Historicus en N-VA-voorzitter Bart De Wever

Commentaren

Transcriptie

Historicus en N-VA-voorzitter Bart De Wever
Published on Nieuws (http://nieuws.kuleuven.be)
Start > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF
Historicus en N-VA-voorzitter Bart De
Wever
De Wever[1]Geschiedenis [2]Leven na Leuven [3]politiek [4]
campuskrant Jaargang 20 nr. 02 (22 oktober 2008) [5]
huidige editie campuskrant [6]
Jaargang 20 nr. 02 (22 oktober 2008)
?Tachtig procent van mijn goede herinneringen spelen zich buiten de aula af, want de lessen
stelden me teleur?, zegt Bart De Wever (38) over zijn korte maar krachtige studietijd in
Leuven. Een verhandeling en doctoraat over de Vlaamse Beweging maakten veel goed.
?Maar het trauma van het onafgewerkte magnum opus blijft. Ik wil het nog afwerken, dat ben
ik aan de K.U.Leuven en de gemeenschap verschuldigd.?
?Ik voel zelfs een zekere schroom om terug te gaan naar de K.U.Leuven?, zucht Bart De
Wever. De historicus verruilde in 1996 de wetenschap voor de politiek, die het verste van zijn
gedachten was toen hij in 1988 zijn studies aanvatte. ?Op mijn zeventiende maakte ik een
late en heel moeilijke puberteit door. Ik deed niets, behalve met mezelf in de knoop liggen.
Mijn studies rechten aan de UFSIA mislukten faliekant en ik verloor veel tijd.?
De keuze voor geschiedenis luidt een nieuw tijdperk in. ?Iedereen behalve ik wist dat ik
voorbestemd was voor die studie; in geschiedenis was ik lange tijd de eerste van de klas
geweest. Uiteindelijk kroop het bloed waar het niet kon gaan. Ik kreeg mijn leven weer op de
sporen en behaalde, bijna met de vingers in de neus, mijn diploma.?
Na twee kandidaturen in Antwerpen ? ?een bootcamp waar je door moet? ? trekt De Wever
naar Leuven. ?Zo bleef ik in het vrij onderwijs en belandde ik niet in de lessen van mijn broer
Bruno, hoogleraar in Gent. In de studentenstad genoot ik van extra-curriculaire activiteiten
zoals mijn lidmaatschap van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond. We schreven
Ons Leven vol ? ik was hoofdredacteur ?, lieten de Pieter de Someraula vollopen voor onze
jaarlijkse Carmina Burana-uitvoering en ja, organiseerden ook cantussen.? Hij snijdt
eventuele wilde voorstellingen van hem als cantor de pas af. ?Neen, dat verliep niet
bacchanaal of bestiaal maar erg netjes en traditioneel. Ik geloof niet dat ik me ooit laveloos
heb gedronken.?
?Tachtig procent van de goede herinneringen aan mijn studententijd situeren zich buiten de
aula want eerlijk gezegd waren veel licentielessen een grote teleurstelling. Ze waren irrelevant
of werden teveel ex cathedra gegeven. Gelukkig kon ik mij optrekken aan unieke proffen als
Lode Wils en mijn verhandeling, onder het schitterende promotorschap van Louis Vos. Ik
breide een vervolg aan het doctoraat van Bruno, over het Vlaams-nationalisme in de jaren 30
en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik belichtte de heropstanding en reorganisatie na de
oorlog en werd tot mijn verrassing beloond met grote onderscheiding en een mandaat aan de
faculteit.?
Ontroostbaar
Doctorandus De Wever levert ongeveer honderdvijftig artikels voor de Nieuwe Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging. Zijn zakelijke bewoordingen kunnen zijn trots niet verhullen.
?Kubieke meters archieven heb ik doorploegd! Ik bemachtigde zelfs uniek materiaal van de
Vlaams-nationalist Walter Couvreur, net voor zijn weduwe zijn privé-notities bij het oud papier
zou zetten. Thuis heb ik stapels kopieën liggen en op de pc staan duizenden bladzijden
notities. Ik was klaar, op het magnum opus na. Het is een open wonde. Ik wil het afwerken,
dat ben ik niet alleen aan mezelf en de universiteit verplicht maar ook aan de gemeenschap?,
zegt de man die vindt dat iedereen aan politiek moet doen.
?Het is je plicht je politieke overtuiging uit te diepen in een engagement. De laagste trap is
stemmen voor een partij, de bovengrens was voor mij lange tijd werken in een partij. Als je dat
doet, moet je je absolute opinievrijheid opgeven en ben je gebonden door een gouden ketting.
Als ik honderd euro zou moeten betalen aan al wie ik heb bezworen nooit professioneel aan
politiek te doen, zou ik maanden moeten afbetalen.?
Het is de Volksunie, die in 2001 ter ziele gaat, die de doctorandus van gedachten doet
veranderen. ?Na zes maanden te hebben meegeschreven aan het stichtingsprogramma van
opvolger N-VA bleef ik nog een half jaar in dienst. En voor ik het wist was ik lijsttrekker,
parlementslid en zelfs partijvoorzitter. Ik heb dit leven niet nagestreefd, het is mij overkomen?,
formuleert hij nadrukkelijk. ?Mijn leven schoot plots in een hogere versnelling.? Er is toch
zoiets als keuzevrijheid? ?Nee! Je bent vrij om te doen wat je behoort te doen, niet om
zomaar te doen wat je wilt?, doceert hij.
Het gebrek aan vrije tijd en mentale rust vindt hij logische opofferingen. ?Mijn vrouw en vier
kinderen absorberen de schamele restjes weekends en vakanties. Ja, ze trekken soms aan
de alarmbel?, geeft hij met tegenzin toe. ?De kleinste van één jaar zie ik zo weinig dat ik haar
niet kan troosten, ik kan haar alleen aan mijn vrouw geven. Tja. Het zou ongepast zijn om te
klagen. Als je, zoals ik, van je passie je beroep kunt maken en er heel behoorlijk voor wordt
betaald, ben je een bijzonder geprivilegieerd mens.?
Negationist
Hoe onbewogen hij ook lijkt, de stap van wetenschap naar politieke praktijk was niet evident.
?Er heerst meewarigheid aan beide kanten van de grens. Door de genadeloze academische
analyse voel je je als politicus vaak verongelijkt. ?Wat denkt die droogdokacademicus in zijn
ivoren toren wel? Hij is nog nooit te water gegaan!?, erger je je dan. Tegelijk kan ik het niet
laten als columnist een beschouwend vogelperspectief op te zoeken en badinerend
gedachten samen te voegen. Het is een zeldzame escape. Maar in de politiek is het niet
zonder risico zo intellectueel uit de loopgraven te komen. In een wereld die leeft van snelle
treffers en intellectuele oneerlijkheid wordt het niet geapprecieerd dat je het petje van de
academicus opzet. Het is een karakterstoornis dat ik er toch regelmatig mijn leven in de
politieke arena voor blijf riskeren.?
De Wever geeft geen krimp bij de allusie op levensgevaar, hoewel hij al meerdere
doodsbedreigingen ontving, wellicht uit Franstalige hoek. ?Ik lig er niet wakker van?, wuift hij
ze weg. ?Een grapjas heeft me een abonnement op Le Soir cadeau gedaan. Ik stel vast dat
het een degelijke krant is, maar als het over communautaire thema?s of de Vlaamse
Beweging gaat, verliest men de pedalen. Als de Franstalige media schrijven dat ik ?in zee
moet worden verzopen? of ?een negationist? ben, is er altijd iemand die er een schepje
bovenop wil doen. Je zou de dikke kaft met haatmails eens moeten zien?, grijnst hij.
Als ik pols naar wat dan wel het moeilijkste moment uit zijn politieke carrière was, verliest hij
zich in een politiek discours, dat gekleurd is door N-VA?s kersverse oppositierol. ?Het
pijnlijkste moment herinner ik me bijna fysiek: op 16 augustus 2007 lag ik in bed, de
Franstaligen hadden op Hertoginnendal voor het eerst geantwoord op onze communautaire
vragen en ik was doordrongen van het besef dat de zesde staatshervorming er niet zou
komen. Hun eisen waren van dien aard dat ze ons op nul zouden kunnen houden, het dus
heel lang zou kunnen duren, wij uitgerookt zouden kunnen worden en het kartel onder druk
zou kunnen komen te staan. Sindsdien heeft dat alles zich als een niet te stoppen griezelfilm
afgewikkeld. Ik heb alles geprobeerd maar ik ben geen meester van mijn lot, zeker niet in de
Wetstraat. Wat overblijft is een slagveld van gebroken dromen en ambities.?
En een gevoel van opluchting? ?Ja, sinds het nepontslag van Leterme op 15 juli jongstleden
was het een martelgang geworden. Als je communautair op nul staat, een ?goed bestuur?
voert dat niet meteen vreugde wekt, terecht beslist daarmee te stoppen en dan een paar
dagen later, zonder garanties, aan een bisjaar begint, kan je alleen consequent zijn met
jezelf.? En, in het geval van N-VA uit de Vlaamse regering stappen.
Is het niet wat makkelijk om de fouten bij de anderen te leggen en je eigen starre houding
buiten beschouwing te laten? ?De mensen met die opinie daag ik uit: als ik alles heb
geblokkeerd, kan de grote communautaire vooruitgang en het goed bestuur nu losbarsten.
L?emmerdeur, de klootzak, is weg, morgen valt het brood uit de hemel! Als men mij iets kan
verwijten, is dat ik het te lang geprobeerd heb, tot het amechtig en belachelijk werd.?
Beierse Alpen
Lang heeft De Wever er niet over getreurd. Hij wil er nog niets over kwijt maar werkt al aan de
verkiezingen van juni 2009. ?Dan zal je niet moeten schrikken als de uitslag communautair
radicaal en anti-politiek is. Hoe kan het Vlaams Belang, waarin intellectueel weinig talent
rondloopt, zo succesvol zijn? Hoe kan Dedecker een Pim Fortuyn-effect genereren in een
welvarend land als het onze? Dat hangt samen met het Belgische feit?, beklemtoont hij
zuchtend. ?Niemand maakt die pertinente analyse!? Hij neemt wat gas terug. ?Het zal niet
makkelijk zijn de Vlaamse kiezer van ons highbrow-verhaal te overtuigen. Zeker omdat het
Vlaams-nationalisme vaak in een hoek wordt gezet waar weldenkende mensen niet graag
komen.?
?Negentig dagen voor de verkiezingen begint voor mij de minste periode om aan politiek te
doen?, zucht hij. ?De communicatiejongens vertalen dan je programma in slaglijnen die recht
naar het hart en de beurs van de kiezer gaan. Ik droom van zindelijker campagnes; op dat
vlak zijn we collectief fout bezig.? Hij roemt Geert Bourgeois, die in de begindagen van N-VA
probeerde collega?s deontologische codes te laten ondertekenen. ?Zonder resultaat. Onder
mijn voorzitterschap hebben we de lat lager gelegd: alle media-optredens waaraan je waardig
kan deelnemen, mag je doen. En dan bedoel ik niet programma?s als Celebrity Shock, waarin
collega?s door de kakkerlakken waden of in zwembroek hun tanden zetten in rotte vis. Ik
moet niet flauw doen, ik doe ook af en toe mee aan een quiz, anders lijd je een te groot
concurrentienadeel. In de media-arena speelt het Mattheüseffect: hoe meer je hebt, hoe meer
je krijgt.? Hij zucht. ?Een professor kan het spits zeggen op tv en voor je het weet
becommentarieert hij een sportwedstrijd.?
?Vandaag leven politici onder het vergrootglas van de media. Wij zijn de Icarusgeneratie: we
vliegen te dicht bij de zon en de zon schijnt feller dan vroeger. Voor je het weet, ben je
opgebrand zoals Freya Vandenbossche.? Maar een eventueel einde boezemt De Wever
geen angst in. ?Dan zal ik me heroriënteren. Misschien zou het zelfs verfrissend zijn.? In elk
geval gezonder. ?Dat zei ook mijn huisdokter, die ik na jaren weer onder ogen moest komen.
Ik weet dat ik genetisch voorbestemd ben tot morbide obesitas?, zegt hij terwijl hij cynisch
grapt over zijn omvang. ?Maar de procrastinator in mij zegt dat ik me in een later leven maar
moet bezig houden met sport en gezonde voeding, nu vermoei ik me al genoeg. Ik probeer
van vakantie naar vakantie te leven. Toen mijn gezin deze zomer naar de Beierse Alpen trok,
was dat twee jaar geleden.?
Misschien toch maar aan een rustiger leven en dat doctoraat beginnen denken? ?Dat doe ik
zo gauw ik uit dit leven gepensioneerd ben. Wanneer dat is, zal de kiezer uitmaken.?
[7]
Bart De Wever
© Rob Stevens
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
.
Share:
Source URL: http://nieuws.kuleuven.be/node/5375
Links:
[1] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/3509
[2] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/289
[3] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/50
[4] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/766
[5] http://nieuws.kuleuven.be/campuskrant/2008_43
[6] http://nieuws.kuleuven.be/campuskrant
[7]
http://nieuws.kuleuven.be/files/images/5/005375_a_Bart%20De%20Wever%20(c)%20Rob%20Stevens.jpg
[8] http://facebook.com/sharer.php?u=http://nieuws.kuleuven.be/node/5375&t=Historicus+en+N-VA-
voorzitter+Bart+De+Wever
[9] http://twitter.com/intent/tweet?text=Historicus+en+N-VAvoorzitter+Bart+De+Wever&url=http://nieuws.kuleuven.be/node/5375
[10]
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/default.aspx?u=http://nieuws.kuleuven.be/node/5375&c=Histo
VA-voorzitter+Bart+De+Wever
[11] http://profile.live.com/badge/?url=http://nieuws.kuleuven.be/node/5375&title=Historicus+en+NVAvoorzitter+Bart+De+Wever&description=%E2%80%9CTachtig+procent+van+mijn+goede+herinneringen...
[12]
http://bookmarks.yahoo.com/toolbar/savebm?opener=tb&u=http://nieuws.kuleuven.be/node/5375&t=Histor
VA-voorzitter+Bart+De+Wever&d=%E2%80%9CTachtig+procent+van+mijn+goede+herinneringen...
[13]
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http://nieuws.kuleuven.be/node/5375&mini=true&title=Historicus+
VAvoorzitter+Bart+De+Wever&ro=false&summary=%E2%80%9CTachtig+procent+van+mijn+goede+herinner
[14] http://digg.com/share?url=http://nieuws.kuleuven.be/node/5375
[15]
http://www.delicious.com/save?v=5&noui&jump=close&url=http://nieuws.kuleuven.be/node/5375&amp
VA-voorzitter+Bart+De+Wever
[16] https://plus.google.com/share?url=http://nieuws.kuleuven.be/node/5375

Vergelijkbare documenten

Germanist en journalist Greet Op De Beeck

Germanist en journalist Greet Op De Beeck [1] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/3509 [2] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/289 [3] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/50 [4] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/766 [5] h...

Nadere informatie

ILT en Fast Forward brengen theaterproductie Meer is altijd beter

ILT en Fast Forward brengen theaterproductie Meer is altijd beter http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/default.aspx?u=http://nieuws.kuleuven.be/node/5375&c=Histo VA-voorzitter+Bart+De+Wever [11] http://profile.live.com/badge/?url=http://nieuws.kuleuven...

Nadere informatie

Kleine geschiedenis van het Leuvense eredoctoraat

Kleine geschiedenis van het Leuvense eredoctoraat http://nieuws.kuleuven.be/files/images/5/005375_a_Bart%20De%20Wever%20(c)%20Rob%20Stevens.jpg [8] http://facebook.com/sharer.php?u=http://nieuws.kuleuven.be/node/5375&t=Historicus+en+N-VA-

Nadere informatie

Pendelen voor gevorderden

Pendelen voor gevorderden [1] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/3509 [2] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/289 [3] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/50 [4] http://nieuws.kuleuven.be/taxonomy/term/766 [5] h...

Nadere informatie