SCHAKEL NOVEMBRO 2014.cdr

Commentaren

Transcriptie

SCHAKEL NOVEMBRO 2014.cdr
MEDITATIE
November 2014
De verloren vader
Hij stond midden in de drukke winkelstraat. Een jongetje. Een kleuter nog. De tranen
biggelden over zijn wangen. Tegenover hem: een forse agent. “Zo, kleine man, wat
is er aan de hand? Waarom huil jij zo?” Hakkelend kwam het er uit, met horten en
stoten: Mijn, mijn, mijnheer, hebt u soms een vader zonder een klein jongetje
gezien…?“
Een vader zonder een klein jongetje. Dat kind dacht dus blijkbaar niet aan zichzelf.
Hij zei niet: Mijnheer, ik ben mijn vader kwijt en daarom ben ik zo verdrietig… Hij
dacht aan het verdriet dat zijn vader had!
“Mijnheer, hebt u soms een vader zonder een klein jongetje gezien?”
Ik wilde het graag even met u hebben over verdriet. Dat is er, zoals wij allen weten,
volop. Er wordt wat gehuild! Als God in zijn hemel werkelijk onze tranen in kruiken
bewaart, zoals één van onze Psalmen bezingt, dan moet de hemel zo
langzamerhand toch wel vol staan met kruiken. Grote kruiken, boordevol tranen.
Tranen vanwege het verlies van een geliefde. Tranen vanwege een relatie die
stukliep. Tranen vanwege alle ellende in de wereld. Toch geloof ik dat er weinig
tranen worden gelaten vanwege het verdriet dat wij Gód aandoen! Soms vraag ik mij
af of wij nog wel beseffen dat die mogelijkheid bestaat… Onze hemelse Vader
verdriet aandoen? Kan dat dan? Ja, dat kan zeer zeker!
En nu denk ik natuurlijk direct aan die bekende gelijkenis van Jezus over de verloren
zoon. Overigens zou je dat verhaal ook 'de gelijkenis van de verdrietige vader'
kunnen noemen. Stel je voor, het zal je maar gebeuren: je kind doet net alsof jij
eigenlijk al dood bent, eist het erfdeel op en vertrekt naar een ver gelegen land, om
daar met wijntje en Trijntje zijn (jouw) geld erdoor te jagen… Het zal je kind maar
wezen…
“Mijnheer, hebt u soms een vader zonder een klein jongetje gezien?” Dat kleine
jongetje, dat kon ík wel eens zijn! Die kleine, eigenwijze kleutertjes, konden wij wel
eens wezen… “Ja”, zo beloofden we plechtig, “Ja, Vader, wij zullen dicht bij U
blijven, wij wachten op U.” Dat waren mooie woorden, het was een helder ja-woord
en een ontroerend moment. Kunt u het zich nog herinneren? U trouwde in de kerk. U
deed belijdenis. Uw kind werd gedoopt. “Ja, zei u. “Ja, lieve Vader, ik blijf dicht bij U,
mijn leven lang.” Maar wat is er van terechtgekomen? Wees eens eerlijk. En God,
die onze Vader is…? Bent u nog bij Hem in de buurt? Of is er een grote afstand
gekomen tussen Hem en u, misschien stilletjes weg, zo langzamerhand?
1
“Mijnheer, hebt u misschien een vader zonder een klein jongetje gezien?” Nooit
behoeft een mens zich te schamen voor de tranen die hij huilt om het verdriet van
zijn hemelse Vader. Nooit behoeft een mens zich te schamen de weg te moeten
vragen naar de Vader terug. Wie die weg wijzen kan? Jezus.
Wie Hem gezien heeft, heeft de Vader (weer) gezien!
“Mijn Heer, hebt U soms de Vader zonder zijn kind gezien? Wilt U Hem dan zeggen
dat ik weer gevonden ben?” Reken maar dat ze dan in de hemel huilen! Van
vreugde…
Meditatie van Ds. A.F. Troost
KERKDIENSTEN
Ambtsdragers
Collecten
02-11 Kerk 09.30 Pr. Ilmo
Trevo 09.30 Pr. Jan
Kerk 19.30 Pr. Ilmo
P
H
H
Hendrik/ Eduard AASCA
09-11 Kerk 09.30 Pr. Jan
Trevo 09.30 Pr. Ilmo
Kerk 19.30 Pr. Elton
H
P
P
Rita / Willem v A
Kerk
Dankdienst m.m.v. ABC Mannenkoor - Koffie
15-11 Kerk 09.30 Pr. Ilmo/hol
B Rita / Willem v A
Kerk
Uitleg Zendingswerk Campo Magro (IER Curitiba)
16-11 Kerk 09.30 Pr. Gerson Iurk
P Anke / Karina
C. Magro
Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar – Viering Heilig Avondmaal –
In de avonddienst lezing in het Portugees door Pr. Roberto Verburg
‚Ser Reformado ou Evangélico’
23-11 Kerk 09.30 Pr. Ilmo / Pr. Jan
B Henk / Wim K
Itararé
Kerk 19.30 Pr. Ilmo/Pr. Roberto P
1ste Zondag van Advent
30-11 Kerk 09.30 Pr. Ilmo
Kerk 19.30 Pr. Jan H
P
Janet / Eduard
AASCA
P
Freek/Willem v A
Kerk
de
2 Zondag van Advent
07-12 Kerk 09.30 Pr. Ilmo
Kerk 19.30 Pr. Jan H
2
BLOEMEN
Kerk
02-11
09-11
15-11 e 16-11
23-11
30-11
07-12
Trevo
Fam. Aart Bronkhorst
Fam. Martin Sibma
Fam. William van der Goot
Fam. Bareld Koopman
Fam. Adriaan Kok
Fam. Anton Hoogerheide
Fam. Sinus Pot
Fam. Lucia Xavier
JARIGEN
02-11 Margje Deen
09-11 Wietske Jongsma
03-12 Jan Tange
02-11 Vanessa Becker, Tânia Bronkhorst, Livian Wolters, Marianne Zijlema
09-11 Patrícia v.d. Pol, Tânia Kool, Jennifer Hagen, Johny v.d.Goot
15-11 Eva Koopman, Flávia Kool, Stefani Hagen
16-11 Andrea Borg, Alba Koopman, Júlia Riewe, Alexia Salomons
23-11 Vivian Hamm, Hillary Jongsma, Nataly Pot, Marianne Zijlema
30-11 Tamara Verburg, Vanessa Becker, Livian Wolters, Stefany Hagen
07-12 Gerdien Bronkhorst, Tania Kool e Jennifer Hagen
MATERNAL
02-11
09-11
15-11
16-11
23-11
30-11
07-12
Joke, Bernhard en Beatriz Kool
Gerdien, Marnix en Anderson
Leendert en Adriana
Helena, Mariana en Ana Maria
Joke, Bernhard en Beatriz Kool
Gerdien, Marnix en Anderson
Leendert en Adriana
De zieke die Jezus nodig had
God geneest je pijn
Bid en Dankdag
God zorgt voor mij
Jezus is hier
1ste adventszondag – WAARSCHUWING
2de adventszondag – HIJ ZAL KOMEN
3
BIJBELKLAS
02-11
09-11
15-11
16-11
23-11
30-11
07-12
Simone en Priscila
Anna Maria en Monique
Emilene en Jonathan
Fábio en Kelly
Simone en Priscila
Anna Maria en Monique
Emilene en Jonathan
Het boek wordt gelezen
Herhaling
Bid en Dankdag
Boek
Boek
1ste adventszondag - WAARSCHUWING
2de adventszondag – HIJ ZAL KOMEN
KINDERNEVENDIENST
02
09
15
16
23
30
07
november
november
november
november
november
november
december
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Kaars
Elsbeth en Luiz
Jeanine
Vera
Zeli
Elsbeth en Luiz
Jeanine
Vera
Esther
Jan V.
Meire
Saskia
Esther
Jan V.
Meire
Harriët
Diomar
Ellie
Liesbeth
Harriët
Diomar
Ellie
Joestinus
Deivid
Johan
Maurício
Èser
Carlos
Renan
"Gij zult de Here, uw God,
liefhebben met geheel uw hart en
met geheel uw ziel en met geheel
uw verstand." Matheüs 22:37
Is de te leren bijbeltext voor alle groepen.
GELUIDSBEDIENING
02
09
15
16
23
30
07
november
november
november
november
november
november
december
Bernhard
Abel
Abel
Alcir
Luiz Pierre
Bernhard
Abel
4
KERKDIENSTEN IN CALÓGERAS OM 19:00 UUR
09-11
16-11
23-11
30-11
07-12
Pr. Samuel
Geen kerkdienst
Pr. Samuel
Pr. Elton
Pr. Ilmo
Elke dinsdagavond
Elke dinsdagavond
Elke donderdagmorgen
Elke donderdagavond
Elke vrijdagmiddag
Elke zaterdagavond
Elke zaterdagavond
Elke zondagavond
01-11
05-11
05-11
05-11
06-11
08-11
12-11
15-11
18-11
19-11
19-11
22-11
28-11
03-12
03-12
03-12
04-12
20.00 uur
08.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
20:00 uur
08.00 uur
14.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
Wouter
Patrícia
Rick
Andre
19.00 uur
20.00 uur
8.00 uur
20.00 uur
16.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
Catechese 2 groepen
Koor Jubilai
Gebedsuur
'Grupo Vocal Esperança’
Kinderkoor
Belijdeniscatechese
Catechese
Kerkdienst Calógeras
MIER
Moderamen
SAFIERA
Jeugd van Vroeger
Vergadering AASCA
Clubs
Kerkenraad
MIER
Redactievergadering t.h.v Koosje Bronkhorst
SAFIERA
Jeugd van Vroeger-alle kolonies
Clubs
Studiegroep - Jeugd, in de 'Trevo'
Moderamen
Jeugd van Vroeger
Muzikale talentenavond
Vergadering AASCA
Deze maand wordt de kiloactie gehouden
5
APAE / LAR DO IDOSO / CALÓGERAS
Wilt u deze maand bezorgen bij:
APAE
10-11
24-11
4 kg. gehakt
5 kg. kippenborst
3 hele kippen
4 kg. gehakt
5 kg. kippenborst
3 hele kippen
Fam. Marleen Kok
Fam. Leendert Kok
Fam. Edwin Kool
Fam. Henri Kool
Fam. Andreson Wolters
Fam. Arnald Bronkhorst
LAR 'RECANTO DO IDOSO'
10-11
17-11
24-11
01-12
4 kg. gehakt
5 kg. kippenborst
3 hele kippen
4 kg. gehakt
5 kg. kippenborst
3 hele kippen
4 kg. gehakt
5 kg. kippenborst
3 hele kippen
4 kg. gehakt
5 kg. kippenborst
3 hele kippen
Fam. Roberto Martins
Fam. Peter Arragon
Fam. Alcir Becker
Fam. Luis Pierre
Fam. Veronica Boelman
Fam. Klaas Kooistra
Sra. Janny Koopman
Fam. Sybren de Jong
Fam. Eltjo Loman
Fam. Jan Noordegraaf
Fam. Harry van Noort
Fam. Pieter Zijlema
6
CALÓGERAS:
Graag afgeven bij Harmina donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur
06-11
13-11
20-11
27-11
4 kg. gehakt
5 kg. kippenborst
4 kg. gehakt
5 kg. kippenborst
4 kg. gehakt
5 kg. kippenborst
4 kg. gehakt
5 kg. kippenborst
Fam. Arnaldo Simões
Fam. Wilko Verburg
Fam. Wilfred Alberts
Fam. Floriano Bosch
Fam. Helena Kok Barros
Fam. Anton Kool
Fam. Marius Bronkhorst
Fam. Peter Koopman
Hartelijk dank namens kinderen en ouderen, AASCA
VAN DE KERKENRAAD
Wij nodigen alle gemeenteleden nu al uit om de dankdienst op 15 november mee te
maken. Het ABC-mannenkoor verleent dan zijn medewerking.
In de ochtenddienst op 16 november zal pastor Gerson in ons midden zijn en
vertellen over het zendingsproject dat in Campo Magro, in Curitiba, wordt
gerealiseerd. Diezelfde zondag wordt een collecte gehouden om dit project te
steunen.
Op 23 november, in de avonddienst, zal pastor Roberto Verburg bij ons zijn. De
kerkenraad heeft hem uitgenodigd om in deze dienst te spreken over
“Gereformeerd zijn of evangelisch”, een lezing die hij ook al in andere IERs
gehouden heeft.
Op de laatste zondag van november wordt de eerste adventsdienst gehouden. Dit
jaar wordt tot Kerst gewerkt met een project – “Wie kan het licht aansteken” –
georganiseerd door de leiding van de kindernevendienst en waaraan verschillende
groepen uit de gemeente zullen meewerken. Deze kerkdiensten worden met alle
gemeenteleden in de kerk gehouden.
Abel Boelman en Alcir Becker vervangen Richard Verburg en Peter van Arragon in
de geluidscommissie. Wij bedanken Richard en Peter voor de tijd die zij daaraan
hebben besteed.
7
Het project 'Vida', dat wij iedere drie maanden steunen met de kiloactie, herdacht in
de maand oktober haar 11-jarig bestaan. Wij bidden God dat Hij de leiding kracht
blijft geven om dit goede werk met wijsheid voort te zetten.
DE 'LIVRARIA LER' ZAL NA DE DANKDIENST OP 15 NOVEMBER
EVANGELISCH MATERIAAL VERKOPEN, ZET HET IN UW
AGENDA! ALS IEMAND EEN SPECIALE WENS HEEFT WILT U
DAN A.U.B. VAN TE VOREN MET HEN CONTACT OPNEMEN.
Kerkelijke gegevens:
Overleden
11 oktober 2014 - Jantje Zomer-Nederhoed
De kerkenraad van de IERA
RONDOM DE GEMEENTE
De lente hebben we dit jaar overgeslagen de zomer is in het land. Het is wel even
wennen maar mooi weer is altijd fijn!
Dindoa vergaderde 18 september en de spreker was pastor Roberto Verburg. De
lezing ging over de Joodse Feesten en de betekenis voor ons vandaag. Het was
een leerzame en gezellige avond.
Zonder pastor Jan geen bevestiging zoals gepland voor 21 september, jammer dat
het zo lang moet duren voordat zij het visum krijgen. Maar onze kerkenraad is
creatief en organiseerde mooie Hollande diensten.
Vrijdagavond 3 oktober was er een heel gezellige Hollandse Avond met een
Musical en Playbackshow gehouden door de kinderen van het Nederlands
onderwijs. We werden gastvrij ontvangen door het personeel van het ”Restaurant”.
Ook kregen we lekkere hapjes en frisdrank. Het werd leuk gespeeld en gezongen,
geweldig! Bedankt kinderen en juffen voor de gezellige avond!
Wij zijn echt een muzikale gemeente, de diensten worden zo goed begeleid. Heel
mooi.
5 oktober was er dienst met Heilig Avondmaal. De koren werkten mee aan de dienst
en zongen enkele prachtige liederen.
8
Op 11 oktober kregen wij het droevige bericht van het overlijden van Mevr. Zomer.
De laatste jaren van haar leven is zij heel vaak in het ziekenhuis opgenomen
geweest. Maar zij hield de moed er in. Ze vond het fijn om bezoek te krijgen en een
spelletje Rummikub te doen. Ze laat een lege plek achter. In een mooie dienst
namen familie, vrienden en gemeente afscheid. Wij bidden de bedroefde familie
God's Zegen en troost toe.
De kinderdienst begon ´s avonds om 19.00 uur. De verschillende groepen werkten
er aan mee, met zang, bijbellezen , gebed en opzeggen van de geloofsbelijdenis en
het Onze Vader.Het was een mooie dienst. Na afloop kregen de kinderen een
cupcake, waar ze van smulden.
Velen van ons zijn druk met de opdracht voor de Christenvrouwendag. Ook wordt er
al druk vergaderd voor de seniorendag 19 november. Wij ontvangen dan de
senioren van Carambeí en Castrolanda.
Wij bidden voor de zieken, zij die herstellen van operaties voor ouderen en
eenzamen en voor allen die het moeilijk hebben. Dan denken we wel heel in het
bijzonder aan Tineke en Laura Effgen, die door een zeer tragisch ongeval hun man
en vader moeten missen. We bidden deze dagen veel voor de families Effgen en
Bronkhorst en wensen hen heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.
Margo
Van het NTC-onderwijs
We zijn al weer een heel eind op weg in dit school jaar en er is weer een heleboel
gebeurd binnen het NTC-onderwijs.
Vanaf begin dit jaar hebben we een nieuwe juf aangesteld bij school, namelijk juf
Marian Vel Tromp. Zij geeft les aan de groepen 3b en 4a op maandag, woensdag en
vrijdag, en op dinsdag en donderdag geeft zij de cultuurlessen aan de groepen 6a,
6b, 7a en 7b, waar juf Karina dan de taal en spellinglessen aan geeft. Juf Marian wil
het volgende jaar ook nog hier blijven.
We kregen begin maart ook goed nieuws van de NOB over de verlenging van de
subsidie, voor nog 3 jaar.
Juf Sineke komt volgend jaar weer op school werken als Intern Begeleidster.
De avonddienst van 6 april hebben de kinderen van het NTC-onderwijs verzorgd
met liedjes, bijbellezingen en zelfs de preek. Het was een hele fijne dienst.
Slapen op school was dit jaar ook weer een succes met als thema “Koningsdag”, de
kinderen gingen de volgende dag erg moe, maar heel enthousiast naar huis.
9
Om de ouders te laten zien waar de kinderen mee gewerkt hadden in het WK
project, hebben de juffen een open middag georganiseerd met activiteiten zoals:
knutselen samen met de ouders, spelletjes of stukjes presenteren.Erg gezellig.
Daarna een vervroegde vakantie.
Na de vakantie is er nog een vadermiddag op school georganiseerd met sport en
daarna lekkere hapjes.
Er is nu ook een DVD-theek op school die op dezelfde manier functioneert als de
bibliotheek. Hendrik Salomons heeft meer dan 100 DVD's gekopieerd.
Met de Hollandse Avond op 3 oktober, hebben de oudere leerlingen mee gedaan
aan een Musical “Wat maak je menu?” afwisselend met de playback presentaties
van de jongere groepen. De mensen werden verwelkomd in het “restaurant” en
werden bediend door de kinderen met hapjes en drankjes, om op deze manier al in
de sfeer te komen. Het werd een hele gezellige avond, gefeliciteerd voor jullie inzet
juffen en leerlingen.
Na de Hollandse avond hadden de juffen nog een verrassing voor de oudste
groepen, ze gingen die nacht kamperen op de 4de Lomba na een ijskoude
nachtwandeling.
Alice
Kiloactie
In augustus kreeg ik de gelegenheid om met de daarvoor
verantwoordelijke diaken mee te gaan om het resultaat van de
kiloactie weg te brengen. Een welbestede gelegenheid
vanwege de schilderachtige uitzichten langs de weg en de
mogelijkheid te kunnen zien hoe het project is en hoe de
deelnemers zich bezighouden, terwijl zij worstelen om hun
verslaafdheid de baas te worden.
Wij werden enthousiast ontvangen door de jongens die de
keuken en de voorraadkast schoonmaakten.... Daar werden de
giften zorgvuldig in opgeborgen. De pastor vertelde ons dat de
bewoners alles mogen eten, er zijn geen verboden, behalve
enkele details die het verschil maken. Als voorbeeld: bij het
ontbijt is er geen zwarte koffie, er is alleen koffie met melk, om
10
niet de link te leggen met de sigaret.; chimarrão wordt veel gebruikt, omdat
het delen van de 'cuia' verwijst naar de saamhorigheid die binnen een groep
verslaafden heerst....Snoepgoed (snoepjes, koekjes, chips e.d.) mogen
gewoon geserveerd worden.
De etenswaren die dicht bij de houdbaarheidsdatum of teveel zijn, worden
in een supermarkt in Jaguariaíva geruild voor etenswaren die tekort zijn of
voor schoonmaakmiddelen of toiletartikelen.
Op het terrein ligt een meer dat gebruikt wordt voor de voedeselvoorziening
(vis) en recreatie (vissen); er is een waterrad dat hen energie levert; een
houtschuur waar het afvalhout van de houtverwerkende fabrieken wordt
klein gehakt (dat functioneert meteen als lichamelijke oefening) en dat
gebruikt wordt in het fornuis tijdens het koken, en het verwarmen van het
badwater; een overvloedige groentetuin aan de rand van het kleine stukje
oorspronkelijk bos met daarin brulapen...
De bewoners houden wekelijks een kerkdienst, alsook bijeenkomsten in de
openlucht met lofprijzing rond het kampvuur.
Zij vinden het fijn bezoek te ontvangen en zijn heel dankbaar voor de
donaties die zij ontvangen.
Als u altijd meewerkt aan de kiloactie: Heel hartelijk dank! Als u het nog niet
doet: denk er eens met liefde over... het is een simpele manier om diegenen
die worstelen om hun leven in goede banen te leiden, te helpen.
JAvA
Van de redactie.
De volgende Schakel zal voor de twee maanden,
december en januari, zijn.
Wilt u daar rekening mee houden bij het maken en
inleveren van de artikelen.
11
I TA R A R É I N F O R M E E R T !!!
Halleluja, looft de naam des Heren,
looft, gij knechten des Heren,
gij, die staat in het huis des Heren,
in de voorhoven van het huis van onze God.
Psalm 135: 1-2
Geliefde vrienden,
-Eind september, terwijl pastor Júlio een lezing hield tijdens een congres van
de lutherse vrouwenbond in Mandaguari, ging de heer Jayme Cleto voor in
onze dienst, waarbij hij sprak over “engelen”. Wij bedanken hem nogmaals,
dat we nooit tevergeefs een beroep op zijn bereidwilligheid doen.
- Op 8 oktober hield pastor Júlio een lezing voor de jeugd van de “Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes”. Deze
bijeenkomst werd georganiseerd door de CRAS(Centro de Referência
Especial de Assistência Social) in Itararé, voor jongeren van 15 tot 17 jaar, uit
gezinnen die een “Bolsa Familia”( uitkering van de regering voor
minderbedeelde gezinnen) ontvangen. Er waren ongeveer 40 jongeren
aanwezig en het thema van de lezing was: ”de waarden van het leven”, wat
o.a. inhoud, respect voor: gezag, het leven, sexualiteit, eerlijkheid, waarheid
en de werkelijke waarde van elk persoon.
Zondag 12 oktober - kinderdag, hadden we een speciale kinderdienst. De
kinderen hoorden op een alternatieve en creatieve wijze, de geschiedenis
van de schepping, zondeval en redding door Jezus, die ook de volwassenen
erg aanspraak. We hoorden ook dat kinderen erg belangrijk zijn voor Jezus
en zijn kerk. Het was een bijzondere en blijde dienst!
We vragen uw aandacht voor de komende belangrijke gebeurtenissen van
de volgende maanden:-16 november. Dankdienst waarin we bijdragen
bijeenbrengen voor de VICC(vrijwilligers voor kankerbestrijding in Itararé).
Speciaal wordt gevraagd om melk en houdbare levensmiddelen. Laten we
gul geven.
De adventsdiensten, die 30 november beginnen, zullen een speciaal
karakter hebben. Het koor zingt elke zondag, passend bij het thema van díe
zondagen.(Licht, Blijdschap, Hoop en Vrede). Ook zullen er 4 mensen
12
belijdenis van hun geloof afleggen en 2 kinderen gedoopt worden tijdens de
dienst op 14 dec. Verder is onze speciale kerstdienst gepland op 21/12 om
20.00 uur . Schrijf het alvast op in uw agenda en kom!
- De kerkenraad vraagt de gemeente om 2 namen in te leveren voor
kerkenraadsleden. In maart 2015 zit de tijd van ouderling Hilco en diaken
Frederik erop. Zoals we de laatste jaren gewoon waren, kiezen we hun
opvolgers een paar maanden eerder, zodat de toekomstige
kerkenraadsleden, die misschien geen eerdere ervaring hebben met hun
taak, een tijd kunnen meelopen, om te leren hoe alles reilt en zeilt en zo
alvast iets van hun toekomstige taak leren kennen. U kunt de namen
inleveren tot 16 november. En op 30 november zal er na dienst tijdens een
gemeentevergadering worden gekozen.
Het bijbelsdagboek “Castelo Forte” voor het jaar 2015 is in ons bezit. Kosten
R$ 15,00 per stuk. De voorraad is beperkt, dus wie geïnterresseerd is, moet
er snel bij wezen. Een goed idee voor een kerstgeschenk!
- We verwachten u allen tijdens onze advents- en kerstdiensten en wensen u
allen Gods vrede – die in de wereld niet te vinden is- toe.
Kerkdiensten November 2014
02.11
09.11
16.11
23.11
30.11
07-12
14.12
09:30
09.30
09:30
09:30
09:30
09.30
09.30
Pr. Júlio
Pr. Júlio (Heilig Avondmaal)
Pr. Júlio (Dankdienst)
Pr. Júlio
Sr. Jayme Cleto (Gemeentevergadering)
Pr. Júlio
Pr. Júlio (Heilig Avondmaal+Belijdenis+Doop)
13
Dienst
Lila
Ana Elisa
Freek
Lila
Hilco
Ana Elisa
Lila
Bloemen
Zondagsschool (tijdens de kerkdiensten)
Agenda
01.11
01.11
02.11
04.11
04.11
05.11
06.11
11.11
15.11
15.11
16.11
18.11
18.11
18.11
20.11
15:00
19.30
19:30
14:30
18:30
18.00
20:00
18:30
15:00
19.30
19:30
14:30
17:00
18:30
18.00
Bijbelschool voor kinderen
Catechese (Sengés)
Bijbelstudie (kerk)
Vrouwengroep Rebeca
Koorrepetitie
Belijdeniscatechese (Nayra e Mirna)
Bijbelstudie in Sengés t.h.v.Juversina
Koorrepetitie
Bijbelschool voor kinderen
Catechese (Sengés)
Bijbelstudie (kerk)
Vrouwengroep Rebeca
Schakelvergadering
Koorrepetitie
Belijdeniscatechese (Nayra e Mirna)
14
23.11
25.11
29.11
29.11
02.12
02.12
03.12
04.12
07.12
10.45
18:30
15:00
19.30
14:30
18:30
18.00
20:00
19:30
Kerkenraadsvergadering
Koorrepetitie
Bijbelschool voor kinderen
Catechese (Sengés)
Vrouwengroep Rebeca
Koorrepetitie
Belijdeniscatechese (Nayra e Mirna)
Bijbelstudie in Sengés (plaats nog af te spreken)
Bijbelstudie (kerk)
Inkomsten
Augustus:
Collecten: R$ 1.510,65
Maandelijkse bijdragen: R$ 4.240,16
Bijdrage vrouwengroep Rebeca: R$ 300,00
Speciale bijdrage: R$ 2.520,00
15

Vergelijkbare documenten

MEDITATIE JULI 2015 Vader Abraham.

MEDITATIE JULI 2015 Vader Abraham. Abel Boelman en Alcir Becker vervangen Richard Verburg en Peter van Arragon in

Nadere informatie

Sem título-1 - IER Arapoti

Sem título-1 - IER Arapoti De kinderdienst begon ´s avonds om 19.00 uur. De verschillende groepen werkten er aan mee, met zang, bijbellezen , gebed en opzeggen van de geloofsbelijdenis en het Onze Vader.Het was een mooie die...

Nadere informatie

MEDITATIE SEPTEMBER 2015 Onze dagelijkse

MEDITATIE SEPTEMBER 2015 Onze dagelijkse De kinderdienst begon ´s avonds om 19.00 uur. De verschillende groepen werkten er aan mee, met zang, bijbellezen , gebed en opzeggen van de geloofsbelijdenis en het Onze Vader.Het was een mooie die...

Nadere informatie

Sem título-1 - IER Arapoti

Sem título-1 - IER Arapoti Fam. Martin Sibma Fam. William van der Goot Fam. Bareld Koopman Fam. Adriaan Kok Fam. Anton Hoogerheide

Nadere informatie

Março 2007 - IER Arapoti

Março 2007 - IER Arapoti De kinderdienst begon ´s avonds om 19.00 uur. De verschillende groepen werkten er aan mee, met zang, bijbellezen , gebed en opzeggen van de geloofsbelijdenis en het Onze Vader.Het was een mooie die...

Nadere informatie

schakel juni 2014

schakel juni 2014 de sfeer te komen. Het werd een hele gezellige avond, gefeliciteerd voor jullie inzet juffen en leerlingen. Na de Hollandse avond hadden de juffen nog een verrassing voor de oudste groepen, ze ging...

Nadere informatie

MEDITATIE JUNI 2016 In Stil vertrouwen

MEDITATIE JUNI 2016 In Stil vertrouwen De kinderdienst begon ´s avonds om 19.00 uur. De verschillende groepen werkten er aan mee, met zang, bijbellezen , gebed en opzeggen van de geloofsbelijdenis en het Onze Vader.Het was een mooie die...

Nadere informatie