GRATIS

Commentaren

Transcriptie

GRATIS
Koop een Princess
actieproduct en krijg
GRATIS
Lego® Atlantis speelgoed
wat moet u doen?
•
•
•
•
•
•
Vul het deelnameformulier volledig in.
Geef aan voor welk LEGO® speelgoed u gespaard heeft en schrijf het eventuele te betalen totaalbedrag binnen de 14 dagen over op onze
bankrekening.
Knip de streepjescode (barcode) uit de verpakking van het Princess
actieproduct en plak deze op het formulier.
Sluit een kopie bij van de originele kassabon van elk van de aankopen van de Princess actieproducten.
De datum van de aankoopbon moet in ieder geval binnen de looptijd van deze actie (van 1 oktober 2010 tot en met 1 februari 2011) liggen.
Stuur dit formulier vóór 11 februari 2011 volledig ingevuld en voldoende gefrankeerd op naar:
Princess LEGO actie
c/o HighCo Data, PB 04184, 1414 Waterloo, België
Hoe ontvangt u het LEGO speelgoed?
Het deelnameformulier dient uiterlijk 11 februari 2011 in ons bezit te zijn.
Nadat wij uw volledig ingevuld deelnameformulier ontvangen hebben, dient
het eventuele te betalen totaalbedrag binnen de 14 dagen na ontvangst van
uw formulier op onze bankrekening overgeschreven te worden. Wanneer
het totaal bedrag in ons bezit is, ontvangt u enkele weken nadien het door u
gespaarde LEGO speelgoed bij u thuis bezorgd.
GRATIS
LEGO en het LEGO logo
zijn handelsmerken
van de LEGO Groep.
Én spaar bovendien voor de andere
artikelen uit de LEGO® Atlantis collectie!
actieproducten
Deze spaaractie is geldig bij aankoop van de Princess actieproducten
en dit binnen de looptijd van deze actie.
(van 1 oktober 2010 tot en met 1 februari 2011)
122000 Jaap Multi Snack & Sandwich Maker
182666 Classic Fry & Keep Warm Castel
Deelnameformulier
Alleen volledig ingevulde deelnameformulieren worden behandeld.
Enkel inzendingen uit België en Luxemburg worden geaccepteerd.
Stuur dit volledig ingevulde deelnameformulier in een voldoende gefrankeerde envelop op
naar: Princess LEGO actie, c/o HighCo Data, PB 04184, 1414 Waterloo, België.
Voeg een kopie bij van de kassabon en plak de streepjescode van de Princess actieproducten
op dit formulier. Dit formulier dient uiterlijk 11 februari 2011 in ons bezit te zijn.
Naam:
202000 Lotte Juicer 1,5L
Adres:
202010 Lotte Family Juicer 0,75L
Postcode/Plaats:
292985 Popcorn Maker
Telefoon overdag:
292993 Royal Cotton Candy
E-mailadres:
Voornaam: Geboortedatum:
plak hier uw streepjescode
plak hier uw streepjescode
plak hier uw streepjescode
plak hier uw streepjescode
plak hier uw streepjescode
M/V
•
•
•
•
•
•
•
De actie loopt van 1 oktober 2010 tot en met 1 februari 2011.
Deelnameformulieren dienen uiterlijk 11 februari 2011 ons bezit te zijn. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. OP=OP
Door deelname aan de actie worden de deelnemers geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en hebben hiermee ingestemd.
Alleen volledig ingevulde deelnameformulieren worden behandeld.
Enkel inzendingen uit België en Luxemburg worden geaccepteerd.
Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.princess.be
De deelnemer kan de volledige actievoorwaarden ook opvragen bij Nova International N.V.
* Actie zonder aankoopverplichting
292994 Chocolate Fountain
492226 Royal Dutch Pancake Maker
 Ik kocht 2 Princess actieproducten en schrijf 15€ over op onder
492227 Royal Crepe Maker
 Ik kocht 5 Princess actieproducten en ontvang GRATIS de 132464 Sponge Bob Waffle Maker
 Ik kocht 2 Princess actieproducten en schrijf 25€ over op onder
132465 Dora Waffle Maker
 Ik kocht 4 Princess actieproducten en schrijf 15€ over op onder
142465 Dora Toaster
 Ik kocht 7 Princess actieproducten en ontvang GRATIS de LEGO 292464 Sponge Bob Popcorn Maker
292465 Dora Popcorn Maker
Gelieve het bedrag over te schrijven op volgend bankrekeningnummer: 001-6218806-18
122464 Sponge Bob Sandwich Maker
plak hier uw streepjescode
kernVOORWAARDEN
staand rekeningnummer
LEGO Atlantis Typhoon Turbo Onderzeeër
122465 Dora Sandwich Maker
142464 Sponge Bob Toaster
staand rekeningnummer
staand rekeningnummer
Atlantis Pijlinktvis Poort
Ik betaal met mijn bankrekeningnummer: 


plak hier uw streepjescode
Waar heeft u het Princess product gekocht?
Naam winkel:
WWW.PRINCESS.BE
Plaats:
WWW.PRINCESS.BE
Un jouet
Lego® Atlantis
GRATUIT
à l’achat d’un produit
de l’action Princess
Que devez vous faire?
•
•
•
•
•
•
Complétez dûment le formulaire de participation.
Indiquez pour quel jouet LEGO® vous avez épargné et versez le montant total éventuel à payer dans les 15 jours sur notre compte en banque.
Découpez le code-barres de l’emballage de l’article Princess et collez-le sur le formulaire.
Joignez une copie du ticket de caisse original du produits d’action Princess.
La date du ticket de caisse doit être incluse, dans tous les cas, dans la durée de validité de cette action (du 1er octobre 2010 au 1er février 2011)
Envoyez ce formulaire dûment complété et suffisamment affranchi avant le 11 février 2011 à :
Princess LEGO action
c/o HighCo Data, BP 04184, 1414 Waterloo, België
,
Produits de l action
Cette action d’épargne s’applique à l’achat des produits de l’action Princess,
et ce pendant toute la durée de cette action
(du 1er octobre 2010 au 1er février 2011 inclus).
122000 Jaap Multi Snack & Sandwich Maker
182666 Classic Fry & Keep Warm Castel
202000 Lotte Juicer 1,5L
Formulaire de participation
Envoyez ce formulaire de participation dûment complété avant le 11 février 2011 dans une
enveloppe suffisamment affranchie à : Princess LEGO action, c/o HighCo Data,
BP 04184, 1414 Waterloo, België
Joignez une copie du ticket de caisse et du code-barres des produits Princess soumis à l’action.
Ce formulaire doit être en notre possession pour le 11 février 2011 au plus tard.
Nom :
Prénom:
Date de naissance :
Votre formulaire de participation doit être en notre possession pour le
11 février 2011 au plus tard.
Après avoir reçu votre formulaire de participation dûment complété,
le montant total à payer éventuellement doit être versé dans les 15 jours
sur notre compte en banque.
Lorsque nous aurons perçu le montant total, vous recevrez chez vous le jouet
LEGO pour lequel vous avez épargné quelques semaines plus tard.
Code postal / Localité :
292985 Popcorn Maker
N° de téléphone : 292993 Royal Cotton Candy
Adresse e-mail :
492227 Royal Crepe Maker
122464 Sponge Bob Sandwich Maker
LEGO et le logo LEGO
sont des marques
deposées du Groupe LEGO.
 J’ai acheté 2 produits de l’action Princess et j’ai versé 15€ sur le compte en
banque  J’ai acheté 5 produits d’action Princess et je reçois GRATUITEMENT le Collez ici le code-barres
Collez ici le code-barres
L’action a lieu du 1er octobre 2010 au 1er février 2011.
Les formulaires de participation doivent être en notre possession pour
le 11 février 2011.
Cette offre est valable jusqu’à épuisement du stock. FINI=FINI
En participant à l’action, les participants sont censés être au courant des conditions de l’action et des conditions générales, et les accepter.
Seuls les formulaires de participation dûment complétés seront traités.
Envois de Belgique du Luxembourg uniquement.
Pour connaître les conditions complètes de l’action, rendez-vous sur le site www.princess.be
Le participant peut également demander les conditions complètes de l’action à Nova International N.V.
* Action sans obligation d’achat
sous-marin turbo LEGO Atlantis
132465 Dora Waffle Maker
 J’ai acheté 2 produits de l’action Princess et j’ai versé 25€ sur le compte en banque cidessous
 J’ai acheté 4 produits de l’action Princess et j’ai versé 15€ sur le compte 142464 Sponge Bob Toaster
142465 Dora Toaster
 J’ai acheté 7 produits d’action Princess et je reçois GRATUITEMENT la en banque cidessous
Porte du Calamar LEGO Atlantis
Veuillez virer le montant sur le compte en banque suivant: 001-6218806-18
J’effectue le paiement par le biais de mon numéro de compte en banque:



Collez ici le code-barres
Où avez-vous acheté votre produit Princess ?
Nom du magasin :
WWW.PRINCESS.BE
Collez ici le code-barres
•
•
•
•
•
•
•
ci-dessous
132464 Sponge Bob Waffle Maker
292465 Dora Popcorn Maker
De plus, vous pouvez épargner les autres
articles LEGO® de la collection Atlantis!
Collez ici le code-barres
Conditions cles
122465 Dora Sandwich Maker
292464 Sponge Bob Popcorn Maker
GRATIS
Collez ici le code-barres
M/F
292994 Chocolate Fountain
Comment recevoir le jouet LEGO ?
Collez ici le code-barres
Adresse :
202010 Lotte Family Juicer 0,75L
492226 Royal Dutch Pancake Maker
Seuls les formulaires de participation dûment complétés seront
traités. Envois de Belgique du Luxembourg uniquement.
Localité : WWW.PRINCESS.BE

Vergelijkbare documenten

sealife blankenberge GRATIS! pour sealife blankenberge !

sealife blankenberge GRATIS! pour sealife blankenberge ! L’action a lieu du 1er octobre 2010 au 1er février 2011. Les formulaires de participation doivent être en notre possession pour le 11 février 2011. Cette offre est valable jusqu’à épuisement du sto...

Nadere informatie