BELANGRIJK Behoud voor toekomstige naslag

Commentaren

Transcriptie

BELANGRIJK Behoud voor toekomstige naslag
De iCandy pear is een hoogwaardig product ontworpen en gedistribueerd door:
iCandy World Limited
Montgomery Way
Biggleswade
Bedfordshire
SG18 8UB
England
Tel: +44 (0) 1767 604400
Fax: +44 (0) 1767 604410
Email: [email protected]
www.icandyworld.com
© iCandy World Limited.
Geïmporteerd in de Benelux door:
Bacookie bv
Kroonstraat 5
4879 AV Etten-Leur
T. +31 (0) 85 201 2010
F. +31 (0) 87 784 8012
E-mail: [email protected]
www.bacookie.nl
iCandy peach
iCandy peach instructie handleiding
BELANGRIJK
Behoud voor toekomstige naslag
Lees deze instructies vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar
ze voor toekomstig gebruik.
De veiligheid van uw kind komt in gevaar als u deze instructies niet volgt.
WAARSCHUWING! Het kan gevaarlijk zijn uw kind zonder toezicht achter te laten.
Op veiligheid getest en gecertificeerd volgens BSEN1888 & BSEN 1466 2004+A1 voor het
Verenigd Koninkrijk en Europa, ASTM F833-08 voor de VS en SOR-85-379 voor Canada.
Getest op de naleving van Furniture and Furnishings (Fire) (safety) Regulations
iCandy peach instructies
Inhoud
Deel 1 – Onderstel & Hoofdzitting
Deel 2 – Reiswiegen : Hoofd, laag en hoog
Deel 3 – Dubbele of tweelingwagen
Deel 4 – Autostoel adapters
Deel 5 – iCandy Peach configuraties
Deel 6 – Accessoires
Veiligheid voorop
Correct gebruik en onderhoud van uw
kinderwagen is essentieel. Neem even de
tijd om deze instructie handleiding volledig
en zorgvuldig door te lezen.
Als u meer advies of hulp bij het gebruik
van uw kinderwagen wenst, neem dan
contact op met de winkelier.
1. WAARSCHUWING Om letsel
door verstikking te voorkomen, dient u
onmiddellijk
alle
beschermende
verpakkingen van dit product te
verwijderen. Gooi de verpakking
meteen weg, met uitzondering van de
buitenste verpakking doos.
De iCandy peach is getest om te voldoen
aan BSEN 1888:2003 & BSEN 1466:2004+
A1 2007 en is getest op naleving Furniture
and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations.
Handige Tip
iCandy peach
Nieuwe producten zijn soms stug en stijf in
de bediening. Wij adviseren ALLE adapters
en bevestigingsonderdelen licht in te
smeren met siliconen meubelspray. Dit
gaat het beste door wat spray op een
zachte doek te spuiten en op relevante
onderdelen te wrijven.
Deel 1
Inhoud:
Onderstel
inclusief
voorwielen
boodschappenmand
Achterwielen 2x
Assen 2x
Hoofdzitting en zitverkleiner
Zonnekap
Veiligheidsbeugel
PVC Regenhoes (niet afgebeeld)
en
Til de duwstang op totdat deze op zijn
plaats klikt.
2. WAARSCHUWING Wees er
voor gebruik zeker van dat alle
vergrendeling goed vast zitten.
1.Onderstel
Om de achterwielen aan het onderstel te
bevestigen: Steek de as door het wiel,
plaast het wiel met de as op het onderstel
en druk de knop van de achteras aan.
Trek aan het wiel om de veiligheid te
controleren.
Om het onderstel uit te klappen: Zet het
onderstel rechtop zoals afgebeeld.
Ontgrendel de clip aan de zijkant van het
onderstel (zet de clip evenwijdig aan het
frame).
Laat de voorkant van het onderstel naar
voren bewegen (bij nieuwe kinderwagens
dient u deze beweging te begeleiden door
het frame van de boodschappenmand
zachtjes naar beneden te duwen).
iCandy peach
Parkeerremmen: Duw de pedaal naar
beneden om de rem vast te zetten. Til de
pedaal op om de rem te ontgrendelen.
3. WAARSCHUWING Gebruik
altijd de parkeerrem wanneer de
kinderwagen stil staat.
Voorwielen: Kunnen zowel zwenken als
vastgezet worden. (De zwenkpositie is
nodig om het onderstel te kunnen
opklappen).
Duwstang in hoogte verstellen: Pas de
hoogte van de duwstang aan door de knop
in te drukken en gelijktijdig de duwstang in
de gewenste positie te plaatsen (4
posities). Laat de knop los en wees er zeker
van dat beide zijden van de duwstang
vergrendeld zijn.
Het onderstel opklappen: (het onderstel
kan alleen opgeklapt worden als alle
componenten verwijderd zijn en de
voorwielen in de zwenkpositie staan): Haal
de boodschappenmand leeg.
4.
WAARSCHUWING
maximale
belasting
van
boodschappenmand is 5 kg.
De
de
Zet op de rem. Knijp de knop op de
duwstang in en schuif de duwstang
volledig in met een snelle, zachte, korte
beweging. De vergrendeling opent zich,
beweeg de duwstang rustig naar beneden.
Til het onderstel op aan de draagriem en
laat het frame met de voorwielen naar
binnen klappen.
Zet het opgeklapte onderstel vast door de
clip te sluiten. (Let op: het onderstel kan
alleen volledig opgeklapt en neergezet
worden als de voorwielen in de
zwenkpositie staan en de duwstang in de
laagste positie staat). Het opgeklapte
onderstel kan gedragen worden aan de
draagriem. (Controleer de veiligheid van de
clips alvorens de wagen op te tillen).
iCandy peach
1
2
2. Hoofdzitting
Belangrijk: Het mechanisme om de zitting
te verstellen staat in de transport/opslag
positie.
Bediening: De buitenste ring is om het
frame te ontgrendelen, de middenknop is
om de zitting te kantelen. Druk zowel de
buitenste ring als de middenknop in en
draai de poot naar de middenpositie zoals
afgebeeld. Herhaal dit aan de andere zijde
voordat de zitting op het onderstel
geplaatst wordt.
Zonnekap: Schuif de zonnekap in de
daarvoor bestemde houders en wees er
zeker van dat deze goed vast klikken.
Rits voorzichtig de achterkant van de
zonnekap aan het frame. Trek de kap
omhoog in de gewenste positie.
Afnemen van de zonnekap: rits de
achterkant van de kap los en scheidt de
rits. Druk aan beide zijden de vergrendeling
in en haal de kap uit de houders.
Veiligheidsbeugel:
Plaats
de
veiligheidsbeugel in de daarvoor bestemde
houders. Zorg ervoor dat de beugel in een
hoek naar de voetensteun staat gericht (zie
foto).
Afnemen van de veiligheidsbeugel: Druk
aan beide zijden de vergrendeling in en
haal de beugel uit de houders.
Voetsteun: druk beide knoppen in en
plaats de voetsteun in de gewenste positie.
Laat de knop los om te vergrendelen.
iCandy peach
Plaatsen van de zitting: Plaats de zitting in
de houders op het onderstel. Druk aan
beide zijden het frame van de zitting goed
naar beneden.
Controleer of beide vergrendelingen gelijk
zijn aan de uitstekende delen van het
onderstel. De zitting kan zowel voorwaarts
gericht als achterwaarts gericht geplaatst
worden.
5. WAARSCHUWING Controleer
voor gebruik of de zitting en alle
vergrendelingen stevig vast zitten.
Om de zitting te kantelen: Druk de
middelste, grijze knoppen aan beide zijden
tegelijkertijd in en zet de zitting in de
gewenste positie. Er zijn 3 posities.
Om de zitting af te nemen: (Haal altijd
eerst het kind uit de wagen). Druk de
onderkant van de buitenste, grijze ringen
aan beide zijden in. Het frame van de zitting
“springt omhoog”. Dit kan aan beide zijden
tegelijkertijd gedaan worden met twee
handen, of per kant met één hand.
Wanneer beide kanten los zijn, kan de
zitting van het onderstel getild worden.
Gebruik van de 5-puntsgordel voor de
veiligheid van het kind:
Plaats de gespen 1 & 2 in houder 3 en klik
ze vast.
Maak de 5-puntsgordel op maat op de
aangegeven plaatsen door de gespen te
verstellen.
Knijp de gespen 1 & 2 in en trek ze uit
houder 3 om de gordel los te maken. Om
een extra tuigje te bevestigen zijn er stoffen
lussen aanwezig (voldoet aan BS 6684).
6. WAARSCHUWING Gebruik
altijd de 5-puntsgordel om ernstig
letsel te voorkomen.
Indien gewenst kunnen alle onderdelen van
de 5-puntsgordel verwijderd worden van
de zitting door deze te draaien en door de
achterzijde / zitting te halen.
Deel 2
3
1
2
Inhoud:
Reiswieg frame en bekleding
Matras
Voering
Zonnekap
Draagbeugel/veiligheidsbeugel
PVC regenhoes, niet afgebeeld
1. Reiswiegen
Belangrijk (voor alle wiegen): Het
mechanisme om de reiswieg te verstellen
staat in de transport/opslag positie.
3. Regenhoes
Aanbrengen van de regenhoes: trek de
regenhoes eerst over de zonnekap en
daarna over de rest van de zitting en de
voetsteun. Wees er zeker van dat de
elastische naden van de regenhoes zoals
afgebeeld over het frame van de zitting zijn.
7. WAARSCHUWING Laat
binnenshuis,
in
een
warme
atmosfeer of in de buurt van een
warmtebron nooit regenhoezen,
zonnekappen en dekjes op of over
de kinderwagen, uw kind kan
oververhit raken.
iCandy peach
Bediening: De buitenste ring is om het
frame te ontgrendelen, de middenknop is
om de wieg te kantelen. Druk zowel de
buitenste ring als de middenknop in en
draai de poot naar de middenpositie zoals
afgebeeld. Herhaal dit aan de andere zijde
voordat de wieg op het onderstel geplaatst
wordt.
Het opzetten van de reiswieg (alle
wiegen):Rits het wiegdekje los en neem
het af om de binnenkant van de reiswieg te
bereiken. Neem de matras uit.
8. WAARSCHUWING
Alle
reiswiegen moeten gebruikt worden
in een horizontale positie.
Zet beide beugels vast in de clips op de
bodemplaat. Plaats het matras en de
bekleding terug.
Wees er zeker van dat de vergrendeling
goed vast zit, controleer dit door de
draagbeugel omhoog te trekken.
Zonnekap: Plaats de zonnekap in de
daarvoor bestemde houders en klik vast.
Rits voorzichtig de achterzijde van de kap
vast aan het frame van de wieg. Trek de
kap omhoog in de gewenste positie.
Afnemen van de zonnekap: Rits de
zonnekap los van het frame en scheidt de
rits. Druk de beide vergrendelingen in en
haal de kap uit de houders. Belangrijk: Til
de reiswieg nooit op aan de zonnekap.
Afnemen van de draagbeugel: Druk
beide vergrendelingen stevig in en til de
draagbeugel uit de houders. Note: het
plaatsen van de draagbeugel is
optioneel. Voor eenvoudigere toegang
tot de reiswieg laat u de draagbeugel
weg.
Voering: De binnenvoering kan door
helemaal los ritsen verwijderd worden voor
reininging (zie hoofdstuk reiniging).
2. Plaatsen van de reiswiegen
Hoofd reiswieg: Plaats de reiswieg in de
houders op het onderstel. Druk aan beide
zijden goed aan. Controleer of de beide
drukknopjes gelijk zijn met de buitenzijde
van de houder (weer zijn uitgesprongen).
Draagbeugel: Belangrijk: :
Plaats de
draagbeugel in de daarvoor bestemde
houders met de beugel in een hoek gericht
naar het hoofdeinde van de reiswieg voor
de juiste gewichtsbalans.
iCandy peach
Lage reiswieg: (met de gele frame
uiteinden). De onderste reiswieg kan
ALLEEN geplaatst worden op de lage
positie van het converter frame (met
kleurcode geel), in een voorwaartse positie.
Zie deel 3.2 (plaatsen van converter
frames).
De geel gecodeerde pootjes zijn ingegroefd
om onjuiste plaatsing te voorkomen.
9. WAARSCHUWING Controleer
of de reiswieg of de zitting correct
geplaatst en vergrendeld zijn voor
gebruik.
Hoge reiswieg: De bovenste reisweg kan
ALLEEN achterwaarts (de baby kijkt naar
de ouders) geplaatst worden. De pootjes
zijn ingegroefd om onjuiste plaatsing op het
bovenste deel van het converter frame te
voorkomen.
Note: de hoge (bovenste) reiswieg kan
indien nodig op het hoofd onderstel
geplaatst worden als enkele reiswieg. (Zie
plaatsen van hoofd reiswieg).
Ontgrendelen en afnemen van de
reiswieg: (alle reiswiegen) Druk aan beide
zijden van de reiswieg de onderkant van de
buitenste grijze ring in; het reiswiegframe
“springt op”. Dit kan met twee handen aan
beide zijden tegelijkertijd gedaan worden of
met één hand zijde per zijde.
Wanneer beide zijden ontgrendeld zijn kan
de reisweg van het onderstel getild worden.
Belangrijk: Til de reiswieg nooit aan de
zonnekap op.
3. Reiswieg regenhoezen
Aanbrengen van de regenhoezen: (alle
reiswiegen) Plaats de regenhoes eerst over
de
zonnekap en daarna over het
voeteneinde. Zorg ervoor dat de elastische
naden van de regenhoes onder de bodem
van de reiswieg zitten.
iCandy peach
Reiswieg informatie
De iCandy peach reiswiegen zijn
gecertificeerd volgens de
BS EN
1466:2004+A1:2007
Standaard
voor
reiswiegen en logeerbedjes.
Binnenmaten reiswiegen L X B
(indicatie)
Hoofd Binnenmatras maat 74 cm x 30 cm
Hoge Binnenmatras maat 68 cm x 28 cm
Lage Binnenmatras maat 69 cm x 26 cm
Buitenmaat bodemplaat L x B (indicatie)
Hoofd: 77 cm x 34 cm
Hoog: 77 cm x 32 cm
Laag: 73 cm x 30 cm
Reiswieg reinigingsinformatie
De buitenzijde van de reiswieg, de
zonnekap en het dekje van de iCandy
peach kunnen gereinigd worden met een
vochtige doek.
De voering dient met een mild wasmiddel
op de hand te worden gewassen op een
max. temperatuur van 30 graden ( zie
instructies op het waslabel). Niet geschikt
voor wasmachine of droger!
10.
WAARSCHUWING De
iCandy Peach reiswiegen zijn alleen
geschikt voor kinderen die NIET
zonder hulp kunnen zitten of
omrollen en die zichzelf NIET
kunnen opduwen op handen en
knieën. Maximaal gewicht van het
kind: 9 kg (circa 6 maanden).
11.
WAARSCHUWING Laat
geen andere kinderen zonder
toezicht spelen in de buurt van de
reiswieg.
12. WAARSCHUWING Niet
gebruiken indien er onderdelen zijn
gebroken, gescheurd of vermist.
13. WAARSCHUWING Gebruik
nooit een matras dikker dan 30mm.
Dit verkleint de effectieve hoogte
binnen in de reiswieg naar minder
dan 150 mm. Wanneer een matras
apart is aangeschaft moet deze
voldoen aan BS1877-deel 10: 1997.
Belangrijk:
1. Gebruik de reiswieg alleen op een
stevige, horizontale, vlakke en droge
ondergrond.
2. De handgrepen en de onderkant van de
reiswiegen moeten regelmatig worden
geïnspecteerd op tekenen van
beschadiging en slijtage.
3. Wees bewust van de risico's van open
vuur en andere hittebronnen, zoals
kookplaten, gashaarden, enz., in de buurt
van de reiswieg.
4. De iCandy Peach reiswieg is geen veilig
vervoersmiddel voor in de auto en moet
nooit als zodanig worden gebruikt. Gebruik
een goedgekeurd autostoeltje voor veilig
vervoer in de auto.
Deel 3
Inhoud:
Doos 1
Gelijk aan de
(wandelwagen)
inhoud van deel 1
Doos 2
“Blossom “ converter frame x 2
Hoofd/Hoge zitting stop-schroeven
(niet afgebeeld)
Lage zitting
Zonnekap
Veiligheids/draagbeugel
PVC regenhoes (niet afgebeeld)
x 2
1. Dubbel/ tweeling onderstel
Onderstel montage en bediening: Zie
deel 1.1 Onderstel.
2. Blossom Converter Frames
Plaatsen van de converter frames 2x:
plaats elk converter frame in de houders op
het onderstel en druk stevig aan. Wees er
zeker van dat de vergrendel knoppen goed
zijn vast geklikt.
Ontgrendelen en verwijderen van de
Blossom converter frames: Druk het
ontgrendelingsknopje boven op het
converterframe in en til het frame van het
onderstel. Verwijder beide frames voordat
het onderstel wordt opgeklapt.
3. Lage zitting (met geel gekleurde
pootjes)
Montage en bediening: is gelijk aan
montage en bediening voor hoofdzitting :
zie deel 1.2
Plaatsen van lage zitting: : plaats de lage
zitting in de lage houders van het converter
frame met de kleurcode geel. Beide zijden
stevig aandrukken.
Note: de pootjes zijn ingegroefd om
onjuiste plaatsing in het converter frame te
voorkomen.
14.
WAARSCHUWING
Controleer of de reiswieg of de
zitting
correct geplaatst en
vergrendeld zijn voor gebruik.
Wees er zeker van dat de “zadel- clips” op
het onderste gedeelte goed om het frame
van de boodschappenmand zijn bevestigd.
Zie afbeelding.
iCandy peach
Kantelen van de zitting: druk tegelijkertijd
het midden van de grijze knoppen aan
beide zijden van de zitting in en kantel de
zitting in de gewenste positie. (2 posities).
Om de zitting af te nemen: (Haal altijd
eerst het kind uit de wagen). Druk de
onderkant van de buitenste, grijze ringen
aan beide zijden in. Het frame van de zitting
“springt omhoog”. Dit kan aan beide zijden
tegelijkertijd gedaan worden met twee
handen, of per kant met één hand.
Wanneer beide kanten los zijn, kan de
zitting van het onderstel getild worden.
Optie voor enkele wagen: De hoge/hoofd
zitting kan op het onderstel geplaatst
worden zoals beschreven in deel 1 voor
gebruik als enkele kinderwagen.
4. Hoge /hoofd zitting
Montage en bediening: is gelijk aan deel
1.2 voor de enkele wagen.
Stop schroeven voor de zitting x 2 –
BELANGRIJK: Schroef de meegeleverde
schroeven in het draaimechanisme van de
hoge/hoofdzitting zoals afgebeeld. Dit
zorgt ervoor dat de hoge/hoofdzitting niet
verder achterover kan kantelen, zodat deze
de lage zitting niet in de weg zit.
Plaatsen en verwijderen van de
hoge/hoofdzitting hoofdzitting op de
bovenste positie van het converter frame
gaat op dezelfde wijze als de lage zitting.
Note: De pootjes zijn ingegroefd om
onjuiste plaatsing in het converterframe te
voorkomen.
Om de zitting te kantelen: druk de grijze
middenknop aan beide zijden tegelijkertijd
in en kantel de zitting. (2 posities als de
stop schroeven zijn aangebracht).
iCandy peach
Gebruik van de 5-puntsgordel voor de
veiligheid van het kind: Plaats de gespen
1 & 2 in houder 3 en klik ze vast.
Maak de 5-puntsgordel op maat op de
aangegeven plaatsen door de gespen te
verstellen.
Knijp de gespen 1 & 2 in en trek ze uit
houder 3 om de gordel los te maken. Om
een extra tuigje te bevestigen zijn er stoffen
lussen aanwezig (voldoet aan BS 6684).
15. WAARSCHUWING Gebruik
altijd de 5-puntsgordel om ernstig
letsel te voorkomen. Indien gewenst
kunnen alle onderdelen van de 5puntsgordel verwijderd worden van de
zitting door deze te draaien en door de
achterzijde / zitting te halen.
3
1
2
Deel 4
1. Autostoel adapters
Apart verkrijgbaar: Om een Maxi Cosi
Cabrio of Pebble te kunnen plaasten op het
onderstel.
Handige Tip: Nieuwe producten zijn soms
stug en stijf in de bediening. Wij adviseren
ALLE adapters en bevestigingsonderdelen
licht in te smeren met een siliconen
meubelspray. Dit gaat het beste door wat
spray op een zachte doek te spuiten en op
relevante onderdelen te wrijven.
Enkele wagen: Plaats de hoge autostoel
adapters in de houders op het onderstek
en druk ze stevig aan.
Dubbele/ tweeling wagen boven: Plaats
de hoge autostoel adapters in de bovenste
houders van het converter frame en druk ze
stevig aan.
Note: de pootjes zijn ingegroefd om
onjuiste plaatsting te voorkomen.
Dubbele/tweelingwagen
onder:
(Kleurcode geel) plaatst de lage autostoel
adapters met kleurcode geel in de onderste
houders van het converter frame en druk ze
stevig aan.
Note: de pootjes zijn ingegroefd om
onjuiste plaatsting te voorkomen
iCandy peach
Plaatsen en afnemen van de Maxi Cosi
autostoel: Plaats de autostoel op de
adapters en wees er zeker van dat de
vergrendeling goed vast klikt.
Druk de beide grijze knoppen op de
autostoel in om te ontgrendelen en neem
de autostoel van de adapters af.
16. WAARSCHUWING Wees er
voor gebruik zeker van dat de
autostoel juist is bevestigd.
Verwijderen van de autostoel adapters:
Hoofd en hoge positie: Druk de onderkant
van de grote zwarte knop op de adapter in
totdat deze los springt. Dan uitnemen.
Lage positie: Druk de ontgrendelingsknop
boven op de adapter in zodat deze
ontgrendelt en “opspringt” en neem daarna
de adapter uit.
17. WAARSCHUWING Gebruik
de autostoel niet in de lage positie
zonder een zitting of autostoeltje op
de bovenste postitie te hebben
geplaatst.
Deel 5
1. iCandy Peach Configuraties
“Wich mode am I in today?”
De iCandy peach is een modulair
multifunctioneel ontwerp dat het mogelijk
maakt om jouw kinderwagen aan te passen
aan de familie behoeften van dat moment.
1
Enkele kinderwagen mogelijkheden:
(Geboorte – 3 jaar)
1. Onderstel + hoofdzitting (voorwaarts)
2. Onderstel + hoofdzitting (achterwaarts)
3. Onderstel + hoofd reiswieg
4. Onderstel + hoge adapters + autostoeltje
Dubbele kinderwagen mogelijkheden:
(Peuter en baby)( Peuter en peuter)
5. Onderstel + converterframe + lage
zitting + hoge zitting
6. Onderstel + converterframe + lage
reiswieg + hoge zitting
7. Onderstel + converterframe + lage
autostoel + hoge zitting
8. Onderstel + converterframe + lage
zitting + hoge autostoel
5
2
6
3
7
4
iCandy peach
8
Tweeling mogelijkheden:
(Geboorte – 3 jaar)
9. Onderstel + converterframe + lage
reiswieg + hoge reiswieg
10. Onderstel + converterframe + lage
autostoel + hoge autostoel
11. Onderstel + converterframe + lage
reiswieg + hoge autostoel
En ook: (zie vorige pagina voor
afbeeldingen)
5. Onderstel + converterframe + lage zitting
+ hoge zitting
6. Onderstel + converterframe + lage
reiswieg + hoge zitting
7. Onderstel + converterframe + lage
autostoel + hoge zitting
8. Onderstel + converterframe + lage zitting
+ hoge autostoel
Deel 6
1. iCandy peach accessoires
9
10
Enkele kinderwagen mogelijkheid: de
hoge/hoofd zitting kan ook alleen op het
frame geplaast worden zoals bij afbeelding
1 & 2.
BELANGRIJK: Gebruik ALLEEN de
configuraties zoals afgebeeld in deze
handleiding.
iCandy peach
11
Apart verkrijgbare accessoires voor de
iCandy peach:
• Maxi Cosi adapters
• Superfleece Luxury Voetenzak –
verkrijgbaar in diverse kleuren
• Parasol – verkrijgbaar in diverse kleuren
• Grote verzorgingstas – verkrijgbaar in
diverse kleuren
• Bekerhouder
• Clip voor parasol of bekerhouder
• Reistas (niet afgebeeld)
Algemene instructies
• Gebruik de iCandy peach voor slechts
een kind in de enkele modus of voor twee
kinderen.(zie deel 5)
* De iCandy peach zittingen en reiswiegen
zijn alleen te gebruiken in combinatie met
het iCandy peach onderstel.
* De Maxi Cosi Cabrio en Pebble zijn de
enige autostoeltjes die gebruikt kunnen
worden op de iCandy peach.
• De iCandy peach is geschikt voor
kinderen vanaf de geboorte tot ca. 4 jaar
(tot 20kg). Wanneer het kind zit mag het
midden van zijn of haar hoofd niet boven
de bovenkant van de zitting uitkomen. Het
maximale gewicht voor gebruik met een
Maxi-Cosi Cabrio autostoeltje is 13kg. Het
maximale gewicht voor de iCandy peach
reiswieg is 9 kg.
• Het is aanbevolen dat u de iCandy peach
stoelen niet gebruikt voordat het kind goed
zelfstandig rechtop kan zitten, dit is
gewoonlijk rond de 6 maanden.
• Zorg ervoor dat de iCandy peach volledig
is uitgeklapt en geborgd voordat u uw kind
in de wagen plaatst.
• Houd uw kind weg van alle bewegende
onderdelen bij het opklappen, uitklappen of
aanpassen van de kinderwagen.
• Gebruik altijd de rem bij het parkeren,
zelfs wanneer u maar voor een ogenblik stil
staat.
• Inspecteer en reinig uw kinderwagen
vaak. Gebruik nooit schuurmiddelen of
smeermiddelen.
• Til de iCandy peach nooit op en gebruik
nooit de roltrap of trap als er een kind in de
wagen zit.
• Gebruik enkel originele accessoires en
door
de
fabrikant
goedgekeurde
iCandy peach
onderdelen. Bij nalatigheid, kan dit invloed
hebben op uw garantie.
• Breng geen veranderingen aan dit
product aan. Als u problemen of klachten
heeft, neem dan eerst contact op met de
winkelier waar u het product heeft gekocht
of met de importeur.
• Om het risico van verstikking te
vermijden,
houdt
alle
plastic
verpakkingsmaterialen buiten het bereik
van kinderen.
• De iCandy peach is gekeurd in
overeenstemming met BSEN1888 & BSEN
1466 2004+A1 voor het Verenigd Koninkrijk
en Europa, ASTM F833-08 voor de VS en
SOR-85-379 voor Canada.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
d.
e.
f.
!
a. WAARSCHUWING
b.
c.
Het
kan
gevaarlijk zijn uw kind zonder
toezicht achter te laten. Houd uw
kind altijd in het oog, als
kinderwagen in gebruik is.
WAARSCHUWING Zorg ervoor
dat uw kind te allen tijde een correct
gemonteerde
en
afgestelde
veiligheidsgordel draagt. Voor extra
veiligheid zijn 'D' - ringen aanwezig
voor de bevestiging van een extra
veiligheidsharnas, indien gewenst,
goedgekeurd BS 6684.
WAARSCHUWING Houd kinderen
uit de buurt van bewegende
onderdelen voordat u aanpassingen
maakt. Om beknelling te voorkomen,
g.
h.
houd uw eigen vingers en de vingers
van uw kinderen uit de buurt van
vouwende
of
opklappende
onderdelen. Overbelasting, onjuist
opklappen en het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan de
kinderwagen beschadigen, breken of
anderszins onveilig voor gebruik maken.
WAARSCHUWING Sta niet toe
dat uw kind zonder hulp in de
kinderwagen klimt.
WAARSCHUWING De stoel is
niet geschikt voor kinderen jonger
dan 6 maanden.
WAARSCHUWING Gebruik geen
andere vervangingsonderdelen of
accessoires, zoals kinderzitjes, tas
haken, regenhoezen, enz. dan die
welke zijn goedgekeurd door iCandy.
WAARSCHUWING Overbelast de
kinderwagen niet met extra kinderen,
zware pakketten, goederen of
accessoires. Tassen en andere
voorwerpen mogen niet worden
opgehangen aan de duwbeugel
omdat ze schade kunnen toebrengen
aan het onderstel of frame of er
anderszins toe kunnen leiden dat de
kinderwagen uit balans raakt en
kantelt.
WAARSCHUWING Houd uw
kinderwagen vast wanneer u in de
buurt bent van een rijweg, auto of trein.
Zelfs met de rem er op, kan de trilling
van het voertuig ertoe leiden dat de
kinderwagen in beweging komt. De
kinderwagen mag alleen worden
gebruikt
onder
toezicht
van
volwassenen.
i. WAARSCHUWING Gebruik de
kinderwagen niet op een wijze
waarvoor deze niet is bedoeld.
j. WAARSCHUWING Als de
kinderwagen wordt gebruikt door
iemand die er niet vertrouwd mee is
(bijvoorbeeld door grootouders)
altijd laten zien hoe het werkt.
k. WAARSCHUWING Gebruik in het
stoeltje altijd de kruisgordel in
combinatie met de heupgordel.
l. WAARSCHUWING Gebruik nooit
de reiswieg op enig onderstel.
m. WAARSCHUWING Dit product is
niet geschikt voor hardlopen of
skaten.
n. WAARSCHUWING Bewaar deze
instructie handleiding bij de iCandy
peach kinderwagen voor toekomstig
gebruik.
• ALGEMENE VEILIGHEID
- Open
haarden en verwarmingstoestellen, in het
bijzonder draagbare typen, moeten worden
afgeschermd door een kindveiligheid
haardscherm. Houd uw kind buurt van hete
vloeistoffen,
fornuizen,
radiatoren,
draagbare convectoren, open haarden,
enz. om brandwonden te voorkomen.
Gebruik altijd een traphekje.
• OPMERKING
In het belang van
klantenservice en productontwikkeling,
herzien wij de kwaliteit van onze producten
op een dagelijkse basis. We behouden ons
het recht voor de specificatie van onze
producten en hun onderdelen zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen of
aan te passen.
Product Verzorging en onderhoud
De iCandy peach kinderwagen vereist
regelmatig onderhoud door u.
• Inspecteer en controleer regelmatig de
vergrendelingen,
remmen,
veiligheidsgordel, de houders, adapters,
verstelinrichtingen,
verbindingen
en
bevestigingen om ervoor te zorgen dat ze
veilig zijn en volledig functioneren.
• De remmen en wielen zijn onderworpen
aan slijtage en moet worden vervangen
wanneer nodig.
• Wanneer er onderdelen van uw iCandy
peach kinderwagen stijf worden of moeilijk
werken, controleer dan of vuil niet hiervan
de oorzaak is. Probeer vervolgens een
kleine hoeveelheid van een spuitbaar
smeermiddel bijv. siliconenspray. Zorg
ervoor dat het smeermiddel wel tussen de
componenten
komt,
maar
teveel
iCandy peach
smeermiddel kan de ophoping van vuil juist
stimuleren. Regelmatige licht smeren van
bewegende delen verlengt de levensduur
van uw kinderwagen en maakt open en
dicht klappen eenvoudiger.
• De kleur van sommige stoffen kan in de
zon vervagen. Laat de iCandy peach
kinderwagen daarom nooit voor langere
perioden in het zonlicht staan.
• Bewaar de kinderwagen op een droge,
goed geventileerde en veilige plaats.
• Uw kinderwagen moet worden
onderhouden en gereviseerd alvorens deze
te gebruiken voor een tweede baby, of
binnen 18 maanden, indien dit eerder is.
Neem hiervoor contact op met uw iCandy
dealer.
*De plastic en metalen delen van de
kinderwagen kunnen met een schone
spons met warm water en een mild
schoonmaakmiddel worden gereinigd.
• De stoel kan worden gereinigd door
lichtjes afnemen met warm water en een
mild schoonmaakmiddel.
• Maak nooit schoon met schuurmiddel,
ammoniak, bleek of chloor bevattende en
bijtende reinigers.
• Laat alle onderdelen goed drogen voordat
ze worden opgeborgen.
• Plaats de kinderwagen volledig geopend
in een warme, goed geventileerde
omgeving na blootstelling aan natte of
vochtige omstandigheden.
Droog het af met een zachte, pluisvrije en
absorberende doek. Achtergebleven vocht
dat aan de aandacht ontsnapt kan
schimmel, meeldauw of roest veroorzaken
wat schade toebrengt aan de kinderwagen.
Garantie
Onze producten zijn voorzien van een
garantie op defecten in materiaal en
fabricagefouten voor een periode van twee
jaar vanaf datum van aankoop.
De garantieperiode voor een iCandy peach
reiswieg is zes maanden vanaf de
aankoopdatum.
In het geval van fabricagefouten aan
producten zullen wij deze kosteloos
repareren. Als het niet praktisch is om te
repareren zullen we het betreffende
onderdeel vervangen, dit ter beoordeling
van iCandy.
Als de klacht te wijten is aan slijtage,
ongeluk, verwaarlozing of nalatigheid, of
buiten de garantie valt, zullen we graag
repareren voor een redelijke vergoeding.
De garantie geeft recht aan de
oorspronkelijke koper die het
product heeft aangekocht bij een
erkende dealer. Gedateerd bewijs
van aankoop is vereist.
De garantie geeft recht op vakmanschap of
materialen die defect geacht worden, mits
de kinderwagen te allen tijde is gebruikt
onder normale omstandigheden in
overeenstemming met de instructies, en
goed is onderhouden.
De garantie geldt niet voor tweedehands
producten, bewerkte of aangepaste
producten, slecht onderhouden product,
normale slijtage, kleurvervaging en stof
beschadigingen,
oneigenlijk
gebruik
bijvoorbeeld: verkeerd gebruik, abnormaal
gebruik; niet volgen instructies; kind
onbewaakt; veiligheidsgordel niet gebruikt;
overmatige belasting; vervoerschade door
bijv. luchtvaartmaatschappij of vracht schade.
Verzendkosten om het product naar de
vertegenwoordiger van de fabrikant terug te
sturen voor garantie, reparatie en service
binnen de garantieperiode komen voor
rekening van de klant.
Vertegenwoordiger van de fabrikant behoud
zich het recht voor een vergoeding voor
diensten en / of voor vervangen of
gerepareerde onderdelen in rekening te
brengen.
Transportkosten
voor
de
retourzending kunnen van toepassing zijn.
Uitsluitingen. Gevolgschade of schade aan
personen of goederen ontstaan als gevolg van
rechtstreeks of indirect gebruik van het
product.
Bespreek garantie of service vragen met
uw winkel. U dient een gedateerd bewijs
van aankoop te overleggen. Zij zullen u
informeren over de volgende stap.
Producten die door de klant rechtstreeks
teruggezonden zijn naar fabrikant komen
NIET in aanmerking voor garantie.
Gelieve uw product aankopen te
registreren
via
onze
online
garantieregistratie door een bezoek
aan
onze
website:
www.icandyworld.com Houdt u er
a.u.b. rekening mee dat u uw
serienummer moet registreren om
de twee jaar fabrieksgarantie te
activeren. Uw serienummer is te
vinden op de balk onder het
boodschappenmandje van uw
kinderwagen
en
op
de
stabiliserende
stang
van
de
reiswieg. Het is een witte sticker met
duidelijk het woord serial number
(serienummer) met cijfers daarna.
Haal het boodschappenmandje weg
om bij het serienummer op uw
wandelwagen te kunnen.
Wij zijn continue bezig om onze iCandy
producten te verbeteren. Daarom stellen
we
uw
ervaringen
met
gebruikersvriendelijkheid,
ontwerp,
materialen en instructies zeer op prijs.
Schrijft u ons naar het adres op de
achterzijde van deze handleiding.
iCandy peach

Vergelijkbare documenten

BELANGRIJK Behoud voor toekomstige naslag

BELANGRIJK Behoud voor toekomstige naslag De iCandy pear is een hoogwaardig product ontworpen en gedistribueerd door: iCandy World Limited Montgomery Way Biggleswade Bedfordshire SG18 8UB England Tel: +44 (0) 1767 604400 Fax: +44 (0) 1767 ...

Nadere informatie