sessie 5 - Live demo - Excel Experience Day

Commentaren

Transcriptie

sessie 5 - Live demo - Excel Experience Day

										                  

Vergelijkbare documenten

VBA voorbeelden Excel

VBA voorbeelden Excel If Not IsIn(Worksheets, "Inhoud") Then With Worksheets.Add(Worksheets(1)) .Name = "Inhoud" End With Set oToc = Worksheets("Inhoud") ActiveWindow.DisplayGridlines = False ActiveWindow.DisplayHeading...

Nadere informatie

Het gebruik van Visual Basic for Applications in Microsoft Excel

Het gebruik van Visual Basic for Applications in Microsoft Excel Omdat een module variabele haar waarde verliest zou het vernieuwen van het lint ophouden zodra er een fout optreedt in onze code. Daarom gebruiken we een speciale truc om de verwijzing naar het lin...

Nadere informatie