09-03 Frateurnite September 2009

Commentaren

Transcriptie

09-03 Frateurnite September 2009
er:
m
m
u
issen
n
n
e
v
e
l
e
In dit
eel b
v
l
e
e
h
,
Veel
CC F
e
d
n
a
v
Nieuws
tocht
n
e
g
e
t
…..
Vechten
…
r
e
e
m
veel
g
o
n
n
E
−
−
−
−
Colofon
- Frateurnité September 2009 - Jaargang 18 nummer 3 Voorzitter
Anne van Schepen
Earnseker 19
9036 MK Menaldum
0518 - 451646
[email protected]
Archief + PR.
Anne-Jan Kunst
Lindenlaan 4
8441 BW Heerenveen
06 - 204 252 18
Secretaris
Bertus Waaijer
Mieddijk 7
9036 LB Menaldum
0518 - 452 246
[email protected]
Evenementencommissie
Jan Klaren
Horstweg 40
8763 MP Parrega
0515 - 579 591
[email protected]
Penningmeester + Ledenadmin.
Rita Elhorst
Kofstraat 10
8754 AS Makkum
0515 - 231 939
[email protected]
Clubshop
Paul van der Berg
Hanenburg 29
8926 KT Leeuwarden
058 - 21 63 841
[email protected]
Redactie (+ kopij-adres)
Remco Koning
Boterbloemweide 11
8255 JS Swifterbant
0321 - 848787
[email protected]
Fehac-coördinator
Sigfried Kramer
Nieuwe Bildtdijk 289
9076 PP St. Annaparochie
0518 - 402 324
CCF op Internet : www.citroenclubfryslan.nl
Citroën Club Fryslân
Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van
Koophandel Friesland, nr 01081158
Bankrelatie
Rabobank Makkum. Rekeningnr 308768337
Contributie
Є 25,00 per kalenderjaar.
(Betaling via automatische incasso € 2,50 korting!)
Clubjaar
Loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggingen voor 1 oktober van
het lopende clubjaar schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie!
De volgende Frateurnité
Verschijnt eind december 2009. Kopij voor 1 december 2009 aanleveren bij de redactie. Bijdragen aanleveren bij voorkeur via email of
op diskette in Word– of .txt-formaat. De redactie houdt zich het recht
kopij aan te passen en/of in te korten.
Inhoudsopgave
Van de voorzitter
Anne van Schepen
4
Citrodactioneel
Remco Koning
6
Mededelingenbord
Redactie
6
Met de eendjes op stap
Rolls Royce en Bentley eigenarenclub
8
Beusichem
Anne van Schepen
10
Revue de Technique
Sigfried Kramer
12
CCF Clubshop
Paul en Sonja
14
Even voorstellen (1)
Rita Elhorst
15
CCF najaarsrit
Evenementen commissie
15
2CV wereldmeeting Tsjchië
Johan en Marga Kerkstra
16
2CV in de kunst
Anne van Schepen
23
5e Nationale AMI
Anne van Schepen
25
Chique
Kerst Koopman
27
In Memoriam
Bestuur
27
Fehac
Redactie
29
Leuke Ideeën gevraagd
Evenementen commissie
29
HY to the south of Bohemia
HY
30
Citroëncafé
Evenementencommissie
34
Oldtimerdag te Appelscha
Anne van Schepen
36
Ledenbestand
38
Agenda
38
Que je veux … ? (Wist u dat … ?)
39
Citroën Club Fryslân
3
Frateurnité September 2009
Van de voorzitter
Wat een jaar!
Uiteraard bezocht door mijzelf (verderop
in het blad meer).
De Oldtimerdag in Appelscha op 19
september, met alweer een ruime
afvaardiging van onze club.
En dan komen er natuurlijk nog een
aantal clubactiviteiten.
Kunnen we het allemaal nog bijhouden?
Waren we eind vorig jaar wellicht een
beetje bezorgd over een zwart gat; niets
blijkt dit jaar minder waar.
Een overvol 2008, mede dankzij het 60
jarig bestaan van onze geliefde 2CV blijkt
inmiddels gevolgd door een bomvol 2009.
Zo vol dat we zelfs ons traditionele
kampeerweekeinde niet door hebben
laten gaan.
Naast onze eigen clubactiviteiten een
geslaagde sterrit naar Beusichem.
Prachtig om te zien dat het kleine stoetje
in St. AnnaParochie gaandeweg uitgroeide
naar een colonne van meer dan 50 auto’s.
Niet bij elkaar te houden, maar dat mocht
de pret niet drukken. Verder een
prachtige
opmaat
naar
meer
samenwerking tussen de clubs.
Eén ding wordt er in ieder geval mee
aangetoond. We zijn springlevend en vol
ambitie.
Dat is de spirit waarmee we met z’n allen
vol vertrouwen de toekomst in kunnen!
Natuurlijk zal dat ook z’n uitstraling
moeten krijgen naar potentiële nieuwe
clubleden. We kunnen het niet genoeg
benadrukken. Alleen met genoeg leden
houden we bestaansrecht.
Gelukkig blijkt er inmiddels weer een hele
kleine stijgende lijn te zitten in het aantal
clubleden. Laten we die lijn volhouden
door vol enthousiasme onszelf te blijven
manifesteren op die plaatsen waar we dat
kunnen doen.
Eerder al de AutoRAI met een prominente
aanwezigheid van de Snoek van Martin en
Ytsje.
Het 75 jarig bestaan van de Traction
Avant met een meerdaagse meeting in
Arras. Bezocht door o.a. ons clublid Auke
de Jong.
Anne van Schepen
De Wereldmeeting in Tsjechië.
Professioneel en goed georganiseerd
door de Tsjechen. Een afvaardiging
van meer dan 20 auto’s namens onze
club! Top.
Het veertigjarig bestaan van de Ami
8 en een speciale meeting georganiseerd door de Franse Ami club.
Citroën Club Fryslân
4
Frateurnité September 2009
Citrodactioneel
Als redactie zijnde ben je afhankelijk van
de input die je krijgt van de leden. De
mailboxen worden dus ook goed in de
gaten gehouden. Komt er wel weer kopij?
Wat zal men nu weer sturen? Het is altijd
weer spannend.
Dit keer niet anders. Maar…. Ik heb ook
nu weer geweldige kopij mogen
ontvangen en vanuit diverse bronnen.
Geweldig!! Mijn dank daarvoor.
Tsjechië gespot! Lees een uitgebreid
verslag van deze meeting verderop in dit
blad.
Voor enkelen was de wereldmeeting een
aanleiding om Tsjechië verder te
onderzoeken met een HY.
Door deze kopij kunnen jullie nu lezen
over de meeting in Beusichem. Deze
meeting door meerdere 2CV-clubs werd
goed bezocht en heeft weer leuke plaatjes
opgeleverd.
Verder zie je de Citroën in de kunst, in
Parijs en in Appelscha.
Er staan ook weer nieuwe activiteiten
gepland. Natuurlijk de najaarsrit maar ook
een Citroëncafé???
We gaan ook lekker sleutelen aan de
auto. Dit keer om die deuren toch eens
goed te laten sluiten!
Dit jaar was de 2CV wereldmeeting in
Tsjechië. Het ligt even uit de route maar
desondanks zijn er weer veel CCF-ers in
Nogmaals, als redactie ben je afhankelijk
van de input. Ik hoop voor het volgende
nummer ook weer leuke verhalen van
jullie te ontvangen. Alvast bedankt.
Zelfs de Ami meeting in Frankrijk is
bezocht door een CCF-er. Je leest het
verderop.
Remco Koning
Mededelingenbord
Wij willen via deze weg iedereen bedanken voor alle hulp
die wij hebben gekregen tijdens onze reis en het verblijf in Most.
Dit heeft ons diep geraakt! Wij zijn heel blij dat wij lid
zijn van de Citroën Club Fryslân. Nogmaals iedereen bedankt!!!
Rob en Rita Elhorst.
TE KOOP - TE KOOP - TE KOOP - VERKOCHT! - VERKOCHT! - VERKOCHT!
De CCF clubleden krijgen vanaf NU de mogelijkheid om spullen aan te bieden via het
clubblad. Denk hierbij aan; Citroën auto’s of onderdelen, modellen, etc.
Een ieder kan gratis een advertentie insturen naar de redactie.
Spelregels; een gratis advertentie is maximaal 3 regels en wordt eenmalig in het volgende clubblad
geplaatst. Het bestuur van de CCF is niet verantwoordelijk voor de aangeboden artikelen.
Citroën Club Fryslân
6
Frateurnité September 2009
Met eendjes op stap
rest in colonne uit Heerenveen zou
vertrekken. Het was een vermakelijk
gezicht.
Veel eendjes
Rond tien uur kwamen ruim twintig
eendjes, een Traction en een GS
aangereden. De parkeerplaats was al snel
vol zodat er een lange rij langs de weg
stond. Eendjes van allerlei leeftijden en
soorten zoals een sedan-bestel en Dyane’s
( ik weet als leek op dit gebied echter niet
of die laatste ook een eendje is). Volledig
gerestaureerd of juist helemaal niet en
alles wat daar tussen in zit. Jammer
genoeg waren er bijzonder weinig leden
van De Mascotte aanwezig. Met zeven
auto’s waren wij de kleinste en zij de
grootste club met zesentwintig auto’s.
Door Rudi en Grietje Dijksterhuis
Foto’s Folkert Bouma (Citroënclub)
Op stap met Citroën Club Fryslân
Zaterdag morgen 9 mei werden Grietje en
ik wakker in een vakantiehuisje op Het
Grote Zand in Hooghalen. Omdat
Hooghalen de startplaats was van de
gezamenlijke rit door Drenthe van De
Mascotte regio Noord-Oost en de Citroën
Club Fryslân hadden wij er een weekendje
uit van gemaakt. Waar ik geen rekening
mee had gehouden dat mijn wagen dan
de nacht onder een boom moest
doorbrengen met als gevolg, dat de witte
Silver Shadow onder de takjes en zaadjes
zat ofwel hij zag er niet uit. Snel voor
vertrek nog enkele emmers water er over
maar dat bracht niet het gewenste
resultaat. Dan toch maar met een doekje.
Voor afdrogen was geen tijd meer dus
ontevreden over het schoonmaken naar
het verzamelpunt restaurant Wapen van
Schotland. Daar waren de regiotrekkers
Dirk Jan en Edwin al aanwezig en hadden
beide de kap van hun Corniche
convertible al naar beneden gedaan want
het zonnetje maakte het bijzonder
aangenaam op deze dag. Spoedig
verscheen ook het eerste lid van de
Citroën Club die ons kon vertellen dat de
Citroën Club Fryslân
De vooroordelen
Van De Mascotte kregen we koffie met
gebak aangeboden en onze voorzitter
Wouter Schuurmans begroette alle
aanwezigen door vast te stellen dat de
overeenkomst van de Deux Chevaux Club
en De Mascotte de liefde voor onze
wagens is. Ook stelde hij vast dat de
vooroordelen wederzijds (van mannen in
dure pakken en kunstenaars met lange
8
Frateurnité September 2009
haren) onterecht bleken. Terplekke stelde
hij dan ook voor om hier een jaarlijks
evenement van te maken. Wellicht voor
De Mascotte landelijk om zo met meer
deelnemers te kunnen verschijnen.
De voorzitter Anne van Schepen van de
Citroën Club Fryslân moest Wout direct
corrigeren; het is namelijk geen Deux
Chevaux Club maar een Citroën Club en
er was wel degelijk een kunstschilder
aanwezig die zijn haar niet had geknipt.
waren groepsgewijs onderweg.
Onze stoet met vooral Eendjes met af en
toe een Rolls-Royce er tussen trok
natuurlijk overal veel bekijks.
Van Rolls naar Citroën en andersom
Tijd om te vertrekken naar kamp
Westerbork. Vanaf de parkeerplaats in het
bos konden vervolgens ritjes gemaakt
worden in auto’s van de andere club.
Hiervan werd veel gebruik gemaakt.
Jammer genoeg was het Herinneringscentrum gesloten, zodat belangstellenden
voor een dichte deur stonden. Veel
eendenbezitters hadden hun achterbank
uit de auto gehaald, zodat ze op de
parkeerplaats hun lunchpakketje konden
verorberen of gewoon lekker konden
keuvelen met anderen.
De Chinese eindbestemming
Vanuit Grolloo vertrokken we met een
omweg naar Dwingeloo. Hier ontstond bij
mij een klein technisch probleem. Doordat
het colonne rijden af en toe heel
langzaam ging, om de groep bij elkaar te
houden, viel mijn auto steeds uit.
Herstarten en verder. De groep voorbij
om maar wat vaart te maken, zodat het
probleem niet bleef terugkomen.
Later voegden wij ons weer bij de groep
om naar de eindbestemming, de Chinees
in Dieverbrug te gaan. Daar werd nog
uitgebreid met elkaar gesproken over
Citroën- en Rolls-Royce automobielen en
adressen uitgewisseld. Met de gevulde tas
met Citroën aandenkens weer op weg
naar huis. Het was een bijzonder
geslaagde dag en zeker voor herhaling
vatbaar.
Veel bekijks
Vervolgens stond de tocht naar het
Boomkroonpad op het programma. Dit is
een bruggenstelsel tussen de toppen van
de bomen. Open trappen en wiebelende
bruggen zijn niets voor mij, ik heb
namelijk hoogtevrees. Even iets eten en
een wandelingetje door het bos over de
gebaande bospaden was ook prima.
Terugkerend bij onze wagens zagen wij
nog diverse oldtimers langs komen die
bezig waren met een georganiseerde rit
zichtbaar aan de schilden voorop. Het was
zo wie zo een drukke dag met
evenementen. Later kwamen we nog een
solexgroep tegen en ook de motorrijders
Citroën Club Fryslân
9
Frateurnité September 2009
Beusichem
Ik heb nog een keer goed nageteld, maar
wij zijn met 10 auto’s vertrokken uit St.
AnnaParochie voor een behoorlijk lange
tocht.
Vertrek om 08.00 volgens het principe:
‘s nachts een vent, ‘s ochtends een vent.
Met z’n allen vooraf kamperen en alle
drank en hapjes op een hoop gooien
levert een hele gezellige en hele lange
avond en nacht op. Ondanks de kou en de
harde NW wind.
De tocht vanuit St. AnnaParochie voerde
langs een aantal tussenstops.
Leeuwarden, snelweg achter Heerenveen,
Lichtmis (voor Zwolle), parkeerplaats de
Brink (A50) en uiteindelijk de Grebbeberg.
Op elke tussenstop sloten auto’s aan, met
Lichtmis en de Brink als hoogtepunten.
Dat leverde voor ons uiteindelijk een stoet
van een kleine 40 auto’s op.
Ging het vlak voor de Brink nog even mis
doordat een deel van de stoet de A1 op
reed (en door ondergetekende met een
plankgas rijdende Ami 8 – 125 - weer bij
elkaar werd gesprokkeld); wonderlijk
genoeg bleef deze hele grote stoet keurig
bij elkaar tot de Grebbeberg.
Daar was het even een half uurtje
wachten op Twente en vervolgens
allemaal richting Beusichem. Dat konden
we niet bij elkaar houden door o.a de
verkeerslichten in Rhenen. Dus helaas
kwam die hele grote stoet niet als geheel
aan in Beusichem.
Citroën Club Fryslân
10
Frateurnité September 2009
Het werden losse plukjes auto’s. Dat
mocht echter de pret niet drukken! Het
was super.
Wat mij vooral bij bleef was het verhaal
van de Groningse Eendrijder die vertelde
dat hij anders maar 1200 meter per jaar
reed met de Eend. 600 meter naar het
APK keuringsstation en 600 meter terug
naar huis. Dit was voor het eerst sinds
jaren dat zijn Eend weer eens meedeed
aan een activiteit.
En zelfs de vele ribbelkapjes met 12 PK
konden de pret niet drukken. Want in zo’n
konvooi geldt: de langzamen voorop met
80/85 levert achterin een snelheid van
ruim 100 op! Iedereen kwam aan zijn of
haar trekken.
Met de Die Hard Friezen (15 auto’s) zijn
we weer teruggereden naar St Anna.
Dankzij een gevalletje lege brandstoftank
voor de splitising A2/A27 werden dat
uitendelijk twee konvooitjes.
Eentje via Utrecht en de polder en eentje
via Amsterdam Afsluitdijk. Rond 22.45
was iedereen in St Anna. Het leverde
uiteindelijk weer een lange avond/nacht
op. In dit geval met een grote vuurkorf
ter compensatie van de kou.
En wonderlijk genoeg bleek er nog steeds
een grote voorraad drank en hapjes te
zijn.
En...... Op zondagochtend een eindeloze
stapel warme croissants!. Samen met heel
veel koffie moest dat zorgen voor het
aankunnen van de rest van die zondag.
Anne van Schepen
Citroën Club Fryslân
11
Frateurnité September 2009
Reveu de Technique
Waar een simpele berichtgeving toe kan
leiden.
waaien van de deur of gewoon te ver
open gooien. Het onderste schanier
verbuigt dan en de deur zal daarna niet
meer lekken in het gat passen.
Een aantal maanden geleden werd ik
woest opgeschrikt door het bericht dan de
twee populaire zenders waaronder Arrow
Classic Rock uit de lucht worden gehaald.
Wat kunnen we instellen.
De schanieren zijn aan de kooi met twee
bouten M7 in sleufgaten bevestigt. Hier
kun je de hoogte mee instellen. Begin met
de schanieren ongeveer halverwege het
sleufgat.
Hoe zal ik nu rustig weg zwijmelen in mijn
hobbyhokje bij muziek uit lang vervlogen
tijden.
Dit overdenkend dat ik nu elders een
zender moet zien te vinden op mijn
buizenradiootje waar behoorlijke
nummers worden gedraaid, hoor ik nog
net een van mijn favorieten van The
Doors langskomen.
Aan de deurzijde van het schanier zitten
ook twee sleufgaten. Hiermee wordt de
deur in een voor of achterwaartse richting
versteld. Hij kan op deze manier dus
mooie gecentreerd in de sponning komen.
Nu komt er nog een derde afstelling. Door
tussen de deur en het schanier
opvulplaten te leggen (ooit officieel door
Citroën geleverd) kan de deur verder naar
buiten gebracht worden. Dit laatste is
nodig om ruimte te geven aan het deur
rubber en het watergootje heel te
houden.
Als dit geen inspiratie geeft dan weet ik
het niet meer. Ik kan het wel eens
hebben over het afstellen van de
voordeuren van de 2CV.
Hoe gaan we beginnen.
Ontsteek de verlichting in het hok en
steek de stekker van de radio in het
stopcontact.
Het meeste werk is nu gedaan. Nu nog de
deur even afstellen en klaar is Kees of hoe
je ook heet.
Nu zul je merken als je deur langere tijd
te strak om de bocht heeft gedraaid dat
het rubber te ver naar buiten staat of
kapot is gegaan. Dit moet dan wel worden
vervangen. Als de originele vulplaten niet
voorhanden zijn kan dit ook met grote
onderleg ringen of plaatjes maken uit dun
kunststof plaat. Het doosje van je net
aangekochte modelautootje is natuurlijk
ook een goed alternatief.
Normaal hoef je niets af te stellen maar
als de deur aan de onderkant het
watergootje raakt of al gedeeltelijk heeft
los gescheurd en de deurrubbers er wat
gehavend bij hangen kan het geen kwaad
er aandacht aan te schenken.
Oorzaak is het te ver open van de deur.
Dat kan gebeuren bij het uit de hand
Citroën Club Fryslân
Hangt de deur nu goed dan moet het slot
nog goed in positie komen. Ook hier weer
12
Frateurnité September 2009
ruime instelmogelijkheden. Het slot zelf
kan in de deur voor en achterwaarts
schuiven.
onder. Daar kan dus ook nog wat mee
worden gecorrigeerd.
Na dit alles is het alweer tijd geworden
om weg te dromen met een goed glas
wijn en de zoete klanken van De Animals.
Dat kan wel weer leiden tot nieuwe
inspiratie over dieren zoals kevers,
manta’s, mustangs en misschien wel iets
met een eend?
Vergeet de lichten niet uit te doen.
Haal de plastic beschermkap los en draai
de drie imbus- of torxbouten een slag los
en slot kan op de juiste plaats weer
worden vastgezet. Dit gaat het beste door
de deur dicht te doen en dan de bouten
weer vast te draaien.
Dan kan de slotvanger aan de deurstijl
ook nog in hoogte worden veranderd. In
sommige series zitten ook heer vulplaatjes
Citroën Club Fryslân
sigfried
13
Frateurnité September 2009
Citroën Club Fryslân Clubshop
Zonnehoedjes
€ 6,50
T-Shirt; grijs met gekleurd CCF-logo, maten XL / XXL
€ 10,00
T-Shirt; zwart met wit CCF-logo, maten L / XL / XXL
€ 10,00
T-Shirt; wit met zwart CCF-logo, maten M / L
€ 10,00
CCF Autosticker; transparant met witte opdruk
€ 0,50
Bovenstaande artikelen zijn te verkrijgen op onderstaand adres:
(Graag van te voren even bellen als je langs wilt komen).
Paul v/d Berg & Sonja Kijzer.
Hanenburg 29 te Leeuwarden.
Tel. (058) 216 38 41 (na 18.00 uur).
Citroën Club Fryslân
Alle artikelen zijn ook te koop en te bestellen
op de evenementen van Citroen Club Fryslân.
14
Frateurnité September 2009
Even voorstellen (1)
Naam: Rita Elhorst
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 60 jaren jong
Citrofiel sinds: 1972. Toen kochten we
onze eerste 2CV en vervolgens om de 2
jaar weer een andere. In 1988 hebben we
onze eerste BX gekocht en van die tijd
werd de 2CV een echte hobby. Onze
huidige rode 2CV is onze 9e 2CV!
Vroeger ook altijd met de 2CV met kar
incl. huif op vakantie geweest in
Nederland. Het plakken achter vrachtwagens werd een ecgte sport om de snelheid
er lekker in te houden.
Lid sinds: We zijn eerst lid geweest van
de Citroën club Nederland. De CCF
bestond toen nog meer net en via via in
contact gekomen. Grote voordeel van de
CCF is dat de meetings dichtbij zijn.
Vandaar dat we in 1994 lid zijn
geworden.
Penningmeester omdat: Ik het leuk
vind om met getallen en geld om te
gaan. Penningmeester is voor mij dus
ideaal!
CCF Najaarsrit
De najaarsrit start op zondag 1 november om 13.30 bij het tankstation op de
rotonde aan de N355 bij Twijzel, dit is de weg Leeuwarden- Buitenpost, op deze rotonde
komt ook de N369 vanaf Drachten uit.
Bij dit tankstation kan koffie worden gedronken en er is een toilet!!!
De route is 55 km en als het weer het toe laat maken we een fotostop.
De rit eindigt op de pier van Holwerd waar we onder het genot van een bakje koffie nog
na kunnen praten. Ook is er de mogelijkheid om te kunnen blijven eten.
www.landenzeezicht.nl
Let op: Op dit parkeerterrein is een parkeerschijf nodig!
Tel nrs. onderweg:
Citroën Club Fryslân
Ron Klaver
06 55684065
Bert Haneman 06 53515137
15
Frateurnité September 2009
2CV wereldmeeting in Tsjechië
Een dag voor vertrek gaat er per mail nog
een foto rond van een auto die met de
achterzijde van de laadbak volledig over
de grond sleept en waar zich ongeveer 20
personen in bevinden. Voor het geval van
pech onderweg weten we nu wat er
mogelijk is en dat we de eindbestemming
dus wel zullen halen. Of niet….. Sigfried?
een BMW achteloos door de colonne om 5
meter voor de bocht de een afslag te
kunnen nemen.
Wie niet waagt, wie niet ……. en als
braadworst eindigt.
Indien er tijdens wegwerkzaamheden
langzamer gereden moet worden maakt
dat voor de 2CV-colonne niet uit. De
snelheid is en blijft ruim 80 km per uur.
De colonne heeft onderweg veel bekijks
en een aantal malen wordt er door
personen uit de voorbijrazende auto’s een
duim omhoog gestoken, zelfs uit de BMW
X5 serie. Of gingen we te langzaam en
hadden ze één van ons hun
telefoonnummer nog door willen geven
voor een afspraakje? Wie dan….
Zondag 26 juli
In Goutum verzamelen zich 11 CCF 2CV’s,
met of zonder caravan/aanhangwagen,
om te vertrekken naar Halle. Hier heeft
onze voorzitter Anne van Schepen, als
tussenstop naar Most, een slaapplek voor
iedereen geregeld in het ETAP-hotel.
Rob en Rita staan er als eersten en
wachten de rest met gepaste eer en trots
op. Er wil zich bij het vertrek een Franse
Renault aansluiten bij de colonne, maar
de idioot van een chauffeur komt niet
door de BOB-keuring en mag wat ons
betreft naar huis kruipen.
De Duitse kentekens blijven een cryptisch
spelletje. Toch zijn er duidelijke
aanwijzingen: LIP=Lekker Bumperkleven,
SAW=Door midden rijden van de auto en
HOL=Had toch een Nederlander willen
zijn.
We vertrekken met 8 voitures net na 6.00.
Bert Haneman laat de preek nog even
lopen en zal er later op terugkomen.
Drie snelle wagens vertrekken iets later
en zullen we in ieder geval in Halle weer
tegenkomen. Na een uurtje rijden gaat de
muziek aan en daarop draait de 2CV mooi
de grens van Duitsland over.
Tijdens één van de pitstops wordt er
plotseling met water geschoten. Naar
eigen
zeggen
schiet
Sigfried
normaalgesproken
alleen
met
snollenwater op cabrio’s.
Op de grens tussen de voormalige grens
van West- en Oost Duitsland (Marienborn)
steken een aantal wachttorens boven de
bossen uit en dit kan nog steeds een
apart gevoel geven. Het voormalige
Oost-Duitsland lijkt verder wel één groot
windmolenpark.
Vlak voor Halle staan we vanwege
In de PK-51-FF gaat dit met een MP3
spelertje, aangesloten op 2 ’enorme’
boxen (met 4 batterijen) van 2 W.
Jammer dat we daarmee het motorgeronk
van de eend moesten missen ………
Op de Duitse autobaan bij Leer schuift
Citroën Club Fryslân
16
Frateurnité September 2009
werkzaamheden nog even stil en arriveren
tegen de avond in Peissen (steenworp
afstand van Halle) bij het ETAP-hotel.
Juist op het moment dat wij arriveren
komen ook de “Groninger eenden” aan.
Bij het ETAP-hotel komt de mededeling
dat 4, later op de dag vertrokken,
‘jeugdige’ CCF eenden bij een ongeluk
betrokken zijn geweest. Al snel wordt
duidelijk dat er gelukkig géén persoonlijk
letsel is en ook de eenden onbeschadigd
zijn. Het is evenwel een nare ervaring op
een stuk snelweg, die in Duitsland zelf
bekend staat als een dodenweg. Op de
terugweg wordt geconstateerd dat er op
het beruchte stuk autobaan HannoverBraunschweig protestspandoeken over de
viaducten hangen en er (mensenhoge)
kruisen tussen de vangrails en naast de 6
baans-wegen staan. Ze zijn er dus zelf
ook al achter dat die malloten veel te hard
rijden.
reis. In de buurt van Dresden wordt pas
de eerste Trabant aanschouwt.
In Duitsland en vlak voor de grensovergang konden we een flink stuk taart
naar binnen werken, koffie drinken of
kiezen voor een lekkere portie ijs. Voor
het laatste deel van het traject zijn we
(gelukkig?) weer even aangewezen op de
ouderwetse route kaarten i.p.v. de
elektronische navigatie. De keus valt op
de toeristische route en gunt ons
inderdaad de mooi(st)e plaatjes.
’s Avonds wordt er in de Schnitzel-tower
nabij Peissen lekker gegeten en
gedronken. De sfeer aan de tafels is
gezellig en sommige uitspraken zijn zo
gewaagd
dat
ze
al
worden
nagesynchroniseerd.
Zodra
we
terugkomen bij het hotel wordt er buiten
een groot terras opgezet met eigen
tuinstoelen en smaakt de meegebrachte
drank prima.
Later op de avond arriveren ook de
laatste 4 2CV’s en wordt er even
bijgepraat en stilgestaan bij het
auto-ongeluk.
Ma 27 juli
Na een prima overnachting en
ontbijt, waarbij Bertus aangeeft
te hebben van de eieren ;-)
begonnen aan het laatste deel
Citroën Club Fryslân
De 4 ‘jeugdige’ CCF eenden doen, als
enigen, op de heenreis de stad Dresden al
aan. Later in de week zullen er meer
CCF´ers zijn die het machtig gelegen
Dresden gaan bezoeken.
Bij de grensovergang met Tsjechië heeft
net iedereen zijn pas gehaald voor de
degelijk
genoten
zijn we
van de
17
Frateurnité September 2009
breedte) coördinaten van de meeting
kloppen en toch staan we niet op het
gepresenteerde Autodrome, maar komen
aan de zuidkant van Most uit op het
Hypodrome.
Het door Valesca gemarkeerde deel van
het terrein ontdekt en het opzetten van
de tenten en het plaatsen van caravans
kan beginnen. Dit blijkt qua indeling,
kuilen en hellingshoek nog een behoorlijk
karwei. Desondanks lukt het om tussen
alle doeken en scheerlijnen een ‘centrum’
aan te leggen waar de kachel van Tjerk
en de Eiffeltoren van Sigfried komen te
staan.
tolwegen. Terwijl we hier staan komt er
‘zomaar’ een HY langs van ….. Tjerk en
Sietske. Ze hebben de nacht ervoor ‘ in
het wild’ gekampeerd en sluiten ook bij de
colonne aan.
In Tsjechië staan onderweg bij
parkeerplaatsen en afritten de dames van
lichte zeden in het zonlicht te wachten op
hun klanten. Helaas voor hen is er 2CVWorldMeeting en zijn het dit keer géén
snelle VW’s of Audi’s. De aasgieren in die
te snelle (nep) auto’s duiken op hun prooi
af, de eendenliefhebbers vliegen er rustig
langs en zwaaien vriendelijk. Wellicht is of
wordt dit een nieuwe doelgroep voor Sigfried met zijn waterpistool ……
Halverwege de middag wordt de
bestemming Most bereikt. De (lengte en
Het feest kan beginnen en het terrein kan
worden verkend. De grote feesttent blijkt
‘bovenin’ te staan. Hier is het centrale
deel en dient er betaald te worden met
Duckies, edoch zonder zweetsokken. Op
de route van ons terrein naar de feesttent
bevinden zich allerlei stands waar spullen
voor verscheidene Citroen uitvoeringen
wordt aangeboden en etenswaar te koop
is.
Rob wordt vlak na aankomst in Most door
de ambulance opgehaald en naar het
ziekenhuis gebracht. De oorzaak is
Citroën Club Fryslân
18
Frateurnité September 2009
(hoofdzakelijk) een bacteriële infectie in
zijn been. Gelukkig komt Rob dezelfde
avond per taxi alweer terug op de
camping. De dagen erna zal Rob moeten
rusten en door Boudewijn worden
rondgetoerd om een goed beeld van het
meetingterrein te krijgen.
’s Avonds een eerste kampvuur en CCF
onderonsjes. Marga en Anne Jan halen de
typetjes Van Kooten en De Bie uit de kast
en stellen zich voor als “moeder en zoon
van Putten”. Ze passen vanuit die rollen
uitermate goed op elkaar. Anne Jan blijkt
meerdere typetjes prima te kunnen
imiteren.
het verkennen van de (ruime) omgeving
of het bezoeken van grote steden.
Op het 2CV-terrein staat een Duits eendje
met cappuccino ……. een uitmuntend
bakje.
Een bezoek van Bertus en Ipie aan de
supermarkt leidt tot de aankoop van
flessen bier met een inhoud van maar
liefst 1 ½ liter. Goed voor maar liefst 3
pullen!
’s Avonds gaat het werkwoord swaffelen
bij het kampvuur rond en ieder mag hier
zijn of haar eigen vertaling aan geven. In
de on-line versie van de VanDale komt de
vertaling nog niet voor, maar dankzij een
student bij de Taj Mahal heeft dit
werkwoord een grote vlucht genomen.
De eerste Tsjechische 2-CV bierpullen zijn
aangekocht en de halve liters bier kunnen
worden genuttigd.
Di 28 juli
’s Nachts is er veel regen en overdag half
bewolkt, maar wel al een fijne
temperatuur. De rest van de week zal het
stralend weer worden!
Overdag (en net zoals de rest van de
week) zal iedereen zijn eigen gang gaan.
Die bestaat voornamelijk uit het bezoeken
van de markt op het terrein, het
ontdekken van een supermarkt in Most,
Citroën Club Fryslân
19
Frateurnité September 2009
door de socialistische
regering
werkgelegenheid en een warm gestookt
huis ‘aangeboden’ in snel uit de grond
gestampte uniforme flatgebouwen.
Inspraak zou trouwens géén zin hebben
gehad. De locale bevolking kent meestal
géén Engels en is het over het algemeen
behelpen.
Teruggekomen op het terrein wil Tjerk
zijn Mexicaanse hoed ruilen met een
politiepet en bied het een agent aan. Dat
mannetje heeft daar géén zin in, laat dat
duidelijk blijken en manoeuvreert met zijn
hand naar het holster. Tjerk,
onverschrokken en zoals altijd uitermate
Wo 29 juli
Met de Kaastra’s in één 2CV naar het
kasteel Hnevin op 399 meter. De eend
onderweg laten staan. Je moet lef hebben
om bovenin te komen of gewoon goed
kunnen rijden.
Vervolgens geëindigd bij de (in zijn geheel
850 meter verplaatste) gothische Maria
Hemelvaartkerk en gegeten bij het
daarnaast gelegen restaurant. Hierbinnen
hangen allerlei foto’s die een beeld geven
over de verplaatsing van de kerk en de
afbraak van de oude stad. Het laat zien
dat het oude Most vroeger een mooi en
eigen stadscentrum heeft gekend. De
bevolking accepteerde de gehele afbraak
van de stad ten gunste van de winning
van de 30 meter, onder de oude stad
gelegen, bruinkool. Hiervoor werd hun
kalm, pakt zijn klomp al in de hand om
het gevaar af te wenden. Ik wil al 5000
Kronen inzetten op …..
De aluminium kachelpijp van Tjerk is iets
te heet geworden en stort in. Desondanks
is het ’s avonds weer gezellig.
Do 30 juli
Meer Meeting-gasten grijpen de
mogelijkheid aan om vanuit Most met de
trein naar Praag te reizen. Op het station
van Most struikelt het WC-vrouwtje in
haar haast bijna, om voor de 5 gevraagde
Kronen de algemene toegangsdeur van
Citroën Club Fryslân
20
Frateurnité September 2009
het slot te doen. Eenmaal binnen kan de
deur worden vergrendeld met een
vooroorlogs en onnoemelijk groot
schuifslot.
Op de treinreis voorziet ene Koos Koets
(een oudere jongere) de reizigers van
zoete oploskoffie. De Tsjechen in de trein
zijn behulpzaam en vriendelijk.
Praag bewijst een prachtige historische
stad te zijn en is zeker het bezoeken
waard. Het was pas in de late avond dat
de eerste 2-CV werd waargenomen met
het kenmerkende geluid.
Op het festival terrein is een grote groep
’s avonds naar de band Botulisme
wachtenden aanzwelt en iedereen in de
vertrekhal in de starthouding staat.
Bij terugkomst blijkt er op de avond van
de 30-ste een invasie van tenten te zijn
geweest en deze staan ook vlak voor de
onze. Daarmee is het ‘terras’ weg en
wordt het een struikelpartij over de
scheerlijnen om ons te verplaatsen.
’s Avonds deel 1 van de tombola met
daaropvolgend Braziliaanse muziek en
DJ-Trance.
Za 1 augustus
Een korte rit gemaakt via Lom en
uitgekomen bij de grote kerk. Tijdens het
eten de nodige wespen voor de bediening
gevangen, waarvoor we een gratis en
locaal drankje ‘Becherovka’ kregen
aangeboden. Dit vervolgens nog
geprobeerd te bemachtigen bij de
geweest en zijn uit het CV-dakje gegaan.
Vr 31 juli
In Praag veel mensen gezien met de
groene toegangsbandjes voor de 2CVMeeting in Most. Het is het “wij gevoel”
wat er heerst en iedereen begroet daarom
elkaar. Die verbondenheid geldt tevens
voor alle andere bezochte plekken en is
een gemeenschappelijk feit in het
buitenland. Op de terugweg naar Most
wordt in Praag pas vlak voor vertrek het
nummer van het perron aangegeven,
waarop de trein zal vertrekken. Lastig om
je daarop in te stellen, terwijl de groep
Citroën Club Fryslân
21
Frateurnité September 2009
InterSpar, maar blijkbaar viel het bij
iedereen in de smaak…. het schap was
totaal leeg.
EPILOOG:
Het is 2011 en de nieuwe versie van de
2-CV is een jaar daarvoor uitgekomen. De
postkantoren zijn verdwenen en 10
duizenden Citro(2CV)fielen en Vakantiegangers willen graag naar de 2CV Wereld
Meeting in Frankrijk, maar waar zijn
(nog) kaarten verkrijgbaar? De meetings
zijn inmiddels ongelofelijk
populair
geworden en worden gezien als een
tegenhanger op de harde, zakelijke,
agressieve en kille buitenwereld. Ze
worden zelfs door zorgverzekeraars
aangeboden als kuuroord en breed
geaccepteerd als onthaastingsparadijs.
Ik tour wat rond op mijn elektrisch
aangedreven race-fiets met 2-CV antilekbanden in Noordelijk Friesland. De
bidon is gevuld met geestelijk absint,
zoals ook al sinds mensenheugenis in de
Tour de France stimulerende middelen
worden gebruikt. Plotseling doemt daar
een kantoor op: PANNE. Ik spreek op een
terras (in de Friese taal) een oud
mannetje aan en vraag wat dit betekent.
Hij weet me te vertellen dat dit kantoor is
opgezet door de heren Anne en Anne J.
Met de voorletter P (van Postkantoor) zijn
die heren een keten begonnen met de
naam PANNE. Ze hebben de activiteiten
van de postkantoren overgenomen met
als belangrijke uitbreiding een 2CVcontactpunt. Hier zijn dus ook de kaarten
voor de 2 CV-WereldMeetings
verkrijgbaar! Dit is een enorme
geruststelling voor de gehele mensheid
en ik trek een brede glimlach. Ik vraag de
man beleefd of ik even naast hem mag
komen zitten om bij dit PANNE-kantoor
de reeds gevormde rij
te kunnen
aanschouwen. Later sluit ik wel geduldig
achteraan in de rij ……
’s Avonds is er deel 2 van de tombola. De
hoofdprijs (rood-zwarte 2CV) valt niet
binnen de CCF-club en morgen is de
Meeting alweer afgelopen. Vanaf dan gaat
iedereen (in colonne of niet) terug naar
Nederland óf verder genieten van de
ingezette vakantie. Bert en Boudewijn
gaan een Trabant-museum bezoeken en
Tjerk en Sietske plakken er een raid door
Tsjechië aan vast.
Zo 2 augustus
De preek van Bert houden we nog
tegoed. Iedereen heeft, afgezien van alle
foto’s en filmbeelden, weer een rijke
ervaring op het netvlies ontvangen. De
beelden zijn weer probleemloos
opgeslagen op de grijze schijf en zullen, in
tegenstelling tot menige foto of film,
nimmer meer worden gewist.
Alle Tsjechie gangers, bedankt voor jullie
deel van die opslag en onuitwisbare
herinnering!
Johan en Marga Kerkstra (PK-51-FF)
Citroën Club Fryslân
22
Frateurnité September 2009
2CV in de kunst
Frequente Frankrijkgangers, en meer in
het bijzonder: Dordognegangers, zullen
het kennen. De grotten die je overal in de
Dordognestreek kunt vinden.
Een aantal van die grotten zijn nog meer
bijzonder dankzij de prehistorische
grottekeningen.
Wat we dus bezoeken is een bijzonder
goed nagemaakte kopie!
Wellicht de meest bijzondere en
beroemde zijn de paleolitische tekeningen
uit de grotten van Lascaux.
Want: waren de prehistorische bewoners
visionairs? Konden ze in de toekomst
kijken?
Inmiddels zo frequent bezocht dat er een
exacte kopie van de grotten is gemaakt
die open zijn voor het publiek.
De originelen zijn inmiddels niet meer
toegankelijk voor het publiek vanwege het
gevaar van beschadiging, te veel vocht,
flitslicht, enzovoort.
Interessant is ook het doorkijkje naar de
verkeersveiligheidsgevolgen van de
toekomst.
Citroën Club Fryslân
Maar, een stiekem bezoek aan de echte
grotten leverde een schokkend plaatje op
en maakt duidelijk waarom die grotten
gesloten zijn voor het grote publiek.
Enfin: oordeel zelf!
Anne van Schepen
23
Frateurnité September 2009
5e nationale AMI
Tijdens het weekend 7-10 augustus
organiseerde de Franse Ami Club haar
jaarlijkse grote bijeenkomst, de nationale
AMI. Deze vijfde editie werd gehouden in
Moussac en Le Dorat in midden Frankrijk.
Ruim 40 AMI’s maakten de reis naar
Moussac, waaronder 2 in mooie staat
verkerende AMI 6 Service Tolée en 2
AMI Supers, waarvan 1 “verbouwd” tot
cabriolet.
De buitenlandse inbreng was beperkt,
3 equipes uit Nederland, waaronder
ikzelf samen met mijn jongste dochter,
1 uit Italië en 1 uit Duitsland.
Onder het nieuwe voorzitterschap van
Didier Vilaire zijn oude ervaringen met
de organisatie verleden tijd.
Een leuk en vol programma, een goede
organisatie en een vriendelijke benadering
maakten dit
weekend tot een groot
succes.
Op diverse plaatsen werd de groep
ontvangen door de burgemeester en
werden we getrakteerd op drankjes en
hapjes. Ook drankjes en hapjes bij de
Citroen dealer in Le Dorat, die voor de
gelegenheid zijn zeer zeldzame M35
exposeerde.
Parkeerterreinen op de diverse
bestemmingen van de ritten waren
netjes voor ons gereserveerd.
Citroën Club Fryslân
25
Frateurnité September 2009
Een feestavond met uitgebreid diner en
bijbehorend geestrijk vocht was geen
argument om een hoog inschrijfgeld te
vragen.
Bijzonder waren de presentatie en de film
van Jacques-Victor Mornai en Catherine
Liabot Verne. Zij doorkruisten Afrika, Zuid
Amerika en Australie in hun AMI 8 break
van 1976. De film over de tocht door
Afrika was een professionele
natuurfilm, maar wel met een AMI
regelmatig in beeld.
Er zijn verschillende vrij lange ritten
verreden, een schitterend gezicht,
zo’n lange rij AMI’s in het franse
landschap.
Ook de p laatselijke b evolking
reageerde heel enthousiast. Maar het
wordt pas echt leuk als de colonne
verkeerd rijdt en 40 AMI’s gaan tegelijk
keren in een klein plattelandsdorpje zodat
alles hopeloos geblokkeerd raakt met
AMI’s.
Deze kostelijke scene had zo in een film
van Jacques Tati gekund!
Een aanrader dus, deze bijeenkomst. De
zesde editie zal plaatsvinden in het
Pinksterweekend van 2010 in de
Savoie.
Wat mij betreft smaakte 2009 naar
meer, dus de Savoie lokt!
Anne van Schepen,
met dank aan René Nieuwenhuizen
(Ami vereniging)
Citroën Club Fryslân
26
Frateurnité September 2009
Chique
Gezien in Parijs op een
show….
Een 2CV geheel bekleed in
leer!
Ingezonden door:
Kerst Koopman.
In Memoriam
Mient Lijzenga overleden.
Onaangenaam verrast en verdrietig zijn wij door het bericht dat ons clublid en sponsor
Mient Lijzenga op 7 september jl. is overleden. Nog maar 48 jaar jong!
Naast het lidmaatschap van de club en de steevaste advertenties in ons clubblad kenden
veel clubleden Mient natuurlijk als de eigenaar van het gelijknamige garagebedrijf in
Damwoude waar veel clubauto's in onderhoud zijn. Als Citroën specialist een vertrouwd
adres voor reparaties, onderhoud, APK, enz. Mient en zijn mensen zorgden er altijd voor
dat onze gekoesterde klassiekers in goede handen waren.
Wij wensen Rudy en de kinderen heel veel sterkte en kracht toe.
Anne van Schepen
Citroën Club Fryslân
27
Frateurnité September 2009
FEHAC
Nederland is altijd een land geweest
van handel en verkeer. Een resultaat
hiervan is een indrukwekkende
verzameling 'mobiel erfgoed'. In de
tweede druk is de 'objectbeschrijving
volgens het Nationaal Register Mobiel
Erfgoed' toegevoegd.
Honderden full color illustraties. Tweede herziene druk. Hardcover, 168 pp.,
full color,
geïllustreerd, ISBN 97890
76092 423, Winkelprijs € 17,50.
Voor meer nieuws en informatie zie
www.stokerkade.nl
Leuke ideeën gevraagd!!
Iets ondernemen met een stel mensen die allemaal dezelfde hobby hebben, nl. een oude
Citroën, is knotsgezellig. Wij, de evenementencommissie, doen ons uiterste best om leuke
dingen te bedenken en voor de hele club te organiseren. Toch weten we zeker, dat ook
jullie leuke, spannende, interessante ideeën hebben. Wij zijn supernieuwsgierig en willen
die graag weten.
Waar zou je dan aan kunnen denken?
Eigenlijk kan er erg veel, van een gezellige oudejaarsavond tot meedoen aan Te land, ter
zee en in de lucht als dat nog zou bestaan (helaas is dit programma gestopt) of een
carnavalsoptocht.
De CCF heeft zo’n 170 leden en wij, de evenementencommissie, weten dat er veel
creativiteit zit bij Citroën-rijders. Moet ook wel, want onze auto’s vragen dat van ons.
Laat ons daarom weten wat deze ideeën zijn. Stuur dit naar
[email protected] en wij gaan met jullie ideeën aan de slag.
Want……. een rondrit met z’n allen is hartstikke leuk en ook een weekend is genieten,
maar er zijn nog zoveel andere leuke dingen te bedenken. De club maken we met z’n
allen, help ons daarom met jullie ideeën.
Namens de evenementencommissie
Klaasje Bouma
Citroën Club Fryslân
29
Frateurnité September 2009
HY to the south of Bohemia
De HY ging weer eens ergens anders naar
toe. Tsjechië was dit jaar het doel. Dat is
het voordeel dat eens per twee jaar het
land van bezoek voor je bepaald wordt.
Kom je ook nog eens ergens.
het een en ander. De nacht was rustig en
eindelijk kwam de raid.
Wat aftastend kwamen de 28 auto’s die
de raid reden bij elkaar. Diverse 2CV’s ook
nog een 18 pk’er, dyana’s, een mehari,
een ami, een BX en nog een andere HY,
een standaard uitvoering.
Net over de grens van Duitsland naar
Tsjechië was bij een benzinepomp de
ontmoeting met de overige clubgenoten.
Wat een toeval, 7 uur later vertrokken en
elkaar toch ontmoeten. Zo zie je maar
weer: de HY gaat wel niet zo snel, maar
HY komt er wel.
Na enkele instructies zijn we in colonne
vertrokken. Na wat tussenstops,
aangekomen in Melnik, daar de
ondergrondse waterbron bekeken. Even
boodschappen doen en daar naast nog
een ander speciale auto gestaan, welke
ook wel de nodige eigen herkenbaar
geluiden maakte bij het wegrijden, op
Na een week op de meeting in Most en
daar wat in de omgeving rond gereden te
hebben, de HY ervaart de meeting als
echte vakantie, kwam het echte werk.
Na het vertrek van de clubgenoten volgde
nog een onstuimige zondag middag. HY
stond te schudden op zijn wielen.
De regen zocht naar elk klein kiertje om
binnen te komen, maar helaas. Gelukkig
was het veld redelijk leeg. Voor de tenten
die er nog stonden werden de auto’s als
windbrekers geparkeerd, maar toch
sneuvelde er zo links en rechts nog wel
naar de eerste camping.
De eerst indruk was nog wel redelijk. Mooi
grasveld bij een meer. Nieuw speeltoestel
voor de kinderen, maar de wc hoefde je
niet te zoeken, gewoon je neus achterna.
Douches? Wil je onder water, dan ga je
maar het meer in. Niet echt iets voor
mensen die de luxe van HY gewend zijn.
Maar gelukkig was het maar voor 1 nacht,
Citroën Club Fryslân
30
Frateurnité September 2009
dus niet te laat er in en morgen maar
weer zien.
een kroonluchter, klokken, een schild,
wandversiering, niet normaal. Er zijn botten en schedels van 40.000 mensen in
verwerkt.
Na een goede nachtrust weer op pad.
Eerste bezoek aan een openluchtmuseum.
Zo’n 100 jaar in de tijd terug. Veel
overeenkomsten met hier, zeker niet
armoediger.
Boven in het kerkje was nog een normale
kerkzaal welke relatief sober was.
Verder naar Kutná Hora. Hier eerst een
grote kerk bekeken met mooie ramen, het
geheel was wel indrukwekkend.
Na een korte rit door de stad naar een
Tijd om verder te gaan en deze bizarre
indruk te verwerken. Na een lange rit, het
was al half 10, en begon het al mooi
donker te worden. Het voor uitzicht dat
HY het bed altijd klaar heeft en er geen
tent hoeft opgebouwd te worden zorgde
voor een ontspannen afwachten.
veel kleinere kerk. Hier gingen het niet
naar boven, de kerkzaal in, maar naar de
kelder. De eerste indruk was verbazend
wekkend, dit is toch niet mogelijk. In de
kelder waren van menselijke botten en
schedels diverse kunstwerken gemaakt,
Eindelijk,ergens midden in de middel of
no where een enorm betonnen gebouw.
Al snel werd ook hier het een en ander
duidelijk. 1 douchezaal met ca 10
douchekoppen. Snel een schema
gemaakt, welk uur, welk geslacht er
gebruik van mocht maken.
Eten werd er aangeboden. Aan de andere
kant van het luik werd op een bord, één
kwak “macaroni” gedaan, één hand vol
met stukjes vlees en een soeplepel “saus /
jus”.
Citroën Club Fryslân
31
Frateurnité September 2009
Honger maakt rouwe bonen, macaroni,
zoet.
Toch
bleef
menig
bord
onaangeroerd. Het aluminium bestek
maakte het er ook niet lekkerder op.
mooi uitzicht. Wat eten, kortom genieten.
Daarna op sloffen, ja echt letterlijk op
sloffen, kasteel bekenken.
’s Avonds naar camping in Telc waar we
twee nachten zouden staan. HY mocht
nog even het meegebrachte gereedschap
uitlenen om een eend van een fietsversnellingskabel met kroonsteentjes te
voorzien, zodat het gas weer normaal te
bedienen was. Na normale douche en wc
bezoek, nog lekker genoten van de
warmte bij een vuurtje in de restanten
van de vuurton.
Het was in een soort vakantietehuis voor
kinderen. Waarschijnlijk stamde het uit
het Sovjet tijdperk. Alles galmde enorm,
was snel schoon te maken, gaarkeuken.
Per kamer vier slaapplaatsen in 2
stapelbedden. Wat wel leuk was om te
zien was het snoepwinkeltje. Bij het zien
van al het lekkers moet de kinderen het
water om de mond gelopen hebben.
Volgende dag rit door de omgeving
gemaakt. Ontspannen bij meren langs
rijden, naar moeras geweest en op de
terugweg echt lekker gewerkt. Paadjes
voor welke de Bob eend geen
toestemming krijgt om deze te berijden,
nam HY, evenals de 18 pk’er trouwens,
zonder problemen. (Wel de volgende dag
wat vet in steurkogels ed. gekregen, wat
geen overbodige luxe was.)
Toch gingen ’s avonds bij live muziek de
voetjes nog even van de vloer en daarna
werden de stapelbedden of lekker de
Nog de Regent brouwerij bekeken en
lekker gegeten. Na weer een goede
nachtrust, en enkele foto’s bij het meer,
weer in colonne verder. De colonne was
een rijdende attractie op zich. Mensen
keken op, stopten met hun werk,
vertrouwde HY opgezocht.
Goede nachtrust geeft nieuwe moed. Dus
op naar de gaarkeuken, maar het ontbijt
was echt niet goed. Mieren zoete thee,
brood met ????
Gelukkig is HY er met de veelzijdige
inhoud.
Snel verder met de raid door een zeer
mooie omgeving naar een zeer fraai
dorpje. Diverse kleurige huizen. Torentje,
Citroën Club Fryslân
32
Frateurnité September 2009
zwaaiden, lachen, wijzen, laten ons voor
in het verkeer. Zo, wie kijkt naar wie, op
naar een glasblazerij. De uitvoering van
het ambacht aangezien en door enkelen
ook zelf uitgevoerd.
Een schitterend oud plaatsje met mooie
steegjes, straatjes, winkeltjes en wat al
niet meer. Na wat voor de inwendige
mens gezorgd te hebben, koos HY de weg
weer terug naar huis.
Na weer een leuke rit, en een flinke klim
rust in Potluzi, hier gaat een stoeltjeslift
van 1200 mtr. naar boven. Op een hoogte
van ca 1000 mtr. een geweldig uitzicht.
Door Tsjechië rustig noord waards
gereden en via wat doorgaande wegen
door deel van Duitsland. Na nog een
nacht rust, rechtstreeks over de autobaan
naar huis.
Na de afdaling op weg naar alweer de
laatste camping, welke aan het water lag
en druk bezocht werd door kanovaarders.
Hier wacht het afscheidsmaal en werden
de 3 dames welke de rit hadden verzorgd
Na 2709 km, met wel wat vreemde
geluiden waar de oorzaak nog niet bekend
van is, onderweg twee kleine doorsmeer
beurtjes, komt HY weer tot rust in zijn
eigen garage. Na genieten van dit
avontuur en weer vooruitziend naar het
komende.
Mogelijk hoort u hier nog van.
Groeten HY
bedankt.
Ze kregen elk onder
anderen een T-shirt
welke in Hy’s kantoor
van al de deelnemende
namen was voorzien.
Later nog lekker bij een
kampvuur na zitten
praten, het officiële
gedeelte zit er op.
De volgende morgen
met de overblijvend
auto’s nog naar Cesky
Krulov geweest.
Citroën Club Fryslân
33
Frateurnité September 2009
Citroëncafé
Aan alle leden.
Om de koude wintermaanden goed door te kunnen komen hebben wij als
evenementencommissie het volgende in het leven geroepen:
Het Citroëncafé.
Wat gaan we dan doen?
Vanaf circa 20:00 uur
onder het genot van een drankje gezellig met andere CCF leden
mijmeren over het afgelopen jaar (of het jaar daarvoor…).
Maar ook vooruit kijken natuurlijk,
wat staat ons te wachten als club zijnde?
Kortom een gezellige avond!
De aanschaf van een eigen café bleek na een financiële controle niet mogelijk,
daarom houden we dit bij:
Stadsherberg Bellevue,Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 48
8911 DH Leeuwarden
(aan hetzelfde plein als bij het 60 jarig bestaan van de 2CV)
De volgende data’s kunt u vast in uw agenda noteren en vrijhouden:
20 november
18 december
15 januari
19 februari
19 maart
Tot ziens op een van deze vrijdagavonden!
Citroën Club Fryslân
34
Frateurnité September 2009
Oldtimerdag
Vorig jaar kwamen we er bij toeval
terecht. Dit jaar hebben we er bewust
voor gekozen!
van honderden klassiekers en oldtimers
en duizenden bezoekers. Zelf veroverden
we, dankzij de late aankomst, nog een
plekje voor onze auto’s achterop het
terrein.
Later bleek dat er sprake was geweest
van 1.200 klassiekers en oldtimers en zo’n
15.000 bezoekers.
Tijdens het nazomerweekeinde van 2008
is een groep clubleden op zaterdagmiddag
naar Appelscha gereden om een kijkje te
nemen bij de Oldtimerdag. We keken
onze ogen uit.
Alleszins de moeite waard om het dit jaar
op 19 september georganiseerd te doen
en op tijd te zijn. Een prachtige
gelegenheid immers om ons als club te
Op een groot terrein rond een
buitenplaats was het een komen en gaan
Citroën Club Fryslân
36
Frateurnité September 2009
Kortom: genieten!
Een mooie plek rond een rotonde werd
door ons ingericht als clubruimte, met
zelfs nog veel ruimte voor andere
voorbijkomende merkbroeders!
Gedurende de dag kregen we dus verder
bezoek van een aantal prachtige DS’en,
Eenden, een Dyane, een Ami 6, een Ami 8
Break, een Burton en een tweetal
Lomaxen. Een prachtig gezicht en een
waardige presentatie van onze club.
presenteren en potentiële nieuwe leden te
benaderen.
Via mail, telefoon en site werden
clubleden opgeroepen om mee te doen en
waar mogelijk ook de diversiteit van de
auto’s en modellen die in onze club ruim
vertegenwoordigd zijn, mee te nemen.
Ook door de gezellige sfeer en de
heerlijke etensluchten (hamburgers bij
Tjerk en Sietske, eieren bij Sigfried en
Yvonne en Merguez worstjes bij Bertus en
Ipie)
oe f e n d e
we
n og a l
wat
aantrekkingskracht uit op het ruimschoots
aanwezige publiek.
Afgesproken werd om om 09.00
’s ochtends te vertrekken vanaf Motel
Drachten, om ruimschoots voor tienen
aanwezig te kunnen zijn. Dat zou ruim de
tijd geven om ons te installeren op de
door Anne-Jan voor onze club geregelde
plaats, waar we zo’n 20 auto’s kwijt
zouden kunnen.
En wat hoorden we niet vaak: “Zo-eentje
heb ik vroeger ook gehad”, of “Als ik weer
een oldtimer koop wordt het een Citroën”,
of “Wat kost tegenwoordig een leuke
Eend?”.
De conclusie achteraf:
- Zonovergoten en dus lekker zweten en
veel vochtverbruik
- Lekker gesnackt van alle baksels
- 1.700 deelnemende voertuigen
- 17.000 bezoekers
Een prachtig gezicht bij aankomst bij
Motel Drachten:
Meerdere types en modellen: Traction,
Acadiane, AK 350, 2 HY campers, een Ami
8 en diverse Eenden. In totaal zo’n 15
auto’s, sommige vergezeld van een
aanhangerbed (Rob en Rita) en twee Kip
Kuikens (Sigfried en Yvonne en
ondergetekende) in konvooi naar
Appelscha.
Een clubpresentatie waar we trots op
kunnen zijn. Hopelijk levert het ook nog
een aantal nieuwe leden op!
Op onze site staan inmiddels een paar
foto’s. Verdere foto’s zijn te vinden op:
http://www.pixagogo.nl/0627824111
Daar was het aansluiten in een lange file
met oude tractoren, klassiekers,
oldtimers, oude motoren en bromfietsen.
Citroën Club Fryslân
Anne van Schepen
37
Frateurnité September 2009
Ledenbestand
Adreswijzigingen:
Geen.
Nieuwe leden sinds vorige clubblad:
J. Bijsterbosch
C. Rietdijk
De Geere 16
Zaadmarkt 83
8131 NC Wijhe - 2x 2CV + Acadyane
7201 DC Zutphen - C5 V6 Aut. Exc. 2001
W. Schotanus
Molenlaan 1
9749 GP Pingjum - AX Volcane 1995
P. van Campenhout Oude Bildtdijk 788
9079 ND St Jacobi Parochie - Dyane 6 1973
Uitgeschreven:
A. van der Werf
Zwaagwesteinde
Agenda 2009
Voor meer activiteiten en evenementen kun
4 Oktober
90 jaar Citroën - www.citroen.nl -> nieuws
10 - 11 Oktober
Snert weekend Ami vereniging Nederland
20 Oktober
Vroemdag AX Club Nederland
25 Oktober
Najaarsrit Citroën Visa Club
25 Oktober
Pekel/puzzelrit Dyane Vereniging Nederland
1 november
CCF Najaarsrit
28 November
Technische Meeting BX Club Nederland
20 December
Eindejaars meeting AX Club Nederland
26 December
4e Eendzame kerstrit 2CV Club Nederland
10 Januari 2010
CCF Nieuwjaarsbijeenkomst
Citroën Club Fryslân
38
Frateurnité September 2009
Que je veux … ? (Wist u dat … ?)
..Rob heel trots is op Rita en de club heel trots op hun beide
..Rita een kleurrijk T-shirt voor Rob heeft gekocht
..Sigfried met water op snollen schiet
..Yvonne K. oppasmoeder is geworden
..Anne kan snurken waardoor er bijna scheuren in het tentdoek ontstaan
..Yvonne v. S. een mooi kleurtje op haar neus heeft gekregen
..Ron zijn tent met rode lampen had opgepimpt
..Johan de berg niet op komt
..Bertus het niet meer doet voor minder dan 1 ½ liter
..Ipie een lopende terras-heater is en het niet koud krijgt
..Tjerk alles op klompen doet , maar wel de ruime bocht neemt op de trap
..Sietske een frontale aanval plaatste en Anne Jan sommeerde om zich ’s ochtends vroeg
de … te houden
..Bert een nieuwe kurzen bruche heeft
..Boudewijn met Rob over het Meeting-terrein is gereden
..Niels zich als eerste na het ongeluk afvroeg hoe het met de meiden ging
..Tamara een fantastisch high-five rondje langs alle leden heeft gemaakt
..Kevin zijn Belgische vriendin weer heeft teruggevonden op het terrein
..Evelyn uitgebreid heeft geposeerd op de motorkap
..Karen volgens Rob kan zingen, maar plotseling schor is als het er op aan komt
Citroën Club Fryslân
39
Frateurnité September 2009

Vergelijkbare documenten

13-04 Frateurnite December 2013

13-04 Frateurnite December 2013 Redactie (+ kopij-adres) Remco Koning Boterbloemweide 11 8255 JS Swifterbant

Nadere informatie

12-01 Frateurnite Maart 2012

12-01 Frateurnite Maart 2012 Penningmeester + Ledenadmin. Rita Elhorst Kofstraat 10 8754 AS Makkum

Nadere informatie