havo/vwo - Vechtdal College

Commentaren

Transcriptie

havo/vwo - Vechtdal College
26 november 2015, nr. 14
havo/vwo
Weekthema
Dat is traditie!
Tradities zijn gebruiken en gewoonten die van de ene generatie op de
andere worden doorgegeven. Dat is ook het geval bij het feest van
e
Sint Nicolaas. Het feest gaat zelfs terug naar de 3 eeuw, naar de
bisschop van Myra in het huidige Turkije. In Nederland zette men
vanaf ten minste de 15e eeuw de schoen. In eerste instantie gebeurde
dat in de kerk en was de opbrengst voor de armen. Sint Nicolaas is
e
streekgebonden. Van deze traditie uit de 17 eeuw heeft de schilder
Jan Steen een paar prachtige prentjes gemaakt. Eén daarvan is een
‘familiekiekje’ met daarop vader en moeder met hun 7 kinderen. Een
aantal is erg blij en een enkeling wordt door Steen huilend afgebeeld.
Tja, wie zoet is krijgt lekkers. . . O ja, oma is er ook bij! De traditie
wordt immers van de ene generatie op de andere doorgegeven. Dat
beeldt hij met dit prentje ook uit. Je zou zo de keuken van Jan Steen
binnen willen wandelen om deel te nemen aan die prachtige traditie.
Maar in onze tijd is deze traditie in veel gezinnen verworden tot ‘het
feest van de nóg grotere cadeaus’. Raceauto’s, een nieuwe GSM, een
prachtige drone voor in en om het huis, en ga zo maar door. Of is het
bij jou thuis anders? Is iedereen blij met een klein pakje? Waarbij het
niet gaat om de waarde van dat pakje, maar de intentie waarmee het
wordt gegeven. Samen met een prachtig gedicht speciaal voor jou.
En, oh ja. Ik vergat het bijna te noemen. Is er ook een deel van de
opbrengst voor de armen? Of ben je die allang vergeten tijdens het
knusse feest van generatie op generatie. Ik heb een voorstel! Als nu in
elk gezin een extra pakje wordt gekocht voor de mensen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld. En je zou het
pakje op 4 december bezorgen op een opvanglocatie of AZC. Zou het dan niet ook een echt feest voor hén
e
worden? Daarmee houden we die prachtige 15 -eeuwse traditie in stand. Ik ga het dit jaar doen! Jij ook?
P. Bloemberg, docent godsdienst en filosofie
Agenda
t/m maandag 30 november
vrijdag 27 november
dinsdag 1 december
donderdag 3 december
-
12.00 uur
13.00 uur
12.55-14.45 uur
volgens rooster
-
-
13.45-16.00 uur
09.55-11.35 uur
12.55-16.25 uur
12.55-14.45 uur
volgens rooster
-
donderdag 10 december
-
14.00 uur
volgens rooster
-
vrijdag 11 december
-
vrijdag 4 december
maandag 7 december
dinsdag 8 december
-
Uitwisseling Rastede in Rastede
Herkansingen havo-4, vwo-4/-5 sv leerlingen
Herkansingen havo-4, vwo-4/-5
Fiets4Safe havo/vwo-2
Talentenklas
Jet Net Career day
Mentor-/vakdocentenspreekavond alle leerjaren
havo/vwo
Sporttoernooi havo-4
Kluisjesverloting adoptiecommissie
Sinterklaasviering leerjaar 1
Basketbaltoernooi vwo-4
Talentenklas
Presentatieavond profielwerkstukken havo-5 en
vwo-6
Basketbaltoernnoi leerjaar 2
Mentor-/vakdocentenspreekavond alle leerjaren
havo/vwo
Excursie havo-3 Windesheim
Sinterklaas op 4 december a.s. op school
Vrijdag 4 december komt Sinterklaas weer een bezoek brengen aan school. Met de leerlingen van leerjaar 1 heeft
e
e
hij tijdens het 3 en 4 uur (09.55-11.35 uur) een gezellige bijeenkomst in de aula.
De leerlingen uit de klassen 2 en 3 kunnen Sinterklaas vieren tijdens de mentorles, vakles van de mentor of na
schooltijd.
Willen de leerlingen uit de klassen 1 het feest klassikaal nog even dunnetjes over doen, dan hebben zij hiervoor
ook de gelegenheid tijdens de mentorles, vakles van de mentor of na schooltijd.
Sporttoernooi havo-4
Donderdag 3 december basketballen er 19 teams van havo-4 en 1 docententeam in de gymzalen 1, 2 en 3 tegen
elkaar. Het toernooi start om 13.45 en eindigt om 16.00 uur.
De havo-4 wisselbeker zal door de heer Van der Zande aan het einde worden uitgereikt aan de klas met het beste
puntentotaal.
Uitwisseling Rastede van 26-11 t/m 30-11-2015
Dit jaar vindt de jaarlijkse uitwisseling plaats met de KGS (Kollektive Gesamtschule) in het Duitse Rastede. Meer
dan dertig jaar bestaat deze vriendschap en uitwisseling al en menig leerling heeft nog steeds goede herinneringen
hieraan. Zo hopen we ook dat dit deze keer zo zal zijn. Donderdag 26 november zullen 29 leerlingen en de
begeleiders mevrouw Kosmala en mevrouw Baart naar Rastede vertrekken.
Op het programma staan o.a. kennismaking, het volgen van Duitse lessen, een stadrally en een bezoek aan de
Kerstmarkt in Oldenburg en een excursie met museumbezoek naar Bremen. Natuurlijk zijn er uiteenlopende
activiteiten in het gastgezin.
Op maandag 30 november hopen we rond half vier-vier uur weer in Hardenberg te arriveren, moe maar vele
ervaringen en vriendschappen rijker.
In mei 2016 (19 t/m 23 mei) zullen de Duitse leerlingen en hun begeleiders dan een tegenbezoek aan Hardenberg
brengen.
Commissie Rastede,
mevr. Kosmala, de heer De Weerd en mevr. Baart
Spreekavond 1 en 10 december leerjaar 1 t/m 6
De roosters voor de spreekavonden zijn gemaakt. Met uw ouderaccount kunt u in Magister (via het
ouderavondsymbool) zien wanneer en hoe laat u verwacht wordt bij de mentor en/of vakdocent van uw
zoon/dochter.
Rekentoets havo-5 en vwo-6
De rekentoets is veelvuldig in het nieuws geweest. Via deze link: leest u wat het voor de huidige examenleerlingen
betekent: rekentoets
Het is weer zover!
De audities voor Podiumavond Bovenbouw zijn weer in zicht. Elk jaar een groot succes, met super
getalenteerde leerlingen! Onder andere prachtige pianostukken, bandjes en dans-acts komen aan bod.
Heb jij een talent en lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan snel op, de formulieren liggen bij
mevr. Bonsema en mevr. Drenthen. Opgeven kan tot en met 7 december.
Heb je een talent waarvan je niet weet wat je er mee moet doen (denk aan het bespelen van een soloinstrument, zang, toneel etc.), of zoek je mensen die je live willen begeleiden, is er voor jou een oplossing.
We hebben drie klassen opgericht voor toneel, dans en het vormen van een eventuele band. Als je hierin
geïnteresseerd bent, kan je contact opnemen met de volgende personen: Voor toneel Guido Moltman
([email protected]), voor dans Lisa Geertjes ([email protected]) en voor de band Marco
Gast ([email protected]). Jullie hebben laatst een mail ontvangen met verdere informatie hierover.
Deelname aan deze klassen is vrijblijvend, je mag je ook opgeven als je niet persé aan de Podiumavond
mee wilt doen.
Heb je verdere vragen, kan je altijd mailen naar een van ons: Monique Haggenburg, Merlijn Kaper, Celine
Kosse, Jet Kroon, Stefany Molema, Marco Gast, Guido Moltman, Orla Strijker, Lisa Geertjes en Bram
Haverkort.
Nogmaals: opgeven kan nog tot 7 december! De audities volgen op 8 en 9 december.
Hopelijk tot snel,
Podiumavond organisatie
Uitnodiging voor leerlingen van het Vechtdal College 2 havo/vwo Hardenberg
De gemeente Hardenberg presenteert in samenwerking met het Vechtdal College FIETS4SAFE op
dinsdag 1 december
De gemeente Hardenberg is voortdurend bezig om de verkeersveiligheid te vergroten en te optimaliseren. Een
veilige en gezellige gemeente waarin iedereen van school naar huis of van huis naar de sportvereniging e.d. kan
fietsen of rijden.
Wat is fiets4safe?
Fiets4safe is een interactief theater. Professionele en regionaal bekende acteurs gaan met behulp van een
presentatrice aan de hand van praktijkvoorbeelden veilig en onveilig fietsgedrag nabootsen. En bieden jou tips om
de juiste handelingen en beslissingen te nemen. Dit kan mogelijke schade, leed en slachtoffers in het verkeer
voorkomen.
Fiets4Safe met informatie en interactief theater verschaft je praktijkinformatie over:
1. Gebruik van de fiets in relatie tot de omgeving (verlichting, kleding en tassendragers).
2. Attentiewaarde voor de omgeving waarin men rijdt (sociaal en verantwoord rijgedrag op de openbare weg, met
z’n drieën fietsten, bellen, muziek luisteren).
3. Elementaire verkeersregels ten aanzien van de verbetering van je eigen verkeersveiligheid (oversteken,
handen uitsteken, stoplichten, spoorwegovergangen).
4. Pro-activiteit in het verkeer, elkaar aanspreken en corrigeren bij risicovol en onverantwoord gedrag.
Er worden in lokaal 365/366 drie groepssessies georganiseerd:
Groep 1: 08.50 tot 09.40 uur klassen h2b (Wmp) en h2c (Bhm)
Groep 2: 09.55 tot 10.45 uur klassen h2a (Fhl) en ga2a (Rdv )
Groep 3: 10.45 tot 11.35 uur klassen a2b (Swg), a2a (Rdv) en ga2b (Dks)
Ook jij kunt een steentje bijdragen om de gemeente Hardenberg nu nog verkeersveiliger en plezieriger te maken,
door Fiets4Safe bij te wonen.
Namens alle collega's een goed weekend gewenst,
C.F. Rijgersberg en W.H. Boersma

Vergelijkbare documenten