28
Bezit: 14–17(1935–1938); onvolledig
Nieuwe wetgeving betreffende
overheidsopdrachten : revolutie of slechts
structurele verduidelijking? / [edit.] Carry
Vankesbeeck ; L. Ledegen ; [medew.] S.
Butenaerts ; et al. - Gent : Mys & Breesch,
1998. - 143 p. - ISBN 90-5462-268-7
UIA : RECH 35.07 L-B-VANK 98
*UFSIA : SR 42 B 25
Lijst R: Recht
Parlementair onderzoek naar de wijze waarop
het onderzoek door politie en gerecht werd
gevoerd in de zaak ”Dutroux-Nihoul en
consorten” = Enquête parlementaire sur la
manière dont l’enquête ... a été menée dans
”l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts” /
[edit.] Renaat Landuyt ; Nathalie de t’
Serclaes. - Brussel, 1998. - 218 p. - Overdruk
uit:: Belgische Kamer van
Volksvertegenwoordigers: gewone zitting. februari (1998)
UFSIA : MAG-C 11927
Xerocopie
Patrikios, Apostolos. - L’arbitrage en matière
administrative / Apostolos Patrikios. - Paris :
Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1997. - 339 p. - (Bibliothèque de droit public ;
189). - ISBN 2-275-01621-x
UIA : RECH 34 F-BDPU:189
Robertson, David. - A dictionary of human
rights / David Robertson. - London : Europa,
1997. - 301 p. - ISBN 1-85743-023-9
RUCA : O 342 B 8
Senaeve, Patrick. - OCMW-dienstverlening en
bestaansminimum : praktische handleiding
inzake de individuele maatschappelijke
dienstverlening / Patrick Senaeve ; Dries
Simoens. - Brugge : Die Keure, 1994. 412 p. - ISBN 90-6200-883-6
UFSIA : RT-G-SENA 94
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Advies over het ontwerp van decreet
betreffende de openbaarheid van bestuur /
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Brussel, 1998. - 8 p. - (Adviezen .
Aanbevelingen . Standpunten ; 1998:2)
UIA : RECH 34 F-SERV:A, 1998, 2
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Advies over het voorontwerp decreet
milieubeleid, deel water /
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Brussel, 1998. - 17 p. - (Adviezen .
Aanbevelingen . Standpunten ; 1998:4)
UIA : RECH 34 F-SERV:A, 1998, 4
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Het taalgebruik in het bedrijfsleven /
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Brussel, 1993. - 28 p. - (Rapporten ; 1993:1)
UFSIA : LZ 35.07 G-SERV 93
*AHB : T 19
*UIA : RECH 34 F-SERV:R,1993
Convoluut
Speville, de, Bertrand. - Hong Kong : policy
initiatives against corruption / Bertrand de
Speville. - Paris, 1997. - 80 p. - (Development
Centre studies ; 1997:10). ISBN 92-64-16010-8
UFSIA : LZ 339.96 F 3:1997,10
Stevens, Roger. - Ruimtelijke ordening en
stedenbouw Vlaams Gewest : wetgeving en
reglementering / Roger Stevens. - Brugge,
1997. - 335 p. - ISBN 905751 0820
AHB : 35.07 L-B-STEV 97
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs.
Project Open Universiteit. - Structuren en
instellingen / Studiecentrum Open Hoger
Onderwijs. Project Open Universiteit ;
[edit.] Piet Henderikx. - 2e ed. - Leuven :
Acco, 1995. - 231 p. - (Inleidend overzicht van
het Belgisch recht ; 1). - ISBN 90-334-3335-4
Lijst R: Recht
april 1998
HHA : LZ 34 L-B-OURE 1995:1
Taeye, de, Stephan. - Procedures voor de Raad
van State : een praktische gids met modellen,
waarschuwingen en check-lists bij de
annulatieprocedure en het kortgeding / Stephan
de Taeye ; [medew.] Klaus Vanhoutte. - Gent :
Mys & Breesch, 1998. - 167 p. ISBN 90-5462-267-9
UIA : RECH 35.07 L-B-TAEY 98
*AHB : 347.9 G-DETA 98
*UFSIA : SR 44 RSTA 9
Witte, Els. - Het Brussels hoofdstedelijk gewest
en de taalwetgeving / Els Witte ; Machteld de
Metsenaere ; Anja Detant ; et al. - Brussel :
VUBPress, 1998. - 158 p. - (Brusselse thema’s
= Brussels themes = Thèmes bruxellois ; 5). ISBN 90-5487-190-3
UFSIA : LZ 323.1 L-B-WITT 98
Zaı̈re 1992-1996 : chronique d’une transition
inachevée. - Paris : l’Harmattan, 1996. - 2 v. (Collection Zaı̈re : histoire et société ;
1996:2). - ISBN 2-7384-4262-5
RUCA : O 32 M-B 40.695
Bezit: 1–2
343: Strafrecht
Bespreking van de verslagen over de
mensenhandel = Examen des rapports sur la
traité des êtres humains / [edit.] Didier
Reynders ; Daniël Vanpoucke. - Brussel,
1998. - 98 p. - Overdruk uit:: Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers: gewone zitting.
- januari (1998)
UFSIA : MAG-C 11928
Xerocopie
Ellen, Eric. - International maritime fraud / Eric
Ellen ; Donald Campbell. - London : Sweet
and Maxwell, 1981. - 174 p. : ill. ISBN 0421271507
HA-H : 347.79 G-ELLE 1981
*RUCA : CB 347 M B 28 938
*UFSIA : LZ 347.79 G-ELLE 81
Gatley on libel and slander / [edit.] Patrick
Milmo ; W.V.H. Rogers ; [medew.] Richard
Parkes ; et al. - 9e ed. - London : Sweet &
Maxwell, 1998. - 1062 p. - (The common law
library ; 8). - ISBN 0-421-44960-8
UIA : RECH 343 L-GB-GATL 98
Griever, Lukas. - Achter tralies : het
gevangeniswezen in Nederland / Lukas
Griever. - Deventer, 1979. - 146 p. : ill. (Sociale bibliotheek ; 1979:5). ISBN 9060014979
HA-S : 343.9 G-GRIE 1979
*UIA : RECH 343.9 L-NL-GRIE 79
De hervorming van het
jeugdbeschermingsrecht : commentaar op de
wet van 2 februari 1994 en de gecoördineerde
decreten van 4 april 1990 / [edit.] Patrick
Senaeve ; J. Peeters ; [medew.] Geert Decock ;
et al. - Leuven : Acco, 1994. - 256 p. (Instituut voor Familierecht ; 24). ISBN 90-334-3128-9
HA-S : 34 G-SENA 1994
*SBA : D 581270
*UFSIA : LZ 343 L-B-SENA 94
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Kessler, Daniel P. - The role of discretion in the
criminal justice system / Daniel P. Kessler ;
Anne Morrison Piehl. - Cambridge, Mass. :
National Bureau of Economic Research,
1997. - 36 p. - (NBER working paper series ;
6261). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6261” http://www.nber.org/pape
UFSIA : MAG-T 91:6261
Kindermishandeling / [edit.] M.K. Sint-Van den
Heuvel ; et al. - Deventer, 1974. - 314 p. (Sociale bibliotheek ; 1974:1). ISBN 90 6001291 7
HA-S : 301.185.1 G-SINT 1974
*LUC : 616.89 SINT 1974
*UFSIA : PS 301.174 G-SINT 74
*UIA : GEN 616.053.2 G-SINT 74
Kint, Robert. - Droit pénal spécial / Robert
Kint. - Kigali : Imprimeur Printerset, 1993. 189 p. - (Manuels de droit rwandais ; 2)
UIA : RECH 343 L-RWA-KINT 93
Parlementair onderzoek naar de wijze waarop
het onderzoek door politie en gerecht werd
gevoerd in de zaak ”Dutroux-Nihoul en
consorten” = Enquête parlementaire sur la
manière dont l’enquête ... a été menée dans
”l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts” /
[edit.] Renaat Landuyt ; Nathalie de t’
Serclaes. - Brussel, 1998. - 218 p. - Overdruk
uit:: Belgische Kamer van
Volksvertegenwoordigers: gewone zitting. februari (1998)
UFSIA : MAG-C 11927
<
>
Xerocopie
Polinsky, A. Mitchell. - On the disutility and
discounting of imprisonment and the theory of
deterrence / A. Mitchell Polinsky ; Steven
Shavell. - Cambridge, Mass. : National Bureau
of Economic Research, 1997. - 23 p. - (NBER
working paper series ; 6259). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6259” http://www.nber.org.pape
UFSIA : MAG-T 91:6259
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs.
Project Open Universiteit. - Toepassings- en
handhavingsrecht, verwijzingsrecht /
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs. Project
Open Universiteit ; [edit.] Piet Henderikx. - 2e
ed. - Leuven : Acco, 1995. - 184 p. - (Inleidend
overzicht van het Belgisch recht ; 4). ISBN 90-334-3338-9
HHA : LZ 34 L-B-OURE 1995:4
Wei, Shang-Jin. - Why is corruption so much
more taxing than tax? Arbitrariness kills /
Shang-Jin Wei. - Cambridge, Mass. : National
Bureau of Economic Research, 1997. - 17 p. (NBER working paper series ; 6255). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6255” http://www.nber.org/pape
UFSIA : MAG-T 91:6255
<
>
<
>
347: Burgerlijk recht
Adoptie van kinderen uit verre landen /
[edit.] R.A.C. Hoksbergen. - Deventer, 1979. 235 p. - (Sociale bibliotheek ; 1979:4). ISBN 9060015657
HA-S : 301.185 G-HOKS 1979
*UFSIA : MAG-B 6061
*UIA : RECH 347.1 G-HOKS 79
4
Lijst R: Recht
Belgische Vereniging van Banken. Bescherming van de privé-levenssfeer : Wet
van 8 december 1992 betreffende de
verwerking van persoonsgegevens : gevolgen
voor de banken / Belgische Vereniging van
Banken. - Brussel, 1993. - (Dossier ; 46)
UIA : RECH 34 F-DBVB
Belmans, Karolien. - Gids bij scheiding : sociale
en juridische informatie / Karolien Belmans ;
Mieke Louwette. - Brussel : KAV, 1997. 381 p. - ISBN 90-02-20533-3
UFSIA : DSSB 301.188.5 G-BELM 97
*SBA : D 599689
Bespreking van de verslagen over de
mensenhandel = Examen des rapports sur la
traité des êtres humains / [edit.] Didier
Reynders ; Daniël Vanpoucke. - Brussel,
1998. - 98 p. - Overdruk uit:: Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers: gewone zitting.
- januari (1998)
UFSIA : MAG-C 11928
Xerocopie
Biologie, personne et droit. - Paris : Presses
universitaires de France, 1991. - 186 p. (Droits : revue française de théorie juridique ;
13). - ISBN 2-13-043692-7
UFSIA : RT-E-DROI:13
Borghs, Paul. - Juridische aspecten van
homoseksueel ouderschap : het recht om lief te
hebben / Paul Borghs. - Gent : Mys & Breesch,
1998. - 167 p. - ISBN 90-5462-272-5
UIA : RECH 347.6 G-BORG 98
Bruschi, Marc. - La prescription en droit de la
responsabilité civile / Marc Bruschi. - Paris :
Economica, 1997. - 365 p. - (Collection droit
civil : série : Etudes et recherches ; 1997:1). ISBN 2-7178-3360-9
UIA : RECH 347.5 L-F-BRUS 97
Carette, Ann. - Herstel van en vergoeding voor
aantasting aan niet-toegeëigende
milieubestanddelen / Ann Carette. Antwerpen : Intersentia, 1997. - 669 p. ISBN 90-5095-026-4
UIA : BC-B 9270
UIA : RECH 347.5 G-CARE 97
*UFSIA : SR 43 MILI 27
Chartier, Yves. - La réparation du préjudice /
Yves Chartier. - Paris : Dalloz, 1996. - 129 p. (Connaissance du droit Dalloz ; 1996:1). ISBN 2-247-02185-9
UIA : RECH 347.5 L-F-CHAR 96
Council of Europe. - Additional protocol to the
Convention for the Protection of Human Rights
and Dignity of the Human Being with regard to
the application of biology and medicine, on the
prohibition of cloning human beings / Council
of Europe. - Strasbourg, 1998. - 4 p. (European treaty series = Série des traités
européens ; 168). - ISBN 92-871-3554-1
UFSIA : MAG-C 11921
*UIA : RECH 34 F-ETS:168
Dambre, Maarten. - Het gewijzigde
woninghuurrecht / Maarten Dambre ; P. de
Smedt ; Bernard Hubeau ; et al. - Antwerpen :
Kluwer Rechtswetenschappen, 1997. - 261 p. (Bijzondere overeenkomsten : grondige
studies ; 1997:1)
UIA : RECH 347.4 L-B-DAMB 97
UFSIA : Recht
Lijst R: Recht
april 1998
Gasasira, Ephrem. - Droit des biens et droit
Ntampaka, Charles. - Les personnes et la
agraire / Ephrem Gasasira. - Kigali :
famille / Charles Ntampaka. - Kigali :
Imprimeur Printerset, 1993. - 135 p. - (Manuels
Imprimeur Printerset, 1993. - 189 p. - (Manuels
de droit rwandais ; 5)
de droit rwandais ; 8)
UIA : RECH 347.2 L-RWA-GASA 93
UIA : RECH 347.1 L-RWA-NTAM 93
Ghestin, Jacques. - Les effets du contrat /
Page, de, Henri. - Les principaux contrats /
Jacques Ghestin ; [medew.] Christophe Jamin ;
Henri de Page ; [medew.] Anne
et al. - 2e ed. - Paris : Librairie générale de
Meinertzhagen-Limpens. - 4e ed. - Bruxelles :
droit et de jurisprudence, 1994. - 915 p. - (Les
Bruylant, 1997. - 2 v. - (Traité élémentaire de
obligations ; 1994:1). - ISBN 2-275-00384-3
droit civil belge ; 4). - ISBN 2-8027-1053-2
UIA : RECH 347 A-GHES 77
UFSIA : Recht
Bezit: 1
Gotzen, Rudolf A.M. - De Belgische
pachtwetgeving : een onmisbaar
Pauwels, K. - Gezinseffectrapportage :
beleidsinstrument voor de hedendaagse
geannoteerde inventaris van wetten, besluiten,
landbouw / Rudolf A.M. Gotzen. - Deurne :
decreten, ordonnanties in de periode
Kluwer, 1997. - 245 p. - (Recht en praktijk ;
1990-1994 / K. Pauwels ; Viviane Dehaes ;
27). - ISBN 90-5583-292-8
Edmond Lambrechts ; et al. - Brussel, 1996. (CBGS-document ; 1996:5). - 479 p
UFSIA : Recht
UFSIA : PS 301.185 L-B-PAUW 96
Goubeaux, Gilles. - Les personnes / Gilles
*LUC : 301.185 PAUW 1996
Goubeaux. - Paris : Librairie générale de droit
*RUCA : CB 30 M-B 40.484
et de jurisprudence, 1989. - 602 p. - (Traité de
*UFSIA : DSSB 301.188.5 G-PAUW 96
droit civil ; 1989:2). - ISBN 2-275-00788-1
*UFSIA : LZ 301.185 G-PAUW 96
UIA : RECH 347 A-GHES 77
*UIA : PSW 301.185 L-B-PAUW 96
Hauser, Jean. - Dissolution de la famille / Jean
Personen- en familierecht / [edit.] J. de Boer. Hauser ; Danièle Huet-Weiller. - Paris :
15e ed. - Deventer : Tjeenk Willink, 1998. Librairie générale de droit et de jurisprudence,
990 p. - (Handleiding tot de beoefening van het
1991. - 556 p. - (La famille ; 2). Nederlands burgerlijk recht [ : nieuwe reeks] ;
ISBN 2-275-00665-6
1). - ISBN 90-271-4773-6
UIA : RECH 347 A-GHES 77
UIA : RECH 347 A-ASSE 73
De hervorming van het
Pothier, Robert-Joseph. - Traité des cheptels,
jeugdbeschermingsrecht : commentaar op de
selon les regles, tant du for de la conscience,
wet van 2 februari 1994 en de gecoördineerde
que du for extérieur / Robert-Joseph Pothier. decreten van 4 april 1990 / [edit.] Patrick
Paris : Chez Debure l’aı̂né, 1765. - 116 p. 13
Senaeve ; J. Peeters ; [medew.] Geert Decock ;
cm.
et al. - Leuven : Acco, 1994. - 256 p. UFSIA : MAG-P 12.1037.3
(Instituut voor Familierecht ; 24). ISBN 90-334-3128-9
Convoluut
HA-S : 34 G-SENA 1994
Pothier],
[Robert-Joseph. - Traité du contrat de
*SBA : D 581270
change, de la négociation qui se fait par la
*UFSIA : LZ 343 L-B-SENA 94
lettre de change; des billets de change, &
Huurrecht : de recente wijzigingen in de
autres billets de commerce / [Robert-Joseph
woninghuurwet / [edit.] Ralph de Wit. Pothier]. - Paris : Chez Debure l’aı̂né, 1763. Antwerpen : Intersentia, 1997. - 117 p. 258 p. 13 cm.
ISBN 90-5095-017-5
UFSIA : MAG-P 12.1035.2
UIA : RECH 347.4 L-B-WIT 97
Pothier], [Robert-Joseph. - Traité du contrat de
*UFSIA : SR 5 VERB 62
change, de la négociation qui se fait par la
Kessler, Daniel P. - The effects of malpractice
lettre de change; des billets de change, &
pressure and liability reforms on physicians’
autres billets de commerce : tome second /
perceptions of medical care / Daniel P.
[Robert-Joseph Pothier]. - Paris : Chez Debure
Kessler ; Mark McClellan. - Cambridge,
Pere, 1773. - 258 p. 13 cm.
Mass. : National Bureau of Economic
UFSIA : MAG-P 12.1036.2
Research, 1998. - 36 p. - (NBER working
paper series ; 6346). - a
Convoluut
href=”http://www.nber.org/papers/w6346” http://www.nber.org.papers/w6346 /a
Pothier, Robert-Joseph. - Traité du contrat de
UFSIA : MAG-T 91:6346
societé, selon les regles tant du for de la
Kredietbank [Brussel]. - Huren en verhuren in
conscience, que du for extérieur /
... : een overzicht van de wettelijke regeling /
Robert-Joseph Pothier. - Paris : Chez Debure
Kredietbank [Brussel]. - Brussel
l’aı̂né, 1764. - 267 p. 14 cm.
SBA : D 603737
UFSIA : MAG-P 12.1037.2
<
>
< >
Bezit: (1997/1998)
Lambert-Faivre, Yvonne. - Droit du dommage
corporel : systèmes d’indemnisation / Yvonne
Lambert-Faivre. - 3e ed. - Paris : Dalloz,
1996. - 917 p. - (Précis Dalloz ; 1996:1). ISBN 2-247-02495-5
UIA : RECH 347.5 L-F-LAMB 96
Milieuaansprakelijkheid van gemeenten /
[edit.] Kaat Leus ; [medew.] J. Bouckaert ; et
al. - Antwerpen : Kluwer, 1998. - 159 p. ISBN 90-5583-338-X
UIA : RECH 347.5 L-B-LEUS 98
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Convoluut
Raucent, Léon. - Les droits et devoirs des
époux / Léon Raucent ; Yves-Henri Lelieu ;
[medew.] E. Beguin ; et al. - Brussel : Larcier,
1997. - 273 p. - (Les régimes matrimoniaux ;
1). - Overdruk uit:: Répertoire notarial. ISBN 2-8044-0346-7
UFSIA : Recht
5
Lijst R: Recht
Ronse, Jan. - Schade en schadeloosstelling / Jan
Ronse ; [edit.] Lode de Wilde. - 2e dr. - Gent :
Story-Scientia, 1988. - (Algemene practische
rechtsverzameling ; 1988:1). ISBN 90-6439-542-X
RUCA : TEWO-BRAEM
Salanié, Bernard. - The economics of contracts :
a primer / Bernard Salanié. - London : The
MIT Press, 1997. - 223 p. ISBN 0-262-19386-8
UFSIA : LZ 330.104 G-SALA 97
Stassijns, Eric. - Pacht / Eric Stassijns. Antwerpen : Kluwer, 1998. - 685 p. (Algemene practische rechtsverzameling ;
1998:1). - ISBN 90-5583-323-1
LUC : 347.2 STAS 1997
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs.
Project Open Universiteit. - Relaties tussen
mensen onderling / Studiecentrum Open Hoger
Onderwijs. Project Open Universiteit ;
[edit.] Piet Henderikx. - 2e ed. - Leuven :
Acco, 1995. - 241 p. - (Inleidend overzicht van
het Belgisch recht ; 2). - ISBN 90-334-3336-2
HHA : LZ 34 L-B-OURE 1995:2
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs.
Project Open Universiteit. - Toepassings- en
handhavingsrecht, verwijzingsrecht /
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs. Project
Open Universiteit ; [edit.] Piet Henderikx. - 2e
ed. - Leuven : Acco, 1995. - 184 p. - (Inleidend
overzicht van het Belgisch recht ; 4). ISBN 90-334-3338-9
HHA : LZ 34 L-B-OURE 1995:4
Timmermans, Roland. - De geschillenregeling
in de appartementsmede-eigendom / Roland
Timmermans. - Deurne : Kluwer, 1997. 278 p. - (Dossier ’Onroerend goed in de
praktijk’ ; 7)
UIA : RECH 34 F-ONGO:7
Transnational contracts / [edit.] Charles Evan
Stewart. - New York : Oceana, 1997-. Losbladig. - ISBN 0-379-10200-5
UIA : RECH 347.4 G-STEW 97
april 1998
Antwerpse Lloyd. - Marine insurance in
Belgium : a tradition of quality / Antwerpse
Lloyd. - Antwerpen, 1994. - 48 p. : ill. - (Lloyd
special ; 1994:12)
UFSIA : MAG-T 90:1994,12
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1994,12:ENG
*SBA : 542926:1994,12
Astle, W.E. - Hague rules law digest : a practical
digest and comprehensive, cross-referenced
index to leading British cases governing the
interpretation of the HAgue Rules / W.E.
Astle. - London : Fairplay, 1981. - 90 p. ISBN 0-905045-24-6
HA-H : 347.79 G-ASTL 1981
Astle, W.E. - The Hamburg Rules : an
appreciation of the cause and effect of the
amendments to the Hague Rules and the
Hague-Visby rules / W.E. Astle. - London :
Fairplay, 1981. - 163 p.
HA-H : 347.79 G-ASTL 1981
*AHB : 347.79 G-ASTL 81
Astle, W.E. - International rules of law relating
to bills of lading law / W.E. Astle. - London :
Fairplay, 1982. - 64 p. - ISBN 0-905045-34-3
HA-H : 347.79 G-ASTL 1982
*AHB : 347.79 PW-INTE 82
Astle, W.E. - Legal developments in maritime
commerce : matters of general interest and
importance arising out of selected legal issues /
W.E. Astle. - London : Fairplay, 1983. 125 p. - ISBN 0-905045-43-2
HA-H : 347.79 G-ASTL 1983
Astle, W.E. - The right of appeal : a practical
digest of charter-party disputes and the right of
appeal under the Arbitration Act 1979 / W.E.
Astle. - London : Fairplay, 1983. - 153 p. ISBN 0-905045-51-3
HA-H : 347.79 G-ASTL 1983
Astle, W.E. - Shipping and the law : a practical
review of the Hague rules as amended by the
Brussels protocol 1968 / W.E. Astle. - London,
1982. - 251 p. - ISBN 0-905045-17-3
HA-H : 347.79 G-ASTL 1980
*RUCA : CB 347 M B 30 789
Bebchuk, Lucian Arye. - An analysis of
fee-shifting based on the margin of victory : on
frivsuits, meritorious suits, and the role of rule
11 / Lucian Arye Bebchuk ; Howard F.
Chang. - Cambridge, Mass., 1994. - 42 p. (NBER working paper series ; 4731)
UFSIA : MAG-T 91:4731
Becommentarieerd wetboek van koophandel /
[edit.] Kristoff van den Berghe. - Gent
UIA : RECH 347.71 L-B-BERG
*UIA : RECH 347.79 L-B-BLAD 29
Bladel, van, Georges. - Le contrat de transport
par bateaux d’intérieur et l’affrètement en
séjour : étude doctrinale et de jurisprudence :
commentaire théorique et pratique de la loi du
5 mai 1936 / Georges van Bladel. - Antwerpen :
Lloyd anversois, 1950. - 2 v. - Met: suppl
HA-H : 347.79 G-BLAD 1950
Bezit: 1–2; Supplement
*AHB : MAG-B 1.778
Bezit: 1; S
*RUCA : CB 347 N 8
Bezit: 1–2 ; [Supplement]
*SBA : E 142082
Bezit: 1–2 ; suppl.
*UFSIA : MAG 307.3.45
Bezit: 1–2; suppl.
*UIA : RECH 347.79 L-B-BLAD 48
Bezit: 1–2; supplement
3 v. in 2
Bonnick, S. - Gramon chartering documents / S.
Bonnick. - 2e ed. - London : Lloyd’s of
London, 1988. - 220 p. : ill. ISBN 1-85044-203-7
HA-H : 347.79 G-BONN 1988
Booker, Mark D. - Containers : conditions, law
and practice of carriage and use / Mark D.
Booker. - London : Derek Beattie, 1987. 209 p. - ISBN 0-907591-04-3
HA-H : 656.61 G-BOOK 1987
Bezit: 1–2
Carver, Thomas Gilbert. - Carriage by sea /
Thomas Gilbert Carver ; [edit.] Raoul
Colinvaux. - 13e ed. - London : Stevens &
Sons, 1982. - 2 v. - (British shipping laws ; 2). ISBN 0420 45110 2
HA-H : 347.79 G-COLI 1982
Bezit: 1–2
*UFSIA : LZ 347.79 L-GB-COLI 82
Bezit: 1–2
*UIA : RECH 347.79 L-GB-CARV 82
Bezit: 1–2
Aerde, van, Clive. - Zeeschepen onder bewarend
beslag : theorie en praktijk / Clive van Aerde. Brugge : Die Keure, 1988. - 179 p. ISBN 90-6200-232-3
HA-H : 347.79 G-AERD 1988
*AHB : 347.79 G-AERD 88
*UIA : RECH 347.79 L-B-AERD 88
Alter, Michel. - Droit des transports terrestres,
aériens et maritimes internes et
internationaux / Michel Alter. - Paris : Dalloz,
1984. - 180 p. - (Mémentos Dalloz ; 1984:1). ISBN 2-247-00512-8
HA-H : 347.71 G-ALTE 1984
De belegger. - Berchem. - Floppydisk/diskette
UFSIA : MMC-E 68:32
Bladel, van, Georges. - Connaissements et règles
de La Haye : commentaire de la loi du 28
novembre 1928 / Georges van Bladel. Bruxelles : Larcier, 1929. - 266 p.
HA-H : 347.79 G-BLAD 1929
*AHB : MAG-B 1.1030
*HHA : MAG 01.6.015
*RUCA : CB 347 N 9
*SBA : E 122137
*UFSIA : MAG 45.2.15
Christiaens, Johan. - De jaarrekening invullen
en neerleggen : editie 1998 : inclusief de
sociale balans / Johan Christiaens ; Kris
Peeters ; Michel vander Linden ; et al. ;
[edit.] Els Wyns ; Laurence Cantineau. Diegem : Ced.Samsom, 1998. - 379 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1998:3)
HA-H : 657.4 G-CHRI 1998
UIA : RECH 34 F-BJD:1998,3
Cooley, Henry B. - Chartering and charter
parties / Henry B. Cooley. - Cambridge :
Cornell, 1947. - 154 p. - ISBN 0-87033-012-8
HA-H : 347.79 G-COOL 1947
Degenhardt, Henry W. - Maritime affairs : a
world handbook : a reference guide to
maritime organizations, conventions and
disputes and to the international politics of the
sea / Henry W. Degenhardt ; [edit.] Alan J.
Day. - Harlow : Longman, 1985. - 412 p. - (A
Keesing’s reference publication ; 1985:1). ISBN 0-8103-2051-7
HA-H : 347.79 G-DEGE 1985
Delahaye, Pedro. - Le contrat d’affrètement
fluvial : commentaire de la Loi du 5 mai 1936 /
Pedro Delahaye. - Bruxelles : Larcier, 1937. 439 p.
HA-H : 347.79 G-DELA 1937
*HHA : MAG 79.6.030
*RUCA : CB 347 N 22
*UFSIA : MAG 323.5.6
*UIA : RECH 347.79 L-B-DELA 37
Lijst R: Recht
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
6
Bezit: 1
Wulff, Oliver. - Das UNCITRAL Modellgesetz
über den grenzüberschreitenden
Überweisungsverkehr / Oliver Wulff. Bielefeld : Gieseking, 1998. - 371 p. (Schriften zum deutschen und europäischen
Zivil-, Handels- und Prozessrecht ; 176). ISBN 3-7694-0276-6
UIA : RECH 34 F-SDEZ:176
347.7: Handelsrecht.
Economisch recht. Financieel
recht. Vennootschapsrecht
Bezit: (1996/1997–1997/1998)
*UFSIA : SR 36 B 6
Bezit: (1996/1997)–
Bezit: (1996/1997)
Lijst R: Recht
april 1998
Dujardin, Roger. - Bewarend en uitvoerend
scheepsbeslag : de evenredige verdeling en
rangregeling, praktijkstudie met formulieren /
Roger Dujardin. - Antwerpen, 1986. - 223 p. ISBN 9063213700
HA-H : 347.79 G-DUJA 1986
*UFSIA : SR 36 D 12
*UIA : RECH 347.9 L-B-DUJA 86
Ellen, Eric. - International maritime fraud / Eric
Ellen ; Donald Campbell. - London : Sweet
and Maxwell, 1981. - 174 p. : ill. ISBN 0421271507
HA-H : 347.79 G-ELLE 1981
*RUCA : CB 347 M B 28 938
*UFSIA : LZ 347.79 G-ELLE 81
European Commission. - Guide to the case law
of the European Court of Justice in Articles 59
et seq. of the EC Treaty : free movement of
services / European Commission. Luxembourg : EUR-OP, 1997. - 143 p. (Robert Schuman project improving the
awareness of community law for the legal
professions ; 1997:1). - ISBN 92-828-1052-6
UFSIA : LZ 351.82 L-EG-GUID 97
European Commission. - Guide to the case law
of the European Court of Justice on Articles 52
et seq. of the EC Treaty : freedom of
establishement / European Commission. Luxembourg : EUR-OP, 1997. - 85 p. - (Robert
Schuman project improving the awareness of
community law for the legal professions ;
1997:2). - ISBN 92-828-2044-0
UFSIA : LZ 351.82 L-EG-GUID 97
European Commission. - The impact of
Community law on the domestic legal systems
of the Member States : business law / European
Commission. - Luxembourg : EUR-OP, 1998. 51 p. - (Robert Schuman project improving the
awareness of community law for the legal
professions ; 1998:2). - ISBN 92-828-1000-3
UFSIA : LZ 351.82 L-EG-IMPA 98
European Commission. - The impact of
community law on the domestic legal systems
of the Member States : competition law /
European Commission. - Luxembourg :
EUR-OP, 1998. - 103 p. - (Robert Schuman
project improving the awareness of community
law for the legal professions ; 1998:3). ISBN 92-828-0997-8
UFSIA : LZ 351.82 L-EG-IMPA 98
European Commission. - The impact of
community law on the domestic legal systems of
the Member States : consumer law / European
Commission. - Luxembourg : EUR-OP, 1998. 48 p. - (Robert Schuman project improving the
awareness of community law for the legal
professions ; 1998:1). - ISBN 92-828-0995-1
UFSIA : LZ 351.82 L-EG-IMPA 98
Ghyselen, M. - De fiscale gevolgen van nietige
rechtshandelingen in het kader van het
vennootschapsrecht / M. Ghyselen. - s.l. :
Kluwer Rechtswetenschappen, 1998. - 101 p. (Dossier BVBA in de praktijk : fiscaal ; 3)
UFSIA : MAG-B 39645
UFSIA : Recht
Ghyselen, M. - De fiscale gevolgen van nietige
rechtshandelingen in het kader van het
vennootschapsrecht / M. Ghyselen. - s.l. :
Kluwer Rechtswetenschappen, 1998. - 99 p. (Dossier NV in de praktijk : fiscaal ; 3)
UFSIA : LZ 347.72 L-B-BEHE 83:D,3
UFSIA : SR 36 F 2:D,3
Gómez-Robledo Verduzco, Alonso. Instituut voor Wegtransport. - Vervoer per
Jurisprudencia internacional en materia de
spoor / Instituut voor Wegtransport. - Brussel :
Instituut voor Wegtransport, 1994-. delimitación maritı́ma / Alonso
Gómez-Robledo Verduzco. - México, D.F. :
(Verzameling der wetten, besluiten en
Universidad Nacional Autónoma de México,
reglementen inzake vervoer ; A). - Losbladig
1989. - 218 p. - (Instituto de Investigaciones
HA-H : 347.71 G-VERZ 1994
Jurı́dicas : serie H : Estudios de derecho
Instituut voor Wegtransport [Brussel]. internacional público ; 16)
Techniek en inschrijving wegvoertuigen /
UFSIA : MAG-B 39701
Instituut voor Wegtransport [Brussel]. Gorton, Lars. - Shipbroking and chartering
Brussel, 1993-. - Losbl. - (Verzameling der
practice / Lars Gorton ; Rolf Ihre ; Arne
wetten, besluiten en reglementen inzake
Sandevärn. - 3e ed. - London : Lloyd’s of
vervoer ; B)
London Press, 1990. - 297 p. HA-H : 347.71 G-VERZ 1993
ISBN 1-85044-256-8
Bezit: 1–3
HA-H : 347.79 G-GORT 1990
*UFSIA : LZ 347.71 L-B-MVPT 92:B
Bezit: 1–3
Gram, Per. - Chartering documents / Per Gram. Instituut voor Wegtransport [Brussel]. London : Lloyd’s of London, 1981. - 177 p. ISBN 0-907432-03-4
Vervoer over de weg / Instituut voor
Wegtransport [Brussel]. - Brussel, 1992-. HA-H : 347.79 G-GRAM 1981
Losbl. - (Verzameling der wetten, besluiten en
Hart, Oliver. - A new bankruptcy procedure that
reglementen inzake vervoer ; c)
uses multiple auctions / Oliver Hart ; Rafael La
HA-H : 347.71 G-VERZ 1992
Porta Drago ; Florencio Lopez-de-Silanes ; et
Bezit: 1–2
al. - Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 19 p. - (NBER
Instituut voor Wegtransport [Brussel]. working paper series ; 6278). - a
Wegverkeer / Instituut voor Wegtransport
[Brussel]. - Brussel, 1993-./a- Losbl. href=”http://www.nber.org/papers/w6278” http://www.nber.org.papers/w6278
(Verzameling der wetten, besluiten en
UFSIA : MAG-T 91:6278
reglementen inzake vervoer ; D)
Hill, Christopher. - Arrest of ships : England
HA-H : 347.71 G-VERZ 1993
and Wales, Federal Republic of Germany,
Bezit: 1–2
Japan, The United States / Christopher Hill ;
*UFSIA : LZ 347.71 L-B-MVPT 92:D
Kay Soehring ; Tameyuki Hosoi. - London,
Bezit: 1–2
1985. - 99 p. - (Arrest of ships series ; 1). ISBN 1850440255
Interuniversitair Studiecentrum voor
Federalisme. - Federalisme : staatkundig,
HA-H : 347.79 G-HILL 1985
politiek en economisch / Interuniversitair
*UIA : RECH 347.79 G-AS 85
Studiecentrum voor Federalisme ; André Alen ;
Hill, D.J. - CMR : contracts for the international
Jean Beaufays ; Gonzales d’ Alcantara ; et al. carriage of goods by road / D.J. Hill ; A.D.
Antwerpen : Maklu, 1994. - 193 p. Messent. - 2e ed. - London : Lloyd’s of
ISBN 90-6215-344-5
London, 1984. - 288 p. - ISBN 0-907432-55-7
HA-S : 323 G-ALEN 1994
HA-H : 347.71 G-HILL 1984
*SBA : 582452
Hoedt, Pascal. - Liberaliteiten aan VZW’s /
*UFSIA : LZ 321 G-ALE 94
Pascal Hoedt. - Diegem : Ced. Samsom,
*UIA : RECH 342.3 G-ALEN 94
1998. - 100 p. - (Praktijkgids voor de
Lambert-Faivre, Yvonne. - Droit des
verenigingen zonder winstoogmerk ; D:98,01)
assurances / Yvonne Lambert-Faivre. - 9e ed. Paris : Dalloz, 1995. - 881 p. - (Précis Dalloz ;
UFSIA : LZ 347.72 L-B-LEMB 81:D,98,01
1995:1). - ISBN 2-247-02062-3
Horst, van der, H.J. - Goederenvervoer per
binnenschip / H.J. van der Horst ; L.L.M. van
UIA : RECH 347.764 L-F-LAMB 95
der Kolk ; J.J. Schat. - Zwolle : Tjeenk
Lanjouw, Jean O. - The enforcement of
Willink, 1987. - 137 p. - ISBN 90-2712-513-9
intellectual property rights : a survey of the
HA-H : 656.62 G-HORS 1987
empirical literature / Jean O. Lanjouw ; Josh.
*AHB : 347.71 L-NL-HORS 87
Lerner. - Cambridge, Mass. : National Bureau
of Economic Research, 1997. - 27 p. - (NBER
Hudson, N.G. - The institute clauses handbook /
working paper series ; 6296)
N.G. Hudson ; J.C. Allen. - London : Lloyd’s
of London, 1986. - 222 p. UFSIA : MAG-T 91:6296
ISBN 1-85044-093-X
Lanjouw, Jean O. - Stylized facts of patent
HA-H : 347.79 G-HUDS 1986
litigation : value, scope and ownership / Jean
O. Lanjouw ; Mark Schankerman. Instituut der Bedrijfsrevisoren [Brussel]. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Vademecum van de bedrijfsrevisor :
Economic Research, 1997. - 40 p. - (NBER
plichtenleer en controlenormen / [edit.] Henri
working paper series ; 6297)
Olivier ; Veerle van de Walle ; Instituut der
UFSIA : MAG-T 91:6297
Bedrijfsrevisoren [Brussel]. - 6e ed. - Diegem :
Kluwer/Ced.Samsom, 1997. - 696 p. Leroy, Marlène. - Le droit de la publicité /
ISBN 90-5334-982-0
Marlène Leroy ; Bernard Mouffe. - Bruxelles :
RUCA : CB 657 M-B 40.705
Bruylant, 1996. - 440 p. - ISBN 2-8027-0764-7
*HA-H : 657.6 G-OLIV 1997
UIA : RECH 351.82 L-B-LERO 96
*HHA : LZ 657.6 G-OLIV 1997
Libert,
Hubert. - Droit des assurances / Hubert
*LUC : 174 OLIV 1997
Libert. - Kigali : Imprimeur Printerset, 1993. *RUCA : THEUN
142 p. - (Manuels de droit rwandais ; 4)
UIA : RECH 347.764 L-RWA-LIBE 93
Lijst R: Recht
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
<
>
< >
7
Lijst R: Recht
Libertés, droits et réseaux dans la société de
l’information : aspects juridique,
technologique, organisationnel et social /
[edit.] Carine Doutrelepont ; Paul van Binst ;
Luc Wilkin. - Bruxelles : Bruylant, 1996. 376 p. - (Collection de la Faculté de droit de
l’Université libre de Bruxelles ; 1996:4). ISBN 2-8027-0743-4
UFSIA : RT-G-DOUT 96
Lüddeke, Christof F. - Marine claims / Christof
F. Lüddeke. - London : Lloyd’s of London,
1993. - 310p. - (Lloyd’s List ; 1993:1). ISBN 1-85044-540-0
HA-H : 347.79 G-LUED 1993
Manca, Plinio. - International maritime law /
Plinio Manca ; European Transport Law. Antwerpen : European Transport Law, 1970. 3 v.
HA-H : 347.79 G-MANC 1970
Bezit: 1–3
McConnell, John W. [Jr]. - The U.S. shipping
act of 1984 / John W. McConnell [Jr]. London : Lloyd’s of London Press, 1985. 339 p. - ISBN 1-85044-036-0
HA-H : 347.79 G-MCCO 1985
*RUCA : CB 347 M-C 13.724
Mocatta, Alan Abraham. - Scrutton on
charterparties and bills of lading / Alan
Abraham Mocatta ; Michael J. Mustill ;
Stewart C. Boyd ; [pass. aut.] Thomas
Scrutton. - 18e dr. - London : Sweet and
Maxwell, 1974. - 624 p. - ISBN 0-421-13900-5
HA-H : 347.79 G-MOCA 1984
*AHB : 347.79 G-MOCA 74
*UFSIA : MAG-C 844
Modern liner contracts : an in depth study of
current contracts of carriage in liner
shipping. - London : Lloyd’s of London,
1984. - 90 p. - ISBN 1-85044-032-8
HA-H : 347.71 G-MODE 1984
Mustill, Michael J. - Arnould’s law of marine
insurance and average / Michael J. Mustill ;
C.B. Jonathan Gilman. - London : Stevens,
1981. - 2 v. - ISBN 0-420-44500-5
HA-H : 347.764 G-MUST 1981
Bezit: 1–2
Nationale Bank van België. - Statistisch
tijdschrift / Nationale Bank van België. Brussel. - Voortzetting van: Tijdschrift van de
Nationale Bank van België; met supplement:
Statistisch tijdschrift: maandelijkse bijwerking
RUCA : CB 31 S-EUR-B-TNB
Bezit: 1(1996)–
*AHB : MAG-S 1.32/A
Bezit: (1996)–
*HHA : MAG 00.0
Bezit: (1996)–
*LUC : 336.7
Bezit: (1996)–
*UFSIA : LZ-STA-B 336 TNBB/25 j.
Bezit: (1996)–
Oude jr. MAG 3501/3
Pothier, Robert-Joseph. - Traité du contrat de
societé, selon les regles tant du for de la
conscience, que du for extérieur /
Robert-Joseph Pothier. - Paris : Chez Debure
l’aı̂né, 1764. - 267 p. 14 cm.
UFSIA : MAG-P 12.1037.2
Convoluut
Lijst R: Recht
april 1998
Praktijkgids voor de geconsolideerde
jaarrekening / [edit.] Pierre Berger ; et al. Antwerpen : Kluwer, 1988-. - 5 v. - Losbladig;
met: Actuele voorinformatie. ISBN 9067160709
HA-H : 657 G-PRAK 1988
Bezit: 1–6
*RUCA : CB 657 B 16
Bezit: 1–5
*RUCA : THEUN
Bezit: 1–3
*UFSIA : LZ 657 B-BERG 88
Bezit: 1–6
Praktijkgids voor de jaarrekening /
[edit.] Herman van Impe ; et al. - Antwerpen :
Kluwer, 1984-. - Losbladig; met: Actuele
voorinformatie. - ISBN 90-671-6371-6
HA-H : 657 G-PRAK 1984
Bezit: 1–8; Handleiding
*AHB : 657 G-PRAK
Bezit: 1–6; CD–ROM
*RUCA : CB 657 B 4
Bezit: 1–6
*RUCA : THEUN
Bezit: 4–5
*UFSIA : LZ 657 B-IMPE 84
Bezit: 1–8
*UIA : CA - D 2
Bezit: 1–6; handleiding
*UIA : RECH 347.73 L-B-PRAK 84
Bezit: 1–6
Putzeys, Jacques. - Droit des transports et droit
maritime / Jacques Putzeys ;
[medew.] Marie-Ange Rosseels. - Bruxelles :
Bruylant, 1993. - 423 p. - (Travaux de la
Faculté de droit de l’Université catholique de
Louvain ; 6). - ISBN 2-8027-0827-9
HA-H : 347.79 G-PUTZ 1993
*UFSIA : LZ 347.79 G-PUTZ 93
*UIA : RECH 347.71 L-B-PUTZ 93
Raad voor de Reclame [Brussel]. Reclamereglementering in België : repertorium
op 1 juli 1997 / Raad voor de Reclame
[Brussel]. - 5e ed. - Brussel, 1997. - 162 p.
UIA : RECH 351.82 L-B-RECL 97
*RUCA : DPELS
*UIA : PSW 659 L-B-RECL 97
De rechtspersoon / [edit.] J.M.M. Maeijer. - 8e
ed. - Deventer : Tjeenk Willink, 1997. 579 p. - (Vertegenwoordiging en
rechtspersoon ; 2). - ISBN 90-271-4652-7
UIA : RECH 347 A-ASSE 73
Royakkers, Jean P. - Charte-parties : manuel
pratique de l’affrètement avec un précis des
conditions spéciales des principales
charte-parties / Jean P. Royakkers. - Anvers :
Lloyd anversois. - 262 p.
HA-H : 347.79 G-ROYA 1947
*RUCA : CBM-L 1121
Royakkers, Jean P. - Charte-parties : manuel
pratique de l’affrètement avec un précis des
conditions spéciales des principales
charte-parties / Jean P. Royakkers. - 2e ed. Anvers : Lloyd anversois, 1946. - 298 p.
HA-H : 347.79 G-ROYA 1946
*RUCA : CBM-L 1334
*UFSIA : MAG 307.5.18
*UIA : BC-B 7895
Rwankubito, Prudence. - Droit du transport /
Prudence Rwankubito. - Kigali : Imprimeur
Printerset, 1993. - 178 p. - (Manuels de droit
rwandais ; 3)
UIA : RECH 347.71 L-RWA-RWAN 93
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Advies over het voorontwerp van decreet
betreffende het voeren van een beleid ter
aanmoediging van de technologische
innovatie / Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen. - Brussel, 1998. - 10 p. (Adviezen . Aanbevelingen . Standpunten ;
1998:3)
UIA : RECH 34 F-SERV:A, 1998, 3
Somers, Eddy. - Inleiding tot het internationaal
zeerecht / Eddy Somers. - Antwerpen : Kluwer,
1984. - 442 p. - ISBN 90-6321-240-2
HA-H : 347.79 G-SOME 1984
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs.
Project Open Universiteit. Beroepsuitoefening en aanverwante
problemen / Studiecentrum Open Hoger
Onderwijs. Project Open Universiteit ;
[edit.] Piet Henderikx. - 2e ed. - Leuven :
Acco, 1995. - 301 p. - (Inleidend overzicht van
het Belgisch recht ; 3). - ISBN 90-334-3337-0
HHA : LZ 34 L-B-OURE 1995:3
Theunis, Jan. - Arrest of ships : Belgium, The
Netherlands, India, Yugoslavia / Jan Theunis ;
Maarten Claringbould ; Winston Saldanha ; et
al. - London, 1986. - 128 p. - (Arrest of ships
series ; 2). - ISBN 1850440913
HA-H : 347.79 G-THEU 1986
*UIA : RECH 347.79 G-AS 85
Todd, Paul. - Modern bills of lading / Paul
Todd. - London : Collins, 1986. - 210 p. ISBN 0-00-383322-4
HA-H : 347.79 G-TODD 1986
*AHB : 347.79 G-TODD 87
UNESCO. - Copyright bulletin / UNESCO. Paris. - ISSN 0010-8634
UIA : BC 02 E-CB
Bezit: 30:3(1996)–
*UIA : RECH 34 E-CB
Bezit: 16(1982)
Verkoop van en waarborgen voor
consumptiegoederen : advies inzake Europees
richtlijnvoorstel over de verkoop van en de
waarborgen voor consumptiegoederen. - Den
Haag : Sociaal-Economische Raad, 1998. 45 p. - (Adviezen ; 1998:3). ISBN 90-6587-674-X
UFSIA : MAG-C 11905
Vincent, Anne. - Les groupes d’entreprises /
Anne Vincent ; Charles-X. Tulkens ; Xavier
Mabille. - Bruxelles : CRISP, 1997. - 27 p. (Les dossiers du CRISP ; 47). ISBN 2-87075060-9
SBA : 603767
RUCA : CB 658 M-B 40.805
*UIA : RECH 34 F-CRIS
Vos, de, Jacques. - Europees goederenvervoer
over land en zee in 1992 / Jacques de Vos. Gent : Euro Trans Lloyd Agency, c.1991. 672 p. - (Europees compendium ; 1991:1)
HA-H : 347.71 G-VOS 1992
*UFSIA : SR 36 E 20
*UIA : RECH 347.71 L-EG-VOS 91
Weerdt, de, Ivo. - Het verhandelbaar
cognossement : artikel 91 van de Belgische
zeewet / Ivo de Weerdt. - Antwerpen :
European Transport Law, 1991. - 142 p.
HA-H : 347.79 G-WEER 1991
*AHB : 347.79 L-B-WEER 91
*SBA : 553408
*UFSIA : SR 36 E 19
8
Lijst R: Recht
Weerdt, de, Ivo. - Zeerecht : grondbeginselen
van het Belgisch Privaatrechtelijk Zeerecht /
Ivo de Weerdt ; Robert Wijffels ; Lionel
Tricot. - Antwerpen : European Transport Law,
1998. - 422 p.
AHB : 347.79 L-B-WEER 98
Wildiers, Pierre. - Binnenvaartverzekering
(casco’s) / Pierre Wildiers. - Antwerpen :
Lloyd anversois, c.1948. - 220 p.
HA-H : 656.62 G-WILD 1948
*AHB : MAG-B 1.4156 WILD 48
*UFSIA : MAG 103 C 10
*UIA : RECH 347.764 L-B-WILD 48
Wildiers, Pierre. - Le connaissement maritime /
Pierre Wildiers. - Anvers : Lloyd anversois,
1959. - 182 p.
HA-H : 347.79 G-WILD 1959
*AHB : MAG-B 1.780
*RUCA : CBM-L 1501
*UFSIA : MAG-B 19737
*UIA : RECH 347.79 L-B-WILD 59
Wildiers, Pierre. - Le contrat d’affrètement
maritime / Pierre Wildiers. - Anvers : Lloyd
Anversois, 1969. - 213 p.
HA-H : 347.79 G-WILD 1969
*AHB : MAG-B 1.2903
*RUCA : CBM 347 M-B 6.727
*UFSIA : MAG-B 20104
*UIA : RECH 347.79 L-B-WILD 69
Wildiers, Pierre. - Handboek voor
zeeverzekering : zeeverzekeringspolis van
Antwerpen van 1859, zeerisico’s, landrisico’s,
oorlogsrisico’s, avarij-grosse / Pierre
Wildiers ; Marcel Caethoven. - Antwerpen :
Lloyd anversois, c.1941. - 224 p. : ill.
HA-H : 347.764 G-WILD 1941
*AHB : 347.764 G-WILD 41
*SBA : E 107255
*UFSIA : MAG 39 A 689
*UIA : BC - B 3256
Wildiers, Pierre. - Manuel pratique des
assurances maritimes : marchandises, corps /
Pierre Wildiers ; Marcel Caethoven. - 3e ed. Anvers : Lloyd anversois, 1964. - 367 p.
HA-H : 347.764 G-WILD 1964
*AHB : 347.764 G-WILD 64
*UIA : BC-B 9245
Wildiers, Pierre. - Recueil d’études sur les
assurances maritimes / Pierre Wildiers. Anvers : Lloyd anversois, C. 1938. - 243 p.
HA-H : 347.79 G-WILD 1938
*RUCA : CBM-E 250
Wildiers, Pierre. - Transportverzekering
(goederen) / Pierre Wildiers. - Antwerpen :
Lloyd anversois, 1975. - 147 p.
HA-H : 347.764 G-WILD 1975
*UFSIA : LZ 368 G-WILD 75
*UIA : RECH 347.764 L-B-WILD 75
Wilford, Michael. - Time charters / Michael
Wilford ; Terence Coghlin ; Nicholas J. Healy ;
et al. - 2e ed. - London : Lloyd’s of London
Press, 1982. - 505 p. - ISBN 0-907432-13-1
HA-H : 347.79 G-WILF 1982
Wilson, D.J. - The law of general average and
the York-Antwerp rules / D.J. Wilson ;
[edit.] John Donaldson ; C.S. Staughton. - 10e
ed. - London : Stevens, 1975. - 544 p. - (British
shipping laws ; 7). - ISBN 0-420-42980-8
HA-H : 347.79 G-DONA 1975
*UFSIA : MAG 141 K 36.7
*UIA : BC-B 6239
*UIA : RECH 34 F-BSL:7
Lijst R: Recht
april 1998
Wulff, Oliver. - Das UNCITRAL Modellgesetz
über den grenzüberschreitenden
Überweisungsverkehr / Oliver Wulff. Bielefeld : Gieseking, 1998. - 371 p. (Schriften zum deutschen und europäischen
Zivil-, Handels- und Prozessrecht ; 176). ISBN 3-7694-0276-6
UIA : RECH 34 F-SDEZ:176
347.9: Gerechtelijk
privaatrecht
Aerde, van, Clive. - Zeeschepen onder bewarend
beslag : theorie en praktijk / Clive van Aerde. Brugge : Die Keure, 1988. - 179 p. ISBN 90-6200-232-3
HA-H : 347.79 G-AERD 1988
*AHB : 347.79 G-AERD 88
*UIA : RECH 347.79 L-B-AERD 88
Dujardin, Roger. - Bewarend en uitvoerend
scheepsbeslag : de evenredige verdeling en
rangregeling, praktijkstudie met formulieren /
Roger Dujardin. - Antwerpen, 1986. - 223 p. ISBN 9063213700
HA-H : 347.79 G-DUJA 1986
*UFSIA : SR 36 D 12
*UIA : RECH 347.9 L-B-DUJA 86
Gasasira, Ephrem. - Procédure civile et
commerciale / Ephrem Gasasira. - Kigali :
Imprimeur Printerset, 1993. - 309 p. - (Manuels
de droit rwandais ; 1)
UIA : RECH 347.9 L-RWA-GASA 93
Hill, Christopher. - Arrest of ships : England
and Wales, Federal Republic of Germany,
Japan, The United States / Christopher Hill ;
Kay Soehring ; Tameyuki Hosoi. - London,
1985. - 99 p. - (Arrest of ships series ; 1). ISBN 1850440255
HA-H : 347.79 G-HILL 1985
*UIA : RECH 347.79 G-AS 85
Oda, Tsukasa. - Die Prozeßfähigkeit als
Voraussetzung und Gegenstand des
Verfahrens / Tsukasa Oda. - Köln : Heymanns,
1997. - 183 p. - (Prozeßrechtliche
Abhandlungen ; 103). - ISBN 3-452-23566-1
UIA : RECH 34 F-PRAB:103
Parlementair onderzoek naar de wijze waarop
het onderzoek door politie en gerecht werd
gevoerd in de zaak ”Dutroux-Nihoul en
consorten” = Enquête parlementaire sur la
manière dont l’enquête ... a été menée dans
”l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts” /
[edit.] Renaat Landuyt ; Nathalie de t’
Serclaes. - Brussel, 1998. - 218 p. - Overdruk
uit:: Belgische Kamer van
Volksvertegenwoordigers: gewone zitting. februari (1998)
UFSIA : MAG-C 11927
Xerocopie
Theunis, Jan. - Arrest of ships : Belgium, The
Netherlands, India, Yugoslavia / Jan Theunis ;
Maarten Claringbould ; Winston Saldanha ; et
al. - London, 1986. - 128 p. - (Arrest of ships
series ; 2). - ISBN 1850440913
HA-H : 347.79 G-THEU 1986
*UIA : RECH 347.79 G-AS 85
348: Kerkelijk recht
Kühner, Hans. - Index Romanus : analyse ou
interdiction? / Hans Kühner. - Paris : Spes,
1964. - 79 p.
UFSIA : MAG-A 10757
Leupen, Piet. - Gods stad op aarde : eenheid van
kerk en staat in het eerste millennium na
Christus : een kerkelijke ideologie / Piet
Leupen. - Amsterdam : Wereldbibliotheek,
1996. - 175 p. - ISBN 90-284-1728-1
UFSIA : RG 2138 E 8
*UFSIA : MAG-B 34462
35: Openbaar bestuur
The anatomy of corruption in Kenya : legal,
political and socio-economic perspectives /
[edit.] Kivutha Kibwana ; Smokin Wanjala ;
Okech-Owiti. - Nairobi : Centre for Law and
Research International, 1996. - 305 p. ISBN 9966-9602-3-6
RUCA : O 339.96 M-B 40.754
Gemeentelijk zakboekje / [edit.] Clair Ysebaert. Antwerpen. - Met supplement: Burgemeesters
en OCMW-voorzitters, &: Gemeentelijk
zakboekje: databank
AHB : 35 L-B-YSEB
Bezit: (1995/1996)–
*LUC : 35 YSEB 1985Bezit: (1985/1986); (1993/1994); (1994/1995)
*RUCA : L 35 M B 31 865
Bezit: (1986/1987)
*SBA : 513814
Bezit: (1984/1985)–
Laatste jg. rek 49a
*UFSIA : DSSB 304 E-GEME
Bezit: Alleen laatste 5 jrg.
*UFSIA : LZ 35 L-B-GEME
Bezit: (1984/1985)–
Oude jr. ANN A/61
*UFSIA : PS 35 L-B-GEME
Bezit: Alleen laatste 10 jrg.
*UIA : RECH 34 E-GEZA
Bezit: (1995/1996)–
Gemeentelijk zakboekje : databank / [edit.] Clair
Ysebaert. - Antwerpen. - Supplement bij:
Gemeentelijk zakboekje
AHB : 35 L-B-YSEB-DAT
Bezit: (1998)
UIA : RECH 34 E-GEZA:S,DB
Bezit: 1(1998)
SBA : 603765
Bezit: (1998)
*UFSIA : DSSB 304 E-GEME
Bezit: (1998)
*UFSIA : LZ 35 L-B-GEME
Bezit: (1998)
*UFSIA : PS 35 L-B-GEME
Bezit: (1998)
Getting good government : capacity building in
the public sectors of developing countries /
[edit.] Merilee S. Grindle. - Boston : Harvard
University Press, 1997. - 504 p. - (Harvard
studies in international development ;
1997:1). - ISBN 0-674-35419-2
RUCA : O 35 M-B 40.727
Instellingenzakboekje. - Antwerpen
AHB : 35 L-B-INST
Bezit: (1993/1994)–
*AHB : 323 L-B-YSEB 96
Bezit: 1
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
9
Lijst R: Recht
april 1998
*LUC : 323 YSEB 1985-1993
Christiaens, Johan. - De jaarrekening invullen
en neerleggen : editie 1998 : inclusief de
sociale balans / Johan Christiaens ; Kris
Peeters ; Michel vander Linden ; et al. ;
[edit.] Els Wyns ; Laurence Cantineau. Diegem : Ced.Samsom, 1998. - 379 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1998:3)
HA-H : 657.4 G-CHRI 1998
UIA : RECH 34 F-BJD:1998,3
Couturier, Jos J. - Het Belgisch belastingrecht in
hoofdlijnen / Jos J. Couturier ; Bruno Peeters. 6e ed. - Antwerpen : Maklu, 1998. - 881 p. ISBN 90-6215-600-2
UIA : RECH 351.72 L-B-COUT 98
Decoene, Guy. - Kenmerkende BTW-arresten van
het Hof van Justitie / Guy Decoene ; Christoph
Lybeer. - Diegem : Ced.Samsom, 1997-. (Belasting over de toegevoegde waarde ;
1997:5)
UIA : RECH 34 F-FDV:14, 1997, 5
Bezit: (1993–1994)
*RUCA : CB 35 M-B 31.346
Bezit: (1985/1986);(1987/1988)
*RUCA : HENDE
Bezit: (1985/1986)–
*RUCA : L 35 B 8
Bezit: (1986/1987)
*SBA : 518177
Bezit: (1985/1986)–
[11620] Laatste jr. in leeszaal rek 59a
*UFSIA : DSA 90 B-INST
Bezit: (1987)
*UFSIA : LZ 35 B-YSEB
Bezit: (1985/1986)–
Oude jr. ANN A/70
*UIA : RECH 342 L-B-YSEB 85
Bezit: (1985/1986)–
Nickson, R. Andrew. - Local government in
Latin America / R. Andrew Nickson. Boulder : Lynne Rienner, 1995. - 316 p. ISBN 1-55587-366-9
Bezit: 1
RUCA : O 35 M-B 40.720
Rodrik, Dani. - What drives public
Engelman, M.M. - Stock lending in
employment? / Dani Rodrik. - Cambridge,
internationaal perspectief : een vergelijking
Mass. : National Bureau of Economic
van de fiscaalrechtelijke behandeling van stock
Research, 1997. - 27 p. - (NBER working
lending in respectievelijk Nederland, de
paper series ; 6141). - a
Verenigde Staten en Duitsland / M.M.
href=”http://www.nber.org/papers/w6141” http://www.nber.org.papers/w6141
/a
Engelman. - Rotterdam : Stichting
Moret
Fonds, 1998. - 71 p. - (Moret scriptie reeks ;
UFSIA : MAG-T 91:6141
26). - ISBN 90-72898-33-8
West-Vlaanderen. Provincie. - Jaarboek /
HHA : LZ 658 F 1:26
West-Vlaanderen. Provincie. - Brugge
LUC : 351.72 ENGE 1998
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.070
UFSIA : LZ 351.72 G-ENGE 98
Bezit: 10(1997)–
Europäische Gemeinschaften. Kommission. *AMVC : 165.006
Europa in Bewegung / Europäische
Bezit: 1(1988)–
[316561]
Gemeinschaften. Kommission. - Luxembourg
*SBA : 527158
HHA : D .-EURO
<
>
Bezit: 1(1988)–
[316561]
*UFSIA : MAG-ANN-B/1033
Bezit: 1(1988)–
*UIA : BC-E 322
Bezit: (1993)–
351.72: Fiscaal recht
Adressen en bevoegdheden inzake BTW, 1997. Diegem : Ced.Samsom, 1997. - 92 p. (BTW-percentages van goederen en diensten ;
1997:1)
UIA : RECH 34 F-FDV:15, 1997, 1
Adressen inzake directe belastingen, 1997. Diegem : Ced.Samsom, 1998. - 334 p. (Fiscaal modellenboek ; 98:3) (Belasting over
de toegevoegde waarde ; 1997:1)
HA-H : 351.72 G-ADRE 1998
UFSIA : LZ 351.72 L-B-MAEC 79:S
UIA : RECH 34 F-FDV:14, 1997, 1
Belasting- en beleggingsgids. - Kapellen
UIA : CA - D 2
Bezit: (1993–1994); (1996–1998)
HA-H : 336.2 E-BELA
Bezit: (1998)–
*LUC : 336.2 BELA 1995Bezit: (1995); (1998)
*SBA : 557482
Bezit: (1990)–; ontbreekt: (1991–1993)
[316115] In depot sinds 1994
*UFSIA : LZ 336.2 L-B-BELA
Bezit: Alleen laatste jrg.
*UIA : RECH 351.72 L-B-BELA 90
Bezit: (1990)
< >
Bezit: (1991)
Ghyselen, M. - De fiscale gevolgen van nietige
rechtshandelingen in het kader van het
vennootschapsrecht / M. Ghyselen. - s.l. :
Kluwer Rechtswetenschappen, 1998. - 101 p. (Dossier BVBA in de praktijk : fiscaal ; 3)
UFSIA : MAG-B 39645
UFSIA : Recht
Ghyselen, M. - De fiscale gevolgen van nietige
rechtshandelingen in het kader van het
vennootschapsrecht / M. Ghyselen. - s.l. :
Kluwer Rechtswetenschappen, 1998. - 99 p. (Dossier NV in de praktijk : fiscaal ; 3)
UFSIA : LZ 347.72 L-B-BEHE 83:D,3
UFSIA : SR 36 F 2:D,3
Haustraete, José. - De boekhouding fiscaal
bekeken : editie 1997 / José Haustraete. Diegem : Samsom, 1996. - 242 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1996:29)
HA-H : 657 G-HAUS 1996
*LUC : 657 HAUS 1996
*UIA : RECH 34 F-BJD:1996 HAUS
Houtte, van, Jean. - Aanvaarding van de
rechtsnorm : houdingen en opinies t.a.v.
fiscaliteit en regels in de morele biosfeer / Jean
van Houtte ; Ivo Callens ; R. Lafaille ; et al. Antwerpen : Nederlandsche Boekhandel,
1973. - 143 p. - ISBN 90-28998-99-3
UFSIA : RT-G-HOUT 73
*UFSIA : DSSB 301.188.5 G-HOUT 73
*UFSIA : MAG-Coll 319.15.1.1
*UFSIA : RG-HB 61.2.17
*UIA : PSW 301.188.5 L-B-HOUT 73
Malherbe, Jacques. - Droit fiscal : l’impôt des
sociétés / Jacques Malherbe ; Michel de Wolf ;
Christine Schotte. - Bruxelles : Larcier, 1997. 453 p. - (Précis de la Faculté de droit de
l’Université catholique de Louvain ; 1997:1). ISBN 2-8044-0328-9
UIA : RECH 351.72 L-B-MALH 97
*UIA : RECH - PEET
Marlier, G. - BTW-rekeningen en invordering /
G. Marlier ; J. Willems. - Diegem :
Ced.Samsom, 1997. - 179 p. - (Belasting over
de toegevoegde waarde ; 1997:4)
UIA : RECH 34 F-FDV:14: 1997, 4
Overzicht van de fiscale rechtspraak, 1e helft
1997. - Diegem : Ced.Samsom, 1997. - 310 p. (Fiscaal wetboek = Code fiscal ; 1997:8)
HA-H : 351.72 G-OVER 1997
Overzicht van de fiscale rechtspraak, 2e helft
1996. - Diegem : Ced.Samsom, 1997. - 178 p. (Fiscaal wetboek = Code fiscal ; 1997:7)
HA-H : 351.72 G-OVER 1997
*UIA : RECH 34 F-FDV:1,52
Peeters, Kris. - Het vrije beroep en de
vennootschap : einde van de fiscale
successtory? / Kris Peeters ; Jan Verhoeye. Diegem : Samsom, 1997. - 101 p. (Bedrijfseconomisch en juridisch dossier ;
1997:27)
LUC : 351.72 PEET 1997
Vandenberghe, Luk. - Aftrek en teruggaaf van
BTW : analyse van de Europese bepalingen en
hun implementatie in de Belgische
BTW-reglementering, in vergelijking met de
reglementering in Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk /
Luk Vandenberghe. - Antwerpen : Intersentia,
1998. - 438 p. - ISBN 90-5095-029-9
UIA : RECH 351.72 G-VAND 98
Vandendriessche, Piet. - Fiscale
basisbegrippen : BTW / Piet Vandendriessche ;
Johan de Spiegeleer ; Danny Stas ; et al. Brugge : Die Keure, 1996. - 337 p. ISBN 90-6200-936-0
UIA : RECH 351.72 L-B-VAND 96
*UFSIA : Recht
Wit, de, Annick. - Entrepot-regime / Annick de
Wit. - Diegem : Ced.Samsom, 1997. - 375 p. (BTW-percentages van goederen en diensten ;
1997:2)
UIA : RECH 34 F-FDV:15, 1997, 2
351.83: Sociaal recht
Aiyer, Sri-Ram. - Pension reform in Latin
America : quick fixes or sustainable reform? /
Sri-Ram Aiyer. - Washington, D.C., 1997. 22 p. - (Policy research working paper ; 1865)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1865
Arbeidsrecht en mensbeeld, 1946-1996 :
jubileumbundel / [edit.] C.J. Loonstra ;
H.W.M.A. Staal ; W. Zeijlstra ; [pass.
aut.] Vereniging voor Arbeidsrecht
[Nederland]. - Deventer : Kluwer, 1996. 346 p. - ISBN 9031214302
UIA : RECH 351.83 L-NL-LOON 96
België. Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid. - Arbeidsblad / België. Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid. - Brussel. Auteursnaam varieert: Ministerie van
Nijverheid en Arbeid; met supplement. ISSN 0035-2705
HA-S : 301 E-ARBE
Bezit: 27(1997)–
Lijst R: Recht
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
10
Lijst R: Recht
april 1998
*HHA : MAG 49.6
Dirckx, A. - Ziekteverzuim en het toekennen van
UFSIA : MAG-T 91:6308
arbeidsongeschiktheid / [medew.] G. Dierckx ;
Jamoulle, Micheline. - Le temps de travail :
*LUC : 331
A. Dirckx. - Brussel, 1995. - 237 p. transformations du droit et des relations
Bezit: 72–91(1971–1990); 1(1991)–
(Gezondheidseconomie = Economie de la
collectives du travail / Micheline Jamoulle ;
*RUCA : CB 33 E 10 422
santé ; 1995:1)
Eric Geerkens ; Gaëtane Foxhal ; et al. Bezit: 41(1940)–
HA-S : 301.188.6 F 1:1995,1
Bruxelles : CRISP, 1997. - 580 p. *SBA : E 27828
*LUC : 331 DEGR 1995
ISBN 2-870-75057-9
Bezit: 1(1896); 18–81(1913–1980); 92:4(1991)
*RUCA : CB 30 M-C 14.085
[229046]
RUCA : CB 351 M-B 40.801
*UFSIA : LZ 351.83 L-B-GRAE 95
Marannes,
Freddy. - Verdelingseffecten van
*UFSIA : LZ 330:5/20 j. (T)
*UIA : BC-C 3050
Bezit: 47–91(1946–1990); 1(1991)–
crisis, crisisbeleid en fiscale hervormingen in
Vorige jr. zie: Revue du travail; oude jr. MAG 3137/1
Dooghe, Gilbert. - Proeve van een
de welvaartsstaat : een internationaal
afhankelijkheidsverzekering in België / Gilbert
vergelijkend onderzoek van Groot-Brittannië,
*UFSIA : PS 301 E-ARBE
Dooghe ; Henk Vandenbroele. - Brussel,
Bezit: Alleen laatste 10 jrg.
de Verenigde Staten, Nederland en België /
1997.
71
p.
(CBGS-document
;
1997:4)
*UIA : PSW 301 E-ARB
Freddy Marannes. - Tilburg, 1992. - 204 p. Bezit: 63–91(1962–1990); 1(1991)–
UFSIA : PS 351.84 L-B-DOOG 97
(Reeks Sociale zekerheidswetenschap :
LUC : 368 DOOG 1997
studies ; 18). - ISBN 90-72429-34-6
Blanchet, Didier. - Social security and
*RUCA : CB 30 M-B 40.539
retirement in France / Didier Blanchet ;
UFSIA : MAG-B 39607
*UFSIA : DSSB 304 G-DOOG 97
Louis-Paul Pelé. - Cambridge, Mass. : National
*UFSIA : DSSB 304 G-MARA 92
*UFSIA
:
LZ
351.84
L-B-DOOG
97
Bureau of Economic Research, 1997. - 33 p. Micklewright,
John. - The implications of
*UIA : PSW 351.84 L-B-DOOG 97
(NBER working paper series ; 6214). - a
exhausting unemployment insurance
href=”http://www.nber.org/papers/w6214” http://www.nber.org/papers/w6214
/a
Festjens, Marie-Jeanne. - De
entitlement in Hungary / John Micklewright ;
pensioenhervorming : een nieuwe generatie en
UFSIA : MAG-T 91:6214
Gyula Nagy. - Florence : s.n., 1997. - 28 p. een nieuw contract / Marie-Jeanne Festjens. (Innocenti occasional papers : economic and
Breure, Johan. - Toepassing gesubsidieerde
Brussel, 1997. - 86 p. - (Planning paper ; 82)
social policy series ; 58)
arbeid : handleiding voor de praktijk / Johan
AHB : 338 L-B-FEST 97
UFSIA : MAG-B 39654
Breure. - Deventer : Kluwer, 1997. - 86 p. *LUC : 351.84 FEST 1997
(HRM in de praktijk : supplement ; 1997:2). Mitchell,
Olivia S. - After Chile, what?
*RUCA : CB 33 F 10.135:82
ISBN 90-267-2714-3
Second-round pension reforms in Latin
*UFSIA : LZ 338 F 4:82
UIA : PSW 331.6 L-NL-BREU 97
America / Olivia S. Mitchell ; Flávio Ataliba
*UIA : BC-C 3674
Barreto. - Cambridge, Mass. : National Bureau
Card, David. - Do financial incentives encourage
Garrett, A. Bowen. - The effect of US Supreme
of Economic Research, 1997. - 27 p. - (NBER
welfare recipients to work? Evidence from a
Court ruling Sullivan V. Zebley on child SSI
working paper series ; 6316). - a
randomized evaluation of the self-sufficiency
and AFDC enrollment / A. Bowen Garrett ;
href=”http://www.nber.org/papers/w6316” http://www.nber.org.pap
project / David Card ; Philip K. Robins. Sherry Glied. - Cambridge, Mass. : National
Cambridge, Mass. : National Bureau of
UFSIA : MAG-T 91:6316
Bureau of Economic Research, 1997. - 37 p. Economic Research, 1996. - 42 p. - (NBER
(NBER working paper series ; 6125). - a
Moore, James F. - Projected retirement wealth
working paper series ; 5701). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6125” http://www.nber.org.papers/w6125
and savings adequacy in the
/a health and
href=”http://www.nber.org/papers/w5701” http://www.nber.org.papers/w5701 /a
retirement study / James F. Moore. UFSIA : MAG-T 91:6125
UFSIA : MAG-T 91:5701
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Gids voor sociale reglementering in
Economic Research, 1997. - 30 p. - (NBER
Cutler, David M. - Adverse selection in health
ondernemingen. - Antwerpen
working paper series ; 6240). - a
insurance / David M. Cutler ; Richard J.
HA-S : 351.83 E-GIDS
href=”http://www.nber.org/papers/w6240” http://www.nber.org/pap
Zeckhauser. - Cambridge, Mass. : National
Bezit: (1997)
Bureau of Economic Research, 1997. - 29 p. UFSIA : MAG-T 91:6240
*UIA : RECH 34 E-GDRO
(NBER working paper series ; 6107). - a
Nsengiyumva, Métusera. - Droit social /
Bezit: (1990)
href=”http://www.nber.org/papers/w6107” http://www.nber.org.papers/w6107 /a
Métusera Nsengiyumva. - Kigali : Imprimeur
Glied, Sherry. - Avoiding health insurance
UFSIA : MAG-T 91:6107
Printerset, 1993. - 213 p. - (Manuels de droit
crowd-out : evidence from the Medicare as
rwandais ; 7)
Cutler, David M. - The medical costs of the
secondary payer legislation / Sherry Glied ;
young and old : a forty year perspective /
UIA : RECH 351.83 L-RWA-NSEN 93
Mark Stabile. - Cambridge, Mass. : National
David M. Cutler ; Ellen Meara. - Cambridge,
Bureau of Economic Research, 1997. - 41 p. Ohm, Wolfgang. - Tarifvertrag und
Mass. : National Bureau of Economic
(NBER working paper series ; 6277). - a
Arbeitskampf / Wolfgang Ohm. - Köln :
Research, 1997. - 26 p. - (NBER working
href=”http://www.nber.org/papers/w6277” http://www.nber.org.papers/w6277
Deutscher Instituts-Verlag,/a1990. - 16 p. paper series ; 6114). - a
(Thema Wirtschaft ; 5). - ISBN 3-602-24204-8
UFSIA
:
MAG-T
91:6277
href=”http://www.nber.org/papers/w6114” http://www.nber.org.papers/w6114 /a
HHA : D 301.188.0-OHMW
Glied, Sherry. - The market and the estimators :
UFSIA : MAG-T 91:6114
forecasting the cost of Medicare catastrophic
Poterba, James M. - Implications of rising
Dechamps, Ivan. - L’aide sociale dans la
coverage / Sherry Glied ; Tama Brooks. personal retirement saving / James M. Poterba ;
dynamique du droit / Ivan Dechamps ; Martine
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Steven F. Venti. - Cambridge, Mass. : National
van Ruymbeke. - Bruxelles : De
Economic Research, 1997. - 21 p. - (NBER
Bureau of Economic Research, 1997. - 50 p. Boeck-Wesmael, 1995. - 383 p. - (Bibliothèque
working paper series ; 6287). - a
(NBER working paper series ; 6295). - a
de droit social ; 1995:1). - ISBN 2-8041-2064-3
href=”http://www.nber.org/papers/w6287” http://www.nber.org.papers/w6287
href=”http://www.nber.org/papers/w6295”
/a
http://www.nber.org.pap
UFSIA : RT-G-DECH 95
UFSIA : MAG-T 91:6287
UFSIA : MAG-T 91:6295
Detiège, Leona. - Dame op rust / Leona Detiège ;
Gruber, Jonathan. - Health insurance and early
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening [Brussel].
[ill.] Nicole van Goethem. - Brussel :
retirement : evidence from the availability of
Directie Statistieken en Publicaties. - De
Koöperatieve Vrouwenbeweging, 1990. continuation coverage / Jonathan Gruber ;
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
86 p. : ill.
Brigitte C. Madrian. - Cambridge, Mass.,
(PWA’s) : beschrijvende analyse van de
UFSIA : MAG-B 39619
1993. - 30 p. - (NBER working paper series ;
gebruikers en de werklozen / Rijksdienst voor
*SBA : 549054
4594)
Arbeidsvoorziening [Brussel]. Directie
Statistieken en Publicaties. - Brussel, 1997. Diamond, Peter. - Social security and retirement
UFSIA : MAG-T 91:4594
46 p.
in the US / Peter Diamond ; Jonathan Gruber. Gruber, Jonathan. - Social security and
Cambridge, Mass. : National Bureau of
LUC : 331.6 PLAA 1997
retirement in Canada / Jonathan Gruber. Economic Research, 1997. - 40 p. - (NBER
*UFSIA : LZ 331.6 L-B-PLAA 97
Cambridge, Mass. : National Bureau of
working paper series ; 6097). - a
*UIA : RECH 351.83 L-B-PLAA 97
Economic Research, 1997. - 30 p. - (NBER
href=”http://www.nber.org/papers/w6097” http://www.nber.org.papers/w6097
/a - a
working paper series ; 6308).
UFSIA : MAG-T 91:6097
href=”http://www.nber.org/papers/w6308” http://www.nber.org.papers/w6308 /a
Bezit: 64–91(1963–1990); onvolledig; 1(1991)–
<
>
< >
<
<
>
<
< >
>
>
< >
<
<
>
< >
<
<
>
< >
<
<
Lijst R: Recht
>
>
< ><
>
< >
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
<
>
11
Lijst R: Recht
april 1998
Samwick, Andrew A. - Discount rate
heterogeneity and social security reform /
Andrew A. Samwick. - Cambridge, Mass. :
National Bureau of Economic Research,
1997. - 49 p. - (NBER working paper series ;
6219). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6219” http://www.nber.org/papers/w6219 /a
UFSIA : MAG-T 91:6219
Sinn, Hans-Werner. - The value of children and
immigrants in a pay-as-yoy-go pension
system : a proposal for a partial transition to a
funded system / Hans-Werner Sinn. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 22 p. - (NBER
working paper series ; 6229). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6229” http://www.nber.org/papers/w6229 /a
UFSIA : MAG-T 91:6229
Sociale administratie : praktijkgids voor
efficiënte administratieve dienstverlening /
[edit.] Jos Mertens ; et al. - Antwerpen :
Kluwer, 1985-. - Losbl.
HA-H : 351.83 G-MERT 1985
<
<
>
< >
>
< >
Bezit: 1–4
*UFSIA : DSSB 304 B-MERT 85
Bezit: 1–3
Standpunt van de SERV m.b.t. de inpassing in de
Vlaamse regelgeving van de IAO-conventie nr.
181 inzake private werkgelegenheidsbureaus
en van de hierbij aansluitende
IAO-aanbeveling. - Brussel, 1998. - 19 p. (Adviezen . Aanbevelingen . Standpunten ;
1998:5)
UIA : RECH 34 F-SERV:A, 1998, 5
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs.
Project Open Universiteit. Beroepsuitoefening en aanverwante
problemen / Studiecentrum Open Hoger
Onderwijs. Project Open Universiteit ;
[edit.] Piet Henderikx. - 2e ed. - Leuven :
Acco, 1995. - 301 p. - (Inleidend overzicht van
het Belgisch recht ; 3). - ISBN 90-334-3337-0
HHA : LZ 34 L-B-OURE 1995:3
Velden, van der, Matthijs. - Hafenarbeit und
Trägergilden : ein Beitrag zur
Arbeitsorganisation in See- und Flusshäfen vor
1850 / Matthijs van der Velden. - Rotterdam :
Van der Velden, 1998. - 24 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 39473
Verstraeten, Johan. - De werkgids 97 : het
vademecum van de bediende/arbeider onder
contract van onbepaalde of bepaalde duur,
uitzendcontract, ... / Johan Verstraeten. - 6e
ed. - Brussel : Interlabor, 1997. - 356 p. : ill.
HA-H : 351.83 G-VERS 1997
Vincent, Anne. - Les groupes d’entreprises /
Anne Vincent ; Charles-X. Tulkens ; Xavier
Mabille. - Bruxelles : CRISP, 1997. - 27 p. (Les dossiers du CRISP ; 47). ISBN 2-87075060-9
SBA : 603767
RUCA : CB 658 M-B 40.805
*UIA : RECH 34 F-CRIS
Lijst R: Recht
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
12
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
141.7: Politieke en sociale
filosofie
Abel, Olivier. - Humanité humanitaire / Olivier
Abel ; Rony Brauman ; Mireille
Delmas-Marty ; et al. - Bruxelles : FUSL,
1998. - 144 p. - (Publications des Facultés
universitaires Saint-Louis ; 77). ISBN 2-8028-0121-X
UFSIA : Filo
Bayart, Jean-François. - L’illusion identitaire /
Jean-François Bayart. - Paris : Fayard, 1997. 303 p. - (L’espace du politique ; 1997:1). ISBN 2-213-59496-1
RUCA : O 30 M-B 40.694
Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs. - Berlin. ISSN 0863-4564
HHA : D 141.7-BERL
Bezit: (1991–1995); onvolledig
Biografisch woordenboek van het socialisme en
de arbeidersbeweging in Nederland /
[edit.] P.J. Meertens ; et al. - Amsterdam,
1987-. - 7 v. : ill. - ISBN 90-6861-027-9
SBA : 519437
Bezit: 1–7
Camara, Helder. - Levensvragen / Helder
Camara ; [edit.] José de Broucker. - Baarn :
Ten Have, 1984. - 88 p. - ISBN 90-259-4272-5
UFSIA : MAG-B 39726
*SBA : 550781
Cohn-Bendit, Daniel. - Le gauchisme / Daniel
Cohn-Bendit. - Paris : Seuil, 1968. - 271 p. (Collection Combats ; 1968:2)
UFSIA : MAG-B 39731
*SBA : E 228254:[1]
Dialektischer und historischer Materialismus :
Lehrbuch für das marxistisch-leninistische
Grundlagenstudium / [edit.] Hans Steußloff ;
Horst Friedrich ; Frank Fiedler ; et al. - 13e
ed. - Berlin : Dietz, 1986. - 512 p. ISBN 3-320-00515-4
UFSIA : MAG-B 39596
Ethik und Politik / [compil.] Udo Tietz. - Berlin :
Berliner Debatte Initial, 1995. - 128 p. (Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1995:2). ISBN 3-929666-58-8
HHA : D 141.7-BERL
Europa als Problem der Weltgesellschaft /
[compil.] Rainer Land. - Berlin : Berliner
Debatte Initial, 1994. - 127 p. - (Berliner
Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1994:2). ISBN 3-929666-53-7
HHA : D 141.7-BERL
Explaining consciousness : the ’hard problem’ /
[edit.] Jonathan Shear. - Cambridge, Mass. :
MIT Press, 1997. - 422 p. - (A Bradford book ;
1997:6). - ISBN 0-262-19388-4
UFSIA : Filo
Galper, Jeffry. - Maatschappelijk werk in
radicaal perspectief / Jeffry Galper. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1984. 352 p. - (Sociale bibliotheek ; 1984:1). ISBN 90-6001-813-3
HA-S : 301.51 G-GALP 1984
*UFSIA : MAG-B 38217
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
april 1998
Gorz, André. - Le traı̂tre / André Gorz ;
[edit.] Jean-Paul Sartre. - Paris : Seuil, 1958. 315 p.
UFSIA : MAG-A 10791
*SBA : D 242208
*UFSIA : RG-HB 40.3.40
Groethuysen, Bernard. - Anthropologie
philosophique / Bernard Groethuysen. - 5e ed. Paris : Gallimard, 1953. - 284 p. (Bibliothèque des idées ; 1953:1)
UFSIA : MAG-B 39620
*SBA : D 88558:[12]
Gruppe von Lissabon. - Grenzen des
Wettbewerbs : die Globalisierung der
Wirtschaft und die Zukunft der Menschheit /
Gruppe von Lissabon ; [vert.] Vicente Colon ;
et al. - Bonn : Bundeszentrale für politische
Bildung, 1997. - 223 p. - ISBN 3-89331-289-7
HHA : D 33-BUND
Hyland, James L. - Democratic theory : the
philosophical foundations / James L. Hyland. Manchester : Manchester University Press,
1995. - 280 p. - ISBN 0-7190-4517-7
RUCA : O 10 M-B 40.755
Ladrière, Jean. - Anthropologie du marxisme et
le marxisme soviétique / Jean Ladrière ;
Association catholique de cooperation
internationale. Session internationale de
formation Ad Lucem des Fayets. Conférence
[1962: Louvain]. - Louvain : Ad Lucem,
c.1962. - 90 p.
UFSIA : MAG-B 39641
Langguth, Gerd. - Suche nach Sicherheiten : ein
Psychogramm der Deutschen / Gerd
Langguth. - Stuttgart : Deutsche
Verlags-Anstalt, 1994. - 312 p. ISBN 3-421-05002-3
HHA : D 301.151-LANG
Lehning, Arthur. - From Buonarroti to
Bakunin : studies in international socialism /
Arthur Lehning. - Leiden : Brill, 1970. 345 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 39716
*SBA : A 232953
Lumey, Bert. - Nieuwe vaart : gedachten over
verfrissching van den Nederlandschen staat /
Bert Lumey. - Haarlem : Tjeenk Willink,
1945. - 189 p.
UFSIA : MAG-A 10792
*SBA : E 120206
”Macht bedeutet Verantwortung” : Adenauers
Weichenstellungen für die heutige Politik /
[edit.] Gerd Langguth. - Köln : Wissenschaft
und Politik, 1994. - 159 p. ISBN 3-8046-8809-8
HHA : D 323-LANG
Marinello, Juan. - Escritos sociales / Juan
Marinello. - México, D.F. : s.n., 1980. 228 p. - (Biblioteca del estudiante
universitario ; 108). - ISBN 968-58-2778-8
UFSIA : MAG-A 10771
Marxismus - und kein Ende? / [compil.] Peter
Ruben. - Berlin : Berliner Debatte Initial,
1993. - 128 p. - (Berliner Debatte Initial :
Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
Diskurs ; 1993:3)
HHA : D 141.7-BERL
Merleau-Ponty, Maurice. - Fenomenologie van
de waarneming / Maurice Merleau-Ponty. Amsterdam : Ambo, 1997. - 528 p. (Ambo-wijsgerig ; 1997:1). ISBN 90-263-0971-6
UFSIA : Filo
*SBA : 602561
Moderne versus Postmoderne / [edit.] Udo
Tietz. - Berlin : Berliner Debatte Initial, 1991. (Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1991:4)
HHA : D 141.7-BERL
Monga, Célestin. - The anthropology of anger :
civil society and democracy in Africa / Célestin
Monga. - London : Lynne Rienner, 1996. 219 p. - ISBN 1-55587-644-7
RUCA : O 32 M-B 40.690
Myths and nationhood / [edit.] Geoffrey
Hosking ; George Schöpflin. - London : Hurst,
1997. - 214 p. - ISBN 1-85065-334-8
UFSIA : MAG-B 39708
Schmid, Carlo. - Politik muss menschlich sein :
politische Essays / Carlo Schmid. - Bern :
Scherz, 1980. - 404 p.
HHA : D 141.7-SCHM
Sieyès, Emmanuel Joseph. - Escritos polı́ticos /
Emmanuel Joseph Sieyès ; [edit.] David
Pantoja Morán. - México, D.F. : Fondo de
Cultura Económica, 1993. - 275 p. - (Sección
de obras de historia ; 1993:15). ISBN 968-16-4211-2
UFSIA : MAG-B 39684
Sieyés, Emmanuel Joseph. - Programa para una
revolución / Emmanuel Joseph Sieyés. México, D.F. : Universidad Nacional
Autónoma de México, 1989. - 124 p.
UFSIA : MAG-B 39691
Stawar, André. - Libres essais marxistes / André
Stawar. - Paris : Seuil, 1963. - 284 p.
UFSIA : MAG-A 10795
*SBA : E 203908
Unterwerfung / [compil.] Hartwig Schmidt. Berlin : Berliner Debatte Initial, 1994. 127 p. - (Berliner Debatte Initial : Zeitschrift
für socialwissenschaftlichen Diskurs ;
1994:6). - ISBN 3-929666-56-1
HHA : D 141.7-BERL
Utopie und Mythos der Weltrevolution : zur
Geschichte der Komintern, 1920-1940 /
[edit.] Theo Pirker. - München : Deutscher
Taschenbuch, 1964. - 303 p. - (DTV ; 253)
UFSIA : MAG-A 10800
Vandervelde, Emile. - Le socialisme et
l’agriculture : cours professé en 1906 à
l’Université nouvelle de Bruxelles / Emile
Vandervelde. - Bruxelles : Lambertin, 1906. 93 p.
UFSIA : MAG-B 39727
*SBA : E 70699
Wettstein, Ronald Harri. - Leben und
Sterbenkönnen : Gedanken zur
Sterbebegleitung und zur Selbstbestimmung
der Person / Ronald Harri Wettstein. - 2e ed. Bern : Lang, 1997. - 874 p. ISBN 3-906757-25-0
UFSIA : RT-G-WETT 97
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
1
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
30: Sociologie
april 1998
*AHB : 301.188.9 G-VRIND 97
*SBA : B 215199
Bezit: 3(1966)
[N]
Aangenendt, Trees. - Groepen in het
maatschappelijk werk : rollenspel als
Baart, A.J. - Methodiekontwikkeling en
leermethode / Trees Aangenendt. - Baarn :
levensbeschouwing / A.J. Baart ; H.
Nelissen, 1982. - 80 p. - (PM-reeks ; 1982:7). Kunneman ; C. Boon. - Utrecht : SWP, 1994. ISBN 90-244-1115-7
71 p. - (Reeks methodiekontwikkeling ;
HA-S : 301.51 G-AANG 1982
1994:2). - ISBN 90-6665-404-X
Abelman, Robert. - Reaching a critical mass : a
HA-S : 301.51 F 1:1994,2
critical analysis of television entertainment /
Banks, James. - The state of donation :
Robert Abelman. - Mahwah, N.J. : Erlbaum,
household gifts to charity, 1974-96 / James
1998. - 499 p. : ill. - (LEA’s communication
Banks ; Sarah Tanner. - London : s.n., 1997. series ; 1998:1). - ISBN 0-8058-2200-3
43 p. - (IFS commentary ; 62). UIA : PSW 654 L-USA-ABEL 98
ISBN 1-873357-69-9
Acker, van, J. - Adolescent en gezin : conflicten
UFSIA : LZ 336.2 F 1:62
samen oplossen / J. van Acker. - Deventer :
Banks, Stephen P. - Multicultural public
Van Loghum Slaterus, 1983. - 202 p. - (Sociale
relations : a social-interpretive approach /
bibliotheek ; 1983:8). - ISBN 90-6001-818-4
Stephen P. Banks. - Thousand Oaks, Calif. :
HA-S : 301.185 G-ACKE 1983
Sage, 1995. - 141 p. - (Communicating
effectively in multicultural contexts ; 4). Adoptie van kinderen uit verre landen /
ISBN 0-8039-4841-7
[edit.] R.A.C. Hoksbergen. - Deventer, 1979. 235 p. - (Sociale bibliotheek ; 1979:4). RUCA : CB 659 M-B 40.741
ISBN 9060015657
*UIA : PSW 659 G-BANK 95
HA-S : 301.185 G-HOKS 1979
Bardhan, Pranab. - The role of governance in
*UFSIA : MAG-B 6061
economic development : a political economy
*UIA : RECH 347.1 G-HOKS 79
approach / Pranab Bardhan. - Paris :
Organisation for Economic Co-Operation and
Alblas, Gert. - Groepsprocessen : het
Development, 1997. - 94 p. - (Development
functioneren in taakgerichte groepen / Gert
Centre studies ; 1997:4). Alblas. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
ISBN 92-64-15559-7
1983. - 202 p. - (Sociale bibliotheek ;
1983:1). - ISBN 90-6001-854-0
RUCA : O 32 M-B 40.751
*UFSIA : LZ 339.96 F 3:1997,4
HA-S : 301.51 G-ALBL 1983
*LUC : 301.51 ALBL 1983
Bayart, Jean-François. - L’illusion identitaire /
Jean-François Bayart. - Paris : Fayard, 1997. Altonji, Joseph G. - Employer learning and
303 p. - (L’espace du politique ; 1997:1). statistical discrimination / Joseph G. Altonji ;
ISBN 2-213-59496-1
Charles R. Pierret. - Cambridge, Mass. :
National Bureau of Economic Research,
RUCA : O 30 M-B 40.694
1997. - 64 p. - (NBER working paper series ;
België. Federale Diensten voor
6279). - a
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
href=”http://www.nber.org/papers/w6279” http://www.nber.org.papers/w6279
/a
Aangelegenheden. - Technologie
en
UFSIA : MAG-T 91:6279
samenleving : concepten, trends / België.
Federale Diensten voor Wetenschappelijke,
The anatomy of corruption in Kenya : legal,
Technische en Culturele Aangelegenheden. political and socio-economic perspectives /
Brussel, 1994. - 85 p. - (Technologie en
[edit.] Kivutha Kibwana ; Smokin Wanjala ;
samenleving : workshop = Technologie et
Okech-Owiti. - Nairobi : Centre for Law and
société : atelier ; S)
Research International, 1996. - 305 p. ISBN 9966-9602-3-6
HA-S : 301.188 F 3:S
*RUCA : CB 30 M-B 39.964:S
RUCA : O 339.96 M-B 40.754
*UFSIA : MAG-C 9896:S
Andringa, Herman. - Andragogie voor
*UIA : BC-C 2922
psychiatrisch verpleegkundigen / Herman
België. Ministerie van de Vlaamse
Andringa. - Baarn : Nelissen, 1981. - 95 p. Gemeenschap. Administratie Gezin en
(PM-reeks ; 1981:8). - ISBN 90-244-1102-5
Maatschappelijk Welzijn. - Stimulans :
HA-S : 616.89 G-ANDR 1981
welzijnsonderzoek in Vlaanderen / België.
Arbeid, loon, samenleving. - Wijnegem :
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Stichting Deltapers, 1997. - 87 p. : ill. Administratie Gezin en Maatschappelijk
(Teksten, kommentaren en studies ; 87)
Welzijn. - Brussel. - Auteursnaam varieert
UFSIA : MAG-T 57:87
UIA : PSW 301 E-STIM
Bezit: (1996)
Armut & Unterklasse / [compil.] Frank Ettrich. *HHA : LZ 304 L-B-STIM
Berlin : Berliner Debatte Initial, 1995. Bezit: (1995)–
128 p. - (Berliner Debatte Initial : Zeitschrift
für socialwissenschaftlichen Diskurs ;
België. Ministerie van de Vlaamse
1995:1). - ISBN 3-929666-57-X
Gemeenschap. Algemene Planningsdienst. VRIND : Vlaamse regionale indicatoren /
HHA : D 141.7-BERL
België. Ministerie van de Vlaamse
Auswärtige Kulturbeziehungen. - Neuwied. Gemeenschap. Algemene Planningsdienst. Voortzetting van: Jahrbuch der auswärtigen
Brussel
Kulturbeziehungen
HA-S : 312 E-VRIN
HHA : D 301.54-MART
Bezit: (1994)–
<
Bezit: 3(1966)
*RUCA : CBM 32 M-B 8.531
Bezit: 4(1967)
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
>
< >
Bezit: (1997)
Permanent in bezit van Kabinet
*HHA : LZ-STA-B 312 VRIN
Bezit: 2(1994)–
*LUC : 056
Bezit: (1994)–
*RUCA : CB 30 M-C 14.469
Bezit: (1993–1996)
*RUCA : CB 31 S-EUR-B 11.675
Bezit: 1(1993)–
*RUCA : VHECK
Bezit: (1993–1994) ; Kaarten
*UFSIA : DSSB 304 E-VRIN
Bezit: (1995)
*UFSIA : LZ-STA-B 312 VRIN
Bezit: (1993)–
Oude jr. ANN B/1921
*UFSIA : Recht
Bezit: (1995–1996)
*UIA : PSW 301 E-VRIN
Bezit: (1993–1997)
België. Ministerie van Sociale Zaken. Kabinet
van de Minister. - Pinksterplan Martens VI,
hoop voor de toekomst : saneren met een
menselijk gelaat / België. Ministerie van
Sociale Zaken. Kabinet van de Minister. Brussel, 1986. - 47 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 39602
België. Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid. - Arbeidsblad / België. Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid. - Brussel. Auteursnaam varieert: Ministerie van
Nijverheid en Arbeid; met supplement. ISSN 0035-2705
HA-S : 301 E-ARBE
Bezit: 27(1997)–
*HHA : MAG 49.6
Bezit: 64–91(1963–1990); onvolledig; 1(1991)–
*LUC : 331
Bezit: 72–91(1971–1990); 1(1991)–
*RUCA : CB 33 E 10 422
Bezit: 41(1940)–
*SBA : E 27828
Bezit: 1(1896); 18–81(1913–1980); 92:4(1991)
[229046]
*UFSIA : LZ 330:5/20 j. (T)
Bezit: 47–91(1946–1990); 1(1991)–
Vorige jr. zie: Revue du travail; oude jr. MAG 3137/1
*UFSIA : PS 301 E-ARBE
Bezit: Alleen laatste 10 jrg.
*UIA : PSW 301 E-ARB
Bezit: 63–91(1962–1990); 1(1991)–
België. Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid. - Het federaal
werkgelegenheidsbeleid : evaluatierapport /
België. Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid. - Brussel
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.069
Bezit: (1997)–
*UFSIA : DSSB 304 E-FEWE
Bezit: (1996)
*UIA : PSW 301 E-FW
Bezit: (1995)
Belmans, Karolien. - Gids bij scheiding : sociale
en juridische informatie / Karolien Belmans ;
Mieke Louwette. - Brussel : KAV, 1997. 381 p. - ISBN 90-02-20533-3
UFSIA : DSSB 301.188.5 G-BELM 97
*SBA : D 599689
*AHB : 301.188.9 G-VRIND 94
Bezit: (1994)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
2
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
april 1998
Berg, van den, Harry. - Het kleine verschil :
slaag- en faalfactoren bij trajectbemiddeling
van allochtonen / Harry van den Berg ; Lieven
Denolf ; Kees van der Veer. - Amsterdam :
Stichting voor Culturele Studies, 1997. 160 p. - ISBN 90-5330-195-X
RUCA : HENDE
Berliner Debatte Initial : Zeitschrift für
socialwissenschaftlichen Diskurs. - Berlin. ISSN 0863-4564
HHA : D 141.7-BERL
UIA : PSW 304.4 G-BOER 97
Butcher, Kristin F. - Recent immigrants :
unexpected implications for crime and
*LUC : 301.52 VAND 1997
*RUCA : CB 30 M-B 40.709
incarceration / Kristin F. Butcher ; Anne
*UFSIA : DSSB 304 G-BOER 97
Morrison Piehl. - Cambridge, Mass. : National
*UFSIA : MAG-B 39342
Bureau of Economic Research, 1997. - 34 p. *UFSIA : PS 301.52 G-BOER 97
(NBER working paper series ; 6067). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6067” http://www.nber.org.pap
Bouwkamp, Roel. - Agologisch werkboek : een
UFSIA : MAG-T 91:6067
inleiding in de sociale agologie / Roel
Bouwkamp. - Bloemendaal : Nelissen, 1977. Cantor, Muriel Goldsman. - Methods of
421 p. : ill. - (PM-reeks ; 1977:1). observing popular culture / Muriel Goldsman
ISBN 9024410258
Cantor ; [edit.] J. Gerard Power. - London :
Sage, 1994. - p. 677-856. - (Communication
HA-S : 301.5 G-BOUW 1977
Bezit: (1991–1995); onvolledig
research ; 21:6)
*SBA : E 234274:[3]
Bervaes, J.C.A.M. - Draagvlak voor natuur?
*UIA : PSW 301.52 G-BOUW 77
UFSIA : PS 659.3 G-CANT 94
Peiling bij het publiek en maatschappelijke
Carzo,
Domenico. - Droit, rhétorique et
Bouwkamp,
Roel.
Agologisch
werkboek
:
een
organisaties / J.C.A.M. Bervaes ; A.E. Buijs ;
interaction sociale / Domenico Carzo. inleiding in de sociale agologie / Roel
P. Filius ; et al. - Wageningen : Informatie- en
Bruxelles : Bruylant, 1994. - 158 p. Bouwkamp. - 5e ed. - Bloemendaal : Nelissen,
KennisCentrum Natuurbeheer, 1997. - 96 p. ISBN 2-8027-0974-7
1981. - 379 p. : ill. - (PM-reeks ; 1981:9). (Achtergronddocument Project
ISBN 90-244-1097-5
UFSIA : RT-G-CARZ 94
natuurverkenning ’97 ; 4)
HA-S : 301.52 G-BOUW 1981
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
UIA : BIO 577.4 L-NL-ACHT 97
Racismebestrijding [Brussel]. - Jaarverslag /
Brand, A.Chr.I. - Maatschappelijke
Beyst, Stefan. - Brieven aan jonge minnaars /
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
dienstverlening : meningen en structuren /
Stefan Beyst. - Antwerpen : Hadewijch,
Racismebestrijding [Brussel]. - Brussel. - Met
A.Chr.I.
Brand
;
H.G.
Ras.
Deventer
:
Van
1998. - 159 p. : ill. - ISBN 90-5240-451-8
supplement
Loghum Slaterus, 1973. - 173 p. - (Sociale
SBA : D 603679
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.068
bibliotheek ; 1973:3). - ISBN 90-6001-244-5
Bezit: (1996)–
Billiet, Jaak B. - Methoden van
HA-S : 301.52 G-BRAN 1973
*LUC : 056
sociaal-wetenschappelijk onderzoek : ontwerp
*LUC : 301.52 BRAN 1973
Bezit: (1994)–
en dataverzameling / Jaak B. Billiet. - 2e ed. *UFSIA : MAG-B 37121
*SBA
: 598152
Leuven : Acco, 1992. - 320 p. *UIA : PSW 301.52 G-BRAN 73
Bezit: (1995)
ISBN 90-334-2301-4
Breda, Jef. - Werken in de hulpverlening :
*UFSIA : MAG-ANN-B/1980
LUC : 301.081 BILL 1992
tijdsbesteding en arbeidsbelasting van
Bezit: (1994)–
*UIA : PSW 301.081 G-BILL 92
maatschappelijk werkers / Jef Breda ; Stefan
*UFSIA : SR 44 VREE 10
Blanchflower, David G. - The rising well-being
Crets ; Iris Raemdonck. - Leuven : Acco,
Bezit: (1995)–
of the young / David G. Blanchflower ; Andrew
1995. - 158 p. - ISBN 90-334-3277-3
*UIA : BC-E 456
J. Oswald. - Cambridge, Mass. : National
Bezit: (1995–1996)
HA-S : 301.188.1 G-BRED 1995
Bureau of Economic Research, 1997. - 36 p. *SBA : D 583692
Cliëntvriendelijk communicatief baliegedrag /
(NBER working paper series ; 6102). - a
*UFSIA : LZ 301.5 L-B-BRED 95
[edit.] J. Piet Verckens. - Antwerpen :
href=”http://www.nber.org/papers/w6102” http://www.nber.org.papers/w6102 /a
Handelshogeschool, 1997. - 86 p.
Bruce, Donald. - Apocalypse now? Fundamental
UFSIA : MAG-T 91:6102
tax reform and residential housing values /
HHA : LZ 33 F 2:1997 VERC
Donald Bruce ; Douglas Holtz-Eskin. Blank, Rebecca M. - What causes public
Cockx, Bart. - The minimum income guarantee :
Cambridge, Mass. : National Bureau of
assistance caseloads to grow? / Rebecca M.
some views from a dynamic perspective / Bart
Economic Research, 1997. - 17 p. - (NBER
Blank. - Cambridge, Mass. : National Bureau
Cockx. - Leuven, 1992. - 401 p. - (Reeks van
working paper series ; 6282). - a
of Economic Research, 1997. - 39 p. - (NBER
de Faculteit der Economische en Toegepaste
href=”http://www.nber.org/papers/w6282” http://www.nber.org.papers/w6282
/a : nieuwe reeks ;
working paper series ; 6343). - a
Economische Wetenschappen
href=”http://www.nber.org/papers/w6343” http://www.nber.org.papers/w6343
82)
UFSIA : MAG-T 91:6282/a
UFSIA : MAG-T 91:6343
UFSIA : MAG-B 39608
Bruynickx, A. - De werking van justitie en de
*UFSIA : DSSB 304 G-COCK 92
juridische beroepen / A. Bruynickx ;
Blau, Francine D. - Trends in the well-being of
[edit.] Francis van Loon. - Antwerpen :
American women, 1970-1995 / Francine D.
Cohn, Ruth C. - Van psychoanalyse naar
Blau. - Cambridge, Mass. : National Bureau of
UFSIA, Centrum voor Rechtssociologie, 1997
temagecentreerde interaktie : bouwstenen voor
Economic Research, 1997. - 59 p. - (NBER
een pedagogisch systeem voor onderwijs,
UFSIA : MAG-C 11916
working paper series ; 6206). - a
vorming en hulpverlening / Ruth C. Cohn. - 2e
Bruyninckx,
Eva.
Pijnbeleving
bij
href=”http://www.nber.org/papers/w6206” http://www.nber.org/papers/w6206 /a
ed. - Baarn : Nelissen, 1983. - 192 p. mammografie / Eva Bruyninckx. - Antwerpen,
(PM-reeks ; 1983:9). - ISBN 90-244-1132-7
UFSIA : MAG-T 91:6206
1998. - 31 p. - (PSW-papers ; 1998:4)
HA-S : 301.51 G-COHN 1983
Boekmanstichting [Amsterdam]. UIA : PSW 3 F-PSWP:1998,4
Comprendre la Casamance : chronique d’une
Boekmancahier / Boekmanstichting
UFSIA : LZ 304 F 2:1998,4
intégration contrastée / [medew.] François
[Amsterdam]. - Amsterdam. - ISSN 0925-0239
Bryant, Jerry H. - Victims and heroes : racial
Barbier-Wiesser. - Paris : Karthala, 1994. HA-S : 301.54 E-BOEK
violence in the African American novel / Jerry
500 p. - (Collection Hommes et sociétés ;
Bezit: 6(1990)–
H. Bryant. - Amherst, Mass. : University of
1994:4). - ISBN 2-86537-503-X
*SBA : 561896
Massachusetts Press, 1997. - 374 p. RUCA : O 30 M-B 40.703
Bezit: 5:16(1993)–
ISBN 1-55849-0957
Coninckx, Daniël. - Basiscursus sociale
*UIA : PSW 301 E-BOEK
UIA : GER 820.73 H 3 BRYA 97
Bezit: 2(1990)–
wetenschappen ”Voortijdig van school” : een
thematische introductie tot de sociale
Buelens,
Marc. - Samen werken / Marc Buelens ;
Boer, de, Janny. - Oog voor de
wetenschappen / Daniël Coninckx ; Annemie
Willy Musschoot. - 7e ed. - Diegem : Ced
doelgroepmarketing voor welzijns- en andere
Dewaele ; Walter Dyck ; Anton Louwyck ;
Samsom, 1995. - 219 p.
non-profitorganisaties / Janny de Boer. Hugo Schouppe. - Leuven : Acco, 1988. UFSIA : LZ 658.3 G-BUEL 95
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 1996. 204 p. : ill.
203 p. : ill. - ISBN 90-313-1130-8
Burmeister, Eva. - De groepsleider in de
HHA : LZ 371 G-CONI 1988
HA-H : 658.88 G-BOER 1996
inrichting / Eva Burmeister. - 4e ed. Continuous shift systems / [edit.] Alexander
Deventer
:
Van
Loghum
Slaterus,
1970.
Boer, vanden, Lut. - (Toe)zicht op de kwaliteit in
Wedderburn. - Luxembourg : EUR-OP, 1998. 208 p. - (Sociale bibliotheek ; 1970:2). rusthuizen : een literatuuronderzoek buiten de
46 p. - (Bulletin of European studies on time =
ISBN 90-6001-192-9
grenzen / Lut vanden Boer. - Brussel, 1997. Bulletin d’études européennes sur le temps =
HA-S : 301.51 G-BURM 1970
151 p. - (CBGS-document ; 1997:5)
Bulletin für europäische Zeitstudien ; 11)
<
<
<
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
>
<
>
< >
<
>
< >
>
< >
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
< >
3
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
april 1998
UFSIA : MAG-T 103:11
Dee, Thomas S. - Teen drinking and educational
Duitsland. Bund der Vertriebenen. Vereinigte
attainment : evidence from two-sample
Landsmannschaften und Landesverbände. Cooper, Harris. - Synthesizing research : a guide
instrumental variables (TSIV) estimates /
Jahresbericht / Duitsland. Bund der
for literature reviews / Harris Cooper. - 3e ed. Thomas S. Dee ; William N. Evans. Vertriebenen. Vereinigte Landsmannschaften
Thousand Oaks : Sage, 1998. - 201 p. Cambridge, Mass. : National Bureau of
und Landesverbände. - Bonn
(Applied social research methods series ; 2). Economic Research, 1997. - 36 p. - (NBER
ISBN 0-7619-1348-3
HHA : D 056-BUND
working paper series ; 6082). - a
Bezit: (1988–1991)
LUC : 301.08 COOP 1998
href=”http://www.nber.org/papers/w6082” http://www.nber.org.papers/w6082 /a
Duitsland.
Bundesregierung. Presse- und
Coppoolse, Pieter. - Samenspel : werkboek over
UFSIA : MAG-T 91:6082
Informationsamt. - Unser Land verändert
omgaan met jezelf en met elkaar / Pieter
Derksen, Jan. - Psychologische hulp in de eerste
sich : Deutschland 1990-1995 / Duitsland.
Coppoolse ; Ria Hartman. - Baarn : Nelissen,
lijn / Jan Derksen. - Baarn : Nelissen, 1982. Bundesregierung. Presse- und
1982. - 168 p. - (PM-reeks ; 1982:8). 119 p. - (PM-reeks ; 1982:5). Informationsamt. - Bonn, 1995. - 215 p. : ill.
ISBN 90-244-1103-3
ISBN 90-244-1119-X
HHA : D 90-BUND
HA-S : 301.15 G-COPP 1982
HA-S : 301.51 G-DERK 1982
Emge,
Richard Martinus. - Auswärtige
Costa, Dora L. - A house of her own : old age
Detiège, Leona. - Dame op rust / Leona Detiège ;
Kulturpolitik : eine soziologische Analyse
assistance and the living arrangements of older
[ill.] Nicole van Goethem. - Brussel :
einiger ihrer Funktionen , Bedingungen und
nonmarried women / Dora L. Costa. Koöperatieve Vrouwenbeweging, 1990. Formen / Richard Martinus Emge. - Berlin :
Cambridge, Mass. : National Bureau of
86 p. : ill.
Duncker & Humblot, 1967. - 283 p.
Economic Research, 1997. - 32 p. - (NBER
working paper series ; 6217). - a
UFSIA : MAG-B 39619
HHA : D 301.54-EMGE
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6217” http://www.nber.org/papers/w6217
*SBA : 549054
European Commission. Directorate-General
UFSIA : MAG-T 91:6217
Deutsche Faschismusforschung - Positionen /
for Employment, Industrial Relations and
[compil.] Werner Röhr. - Berlin : Berliner
Social Affairs. - European social policy : a
Craen, van, Wilfried. - Omgaan met anderen :
Debatte Initial, 1993. - 112 p. - (Berliner
way forward for the Union : a white paper /
een communicatiekunst / Wilfried van Craen. Debatte Initial : Zeitschrift für
European Commission. Directorate-General
2e ed. - Leuven : Acco, 1997. - 143 p. socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1993:5)
for Employment, Industrial Relations and
ISBN 90-334-3704-X
Social Affairs. - Luxembourg : EUR-OP,
HHA
:
D
141.7-BERL
HA-LAZ : 301.151 G-CRAE 1997
1994. - 69 p. - ISBN 92-826-8526-8
Dingenen, van, Ignace. - Buurtwerk : analyse
Crieckemans, David. - Symbiosis or
UFSIA : MAG-B 39601
van
de
historiek,
de
huidige
praktijk
en
het
controversery? Governmental appraisal of
overheidsbeleid van het buurtwerk in
The European Social Fund and the new sources
lobbying and lobbying regulation in the EU
Vlaanderen / Ignace van Dingenen. - Deventer :
of jobs : proceedings of the conference, Rome,
and USA / David Crieckemans. - Antwerpen,
Van Loghum Slaterus, 1980. - 318 p. - (Sociale
13-14 June 1996. - Rome : s.n., 1997. - 129 p.
1998. - 32 p. - (PSW-papers ; 1998:3)
bibliotheek ; 1980:3). - ISBN 90-6001-648-3
UFSIA : MAG-C 11935
UIA : PSW 3 F-PSWP:1998,3
HA-S : 301.56 G-DING 1980
UFSIA : LZ 304 F 2:1998,3
Faulstich, Werner. - Medien und
*LUC : 301.56 VAND 1980
Öffentlichkeiten im Mittelalter, 800-1400 /
Culturen als buren. - Antwerpen : Wereldwijd,
*SBA : E 182600:[8]
Werner Faulstich. - Göttingen : Vandenhoeck
1998. - 134 p. - (Noord-zuid cahier ; 1998:1)
*UIA : PSW 301.56 L-B-DING 80
& Ruprecht, 1996. - 298 p. : ill. - (Die
UFSIA : MAG-T 48:23,1
Geschichte der Medien ; 2). Dirckx, A. - Ziekteverzuim en het toekennen van
*SBA : E 257613:1998,1
ISBN 3-525-20786-7
arbeidsongeschiktheid / [medew.] G. Dierckx ;
Currie, Janet. - Are public housing projects good
A. Dirckx. - Brussel, 1995. - 237 p. UFSIA : RG 2127 F 14
for kids? / Janet Currie ; Aaron Yelowitz. (Gezondheidseconomie = Economie de la
*UIA : PSW 930.85 L-EUR-FAUL 96
Cambridge, Mass. : National Bureau of
santé ; 1995:1)
Feinstein,
Jonathan S. - Elderly health, housing,
Economic Research, 1997. - 36 p. - (NBER
HA-S : 301.188.6 F 1:1995,1
and mobility / Jonathan S. Feinstein. working paper series ; 6305). - a
*LUC : 331 DEGR 1995
Cambridge, Mass., 1993. - 41 p. - (NBER
href=”http://www.nber.org/papers/w6305” http://www.nber.org.papers/w6305
/a
*RUCA : CB 30 M-C 14.085
working paper series ; 4572)
UFSIA : MAG-T 91:6305
*UFSIA : LZ 351.83 L-B-GRAE 95
UFSIA : MAG-T 91:4572
*UIA : BC-C 3050
Cutler, David M. - The medical costs of the
Filmer,
Deon. - Child mortality and public
young and old : a forty year perspective /
Directieve therapie 1 / [edit.] Kees van der
spending on health : how much does money
David M. Cutler ; Ellen Meara. - Cambridge,
Velden. - 2e ed. - Deventer : Van Loghum
matter? / Deon Filmer ; Lant Pritchett. Mass. : National Bureau of Economic
Slaterus , 1980. - 365 p. - (Sociale bibliotheek ;
Washington, D.C., 1997. - 41 p. - (Policy
Research, 1997. - 26 p. - (NBER working
1980:7). - ISBN 90-6001-428-6
research working paper ; 1864)
paper series ; 6114). - a
HA-S : 616.89 G-VELD 1980
href=”http://www.nber.org/papers/w6114” http://www.nber.org.papers/w6114 /a
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1864
Directieve therapie 2 / [edit.] Kees van der
UFSIA : MAG-T 91:6114
Filmer,
Deon. - Gender disparity in South Asia :
Velden. - Deventer : Van Loghum Slaterus ,
comparisons between and within countries /
Dechamps, Ivan. - L’aide sociale dans la
1980. - 488 p. - (Sociale bibliotheek ;
Deon Filmer ; Elizabeth M. King ; Lant
dynamique du droit / Ivan Dechamps ; Martine
1980:8). - ISBN 90-6001-552-5
Pritchett. - Washington, D.C., 1998. - 50 p. van Ruymbeke. - Bruxelles : De
HA-S : 616.89 G-VELD 1980
(Policy research working paper ; 1867)
Boeck-Wesmael, 1995. - 383 p. - (Bibliothèque
Douglas, Mary. - Thought styles : critical essays
de droit social ; 1995:1). - ISBN 2-8041-2064-3
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1867
on good taste / Mary Douglas. - London : Sage,
UFSIA : RT-G-DECH 95
Fiselier,
A.A.M. - Laagstgeklasseerden in
1996. - 222 p. : ill. - ISBN 0-8039-7655-0
Nederland : een poging om m.b.v. de gegevens
Dechartre, Philippe. - Evènements culturels et
RUCA : O 30 M-B 40.702
van de volkstelling 1971 meer inzicht te
développement local / Philippe Dechartre. *UIA : PSW 301.173 G-DOUG 96
verkrijgen in omvang en spreiding van lage
Paris : s.n., 1998. - 229 p. - (Journal officiel de
inkomenssituaties en in een aantal daarmee
Drei Welten zu einer Welt? / [compil.] Erhard
la République française : avis et rapports du
verband houdende kernvariabelen / A.A.M.
Crome. - Berlin : Berliner Debatte Initial,
Conseil économique et social ; 1998:1)
Fiselier ; J.M.L. Jonker ; H.W.M.
1993. - 112 p. - (Berliner Debatte Initial :
UFSIA : MAG-T 97:1998,1
Keijser-Huijts ; et al. - Nijmegen :
Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
Sociologisch Instituut, 1972. - 185 p.
Diskurs ; 1993:1)
UFSIA : MAG-C 11937
HHA : D 141.7-BERL
*UIA : PSW 301.52 G-FISE 72
<
<
<
<
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
>
< >
>
< >
>
< >
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
< >
4
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
april 1998
*UIA : GER 008 G-HAMM 80
Florin, Frits. - Met twee linkerhanden in het
Geurts, Veerle. - De stedelijke
*UIA : BC - B 1966
beleid : een heroriëntatie op de identiteit van
armoedeproblematiek in Vlaanderen / Veerle
het welzijnswerk / Frits Florin. - Deventer :
Geurts ; [edit.] Bert Meulemans. - Antwerpen :
Hammen-Poldermans, Riet. - Paulo Freire,
Van Loghum Slaterus, 1983. - 111 p. - (Sociale
UFSIA, Centrum Sociaal Beleid, 1997. - 151 p.
Oskar Negt : methoden voor bewustwording /
bibliotheek ; 1983:6). - ISBN 90-6001-866-4
Riet Hammen-Poldermans. - 3e ed. - Baarn :
UFSIA : DSSB 304 G-GEUR 97
HA-S : 304 G-FLOR 1983
Nelissen, 1978. - 174 p. - (PM-reeks ;
Ghijs, Inge. - Zwartboek justitie : van halve
1978:1). - ISBN 90-244-1021-5
Fontaine, Pascal. - Europa der Bürger / Pascal
waarheden en hele leugens / Inge Ghijs. HA-S : 301.51 G-HAMM 1978
Fontaine. - Luxembourg : EUR-OP, 1991. Antwerpen : Icarus, 1997. - 223 p. ISBN 90-02-20612-7
50 p. : ill. - (Europa in Bewegung ; 1991:2). Hart, van der, Onno. - Overgang en
ISBN 92-826-2762-4
bestendiging : over het ontwerpen en
SBA : D 603709
voorschrijven van rituelen in de
UFSIA : DSSB 301.188.5 G-GHIJ 97
HHA : D 301-EURO
psychotherapie / Onno van der Hart. Giffin, Kim. - Grondslagen van de
Fowles, Jib. - Advertising and popular culture /
Deventer : Van Loghum Slaterus, 1978. interpersoonlijke communicatie / Kim Giffin ;
Jib Fowles. - Thousand Oaks, Calif. : Sage ,
333 p. - (Sociale bibliotheek ; 1978:5). 1996. - 278 p. : ill. - (Foundations of popular
Bobby R. Patton. - Deventer : Van Loghum
ISBN 90-6001-517-7
Slaterus, 1981. - 314 p. - (Sociale bibliotheek ;
culture ; 5). - ISBN 0-8039-5483-2
1981:2).
ISBN
90-6001-632-7
HA-S : 616.89 G-HART 1978
RUCA : CB 659 M-B 40.734
Haugerud, Angelique. - The culture of politics in
HA-S : 301.151 G-GIFF 1981
*UIA : PSW 659 L-USA-FOWL 96
*LUC : 301.151 GIFF 1981
modern Kenya / Angelique Haugerud. Franssen, Gerrit. - Procesvoering voor het
Cambridge : Cambridge University Press,
Glaeser, Edward L. - The misallocation of
vredegerecht in Vlaanderen, 1796-1990 : een
1995. - 266 p. - (African studies series ; 84). housing under rent control / Edward L.
rechtssociologische benadering / Gerrit
ISBN 0-521-47059-5
Glaeser ; Erzo F. Luttmer. - Cambridge, Mass. :
Franssen ; Stephane Delrue ; Francis van
National Bureau of Economic Research,
Loon. - Antwerpen : UFSIA, Centrum voor
RUCA : O 32 M-B 40.721
Rechtssociologie, 1997. - 142 p.
1997. - 31 p. - (NBER working paper series ;
Hellerstein, Judith K. - Market forces and sex
6220). - a
UFSIA : MAG-C 11904
discrimination / Judith K. Hellerstein ; David
/a - Cambridge,
href=”http://www.nber.org/papers/w6220” http://www.nber.org/papers/w6220
Neumark ; Kenneth R. Troske.
Frauenforschung Ost / [compil.] Heide
Mass.
:
National
Bureau
of
Economic
UFSIA
:
MAG-T
91:6220
Damaschun ; et al. - Berlin : Berliner Debatte
Research, 1997. - 28 p. - (NBER working
Goffman, Erving. - Stigma : gedachten over
Initial, 1994. - 128 p. - (Berliner Debatte
paper series ; 6321). - a
leven met een geschonden identiteit / Erving
Initial : Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
href=”http://www.nber.org/papers/w6321” http://www.nber.org.pap
Goffman. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
Diskurs ; 1994:4). - ISBN 3-929666-54-5
1971. - 151 p. - (Sociale bibliotheek ;
UFSIA : MAG-T 91:6321
HHA : D 141.7-BERL
1971:2). - ISBN 90-6001-198-8
Help, ik word geholpen : na 150 jaar
Frey, James H. - Gambling : socioeconomic
HA-S : 301.174 G-GOFF 1971
reclassering (1823-1973) / [edit.] G.P.
impacts and public policy / James H. Frey. Hoefnagels. - Deventer : Van Loghum
Gonzalez, Mike. - Economı́a y sociedad / Mike
Thousand Oaks, Calif. : Sage Periodicals Press,
Slaterus, 1973. - 180 p. - (Sociale bibliotheek ;
Gonzalez. - México, D.F. : Siglo Veintiuno,
1998. - 242 p. - (The annals of the American
1973:2). - ISBN 90-6001-262-3
1985. - 309 p. - (Serie ”La transformación del
Academy of Political and Social Science ; 556)
mundo” ; 1985:1). - ISBN 968-23-1216-7
HA-S : 301.118.5 G-HOEF 1973
UFSIA : MAG-T 51:556
*UFSIA : MAG-B 38296
UFSIA : MAG-B 39688
Galenson, David W. - The careers of modern
*UIA : DIKR 37.03 G-HOEF 73
Haalen, van, M.G. - Werken met
artists : evidence from auctions of
*UIA : PSW 301.188.5 G-HOEF 73
sociaal-culturele accomodaties : een gebouw
contemporary paintings / David W. Galenson. Henderson,
Paul. - Opbouwwerk in de prakijk /
is meer dan een ding / M.G. van Haalen ; H.R.
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Paul Henderson ; David N. Thomas. Buitenhuis ; P.J.M. van Engelen. - Deventer :
Economic Research, 1997. - 33 p. - (NBER
Deventer, 1982. - 383 p. - (Sociale bibliotheek ;
Van Loghum Slaterus, 1978. - 305 p. : ill. working paper series ; 6331). - a
1982:1). - ISBN 9060017021
(Sociale bibliotheek ; 1978:4).
href=”http://www.nber.org/papers/w6331” http://www.nber.org.papers/w6331
/a ISBN
90-6001-379-4
HA-S : 301.51 G-HEND 1982
UFSIA : MAG-T 91:6331
*UIA : PSW 301.51 G-HEND 82
HA-S
:
301.54
G-HAAL
1978
Galonska, Jürgen. - Wohnen und Wohlstand /
*UFSIA
:
MAG-B
38061
Hendrickx,
Jos. - Structurerende gezinstherapie :
Jürgen Galonska. - Köln : Deutscher
*UIA : PSW 301.54 L-NL-HAAL 78
beschrijving en evaluatie van een programma
Instituts-Verlag, 1990. - 16 p. - (Thema
van opdrachten / Jos Hendrickx. - Deventer :
Haaren, van, Jan. - Begeleiden en helpen : een
Wirtschaft ; 3). - ISBN 3-602-24202-1
Van Loghum Slaterus, 1981. - 443 p. - (Sociale
methodiek
vanuit
profiel
en
ervaringen
/
Jan
HHA : D 301.185.2-GALO
bibliotheek ; 1981:7). - ISBN 90-6001-686-6
van Haaren. - Baarn : Nelissen, 1982. - 134 p. Galper, Jeffry. - Maatschappelijk werk in
(PM-reeks ; 1982:10). - ISBN 90-244-1082-7
HA-S : 301.51 G-HEND 1981
radicaal perspectief / Jeffry Galper. HA-S
:
301.51
G-HAAR
1982
Herman,
Stef. - Maatschappelijk werk tussen
Deventer : Van Loghum Slaterus, 1984. gisteren en morgen / Stef Herman. - Leuven :
Haegendoren, van, M. - Werken in de
352 p. - (Sociale bibliotheek ; 1984:1). Garant, 1996. - 168 p. - ISBN 90-5350-523-7
welvaartsstaat : inleiding tot de
ISBN 90-6001-813-3
arbeidssociologie / M. van Haegendoren. HA-S : 301.51 G-HERM 1996
HA-S : 301.51 G-GALP 1984
Leuven : Acco, 1993. - 179 p. *UFSIA : LZ 301.51 G-HERM 96
*UFSIA : MAG-B 38217
ISBN 90-334-2857-1
*UIA : PSW 301.51 G-HERM 96
Garber, Alan M. - Persistence of Medicare
HA-S
:
301.188.0
G-HAEG
1993
Herr,
John J. - Problemen van het ouder
expenditures among elderly beneficiaries /
*LUC : 301.188.0 VANH 1993
worden : counselingtechnieken voor de
Alan M. Garber ; Thomas E. MaCurdy ; Mark
*RUCA : HENDE
praktijk / John J. Herr ; Weakland John H. C. McClellan. - Cambridge, Mass. : National
*UFSIA : LZ 301.188.0 G-HAEG 93
Deventer : Van Loghum Slaterus, 1981. Bureau of Economic Research, 1997. - 29 p. 362 p. - (Sociale bibliotheek ; 1981:5). Hamm-Brücher, Hildegard. (NBER working paper series ; 6249). - a
ISBN 90-6001-558-4
Kulturbeziehungen weltweit
href=”http://www.nber.org/papers/w6249” http://www.nber.org/papers/w6249
/a : ein
Werkstattbericht
zur
auswärtigen
HA-S : 301.185.1 G-HERR 1981
UFSIA : MAG-T 91:6249
Kulturpolitik / Hildegard Hamm-Brücher. Hoekendijk
, Liebje. - De vrijwilliger in de
Geest, de, A. - Inventaris en evaluatie van
Wien : Hanser, 1980. - 226 p. hulpverlening / Liebje Hoekendijk . thuiszorgtoelagen en van netwerken van
ISBN 3-446-13158-2
Deventer : Van Loghum Slaterus, 1981. aanvullende thuiszorg / A. de Geest. - Brussel :
HHA : D 301.54-HAMM
299 p. - (Sociale bibliotheek ; 1981:6). Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk,
*HHA : MAG 13.1.011
ISBN 90-6001-711-0
1993. - 127 p.
*LUC : 301.5 HAMM 1980
HA-S : 301.52 G-HOEK 1981
UFSIA : MAG-C 11918
*SBA : E 262815
*UFSIA : MAG-B 5511
<
>
< >
<
<
<
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
>
5
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Hoover, Stewart M. - Rethinking media, religion
and culture / Stewart M. Hoover ; Knut
Lundby. - London : Sage, 1997. - 332 p. ISBN 0-7619-0170-1
UFSIA : PS 659.3 G-HOOV 97
Houtte, van, Jean. - Aanvaarding van de
rechtsnorm : houdingen en opinies t.a.v.
fiscaliteit en regels in de morele biosfeer / Jean
van Houtte ; Ivo Callens ; R. Lafaille ; et al. Antwerpen : Nederlandsche Boekhandel,
1973. - 143 p. - ISBN 90-28998-99-3
UFSIA : RT-G-HOUT 73
*UFSIA : DSSB 301.188.5 G-HOUT 73
*UFSIA : MAG-Coll 319.15.1.1
*UFSIA : RG-HB 61.2.17
*UIA : PSW 301.188.5 L-B-HOUT 73
Institut der Deutschen Wirtschaft [Köln]. - Die
Zukunft der Arbeitswelt : vom Mitarbeiter zum
Mitgestalter / Institut der Deutschen Wirtschaft
[Köln]. - Köln : Deutscher Instituts-Verlag,
1993. - 32 p.
HHA : D 301.188.0-DEUT
Institute for Scientific Information
[Philadelphia, Pa.]. - Journal citation reports
on CD-ROM : social sciences edition / Institute
for Scientific Information [Philadelphia, Pa.]. Philadelphia, Pa. - CD-ROM
RUCA : CB 33 D-JCR:CD-ROM
Isambert, François-André. - Christianisme et
classe ouvrière : jalons pour une étude de
sociologie historique / François-André
Isambert. - s.l. : Casterman, 1961. - 259 p. (Religion et sociétés ; 1)
UFSIA : MAG-A 10796
*SBA : E 202592:1
*UFSIA : RG-HB 61.2.22
Israel in transition / [edit.] Gabriel Ben-Dor. Thousand Oaks, Ca. : Sage Periodicals Press,
1998. - 236 p. - (The annals of the American
Academy of Political and Social Science ; 555)
UFSIA : MAG-T 51:555
Jalan, Jyotsna. - Are the poor less well insured?
Evidence on vulnerability to income risk in
rural China / Jyotsna Jalan ; Martin
Ravallion. - Washington, D.C., 1997. - 21 p. (Policy research working paper ; 1863)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1863
Jalan, Jyotsna. - Spatial poverty traps? / Jyotsna
Jalan ; Martin Ravallion. - Washington, D.C.,
1997. - 27 p. - (Policy research working paper ;
1862)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1862
Jayaraman, Raji. - The evolution of poverty and
inequality in Indian villages / Raji Jayaraman ;
Peter Lanjouw. - Washington, D.C., 1998. 58 p. - (Policy research working paper ; 1870)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1870
Jehu, Derek. - Gedragsverandering in het
maatschappelijk werk / Derek Jehu ; Pauline
Hardiker ; Margaret Yelloly ; et al. - Deventer :
Van Loghum Slaterus, 1973. - 265 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1973:5). - ISBN 90-6001-245-3
HA-S : 301.52 G-JEHU 1973
*UFSIA : MAG-A 10427
*UIA : PSW 301.52 G-JEHU 73
Jehu, Derek. - Leertheorie en maatschappelijk
werk / Derek Jehu. - Deventer : Van Loghum
Slaterus, 1969. - 152 p. - (Sociale bibliotheek ;
1969:1)
HA-S : 301.51 G-JEHU 1969
*UFSIA : MAG-B 38218
Jong, de, A.M. - Gelijke behandeling en het
personeelsbeleid : de positie van de vrouw in
de arbeidsorganisatie / A.M. de Jong. Deventer : Kluwer, 1983. - 174 p. (Monografieën sociaal beleid in bedrijven en
instellingen ; 1983:2). - ISBN 90-267-0859-9
HA-S : 658.3 G-JONG 1983
Kadushin, Alfred. - Het gesprek in het
maatschappelijk werk / Alfred Kadushin. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1976. 326 p. - (Sociale bibliotheek ; 1976:2). ISBN 90-6001-339-5
HA-S : 301.51 G-KADU 1976
*UFSIA : MAG-B 38174
*UIA : PSW 301.51 G-KADU 76
Kadushin, Alfred. - Het gesprek in het
maatschappelijk werk / Alfred Kadushin. - 3e
ed. - Deventer : Van Loghum Slaterus, 1982. 326 p. - (Sociale bibliotheek ; 1982:4). ISBN 90-6001-339-5
HA-S : 301.51 G-KADU 1982
Kadushin, Alfred. - Konsultatie in het
maatschappelijk werk / Alfred Kadushin. Deventer, 1980. - 210 p. - (Sociale bibliotheek ;
1980:4). - ISBN 9060015924
HA-S : 301.51 G-KADU 1980
*UIA : PSW 301.52 G-KADU 80
Kamp, van der, Max. - Methodiekontwikkeling :
concepten en trajecten / Max van der Kamp ;
Douwe van Houten ; Geert van der Laan ; et
al. - Utrecht : SWP, 1993. - 95 p. - (Reeks
methodiekontwikkeling ; 1993:1). ISBN 90-6665-401-5
HA-S : 301.51 F 1:1993,1
Kaos Stadt : möglichkeiten und Wirklichkeiten
städtischer Kultur / [edit.] Bernhard Perchinig ;
Winfried Steiner. - Wien : Picus, 1991. 257 p. - ISBN 3-85452-114-6
UFSIA : MAG-B 39556
Kaplan, Marcos. - Sociedad, polı́tica y
planificación en América Latina / Marcos
Kaplan. - México, D.F. : Universidad Nacional
Autónoma de México, 1989. - 257 p. (Instituto de Investigaciones Jurı́dicas : serie I :
Estudios de derecho económico ; 15). ISBN 968-36-0985-6
UFSIA : MAG-B 39682
Kesteloot, Christian. - Atlas van achtergestelde
buurten in Vlaanderen en Brussel / Christian
Kesteloot ; [medew.] Heidi Vandenbroecke ; et
al. - Brussel : Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling Communicatie en
Ontvangst, 1996. - 1 losse krt
UFSIA : DSSB 304 G-KEST 96
*RUCA : VHECK
*SBA : 598881
*UFSIA : LZ 912 L-B-KEST 96
*UIA : BC-D 70
Kindermishandeling / [edit.] M.K. Sint-Van den
Heuvel ; et al. - Deventer, 1974. - 314 p. (Sociale bibliotheek ; 1974:1). ISBN 90 6001291 7
HA-S : 301.185.1 G-SINT 1974
*LUC : 616.89 SINT 1974
*UFSIA : PS 301.174 G-SINT 74
*UIA : GEN 616.053.2 G-SINT 74
Kleber, R.J. - Geweld / R.J. Kleber ; D. Brom ; P.
Vlietstra-Zock ; et al. - Utrecht : Bohn,
Scheltema & Holkema, 1989. - 85 p. (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
nascholingssysteem ; 5:2/3)
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
<
>
Bezit: (1995)–
april 1998
UIA : GEN 61 E-BIJB
Convoluut
Kleines Lexikon der ethnischen Minderheiten in
Deutschland / [edit.] Cornelia
Schmalz-Jacobsen ; Georg Hansen ;
[compil.] Rita Polm. - Bonn : Bundeszentrale
für politische Bildung, 1997. - 253 p. ISBN 3-89331-082-7
HHA : D 301.183-SCHM
Klugman, Jeni. - Decentralization : a survey
from a child welfare perspective / Jeni
Klugman. - Florence : s.n., 1997. - 51 p. (Innocenti occasional papers : economic and
social policy series ; 61)
UFSIA : MAG-B 39657
Koivusalo, Meri. - Making a healthy world :
agencies, actors and policies in international
health / Meri Koivusalo ; Eeva Ollila. Helsinki : Stakes, 1997. - 258 p. ISBN 1-85649-494-2
UIA : GEN 301.188.6 G-KOIV 97
Koning Boudewijnstichting [Brussel]. Europese armoedeprojecten in België :
solidariteit met de armsten / Koning
Boudewijnstichting [Brussel]. - Brussel : s.n.,
1993. - 68 p. : ill. - ISBN 90-5130-128-6
UFSIA : MAG-C 11919
Het kostwinnersmodel voorbij? Naar een nieuw
basismodel voor de arbeidsverdeling binnen de
gezinnen / [edit.] Walter van Dongen ; Eric
Vanhaute ; Koenraad Pauwels. - Leuven :
Garant, 1998. - 223 p. - (CBGS-document ;
1998:1). - ISBN 90-5350-708-6
UIA : PSW 301.185 G-DONG 98
LUC : 301.185 VAND 1998
Kruithof, Jaap. - Inleveren / Jaap Kruithof ; Jan
Vranken ; Veerle Hobin ; et al. - Berchem :
EPO, 1983. - 200 p. - ISBN 90-6445-862-6
UFSIA : MAG-B 39609
*SBA : 505222
*UFSIA : PS 301.188 G-KRUI 83
Kwalitatieve medische sociologie / [edit.] Ad
Goethals ; Tony Hak ; Paul ten Have. Amsterdam : SISWO, 1997. - 217 p. - (SISWO
publikatie ; 396). - ISBN 90-6706-143-3
RUCA : HENDE
Langguth, Gerd. - Suche nach Sicherheiten : ein
Psychogramm der Deutschen / Gerd
Langguth. - Stuttgart : Deutsche
Verlags-Anstalt, 1994. - 312 p. ISBN 3-421-05002-3
HHA : D 301.151-LANG
Lasch, Christopher. - De cultuur van het
narcisme : leven in een tijd van afnemende
verwachtingen / Christopher Lasch. Amsterdam : De Arbeiderspers, 1980. 360 p. - ISBN 90-295-2762-5
UFSIA : PS 301.173 G-LASC 80
Laycock, A.L. - Adolescent en maatschappelijk
werk / A.L. Laycock. - Deventer : Van Loghum
Slaterus, 1971. - 102 p. - (Sociale bibliotheek ;
1971:1). - ISBN 90-6001-199-6
HA-S : 301.185.1 G-LAYC 1971
*UFSIA : MAG-A 10430
Leemans, de, Kristof. - Profiel van de Vlaamse
gemeentesecretaris / Kristof de Leemans ;
Yves Plees. - Antwerpen, 1998. - 32 p. (PSW-papers ; 1998:1)
UIA : PSW 3 F-PSWP:1998,1
UFSIA : LZ 304 F 2:1998,1
6
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
april 1998
Meensel, van, Rien. - Maatwerk in het OCMW?
Liccardo Pacula, Rosalie. - Adolescent alcohol
Een onderzoek naar de praktijk van de
and marijuana consumption : is there really a
arbeidsbemiddeling en -begeleiding in de
gateway effect? / Rosalie Liccardo Pacula. Vlaamse OCMW’s / Rien van Meensel ;
Cambridge, Mass. : National Bureau of
[edit.] Erik Samoy. - Leuven : KU Leuven:
Economic Research, 1998. - 43 p. - (NBER
Hoger Instituut voor de Arbeid, 1992. - 92 p. working paper series ; 6348). - a
ISBN 90-71712-57-5
href=”http://www.nber.org/papers/w6348” http://www.nber.org.papers/w6348
/a
UFSIA : MAG-B 39605
UFSIA : MAG-T 91:6348
*UIA : PSW 331.6 L-B-MEEN 92
Lindlof, Thomas R. - Qualitative communication
Meer, van der, Philip. - Omgaan met
research methods / Thomas R. Lindlof. Marokkanen : regels, omgangsvormen, het
Thousands Oaks, Calif. : Sage, 1995. - 314 p. psychosociale gesprek / Philip van der Meer. (Current communication : an advanced text
Deventer : Van Loghum Slaterus, 1984. series ; 3). - ISBN 0-8039-3518-8
207 p. - (Sociale bibliotheek ; 1984:3). UFSIA : PS 659.3 G-LIND 95
ISBN 90-6001-879-6
*UIA : PSW 301.08 G-LIND 95
HA-S : 301.183 G-MEER 1984
Logistieke lobby’s in Den Haag en Brussel :
goederen kunnen niet lopen. - Den Haag :
Meers, Philippe. - [Overdrukken] / Philippe
Meers. - 1997SMO, 1997. - 151 p. - (SMO-publikatie ;
1997:9). - ISBN 90-6962-137-1
UFSIA : MAG-H 361
RUCA : CB 30 F 10.104:1997,9
Mens en onderneming. - Groningen. - Voortgezet
Luthman, Shirley. - Het dynamische gezin als
door: M & O: tijdschrift voor management en
organisatie. - ISSN 0025-9470
basis voor groei en ontwikkeling in
gezinsbehandeling / Shirley Luthman ; Martin
HA-S : 301.186 E-MENS
Kirschenbaum. - Deventer, 1977. - 233 p. Bezit: 12–31(1958–1977)
(Sociale bibliotheek ; 1977:4). *RUCA : CB 36 E 10.782
ISBN 9060014006
Bezit: 28–31(1973–1977)
HA-S : 301.185 G-LUTH 1977
*UFSIA : MAG 3464/1
Bezit: 5:5–31(1951–1977)
*LUC : 301.185 LUTH 1977
*UFSIA : MAG-B 2923
Merrill, Deborah M. - Caring for elderly
*UIA : DIKR 616.89 G-LUTH 77
parents : juggling work, family, and caregiving
Mabry, Edward A. - Communicatieprocessen in
in middle and working class families / Deborah
de kleine groep / Edward A. Mabry ; Richard
M. Merrill. - Westport, Conn. : Auburn House,
E. Barnes. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1997. - 232 p. - ISBN 0-86569-269-6
1983. - 293 p. - (Sociale bibliotheek ;
UIA : PSW 304.4 G-MERR 97
1983:9). - ISBN 90-6001-809-5
Michiels, Karel. - Kinderen van de bal :
HA-S : 301.151 G-MABR 1983
mijmeringen langs de zijlijn / Karel Michiels. Männle, Ursula. - Gewaltprävention bei Kindern
Antwerpen : Icarus, 1998. - 168 p. und Jugendlichen : was tun wir für den
ISBN 90-02-20592-9
friedlichen Umgang miteinander? / Ursula
SBA : D 603713
Männle ; Monika Hohlmeier ; Reinhold S.
Minderhoud,
Paul. - Voor mij zijn ze allemaal
Jäger ; et al. - München :
gelijk : een rechtssociologische studie naar
Hanns-Seidel-Stiftung, 1997. - 145 p. verschillen tussen migranten en Nederlanders
(Politische Studien : Sonderheft ; 1997:4)
bij de uitvoering van de kinderbijslag- en
UFSIA : MAG-B 39592
arbeidsongeschiktheidswetgeving / Paul
Marck, van der, Evert. - Vrijwilligerswerk :
Minderhoud. - Amsterdam : Thesis Publishers,
initiatief van burgers / Evert van der Marck. 1993. - 231 p. - ISBN 90-5170-203-5
Deventer, 1983. - 205 p. - (Sociale bibliotheek ;
UFSIA : MAG-B 39606
1983:5). - ISBN 9060017811
*UFSIA : DSSB 301.188.5 G-MIND 93
HA-S : 301.52 G-MARC 1983
Minuchin, Salvador. - Psychosomatische ziekten
*UIA : PSW 301.52 G-MARC 83
in het gezin : de behandeling van anorexia
Mathijsen, Marita. - Gij zult niet lezen : de
nervosa / Salvador Minuchin ; Bernice L.
geschiedenis van een gedoogproces / Marita
Rosman ; Lester Baker. - Deventer : Van
Mathijsen. - Amsterdam : Buitenkant, 1996. Loghum Slaterus, 1983. - 340 p. - (Sociale
37 p. - (Bert van Selm-lezing ; 5). bibliotheek ; 1983:3). - ISBN 90-6001-700-5
ISBN 90-70386-84-4
HA-S : 301.185 G-MINU 1983
UFSIA : RG 1087 B 30
*LUC : 616.89 MINU 1983
*MPM : BM 33837
Mondig Brussel / [edit.] Piet de Craen. - Brussel :
*SBA : 576078:1996
VUBPress, 1998. - 253 p. - (Brusselse thema’s
*UFSIA : MAG-B 35548
= Brussels themes = Thèmes bruxellois ; 3). Media effects and beyond : culture, socialization
ISBN 90-5487-166-0
and lifestyles / [edit.] Karl Erik Rosengren. UFSIA : LZ 323.1 L-B-CRAE 98
London : Routledge, 1996. - 317 p. Monitoring
and measuring the state of children :
(Communication and society ; 1996:2). beyond survival : International Workshop,
ISBN 0-415-09141-1
Jerusalem, Israel, 22-25 January 1996 /
UFSIA : PS 659.3 G-ROSE 96
[edit.] Asher Ben-Arieh ; Helmut
*UIA : PSW 659.3 G-ROSE 96
Wintersberger. - Vienna : European Centre for
<
>
< >
Social Welfare Policy and Research, 1997. 328 p. - (Eurosocial report ; 62). ISBN 3-900376-88-3
UIA : PSW 304.4 G-BEN 97
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Mooij, de, Marieke K. - Global marketing and
advertising : understanding cultural
paradoxes / Marieke K. de Mooij. - Thousand
Oaks, Calif. : Sage, 1998. - 316 p. : ill. ISBN 0-8039-5970-2
RUCA : CB 658 M-B 40.738
*HHA : V-HHA
*UIA : PSW 658.8 G-MOOI 98
Naci Mocan, H. - The determinants of child care
workers’ wages and compensation : sectoral
difference, human capital, race insiders and
outsiders / H. Naci Mocan ; Deborah Viola. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 52 p. - (NBER
working paper series ; 6328). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6328” http://www.nber.org.pap
UFSIA : MAG-T 91:6328
Nelsen, Judith C. - Doelmatige interventie :
communicatietheorie in de praktijk van het
maatschappelijk werk / Judith C. Nelsen. Deventer, 1984. - 236 p. - (Sociale bibliotheek ;
1984:2). - ISBN 9060017706
HA-S : 301.51 G-NELS 1984
*UIA : PSW 301.51 G-NELS 84
Netwerk nieuwsbrief : nieuwsbrief van Netwerk
Vlaanderen. - Brussel
UFSIA : LZ 30:42 (T)
<
>
Bezit: 14(1996)–
Oude jr. MAG 3197/3
Neumark, David. - The effect of means-tested
income support for the elderly on
pre-retirement saving evidence from the SSI
program in the US / David Neumark ; Elizabeth
Powers. - Cambridge, Mass. : National Bureau
of Economic Research, 1997. - 21 p. - (NBER
working paper series ; 6303). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6303” http://www.nber.org/pap
UFSIA : MAG-T 91:6303
De nieuwe wooninitiatieven / [edit.] Guido
Knops ; Johan Alleman ; Luc Notredame. Brussel : Koning Boudewijnstichting, 1994. 192 p. - ISBN 90-5130-136-7
HA-S : 301.185.2 G-KNOP 1994
Northen, Helen. - Maatschappelijk werk met
groepen / Helen Northen. - Deventer : Van
Loghum Slaterus, 1975. - 229 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1975:7)
HA-S : 301.52 G-NORT 1975
*UFSIA : MAG 103 D 23
Onderzoek en welzijnswerk / [edit.] Herman van
Lieshout. - Baarn : Nelissen, 1982. - 157 p. (PM-reeks ; 1982:6). - ISBN 90-244-1112-2
HA-S : 301.5 G-LIES 1982
Oorschot, van, Wim. - Local income assistance
policies : the Dutch case and a European
impression / Wim van Oorschot ; Ellie
Smolenaars. - Tilburg : s.n., 1993. - 53 p. (WORC paper ; 1993:1)
UFSIA : MAG-C 11920
Oyatambwe, Wamu Dieudonné. - Eglise
catholique et pouvoir politique au
Congo-Zaı̈re : la quête démocratique / Wamu
Dieudonné Oyatambwe. - Paris : L’Harmattan,
1997. - 201 p. - (Points de vue ; 1997:1). ISBN 2-7384-5224-8
RUCA : O 32 M-B 40.693
*UFSIA : LZ 301.188.2 L-RZ-OYAT 97
*UIA : PSW 301.188.2 L-RZ-OYAT 97
<
>
7
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Pauwels, K. - Gezinseffectrapportage :
geannoteerde inventaris van wetten, besluiten,
decreten, ordonnanties in de periode
1990-1994 / K. Pauwels ; Viviane Dehaes ;
Edmond Lambrechts ; et al. - Brussel, 1996. (CBGS-document ; 1996:5). - 479 p
UFSIA : PS 301.185 L-B-PAUW 96
*LUC : 301.185 PAUW 1996
*RUCA : CB 30 M-B 40.484
*UFSIA : DSSB 301.188.5 G-PAUW 96
*UFSIA : LZ 301.185 G-PAUW 96
*UIA : PSW 301.185 L-B-PAUW 96
Peeters, Marcel. - Godsdienst, socialisme,
tolerantie / Marcel Peeters. - Leuven : KUL,
School voor Politieke en Sociale
Wetenschappen, 1957. - 266 p.
UFSIA : MAG-C 11936
The people side of successful global alliances /
[edit.] Fred Luthans. - New York : AMA,
1998. - 120 p. - (Organizational dynamics : a
quarterly review of organizational behavior for
professional managers : special report ;
1998:1). - ISBN 0-8144-6725-3
UFSIA : LZ 658.01 F 2:1998,1
Perlman, Helen Harris. - De relatie : kern van
de hulpverlening / Helen Harris Perlman ;
[edit.] Marie Kamphuis. - Deventer : Van
Loghum Slaterus, 1982. - 250 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1982:3). - ISBN 90-6001-573-8
HA-S : 301.51 G-PERL 1982
Ploeg, van der, Jan. - Methodiekontwikkeling in
beeld / Jan van der Ploeg ; Peter van de
Boogaart ; Kees Mesman Schultz ; et al. Utrecht : SWP, 1996. - 189 p. - (Reeks
methodiekontwikkeling ; 1996:1). ISBN 90-6665-408-2
HA-S : 301.51 F 1:1996,1
Politieke communicatie in Nederland : over
campagnes, kandidaten en media /
[edit.] N.P.G.W.M. Kramer ; B.M.J. Pauw ; L.
Tiddens. - ’s-Gravenhage : SDU, 1994. 202 p. - ISBN 90-12-06725-1
UFSIA : PS 659.3 L-NL-KRAM 94
Pondman, Lisette Maria. - The influence of the
interviewer on the refusal rate in telephone
surveys / Lisette Maria Pondman. Amsterdam : Pondman, 1998. - 142 p. ISBN 90-9011289-8
UFSIA : MAG-B 39550
Population and Family Study Centre
[Brussels]. - CBGS progress report /
Population and Family Study Centre
[Brussels] ; Centrum voor Bevolkings- en
Gezinsstudie [Brussel]. - Brussels. Voortzetting van: Annual report. Population
and Family Study Centre [Brussels]
LUC : 301.185 CBGS 1995Bezit: (1995); (1996)
*SBA : 594807
Bezit: (1984); (1986–1988)
[11472]
*UFSIA : MAG-ANN A/12
Bezit: (1983–1994)
*UFSIA : PS 301 E-CBGS
Bezit: (1994)
*UIA : BC-E 469
Bezit: (1994)
Pro Helvetia. - Tätigkeitsbericht / Pro Helvetia. Zürich
HHA : D 056-PROH
Bezit: (1989)
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Profil socio-économique des ayants droit au
minimex / [edit.] Ada Garcia ;
[medew.] Patricia Vendramin. - Louvain :
UCL, Groupe de sociologie wallonne, 1987. 140 p.
UFSIA : MAG-B 39604
*UFSIA : DSSB 304 G-VEND 87
Qualitative research : theory, method and
practice / [edit.] David Silverman. - London :
Sage, 1997. - 262 p. - ISBN 0-8039-7666-6
LUC : 301.085 SILV 1998
*UFSIA : SG-A-X 2/SIL.2
Radebold, Hartmut. - Psychosociaal werk met
oudere mensen / Hartmut Radebold ; Hildegard
Bechtler ; Ingeburg Pina. - Deventer : Van
Loghum Slaterus, 1975. - 224 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1975:1). - ISBN 90-6001-312-3
HA-S : 301.185.1 G-RADE 1975
*UFSIA : MAG 103 D 22
*UFSIA : PS 301.51 G-RADE 75
Rapporten en perspectieven omtrent
vrouwenstudies / [edit.] Micheline Scheys. Brussel : VUBPress, 1988-1993. - 4 v. ISBN 90-70289-56-3
HA-S : 301.185 G-SCHE 1988
Bezit: 1–4
*LUC : 301.185 SCHE 1988
Bezit: 1
*SBA : D 590769
Bezit: 2–4
*UFSIA : MAG-B 28039
Bezit: 1–3
*UFSIA : PS 301.185 L-B-SCHE 88
Bezit: 1 ; 3
*UIA : PSW 301.185 G-SCHE 90
Bezit: 2
*UIA : RECH - NULA
Bezit: 2–4
april 1998
Richardson, Ken. - The origins of human
potential : evolution, development and
psychology / Ken Richardson. - London :
Routledge, 1998. - 217 p. ISBN 0-415-17370-1
LUC : 301.151 RICH 1998
Rihoux, Benoı̂t. - Disparitions d’enfants et
justice : émergence de nouveaux acteurs /
Benoı̂t Rihoux ; Stefaan Walgrave. Bruxelles : Centre de recherche et
d’information socio-politiques, 1998. - 72 p. (Courrier hebdomadaire ; 1590-1591)
UFSIA : MAG-T 55:1590-1591
Robinson, Peter. - Literacy, numeracy and
economic performance / Peter Robinson. London : Centre for Economic Performance,
1997. - 40 p. - ISBN 0-85328-866-6
LUC : 301.188 ROBI 1997
Ruitenbeek, H.M. - Nieuwe groepstherapieën /
H.M. Ruitenbeek. - Deventer, 1974. - 161 p. (Sociale bibliotheek ; 1974:3). ISBN 90 6001 248 8
HA-S : 301.51 G-RUIT 1974
*UIA : PSW 301.151 G-RUIT 74
Sagesser, Caroline. - Le projet de loi relatif aux
organisations criminelles / Caroline Sagesser. Bruxelles : Centre de recherche et
d’information socio-politiques, 1998. - 33 p. (Courrier hebdomadaire ; 1592)
UFSIA : MAG-T 55:1592
Schadé, E. - Zorg en verantwoording / E.
Schadé ; H. Janssens ; L. Schillemans ; et al. Utrecht : Bohn, Scheltema & Holkema, 1989. 61 p. - (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
nascholingssysteem ; 5:10)
UIA : GEN 61 E-BIJB
Convoluut
Refiguring Spain : cinema, media,
representation / [edit.] Marsha Kinder. Durham, N.C. : Duke University Press, 1997. 370 p. : ill. - ISBN 0-8223-1938-1
UIA : PSW 659.3 L-E-KIND 97
Regenmortel, van, Tine. - Maatzorg : een
methodiek voor het begeleiden van kansarmen,
theorie en praktijk in het OCMW van Genk /
Tine van Regenmortel. - Leuven : Acco,
1996. - 188 p. - (HIVA-reeks ; 16). ISBN 90-334-3509-8
HA-S : 301.51 G-REGE 1996
*LUC : 301.52 VANR 1996
*SBA : D 587967
*UFSIA : LZ 301.5 L-B-REGE 96
*UIA : PSW 301.52 L-B-REGE 96
Reid, William J. - Taakgericht casework :
doeleinden en methoden van de korte
behandeling / William J. Reid ; Laura
Epstein. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1977. - 243 p. - (Sociale bibliotheek ;
1977:2). - ISBN 90-6001-385-9
HA-S : 301.51 G-REID 1977
*UFSIA : MAG-B 37135
*UIA : PSW 301.52 G-REID 77
Reid, William J. - Het taakgerichte systeem :
theorie en praktijk van de taakgerichte
benadering in de sociale dienstverlening /
William J. Reid. - Deventer, 1982. - 368 p. (Sociale bibliotheek ; 1982:2). ISBN 9060016300
HA-S : 301.52 G-REID 1982
*UIA : PSW 301.51 G-REID 82
Schouten, Jan. - Laat je niet kennen : over
residentiële behandeling van adolescenten /
Jan Schouten ; Siegi Hirsch ; Han Blankstein. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1974. 303 p. - (Sociale bibliotheek ; 1974:5). ISBN 90-6001-269-0
HA-S : 301.185.1 G-SCHO 1974
*UIA : PSW 301.52 G-SCHO 74
Senaeve, Patrick. - OCMW-dienstverlening en
bestaansminimum : praktische handleiding
inzake de individuele maatschappelijke
dienstverlening / Patrick Senaeve ; Dries
Simoens. - Brugge : Die Keure, 1994. 412 p. - ISBN 90-6200-883-6
UFSIA : RT-G-SENA 94
Shaffer, John B.P. - Groepstherapie en
sensitivitytraining : een systematisch
overzicht / John B.P. Shaffer ; M. David
Galinsky. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1977. - 370 p. - (Sociale bibliotheek ;
1976:3). - ISBN 90-6001-351-4
HA-S : 301.151 G-SHAF 1977
*UFSIA : LZ 616.89 G-SHAF 76
*UFSIA : PS 301.51 G-SHAF 77
*UIA : DIKR 15 G-SHAF 76
*UIA : GEN 616.89 G-SHAF 76
Shifting circles of support : contextualising
gender and kinship in South Asia and
Sub-Saharan Africa / [edit.] Rajni Palriwala ;
Carla Risseeuw. - London : Sage, 1996. 343 p. - ISBN 0-8039-9275-0
RUCA : O 30 M-B 40.726
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
8
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Simoens, Peter. - Bouwstenen voor een
leeftijdsbewust personeelsbeleid : verslag aan
de Koning Boudewijnstichting / Peter
Simoens ; [edit.] Jan Denys ; KUL. Hoger
Instituut voor de Arbeid. - Brussel : Koning
Boudewijnstichting, 1995. - 55 p. ISBN 90-5130-186-3
HA-S : 658.3 G-SIMO 1995
*SBA : D 593455
Sociale actie, een moderne passie / [edit.] A.J.M.
van Tienen. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1973. - 212 p. - (Sociale bibliotheek ;
1973:6). - ISBN 90-6001-232-1
HA-S : 301.56 G-TIEN 1973
*LUC : 301.51 VANT 1973
*UFSIA : MAG-B 37859
*UIA : PSW 301.51 G-TIEN 73
Spel in beweging / [compil.] Co Velthuis ;
[ill.] Annelies Velthuis. - 2e ed. - Maarn :
Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en
Spel , 1992. - 339 p. : ill. ISBN 90-73100-01-1
HA-LAZ : 79 G-VELT 1992
Sperber, Dan. - Explaining culture : a
naturalistic approach / Dan Sperber. - Oxford :
Blackwell, 1997. - 175 p. ISBN 0-631-20045-2
UIA : GER 159.95 G-SPER 97
Statistisches Bundesamt. - Datenreport : Zahlen
und Fakten über die Bundesrepublik
Deutschland / Statistisches Bundesamt. Stuttgart. - ISSN 0175-4173
HHA : D 056-STAT
Bezit: 5(1991/1992)
*AHB : MAG-S 2.106
Bezit: (1991/1992)
*RUCA : CB 31 M-B 39.557
Bezit: 5(1991/1992)
*UFSIA : MAG-ANN-A/214
Bezit: 5(1991/1992)
*UIA : GER 90 L-D-DATE
Bezit: 4(1989/1990)
*UIA : PSW 312 L-D-SB 92
Bezit: 5(1991/1992)
Stevense, Hans. - Sociaal-kultureel werk : een
verkenning naar de teorie en de metoden /
Hans Stevense. - Bloemendaal, 1978. - 173 p. (PM-reeks ; 1978:2). - ISBN 9024410436
HA-S : 301.54 G-STEV 1978
*UIA : PSW 301.54 G-STEV 78
Steverlynck, Carine. - Kleine martelaars : een
historisch document over misbruikte kinderen,
kindermishandeling, incest en prostitutie /
Carine Steverlynck. - Antwerpen : Icarus,
1997. - 353 p. - ISBN 90-02-20655-0
SBA : D 603684
*UFSIA : PS 301.174 G-STEV 97
Stichting Bierkaai [Amsterdam]. - Werkboek
welzijnsmarketing : een beleidsinstrument /
Stichting Bierkaai [Amsterdam]. - 2e dr. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1978. 156 p. - (Sociale bibliotheek ; 1978:1). ISBN 9060015398
HA-S : 301.5 G-STIC 1978
*UFSIA : MAG-A 6007
Strategieën voor verandering / [edit.] Warren G.
Bennis ; et al. - Deventer, 1979. - 512 p. (Sociale bibliotheek ; 1979:7). ISBN 9060014766
HA-S : 301.175 G-BENN 1979
*UIA : PSW 301.175 G-BENN 79
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Sutton, Carole. - Inleiding in de psychologie
voor maatschappelijk werkers en
hulpverleners / Carole Sutton. - Deventer,
1981. - 280 p. - (Sociale bibliotheek ;
1981:4). - ISBN 9060016874
HA-S : 301.51 G-SUTT 1981
*UFSIA : MAG-B 6851
*UIA : PSW 301.151 G-SUTT 81
Taakgericht casework in de praktijk /
[edit.] William J. Reid ; Laura Epstein. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1980. 361 p. - (Sociale bibliotheek ; 1980:6). ISBN 90-6001-551-7
HA-S : 301.51 G-REID 1980
Tacq, Jacques. - Multivariate analysis
techniques in social science research : from
problem to analysis / Jacques Tacq. - London :
Sage, 1997. - 411 p. - ISBN 0-7619-5273-X
RUCA : CB 519 M-B 40.737
*LUC : 301.085 TACQ 1997
*UFSIA : PS 301.08 G-TACQ 97
*UIA : DIKR 51 G-TACQ 97
Thiadens, Ab. - Crisisverwerking en
stervensbegeleiding : levenskunst / Ab
Thiadens. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1979. - 204 p. : ill. - (Sociale bibliotheek ;
1979:6). - ISBN 90-6001-5304
HA-S : 301.52 G-THIA 1979
*LUC : 301.52 THIA 1979
*SBA : E 182600:[7]
*UFSIA : MAG-B 3392
Tripodi, Toni. - Sociaal onderzoek in de
praktijk : gebruik en misbruik van onderzoek
bij de maatschappelijke dienstverlening / Toni
Tripodi. - Deventer, 1976. - 229 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1976:6). - ISBN 9060013425
HA-S : 301.52 G-TRIP 1976
*UIA : PSW 301.52 L-NL-TRIP 76
Université libre de Bruxelles. Institut de
sociologie Solvay. Semaine sociale
universitaire [26: 1957]. - L’enseignement,
institution sociale / Université libre de
Bruxelles. Institut de sociologie Solvay.
Semaine sociale universitaire [26: 1957]. Bruxelles, 1957. - 358 p.
UIA : BC-B 9295
*HHA : MAG 67.6.055
*RUCA : CBM-D 1119
*SBA : E 95003:26
University of California [Santa Barbara,
Calif.]. Center for Communication and
Social Policy. - National television violence
study / University of California [Santa Barbara,
Calif.]. Center for Communication and Social
Policy. - Thousand Oaks, Calif.
UIA : PSW 301 E-NATI
Bezit: 2(1995/1996)
Vandervelde, Emile. - Le socialisme et
l’agriculture : cours professé en 1906 à
l’Université nouvelle de Bruxelles / Emile
Vandervelde. - Bruxelles : Lambertin, 1906. 93 p.
UFSIA : MAG-B 39727
*SBA : E 70699
Veen, van der, Ruud. - Aktivering in opbouw- en
vormingswerk : een vergelijking van
benaderingen sociale aktie (Alinski), links
radikale benadering, locality development,
animatie / Ruud van der Veen. - Baarn :
Nelissen, 1982. - 190 p. - (PM-reeks ;
1982:9). - ISBN 90-244-1110-6
HA-S : 301.51 G-VEEN 1982
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
april 1998
Velden, van der, Matthijs. - Hafenarbeit und
Trägergilden : ein Beitrag zur
Arbeitsorganisation in See- und Flusshäfen vor
1850 / Matthijs van der Velden. - Rotterdam :
Van der Velden, 1998. - 24 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 39473
Ven, van de, Pieter. - Vriend als vijand : naar
een paradoksale terapie / Pieter van de Ven. Bloemendaal, 1975. - 100 p. - (PM-reeks ;
1975:1). - ISBN 90 244 1019 3
HA-S : 301.51 G-VEN 1975
*UIA : PSW 301.51 G-VEN 75
Verhellen, Eugeen. - Het gezin gezind :
kennisnemen met de gezinsbehandeling /
Eugeen Verhellen. - Gent : RUG, 1973. 43 p. - (Werkdocument ; 2)
HHA : LZ 301.185 G-VERH 1973
Vermeire, Marc. - Integrale kwaliteitszorg in
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen / Marc
Vermeire. - Leuven : Garant, 1992. - 355 p. ISBN 90-5350-041-3
HA-S : 658.01 G-VERM 1992
*UIA : PSW 301.5 L-B-INTE 92
Vester, Ad. - De agogische werker in klub- en
buurthuis : hoe metodisch te werken vanuit een
eigen mensvisie / Ad. Vester. - 3e ed. Bloemendaal : Nelissen, 1977. - 116 p. (PM-reeks ; 1977:2). - ISBN 90-244-1017-7
HA-S : 301.54 G-VEST 1977
Vorurteil und Völkermord : Entwicklungslinien
des Antisemitismus / [edit.] Wolfgang Benz ;
Werner Bergmann. - Bonn : Bundeszentrale für
politische Bildung, 1997. - 439 p. ISBN 3-89331-274-9
HHA : D 301.183-BENZ
Vranken, Jan. - Het speelveld en de spelregels :
een inleiding tot de sociologie / Jan Vranken ;
Erik Henderickx. - 5e ed. - Leuven : Acco,
1997. - 473 p. - ISBN 90-334-3553-5
RUCA : CBG 30 N 58
Warham, Joyce. - Inleiding tot beleidsvoering
voor maatschappelijk werkers / Joyce
Warham. - Deventer : Van Loghum Slaterus,
1970. - 101 p. - (Sociale bibliotheek ;
1970:1). - ISBN 90-6001-179-1
HA-S : 301.52 G-WARH 1970
*UFSIA : MAG-B 38071
Warham, Joyce. - Inleiding tot beleidsvoering
voor maatschappelijk werkers / Joyce
Warham. - Deventer, 1975. - 101 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1975:4). - ISBN 9060011791
HA-S : 301.52 G-WARH 1975
*UIA : PSW 301.52 G-WARH 75
Watzlawick, Paul. - Is ”werkelijk” waar?
Spraakverwarring, zinsbegoocheling en
onvoorstelbare werkelijkheid / Paul
Watzlawick. - Deventer : Van Loghum
Slaterus, 1976. - 235 p. - (Sociale bibliotheek ;
1976:1). - ISBN 9060013638
HA-S : 301.151 G-WATZ 1976
*LUC : 301.151 WATZ 1976
*UFSIA : MAG 115 A 128
*UIA : DIKR 159.93 G-WATZ 76
Watzlawick, Paul. - Het kan anders : over het
onderkennen en oplossen van menselijke
problemen / Paul Watzlawick ; John H.
Weakland ; Richard Fisch. - Deventer, 1974. 186 p. - (Sociale bibliotheek ; 1974:2). ISBN 9060012844
HA-S : 301.174 G-WATZ 1974
9
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Watzlawick, Paul. - De pragmatische aspecten
van de menselijke communicatie / Paul
Watzlawick ; Janet Helmick Beavin ; Don D.
Jackson. - 3e ed. - Deventer, 1973. - 269 p. (Sociale bibliotheek ; 1973:7). ISBN 90 6001 218 6
HA-S : 301.16 G-WATZ 1973
Weerd, de, Jannie. - Konsultatie :
middelpuntzoekende hulpverlening :
achtergronden, werkwijze en organisatorische
consequenties van de konsultatiemethode /
Jannie de Weerd ; Kees Ritsema van Eck ; Fred
van Ravenzwaaij. - Deventer : Van Loghum
Slaterus, 1980. - 72 p. - (Sociale bibliotheek ;
1980:1). - ISBN 90-6001-666-1
HA-S : 301.52 G-WEER 1980
*LUC : 301.188.6 DEWE 1980
Wellens, Marc. - Beleidsnota sociale
huisvesting / Marc Wellens. - Antwerpen : s.n.,
1995. - 75 p.
UFSIA : LZ 304 L-B-WELL 95
Williams, Suzanne. - The Oxfam gender training
manual / Suzanne Williams ; Janet Seed ;
Adelina Mwau. - Oxford : Oxfam, 1994. 634 p. - ISBN 0-85598-267-5
RUCA : O 30 N 57
Winkelaar, Piet. - Bouwstenen voor
opbouwwerk / Piet Winkelaar. - Baarn :
Nelissen, 1979. - 159 p. - (PM-reeks ;
1979:4). - ISBN 90-244-1064-9
HA-S : 301.51 G-WINK 1979
Winkelaar, Piet. - Methodisch werken : inleiding
tot methodisch handelen met en voor mensen /
Piet Winkelaar. - 2e ed. - Utrecht : Lemma,
1994. - 179 p. - ISBN 90-5189-065-6
HA-S : 301.51 G-WINK 1994
Yalom, Irvin D. - Groepspsychotherapie in
theorie en praktijk / Irvin D. Yalom. Deventer, 1978. - 365 p. - (Sociale bibliotheek ;
1978:6). - ISBN 9060014243
HA-S : 301.51 G-YALO 1978
*RUCA : CBG 615 M B 24 988
*UFSIA : LZ 616.89 G-YALO 78
*UIA : DIKR 616.89 G-YALO 78
*UIA : PSW 301.51 G-YALO 78
Zandberg, T. - Methodiekontwikkeling en
onderzoek / T. Zandberg ; P. van den Bogaart ;
K. Mesman Schultz ; et al. - Utrecht : SWP,
1994. - 69 p. - (Reeks methodiekontwikkeling ;
1994:1). - ISBN 90-6665-403-1
HA-S : 301.51 F 1:1994,1
Zelfonderzoek : waarderingen van mensen in
diverse toepassingsvelden / [edit.] Hubert
Hermans ; Danielle Verstraeten. - Deventer :
Van Loghum Slaterus, 1980. - 147 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1980:5). - ISBN 90-6001-643-2
HA-S : 301.51 G-HERM 1980
312.8: Demografie
Beuckelaer, de, Alain. - Arbeidsvraag bij de
50-plussers / Alain de Beuckelaer ; G.
Peersman ; Ludo Cuyvers ; et al. - Brussel :
Diensten voor Programmatie van het
Wetenschapsbeleid, 1994. - 148 p. : ill. (Veroudering van de bevolking =
Vieillissement de la population ; 1994:1)
HA-S : 301.185.1 F 1:1994,1
*RUCA : CB 331 M-C 14.496
*UFSIA : DSSB 304 G-BEUC 94
*UFSIA : MAG-C 9716
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
april 1998
*UIA : BC-C 2921
Besier, Gerhard. - Der SED-Staat und die
Kirche : der Weg in die Anpassung / Gerhard
Bloom, David E. - Demographic transitions and
Besier. - München : Bertelsmann, 1993. economic miracles in emerging Asia / David E.
926 p. - ISBN 3-570-02080-0
Bloom ; Jeffrey G. Williamson. - Cambridge,
Mass. : National Bureau of Economic
HHA : D 27-BESI
Research, 1997. - 24 p. - (NBER working
Bolı́var, Simon. - Discursos polı́ticos :
paper series ; 6268). - a
selección / Simon Bolı́var. - México, D.F. :
href=”http://www.nber.org/papers/w6268” http://www.nber.org.papers/w6268
/a
Secretarı́a de Hacienda y Crédito
Público,
UFSIA : MAG-T 91:6268
1983. - 109 p. - ISBN 968-806-041-0
UFSIA : MAG-C 11939
Filmer, Deon. - Child mortality and public
spending on health : how much does money
Bundesrepublik und DDR 1969-1990 /
matter? / Deon Filmer ; Lant Pritchett. [edit.] Dieter Grosser ; Stephan Bierling ;
Washington, D.C., 1997. - 41 p. - (Policy
Beate Neuss. - Stuttgart : Reclam, 1996. research working paper ; 1864)
422 p. - (Deutsche Geschichte in Quellen und
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1864
Darstellung ; 11) (Reclams
Universal-Bibliothek ; 17011). Sen, Amartya. - Mortality as an indicator of
ISBN 3-15-017011-7
economic success and failure / Amartya Sen. HHA : D 943-GROS
Florence : s.n., 1995. - 31 p. - (Innocenti
lectures ; 1995:1). - ISBN 88-85401-25-2
Der Bundestagspräsident, die
Bundestagspräsidentin : Amt, Funktionen,
UFSIA : MAG-B 39658
Personen / [edit.] Rupert Schick. - 14e ed. Williamson, Jeffrey G. - Growth, distribution
München : Aktuell, 1997. - 240 p. and demography : some lessons from history /
ISBN 3-87959-538-0
Jeffrey G. Williamson. - Cambridge, Mass. :
HHA : D 323-SCHI
National Bureau of Economic Research,
1997. - 16 p. - (NBER working paper series ;
Chesnot, Christian. - La bataille de l’eau au
6244). - a
Proche-Orient / Christian Chesnot. - Paris :
href=”http://www.nber.org/papers/w6244” http://www.nber.org/papers/w6244
/a - (Collection
L’Harmattan, 1993. - 222 p.
comprendre le Moyen-Orient ; 1993:1). UFSIA : MAG-T 91:6244
ISBN 2-7384-2242-X
RUCA : O 32 M-B 40.831
32: Staatkunde. Politiek
Comprendre la Casamance : chronique d’une
intégration contrastée / [medew.] François
Auswärtige Kulturbeziehungen. - Neuwied. Barbier-Wiesser. - Paris : Karthala, 1994. Voortzetting van: Jahrbuch der auswärtigen
500 p. - (Collection Hommes et sociétés ;
Kulturbeziehungen
1994:4). - ISBN 2-86537-503-X
HHA : D 301.54-MART
Bezit: 3(1966)
RUCA : O 30 M-B 40.703
*RUCA : CBM 32 M-B 8.531
Dawisha, Karen. - Russia and the new states of
Bezit: 4(1967)
Eurasia : the politics of upheaval / Karen
*SBA : B 215199
Dawisha ; Bruce Parrott. - 2e ed. - Cambridge :
Bezit: 3(1966)
Cambridge University Press, 1995. - 437 p. [N]
ISBN 0-521-45895-1
Bardhan, Pranab. - The role of governance in
RUCA : L 32 M-B 40.574
economic development : a political economy
Deutsche
Faschismusforschung - Positionen /
approach / Pranab Bardhan. - Paris :
[compil.]
Werner Röhr. - Berlin : Berliner
Organisation for Economic Co-Operation and
Debatte Initial, 1993. - 112 p. - (Berliner
Development, 1997. - 94 p. - (Development
Debatte Initial : Zeitschrift für
Centre studies ; 1997:4). socialwissenschaftlichen Diskurs ; 1993:5)
ISBN 92-64-15559-7
HHA : D 141.7-BERL
RUCA : O 32 M-B 40.751
Deutscher
Bundestag : 13. Wahlperiode 1994 /
*UFSIA : LZ 339.96 F 3:1997,4
[edit.]
Klaus-J.
Holzapfel. - 79e ed. België. Vlaams Parlement. - Jaarverslag /
Rheinbreitbach : Neue Darmstädter
België. Vlaams Parlement. - Brussel
Verlagsanstalt, 1996. - 319 p. : ill. RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.067
(Kürschners Volkshandbuch ; 1996:1). Bezit: 1(1995/1997)–
ISBN 3-87576-374-2
*HHA : V-HHA
HHA : D 321-BUND
Bezit: (1995/1997)
Diaw,
Aminata. - Démocratisation et logiques
*LUC : 056
Bezit: (1995)–
identitaires en acte : l’invention de la politique
en Afrique / Aminata Diaw. - Dakar :
*UFSIA : MAG-ANN-B/2327
Bezit: (1995/1997)
CODESRIA, 1994. - 61 p. - (Série de
monographies du CODESRIA ; 2:94)
*UIA : RECH 34 E-JVLP
Bezit: (1995/1997)
RUCA : O 32 M-B 40.753
Belgisch Comité voor Unicef. - Unicef-info /
Duitsland. Bund der Vertriebenen. Vereinigte
Belgisch Comité voor Unicef. - Brussel
Landsmannschaften und Landesverbände. Jahresbericht / Duitsland. Bund der
LUC : 341.12
Bezit: (1997)5–
Vertriebenen. Vereinigte Landsmannschaften
und Landesverbände. - Bonn
*RUCA : O 32 E 12.662
Bezit: (1996)–
HHA : D 056-BUND
*SBA : 593720
Bezit: (1988–1991)
<
<
>
< >
>
< >
Bezit: 2(1995)–
[502279]
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
10
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Duitsland. Bundesregierung. Presse- und
Informationsamt. - Almanach der
Bundesregierung / Duitsland.
Bundesregierung. Presse- und
Informationsamt. - Bonn. - Voortzetting van:
Bonner Almanach. - ISSN 0946-3305
HHA : D 323LD-BUND
Bezit: (1993/1994); (1995/1996)
*AHB : 32 L-D-ALMA 96
Bezit: (1995/96)–
*UFSIA : LZ 32:105 (T)
Bezit: (1993/1994)–
Oude jr. ANN A/230
Duitsland. Bundesregierung. Presse- und
Informationsamt. - Unser Land verändert
sich : Deutschland 1990-1995 / Duitsland.
Bundesregierung. Presse- und
Informationsamt. - Bonn, 1995. - 215 p. : ill.
HHA : D 90-BUND
Duitsland, BRD. Bundesregierung. Jahresbericht der Bundesregierung /
Duitsland, BRD. Bundesregierung. - Bonn. ISSN 0435-7701
HHA : D 323-BUND
Bezit: (1994–1996)
HHA : D 056-BUND
Bezit: (1991)
*RUCA : CB 90 E-JBR
Bezit: (1967–1985)
*SBA : E 253350
Bezit: (1976–1984); (1995)
[412484]
*UFSIA : MAG-ANN-B/1304
Bezit: (1968)–; ontbreekt: (1986); (1993)
*UIA : BC - E 14
Bezit: (1976–1989); ontbreekt: (1987–1988)
Duitsland, BRD. Bundesregierung. - Die
Stellung der deutschen Sprache in der Welt /
Duitsland, BRD. Bundesregierung. - Bonn,
1985. - 128 p. : ill. - (Reihe Berichte und
Dokumentationen = Série rapports et
documentations ; 1985:1)
HHA : D 800.13-AUSW
*HHA : D 803.0-BUND
Duitsland, BRD. Bundesregierung. Presseund Informationsamt. - Demokratie : unser
Auftrag / Duitsland, BRD. Bundesregierung.
Presse- und Informationsamt. - Bonn, 1986. 192 p. : ill. - (Reihe Politik-Informationen ;
1986:1)
HHA : D 321-BUND
Duitsland, BRD. Bundesregierung. Presseund Informationsamt. - Dokumentation zur
Ostpolitik der Bundesregierung : Verträge,
Vereinbarungen und Erklärungen / Duitsland,
BRD. Bundesregierung. Presse- und
Informationsamt. - 13e ed. - s.l., 1990. 352 p. - (Reihe Berichte und Dokumentationen
= Série rapports et documentations ; 1990:5)
HHA : D 327-BUND
Emge, Richard Martinus. - Auswärtige
Kulturpolitik : eine soziologische Analyse
einiger ihrer Funktionen , Bedingungen und
Formen / Richard Martinus Emge. - Berlin :
Duncker & Humblot, 1967. - 283 p.
HHA : D 301.54-EMGE
El estado del mundo : anuario económico y
geopolı́tico mundial. - Madrid
RUCA : L 33 M-B 39.291
Bezit: 1996 ; 1998
L’Etat, la finance et le social : souveraineté
nationale et construction europeénne /
[edit.] Bruno Théret. - Paris : La Découverte,
1995. - 603 p. - ISBN 2-7071-2429-X
UFSIA : LZ 321 L-EUR-THER 95
Europäische Gemeinschaften. Kommission. Europa in Bewegung / Europäische
Gemeinschaften. Kommission. - Luxembourg
HHA : D .-EURO
Bezit: (1991)
Falter, Rolf. - Tweedracht maakt macht : wegwijs
in het federale België : met de tekst van de
nieuwe grondwet / Rolf Falter. - Tielt : Lannoo,
1994. - 129 p. : ill. - ISBN 90-209-2388-9
HA-S : 323 G-FALT 1994
*SBA : 582149
*UFSIA : PS 321 L-B-FALT 94
*UIA : PSW 34 L-B-FALT 94
Fontaine, Pascal. - Europa der Bürger / Pascal
Fontaine. - Luxembourg : EUR-OP, 1991. 50 p. : ill. - (Europa in Bewegung ; 1991:2). ISBN 92-826-2762-4
HHA : D 301-EURO
Gaddum, Eckart. - Die deutsche Europapolitik
in den 80er Jahren : Interessen, Konflikte und
Entscheidungen der Regierung Kohl / Eckart
Gaddum. - Paderborn : Schöningh, 1994. 404 p. - (Studien zur Politik ; 22). ISBN 3-506-79322-5
HHA : D 327-GADD
Gardner, Lloyd C. - Pay any price : Lyndon
Johnson and the wars for Vietnam / Lloyd C.
Gardner. - Chicago, Ill. : Dee, 1997. - 610 p. (Elephant paperbacks ; 197:1). ISBN 1-56663-175-0
UIA : PSW 327 L-USA-GARD 97
Hamm-Brücher, Hildegard. Kulturbeziehungen weltweit : ein
Werkstattbericht zur auswärtigen
Kulturpolitik / Hildegard Hamm-Brücher. Wien : Hanser, 1980. - 226 p. ISBN 3-446-13158-2
HHA : D 301.54-HAMM
*HHA : MAG 13.1.011
*LUC : 301.5 HAMM 1980
*SBA : E 262815
*UFSIA : MAG-B 5511
*UIA : GER 008 G-HAMM 80
*UIA : BC - B 1966
Handbuch der deutschen Bundesländer /
[edit.] Jürgen Hartmann. - 3e ed. - Bonn :
Bundeszentrale für politische Bildung, 1997. 685 p. - ISBN 3-89331-083-5
HHA : D 911.4-HART
Haugerud, Angelique. - The culture of politics in
modern Kenya / Angelique Haugerud. Cambridge : Cambridge University Press,
1995. - 266 p. - (African studies series ; 84). ISBN 0-521-47059-5
RUCA : O 32 M-B 40.721
Hyland, James L. - Democratic theory : the
philosophical foundations / James L. Hyland. Manchester : Manchester University Press,
1995. - 280 p. - ISBN 0-7190-4517-7
RUCA : O 10 M-B 40.755
Instellingenzakboekje. - Antwerpen
AHB : 35 L-B-INST
Bezit: (1993/1994)–
*AHB : 323 L-B-YSEB 96
april 1998
*LUC : 323 YSEB 1985-1993
Bezit: (1993–1994)
*RUCA : CB 35 M-B 31.346
Bezit: (1985/1986);(1987/1988)
*RUCA : HENDE
Bezit: (1985/1986)–
*RUCA : L 35 B 8
Bezit: (1986/1987)
*SBA : 518177
Bezit: (1985/1986)–
[11620] Laatste jr. in leeszaal rek 59a
*UFSIA : DSA 90 B-INST
Bezit: (1987)
*UFSIA : LZ 35 B-YSEB
Bezit: (1985/1986)–
Oude jr. ANN A/70
*UIA : RECH 342 L-B-YSEB 85
Bezit: (1985/1986)–
Kohl, Helmut. - Reden und Erklärungen zur
Deutschlandpolitik / Helmut Kohl. - Bonn :
Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung, 1990. - 184 p. - (Reihe
Berichte und Dokumentationen = Série
rapports et documentations ; 1990:6)
HHA : D 32-KOHL
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
[Brussel]. Defensie Studiecentrum.
Colloquium [1997: Brussel]. - Sub-Sahara
Afrika : de toekomstige
veiligheidsontwikkeling : colloquium 2 en 3
december 1997 = L’Afrique subsaharienne :
les perspectives en matière de sécurité :
colloque 2 et 3 décembre 1997 / Koninklijk
Hoger Instituut voor Defensie [Brussel].
Defensie Studiecentrum. Colloquium [1997:
Brussel] ; Institut royal supérieur de défense
[Bruxelles]. Centre d’études de défense.
Colloque [1997: Bruxelles]. - Bruxelles,
1997. - 205 p.
UIA : BC-C 3725
*LUC : 355 SUB 1997
*UFSIA : MAG-C 11799
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
[Brussel]. Defensie Studiecentrum.
Colloquium [1998: Brussel]. - De kleinere
landen en het Europese integratieproces :
colloquium, 18 februari 1998 = Les petits pays
et le processus d’intégration européenne :
colloque, 18 février 1998 / Koninklijk Hoger
Instituut voor Defensie [Brussel]. Defensie
Studiecentrum. Colloquium [1998: Brussel] ;
Institut royal supérieur de défense [Bruxelles].
Centre d’études de défense. Colloque [1998:
Bruxelles]. - Brussel, 1998. - 36 p.
LUC : 327 KLEI 1998
UFSIA : MAG-C 11907
UIA : BC-C 3726
Konrad-Adenauer-Stiftung. - Jahresbericht /
Konrad-Adenauer-Stiftung. - Bonn
HHA : D 056-KONR
Bezit: (1991)
Lees, Lorraine M. - Keeping Tito afloat : the
United States, Yugoslavia, and the Cold War /
Lorraine M. Lees. - University Park, Pa :
Pennsylvania State University Press, 1997. 246 p. - ISBN 0-271-01629-9
UIA : PSW 327 L-YU-LEES 97
Mabille, Xavier. - Histoire politique de la
Belgique : facteurs et acteurs de changement /
Xavier Mabille. - Bruxelles : CRISP, 1997. 475 p. - ISBN 2-87075-055-2
RUCA : CB 32 M-B 40.826
Bezit: 1
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
11
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Met het oog op Europa : Hare Majesteit
Koningin Beatrix Internationale Karelsprijs
Aken 1996 / [edit.] Alexander Lohe ; Olaf
Müller. - Aken : Shaker, 1996. - 484 p. : ill. ISBN 90-423-0001-9
UFSIA : MAG-B 39538
*UIA : PSW 327 L-NL-LOHE 96
De mondiale evolutie in het voorbije jaar en haar
implicaties voor de toekomst, jaaroverzicht
96-97 = L’évolution mondiale durant l’année
écoulée et ses implications pour l’avenir, revue
96-97. - Brussel, 1997. - 82 p. - (Veiligheid en
strategie = Sécurité et stratégie ; 56)
UIA : BC-C 3724
*LUC : 355 MOND 1997
*UFSIA : MAG-C 11830
Mondig Brussel / [edit.] Piet de Craen. - Brussel :
VUBPress, 1998. - 253 p. - (Brusselse thema’s
= Brussels themes = Thèmes bruxellois ; 3). ISBN 90-5487-166-0
UFSIA : LZ 323.1 L-B-CRAE 98
Monga, Célestin. - The anthropology of anger :
civil society and democracy in Africa / Célestin
Monga. - London : Lynne Rienner, 1996. 219 p. - ISBN 1-55587-644-7
RUCA : O 32 M-B 40.690
Nach vorn gedacht... Perspektiven Deutscher
Aussenpolitik / [edit.] Hans-Dietrich
Genscher. - Bonn : Aktuell, 1987. - 285 p. ISBN 3-87959-290-X
HHA : D 327-GENS
*UIA : PSW 327 L-D-GENS 87
Negrine, Ralph. - The communication of
politics / Ralph Negrine. - London : Sage,
1996. - 192 p. : ill. - ISBN 0-8039-7739-5
UFSIA : PS 659.3 G-NEGR 96
*UIA : PSW 659.3 G-NEGR 96
Nickson, R. Andrew. - Local government in
Latin America / R. Andrew Nickson. Boulder : Lynne Rienner, 1995. - 316 p. ISBN 1-55587-366-9
RUCA : O 35 M-B 40.720
Oyatambwe, Wamu Dieudonné. - Eglise
catholique et pouvoir politique au
Congo-Zaı̈re : la quête démocratique / Wamu
Dieudonné Oyatambwe. - Paris : L’Harmattan,
1997. - 201 p. - (Points de vue ; 1997:1). ISBN 2-7384-5224-8
RUCA : O 32 M-B 40.693
*UFSIA : LZ 301.188.2 L-RZ-OYAT 97
*UIA : PSW 301.188.2 L-RZ-OYAT 97
Parlement européen. Direction générale des
études. - Un semestre de session
parlementaire, janvier à juin, 1997 / Parlement
européen. Direction générale des études. Luxembourg : s.n., 1997. - 67 p. - (Série Bases
documentaires et tables des débats ; 7)
UFSIA : MAG-C 11932
Parteiendemokratie in Deutschland /
[edit.] Oscar W. Gabriel ; Oskar Niedermayer ;
Richard Stöss. - Bonn : Bundeszentrale für
politische Bildung, 1997. - 575 p. (Schriftenreihe der Bundeszentrale für
Politische Bildung ; 338). ISBN 3-89331-255-2
HHA : D 321-GABR
Parteienlandschaften in Osteuropa : Politik,
Parteien und Transformation in Ungarn,
Polen, der Tschecho-Slowakei und Bulgarien
1989-1992 / [edit.] Magarditsch A.
Hatschikjan ; Peter R. Weilemann. Paderborn : Schöningh, 1994. - 193 p. (Studien zur Politik ; 25). ISBN 3-506-79325-X
HHA : D 327-HATS
Political reform in francophone Africa /
[edit.] John F. Clark ; David E. Gardinier. Boulder, Colo. : Westview Press, 1997. 318 p. - ISBN 0-8133-2786-5
RUCA : O 32 M-B 40.696
Politics in developing countries : comparing
experiences with democracy / [edit.] Larry J.
Diamond ; Juan J. Linz ; Seymour Martin
Lipset. - 2e ed. - London : Lynne Rienner,
1995. - 592 p.
RUCA : O 32 M-B 40.719
Raum und Politik / [edit.] Manfred Lauermann ;
Jochen Mattern. - Berlin : Berliner Debatte
Initial, 1995. - 128 p. - (Berliner Debatte
Initial : Zeitschrift für socialwissenschaftlichen
Diskurs ; 1995:3). - ISBN 3-929666-59-6
HHA : D 141.7-BERL
Sagesser, Caroline. - Le projet de loi relatif aux
organisations criminelles / Caroline Sagesser. Bruxelles : Centre de recherche et
d’information socio-politiques, 1998. - 33 p. (Courrier hebdomadaire ; 1592)
UFSIA : MAG-T 55:1592
Salazar Mallén, Rubén. - Alternativas del
antimperialismo latinoamericano / Rubén
Salazar Mallén. - México, D.F. : s.n., 1985. 81 p. - (Serie Estudios ; 70). ISBN 968-837-374-5
UFSIA : MAG-B 39685
Sauer, Tom. - Actie-reactie-genocide : straffen
en verzoening in de internationale politiek /
Tom Sauer. - Leuven : s.n., 1997. - 47 p. (Cahiers internationale betrekkingen en
vredesonderzoek ; 52). - ISBN 90-75376-16-2
RUCA : CB 32 M-B 40.711
*LUC : 341.3 SAUE 1997
*UFSIA : LZ 355 F 3:52
Schick, Rupert. - So arbeitet der deutsche
Bundestag : Organisation und Arbeitsweise :
die Gesetzgebung des Bundes / Rupert Schick ;
Wolfgang Zeh. - 11e ed. - Rheinbreitbach :
Neue Darmstädter Verlagsanstalt, 1998. 151 p. : ill. - ISBN 3-87576-399-8
HHA : D 321-SCHI
Umbruch und Wandel in westeuropäischen
Parteiensystemen / [edit.] Winand Gellner ;
Hans-Joachim Veen. - Frankfurt am Main :
Lang, 1995. - 236 p. - ISBN 3-631-49180-8
HHA : D 301.188.2-GELL
Verhofstadt, Guy. - De weg naar politieke
vernieuwing : het tweede burgermanifest / Guy
Verhofstadt. - Antwerpen : Hadewijch, 1992. 80 p. - ISBN 90-5240-187-X
SBA : 603828
Vidal, Koen. - Stukken van de waarheid : de
Rwandese genocide en de Belgische politiek /
Koen Vidal. - Antwerpen : Hadewijch, 1997. 222 p. - ISBN 90-5240-455-0
SBA : D 603706
april 1998
Vorurteil und Völkermord : Entwicklungslinien
des Antisemitismus / [edit.] Wolfgang Benz ;
Werner Bergmann. - Bonn : Bundeszentrale für
politische Bildung, 1997. - 439 p. ISBN 3-89331-274-9
HHA : D 301.183-BENZ
Wauters, Frans. - Aalst met de grimlach / Frans
Wauters ; [medew.] Louis Paul Boon. - Aalst,
c.1971
UIA : BC-B 9307
*UFSIA : MAG-B 8928
Wisner, David A. - The cult of the legislator in
France, 1750-1830 : a study in the political
theology of the French Enlightenment / David
A. Wisner. - Oxford : Voltaire Foundation,
1997. - 162 p. - (Studies on Voltaire and the
eighteenth century ; 352). ISBN 0-7294-0550-8
UFSIA : ROM 84 E-VOLT:352
Witker, Alejandro. - Salvador Allende,
1908-1973, prócer de la liberación nacional /
Alejandro Witker. - México, D.F. : s.n., 1980. 455 p. - (Biblioteca del estudiante
universitario ; 107). - ISBN 968-58-2754-0
UFSIA : MAG-A 10769
Witte, Els. - Het Brussels hoofdstedelijk gewest
en de taalwetgeving / Els Witte ; Machteld de
Metsenaere ; Anja Detant ; et al. - Brussel :
VUBPress, 1998. - 158 p. - (Brusselse thema’s
= Brussels themes = Thèmes bruxellois ; 5). ISBN 90-5487-190-3
UFSIA : LZ 323.1 L-B-WITT 98
Zaı̈re 1992-1996 : chronique d’une transition
inachevée. - Paris : l’Harmattan, 1996. - 2 v. (Collection Zaı̈re : histoire et société ;
1996:2). - ISBN 2-7384-4262-5
RUCA : O 32 M-B 40.695
Bezit: 1–2
Zur Wirtschaft und zur Arbeitsmarktlage im
Freistaat Sachsen : Landtagsdebatte am 18.
April 1997 / [edit.] Erhard Weimann ; Martin
Kuhrau. - Dresden : CDU-Fraktion des
Sächsischen Landtages, 1997. - 58 p.
HHA : D 911.4-CDUS
351.83: Sociaal recht
Aiyer, Sri-Ram. - Pension reform in Latin
America : quick fixes or sustainable reform? /
Sri-Ram Aiyer. - Washington, D.C., 1997. 22 p. - (Policy research working paper ; 1865)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1865
Arbeidsrecht en mensbeeld, 1946-1996 :
jubileumbundel / [edit.] C.J. Loonstra ;
H.W.M.A. Staal ; W. Zeijlstra ; [pass.
aut.] Vereniging voor Arbeidsrecht
[Nederland]. - Deventer : Kluwer, 1996. 346 p. - ISBN 9031214302
UIA : RECH 351.83 L-NL-LOON 96
België. Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid. - Arbeidsblad / België. Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid. - Brussel. Auteursnaam varieert: Ministerie van
Nijverheid en Arbeid; met supplement. ISSN 0035-2705
HA-S : 301 E-ARBE
Bezit: 27(1997)–
*HHA : MAG 49.6
Bezit: 64–91(1963–1990); onvolledig; 1(1991)–
*LUC : 331
Bezit: 72–91(1971–1990); 1(1991)–
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
12
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
april 1998
*RUCA : CB 33 E 10 422
Dirckx, A. - Ziekteverzuim en het toekennen van
UFSIA : MAG-T 91:6308
arbeidsongeschiktheid / [medew.] G. Dierckx ;
Jamoulle, Micheline. - Le temps de travail :
*SBA : E 27828
A. Dirckx. - Brussel, 1995. - 237 p. transformations du droit et des relations
Bezit: 1(1896); 18–81(1913–1980); 92:4(1991)
(Gezondheidseconomie = Economie de la
collectives du travail / Micheline Jamoulle ;
[229046]
santé ; 1995:1)
Eric Geerkens ; Gaëtane Foxhal ; et al. *UFSIA : LZ 330:5/20 j. (T)
HA-S : 301.188.6 F 1:1995,1
Bruxelles : CRISP, 1997. - 580 p. Bezit: 47–91(1946–1990); 1(1991)–
*LUC : 331 DEGR 1995
ISBN 2-870-75057-9
Vorige jr. zie: Revue du travail; oude jr. MAG 3137/1
*RUCA : CB 30 M-C 14.085
RUCA : CB 351 M-B 40.801
*UFSIA : PS 301 E-ARBE
*UFSIA : LZ 351.83 L-B-GRAE 95
Bezit: Alleen laatste 10 jrg.
Marannes,
Freddy. - Verdelingseffecten van
*UIA : BC-C 3050
crisis, crisisbeleid en fiscale hervormingen in
*UIA : PSW 301 E-ARB
Dooghe, Gilbert. - Proeve van een
Bezit: 63–91(1962–1990); 1(1991)–
de welvaartsstaat : een internationaal
afhankelijkheidsverzekering in België / Gilbert
vergelijkend onderzoek van Groot-Brittannië,
Blanchet, Didier. - Social security and
Dooghe ; Henk Vandenbroele. - Brussel,
de Verenigde Staten, Nederland en België /
retirement in France / Didier Blanchet ;
1997. - 71 p. - (CBGS-document ; 1997:4)
Freddy Marannes. - Tilburg, 1992. - 204 p. Louis-Paul Pelé. - Cambridge, Mass. : National
UFSIA : PS 351.84 L-B-DOOG 97
(Reeks Sociale zekerheidswetenschap :
Bureau of Economic Research, 1997. - 33 p. LUC : 368 DOOG 1997
studies ; 18). - ISBN 90-72429-34-6
(NBER working paper series ; 6214). - a
*RUCA : CB 30 M-B 40.539
href=”http://www.nber.org/papers/w6214” http://www.nber.org/papers/w6214
/a
UFSIA : MAG-B 39607
*UFSIA : DSSB 304 G-DOOG 97
*UFSIA : DSSB 304 G-MARA 92
UFSIA : MAG-T 91:6214
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-DOOG 97
Micklewright,
John. - The implications of
Breure, Johan. - Toepassing gesubsidieerde
*UIA : PSW 351.84 L-B-DOOG 97
exhausting unemployment insurance
arbeid : handleiding voor de praktijk / Johan
Festjens, Marie-Jeanne. - De
entitlement in Hungary / John Micklewright ;
Breure. - Deventer : Kluwer, 1997. - 86 p. pensioenhervorming : een nieuwe generatie en
Gyula Nagy. - Florence : s.n., 1997. - 28 p. (HRM in de praktijk : supplement ; 1997:2). een nieuw contract / Marie-Jeanne Festjens. (Innocenti occasional papers : economic and
ISBN 90-267-2714-3
Brussel, 1997. - 86 p. - (Planning paper ; 82)
social policy series ; 58)
UIA : PSW 331.6 L-NL-BREU 97
AHB : 338 L-B-FEST 97
UFSIA : MAG-B 39654
Card, David. - Do financial incentives encourage
*LUC : 351.84 FEST 1997
Mitchell,
Olivia S. - After Chile, what?
welfare recipients to work? Evidence from a
*RUCA : CB 33 F 10.135:82
Second-round pension reforms in Latin
randomized evaluation of the self-sufficiency
*UFSIA : LZ 338 F 4:82
America / Olivia S. Mitchell ; Flávio Ataliba
project / David Card ; Philip K. Robins. *UIA : BC-C 3674
Barreto. - Cambridge, Mass. : National Bureau
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Garrett, A. Bowen. - The effect of US Supreme
of Economic Research, 1997. - 27 p. - (NBER
Economic Research, 1996. - 42 p. - (NBER
Court ruling Sullivan V. Zebley on child SSI
working paper series ; 6316). - a
working paper series ; 5701). - a
and AFDC enrollment / A. Bowen Garrett ;
href=”http://www.nber.org/papers/w6316” http://www.nber.org.pap
href=”http://www.nber.org/papers/w5701” http://www.nber.org.papers/w5701
/a
Sherry Glied. - Cambridge, Mass. : National
UFSIA : MAG-T 91:6316
Bureau of Economic Research, 1997. - 37 p. UFSIA : MAG-T 91:5701
(NBER
working
paper
series
;
6125).
a
Moore,
James F. - Projected retirement wealth
Cutler, David M. - Adverse selection in health
href=”http://www.nber.org/papers/w6125” http://www.nber.org.papers/w6125
and savings adequacy in the
/a health and
insurance / David M. Cutler ; Richard J.
retirement study / James F. Moore. Zeckhauser. - Cambridge, Mass. : National
UFSIA : MAG-T 91:6125
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Bureau of Economic Research, 1997. - 29 p. Gids voor sociale reglementering in
Economic Research, 1997. - 30 p. - (NBER
(NBER working paper series ; 6107). - a
ondernemingen. - Antwerpen
working paper series ; 6240). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6107” http://www.nber.org.papers/w6107 /a
HA-S : 351.83 E-GIDS
href=”http://www.nber.org/papers/w6240” http://www.nber.org/pap
UFSIA : MAG-T 91:6107
Bezit: (1997)
UFSIA : MAG-T 91:6240
Cutler, David M. - The medical costs of the
*UIA : RECH 34 E-GDRO
Nsengiyumva,
Métusera. - Droit social /
Bezit:
(1990)
young and old : a forty year perspective /
Métusera Nsengiyumva. - Kigali : Imprimeur
David M. Cutler ; Ellen Meara. - Cambridge,
Glied, Sherry. - Avoiding health insurance
Printerset, 1993. - 213 p. - (Manuels de droit
Mass. : National Bureau of Economic
crowd-out : evidence from the Medicare as
rwandais ; 7)
Research, 1997. - 26 p. - (NBER working
secondary payer legislation / Sherry Glied ;
paper series ; 6114). - a
UIA : RECH 351.83 L-RWA-NSEN 93
Mark Stabile. - Cambridge, Mass. : National
/a 1997. - 41 p. href=”http://www.nber.org/papers/w6114” http://www.nber.org.papers/w6114
Bureau of Economic Research,
Ohm, Wolfgang. - Tarifvertrag und
UFSIA : MAG-T 91:6114
(NBER working paper series ; 6277). - a
Arbeitskampf / Wolfgang Ohm. - Köln :
href=”http://www.nber.org/papers/w6277” http://www.nber.org.papers/w6277
Deutscher Instituts-Verlag,/a1990. - 16 p. Dechamps, Ivan. - L’aide sociale dans la
(Thema Wirtschaft ; 5). - ISBN 3-602-24204-8
dynamique du droit / Ivan Dechamps ; Martine
UFSIA : MAG-T 91:6277
van Ruymbeke. - Bruxelles : De
HHA : D 301.188.0-OHMW
Glied, Sherry. - The market and the estimators :
Boeck-Wesmael, 1995. - 383 p. - (Bibliothèque
forecasting the cost of Medicare catastrophic
Poterba, James M. - Implications of rising
de droit social ; 1995:1). - ISBN 2-8041-2064-3
coverage / Sherry Glied ; Tama Brooks. personal retirement saving / James M. Poterba ;
UFSIA : RT-G-DECH 95
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Steven F. Venti. - Cambridge, Mass. : National
Economic Research, 1997. - 21 p. - (NBER
Bureau of Economic Research, 1997. - 50 p. Detiège, Leona. - Dame op rust / Leona Detiège ;
working paper series ; 6287). - a
(NBER working paper series ; 6295). - a
[ill.] Nicole van Goethem. - Brussel :
href=”http://www.nber.org/papers/w6287” http://www.nber.org.papers/w6287
href=”http://www.nber.org/papers/w6295”
/a
http://www.nber.org.pap
Koöperatieve Vrouwenbeweging, 1990. 86 p. : ill.
UFSIA : MAG-T 91:6287
UFSIA : MAG-T 91:6295
UFSIA : MAG-B 39619
Gruber, Jonathan. - Health insurance and early
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening [Brussel].
*SBA : 549054
retirement : evidence from the availability of
Directie Statistieken en Publicaties. - De
continuation coverage / Jonathan Gruber ;
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
Diamond, Peter. - Social security and retirement
Brigitte C. Madrian. - Cambridge, Mass.,
(PWA’s) : beschrijvende analyse van de
in the US / Peter Diamond ; Jonathan Gruber. 1993. - 30 p. - (NBER working paper series ;
gebruikers en de werklozen / Rijksdienst voor
Cambridge, Mass. : National Bureau of
4594)
Arbeidsvoorziening [Brussel]. Directie
Economic Research, 1997. - 40 p. - (NBER
Statistieken en Publicaties. - Brussel, 1997. working paper series ; 6097). - a
UFSIA : MAG-T 91:4594
46 p.
href=”http://www.nber.org/papers/w6097” http://www.nber.org.papers/w6097
/a
Gruber, Jonathan. - Social security and
LUC : 331.6 PLAA 1997
UFSIA : MAG-T 91:6097
retirement in Canada / Jonathan Gruber. *UFSIA : LZ 331.6 L-B-PLAA 97
Cambridge, Mass. : National Bureau of
*UIA : RECH 351.83 L-B-PLAA 97
Economic Research, 1997. - 30 p. - (NBER
working paper series ; 6308). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6308” http://www.nber.org.papers/w6308 /a
Bezit: 41(1940)–
<
<
>
< >
>
< >
<
<
<
<
>
< >
>
< >
>
<
>
< >
>
< >
>
< >
>
<
>
< >
<
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
< >
<
<
<
>
>
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
13
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
april 1998
Samwick, Andrew A. - Discount rate
Eekelen, van, Willem. - Debating European
heterogeneity and social security reform /
security, 1948-1998 / Willem van Eekelen. Andrew A. Samwick. - Cambridge, Mass. :
Brussels : Centre for European Policy Studies,
National Bureau of Economic Research,
1998. - 371 p. : ill. - ISBN 90-399-1482-6
1997. - 49 p. - (NBER working paper series ;
UFSIA : LZ 355 L-EUR-EEKE 98
6219). - a
The
European security development
and Finnish
href=”http://www.nber.org/papers/w6219” http://www.nber.org/papers/w6219
/a
defence : report by the Council of State to
UFSIA : MAG-T 91:6219
Parliament on 17 March 1997. - 2e ed. Sinn, Hans-Werner. - The value of children and
Helsinki, 1997. - 100 p. - ISBN 951-53-1279-5
immigrants in a pay-as-yoy-go pension
UIA : BC-B 9328
system : a proposal for a partial transition to a
Gardner,
Lloyd C. - Pay any price : Lyndon
funded system / Hans-Werner Sinn. Johnson and the wars for Vietnam / Lloyd C.
Cambridge, Mass. : National Bureau of
Gardner. - Chicago, Ill. : Dee, 1997. - 610 p. Economic Research, 1997. - 22 p. - (NBER
(Elephant paperbacks ; 197:1). working paper series ; 6229). - a
ISBN 1-56663-175-0
/a
href=”http://www.nber.org/papers/w6229” http://www.nber.org/papers/w6229
UIA : PSW 327 L-USA-GARD 97
UFSIA : MAG-T 91:6229
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
Sociale administratie : praktijkgids voor
[Brussel]. Defensie Studiecentrum.
efficiënte administratieve dienstverlening /
Colloquium [1997: Brussel]. - Sub-Sahara
[edit.] Jos Mertens ; et al. - Antwerpen :
Afrika : de toekomstige
Kluwer, 1985-. - Losbl.
veiligheidsontwikkeling : colloquium 2 en 3
HA-H : 351.83 G-MERT 1985
december 1997 = L’Afrique subsaharienne :
Bezit: 1–4
les perspectives en matière de sécurité :
*UFSIA : DSSB 304 B-MERT 85
colloque 2 et 3 décembre 1997 / Koninklijk
Bezit: 1–3
Hoger Instituut voor Defensie [Brussel].
Defensie Studiecentrum. Colloquium [1997:
Standpunt van de SERV m.b.t. de inpassing in de
Brussel] ; Institut royal supérieur de défense
Vlaamse regelgeving van de IAO-conventie nr.
[Bruxelles]. Centre d’études de défense.
181 inzake private werkgelegenheidsbureaus
Colloque [1997: Bruxelles]. - Bruxelles,
en van de hierbij aansluitende
1997. - 205 p.
IAO-aanbeveling. - Brussel, 1998. - 19 p. (Adviezen . Aanbevelingen . Standpunten ;
UIA : BC-C 3725
1998:5)
*LUC : 355 SUB 1997
*UFSIA : MAG-C 11799
UIA : RECH 34 F-SERV:A, 1998, 5
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs.
[Brussel]. Defensie Studiecentrum.
Project Open Universiteit. Colloquium [1998: Brussel]. - De kleinere
Beroepsuitoefening en aanverwante
landen en het Europese integratieproces :
problemen / Studiecentrum Open Hoger
colloquium, 18 februari 1998 = Les petits pays
Onderwijs. Project Open Universiteit ;
et le processus d’intégration européenne :
[edit.] Piet Henderikx. - 2e ed. - Leuven :
colloque, 18 février 1998 / Koninklijk Hoger
Acco, 1995. - 301 p. - (Inleidend overzicht van
Instituut voor Defensie [Brussel]. Defensie
het Belgisch recht ; 3). - ISBN 90-334-3337-0
Studiecentrum. Colloquium [1998: Brussel] ;
HHA : LZ 34 L-B-OURE 1995:3
Institut royal supérieur de défense [Bruxelles].
Velden, van der, Matthijs. - Hafenarbeit und
Centre d’études de défense. Colloque [1998:
Trägergilden : ein Beitrag zur
Bruxelles]. - Brussel, 1998. - 36 p.
Arbeitsorganisation in See- und Flusshäfen vor
LUC : 327 KLEI 1998
1850 / Matthijs van der Velden. - Rotterdam :
UFSIA : MAG-C 11907
Van der Velden, 1998. - 24 p. : ill.
UIA : BC-C 3726
UFSIA : MAG-B 39473
De mondiale evolutie in het voorbije jaar en haar
Verstraeten, Johan. - De werkgids 97 : het
implicaties voor de toekomst, jaaroverzicht
vademecum van de bediende/arbeider onder
96-97 = L’évolution mondiale durant l’année
contract van onbepaalde of bepaalde duur,
écoulée et ses implications pour l’avenir, revue
uitzendcontract, ... / Johan Verstraeten. - 6e
96-97. - Brussel, 1997. - 82 p. - (Veiligheid en
ed. - Brussel : Interlabor, 1997. - 356 p. : ill.
strategie = Sécurité et stratégie ; 56)
HA-H : 351.83 G-VERS 1997
UIA : BC-C 3724
*LUC : 355 MOND 1997
Vincent, Anne. - Les groupes d’entreprises /
*UFSIA : MAG-C 11830
Anne Vincent ; Charles-X. Tulkens ; Xavier
Mabille. - Bruxelles : CRISP, 1997. - 27 p. Roman, Peter J. - Eisenhower and the missile
(Les dossiers du CRISP ; 47). gap / Peter J. Roman. - Ithaca, N.Y. : Cornell
ISBN 2-87075060-9
University Press, 1995. - 264 p. - (Cornell
studies in security affairs ; 1995:1). SBA : 603767
ISBN 0-8014-2797-5
RUCA : CB 658 M-B 40.805
*UIA : RECH 34 F-CRIS
UIA : PSW 355 L-USA-ROMA 95
Teupkens, J.F. - Kleeding en wapenuitrusting
van de Koninklijke Nederlandsche Troepen /
355: Oorlog. Leger
J.F. Teupkens. - Zutphen : Walburg Pers,
1978. - Herdruk: 1823: ’s-Gravenhage. Anderson, James E. - Trade and security, 1 :
ISBN 90-6011-284-9
anarchy / James E. Anderson ; Douglas
Marcouiller. - Cambridge, Mass. : National
SBA : 603843
Bureau of Economic Research, 1997. - 33 p. (NBER working paper series ; 6223). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6223” http://www.nber.org/papers/w6223 /a
UFSIA : MAG-T 91:6223
<
<
<
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
>
< >
>
< >
>
< >
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
36: Maatschappelijk
dienstbetoon. Humanitaire
verenigingen
Derksen, Jan. - Psychologische hulp in de eerste
lijn / Jan Derksen. - Baarn : Nelissen, 1982. 119 p. - (PM-reeks ; 1982:5). ISBN 90-244-1119-X
HA-S : 301.51 G-DERK 1982
Florin, Frits. - Met twee linkerhanden in het
beleid : een heroriëntatie op de identiteit van
het welzijnswerk / Frits Florin. - Deventer :
Van Loghum Slaterus, 1983. - 111 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1983:6). - ISBN 90-6001-866-4
HA-S : 304 G-FLOR 1983
Haaren, van, Jan. - Begeleiden en helpen : een
methodiek vanuit profiel en ervaringen / Jan
van Haaren. - Baarn : Nelissen, 1982. - 134 p. (PM-reeks ; 1982:10). - ISBN 90-244-1082-7
HA-S : 301.51 G-HAAR 1982
Herr, John J. - Problemen van het ouder
worden : counselingtechnieken voor de
praktijk / John J. Herr ; Weakland John H. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1981. 362 p. - (Sociale bibliotheek ; 1981:5). ISBN 90-6001-558-4
HA-S : 301.185.1 G-HERR 1981
Hoekendijk , Liebje. - De vrijwilliger in de
hulpverlening / Liebje Hoekendijk . Deventer : Van Loghum Slaterus, 1981. 299 p. - (Sociale bibliotheek ; 1981:6). ISBN 90-6001-711-0
HA-S : 301.52 G-HOEK 1981
Kadushin, Alfred. - Het gesprek in het
maatschappelijk werk / Alfred Kadushin. Deventer : Van Loghum Slaterus, 1976. 326 p. - (Sociale bibliotheek ; 1976:2). ISBN 90-6001-339-5
HA-S : 301.51 G-KADU 1976
*UFSIA : MAG-B 38174
*UIA : PSW 301.51 G-KADU 76
Kadushin, Alfred. - Het gesprek in het
maatschappelijk werk / Alfred Kadushin. - 3e
ed. - Deventer : Van Loghum Slaterus, 1982. 326 p. - (Sociale bibliotheek ; 1982:4). ISBN 90-6001-339-5
HA-S : 301.51 G-KADU 1982
Perlman, Helen Harris. - De relatie : kern van
de hulpverlening / Helen Harris Perlman ;
[edit.] Marie Kamphuis. - Deventer : Van
Loghum Slaterus, 1982. - 250 p. - (Sociale
bibliotheek ; 1982:3). - ISBN 90-6001-573-8
HA-S : 301.51 G-PERL 1982
Sociale administratie : praktijkgids voor
efficiënte administratieve dienstverlening /
[edit.] Jos Mertens ; et al. - Antwerpen :
Kluwer, 1985-. - Losbl.
HA-H : 351.83 G-MERT 1985
Bezit: 1–4
*UFSIA : DSSB 304 B-MERT 85
Bezit: 1–3
368: Verzekeringswezen
Antwerpse Lloyd. - Marine insurance in
Belgium : a tradition of quality / Antwerpse
Lloyd. - Antwerpen, 1994. - 48 p. : ill. - (Lloyd
special ; 1994:12)
UFSIA : MAG-T 90:1994,12
*AHB : T 476
*RUCA : CB 65 E 10.652:1994,12:ENG
*SBA : 542926:1994,12
14
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
april 1998
Dooghe, Gilbert. - Proeve van een
Cuvelier, Ferdinand. - Sociaal vaardig ? Lieve
afhankelijkheidsverzekering in België / Gilbert
deugd : gids voor de basisschool / Ferdinand
Dooghe ; Henk Vandenbroele. - Brussel,
Cuvelier ; Annie van Steen-Debue ; et al. ;
1997. - 71 p. - (CBGS-document ; 1997:4)
[ill.] Kristien Berings. - Brugge : Die Keure,
1997. - 167 p. : ill. - ISBN 90-6200-899-2
UFSIA : PS 351.84 L-B-DOOG 97
LUC : 368 DOOG 1997
HA-LAZ : 372.83 G-CUVE 1997
*RUCA : CB 30 M-B 40.539
Fisher, Nick. - Is hij wel lang genoeg ? / Nick
*UFSIA : DSSB 304 G-DOOG 97
Fisher ; [ill.] Peter Goossens. - Hasselt :
*UFSIA : LZ 351.84 L-B-DOOG 97
Mozaı̈ek, 1997. - 126 p. : ill. *UIA : PSW 351.84 L-B-DOOG 97
ISBN 90-6822-464-6
Hubbard, Thomas N. - Consumer beliefs and
HA-LAZ : 372.83 G-FISH 1997
buyer and seller behavior in the vehicle
Ranst,
van, E. - Levenshouding : sociale
inspection market / Thomas N. Hubbard. opvoeding op de lagere school, handleiding /
Cambridge, Mass. : National Bureau of
[edit.] F. Cools ; E. van Ranst. - 2e ed. Economic Research, 1997. - 28 p. - (NBER
Leuven : Wolters, 1993. - 6 v. - Losbladig. working paper series ; 6245). - a
ISBN 90-309-4675-X
href=”http://www.nber.org/papers/w6245” http://www.nber.org/papers/w6245
/a
HA-LAZ : 372.83 G-COOL 1993
UFSIA : MAG-T 91:6245
Bezit: 1; 2; 3; 4; 5; 6
Philipson, Thomas. - Consumption vs.
Thomson, Ruth. - Ben jij het al ? Ongesteld zijn,
production of insurance / Thomas Philipson ;
alle feiten op een rijtje / Ruth Thomson. - 2e
George Zanjani. - Cambridge, Mass. : National
ed. - Hasselt : Mozaı̈ek, 1997. - 99 p. : ill. Bureau of Economic Research, 1997. - 44 p. ISBN 90-6822-333-X
(NBER working paper series ; 6225). - a
HA-LAZ : 372.83 G-THOM
href=”http://www.nber.org/papers/w6225” http://www.nber.org/papers/w6225
/a 1997
Vandewalle, E. - Europa / E. Vandewalle ; M.
UFSIA : MAG-T 91:6225
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. Wildiers, Pierre. - Handboek voor
(Project Algemene Vakken voor het modern
zeeverzekering : zeeverzekeringspolis van
beroepsonderwijs ; 1995:2). - Met:
Antwerpen van 1859, zeerisico’s, landrisico’s,
leerkrachtenhandleiding Losbladig. oorlogsrisico’s, avarij-grosse / Pierre
ISBN 90-5202-100-7
Wildiers ; Marcel Caethoven. - Antwerpen :
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Lloyd anversois, c.1941. - 224 p. : ill.
<
>
<
>
HA-H : 347.764 G-WILD 1941
*AHB : 347.764 G-WILD 41
*SBA : E 107255
*UFSIA : MAG 39 A 689
*UIA : BC - B 3256
Wildiers, Pierre. - Recueil d’études sur les
assurances maritimes / Pierre Wildiers. Anvers : Lloyd anversois, C. 1938. - 243 p.
HA-H : 347.79 G-WILD 1938
*RUCA : CBM-E 250
371.3: Didactiek
Bode, de, Ann. - Bang voor de bende / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:1). ISBN 90-306-2540-6
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Ik ben er ook nog / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:5). ISBN 90-306-2541-4
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Een kind van ver / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:4). ISBN 90-306-2539-2
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Ridders in mijn bloed / Ann de
Bode ; [ill.] Rien Broere. - Lier : Van In,
1997. - 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:2). ISBN 90-306-2543-0
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1997
Bode, de, Ann. - Waar is mama ? / Ann de Bode ;
[ill.] Rien Broere. - Lier : Van In, 1997. 33 p. : ill. - (Hartenboeken ; 1997:3). ISBN 90-306-2542-2
HA-LAZ : 372.83 G-BODE 1977
< >
< >
Bezit: basisboek; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - Geld / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1995:4). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-101-5
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - De krant / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1995:3). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-1597
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - Het milieu / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1994. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1994:1). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-083-3
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1994
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - Sport / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1995. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1995:1). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-1228
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1995
Bezit: basiswerk; leerkrachtenhandleiding
Vandewalle, E. - Storm / E. Vandewalle ; M.
Briels. - Deurne : Novum, 1996. - 48 p. : ill. (Project Algemene Vakken voor het modern
beroepsonderwijs ; 1996:1). - Met:
leerkrachtenhandleiding Losbladig. ISBN 90-5202-128-7
HA-LAZ : 372.83 G-VAND 1996
Bezit: basiswerk; docentenhandleiding
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Weghe, vanden, H. - Ik mag lekker lang klein
zijn : een fotoboek voor ouders en leerkrachten
die sociale en emotionele opvoeding bij
kinderen bespreekbaar stellen / H. vanden
Weghe. - Brugge : Die Keure, 1996. - 32 p. :
ill. - ISBN 90-6200-892-5
HA-LAZ : 372.83 G-WEGH 1996
Westerman, Wim. - Met feest naar school :
aandacht voor feesten in de bovenbouw / Wim
Westerman. - Tilburg : Zwijsen, 1994. - 84 p. :
ill. - ISBN 90-276-3131-X
HA-LAZ : 372.83 G-WEST 1994
Williams, Suzanne. - The Oxfam gender training
manual / Suzanne Williams ; Janet Seed ;
Adelina Mwau. - Oxford : Oxfam, 1994. 634 p. - ISBN 0-85598-267-5
RUCA : O 30 N 57
39: Volkskunde. Volkenkunde
Barbash, Ilisa. - Cross-cultural filmmaking : a
handbook for making documentary and
ethnographic films and videos / Ilisa Barbash ;
Lucien Taylor. - Berkeley, Calif. : University
of California Press, 1997. - 555 p. : ill. ISBN 0-520-08760-7
UIA : PSW 659.3 G-BARB 97
Comprendre la Casamance : chronique d’une
intégration contrastée / [medew.] François
Barbier-Wiesser. - Paris : Karthala, 1994. 500 p. - (Collection Hommes et sociétés ;
1994:4). - ISBN 2-86537-503-X
RUCA : O 30 M-B 40.703
Eriksen, Thomas Hylland. - Ethnicity and
nationalism : anthropological perspectives /
Thomas Hylland Eriksen. - London : Pluto,
1993. - 179 p. - (Anthropology, culture and
society ; 1993:1). - ISBN 0-7453-0701-9
UFSIA : MAG-B 39709
Lewontin, Richard. - Human diversity / Richard
Lewontin. - New York : Scientific American
Library, 1995. - 179 p. - (Scientific American
Library paperback ; 1995:3). ISBN 0-7167-6013-4
RUCA : BIO
*RUCA : CBG 575 N 43
Myths and nationhood / [edit.] Geoffrey
Hosking ; George Schöpflin. - London : Hurst,
1997. - 214 p. - ISBN 1-85065-334-8
UFSIA : MAG-B 39708
Straeten, van der, Etienne. - Inleiding tot de
kulturele antropologie / Etienne van der
Straeten. - Gent : s.n., 1982. - 125 p.
UFSIA : MAG-C 11912
628: Milieubescherming
Abrego, Lisandro. - Trade and environment :
bargaining outcomes from linked negotiations /
Lisandro Abrego ; Carlo Perroni ; John
Whalley ; et al. - Cambridge, Mass. : National
Bureau of Economic Research, 1997. - 35 p. (NBER working paper series ; 6216). - a
href=”http://www.nber.org/papers/w6216” http://www.nber.org/pape
UFSIA : MAG-T 91:6216
Achtergronddocument Project
natuurverkenning ’97. - Wageningen :
Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer,
1997. - 12 v. in 14 bdn
UIA : BIO 577.4 L-NL-ACHT 97
<
>
15
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Berman, Eli. - Environmental regulation and
labor demand : evidence from the South Coast
Air Basin / Eli Berman ; Linda T. Bui. Cambridge, Mass. : National Bureau of
Economic Research, 1997. - 39 p. - (NBER
working paper series ; 6299)
UFSIA : MAG-T 91:6299
Bethe, H. - Natuur en landschap in het witte
gebied : effecten van verschillende
landbouwscenario’s / H. Bethe ; K.W. Ypma ;
[edit.] W. van Eck. - Wageningen : Informatieen KennisCentrum Natuurbeheer, 1997. 120 p. - (Achtergronddocument Project
natuurverkenning ’97 ; 9)
UIA : BIO 577.4 L-NL-ACHT 97
Bocken, Hubert. - Milieubescherming / Hubert
Bocken ; Luc Lavrysen. - Diegem :
Ced.Samsom, 1992-. - Losbladig; met: Info. ISBN 90-5334-044-0
UIA : CA - SYS
Bezit: 1–7 ; Info
*RUCA : CALLA
Bezit: 1–3 ; 6 ; Info ; Overzicht milieunormen
Carette, Ann. - Herstel van en vergoeding voor
aantasting aan niet-toegeëigende
milieubestanddelen / Ann Carette. Antwerpen : Intersentia, 1997. - 669 p. ISBN 90-5095-026-4
UIA : BC-B 9270
UIA : RECH 347.5 G-CARE 97
*UFSIA : SR 43 MILI 27
Chesnot, Christian. - La bataille de l’eau au
Proche-Orient / Christian Chesnot. - Paris :
L’Harmattan, 1993. - 222 p. - (Collection
comprendre le Moyen-Orient ; 1993:1). ISBN 2-7384-2242-X
RUCA : O 32 M-B 40.831
Cropper, Maureen L. - The health effects of air
pollution in Delhi, India / Maureen L.
Cropper ; Nathalie B. Simon ; Anna Alberini ;
et al. - Washington, D.C., 1997. - 40 p. (Policy research working paper ; 1860)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1860
Dasgupta, Susmita. - Surviving success : policy
reform and the future of industrial pollution in
China / Susmita Dasgupta ; Hua Wang ; David
Wheeler. - Washington, D.C, 1997. - 52 p. (Policy research working paper ; 1856)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1856
Dasgupta, Susmita. - What improves
environmental performance? Evidence from
Mexican industry / Susmita Dasgupta ;
Hemamala Hettige ; David Wheeler. Washington, D.C., 1998. - 24 p. - (Policy
research working paper ; 1877)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1877
Encyclopaedia of occupational health and
safety / [edit.] Jeanne Mager Stellman ;
[medew.] Michael McCann ; et al. - 4e ed. Geneva : International Labour Office, 1998. 4 v. : ill. - ISBN 92-2-109203-8
UIA : GEN - SPRU
Bezit: 1–2
Europese Commissie. DG X/A4
Voorlichtingscentra en Netwerken. - De
bescherming van de bossen in de Europese
Unie tegen luchtverontreiniging, 1987-1996 /
Europese Commissie. DG X/A4
Voorlichtingscentra en Netwerken. - Brussel :
s.n., 1997. - 24 p. - (Groen Europa ; 1997:1)
UFSIA : MAG-T 61:1997,1
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Europese Gemeenschappen. Commissie.
Directoraat-Generaal Audiovisuele Sector,
Voorlichting, Communicatie, Cultuur. - De
Europese Unie en het milieu / Europese
Gemeenschappen. Commissie.
Directoraat-Generaal Audiovisuele Sector,
Voorlichting, Communicatie, Cultuur. Luxembourg : EUR-OP, 1998. - 36 p. - (Europa
in beweging ; 1998:1). - ISBN 92-828-1902-7
AHB : 628 L-EUR-OP 98
UFSIA : MAG-T 71:1998,1
Globalisation and environment : preliminary
perspectives. - Paris : OCDE, 1997. - 366 p. (OECD proceedings ; 1997:1). ISBN 92-64-15561-9
RUCA : CB 339 M-B 40.706
Hare , Tony. - Zure regen / Tony Hare . Rijswijk : Elmar, 1991. - 32 p. : ill. - (De
groene aarde ; 1991:1). - ISBN 90-6120-8998
HA-LAZ : 628 G-HARE 1991
Hettige, Hemamala. - Industrial pollution in
economic development (Kuznets revisited) /
Hemamala Hettige ; Muthukumara Mani ;
David Wheeler. - Washington, D.C., 1998. 36 p. - (Policy research working paper ; 1876)
UFSIA : LZ 339.96 F 4:1876
Janssens, Peter. - Mens en milieu : onze
gezondheid bedreigd? / Peter Janssens ; Luc
Hens ; Guy Magnus. - Kapellen : Pelckmans,
1997. - 285 p. - (Leefmilieu nu ; 1936). ISBN 90-289-2481-7
HA-H : 628 G-JANS 1997
*SBA : D 600620
Koninklijk Instituut voor het Duurzame
Beheer van Natuurlijke Rijkdommen en de
Bevordering van Schone Technologie
[Brussel]. - Jaarverslag / Koninklijk Instituut
voor het Duurzame Beheer van Natuurlijke
Rijkdommen en de Bevordering van Schone
Technologie [Brussel]. - Brussel
UIA : BC-E 626
Bezit: (1996)
*RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.042
Bezit: 1(1995)–
*UFSIA : MAG-ANN-B/2230
Bezit: 1(1995)–
Lovei, Magda. - Phasing out lead from gasoline :
worldwide experience and policy implications /
Magda Lovei. - Washington, D.C., 1998. 40 p. - (Pollution management series ; 1998:1)
(World Bank technical paper ; 397). ISBN 0-8213-4157-X
UFSIA : MAG-C 11906
Mazijn, Bernard. - Van tekentafel tot afvalberg :
LCA, een instrument voor eco-design,
eco-label en eco-taks / Bernard Mazijn. Kapellen : Pelckmans, 1994. - 151 p. (Leefmilieu nu ; 32). - ISBN 90-289-2044-7
HA-H : 628 G-MAZI 1994
*SBA : D 579526
*UFSIA : LZ 628 G-MAZI 94
*UIA : SCHK 628 G-MAZI 94
*UIA : CA - D 4
McCormick, John. - Zure regen / John
McCormick. - 2e ed. - Kampen : La Rivière &
Voorhoeve, 1990. - 32 p. : ill. - (Waard om te
weten ; 1990:1). - ISBN 90-6084-999-X
HA-LAZ : 628 G-MCCO 1990
Meffe, Gary K. - Principles of conservation
biology / Gary K. Meffe ; C. Ronald Carroll. 2e ed. - Sunderland, Mass. : Sinauer, 1997. 729 p. : ill. - ISBN 0-87893-521-5
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
april 1998
UIA : BIO - MATT
Mondialisation économique et environnement. Paris : OCDE, 1997. - 101 p. ISBN 92-64-25514-1
RUCA : CB 339 M-B 40.708
Nationale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling. - De rechten van de komende
generaties : verslagen van de conferentie,
Brussel, 8 mei 1996 / Nationale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling . - Brussel, 1996. 116 p. : ill.
UFSIA : MAG-C 11934
*UIA : BC-C 3631
Nationale Vereniging tot Voorkoming van
Arbeidsongevallen [Brussel]. - Milieu /
Nationale Vereniging tot Voorkoming van
Arbeidsongevallen [Brussel] ; Provinciaal
Veiligheidsinstituut [Antwerpen] ; Vereniging
van Diensthoofden voor Veiligheid en Hygiëne
van België ; NVVA ; PVI ; VDVHB. Brussel : UGA, 1993-. - 2 v. - Losbladig. ISBN 90-6768-187-3
HA-IA : 35.07 B-NVVA 1993
Bezit: vol(s) 1–2
*UIA : GEN - JORD
Bezit: 1–2
Natuur- en stedeschoon. - Antwerpen. Voortzetting van: Maandelijksch bulletijn der
Vereeniging voor Natuur- en Stedenschoon
UFSIA : LZ 628:14 (T)
Bezit: 7(1928)–; ontbr.: 20(1941/1947); 33–42(1960–1969)
Oude jr. MAG 3684/3
*SBA : H 56472
Bezit: 14(1935)–
[5925]
*UFSIA : RG T28
Bezit: 14–17(1935–1938); onvolledig
Professor Heinz Kaminski : Leiter des Instituts
für Umwelt- und Zukunftsforschung /
[compil.] Hellmut Pfeiffer ; c et al. - Bonn-Bad
Godesberg : Inter Nationes, c.1983. (Portraits : Persönlichkeiten aus dem
öffentlichen Leben in der Bundesrepublik
Deutschland ; 4). - Met: Hellmut Pfeiffer René Kollo: Opernsänger
HHA : D 008-PFEI
Shah, Jitendra J. - Urban air quality
management strategy in Asia : Jakarta report /
Jitendra J. Shah ; Tanvi Nagpal. - Washington,
D.C., 1997. - 149 p. - (World Bank technical
paper ; 379). - ISBN 0-8213-4035-2
UFSIA : LZ 628.8 G-URBA 97
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Advies over het voorontwerp decreet
milieubeleid, deel water /
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Brussel, 1998. - 17 p. - (Adviezen .
Aanbevelingen . Standpunten ; 1998:4)
UIA : RECH 34 F-SERV:A, 1998, 4
Vlaamse Milieumaatschappij. - Luchtkwaliteit
in Vlaanderen / Vlaamse Milieumaatschappij ;
[edit.] Wilfried Vandaele. - Aalst. - Titel
varieert
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.065
Bezit: (1995/1996)–
UIA : BC-E 627
Bezit: (1995/1996)
*HHA : LZ 628.8 E-LUCH
Bezit: (1993/1994)–
*UFSIA : MAG-ANN-B/2162
Bezit: (1993/1994)
*UIA : CA - D 4
Bezit: (1993)
16
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Vlaamse Milieumaatschappij. - Ozon in
Vlaanderen / Vlaamse Milieumaatschappij. Aalst
UIA : BC-E 629
Bezit: (1997)
*HHA : LZ 628.8 E-OZON
Bezit: (1996)–
Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling
Meetnetten en Onderzoek. - Lozingen in de
lucht / Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling
Meetnetten en Onderzoek. - Erembodegem
UIA : BC-E 628
Bezit: (1995/1996)
Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur
Meetnetten en Planning. Dienst Lucht. Luchtverontreiniging in het Vlaamse Gewest :
jaarverslag immissiemeetnet / Vlaamse
Milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en
Planning. Dienst Lucht ; Instituut voor
Hygiëne en Epidemiologie [Brussel]. Afdeling
Lucht. - Erembodegem. - Auteursnaam
varieert; titel varieert: Luchtkwaliteit in het
Vlaamse Gewest: jaarverslag
immissiemeetnetten
UIA : BC-E 630
Bezit: (1995/1996)
*SBA : 595385
Bezit: (1990/1991–1991/1992)
Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur
Meetnetten en Planning. Dienst Water. Jaarverslag meetnet oppervlaktewater /
Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur
Meetnetten en Planning. Dienst Water. Aalst. - Auteursnaam varieert; voortzetting
van: De biologische waterkwaliteit in het
Vlaamse Gewest
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.071
Bezit: (1996)–
*RUCA : BIORUIMTE
Bezit: (1996)
*SBA : 595369
Bezit: (1992)
*UFSIA : MAG-ANN-B/1537
Bezit: (1992)–
*UIA : BC-E 293
Bezit: (1991–1992); (1996)
Vlaamse Milieumaatschappij. Bestuur
Meetnetten en Planning. Dienst Water.
Afdeling Afvalwater. - Resultaten
emissiemeetnet water / Vlaamse
Milieumaatschappij. Bestuur Meetnetten en
Planning. Dienst Water. Afdeling Afvalwater. Erembodegem. - Auteursnaam varieert
RUCA : CB 338 EE-EUR-B 5.072
Bezit: (1996)–
*RUCA : BIORUIMTE
Bezit: (1996)
*SBA : 595377
Bezit: (1992)
*UFSIA : MAG-ANN-C/142
Bezit: (1996)
*UIA : BC-E 599
Bezit: (1996)
Willems, J.L. - Milieu en gezondheid / J.L.
Willems ; D. Lahaye ; W.A. Buylaert ; et al. Utrecht : Bohn, Scheltema & Holkema, 1989. 54 p. - (Bijblijven : cumulatief geneeskundig
nascholingssysteem ; 5:5)
UIA : GEN 61 E-BIJB
Convoluut
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
Worsford, Frank. - Freight transport and the
environment : the British distribution
industry’s response to the environmental
challenge / Frank Worsford ; Beryl Blair. London : British Library, 1996. - 195 p. ISBN 0-7123-0834-2
UFSIA : LZ 656 G-WORS 96
april 1998
UFSIA : PS 659.3 B-STAT
Bezit: (1997)
European journal of communication. - London. ISSN 0267-3231
UFSIA : PS 301 E-EUJC/10 j.
Bezit: 13(1998)–
*UIA : PSW 301 E-EJC
Bezit: 2(1987)–
659.3: Massacommunicatie
Advertising and culture : theoretical
perspectives / [edit.] Mary Cross. - Westport,
Conn. : Westport, 1996. - 136 p. ISBN 0-275-95351-3
UFSIA : PS 659.3 G-CROS 96
Allen, Robert C. - Speaking of soap operas /
Robert C. Allen. - Chapel Hill : University of
North Carolina Press, 1985. - 245 p. ISBN 0-8078-4129-3
UFSIA : PS 659.3 G-ALLE 85
Bardoel, Jo. - Media : feiten, structuren / Jo
Bardoel ; [edit.] Jan Bierhoff. - 8e ed. Groningen : Wolters-Noordhoff, 1994. 254 p. - ISBN 90-01-05143-X
UFSIA : PS 659.3 L-NL-BARD 94
Block, Eleanor S. - Communication and the mass
media : a guide to the reference literature /
Eleanor S. Block ; James K. Bracken. Englewood Cliffs, N.J. : Libraries Unlimited,
1991. - 198 p. - (Reference sources in the
humanities ; 1991:1). - ISBN 0-87287-810-4
UFSIA : PS 659.3 G-BLOC 91
Cantor, Muriel Goldsman. - Methods of
observing popular culture / Muriel Goldsman
Cantor ; [edit.] J. Gerard Power. - London :
Sage, 1994. - p. 677-856. - (Communication
research ; 21:6)
UFSIA : PS 659.3 G-CANT 94
Cliëntvriendelijk communicatief baliegedrag /
[edit.] J. Piet Verckens. - Antwerpen :
Handelshogeschool, 1997. - 86 p.
HHA : LZ 33 F 2:1997 VERC
Communication ethics and universal values /
[edit.] Clifford G. Christians ; Michael
Traber. - Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1997. 384 p. - ISBN 0-7619-0585-5
RUCA : CB 659 M-B 40.736
*UIA : PSW 659.3 G-CHRI 97
Douglas, Susan J. - Inventing American
broadcasting, 1899-1922 / Susan J. Douglas. Baltimore : John Hopkins University Press,
1989. - 363 p. - (Studies in the history of
technology ; 1989:1). - ISBN 0-8018-3832-0
UFSIA : PS 659.3 L-USA-DOUG 89
Eck, van, HAns. - 15 verrassende zakenbrieven /
HAns van Eck. - Utrecht : Kluwer, 1996. 76 p. - (Sales memo’s ; 1996:3). ISBN 90-267-2516-7
HA-H : 658.86 G-ECK 1996
Ethics in intercultural and international
communication / [edit.] Fred L. Casmir. Mahwah, N.J. : Erlbaum, 1997. - 296 p. (LEA’s communication series ; 1997:10). ISBN 0-8058-2353-0
UIA : PSW 659.3 G-CASM 97
European Audiovisual Observatory. Statistical yearbook : cinema, television, video
and new media made in Europe / European
Audiovisual Observatory. - Strassbourg
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Flichy, Patrice. - Une histoire de la
communication moderne : espace public et vie
privée / Patrice Flichy. - Paris : La Découverte,
1997. - 280 p. - (La Découverte/poche ; 24). ISBN 2-7071-2682-9
UFSIA : PS 659.3 G-FLIC 97
Handbook of organizational communication /
[edit.] Gerald M. Goldhaber ; George A.
Barnett. - 2e ed. - Norwood, N.J. : Ablex
Publishing Corporation, 1995. - 502 p. (Communication and information science ;
1995:1). - ISBN 0-89391-446-0
UFSIA : PS 659.3 G-GOLD 95
Harris, Thomas E. - Applied organization :
perspectives, principles, and pragmaticsal
communication / Thomas E. Harris. - Hillsdale,
N.J. : Lawrence Erlbaum, 1993. - 504 p. (Communication textbook series ; 1993:1). ISBN 0-8058-0050-6
UFSIA : PS 659.3 G-HARR 93
*UIA : PSW 65 G-HARR 93
Hattersley, Michael E. - Management
communication : principles and practice /
Michael E. Hattersley ; Linda McJannet. - New
York : McGraw-Hill, 1997. - 319 p. : ill. (McGraw-Hill international editions :
management and organization series ;
1997:1). - ISBN 0-07-115332-2
UIA : PSW 659.3 G-HATT 97
Henau, Ernest. - De fakkel in het oor : media,
democratie en commercie / Ernest Henau ;
Hendrik Opdebeeck ; Marc van de Voorde ; et
al. - Leuven : Davidsfonds, 1998. - 104 p. (Reeks Mensen en feiten ; 30). ISBN 90-6152-637-X
UIA : PSW 659.3 G-HENA 98
*UFSIA : LZ 659.3 G-HENA 98
Hoover, Stewart M. - Rethinking media, religion
and culture / Stewart M. Hoover ; Knut
Lundby. - London : Sage, 1997. - 332 p. ISBN 0-7619-0170-1
UFSIA : PS 659.3 G-HOOV 97
Huguenin, Paul. - Zakboek voor
onderhandelaars : vuistregels, vaardigheden
en valkuilen / Paul Huguenin. - Houten : Bohn
Stafleu Van Loghum, 1996. - 78 p.
HA-H : 659.3 G-HUGU 1996
*UFSIA : MAG-A 9343
Intern/extern : het integreren van communicatie
in bedrijven, organisaties en instellingen /
[edit.] Joop Roomer ; Cyriel van Tilborgh. Antwerpen : Kluwer, 1992-. - Losbladig; met:
Cases
HHA : LZ 659.3 B-ROOM 1992
Bezit: 1–2; cases
*HA-S : 659.3 A-ROOM 1992
Bezit: 1–3; cases
*LUC : 658.3 ROOM 1992Bezit: 1–3 ; cases
*UFSIA : LZ 659.3 B-ROOM 93
Bezit: 1–3 ; cases
*UIA : PSW 65 G-ROOM 92
Bezit: 1–3 ; cases
17
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
april 1998
Janssen, Theo. - Communiceren : over taal en
taalgebruik / Theo Janssen. - Den Haag : Sdu,
1997. - 231 p. : ill. - ISBN 90-755-6653-0
SBA : D 603690
*UIA : GER 800.13 G-JANS 97
Lindlof, Thomas R. - Qualitative communication
research methods / Thomas R. Lindlof. Thousands Oaks, Calif. : Sage, 1995. - 314 p. (Current communication : an advanced text
series ; 3). - ISBN 0-8039-3518-8
UFSIA : PS 659.3 G-LIND 95
*UIA : PSW 301.08 G-LIND 95
Lips, A.M.B. - Autonomie in kwaliteit :
ambiguı̈teit in bestuurlijke communicatie over
de ontwikkeling van kwaliteitszorg in het hoger
onderwijs / A.M.B. Lips. - Delft : Eburon,
1996. - 381 p. - ISBN 90-5166-547-4
HHA : LZ 378.147 G-LIPS 1996
Logtenberg, A. - Commercieel telefoneren / A.
Logtenberg. - Groningen : Wolters-Noordhoff,
1988. - 131 p. : ill. - ISBN 90-01-54474-6
HA-H : 659.3 G-LOGT 1988
Ludwig, Emil. - Im Urteil der deutschen Presse /
Emil Ludwig. - Berlin : Rowohlt, 1928. - 51 p.
UFSIA : MAG-A 10804
*SBA : A 193049
McLuhan, Marshall. - Media research :
technology, art, communication : essays /
Marshall McLuhan ; [edit.] Michel A. Moos. Amsterdam : G+B Arts, 1997. - 178 p. : ill. (Critical voices in art, theory and culture ;
1997:1). - ISBN 90-5701-081-X
UIA : PSW 659.3 G-MCLU 97
McQuail, Denis. - Communication models for
the study of mass communications / Denis
McQuail ; Sven Windahl. - 2e ed. - London :
Longman, 1996. - 229 p. ISBN 0-582-03650-X
UFSIA : PS 659.3 G-MACQ 96
McQuail, Denis. - Mass communication theory :
an introduction / Denis McQuail. - 3e ed. London : Sage, 1997. - 415 p. ISBN 0-8039-7785-9
UFSIA : PS 659.3 G-MACQ 97
Media effects and beyond : culture, socialization
and lifestyles / [edit.] Karl Erik Rosengren. London : Routledge, 1996. - 317 p. (Communication and society ; 1996:2). ISBN 0-415-09141-1
UFSIA : PS 659.3 G-ROSE 96
*UIA : PSW 659.3 G-ROSE 96
Media scandals : morality and desire in the
popular culture marketplace / [edit.] James
Lull ; Stephen Hinerman. - London : Polity
Press, 1997. - 259 p. - ISBN 0-7456-1886-3
UFSIA : PS 659.3 G-LULL 97
Meers, Philippe. - [Overdrukken] / Philippe
Meers. - 1997UFSIA : MAG-H 361
Meyn, Hermann. - Massenmedien in der
Bundesrepublik Deutschland / Hermann
Meyn. - Berlin : Colloquium, 1996. - 239 p. (Zur Politik und Zeitgeschichte ; 24). ISBN 3-89166-008-1
HHA : D 371.333-MEYN
Meyn, Hermann. - Massenmedien in der
Bundesrepublik Deutschland : alte und neue
Bundesländer / Hermann Meyn. - Berlin :
Colloquium, 1993. - 223 p. - (Zur Politik und
Zeitgeschichte ; 24). - ISBN 3-89166-647-0
HHA : D 371.333-MEYN
Miller, David. - The circuit of mass
communication : media strategies,
representation and audience reception in the
AIDS crisis / David Miller ; Jenny Kitzinger ;
Kevin Willians ; et al. - London : Sage, 1998. 248 p. : ill. - ISBN 0-8039-7703-4
UIA : PSW 659.3 G-MILL 98
Negrine, Ralph. - The communication of
politics / Ralph Negrine. - London : Sage,
1996. - 192 p. : ill. - ISBN 0-8039-7739-5
UFSIA : PS 659.3 G-NEGR 96
*UIA : PSW 659.3 G-NEGR 96
Peters, Jan Marie. - Het beeld : bouwstenen
voor een algemene iconologie / Jan Marie
Peters. - Antwerpen : Hadewijch, 1996. 219 p. : ill. - (Witte reeks ; 1996:1). ISBN 90-5240-336-8
UFSIA : PS 659.3 G-PETE 96
*SBA : D 588595
*UIA : PSW 659.3 G-PETE 96
Politieke communicatie in Nederland : over
campagnes, kandidaten en media /
[edit.] N.P.G.W.M. Kramer ; B.M.J. Pauw ; L.
Tiddens. - ’s-Gravenhage : SDU, 1994. 202 p. - ISBN 90-12-06725-1
UFSIA : PS 659.3 L-NL-KRAM 94
Popper, Karl. - La télévision : un danger pour la
démocratie / Karl Popper ; John Condry. Paris : Anatolia, 1994. - 92 p. - (Collection
10/18 ; 2756). - ISBN 2-264-02403-8
UFSIA : PS 659.3 G-POPP 94
Prins, Jan. - De informatiemarkt : de zakelijke
mogelijkheden van Internet / Jan Prins. Alphen aan den Rijn : Samsom, 1997. 232 p. - (IT-Bibliotheek ; 1997:2). ISBN 90-14-05557-9
HA-H : 659.3 G-PRIN 1997
*HHA : LZ 681.3 F 3:1997,2
*UFSIA : LZ 658.8 G-PRIN 97
Samoyault, Tiphaine. - De wereld van de
pictogrammen / Tiphaine Samoyault ;
[vert.] Ria de Rycke. - Hasselt : Mozaı̈ek,
1997. - 23p. : ill. - ISBN 90-6822-441-7
HA-LAZ : 659.3 G-SAMO 1997
Smith, Joel. - Understanding the media : a
sociology of mass communication / Joel
Smith. - Cresskill, N.J. : Hampton Press,
1995. - 392 p. - (The Hampton Press
communication series : mass communications
and journalism ; 1995:1). ISBN 1-57273-005-6
UFSIA : PS 659.3 G-SMIT 95
Taal en communicatie / [vert.] Luud Dorresteyn. Weert : M & P, 1987. - 64 p. : ill. - (Cambridge
jeugd encyclopedie ; 1987:1). ISBN 90-6590-152-3
HA-LAZ : 001 G-DORR 1987
Tufte, Edward Rolf. - The visual display of
quantitative information / Edward Rolf Tufte. Cheshire, Conn. : Graphics Press, 1997. 197 p. : ill. - ISBN 0-9613921-0-X
UIA : PSW 519.2 G-TUFT 97
Verckens, J. Piet. - Imagovriendelijk
telefoneren : eindrapport voor de stad
Herentals / J. Piet Verckens. - Antwerpen :
Handelshogeschool, 1997. - 35 p.
HHA : MAG 81.6.040
Watson, James. - A dictionary of communication
and media studies / James Watson ; Anne
Hill. - 4e ed. - London : Arnold, 1997. 251 p. - ISBN 0-340-67635-3
UFSIA : PS 659.3 G-WATS 97
Lijst S: Politieke & sociale wetenschappen
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
18
Lijst T: Taal- en letterkunde
april 1998
003: Semiotiek
371.3: Didactiek
Tufte, Edward Rolf. - Visual explanations :
images and quantities, evidence and narrative /
Edward Rolf Tufte. - 2e ed. - Cheshire, Conn. :
Graphics Press, 1997. - 156 p. : ill. ISBN 0-9613921-2-6
UIA : PSW 003.6 G-TUFT 97
Abegg, Birgit. - 100 Briefe Deutsch für Export
und Import / Birgit Abegg. - Berlin :
Langenscheidt, 1997. - 160 p. (Langenscheidts Musterbriefe ; 1997:1). ISBN 3-468-41112-X
HA-H : 803.0 G-ABEG 1997
*RUCA : KREME
Babiniotis, G. - Elliniki glossa : engiridio
didaskalias tis ellinikis glossas os defteris
(xenis) glossas / G. Babiniotis. - 7e ed. Athina : Idryma Meleton Lambraki, 1995. 455 p. - (Ekpedeftikon ekdoseon ; 1997:1). ISBN 960-370-048-7
RUCA : L 807.74 M-B 40.565
Barrera y Vidal, A. - Problemas actuales en la
enseñanza del español como lengua
extranjera : gramática, pragmática,
vocabulario y cultura : actas de los seminarios
celebrados en las Universidades de Mons (11
de marzo de 1995) y de Amberes (13 de mayo
de 1995) / A. Barrera y Vidal ; L. Behiels ;
[edit.] Robert A. Verdonk ; et al. - Deurne :
Wolters, 1997. - 105 p. - ISBN 90-309-0270-1
UFSIA : MAG-B 39472
*UFSIA : ROM 372.880.6 G-JIME 97
Beeldwoordenboek : multimedia-editie. Antwerpen : Standaard, 1997. - 1 losse
handleiding. - Compact disk. ISBN 90-7556646-8
SBA : D 603714
Beresford, Cynthia. - Business communication :
practical written English for the modern
business world / Cynthia Beresford. - London :
BBC, 1984. - 112 p. - ISBN 0-946675-71-6
LUC : 802.0 BERE 1984
*UIA : DIKR - DECO
Bilingual education / [edit.] Jim Cummins ;
David Corson. - Dordrecht : Kluwer, 1997. 319 p. - (Encyclopedia of language and
education ; 5). - ISBN 0-7923-4806-0
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Billiet, Daniel. - Vijf vuurstokkies / Daniel
Billiet ; [ill.] Marjolein Pottie. - Mechelen :
Bakermat, 1997. - 33 p. : ill. ISBN 90-5461-131-6
HA-LAZ : 839.3 G-BILL 1997
Een boek vol letters : lezen 5#. - Tilburg :
Zwijsen, 1995. - ... : ill. - (Moet je mij zien ;
1995:1). - ISBN 90-276-3429-7
HA-LAZ : 373.1 G-BOEK 1995
Boers, Marieke. - Laat wat van je horen :
Nederlandse taal voor kleuters in meertalige
groepen / Marieke Boers ; Margareth van
Kleef. - 4e ed. - Rotterdam : Het Projectbureau,
1994. - 300 p. : ill. - Met: 9 audio-cassettes;
luisterboek; kijkplaten; praatplaten (losbl.). ISBN 90-72585-66-6
HA-LAZ : 372.880.39 G-BOER 1994
030.82: Vertalende
woordenboeken
Czochralski, Jan. - Podreczny
niderlandzko-polski sfrazeologiczny =
Nederlands-Pools fraseologisch
handwoordenboek / Jan Czochralski ;
StanisPredota. - Wroc : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wroc, 1992. - 220 p. ISBN 83-229-0633-1
UIA : GER 030.82 M-POL-NED 92
*UFSIA : LZ 030.82 M-POL-CZOC 92
Deutsch-Italienisch Italienisch-Deutsch =
Tedesco-italiano italiano-tedesco / [edit.] Ruth
Evers ; [medew.] Brigitte Korbel ; et al. - 3e
ed. - Firenze : Sansoni, 1997. - (Dizionari
Sansoni ; 1997:1). - ISBN 88-383-0015-1
RUCA : L 805.0-32 B-DEU 1
Firmin Le Ver, -. - Dictionarius = Dictionnaire
latin-français / Firmin Le Ver. - Turnholti :
Brepols, 1994. - 540 p. - (Lexica Latina medii
aevi = Nouveau recueil des lexiques
latin-français du moyen âge ; 1). ISBN 2-503-50373-x
UFSIA : RG-S 274:1
Lulofs, D. - Woordenboek Noors-Nederlands,
Nederlands-Noors / D. Lulofs. - 2e ed. Groningen : BoekWerk, 1995. - 457 p. ISBN 90-5402-032-6
SBA : 603757
Martens, Nico. - Nederlands-Pools,
Pools-Nederlands woordenboek / Nico
Martens ; Elke Morciniec. - Utrecht : Van Dale
Lexicografie, 1995. - 892 p. ISBN 90-6648-752-6
SBA : 603753
Routledge Spanish technical dictionary :
English-Spanish = Routledge diccionario
técnico inglés : inglés-español / [edit.] Martin
Barr ; Justine Bird ; Lisa Carden ; et al. London : Routledge, 1997. - 848 p. ISBN 0-415-11273-7
RUCA : L 62 B-ESP 20:2
Routledge Spanish technical dictionary :
Spanish-English = Routledge diccionario
técnico inglés : español-inglés / [edit.] Martin
Barr ; Justine Bird ; Lisa Carden ; et al. London : Routledge, 1997. - 846 p. ISBN 0-415-11272-9
RUCA : L 62 B-ESP 20:1
Suomi hollanti suomi : taskusanakirja /
[edit.] Henk Schouwvlieger ; Aune
Mäkynen-Schouwvlieger. - 3e ed. - Porvoo :
Söderström, 1997. - 631 p. ISBN 951-0-13421-X
RUCA : L 809.454.1-32 B-NED 2
Lijst T: Taal- en letterkunde
Bezit: Handleiding; luisterboek; kijkplaten
Caragea, Mioara. - Antologia do conto
português contemporâneo : exercı́cios e
comentários / Mioara Caragea. - Lisboa :
Publicações universitárias portuguesas, 1996. 243 p. - ISBN 972-8337-01-9
RUCA : L 869.0 M-B 40.572
Claessens, S. - Stairway to English 1 : student’s
book / S. Claessens ; S. Hargreaves ; et al. ;
[ill.] Nancy Bens. - Oostmalle : De Sikkel,
1997. - 148 p. : ill. - Met: workbook. ISBN 90-260-3541-1
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
HA-LAZ : 372.880.20 G-CLAE 1997
Bezit: Student’s book; workbook
Cotton, David. - Keys to management / David
Cotton. - London : Unwin Hyman, 1988. 224 p. : ill. - ISBN 0-7135-2744-7
LUC : 658.01 COTT 1988
*UIA : DIKR 372.880.20 Y-COTT 88
Decoo, Wilfried. - Eventail-junior 2000 : 2 /
Wilfried Decoo ; Eric Preckler ; [ill.] Roger de
Klerk ; [muz.] Michaël de Cock. - 1e ed. Lier : Van In, 1997. - 239 p. : ill. - Met: cahier
de travail; handleiding; CD. ISBN 90-306-2491-4
HA-LAZ : 372.880.4 G-DECO 1997
Bezit: Basiswerk; cahier de travail; handleiding; 1 CD
Dekkers, Peter. - Onderwijs in stellen :
onderwijs in stellen voor de midden- en
bovenbouw / Peter Dekkers ; [ill.] Coen de
Kort. - Tilburg : Zwijsen, 1994. - 108 p. : ill. (JSW-boek ; 2). - ISBN 90-276-3129-8
HA-LAZ : 372.880.39 G-DEKK 1994
Encyclopedia of language and education /
[edit.] David Corson. - Dordrecht : Kluwer,
1997. - 8 v. - ISBN 0-7923-4596-7
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Ferenbach, Magda. - Wörter zur Wahl :
Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes /
Magda Ferenbach ; Ingrid Schüssler. München : Klett, 1996. - 158 p. ISBN 3-12-558200-8
UFSIA : Germ
Gaillard, Bénédicte. - Le Français de A à Z /
Bénédicte Gaillard. - Paris : Hatier, 1997. 384 p. - ISBN 2-218-71809-X
UFSIA : ROM 372.880.4 Y-GAIL 95
González Mangas, Gaspar. - Técnicas de
conversación telefónica / Gaspar González
Mangas ; Carmen Marcos de la Losa. Madrid : Edelsa, 1998. - 2 v. - (E.L.E. : mundo
profesional ; 1998:1). - Met: audiocassette. ISBN 84-7711-184-7
RUCA : L 806.0 M-B 40.579
Bezit: Basiswerk
Graver, B.D. - Advanced English practice / B.D.
Graver. - London : Oxford University Press,
1966. - 195 p.
UIA : DIKR 372.880.20 Y-GRAVE 66
Hämäläinen, Eila. - Aletaan! Suomen kielen
oppikirja vasta-alkajille / Eila Hämäläinen. 12e ed. - Helsinki : Helsingin yliopiston
suomen kielen laitos, 1997. - 196 p. ISBN 951-45-6974-1
RUCA : L 809.454.1 M-B 40.769
Hämäläinen, Eila. - Harjoitellaan!
Lisäharjoituksia aletaan!-Kirjaan / Eila
Hämäläinen ; Salli-Marja Bessonoff. - 9e ed. Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen
laitos, 1997. - 283 p. - ISBN 951-45-5974-6
RUCA : L 809.454.1 M-B 40.768
Hämäläinen, Eila. - Suomen harjoituksia / Eila
Hämäläinen. - 7e ed. - Helsinki : Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, 1993. - 8 v. - Met: 7
audiocassettes
RUCA : L-LABO
Bezit: Basiswerk ; Audiocassette 1–7
Hest, van, Jos. - Feestverhalen / Jos van Hest ;
Saskia van der Valk ; [ill.] Sylvia Weve. Haarlem : Gottmer, 1996. - 296 p. : ill. ISBN 90-257-2845-6
HA-LAZ : 839.3 G-HEST 1996
1
Lijst T: Taal- en letterkunde
Hondebrink, Gert. - Spiegelschrift : begrijpend
lezen en begrijpend schrijven op de
basisschool / Gert Hondebrink ; Hans Stoffels ;
[ill.] Coen de Kort. - Tilburg : Zwijsen, 1995. 117 p. : ill. - (JSW-boek ; 7). ISBN 90-276-3333-9
HA-LAZ : 372.880.39 G-HOND 1995
Jonckheere, Karel. - Kinderen met krekelstem en
andere gedichten / Karel Jonckheere ;
[edit.] Denise Deketelaere. - Brussel, 1976. 76 p. - (Cursorisch lezen ; 1976:3). ISBN 9022305503
UFSIA : MAG-B 39646
*SBA : 557121
*UIA : DIKR 839.3 F-CLE:1976 JONC
Kerkhoff, Anne. - Beroepsprofiel leraar NT2 /
Anne Kerkhoff ; Sjaak Kroon. - Tilburg :
Katholieke Universiteit Brabant, IVA, 1997. 63 p. - ISBN 90-6835-311-X
UIA : DIKR 371.13 G-KERK 97
Kleef, van, Margareth. - Knoop het in je oren :
Nederlandse taal voor kleuters in meertalige
groepen / Margareth van Kleef. - 4e ed. Rotterdam : Het Projectbureau, 1994. - 296 p. :
ill. - Met: 12 audio-cassettes; kijkpltn;
woordkaarten (losbl.); luisterboek. ISBN 90-72585-70-4
HA-LAZ : 372.880.39 G-KLEE 1994
Bezit: Handleiding; luisterboek; kijkplaten; woordkaarten
Klein, M. - Praktische cursus nieuwe spelling /
M. Klein ; M. Visscher. - 2e ed. - Groningen :
Wolters-Noordhoff, 1996. - 161 p. - Met:
antwoordenboekje. - ISBN 90-01-47192-7
HA-LAZ : 372.880.39 G-KLEI 1996
Bezit: basiswerk; antwoordenboekje
Knowledge about language / [edit.] Leo van
Lier ; David Corson. - Dordrecht : Kluwer,
1997. - 286 p. - (Encyclopedia of language and
education ; 6). - ISBN 0-7923-4641-6
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Kockere, de, Geert. - De dans van de nar / Geert
de Kockere ; [ill.] Leopold Geysen. Wielsbeke : De Eenhoorn, 1994. - ... : ill. ISBN 90-73913-30-6
HA-LAZ : 839.3 G-KOCK 1994
Kockere, de, Geert. - Een straatje zonder eind /
Geert de Kockere ; [ill.] Carll Cneut. Wielsbeke : De Eenhoorn, 1997. - ... : ill. ISBN 90-739-13-65-9
HA-LAZ : 839.3 G-KOCK 1997
Kuiper, Nannie. - Kiekeboe daar ben ik weer /
Nannie Kuiper ; [ill.] Tjong-Khing Thé. Amsterdam : Leopold, 1997. - 26 p. : ill. ISBN 90-258-3983-5
HA-LAZ : 839.3 G-KUIP 1997
Language policy and political issues in
education / [edit.] Ruth Wodak ; David
Corson. - Dordrecht : Kluwer, 1997. - 266 p. (Encyclopedia of language and education ; 1). ISBN 0-7923-4713-7
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Language testing and assessment /
[edit.] Caroline Clapham ; David Corson. Dordrecht : Kluwer, 1997. - 352 p. (Encyclopedia of language and education ; 7). ISBN 0-7923-4702-1
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Leino, Pirkko. - Suomen kielioppi / Pirkko
Leino. - 4e ed. - Helsinki : Otava, 1997. 223 p. - ISBN 951-1-14445-6
RUCA : L 809.454.1 M-B 40.780
Lijst T: Taal- en letterkunde
april 1998
Letschert, Jos. - Op verhaal komen : thematisch
onderwijs waarbij verhalen in het middelpunt
staan / Jos Letschert. - Tilburg : Zwijsen,
1995. - 127 p. : ill. - (JSW-boek ; 10). ISBN 90-276-3473-4
HA-LAZ : 372.880.39 G-LETS 1995
Literacy / [edit.] Viv Edwards ; David Corson. Dordrecht : Kluwer, 1997. - 250 p. (Encyclopedia of language and education ; 2)
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Lüder, Elsa. - Lupul çi capra : une fible pour
apprendre le roumain / Elsa Lüder ; Paul
Miron ; [ill.] Joan Sallas i Campmany. Bucureçti : Editura Fundaţiei Culturale
Române, 1997. - 277 p. : ill. La clé des
exercices. - Roemeense en Frans tekst. ISBN 973-577-118-7
UIA : GER 372.880.60 Y-LUED 97
Mackenzie, J. Lachlan. - Principles and pitfalls
of English grammar / J. Lachlan Mackenzie. Bussum : Coutinho, 1997. - 242 p. ISBN 90-6283-063-3
UFSIA : Germ
*RUCA : L 802.0 M-B 40.404
Multimedia CALL : theory and practice /
[edit.] Keith Cameron. - Exeter : Elm Bank,
1998. - 307 p. - (Elm bank modern language
studies ; 1998:1). - ISBN 0-9502595-9-4
UIA : GER 372.880 G-CAME 98
Nederlands als tweede taal in het
basisonderwijs / [edit.] René Appel ; Folkert
Kuiken ; Anne Vermeer. - Amsterdam :
Meulenhoff, c.1997. - 176 p. : ill. ISBN 90-280-1782-8
UIA : DIKR 372.880.39 G-APPE 97
Oral discourse and education / [edit.] Bronwyn
Davies ; David Corson. - Dordrecht : Kluwer,
1997. - 276 p. - (Encyclopedia of language and
education ; 3). - ISBN 0-7923-4639-4
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Os, van, Erik. - Dit boek is voor jou, het gaat
over mij : lezen 4+ / Erik van Os ;
[ill.] Marjolein Krijger. - Tilburg : Zwijsen,
1997. - ... : ill. - (Moet je mij zien ; 1997:1). ISBN 90-276-3769-5
HA-LAZ : 373.1 G-OS 1997
Pearson, Kit. - De hemel valt / Kit Pearson ;
[vert.] Nicolette Hoekmeijer ; [ill.] Patty
Backx. - Amsterdam : Jenny De Jonge, 1991. 306 p. : ill. - ISBN 90-73703-40-9
HA-LAZ : 839.3 G-PEAR 1991
Perlmann-Balme, Michaela. - EM : Hauptkurs :
Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe /
Michaela Perlmann-Balme ; Susanne
Schwalb. - Ismaning : Hueber, 1997. - 168 p. :
ill. - Met: Arbeitsbuch; CD’s; audiocassettes. ISBN 3-19-001600-3
UIA : DIKR 372.880.30 Y-PERL 97
Bezit: Basiswerk; Arbeitsbuch; 2 cd’s; 2 audiocassettes
Research methods in language and education /
[edit.] Nancy H. Hornberger ; David Corson. Dordrecht : Kluwer, 1997. - 378 p. (Encyclopedia of language and education ; 8). ISBN 0-7923-4642-4
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Robinson, Douglas. - Becoming a translator : an
accelerated course / Douglas Robinson. London : Routledge, 1997. - 330 p. ISBN 0-415-14861-8
RUCA : L 800.3 M-B 40.566
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Sánchez Benito, Juana. - Spielend Deutsch
lernen : interaktive Arbeitsblätter für Anfänger
und Fortgeschrittene / Juana Sánchez Benito ;
Carlos Sanz Oberberger ; Michael Dreke. Berlin : Langenscheidt, 1997. - 109 p. : ill. ISBN 3-468-49988-4
UIA : DIKR 372.880.30 Y-SANC 97
Schutter, de, Freddy. - Wild van de inkt :
handboek voor literatuur / Freddy de
Schutter. - 2e ed. - Kapellen : Nederlandsche
Boekhandel, 1991. - 2 v. : ill. - Met:
handleiding
UIA : DIKR 372.880.39 Y-SCHU 91
Bezit: A–B
Second language education / [edit.] G. Richard
Tucker ; David Corson. - Dordrecht : Kluwer,
1997. - 255 p. - (Encyclopedia of language and
education ; 4). - ISBN 0-7923-4640-8
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Siles Artés, José. - Curso de lectura,
conversación y redacción / José Siles Artés ;
Jesús Sánchez Maza. - Madrid : SGEL, 1996. 3 v. : ill.
RUCA : L 806.0 M-B 40.578
Bezit: Nivel elemental–medio ; Nivel intermedio
Tamulonis, Delfina M. Teixeira. - A practical
guide to colloquial Portuguese : a complete
training course : the spiral method / Delfina
M. Teixeira Tamulonis. - Lisboa : Espiral,
1996. - 12 v. : ill. - Met: 9 audiocassettes. ISBN 972-96802-2-1
RUCA : L 806.9 M-B 40.581
Bezit: 1 (Basiswerk ; Audiocassette 1–3)
Tekster fra 70’erne : perioden 1973-80 /
[edit.] Ellen Krogh ; Ole Meyer. - København :
Samlerens, 1981. - 378 p. : ill. ISBN 87-568-0628-0
RUCA : L 803.95 M-B 40.757
De toren van babbel : leerlingenboek derde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1997. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1997:1). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0655-7
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1995
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek eerste
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1995. - 3 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1995:1). - Met: 3
handleidingen; 3 werkboeken. ISBN 90-301-0643-3
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1995
Bezit: vol(s) A–C; 3 handleidingen; 3 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek tweede
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:1). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0652-2
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek vierde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:2). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0678-6
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
2
Lijst T: Taal- en letterkunde
De toren van babbel : leerlingenboek vijfde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:3). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0689-1
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
De toren van babbel : leerlingenboek zesde
leerjaar / [edit.] Koen Jaspaert. - Antwerpen :
Plantyn, 1996. - 2 v. : ill. - (Nederlands voor de
lagere school ; 1996:4). - Met: 2
handleidingen; 2 werkboeken. ISBN 90-301-0700-6
HA-LAZ : 372.880.39 G-JASP 1996
Bezit: vol(s) A–B; 2 handleidingen; 2 werkboeken
Triandaphyllidis, Manolis A. - Concise modern
greek grammar / Manolis A. Triandaphyllidis. Thessaloniki : Aristotle University of
Thessaloniki, Institute of Modern Greek
Studies, 1997. - 262 p. - ISBN 960-231-083-9
RUCA : L 807.74 M-B 40.594
Über die Lehr- und Lernbarkeit von Literatur /
[edit.] Christian Ide Hintze ; Dagmar Travner. Wien : Passagen Verlag, 1993. - 215 p. (Passagen Literatur ; 1993:1). ISBN 3-85165-048-4
UFSIA : MAG-B 39554
Vos, Erik. - Verhalend ontwerpen : een
draaiboek / Erik Vos ; Peter Dekkers. Groningen : Wolters-Noordhoff, 1994. 176 p. : ill. - ISBN 90-01-20319-1
HA-LAZ : 372.880.39 G-VOS 1994
Wille, Riet. - Als de koeien bloeien / Riet Wille ;
[ill.] Kristien Aertssen. - Averbode : Altiora,
1994. - ... : ill. - ISBN 90-317-1027-X
HA-LAZ : 839.3 G-WILL 1994
Wille, Riet. - De deur is moe : verzen op een
kier / Riet Wille ; [ill.] Kristien Aertssen. Averbode : Altiora, 1997. - 44 p. : ill. ISBN 90-317-1305-8
HA-LAZ : 839.3 G-WILL 1997
Wille, Riet. - Flore Flodder / Riet Wille ;
[ill.] Klaas Verplancke. - Averbode : Altiora,
1996. - 100 p. : ill. - ISBN 90-317-1214-0
HA-LAZ : 839.3 G-WILL 1996
De witte olifant : sprookjes uit Azië. - Leuven :
Infodok, 1990. - 87 p. : ill. ISBN 90-6565-421-6
HA-LAZ : 895 G-WITT 1990
Wuyts, An. - 99 Nederlandse
uitspraakoefeningen / An Wuyts ;
[medew.] Piet Mussche ; et al. - Lier : Wuyts,
s.a. - Compact disk
RUCA : L 803.97 M-B 40.595:CD
792: Film. Toneel
Annuaire du spectacle de la Communauté
française de Belgique. - Bruxelles : Traces
UIA : GER 80 E-ASCB
Bezit: 15(1995/1996)–
*RUCA : L 79 E 12.281
Bezit: (1981/1982);(1984)
Audiovisueel / [edit.] Hilde van den Bulck ;
Karla Puttemans ; Gust de Meyer. - Diegem :
Kluwer, 1997-. - Losbladig. - (Mediagids ; 2). ISBN 90-6716-856-4
HA-H : 659.3 G-FAUC 1997
april 1998
UIA : CA - AVC
Bezit: 1
*HHA : LZ 659.3 A-MEDI 1997
Bezit: –
*UFSIA : LZ 659.3 A-FAUC 97:2
Bezit: –
*UIA : PSW 659.3 L-B-FAUC 97
European Audiovisual Observatory. Statistical yearbook : cinema, television, video
and new media made in Europe / European
Audiovisual Observatory. - Strassbourg
UFSIA : PS 659.3 B-STAT
Bezit: (1997)
Cioffi, Kathleen M. - Alternative theatre in
Poland, 1954-1989 / Kathleen M. Cioffi. Amsterdam : Harwood, 1996. - 258 p. : ill. (Polish theatre archive ; 2). ISBN 3-7186-5854-2
UIA : GER 792 L-PL-CIOF 96
Darciel, Elsa. - Naar een Vlaamsche danskunst /
Elsa Darciel. - Brussel : Bernaerts, 1941. 32 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 39730
*AMVC : D 196n
*SBA : H 105224
Emigh, John. - Masked performance : the play
of self and other in ritual and theatre / John
Emigh. - Philadelphia, Pa : University of
Pennsylvania Press, 1996. - 336 p. : ill. ISBN 0-8122-1336-X
UIA : GER 792 L-RI-EMIG 96
Gaens, Nady. - Help, ik heb een draak gezien :
poppenspelen voor kinderen / Nady Gaens ;
Crista Geerts ; [ill.] Paul Verrept. - 3e ed. Hasselt : Mozaı̈ek, 1997. - 229 p. : ill. ISBN 90-6822-147-7
HA-LAZ : 792 G-GAEN 1997
Kaye, Nick. - Art into theatre : performance
interviews and documents / Nick Kaye. Amsterdam : Harwood, 1996. - 281 p. : ill. (Contemporary theatre studies ; 16). ISBN 3-7186-5788-0
UIA : GER 792 J 20 KAYE 96
Knight, William G. - A major London ’Minor’ :
the Surrey Theatre, 1805-1865 / William G.
Knight. - London : Society for Theatre
Research, 1997. - 335 p. : ill. ISBN 0-85430-061-9
UIA : GER 792 L-GB-KNIG 97
Landtsheer, de, Patricia. - Licht uit! Spots aan!
Toneel- en andere stukjes voor kinderen /
Patricia de Landtsheer. - Hasselt : Clavis,
1994. - 168 p. - ISBN 90-6822-282-1
HA-LAZ : 792 G-LAND 1994
Law, Alma. - Meyerhold, Eisenstein and
biomechanics : actor training in revolutionary
Russia / Alma Law ; Gordon Mel. - Jefferson,
N.C. : McFarland, 1996. - 282 p. : ill. ISBN 0-7864-0098-6
UIA : GER 792.028 L-SU-LAW 96
Metz, George Harold. - Shakespeare’s earliest
tragedy : studies in Titus Andronicus / George
Harold Metz. - Madison, N.J. : Fairleigh
Dickinson University Press, 1996. - 309 p. ISBN 0-8386-3653-5
UFSIA : RD 4 SHAK-METZ
The Moscow Art Theatre letters / [edit.] Jean
Benedetti. - London : Methuen, 1991. - 377 p. :
ill. - ISBN 0-413-41960-6
UIA : GER 792 L-SU-BENE 91
No man’s land : East German drama after the
wall / [edit.] David W. Robinson. Amsterdam : Harwood, 1995. - 220 p. : ill. (Contemporary theatre review ; 4:2). ISBN 3-7186-5786-4
UIA : GER 792 L-D-ROBI 95
Núñez, Nicolás. - Anthropocosmic theatre : rite
in the dynamics of theatre / Nicolás Núñez ;
[edit.] Deborah Middleton. - Amsterdam :
Harwood, 1996. - 146 p. - (Contemporary
theatre studies ; 13). - ISBN 3-7186-5711-2
UIA : GER 792 G-NUNE 96
Refiguring Spain : cinema, media,
representation / [edit.] Marsha Kinder. Durham, N.C. : Duke University Press, 1997. 370 p. : ill. - ISBN 0-8223-1938-1
UIA : PSW 659.3 L-E-KIND 97
Ritter, Carl. - Amerikanisches Theater : vom
Rampenlicht zum Scheinwerfer / Carl Ritter. Hamburg : Toth, 1949. - 173 p.
UFSIA : MAG-A 10801
*SBA : G 141314
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
3
Bezit: 1
Barbash, Ilisa. - Cross-cultural filmmaking : a
handbook for making documentary and
ethnographic films and videos / Ilisa Barbash ;
Lucien Taylor. - Berkeley, Calif. : University
of California Press, 1997. - 555 p. : ill. ISBN 0-520-08760-7
UIA : PSW 659.3 G-BARB 97
Bingham, Madeleine. - Henry Irving and the
Victorian theatre / Madeleine Bingham ;
[medew.] John Gielgud. - London : Allen &
Unwin, 1978. - 312 p. : ill. ISBN 0-04-928038-4
SBA : 603660
*UIA : GER 792.028 N-IRVI-BING 78
Bordwell, David. - On the history of film style /
David Bordwell. - Cambridge, Mass. : Harvard
University Press, 1997. - 322 p. : ill. ISBN 0-674-63429-2
UIA : PSW 659.3 G-BORD 97
Boullart, Geert. - Pop gepast / Geert Boullart ;
[ill.] Els Vandevyvere. - Leuven : Centrum
Informatieve Spelen v.z.w. Onderwijs-Service,
1995. - 93 p. : ill. - ISBN 90-802606-1-4
HA-LAZ : 792 G-BOUL 1995
Bouwmeester, Aart. - Opera in uitvoering :
operaproduktie in Nederland / Aart
Bouwmeester. - Amsterdam : AHA Books,
1990. - 140 p. : ill. - (Kunst in bedrijf ; 1). ISBN 90-5246-006-X
SBA : 603832
*UIA : GER 792 L-NL-BOUW 90
Brabants, Jeanne. - ”Les trois coups” belge,
afkloppen ... en doek open! De geschiedenis
van de theaterdans in België / Jeanne
Brabants. - Antwerpen : Jeugd & Dans, 1994. 74 p. : ill.
UIA : GER 792 L-B-BRAB 94
*SBA : 582186
Cinemagie : tijdschrift voor filmcultuur en
filmkunst. - Brussel
SBA : 601469
Bezit: 222(1998)–
Bezit: 1–2
Lijst T: Taal- en letterkunde
Lijst T: Taal- en letterkunde
Theodores, Diana. - First we take Manhattan :
four American women and the New York
School of Dance Criticism / Diana Theodores. Amsterdam : Harwood, 1997. - 180 p. : ill. (Choreography and dance studies ; 10). ISBN 3-7186-5886-0
UIA : GER 792 L-USA-THEO 97
Thétard, Henry. - Les dompteurs : ou, La
ménagerie des origines à nos jours / Henry
Thétard. - 2e ed. - Paris : Gallimard, 1930. 378 p. - (Les documents bleus : l’homme ; 25)
UFSIA : MAG-A 10799
Université libre de Bruxelles. Institut de
sociologie Solvay. Semaine sociale
universitaire [27: 1959]. - Le cinéma, fait
social / Université libre de Bruxelles. Institut
de sociologie Solvay. Semaine sociale
universitaire [27: 1959]. - Bruxelles, 1960. 292 p.
UIA : BC-B 9296
*HHA : MAG 68.5.055
*SBA : E 95003:27
Verbraak, Coen. - Over het vak / Coen
Verbraak. - Amsterdam : Theater Instituut
Nederland, 1997. - 183 p. : ill. ISBN 90-70892-34-0
SBA : 603854
Vlaams Theater Instituut. - Balkon :
podiumkunsten in België = Balcon : les arts de
la scène en Belgique / Vlaams Theater
Instituut ; Maison du Spectacle. - Brussel
UIA : GER 80 E-BALK
Bezit: 1(1996)–
*SBA : 594962
Bezit: 1(1996)
Waasland, Willem. - 50 jaar
circusherinneringen / Willem Waasland ;
[edit.] Hugo Meert. - Antwerpen : Berghmans,
1990. - 124 p. : ill. - ISBN 90-70959-31-3
UFSIA : MAG-B 39724
*SBA : 541125
Women in theatre / [edit.] Julia Pascal. Amsterdam : Harwood, 1995. - 130 p. (Contemporary theatre review ; 2:3). ISBN 3-7186-5598-5
UIA : GER 792 G-PASC 95
The world encyclopedia of contemporary
theatre / [edit.] Don Rubin. - London :
Routledge, 1994-. - 5 v. : ill.
SBA : 591441
Bezit: 1–3
*UIA : GER 792 BB-RUBI 94
Bezit: 1–3
800: Taalkunde (algemeen en
hulpwetenschappen)
Adler, Max K. - Welsh and the other dying
languages in Europe : a sociolinguistic study /
Max K. Adler. - Hamburg : Buske, 1977. 113 p. - ISBN 3-87118-283-4
RUCA : L-MAG 809.165 M-B 26.017
*UFSIA : ROM 800.13 G-ADLE 77
Lijst T: Taal- en letterkunde
april 1998
Ammann, Margret. - Kommunikation und
Kultur : Dolmetschen und Übersetzen heute :
eine Einführung für Studierende / Margret
Ammann. - 4e ed. - Frankfurt : IKO, 1995. 127 p. - (Thw-translatorisches
Handeln-Wissenschaft : Schriftenreihe der
allgemeinen Übersetzungs- und
Dolmetschwissenschaft der Universität
Heidelberg ; 1). - ISBN 3-88939-268-7
RUCA : L 800.3 M-B 40.587
Anéla. - Interculturele communicatie / Anéla. Amsterdam : VU, 1997. - 172 p. - (Toegepaste
taalwetenschap in artikelen ; 57). ISBN 90-5383-560-1
UIA : DIKR 372.880.39 G-ANEL 78
Barsky, Robert F. - Noam Chomsky : a life of
dissent / Robert F. Barsky. - Cambridge,
Mass. : MIT Press, 1997. - 237 p. : ill. ISBN 0-262-02418-7
UFSIA : Germ
*UIA : GER 800 N-CHOM-BARS 97
Bilingual education / [edit.] Jim Cummins ;
David Corson. - Dordrecht : Kluwer, 1997. 319 p. - (Encyclopedia of language and
education ; 5). - ISBN 0-7923-4806-0
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Callens, Mark. - Neuronale, motorische en
sensoriële functies / Mark Callens. - 3e ed. Leuven : Acco, 1977. - 200 p. - (Leerboek
fysiologische psychologie ; 1). ISBN 90-6087-150-2
HHA : LZ 612.8 G-CALL 1977
Coates, Jennifer. - Women talk : conversation
between women friends / Jennifer Coates. Oxford : Blackwell, 1996. - 324 p. ISBN 0-631-18252-7
LUC : 800.13 COAT 1996
*UIA : GER 800.13 H 8 COAT 96
Deutsch in Osteuropa : ein Tagungsbericht,
Gent, 8.-12. März 1993 / [edit.] Marc
Vanderhauwaert ; Luc de Grauwe. - Gent,
1994. - 68 p.
HHA : D 800.13-VAND
Dixon, Robert M.W. - The rise and fall of
languages / Robert M.W. Dixon. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1997. - 169 p. ISBN 0-521-62654-4
UFSIA : Germ
Duitsland, BRD. Bundesregierung. - Die
Stellung der deutschen Sprache in der Welt /
Duitsland, BRD. Bundesregierung. - Bonn,
1985. - 128 p. : ill. - (Reihe Berichte und
Dokumentationen = Série rapports et
documentations ; 1985:1)
HHA : D 800.13-AUSW
*HHA : D 803.0-BUND
Esteban, Claude. - Le partage des mots / Claude
Esteban. - Paris : Gallimard, 1990. - 165 p. (Collection L’un et l’autre ; 1990:1). ISBN 2-07-071844-1
UFSIA : MAG-B 39497
Foundations of reading acquisistion and
dyslexia : implications for early intervention /
[edit.] Benita A. Blachman. - Mahwah, N.J. :
Erlbaum, 1997. - 463 p. - ISBN 0-8058-2363-8
UFSIA : ROM 800.13 G-BLAC 97
French today : language in its social context /
[edit.] Carol Sanders. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1996. - 323 p. ISBN 0-521-39695-6
UFSIA : ROM 800.13 G-SAND 96
From Aelfric to the New York Times : studies in
English Corpus Linguistics / [edit.] Udo Fries ;
Viviane Müller ; Peter Schneider. Amsterdam : Rodopi, 1997. - 256 p. (Language and computers : studies in practical
linguistics ; 19). - ISBN 90-420-0200-X
UFSIA : Germ
Grammatica ianua artium : Festschrift für Rolf
Bergmann zum 60. Geburtstag / [edit.] Elvira
Glaser ; Michael Schlaefer ; [medew.] Ludwig
Rübekeil. - Heidelberg : Winter, 1997. 525 p. - ISBN 3-8253-0561-9
UFSIA : Germ
Grutman, Rainier. - Des langues qui résonnent :
l’hétérolinguisme au 19e siècle québécois /
Rainier Grutman. - Montréal : Fides, 1997. 222 p. - (Nouvelles études québécoises ;
1997:1). - ISBN 2-7621-1905-7
RUCA : L 840 M-B 40.592
Handboek stem-spraak- en taalpathologie /
[edit.] H.F.M. Peters ; R. Bastiaanse ; J. van
Borsel ; et al. - Houten : Bohn Stafleu Van
Loghum, 1997. - 2 v. - Losbladig. ISBN 90-6502-639-8
UFSIA : Germ
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
4
Bezit: 1
Hatim, Basil. - The translator as communicator /
Basil Hatim ; Ian Mason. - London :
Routledge, 1997. - 244 p. ISBN 0-415-11737-2
RUCA : L 800.3 M-B 40.567
History of linguistics / [edit.] Giulio C.
Lepschy. - London : Longman, 1994-. - 4 v. (Longman linguistics library ; 1994:2)
RUCA : L 800 M-B 36.872
Bezit: 1–4
*RUCA : CB 800 M-B 37.894
Bezit: 1–2
*UIA : GER 800 H 7 LEPS 94
Bezit: 2 ; 4
Houwer, de, Annick. - De juf is streng : attitudes
omtrent kindertaal en onderwijsgerichtheid /
Annick de Houwer. - Antwerpen, 1998. 26 p. - (PSW-papers ; 1998:2)
UIA : PSW 3 F-PSWP:1998,2
UFSIA : LZ 304 F 2:1998,2
I jornadas de lingüı́stica : con motivo de la
implantación de la especialidad de lingüı́stica
en la universidad de Cádiz / [edit.] Miguel
Casas Gómez ; [medew.] Jacinto Espinosa
Garcı́a ; Marı́a Tadea Dı́az Hormigo ; et al. Cádiz : Universidad, 1996. - 185 p. ISBN 84-7786-368-7
UFSIA : ROM 800 G-CASA 96
L’interprétation du texte et la traduction /
[edit.] Svetlana Vogeleer. - Louvain-La-Neuve :
Peeters, 1995. - 178 p. - (Bibliothèque des
Cahiers de l’Institut de linguistique de
Louvain ; 81). - ISBN 90-6831-688-5
UFSIA : ROM 800.3 G-VOGE 95
Janssen, Theo. - Communiceren : over taal en
taalgebruik / Theo Janssen. - Den Haag : Sdu,
1997. - 231 p. : ill. - ISBN 90-755-6653-0
SBA : D 603690
*UIA : GER 800.13 G-JANS 97
Jones, Roderick. - Conference interpreting
explained / Roderick Jones. - Manchester :
St.Jerome, 1998. - 152 p. - (Translation
theories explained ; 5). - ISBN 1-900650-09-6
RUCA : L 800.3 M-B 40.588
Lijst T: Taal- en letterkunde
april 1998
Karlsson, Fred. - Kielitieteiden
tohtorinväitöskirjat Suomessa, 1840-1997 /
Fred Karlsson. - Helsinki, 1998. - 78 p. (Publications ; 29). - ISBN 951-45-8045-1
UIA : GER 800 F-DGLU:29
Lance, Mark Norris. - The grammar of
meaning : normativity and semantic
discourse / Mark Norris Lance ; John
O’Leary-Hawthorne. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1997. - 450 p. - (Cambridge
studies in philosophy ; 1997:2). ISBN 0-521-58300-4
UIA : GER 800.1 H 3 LANC 97
Langage et sciences humaines : propos croisés,
actes du colloque ”Langues et langages” en
hommage à Antoine Culioli (Ecole normale
supérieure, Paris, 11 décembre 1992) /
[edit.] Stéphane Robert. - Berne : Lang, 1995. 160 p. - (Sciences pour la communication ;
46). - ISBN 3-906754-22-7
RUCA : L 800 M-B 40.570
Lass, Roger. - Historical linguistics and
language change / Roger Lass. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1997. - 423 p. (Cambridge studies in linguistics ; 81). ISBN 0-521-45308-9
UFSIA : Germ
*UIA : GER 800 H 7 LASS 97
Literacy / [edit.] Viv Edwards ; David Corson. Dordrecht : Kluwer, 1997. - 250 p. (Encyclopedia of language and education ; 2)
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Lutzeier, Peter Rolf. - Lexikologie / Peter Rolf
Lutzeier. - Heidelberg : Groos, 1997. - 51 p. (Studienbibliographien Sprachwissenschaft ;
22). - ISBN 3-87276-810-7
UFSIA : SG-D-II 1.2.1/LUT.1
Miller, Alexander. - Philosophy of language /
Alexander Miller. - London : UCL Press,
1998. - 348 p. - (Fundamentals of Philosophy ;
1998:1). - ISBN 1-85728-680-4
UFSIA : Filo
Oversættelseshndbogen / [edit.] Viggo
Hjørnager Pedersen ; Niels Krogh-Hansen. s.l. : Munksgaard, 1994. - 447 p. (Munksgaards Sprogserie ; 1994:1). ISBN 87-16-11172-9
RUCA : L 803.98 M-B 40.758
Plurality and quantification / [edit.] Fritz
Hamm ; Erhard Hinrichs. - Dordrecht :
Kluwer, 1998. - 383 p. - (Studies in linguistics
and philosophy ; 69). - ISBN 0-7923-4841-9
UIA : GER 800.1 G-HAMM 98
Plurilinguisme et identité culturelle : actes des
Assises européennes pour une éducation
plurilingue (Luxembourg, 3-6 novembre
1993) / [edit.] Germain Dondelinger ; André
Wengler. - Louvain-La-Neuve : Peeters,
1995. - 182 p. - (Bibliothèque des Cahiers de
l’Institut de linguistique de Louvain ; 76). ISBN 90-6831-587-0
UFSIA : ROM 800.13 G-DOND 95
Pym, Anthony. - Method in translation history /
Anthony Pym. - Manchester : St.Jerome,
1998. - 220 p. - ISBN 1-900650-12-6
RUCA : L 800.3 M-B 40.568
Pym, Anthony. - Pour une éthique du
traducteur / Anthony Pym. - Arras : Artois
Presses Université, 1997. - 155 p. (Traductologie ; 1997:1) (Pédagogie de la
traduction ; 1997:1). - ISBN 2-910663-15-9
RUCA : L 800.3 M-B 40.589
Qualitative research : theory, method and
practice / [edit.] David Silverman. - London :
Sage, 1997. - 262 p. - ISBN 0-8039-7666-6
LUC : 301.085 SILV 1998
*UFSIA : SG-A-X 2/SIL.2
Robinson, Douglas. - Becoming a translator : an
accelerated course / Douglas Robinson. London : Routledge, 1997. - 330 p. ISBN 0-415-14861-8
RUCA : L 800.3 M-B 40.566
Rossi, Mario. - Les lapsus : ou, Comment notre
fourche a langué / Mario Rossi ; Evelyne
Peter-Defare. - Paris : Presses universitaires de
France, 1998. - 163 p. - (Linguistique
nouvelle ; 1998:1). - ISBN 2-13-048920-6
UIA : GER 800.15 H 3 ROSS 98
Routledge encyclopedia of translation studies /
[edit.] Mona Baker ; Kirsten Malmkjær. London : Routledge, 1998. - 654 p. ISBN 0-415-09380-5
RUCA : L 800.3 B 6
*UFSIA : ROM 800.3 BB-BAKE 98
Schumacher, René. - Metapher : Erfassen und
Verstehen frischer Metaphern / René
Schumacher. - Tübingen : Francke, 1997. 271 p. - (Basler Studien zur deutschen Sprache
und Literatur ; 75). - ISBN 3-7720-2674-5
UIA : GER 800.15 H 3 SCHU 97
Second language education / [edit.] G. Richard
Tucker ; David Corson. - Dordrecht : Kluwer,
1997. - 255 p. - (Encyclopedia of language and
education ; 4). - ISBN 0-7923-4640-8
UIA : DIKR 372.880 G-CORS 97
Seuren, Pieter A.M. - Western linguistics : an
historical introduction / Pieter A.M. Seuren. Oxford : Blackwell, 1998. - 570 p. ISBN 0-631-20891-7
RUCA : L 800 M-B 40.764
UIA : GER 800 G-SEUR 98
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Het taalgebruik in het bedrijfsleven /
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Brussel, 1993. - 28 p. - (Rapporten ; 1993:1)
UFSIA : LZ 35.07 G-SERV 93
*AHB : T 19
*UIA : RECH 34 F-SERV:R,1993
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Convoluut
Sprache im Gespräch : zu Normen, Gebrauch
und Wandel der deutschen Sprache /
[edit.] Gisela Schmirber. - München :
Hanns-Seidel-Stiftung, 1997. - 232 p. (Berichte und Studien der
Hanns-Seidel-Stiftung ; 72). ISBN 3-88795-128-X
HHA : D 803.0-SCHM
Taylor, Kenneth. - Truth and meaning : an
introduction to the philosophy of language /
Kenneth Taylor. - Oxford : Blackwell, 1998. 399 p. - ISBN 1-57718-049-6
UFSIA : Filo
Trados : fine translation tools. - Stuttgart :
Trados, 1997. - 1 CD-ROM
UFSIA : MMC-E 68:30
Wat een taal! Taalergernissen van bekende
taalgebruikers / [edit.] Jannie Verheijen. Amsterdam : Contact, 1998. - 127 p. ISBN 90-254-2460-0
SBA : 603619
*UIA : DIKR 372.880.39 G-VERH 98
Wouden, van der, Ton. - Verboden op het werk te
komen : klein woordenboek van Vlaamse taalen andere eigenaardigheden / Ton van der
Wouden. - Antwerpen : Maklu, 1998. - 144 p. :
ill. - ISBN 90-74900-13-5
UFSIA : LZ 803.9 BB-WOUD 98
UFSIA : Germ
802: Germaanse taalkunde
Wurdboek fan de Fryske taal = Woordenboek
der Friese taal / [edit.] K.F. van der Veen. Ljouwert : Fryske Akademy, 1984-. - (Fryske
Akademy ; 630). - ISBN 90-6553-024-X
UIA : GER 803.92 BB-VEEN 84
Bezit: 1–14
*SBA : 518001
Bezit: 1–14
*UFSIA : LZ 803.92 BW-VEEN 84
Bezit: 1–14
802.0: Engelse taalkunde
The BBI-dictionary of English word
combinations / [compil.] Morton Benson ;
Evelyn Benson ; Robert Ilson. - 2e ed. Amsterdam : Benjamins, 1997. - 386 p. ISBN 90-272-2167-7
UIA : GER 802.0 BB-BENS 97
*UFSIA : SG-E-I 4.8/BEN.2
Beresford, Cynthia. - Business communication :
practical written English for the modern
business world / Cynthia Beresford. - London :
BBC, 1984. - 112 p. - ISBN 0-946675-71-6
LUC : 802.0 BERE 1984
*UIA : DIKR - DECO
Cambridge international dictionary of English /
[edit.] Paul Procter. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1996. - 1773 p. ISBN 0-521-48421-9
HA-IA : 030.8 A-CAMB 1996
*UFSIA : LZ 802.0 BW-PROC 96
*UFSIA : SG-E-I 2.2/CAM.1
Coates, Jennifer. - Women talk : conversation
between women friends / Jennifer Coates. Oxford : Blackwell, 1996. - 324 p. ISBN 0-631-18252-7
LUC : 800.13 COAT 1996
*UIA : GER 800.13 H 8 COAT 96
Crystal, David. - English as a global language /
David Crystal. - Cambridge : Cambridge
University Press, 1997. - 150 p. ISBN 0-521-59247-X
UFSIA : Germ
Declerck, Renaat. - A comprehensive descriptive
grammar of English / Renaat Declerck. - 3e
ed. - Tokyo : Kaitakusha, 1994. - 595 p. ISBN 4-7589-0538-X
UFSIA : Germ
From Aelfric to the New York Times : studies in
English Corpus Linguistics / [edit.] Udo Fries ;
Viviane Müller ; Peter Schneider. Amsterdam : Rodopi, 1997. - 256 p. (Language and computers : studies in practical
linguistics ; 19). - ISBN 90-420-0200-X
UFSIA : Germ
Oversættelseshndbogen / [edit.] Viggo
Hjørnager Pedersen ; Niels Krogh-Hansen. s.l. : Munksgaard, 1994. - 447 p. (Munksgaards Sprogserie ; 1994:1). ISBN 87-16-11172-9
RUCA : L 803.98 M-B 40.758
5
Lijst T: Taal- en letterkunde
Routledge Spanish technical dictionary :
English-Spanish = Routledge diccionario
técnico inglés : inglés-español / [edit.] Martin
Barr ; Justine Bird ; Lisa Carden ; et al. London : Routledge, 1997. - 848 p. ISBN 0-415-11273-7
RUCA : L 62 B-ESP 20:2
Routledge Spanish technical dictionary :
Spanish-English = Routledge diccionario
técnico inglés : español-inglés / [edit.] Martin
Barr ; Justine Bird ; Lisa Carden ; et al. London : Routledge, 1997. - 846 p. ISBN 0-415-11272-9
RUCA : L 62 B-ESP 20:1
Standaard talen CD-rom. - Antwerpen :
Standaard, 1997. - Compact disk. ISBN 90-02-20676-3
SBA : D 603698
Thomson, A.J. - A practical English grammar /
A.J. Thomson ; A.V. Martinet. - 4e ed. Oxford : Oxford University Press, 1995. 383 p. - ISBN 0-19431342-5
UFSIA : SG-E-III 4.1/THOMS.3
*HA-H : 802.0 G-THOM 1995
*LUC : 802.0 THOM 1995
803.0: Duitse taalkunde
Abegg, Birgit. - 100 Briefe Deutsch für Export
und Import / Birgit Abegg. - Berlin :
Langenscheidt, 1997. - 160 p. (Langenscheidts Musterbriefe ; 1997:1). ISBN 3-468-41112-X
HA-H : 803.0 G-ABEG 1997
*RUCA : KREME
Althochdeutsches Wörterbuch / [edit.] Elisabeth
Karg-Gasterstädt ; et al. - Berlin :
Akademie-Verlag, 1952-. ISBN 3-05-000621-8
UFSIA : SG-D-I 2.3/KAR 1
Bezit: 4 v. in 16 bnd
Anreiter, Peter. - Rückläufiges Wörterbuch des
Altsächsischen / Peter Anreiter. - Innsbruck :
Wagner, 1989. - 80 p. - (Veröffentlichungen der
Kommission zur computergestützten
Erstellung linguistischer Hilfsmittel ; 1). ISBN 3-7030-0212-3
UFSIA : Germ
Aussprachewörterbuch : Wörterbuch der
deutschen Standardaussprache / [edit.] Max
Mangold ; Günther Drosdowski ; Wolfgang
Müller. - 3e ed. - Mannheim : Dudenverlag,
1990. - 794 p. - (Der Duden in 12 Bänden : das
Standardwerk zur deutschen Sprache ; 6). ISBN 3-411-20916-X
UFSIA : Germ
Deutsch in Osteuropa : ein Tagungsbericht,
Gent, 8.-12. März 1993 / [edit.] Marc
Vanderhauwaert ; Luc de Grauwe. - Gent,
1994. - 68 p.
HHA : D 800.13-VAND
Deutsch-Italienisch Italienisch-Deutsch =
Tedesco-italiano italiano-tedesco / [edit.] Ruth
Evers ; [medew.] Brigitte Korbel ; et al. - 3e
ed. - Firenze : Sansoni, 1997. - (Dizionari
Sansoni ; 1997:1). - ISBN 88-383-0015-1
RUCA : L 805.0-32 B-DEU 1
Lijst T: Taal- en letterkunde
april 1998
Duitsland, BRD. Bundesregierung. - Die
Stellung der deutschen Sprache in der Welt /
Duitsland, BRD. Bundesregierung. - Bonn,
1985. - 128 p. : ill. - (Reihe Berichte und
Dokumentationen = Série rapports et
documentations ; 1985:1)
HHA : D 800.13-AUSW
*HHA : D 803.0-BUND
Glück auf! La chiave d’uso per il dizionario /
[edit.] Paola Pasotti ; Luisa Sartirana. Firenze : Sansoni, 1997. - 123 p. - (Dizionari
Sansoni ; 1997:2). - ISBN 88-383-1392-X
RUCA : L 805.0 M-B 40.593
Hamburgisches Wörterbuch / [edit.] Hans
Kuhn ; [medew.] Käthe Scheel ; et al. Neumünster : Wachholtz, 1956-. ISBN 3-529-04603-5
UFSIA : SG-ND-I 0/HWB
Bezit: 1 ; 9–15
*RUCA : L 803.0 B 50
Bezit: 1–7
*SBA : C 191164
Bezit: 1–
Neologie und Korpus / [edit.] Wolfgang Teubert. Tübingen : Narr, 1998. - 170 p. - (Studien zur
deutschen Sprache ; 11). - ISBN 3-8233-5141-9
UFSIA : Germ
Oversættelseshndbogen / [edit.] Viggo
Hjørnager Pedersen ; Niels Krogh-Hansen. s.l. : Munksgaard, 1994. - 447 p. (Munksgaards Sprogserie ; 1994:1). ISBN 87-16-11172-9
RUCA : L 803.98 M-B 40.758
Seibicke, Wilfried. - Vornamen / Wilfried
Seibicke. - 2e ed. - Frankfurt am Main : Verlag
für Standesamtswesen, 1991. - 351 p. ISBN 3-8019-5642-3
UFSIA : Germ
Sprache im Gespräch : zu Normen, Gebrauch
und Wandel der deutschen Sprache /
[edit.] Gisela Schmirber. - München :
Hanns-Seidel-Stiftung, 1997. - 232 p. (Berichte und Studien der
Hanns-Seidel-Stiftung ; 72). ISBN 3-88795-128-X
HHA : D 803.0-SCHM
Standaard talen CD-rom. - Antwerpen :
Standaard, 1997. - Compact disk. ISBN 90-02-20676-3
SBA : D 603698
803.9: Nederlandse taalkunde
Algemene Nederlandse spraakkunst / [edit.] W.
Haeseryn ; K. Romijn ; G. Geerts ; et al. - 2e
ed. - Groningen : Nijhoff, 1997. - 2 v. ISBN 90-6890-490-6
UFSIA : Germ
Bezit: 1–2
*RUCA : L 803.93 M-B 30.156
Bezit: 1–2
*RUCA : L-NED
Bezit: 1–2
*SBA : 602201
Bezit: 1–2
*UFSIA : LZ 803.9 H 5 HAES 97
Bezit: 1–2
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Czochralski, Jan. - Podreczny
niderlandzko-polski sfrazeologiczny =
Nederlands-Pools fraseologisch
handwoordenboek / Jan Czochralski ;
StanisPredota. - Wroc : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wroc, 1992. - 220 p. ISBN 83-229-0633-1
UIA : GER 030.82 M-POL-NED 92
*UFSIA : LZ 030.82 M-POL-CZOC 92
Duinhoven, A.M. - Middelnederlandse syntaxis,
synchroon en diachroon / A.M. Duinhoven. Leiden : Nijhoff, 1988-. - ISBN 90-6890-148-6
UFSIA : LZ 803.9 H 7 DUIN 88
Bezit: 1–2
*SBA : 542321
Bezit: 1
*UFSIA : RG 23 D 11
Bezit: 1
Geschiedenis van de Nederlandse taal /
[edit.] M.C. van den Toorn ; W.J.J. Pijnenburg ;
J.A. van Leuvensteijn ; et al. - Amsterdam :
Amsterdam University Press, 1997. - 697 p. ISBN 90-5356-234-6
RUCA : L 803.97 M-B 40.590
*SBA : 603226
*UFSIA : GG 800 G-TOOR 97
*UFSIA : LZ 803.9 H 7 TOOR 97
Handboek bedrijfscorrespondentie / [edit.] Jaap
de Jong ; Rinke Berkenbosch ; Jan Custers ; et
al. - Groningen : Nijhoff, 1993. - 776 p. 1 losse
bijl. - Met: Diskette. - ISBN 90-6890-469-8
RUCA : CB 803.9 M-B 40.830
Bezit: Basiswerk
*LUC : 803.9 DEJO 1993
Bezit: Basiswerk
*UFSIA : LZ 803.9 B-JONG 93
Bezit: Basiswerk; diskette
Handboek stem-spraak- en taalpathologie /
[edit.] H.F.M. Peters ; R. Bastiaanse ; J. van
Borsel ; et al. - Houten : Bohn Stafleu Van
Loghum, 1997. - 2 v. - Losbladig. ISBN 90-6502-639-8
UFSIA : Germ
Bezit: 1
Horst, van der, Peter. - Leesbaar schrijven voor
iedereen / Peter van der Horst. - Antwerpen :
Standaard, 1997. - 100 p. ISBN 90-75566-52-2
SBA : D 603700
Hus, Will J.B. - Voorzetselwijzer / Will J.B. Hus ;
Riemer Reinsma ; [medew.] Corriejanne
Timmers. - Apeldoorn : Auctor, 1997. 380 p. - ISBN 90-71844-77-3
UFSIA : RD 6 HUS-VOOR
*RUCA : L 803.93 B 71
*RUCA : L-NED
*UFSIA : SG-N-I 4.7/REI.1
Lulofs, D. - Woordenboek Noors-Nederlands,
Nederlands-Noors / D. Lulofs. - 2e ed. Groningen : BoekWerk, 1995. - 457 p. ISBN 90-5402-032-6
SBA : 603757
Nederlands 200 jaar later : handelingen
dertiende Colloquium Neerlandicum, Leiden,
24-30 augustus 1997 / [edit.] Hugo Brems ;
Gerard Elshout ; et al. - Woubrugge :
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek,
1998. - 575 p. - ISBN 90-72870-05-0
UFSIA : Germ
Noordzee, taal & letteren. - Meppel. ISSN 1387-8301
6
Lijst T: Taal- en letterkunde
SBA : 603749
Bezit: 1(1998)–
UFSIA : LZ 830:25 (T)
Bezit: 1(1998/1999)–
Permentier, Ludo. - Stijlboek / Ludo
Permentier ; Ludo Van den Eynden. - 2e ed. Groot-Bijgaarden : Scoop, 1998. - 359 p. ISBN 90-5312-074-2
RUCA : DWEIR
UFSIA : LZ 803.9 H 2 PERM 98
Pol, van de, J.H.J. - In goed Nederlands / J.H.J.
van de Pol. - 4e ed. - Den Haag : Sdu, 1997. 212 p. - ISBN 90-75566-22-0
HA-LAZ : 803.9 G-POL 1997
*SBA : D 597959
Pol, van de, J.H.J. - Spellinggids / J.H.J. van de
Pol. - Den Haag : Sdu, 1997. - 144 p. ISBN 90-75566-23-9
SBA : D 603701
*SBA : 603102
Sanders, Ewoud. - Borrelwoordenboek : 750
volksnamen voor onze glazen boterham /
Ewoud Sanders. - Den Haag : Sdu, 1997. 272 p. - ISBN 90-75-56649-2
SBA : D 603682
*SBA : 602190
Sijs, van der, Nicoline. - Leenwoordenboek : de
invloed van andere talen op het Nederlands /
Nicoline van der Sijs. - 3e ed. - Den Haag :
Sdu, 1997. - 921 p. - ISBN 90-75-56605-0
UFSIA : RG 2103 E 11
Spelbreker : de nieuwe Nederlandse spelling :
interactieve spellingtrainer op CD-rom. Antwerpen : Standaard, 1997. - Compact
disk. - ISBN 90-75-56647-6
SBA : D 603715
Sterkenburg, van, P.G.J. - Vloeken : een
cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en
frustratie / P.G.J. van Sterkenburg ;
[medew.] R.P. van Sterkenburg. - Den Haag :
Sdu, 1997. - 455 p. - ISBN 90-75566-17-4
UFSIA : Germ
*SBA : D 600941
Suomi hollanti suomi : taskusanakirja /
[edit.] Henk Schouwvlieger ; Aune
Mäkynen-Schouwvlieger. - 3e ed. - Porvoo :
Söderström, 1997. - 631 p. ISBN 951-0-13421-X
RUCA : L 809.454.1-32 B-NED 2
Tollenaere, de, F. - Etymologica en
lexicographica / F. de Tollenaere ; [edit.] Hans
Heestermans. - Leiden : Internationaal Forum
voor Afrikaanse en Nederlandse Taal en
Letteren, 1997. - 180 p. - (Leidse opstellen ;
28). - ISBN 90-6412-112-5
UFSIA : GG 800 G-TOLL 97
*SBA : 600888
Toorn, van den, M.C. - De eenheid van de
neerlandistiek / M.C. van den Toorn. Nijmegen : Vantilt, 1997. - 16 p. ISBN 90-75697-04-X
UFSIA : Germ
*SBA : 598620
Vermist, Albert. - Plaatsnamenboek voor
Nederland en België / Albert Vermist ; Roland
Hepp. - Amsterdam : Schors, 1996. - 207 p. ISBN 90-6378-357-4
UIA : BC-CATA
*UFSIA : LZ 91 BB-VERM 96
Lijst T: Taal- en letterkunde
april 1998
Vos, de, Achiel. - Meetjeslandse plaatsnamen
van vóór 1600 / Achiel de Vos ; Luc
Stockman ; [medew.] Johan Taeldeman. Maldegem : Heemkundige Kring Het Ambacht
Maldegem, 1989-. - losse krtn. - Titel varieert:
Meetjeslandse toponiemen tot 1600
UFSIA : SG-N-III 5.3/DE-V 1
Bezit: 1–2:2 ; 4:1 ; 5:3 ; 8:2
*SBA : 537948
Bezit: 1:1
Vries, de, J. - Etymologisch woordenboek / J. de
Vries ; F. de Tollenaere ; [medew.] A.J.
Persijn. - 20e ed. - Utrecht : Het Spectrum,
1997. - 463 p. - ISBN 90-274-5659-3
UFSIA : GG 803.0 B-VRIE 97
Wat een taal! Taalergernissen van bekende
taalgebruikers / [edit.] Jannie Verheijen. Amsterdam : Contact, 1998. - 127 p. ISBN 90-254-2460-0
SBA : 603619
*UIA : DIKR 372.880.39 G-VERH 98
Wouden, van der, Ton. - Verboden op het werk te
komen : klein woordenboek van Vlaamse taalen andere eigenaardigheden / Ton van der
Wouden. - Antwerpen : Maklu, 1998. - 144 p. :
ill. - ISBN 90-74900-13-5
UFSIA : LZ 803.9 BB-WOUD 98
UFSIA : Germ
804: Romaanse taalkunde
Reinheimer, Sanda. - Pratique des langues
romanes : espagnol, français, italien,
portugais, roumain, latin / Sanda Reinheimer ;
Liliane Tasmowski. - Paris : L’Harmattan,
1997. - 285 p. - ISBN 2-7384-5617-0
UIA : GER 804 G-REIN 97
804.0: Franse taalkunde
Corbeil, Jean-Claude. - Dictionnaire visuel /
Jean-Claude Corbeil ; Ariane Archambault. Paris : Fontaine, 1997. - 863 p. : ill. ISBN 2-84270-050-3
UIA : GER 030.82 M-FRA-CORB 97
Cypionka, Marion. - Französische
”Pseudoanglizismen” : Lehnformationen
zwischen Entlehnung, Wortbildung, Form- und
Bedeutungswandel / Marion Cypionka. Tübingen : Narr, 1994. - 288 p. - (Tübinger
Beiträge zur Linguistik ; 401). ISBN 3-8233-5066-8
RUCA : L 804.0 M-B 40.591
*UFSIA : ROM 804.0 H 3 CYPI 94
Dictionnaire de l’Académie française. - 9e ed. Paris : Imprimerie nationale, 1986-. ISBN 2-11-080892-6
UFSIA : LZ 804.0 BW-ACAD 92
*RUCA : L 804.0-32 B 14
Bezit: 1
Dictionnaire de l’Académie française. - 9e ed. Paris : Imprimerie nationale, 1992-. ISBN 2-11-081249-4
UFSIA : LZ 804.0 BW-ACAD 92
Bezit: 1
Eloy, Jean-Michel. - La constitution du picard :
une approche de la notion de langue /
Jean-Michel Eloy. - Louvain-La-Neuve :
Peeters, 1997. - 259 p. - (Bibliothèque des
Cahiers de l’Institut de linguistique de
Louvain ; 90). - ISBN 90-6831-905-1
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
UFSIA : ROM 804.0 H 0 ELOY 97
Fauconnier, Gilbert. - Le vocabulaire
pédagogique de J.-J. Rousseau / Gilbert
Fauconnier. - Genève : Slatkine, 1993. 459 p. - (Études rousseauistes et index des
oeuvres de J.-J. Rousseau : série A : champs
sémantiques ; 4). - ISBN 2-05-101299-7
UFSIA : ROM 840 N-ROUS-FAUC 93
Firmin Le Ver, -. - Dictionarius = Dictionnaire
latin-français / Firmin Le Ver. - Turnholti :
Brepols, 1994. - 540 p. - (Lexica Latina medii
aevi = Nouveau recueil des lexiques
latin-français du moyen âge ; 1). ISBN 2-503-50373-x
UFSIA : RG-S 274:1
French today : language in its social context /
[edit.] Carol Sanders. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1996. - 323 p. ISBN 0-521-39695-6
UFSIA : ROM 800.13 G-SAND 96
Grevisse, Maurice. - Le bon usage : grammaire
française / Maurice Grevisse ; André Goosse. 13e ed. - Louvain-la-Neuve : Duculot, 1997. 1762 p. - ISBN 2-8011-1045-0
UIA : DIKR 372.880.4 G-GREV 97
Hanse, Joseph. - Nouveau dictionnaire des
difficultés du français moderne / Joseph
Hanse ; [edit.] Daniel Blampain. - 3e ed. Louvain-la-Neuve : Duculot, 1996. - 983 p. ISBN 2-8011-1089-2
UIA : DIKR 372.880.4 BB-HANS 96
Jouette, André. - Dictionnaire d’orthographe et
d’expression écrite / André Jouette. - Paris :
Robert, 1997. - 774 p. - (Collection Les usuels
du Robert ; 1997:4). - ISBN 2-85036-457-6
UIA : GER 804.0 BB-JOUE 97
Larousse universel en 2 volumes : nouveau
dictionnaire encyclopédique / [edit.] Claude
Augé. - Paris : Larousse, 1922-1923. - 2 v. : ill.
UIA : GER 804.0 BB-LARO 22
Bezit: 1–2
*HHA : LZ1 E.1 AUGEC 22
Bezit: 1–2
*SBA : A 237515
Bezit: 1–2
*UFSIA : GG 03 B-AUGE 22
Bezit: 1–2
*UFSIA : MAG 9.7.1
Bezit: 1–2
Nouveau Larousse illustré : dictionnaire
universel encyclopédique / [edit.] Claude
Augé. - Paris. - 7 v. - Met: Suppl
UIA : GER 03 M-FRA-LARO
Bezit: 1–7 ; supplément
*SBA : 505845
Bezit: 1–7; Suppl.
*UFSIA : MAG 220 G 1
Bezit: 1–8
Oversættelseshndbogen / [edit.] Viggo
Hjørnager Pedersen ; Niels Krogh-Hansen. s.l. : Munksgaard, 1994. - 447 p. (Munksgaards Sprogserie ; 1994:1). ISBN 87-16-11172-9
RUCA : L 803.98 M-B 40.758
Rey, Alain. - Dictionnaire des expressions et
locutions / Alain Rey ; Sophie Chantreau. - 2e
ed. - Paris : Robert, 1997. - 888 p. - (Collection
Les usuels du Robert ; 1997:1). ISBN 2-85036-460-6
UIA : GER 804.0 BB-REY 97
7
Lijst T: Taal- en letterkunde
Rossi, Mario. - Les lapsus : ou, Comment notre
fourche a langué / Mario Rossi ; Evelyne
Peter-Defare. - Paris : Presses universitaires de
France, 1998. - 163 p. - (Linguistique
nouvelle ; 1998:1). - ISBN 2-13-048920-6
UIA : GER 800.15 H 3 ROSS 98
Standaard talen CD-rom. - Antwerpen :
Standaard, 1997. - Compact disk. ISBN 90-02-20676-3
SBA : D 603698
Thésaurus Larousse : des idées aux mots, des
mots aux idées / [edit.] Daniel Péchoin. - 2e
ed. - Paris : Larousse, 1992. - 1146 p. ISBN 2-03-320148-1
UIA : GER 804.0 BB-PECH 92
*UFSIA : ROM 804.0 B-PECH 92
Vlugter, Bep. - Grammaire plus : praktische
grammatica van het Frans met diskettes voor
computerondersteuning / Bep Vlugter ; Petra
Sleeman ; Els Verheugd. - Bussum : Coutinho,
1996. - 407 p. - Met: 2 diskettes. ISBN 90-6283-014-5
UFSIA : ROM 804.0 H 5 VLUG 96
Bezit: Basiswerk; 2 diskettes
805.0: Italiaanse taalkunde
Birken-Silverman, Gabriele. - Sprachkontakt
Italienisch - Albanisch in Kalabrien : die
italienischen Lehnwörter in den
kalabroalbanischen Mundarten des Cratitals :
Handwerks-, Land- und
Hauswirtschaftsterminologie / Gabriele
Birken-Silverman. - Frankfurt am Main : Lang,
1997. - 3 v. - ISBN 3-631-31540-6
UFSIA : ROM 805.0 H 0 BIRK 97
Bezit: 1–3
Deutsch-Italienisch Italienisch-Deutsch =
Tedesco-italiano italiano-tedesco / [edit.] Ruth
Evers ; [medew.] Brigitte Korbel ; et al. - 3e
ed. - Firenze : Sansoni, 1997. - (Dizionari
Sansoni ; 1997:1). - ISBN 88-383-0015-1
RUCA : L 805.0-32 B-DEU 1
Glück auf! La chiave d’uso per il dizionario /
[edit.] Paola Pasotti ; Luisa Sartirana. Firenze : Sansoni, 1997. - 123 p. - (Dizionari
Sansoni ; 1997:2). - ISBN 88-383-1392-X
RUCA : L 805.0 M-B 40.593
Lessico e grammatica : teorie linguistiche e
applicazioni lessicografiche / [edit.] Tullio de
Mauro ; Vincenzo lo Cascio ; Società di
linguistica italiana. Convegno interannuale
[1995: Madrid]. - Roma : Bulzoni, 1997. 462 p. - (Pubblicazioni della Società di
linguistica italiana ; 36). - ISBN 88-8319-077-7
UIA : GER 805.0 F-PSLI:36
La linguistica italiana fuori d’Italia : studi,
istituzioni / [edit.] Lorenzo Renzi ; Michele A.
Cortelazzo. - Roma : Bulzoni, 1997. - 290 p. (Pubblicazioni della Società di linguistica
italiana ; 38). - ISBN 88-8319-106-4
UIA : GER 805.0 F-PSLI:38
805.9: Roemeense taalkunde
La lingua rumena : morfologia ed esercizi /
[edit.] Angela Tarantino ; Laurenţia Dascălu
Jinga. - Bucureçti : Editura Fundaţiei Culturale
Române, 1996. - 251 p. - ISBN 973-577-058-X
UIA : GER 805.9 H 5 TARA 96
Lijst T: Taal- en letterkunde
april 1998
Lüder, Elsa. - Lupul çi capra : une fible pour
apprendre le roumain / Elsa Lüder ; Paul
Miron ; [ill.] Joan Sallas i Campmany. Bucureçti : Editura Fundaţiei Culturale
Române, 1997. - 277 p. : ill. La clé des
exercices. - Roemeense en Frans tekst. ISBN 973-577-118-7
UIA : GER 372.880.60 Y-LUED 97
Mitu, Mihai. - Cercetări lingvistice çi literare
româno-slave / Mihai Mitu. - Bucureçti :
Editura Universităţii din Bucureçti, 1996. 309 p. : ill. - ISBN 973-575-038-4
UIA : GER 805.9 G-MITU 96
806.0: Spaanse taalkunde
Actas del Congreso international de
historiografı́a lingüı́stica ’Nebrija 5
Centenario’, 1492-1992 / [edit.] R. Escavy ; M.
Hernandez Terrés ; A. Roldán. - Murcia :
Universidad de Murcia, 1994. - 3 v. ISBN 84-7684-538-3
UFSIA : ROM 806.0 N-NEBR-ESCA 94
Bezit: 1–3
Alba, Orlando. - El español dominicano dentro
del contexto americano / Orlando Alba. - Santa
Domingo : Librerı́a La Trinitaria, 1995. 168 p.
UFSIA : ROM 806.0 H 0 ALBA 95
Barrera y Vidal, A. - Problemas actuales en la
enseñanza del español como lengua
extranjera : gramática, pragmática,
vocabulario y cultura : actas de los seminarios
celebrados en las Universidades de Mons (11
de marzo de 1995) y de Amberes (13 de mayo
de 1995) / A. Barrera y Vidal ; L. Behiels ;
[edit.] Robert A. Verdonk ; et al. - Deurne :
Wolters, 1997. - 105 p. - ISBN 90-309-0270-1
UFSIA : MAG-B 39472
*UFSIA : ROM 372.880.6 G-JIME 97
Corpas Pastor, Gloria. - Manual de fraseologı́a
española / Gloria Corpas Pastor. - Madrid :
Gredos, 1997. - 337 p. - (Biblioteca románica
hispánica : 3 : manuales ; 76). ISBN 84-249-1829-0
UFSIA : ROM 806.0 H 5 CORP 96
Diccionario Salamanca de la lengua española /
[edit.] Juan Guitiérrez Cuadrado ; José Antonio
Pascual Rodrı́guez. - Madrid : Santillana,
1996. - 1726 p. - ISBN 84-294-4371-1
RUCA : L 806.0-32 B 25
*LUC : 030.8 DICC 1996
*RUCA : L-ESP
Folgar, Carlos. - Diacronı́a de los objetos directo
e indirecto (del latı́n al castellano medieval) /
Carlos Folgar. - Santiago de Compostela :
Universidad, 1993. - 214 p. - (Verba : anuario
gallego de filoloxı́a ; 37)
UFSIA : ROM 806.0 H 7 FOLG 93
Kirstein, Corinna Manuela. - Textlinguistische
Analyse informationsbetonter Textsorten der
spanischen Zeitung El Paı́s : Textumfelder und
Methoden der Bezugnahme auf das
Leservorwissen im Rahmen der Linguistik des
Sinns / Corinna Manuela Kirstein. - Frankfurt
am Main : Lang, 1997. - 413 p. - (Linguistik =
Linguistique ; 186). - ISBN 3-631-32028-0
UFSIA : ROM 806.0 H 8 KIRS 97
Kühl de Mones, Ursula. - Nuevo diccionario de
urugayismos / Ursula Kühl de Mones. - Santafé
de Bogotá : Caro y Cuervo, 1993. - 466 p. (Nuevo diccionario de americanismos ; 3)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
UFSIA : ROM 806.0 BW-HAEN 93:3
Lapesa, Rafael. - El español moderno y
contemporáneo : estudios lingüı́sticos / Rafael
Lapesa. - Barcelona : Crı́tica, 1996. - 504 p. ISBN 84-7423-734-3
UFSIA : ROM 806.0 G-LAPE 96
Megenney, William W. - El palenquero : un
lenguaje post-criollo de Colombia / William
W. Megenney. - Bogotá : Caro y Cuervo,
1986. - 277 p. - (Publicaciones del Instituto
Caro y Cuervo ; 24)
UFSIA : ROM 806.0 H 0 MEGE 86
Nuevo diccionario de americanismos /
[edit.] Günther Haensch ; Reinhold Werner. Santafé de Bogotá : Caro y Cuervo, 1993. - 3 v.
UFSIA : ROM 806.0 BW-HAEN 93
Nuevo diccionario de argentinismos /
[edit.] Claudio Chuchuy ; Laura Hlavacka de
Bouzo. - Santafé de Bogotá : Caro y Cuervo,
1993. - 708 p. - (Nuevo diccionario de
americanismos ; 2)
UFSIA : ROM 806.0 BW-HAEN 93:2
Oversættelseshndbogen / [edit.] Viggo
Hjørnager Pedersen ; Niels Krogh-Hansen. s.l. : Munksgaard, 1994. - 447 p. (Munksgaards Sprogserie ; 1994:1). ISBN 87-16-11172-9
RUCA : L 803.98 M-B 40.758
Real Academia Española [Madrid]. Diccionario escolar / Real Academia Española
[Madrid]. - 2e ed. - Madrid : Espasa, 1997. 1215 p. - ISBN 84-239-9420-1
RUCA : L 806.0-32 B 26
Romera Castillo, José. - Manual de estilo / José
Romera Castillo ; Miguel Ángel Pérez Priego ;
Vidal Lamı́quez ; et al. - 2e ed. - Madrid :
Universidad Nacional de Educación a
Distancia, 1996. - 179 p. ISBN 84-362-3214-3
UFSIA : ROM 806.0 H 2 ROME 96
Routledge Spanish technical dictionary :
English-Spanish = Routledge diccionario
técnico inglés : inglés-español / [edit.] Martin
Barr ; Justine Bird ; Lisa Carden ; et al. London : Routledge, 1997. - 848 p. ISBN 0-415-11273-7
RUCA : L 62 B-ESP 20:2
Routledge Spanish technical dictionary :
Spanish-English = Routledge diccionario
técnico inglés : español-inglés / [edit.] Martin
Barr ; Justine Bird ; Lisa Carden ; et al. London : Routledge, 1997. - 846 p. ISBN 0-415-11272-9
RUCA : L 62 B-ESP 20:1
Universidad Nacional de Buenos Aires.
Facultad de Filosofı́a y Letras. - El habla
culta de la ciudad de Buenos Aires : materiales
para su estudio / Universidad Nacional de
Buenos Aires. Facultad de Filosofı́a y Letras. Buenos Aires : Universidad Nacional de
Buenos Aires, 1987. - 2 v. ISBN 950-29-0020-0
UFSIA : ROM 806.0 H 0 HABL 87
Bezit: 1–2
806.9: Portugese taalkunde
Bossier, Willem. - Os sufixos verbalizadores
complexos no léxico português moderno /
Willem Bossier. - Antuérpia, 1998. - 333 p. (Linguistica Antverpiensia : series maior ; 3)
8
Lijst T: Taal- en letterkunde
UIA : GER 806.9 H 3 BOSS 98
*RUCA : L 806.90 M-B 40.430
*RUCA : L-MAG 806.90 M-B 40.430
*UFSIA : MAG-B 38992
807: Grieks-Latijnse taalkunde
Babiniotis, G. - Elliniki glossa : engiridio
didaskalias tis ellinikis glossas os defteris
(xenis) glossas / G. Babiniotis. - 7e ed. Athina : Idryma Meleton Lambraki, 1995. 455 p. - (Ekpedeftikon ekdoseon ; 1997:1). ISBN 960-370-048-7
RUCA : L 807.74 M-B 40.565
Chartae latinae antiquiores : facsimile-edition of
the Latin charters prior to the ninth century /
[edit.] Albert Bruckner ; et al. Dietikon-Zürich : Graf, 1954-. ISBN 3-85951-156-4
SBA : K 165104
Bezit: 1–48; 50–51
”Ettore Majorana” Centre for Scientific
Culture [Erice]. Colloque international
[1994]. - Les manuscrits des lexiques et
glossaires de l’antiquité tardive à la fin du
moyen âge : actes du Colloque international
organisé par le ”Ettore Majorana Centre for
Scientific Culture” (Erice, 23-30 septembre
1994) / [edit.] Jacqueline Hamesse ; ”Ettore
Majorana” Centre for Scientific Culture
[Erice]. Colloque international [1994]. Louvain-la-Neuve : Fidem, 1996. - 723 p. (Textes et études du moyen âge ; 4). ISBN 0-2150-0402-7
UFSIA : RG 1060 F 17
Firmin Le Ver, -. - Dictionarius = Dictionnaire
latin-français / Firmin Le Ver. - Turnholti :
Brepols, 1994. - 540 p. - (Lexica Latina medii
aevi = Nouveau recueil des lexiques
latin-français du moyen âge ; 1). ISBN 2-503-50373-x
UFSIA : RG-S 274:1
Media Latinitas : a collection of essays to mark
the occasion of the retirement of L.J. Engels /
[edit.] R.I.A. Nip ; H. van Dijk ; E.M.C. van
Houts ; et al. - Turnhout : Brepols, 1996. 408 p. : ill. - (Instrumenta patristica ; 28). ISBN 2-503-50478-7
UFSIA : RG-S 47:28
Triandaphyllidis, Manolis A. - Concise modern
greek grammar / Manolis A. Triandaphyllidis. Thessaloniki : Aristotle University of
Thessaloniki, Institute of Modern Greek
Studies, 1997. - 262 p. - ISBN 960-231-083-9
RUCA : L 807.74 M-B 40.594
Université catholique de Louvain.
CETEDOC. - Thesaurus Hildegardis
Bingensis : series A : formae / Université
catholique de Louvain. CETEDOC. Turnhout : Brepols, 1998-. - microfiches. (Corpus christianorum : thesaurus Patrum
Latinorum ; 1998:1). - ISBN 2-503-50714-X
UFSIA : Klass
Bezit: 1
Vocabulary of teaching and research between
Middle Ages and Renaissance : proceedings of
the colloquium, London, Warburg Institute,
11-12 March 1994 / [edit.] Olga Weijers. Turnhout : Brepols, 1995. - 254 p. - (Etudes sur
le vocabulaire intellectuel du moyen âge ; 8). ISBN 2-503-37008-X
UFSIA : RG-S 271:8
*UFSIA : MAG-B 32942
Lijst T: Taal- en letterkunde
april 1998
809.1: Indo-Europese
taalkunde
Birken-Silverman, Gabriele. - Sprachkontakt
Italienisch - Albanisch in Kalabrien : die
italienischen Lehnwörter in den
kalabroalbanischen Mundarten des Cratitals :
Handwerks-, Land- und
Hauswirtschaftsterminologie / Gabriele
Birken-Silverman. - Frankfurt am Main : Lang,
1997. - 3 v. - ISBN 3-631-31540-6
UFSIA : ROM 805.0 H 0 BIRK 97
Bezit: 1–3
Glöckner, Herbert. - Himmelsrichtung Himmelsgewölbe : Versuch einer
indogermanischen Einordnung / Herbert
Glöckner. - Walddorfhäslach : Glöckner,
1979. - 344 p.
RUCA : L-MAG 809.1 M-B 27.343
Lockwood, William B. - Indogermanische
Sprachwissenschaft : eine
historisch-vergleichende Untersuchung /
William B. Lockwood. - Tübingen : Narr,
1982. - 202 p. - (Tübinger Beiträge zur
Linguistik ; 161). - ISBN 3-87808-161-8
RUCA : L-MAG 809.1 M-B 28.685
*UIA : GER 809.1 H 7 LOCK 82
Porzig, Walter. - Die Gliederung des
indogermanischen Sprachgebiets / Walter
Porzig. - 2e dr. - Heidelberg, 1974. - 251 p. ISBN 3-533-02386-9
RUCA : L-MAG 809.1 M-B 26.520
*UIA : GER 809.1 G-PORZ 74
Schmalstieg, William R. - Indo-European
linguistics : a new synthesis / William R.
Schmalstieg. - University Park, Pa : The
Pennsylvania State University Press, 1980. 210 p. - ISBN 0-271-00240-9
RUCA : L-MAG 809.1 M-B 27.905
*UIA : GER 809.1 G-SCHM 80
Sergent, Bernard. - Les Indo-Européens :
histoire, langues, mythes / Bernard Sergent. Paris : Payot, 1996. - 536 p. - (Bibliothèque
scientifique Payot ; 1996:1). ISBN 2-228-88956-3
RUCA : L 93 M-B 40.576
809.2: Overige taalkunden
Giridhar, P.P. - A case grammar of Kannada /
P.P. Giridhar. - Mysore : Central Institute of
Indian Languages, 1992. - 231 p. - (CIIL
doctoral dissertation series ; 8)
UIA : GER 809.5 M-KAN-GIRI 92
Halemane, Lingadevaru. - An intensive course
in Kannada / Lingadevaru Halemane ; M.N.
Leelavathi. - Mysore : Central Institute of
Indian Languages, 1995. - 692 p. - (CIIL
intensive course series ; 6). ISBN 81-7342-031-9
UIA : GER 809.5 M-KAN-HALE 95
Nadaraja Pillai, N. - A syntactic study of Tamil
verbs / N. Nadaraja Pillai. - Mysore : Central
Institute of Indian Languages, 1992. - 278 p. (CIIL doctoral dissertation series ; 3)
UIA : GER 809.5 M-TAM-NADA 92
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Rajaram, S. - An intensive course in Tamil :
dialogues, drills, exercises, vocabulary,
grammar and word index / S. Rajaram. Mysore : Central Institute of Indian
Languages, 1987. - 843 p. - (CIIL intensive
course series ; 2)
UIA : GER 809.5 M-TAM-RAJA 87
Syamala Kumari, B. - An intensive course in
Malayalam / B. Syamala Kumari. - Mysore :
Central Institute of Indian Languages, 1996. 903 p. - (CIIL intensive course series ; 4)
UIA : GER 809.5 M-MAL-SYAM 96
Syamala Kumari, B. - An intermediate course in
Malayalam / B. Syamala Kumari. - Mysore :
Central Institute of Indian Languages, 1985. 162 p. - (CIIL intermediate course series ; 1)
UIA : GER 809.5 M-MAL-SYAM 85
82: Literatuur en
literatuurwetenschap (algemeen
en hulpwetenschappen)
Abeele, van den, Baudouin. - La littérature
cynégétique / Baudouin van den Abeele. Turnhout : Brepols, 1996. - 89 p. - (Typologie
des sources du moyen âge occidental ; 75). ISBN 2-503-36000-9
UFSIA : RG 1070 F 6:75
*SBA : 591019
*UFSIA : Hist F-II:1:75
L’amour de l’autre langue / [edit.] Éliane
Formentelli. - Paris : UFR, 1997. - 173 p. (Textuel : cahiers de recherches ; 32)
UFSIA : ROM 84 E-TEXT:32
*UIA : GER 840 F-TEXT:32
Autopsies du roman policier / [edit.] Uri
Eisenzweig. - Paris : Union générale
d’éditions, 1983. - 305 p. - (Collection 10/18 ;
1590). - ISBN 2264005572
UFSIA : MAG-A 10782
*UIA : GER 82.091 H 6 EISE 83
Behler, Ernst. - Ironie et modernité / Ernst
Behler. - Paris : Presses universitaires de
France, 1997. - 389 p. - (Collection littératures
européennes ; 1997:1). - ISBN 2-13-048132-9
UFSIA : ROM 82.003 G-BEHL 97
Berthelot, Francis. - Le corps du héros : pour
une sémiotique de l’incarnation romanesque /
Francis Berthelot. - Paris : Nathan, 1997. 192 p. - (Le texte à l’oeuvre ; 1997:2). ISBN 2-09-190819-3
UFSIA : ROM 82.003 G-BERT 97
Boudon, Pierre. - Une interface discursive :
l’ironie / Pierre Boudon. - Limoges : Pulim,
1997. - 43 p. - (Nouveaux actes sémiotiques ;
49). - ISBN 2-84287-075-1
UIA : GER 003 F-NAS:49
UFSIA : MAG-T 44:49
Brooks, Peter. - The melodramatic imagination :
Balzac, Henry James, melodrama, and the
mode of excess / Peter Brooks. - New Haven,
Conn. : Yale University Press, 1976. - 235 p. ISBN 0300020015
UFSIA : MAG-B 39499
*UIA : GER 82.091 N-BALZ-BROO 76
Brugman, Johannes. - Brugman vertaald : een
zeventiende-eeuwse vertaling van Brugmans
Vita alme virginis Liidwine uitgegeven en
onderzocht / Johannes Brugman ; Martin
Damen. - Leiden, 1996. - 139 p.
9
Lijst T: Taal- en letterkunde
UFSIA : RG 2100 A 22
Buitengewoon. - Schelle
SBA : 603771
Bezit: 1(1998)–
Capelleveen, van, Jan J. - Het Woord gaat zijn
weg : een geschiedenis van bijbelvertalen en
van de invloed van bijbelvertalingen op de
samenleving / Jan J. van Capelleveen. Haarlem : Nederlands Bijbelgenootschap,
1996. - 362 p. - ISBN 90-6126-916-4
UFSIA : RG 2138 A 25
Center for Medieval and Early Renaissance
Studies. Annual Conference [22: 1988:
Binghamton, N.Y.]. - Oral tradition in the
Middle Ages / [edit.] W.F.H. Nicolaisen ;
Center for Medieval and Early Renaissance
Studies. Annual Conference [22: 1988:
Binghamton, N.Y.]. - Binghamton, N.Y. : State
University of New York, 1995. - 231 p. : p. (Medieval and Renaissance texts and studies ;
112). - ISBN 0-86698-165-9
UFSIA : MAG-B 39703
Chamoiseau, Patrick. - Écrire en pays dominé /
Patrick Chamoiseau. - Paris : Gallimard,
1997. - 316 p. - ISBN 2-07-074094-3
UFSIA : ROM 840.8 H 6 CHAM 97
Collot, Michel. - La matière-émotion / Michel
Collot. - Paris : Presses universitaires de
France, 1997. - 334 p. - (Écriture ; 1997:2). ISBN 2-13-048650-9
UFSIA : ROM 82.091 H 6 COLL 97
*UIA : GER 82.091 H 6 COLL 97
Contemporary literary criticism / [edit.] Daniel
G. Marowski ; et al. - Detroit, Mich. : Gale,
1973-. - ISBN 0810344114
SBA : C 248825
Bezit: 1–104; Annual cumulative index for 1988–1998
tt ”266bis”;;; /tt
<>
< >
*UIA : GER 82 BB-CLC 86
Bezit: 37–104
Cowling, David. - Building the text : architecture
as metaphor in late medieval and early modern
France / David Cowling. - Oxford : Clarendon
Press, 1998. - 245 p. : ill. - (Oxford modern
languages and literature monographs ;
1998:1). - ISBN 0-19-815959-5
UIA : GER 82.091 H 6 COWL 98
Duhamel, Roland. - [Overdrukken] / Roland
Duhamel. - 1967UFSIA : MAG-H 192
Bezit: –
Das Fischer Lexikon Literatur / [edit.] Ulfert
Ricklefs. - Frankfurt am Main : Fischer, 1997. 3 v. - (Fischer Taschenbücher ; 4565-4567)
UIA : GER 82 BB-RICK 97
Bezit: 1–3
Hatim, Basil. - The translator as communicator /
Basil Hatim ; Ian Mason. - London :
Routledge, 1997. - 244 p. ISBN 0-415-11737-2
RUCA : L 800.3 M-B 40.567
Hennig, Jean-Luc. - Apologie du plagiat /
Jean-Luc Hennig. - Paris : Gallimard, 1997. 141 p. - (L’infini ; 1997:1). ISBN 2-07-075088-4
UIA : GER 82 H 0 HENN 97
Lijst T: Taal- en letterkunde
april 1998
Hölderlin und die Moderne : eine
Bestandsaufnahme / [edit.] Gerhard Kurz ;
Valérie Lawitschka ; Jürgen Wertheimer ;
[medew.] Ulrich Gaier ; et al. - Tübingen :
Attempto, 1995. - 327 p. - (Attempto Studium
generale ; 1995:1). - ISBN 3-89308-224-7
UIA : GER 830 N-HOEL-KURZ 95
UFSIA : Germ
Houel, Annik. - Le roman d’amour et sa
lectrice : une si longue passion : l’exemple
Harlequin / Annik Houel. - Paris : Harmattan,
1997. - 158 p. - (Bibliothèque du féminisme ;
1997:1). - ISBN 2-7384-5186-1
UFSIA : ROM 82.095 G-HOUE 97
Leibfried, Erwin. - Fabel / Erwin Leibfried. - 4e
ed. - Stuttgart : Metzler, 1982. - 112 p. (Sammlung Metzler ; 66). ISBN 3-476-14066-0
UFSIA : MAG-A 10699
Les lumières, de l’Occident à l’Orient,
1720-1778 / [edit.] Jean-Claude Polet. - Paris :
De Boeck Université, 1997. - 1016 p. (Patrimoine littéraire européen ; 9). ISBN 2-8041-2594-7
UFSIA : ROM 82 A-POLE 92:9
*RUCA : L 82 M-B 37.735:9
*UFSIA : LZ 82 A-POLE 92:9
Manuscripten branden niet : censuur in de
twintigste eeuw / [edit.] Lies Janssen ; Willem
van Toorn. - Amsterdam : Balie, 1997. 119 p. : ill. - ISBN 90-6617-198-7
SBA : 603622
Milner, Max. - Freud et l’interprétation de la
littérature / Max Milner. - 2e ed. - Paris :
Sedes, 1997. - 215 p. - ISBN 2-7181-9191-0
UFSIA : ROM 82.093 N-FREU-MILN 97
Een Oosterse huivering : spannende en
griezelige verhalen / [edit.] Janwillem van de
Wetering. - Amsterdam : Loeb, 1980. - 218 p.
SBA : C 263208
Oversættelseshndbogen / [edit.] Viggo
Hjørnager Pedersen ; Niels Krogh-Hansen. s.l. : Munksgaard, 1994. - 447 p. (Munksgaards Sprogserie ; 1994:1). ISBN 87-16-11172-9
RUCA : L 803.98 M-B 40.758
Poetry criticism : excerpts from criticism of the
works of the most significant and widely
studied poets of world literature / [edit.] Robyn
V. Young ; et al. - Detroit : Gale, 1991SBA : 555059
Bezit: 1–11; 13–19
rek 86b
Pouvoir de l’infime : variations sur le détail :
pour Raymond Mahieu / [edit.] Luc Rasson ;
Franc Schuerewegen. - Saint-Denis : Presses
universitaires de Vincennes, 1997. - 280 p. (Culture et société ; 1997:1). ISBN 2-84292-029-5
UFSIA : ROM 840 H 0 RASS 97
Reuter, Yves. - L’analyse du récit / Yves Reuter. Paris : Dunod, 1997. - 120 p. - (Les topos :
lettres ; 1997:1). - ISBN 2-10-003532-0
UFSIA : ROM 82 H 0 REUT 97
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Sinn im Unsinn : über Unsinnsdichtung vom
Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert /
[edit.] Theo Stemmler ; Stefan Horlacher ;
Universität Mannheim. Forschungsstelle für
Europäische Lyrik des Mittelalters.
Kolloquium [9: 1997: Mannheim]. Tübingen : Narr, 1997. - 162 p. ISBN 3-8233-4154-5
UIA : GER 82.091 H 1 STEM 97
Springer, Claudia. - Electronic eros : bodies and
desire in the postindustrial age / Claudia
Springer. - London : Athlone, 1996. - 182 p. :
ill. - ISBN 0-485-30078-8
UIA : GER 82.091 H 6 SPRI 96
Thüsen, von der, Joachim. - Het verlangen naar
huivering : over het sublieme, het wrede en het
unheimliche, essays / Joachim von der
Thüsen. - Amsterdam : Querido, 1997. 131 p. : ill. - ISBN 90-214-8419-6
UFSIA : Filo
*SBA : 600407
Tiessen, Paul. - Joyce/Lowry : critical
perspectives / [edit.] Patrick McCarthy ; Paul
Tiessen. - Lexington, Ky : Kentucky University
Press, 1997. - 206 p. - ISBN 0-8131-2002-0
UFSIA : Germ
Toelle, Heidi. - Explorations sémiotiques de
l’univers poétique de Milosz : La brume ;
Retour / Heidi Toelle. - Limoges : Pulim,
1997. - 50 p. - (Nouveaux actes sémiotiques ;
50-51). - ISBN 2-84287-076-X
UIA : GER 003 F-NAS:50-51
UFSIA : MAG-T 44:50-51
Twentieth-century literary criticism /
[edit.] Dennis Poupard ; et al. - Detroit,
1978-. - Met: Annual cumulative title index. ISBN 0-8103-2410-5
SBA : C 256136
Bezit: 1–73; Annual cumulative title index
tt ”267bis”;;; /tt
<>
< >
Über die Lehr- und Lernbarkeit von Literatur /
[edit.] Christian Ide Hintze ; Dagmar Travner. Wien : Passagen Verlag, 1993. - 215 p. (Passagen Literatur ; 1993:1). ISBN 3-85165-048-4
UFSIA : MAG-B 39554
Veelstemmig akkoord : naar een nieuwe
literatuurgeschiedenis : verslag studiedag
literatuurgeschiedenis Den Haag, 17 januari
1997 / [edit.] H. Bekkering ; A.J. Gelderblom. Den Haag : SDU, 1997. - 122 p. - (Voorzetten ;
52). - ISBN 90-12-08501-2
UIA : GER 803.9 F-VOOR:52
*SBA : 600629
*UFSIA : LZ 803.9 F 1:52
82.8: Germaanse letterkunde
Boëthius, Gunilla. - De skeletmachine / Gunilla
Boëthius ; [vert.] Lisette Keustermans. Antwerpen : Houtekiet, 1998. - 130 p. ISBN 90-5240-439-9
SBA : D 603676
Henrikson, Alf. - Ask Ygdrasil : livets træ : en
gammel guddommelig historie genfortalt fra
svensk af frank jæger / Alf Henrikson ;
[ill.] Edward Lindahl. - s.l. : Sesam, 1996. 128 p. : ill. - ISBN 87-7801-650-9
RUCA : L 839.5 M-B 40.756
10
Lijst T: Taal- en letterkunde
Jacobsen, Jens Peter. - Niels Lyhne / Jens Peter
Jacobsen ; [vert.] Henri van Booven. Antwerpen : Kompas, 1943. - 269 p. - (De
feniks ; 10:5)
UFSIA : MAG-A 10734
*SBA : C 69327:10,5
Jørgensen, A.D. - 40 fortællinger af fædrelandets
historie / A.D. Jørgensen. - 2e ed. - s.l. :
Sesam, 1997. - 374 p. - ISBN 87-7801-786-6
RUCA : L 839.8 M-B 40.600
Kløvedal Reich, Ebbe. - Kong skildpadde / Ebbe
Kløvedal Reich. - 2e ed. - s.l. : Vindrose,
1988. - 235 p. - (Vindrose paperbacks ;
1988:1). - ISBN 87-7456-295-9
RUCA : L 839.8 M-B 40.595
Logghe, Koenraad. - Dr. Jan de Vries :
Nederlands bekendste germanist en
volkskundige / Koenraad Logghe. - Wijnegem :
Deltapers, 1996. - 32 p. - (Tekos-reeks ; 4). ISBN 90-71455-07-6
UFSIA : MAG-B 39576
*SBA : 601629
Olrik, Axel. - Danske heltesagn / Axel Olrik ;
[ill.] Lorenz Frølich. - s.l. : Sesam, 1996. 113 p. : ill. - ISBN 87-7801-547-2
RUCA : L 839.8 M-B 40.598
Reuter, Bjarne. - Mig og Albinoni / Bjarne
Reuter. - 3e ed. - s.l. : Gyldendals Tranebøger,
1991. - 132 p. - (Gyldendals tranebøger ;
1991:1). - ISBN 87-00-06382-7
RUCA : L 839.8 M-B 40.596
Smge, Kim. - Sub Rosa : achter het behang
schuilt de waarheid / Kim Smge. - Antwerpen :
Manteau, 1997. - 265 p. - ISBN 90-223-1465-0
SBA : D 603687
820: Engelse letterkunde
Austen, Jane. - Emma / Jane Austen ;
[medew.] Sophie Thompson. - St.Paul, Minn. :
Highbridge, 1996. - 2 audiocassettes. (Highbridge classics ; 1996:1). ISBN 1-56511-170-2
UFSIA : MAG-A 10671
Bezit: 1–2
april 1998
UFSIA : MAG-A 10786
*SBA : A 104110
*SBA : A 116050
Diehl, Huston. - Staging reform, reforming the
stage : protestantism and popular theater in
early modern England / Huston Diehl. - Ithaca,
N.Y. : Cornell University Press. - 238 p. ISBN 0-8014-3303-7
UFSIA : RD 3 DIEH-STAG
Doyle, Arthur Conan. - Les fées sont parmi
nous / Arthur Conan Doyle ; [vert.] Sylvie
Marion. - Paris : Lattès, 1997. - 212 p. : ill. ISBN 2-7096-1817-6
UIA : GER 820 P-DOYL 97
Grossmith, George. - The diary of a nobody /
George Grossmith ; Weedon Grossmith. London : Penguin, 1995. - 233 p. : ill. (Penguin popular classics ; 1995:3). ISBN 0-14-062157-1
SBA : 603811
Hope, Anthony. - The prisoner of Zenda /
Anthony Hope. - London : Penguin, 1994. 140 p. - (Penguin popular classics ; 1994:4). ISBN 0-14-062131-8
SBA : 603814
*UFSIA : MAG 305.6.5
Kingsley, Charles. - The water babies / Charles
Kingsley. - London : Penguin, 1995. - 330 p. :
ill. - (Penguin popular classics ; 1995:6). ISBN 0-14-062146-6
SBA : 603815
Kipling, Rudyard. - Captains Courageous /
Rudyard Kipling. - London : Penguin, 1995. 173 p. - (Penguin popular classics ; 1995:5). ISBN 0-14-062188-1
SBA : 603813
Lear, Edward. - Selected letters / Edward Lear ;
[edit.] Vivien Noakes. - Oxford : Clarendon,
1988. - 325 p. : ill. - ISBN 0-19-818601-0
SBA : 603649
Maanen, van, Willem. - Maarten Maartens :
poet and novelist / Willem van Maanen. Groningen : Noordhoff, 1928. - 168 p. : ill.
UFSIA : MAG-B 39705
*SBA : A 12962
<tt>”zie: 9696”</tt>
Burnett, Mark Thornton. - Masters and
servants in English Renaissance drama and
culture : authority and obediance / Mark
Thornton Burnett. - Houndmills : Macmillan,
1997. - 225 p. - (Early modern literature in
history ; 1997:1). - ISBN 0-333-69457-0
UFSIA : RD 3 BURN-MAST
Cazamian, Louis. - L’humour de Shakespeare /
Louis Cazamian. - Paris : Aubier, 1945. 233 p. - (L’histoire littéraire ; 1945:1)
UFSIA : MAG-A 10805
*SBA : A 117340
*UIA : BC - A 972
Clark, Alan. - Dictionary of British comic
artists, writers and editors / Alan Clark. London : British Library, 1998. - 196 p. : ill. ISBN 0-7123-4521-3
SBA : 603584
Deane, Seamus. - Reading in the dark / Seamus
Deane. - London : Vintage, 1997. - 232 p. ISBN 0-099-74441-4
UIA : GER 820 P-DEAN 97
Demblon, Célestin. - L’auteur d’Hamlet et son
monde / Célestin Demblon. - Paris : Librairie
des Bibliophiles Parisiens, 1914. - 416 p. : ill.
MacLaverty, Bernard. - Grace notes / Bernard
MacLaverty. - London : Cape, 1997. - 276 p. ISBN 0-224-04429-X
UIA : GER 820 P-MCLA 97
Metz, George Harold. - Shakespeare’s earliest
tragedy : studies in Titus Andronicus / George
Harold Metz. - Madison, N.J. : Fairleigh
Dickinson University Press, 1996. - 309 p. ISBN 0-8386-3653-5
UFSIA : RD 4 SHAK-METZ
Modern Irish poetry : an anthology /
[edit.] Patrick Crotty. - Belfast : Blackstaff
Press, 1995. - 436 p. - ISBN 0-85640-561-2
UIA : GER 820 P-ANT 95
Naipaul, V.S. - Mr. Stone en het
riddergenootschap / V.S. Naipaul ;
[vert.] Harry Pallemans. - Amsterdam : Atlas,
1993. - 141 p. - ISBN 90-254-0145-7
SBA : 603837
Neill, Michael. - Issues of death : mortality and
identity in English Renaissance tragedy /
Michael Neill. - Oxford : Clarendon, 1997. 404 p. : ill. - ISBN 0-19-818386-0
Lijst T: Taal- en letterkunde
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
UFSIA : RD 3 NEIL-ISSU
Nesbit, Edith. - The railway children / Edith
Nesbit. - London : Penguin, 1995. - 211 p. (Penguin popular classics ; 1995:2). ISBN 0-14-062162-8
SBA : 603810
Norfolk, Lawrence. - The pope’s rhinoceros /
Lawrence Norfolk. - London : Minerva,
1997. - 753 p. - ISBN 0-7493-9874-4
UIA : GER 820 P-NORF 97
Pears, Iain. - Het goud van de waarheid / Iain
Pears. - Antwerpen : Manteau, 1997. - 720 p. ISBN 90-223-1467-7
SBA : D 603695
Roberts, Michèle. - Impossible saints / Michèle
Roberts. - London : Little Brown. - 308 p. ISBN 0-316-63957-5
UFSIA : SG-E-V 2.8/ROB.1
Rubik, Margarete. - Early women dramatists,
1550-1800 / Margarete Rubik. - Houndmills :
MacMillan, 1998. - 225 p. - (English
dramatists ; 1998:1). - ISBN 0-333-63025-4
UFSIA : RD 3 RUBI-EARL
Samuel Beckett / [edit.] Tom Bishop ; Raymond
Federman. - Paris : Fayard, 1997. - 366 p. (L’Herne ; 31). - ISBN 2-213-60002-3
UFSIA : ROM 840 N-BECK-BISH 97
Simmons, James. - Mainstream / James
Simmons. - Galway : Salmon, 1995. - 134 p. ISBN 1-897648-27-8
UIA : GER 820 P-SIMM 95
Steiner, George. - Errata : een leven in
onderzoek : autobiografie / George Steiner ;
[vert.] René Kurpershoek. - Amsterdam :
Meulenhoff, 1997. - 205 p. - (Meulenhoff
editie ; 1647). - ISBN 90-290-5560-X
SBA : 603518
Trollope, Anthony. - Doctor Thorne / Anthony
Trollope. - London : Penguin, 1994. - 510 p. (Penguin popular classics ; 1994:2). ISBN 0-14-062136-9
SBA : 603801
Trollope, Anthony. - Framley parsonage /
Anthony Trollope. - London : Penguin, 1994. 492 p. - (Penguin popular classics ; 1994:3). ISBN 0-14-062107-5
SBA : 603802
Trollope, Anthony. - The small house at
Allington / Anthony Trollope. - London :
Penguin, 1995. - 611 p. - (Penguin popular
classics ; 1995:4). - ISBN 0-14-062177-6
SBA : 603812
Wells, Herbert George. - La guerre des mondes /
Herbert George Wells ; [vert.] H.D. Davray. 22e ed. - Paris : Mercure de France, 1918. 324 p. - (Collection d’auteurs étrangers ;
1918:3)
SBA : C 36671:[15]
820.73: Amerikaanse
letterkunde
Balanchine, George. - Histoire de mes ballets /
George Balanchine ; [vert.] Patrick
Thévenon. - Paris : Fayard, 1969. - 321 p. : ill.
SBA : 603668
11
Lijst T: Taal- en letterkunde
Bryant, Jerry H. - Victims and heroes : racial
violence in the African American novel / Jerry
H. Bryant. - Amherst, Mass. : University of
Massachusetts Press, 1997. - 374 p. ISBN 1-55849-0957
UIA : GER 820.73 H 3 BRYA 97
James, Henry. - The Aspern papers / Henry
James. - London : Penguin, 1994. - 137 p. (Penguin popular classics ; 1994:1). ISBN 0-14-062097-4
SBA : 603800
april 1998
Arntzen, Helmut. - Unsinn und Sinn der
Germanistik / Helmut Arntzen. - Weinheim :
Beltz Athenäum, 1996. - 150 p. - (Beltz
Atnenäum Studienbücher :
Literaturwissenschaft ; 1996:1). ISBN 3-89547-097-X
UFSIA : Germ
Artmann, H.C. - Gesammelte Prosa / H.C.
Artmann ; [edit.] Klaus Reichert. - Salzburg :
Residenz, 1997. - 4 v. - ISBN 3-7017-1094-5
UFSIA : Germ
Bezit: 1–4
820.85: Middeleeuwse Engelse
letterkunde
Coleman, Joyce. - Public reading and the
reading public in late medieval England and
France / Joyce Coleman. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1996. - 250 p. (Cambridge studies in medieval literature ;
26). - ISBN 0-521-55391-1
UFSIA : RG 2104 B 11
*SBA : 599823
Women and literature in Britain, 1150-1500 /
[edit.] Carol M. Meale. - 2e ed. - Cambridge :
Cambridge University Press, 1996. - 236 p. (Cambridge studies in medieval literature ;
17). - ISBN 0-521-57620-2
UFSIA : RG 2131 E 1
830: Duitse letterkunde
”Abgelegte Zeit”? Österreichische Literatur der
fünfziger Jahre : Beiträge zum 9.
Polnisch-Österreichischen
Germanistenkolloquium Lódz, 1990 /
[edit.] Hubert Lengauer. - Wien : Zirkular,
1992. - 217 p. - (Zirkular : Sondernummer ;
28). - ISBN 3-900467-28-5
UFSIA : MAG-B 39558
Aebli, Kurt. - Frederik : Erzählung / Kurt
Aebli. - Frankfurt am Main : Suhrkamp,
1997. - 108 p. - ISBN 3-518-40848-8
UFSIA : MAG-B 39543
*UIA : GER 830 P-AEBL 97
”[...] Als hätte die Erde ein wenig die Lippen
geöffnet [..]” : Topoi der Heimat und
Identität / [edit.] Peter Plener ; Péter Zalán. Budapest : Germanistischer Institut, 1997. 261 p. : ill. - (Budapester Beiträge zur
Germanistik ; 31). - ISBN 963-463-136-3
UFSIA : MAG-B 39559
Antonius preekt voor de vissen / [vert.] Bertus
Aafjes ; [ill.] Jonas Hemelsoet. - Oostakker :
Prentenier, 1997. - ill.
SBA : 603769
Arbeitsgemeinschaft für Germanistische
Edition. Internationale Fachtagung [1994:
Weimar]. - Edition von autobiographischen
Schriften und Zeugnissen zur Biographie /
[edit.] Jochen Golz ; Arbeitsgemeinschaft für
Germanistische Edition. Internationale
Fachtagung [1994: Weimar]. - Tübingen :
Niemeyer, 1995. - 362 p. - (Beihefte zu Editio ;
7). - ISBN 3-484-29507-4
UIA : GER 830 H 4 GOLZ 95
Lijst T: Taal- en letterkunde
Beeler, Jürg. - Blues für Nichtschwimmer :
Roman / Jürg Beeler. - Innsbruck : Haymon,
1996. - 286 p. - ISBN 3-85218-216-6
UFSIA : MAG-B 39533
*UIA : GER 830 P-BEEL 96
Borchert, Wolfgang. - Allein mit meinem
Schatten und dem Mond : Briefe, Gedichte und
Dokumente / Wolfgang Borchert ;
[edit.] Gordon J.A. Burgess ; Michael
Töteberg ; et al. - Reinbek bei Hamburg :
Rowohlt, 1996. - 320 p. - ISBN 3-499-13983-9
UFSIA : Germ
Brecht, Bertolt. - Briefe / Bertolt Brecht ;
[edit.] Günter Glaeser ; [medew.] Wolfgang
Jeske ; et al. - Berlin : Aufbau, 1998. - 3 v. (Werke : große kommentierte Berliner und
Frankfurter Ausgabe ; 28). ISBN 3-518-40028-2
UFSIA : Germ
Bezit: 1–3
Brenner, Peter J. - Neue deutsche
Literaturgeschichte : vom ”Ackermann” zu
Günter Grass / Peter J. Brenner. - Tübingen :
Niemeyer, 1996. - 379 p. ISBN 3-484-10736-7
UFSIA : Germ
Bruyn, de, Günter. - Vierzig Jahre : ein
Lebensbericht / Günter de Bruyn. - 2e ed. Frankfurt am Main : Fischer, 1996. - 264 p. ISBN 3-10-009626-6
UFSIA : Germ
Burkart, Erika. - Stille fernster Rückruf :
Gedichte / Erika Burkart. - Zürich : Ammann,
1997. - 103 p. - ISBN 3-250-10354-3
UFSIA : MAG-B 39541
*UIA : GER 830 P-BURK 97
Bussmann, Rudolf. - Die Rückseite des Lichts :
Roman / Rudolf Bussmann. - Zürich : Nagel
und Kimche, 1997. - 312 p. ISBN 3-312-00227-3
UFSIA : MAG-A 10678
*UIA : GER 830 P-BUSS 97
Cantieni, Monica. - Hieronymus’ Kinder : eine
Erzählung / Monica Cantieni. - Zürich :
Rotpunktverlag, 1996. - 155 p. ISBN 3-85869-130-5
UFSIA : MAG-B 39545
*UIA : GER 830 P-CANT 96
Dean, Martin R. - Die Ballade von Billie und
Joe : Roman / Martin R. Dean. - München :
Hanser, 1997. - 201 p. - ISBN 3-446-18925-4
UFSIA : MAG-B 39544
*UIA : GER 830 P-DEAN 97
Droste-Hülshoff, von, Annette. - Gedichte zu
Lebzeiten : Dokumentation / Annette von
Droste-Hülshoff ; [edit.] Winfried Theiss. Tübingen : Niemeyer, 1997-. (Historisch-kritische Ausgabe : Werke,
Briefwechsel ; 1:2)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
UIA : GER 830 P-DROS 85
Bezit: 1
Evolution des Geistes : Jena um 1800 : Natur
und Kunst, Philosophie und Wissenschaft im
Spannungsfeld der Geschichte /
[edit.] Friedrich Strack. - Stuttgart :
Klett-Cotta, 1994. - 733 p. - (Deutscher
Idealismus ; 17). - ISBN 3-608-91678-4
UFSIA : Germ
Fliessende Übergänge : historische und
theoretische Studien zu Musik und Literatur /
[edit.] Hans Ester ; [medew.] Etty Mulder. Amsterdam : Atlanta, 1997. - 308 p. : ill. (Duitse kroniek : orgaan voor culturele
betrekkingen met Duitsland ; 47). ISBN 90-420-0308-1
UFSIA : MAG-T 73:47
Die Frauen der Wiener Moderne / [edit.] Lisa
Fischer ; Emil Brix. - München : Oldenbourg,
1997. - 242 p. - ISBN 3-486-56290-8
UIA : GER 830 L-A-FISC 97
Glauser, Friedrich. - Die Fieberkurve :
Wachtmeister Studers neuer Fall : Roman /
Friedrich Glauser ; [edit.] Julian Schütt. Zürich : Limmat, 1995. - 249 p. - (Die
Romane ; 5). - ISBN 3-85791-240-5
UFSIA : MAG-B 39547
*UIA : GER 830 P-GLAU 95
Grimm, Jacob. - Het gespuis / Jacob Grimm ;
Wilhelm Grimm ; [ill.] Carla Grillis. - Zeist :
Christofoor, 1997. - ISBN 90-6238-130-8
HA-LAZ : 830 G-GRIM 1997
Hafner, Gotthilf. - Hermann Hesse : Werk und
Leben / Gotthilf Hafner. - Reinbek bei
Hamburg : Parus, 1947. - 86 p.
UFSIA : MAG-A 10803
Handke, Peter. - Das Spiel vom Fragen : oder,
Die Reise zum sonoren Land / Peter Handke. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. 159 p. - ISBN 3-518-40151-3
UFSIA : Germ
Hartmann, Lukas. - Der Konvoi : Roman /
Lukas Hartmann. - Zürich : Nagel & Kimche,
1997. - 223 p. - ISBN 3-312-00228-1
UFSIA : MAG-A 10687
*UIA : GER 830 P-HART 97
Herzmann, Herbert. - Tradition und
Subversion : das Volksstück und das epische
Theater / Herbert Herzmann. - Tübingen :
Stauffenburg, 1997. - 214 p. - (Stauffenburg
Colloquium ; 41). - ISBN 3-86057-141-9
UIA : GER 830 H 2 HERZ 97
Huonder, Silvio. - Adalina : Roman / Silvio
Huonder. - 4e ed. - Zürich : Arche, 1997. 257 p. - ISBN 3-7160-2226-8
UFSIA : MAG-B 39535
*UIA : GER 830 P-HUON 97
Johansen, Hanna. - Universalgeschichte der
Monogamie : Roman / Hanna Johansen. München : Hanser, 1997. - 434 p. ISBN 3-446-18754-5
UFSIA : MAG-B 39532
*UIA : GER 830 P-JOHA 97
Köhlmeier, Michael. - Kalypso : roman /
Michael Köhlmeier. - München : Piper, 1997. 441 p. - ISBN 3-492-03965-0
UFSIA : MAG-B 39549
12
Lijst T: Taal- en letterkunde
Kommentierungsverfahren und
Kommentarformen / [edit.] Gunter Martens ;
Arbeitsgemeinschaft für Germanistische
Edition. Kolloquium [1992: Hamburg]. Tübingen : Niemeyer, 1993. - 263 p. (Beihefte zu Editio ; 5). - ISBN 3-484-29505-8
UIA : GER 830 H 0 MART 93
”Land und Dorf im Umbruch” : Spiegelungen in
der oberösterreichischen Literatur seit den
60er Jahren : Publikation zur Ausstellung in
der ”Galerie im Stifter-Haus”, 22. September
bis 31. Oktober 1992. - Linz : s.n., 1992. 63 p. - (Literatur im Stifter-Haus ; 2)
UFSIA : MAG-B 39560
Lewis, Gertrud Jaron. - By women, for women,
about women : the sister-books of
fourteenth-century Germany / Gertrud Jaron
Lewis. - Toronto, Ont. : Pontifical Institute of
Mediaeval Studies, 1996. - 329 p. - (Studies
and texts ; 125). - Met: 2 microfiches. ISBN 0-88844-125-8
UFSIA : RG 2131 E 2
Bezit: Basiswerk; 2 microfiches
Mann, Heinrich. - Haltlos / Heinrich Mann ;
[edit.] Peter-Paul Schneider. - Frankfurt am
Main : Fischer, 1995. - 581 p. - (Sämtliche
Erzählungen ; 1). - ISBN 3-10-047810-X
UFSIA : Germ
Mann, Heinrich. - Sämtliche Erzählungen /
Heinrich Mann ; [edit.] Peter-Paul Schneider. Frankfurt am Main : Fischer, 1995UFSIA : Germ
Marc, Franz. - Brieven van het front / Franz
Marc. - Zeist : Vrij Geestesleven, 1987. 140 p. : ill. - (Drempelreeks ; 1987:2). ISBN 90-6038-242-0
SBA : 603809
Mayer, Hans. - Die umerzogene Literatur :
Deutsche Schriftsteller und Bücher,
1945-1967 / Hans Mayer. - Berlin : Siedler,
1988. - 251 p. - ISBN 3-88680-177-2
UFSIA : Germ
Meier, Helen. - Letzte Warnung : Geschichten /
Helen Meier. - Zürich : Ammann, 1996. 252 p. - ISBN 3-250-10308-X
UFSIA : MAG-B 39548
*UIA : GER 830 P-MEIE 96
Menasse, Robert. - Sinnliche Gewissheit :
roman / Robert Menasse. - Suhrkamp :
Frankfurt am Main, 1996. - 328 p. - (Suhrkamp
Taschenbuch ; 2688). - ISBN 3-518-39188-7
UFSIA : MAG-A 10689
Merz, Klaus. - Jakob schläft : eigentlich ein
Roman / Klaus Merz ; [ill.] Heinz Egger. - 3e
ed. - Innsbruck : Haymon, 1997. - 74 p. : ill. ISBN 3-85218-229-8
UFSIA : MAG-B 39546
*UIA : GER 830 P-MERZ 97
Müller, Gerd. - Deutsche Literatur im 19.
Jahrhundert / Gerd Müller. - Bern : Lang,
1990-1997. - 2 v. - (Germanistische
Lehrbuchsammlung ; 38). ISBN 3-261-04154-4
UFSIA : SG-D-IV 3.4.5/MUELL 1.1
Bezit: 1–2
Müller, Heiner. - Wolokolamsker Chaussee 1-5 /
Heiner Müller ; [vert.] Patricia de Martelaere. Brussel : Kaaitheater, 1998. - 56 p. ISBN 90-75175-18-3
SBA : 603624
Lijst T: Taal- en letterkunde
april 1998
Nestroy, Johann. - Briefe / Johann Nestroy ;
[edit.] Walter Obermaier. - Wien : Jugend und
Volk, 1977. - 251 p. - (Sämtliche Werke :
historisch-kritische Ausgabe ; 1977:1). ISBN 3-71416951-2
UFSIA : Germ
Nietzsche, Friedrich. - De kaken van mijn tijd :
aforismen / Friedrich Nietzsche ;
[compil.] Gerd de Ley ; [medew.] Julien
Vandienst. - Best : Damon, 1997. - 112 p. ISBN 90-5573-461-6
SBA : 603613
Nietzsche und Wagner : Stationen einer
epochalen Begegnung / [edit.] Dieter
Borchmeyer ; Jörg Salaquarda. - Frankfurt am
Main : Insel , 1994. - 2 v. ISBN 3-458-16609-2
UFSIA : Germ
Bezit: 1–2
Novalis, -. - Fragments : précédé de, Les
disciples à Saı̈s / Novalis ; [vert.] Maurice
Maeterlinck ; [medew.] Paul Gorceix. - Paris :
Corti, 1992. - 451 p. - (En lisant, en écrivant ;
1992:1). - ISBN 2-7143-0463-X
UIA : GER 830 P-NOVA 92
Perutz, Leo. - Judas van Leonardo : roman / Leo
Perutz ; [vert.] Nelleke van Maaren. Amsterdam : Arbeiderspers, 1993. - 178 p. ISBN 90-295-3389-7
UFSIA : MAG-B 39553
*SBA : 563389
Ray, Jane. - Hans & Grietje / Jane Ray ;
Grimm. - Zeist : Christofoor, 1997. - ... : ill. ISBN 90-6238-621-0
HA-LAZ : 830 G-RAY 1997
Rizy, Helmut. - Schweigegeld / Helmut Rizy ;
[edit.] Richard Pils. - Weitra : Bibliothek der
Provinz, s.a. - 211 p. - (Publication PN ; 1). ISBN 3-85252-163-7
UFSIA : MAG-B 39552
Romantik-Handbuch / [edit.] Helmut Schanze. Stuttgart : Kröner, 1994. - 802 p. ISBN 3-520-83101-5
UFSIA : Germ
Roth-Hunkeler, Theres. - Die zweite Stimme :
Roman / Theres Roth-Hunkeler. - Zürich :
Rotpunktverlag, 1997. - 216 p. ISBN 3-85869-137-2
UFSIA : MAG-B 39542
*UIA : GER 830 P-ROTH 97
Schneider, Thomas F. - Annette von
Droste-Hülshoff, Die Balladen :
Text/Dokumentation / Thomas F. Schneider. Osnabrück : Rasch, 1995. - 438 p. ISBN 3-930595-25-7
UFSIA : Germ
Eine schwierige Heimkehr : österreichische
Literatur im Exil 1938-1945 / [edit.] Johann
Holzner ; Sigurd Paul Scheichl ; Wolfgang
Wiesmüller. - Innsbruck : Institut für
Germanistik, 1991. - 406 p. - (Innsbrucker
Beiträge zur Kulturwissenschaft :
germanistische Reihe ; 40). ISBN 3-85124-130-4
UFSIA : MAG-B 39557
*UIA : GER 820 J 20 HOLZ 91
Thoma, Ludwig. - Erinnerungen ; Leute, die ich
kannte / Ludwig Thoma ; [edit.] Hans
Pörnbacher. - München : Piper, 1996. - 378 p. (Serie Piper ; 2490). - ISBN 3-492-22294-3
UFSIA : Germ
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Trappen, Stefan. - Grimmelshausen und die
menippeische Satire : eine Studie zu den
historischen Voraussetzungen der Prosasatire
im Barock / Stefan Trappen. - Tübingen :
Niemeyer, 1994. - 387 p. - (Studien zur
deutschen Literatur ; 132). ISBN 3-484-18132-X
UFSIA : Germ
Vogt, Walter. - Altern : Tagebuchroman / Walter
Vogt. - Zürich : Nagel & Kimche, 1997. 385 p. - (Romane ; 6) (Werkausgabe ; 8). ISBN 3-312-00170-6
UFSIA : MAG-A 10680
*UIA : GER 830 P-VOGT 92
Voss, Friederike. - Das mittelniederdeutsche
Narrenschiff (Lübeck 1497) und seine
hochdeutschen Vorlagen / Friederike Voss. Köln : Böhlau, 1994. - ISBN 3-412-08494-8
UFSIA : Germ
Voss, Johann Heinrich. - Ausgewählte Werke /
Johann Heinrich Voss ; [edit.] Adrian
Hummel. - Göttingen : Wallstein, 1996. 553 p. - ISBN 3-89244-090-5
UFSIA : Germ
Wagner, Richard. - Ausgewählte Schriften /
Richard Wagner ; [edit.] Esther Drusche. Leipzig : Reclam, 1982. - 383 p. - (Reclams
Universal-Bibliothek ; 957)
UFSIA : MAG-A 10668
*SBA : 591159
Wagner, Richard. - Brieven / Richard Wagner. Leiden : Plantage, 1992. - 2 v. : ill.
SBA : 603831
Bezit: 1–2
Walser, Martin. - Heimatkunde : Aufsätze und
Reden / Martin Walser. - Frankfurt am Main :
Suhrkamp, 1996. - 125 p. - (Edition
Suhrkamp ; 3315). - ISBN 3-518-13315-2
UFSIA : Germ
Weinhold, Angela. - Leo en Lisa gaan
verhuizen / Angela Weinhold. - Antwerpen :
Standaard, 1998. - 29 p. : ill. ISBN 90-410-9077-0
SBA : D 603717
Weinhold, Angela. - Leo en Lisa leren fietsen /
Angela Weinhold. - Antwerpen : Standaard,
1998. - 29 p. : ill. - ISBN 90-410-9078-9
SBA : D 603718
Wendezeiten, Zeitenwenden :
Positionsbestimmungen zur deutschsprachigen
Literatur, 1945-1995 / [edit.] Robert Weninger ;
Brigitte Rossbacher. - Tübingen : Stauffenburg,
1997. - 259 p. - (Studien zur deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur = Studies in contemporary
German literatur ; 7). - ISBN 3-86057-207-5
UIA : GER 830 J 20 WENI 97
Werner, Markus. - Festland : Roman / Markus
Werner. - 4e ed. - Salzburg : Residenz, 1996. 141 p. - ISBN 3-7017-0969-6
UFSIA : MAG-B 39534
Widmer, Urs. - Im Kongo : Roman / Urs
Widmer. - Zürich : Diogenes, 1996. - 214 p. ISBN 3-257-06116-1
UFSIA : MAG-A 10679
*UIA : GER 830 P-WIDM 96
Widmer, Urs. - Top dogs / Urs Widmer ;
[vert.] Geert van Istendael ; [regie] Franz
Marijnen ; Koninklijke Vlaamse Schouwburg
[Brussel]. - Brussel : Koninklijke Vlaamse
Schouwburg, 1997. - 80 p. - (Toneelteksten ;
23). - ISBN 90-75047-22-3
SBA : 603626
13
Lijst T: Taal- en letterkunde
Wilke, Sabine. - Dialektik und Geschlecht :
feministische Schreibpraxis in der
Gegenwartsliteratur / Sabine Wilke. Tübingen : Stauffenburg, 1996. - 192 p. (Studien zur deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur = Studies in contemporary
German literatur ; 3). - ISBN 3-86057-203-2
UIA : GER 830 J 20 WILK 96
Zopfi, Emil. - Kilchenstock : der Bergsturz in
den Köpfen / Emil Zopfi. - 2e ed. - Zürich :
Limmat, 1996. - 335 p. - ISBN 3-85791-275-8
UFSIA : MAG-A 10686
*UIA : GER 830 P-ZOPF 96
839.3: Nederlandse letterkunde
Barnard, Benno. - Door God bij Europa
verwekt / Benno Barnard ; [ill.] Patrick de
Spiegelaere. - Amsterdam : Atlas, 1996. 206 p. : ill. - ISBN 90-254-0984-9
UIA : GER 839.3 P-BARN 96
*SBA : 595016
*UFSIA : MAG-B 34819
Beckman, Thea. - Aus glücklichem Stern / Thea
Beckman ; [vert.] Siegfried Mrotzek. Stuttgart : Urachhaus, 1985. - 412 p. ISBN 3-87838-393-2
RUCA : L-MAG 839.3 M-B 40.763:DEU
Beckman, Thea. - Karen Simonstochter / Thea
Beckman ; [vert.] Siegfried Mrotzek. Stuttgart : Urachhaus, 1986. - 292 p. ISBN 3-87838-468-8
RUCA : L-MAG 839.3 M-B 40.761:DEU
Beckman, Thea. - Mi padre vive en Brasil / Thea
Beckman ; [vert.] Juan Godo Costa ; [ill.] Joan
Andreu Vallvé. - 2e ed. - Barcelona : Galera,
1985. - 134 p. : ill. - (Los grumetes de la
Galera ; 1985:1). - ISBN 84-246-7825-7
RUCA : L-MAG 839.3 M-B 40.762:ESP
Beerten, Els. - Grote kleine broer / Els Beerten ;
[ill.] Gerda Dendooven. - 3e ed. - Leuven :
Davidsfonds, 1994. - 61 p. ISBN 90-6565-608-1
HA-LAZ : 839.3 G-BEER 1994
*AMVC : 187.559
*SBA : 583544
Bek, Willem. - Vleder / Willem Bek. Antwerpen : Standaard, 1998. - 145 p. : ill. (Standaard jeugd ; 1998:1). ISBN 90-02-20660-7
SBA : D 603712
Bel, de, Marc. - Een plekje voor stekje / Marc de
Bel ; Mie Buur. - Antwerpen : Standaard,
1997. - (Groot gelijk ; 1997:3). - Met:
lesmap. - ISBN 90-02-20583-X
HA-LAZ : 839.3 G-BEL 1997
Bezit: basisboek; lesmap
*SBA : D 598904
Bezit: Basiswerk
Belder, de, J.L. - Ship’s diary / J.L. de Belder ;
[vert.] Una O’Dwyer. - Sint-Martens-Latem :
J.L. de Belder Stichting, 1986. - 43 p.
RUCA : L-MAG 839.3 M-B 40.760:ENG
Berkhof, Aster. - Der geplünderte Kontinent :
wohin treibt Afrika? / Aster Berkhof ;
[vert.] Heinz P. Kövari. - Berlin : Universitas,
c.1980. - 286 p.
RUCA : L-MAG 839.3 M-B 40.759:DEU
*AMVC : B 4808an/d
*SBA : 591156
*UFSIA : MAG-B 7429
Lijst T: Taal- en letterkunde
april 1998
Bijlo, Vincent. - Het instituut : roman / Vincent
Bijlo. - Amsterdam : Arbeiderspers, 1998. 136 p. - ISBN 90-295-0778-0
SBA : 603625
Billiet, Daniel. - Vijf vuurstokkies / Daniel
Billiet ; [ill.] Marjolein Pottie. - Mechelen :
Bakermat, 1997. - 33 p. : ill. ISBN 90-5461-131-6
HA-LAZ : 839.3 G-BILL 1997
Blonk, Jaap. - Een verhaal zonder woorden /
Jaap Blonk. - Amsterdam : Buitenkant, 1997. ISBN 90-70386-55-0
SBA : 603857
Boon, Louis Paul. - Greshof en van het Reve :
De avonden : een miskend boek / Louis Paul
Boon. - 2 p. - Handschrift
UIA : BC-C 3709
Boon, Louis Paul. - Succes / Louis Paul Boon. 1 p. - Handschrift
UIA : BC-C 3706
Boontje, -. - Gesprek / Boontje. - 1 p. Handschrift; Boontje donderdag
UIA : BC-C 3710
Boontje, -. - Over oud worden / Boontje. - 1 p. Handschrift; Boontje woensdag 2 juli
UIA : BC-C 3708
Boontje, -. - Pensioen / Boontje. - 1 p. Handschrift; Boontje vrijdag 30 maart
UIA : BC-C 3707
Boontje, -. - Van Gogh aan de Tafelronde /
Boontje. - 2 p. - Handschrift
UIA : BC-C 3705
Boontje, -. - Verdwenen konijnberg / Boontje. 1 p. - Handschrift; Boontje woensdag 25
augustus
UIA : BC-C 3704
Bordewijk, F. - De publieke fotolach / F.
Bordewijk. - Woubrugge : Avalon, 1984. - 4
losse foto’s
SBA : 603558
Boumaâza, Nicole. - Ren of ik schiet / Nicole
Boumaâza. - Antwerpen : Standaard, 1997. 140 p. : ill. - (Tandem ; 1997:3). ISBN 90-02-20659-3
SBA : D 603699
Bremt, van den, Stefaan. - Een vlieg met gouden
vleugels : gedichten / Stefaan van den Bremt. Antwerpen : Manteau, 1997. - 79 p. ISBN 90-223-1460-X
SBA : D 603683
Broeckhoven, Diane. - Het verkeerde keelgat /
Diane Broeckhoven. - Antwerpen : Houtekiet,
1998. - 137 p. - ISBN 90-5240-461-5
SBA : D 603773
Brouwers, Jeroen. - Satans potlood : verhalen
en verhandelingen / Jeroen Brouwers. Zutendaal : Noli me tangere, 1997. - 157 p. :
ill. - (Feuilletons ; 1997:1). ISBN 90-254-2246-2
SBA : 594590:1997
*UFSIA : MAG-B 39307
Camu ... : het jaaroverzicht van Remco Campert
& Jan Mulder. - Amsterdam
SBA : 599137
Bezit: (1996–1997)
*: reeds eerder in de aanwinstenlijsten verschenen
Coninck, De, Herman. - Vingerafdrukken :
Gedichten / Herman De Coninck. Amsterdam : Arbeiderspers, 1997. - 66 p. ISBN 90-295-1160-5
SBA : 603681
*UFSIA : SG-N-V 2.9/DECO.5
Cremer, Jan. - Wolf : het autobiografische
verhaal uit de Hunnen / Jan Crem