Religieuze (niet christelijke) feestdagen 2015 Chinese feestdagen

Commentaren

Transcriptie

Religieuze (niet christelijke) feestdagen 2015 Chinese feestdagen
Religieuze (niet christelijke) feestdagen 2015
Chinese feestdagen
Chinees Nieuwjaar
: 19 februari 2015
Islamitische feestdagen
Suikerfeest
: 17 juli 2015
Offerfeest
: 23 (t/m 25) september 2015
Hindu feestdagen
Maha Shivratri
: 17 februari 2015
Holifeest
: 6 maart 2015
Krishna Janamashtmi
: 5 september 2015
Navratri (alleen de laatste dag)
: 22 oktober 2015
Diwalifeest
: 11 november 2015
Joodse feestdagen
Paasfeest
: 4 t/m 10 april 2015
Wekenfeest
: 24 en 25 mei 2015
Joods Nieuwjaar
: 14 en 15 september 2015
Grote verzoendag
: 23 september 2015
Loofhuttenfeest
: 28 en 29 september 2015
Slotfeest
: 5 oktober 2015
Vreugde der Wet
: 6 oktober 2015
Opmerkingen
-
De exacte data van de Islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend en verschillen
per land, dit in verband met de stand van de maan in de diverse thuislanden.
-
Het Offerfeest kan 3 dagen duren, maar imams laten weten dat leerplichtige kinderen het feest
ook alleen de eerste dag kunnen vieren en daarna weer naar school kunnen gaan.
-
Het Suikerfeest bestaat uit één dag.
-
Het Joods Paasfeest duurt van 4 t/m 10 april 2015. Leerlingen kunnen verlof krijgen voor de
eerste 2 en de laatste 2 dagen.
-
Carnaval is geen religieuze feestdag.
Bureau Leerplicht Amsterdam
schooljaar 2014 – 2015
1van1

Vergelijkbare documenten

Richtlijnen buitengewoon verlof (religieus)

Richtlijnen buitengewoon verlof (religieus) De exacte data van de Islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend en verschillen per land, dit in verband met de stand van de maan in de diverse thuislanden.

Nadere informatie