9 Tot en met 18 mei 2014 / 9. Bis zum 18. Mai 2014 Beste mensen

Commentaren

Transcriptie

9 Tot en met 18 mei 2014 / 9. Bis zum 18. Mai 2014 Beste mensen
9 Tot en met 18 mei 2014 / 9. Bis zum 18. Mai 2014
Beste mensen,
Liebe Leute,
Soms zit je in een situatie dat je een keuze moet maken. Vaak
zelfs, nietwaar?
Manchmal ist man in einer Situation, in der man sich
entscheiden muss. Ziemlich oft sogar, nicht wahr?
Omdat ik niet de persoon ben die zomaar even een column uit
de mouw schud, het kost mij in de regel veel tijd, én ik ook aan
de beurt was om de kerk schoon te maken heb ik met
overtuiging voor dat laatste gekozen. Vandaar dat u het deze
keer zonder moet doen. Maar gelukkig bent u niet afhankelijk
van de dingen die ik schrijf. U zou beklagenswaardig zijn als
dat wel zo was. Ik kan u wel van harte aanbevelen om gewoon
de Bijbel te pakken en de Heer zelf tot u te laten spreken. Dan
hebt u het ook nog eens uit de eerste hand. Gods zegen
daarbij.
Da ich nicht einfach so mit links eine Kolumne schreiben kann,
das kostet mich meistens viel Zeit und ich zudem an der Reihe
war, die Kirche sauberzumachen, habe ich mich ganz bewusst
für das zweite entschieden. Deshalb müsst ihr dieses Mal ohne
Kolumne auskommen. Glücklicherweise seid ihr nicht abhängig
von dem, was ich zu Papier bringe. Ich hätte Mitleid mit euch,
wenn das so sein würde. Ich möchte euch von ganzem Herzen
dazu raten, die Bibel zur Hand zu nehmen und den Herrn
selbst zu euch sprechen zu lassen. Dan bekommt ihr es sogar
aus erster Hand. Gottes Segen dafür.
Vriendelijke groeten: Bennie Ormel
Freundliche Grüße von Bennie Ormel
Wilkin en Aukje in Zuid-Amerika
Wilkin und Aukje in Süd-Amerika
Wilkin en Aukje zijn tot woensdag 14 mei in Zuid-Amerika. Ze
bezoeken projecten van Pan de Vida in Peru en zullen op de
terugreis ook Angelika Walker in Bogota (Columbia) bezoeken.
Wilkin und Aukje sind bis Mittwoch den 14.Mai in Süd-Amerika.
Sie werden die Projekte von Pan de Vida in Peru besuchen und
auf der Rückreise auch Angelika Walker in Bogota (Columbia).
Verjaardag Euregio Christengemeente
Geburtstag der Euregio-Christen-Gemeinde
Op zondag 18 mei willen we met een familiedienst de
veertiende verjaardag van de ECG vieren. Na de dienst is er op
culinair gebied van alles te genieten. Om dat mogelijk te maken
wordt iedereen opgeroepen iets mee te nemen: salades, brood,
desserts … De jeugd zal voor hamburgers zorgen!
Am Sonntag, den 18. Mai wollen wir mit einem
Familiengottesdienst den 14. Geburtstag der ECG feiern.
Nach dem Gottesdienst soll Gelegenheit sein kulinarische
Vielfalt zu genießen. Daher ist jeder aufgerufen etwas
mitzubringen: Salat, Brot, Dessert … Die Jugend wird uns mit
Hamburgern versorgen!
Klimtoestel
Klettergerüst
Het klimtoestel achter de kerk ligt al een tijdje op zijn kant. Wie
heeft er zin en tijd en verstand om dit klimrek weer in de grond
te zetten? Wie reageert?
Gerrit van de Kamp
Das Klettergerüst hinter der Kirche liegt schon seit einiger Zeit
auf der Seite. Wer hat Lust und Zeit und Kunde, um das
Klettergerüst wieder aufzustellen? Wer reagiert?
Gerrit van de Kamp
Open Doors Dag Kassel
Open Doors Tag Kassel
De Duitse tak van Open Doors houdt zaterdag 24 mei een
Open Doors Dag in het Duitse Kassel. Zie de bijlage bij deze
mail. Wie mee wil, kan contact opnemen met Hetty Fokkers:
telefoon 0049 2871 237738.
Die Deutsche Branche von Open Doors hält Samstag den 24.
Mai einen Open Doors Tag in Kassel. Sehe den Anhang bei
diesem Wochenmail. Wer mit möchte, nimm bitte Kontakt auf
mit Hetty Fokkers: Telefon 0049 2871 237738.
Agenda 9 tot en met 18 mei
Agenda 9. bis zum 18. Mai
Vrijdag 9 en zaterdag 10 mei
Vrij Zijn Vrouwendag met Astrid Feddes, Erica Duenk en Esther
Vorsterman-van Ooijen. www.vrijzijn.net
Freitag 9. und Samstag 10. Mai
Frei Sein Frauentag mit Astrid Feddes, Erica Duenk und Esther
Vorsterman-van Ooijen. www.vrijzijn.net
Zaterdag 10 mei
Vrij Zijn TV 23.00 uur Family7.
Samstag 10. Mai
Frei Sein TV 23.00 Uhr im christlichen TV-Sender Family7.
Zondag 11 mei
8.45-9.15 Uur voorbidstond Westerkerk.
9.30-9.40 Uur gebed voor de dienst.
10.00 Uur dienst: spreker Rob van Zon; leiding van dienst Erica
Duenk.
Sonntag 11. Mai
8.45-9.15 Uhr Fürbitte Westerkerk.
9.30-9.40 Uhr Gebet für den Gottesdienst.
10.00 Uhr Gottesdienst: Predigt Rob van Zon; Erica Duenk
Gottesdienstleitung.
Dinsdag 13 mei
Vrij Zijn TV 8.30 uur op de christelijke zender Family 7.
Dienstag 13. Mai
Frei Sein TV 8.30 Uhr im christlichen TV-Sender Family7.
Dinsdag 13 mei
19.45 Uur Vrij Zijn Trainingschool, gebouw De Shelter,
Industrielaan 24 in Veenendaal. Erica Duenk: het opzetten van
een gebedsteam. www.vrijzijn.net
Dienstag 13. Mai
19.45 Uhr Frei Sein Trainingschule, Gebäude De Shelter,
Industrielaan 24 in Veenendaal. Erica Duenk: veranstalten
eines Gebetsteams. www.vrijzijn.net
Woensdag 14 mei
19.45 Uur Vrij Zijn Bijbelschool, gebouw Shelter, Eksterlaan 1
in Haarlem. Martin Koornstra: Leef koninklijk! www.vrijzijn.net
Mittwoch 14. Mai
19.45 Uhr Frei Sein Bibelschule, Gebäude Shelter, Eksterlaan
1 in Haarlem. Martin Koornstra: Lebe königlich! www.vrijzijn.net
Donderdag 15 mei
Vrij Zijn TV 20:30 uur op de christelijke zender Family7.
Donnerstag 15. Mai
Frei Sein TV 20.30 Uhr im christlichen TV-Sender Family7.
Vrijdag 16 en zaterdag 17 mei
Vrij Zijn Bevrijdingsconferentie Buitenpost. www.vrijzijn.net
Freitag 16. und Samstag 17. Mai
Frei Sein Befreiungskonferenz Buitenpost. www.vrijzijn.net
Zaterdag 17 mei
Vrij Zijn TV 23.00 uur Family7.
Samstag 17. Mai
Frei Sein TV 23.00 Uhr im christlichen TV-Sender Family7.
Zondag 18 mei
8.45-9.15 Uur voorbidstond Westerkerk.
9.30-9.40 Uur gebed voor de dienst.
10.00 Uur familiedienst: viering veertiende verjaardag ECG.
Sonntag 18. Mai
8.45-9.15 Uhr Fürbitte Westerkerk.
9.30-9.40 Uhr Gebet für den Gottesdienst.
10.00 Uhr Familiengottesdienst: Feier vierzehnten Geburtstag
ECG.
Websites ECG-groep
www.ecgonline.net
www.vrijzijn.net
www.pandevida.nl
www.aor-network.nl
Websites ECG-gruppe
www.ecgonline.net
www.vrijzijn.net
www.pandevida.nl
www.aor-network.net
Redactie weekmail ECG: [email protected]
Redaktion Wochenmail ECG: [email protected]