vind je een verslag van de broeikassessies

Commentaren

Transcriptie

vind je een verslag van de broeikassessies
Jongeren in de Rally
Broeikassessies tijdens Open Innovatiedagen Sterksel
Alfons van de Belt en Linda Janssen
19 en 20 juni 2015
Mede mogelijk gemaakt door:
19 en 20 juni organiseerde VarkensNET samen met Agri Meets Design Broeikassessies ‘Jongeren in de Rally’. Beide
dagen 1 sessie met een specifiek thema. Dag 1 ‘Dierenwelzijn in een vorm die bij je past’ en dag 2 ‘Meerdere wegen
naar gezonde dieren’. Tijdens de sessies stond het verder helpen van vragen van ‘young potentials’ (studenten of jonge
varkenshouders) centraal. De gekozen vorm was een gesprek van 1,5 uur met de studenten die hun dilemma of vraag
pitchten, twee varkenshouders uit PIT, experts uit bedrijfsleven of onderzoek, studenten, een expert vanuit Natuur en
Milieu en een designer vanuit Agri Meets Design. Het proces werd begeleid door een NETmentor van VarkensNET. Een
tekenaar van JAM (Visueel Denken) schreef en tekende mee tijdens het gesprek. Naderhand zijn de casus en het
resultaat daarvan vertaald in een praatplaat. Deze praatplaat ging als resultaat met de studenten mee naar huis en werd
als praatplaat gebruikt tijdens de Open Innovatiedagen.
De setting was uniek! In de broeikas van Agri Meets Design. Een open kas, op een
plek waar alle bezoekers langs kwamen. En aan een open plek waar volop catering en
zitmogelijkheden waren. Een plek waar mensen rustig gingen zitten en de broeikas dus
goed in het zicht was. Gedurende de hele dag trok het aandacht. In het bijzonder
werden natuurlijk tijdens de sessies van 13.30 - 15.00 uur veel nieuwsgierige blikken
naar binnen geworpen.
Dag 1, 19 juni 2015
Casus 1: Danielle van de Heuvel
Vraag: “Hoe kunnen we de
leverancier van de biggen er het
beste naartoe bewegen om
betere biggen af te leveren?”
Kernpunten van het resultaat:
 Ga in gesprek met je fokker. Praat over gezondheid en verbetering daarvan.
 Weet wat je binnen krijgt! Wat voor een big zoek je, wat krijg je en wat is de
achtergrond van de biggen?
 Laat de handelaar niet alle contact overnemen. Voer zelf het gesprek met je
fokker en maak daar afspraken mee.
 Wees transparant wat op jouw bedrijf gebeurt met de biggen en bespreek dit.
Casus 2: Femke Nijhof
Vraag: “Hoe kan ik een concept
met loslopende kraamzeugen
implementeren in mijn
bedrijfsvoering met gezond
economisch resultaat?”
Kernpunten van het resultaat:
 Loslopende kraamzeugen moet bij je passen.
Het is meer dan alleen een hok. Gaat over jezelf en
waar je met je bedrijf wilt staan in de omgeving.
 Verzamel verschillende mensen om je heen die helpen ontwikkelen.
 Focus op de markt: wat is de vraag en wat heb je daarvoor nodig?
Dag 2, 20 juni 2015
Casus 3: Debby Lorist
Vraag: “Hoe gezonde gelten
gezond houden op
vermeerderingsbedrijven?
Wetende dat er verschil is
tussen Frievar en afzet
buiten Frievar.”
Kernpunten van het resultaat:
 Geef duidelijk aan wat voor een gelt je levert, hoe die zich
ontwikkelt en wat maakt dat zij top gaat presteren.
 Ga in gesprek met afnemers waar je geen goed gevoel bij hebt.
 Zet bedrijven waar de gelten goed presteren in de schijnwerpers. Inspireer daarmee anderen en laat hen van ze
leren.
 Het verantwoordelijkheidsgevoel verderop in de keten is een compliment waard!
Casus 4: Teun Meulenmeesters
Vraag: “Hoe anticipeer ik met
mijn bedrijf op maatschappelijke
wensen? En hoe combineer ik
dat met een financieel gezond
bedrijf? “
Kernpunten van het resultaat:
 Wees open en transparant over jezelf en je bedrijf.
 Duidelijke visie over hoe hij zijn dieren wil houden. Draag dit
uit en houd het vast!
 Focus op kwaliteit en de maatregelen die daarbij nodig zijn.
 Je bent heel goed bezig!!
Dit smaakt naar meer!
De sessies waren heel succesvol. We kregen erg leuke reacties van de deelnemers, zowel de studenten als de experts
die deelnamen aan het gesprek. Het heeft de studenten handvatten gegeven om door te gaan, van concrete acties en
afspraken op korte termijn tot strategisch handelen op langere termijn. De resultaten van de casussen kennen een
belangrijke rode draad: dialoog! Over verschillende thema’s, binnen en buiten de keten. Daar moeten we meer mee! We
broeden nog met de samenwerkingspartners op een passend vervolg van de casussen en de verdere begeleiding van de
studenten. Daarnaast denken we na over voortzetten en uitbouwen van het concept. Wordt vervolgd!!

Vergelijkbare documenten