Jaarverslag (inclusief beeldbijlage)

Commentaren

Transcriptie

Jaarverslag (inclusief beeldbijlage)
Kunsthal KAdE maakt deel uit van de Stichting Amersfoort in C. Hieronder vallen ook
Museum Flehite, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE.
Algemene informatie
Kunsthal KAdE opende op 1 mei 2009 met de internationale
bruikleententoonstelling ‘Wonderland, Through the Looking Glass’.
In de jaren daarna waren in KAdE de volgende tentoonstellingen
te zien: VanLieshoutVanLieshout, Henry Coombes, Frank Halmans,
Sammlung Boryna | Marcel van Eeden, ‘Happy Families’ | Studio
Makkink & Bey, 10 jaar The One Minutes, Booming Amersfoort,
tien jaar bouwen in de stad. Charlie Roberts BALLS TO THE
WALL featuring KRAPP KAPP, Retrospectief Tom Claassen,
‘ShadowDance’, Expositie over het gebruik van schaduw in de
hedendaagse kunst, Dazzle the Evil Eye, ode aan Merina Beekman,
Tilo Baumgärtel, ‘Peeping Tom’, Meissen | SO – IL, 18de eeuws
porselein in hedendaagse architectuur, Ansel Krut, schilderijen en
tekeningen, Francis Upritchard, Echo & MärklinWorld, modellen
van de wereld door 40 kunstenaars.
KAdE organiseert tentoonstellingen op het gebied van (moderne)
kunst, architectuur, vormgeving & design en eigentijdse beeldcultuur. KAdE heeft geen eigen collectie, maar is met haar tentoonstellingen op het gebied van moderne kunst en architectuur,
naar buiten gericht en open voor impulsen vanuit de hele wereld.
KAdE is een levendige plek met een café en winkel. Naast de
tentoonstellingen organiseert KAdE rondleidingen, lezingen en debatavonden. KAdE is gehuisvest in het gebouw van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed en beslaat 1500 m2.
Alle activiteiten van kunsthal KAdE worden financieel mede
mogelijk gemaakt door de gemeente Amersfoort en Yokogawa
Europe.
1
Jaarverslag
2012 Tentoonstellingen
De tentoonstelling
MärklinWorld, modellen van de
wereld door 40 kunstenaars
was te zien tot en met zondag
8 januari 2012.
In 2012 organiseerde KAdE de
volgende tentoonstellingen:
—
Henk Visch
Solo
28 januari t/m
6 mei 2012
KAdE bracht, voor het eerst in
Nederland een representatieve
collectie sculpturen uit alle
perioden in het oeuvre – dat
zo’n 35 jaar omspant - bijeen
van beeldend kunstenaar Henk
Visch. Er waren bruiklenen te
zien uit particuliere-, bedrijfs-,
en museale collecties.
Speciaal voor deze tentoonstelling werd ‘Noch Einmal’, een zes
meter hoog sculptuur van Henk
Visch geplaatst voor de entree
van de kunsthal in Amersfoort.
Met dank aan Ymere.
Het oeuvre van Henk Visch
kent vele ‘gedaanten’. Het
gaat van heel figuratief naar
heel abstract, van open en
constructiegericht naar monolithisch en compact. Toch is het
oeuvre heel homogeen. Visch
kent geen grote stijlbreuken of
stijlwisselingen, omdat ‘stijl’ als
begrip hem niet interesseert.
Zijn werk komt voort vanuit zijn
artistieke attitude ten opzichte
van ‘de werkelijkheid’. Zijn beelden – en de beeldelementen
in zijn tekeningen – zijn als een
echo van de werkelijkheid. Ze
appelleren aan de dingen zoals
we die in de realiteit waarnemen, maar nooit precies. Het is
altijd een interpretatie van een
vorm, een gebaar, een fenomeen, een gestalte. Het werk
van Henk Visch is een vorm
van beeldende verdichting, een
individuele (poëtische) vertaling
van dat wat we allemaal
waarnemen, maar ieder op een
eigen manier identificeren, aangevuld met eigen gefantaseerde
momenten.
2
KAdE, Amersfoort en Henk
Visch
Acht jaar geleden organiseerde
De Zonnehof Amersfoort (de
voorloper van Kunsthal KAdE)
in het Rietveldpaviljoen de solotentoonstelling ‘Mensenhandel
is verboden – Sculpturen
Henk Visch’ . Dit was een
tentoonstelling van beeldend
kunstenaar Henk Visch in het
kader van het project “Beelden
van banken - een visie op
de hedendaagse stadsbank”,
waarin De Zonnehof Henk Visch
toentertijd gevraagd heeft een
bank voor de stad Amersfoort
te ontwerpen. Deze stadsbank,
een sterk gestileerde hurkende
figuur met de titel ‘Op schoot
in Amersfoort’ is een beeld
waarbij geregeld voorbijgangers
letterlijk bij op schoot gaan
zitten; een niet meer weg te
denken beeld voor de stad
Amersfoort.
De tentoonstelling in 2003 was
een bescheiden overzicht van
het beeldende werk van Henk
Visch. Een grote solotentoonstelling die het hele oeuvre
omspant was in Nederland
nog nooit gemaakt, ondanks
de prominente positie van
Visch binnen de Nederlandse
beeldhouwkunst. Kunsthal
KAdE heeft Henk Visch daarom
gevraagd om voor het voorjaar
van 2012 zo’n grote solopresentatie te maken, waarvoor
ook gebruikleend werd uit particuliere-, bedrijfs- en museale
collecties.
—
Who More Sci-Fi Than
Us, hedendaagse kunst uit
de Cariben
26 mei t/m
26 augustus 2012
‘Who More Sci-Fi Than Us’
toonde werk van een selectie
van hedendaagse kunstenaars
uit de Cariben, van het zuiden
(Antillen en Suriname) tot het
noorden (Cuba en Jamaica) en
van het westen (Costa Rica
en Panama) tot het oosten
(Martinique en Barbados) en
alle eilanden daartussen. De
tentoonstelling werd samengesteld door gastcurator Nancy
Hoffmann.
‘Met deze tentoonstelling
laten we voor de eerste keer
in Nederland het brede palet
aan hedendaagse Caribische
kunst en kunstenaars zien.
De tentoonstelling focust
op een gedeelde identiteit,
geschiedenis, economische
en sociale condities; een
combinatie van factoren die tot
een bepaalde surrealistische
manier van communiceren leidt,
in woord en beeld. Of, zoals
de Dominicaans-Amerikaanse
auteur en Pulitzer Prize winnaar
Junot Diaz het zo welbespraakt
formuleert: ‘It might have
been a consequence of being
Antillean. Who more sci-fi
than us?’
Aldus gastcurator Nancy
Hoffmann.
De tentoonstelling werd op
vrijdag 27 januari geopend door
kunstcriticus en publicist Rogier
Ormeling.
‘Who More Sci-Fi Than Us’
vertelde een discursief verhaal
over het Caribisch gebied
waarin een soort overeenkomstige cultuur naar voren kwam,
die alle eilanden met elkaar
delen. Daarnaast lieten we zien
hoe complex en veelzijdig het
gebied is. In feite bestaat er
misschien wel niet eens zoiets
als ’Het Caribisch Gebied’.
Met deze tentoonstelling was
het niet de bedoeling om de
kunstenaars te ‘framen’ in een
geografische context, maar
om het verhaal over de regio
de hoofdrol te laten spelen.
De tentoonstelling vertelde
onder meer het verhaal over
een gedeelde historie, politieke
omstandigheden, de rol van
religie en het dagelijks leven
van de gemiddelde bewoner.
Jaarverslag
2012 Catalogus
Bij de tentoonstelling verscheen
een omvangrijke, geïllustreerde
catalogus. Met onder meer
een essay van Annelie Pohlen
(kunstcriticus, curator), een
gedicht van Leo Vroman (wetenschapper, dichter), een tekst
van Annett Reckert (curator),
een bijdrage van beeldhouwer
Richard Deacon en een
interview met Henk Visch door
Robbert Roos (hoofdcurator
Kunsthal KAdE). Omdat de catalogus snel was uitverkocht is
er een tweede druk verschenen.
‘Who More Sci-Fi Than Us’
toonde een selectie sculpturen,
installaties, schilderijen, tekeningen, foto’s, film & animatie
van jonge veelbelovende kunstenaars en meer gevestigde
kunstenaars. Sommigen leven
en werken nog altijd in de
Cariben, anderen zijn naar het
Westen geëmigreerd.
Catalogus
De catalogus, die bij de
tentoonstelling is verschenen,
laat nog een extra realiteit zien.
Het gebied is gedeeld door
verschillende talen en dus taalbarrières. De cultuurverschillen
zijn vooral te herleiden naar
de relatie met het (voormalige)
moederland: Spanje, Frankrijk,
Engeland en Nederland. De
catalogus is daarom verdeeld in
vier katernen, die allen ingeleid
worden met een algemene
tekst van een auteur uit elk
taalgebied: Leon Wainwright
(UK), Giscard Bouchotte (FR/
Haïti), Charl Landvreugd (NL/
SU) en Blanca Victoria López
Rodríguez (Cuba). De catalogus
bevat tevens een interview met
Simon Njami (FR) door Jocelyn
Valton (Guadeloupe).
Charl Landvreugd, Marcel Pinas
Trinidad Wendell McShine.
De tentoonstelling werd op
vrijdag 25 mei geopend door
Lucia Nankoe (literatuur wetenschapper/ publicist) met de
speech ‘Het Fort is ingenomen
door Kunstenaars’.
Met dank aan
In deze tentoonstelling was
een selectie van 160 werken
uit de omvangrijke fotocollectie
van verzamelaar Martin Z.
Margulies uit Miami te zien.
Gastcurator was de Fransman
Régis Durand, oud-directeur
van het Jeu de Paume in Parijs
en het Centre National de la
Photographie in Parijs. Voor zijn
keuze baseerde Durand zich op
een zinsnede uit een gedicht
van de Duitse dichter Friedrich
Hölderlin (1770-1843): ‘Wenn
in die Ferne geht der Menschen
wonend Leben’, door hem
vertaald als ‘The Dwelling Life
of Man’. De tentoonstelling was
eerder te zien in de Spaanse
instituten Foto Colectania
(Barcelona) en Fundación Barrié
(Coruña).
Condition Humaine
In zijn selectie concentreerde
Durand zich op fotografie
waarin de ‘condition humaine’
centraal staat: zowel de fysieke
gebouwde omgeving, als de
mensen die daarin leven en
werken en de karakteristieke
‘tekens’ die in de leefomgeving
van de mens voorkomen.
Durand selecteerde wereldberoemde fotografen/ kunstenaars uit de twintigste eeuw.
Deelnemende kunstenaars:
Aruba Ryan Oduber
Barbados Joscelyn Gardner,
Sheena Rose
Colombia Oswaldo Macia
Costa Rica Edgar León
Cuba Alexandre Arreachea,
Carlos Garaicoa, Yaima
Carrazana, Ana Mendieta (†)
Curaçao David Bade, Tirzo
Martha, Tony Monsanto
Dominicaanse Republiek Marcos
Lora Read, Jorge Pineda,
Limber Vilorio
Guadeloupe Bruno Pedurand
Guyana Hew Locke
Haïti Mario Benjamin, JeanUlrick Désert, Edouard Duval
Carrié
Jamaica Marvin Bartley, Renée
Cox, Leasho Johnson, Ebony G.
Patterson
Martinique Jean Francois Boclé,
David Damoison
Panama Jhafis Quintero
Gonzales, Jonathan Harker/
Donna Conlon
Puerto Rico Pepón Osorio
Puerto Rico/ Cuba Jennifer
Allora & Guillermo Calzadilla
St. Vincent Michael McMillan
Suriname Remy Jungerman,
3
—
The Dwelling
Life of Man
Topstukken van
Amerikaanse en Europese
fotografen uit de Martin
Z. Margulies Collectie,
Miami
22 september 2012 t/m
6 januari 2013
In The Dwelling Life of Man
was werk te zien van:
Berenice Abbott, Manuel
Álvarez Bravo, Miriam
Bäckström, Lewis Baltz,
Herbert Bayer, Bernd & Hilla
Becher, Frank Breuer, Jeff
Brouws, Alain Bublex, James
Casebere, Gregory Crewdson,
Luc Delahaye, Thomas
Demand, Mike Disfarmer, Stan
Douglas, William Eggleston,
Olafur Eliasson, Vkhutemas
School, Walker Evans, Lee
Friedlander, Frank Gohlke,
Dionisio González, Andreas
Gursky, Anthony Hernandez,
Lewis Hine, Roni Horn, Pieter
Hugo, Tim Hyde, Isaac Julien,
Jaarverslag
2012 Amar Kanwar, Dorothea Lange,
Helen Levitt, Sharon Lockhart,
Ray Metzker, Lucia Moholy,
Jonathan Monk, Zwelethu
Mthethwa, Jackie Nickerson,
Albert Renger-Patzsch, Thomas
Ruff, Ed Ruscha, Anri Sala,
August Sander, Stephen Shore,
Alec Soth, Hannah Starkey,
Joel Sternfeld, Thomas Struth,
Spencer Tunick en Gillian
Wearing.
ver de Martin Z.
O
Margulies Collectie
De Amerikaanse verzamelaar
Martin Z. Margulies heeft in de
afgelopen decennia een enorme
collectie fotowerk verzameld
(circa 2000 stukken), waarin
de ‘condition humaine’ een
belangrijke constante is.
De collectie, gehuisvest in
Miami, Florida, omvat de hele
twintigste eeuw met vooral
sterke kernen Amerikaanse- en
Europese fotografie.
Voor de opening van deze
tentoonstelling was Martin
Margulies speciaal uit
Miami overgevlogen. Op 22
september heeft Margulies,
samen met hoofdcurator KAdE
Robbert Roos, deelgenomen
aan een debat dat georganiseerd werd op de fotobeurs
Unseen in Amsterdam.
Met dank aan
4
Auditorium­presentaties
Educatie
In het Auditorium organiseert
KAdE kortlopende presentaties.
In 2012 waren dat de volgende
presentaties:
Voor de afdeling educatie is
een medewerker in dienst
voor 16 uur per week. Deze
medewerker is in dienst bij
Amersfoort in C en wordt
betaald uit de projectgelden
voor KAdE.
—
Passage
Van 28 januari t/m 26 februari
was de presentatie ‘Passage’
te zien, met recent werk van
beeldend kunstenaar Henk van
den Bosch. Deze tentoonstelling
was ter gelegenheid van het
verschijnen van zijn nieuwe
boek ‘Transposition’. Eén van
de recente werken van Henk
van den Bosch is de muurschildering ‘Kader’ die hij in 2011
in opdracht van Kunsthal KAdE
heeft geschilderd voor het
project Cadavre Exquis.
—
Spakenburgse Diva’s
Een selectie foto’s en film
uit 12,5 jaar Het Wilde
Oog
In de presentatie ‘Spakenburgse
Diva’s’ portretteerde theateratelier Het Wilde Oog
(Hans Lemmerman en Inge
van Run) drie Spakenburgse
klederdrachtvrouwen, te weten:
Corrie, Hendrikje en Wijmpje
Koelewijn. Deze dames zijn
vertegenwoordigsters van een
voorbije tijd die open staan
voor hedendaagse kunst. De
drie (schoon)zussen hebben
zich ontwikkeld van erfgoeddraagsters tot performers.
Lemmerman en Van Run
leggen met onverwachte
beeldcombinaties een verbintenis tussen klederdrachterfgoed
en Nederlandse kunst(traditie).
“De foto’s die Het Wilde Oog
van de Dames Koelewijn laat
zien, brengen verleden en
heden op verrassende wijze
samen. De innige wisselwerking
ontstaat door het creëren
van fantasierijke situaties,
aanleunend bij sprookjes en
mythen. De speelruimte, aldus
geboden, zorgt tegelijk voor het
aanraken van het diepmenselijke, tot en met het tragische
en soms bizarre” , aldus Daan
van Speybroeck, kunstfilosoof
Radboud Universiteit Nijmegen.
Jaarverslag
Een belangrijke doelstelling
in 2012 was het verstevigen
van de contacten met het
onderwijs, met name het
primair onderwijs. Bij elke
tentoonstelling is lesmateriaal
ontwikkeld voor scholen uit het
primair onderwijs. Daarnaast
hebben scholen uit het primair
onderwijs KAdE bezocht in
het kader van verschillende
projecten.
Aan het project Mijn
kunstwerk dat ben ik! – in
samenwerking met Scholen in
de Kunst- hebben in april zes
basisschoolklassen meegedaan.
Het project was gekoppeld aan
de tentoonstelling van Henk
Visch.
In november voerden we, in
samenwerking met School der
Poëzie, een pilot poëzieproject
uit rond de tentoonstelling
‘The Dwelling Life of Man’.
Vijf basisschoolklassen van drie
verschillende scholen deden er
aan mee. Het project was een
groot succes. Het zal jaarlijks
worden voortgezet in samenwerking met School der Poëzie
en Scholen in Kunst.
Voor scholen uit het voortgezet onderwijs is bij elke
tentoonstelling een kijkwijzer
ontwikkeld waarmee leerlingen
de tentoonstelling zelfstandig
kunnen bezoeken. Sinds 2012
is de kijkwijzer beschikbaar
op vmbo niveau en havo/vwo
niveau.
Een ander doel was het
voortzetten van workshopseries
bij elke tentoonstelling. Hierbij
richtten we ons niet zozeer
op het onderwijs, als wel op
individuele (jonge) bezoekers en
kinderen van de BSO.
Bij Henk Visch werd driemaal
een workshop gegeven voor
vrij publiek van 6 tot 12 jaar en
voor BSO’s. Rond ‘Who More
Sci-Fi Than Us’ boden we een
2012 workshop aan van deelnemend
kunstenaar Wendell McShine.
Deze workshop is tot stand
gekomen in samenwerking met
Stichting Welzijn Amersfoort,
Future of Fame en basisschool
De Wiekslag. Acht leerlingen
van De Wiekslag en vijf
jongeren van Future of Fame
maakten onder begeleiding van
McShine een kunstwerk dat
gedurende de tentoonstelling
in de entreehal van KAdE was
te bezichtigen. Daarnaast is bij
deze tentoonstelling tweemaal
een reguliere workshop gegeven voor vrij publiek van 6 tot
12 jaar en BSO’s. Extra bij deze
tentoonstelling was de theatrale
kindervoorstelling van Wijnand
Stomp. Een groot succes. Bij
‘The Dwelling Life of Man’ is
nog tweemaal een workshop
voor vrij publiek en BSO van 6
tot 12 jaar georganiseerd.
We hebben in 2012 een aantal
nieuwe bezoekersgroepen in
KAdE mogen verwelkomen,
waaronder studenten van
ROC ASA, Hogeschool
Utrecht (PABO), Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht,
de Fotovakschool en Vrije
Academie Nunspeet.
De focus voor 2013 ligt op het
intensiveren van de samenwerking met Amersfoortse
culturele instellingen en
kunstenaars. Samenwerking in
het ontwikkelen van workshops,
maar ook in losse activiteiten in
een randprogramma.
We behouden in 2013 ons
streven steviger contacten te
leggen met het hoger (kunst)
onderwijs: de kunstacademies
en opleidingen als de PABO en
CMV. Er staan al verschillende
samenwerkingen en projecten
op de agenda.
Randprogramma
en evenementen
Vanaf september 2011 is
Simone Buys werkzaam als
coördinator andprogrammering
en evenementen. Zij bedenkt
en organiseert per tentoonstelling een op maat gesneden
randprogramma en diverse
evenementen aansluitend bij
het thema. Hieronder, per
tentoonstelling, een overzicht
van de randprogrammering/
evenementen & rondleidingen.
MärklinWorld
Als finissage van de tentoonstelling MärklinWorld was er
op 8 januari 2012 een lezing
van filosoof en journalist
Jan Hendrik Bakker. Deze
lezing werd gehouden in de
tentoonstelling op de tweede
verdieping.
Henk Visch Solo
Tijdens de tentoonstelling Henk
Visch Solo zijn er een aantal
evenementen georganiseerd,
onder meer optredens van de
KAdE huisband Marijn van
der Meer. Deze opkomende
singer- verzorgde in de periode
februari-april drie optredens in
het KAdE Café.
Samen met Theater De Lieve
Vrouw werd een filmprogramma opgezet onder de noemer:
Henk Visch presenteert …
Hierbij heeft kunstenaar Henk
Visch een tweetal films uitgekozen die hem geïnspireerd
hebben in zijn leven en in zijn
werk. Zijn keuzes waren: Divine
Intervention (vertoond op 29
maart 2012) en 12 Angry Men
(vertoond op 26 april 2012).
Beide films werden voorzien
van een inleiding.
Op zondag 12 februari werd de
boekpresentatie ‘Transposition’
van Henk van den Bosch gehouden. Schrijver en kunsthistoricus Hans den Hartog Jager
ging die middag in gesprek
met kunstenaar Henk van den
Bosch over zijn werk.
Het auditorium van KAdE heeft
in april dienst gedaan als expositieruimte tijdens het Festival
Out of the Box (een initiatief
van Scholen in de Kunst). Na
5
Jaarverslag
de feestelijke opening op 20
april, was de tentoonstelling
met werk van de cursisten van
SidK tot 27 april te zien bij
KAdE.
Als finissage van zijn tentoonstelling Solo heeft Henk Visch
zelf een exclusieve rondleiding
gegeven door de tentoonstelling waar ongeveer 40
bezoekers aan deelnamen.
Who More Sci-Fi
Than Us?
Bij de tentoonstelling ‘Who
More Sci-Fi Than Us, hedendaagse kunst uit de Cariben’
heeft KAdE in samenwerking
met debatorganisatie Framer
Framed uit Amsterdam een
tweetal debatten georganiseerd. Op 26 mei was de Artist
Talk Close Encounters of the
Caribbean Kind te bezoeken
in het auditorium en op 17
juni organiseerde KAdE de
ronde tafel discussie Decolonial
Aesthetics and European
Blackness om de bezoeker verdere inhoudelijke achtergrond te
bieden bij de tentoonstelling.
Naast de debatreeks heeft
KAdE een Caribisch filmprogramma met Theater De Lieve
Vrouw opgezet waarbij in juli
en augustus een viertal films
vertoond werden die vooraf
gegaan door een professionele
inleiding. De films die werden
vertoond: Quién Diablos es
Juliette?, Habana Blues, Agua
Fria de Mar en Wan Pipel.
Om het (Amersfoortse) Latino
festival Dias Latinos kracht bij
te zetten en een extra podium
te bieden heeft KAdE in de
zomerperiode (juli en augustus)
een prelude programma
ontwikkeld in samenwerking
met Ramon Balderas Sanchez.
In aanloop naar het Dias
Latinos festival heeft KAdE vier
bands op bezoek gehad die de
Kunsthal in Caribische sferen
wisten te dompelen. Tijdens
de festivaldagen zelf, op 18
en 19 augustus, is het KAdE
podium gebruikt als één van de
hoofdpodia.
Kunsthal KAdE deed in
2012 wederom mee met de
Museumnacht 033. Deze vond
plaats op 25 augustus. Buiten
2012 de avondopenstelling was er in
de kunsthal een optreden van
Senza Tempo; een band met
de ondertitel: Drie jongens, zes
bretels, een gitaar, een stem,
een cajon en originele liedjes.
Leerlingen van het Vathorst
College maakten, in samenwerking met Future of Fame,
speciaal voor deze gelegenheid
een interactief object.
Op de laatste dag van de
tentoonstelling was er een
uitgebreid finissage programma
waarin diverse kunstenaars
uit de tentoonstelling participeerden. O.a. een artist talk
van Michael McMillan, een
signeersessie van zelfgemaakte
paspoorten door Jean Ulrich
Desert en de performance
‘nail polish tutorials’ van Yaima
Carrazana.
The Dwelling Life of Man
Vlak na de opening van The
Dwelling Life of Man stond
KAdE met een stand met
catalogi en merchandise op
de boekenmarkt op het Kleine
Spui. Dit was een uitgelezen
moment om de bezoekers van
de markt kennis te laten maken
met KAdE, de tentoonstelling
en de diverse KAdE catalogi.
In oktober heeft KAdE samengewerkt met het MODEWKND,
een initiatief van Kirsten König
en Baukje Rienks. Twee dagen
lang heeft het auditorium in
het teken gestaan van mode
door middel van workshops,
modefotografie, films en
verschillende modeshows.
Het KAdECafé was, voor het
derde jaar op rij, een podium
voor opkomend talent tijdens
de landelijke manifestatie
Popronde 2012. Deze editie
waren er optredens van de
bands Nouveau Velo, NY Fan
en The Happy Note Society.
Op 8 november organiseerde
Amersfoort in C een benefactors-avond in het auditorium
van KAdE. Op deze avond
gaven verschillende sprekers
inzicht over de mogelijkheid
van het sponseren van culturele
instellingen. Onder de sprekers
waren: Marco van Vulpen (directeur A in C), Edwin Jacobs
(Centraal Museum Utrecht) en
6
mr. Herman Beens (notaris).
Genodigden werden onder
meer geïnformeerd over de
mogelijkheden en voordelen
van eventueel benefactorschap
bij Museum Flehite, het
Mondriaanhuis of Kunsthal
KAdE.
van het KAdE publiciteitbeleid.
Publicitair gezien is 2012 een
uitstekend en succesvol jaar
geweest. Er is heel erg veel
door regionale, landelijke en
internationale media geschreven
over de tentoonstellingen en
over KAdE in het algemeen.
Om verder in te gaan op
de inhoud en thema van
de tentoonstelling zijn in de
november en december een
tweetal lezingen georganiseerd.
Kunsthistoricus Benno Spijker
(ook verbonden aan Scholen in
de Kunst) heeft tijdens twee
aparte lezingen zijn licht laten
schijnen over de tijdsgeest
binnen de tentoonstelling en de
plek die de fotografie inneemt
in de kunstgeschiedenis.
Recensies van en artikelen over
de tentoonstellingen en KAdE
zijn onder meer verschenen
in: Volkskrant, NRC, NRC
Next, de Telegraaf, Trouw,
Financieele Dagblad, AD, AD
Amersfoortse Courant, AD
Utrechts Nieuwsblad, Gooien Eemlander, Eindhovens
Dagblad, Amersfoort Nu,
Stad Amersfoort, Cultuurkrant
Amersfoort, Kunstbeeld
Magazine, Museumtijdschrift,
Elsevier, HP De Tijd, Villa
d’Arte, Tableau, Collect,
Tubelight, Frame Magazine,
Dezeen, <H> art, Fotografie,
Beelden Magazine, Metropolis
M en NL30.
Rondleidingen
Tijdens de verschillende tentoonstellingen in 2012 organiseerde KAdE zowel instap- als
reguliere rondleidingen. De
instaprondleidingen (2 keer per
maand) hebben als doel de
bezoeker gratis kennis te laten
maken met de tentoonstelling.
Deze rondleidingen zijn voor
een breed publiek toegankelijk.
Er wordt ingegaan op het verhaal achter de tentoonstelling,
de thematiek en de kunstenaars
die deelnemen. Buiten de
instaprondleidingen levert KAdE
ook rondleidingen op maat. In
2012 zijn er in totaal 29 reguliere rondleidingen gegeven,
variërend van vriendengroepen,
bedrijfsuitjes, fotoclubs en
verjaardagen.
Publiciteit &
marketing
Het publiciteit- en marketing
beleid van KAdE is tweeledig:
het (verder) in de landelijke
markt zetten van Kunsthal
KAdE als expositieruimte in
Amersfoort en het promoten
van de individuele tentoonstellingen.
Diverse online magazines (o.a.
Trendbeheer, 8 Weekly, &
Cultuurbewust) schreven een
recensie over de exposities.
De rubriek ‘kunst van de
dag’ schreef meerdere malen
per tentoonstelling een item
op galeries.nl. Op de site
van Uprising Art zijn zeer
uitgebreide interviews gepubliceerd met kunstenaars in
de tentoonstelling ‘Who More
Sci-Fi Than Us’. Een greep uit
de websites die aandacht aan
KAdE en de tentoonstellingen
besteedden: artdaily.org,
caribemagazine.nl, bibliotheek.
nl, cbk-utrecht.nl (LUCY), kitpublishers, DutchButtonWorks,
theArtWriters.com, lachispa.eu,
033fotostad.nl, utrechtyourway.
nl, rtvutrecht.nl, vvvamersfoort.
nl, deStadAmersfoort.nl,
arcthemagazine.com & amersfoortzomertijd.nl.
Free publicity
Free publicity in de
Nederlandse en internationale
media is de belangrijkste pijler
In 2012 werd KAdE actief besproken op de sociale media en
op internet met veel individuele
recensies en artikelen en (foto)
impressies op weblogs en pagina’s als Facebook, Twitter &
Flicker. KAdE heeft haar eigen
Facebook account (5.000
vrienden), een eigen Twitter
account (1.500 + volgers) en
een eigen You Tube kanaal.
Media aandacht voor KAdE
Jaarverslag
2012 was er ook op tv en radio.
De kunsthal en de tentoonstellingen zijn o.a. besproken
in AVRO Kunstuur, Radio
Nederland Wereldomroep,
VPRO De Avonden, RTV
Utrecht, Omroep Amersfoort,
Kei TV, Vathorst TV en Radio
Golfbreker.
Er wordt iedere twee weken
een nieuwsbrief verstuurd naar
3000+ e-mail adressen.
Marketing
Naast het inzetten op free
publicity werd er ook (beperkt)
geadverteerd in landelijke
(o.m. Groene Amsterdammer,
Kunstbeeld, Volkskrant, NRC,
NRC Next) en regionale bladen
(o.a. Stad Amersfoort), en op
internet (o.a. door middel van
banners op www.trendbeheer.
com en www.kunstbeeld.nl).
In samenwerking met de
Stichting Amersfoort in C werd
ongeveer 10 keer geadverteerd
met een advertentie in de
‘cultuur kolommen’ van NRC,
Trouw en Volkskrant. Deze
samenwerking heeft ook geleid
tot gezamenlijke afname van
advertenties in alle nummers
van Museumtijdschrift (8 x per
jaar). De afzonderlijke advertenties van de Amersfoortse
musea staan altijd op dezelfde
pagina in het magazine.
Campagnes
Voor elke tentoonstelling ontwerpt Studio Koehorst In ’t Veld
(KAdE’s vaste vormgevers/
huisstijlbureau) een A3 affiche.
Dit affiche wordt lokaal (in
café’s, winkels, particuliere
huizen), regionaal (via o.a. de
VVV’s, hotels) en landelijk (via
een zogenaamde museummailing) breed verspreid.
Voor elke tentoonstelling wordt
een ‘gadget’ ontworpen. Tegen
inlevering van deze ‘gadget’ aan
de kassa van KAdE krijgt de
bezoeker € 1,- korting op de
volledige entreeprijs.
Voor de tentoonstelling Solo
Henk Visch was de gadget een
boekenlegger. Voor ‘Who More
Sci-Fi Than Us’ een bumpersticker en voor ‘The Dwelling
Life of Man’ was dit een ‘pop
7
up’ kaartje.
De Henk Visch boekenleggers
werden tevens ingestoken in
de catalogus van de kunstbeurs
Art Rotterdam (februari 2012).
De bumperstickers van ‘Who
More Sci-Fi Than Us’ werden
in groten getale lokaal en
regionaal verspreid, o.a. vanuit
een promotiestand op de
Varkensmarkt in Amersfoort.
En de ‘pop-up’ kaartjes van
‘The Dwelling Life of Man’
werden o.a. verspreid in de
KAdE stand op de landelijke
Uitmarkt in Amsterdam (augustus 2012).
De gadgets worden tevens
landelijk verspreid op dezelfde
manier als de A3 affiches.
Voor de tentoonstelling Solo
Henk Visch werden A0 affiches
ontwikkeld en ingezet op zogenaamde sandwichborden en via
‘cultuurhotspots’ in Amersfoort
en Amsterdam.
Voor de tentoonstelling
‘Who More Sci-Fi Than Us’
zijn 25.000 folders, met
kortingscoupon, huis-aan-huis
verspreid in Amersfoort.
Voor de tentoonstelling ‘The
Dwelling Life of Man’ werd een
campagne in de NS traverse
op Amersfoort Centraal Station
ontwikkeld. 10 stickers van
100 x 150cm, ontworpen door
Studio Koehorst In ’t Veld i.s.m.
Imageprint, werden op de
ramen geplakt. De campagne
heeft de hele maand november
gehangen.
In (de toegangswegen van en
naar) Amersfoort hebben 13
banieren gehangen van de tentoonstellingen Solo Henk Visch
en ‘The Dwelling Life of Man’.
Deze banieren waren ruim drie
meter hoog en hebben per
tentoonstelling drie maanden
gehangen.
Per tentoonstelling wordt er,
naast de algemene informatiefolder van KAdE een
tentoonstellingsfolder/ flyer
samengesteld. Deze wordt
breed verspreid; lokaal, regionaal en landelijk.
Behalve Kunsthal KAdE werd de
tentoonstelling ‘The Dwelling
Life of Man’ het weekend van
25 & 26 augustus gepromoot.
In 2012 bezochten 50.752
unieke bezoekers de website
www.kunsthalkade.nl
Een gemiddelde van 139
bezoekers per dag.
Café/Shop
Een belangrijk onderdeel in de
filosofie van Kunsthal KAdE
is de tweeledige functie van
zowel het café als de winkel:
deze zijn er in de eerste plaats
voor het publiek dat de kunsthal bezoekt, maar hebben ook
een eigen positie in het weefsel
van de stad en daarmee een
eigen magneetfunctie.
KAdECafé
Het KAdECafé wordt in eigen
beheer uitgebaat. Naast de
reguliere café functie worden er
festiviteiten georganiseerd zoals
onder andere muzikale zondagmiddagen, Kerstbrunches
en Paasbrunches. Er wordt
zoveel mogelijk aangehaakt bij
en samenwerking gezocht met
festivals en evenementen in de
stad Amersfoort, zoals Spoffin,
Dias Latinos, het Jazz weekend
en het MODEWKND.
Het KAdECafé verzorgt tevens
de catering van alle evenementen van KAdE (inclusief de
openingen) . Daarnaast worden
er bijeenkomsten en partijen
van derden georganiseerd,
waarbij ook gebruik wordt
gemaakt van het auditorium.
In 2012 is begonnen met het
werven van medewerkers die
in het café, op rijwillige basis,
werkzaam zijn.
KAdE was dit jaar wederom
aanwezig op de landelijke
Uitmarkt in Amsterdam met
een promotionele stand.
KAdEShop
De KAdEShop heeft een
centrale plaats in het
entreegebied, tussen balie en
het KAdECafé en is zonder
toegangskaartje te bezoeken.
De coördinatie is in handen van
Paulien van Tellingen in samenwerking met Inge Berlauwt. Zij
zorgen ervoor dat de winkel
een wisselend aanbod heeft
met waar mogelijk ook aan de
Jaarverslag
2012 catalogi en artikelen met een
verkoopprijs rond € 10,- het
meest verkocht.
Medewerker PR
(Udo Feitsma)
0,8 fte
Medewerker Educatie
(Anne Masseling)
0,6 fte
Eigen uitgaven van Kunsthal
KAdE zoals catalogi en kaarten
worden uiteraard ook in de
winkel verkocht. In 2012 was
de Henk Visch catalogus een
groot succes. Er verscheen zelfs
een tweede druk.
De bezoekersaantallen van
de kunsthal en het café staan
in nauw verband met de
verkoopresultaten van de Shop.
De omzet van de KAdEShop is
in 2012 gegroeid ten opzichte
van 2011.
De ervaringen uit de achterliggende periode blijken nu aan
het eind van 2012 een goede
basis voor een businessplan
voor de nieuwe KAdEShop in
het Eemhuis.
Auditoriumverhuur
De Shop wordt dagelijks door
vrijwilligers gerund. Voor
deze specifieke taak krijgt
men kassatraining, worden
verkooptechnieken besproken
en zijn er updates te vinden in
het logboek.
Kunsthal KAdE verhuurt haar
auditorium aan verschillende
organisaties voor vergaderingen
en bijeenkomsten. In 2012
waren dat onder meer: Astma
Fonds, De Alliantie, NVVIR,
Unicef en Hay Group.
Medewerker Shop
(Inge Berlauwt)
0,7 fte
lopende tentoonstellingen gerelateerde artikelen en boeken.
Ook al is de KAdEShop qua
oppervlakte niet groot, het
productaanbod is gevarieerd
en met zorg samengesteld
voor een breed publiek. Zo
zijn er gadgets voor kinderen,
sieraden, tassen, klein design,
keramiek, objecten van kunstenaars in oplage en een selectie
boeken van diverse uitgeverijen.
Omdat soms het auditorium,
het KAdECafé en/of de
Kunsthal geopend zijn en
de Shop gesloten is, is het
noodzakelijk de artikelen in
gesloten vitrinekasten te
presenteren. Dit leek geen
positief effect op de verkoop
van sommige artikelen te
hebben. In 2012 is geprobeerd
een wat meer open karakter
te creëren door artikelen ook
buiten de kasten te promoten.
Dit heeft inderdaad geleid tot
het beoogde positieve resultaat.
De uitbreiding van de verkoop
van ansichtkaarten zou ook
een verbeterpunt kunnen zijn.
Er is gebleken dat het gemis
aan wand- en loopruimte
verschillende mogelijkheden
waaronder deze uitbreiding,
uitsluit. Op de nieuwe locatie,
het Eemhuis* kan de inrichting
wat dat betreft efficiënter.
In januari 2012 zijn middels een
inhaalslag alle artikelen in een
voorraadadministratie gezet,
zodat deze nu op ieder moment
is in te lezen in de backoffice.
Het beheren van de voorraad
is zo een stuk makkelijker en
overzichtelijker geworden.
Zoals ook in voorgaande jaren
te zien was worden de eigen
8
Personeel &
vrijwilligers
KAdE kent, eind 2012,
11 medewerkers,
in totaal 9,2 fte.
Lijst van medewerkers
Hoofdcurator
(Robbert Roos)
1 fte
Curator
(Judith van Meeuwen)
1 fte
Assistent tentoonstellingen
(Nynke Besemer)
0,2 fte
Hoofdbeheerder
(Michiel Kersten)
1 fte
Beheerder
(Ara Shahbazian)
0,8 fte
Beheer
(Otto Dekker)
0,6 fte
Het aantal vrijwilligers
werkzaam als toezichthouder,
kassa- en shopmedewerker
ligt tussen 55 en 60 personen.
Voor het ombouwen van de
tentoonstellingen beschikt
KAdE over totaal 12 technische
vrijwilligers. Incidenteel (bij
onvoldoende beschikbare
vrijwilligers) zijn studenten
ingeschakeld via uitzendbureau
StudentenWerk Amersfoort.
Daarnaast werkte KAdE in
2012 met 3 stagiair(e)s. Frank
Verputten (Reinwardt Academie
Amsterdam) was werkzaam als
assistent van Nancy Hofmann
(gastcurator ‘Who More Sci-Fi
Than Us’). Suzanne Boesveld
(HBO-CMV) was van mei
t/m augustus werkzaam als
assistent van de medewerker
Educatie. En Meike van
Dam-Kieft is werkzaam van
november 2012 t/m april 2013
o.a. ter ondersteuning van de
tentoonstelling NOW Japan.
Medewerker office
(Mirjam Jeurissen)
0,6 fte
Medewerker Office
(evenementen & randprogramma, Simone Buys)
0,6 fte
Medewerker Office
(vrijwilligers, vrienden, Paulien
van Tellingen)
0,7 fte
Jaarverslag
2012 Veranderingen in
de organisatie
KAdE Office
Met de pensionering van de
office-medewerker begin 2012
en het afscheid van de assistent
office eind 2011 zijn er binnen
het KAdE Office een aantal
personele en organisatorische
wijzigingen doorgevoerd.
De aard van de werkzaamheden is veranderd en uitgebreid.
De taken zijn verdeeld onder
drie medewerkers, in totaal 1,9
fte.
Simone Buys (0,6 fte) is als
medewerker evenementen en
randprogrammering verantwoordelijk voor het organiseren
van de randprogrammering
en de evenementen. Tevens
verzorgd zij de administratie
van de KAdE Vrienden.
effectievere time-management
in het algemeen.
Sponsors
Alle activiteiten van Kunsthal
KAdE werden in 2012 mede
mogelijk gemaakt door de
gemeente Amersfoort
en een hoofdsponsor
Yokogawa Europe B.V.
wereldleider in industriële
automatisering, test en meetapparatuur, informatiesystemen
en industriële services sinds
1915. De klanten van Yokogawa
zijn toonaangevende ondernemingen in de procesindustrie,
met name actief in de olie-en
gaswinning, energieopwekking,
(petro)chemische-, farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie
KAdE Vrienden
KAdE vrienden zijn ambassadeur van de kunsthal en dragen
bij aan de ontwikkeling van de
programmering.
De bijdrage is € 50,- per jaar
(jongeren van 18 tot 30 jaar
betalen slechts € 35,-). Er
gelden de volgende voordelen:
+Uitnodigingen voor exclusieve openingen van KAdE
tentoonstellingen en speciale
evenementen
+Vrije toegang tot KAdE (niet
wachten voor de kassa)
+ 2 introducé-vrijkaartjes
+10% korting op rondleidingen, lezingen, excursies,
workshops
+10% korting op KAdE
publicaties
In 2012 zijn 63 vrienden
geworven.
Paulien van Tellingen (0,7 fte)
is naast haar werkzaamheden
voor de KAdEShop werkzaam
als medewerker Office
Vrijwilligers en Vrienden van
KAdE. In deze functie is zij
verantwoordelijk voor de
begeleiding en het inroosteren
van de vrijwilligers. Tevens
verzorgt zij de uitvoering van
het Vrienden-beleid.
Mirjam Jeurissen (0,6 fte) is
als medewerker Office verantwoordelijk voor de financiële
administratie van de kassa en
de balie, de KAdEShop en
het KAdECafé. Daarnaast is
zij verantwoordelijk voor alle
algemene & overige secretariaatswerkzaamheden.
Resultaat
Kunsthal KAdE heeft in 2012
ruim 27.000 bezoekers
getrokken.
De medewerkers van het KAdE
Office werken nauw samen en
vervangen elkaar bij afwezigheid. De belangrijkste veranderingen die werden doorgevoerd
waren: het structureren van
het vrijwilligersbeleid; de
werving en selectie van nieuwe
vrijwilligers; het verbeteren van
het geautomatiseerde archief;
het verbeteren van de financiële
structuur; het onderhouden van
interne en externe contacten,
het up-to-date maken van
het adressenbestand, het
verbeteren van de interne
communicatie en de communicatie rondom evenementen en
9
Jaarverslag
2012 28.01 - 06.05 2012
Foto’s: Mike Bink
solo
Henk
Visch
‘Passage’ auditoriumpresentatie
Henk van den Bosch
Speech van kunstcriticus en publicist Rogier
Ormeling tijdens de opening van Solo Henk
Visch
Kunstenaar Henk Visch tijdens de opening van
zijn ‘Solo’
10
Jaarverslag
Plaatsing ‘Noch Einmal’ van Henk Visch voor
de entree van KAdE
2012 26.05 - 26.08 2012
Foto’s: Mike Bink
Speech literatuur wetenschapper publicist
Lucia Nankoe tijdens de opening
Kunstenaar Jean-Ulrick Désert signeert zijn
‘paspoorten’
Gastcurator ‘Who More Sci-Fi than us?’
Nancy Hoffman
David Bade
Kunstenaar Remy Jungerman
Educatie workshop kunstenaar Wendell
McShine tijdens ‘Who More Sci-Fi than us?’
Kunstenaar Charl Landvreugd
Who More Sci-Fi Than Us, Remy Jungerman
11
Jaarverslag
Kunstenaar Jean Francois Boclé
2012 22.09 2012 - 06.01 2013
Foto’s: Mike Bink
THE
DWELLING
LIFE OF
MAN
Topstukken van
Amerikaanse en
Europese fotografen uit
de Martin Z. Margulies
Collectie, Miami
Wethouder Pim van den Berg opent de
tentoonstelling The Dwelling Life of Man
Martin Z. Margulies
Gastcurator Régis Durand, oud-directeur van het Jeu de Paume in Parijs en het Centre National
de la Photographie in Parijs
12
Jaarverslag
2012 

Vergelijkbare documenten

Jaarverslag (inclusief beeldbijlage)

Jaarverslag (inclusief beeldbijlage) Kunsthal KAdE opende op 1 mei 2009 met de internationale bruikleententoonstelling ‘Wonderland, Through the Looking Glass’. In de jaren daarna waren in KAdE de volgende tentoonstellingen te zien: Va...

Nadere informatie