ambassadeursprijs - Groundwater Technology

Commentaren

Transcriptie

ambassadeursprijs - Groundwater Technology
AMBASSADEURSPRIJS
Volgens minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is het
belangrijk dat ondernemers meer over de grens kijken.
„Dat levert goede kansen op voor meer groei en
banen.” Groundwater Technology uit Rotterdam is als
runner-up geëindigd voor de Ambassadeursprijs voor
internationaal ondernemend Midden- en Kleinbedrijf
(MKB) dat zich onderscheidt met internationaal
zakendoen en dat duurzaam, succesvol en
onderscheidend actief is.
Groundwater Technology krijgt deze prijs voor zijn
export van geavanceerde bodemsaneringstechnieken
naar Canada. De Ambassadeursprijs komt tot stand in
samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, MKB Nederland en Rabobank. Ruim 50
kandidaten zijn genomineerd door ambassades die
ondernemers internationaal bijzondere activiteiten zien
ontplooien
Groundwater Technology naar Canada
Groundwater Technology BV (GT) innoveert
doorlopend op het gebied van bodemsanering
zonder te graven (in situ sanering) en heeft
daarvoor een Technostarter Certificaat gekregen.
Van 2007 is het bedrijf in Canada actief. Canada is
een
zeer
complexe
markt
wat
betreft
bodemmanagement, die moeilijk te betreden is
(regelgeving,
vergunningen,
beperkte
marktinformatie, weinig incentive voor duurzame
oplossingen). Vooral het op de markt brengen van
nieuwe technieken zoals GT heeft gedaan, vergt
veel doorzettingsvermogen en investering in het
vergaren van kennis van de lokale (provinciale)
regelgeving
en
gevoeligheden
(o.a.
eigendomsrechten oorspronkelijke bewoners: de
First Nations).
GT heeft goed ingeschat dat lange adem nodig is
om vertrouwen op te bouwen en om te slagen op de
Canadese markt. CG Toronto heeft GT intensief
begeleid in dit traject en de goede relaties met het
Ministry of Environment (MoE) van Ontario
strategisch ingezet om vertrouwen op te bouwen in
Nederlandse
innovaties
op
bodemgebied.
Activiteiten in het kader van het bilaterale
Memorandum of Understanding (MoU) tussen het
Ministerie van I&M en het MoE zijn hierbij
instrumenteel geweest.
Ook de actieve betrokkenheid van GT in het
[email protected] programma voor bodem in Canada, een
programma
waarvoor
CG
Toronto
zich
buitengewoon heeft ingespannen, heeft bijgedragen
aan het succes van GT. Middels beursdeelname,
lezingen & presentaties, contacten met overheden
en bedrijven in de provincies Ontario, Alberta,
British Columbia en Québec is overal aandacht
gevraagd voor de Nederlandse kennis op gebied
van bodemsanering. Hieruit zijn voor GT
samenwerkingsverbanden
voortgekomen
met
Canadese partnerbedrijven.
Solution provider, leading in environmental remediation
Projectgegevens:
Omgeving:
Aannemer:
Status:
Canada
Groundwater Technology
afgerond
Verontreiniging:
Type:
Volume:
alle
varieert per project
Demonstratieproject
Om de innovatieve stoominjectie technieken van
GT te demonstreren, is samen met de Federation of
Canadian Municipalities en de City of Brantford een
demonstratieproject opgezet om ‘zware’ olie en
teerproducten te verwijderen uit een oud industrie
terrein dat de stad wil herontwikkelen. GT heeft een
zelf ontwikkelde methode om de bodem met stoom
te verhitten (> 100C) gedemonstreerd. Deze
techniek is in Nederland bewezen en nieuw voor
Ontario. Bij de hoge temperaturen laten olie en teer
zich veel gemakkelijker uit de bodem halen. In de
eerste 4 dagen van verhitting zijn honderden liters
pure olie uit de grond gehaald. Dit succesvolle
project opent voor GT de bodemmarkt in heel
Canada.
Duurzaam succesvol en succesvol
duurzaam
GT bestaat nu 25 jaar in Nederland en is succesvol.
GT hoort bij de toonaangevende bedrijven in
Nederland
op
het
gebied
van
in
situ
bodemsanering. Duurzaamheid zit in zowel de aard
van het bedrijf (bodemverontreiniging opruimen) als
ook in het hebben van aandacht voor de
duurzaamheid van de saneringsoplossingen zelf In
Canada kijkt men niet altijd naar duurzame
oplossingen. Het simpelweg afgraven en elders
storten van vervuilde grond is gebruikelijk. De
innovatieve en duurzame aanpak van GT krijgt wel
veel belangstelling van de lokale media. Voor het
project in Brantford wordt samen met de lokale
partner gekeken naar hergebruik van de onttrokken
olie.
Meer weten? Neem contact op met Yvo Veenis:
Tel: + 31 (0)10 238 2854
Mob: +31 65 391 6526
Mail: [email protected]
Nederland
Sheffieldstraat 13
3047AN Rotterdam
België
Frankrijklei 107
2000 Antwerpen
Tel: +31 10 238 2850
[email protected]
www.gtbv.nl
+32 (0) 348 57 143
[email protected]
www.gtbelgium.be
Canada
36 Advance Boulevard
L6T 4J4
Brampton, Ontario
+1 416 410 7222
[email protected]
www.accuworx.ca

Vergelijkbare documenten