PERSBERICHT Gent, 24 juni 2014 HoGent-HBO5

Commentaren

Transcriptie

PERSBERICHT Gent, 24 juni 2014 HoGent-HBO5
PERSBERICHT
Gent, 24 juni 2014
HoGent-HBO5 samenwerkingsverband
De Hogeschool Gent en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie OostVlaanderen sluiten een samenwerkingsverband af in het kader van het hoger beroepsonderwijs
(HBO5).
Staand v.l.n.r: Daisy Denolf, Hans Martens, Els Willems, Rudy Megroot, Ilse Flokman, Kathleen Poma
Zittend v.l.n.r: Stephan Brynaert, Daniel De Mulder, Bert Hoogewijs, Kristel de Boevere
De Hogeschool Gent, het KTA Vesaliusinstituut, CVO Leerstad, CVO Panta Rhei de Avondschool en Het Perspectief PCVO hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om
de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) te versterken.
HBO5
Opleidingen van het hoger beroepsonderwijs bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. Wie
met succes een HBO5-opleiding afrondt, behaalt een graduaatsdiploma. Het niveau van een
HBO5-opleiding situeert zich tussen dat van het secundair onderwijs en dat van de professioneel
gerichte bacheloropleidingen. Met een graduaatsdiploma kan je dus nog alle kanten op: je bent
klaar om een beroep uit te oefenen, maar je kan ook via een verkort traject een bachelordiploma
behalen. Vanaf academiejaar 2014-2015 reikt de Hogeschool Gent samen met elke partner van
het samenwerkingsverband een gezamenlijk HBO5-diploma uit.
Divers Aanbod
Qua aanpak zijn de HBO5-opleidingen sterk praktijkgericht en worden ze vaak aangeboden in gecombineerd onderwijs, een combinatie van contact- en afstandsonderwijs. Daardoor zijn ze ideaal
voor zowel jongeren als volwassenen die hun kennis naar een hoger niveau willen brengen met
een opleiding hoger (beroeps)onderwijs.
Samen naar een sterker HBO5
De Hogeschool Gent, het KTA Vesaliusinstituut, CVO Leerstad, CVO Panta Rhei de Avondschool
en Het Perspectief PCVO hebben in een samenwerkingsverband de handen in elkaar geslagen om
de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) te versterken. Daarom worden er gezamenlijke afspraken gemaakt op het vlak van onderwijsorganisatie, curriculumontwikkeling, aansluiting- en vervolgtrajecten, betere samenwerking met het werkveld, …
Dankzij het samenwerkingsverband komt het beste van twee werelden naar voren. De HBO5opleidingen zijn sterk regionaal ingebed, zijn flexibel en bereiken uiteenlopende doelgroepen, zoals
kansengroepen en mensen die al werken. De Hogeschool Gent biedt als maatschappelijk geëngageerde organisatie studentgecentreerd onderwijs aan met een sterk uitgebouwde studentenbegeleiding en ICT-omgeving. De Hogeschool Gent zet in op internationalisering, kwaliteitszorg en ondernemingszin.
Op 23 juni 2014 is formeel gestart met het samenwerkingsverband en vanaf 1 september 2014
worden de opleidingen binnen de nieuwe structuur aangeboden.

Vergelijkbare documenten