Invitations participatives et écriture de l - Charleroi

Commentaren

Transcriptie

Invitations participatives et écriture de l - Charleroi
INSTALLATIE
Invitations participatives et écriture de l'éphémère
THIERRY DE MEY
Description
De toeschouwer uitnodigen om een "choreografisch" parcours te volgen in een park of een publieke ruimte, binnen of buiten… hem uitnodigen deze
gechoreografeerde parcours aan den lijve te ondervinden en bepaalde aspecten van deze ruimtes en tuinen te ontdekken in de scenografische logica
van de beweging.
Deze installaties verwijzen allemaal naar de concepten en krachtlijnen die het gehele oeuvre van Thierry De Mey doorkruisen: de beweging, haar
schriftuur en de sporen die ze achterlaat, de verhoudingen van het menselijk lichaam tot de natuur, de ritmes, de patronen, de spatio-temporele
structuren…
Kalender
09.06 > 14.11.2010
Domaine du Château de Seneffe
Seneffe (Belgique)
11.12.2010 > 16.01.2011
Charleroi/Danses
Charleroi (Belgique)
Labyrint
ZICHZELF VERLIEZEN EN TERUGVINDEN
Doolhoven treffen we al sedert de 16de eeuw aan in de Europese parken. Ze overstijgen het kader van de simpele wandeling. Zoals Thierry De Mey
het uitdrukt: "Ze bieden de bezoeker een bijzondere ervaring van de tijd en de ruimte. Doolhoven lijken ook op de 'floor patterns' die door
choreografen worden gebruikt om de toneelruimte te structureren en dans voort te brengen."
Labyrint "op het zoveelste"
We laten de bezoeker zich voortbewegen binnenin de doolhof die gemaakt is van tule of muggengaas. Naargelang de beschikbare ruimte kan deze
doolhof zowel binnen als buiten opgesteld worden. Indien hij binnen wordt opgesteld, moet er ook verlichting voorzien worden.
De bezoeker kan rondom de structuur wandelen en door het effect van transparantie de bewegingen van de andere bezoekers ontdekken en ervaren.
Labyrint "op een Kuba-motief"
Elders zijn het de motieven op stoffen van een van de Kasaï- volkeren
Labyrint "3 bloembladjes"
of het groeiproces van planten dat als basis dient voor nog andere meanders.
Vlecht van 5 strengen
In een rechte dreef is in het grind een veelkleurige vlecht van vijf strengen gedrukt. Als vijf personen tegelijkertijd elk een van de strengen van die
vlecht volgen, dan tekent zich een heuse choreografie af die vanaf de uiteinden van die dreef kan bekeken worden.
De schaduw van de zang
In zijn dansfilms tracht Thierry De Mey het geschrevene vast te leggen dat verdwijnt naarmate het geschreven wordt. Dat is de betekenis van L'ombre
du chant (De schaduw van de zang), een installatie die in 2010 werd gemaakt voor Seneffe, waarin de kunstenaar in steen het spectogram van de
zang van een merel graveerde. Het ogenblik voor eeuwig ingeschreven in de duurzaamheid. Dit is wellicht de queeste van elke kunstenaar: een spoor
laten voor de eeuwigheid.
Het lied van een zwarte merel werd geanalyseerd met behulp van een computer. Het aldus bekomen beeld schikt de frekwenties (de toonhoogte) in de
breedte en de tijdsduur (3x5 seconden) in de lengte. Dit spectogram werd gegraveerd in drie tegels van blauwe steen (1x2m); de intensiteit van de
klank bepaalt de diepte van de snee.

2010
Gecreëerd naar aanleiding
van de tentoonstelling ''Parc
en Mouvement'' in het Domein
van het Kasteel van Seneffe.

Vergelijkbare documenten