Ik volgde al een aantal jaren Spaans aan het PCVO

Commentaren

Transcriptie

Ik volgde al een aantal jaren Spaans aan het PCVO
10 jaar Grundtvig
Uitwisseling met Universidad Senior de A Coruña
Ik volgde al een aantal jaren Spaans aan het PCVO-Gent (thans “Het
Perspectief”) en schreef mij in 2005 in bij de seniorcursisten . Daar hoorde ik
voor het eerst over het project ‘ Een Leven lang Leren’. Meer nog, we kregen
de kans deel te nemen via een uitwisseling met Universidad Senior de A
Coruña.
Tot dan had ik slechts summiere noties van ICT en had nog geen echte reden
gevonden om er verder aan te werken. Omdat voor deelname aan het project
enige ICT-kennis vereist was, schreef ik mij vlug in voor ’Computerinitiatie’
zodat ik , dank zij dit project, in relatief korte tijd, mijn kennis kon uitbreiden.
Er ging voor mij een nieuwe wereld open: Windows, Word, Exel, Powerpoint,
internetten, chatten.. . Ik had de microbe goed te pakken en wilde mij absoluut
geen analfabeet meer voelen in de digitale wereld.
In de Spaanse cursus gingen we, onder impuls van onze begeesterde leerkracht
hard aan het werk: in het Spaans verhalen schrijven over ons Vlaams erfgoed
voor het ‘Seniorstoryboard’. We maakten eveneens 3 lezingen van een
vijftiental minuten over Vlaanderen, Gent en Het Lam Gods en we stoffeerden
die met een Powerpointpresentatie. Drie van onze cursisten zouden ze
voorstellen in A Coruña. Ikzelf probeerde de structuur van België uit te leggen
en aan te tonen welke rol Vlaanderen als deelstaat heeft. Voorwaar geen
gemakkelijk item.
In februari 2005 togen we dan met 15 cursisten en de leerkracht naar Galicië.
We gingen via Valladolid; huurden er 4 wagens , maakten een tussenstop van 1
dag in Léon; verbleven er in de prachtige parador en werden door een
geestdriftige gidse doorheen de stad geleid. Daarna ging het richting A Coruña
waar we onze Spaanse collega’s senioren voor het eerst in levende lijve
ontmoetten. Drie volle dagen zouden we samenzijn om hun cursussen en
lezingen te volgen, onze eigen lezingen te geven; uitstappen te maken en veel,
héél veel te praten: het werd een echt Spaans taal- en cultuurbad.
Een bezoek aan Santiago de Compostela kon niet ontbreken. Die dag was er
noodweer: bij zware sneeuwval gingen we via een spekgladde autoweg
bedevaarten. De directeur van de Universidad Senior leidde ons op boeiende
wijze rond en gaf ons via niet platgetreden paden een uniek beeld van de stad.
In de namiddag ( de sneeuw was weg) konden we zelfs de daken van de
kathedraal op. Dat gaf een heel apart gevoel en is voor mij nog altijd het
Nicole De Craene
10 jaar Grundtvig
Uitwisseling met Universidad Senior de A Coruña
summum van die dag. Ook aan het afscheidsdiner heb ik aangename
herinneringen: er werd gezellig getafeld; uitvoerig verteld, maar vooral veel
gezongen. Tijdens deze drie dagen werden mooie vriendschappen gesloten en
dure eden gesmeed. Ze waren niet ijdel. Terug thuis werd er in de lessen
regelmatig een chatsessie ingelast en er werd veel over en weer gemaild. In
maart 2006 kwamen een twintigtal Spaanse cursisten naar Gent voor een
kennismaking met Vlaanderen. Met veel genoegen leidden we hen door onze
“‘Fiere stede” en toonden hen andere bezienswaardigheden in Vlaanderen.
Wederom werd er via lezingen en PP-presentaties heel wat over mekaars
erfgoed gepraat. Ik was blij te mogen vertellen over de historiek van Gent als
bloemenstad en in het kort de azalea- en begoniateelt uit de doeken te doen.
Het project is nu afgesloten, maar nog altijd zijn er regelmatig contacten
tussen de seniorencursisten van Gent en A Coruña.
Nicole De Craene

Vergelijkbare documenten