VerVangen relais

Commentaren

Transcriptie

VerVangen relais
Vervangen relais
Artikel Technische Nieuwsbrief
Preventief vervangen relais
Om startproblemen door slecht functionerende relais te voorkomen, worden in de BAS werkplaatsen de relais K1 t/m K5
iedere 2 jaar preventief vervangen. Hiermee wordt stilstand op een ongewenst moment voorkomen. Gezien de geringe kosten
is ons advies deze relais (zie rode pijlen) tijdig te vervangen.
Mocht uw chauffeur onderweg worden geconfronteerd met startproblemen, laat deze dan eerst de groen omcirkelde relais
onderling wisselen. In veel gevallen start het voertuig dan weer!
www.basvolvotrucks.com
AD Blue / SCR ervaringen
Artikel Technische Nieuwsbrief
OBD foutcodes
Er zijn verschillende Argus cases waarbij een SCR klacht wordt gemeld met foutcodes, bijv. PSID42 of PSID45. Dit zijn
echter niet wisbare foutcodes en deze zijn 400 dagen actief. Er moet voor deze foutcodes altijd een Emissie gerelateerde
foutcode aanwezig zijn om de oorzaak van de niet wisbare foutcode op te lossen. Voor meer informatie zie Impact identiteit
129643335.
www.basvolvotrucks.com
AD Blue / SCR ervaringen
www.basvolvotrucks.com
Artikel Technische Nieuwsbrief
AD Blue / SCR ervaringen
Artikel Technische Nieuwsbrief
Ad Blue Tools
Hieronder een overzicht van gereedschappen om de Ad Blue kwaliteit te meten en vervuiling te traceren.
•
•
Met refractometer p/n 88890105 Urea gehalte (32,5% = norm) gemeten worden.
Met lakmoes papier p/n 88890110 kan eventuele (brandstof) vervuilnig worden gedetecteerd.
Tankinhoud/vlotter
Wanneer een Ad Blue tank wordt gewijzigd naar een andere inhoud/type of er in plaats van de niveaudrukzender een tankvlotter wordt gemonteerd, dan dient de software daarvoor worden aangepast.
Op de dealerportal via de button “Accessoires Products” kun je bij “Accessories > Accessories Trucks > Software service kits
> Ad Blue tanksize” de juiste conversiekit vinden. Na het toepassen van de conversiekit dienen de MID128 en de MID140
geprogrammeerd te worden (gratis reloads).
www.basvolvotrucks.com

Vergelijkbare documenten