Het Cultuurstelsel en de Indische Bourgeoisie (1830

Commentaren

Transcriptie

Het Cultuurstelsel en de Indische Bourgeoisie (1830
vak
geschiedenis
docent
dr Ulbe Bosma
Het Cultuurstelsel en de Indische Bourgeoisie
(1830-1870)
les
Het vond verspreid over Java in honderden
passen, kennis die vaak werd overgenomen
suikerbourgeoisie uit tropisch hardhout
fabriekjes plaats. Deze cultuur bleek echter
uit de bietsuikerindustrie die zich op het
gesneden. Namen als Etty, Eschauzier,
te belastend voor de Javaanse bevolking; zij
Europese vasteland ontwikkelde.
Holmberg de Beckfelt, Soesman – en
was medeverantwoordelijk voor de hongers-
overigens ook de Vorstenlandse families
noden van de jaren 1840, en werd daarom
Indische planters- en handelsfamilies
Weijnschenk, Dezentjé, en Meijer
geleidelijk afgeschaft.
Op deze wijze schiep het Cultuurstelsel een
Timmerman Thijsen – zijn van de vroege
klasse van suikerfabrikanten, die vanuit
negentiende tot ruim in de twintigste eeuw
Het succes van de suikerindustrie
heel Europa en soms ook elders uit Azië
prominent in de Java suikerindustrie. Al
Suiker is uiteindelijk de grote successtory
afkomstig was. De introductie van nieuwe
met waren in 1910 – dus ruim na de grote
van het Cultuurstelsel geweest, hoewel de
technologie bracht niet alleen machines
landbouwcrisis van 1884 – minstens 88
Indische regering er de eerste decennia geld
maar ook ingenieurs uit Groot-Brittannië, op
van de 177 suikerfabrieken verbonden met
bij moest leggen. Door er zo in te investeren
dat moment wereldwijd het verst in zijn
oude Indische families. Vaak waren hun
legde zij echter wel de basis voor de
industriële ontwikkeling. Nadat halverwege
bedrijven omgezet in BV’s en NV’s, maar
opkomst van de grote suikerfabrieken die
de negentiende eeuw de suikerindustrie op
dat was gedaan om de uiteenval van hun
zo’n dominante positie zouden innemen in
Java op gang was gekomen, trok de overheid
kostbare bezit te voorkomen. De aandelen
Java’s exportlandbouw na 1900. Java zou
zich terug uit de kapitaalverstrekking.
bleven goeddeels in handen van deze
de tweede producent van rietsuiker voor de
Particuliere handelshuizen en banken
families. De fundamenten van hun macht
wereldmarkt worden na Cuba.
werden nu actief op dit terrein. In deze
en fortuin zijn ten tijde van het
In het geval van de rietsuikerproductie
jaren ontstonden de netwerken van Indische
Cultuurstelsel gelegd.
hanteerde het Cultuurstelsel een buitenge-
planters- en handelsfamilies, die tot in de
woon succesvolle taakverdeling tussen
twintigste eeuw een voorname rol speelden
regering en particulier. Het gouvernement
in de Java suikerindustrie.
droeg de Javaanse landbouwers op suiker-
De Javasuiker werd een succes op de
riet te planten ten behoeve van suikerfabrie-
wereldmarkt, omdat de fabrikanten op Java
ken die in handen waren van particuliere
er in slaagden suiker steeds goedkoper in
ondernemers, de zogeheten suikercontrac-
steeds grotere hoeveelheden te produceren,
tanten. Deze particulieren verwerkten
waardoor zij ondanks constant dalende
suikerriet tot suiker en leverden die weer
suikerprijzen toch nog winstgevend konden
tegen vooraf vastgestelde prijzen aan de
werken. Door de invoering van betere
NHM. Deze zorgde namens de Indische
maaltechnieken en verbetering van de
regering voor verscheping naar Nederland.
raffinageprocessen werd een gestage
De contractanten ontvingen niet alleen
productiviteitsverbetering gerealiseerd.
voorschotten om de plantlonen aan de
Vanaf de jaren 1850 waren er meer dan
Javaanse landbouwers te betalen maar ook
150 suikerfabrieken op Java, waarvan de
om de nodige machinerieën aan te schaf-
meeste er in slaagden de grote wereldwijde
fen. De Indische regering legde in de
landbouwcrisis van 1884 te overleven. Er is
contracten vast welke technologieën
wel aangenomen dat deze crisis een einde
moesten worden gebruikt en stelde voor de
zou hebben gemaakt aan de dominerende
aanschaf daarvan forse voorschotten
rol van de Indische plantersfamilies. Hun
beschikbaar. Op deze wijze werden de
bedrijven zouden zijn opgekocht door
ondernemers gestimuleerd om de meeste
Nederlandse banken en zijn omgezet in
recente technologische kennis toe te
NV’s. In werkelijkheid was de Indische
BIOGRAFIE
dr Ulbe Bosma
Het Tong Tong
Festival
presenteert:
Ulbe Bosma (1962) studeerde in
Groningen sociaal-economische geschiedenis en promoveerde in 1995 aan de
Rijksuniversiteit Leiden op een proefschrift over de Indische journalist Karel
Zaalberg. Sinds 1997 is hij als senior
onderzoeker verbonden aan het
Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis in Amsterdam. Hij publi-
De Indische
School
2008
De Pupillenschool in Gombong (Midden-Java), voor de opleiding
van “kinderen van het mannelijke geslacht voor de militaire stand”.
De foto is afgebeeld in Baren en oudgasten, een deel uit de
ceerde onder meer de Oude Indische
fotoboekenserie Tempo doeloe – een verzonken wereld (uitgeverij
Wereld (samen met Remco Raben). Zijn
Querido), samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
recente (meest Engelstalige) publicaties
gaan over koloniale migratiegeschiedenis
en de geschiedenis van de rietsuikercultuur. Over dat laatste verscheen onlangs
Het gebrek aan kennis in de Nederlandse samenleving over de Indische cultuur
(samen met Juan Giusti-Cordero en Roger
en geschiedenis is een doorn in het oog van veel (Indische) Nederlanders.
Knight) Sugarlandia Revisited; Sugar and
Ervaringsverhalen uit de Indische gemeenschap worden door gebrek aan voorken-
Colonialism in Asia and the Americas,
nis niet altijd in de juiste context geplaatst waardoor de beeldvorming blijft
1800-1940.
steken in clichés.
Stichting Tong Tong wil dit veranderen. De oudste Indische culturele stichting
van Nederland organiseerde daarom in 2008 De Indische School, een educatief
programma tijdens het Tong Tong Festival van de 50e Pasar Malam Besar, voor
iedereen die meer wil weten over het Indische heden en verleden.
Leeslijst
Deskundige docenten verzorgden een lesprogramma in het Bibit-Theater op het
> Bosma, Ulbe en Remco Raben, De
gebied van (kunst)geschiedenis, taal en letteren, muziek en economie; zoveel
oude Indische wereld 1500-1920
mogelijk kanten van de Indische maatschappij & geschiedenis werden belicht. Er
(Amsterdam 2003).
was geen speciale voorkennis van de leerlingen vereist; iedereen vanaf vijftien
> Doorn, J.A.A. de, De laatste eeuw van
jaar kon de lessen goed volgen.
Indië; Ontwikkeling en ondergang van
een koloniaal project (Amsterdam
De samenvattingen van de lessen zijn via de website van Stichting Tong Tong te
1994).
lezen; de uitgebreide tekst kunt u downloaden. In leeslijsten worden boeken
> Jong, J.J.P. de, De waaier van het
fortuin; Van handelscompagnie tot
genoemd die u kunnen helpen nog meer informatie te vinden over de besproken
onderwerpen.
koloniaal imperium; De Nederlanders in
Azië en de Indonesische archipel
Stichting Tong Tong werd bij dit project terzijde gestaan door een adviescommis-
1595-1950 (Den Haag 1998).
sie bestaande uit dr Tom van der Geugten (vakdidacticus, Fontys Hogescholen,
> Fasseur, C., Kultuurstelsel en koloniale
Tilburg), prof. dr Bert Paasman (voormalig hoogleraar Koloniale en postkoloniale
baten; De Nederlandse exploitatie van
literatuur- en cultuurgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam), en prof. dr Wim
Java, 1840-1860 (Leiden, 1e druk
Willems (hoogleraar Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden).
1975, 2e druk 1978).
> Locher Scholten, Elsbeth, Ethiek in
fragmenten; Vijf studies over koloniaal
De Indische School is in 2008 mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van
denken en doen van Nederlanders in de
Stichting Het Gebaar.
Indonesische Archipel (1877-1942)
(Utrecht 1981).
Stichting Tong Tong / Pasar Malam Besar BV
Bezuidenhoutseweg 331
2594 AR Den Haag
www.tongtong.nl

Vergelijkbare documenten

Het Cultuurstelsel en de Indische Bourgeoisie (1830

Het Cultuurstelsel en de Indische Bourgeoisie (1830 Stichting Tong Tong werd bij dit project terzijde gestaan door een adviescommis-

Nadere informatie

De periode van het Engelse tussenbestuur in Indië, 18111816

De periode van het Engelse tussenbestuur in Indië, 18111816 van Nederland organiseerde daarom in 2008 De Indische School, een educatief programma tijdens het Tong Tong Festival van de 50e Pasar Malam Besar, voor iedereen die meer wil weten over het Indische...

Nadere informatie

uitgebreide pdf

uitgebreide pdf van Nederland organiseerde daarom in 2008 De Indische School, een educatief programma tijdens het Tong Tong Festival van de 50e Pasar Malam Besar, voor iedereen die meer wil weten over het Indische...

Nadere informatie

Politionele acties,

Politionele acties, steken in clichés. Stichting Tong Tong wil dit veranderen. De oudste Indische culturele stichting van Nederland organiseerde daarom in 2008 De Indische School, een educatief programma tijdens het T...

Nadere informatie

Na de oorlog: van bersiap tot Linggadjati, 1945-1946

Na de oorlog: van bersiap tot Linggadjati, 1945-1946 steken in clichés. Stichting Tong Tong wil dit veranderen. De oudste Indische culturele stichting van Nederland organiseerde daarom in 2008 De Indische School, een educatief programma tijdens het T...

Nadere informatie

uitgebreide pdf

uitgebreide pdf steken in clichés. Stichting Tong Tong wil dit veranderen. De oudste Indische culturele stichting van Nederland organiseerde daarom in 2008 De Indische School, een educatief programma tijdens het T...

Nadere informatie