Jaarverslag LOAF 2014

Commentaren

Transcriptie

Jaarverslag LOAF 2014
LOAF.4RISEKENIA.NL
Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen
__________________________________________________________________________________________________________________________
Jaarverslag 2014
Stichting LOAF werft sinds 2003 fondsen voor schoolgeld ten behoeve van aidsweeskinderen in regio
Nyanza in Zuid West Kenia. Om voor schoolgeld in aanmerking te komen wordt vastgehouden aan
het criterium dat beide ouders aan aids zijn gestorven. De weeskinderen worden doorgaans in eigen
omgeving opgevangen door grootouders, andere familieleden of door z.g. caretakers: bekenden in de
leefomgeving die zich het lot van de kinderen aantrekken.
Dankzij maandelijkse of jaarlijkse giften van onze vaste donateurs, geschonken opbrengsten van
allerlei feesten en donaties van andere stichtingen of het bedrijfsleven zijn wij er ook in 2014 weer in
geslaagd om de afgesproken € 10.000 in 3 termijnen naar Kenia over te maken. Vanwege de
kostenstijging in Kenia wordt het ook daar moeilijker om met het verstrekte bedrag voor hetzelfde
aantal weeskinderen schoolgeld en bijkomende kosten te kunnen voldoen. In 2014 is door of via (i.c.
geoormerkte giften uit het bedrijfsleven) LOAF voor 20 kinderen schoolgeld betaald.
______________________
Contactpersoon ter plaatse is Eunita Majiwa, die werkzaam is als coördinator van
ontwikkelingsorganisatie RISE Trust. Via haar vernemen wij de stand van zaken over de aidswezen,
krijgen we rapportages over de bestedingen van de overgemaakte bedragen en worden we op de
hoogte gebracht van de vorderingen van de schoolkinderen en studenten.
Uit de groep afgestudeerde aidsweeskinderen heeft zich in 2010 mede op eigen initiatief EMOAF, het
weeskinderencomité, gevormd. Zij willen iets terugdoen voor de jarenlange verstrekking van
schoolgeld, waardoor hun opleiding hebben kunnen afronden. EMOAF wordt heden nog begeleid bij
hun activiteiten, zoals het selecteren van weeskinderen, door Eunita Majiwa. Maar het is de bedoeling
dat zij op termijn alle taken zoals boven beschreven van haar overnemen.
Om de taken goed en meer professioneel te kunnen uitvoeren bleek training en ontwikkeling van de
benodigde vaardigheden noodzakelijk. Voor vergroting van de zelfredzaamheid is in 2014 een
subsidie aangevraagd en toegekend door Stichting Steunfonds St. Joseph te Sittard. De subsidie van
€ 3000,- wordt besteed aan een aantal workshops, die in de loop van 2015 uitgevoerd worden. Het
informele karakter van het comité kan daarna op basis van bepaalde criteria omgezet worden in een
officiële foundation (stichting). Met deze status kan er bankrekening geopend worden om de financiële
transacties met stichting LOAF te kunnen doen.
______________________
In 2014 is het project ‘Beeld(en) van Marianne’ uitgevoerd. Er zijn 20 prentbriefkaarten gemaakt van
beelden in keramiek, gemaakt door Marianne Krekels, de in 2012 overleden oprichter en voorzitter
van Stichting LOAF. Met de hulp en inzet van bevriende fotografen en een grafisch ontwerpster zijn er
100 mapjes professioneel afgedrukt. Door de lage kosten van de voorbereiding was de opbrengst
maximaal. De donateurs zijn met een schrijven op de hoogte gebracht. De mapjes waren vlot
uitverkocht en de netto opbrengst kwam geheel ten goede aan Stichting LOAF.
______________________
In april 2014 heeft LOAF deelgenomen aan een voorlichtingsactiviteit in het kader van
ontwikkelingssamenwerking georganiseerd door de vereniging MOS (Meerssen en
Ontwikkelingssamenwerking). In de plaatselijke middelbare school ‘Stella Maris’ kwamen diverse
organisaties en stichtingen, mede opgericht door inwoners uit de gemeente Meerssen, bijeen om aan
een breed publiek hun doelen, werkwijzen en resultaten kleurrijk te presenteren.
_______________________
LOAF maakt deel uit van de steungroep ‘vrienden van RISE KENIA’, die geregeld bij elkaar komt ter
ondersteuning van de gelijknamige ontwikkelingsorganisatie in Kenia. In 2014 is gestart met de
voorbereiding van de komst van Eunita Majiwa in de periode februari-april 2015 ter promoting van het
(regionaal) uitgekozen doel van de Vastenactie Nederland : Krediet voor moeder en oma’s in Kenia.
Zie ook: www.4RISEKENIA.nl
__________________________________________________________________________________________________________________________
KVK 14076464
NL 51 INGB 0009550692
LOAF heeft ANBI erkenning

Vergelijkbare documenten

Best Songs Ever

Best Songs Ever LOAF.4RISEKENIA.NL Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen __________________________________________________________________________________________________________________________ Jaarverslag 2014 Sticht...

Nadere informatie

Nieuwsbrief no 6, 2008

Nieuwsbrief no 6, 2008 In april 2014 heeft LOAF deelgenomen aan een voorlichtingsactiviteit in het kader van ontwikkelingssamenwerking georganiseerd door de vereniging MOS (Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking). In de p...

Nadere informatie