Nieuwsbrief - Stichting de Lochemse Uitdaging

Commentaren

Transcriptie

Nieuwsbrief - Stichting de Lochemse Uitdaging
Nieuwsbrief
Enkele matches in 2013
18 december 2013
• Spullenbank: 39 verenigingen
uit de hele gemeente hebben bij
elkaar zo’n 400 stuks meubels
en materialen opgehaald.
Aangeboden door Viverion,
hotel Hof van Gelre, gemeente
Lochem en de OndernemersAcademie.
• Via maatschappelijk werk
konden we een slachtoffer van
een woningbrand helpen aan
huisraad. Met dank aan de
Zutphense Uitdaging en enkele
particuliere gulle gevers!
Beste Betrokkenen,
Aan het einde van ons eerste jaar geef ik u Oude rotten, jonge honden en Spullenbank
graag een kijkje in het reilen en zeilen van realiseerden 74 matches.
Een investering van € 35.000,-- geeft hierdoor
de Lochemse Uitdaging.
een opbrengst aan maatschappelijke waarde
van ruim € 65.000,--.
Wat heeft één jaar Lochemse Uitdaging
Een prachtig resultaat!
gebracht?
In de eerste plaats veel enthousiaste
bedrijven, ambassadeurs en anders
betrokkenen. Steeds meer mensen
kennen ons en weten ons te vinden.
NLdoet
In samenwerking met het Vrijwilligerssteunpunt Lochem is medio maart NLdoet
gecoördineerd. Verenigingen/stichtingen
werden opgeroepen hun klus aan te
melden voor deze nationale vrijwilligersdagen. De Lochemse Uitdaging riep
bedrijven op om een van de aangemelde
klussen te klaren. Bij diverse klussen
deden ook leerlingen van het voortgezet
onderwijs hun maatschappelijke stage.
Er werden 24 projecten uitgevoerd door
zo’n 400 vrijwilligers van bedrijven,
scholen en particulieren. Het effect van
samenwerken!
Doet u in 2014 ook weer mee?
• Scouting De Witte Wieven in
Lochem kreeg een andere
keuken via Stormink
Keukenstudio in Gorssel.
• Het Jongerencentrum vroeg om
bouwkundig advies m.b.t.
isolatie. Bouwbedrijf Kreunen
uit Lochem bood hen dat.
• Een gezin met WWB-indicatie
vroeg via Move On! om een
abonnement op het zwembad
voor hun zoon van 12 met
ernstige lichamelijke beperking.
Door goede samenwerking met
Rotary Berkel is dit abonnement
vergoed door het JeugdSportFonds.
Alle matches en
betrokkenen publiceren
we volgend jaar in het
Jaarverslag 2013.
Nieuwsbrief Lochemse Uitdaging ● december 2013 ● 06-12915471
Spullenbank
Een mooie start van het project
‘Spullenbank’ was het beschikbare
gemeentelijke meubilair na de
verhuizing naar de Hanzeweg. In 3
kijk- en ophaaldagen zijn 34 verenigingen blij gemaakt met diverse
materialen en meubels.
Na deze vliegende start waren er
meer bedrijven die hun overtollige
meubilair via de Lochemse
Uitdaging een tweede leven
gunden: de inventaris van de
OndernemersAcademie bleef in
hetzelfde pand op de Markt in
Lochem bij de Lochemse
Kunstfactor. Het Hof van Gelre
maakte vier verenigingen blij met
hun stoelen, bankjes, tafel en
gordijnen. Viverion schonk o.a. een
vaatwasser die nu in het Jongerencentrum dienst doet.
Samen bereik je meer!
Berend-Jan Bussink, wethouder
Gemeente Lochem en
Ambassadeur
“De Lochemse Uitdaging daagt
bedrijven en maatschappelijke
organisaties uit tot collectieve
daadkracht. Als bestuurder van
Lochem ga ik graag een
uitdaging aan, en zeker deze!”
Matchgroep
De matchgroep behandelde ongeveer de helft van het
aantal matches. Zeer uiteenlopende aanvragen maakte
het werk inventief en gevarieerd. Veel andere bedrijven
werden uitgedaagd om Maatschappelijk Betrokken te
Ondernemen.
Van een microfoon voor het Kinderknooppunt tot een
workshop Etiquette bij uitserveren voor vrijwilligers van
de CAVO / Eetkamer. Elke aanvraag werd met
enthousiasme bekeken en met verve ingevuld.
Leden matchgroep v.l.n.r.:
 Albert van Hof, oude rot – Tap & Van Hoff Notarissen
 Erik Stormink, oude rot – Keukenstudio Stormink
 Peter Smale, jonge hond – Installatiebedrijf Eeftink
 Rob Vermeulen, jonge hond – CR Stegeman
 Hetty de Wit, manager Lochemse Uitdaging
 Jenne de Haan, jonge hond – Makkinga, De Haan,
Schippers Makelaars
 Bart van Alten, jonge hond - FFBB Projectmanagement
 Hans Kreunen, oude rot – Kreunen Kunststoffen
 Han-Christiaan Brinkman, jonge hond – Jumbo
Gorssel (niet op de foto)
 Anouk van Zeeburg, privépersoon, ondersteuning
matchgroep (niet op de foto)
Pagina 2
Albert van Hoff, notaris & oude rot matchgroep:
“Geweldig dat ik aan dit initiatief kan meewerken. We dagen bedrijven uit om samen met
maatschappelijke organisaties aan de leefbaarheid in de gemeente Lochem te werken.
Zo maken we dit stukje Achterhoek nog weer
mooier.”
Nieuwsbrief Lochemse Uitdaging ● december 2013 ● 06-12915471
Lochemse Uitdaging
Bezoekadres:
Hanzeweg 4, Lochem (alleen
op afspraak)
Postadres:
p/a v. Oldenbarneveltln 11
7241 HP Lochem
Telefoon:
(06) 129 154 71
E-mail:
[email protected]
Website:
www.lochemseuitdaging.nl
@uitdaginglochem
/LochemseUitdaging
Lochemse Uitdaging
Ontwikkelingen
In 2014 gaan we natuurlijk verder met
het maken van matches via Matchgroep en Spullenbank. Ook voor NLdoet
op 21 en 22 maart roepen we uw bedrijf
weer op om mee te doen. U kunt
natuurlijk ook uw netwerkcontacten
uitdagen om mee te doen.
Daarnaast zijn er gesprekken geweest
met maatschappelijk werk over het
oprichten van o.a. een Huisraadbank en
een Kadootjesbank. Deze ideeën zullen
we i.s.m. de Adviesraad en het Bestuur
nader uitwerken.
Ook staat het organiseren van een
Beursvloer op het programma.
Waarschijnlijk begin oktober zal deze
‘snelkookpanversie’ van het werk van de
Uitdaging plaatsvinden. In twee uur tijd
brengen we bedrijven en maatschappelijke organisaties samen om
matches te maken. Een bewezen
succesvol concept.
Meedoen?
We zoeken vrijwilligers voor het
organiseren van de Beursvloer en voor
de matchgroep zoeken we Jonge
Honden voor het tot stand brengen van
de matches. Laat jij je uitdagen?
Neem dan contact op met Hetty de Wit,
06-12915471 voor meer informatie.
Het effect van
verbinden!
Jan Willem Allersma, voorzitter bestuur:
“De Lochemse Uitdaging is voor mij dé
manier waarop ik vorm kan geven aan
Maatschappelijk Betrokken Ondernemer,
zowel persoonlijk als in mijn functie van
directeur bij Viverion.”
Kerstgedachte: Lonely
Lochem (16 vrijwilligers
bezoeken eenzame mensen in
Lochem) vroeg hulp bij het
verkrijgen van 16 kerstpakketjes voor de vrijwilligers. Een oproep vanuit
de Lochemse Uitdaging
leverde niet alleen 75 verschillende kadootjes op, maar
ook bijna 50 lekkernijen van
bakkers. Hiermee hebben we
niet één maar drie verenigingen en hun vrijwilligers blij
kunnen maken met een
kerstpakketje.
Met dank aan: Schouwburg
Lochem, Kreunen Kunststoffen, Rabobank, Bakker
Wijnand, Bakker Nollen,
Bakker Ten Broeke, Caférestaurant Stegeman,
gemeente Lochem en Kors
Group BV.
Iedereen heel erg bedankt voor de inzet en
samenwerking.
We wensen u prettige kerstdagen en een
maatschappelijk betrokken 2014!
Pagina 3
Nieuwsbrief Lochemse Uitdaging ● december 2013 ● 06-12915471

Vergelijkbare documenten

College investeert in toerisme en economie

College investeert in toerisme en economie verkrijgen van 16 kerstpakketjes voor de vrijwilligers. Een oproep vanuit de Lochemse Uitdaging leverde niet alleen 75 verschillende kadootjes op, maar ook bijna 50 lekkernijen van bakkers. Hiermee...

Nadere informatie

jaarverslag gehele binnenwerk - Stichting de Lochemse Uitdaging

jaarverslag gehele binnenwerk - Stichting de Lochemse Uitdaging  Peter Smale, jonge hond – Installatiebedrijf Eeftink  Rob Vermeulen, jonge hond – CR Stegeman  Hetty de Wit, manager Lochemse Uitdaging  Jenne de Haan, jonge hond – Makkinga, De Haan, Schipper...

Nadere informatie