DAXIS BULLETIN mei 2014

Commentaren

Transcriptie

DAXIS BULLETIN mei 2014
DAXIS BULLETIN mei 2014
_______________________________________
Dit bulletin ook digitaal
U vindt dit bulletin ook op: http://cpp2.daxis.nl/eleren
Inloggen met uw school naam en wachtwoord.
Inlog gegevens kwijt? mail onze helpdesk! [email protected]
_________________________________________________________________
Verdubbeling van aantal Steve Jobsscholen
Het aantal Steve JobsScholen groeit in augustus 2015 naar zeker twintig scholen.
Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige aantal van zeven scholen. Maurice de Hond, een van de bedenkers van het concept, kondigde onlangs de opening
van twee nieuwe scholen in Amsterdam aan.
De Steve JobsScholen werken op basis van onderwijsconcept dat ontwikkeld is
door de stichting Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Met de inzet van iPads
kan onderwijs worden geboden dat uitgaat van individuele talenten en mogelijkheden van kinderen. Volgens De Hond c.s. zijn de ervaringen die na één jaar met deze aanpak zij opgedaan positief.
Leerlingen, leerkrachten en ouders reageren enthousiast. Een nieuwe school in
Sneek die dit schooljaar is begonnen met het concept zag het leerlingenaantal
groeien van zeventig naar tweehonderd. Volgens de stichting is er vanuit de politiek
veel interesse voor deze aanpak, en krijgt de Steve JobsSchool ook in het buitenland navolging. In Breda kwam de Steve JobsSchool niet van de grond. Dat kwam
door een verschil in inzicht van de lokale initiatiefnemer en de stichting O4NT.
Uitgeverij Zwijsen gaat saneren
Educatieve Uitgeverij Zwijsen in Tilburg gaat het aantal banen verminderen. Maatregelen zijn nodig gezien de gewijzigde marktomstandigheden. Dat meldt het Brabants Dagblad. Hoeveel van de huidige 124 personeelsleden hun baan kwijtraken
staat nog niet vast, zegt een woordvoerder van Zwijsen in het Brabants Dagblad. Er
zou geen sprake zijn van financiële problemen, maar van een koerswijziging die is
ingegeven door de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitaal lesmateriaal.
Zwijsen heeft landelijk een sterke marktpositie, maar ziet wel steeds meer (digitale)
concurrenten opkomen. Ook merkt de educatieve uitgeverij, die onderdeel is van de
Weekblad Pers Groep (WPG) , de gevolgen van bezuinigingsmaatregelen die scholen nemen.
Apple test schermen voor iTV
Het is inmiddels al bijna even mythologisch als Bigfoot en het monster van Loch
Ness: de televisie van Apple. Volgens de Korea Herald is het bedrijf echter nog
steeds bezig met de ontwikkeling en test het momenteel oled-schermen hiervoor.
Apple zou hiervoor LG ingeschakeld hebben. Het test momenteel een 65 inch groot
scherm, al is nog niet zeker dat deze ook gebruikt zullen worden voor de televisie
van het bedrijf. Eerder wilde de iPhone-fabrikant LCD-schermen gebruiken, maar is
nu overgestapt op oled vanwege de betere contrastwaarde die het biedt.
De lancering van Apple-tv staat gepland voor het einde van 2015. Apple komt dan
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Toegevoegde waarde niet geschikt voor oordeel over kwaliteit van de school
Leerwinst en toegevoegde waarde zijn waardevolle instrumenten voor scholen om
hun onderwijs te verbeteren. Inzicht in de ontwikkeling van leerlingen (leerwinst)
helpt leraren hun onderwijs goed af te stemmen op hun leerlingen. Kennis over wat
de school aan de groei van leerlingen bijdraagt (toegevoegde waarde) stelt scholen
in staat hun resultaten te vergelijken met andere scholen en hiervan te leren. Als
algemeen oordeel over de kwaliteit van de school is toegevoegde waarde echter
niet geschikt, zo stelt de Onderwijsraad.
Het advies Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering – niet
voor beoordeling is onlangs aangeboden aan minister Bussemaker (onderwijs) en
staatssecretaris Dekker (onderwijs). De Onderwijsraad stelt daarin dat toegevoegde
waarde een te beperkte maat is voor de beoordeling van de opbrengsten van een
school. Het geeft waardevolle informatie over de goed meetbare onderdelen van het
onderwijs, maar geeft geen zicht op andere vaardigheden of specifieke omstandigheden. Bovendien laat internationale ervaring zien dat scholen ongewenst strategisch gedrag gaan vertonen wanneer zij op hun toegevoegde waarde worden
‘afgerekend’. Bijvoorbeeld door vooral aandacht te schenken aan onderdelen die in
de toetsen aan bod komen of bewust toetsscores te beïnvloeden.
Werk aan ‘datawijsheid’ van leraren en schoolleiders
Alhoewel scholen steeds meer gegevens hebben over de vorderingen van hun leerlingen, maken ze daar tot dusver weinig gebruik van. Dat is jammer. Opbrengstgegevens die daadwerkelijk in de school gebruikt worden, leveren een waardevolle
bijdrage aan het verhogen van de onderwijskwaliteit, en leerlingen zouden daar veel
profijt van kunnen hebben. Dit vraagt om ‘datawijsheid’ van leraren en schoolleiders:
begrijpen van de leerwinstgegevens, hierover met elkaar in gesprek gaan en op die
manier het onderwijs verbeteren.
Werk aan het verbeteren van bestaande opbrengstindicatoren én meer balans met
procesindicatoren
In het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs zouden leeropbrengsten een minder
zware rol moeten spelen, terwijl kwaliteitszorg van scholen juist een grotere plek
moet krijgen. Ruimte voor een open dialoog is belangrijk zodat scholen kunnen laten zien welke omstandigheden hebben geleid tot de resultaten. Bestaande opbrengstindicatoren kunnen overigens ook worden verbeterd. Door meer rekening te
houden met het opleidingsniveau van de ouders en de aanwezigheid van zorgleerlingen op de school, ontstaat al een genuanceerder beeld van de verschillen in leeropbrengst tussen scholen met verschillende leerlingpopulaties.
Binnenkort opvolger Google TV
Softwarereus Google komt met een nieuw besturingssysteem voor tv's. Android TV
moet een entertainmentplatform worden waardoor gebruikers makkelijke films kunnen kijken en games kunnen spelen op hun televisie. Android TV is de opvolger van
het geflopte Google TV, dat het ambitieuze doel had om de tv in een smartphoneachtig apparaat om te toveren. Dat initiatief flopte echter. De nieuwe software is dan
ook voornamelijk gericht op het snel toegankelijk maken van content.
De interface van het nieuwe systeem is een stuk simpeler dan die van zijn voorganger. Het doel is om in minder dan drie 'kliks' bij de gewilde content te komen. Ook
wordt stemherkenning ondersteund en kunnen gebruikers notificaties krijgen.
Google zou al samenwerken met bedrijven als Netflix en Amazon om de benodigde
apps naar het platform te krijgen. Android TV zou binnenkort uit moet komen.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Leerlingen ’excellente’ school blijven zitten
Leerlingen van de Arnhemse basisschool Het Mozaïek, die zich al twee jaar
’excellent’ mag noemen van het ministerie van Onderwijs, doen het op de middelbare school veel slechter dan hun klasgenootjes van andere, niet-excellente scholen.
Dat blijkt uit een geheime bijlage bij een onderzoek naar de prestaties van Arnhemse leerlingen. In het stuk, dat gelekt is naar De Telegraaf, is te lezen dat Het Mozaïek onder aan de lijst bungelt wanneer wordt gekeken naar hoe vaak leerlingen blijven zitten op de middelbare school.
Opvallend is dat de leerlingen van de twee vestigingen van Het Mozaïek in de achterstandswijk Immerloo al jaren hoog scoren op de Cito-eindtoets. Volgens de Onderwijsinspectie presteren ze veel beter dan vergelijkbare scholen elders in het
land. Ingewijden vermoeden dat de school haar leerlingen ’drilt’ om zo hoog mogelijke Cito-scores te halen. „De school is alleen maar bezig de kinderen klaar te stomen voor de Cito-toets. Maar eenmaal op het voortgezet onderwijs vallen al die zogenaamd excellente leerlingen door de mand. Het Mozaïek belazert de kinderen,
hun ouders en het vervolgonderwijs”, aldus een bron uit het Arnhemse onderwijs.
Leerlingen blijven zitten
Op basis van de Cito-score en het advies van de basisschool worden kinderen ingedeeld op een middelbare school. Daar blijkt dat de leerlingen van Het Mozaïek in de
eerste twee jaar van de middelbare school veel vaker zijn blijven zitten.
Ook gaan ze vaker naar een lager schooltype dan kinderen die van andere Arnhemse basisscholen komen. Slechts zes op de tien leerlingen in het vmbo-GT, vroeger
mavo, van Het Mozaïek komen zonder kleerscheuren de eerste twee jaar op de
middelbare school door.
Predicaat 'excellent'
In januari kreeg Het Mozaïek voor de tweede keer het predicaat ’excellent’ uitgereikt, door premier Rutte. In totaal kregen ruim 76 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zo’n oorkonde. Om het predicaat te krijgen moet een school iets opvallends of speciaals hebben gedaan, maar is het met name van belang dat leerlingen hoge cijfers en Cito-scores halen.
Directeur van Het Mozaïek Carola Peters zegt de cijfers uit het onderzoek niet te
kennen. „Maar als deze cijfers kloppen, is het zaak dat wij samen met het voortgezet onderwijs gaan onderzoeken waar het probleem zit. Kinderen worden bij ons
niet getraind voor de Cito-eindtoets.”
Microsoft brengt Office naar iPad
Microsoft heeft zijn bekende softwarepakket Office beschikbaar gemaakt voor gebruikers van een iPad. De lancering van Office voor iPad markeerde donderdag het
eerste publieke optreden van Satya Nadella als de nieuwe topman van Microsoft.
Nadella maakte daarbij bekend dat programma's als Word, Excel en PowerPoint als
losse apps beschikbaar komen in de App Store en gratis te downloaden zijn. Voor
de mogelijkheid om bestanden te bewerken, moet echter betaald worden. De betaalde versie van Office voor iPad wordt gekoppeld aan Microsofts Office 365, de
abonnementsdienst die gebruikers de mogelijkheid biedt om Office op een vastgesteld aantal computers te installeren.
Microsoft richtte zich vroeger altijd op de verkoop van programma's voor computers
die draaien op zijn eigen besturingssysteem Windows. Door de opkomst van
smartphones en tablets ziet het bedrijf zich echter gedwongen zijn programma's ook
voor apparaten van concurrenten beschikbaar te maken.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Nederlander leert liever online dan klassikaal
We willen ons blijven ontwikkelen, maar niet langer klassikaal. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend Nederlanders, uitgevoerd door Markteffect in opdracht
van GoodHabitz. Online leren en blended learning, een combinatie van online leren
en contactonderwijs, winnen aan populariteit en zullen het klassikale leren op termijn verdringen. Markteffect vroeg 1.012 Nederlanders naar hun leergedrag. Uit de
reacties blijkt dat klassikaal leren qua populariteit een vrije val maakt. 87% leerde
vroeger klassikaal, 34% vindt dat nog steeds de prettigste leermethode en slechts
23% ziet in klassikaal leren de toekomst. Ook het leren in de praktijk kent een lichte
daling, met respectievelijk 65%, 57% en 50%. "De uitkomsten uit dit onderzoek bevestigen ons vermoeden", stelt Edgar de Beule, directeur van Markteffect. "Ook in
de opleidingswereld verdringen digitale vormen van leren de traditionele vormen.
Maar de snelheid waarmee de interesse in klassikale opleidingen afneemt, heeft
ons enorm verbaasd."
Online leren boekt een flinke progressie, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten. Van
de geënquêteerden leerde 23% in het verleden online. 37% vindt het op dit moment
de meest prettige leermethode en volgens 50% heeft online leren de toekomst. Ook
blended learning wint aan populariteit, getuige de cijfers: 14% (verleden), 33%
(heden) en 35% (toekomst). Maarten Franken, directeur GoodHabitz: "De internationale doorbraak van online trainingen lijkt definitief ons land te hebben bereikt. Wij
merkten natuurlijk al aan onze sterk stijgende omzet dat de interesse in online trainingen ontzettend aan het toenemen is. We verwachten in 2014, net als vorig jaar,
onze omzet te kunnen verdubbelen".
80% vindt eigen ontwikkeling belangrijk
Uit de cijfers van Markteffect blijkt eveneens dat de Nederlander zijn persoonlijke
ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. 80% vindt leren in het algemeen
(zeer) belangrijk. Opmerkelijk: vooral intrinsieke motivaties liggen hieraan ten grondslag. Men wil vooral zijn vaardigheden ontwikkelen (77%) en kennis opdoen (77%).
De antwoorden 'het is nodig om carrière te maken' en 'het is nodig voor mijn werk'
werden beduidend minder vaak genoemd (respectievelijk 26% en 31%).
Microsoft maakt broncode MS-DOS openbaar
Softwaregigant Microsoft heeft de broncode van zijn besturingssystemen MS-DOS
1.1 en 2.0 vrijgegeven. Ook voor tekstverwerkingsprogramma Word voor Windows
is de programmeercode vrijgegeven.
De broncode is de kern van een stuk software. Die van MS-DOS 1.1 bestaat uit in
totaal zeven bestanden, terwijl versie 2.0 al uit 118 bestanden bestaat.
De publicatie is mogelijk gemaakt door het Computer History Museum, dat al enige
tijd over de broncode van versie 2.0 beschikte. Het moest enkel de toestemming
van Microsoft hebben om het publiek te maken. Opvallend was dat zelfs Microsoft
de code van versie 1.1 niet bezat. Hiervoor klopte het museum aan bij Tim Paterson, de oorspronkelijke maker van het besturingssysteem. De code van Word was
wel in het bezit van de softwarereus.
Microsoft is niet de oorspronkelijke ontwikkelaar van DOS. Het bedrijf nam in de jaren '80 een licentie hierop en ontwikkelde op basis hiervan verder. Versie 1.1 ondersteunt alleen diskettes. Pas vanaf 2.0, dat een jaar later beschikbaar was, werden
harde schijven ondersteund.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Tablets en smartphones geen bedreiging voor docenten
Digitalisering van het onderwijs doet steeds meer zijn intrede. Tegelijkertijd maken
ouders zich zorgen over het aantal uren dat een kind dagelijks achter een scherm
doorbrengt. Toch geven kinderen nog steeds massaal de voorkeur aan persoonlijke
uitleg, klassikaal onderwijs en buiten spelen in het speelkwartier, zo blijkt uit onderzoek van Squla. In het onderzoek werden 1.775 basisschoolleerlingen uit groep 4
t/m 8 gevraagd wat zij vinden van school. Deze enquête is gehouden in het kader
van de jaarlijkse Leuk Leren Week. De resultaten laten zien dat spelen en leren op
mobiele apparaten goede aanvullingen zijn op het onderwijs, maar dat ze de traditionele lesmethodes niet vervangen.
Uit de resultaten blijkt dat maar liefst zeven op de tien leerlingen (67%) de voorkeur
geeft aan huiswerk maken samen met hun ouders, gevolgd door een kwart (24%)
die dit het liefst zelfstandig doet. Bovendien leert het merendeel (58%) de lesstof
het beste als de leerkracht het klassikaal uitlegt. Verder verkiest de meerderheid
van de ondervraagde kinderen (59%) buiten spelen massaal boven het spelen op
een tablet, smartphone of computer (11%) tijdens de pauze. Op de tweede plek
staat kletsen met vriendjes of vriendinnetjes (30%).
Roy del Vecchio, onderwijsredacteur bij Squla: “Kinderen blijven sociale wezens en
de opkomst van de tablet en smartphone verandert dit niet. Dit onderzoek toont aan
dat mobiele apparaten niet de plek hebben ingenomen van medescholieren, ouders
en leerkrachten. Kinderen hebben nog steeds het meeste baat bij zowel een goede
combinatie van plezier en prestatie als een goede mix tussen traditionele leermethodes en nieuwe technologieën. Om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te kunnen verlenen, is het belangrijk dat deze verschillende manieren in het onderwijs terugkomen.”
In het onderzoek werd tevens gevraagd wie volgens de leerlingen het beste kan
rekenen. Papa krijgt het meeste vertrouwen; bijna de helft (43%) van de kinderen
geeft aan dat zijn of haar vader dit het beste kan. De leerkracht ontvangt 34 procent
van de stemmen en mama slechts 23 procent.
Squla heeft het onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de derde editie van de
Leuk Leren Week. Dit is een week waarin 5.000 ingeschreven basisschoolgroepen
in Nederland de kans krijgen om educatieve quizzen te spelen en de strijd met elkaar aan te gaan. De wedstrijd liep van 24 t/m 28 maart en werd via de computers
en het digibord in de klas gespeeld. Behalve spelen om te winnen, oefenen de leerlingen op een speelse manier de lesstof.
Gen in verband gebracht met kans op laag IQ
De aanwezigheid van een gen met de naam 'deiodonase-2 enzym' in combinatie
met schildklierproblemen blijkt bij zo'n vier procent van alle baby's de kans op een
laag IQ aanzienlijk te verhogen. Deze ontdekking is gedaan door Britse wetenschappers van Cardiff University, zo meldt het Algemeen Dagblad.
Het gen werd eerder ook al gekoppeld aan suikerziekte en verhoogde bloeddruk.
Het gen speelt een rol in het verwerken van schildklierhormonen binnen in cellen.
De onderzoekers analyseerden het genetisch materiaal van meer dan 3.000 kinderen met een leeftijd van jonger dan zeven jaar. De kinderen ondergingen daarnaast een IQ-test. Bij een combinatie van het gen deiodonase-2 én een verstoorde
schildklierwerking bleek het risico op een buitengewoon laag IQ (lager dan 85) vier
keer zo hoog te worden.
De wetenschappers denken dat er veel voordeel valt te behalen met het vroegtijdig
onderzoeken van baby's op de aanwezigheid van het gen. In combinatie met een
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Facebook en wereldwijde toegang tot het internet
Facebook is van plan om via een systeem van drones, satellieten en lasers overal
ter wereld toegang tot het internet mogelijk te maken.
De onbemande vliegtuigen moeten op ongeveer 20 kilometer hoogte data tussen
satellieten en toestellen op de grond versluizen. De lasers dienen dan weer tot communicatie tussen de kunstmanen zelf. In een onderzoekslab werken onder andere
deskundigen van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA aan de technologie,
aldus stichter van het sociale netwerk Mark Zuckerberg.
Facebook en andere technologiebedrijven riepen vorig jaar het globale partnerschap Internet.org in het leven. “Ons doel met Internet.org is om betaalbare toegang
tot basisdiensten op het internet voor iedereen ter wereld beschikbaar te maken”,
aldus Zuckerberg in een bericht op Facebook. “We hebben tot dusver mooie vooruitgang geboekt. In het voorbije jaar heeft ons werk in de Filipijnen en Paraguay alleen al het aantal mensen die mobiele data gebruiken, verdubbeld en biedt zo 3 miljoen nieuwe mensen toegang tot het internet.”
De Facebook-stichter schrijft nog dat de hele wereld op het internet aansluiten,
nieuwe technologieën vergt. Daarvoor zijn leden van Ascenta, een klein Brits bedrijf
dat drones maakt die door zonne-energie worden aangedreven, toegevoegd aan
het “Connectivity Lab” dat aan het Internet.org-project werkt. Dat “Lab” telt verder
ook “leidende deskundigen in luchtvaart- en communicatietechnologie”, zoals mensen van NASA. Zuckerberg maakte in zijn bericht geen melding van Titan Aerospace, een ontwikkelaar van drones waarop Facebook zijn zinnen zou hebben gezet.
Verschillende Amerikaanse media hadden begin maart gemeld dat Facebook het
bedrijf zou willen overnemen, voor een geschatte prijs van 60 miljoen dollar.
Wetenschappers RUG niet blij met overstap naar Google
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil de e-mail van haar wetenschappers voortaan laten lopen via Gmail, de gratis mailservice van datagigant Google. Onderzoekers vrezen echter dat hun communicatie bij het Amerikaanse bedrijf niet in veilige
handen is, meldt de Volkskrant vrijdag.
Volgens de Groningse universiteit kunnen tonnen worden bespaard door het overzetten van de e-mail van het personeel naar de 'cloud' van Google. De gratis e-mail
is onderdeel van een overgang op Google Apps for Education, een softwaredienst
waarmee makkelijk agenda's kunnen worden beheerd en documenten kunnen worden gedeeld. Elf Nederlandse universiteiten en hogescholen zijn voor hun studenten
de afgelopen paar jaar al overgegaan op de mailservice van het Amerikaanse bedrijf. Ook al eindigt een mailadres op student.uva.nl of tilburguniversity.edu, daarachter schuilt eigenlijk gmail.com.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Hoe hackers werknemers gebruiken om in te breken
Medewerkers zijn makkelijke doelwitten voor digitale aanvallen tegen je bedrijf. Op
welke manier proberen deze criminelen bij je binnen te komen?
Niemand moet eraan denken dat bij je bedrijf het klantenbestand, de infrastructuur,
het IP-adres of de netwerkbeveiliging dag en nacht het doelwit zijn van ingehuurde
hackers, spionnen van de overheid of misdaadsyndicaten over de hele wereld.
Helaas is dat wel het geval. En het zwakste punt van je organisatie zijn over het algemeen de mensen die je het meest vertrouwt: je medewerkers. Een nieuw verslag
van Rand Corporation legt uit dat in aanvulling op onopgeloste kwetsbaarheden, het
menselijke element in toenemende mate de zwakke plek vormt bij aanvallen.
Updates kun je installeren, kwetsbaarheden kun je verhelpen. Maar mensen blijven
mensen.
Phishing
Het merendeel van succesvolle pogingen om de beveiliging te omzeilen bestaat uit
zogeheten phishing-aanvallen, waarbij het slachtoffer verleid wordt op een link te
klikken of een bijlage te openen waardoor het systeem geïnfecteerd raakt. Deze
phishing-aanvallen kunnen veel schade veroorzaken.
Eén mailtje met onschuldig uitziende malware naar een verkoper heeft het bedrijf
Target ongeveer 40 miljoen creditcardgegevens en 70 miljoen gebruikersaccounts
gekost, die binnen enkele dagen op de zwarte markt verkocht werden.
Deze ramp voltrok zich in december na een phishing-aanval op medewerkers van
een luchtbehandelingsbedrijf waar Target zaken mee deed.
Personeel
Het probleem van directe aanvallen op het personeel is dat deze vaak ontdekt worden als het al te laat is. Driekwart van de bedrijven waarbij digitaal was ingebroken
kwam hier zelf niet achter, maar kreeg dit te horen van derden.
Het besef van het personeel dat hen zoiets ook kan overkomen is wellicht meer
waard dan de laatste versie van je anti-malwareprogramma. Tevens scheelt het miljoenen in de niet aflaatbare strijd tegen cyberdiefstal.
1. Voorpaginanieuws
Momenteel is phishing een van de belangrijkste manieren om nietsvermoedende
medewerkers te misbruiken bij het aanvallen van je bedrijf. Deze aanvallen zijn zeer
geraffineerd op een aantal specifieke manieren. Volgens Rand worden deze methodes alleen maar verder verfijnd naarmate de zwarte markt voor cybercrime rijpt. De
meest voor de hand liggende manier is het versturen van een mailtje dat er vertrouwd uitziet. De bedoeling is dat medewerkers op een link klikken of een bijlage
downloaden. Momenteel is de aanval via het voorpaginanieuws ook erg populair.
Bij deze vorm van nieuwsbericht-phishing spelen de hackers in op onderwerpen die
op dat moment het nieuws domineren. Bijvoorbeeld een natuurramp, nieuwe onthullingen via Wikileaks of de lancering van een nieuw besturingssysteem. Iedereen reageert hier anders op. Items op het voorpaginanieuws worden vaak gebruikt om op
de emoties van de lezers in te spelen (bijvoorbeeld: 'klik op deze link om te doneren
aan de gedupeerde van de aardbeving in Haïti'). Hiermee vergroot je het aantal potentiële slachtoffers.
Lees verder op de volgende bladzijde —->>>
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
2. Bad Android
Telecomproviders laten gebruikers wennen aan tekstberichten met links. Dat is niet
goed. Volgens Rands nieuwe verslag staat het gebruik van sociale netwerken aan
de basis van de groei van bepaalde onderdelen van de zwarte markt.
De ontwikkeling van mobiele malware voor Android-apparaten gaat waarschijnlijk
door totdat Google, de toestelfabrikanten en serviceproviders gaan samenwerken
om updates en patches zo snel mogelijk na verschijnen aan de man te brengen.
Medewerkers moeten gewaarschuwd worden dat sms'jes met een link gevaarlijke
websites openen in de browser, met als risico dat je wachtwoorden gestolen worden. Mobiele browsers zijn onderhevig aan dezelfde soort bugs als de desktopversies. Tevens is het vrij makkelijk voor cybercriminelen om een mobiele website te
spoofen.
3. Reizende medewerkers: makkelijk doelwit
Medewerkers die reizen zijn ontzettend kwetsbaar voor aanvallen. Vaak hebben ze
niet eens in de gaten dat ze besmet zijn. Simpelweg omdat ze niet weten hoe ze
hun apparaten moeten beveiligen of waar ze op moeten letten.
Een gebruikelijke aanval is de evil maid attack. Dit gebeurt wanneer een crimineel
toegang krijgt tot je onbewaakte computer, telefoon, tablet of harde schijf terwijl je
even niet oplet. Bijvoorbeeld omdat je de apparatuur in je hotelkamer hebt achtergelaten.
Het is mogelijk om binnen zestig seconden een apparaat fysiek te besmetten. Je
toestel wordt dan bevuild met malware die niet te traceren is, maar wel kan communiceren met een 'thuisbasis'. Zodra je weer verbonden bent met het bedrijfsnetwerk
kan meer malware verspreid worden.
4. Besmette bedrijven die we vertrouwen
In de huidige trend van geraffineerde aanvallen hoeft je medewerker helemaal niet
op een dubieuze link te klikken, maar een link naar een groot bedrijf met een gehackte server is al genoeg.
Rands verslag vertelt over de recente toename van zogeheten watering-holeaanvallen waarbij je een populaire, legitieme website bezoekt die besmet is. Hiervoor zijn zelfs speciale kits te koop op de zwarte markt.
Vorige week werd bekend dat een server van EA Games besmet was met een
phishing-operatie waarbij nietsvermoedende bezoekers zoals altijd inlogden met
hun accountgegevens, niet wetende dat ze hun data zo naar hackers doorspeelden.
5. Het gevaar van werken op afstand
Ook buiten je eigen netwerk zijn je medewerkers een doelwit. Ze gebruiken bijvoorbeeld de computer van iemand anders om via een onbeveiligde verbinding in te loggen op de bedrijfsserver. Of ze koppelen een besmette USB-stick. Dit stelt hackers
in staat je inloggegevens te stelen.
Wanneer een medewerker op afstand werkt is het voor een hacker op een onbeveiligde verbinding eenvoudig mee te 'luisteren', draadloos of via een kabel, wanneer
er geen gebruik wordt gemaakt van een veilige VPN-connectie om de activiteiten af
te schermen.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Hersenen leren sneller van elektrische prikkels
De hersenen licht stimuleren met elektrische prikkels, bevordert het leerproces. Dat zeggen
Amerikaanse wetenschappers van Vanderbilt University. Zij kwamen tot de ontdekking dat
elektrische stimulatie het brein ertoe aan zet sneller te leren van gemaakte fouten. De onderzoekers hadden waargenomen dat het brein zelf een kleine elektrische prikkel afgeeft als
iemand een fout maakt. De wetenschappers vermoedden dat de hersenen op deze manier
leert van fouten. Dit vermoedden lijkt bevestigd in het experiment met elektrische stimulatie
van de hersenen van proefpersonen.
Bij proefpersonen werd het hersengebied dat betrokken is bij het leerproces geprikkeld met
lichte elektrische stroompjes. De proefpersonen voelden hier niets van. Daarna moesten zij
een moeilijke taak verrichten. Na een sterke elektrische prikkel presteerden zij beter dan bij
een zwakke elektrische stimulatie.
Het verschil dat de elektrische stimulatie van het brein maakt in leervermogen is klein. Proefpersonen die een sterke elektrische prikkel ontvingen maakten slechts vier procent minder
fouten dan proefpersonen met een zwakke prikkel. Toch noemen de wetenschappers de
resultaten hoopgevend omdat het verschil groter is dan met medicijnen bereikt kan worden.
Sony's Digital Paper bespaart je papier, maar geen geld?
Sony's Digital Paper is een tablet zoals we dat vroeger voor ons zagen: e-paper waar je op
kan schrijven. Toen we de tablet zoals we die vandaag kennen nog niet helemaal uitgekristalliseerd hadden, zagen we de toekomst vooral voor ons als een soort extra elektrische versie van wat toen het heden was. Kranten zagen er dus nog steeds uit als kranten, maar de
plaatjes bewogen en het belangrijkste nieuws kwam automatisch op de voorpagina. Ondertussen hebben we nieuwssites op tablets die eigenlijk hetzelfde doen, maar het idee van
'levend' papier blijft toch interessant.
Voor Sony wel in ieder geval. Het Japanse bedrijf heeft een dunne e-paper-tablet op A4formaat ontwikkeld, waar je op kan lezen én schrijven. Het apparaat is 6,8 millimeter dun,
weegt zo'n 350 gram (ongeveer even zwaar als veel 7 inch tablets) en heeft een 13,3 inch
scherm met een resolutie van 1200 x 1600 pixels. Groot voordeel van de gebruikte e-inktechnologie is de batterijduur: tot drie weken op één lading.
Flexibel
Sony richt de tablet vooral op de zakelijke en educatieve markt, waar veel met pdf's wordt
gewerkt. Die zijn makkelijk in zijn geheel op de tablet te bekijken en met een speciale pen
maak je zo aantekeningen op de documenten. Delen kan met sd-kaart of wifi, maar zorg wel
dat je je werk voor het donker af hebt: net als veel e-readers heeft Digital Paper geen backlight. Omdat het papier op plastic in plaats van glas is geprint, zouden we in de toekomst wel
flexibele varianten kunnen gaan zien.
Sony denkt dat de tablet voor papierbesparing kan zorgen, maar dan moet je wel een grootverbruiker zijn. Digital Paper is vanaf mei te koop voor een fikse 1100 dollar, zo'n 800 euro.
Kan je bijna twee keer de Xperia Z2 Tablet van
kopen, die met 6,4 millimeter nog dunner is
ook…
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
MicrobeScope maakt een wetenschappelijk instrument van je iPhone
De MicrobeScope van 4D Optical is geenszins de eerste accessoire die je
smartphone omtovert in een functionele microscoop, maar wel verreweg de meest
professionele. In combinatie met een iPhone 5s kan je vergrotingen bereiken van
maar liefst 2.000x, terwijl je dankzij de uitgebreide videofunctionaliteit van de 5s
zelfs slow-motion videobeelden kunt opnemen. Erg indrukwekkend, zo bewijst de
onderstaande video. Ga naar Kickstarter en pledge een bedrag van minimaal 135
dollar om er een thuisgestuurd te krijgen.
https://www.kickstarter.com
Microsoft Office nu ook (gratis) beschikbaar voor iPad
Microsoft heeft de programma’s van zijn bureausoftware 'Office' nu ook voor iPad
beschikbaar. Het tekstprogramma Word, de tabellen Excel en het presentatieprogramma PowerPoint zijn nu in de AppStore van Apple te vinden, zo maakte de
nieuwe topman Satya Nadella in San Francisco bekend.
De apps zijn gratis, maar om van alle functionaliteiten gebruik te kunnen maken,
heeft men wel een abonnement op de clouddienst Office 365 nodig. Het openstellen voor de iPad is een belangrijke stap voor
Microsoft: het bedrijf probeert al lang zijn
marktaandeel op te krikken in de snel groeiende mobiele markt.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Schoolleiders van grote invloed op kwaliteit
Betere schoolleiders leiden tot beter onderwijs voor de leerlingen. Dit geldt niet alleen voor basisscholen en speciaal onderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs. Het loont dan ook om extra te investeren in de kennis en vaardigheden van
schoolleiders, concludeert de Onderwijsinspectie.
Ook de schoolbesturen zijn van groot belang. Hoe sterker bestuurders de kwaliteit
van hun scholen bewaken en stimuleren, hoe beter de schoolleiders. Die kunnen
op hun beurt weer de leraren aansturen waardoor de kwaliteit van de lessen toeneemt, aldus de inspectie na onderzoek onder bijna driehonderd schoolhoofden en
ruim 260 schoolbesturen.
Uit de studie blijkt dat schoolleiders in het basisonderwijs en speciaal onderwijs het
best zijn in het opbouwen van vertrouwen, en betrouwbaar en geloofwaardig werken. Ook krijgen ze van de inspectie goede rapportcijfers voor het investeren in de
loopbaan van leraren.
Sterke punten van schoolleiders in het voortgezet onderwijs zijn bekendheid met
wet- en regelgeving en hoe ze die het best kunnen toepassen. Ze zijn echter minder goed in het kritisch beoordelen van eigen handelen.
Hoewel de schoolleiders door de bank genomen prima werk verrichten, hebben ze
volgens de onderzoekers nog wel moeite met het anticiperen op risico's en dilemma's. Ook vinden ze het lastig om complexe problemen op te lossen. Daar moet
volgens de Onderwijsinspectie meer aandacht voor komen in bijvoorbeeld opfriscursussen.
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onderschrijft de uitkomsten in het
rapport. "Het is in het belang van de kwaliteit van het onderwijs om te investeren in
de kwaliteit van schoolleiders", aldus voorzitter Petra van Haren.
De belangenvereniging pleit voor een sterkere positie van schoolleiders. Zo moet er
meer geld komen voor extra cursussen en meer tijd om zich te kunnen professionaliseren. In het basisonderwijs is die stap al gezet, stelt Van Haren. Daar is jaarlijks
minimaal tweeduizend euro per schoolleider vrijgemaakt. Zulke initiatieven zouden
in de cao's terecht moeten komen, ook in het
voortgezet onderwijs, vindt Van Haren. "Dit
alles ten behoeve van goed onderwijs, voor
onze kinderen en onze toekomst."
Startmenu terug in Windows 8
Microsoft komt tegemoet aan de kritiek van
veel Windows 8.1-gebruikers dat dit platform
vrij muisonvriendelijk is. In Windows 8.1 Update, een verbeterde versie van het vorig
jaar gelanceerde 8.1, kunnen gebruikers van
een muis en toetsenbord beter uit de voeten.
Dit maakte Microsoft bekend tijdens de jaarlijks ontwikkelaarsconferentie Build die
het in de Verenigde Staten hield. Een aan/uit-knop staat voortaan vast op het startscherm, rechtsboven de foto van de gebruiker en diens naam.
In de huidige versie moest je een aantal handelingen doen om de computer uit te
zetten. Dat kan binnenkort met een druk op de knop. Ook de zoekfunctie is nog
meer onder handbereik gekomen. Verder kunnen mensen die voor de klassieke
desktopversie in Windows 8.1 hebben gekozen, de apps op het startscherm vastDaxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Kleuters leren beter met multimedia
De gemiddelde creativiteit van jonge kinderen neemt toe als ze de wereld kunnen
ontdekken aan de hand van audiovisueel materiaal. Dat blijkt uit een onderzoek
aan het departement Lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven
(KHL).
Daarbij werd nagegaan wat de invloed was van het gebruik in de kleuterklas van
multimedia op de ontwikkeling van kinderen tussen 3 en 5 jaar.
In het kader van het onderzoek werd ook de invloed nagegaan van het gebruik van
deze materialen op de betrokkenheid van de jonge kinderen in het klassikaal gebeuren. De resultaten tonen volgens onderzoekster Greet Decin aan dat ook kinderen met een problematisch gedrag zoals agressie zich beter en meer betrokken
voelen als ze audiovisueel materiaal kunnen gebruiken in de klas.
"Dit onderzoeksproject biedt een waardevol inzicht in de wisselwerking tussen multimedia en het jonge kind. We leerden ook hoe we een hedendaagse multimediale
onderwijspraktijk kunnen opbouwen met optimale kansen voor elk kind. De resultaten zijn hopelijk een stimulans voor de onderwijswereld om meer multimediaal aan
de slag te gaan", aldus Greet Decin (KHL).
Plusklas niet de oplossing voor hoogbegaafde kinderen
Plusklassen instellen is niet de oplossing voor hoogbegaafde kinderen. Dat zegt
specialist hoogbegaafdheid Henny van Hal.
Volgens Van Hal is er nog teveel onbegrip over kinderen die een voorsprong hebben in hun mentale ontwikkeling en al heel vroeg grote sprongen maken in hun
denkvermogen. Dit leidt volgens de specialiste tot veel problemen, ook in de klas.
“Kinderen trekken zich terug of worden opstandig en eigenwijs. Een slim kind geeft
het juiste antwoord, doet precies wat de docent vraagt. Hoogbegaafde kinderen willen erover praten, stellen nieuwe vragen.”
In toenemende mate richten scholen plusklasjes op om deze kinderen op te vangen. Hoe de klas precies is georganiseerd, per jaargroep of klassendoorbrekend,
en hoeveel uren kinderen les krijgen in de plusklas verschilt per school. In de plusklas wordt verbreding en verdieping aangeboden en kunnen kinderen extra vakken
volgen zoals Spaans of filosofie.
Hoogbegaafde kinderen hebben extra begeleiding nodig, juist doordat zij grote
sprongen maken in hun denken en leervermogen. “Een hoogbegaafd kind denkt ook ver vooruit, ziet eerder risico's. Dat kan het
handelen belemmeren en leiden tot faalangst,” zegt Van Hal. Ze
pleit er voor dat herkennen van hoogbegaafdheid in de praktijk
deel gaat uitmaken vanaf de eerste klas van de basisschool.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Inspectie van Onderwijs vernieuwt toezicht op kwaliteit
Nu bijna alle basisscholen en middelbare scholen voldoen aan de minimumeisen,
gaat de Onderwijsinspectie de normen herzien. De Inspectie wil daarmee scholen
stimuleren verder te verbeteren. Dat hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.
Kwaliteitsprofiel
De inspectie wil het toezicht op scholen gaan differentiëren. Dat betekent dat niet
alleen gekeken wordt naar resultaten in taal en rekenen. Vanaf 2016 zal de Inspectie van elke school een kwaliteitsprofiel publiceren waarin staat wat de school goed
doet en wat beter kan. Daarbij wordt ook gelet op sociale vaardigheden van leerlingen, de veiligheid op school, de leergroei, de ambities van de school en het oordeel van leerlingen en ouders.
Pilots
Scholen die goed presteren hoeven van de Inspectie vanaf 2016 minder controles
te verwachten. Bij het zogeheten 'inspectieluw' toezicht komt de Inspectie slechts
een keer in de zes in plaats van vier jaar langs. “Inspectietoezicht is er om scholen
te helpen hun kwaliteit te verbeteren. Dat bekent dat de Inspectie maatwerk moet
leveren. Belangrijke voorwaarde is voor dit gedifferentieerde toezicht is dat leerlingen, leraren en schoolleiders er nauw bij betrokken zijn. Hun belangen moeten
ten alle tijde voorop staan,” zegt minister Bussemaker. Vanaf 1 augustus start een
grootschalig experiment met inspectieluw toezicht op scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor
het mbo.
Afrekencultuur
De PO Raad is kritisch over de veranderplannen van de Onderwijsinspectie. De
raad vindt dat de Inspectie te vroeg is met het aanpassen van de normen. De raad
vreest dat scholen die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om het onderwijs te
verbeteren niet worden gestimuleerd verder te groeien maar juist worden afgestraft.
Ook ziet de brancheorganisatie niets in het kwaliteitsprofiel dat de Inspectie wil publiceren. “Daardoor lijkt er juist in oordelende zin meer 'bemoeizorg' van de Inspectie te komen. Het is goed dat de Inspectie naar meer kijkt dan alleen de opbrengsten van taal en rekenen, maar dan moet dat in stimulerende zin en niet als extra
onderdeel van de beoordeling. Dat versterkt een afrekencultuur,” aldus de PO
Raad.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Hersenafwijkingen autisme mogelijk al in de baarmoeder
Het brein van baby's die lijden aan autisme ziet er waarschijnlijk al anders uit tijdens
de zwangerschap. Negentig procent van de kinderen die gediagnosticeerd zijn met
autisme hebben afwijkingen in de prefrontale cortex, ofwel de voorhersenen. Onderzoekers vermoeden nu dat deze hersenafwijkingen al voor de geboorte ontstaan en
waarneembaar zijn. Amerikaanse onderzoekers onderzochten de hersenen van 22
overleden kinderen van tussen de 2 en 15 jaar oud. Bij de kinderen die gediagnosticeerd waren met autisme waren de voorhersenen gefragmenteerd en onregelmatig.
Daarbij waren met name de hersengebieden die taal, sociale communicatie en emotie beïnvloeden anders.
Deze analyse, zo opperen de onderzoekers, wijst erop dat in de baarmoeder de abnormale ontwikkeling van de hersenen al begint. Meer onderzoek is nodig om deze
conclusie definitief te maken. "Als deze ontdekking van een gedesorganiseerde architectuur in het brein van sommige kinderen met autisme kan worden geproduceerd, moeten we aannemen dat het begin van dit proces al lang voor de geboorte
plaatsvindt," verklaart de Britse hersenonderzoeker Thomas Insel op BBC News.
Invoering Passend Onderwijs ligt op schema
Samenwerkingsverbanden en scholen werken hard aan de invoering van het Passend Onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Dekker
van Onderwijs dat het onderwijs daarmee op koers ligt om per 1 augustus over te
gaan op de nieuwe regeling voor zorgleerlingen. Wel moet de informatie voor ouders en leraren beter geregeld worden.
In zijn vierde voortgangsrapportage schrijft Dekker dat een flinke vooruitgang heeft
plaatsgevonden sinds zijn vorige rapport over de invoering van Passend Onderwijs.
Meer dan driekwart van de samenwerkingsverbanden heeft inmiddels een overeenstemming bereikt met de gemeente. Ook de ondersteuningsplanraden hebben in
veel gevallen al ingestemd met het concept-ondersteuningsplan in hun regio of
plaats. Dekker verwacht dat alle samenwerkingsverbanden volgens schema op 1
mei een definitief plan kunnen indienen bij de
Onderwijsinspectie.
De staatssecretaris constateert wel dat ruim
tachtig procent van de ouders behoefte heeft
aan meer informatie over de nieuwe wetgeving. Ook een meerderheid van de leraren
vindt dat de school en zijzelf onvoldoende zijn
voorbereid op de nieuwe situatie.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Microsoft toont aanraakvriendelijke Office voor Windows
Microsoft maakt het binnenkort heel wat eenvoudiger om Office op een Windowstoestel met aanraakscherm te gebruiken. De reus uit Redmond heeft tijdens de
Build-conferentie in San Francisco een aanraakvriendelijke versie van het kantoorpakket onthuld.
De nieuwe versie vertoont een aantal duidelijke overeenkomsten met Office voor de
iPad, dat nog maar een week geleden werd gelanceerd. De ‘ribbon’ met functies
bovenaan werd vereenvoudigd en compacter gemaakt, zodat er meer schermruimte
beschikbaar is voor de weergave van documenten.
Microsoft toonde tijdens de voorstelling een voorlopige versie van de aanraakvriendelijke Office voor Windows. Die leek alvast over meer functionaliteit te beschikken
dan Office voor iPad, dat nochtans ook al redelijk krachtig is.
De aanraakvriendelijke versie van Office zal een welgekomen vernieuwing zijn voor
eigenaars van een Windows 8/RT-tablet, die zich tot nu toe moesten behelpen met
een nauwelijks aangepaste desktopversie van het kantoorpakket.
Microsoft heeft nog geen details gelost over de beschikbaarheid van het aanraakvriendelijke Office-pakket, maar vermoedelijk zal die ergens in de loop van dit jaar
worden gelanceerd. Microsoft heeft tijdens Build ook de komst van universele apps
voor alle Windows-platformen aangekondigd, en de nieuwe versie van Office zal
dan ook zowel op Windows als Windows Phone beschikbaar zijn.
Instroomproject bereidt aankomende pabo'ers voor op nieuwe eisen
Vanaf 1 augustus 2014 is er voor scholieren en studenten die naar de pabo willen
een tijdelijk ondersteuningsaanbod beschikbaar. Het project Instroom is bedoeld om
leerlingen van de havo en het mbo voor te bereiden op de nieuwe toelatingseisen
die vanaf 1 augustus 2015 gaan gelden. Dit meldt de MBO Raad.
Leerlingen en studenten die naar de lerarenopleiding basisonderwijs willen moeten
vanaf 2015 landelijke kennistoelatingstoetsen maken voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor aspirant pabo'ers die hun opleidingskeuze of vakkenpakket niet aan deze nieuwe eisen hebben kunnen aanpassen is er
nu een overbruggingsmaatregel. Op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl
zullen materialen voor zelfstudie beschikbaar komen waaronder ook opdrachten en
voorbeeld toelatingstoetsen. Per regio wordt er daarnaast een bijscholingsprogramma aangeboden met lessen en andere ondersteunende activiteiten.
De nieuwe vooropleidingseisen voor de pabo maken onderdeel uit van de Wet
Kwaliteit in Verscheidenheid waarmee het ministerie van Onderwijs de kwaliteit van
de lerarenopleidingen wil verbeteren. De MBO Raad ondersteunt deze maatregelen
maar heeft bij het ministerie aangedrongen op het ondersteuningsproject opdat het
ook voor mbo'ers mogelijk blijft in te stromen op de pabo. Juist voor deze groep
hebben de nieuwe eisen behoorlijke implicaties. De minister heeft aan het verzoek
van de Raad gehoor gegeven en stelt middelen beschikbaar voor het project Instroom.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
iBeacon technologie
Een nieuwe app genaamd BeHere kan met behulp van Apples iBeacontechnologie
automatisch scholieren of studenten herkennen als zij de klas binnenkomen.
Daarbij dient de iPad van de leraar als een virtuele iBeacon. Voorwaarde is wel dat
de scholieren een iPhone, iPad of iPod Touch bij zich dragen. Door nieuwe functionaliteit in iOS 7.1 hoeven zij de app zelfs niet te openen.
Zijn ze eenmaal herkend dan kunnen scholieren via de app ook om hulp vragen. Die
hulpverzoeken worden chronologisch gerangschikt.
De app is ontwikkeld door een Braziliaans softwarebedrijf Beelieve, hoofdzakelijk
voor demonstratiedoeleinden. Mogelijk wordt de functionaliteit nog verder uitgebreid, want meer dan een presentielijst is het niet.
Tot nu toe werd de iBeacontechnologie vooral gebruikt voor retailomgevingen. Ruim
tweehonderd supermarkten van de ketens Safeway en Giant Eagle in Amerika gaan
het gebruiken voor mobiele marketing. Ze kunnen seintjes sturen naar de telefoons
van passanten en bezoekers van de winkels.
https://itunes.apple.com/app/behere/id805729647?mt=8
88 procent leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs
79.000 leerlingen gingen met leerlingenvervoer naar school afgelopen schooljaar.
80 procent werd vervoerd in een aangepast vervoersmiddel. Daarnaast werd de
helft van de gemeenten strenger in het toekennen van leerlingenvervoer. Dit staat in
de Monitor Leerlingenvervoer in Nederland van het ministerie van OCW.
De totale kosten voor leerlingenvervoer bedroegen 230 miljoen euro in het schooljaar 2012-2013. Per leerling bedroeg de gemiddelde vervoersprijs 2.900 euro. 88
procent van het leerlingenvervoer gaat naar speciaal onderwijs; 65 procent naar
speciaal voortgezet onderwijs en 23 procent naar speciaal basisonderwijs. 65 procent van de gebruikers wordt vervoerd vanwege een handicap. 80 procent van al
het vervoer is dan ook aangepast vervoer en 95 procent van alle kosten komen hiervan.
78 procent van de gemeenten in Nederland deed mee aan de monitor, daarvan gaf
één derde aan dat ze strenger zijn gaan selecteren op het type onderwijs waarnaar
vervoerd wordt, de reden voor vervoer en de afstand. De kilometergrens is daarbij
door velen verhoogd naar 6 kilometer. Verder overleg staat bij de helft van de gemeenten op de agenda.
Driekwart van de gemeenten geeft in de monitor te kennen dat ze de Verordering
leerlingenvervoer reeds hebben aangepast of gaan aanpassen. Strenger kijken naar
het aangepast vervoer, dat duur is, staat hierbij centraal. Op grote schaal worden
leerlingen gestimuleerd op de fiets of met het ov te reizen.
41 procent van de gemeenten zagen een kostenstijging van 16 miljoen euro, terwijl
38 procent een kostendaling van 26 miljoen rapporteerde. 10 miljoen is dus bezuinigd. De stijging in de kosten kwam voornamelijk door de jaarlijkse indexering van
loon- en brandstofkosten. De kostendaling kwam door gunstigere of gezamenlijke
aanbesteding, invoering van opstapplaatsen en een hogere bezettingsgraad in het
busvervoer. 3,5 procent van alle Nederlandse leerlingen reist met leerlingenvervoer.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
20.000 leerkrachten geschoold in herkennen kindermishandeling
De 20.000ste leerkracht van Nederland heeft een online scholing in de aanpak van
kindermishandeling afgerond. 20.000 van de 100.000 Nederlandse leerkrachten
weet inmiddels dankzij een nationale campagne tegen kindermishandeling hoe ze
signalen moeten herkennen en hoe te handelen. In Nederland worden ieder jaar
ruim 118.000 kinderen mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Dit meldt de Augeo
Foundation.
Doelenorganisatie Augeo en Jongeren Taskforce Kindermishandeling hebben een
grote campagne georganiseerd die basisscholen ondersteunt in de aanpak van kindermishandeling. De online scholing die Juf Harjanna als 20.000ste gedaan heeft is
daar een onderdeel van. Leerkrachten worden tijdens de e-learning geleerd om signalen dat een kind mishandeld wordt te herkennen. Daarnaast krijgen de onderwijsprofessionals handvatten uitgereikt in hoe ze hun opvoedzorgen met ouders kunnen
bespreken. Ook is er aandacht voor werken volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Mariëlle Dekker, directeur Augeo en initiatiefnemer van de Jongeren Taskforce Kindermishandeling: “Uit onderzoek blijkt dat professionals die werken volgens de Wet
Meldcode en geschoold zijn, eerder in actie komen wanneer zij zich zorgen maken
over een kind.”
Herkenning van kindermishandeling zou veel aandacht van basisscholen en leerkrachten moeten krijgen, vindt juf Harjanne. “Als je naar de statistieken kijkt, zit er in
elke klas één kind dat mishandeld wordt. De afgelopen jaren heb ik echt niet alle
kinderen eruit gehaald. Leren wat je kunt doen als het niet goed gaat met een kind,
zou binnen scholen net zoveel aandacht moeten krijgen als bijvoorbeeld taal en rekenen.”
Ook Dekker ziet het belang bij het inschakelen van leerkrachten. “Juist als onderwijsprofessional heb je zo’n essentiële rol; je kunt echt het verschil maken in het leven van een kind. We roepen dan ook alle leraren op zich te scholen en kindermishandeling aan te pakken.”
Leonardo Stichting, de stichting voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen,
failliet
De Leonardo Stichting, die onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen aanbood, is failliet. De curator kijkt of sprake is van onbehoorlijk bestuur en benadeling van
schuldeisers door de boedel leeg te trekken.
Bij de Leonardo Stichting konden scholen een concept inkopen waarmee zij onderwijs konden geven aan hoogbegaafde kinderen. De scholen richtten speciale klassen in en stelden docenten aan voor vakken als filosofie, Spaans en schaken.
Zo heeft de Anne Frankschool in Leiden ook een Leonardoklas waar volgens de
methodiek van de Leonardo Stichting onderwijs wordt gegeven. Welke gevolgen het
faillissement van de stichting voor de Leonardoklassen op de Anne Frankschool
heeft is nog niet bekend.
De stichting ging al op 4 maart failliet. Schuldeisers vorderen in totaal ruim 150.000
euro. Directeur Natasja Vranken zegt dat oprichter Jan Hendrickx er een puinhoop
van heeft gemaakt. Hij verliet in 2010 de stichting. Hendrickx ontkent en zegt dat er
in het voorjaar van 2009 nog sprake was van een voordelig saldo van 4 ton, voordat
hij de boekhouding overdroeg aan Vranken.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Geen overheidsnormen voor grootte van klassen
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is niet van plan om een maximale klassengrootte vast te leggen in de wet. De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn het
daarin met hem eens. Dat bleek onlangs tijdens het Kamerdebat naar aanleiding
van het burgerinitiatief 'Stop de overvolle klassen'. Dit meldt de PO Raad.
Staatssecretaris Dekker en een meerderheid van de Kamer vinden dat scholen zelf
moeten blijven bepalen hoeveel leerlingen zij toelaten in een klas. Scholen moeten
zelf kunnen afwegen wat het beste past bij hun onderwijsconcept, is het argument.
“Haagse normen” bieden een “schijnoplossing”, vindt de staatssecretaris. Hij vindt
het belangrijker om te letten op de kwaliteit van het onderwijs en de leraren. Hij wil
laten onderzoeken of scholen verplicht kunnen worden uitleg te geven aan hun medezeggenschapsraad als zij kiezen voor klassen met dertig kinderen of meer.
Bovendien zou het volgens Dekker een miljard euro gaan kosten om klassen structureel met een of twee leerlingen kleiner te maken. Dat is volgens hem ook niet nodig omdat met het Herfstakkoord geld is vrijgemaakt voor bijvoorbeeld extra klassenassistenten.
Aanleiding voor het debat in de Tweede Kamer was het initiatief van een groep leerkrachten van Leraren in Actie. Zij verzamelden vorig jaar ruim 46.000 handtekeningen, genoeg om, het onderwerp op de agenda van de Kamer te krijgen. De actiegroep vindt dat de overheid ervoor moet zorgen dat klassen vanaf volgend uit maximaal 28 leerlingen bestaan om het aantal daarna in drie jaar tijd af te bouwen naar
24 leerlingen. Alleen de SP en de PVV steunen het voorstel van de leraren.
Bijna de helft beginnende leraren denkt aan stoppen
Jonge leraren klagen over hoge werkdruk en weinig carrièremogelijkheden. Voor
een op de zeven is dit reden om te stoppen met hun baan in het onderwijs. Dit blijkt
uit een enquête van de vakbond CNV Onderwijs en het AD.
De krant en de bond ondervroegen zeshonderd leerkrachten van 20 tot 35 jaar. Bijna de helft van hen overweegt te stoppen, een op de zeven weet het al zeker. Ze
voelen zich in het diepe gegooid na hun lerarenopleiding en klagen over te weinig
begeleiding. Hun passie voor het vak heeft hiervan te lijden gehad. Voor bijna dertig
procent is ook het salaris reden om te twijfelen aan een toekomst in het onderwijs.
De vakbond CNV vindt de resultaten van het onderzoek schokkend. 'Alle zeilen
moeten worden bijgezet om de jonge leraar te behouden”, zegt vice-voorzitter Joany
Krijt van de bond. “Want haken ze af, dan krijgen we ze nooit meer terug. De toekomst van ons land hangt ervan af. Dat moeten vooral schooldirecties zich aantrekken. Zij zijn verplicht jonge docenten meer tijd en ruimte te gunnen en minder te belasten met randzaken” Ook Paul Rosenmöller, voorzitter van de sectororganisatie
voor het voortgezet onderwijs, noemt het cruciaal dat schoolbesturen gaan inzetten
op intensieve begeleiding van jonge docenten.
Het ministerie van Onderwijs zegt langer op de hoogte te zijn van de ontevredenheid
onder jonge leerkrachten. In een reactie op de enquête van het AD schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker dat zij al de nodige maatregelen hebben
genomen om de nieuwe lichting docenten te behouden. Zo krijgen scholen extra
geld voor betere begeleiding van beginnende leraren en om hen meer loopbaankansen te kunnen bieden.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Apple’s iWatch verschijnt in derde kwartaal
Apple brengt in het derde kwartaal van dit jaar zijn langverwachte smartwatch op de
markt. Dat meldt de Chinese zakenkrant Economic Daily op basis van een vermeende materiaallijst. De iWatch zal diverse gezondheidsfeatures bevatten en Apple laten uitgroeien tot een belangrijke speler in de nog steeds groeiende categorie van
draagbare technologie. Volgens Economic Daily hoopt Apple nog dit jaar 65 miljoen
exemplaren van de smartwatch te verschepen. Dat is een behoorlijk ambitieuze
doelstelling gezien de lauwe ontvangst die smartwatch apparaten van andere grote
merken tot nu toe hebben gekregen. Het kan er op wijzen dat het nieuwe Apple gadget eigenlijk meer een goedkope fitness-tracking band is dan een geavanceerde
smartwatch. Al langer doen de geruchten de ronde dat dit het geval is.
De Chinese zakenkrant bericht verder dat Quanta is uitverkoren om het apparaat
samen te stellen, terwijl TPK de aanraakschermen levert en het Taiwanese Richtek
een aantal chips. Verder zal Apple zelf de processor ontwerpen waarop de iWatch
draait en de productie van de chipset uitbesteden aan Samsung.
Banenplannen basisonderwijs en ICT krijgen geld
Het basisonderwijs en de ICT-sector krijgen samen een bedrag van zestien miljoen
euro om nieuwe banen te scheppen of werkgelegenheid te behouden. Dat maakte
minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) woensdag bekend. Het onderwijs krijgt met elf miljoen euro het grootste deel van het beschikbare bedrag voor
zijn banenplan.
Van deze leerkrachten kunnen er 840 aan de slag als klassenassistent of extra docent samen met een oudere leerkracht. De overige 560 jonge docenten kunnen terecht in een klas waar een oudere leraar vervroegd uittreedt of andere taken op zich
neemt, zo is met de onderwijssector afgesproken.
Het plan voorziet ook in het zoeken van ander werk voor achthonderd leerkrachten
in krimpgebieden die hun arbeidsplaats kwijt dreigen te raken door een tekort aan
leerlingen. Voor deze leraren wordt geprobeerd een baan te vinden bij een school in
een andere regio of via omscholing in een andere sector.
Voorwaarde voor de steun is het onderwijs zelf ook elf miljoen euro in de financiering van de plannen steekt. Dat geldt ook voor de ICT-sector, die vijf miljoen moet
bijpassen en in totaal dus tien miljoen heeft te besteden. Daarmee moeten onder
meer vijfhonderd extra leer-werkplekken op mbo-niveau worden geschept.
De voorstellen van het basisonderwijs en de ICT-sector maken deel uit van de tweede trits met plannen die bij Asscher werden ingediend. In de eerste ronde kregen
onder meer de uitzendsector en de bouw geld voor hun banenplan. Vanuit het vorig
jaar afgesloten sociaal akkoord is voor dit en volgend jaar zeshonderd miljoen euro
beschikbaar voor banenplannen.
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014
Online rekenspelletjes verbeteren inzicht in vermenigvuldigen en delen
De rekenvaardigheden van basisschoolkinderen ontwikkelen sneller als de traditionele lessen op school worden ondersteund met online rekenspelletjes. Kinderen uit
groep 4 en 5 leren meer vaardigheden en vergroten hun inzicht in vermenigvuldigen
en delen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht.
Voor het onderzoek werd een speciaal rekenprogramma ontwikkeld, gebaseerd op
bestaande spellen van het Rekenweb van de universiteit. Volgens promoverend onderzoeker Marjoke Bakker blijkt de meest effectieve manier te zijn om kinderen
thuis de spelletjes te laten doen waarna het geleerde de volgende dag op school
wordt nabesproken. Kinderen leren dan meer dan met alleen gewone rekenlessen
op school. De nabespreking op school is volgens Bakker essentieel. Het extra geleerde wordt door het herhalen op school verdiept. Zonder nabespreking hebben
alleen bovengemiddeld goede rekenaars profijt van de online spelletjes. Andere
voordelen van het computerprogramma zijn dat de kinderen meer oefenen met rekenen en meer inzicht krijgen door het vrij experimenteren in de spelletjes.
Het programma komt 16 april inclusief instructies voor docenten en leerlingen gratis
online. Het onderzoeksproject is onderdeel van het programma Onderwijs beter van
het ministerie van OCW dat innovatie stimuleert.
Ministerie stelt gedragslijn op over sluiten openbare basisschool
Sinds 1 januari dit jaar zijn besturen van openbare basisscholen die willen sluiten
verplicht daarvoor toestemming te vragen aan de gemeenteraad. Het ministerie van
Onderwijs hebben nu een gedragslijn opgesteld om tegemoet te komen aan scholen die eerder al stappen hebben gezet tot sluiting. Dit meldt de PO Raad.
Schoolbesturen die een school willen opheffen moeten hierover de gemeenteraad
informeren uiterlijk een jaar voorafgaand aan de beoogde sluitingsdatum. Voor
scholen die per 1 augustus dit jaar willen sluiten en daartoe al eerder stappen hebben gezet is de gedragslijn opgesteld. Zij hebben de gemeente niet een jaar van te
voren kunnen informeren. Tijdens het overgangsjaar kan daarom nog van de termijn worden afgeweken.
Martin Valcke over de efficiëntie van ICT in het onderwijs
ICT, waaronder tablets en apps, hebben pas een waarde als ze ingebed zijn in een
leerlijn, oftewel gekoppeld zijn aan een doel. Nog mooier wordt het als er samenwerkend mee geleerd wordt. Computers worden zo een ” tool voor communicatie,
reparteren, presenteren, delen”. Hoogleraar Valcke legt het haarfijn uit in onderstaande video. Een must voor iedere (toekomstige) leraar.
http://petranmeertens.tumblr.com/post/81808915337/martin-valcke-over-deefficientie-van-ict-in-het
Maagdenburgstraat 22
7421 ZC Deventer
T: 0570-633242
www.daxis.nl
[email protected]
Daxis Bulletin nr. 70 mei 2014