ICT-Reglement

Commentaren

Transcriptie

ICT-Reglement
ICT-REGLEMENT – LEERLINGEN – SCHOOLJAAR 13-14
Toegang tot het Open LeerCentrum (bib) – buiten de lesuren



Maandag :
12u45 – 13u15
Donderdag : 12u45 – 13u15
Vrijdag
12u45 – 13u15
(mits reservering in de map in het Open LeerCentrum)
(mits reservering in de map in het Open LeerCentrum)
(mits reservering in de map in het Open LeerCentrum)
Afspraken voor de leerling :

Leerlingen gaan nooit zonder leerkracht een computerlokaal binnen.

Jas aan de kapstok. Je boekentas in een vak van het rek in lokaal 8, tegen de muur in lokaal 7 of
onderaan op de kapstok in het Open LeerCentrum (bib).

Je bent verantwoordelijk voor het toestel waarmee je werkt. Indien je computer niet correct functioneert
meld je dit onmiddellijk aan je leraar. Vergeet je dit, dan zal je achteraf hiervoor verantwoording
moeten afleggen.

Je logt in op het netwerk met de inlognaam en wachtwoord dat je van je leraar hebt gekregen.

Downloaden van bestanden via het internet en het installeren van programma’s is verboden.

Je mag nooit de bureau-instellingen van je computer wijzigen.

Op het einde van de les sluit je alle bestanden en programma’s correct af , je meldt je af op het netwerk
en zet je PC correct uit. Zet ook het beeldscherm uit.

Tijdens de middagpauzes kan je gratis gebruik maken van de computers om informatie op te zoeken op
internet, een werk te maken met PC, programma’s in te oefenen, Smartschool raadplegen, je mail te
lezen.

Leerlingen die voor school moeten werken en een computer nodig hebben, krijgen tijdens de middag
voorrang. Zij kunnen een PC reserveren in het Open LeerCentrum bij Mevr. Geets tijdens de speeltijd
van 10u15.

Chatten, spelletjes spelen is verboden.

Het bekijken van porno, racistische of andere discriminerende websites is verboden. Als bij toeval toch
dergelijke beelden of berichten worden opgeroepen, wordt dit onmiddellijk aan de leerkracht gemeld.

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor berichten die via het schoolnetwerk verstuurd
worden.

Bij opzettelijke schade van de apparatuur kunnen de financiële gevolgen op de leerlingen verhaald
worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ICT-coördinator en de directie. Onder opzettelijk schade
wordt onder andere verstaan :
het wijzigen van en/of schade toebrengen aan de hardware, het opzettelijk besmetten van het systeem
met virussen, het wissen of wijzigen van instellingen en/of software,...

Om virussen op het netwerk te vermijden, worden er geen eigen diskettes, cd-rom’s, DVD’s of memory
sticks, zonder toestemming van de leerkracht gebruikt.

Bij overtreding kan de leerling tijdelijk gebruik van de computerinfrastructuur, internet of Smartschool
worden ontzegd (ook tijdens de informaticalessen).

Enkel indien je leerkracht je expliciet de toelating geeft, mag je met 2 aan de computer plaatsnemen.
Indien je hiervoor een stoel hebt verplaatst, dan zet je deze terug op zijn plaats na de les.

Vooraleer je je werkplek verlaat zorg je ervoor dat het toetsenbord en de muis terug op de juiste plaats
en je stoel terug onder de bank geschoven.

Let op ! Bij het afsluiten van de PC worden alle bestanden die je lokaal (op de harde schijf) hebt
bewaard, automatisch gewist.

Leerlingen die iets willen afdrukken, vragen eerst toestemming aan de leerkracht. Printen gebeurt tegen
een vergoeding van €0,10 per blad en dient onmiddellijk betaald te worden.

Wie de infrastructuur gebruikt, kent en aanvaardt de bovenstaande richtlijnen.

SMARTSCHOOL
o Iedere leerling dient de gebruikersovereenkomst met Smartschool te eerbiedigen. Bij de eerste
aanmelding heeft iedereen deze akkoordverklaring digitaal aanvaard. Een kopie van de
akkoordverklaring kan steeds bij de ICT-coördinator bekomen worden.
o Smartschool mag enkel gebruikt worden voor schoolaangelegenheden. Smartschool dient niet
als discussieforum, chatbox, doorgeven activiteiten van privé-organisaties, …
o Op smartschool wordt schooltaal gebruikt. Dit wil zeggen correct Nederlandse taal. Geen sms-,
msn-, chat- of andere talen.
o Overtredingen op de smartschoolregels, kunnen onder andere uitsluiting tot het systeem als
gevolg hebben.