Curriculum Vitae

Commentaren

Transcriptie

Curriculum Vitae
Curriculum Vitae
Personalia
Naam
Geboren
Adres
Telefoon
Email
Burgerlijke staat
Reinout Alexander Bos
17 oktober 1962 te Gorinchem
Westeinde 53, 2275 AC Voorburg
06 - 33055080
[email protected]
Samenwonend, 4 kinderen
Opleiding/kennis
Opleidingen
- Gymnasium ß (1975-1981, diploma)
- Bouwkunde, Technische Universiteit Delft (1981-1983)
- Rechten, Bestuurs-, staats- en administratiefrecht, Rijksuniversiteit
Leiden (1983-1989, diploma)
Cursussen
-
FileMaker 10 (Certified Developer)
Rechtsvragen over Informatietechnologie
Netwerken
Timemanagement
Presentatievaardigheden en communicatie
Onderhandelen
Algemene wet bestuursrecht
Bestuurskunde en Overheidspraktijk
Softwarekennis
-
Besturing:
Database:
Kantoor:
Internet:
Talenkennis
- Engels:
- Frans:
- Duits:
Windows, Mac OS
FileMaker Pro (vanaf versie 3 t/m 12)
Word, EXCEL, Powerpoint etc.
Globale kennis van XHTML, CSS, Dreamweaver,
Javascript, PHP5
Actief
Passief
Passief
Interesses
-
Jeugdvoetbalteams coachen/begeleiden
Drummen in rockband
Muziek componeren/digitale audiobewerking
Hardlopen, tennis, skiën, schaatsen
- vervolg curriculum vitae R.A. Bos -
Werkervaring
BaseControl (2009-heden)
Database-ontwikkelaar in FileMaker pro (Freelance)
- Ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van database-applicaties in FileMaker Pro:
● inventariseren van werkprocessen, informatiestromen en wensen mbt de functionaliteit;
● adviseren en meedenken over optimale inrichting van administratieve en logistieke
werkprocessen;
● ontwikkelen en toetsen van relationele datamodellen en functionele ontwerpen;
● programmeren van de applicaties in FileMaker Pro 3 t/m 12;
● onderhoud van ontwikkelde databases en aanpassen aan nieuwe wensen en eisen;
● advisering met betrekking tot FileMaker Pro-applicaties;
Voor een volledig overzicht van BaseControl: www.basecontrol.nl
Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) (1996-2009)
Inhouse database-ontwikkelaar cq. technisch/functioneel beheerder (1997-2009)
- Ontwikkeling, onderhoud en beheer van alle FileMaker-applicaties binnen het CAOP.
Secretaris Bedrijfscommissie voor de Overheid en arbeidsvoorwaardengremia (1996-1999)
- Alle juridische, beleids- en procesmatige werkzaamheden, behorend bij de wettelijk
voorgeschreven taken van een bedrijfscommissie.
Ministerie van VROM (1991-1996)
Juridisch beleidsmedewerker Arob/Awb
- Behandelen van bezwaar- en beroepszaken inzake Volkshuisvestelijk wet- en
regelgeving.
Klaverblad Verzekeringen (1990-1991)
Juridisch medewerker Brandafdeling
- Adviseren ten aanzien van polisacceptatie en schadeafhandeling.
Ontwikkelde applicaties in FileMaker Pro
Jaar
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2008
2006
2005
2003
Opdrachtgever
Engelen en Spoor Uitvaart
Van Bommel van Vloten
Boelkens Facilitaite Diensten
Cursusinstituut L&P
Into the Great Wide Open
OXI-design
Stichting LabVision
Realty Paleishof BV
Van Hulzen
VA-Metrics
Brand Olink Architecten
Nobel Organisatieadvies
Centrum Arbeidsverhoudingen
Stichting SVMD
Centrum Arbeidsverhoudingen
Bedrijfscommissie v/de Overheid
Korte beschrijving
Uitvaart-database
Vootgangsregistratiesysteem
Uitvaart-database
Opleidingsregistratiesystem
Procesbeheersingssysteem
Registratie- en facturatiesysteem
Verzendsysteem tijdschrift LabVision
Bouwmaterialensysteem
Relatiebeheersysteem
Inventaristie- en waarderingssysteem
Registratie- en facturatiesysteem
Kwaliteitsverbeteringssysteem
Systeem Plaatsingsadvies-commissie
Opleidingsregistratie-systeem
Congressoftware
Bedrijfscommissie-base
- vervolg curriculum vitae R.A. Bos -
2001
1999
1998
Centrum Arbeidsverhoudingen
Centrum Arbeidsverhoudingen
Centrum Arbeidsverhoudingen
Brievenboek
Beheersysteem vergadercentrum
Relatiebeheersysteem
Profielschets
Het is mijn passie en uitdaging om – met FileMaker Pro - database-applicaties te maken die
geheel zijn toegesneden op de werkprocessen van een klant. Het ontwikkelen van tools
waarmee die processen makkelijker, sneller en prettiger kunnen worden uitgevoerd.
Daarbij staat voor mij een goed inlevingsvermogen in de wensen van de (diverse soorten)
eindgebruikers voorop.

Vergelijkbare documenten