Jaarverslag (inclusief beeldbijlage)

Commentaren

Transcriptie

Jaarverslag (inclusief beeldbijlage)
Tentoonstellingen
De tentoonstelling ‘ShadowDance’, expositie over
schaduw in de hedendaagse kunst, was wegens
succes verlengd tot en met 6 februari 2011.
Algemene informatie
Kunsthal KAdE opende op 1 mei 2009 met de
internationale bruikleententoonstelling ‘Wonderland,
Through the Looking Glass’. In 2009 en 2010
organiseerde KAdE de tentoonstellingen: VanLieshoutVanLieshout, Henry Coombes, Frank Halmans,
Sammlung Boryna | Marcel van Eeden, ‘Happy
Families’ | Studio Makkink & Bey, 10 jaar The One
Minutes, Booming Amersfoort, tien jaar bouwen in
de stad. Charlie Roberts BALLS TO THE WALL,
featuring KRAPP KAPP, Retrospectief Tom Claassen & ‘ShadowDance’, expositie over het gebruik van
schaduw in de hedendaagse kunst.
KAdE organiseert tentoonstellingen op het gebied
van (moderne) kunst, architectuur, vormgeving &
design en eigentijdse beeldcultuur. KAdE heeft geen
eigen collectie, maar is met haar tentoonstellingen op
het gebied van moderne kunst en architectuur, naar
buiten gericht en open voor impulsen vanuit de hele
wereld. KAdE is een levendige plek met een café en
winkel. Naast de tentoonstellingen organiseert
KAdE rondleidingen, lezingen en debatavonden.
KAdE is gehuisvest in het gebouw van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed en beslaat 1500 m2.
Alle activiteiten van kunsthal KAdE worden financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amersfoort, de Amersfoortse Verzekeringen en Yokogawa
Europe.
1
Tilo Baumgärtel, Mitkommen! 2010, 100 x 70 cm, lithograph. Courtesy of galerie Kleindienst, Leipzig
Het KAdE Architectuurcentrum is in 2011 als
zelfstandig onderdeel ondergebracht binnen de
Stichting Amersfoort in C. Vanaf 1 januari 2012
onder een nieuwe naam: FASadE. Hiervan verschijnt
een apart jaarverslag.
Merina Beekman, ‘the evil glance absorbed’, (detail), 2004, fluweel, acryl, Oost-Indische inkt, garen, 135 x 220 x 5 cm. Courtesy & foto — Slewe Galerie, Amsterdam
Kunsthal KAdE maakt deel uit van de Stichting
Amersfoort in C. Hieronder vallen ook Museum
Flehite, het Mondriaanhuis en het Armando Museum (bureau).
Dazzle the Evil Eye,
ode aan Merina Beekman
19 februari tot en met 8 mei 2011
Jeanine Woolard, ‘Whoa’, 2008, 90 x 60 cm, C-print. Courtesy of VEGA Gallery, London, UK
Jaarverslag
2011
In 2011 organiseerde KAdE de volgende tentoonstellingen:
Met het overlijden van Merina Beekman in 2009 is
een einde gekomen aan een vitaal oeuvre. Haar werk
wordt in brede kring gewaardeerd. Om de waardering voor haar werk en haar persoon te onderstrepen
besloot KAdE om Merina te eren met een tentoonstelling, met haar werk als centrum tezamen met
werk van verwante kunstenaars:
Steven Aalders | Erik Andriesse | Christiaan Bastiaans
| Simon Benson | Merijn Bolink | Marlene Dumas |
Ellert Haitjema | Martina Klein | Arno Kramer |
Carla Kranendonk | Juul Kraijer | Johan Kuipers |
Wolfgang Laib | Amandine Meunier | Michael Raedecker | Charlotte Schleiffert | Berend Strik | Elly Strik |
Henk Visch.
Merina Beekman (Amsterdam, 1961-2009)
werkte jaren aan een eigenzinnig oeuvre van voornamelijk grote werken op papier en textiel waarin
‘vreemde’ culturen en (pre-)islamitische thema’s
centraal staan. Haar vroegste tekeningen waren al
verkenningen van een veelheid aan culturen en de
visuele rijkdom die zij vertegenwoordigen. Diverse
reizen naar onder meer Turkije, Marokko, Syrië en
Iran en talloze (foto)boeken vormden hierbij de
belangrijkste inspiratiebronnen. Kenmerkend voor
Beekman’s grote, veelal figuratieve tekeningen is het
schilderachtig gebruik van Oost-Indische inkt op
onregelmatig gevormde vellen dik papier. In een
aantal werken is ook borduurwerk aangebracht op
het betekende papier, waarbij niet alleen de geborduurde lijn maar ook de loshangende draden onderdeel van de compositie vormen.
‘Peeping Tom’
Groepstentoonstelling samengesteld
door Keith Coventry
19 februari tot en met 8 mei 2011
Een ‘Peeping Tom’ is “een nieuwsgierige kerel die
overal zijn neus in steekt”. De expositie ‘Peeping
Tom’ toonde zo’n 80 kleine werken van verschillende
Britse kunstenaars die zijn geïnspireerd door dit
thema. Hedendaagse kunstenaars die kijken waar
anderen niet (willen) kijken.
In deze gezamenlijke opstelling gaven de werken
een hedendaagse kijk op de legende van Lady Godiva
en de verscheidenheid aan interpretaties daarvan
door de deelnemende kunstenaars. Kortom, een
prikkelend schouwspel voor de hedendaagse gluurder.
Met dank aan VEGAS gallery, Londen
2
Francis Upritchard, ‘the misanthrope’(detail), 2011, (table), modeling material, foil, wire, paint & glass covers. Photo: A Database. Courtesy: Kate MacGarry, London
Ansel Krut, ‘Vortex Head with Pipe’, 2009, olie op doek, 76 x 61 cm. Courtesy: Stuart Shave / Modern Art, Londen
Duitse schilder Tilo Baumgärtel (1972). Baumgärtel
past in de stroming van de Leipziger Schule. Hij was
een ‘meesterleerling’ van Professor Arno Rink op de
Akademie der Bildende Kunste in Leipzig, de docent
waar veel van de kunstenaars uit de Leipziger Schule
onder studeerden.
Het werk van Baumgärtel heeft een sterk verhalend, enigszins sprookjesachtig karakter, maar het zit
vol onderhuidse dreiging. Zijn speeltoneel zijn de
rafelranden van de stad, waar dreiging en verwarring
heersen. De situaties ogen reëel, maar zijn surreëel.
Er is over het algemeen weinig concrete actie, maar
die staat wel op het punt van beginnen. Dit laat veel
ruimte voor de kijker om de ‘suspense’ zelf in te
vullen. Zoals bij veel kunstenaars in de stroming zit
er een (neo)romantische ondertoon in de voorstellingen. Van Tilo Baumgärtel werden op de eerste
verdieping van de kunsthal grote houtskooltekeningen, een aantal schilderijen, schetsboeken en animatiefilms getoond.
Meissen | SO - IL
18de-eeuws porselein in
hedendaagse architectuur
28 mei tot en met 28 augustus 2011
‘Turk’, ca 1745, porselein, 26 cm. Privé Collectie
Tilo Baumgärtel
19 februari tot en met 8 mei 2011
In deze tentoonstelling waren ruim 50 objecten van
18de eeuws Meissen porselein in door architectenbureau SO – IL speciaal ontworpen vrijstaande vitrines
te zien. Door dit ‘pronkporselein’ in hedendaagse
vitrines tentoon te stellen werd het mogelijk in te
zoomen op details, op de sculpturale (driedimensionale) rijkdom en op de individuele kwaliteiten van de
stukken. KAdE wilde met deze tentoonstelling niet
alleen het ‘vergeten’ Meissen-porselein op de voorgrond te zetten, maar ook de mooie beeldende en
verhalende kwaliteiten ervan onder de aandacht
brengen. In Nederland wordt Meissen porselein vaak
beschouwd als ‘edelkitsch’. Het past niet in de
minimalistische en conceptuele traditie van het
modernisme, vanwege de overdadige versieringen.
KAdE wilde deze (voor)oordelen graag op de proef
stellen.
Topstukken Meissen porselein
Voor deze tentoonstelling kwamen ruim 50 topstukken Meissen-porselein naar KAdE. Behalve uit de
Meissen Porzellanmanufactur, waren de stukken
afkomstig uit belangrijke privécollecties uit Engeland
en Duitsland. Een aantal object behoorde ooit tot de
Von Klemperer Collectie, die in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd raakte. Ook waren enkele
stukken uit het Groninger Museum en het Keramiekmuseum Princessehof te zien.
Getoond werden onder meer objecten die door
Johann Joachim Kaendler zijn ontworpen. Kaendler
(1706-1775) was de meest prestigieuze Meissenmodelleur die de fabriek ooit gekend heeft. Hij
ontwierp in de 18de eeuw ruim 40 jaar lang voor de
Meissen-fabriek. Hij is onder meer de ontwerper van
de commedia dell’arte figuren, de dierfiguren die
bestemd waren voor het Japanisches Palais in Dresden en het Zwanenservies (2.200 onderdelen). In
deze tentoonstelling waren van zijn hand onder meer
‘Mohr & Mohrin’, figure of a Wackelpagode, ‘Turk’,
‘Apollo in his chariot’, ‘Freimauer und Dame mit
Mopshund’, ‘Gentleman and Lady in a Crinoline
Dress’, en diverse figuren uit de Commedia dell’arte
(Brighella, Gondoliere, Arlecchino, Beltramo en
Avvocato) te zien.
Van Meissen ontwerper Johann Friedrich Böttger
(1682 – 1719), uitvinder van het ‘witte kaolien klei
porselein’ een aantal vroege stukken te zien, waaron-
der een vaas, een theepot en een kop en schotel.
Special voor KAdE ontworpen hedendaagse vitrines
KAdE heeft het architectenbureau Solid Objectives
– Idenburg Liu (SO – IL) opdracht gegeven een
hedendaagse driedimensionale omgeving te ontwerpen om dit porselein op een optimale manier te
presenteren.
SO – IL heeft 32 moderne vitrines ontworpen,
geometrisch van vorm, in heldere kleuren en met
‘puntige kappen’ voor de ruim vijftig Meissen
objecten. Deze vitrines waren behalve dienstbaar aan
de Meissen objecten, tevens autonoom van karakter.
Florian Idenburg van SO - IL: “We wilden een
strategie bedenken die helpt om ‘opnieuw te kijken’
om zo de bezoeker tot nieuwe inzichten te laten
komen. Door de vitrine als ‘verstoorder’ van het
conventionele kijken in te zetten, moet de kijker zijn
relatie met het werk herdefiniëren. Door de organisatie van kleur, vorm en materiaal trachten wij de
objectmatigheid van de individuele stukken te
reduceren om zo een meer fluïde en viscerale ervaring te genereren. Het is een transitie van object naar
ervaring, en de potentie van architectuur om daarin
als ‘mediator’ op te treden.”
Ansel Krut
28 mei tot en met 28 augustus 2011
Op de eerste verdieping toonde KAdE deze periode
een selectie uit het recente werk van Ansel Krut. De
van oorsprong Zuid-Afrikaanse kunstenaar Ansel
Krut (1959) maakt schilderijen en tekeningen,
waarin hij de ‘ismen’ van de stromingen uit de 20e
eeuwse schilderkunst laat resoneren. Bij eerste
beschouwing lijkt het werk te vallen in de categorie
‘goede navolging in de vertrouwde kubistische of
futuristische stijl’. De tweede blik rekent gelijk weer
af met dit hokjesdenken. Krut heeft een geheel eigen
stijl en visie, met een specifiek kleurgebruik. Doordat
Krut zijn onderwerpen in een humoristische en soms
cartooneske striptaal plaatst, krijgt het werk een
paradoxaal karakter.
In zijn composities mengt Krut formele- met
verhalende vormcomponenten. Anders dan veel
schilders van deze tijd die een semi-realistische,
‘fotografische’ beeldtaal hanteren, is het werk van
Krut geen directe reflectie op de werkelijkheid, maar
eerder een intensivering van die werkelijkheid.
Herkenbare elementen worden door de manier van
schilderen en de inbedding in expressieve kleurpatronen exuberant en soms onwerkelijk.
Op de eerste verdieping waren tevens recente
objecten van de Nieuw-Zeelandse kunstenaar
Francis Upritchard (1976) te zien.
Bij de tentoonstelling is een catalogus verschenen.
3
Francis Upritchard – Echo
28 mei tot en met 28 augustus 2011
KAdE toonde een selectie uit het recente oeuvre van
Francis Upritchard (1976). In 2009 was Upritchard
één van de kunstenaars in het paviljoen van Nieuw
Zeeland op de Biënnale van Venetië. Francis
Upritchard is gefascineerd door verhalen. Haar
beelden zijn vertolkers van nieuwe verhalen samengesteld uit de geschiedenis, mythologieën en profetieën. Haar soms magische profetische figuren
voorziet Upritchard van nieuwe betekenissen.
Angst, gecombineerd met het komische en het
absurde is een terugkerend thema in haar werk. De
veelal kleine, felgekleurde figuren hebben een intense
en zichtbare persoonlijkheid, ondanks de sterke
stilering van de lichamen en gezichten. Hun poses en
overdreven uitdrukkingen vertonen een verscheidenheid aan innerlijke psychologische tegenstrijdigheden. In de recente werken komen ook een aantal
meer spiritueel georiënteerde figuren aan bod.
Upritchard noemt de Nederlandse schilders Hieronymus Bosch en Pieter Brueghel als inspiratiebron voor
enkele belangrijke werken.
Upritchard (1976) is geboren in Nieuw Zeeland
en woont en werkt momenteel in Londen. Ze studeerde aan de School of Fine Arts van de Universiteit
van Canterbury. In 2006 won ze de Walters Prize,
vaak aangeduid als de Nieuw-Zeelandse equivalent
van de Turner Prize.
Op de eerste verdieping waren tevens de schilderijen van Ansel Krut te zien. Bij de tentoonstelling is
een catalogus verschenen.
MärklinWorld
Die Welt aus Sicht von 40 Künstlern
A Model of the World by 40 Artists
Modellen van de wereld door 40 kunstenaars
24 september tot en met 8 januari 2012
Modellen van de wereld
door 40 kunstenaars
A Model of the World
by 40 Artists
Die Welt aus Sicht von
40 Künstlern
De tentoonstelling MärklinWorld toonde werk van
een selectie van internationale hedendaagse kunstenaars die een fascinatie hebben voor de wereld als
een geconstrueerde werkelijkheid. Märklin is de
merknaam van een Duits bedrijf dat al sinds 1891
modelspoorbanen maakt voor lief hebbers die thuis
(en dan bij voorkeur in het geheim op zolder) een
miniatuur spoorbaan hebben en zelf zo de producent
en regisseur zijn van een eigen gecreëerde, vaak
nostalgische, wereld. Een MärklinWorld als een
kunstmatig vormgegeven wereld die de werkelijkheid
nabootst en sublimeert.
Op de begane grond van KAdE was een meer dan 60
meter lange Märklin miniatuurspoorbaan (spoor 1)
gelegd waarbij het (stedelijke) landschap werd
gevormd door de installaties van de kunstenaars. De
spoorbaanplattegrond was ontworpen door stedenbouwkundig bureau POSAD uit Den Haag. Via een
looppad in de tentoonstelling kon men vlak langs de
installaties lopen en het landschap op ooghoogte
bekijken. Daarnaast zorgde een camera op de trein
voor een projectie op de muur die een tweede blik op
het landschap gaven. De kunstenaars die speciaal
voor MärklinWorld een installatie maakten waren:
Krijn de Koning (NL, 1963), The Chadwicks
(Jimbo Blachly, US, 1963 and Lytle Shaw, US,
1967), Friedrich Kunath (DE, 1974), Tobias Putrih
(SI, 1972), Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger (CH,
1967 & 1964), Ante Timmermans (BE, 1976),
Leonid Tsvetkov (US, 1980) en Rob Voerman (NL,
1966).
Op de eerste en tweede verdieping van de tentoonstelling werden foto’s, schilderijen, maquettes en
video’s getoond van steden en landschappen van
echte en geconstrueerde werelden. Kunstenaars
speelden met de (on)echtheid van de werkelijkheid
en geven daarmee een andere kijk op de vertrouwde
omgeving.
4
Met werk van:
Peter Bialobrzeski (DE, 1961), Oliver Boberg (DE,
1965), Michaël Borremans (BE, 1963), Sonja Braas,
(DE, 1965), Eelco Brand (NL, 1969), Balthasar
Burkhard (CH, 1944-2010), James Casebere (US,
1953), Gregory Crewdson (US, 1962), Croy & Elser
(DE, 1970, DE, 1972), Miklos Gaál (FI, 1974),
Willem van den Hoed (NL, 1965), Bodys Isek Kingelez
(CD, 1948), Mark Lewis (CA, 1958), Martin Luijendijk (NL, 1958), Stephan Mörsch (DE,1974), Otobong
Nkanga (NG, 1974), Miyuki Okuyama (JP, 1973),
Hans Op de Beeck (BE, 1969), David Opdyke (US,
1969), Jan Ros, (NL, 1961), Frank van der Salm (NL,
1964), Michael Samuels (UK, 1964), Joel Sternfeld
(US, 1944), Thomas Struth (DE, 1954), Maurice van
Tellingen (NL, 1957), Ulrich Vogl (DE, 1973), Robert
Voit (DE, 1969), Anne Wenzel (DE, 1972), Hans
Wilschut (NL, 1966), Thomas Wrede (DE, 1963) en
Edwin Zwakman (NL, 1966).
Daarnaast werd een selectie getoond uit 387 miniatuurhuizen van Peter Fritz. In 1993 ontdekte kunstenaar Oliver Croy een collectie van 387 miniatuurhuizen in een bric-a-brac winkel in Wenen. Croy kocht
alle modellen die bleken te zijn gemaakt door Peter
Fritz (*1916 - +1992), een Weense verzekeringsklerk.
Samen met architectuurcriticus Oliver Elser introduceerde hij in 2000 het Fritz Studies Project, waarin
kunstenaars en architecten deze originele modelhuizen analyseerden. Alle 387 modelhuizen bleken
ontwerpen te zijn voor “nog te bouwen” architectuur,
ontsproten uit de fantasie van Peter Fritz die een
vakantiehuis had in de omgeving van Wenen.
Speciale MärklinWorld website
Rondom de tentoonstelling heeft KAdE een uitgebreide research website samengesteld.
www.marklinworld.nl
Auditoriumpresentaties
Publiciteit & marketing
In het Auditorium organiseert KAdE kortlopende
presentaties. In 2011 waren dat de volgende presentaties:
Het publiciteit- en marketing beleid van KAdE was
tweeledig: het (verder) in de landelijke markt zetten
van Kunsthal KAdE als expositieruimte in Amersfoort en het promoten van de individuele tentoonstellingen.
Vliedend Vertrek
Free publicity
Van 18 februari t/m 10 april was ‘Vliedend Vertrek’,
recent werk van Jan Koen Lomans te zien in het
auditorium van Kunsthal KAdE. In de landschappen
en bloemstillevens van Jan Koen Lomans (Rotterdam, 1978) speelt - de schoonheid van het vergankelijke - een grote rol. Lomans tekent, etst, smelt en
weeft in het schemergebied tussen bloei en verval.
“In mijn werk zoek ik in een tussenlandschap, dat
ligt tussen leven en dood. Deze ontstaat en ontvouwt
zich als een tegenstrijdig karakter dat lijkt aan te
komen en te vertrekken tegelijkertijd.” Lomans staat
in een lange traditie van het schilderen van bloemstillevens.
Van 18 t/m 28 april was er, in het kader van het door
Scholen in de Kunst georganiseerde festival Out of
the Box, een presentatie van cursisten van Scholen in
de Kunst. Out Of The Box is een festival voor en
door jongeren uit Amersfoort en omgeving. Het festival biedt jongeren een professioneel podium.
Voor Kunsthal KAdE is free publicity in de Nederlandse en internationale media erg belangrijk. Het is
de belangrijkste peiler van het publiciteitbeleid.
Publicitair gezien is 2011 wederom een succesvol jaar
geweest voor Kunsthal KAdE. Met name over de
tentoonstellingen Meissen | SO – IL en MärklinWorld is door regionale, landelijke en internationale
media heel erg veel geschreven.
Recensies van en artikelen over de tentoonstellingen
en KAdE zijn verschenen in onder meer: Volkskrant,
NRC, NRC Next, de Telegraaf, Trouw, Financieele
Dagblad, AD, AD Amersfoortse Courant, AD
Utrechts Nieuwsblad, Gooi- en Eemlander, Reformatorisch Dagblad, Friesch Dagblad, Eindhovens
Dagblad, Amersfoort Nu, Stad Amersfoort, Kunstbeeld Magazine, Museumtijdschrift, Villa d’Arte,
Elegance, Opzij, Vind Magazine, Tableau, Keramos
(Duitsland), Keramiek, Bonhams Magazine, Collect, Frame Magazine, Dezeen, Domus, <H> art,
Metropolis M en NL30.
Diverse online magazines (o.a. Trendbeheer, 8
Weekly, & Cultuurbewust) coverden de exposities.
Tevens ontstond er een ware ‘explosie’ op internet,
met vele individuele recensies en stukken op
BLOG’s, Facebook, Twitter, internetfora en nieuwspagina’s.
Hew Locke - ‘The Nameless’
28 mei tot en met 1 oktober 2011
Ook was er op tv en radio aandacht voor KAdE. De
kunsthal en de tentoonstellingen zijn o.a. besproken
in Het Gesprek, VPRO De Avonden, RTV Utrecht,
Omroep Amersfoort en Radio Golf breker.
Presentatie in het kader van festival
‘Out of the Box’ van Scholen in de
Kunst
In het KAdE auditorium was de nieuwe, grootschalige installatie The Nameless van kunstenaar Hew
Locke te zien. Deze installatie, gemaakt met kralen
en koord was een compacte samensmelting van
historische en hedendaagse verwijzingen. Dit resulteerde in een installatie waar de combinatie van
Venetiaanse beeldhouwkunst met Victoriaanse
architectonische details, precolumbiaanse kunstvoorwerpen met Assyrische reliëfs en heraldiek met de
Benin Bronzes te zien waren.
Locke doet zijn verhaal graag zoals ook het
verleden dat deed, waarbij hij refereert aan middeleeuwse fresco’s van het Laatste Oordeel en andere
conflicten, wandtapijten uit de renaissance en
Egyptische grafschilderingen.
In ‘the Nameless’ was ongeveer 850 meter koord
en 550 meter kralen verwerkt.
5
Marketing
Naast het verkrijgen van free publicity werd er ook
geadverteerd in landelijke (o.m. Groene Amsterdammer, Kunstbeeld, Museumtijdschrift, Volkskrant,
NRC, NRC Next, Parool) en regionale bladen (o.a.
Stad Amersfoort), en op internet (o.a. door middel
van banners op www.trendbeheer.com en www.
kunstbeeld.nl).
In samenwerking met de Stichting Amersfoort in C
werd ongeveer 10 keer geadverteerd met een advertentie in de ‘kolommen’ van NRC, Trouw en Volkskrant.
Campagnes
Voor elke tentoonstelling ontwerpt Studio Koehorst
In ’t Veld (KAdE’s vaste vormgevers/ huisstijlbureau)
een A3 affiche.
Dit affiche wordt lokaal (in cafés, winkels, particuliere huizen), regionaal (via o.a. de VVV’s, hotels) en
landelijk (via een zogenaamde museummailing)
verspreid.
De affiches van MärklinWorld werden ook nog in
Utrecht en Amsterdam verspreid via zogenaamde
‘posterplakkers’.
Voor elke tentoonstelling wordt een ‘gadget’ ontworpen. Tegen inlevering van deze ‘gadget’ aan de kassa
van KAdE krijgt de bezoeker €1,- korting op de
volledige entreeprijs.
Voor de tentoonstelling ‘Dazzle the Evil Eye’ was dit
een boekenlegger. Voor Meissen | SO – IL was dit
een kaartje en voor ‘MärklinWorld’ waren dit zogenaamde vouwlocomotiefjes. Kaartjes die te vouwen
waren als locomotief. Een knipoog naar de titel van
de tentoonstelling.
De boekenleggers werden tevens ingestoken in de
catalogus van de kunstbeurs Art Rotterdam (februari
2011). De kaartjes van Meissen | SO – IL werden in
groten getale verspreid op de kunstbeurs Art Amsterdam. En de vouwlocomotiefjes werden o.a. verspreid
in de KAdE stand op de landelijke Uitmarkt in
Amsterdam.
Verder worden alle gadgets ook nog verspreid op
dezelfde manier als de A3 affiches.
Voor de tentoonstelling Meissen | SO – IL werd een
grote abri-campagne op diverse NS stations ontwikkeld. O.a. op de stations Amersfoort, Zwolle,
Utrecht, Hilversum, Soest, Baarn en Woerden.
Ook werden A0 affiches ontwikkeld en ingezet op
zogenaamde sandwichborden en via ‘cultuurhotspots’ in Amersfoort en Amsterdam.
Voor de tentoonstelling MärklinWorld werd een
campagne in de NS traverse op Amersfoort Centraal
Station ontwikkeld. 15 stickers van 100 x 150cm,
ontworpen door Studio Koehorst In ’t Veld i.s.m.
Imageprint, werden op de ramen geplakt. De campagne heeft ruim 2 maanden gehangen.
Tijdens MärklinWorld zijn er 25.000 folders, met
kortingscoupon, huis-aan-huis verspreid in Amersfoort.
In (de toegangswegen van en naar) Amersfoort
hebben twee maanden lang 13 MärklinWorld banieren gehangen. Deze banieren waren ruim drie meter
hoog.
6
Per tentoonstelling wordt er, naast de algemene
informatiefolder van KAdE een tentoonstellingsfolder samengesteld. Deze folder wordt breed verspreid;
lokaal, regionaal en landelijk.
KAdE was wederom met een promotionele stand
aanwezig op de kunstbeurs Art Amsterdam, waar
een werk van Francis Upritchard stond opgesteld en
twee vitrines van SO-IL gevuld met Meissen porselein.
KAdE was dit jaar wederom aanwezig op de landelijke Uitmarkt in Amsterdam met een promotionele
stand. Behalve Kunsthal KAdE werd de tentoonstelling MärklinWorld gepromoot.
In 2011 bezochten 52.066 unieke bezoekers de
website; een gemiddelde van 142 bezoekers per dag.
Educatie
Voor de afdeling educatie is sinds februari 2011 een
medewerker in dienst voor 16 uur per week. Deze
medewerker is in dienst bij Amersfoort in C en wordt
betaald uit de projectgelden voor KAdE.
Een belangrijke doelstelling in 2011 was het verstevigen van de contacten met het onderwijs, met name
het primair onderwijs. Bij elke tentoonstelling is
lesmateriaal ontwikkeld voor scholen uit het primair
en voortgezet onderwijs. Voor de laatste groep is bij
elke tentoonstelling een kijkwijzer ontwikkeld
waarmee leerlingen de tentoonstelling zelfstandig
kunnen bezoeken.
Voor individuele kinderen zijn er de KAdE
kijkkaarten waarmee ze spelenderwijs de tentoonstelling kunnen bekijken.
Een ander doel was het opstarten van workshops
bij elke tentoonstelling. Hierbij richtten we ons niet
zozeer op het onderwijs, als wel op individuele
(jonge) bezoekers en kinderen van de BSO.
Bij Dazzle the Evil Eye werd de workshop tweemaal gegeven, op een zondag en een woensdagmiddag. Bij Meissen | SO-IL en MärklinWorld hebben
we dit weten uit te breiden naar een reeks van vier,
respectievelijk vijf workshops.
Extra activiteit bij Meissen | SO-IL was een
rondleiding en lezing in samenwerking met Scholen
in de Kunst voor cursisten Keramiek. Wij verzorgden
de rondleiding en de lezing, waarna de cursisten
gedurende vijf weken bij Scholen in de Kunst aan de
slag gingen, met de tentoonstelling als inspiratiebron.
Bij MärklinWorld hebben we samengewerkt met de
Spullenmannen/ Fablab Amersfoort en Doezo?!;
allemaal uit Amersfoort. Vijf maal is een workshop
georganiseerd voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De
ontvangst en rondleiding waren in KAdE, waarna de
workshop plaatsvond in de werkplaats Fablab.
Medewerkers van Doezo?! hielpen met het begeleiden van de kinderen. Deze combinatie was een groot
succes, de workshops zaten dan ook allemaal vol. Ze
werden bezocht door zowel individuele kinderen als
verschillende BSO’s. De tentoonstelling MärklinWorld is door veel kinderen bezocht, in totaal door
2.666 bezoekers onder de 18 jaar- , als ook door
klassen uit het voortgezet onderwijs, in totaal 1.128
kinderen. Bezoek door het primair onderwijs viel
tegen, vandaar dat dit een belangrijk doel voor 2012
blijft: het aanhalen en verstevigen van de band met
het primair onderwijs.
De focus voor 2012 ligt op samenwerking met
Amersfoortse culturele instellingen en kunstenaars.
Samenwerking in het ontwikkelen van workshops,
maar ook in losse activiteiten in een randprogramma.
Daarnaast hebben we als doel bij elke tentoonstelling
een serie workshops aan te bieden. In 2011 waren
deze vooral gericht op kinderen, in 2012 zal de focus
ook liggen jongeren.
Ook zullen we ons in 2012 meer gaan richten op
het hoger (kunst) onderwijs: de kunstacademies en
opleidingen als de PABO en CMV. Een eerste
samenwerking staat op de agenda: in april 2012
organiseren we samen met de PABO een projectweek
waarbij tweedejaars studenten kennis maken met culturele instellingen en kunstenaars in Amersfoort.
Café/Shop
Een belangrijk onderdeel in de filosofie van Kunsthal
KAdE is de tweeledige functie van zowel het café als
de winkel: deze zijn er in de eerste plaats voor het
publiek dat de kunsthal bezoekt, maar hebben ook
een eigen positie in het weefsel van de stad en
daarmee een eigen magneetfunctie.
KAdECafé
In 2011 werd de samenwerking met de firma Horeca
Solutions bv per 1 september beëindigd. Het KAdECafé wordt nu in eigen beheer uitgebaat.
Het KAdECafé verzorgt tevens de catering van alle
evenementen van KAdE (inclusief de openingen).
Daarnaast organiseerden zij bijeenkomsten en
partijen van derden, waarbij ook gebruik word
gemaakt van het auditorium.
KAdEShop
De coördinatie van de winkel is ook in 2011, op
freelance basis in handen van mw. P. van Tellingen.
Zij stelt in samenwerking met mw. I. Berlauwt
(medewerker shop - 0,5 fte) een per tentoonstelling
gevarieerd en up-to-date aanbod samen met kleindesign, objecten van kunstenaars, boeken van
geselecteerde uitgeverijen en cadeauobjecten.
De verkoop in de KAdEShop is in 2011, ten opzichte
van 2010, gestegen.
7
Overige activiteiten
Kunsthal KAdE organiseerde onder meer nog de
volgende speciale activiteiten:
-Op maandag 21 februari waren er in KAdE
opnames voor het populaire AVRO programma
‘Tussen Kunst & Kitsch’. Ruim 1.200 mensen
bezochten deze dag en lieten hun items taxeren
door de 14 experts. De uitzending op tv was op
23 november 2011.
-Cadavre Exquis.
Kunsthal KAdE is in 2010 begonnen met het
realiseren van een serie muurschilderingen in het
trappenhuis van de kunsthal. In Kunsthal KAdE
ligt het trappenhuis letterlijk achter deuren. Om
deze zone beter te laten aansluiten op de dynamiek van de rest van het gebouw is besloten het
trappenhuis op te gaan vatten als een zelfstandig
expositiegebied.
De komende jaren worden schilderingen aangebracht die ‘hard’ op elkaar aansluiten. Zo ontstaat
een ‘cadavre exquis’ van muurprojecten. Nadat in
2010 de eerste muurschilderingen (te weten:
‘Baruch in the sky with Diamonds’ van Sebastiaan
Bremer en ‘Bws Carrera’ van Ab van Hanegem )
zijn aangebracht zijn in 2011 zijn wederom twee
muurschilderingen voltooid, te weten: ‘Kader’ van
Henk van den Bosch en ‘Tower with Nine Flags’
van Iris Frerichs.
- Zondagmiddagpresentatie Iris Frerichs.
In het kader van het ‘Cadavre Exquis’ project gaf
kunstenaar Iris Frerichs een presentatie over haar
werk en de muurschildering ‘Tower with Nine
Flags’, die zij recent aanbracht in het trappenhuis
van KAdE.
- In de periode van 1 april tot en met 8 mei waren
de ontwerpen van Beelden van Banken, hedendaagse stadsbanken in opdracht van gemeente
Amersfoort, te zien in kunsthal KAdE. Voor dit
project hadden 10 kunstenaars en vormgevers in
opdracht van de gemeente ontwerpen gemaakt
voor hedendaagse stadsbanken. De opzet van het
project is om de ontwerpen met behulp van het
bedrijfsleven uit te voeren.
- Op 20 april was in KAdE een lezing over het
project Beelden van Banken. De kunstenaars en
ontwerpers die een ontwerp gemaakt hebben voor
Beelden van Banken II hebben zelf hun ontwerp
toegelicht. De ontwerpen zijn in principe gemaakt
voor het plantsoen rondom de binnenstad.
Landschapsarchitect Willem Oxener gaf een korte
introductie over het plantsoen.
- Gratis instaprondleidingen over de tentoonstelling Meissen | SO – IL, 18e eeuws porselein in
hedendaagse architectuur tijdens het Museumweekend.
- Kunsthal KAdE stond met een eigen stand op de
kunstbeurs Art Amsterdam. Hier was een preview
te zien van de tentoonstellingen: Meissen | SO IL, 18e eeuws porselein in hedendaagse architectuur,
Ansel Krut, schilderijen en Francis Upritchard,
‘Echo’, recente objecten. Art Amsterdam vond
plaats van donderdag 12 mei t&m zondag 15 mei
2011.
- Op maandag 20 juni gaf architect Florian Idenburg, in het kader van de tentoonstelling Meissen
| SO – Il, 18e eeuws porselein in hedendaagse
architectuur een lezing in het Auditorium van
KAdE. ‘To be determined’. In deze lezing presenteerde Idenburg, partner in Solid Objectives
- Idenburg Liu een zestal projecten uit de gelijknamige tentoonstelling. Idenburg plaatst het werk
in de bredere context van een aantal thema’s
waarmee het bureau zich op dit moment mee
bezighoudt.
- Op donderdag 23 juni was er een taxatiedag van
Veilinghuis Bonhams in het KAdE Auditorium.
Tijdens deze dag werden vrijblijvend items
getaxeerd door de experts van Bonhams (taxaties
voor Schilderijen, zowel oude meesters, als 19e
eeuwse en moderne schilderijen; Aziatische
kunst; Europees Porselein; Zilver en Islamitische
kunst).
- In het kader van de tentoonstelling Meissen |
SO – IL, 18e eeuws porselein in hedendaagse architectuur toonde Kunsthal KAdE i.s.m. Theater
Film Café De Lieve Vrouw op woensdag 13 juli
de speelfilm Utz (een speelfilm naar een korte
roman van Bruce Chatwin). Voorafgaand aan de
film was de tentoonstelling Meissen |SO – IL, 18e
eeuws porselein in hedendaagse architectuur, te
bezoeken met een gratis rondleiding.
- KAdE stond met een eigen stand op de Uitmarkt
in Amsterdam. Hier werd behalve de kunsthal,
ook de tentoonstelling MärklinWorld gepromoot.
- Op zaterdag 23 september organiseerde KAdE,
naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling, het Symposium ‘MärklinWorld’. Sprekers op
deze dag waren onder meer: Huib Haye van der
Werf (curator SKOR), Ian Borden (Prof. of
Architecture and Urban Culture, Bartlett School
of Arch. London), Krijn de Koning (kunstenaar),
Han Dijk (Urban Designer Posad), Patrick Healy
(schrijver en filosoof, geeft les op de TU Delft),
Willem van den Hoed, Patrick Meijers (oprichter
A2 Studio) en Beatriz Ramo (oprichter STAR
strategies + architecture).
Tevens was er een discussie met een aantal
kunstenaars die werk in de tentoonstelling MärklinWorld hadden hangen, te weten; Stephan
Mörsch, Ante Timmermans, Rob Voerman en
Anne Wenzel.
- In het kader van de tentoonstelling MärklinWorld
werd op zondagmiddag 16 oktober in het KAdECafé de film: New Orleans in de Polder (Rudi
Boon, 2006) vertoond.
- Op 6 november was er een zondagmiddaglezing
over ‘Landschap en nationale identiteit’ door
Edzo Bindels. Bindels is mededirecteur van
West8, urban design & landscape architecture.
West8 werkte onder andere aan het masterplan
van Vathorst in Amersfoort.
- Symposium. Naar aanleiding van het uitkomen
van het architectuurtijdschrift OASE over
8
maquettes organiseerde Anne Holtrop op 17
november, in samenwerking met KAdE, een
symposium over maquettes als zelfstandige
werken waarin het object en de verbeelding een
belangrijke sleutelrol spelen. Sprekers tijdens deze
avond waren: Anne Holtrop, Christophe van
Gerrewey en Krijn de Koning.
- Kunsthal KAdE was één van de locaties tijdens
de manifestatie Popronde. Twee bands, Hunting
the Robot en Fata El Moustache Morgana traden
op in het KAdECafé.
- Voor de tentoonstelling MärklinWorld zijn een
serie kinderworkshops ontwikkeld in samenwerking met Fablab Amersfoort en Doe Zo?!
- Diverse zondagmiddag lunches in het KAdECafé
met een rondleiding over de tentoonstelling
MärklinWorld, modellen van de wereld door 40
kunstenaars.
- In samenwerking met het KAdECafé waren er in
oktober, november en december diverse optredens
van de KAdE huisband: Rachèl Louise, singer/
songwriter uit Utrecht.
- Op 7 december was er een discoursavond in het
KAdE Auditorium, in samenwerking met het
KAdE Architectuurcentrum: ‘Backsides and
Hinterlands’. Deze avond ging over het belang, de
beleving en betekenis van tussenruimtes zoals
spoorlijnen, infrastructuur en waterwegen.
Gebieden die ons meer beïnvloeden dan we ons
bewust zijn. De avond was georganiseerd in het
kader van de tentoonstelling MärklinWorld. Met
medewerking van filosoof Maarten Doorman,
landschapsarchitect Dirk Sijmons, H+N+S en
fotograaf Siebe Swart.
- Op zondag 11 december gaf kunstenaar Martin
Luijendijk een lezing over stereofotografie en zijn
eigen werk.
Personeel/vrijwilligers
KAdE kent, eind 2011, 11 medewerkers
met in totaal 6,6 fte
Hoofdcurator (Robbert Roos) Curator (Judith van Meeuwen) Medewerker Office (Mirjam Jeurissen) Medewerker Office
(evenementen, Simone Buys) Medewerker Office (vrijwilligers,
vrienden, Paulien van Tellingen) Medewerker PR (Udo Feitsma) Coördinerend medewerker Beheer
(Michiel Kersten) Medewerker Beheer (Ara Shahbazian) Medewerker Beheer (Jaap van der Meer) Medewerker Shop (Inge Berlauwt) Medewerker Educatie (Anne Masseling) 1 fte
1 fte
0,6 fte
0,6 fte
0,7 fte
0,8 fte
1 fte
0,8 fte
0,6 fte
0,7 fte
0,6 fte
Het aantal vrijwilligers werkzaam als toezichthouder,
kassa- en shopmedewerker ligt tussen 55 en 60
personen. Voor het ombouwen van de tentoonstellingen hebben zich in totaal rond 12 vrijwilligers
beschikbaar gesteld. Incidenteel (bij onvoldoende
beschikbare vrijwilligers) zijn studenten ingeschakeld
via StudentenWerk Amersfoort (uitzendbureau).
Daarnaast werkte KAdE in 2011 met stagiair(e)s:
Adinda van Wely (Reinwardt Academie Amsterdam)
en Nynke Besemer (Universiteit van Utrecht).
Sponsors
KAdEVrienden
KAdE heeft 98 vrienden geworven in 2011.
Voor een bijdrage van 50 euro per jaar krijgt een
KAdE vriend:
+ Uitnodigingen voor openingen KAdE
+ Vrije toegang tot KAdE (niet wachten voor de
kassa)
+ 2 introducé-vrijkaartjes
+ 20% korting op rondleidingen, lezingen,
excursies, workshops
+ 20% korting op KAdE publicaties
Kunsthal KAdE werd in 2011 gesteund door twee
hoofdsponsors:
Resultaat
Kunsthal KAdE heeft in 2011 ruim 26.500
bezoekers getrokken.
De Amersfoortse, De Inkomensverzekeraar voor
ondernemers, biedt zelfstandig ondernemers en
werkgevers inkomenszekerheid voor nu én later.
Enerzijds door de financiële risico’s die samenhangen
met arbeidsongeschiktheid, ziektekosten en pensioenen af te dekken. Anderzijds door diensten aan te
bieden waardoor ondernemers meer grip krijgen op
de risico’s rondom het ondernemerschap.
Yokogawa Europe B.V. wereldleider in industriële
automatisering, test en meetapparatuur, informatiesystemen en industriële services sinds 1915. De
klanten van Yokogawa zijn toonaangevende ondernemingen in de procesindustrie, met name actief in de
olie-en gaswinning, energieopwekking, (petro)
chemische-, farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie
9
19 februari t/m 8 mei 2011
Dazzle the Evil Eye
ode aan Merina Beekman
Tilo Baumgärtel
Peeping Tom
Groepstentoonstelling samengesteld
door Keith Coventry
Speech Keith Coventry
tijdens opening ‘Peeping
Tom’
De tentoonstelling
ShadowDance werd begin
2011 een maand verlengd
Tilo Baumgärtel
Schilderijen en tekeningen
Vliedend Vertrek, Jan Koen Lomans
19 Feb t&m
8 meI 2011
—
Merina Beekman, ‘Apparently not
enough’, 2005, fluweel, Oost-Indische
inkt, garen, 287 x 170 x 10 cm.
Courtesy & foto Slewe Galerie,
Amsterdam.
Ode aan
Merina Beekman
—
Tilo
Baumgärtel
—
Tilo Baumgärtel, Mitkommen! 2010,
100 x 70 cm, lithograph. Courtesy of
galerie Kleindienst, Leipzig
Peeping Tom
Met dank aan Vegas
Gallery, Londen
Groeps
tentoonstelling
samengesteld
door Keith
Coventry
Smallepad 3, Amersfoort
www.kunsthalkade.nl
Dazzle the Evil Eye,
ode aan Merina Beekman
K/-\de
Kunsthal in /-\mersfoort
—
Gavin Turk, ‘The Observer’,
2010, paint on canvas, 25 x 30 cm.
Courtesy of VEGAS Gallery, London
10
KORTINGSACTIE!
Tegen inlevering van
deze boekenlegger
aan de kassa van KAdE
ontvangt u € 1,korting op de entree *
* Deze korting geldt alleen op de
volledige toegangsprijs van € 7,t&m 8 mei 2011
Opnames AVRO ‘Tussen
Kunst & Kitsch’ in KAdE
28 mei t/m 28 augustus 2011
Meissen | SO – IL, 18e eeuws
porselein in hedendaagse
architectuur
Ansel Krut
Recente schilderijen
Francis Upritchard
Echo
Florian Idenburg van Architectenbureau SO – IL
Francis Upritchard
Meissen | SO - IL, 18e eeuws porselein in hedendaagse architectuur
Muurschildering Henk van den Bosch
Ansel Krut
Nette Megens van Veilinghuis Bonhams
The Nameless, Hew Locke
KAdE cahiers
11
catalogus
A Model of the World
by 40 Artists
24 september t/m 8 januari 2012
MärklinWorld
Die Welt aus Sicht von
40 Künstlern
Modellen van de wereld
door 40 kunstenaars
A Model of the World
by 40 Artists
Modellen van de wereld
door 40 kunstenaars
Die Welt aus Sicht von
40 Künstlern
MärklinWorld
Opening door Burgemeester
van Amersfoort, Lucas Bolsius
K/-\
06-10-11 10:22
catalogus
Installatie Steiner & Lenzlinger
Sondermodelle, Croy & Elser
www.marklinworld.nl
Campagne in de traverse
op Station Amersfoort
Centraal
Muurschildering Iris Frerichs
Märklin
WorlD
Modellen van de wereld door 40 kunstenaars
Expositie t/m 8 Januari 2012
Modellen van de wereld door 40 kunstenaars
Expositie t/m 8 Januari 2012
K/-\dE
K/-\dE
Krijn de Koning , ‘(non) buildings and monuments’, (detail), 2011. Courtesy Krijn de Koning. Foto Peter Cox
Kunsthal in Amersfoort
Smallepad 3, Amersfoort
www.kunsthalkade.nl
Landelijke A0
affiche campagne
Kunsthal in Amersfoort
Smallepad 3, Amersfoort
www.kunsthalkade.nl
Gerda Steiner & Jörg Lentzlinger, ‘Meanwhile along the railtrack’, (detail), 2011. Courtesy: Gerda Steiner & Jörg Lentzlinger. Foto Peter Cox
Märklin
WorlD
rt
foo rt
ers foo
Am mers .nl
l in A de
ha 3, a
nst ad halk
Ku allep unst
Sm w.k
ww
el
mod
uw
vo
n'
nbah ing
ise
elle ow
od ill gr .
r, 'M r. St SVA
linge linge rich
Lenz nz Zu
rg rg Le nce
& Jö o Jö sura
dler Phot y In
k Si 99. curit
ic
Se
19
tr
Pa ail), cial
(det the So
at
eze
n d ,va € 1 rijs
ng u gsp
eri ngt gan
lev tva toe
n inn’ on de rld. lledige
e
g
p
Te upo * o Wo de vo
‘co rting rklin alleen op
ko n Mä g geldt€ 7,va rtin n
va
ko
eze prijs
*D angs
toeg
12
KAdEShop, iedere zondag open

Vergelijkbare documenten

Persbericht MärklinWorld

Persbericht MärklinWorld Op de eerste en tweede verdieping van de tentoonstelling werden foto’s, schilderijen, maquettes en video’s getoond van steden en landschappen van echte en geconstrueerde werelden. Kunstenaars speel...

Nadere informatie

Modellen van de wereld door 40 kunstenaars A Model

Modellen van de wereld door 40 kunstenaars A Model Met werk van: Peter Bialobrzeski (DE, 1961), Oliver Boberg (DE, 1965), Michaël Borremans (BE, 1963), Sonja Braas, (DE, 1965), Eelco Brand (NL, 1969), Balthasar Burkhard (CH, 1944-2010), James Caseb...

Nadere informatie

Jaarverslag (inclusief beeldbijlage)

Jaarverslag (inclusief beeldbijlage) Van 18 februari t/m 10 april was ‘Vliedend Vertrek’, recent werk van Jan Koen Lomans te zien in het auditorium van Kunsthal KAdE. In de landschappen en bloemstillevens van Jan Koen Lomans (Rotterda...

Nadere informatie