lesbrief

Commentaren

Transcriptie

lesbrief
WEEK
LESBRIEF
36
Vrijdag 4 september 2014
Artikelen:
Inhoud:
Vakgebied:
Lesduur:
Alle artikelen - 7Days week 36
 De leerlingen leren om kritisch te kijken naar verschillende artikelen in 7Days.
 De leerlingen leren de begrippen synoniem, homoniem en antoniem kennen.
Nederlands
55 minuten
INTRODUCTIE (10 minuten)
Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten
lezen.
KERN (40 minuten)
Klassikale instructie (20 minuten)
Bespreek onderstaande (moeilijke) begrippen met uw leerlingen:
Synoniem: woord dat anders wordt geschreven, maar dezelfde betekenis heeft.
Zoals bijvoorbeeld: woning – huis.
Homoniem: woord dat hetzelfde wordt geschreven, maar een andere betekenis heeft.
Zoals bijvoorbeeld: bank (om op te zitten) – bank (waar je geld kunt lenen en sparen).
Antoniem: woord met een tegengestelde betekenis.
Zoals bijvoorbeeld: groot – klein.
Laat uw leerlingen bij alle drie begrippen zelf voorbeelden bedenken.
Verwerking, individueel of in groepen (20 minuten)
Laat de leerlingen het werkblad individueel of in groepen invullen.
AFSLUITING (5 minuten)
Bespreek het werkblad met uw leerlingen. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk of valt er over
de antwoorden te discussiëren. Die discussie kan erg leerzaam zijn.
LESBRIEF
WEEK
36
Opdracht 1 – Kinderen mogen blijven, vader niet
A Lees het artikel ‘Kinderen mogen blijven, vader niet’ op pagina 6 en 7 van 7Days en onderstreep de moeilijke
woorden in het artikel.
B Probeer in twee zinnen uit te leggen waar het artikel over gaat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
C In het artikel wordt gesproken over ‘het kinderpardon’. Wat wordt er bedoeld met ‘het kinderpardon’?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
D Vind jij dat de vader van de kinderen in Nederland mag blijven? Zorg ervoor dat in je antwoord ‘1F- status’
voorkomt. Leg je antwoord uit.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
E Een synoniem is een woord dat anders wordt geschreven, maar dezelfde betekenis heeft.
Verbind de woorden hieronder met de juiste synoniemen.
vluchten
gevangenis
wonen
oplettendheid
detentiecentrum
ontsnappen
aandacht
voorwaarden
eisen
verblijven
F Een antoniem is een woord met een tegengestelde betekenis.
Bedenk voor de woorden hieronder een antoniem.
aankomst
………………………………………………………………………………………………………………
goedkeuren
………………………………………………………………………………………………………………
gevangennemen
………………………………………………………………………………………………………………
afhankelijk
………………………………………………………………………………………………………………
aanraden
………………………………………………………………………………………………………………
LESBRIEF
WEEK
36
G Het woord ‘meer’ is een homoniem. Het heeft namelijk meerdere betekenissen. Vertel hieronder wat deze
betekenissen zijn.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H Leg in je eigen woorden uit wat een homoniem is. Je mag een woordenboek gebruiken.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opdracht 2 – Vluchtelingencrisis in helikopterview
A Lees het artikel ‘Vluchtelingencrisis in helikopterview’ op pagina 16 en 17 van 7Days.
B Onderstreep de informatie in de tekst die nieuw voor jou is met rood.
C Wat is het onderwerp van de tekst?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D ‘De vluchtelingencrisis in Europa is een ongekend grote ‘tragedie’, zeggen de Verenigde Naties.’
Wat betekent het woord ‘tragedie’?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E Bedenk nu zelf een zin met het woord ‘tragedie’.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F Een antoniem is een woord met een tegengestelde betekenis.
Bedenk voor de woorden hieronder een antoniem.
veilig
………………………………………………………………………………………………………………
geliefd
………………………………………………………………………………………………………………
voorstanders
………………………………………………………………………………………………………………
G In de intro van het artikel staat de zin ‘in helikopterview’. Wat bedoelen ze met ‘helikopterview’?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LESBRIEF
WEEK
36
Opdracht 3 – Nieuwspuzzel
HORIZONTAAL
5.
6.
10.
12.
13.
Als iemand een 1F-status heeft, betekent dit dat hij of zij ervan wordt verdacht … te hebben gepleegd. (pag. 6)
Welk wereldkampioenschap werd in het moeras van Llanqrtyd Wells afgelopen zondag gehouden? (pag. 15)
Een groep leerlingen uit de vierde van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) mag komend jaar … studeren. (pag. 5)
Wat is de achternaam van de speler die dit seizoen voor het eerst bij Oranje mag spelen? (pag. 13)
Begin dit jaar deden twee vwo-leerlingen van scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden onderzoek naar de
meest ideale … voor pubers. (pag. 5)
14. Voor wat zamelt Michel Jansen geld in? (pag. 7)
15. Volgens een stervende man werd een trein uit de oorlog verstopt bij Walbrzych in een groot … onder een berg.
(pag. 8 en 9)
VERTICAAL
1.
2.
3.
4.
7.
8.
Waartegen werd over de hele wereld afgelopen week fel geprotesteerd? (pag. 9)
Op het … College in Amersfoort hebben de leerlingen geen huiswerk. (pag. 5)
Hoe heet het onderzoekscentrum van ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk? (pag. 7)
Hoe wordt de foto van de sterrennevel genoemd die de Hubble-telescoop van NASA gemaakt heeft? (pag. 10)
In welk werelddeel woont premier Najib Razak? (pag. 8)
Hoe noem je de regeling die ervoor kan zorgen dat als kinderen gevlucht zijn uit hun eigen land in Nederland mogen
blijven? (pag. 6)
9. Wat is de voornaam van de onderzoeker die vandaag promoveert op zijn onderzoek die gaat over de relatie tussen
bewegen en schoolprestaties? (pag. 6)
11. Veel muggen in de tropen zijn … geworden tegen allerlei bestrijdingsmiddelen. (pag. 7)
LESBRIEF
Opdracht 3 – Nieuwspuzzel antwoorden
WEEK
36

Vergelijkbare documenten

lesbrief

lesbrief Zoals bijvoorbeeld: bank (om op te zitten) – bank (waar je geld kunt lenen en sparen). Antoniem: woord met een tegengestelde betekenis. Zoals bijvoorbeeld: groot – klein. Laat uw leerlingen bij all...

Nadere informatie