Opmaak 1

Commentaren

Transcriptie

Opmaak 1
toBe Publishing B.V.
PERSBERICHT
Postadres
toBe Publishing B.V.
Postbus 631
7000 AP Doetinchem
Wim Huijser nieuwe hoofdredacteur van toBe,
het tijdschrift dat met je meeleeft
Website
www.tobemagazine.nl
Met ingang van 14 december 2009 is Wim Huijser de nieuwe hoofdredacteur van het
tijdschrift toBe. Hij neemt deze functie over van Garance Bongers, die als adviseur betrokken blijft bij het blad. Wim Huijser heeft een lange staat van dienst als bladenmaker en was sinds 2001 creative director binnen o.a. Springer Uitgeverij. In de afgelopen
decennia ontwikkelde hij tientallen bladconcepten voor customer media producenten.
Tevens is Huijser publicist van een vijftiental boeken over zeer uiteenlopende thema’s.
NUMMER 2
met
Tijdschrift dat
2009 PRIJS €4,95
Met betrekking tot toBe stelt Wim Huijser zich ten doel om de formule van het tijdschrift verder te ontwikkelen, ook richting andere mediatypen. Hij ziet het als zijn missie
om van het tijdschrift toBe een instituut te maken dat brede kennis in zich draagt over
de thema’s leven en dood, afscheid nemen, troosten en gedenken.
Het redactieteam bruist van nieuwe ideeën en heeft de ambitie om toBe een nog mooiere toekomst te geven. De wijze waarop toBe haar onderwerpen tegemoet treedt blijft
integer, openhartig, informatief, praktisch, spiritueel en inspirerend. Het eerstvolgende
nummer verschijnt in april 2010.
je meeleeft
HELP!
nd
Wat zeg ik als iema
is overleden?
VAN
HET VERDRIET
JONGE OUDERS
thic
Go
AANBIDDERS
Met vriendelijke groet,
toBe Publishing B.V.
D?
VAN DE DOO
RAMP 10
Janneke overleefde
een vliegtuigcrash
MUEL
JULIA SA
VECHT VERDER
NUMMER 1
met
Tijdschrift dat
2009 PRIJS €4,95
je meeleeft
GHANA
Uitvaart in stijl
RIET
PUBERVERD
dood
Praten over de
Geestenfluisteraar
ilvie
Derek OgIT’
‘IK LIEG NOO
TREND
tsen
Natuurbegraafplaa
ALLES
Over erfenissen
SKRACHT VAN
DE LEVEN
DIJK
MICKY HOOGEN
NUMMER 1
met
Tijdschrift dat
2008 PRIJS €4,95
Wim Huijser, hoofdredacteur
06-539 261 49
je meeleeft
L!
YOU GO GIR
De kracht van een
jonge weduwe
KINDEREN zwart?
De dood is toch
TOGRAAF
OORLOGSFO
Teun Voeten
LEVEN
je hielen...
Met de dood op
IE
PSYCHOLOG lukt
Als rouwen niet
A
ARIE BOOMSMAI
RA
HEEFT ZIJN D
GEVONDEN
U ontvangt een persbericht van toBe Publishing omdat wij menen dat u op de hoogte wilt
blijven van onze producten/diensten. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan
kunt u dit kenbaar maken door een reply te sturen naar de afzender. Wij verwijderen u
dan uit onze database.
Onze welgemeende excuses voor eventuele overlast.
toBe Publishing B.V.

Vergelijkbare documenten