De Drietandfebr2009a2.qxp

Commentaren

Transcriptie

De Drietandfebr2009a2.qxp
De Drietand
Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers
1-2009
Slapen aan boord, nog beter dan thuis
Ruimste keuze kwaliteitsmatrassen en lattenbodems op elke gewenste maat gemaakt
De Hamvraag....
Waarom aan boord niet net zo lekker en comfortabel slapen als thuis?
Neptune maakt slaapcomfort op maat aan boord van elk jacht, van klein tot groot. Wij leveren alles op maat,
niet alleen de maatvoering maar ook de gewenste kwaliteit en uitvoering is bij ons ongeëvenaard. Want let wel:
30% van uw kostbare vrije tijd aan boord brengt u in uw bed door! Juist daar zorgen wij voor een aangename
nachtrust, en dragen op deze wijze mee aan een perfect verblijf aan boord.
Bezoek voor meer informatie: www.neptune.nl of bel tijdens kantooruren: 0031 (0) 228-562045
De Drietand
37e jaargang nummer 1, februari 2009
De Drietand is het verenigingsblad van de
Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers.
Verschijnt 6 maal per jaar.
In dit nummer
Jan Lamme
Joke
Van de bestuurstafel
In Memoriam
De Gouden Wimpel
Aank. Evenementencommissie
Heerendag 2008. Ontmoetingen
Veiligheid...
Regelzucht, Voorschriften...
Winterzeilen
Uit de buitenlandse bladen
Koersvast
Deltableau
Gerben Sonderman
Lozingsverbod / Vuilwater
Anbieding Neptune
Uit de Boekenkist
Te koop / Verhuisd
Huiskamerbijeenkomst
Uit de Scheeps-Toko
Dekker clubkoopavond
Nieuwe Leden / Colofon
bladz.
1-3
4
4
4
5
6-7
8-9
10-11
12-14
16-17
17
18-19
20-21
22-23
24-25
25
26-28
29
29
30
30
32
Evenementen
a g e n d a
7 februari 2009 Introductiemiddag
Driehoek Noordzee in Lelystad
12 en 26 februari 2009 Extra cursus
Sterrenkunde volgeboekt
7 en 14 februari 2009 Cursus Motoronderhoud in Hoorn volgeboekt
14 februari 2009 Cursus motoronderhoud in Brouwershaven volgeboekt
3 en 10 februari 2009 Workshop
digitale navigatie in Lelystad
21 februari 2009 Maritiem erfgoed
door Leo Aarens in de Salentein
7 maart 2009 Cursus reanimatie en
gebruik AED in Lelystad
21 maart 2009 Jaarlijkse algemene
vergadering in Loosdrecht
4 april 2009 Leden-voor-ledenavond met Anje Valk in de Salentein
6 april 2009 Manoeuvreerdag voor
vrouwen in Lelystad
18 april 2009 Workshop Veiligheid,
IJmuiden
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 12 maart
2009 op het bureau te Zeist
ISSN 1385-5417
Niets uit deze Drietand mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.
Jan Lamme
Jullie kennen me niet maar ik
ben Jan Lamme. Voorzitter van
de IJsclub Muijeveld, hier aan de
overkant van de plas. Ons hoofdkantoor is daar, zo gezegd. Nou
ja, het is wel een schuur maar ik
heb begrepen dat jullie helemaal
niets hebben.
Nou goed. Waarom sta ik nou
hier?
Ja dat komt omdat ik jullie voorzitter Frits Berkel daarnet op het
ijs trof. Hij was even een trekje
aan het doen. Ik ken hem al van
vroeger: toen was ik al voorzitter
en hij was nog helemaal niks.
Uiteraard komen we verder aan
de praat.
Blijkt me dat hij nu voorzitter is
van een zeezeilvereniging. Zo
gezegd de Nederlandsche
Vereeniging van Kustzeilers.
Jonge jonge, hoe bedenk je het.
Maar goed, ik zeg toen tegen
Frits: "Joh, je moet je nou eens
voorstellen dat het de laatste 10
jaren bijna het hele jaar vriest en
er voortdurend ijs op het water
ligt. En dat jullie als zeilers in
het watersportseizoen elke dag
naar de weersvoorspellingen kijken en naar dat ge-oh van die
Piet Paulusma luisteren. Om te
horen of er misschien een
moment is dat er even geen ijs
op het water ligt en er gezeild
kan worden. Dat zou toch wat
zijn. Dat geeft jullie dan hetzelfde gevoel als ons schaatsers".
Jullie Frits moest er hartelijk om
lachen.
Vertelt Frits mij, dat hij straks
een nieuwjaarsrede uit moet
spreken. Nou, toen ik dat hoorde,
klapte ik bijna op het ijs. Een
nieuwjaarsrede? Weet je wel hoe
wij dat doen bij de ijsclub? We
staan om een oude tafel in de
schuur en ik zeg tegen onze
leden, dat ik hoop dat er dit jaar
geschaatst kan worden. En dan
drinken we er een
Beerenburgertje op. Nou dat is
lekker kort en geen poespas
zoals bij jullie… Maar goed, jullie heten dan ook de
Nederlandsche Vereeniging van
Kustzeilers en met dubbel e en
sch!
Ik zeg "Joh, als jij die speech op
papier hebt staan wil ik dat wel
voorlezen". "Nou", zegt Frits,
"dat is een goed idee, maar hou
je alsjeblieft dan wel aan een
paar afspraken:
Bedank alle leden die hebben
bijgedragen aan de vereniging.
En zeg dat ik ze allemaal hartstikke goed vond.
En je moet ook alle evenementen
noemen die er georganiseerd
zijn. Want als je dat niet doet,
1 De Drietand - februari 2009
Jan Lamme
dan krijg ik dat later op mijn
brood". "Nou goed", zeg ik tegen
hem, "ik ga mijn best doen, maar
als ik een van jullie vergeet moet
je dat Frits niet kwalijk nemen
hoor. Dat is dan mijn fout…"
Nou goed mensen dan ga ik maar
de speech van jullie Frits voorlezen. Wat lees ik hier nou? Hij
heeft het over:
2009: een recessie jaar vol onbekende onbekenden en dat ie dat
gelezen heeft in de krant.
Wordt het kort en heftig? Lang
en mild? Of lang en heftig?
Dat klinkt behoorlijk serieus
Voordat ik ingaan op 2009 en op
wat ons mogelijk te wachten
staat, wil ik met u terugblikken
op het afgelopen jaar 2008.
Het was een erg mooi jaar. Maar
dat lag zeker niet altijd aan het
mooie zeilweer. Wat dat betreft
was het slalommen tussen weergaatjes en gribfiles.
Er werden ook verre tochten
gemaakt: Spitsbergen, IJsland,
Patagonië, Britse
Maagdeneilanden.
Kijk, zo moeilijk is het bij onze
IJsclub niet: ons verste punt is de
Mijndense sluis. En dan keren
we gewoon weer terug.
Let op: nu lees ik hier voor wat
jullie georganiseerd hebben en
wat er gebeurd is:
Openingstocht naar Texel op 2
en 3 mei. Een erg fraai weekend
met een top-programma. Mede
mogelijk gemaakt door onze
Texelse kustzeilvrienden Ab en
Joyce de Wijn. We waren er met
30 schepen.
Voorjaarstocht naar Londen via
de Thames naar St. Katharine's
Dock. Een nieuwe bestemming
die velen erg aansprak
De Lambertustocht op 11 mei.
Inmiddels een
klassieker ,waarbij met prachtig
weer werd gevaren rondom Texel
en Vlieland.
De Schotlandtocht werd ook
dit jaar weer gevaren met 7 deelnemers. De zomertocht en de
nazomertocht kenden dit jaar
.
.
.
.
2 De Drietand - februari 2009
weinig belangstelling. Met de
laatste wordt sinds een paar jaar
een combinatie gemaakt met
onze clubgenoten die in de Delta
varen.
Nou mensen, dan vind ik dat jullie er wat harder aan moeten
trekken hoor! Als wij iets organiseren komt daar iedereen op af.
Wedstrijdcommissie opgeheven:
De wereld van de wedstrijdzeilerij is erg veranderd. En dat heeft
ook haar invloed op onze vereniging gehad. Was de NVvK vroeger een vereniging die veel wedstrijden organiseerde en waaraan
veel leden meededen, tegenwoordig zijn onze leden, op een enkele uitzondering na, toerzeilers.
Oh sorry: kustzeilers.
Dat is zeker een grapje van jullie
voorzitter?
We hebben dan ook gemeend de
commissie op te heffen.
De 24-Uurs: een eclatant succes
met veel deelnemers. Maar wat
had het comité een moeite met
de verschuiving naar een week
later. Overigens op verzoek van
onze sponsor Delta Lloyd. Er
moesten heel wat vergaderingen
met andere verenigingen gehouden worden voordat we er met
elkaar uit waren. Ja misschien is
dan een Elfstedentocht wel wat
makkelijker te organiseren.
De wederom zeer gezellige,
maar windstille Ankerbol
De druk bezochte
Salenteinavonden
Alle mooie
uitgaven van
de Drietand
Ook de
voorgenomen
aanleg van
windmolenparken voor
de kust van
Noord
Holland trok
aandacht. De
kustzeilers
hebben ingesproken op de
MER. Waar
het ons daar-
.
.
.
.
bij om gaat is dat
de windparken
zoveel mogelijk
doorvaarbaar zijn.
Onze voormalige
voorzitter Frans
Odijk heeft hier
veel tijd en energie in gestoken.
De ontwikkeling van de website. Steeds meer
leden maar ook niet-leden maken
gebruik van onze site. Heel voorzichtig maken onze leden
gebruik van het Forum, dat
alleen toegankelijk is voor leden.
En wat is nou leuker om mee te
doen aan de elektronische variant
van de zeepkist in de speakersscorner in Hyde Park?
Op de Algemene Vergadering
werd besloten om het lidmaatschap open te stellen voor niet
ingezetenen van Nederland en
niet-Nederlanders. We hebben
inmiddels al een aantal buitenlandse leden genoteerd.
Sluitingstocht: een mooi programma in Muiden met een
bezoek aan Fort Pampus. Helaas
kwamen veel van ons met de
auto vanwege het aanhoudende
slechte weer met harde wind uit
het ZW. Het leverde wel wat
schampere reacties op van een
aantal diehards die wel per schip
de tocht naar Muiden maakten
(ca. 10 schepen).
En dan was er de discussie
over de toekomst. In 2007 en
.
.
.
.
2008 hebben we n.a.v. een ledenenquête gediscussieerd over de
toekomst van de NVvK.
De belangrijkste beleidslijnen die
we eruit gehaald hebben zijn:
Dat groei geen doel op zich is
en dat we niet veel groter
hoeven te worden. Dat betekent
wel dat we het verloop moeten
compenseren met ca. 60 nieuwe
leden per jaar.
We willen nog beter aan nietleden duidelijk maken wie we
zijn. Dat doen we al jaren door
b.v. de communicatie rondom de
24-Uurs. We hebben ook op
veler verzoek in oktober een brochure uitgebracht: en daar staat
in dat wij een vereniging zijn
van gepassioneerde zeezeilers.
Onder het motto: "gedeelde passie voor zeezeilen".
Meer regionale bijeenkomsten.
Ons vooral blijven richten op
kennisoverdracht
.
.
..
Het nieuwe jaar 2009
.
Hier gaat jullie voorzitter wat
vooruitblikken:
Nou pak ik even een leuk
itempje uit de speech van Frits:
Lozingsverbod van zwart water
per 1 januari.
"Jonge, jonge wat doen jullie
daar moeilijk over. Dat is toch
het mooiste wat je kan hebben.
Prachtig mooi, zwart ijs. Dat is
pas schaatsen mensen! En jullie
hebben kennelijk een truc om dat
te bevorderen. En nu gaat de
overheid dat verbieden? Nou
daar moeten ze bij onze IJsclub
niet mee aankomen. Komen jullie dan nog maar eens praten met
ons bestuur".
De Driehoek Noordzee wordt
.
dit jaar weer gevaren: De
Driehoek is in een nieuw jasje
gestoken waarmee de organisatoren meer deelnemers denken te
trekken. Zo is de naam van de
Driehoek Noordzee uitgebreid
met Challenge. Ik hoop maar dat
Reid dat goed vindt…..
Het vertrek van drie bestuursleden: Berkel, Stein Callenfels
en Van Bommel. Gelukkig kan
ik u meedelen dat we weer
enthousiaste en bekwame kandidaat bestuursleden aan u kunnen
voorstellen.
Nou en dan kan die voorzitter
van jullie ook weer eens wat
meer schaatsen! Nu wordt jullie
Frits weer wat serieus. Hij
schrijft namelijk het volgende:
Misschien is het ook goed
even stil te staan bij de actualiteit
van nu en waarschijnlijk van
heel 2009: de kredietcrisis en de
economische recessie. Daar zullen veel, zo niet alle, leden iets
van merken. De eigen portemonnee, maar ook de invloed op de
botenmarkt, continuïteit van
leveranciers, e.d.
Ter onderscheiding daarvan:
onze penningmeester heeft geen
winstwaarschuwing hoeven af te
geven. Het gaat goed met de
financiële situatie van de vereniging: dit biedt ruimte voor nieuwe dingen. We zullen met voorstellen komen op de aanstaande
Algemene Vergadering
Oprichting van de veiligheidscommissie: mede n.a.v. verschillende discussies en initiatieven in
de achterliggende periode leek
het het bestuur een goede zaak
het aspect Veiligheid binnen
onze vereniging prominenter op
de agenda te zetten. En dat past
.
.
.
uitstekend binnen de statuten van
de NVvK, waarin staat dat we
goed zeemanschap willen aankweken!
In het kort is het doel van de
commissie:
Het verdiepen en verbreden van
het veiligheidsbewustzijn bij
onze leden.
Dat gaat ze doen door:
Het bestuur te adviseren over
het verder ontwikkelen en actualiseren van het veiligheidsbeleid
en protocol.
Maar vooral ook door het
organiseren van activiteiten om
het veiligheidsbeleid handen en
voeten te geven. Daarbij wordt
gedacht aan bijvoorbeeld het uitgeven van een publicatie, het
oefenen in praktijksituaties, het
organiseren van workshops.
"Kijk, als ik dit nou zo lees vind
ik dat jullie het allemaal toch wat
overdrijven en wat regelzuchtig
zijn: wij bij onze ijsclub houden
het kort en simpel:
's Ochtends vroeg komt de technische commissie bij elkaar, dan
gaan we de baan controleren en
leggen gewoon wat takken neer
bij onbetrouwbare delen in het
ijs. En wat onze veiligheidsuitrusting betreft: die bestaat
gewoon uit een touw, een ijspriem, wat knie- en elleboogbeschermers en wat uierzalf en een
bivakmuts. En dat kost ons dan
een paar tientjes bij schaatswinkel om de hoek. En dat noemen
wij dan
"gewoon gezond verstand".
Nou goed beste mensen, ik vind
het zo wel welletjes. Ik wil weer
de baan op. Schaatsen!
Frits vroeg me om aan het eind
van het verhaal jullie het allerbeste te wensen voor dit jaar en
tevens een goed vaarseizoen.
Tegen dat laatste kijk ik natuurlijk wat anders aan, dat begrijpen
jullie wel. Gun ons als schaatsers
nou ook wat meer ijs.
.
.
Ik vond jullie leuke mensen en
een mooi koek en zopie hier.
Tot ziens op het ijs en proost!"
3 De Drietand - februari 2009
In Memoriam
Hoe de wind waait in je leven
Kun je niet bepalen
Maar hoe je je zeilen zet
Maak je zelf uit
Al op 24 oktober is ons lid
Robert Willem van Dam
overleden.
zeearend
de grote zwarte vogel
maakt wel indruk
als hij aan komt glijden
vanuit de hoogte
inspecteert hij
cirkelend ons schip
zo blijft hij zweven
door zijn grote vleugels
krachtig uit te spreiden
dan maakt hij rechtsomkeert
en is al snel
nog maar een stip
joke
Hij was een getalenteerd jachtontwerper van Nordia.
Ook was hij een enthousiast en fantastisch zeiler met
altijd de veiligheid van de opvarenden voorop.
"Goed zeemanschap" noemde zijn vrouw Catrien van
Dam dat. Samen hebben zij vele mooie zeetochten
mogen maken op hun droomschip Damstuk, een 49ft
Nordia. Rob van Dam was er bijzonder trots op lid te
mogen zijn van de Nederlandse Vereeniging van
Kustzeilers.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen
sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Van de bestuurstafel
De bestuursvergadering van jl. december stond in
het teken van de Algemene Vergadering (A.V.) van
21 maart a.s. Het draaiboek wordt doorgenomen en
akkoord bevonden. Een niet onbelangrijk onderdeel
van die A.V. is het financieel overzicht van het verenigingsjaar en daarom komt penningmeester Jaap
Verkerk in deze vergadering met zijn eerste voorlopige cijfers en resultaten over 2008. Zowel de solvabiliteit als de liquiditeit van de NVvK blijken in het
jaar, waarin het woord crisis op vele toonaarden werd
uitgesproken, gezond te zijn gebleven. U kunt dat
straks aan de hand van de u toegezonden uitnodiging
en stukken beoordelen en op de A.V. uw op- en aanmerkingen maken en geven. Wat en hoe gaat er
4 De Drietand - februari 2009
begroot worden voor 2009? Voor een mogelijke
besteding van het vermogen passeert een groot aantal
ideeën de revue.
De A.V. is ook altijd het moment dat er bestuursleden
af- en aantreden. In maart a.s. zijn dat er zelfs 3.
Naast voorzitter Frits Berkel zijn ook Egenolf van
Stein Callenfels en Dick van Bommel door de statuten gedwongen om met hun werk in het bestuur te
stoppen en dus moeten er nieuwe bestuursleden
gezocht en gevonden worden. Of dat is gelukt zal
ook op diezelfde A.V. blijken.
De Gouden Wimpel staat op de agenda. Niet omdat
deze onderscheiding uitgereikt moet worden, maar
juist het feit dat dát de laatste jaren niét meer is
gebeurd baart zorgen. Er wordt veel minder wedstrijd
gezeild. Vanaf deze plek dan ook de oproep: "Hebt u
een goed idee om deze traditionele trofee weer een
tweede leven in te blazen?" Laat het dan s.v.p. weten
bij het Bureau!
De Algemene Vergadering zal gehouden worden op
21 maart 2009. Al vele jaren komt daar een ongeveer
gelijkblijvend aantal leden. Zo'n 50 tal. Toch is het
een evenement dat meer bezoekers verdient. Vindt
uw bestuur. Het is nl. óók een heel gezellige bijeenkomst en dat is het zeker met het dubbele aantal
leden. Om dat te onderstrepen wordt de vergadering
afgesloten met een gezamenlijke stamppot maaltijd.
In Loosdrecht. Bij de KWVL. Tot ziens daar dus!
Hans Althuis
Een tweede leven voor de
Gouden Wimpel
In ons jaarboek staat vermeld, dat sedert 2000 de
Gouden Wimpel 'niet uitgereikt' is. Een vraag van
een van onze bestuursleden tijdens de Heerendag te
Makkum: "wat moeten we met de Gouden Wimpel
doen?" Opbergen en als gedenkwaardig relikwie in
het archief leggen?
Toen ik zo om mij heen keek, was daar Arnold
Verkade, zag ik Fred Knitel, groette ik Rocus de
Groot en had ik samen met mijn vriend Johan Klaver
een gesprek met Frans Bertens. Allemaal lieden die
ik in het nabije en in het verre verleden wel eens
meegemaakt had tijdens een zeilwedstrijd. Allemaal
zeilers die plezier hadden in het zo efficiënt mogelijk
gebruik maken van hun boot. Deze zeilers wilden zo
snel mogelijk van A naar B komen en wie wil dat
niet?
De vraag is of er binnen de NVvK nog belangstelling
bestaat voor het zeilen van een wedstrijdje. Als ik in
de haven om mij heen kijk zijn de boten er geschikt
voor; deze boten doen niet onder voor de schepen die
indertijd aan de 100-mijls meededen.
Moet er dan gezocht worden naar een andere vorm
van wedstrijdzeilen? Mogelijk, want tijdens de "double-handed" wedstrijd 2007 vanuit het Regatta
Centrum in Medemblik deden er even 70 boten mee.
Een eigengemaakte handicap, geen discussie mogelijk en protesten werden aan de bar afgehandeld. Het
was leuk en gezellig, maar persoonlijk baal ik er nog
steeds van, dat onze boot (Con Forza) vlak voor de
finish werd ingehaald door de Borras van Janny van
de Horst.
Bij deze daag ik het bestuur en leden van de NVvK
uit, dit onderdeel van onze vereniging nieuw leven in
te blazen.
Een nieuwe bestemming voor de Gouden Winpel zou
hiermee gevonden kunnen worden, maar mogelijk
heeft u ook andere ideeën om deze traditionele trofee weer in ere te herstellen. Gaarne uw reactie.
Gerrit Kragt (van de Con Forza)
5 De Drietand - februari 2009
Aankondigingen Evenementenco
Maritiem erfgoed
doet weer mee
21 februari in de
Salentein, lezing door
Leo Aarens
Wat voor zeiler je ook bent en
wat voor een schip je ook bezit
bijna iedere zeiler kan met
bewondering kijken naar de bijzondere schepen die in de eerste
helft van de vorige eeuw werden
gebouwd. Je moet echter wel
bezeten zijn van deze schepen om
energie, tijd en geld op te kunnen
brengen en over veel doorzettingsvermogen beschikken om
bijna afgeschreven schepen te
restaureren. Maar, een mooi schip
is niet alleen het ontwerp, maar
vaak veel meer nog het verhaal
erachter; de gehele historie is
interessant.
Onder leiding van Leo Aarens is
de Zinita, een 12 m jacht, gerestaureerd en opnieuw in de vaart
gebracht. De Zinita werd
gebouwd in 1926 door de bekende ontwerper en bouwer William
Fife voor Arthur Connell. Leo
Aarens is zeker de achtste eigenaar van deze klassieker en hij
zocht naar tien partners om zijn
restauratieplan ten uitvoer te kunnen brengen. Uiteindelijk bleef
hij met de Zwitser Konrad Meyer
over. De cruiser/racer die nog
steeds binnen de meetformule
van de twaalf meter past staat
thans geregistreerd als NED1.
Leo Aarens en zijn vrouw
Carlice vinden het restaureren
van schepen misschien wel net
zo leuk als het werkelijke varen.
Voorafgaand aan de restauratie
van de Zinita heeft Leo Aarens
het schip De Zeearend, een 100
kwadraat Zeevaartkruiser uit
1938 gerestaureerd en in de vaart
gebracht. Deze 60-jarige oude
dame is ook nog steeds in zijn
bezit.
Wij horen niet alleen het
verhaal over de aankoop
van de Zinita, de restauratie
en het opnieuw in de vaart
brengen, maar Leo Aarens
vertelt ook over het meedoen aan de grote races, het
samenstellen van de bemanning, de logistiek, kortom
alles wat er komt kijken bij
de races zoals deze worden
gehouden in onder meer
Valencia, Monaco, Corsica.
De heer Aarens zal deze avond
de lezing verzorgen en hij doet
dat samen met ontwerper Martin
de Jager. Het belooft een mooie,
interessante avond te worden.
Het programma - Let op: gewijzigde aanvangstijden!
Zoals bij alle winteravonden in de
Salentein kan voorafgaand aan de
lezing gebruik worden gemaakt
van een gezamenlijk diner.
16.30 uur ontvangst en een
glaasje.
17.30 uur diner
19.00 uur koffie en ontvangst
overige deelnemers
19.30 uur lezing door Leo
Aarens en Martin de Jager
22.00 uur afsluiting
Aanmelden zowel voor de lezing
als voor het diner via email:
[email protected], of per
telefoon 030 6932079. Kosten
voor het diner (€ 29,50) en
eventuele drankjes ter plaatse
afrekenen.
Cursus reanimatie en gebruik AED op 7 maart in Lelystad
Vorig jaar werd voor de eerste
maal "reanimatie en Automatische Externe Defibrillator
(AED)" in het cursusprogramma
opgenomen. Leden die deelnamen waren enthousiast.
Verschillende leden betreurden
het dat zij niet hadden kunnen
deelnemen. Daarom is besloten
deze cursus nogmaals in het winterprogramma op te nemen.
In één dagdeel wordt geleerd om
een ademhaling- en/of circulatiestilstand te herkennen en eerste
hulp te kunnen verlenen door reanimatie toe te passen. Ook leren
6 De Drietand - februari 2009
wij hoe een AED gebruikt moet
worden. Na de lessen van Inge
Stoffels zijn wij in staat om in de
eerste 6 minuten na een hartstilstand waarin reanimatie van cruciaal belang is levens te redden.
De cursus wordt gegeven op
basis van lesmateriaal van de
Nederlandse Hartstichting.
Programma: Introductie, Theorie
reanimatie, Praktisch oefenen
m.b.v. reanimatiepoppen, Pauze,
Theorie en demonstratie AED,
Praktisch oefenen reanimatie
gecombineerd met de AED.
Per cursus kunnen maximaal 12
personen deelnemen. De cursus
beslaat één dagdeel. U kunt intekenen voor de ochtend van 10.00
uur tot 12.30 uur of voor de middag van 13.30 tot 16.00 uur.
De locatie is het clubhuis van
W. V. Lelystad aan de
Houtribhaven. Aanmelden via email: [email protected] of
per telefoon 030 6932079.
De kosten bedragen € 40,00 p.p.
incl. koffie en thee en dienen
vooraf overgemaakt te zijn op
postbankrekening 2618098
van NVvK.
mmissie
Leden voor leden 4 april 2009
in de Salentein
Op de jaarlijkse Leden-voor-ledenavond laat de vereniging bij monde van het bestuur en de diverse commissies weten wat de vereniging voor haar (nieuwe)
leden doet. Er worden door commissies verschillende
stands ingericht en bemand, waar men informatie kan
krijgen. Tevens wordt één van de leden gevraagd te
vertellen wat men zoal op zeilgebied doet, kan en
onderneemt. Dit jaar staat een presentatie door Anje
Valk op het programma.
Anje heeft in het vroege voorjaar van 2008 haar nieuwe boot, een Vancouver 32, in het Caribisch gebied
ontdekt, gekocht en naar Nederland overgezeild. Dat
levert twee boeiende verhalen op.
Het eerste vormt het programma vóór de pauze en
gaat over het vinden en het kopen van deze boot aan
de andere kant van de grote plas. Wat kwam daar bij
kijken? Hoe spannend was het? Zijn er lessen te
leren?
Bij de aankoop van de boot was 'gratis' een
Atlantische oversteek inbegrepen. Over deze reis
gaat haar tweede verhaal, na de pauze. De Britse
Maagdeneilanden, Sint Maarten, de Azoren, de voorbereidingen, het vertrek, hoe warm het was en hoe
ver, solo en met bemanning, het komt allemaal in
woord en beeld aan de orde.
Voordat Anje het woord krijgt kan worden deelgenomen aan een gezamenlijk diner.
Deelnemers aan het diner verwachten wij
om 16.30 uur voor een drankje aan de bar
en rond 17.30 uur gaan wij aan tafel. Om
19.00 uur staat de koffie klaar voor de
overige deelnemers en om 19.30 uur
krijgt Anje het woord.
Aanmelden voor zowel de lezing als voor
het diner via email
[email protected], per fax 030
6932667, of per telefoon 030 6932079.
Kosten voor het diner à € 29,50
en drankjes dienen ter plaatse te worden
afgerekend.
De leden, die het afgelopen jaar lid zijn
geworden ontvangen een persoonlijke
uitnodiging, maar moeten zich wel aanmelden bij het bureau.
21 maart Jaarlijkse Algemene
Vergadering bij de K.W.V.L.
te Loosdrecht
Workshops veiligheid in
IJmuiden 18 april
De stukken worden u van tevoren toegestuurd.
Tijdens deze dag wordt een nieuwe open reddingsboot van de KNRM geintroduceerd.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt dit jaar
gehouden in het clubhuis van de Koninklijke
Watersport Vereniging Loosdrecht op zaterdag 21
maart a.s. waarbij afscheid wordt genomen van enkele leden van het bestuur en waarbij u met de voorgestelde nieuwe bestuursleden kunt kennismaken.
De vergadering begint 's middags om 15.00 uur en
het bestuur nodigt u van harte uit om na de vergadering een hapje mee te eten van het stamppottenbuffet.
U wordt vriendelijk verzocht door te geven of wij op
uw komst mogen rekenen.
Naar aanleiding hiervan hebben wij een dag in
IJmuiden met het thema veiligheid .
Wij gaan in ieder geval de nieuwe boot bekijken en
er zijn in samenwerking met de KNRM en onze
commissie Veiligheid workshops over veiligheid
voor zeezeilers georganiseerd.
Zodra het programma klaar is, informeren wij U
verder.
Reserveer vast 18 APRIL in uw agenda !
7 De Drietand - februari 2009
Heerendag 2008.
gastvrouw en...
gastheren
Tijdens bijeenkomsten van
onze NVvK zijn er regelmatig
verwachte en onverwachte ontmoetingen. Ontmoetingen en
gesprekken, die in het achterhoofd opgeslagen worden en
waarvan je je pas later realiseert welke gevolgen die kunnen hebben.
Zo ben ik begin december op
bezoek geweest bij de Vries
Sailmakers en heb ik met verbazing gekeken naar een aluminium
megajacht, in aanbouw bij
Bloemsma. Ik had mijn vriend
Johan Klaver (voorheen lid van
de Kustzeilers) uit Leeuwarden
geïntroduceerd. Wij kennen
elkaar ongeveer 35 jaar en hebben elkaar ontmoet tijdens het
zeilen. Zoals dat heet, wij hebben
wat met het zeilen: of het nu gaat
om het uitstippelen van de tochten voor de vakantie volgend jaar
of het gaat om de verrichtingen
van Nico Budel tijdens zijn
Portomao Global Race of om de
dames en heren in hun 60-voeters in de Vendée Globe; wij vol-
bijpraten en...
andré hoek
gen dat allemaal op de voet. Het
heeft onze belangstelling. En die
belangstelling is niet uit het niets
ontstaan. Het heeft een achtergrond, die direct terug te voeren
is naar de Ned. Vereeniging van
Kustzeilers.
Vreemd is dat je door gesprekken
met bepaalde mensen, je daar
weer aan herinnerd wordt.
Johan en ik hebben beiden als
eerste kajuitjacht, de ¼ tonner
Waarschip gehad. Als je dat vertelt, hoor je ook van anderen dat
dat bij hen het geval was. En met
die eerste boot hebben velen van
ouderwets en...
afspreken
8 De Drietand - februari 2009
toehoorders en...
modern
Ontmoetingen
heeren en...
ons kleine en grote tochten
gemaakt. Maar ook werd met dit
schip deel genomen aan zeilwedstrijden op het IJsselmeer en op
de Waddenzee. En soms zijn we
zelfs voor wedstrijden naar
Scheveningen en Zeeland gegaan.
Maar het circuit van wedstrijden
op het IJsselmeer vormde toch de
hoofdmoot van ons zeilgebeuren.
Dat begon met de IJ-toren race
met daarna de 100-mijls vanuit
Enkhuizen, gevolgd door de
HaaksWadden vanuit Den Helder.
En in augustus werd vanuit
dames
Muiden de Flevo-race (drie
dagen) georganiseerd, waarna als
"sluitstuk" in september de
Houtribwedstrijden werden
gezeild vanuit Urk. Omdat het
zeilseizoen (begin september)
nog niet voorbij was, zijn er later
de "Kustzeilers-Trophy" wedstrijden bijgekomen. Deze reeks
van wedstrijden werden met
name georganiseerd door de Ned.
Vereeniging van Kustzeilers. En
voor een groot gedeelte waren de
deelnemers ook leden van de
NVvK.
op papier en...
lege en...
in aluminium
Tijdens winterbijeenkomsten
van onze NVvK was het dus zo,
dat je veel strijdmakkers van het
wedstrijdzeilen tegen kon
komen. Toen ik pas lid was van
de NVvK (dank zij Wiebe
Draaijer en Berend Oeseburg)
heeft met name Berend ons
gewezen en uitgedaagd om óf
de Zilveren óf de Gouden
Wimpel te winnen. Pas jaren
later is ons dat ook een drietal
keren gelukt.
Gerrit Kragt
(van de Con Forza).
gevulde
9 De Drietand - februari 2009
Veiligheid is iets anders dan ee
noodzenders, jonen, reddingsboeien, reddingsvlotten en noem
maar op, weinig of niets hebben
bijgedragen aan de overlevingskansen van in problemen geraakte zeilers. Wat droeg dan wel bij
aan de overlevingskansen? Aan
boord blijven, actief blijven zeilen en zonodig een stopzak of
zeeanker uitzetten om de snelheid
zo laag mogelijk te houden.
Maar bovenal droeg een inherent
veilige boot bij aan de overlevingskansen, zelfs als er niet
meer gezeild kon worden, omdat
de mast verloren was gegaan.
In De Drietand 2008/5 uit Ed
Megens zijn bezorgdheid over de
toenemende regelzucht op het
water. Als organisator van de
komende Driehoek Noordzee
wordt hij kennelijk door bepaalde
autoriteiten geconfronteerd met
eisen die hij moet stellen aan de
scheepsuitrusting van de deelnemers. Bij mijn weten is Nieuw
Zeeland het enige land ter wereld
waar de autoriteiten een jacht
kunnen verbieden uit te varen als
er niet bepaalde spulletjes aan
boord zijn. Ik ben dan ook
benieuwd welke Nederlandse
autoriteit op grond van welke wet
hem kan verbieden een tocht te
organiseren en mij kan verbieden
uit te varen. Maar dit terzijde.
Ik ben helemaal niet tegen regels
aangaande veiligheid op zee. Het
probleem met de regelmakers is
alleen dat zij de verkeerde regels
maken. Ze stellen regels op voor
veiligheids- en reddingsmiddelen,
waarmee zij zich dus alleen richten op het vergemakkelijken van
het redden van degenen die vinden dat zij gered moeten worden
(de niet-zelfredzamen). Als je
maar een EPIRB hebt met geldige batterij en een vlot, maakt het
ze verder niet uit met wat voor
wrak je de haven uitvaart. Helaas
moet ik vaststellen dat tocht- en
10 De Drietand - februari 2009
wedstrijdorganisatoren steeds
vaker dezelfde insteek lijken te
kiezen als de regelmakers. Is dit
gedwongen of omdat ze het ook
niet meer weten?
In plaats van meer regels die zorgen voor meer staken en boeien
aan mijn hek, zouden veiligheidsregels gericht moeten zijn
op het stimuleren van de zelfredzaamheid van zeilers, zodat die
niet zo snel om redding vragen
maar hun lot in eigen hand houden.
Om de veiligheid van mijn boot
verder te verbeteren heb ik
onlangs een aantal analyses doorgenomen van noodlottig verlopen
tochten of races op zee. De
Fastnet Race 1979, de Queen's
Birthday storm 1994 tussen Fiji
en Nieuw Zeeland en de SydneyHobart Race 1998 . Naar aanleiding van de Queen's Birthday
Storm heeft de Nieuw Zeelandse
overheid regels opgesteld die
jachten verbieden uit te varen
zonder aan bepaalde uitrustingseisen te voldoen.
Uit de analyses komen een aantal
meer of minder verrassende aanbevelingen naar voren. De harde
conclusie uit de rampenanalyses
is, dat reddingsmiddelen als
In het begrip inherent veilig zit
volgens mij de sleutel tot betere
veiligheidsregelgeving. Het stimuleren van zelfredzaamheid doe
je door ervoor te zorgen dat jachten inherent veilig zijn. Wat is
dan inherent veilig? In de rampenanalyses vind je een aantal aanknopingspunten. Ik noem er
enkele onder de noemers ontwerp, bouw, en uitrusting.
Ontwerp
Wat betreft ontwerp kan een zeiljacht meer of minder veilig zijn.
Veiligheid is in dit verband
eigenlijk een synoniem van zeewaardigheid. Naar aanleiding van
de Fastnet '79 heeft de US Yacht
Racing Union samen met de
Society of Navel Architects and
Marine Engineers een formule
ontwikkeld voor zeewaardigheid,
de Capsize Risk Factor (CRF) .
De formule straft brede boten
vanwege hun stabiliteit na kenteren en lichte boten vanwege hun
krachtige bewegingen in grote
golven. Alle multihulls, veel
raceboten en sommige toerboten
hebben moeite aan het criterium
(CRF<2) te voldoen. Daarnaast is
er een formule voor het gedrag in
zeegang van een jacht, de
Comfort Factor, door de
Amerikaanse jachtontwerper Ted
Brewer ontwikkeld na onderzoek
van ontwerp en gedrag van honderden jachten . De formule
bevoordeelt zware boten met veel
n hek vol boeien en staken
overhang en weinig breedte. Dit
zijn kenmerken die bewegingen
van een boot in zware zeegang
temperen, een belangrijke factor
in het voorkomen van oververmoeidheid van de bemanning en
van de kans op schade aan het
tuig door heftig bewegen van het
jacht. Ook de comfort factor gaat
in tegen de trend van brede, lichte cruiser/racers.
Met de twee genoemde formules
zouden regelmakers en wedstrijdorganisatoren bijvoorbeeld kunnen nagaan welke jachten voor
wat betreft hun ontwerp inherent
veilig (of onveilig) zijn. Ook de
CE-keuring zou wat mij betreft
rekening moeten houden met
deze factoren bij het bepalen van
de ontwerpcategorieën A (oceaan) en B (kustwateren).
Bouw
Ook bij de bouw kan - los van de
constructieve basiseisen aan een
zeegaand jacht dat kiel, roer,
mast en verstaging niet mogen
afbreken - rekening worden
gehouden met de inherente veiligheid van het jacht en zelfredzaamheid van de opvarenden.
Grote ramen en dekluiken vormen een bedreiging van de
waterdichtheid, net als kajuitingangen met zetborden en bakskistdeksels die open vliegen als
het jacht wordt plat geslagen.
Tijdens de Fastnet 1979 kwam
binnendringend water in 42% van
de gevallen door de kajuitingang,
in 20% door de bakskisten, in
15% door de luiken en in 14%
van de gevallen door ventilatoren. Zelden worden standaard
voorzetschotten voor kajuitramen
of reservezetborden met een
nieuw jacht meegeleverd, terwijl
boten van moderne botenfabrieken lijken te worden afgewerkt
als caravans, met niet-afsluitbare
schelpjes en roostertjes in romp
en opbouw die alleen bestand
zijn tegen verticaal vallende
regen. En wie heeft een borging
op het zetbord, weet nog waar de
afsluitdoppen van de luchthappers zijn en heeft tape om luchtschelpjes dicht te plakken? Welke
zware voorwerpen kunnen rondvliegen als de boot plat gaat?
Houden de borgpennetjes van het
25 kg zware cardanische fornuis
het ding in zijn beugel? Zitten de
vloerdelen vast? Zijn er voldoende handgrepen en kooikleedjes?
Al dit soort veiligheden kunnen
in simpele regels worden vastgelegd en eenvoudig gecontroleerd
door wedstrijdorganisatoren.
Uitrusting
Als het gaat om de veiligheidsuitrusting, zien de regels vooral toe
op spullen met een uiterste houdbaarheidsdatum, zoals noodbakens en reddingsvlotten. Allemaal
zaken die pas een rol gaan spelen
als de bemanning niet meer zelfredzaam is en in de hulpbehoevende fase is beland. Regels zouden veel beter gericht kunnen
zijn op het uitstellen van de hulpbehoevendheid. Denk bijvoorbeeld aan een derde rif in het
grootzeil, en reeflijnen naar de
kuip. Een stormfok die je kunt
hijsen zonder de rolfok uit het
profiel te halen. Een sleepzak, is
die aan boord? En is een noodhelmstok ook echt te gebruiken?
Allemaal dingen die ervoor zorgen dat je langer kunt blijven zeilen en zo het jacht veilig gaande
kunt houden. Uiteraard moeten er
middelen aan boord zijn om
overboord vallen te voorkomen,
zoals looplijnen, veiligheidslijnen
en harnassen en voldoende stevige ogen in dek en kuip. En als
een bemanningslid dan toch overboord valt, zijn er dan middelen
aanwezig om hem zonder hulp
van buiten weer aan boord te
krijgen?
Is gered worden eigenlijk wel
veilig?
Op een zeker moment kan de
schipper van mening zijn dat redding noodzakelijk is. Wat opvalt
in de rampenanalyses, is dat veel
schippers te snel de conclusie
hebben getrokken dat het jacht
verlaten moest worden. Tijdens
de geanalyseerde tochten en
races bleven veel jachten drijven
nadat ze waren verlaten. In een
aantal gevallen kreeg de bemanning van de redders zelfs de
opdracht kranen open te draaien
om het jacht te laten zinken.
Sommige boten werden maanden
later nog drijvend aangetroffen.
Wat ook bleek, is dat een mastloze boot veel stabieler ligt met
een paar ton water in de bilge,
terwijl het jacht dan nog lang
niet zinkt. De conclusie is in elk
geval dat een jacht veel langer
blijft drijven dan we geneigd zijn
te denken.
En dan het reddingsvlot, hoe
veilig is dat? De meeste dodelijke slachtoffers vielen in of
rond het reddingsvlot of bij het
aan boord gaan van een reddingsschip. Verrassend vond ik
de vaststelling dat een te groot
reddingsvlot gevaarlijk is. Een
achtpersoonsvlot met twee
opvarenden heeft te weinig
gewicht en waait sneller om
omdat het hoog op het water
drijft. Eenmaal omgeslagen,
kun je het gevaarte met twee
man niet omkeren. Triest is
ook dat geregeld slachtoffers
vielen omdat de bodem uit een
reddingsvlot scheurde.
In heel kort bestek heb ik aangegeven waar mijns inziens maritieme regelmakers en wedstrijdorganisatoren meer aandacht aan
zouden kunnen geven. Op de wal
zijn de regelgevers al een stuk
verder. Niemand komt meer de
weg op met een auto met gladde
banden en slechte remmen als er
maar wel een goedgekeurd
hamertje aan boord is om een
ruit mee in te slaan. Op het
water is dit feitelijk nog wel de
situatie. Tijd dus om daar verandering in te brengen en te streven
naar regels die de inherente veiligheid van jachten bevorderen.
Michel Capel
11 De Drietand - februari 2009
Regelzucht, Voorschriften, Veil
.
Naar aanleiding van het artikel
Mijn commentaar:
van Ed Megens in de Drietand
Door zijn grootte (5.7 m) vol5/2008, had ik al de neiging een
doet dit scheepje nauwelijks aan
brief te schrijven. Ik piekerde
de minimumeisen voor deelnaechter wat lang en toen viel de
me, desondanks start het onvolDrietand van december al in
doende voorbereid.
mijn bus.
De eigenaar heeft de sprayhood
Daarin wordt de instelling van
vergeten en hij wenst geen tijd te
een Veiligheidscommissie
besteden aan het ophalen daargemeld, een goede zaak, omdat
van. Ik meen dat een buiskap
er op dit gebied nog veel te doen
essentieel is voor een dergelijk
valt.
klein schip op zo´n barre tocht.
Buiten het maken van protocolOok is de beslissing om de builen en verspreiden van kennis,
tenboordmotor thuis te laten om
zou ik daarbij aandacht willen
gewicht te besparen onverantvragen voor een onderbelicht
woord. Dat blijkt als tijdens de
aspect: het kritiekloos plaatsen
tocht, waarbij in windstilte en
van artikelen en aanhoren van
mist nauwelijks voor een ander
lezingen van zeezeilers, waarbij
schip kan worden uitgeweken.
schrijver of spreker overduideHet loopt net goed af, al is dat
lijk de elementaire
meer geluk dan wijsaspecten van veiligheid!
heid heeft veronVeelal worden
achtzaamd.
Aanbeveling:
tragedies als
Veelal worden traVoortaan dienen dergedies als heldenkleine scheheldenverhalen gelijke
verhalen bejubeld,
pen extra goed
ook het deel waarbij
gecheckt te worden
bejubeld
hulpdiensten, zoals
voor dit soort evenede KNRM, Marine
menten en moet het
of medezeilers nodig zijn
optimisme van de schipper met
geweest om het voorval te overeen korrel zout worden genoleven.
men.
Het zou volgens mij een goede
zaak zijn dergelijke verhalen te
Artikel 'Afzien op de
voorzien van commentaar: wat
Barentszee' door Ed Megens in
klopt er niet aan de veiligheidsZeilen van dec. 2008
benadering? Dit kan door een
Het is duidelijk dat de schrijver
artikel aan te vullen met een
zijn eigen grenzen slecht kent en
kadertje "Aanbevelingen van de
aan een expeditie begint die tot
Veiligheidscommissie" en bij
onverantwoorde risico's leidt.
een lezing altijd een lid van die
Solozeilen onder dergelijk
commissie commentaar te laten
omstandigheden vergt te veel
geven.
van hem.
Het vraagt een ombuiging van
Hij beschrijft in het artikel
de houding, maar dat is cruciaal
tweemaal een 'lichte paniekaanvoor het verbeteren van de veival'. Zeer gevaarlijk, omdat dan
ligheid.
het normale beoordelingsvermoAls voorzetje wil ik 3 voorbeelgen sterk negatief wordt beïnden van een dergelijk commenvloed.
taar voorzien:
Het schip blijkt te zijn uitgerust
met een kachel, die bij zeegang
Lezing bij NVvK over deelnaeen gevaar oplevert. Het altername van een Waarschip 570 aan
tief, verder kleumen bij 6° C is
de Driehoek Noordzee, enkele
een nog gevaarlijker optie.
jaren terug
Uiteindelijk moet de schrijver
.
.
.
.
.
.
12 De Drietand - februari 2009
uit zijn benarde situatie gered
worden door een schip van de
Kustwacht.
Aanbeveling:
Het schip beter uitrusten en dit
soort expedities voortaan met een
bemanning doen van minimaal 2
personen.
Artikel in clubblad WV de
Blocq van Kuffeler: 'Voorvaren
door de KNRM'
Schrijver neemt onnodig risico
door maandagochtend vanuit
Cuxhaven te vertrekken en door
te willen zeilen naar Vlieland,
terwijl voor dinsdagavond windkracht 7-9 wordt voorspeld.
Zoals wel vaker komt de depressie wat eerder en draait de wind
nog ongunstiger waardoor de
tocht veel langer duurt.
Op dinsdag 19.00 uur is het
schip nog 20 mijl van Vlieland.
Als gevolg van te weinig nachtrust en stevige omstandigheden
is hij dinsdag om 21.00 uur volkomen uitgeput en kan hij de
geul naar Vlieland niet meer vinden. Hij roept de Kustwacht op
en deze stuurt de KNRM erop af,
die hem 'voorvarend' veilig naar
Vlieland loodst.
.
.
Aanbeveling:
De schipper had zich moeten realiseren, dat er marges in weerberichten zitten. Bovendien als je
de enige zeevaste
stuurman/schipper bent, ligt uitputting bij een nacht doorvaren
al snel op de loer. Voortaan eerder stoppen in Borkum of
Nordeney.
Ik hoop dat deze aanpak bijval
krijgt, eventueel ben ik bereid
hierbij assistentie te verlenen;
overigens zou ik nog willen
benadrukken dat het grootste
deel van de kustzeilers naar mijn
ervaring prima veiligheidsbewust
is, maar een serieuze minderheid
moet wat veiligheidsbewuster
gemaakt worden,
Fred Knitel
igheid en de NVvK
Regelzucht of vrije
zee?
Onder deze titel ontving de
redactie een brief van Peter
Visser en Paula v.d. Horst uit het
verre Zuid-Amerika. Ook daar,
zelfs daar ja, kwam hen het oktober nummer van de Drietand
onder ogen en lazen ze het artikel
van Ed Megens over Regelzucht.
Hieronder volgt hun relaas over
een vorm van regelzucht:
Wij zouden Ed bij deze van harte
willen ondersteunen en dit standpunt willen illustreren met een
paar 'horror' verhalen uit Afrika
en Zuid-Amerika. Wordt George
Orwell dertig jaar na dato toch
nog werkelijkheid?
Zodra je de Europa achter je laat
krijg je te maken met machtspelletjes en de papierwinkeltjes van
allerlei "autoriteiten". Aangezien
je aan hun genade bent overgeleverd kan dat heel lastig en vaak
tijdrovend en irritant zijn. Als er
nou nog wat met al die paperassen gedaan werd dan was het tot
daar aan toe. Het laat onverlet,
dat we ook zeer vriendelijke en
behulpzame ambtenaren en militairen zijn tegengekomen.
Zo moet je je in Marokko in elke
haven vervoegen bij 4 à 5 instanties, zoals de havendienst, de
immigratie, de politie en de douane. Het is vaak onduidelijk
waar deze diensten zich bevinden en de openingsuren zijn niet
bekend. En zelfs als ze open
zouden moeten zijn is er vaak
niemand. In een plaats moesten
we ongeveer drie kilometer
lopen over het haventerrein om
€ 2,50 te gaan betalen om dan
terug te komen met het betaalbewijs. Als je het geluk hebt
iemand te vinden, dan blijkt dat
de "capitan dos portos" ook al je
paspoortgegevens wil hebben en
soms zelfs de namen en adressen
en het beroep van je vader en je
moeder. En de immigratie wil
ook al je scheepsgegevens hebben en de douane je persoonlijke
gegevens. Zodat alle autoriteiten
alle gegevens hebben waar ze
vervolgens natuurlijk niks mee
doen.
Op de Kaap Verden en in ZuidAmerika werd dit alleen maar
erger. Voor het uitklaren uit de
Kaap Verden hebben we, tijdens
kantooruren, 2 uur voor de deur,
in de hitte, zitten wachten op een
immigratie ambtenaar. Waarna
hij in tien seconden onze passen
stempelde.
Puerto Williams in Micalvi, Chili
13 De Drietand - februari 2009
Regelzucht, Voorschriften, Veiligheid en de NVvK
In Brazilië moesten we vaak in
grote steden als Rio de Janeiro
met bussen en taxi's van hot naar
her en ook daar wist de ene dienst
vaak niet waar de andere zat. Bij
elk vertrek moet je aangeven wat
je volgende haven is en in elke
plaats waar je aankomt moet je je
weer bij alle instanties melden. Er
wordt echter nooit aan boord
gecontroleerd dus echt zinvol is
dat niet. Op een gegeven moment
ga je alleen maar de grote stopplaatsen opgeven en daar tussenin
merkt niemand dat je er bent. Er
lag in Salvador een Amerikaan
met een ouwe schuit al 2 jaar pal
voor de "capitania" voor anker,
terwijl je er maar 6 maanden mag
verblijven.
Elders mocht ik niet naar binnen
met een ¾ broek aan. Het was
bloedheet. Paula mocht wel met
zo'n broek naar binnen, maar toen
wilden ze daar toch weer de captain zien. Waarna Paula uitlegde
dat zij ook captain was en dat de
"grote captain" niet naar binnen
mocht vanwege z'n broek.
Toen we Brazilië wilden verlaten
en we alleen nog bij de havendienst moesten uitklaren, bleek
dat we in Rio ook onze gezondheidsverklaring hadden moeten
verlengen na 3 maanden. Deze
verklaring is een wassen neus,
want je wordt niet door een dokter gezien en je schip wordt niet
op ratten gecontroleerd. Maar
hoewel we dus het land gingen
verlaten moesten we eerst met ons
verlopen papiertje naar de medische dienst die om 15 uur natuurlijk siësta hielt Toen pas kregen
we toestemming voor vertrek.
In Uruguay moesten we toestemming hebben van de prefectura
(een soort kustwacht) om het
schip weer te water te laten.
Daarvoor moest er een surveyor
uit Montevideo komen à raison
van € 35,00. Na drie mislukte
afspraken liep de man vijf seconden om het schip heen en tekende.
Hij is niet aan boord geweest.
14 De Drietand - februari 2009
Toen we vanuit Mar del Plata
vertrokken, hebben we als volgende haven Ushuaia opgegeven.
Ook al omdat we geen idee hadden waar we eventueel zouden
binnenlopen. Na de papierwinkel
moesten we voor vertrek nog
even roepen op de marifoon.
Deze man wilde weten wanneer
we in Ushuaia, zo'n 1000 mijlen
verder, zouden aankomen. Toen
we antwoordden: "Over een week
of drie", bleek dat hij dag en uur
van aankomst precies wilde
weten. Afijn, hij bleef aandringen
en begreep niet dat onze snelheid
tussen de 3 en de 8 knopen varieert. We hebben dus maar een
willekeurige datum en tijdstip
gegeven en toen was hij tevreden.
Het wordt toch niet doorgegeven
aan Ushuaia.
Er zou nog iets voor te zeggen
zijn als ze deze gegevens dan
doorsturen en je in de gaten houden om te zien of je niet vermist
bent. Maar dát gebeurt niet. Je
moet in elke plaats al je gegevens
weer oplepelen en opschrijven en
ook onderweg via radio blijven
melden waar je zit. Tip: niet zeggen dus dat je een korte golf
radio hebt!
Uiteindelijk varen we nu sinds
april 2008 in de buurt van het
Beagle kanaal rond. Als we naar
de gletsjers willen, 15 mijlen ten
westen van Ushuaia, moeten we
eerst uitklaren uit Argentinië ,
vervolgens 25 mijlen oost naar
Puerto Williams om in te klaren
en dan een vaarvergunning proberen te krijgen. Het hangt van
de luimen van de havendienst af
hoe lang en voor welk gebied je
die krijgt. Hoewel alles netjes
met 2 vingers in de computer
wordt ingevoerd, moet je niet
denken dat ze het formulier van
de vorige keer tevoorschijn halen
en alleen de data veranderen. En
dit hele jaar staat er op elke vergunning, dat je gedurende die trip
van 3 weken nergens mag ankeren in dit onherbergzame gebied.
Dat doet iedereen dus wel. Je
kunt hier 's nachts niet varen.
Vorige week werd ons de toestemming om te ankeren geweigerd toen we tegen de avond een
plekje wilden zoeken om te overnachten. We moesten doorvaren
naar Puerto Williams of terug
keren naar Navarino. Willekeur,
want we hadden daar al vaker
geankerd.
Zo kunnen we nog bladzijden
volschrijven. We willen echter
met nadruk stellen, dat deze toestanden ons plezier niet vergallen. We hadden ons er op ingesteld en we nemen het zoals het
komt. We lachen er maar om.
Concluderend:
Wij vinden dat onze vereniging
en ook het KNWV de taak hebben om de regelgeving en regelzucht van de overheid juist te
beperken. Tenzij het een duidelijk voordeel voor ons zeezeilers
oplevert. En dan nog zouden
we zoveel mogelijk regelgeving
vrijwillig willen houden. We
moeten zeker niet voorop willen
lopen met het verzinnen van
regeltjes. Als ik de Noordzee op
wil, en het risico wil lopen om
zonder marifoon of epirb of
met één puts te varen, dan
moet ik dat kunnen doen. Het
is mijn eigen risico als ik geen
hulp kan inroepen of als ik een
emmer te kort kom. Ook als ik
met een verenigingstocht meedoe. De boot zelf wordt toch
niet gecontroleerd en de constructie van het schip is heel
wat belangrijker dan het hebben van twee putsen of voldoende handgrepen onderdeks.
Uit ervaring weten we dat het
heel goed mogelijk is om verantwoord solo te varen.
Onze vereniging heeft de taak
haar leden voor te lichten,
onderzoek te doen en te stimuleren om de goede veiligheidsmaatregelen te nemen. Niet om
voor de muziek uit te lopen.
Peter Visser en Paula van der
Horst
Winterzeilen: een algemene im
Eerde Beulakker trok het op
gang in de 80'tiger jaren, menigeen waagt zich er nu aan: Weer
of geen Weer. Wij doen het nu 5
jaar. Echte "die-hards" zijn we
niet. Het gaat ons meer om het
mid-winter-verblijf aan boord in
de natuur, dan om het zeilen. De
dagen zijn kort en het is vaak
naargeestig en druilerig weer.
Die enkele keer dat je zon hebt,
is de wind vaak Oost, net als nu
2008/2009; dan moet je vooruitblikken en het risico van ijsgang
inschatten. Januari 2005 konden
we de haven niet meer in.
December 2007 moesten we ijs
hakken om uit de haven te
komen. Dit jaar kozen we er voor
aan boord in Den Oever te blijven, omdat er een periode van
strenge vorst zou komen. Met
een polyester schip ben je dan
kwetsbaar. En Vlieland was dit
jaar gesloten; Terschelling vinden
we te vol, vorig jaar lagen er 120
schepen.
16 De Drietand - februari 2009
Technische risico's
Als techneut ben ik wat overbezorgd. Vanaf begin november kan
je al matige nachtvorst hebben.
Het is niet leuk als de boel stuk
vriest. En tap je af, als het erg
koud is, dan breekt kunststof
gemakkelijk af, zoals vorig jaar
onze drieweg afsluiter naar de
vuilwatertank. Preventief maak
ik met een föhn de kunststofaansluitingen en slangen warm voor
ik ze los haal, dat werkt meestal
wel. Dan de zeilen: een najaarsstorm maakt graag een rolfok
buit. Die kan er dus beter telkens
af. Dat is een gedoe, zeker als hij
nat is.
Risico's tijdens het varen
Op het water is het bitter koud,
als het regent, mist of doorwaait.
Op IJsselmeer en Wad is een
actieve uitkijk nodig. Op de
meeste mono-hulls staat die ijzig
buiten: onderkoeling is dan een
serieus risico. Het is een soort
spagaat: enerzijds heeft men
steeds comfortabeler huizen,
auto's e.d., anderzijds vaart men
op een ijskoude boot met onhandelbare kleding / touwen /zeilen
op een spekglad dek. Zo ook kan
in mum van tijd een steiger spekglad worden. In vrijwel geen
haven vind je trapjes om uit het
water te klimmen!
Toenemende drukte
Terschelling met de jaarwisseling
is een 'Hype' geworden. 2e
Kerstdag 2007 lagen er 83 schepen, erna liep dat op naar ruim
120! We verbaasden ons er over,
hoeveel schepen er met Z6, dus
harde wind open de haven in,
slecht zicht, een onduidelijke
situatie t.a.v. afgemeerde schepen, in de schemering de haven
binnenliepen. Klaarblijkelijk is
"besluit-besluit" dus vaart men of
het nu verantwoord is of niet.
Gevolg: gehannes bij het afmeren. Veel schippers krijgen dat
pressie
onder slechte omstandigheden
zoals, verkleumde handen, dikke
pakken en niemand om een lijntje aan te pakken, nauwelijks
voor elkaar. Her en der voer men
'parkeerschade'.
Comfort aan boord
Je hoort de blaaskachels 24 uur
per dag herrie maken, terwijl je
weet dat die dingen niet gemaakt
zijn voor duurbelasting. In de
kerstperiode en op de eilanden is
er niemand die zo'n ding repareert, dus je moet een 'back up'
hebben. Wij hebben gemakkelijk
praten. Onder onze afgesloten
sprayhood op onze catamaran
zitten we beschut tegen alle winden en krijgen warmte vanuit de
open kajuitdeur. Twee motoren
geven extra zekerheid, zo ook
twee kachels: naast de
Eberspächer hebben we een
Heatpol kachel zoals ook de
beroepsvaart heeft. Verder hebben we Eerste Spade in de
grond voor Marina Port
Olpenitz
Landes Minister President Peter
Harry Carstensen van Sleeswijk
Holstein heeft op 15 Oktober
2008, de eerste spade in de grond
gestoken voor de Mega Marina
Port Olpenitz, die aangelegd
wordt op het gebied van de voormalige Marinebasis aan de monding de Schlei. Dit zal de grootste jachthaven worden bij onze
buren. Momenteel is dat Ancora
Marina in Neustadt in de
Lübecker Bucht. Of er geen
overcapaciteit wordt gecreëerd is
de vraag; de jachthaven "Hohe
Düne"in Warnemünde is ook nog
lang niet vol.
Illegale Jachthaven
Bij het Maritiem Museum in
Flensburg is in de loop der jaren
een museumhaven met een verzameling klassieke jachten ontstaan. De collectie geeft een
overzicht van de ontwikkeling
van de zeilsport in de Oostzee
van1860 tot 1950. De
Landesregierung van Sleeswijk
Uit de Buitenlandse Bladen
Nieuwe Jachthaven in Perow als
Compensatie voor het verlies van Darszer Ort
Darszer Ort is tot spijt en ergernis van veel en niet alleen Duitse zeilers,
door verzanding van de aanloopgeul, niet meer te bereiken voor kielschepen De milieulobby heeft tenslotte aan het langste eind getrokken; de
geul wordt niet meer gebaggerd. Met de sluiting van Darszer Ort is er
langs de kust, tussen Warnemünde en Barhöft ( 70 zeemijl) geen uitwijkmogelijkheid meer. De regering van Mecklenburg Vorpommern is duidelijk niet van plan om in de ontstane situatie te berusten. In het enkele mijlen oostelijk van Darsz gelegen Perow, zal ter compensatie een jachthaven worden aangelegd. Er is door de Landesregierung al een half millioen Euro beschikbaar gesteld voor de planontwikkeling en 20 millioen
voor de aanleg; daar boven op komt nog Europees geld. Het belang is
evident; in de maritiem toeristische sector gaat in Meclenburg
Vorpommern per jaar 170 millioen Euro om. De haven krijgt 250 ligplaatsen. Ook de Darszer vissersboten en de reddingsboot "Theo Fisscher
" krijgen ligplaats in de nieuwe haven. Men denkt in 2009 te beginnen
aldus "Yacht" Aktuel.
Eerste Spade in de grond voor Marina Port Olpenitz
Landes Minister President Peter Harry Carstensen van Sleeswijk Holstein
heeft op 15 Oktober 2008, de eerste spade in de grond gestoken voor de
Mega Marina Port Olpenitz, die aangelegd wordt op het gebied van de
voormalige Marinebasis aan de monding de Schlei. Dit zal de grootste
jachthaven worden bij onze buren. Momenteel is dat Ancora Marina in
Neustadt in de Lübecker Bucht. Of er geen overcapaciteit wordt gecreëerd is de vraag; de jachthaven "Hohe Düne"in Warnemünde is ook nog
lang niet vol.
Illegale Jachthaven
Bij het Maritiem Museum in Flensburg is in de loop der jaren een museumhaven met een verzameling klassieke jachten ontstaan. De collectie
geeft een overzicht van de ontwikkeling van de zeilsport in de Oostzee
van1860 tot 1950. De Landesregierung van Sleeswijk Holstein heeft deze
ontwikkeling financieel ondersteund. De Landes Minister President
Carstensen kwam een cheque met Europees geld aanbieden en sprak zijn
lof uit over wat in Flensburg tot stand was gebracht. En wat gebeurde?
De "Wassersportpolizei" maakte tegen de museumhaven proces verbaal
op, wegens het illegaal in bedrijf hebben van een "Sportboothafen" en
daar was geen speld tussen te krijgen, er lagen "Sportboote"en de museumhaven voldeed niet aan de voorschriften voor een "Sportboothafen".
Regels zijn Regels.
Meer TaxFree Invoer Mogelijk
In het laatste nummer van"Yacht"van 2008 wordt gemeld dat de douanebepalingen voor invoer van goederen uit niet EU landen en uit
"Sondergebieten" als Helgoland , de Kanaaleilanden en de Canarische
eilanden en ook de invoer van taxfree goederen zijn verruimd. De waarde
van de in te voeren goederen was maximaal 175 € per persoon(van 17
jaar en ouder); dat wordt "ab sofort" 430 €. Dit geldt niet voor alcoholica
en tabaksartikelen, dat blijft zoals het is, 200 sigaretten enz. en 4 liter
wijn.( zie ons jaarboek) Wat betreft de inhoud van de brandstoftank, volgens het bericht valt de "künftige in die Tank befindliche Menge
Kraftstof" ook onder de vrijstelling, benevens 10 liter die "in
Reservebehaltern"wordt ingevoerd. Nu maar hopen dat de Nederlandse
Douane er ook zo over denkt.
Jasper Bruinsma
17 De Drietand - februari 2009
Koersvast Rubriek waarin we praten over bootjes
De Wilde Zwaan op zoek naar
Even voorstellen:
Henk Jansen en Anky Woudstra
Varen sinds 2001 in de 'Wilde
Zwaan', een Victoire 1044
Het zijn laatbloeiers, Anky en
Henk. Pas toen ze in 1984 naar
Friesland verhuisden kregen ze
de smaak van varen te pakken.
Vanaf die tijd huurden ze een jaar
of vier, vijf in hun zomervakantie
twee weken een platbodem, met
zijn royale open kuip en voldoende leefruimte heel geschikt voor
hun gezin. Daarmee verkenden
ze het Waddengebied. De familie
Jansen genoot van het droogvallen op de platen en het varen in
de geulen. Maar op een gegeven
moment wilden ze verder.
Het ruimere water begon te trekken, het werd dus tijd voor iets
anders. Ze huurden boten in
Griekenland, Kroatië en
Frankrijk. En langzamerhand
begonnen Henk en Anky te denken aan een eigen schip. Ze
kozen in 1995 voor een klassie-
18 De Drietand - februari 2009
ker, een Rustler: een rustige,
betrouwbare langkieler, waarmee
ze de Noordzee leerden kennen.
Toen het schip aan groot onderhoud toe was, besloten ze het in
te ruilen voor iets anders, en dat
werd hun Victoire 1044 'Wilde
Zwaan', toen zes jaar oud.
Verlengde giek
De Wilde Zwaan had, toen Anky
en Henk haar vonden behalve
haar prachtige lijnen, een verlengde giek en een daarbij behorend uitgebouwd grootzeil. Dat
betekent weliswaar eerder reven,
maar bij licht weer ook meer
snelheid! En goede zeileigenschappen bij 2 Bf wind vindt
Henk belangrijk, omdat hij niet
van motoren houdt. Verder is het
een degelijk schip, met een
behoorlijke diepgang. Een eigenschap die het minder geschikt
maakt voor het Waddengebied.
Eén nadeel heeft het: te smalle
gangboorden bij het uitstappen
van de kuip. En omdat het reven
bij de mast moet gebeuren, moet
je goed opletten, als je naar
voren gaat bij slechter weer.
Door het smalle achterschip is
ook de slaapplek achterin iets
minder royaal, daartegenover
heeft de vorige eigenaar gezorgd
voor voldoende steunpunten in
het hele schip, zodat je je zowel
onder- als bovendeks goed kunt
bewegen tijdens zwaarder weer.
Een ander schip? Ja, als…maar
dan denken ze aan een Breehorn.
Weer een boot met echt
Hollandse Koopmanslijnen dus!
de voetstappen van Homerus
Graag een enkele reis
Anky en Henk houden er niet
van om hetzelfde stuk heen en
terug te varen. Dat maakt dat ze
hun schip al op allerlei plaatsen
hebben laten overwinteren. De
reis naar Sint Petersburg bracht
hen naar Estland, waar ze hun
schip de winter over lieten liggen
in een loods in Talinn. Van daaruit ging het de zomer daarop
naar Finland en de Ålandeilanden om in Augustenborg te overwinteren. De volgende zomer
ging de reis naar Gdansk en
Litouwen. Op deze manier hebben ze in enkele jaren de hele
Oostzee doorkruist.
Omdat Henk en Anky er niet
tegen opzien dagen en nachten
door te varen zijn ze snel een
eind op weg. Zo hadden ze, toen
ze met de ICCY deelnamen aan
de tocht naar Sint Petersburg, het
idee dat ze aan de late kant
waren vertrokken. Toen ze op het
eerste Russische eiland, Gogland
op de volgens hen afgesproken
ankerplaats lagen, zagen ze echter geen enkele andere deelnemer. Ook op de marifoon kregen
ze geen enkele reactie. De volgende stop was Kronstadt. Ze
meerden af aan een wrak steigertje en weer lagen ze helemaal
alleen. Ze begrepen er niets van!
Tot op een goed moment het ene
naar het andere schip kwam binnenvaren. Ze hebben zich kostelijk geamuseerd met het vastmaken van al die schepen aan dat
ene wrakke steigertje. Doordat ze
lange stukken aan één stuk door
hadden gevaren, lagen ze zonder
dat ze het in de gaten hadden in
de voorhoede van de armada!
Op zoek naar de bakermat van
onze cultuur
Het noorden is koud en regenachtig en het weer in Zuid
Europa is meestal prettiger. Toen
de Wilde Zwaan op zoek was
naar een nieuw vaargebied leek
de keuze gemakkelijk. Twee jaar
geleden begonnen ze hun reis
naar de Middellandse Zee.
Afgelopen zomer "deden" ze de
Noordspaanse kust met prachtige, kleine, heel stille haventjes
en nu ligt hun schip op de wal in
Rota nabij Cadiz.
Omdat Anky nog een baan heeft
is hun vaartijd beperkt.
Afgelopen zomer gingen ze twee
keer drie weken. Het volgende
seizoen brengt hen naar de
Middellandse Zee. Zeilen is niet
het enige doel, het is hun manier
van reizen. Eigenlijk gaan ze op
zoek naar de wortels van onze
beschaving, ze zoeken naar de
voetstappen van Homerus. Het
einddoel van de Wilde Zwaan?
Vast staat dat niet, maar Odessa
bereiken is een wens die al vanuit hun studententijd stamt!
Immy Timmerman
Nemo Tender
licht,compact en gemakkelijk te varen
De Nemo Tender wordt standaard compleet geleverd met:
zitbanktas en kussen, bootafdekhoes, stevige canvas opbergtas,
pomp, reparatieset, drukmeter, aluminium roeispanen.
Versterkte spiegel met hijsgaten,
waterafvoer, 3 roestvrijstalen
trekogen, verzonken ventielen, extra
stootrand en stevige draaghandvaten.
Maten van 210 cm tot 300 cm.
De Nemo Tender 275 in Valmex
PVC (2,77x1,41m) met luchtbodem
(Airdeck) is met name geschikt als
bijboot voor de zeiler. Kijk voor meer
info op www.silvermarine.com.
Keuze uit lattenbodem, houten
bodem of luchtbodem. Uitgevoerd in
Valmex PVC of Orca Hypalon.
Geheel compleet voor
< 875,– (excl. motor)
Import voor Nederland: Pijl Watersport , Nw.Loosdrechtsedijk 218-222,1231LE Loosdrecht tel. 0355-821 638. www.pijlwatersport.nl
19 De Drietand - februari 2009
Deltableau
Natura 2000 Watersportverbond weet
Een beetje vreemd is het wel. In
Zeilen no 11 van het vergangen
jaar verwijst het Verbond naar
een advertentie van het Ministerie van LNV over Natura
2000. Wij, watersporters, moeten de borst maar natmaken.
Enerzijds beoogt het project ons
mooie, van natuur en rust omgeven vaargebieden, anderzijds
voorziet hij in een kakofonie
van in eerste instantie ambtelijke overleggroepen en bijbehorende adviesbureaus. Het artikel
eindigt dan met de retorische
vraag wie er beter van wordt:
de natuur, wij of die bureaus.
20 De Drietand - februari 2009
Het is daarom een beetje vreemd
omdat in het onlangs gehouden
overleg van de Verbondsregio
Deltawateren, Natura 2000 prominent aan de orde is geweest in
een presentatie van
Rijkswaterstaat, die het project
coördineert. Toegegeven, het is
een wel zeer ambtelijk en nochtans ongrijpbaar onderwerp. Het
gaat echter wel over de
Deltawateren. In dit geval de
Grevelingen als een van de laatste deelgebieden in de zuid-westelijke Delta. Krammer-Volkerak
en Zoommeer zullen waarschijnlijk in mei 2009 ter inzage wor-
den gelegd. En zo zullen dit jaar
en het volgende een reeks gebieden onder de loep worden genomen van een totaal van 162 over
het hele land. Als het echter om
rijkswateren gaat zijn er met uitzondering van de rivieren 17
gebieden die in een meer of minder gevorderd stadium van aanwijzing verkeren. Daar willen wij
meer van weten, dus op naar
Rijkswaterstaat!
Integraal
'Dat is inderdaad wat nu aan de
orde is; het inventariseren van
het ook niet
hoe de natuur er in deze gebieden integraal bijstaat', aldus
Alexandra Cramer van
Rijkswaterstaat Zuid-Holland.
Samen met collega Aylin
Erkman van RWS Zeeland leidt
zij de Ambtelijke Projectgroep
'Overleg Bevoegd Gezag'. Het
bevoegd gezag in de Delta zijn
de provincies Zuid-Holland,
Zeeland en Noord-Brabant alsmede Rijkswaterstaat Zeeland en
Zuid-Holland en het ministerie
van LNV. 'Die hebben elk op
eigen wijze zeggenschap in het
beheer van deze gebieden. Dat
gaan wij nu eerst catalogiseren
met het doel om deze in een
beleidsnotitie op elkaar af te
stemmen en te optimaliseren. In
ons geval betreft het dus het
Deltagebied. In de komende
periode moet duidelijk worden
wat wij eventueel kunnen verbeteren'.
Weten de overheden dit dan
niet?
'Jawel maar in dat optimaliseren zit precies de crux.
Misschien eerder nog standaardiseren want beheerders als
Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en
Rijkswaterstaat voeren alle een
eigen systeem in het bijhouden
van de natuurlijke waarden in
hun gebieden. Daar moet ook
eenduidigheid in komen. Wij
hebben dit niet op eigen houtje
bedacht. Europa, noem het
Brussel, heeft in 2000 alle landen van de Unie opgedragen een
inventarisatie te maken van die
gebieden in hun regio die nog
over karakteristieke natuurlijke
eigenschappen beschikken of de
potentie daartoe hebben. Natuur
is grensoverschrijdend en niet
gebaat bij alleen nationale wetgeving. Op termijn moet dit leiden tot een samenhangend netwerk van gebieden die door de
Vogelrichtlijn (1979) en de
Habitatrichtlijn (1992) al zijn
geduid. Het Kabinet heeft in
Aan tafel
Jelmer Heins;
Tel: 010.4221.228;
Email: [email protected]
overleg met het Parlement in
2006 de hiervoor in aanmerking
komende gebieden vastgesteld.
Het gaat dus om de vogels in hun
bestaansketen en om de omgevingen waarin die kan floreren.
Impliciet raakt ons dat allemaal
omdat ook wij een plek hebben
in hun keten en zij in die van ons
dus'.
Hand in eigen boezem
'De projectgroep omvat niet
voor niks genoemde vertegenwoordigingen van het bevoegd
gezag. Zij immers hebben zeggenschap over de aangewezen
gebieden. Zij zijn er dagelijks
actief en beschikken over dienovereenkomstige kennis en faciliteiten. Het gaat er nu om, om uit
dit kennisarsenaal een integraal
beeld te vormen van wat deze
gebieden aan natuurlijk potentieel te bieden hebben. Gewend als
wij, overheden, zijn om naar
onze specifieke taken te kijken
gaan wij nu een forse stap verder.
Proberen integraal boven water te
krijgen wat afzonderlijk onderbelicht blijft. Denk niet dat dit een
simpele klus is. De organisatie
ervan vergt veel coöperatief
overleg. Je kunt straks niet van
de gebruikers van de gebieden en
andere belanghebbenden verlangen om mee te doen als je intern
de zaken niet in een 'birds eye
view' kunt overzien. Vandaar dat
wij de hand eerst in eigen boezem steken alvorens met zulke
partijen aan tafel te gaan zitten.
Dat wordt de volgende fase'.
'Ik kan de teneur van dat artikel
van het Watersport Verbond wel
een beetje begrijpen, althans
voor hun leden. Als overheden
plannen maken die belanghebbenden raken in hun dagelijkse
doen en laten dan voelt men
zich al gauw ongemakkelijk. Al
helemaal als nog niet duidelijk
is waar het precies omgaat.
Toch hebben wij, de overheden,
van meet af aan getracht om de
materie helder naar buiten te
communiceren. De advertentie
waar het Verbond gewag van
maakte is maar een van zulke
uitingen. Wie Natura 2000 in de
zoekmachines intikt vindt een
scala aan verwijzingen. Na de
inventarisatie en het opstellen
van een concept beheersplan,
zal de Watersport, Recreatie in
het algemeen, zeker worden uitgenodigd om in het overleg van
belanghebbenden aan te zitten.
Na deze inventarisatie worden
klankbordgroepen ingesteld de
zo hun standpunten kunnen
inbrengen over de verzamelde
informatie. In het vervolg van
het proces blijven zij betrokken
bij de verschillende tussenstappen naar het integrale beheersplan. Ook zullen we commentaar op het concept beheersplan
vragen. Daarnaast blijven
natuurlijk de wettelijke mogelijkheden bestaan voor inspraak
en beroep en bezwaar. Ons streven is om de gebieden zoveel
mogelijk in tact te laten voor de
activiteiten die ook nu al plaatsvinden. Ze zullen echter meer
geïntegreerd worden in het
natuurlijke habitat van deze
gebieden. Natuurlijk zullen er
belangentegenstellingen aan het
licht komen. Hoe eerder wij
deze kennen des te rationeler
wij over oplossingen kunnen
nadenken. In gezamenlijkheid'.
Jelmer Heins
21 De Drietand - februari 2009
Gerben Sonderman, Vlieger, Verzetsm
Tentoonstelling in Drachten
Vier Fokker vliegtuigen, waaronder een antieke Fokker S 11, cirkelden zaterdag 13 december j.l.
's middags boven Drachten, als
eerbetoon aan Gerben
Sonderman, ter gelegenheid van
de op die dag in het museum in
Drachten geopende tentoonstelling over deze legendarische vliegenier, verzetsman en persoonlijke vriend van Prins Bernhard.
De tentoonstelling werd in de
nabijgelegen"Vermaning" onder
grote belangstelling ingeleid door
Wouter Sonderman, zoon van
Gerben. Hij haalde persoonlijke
herinneringen op aan zijn vader,
die verongelukte, toen Wouter 13
jaar was. Hij had wel eens met
zijn vader meegevlogen; wat hij
zich daarvan herinnerde was, dat
hij met zijn vader op Schiphol
overal zo maar door heen kon
lopen en dat zijn vader door
iedereen met groot respect werd
behandeld. Maar zijn herinneringen betroffen vooral het zeilen
samen met zijn vader. Daar ligt
ook de verbinding met onze vereniging. Gerben Sonderman was
lid van onze vereniging en één
jaar bestuurslid van de NVvK in
1955, het jaar dat hij verongelukte. In dat jaar behaalde hij de
beste wedstrijdresultaten met zijn
schip "Twjirre" daarvoor werd
hem (postuum) door de vereniging de Gouden Wimpel toegekend. Wouter Sonderman vertelde dat het schip aanvankelijk aan
de wedstrijden deelnam onder
"Sondernaam van de Heer
Sonderman", wat destijds aanleiding gaf tot hilariteit.
Zowel Wouter Sonderman als
museum directeur Jaap Bruintjes,
bedankten de personen en instanties die materiaal beschikbaar
hadden gesteld voor de tentoonstelling. In het bijzonder H.M. de
Koningin, het archief van het
Koninklijk Huis, het Paleis Het
Loo , de Kon.Luchtmacht, het
Schaatsmuseum in Hindeloopen
en vele anderen. Ook de
Nederlandsche Vereeniging van
22 De Drietand - februari 2009
Kustzeilers werd met name
genoemd.
Wie was Gerben Sonderman
Gerben Sonderman werd 100 jaar
geleden op 29 december 1908 in
Drachten geboren aan de
Drachtster Vaart. Deze waterweg
is jaren geleden gedempt, maar
wordt in de nabije toekomst weer
in ere hersteld, zodat het centrum
van Drachten dan weer over het
water bereikbaar zal zijn. Gerben
Sonderman groeide op met
schaatsen en zeilen. Als schaatser
heeft hij deelgenomen aan de
Europese kampioenschappen in
Oslo en aan vooroorlogse
Elfstedentochten.
Na de Rijks H.B.S. in Drachten
volgde hij de opleiding aan de
Academie voor Lichamelijke
Opvoeding in Amsterdam.
Daarna keerde hij terug naar
Drachten als leraar aan zijn oude
school. Vanuit Drachten fietste
hij zo vaak als mogelijk was naar
Eelde, waar hij in 1934 zijn
vliegbrevet haalde. Hij vervolgde
zijn opleiding tot militair vlieger
in Soesterberg en werd daarna
"invlieger" voor Fokker.
In de meidagen van 1940 schoot
hij bij Rotterdam drie Duitse
vliegtuigen neer, waarna hij door
brandstofgebrek gedwongen zijn
toestel op het strand van Voorne
aan de grond zette.
In de bezettingstijd heeft hij, door
zijn bijzondere kennis van radiocommunicatie, een belangrijke
rol gespeeld. Hij woonde toen in
een flat in Amsterdam; van daaruit zond hij berichten naar overvliegende geallieerde vliegtuigen.
Het is de Duitsers nooit gelukt
om hem en zijn apparatuur te
vinden.
Na de oorlog nam hij zijn beroep
als testpiloot voor Fokker weer
an, Vriend van Prins Bernhard en Kustzeiler
op. In 1948 werd hij benoemd tot
Adjudant in Buitengewone
Dienst van H.M. Koningin
Juliana. Het verzoek voor deze
benoeming namens "Hoogst
Derzelve " is op de tentoonstelling aanwezig. De band met de
koninklijke familie was heel persoonlijk en hecht. Koningin
Beatrix noemde Gerben "een held
uit haar jeugd". Met Prins
Bernhard had hij een heel vriendschappelijke band. Hij heeft de
prins naar alle uithoeken van de
wereld gevlogen. Het regerings-
vliegtuig Fokker Friendship is in
1960 door Prins Bernhard
"Gerben Sonderman" gedoopt.
Een geschilderd portret van
Gerben heeft bij Prins Bernhard
tot de dood van Z.K.H. op zijn
kamer gehangen. Dat schilderij is
op de tentoonstelling te zien,
samen met vliegtuigmodellen,
uniformen, decoraties en documenten. Ook de zender die
Gerben in de oorlog gebruikte is
aanwezig.
Over de oorzaak van het dodelijk
ongeluk is geen materiaal aanwe-
zig op de tentoonstelling.
Een oud- vliegenier, die ik op de
expositie sprak, was er van overtuigd dat er iets mis geweest moet
zijn met "de kist" en niet met de
piloot.
Op de tentoonstelling is een vitrine met prijzen voor zeilwedstrijden, verder de tekeningen van
G.W.W.C. Baron van Hoevell voor
de "Twjirre"en de Gouden Wimpel
1955, benevens een filmfragment
van Gerben aan boord van zijn
schip, terwijl hij de fok hijst.
Zijn geboortedorp Drachten was
in het leven van Gerben
Sonderman van grote betekenis;
het verhaal wil dat hij eens zo laag
over het dorp vloog, dat het hem
lukte om op haar verjaardag een
bos bloemen bij zijn moeder op de
stoep te droppen.
Drachten eerde in het verleden
zijn held al met de Gerben
Sondermanstraat. De tentoonstelling is zeer de moeite waard en
blijft in het Museum Smallingerland aan het Museumplein tot
en met 22 februari 2009.
Jasper Bruinsma.
Het lozingsverbod voor ”Zwar
Het lozingsverbod voor toiletwater door pleziervaartuigen m.i.v. 1
januari j.l., maakt heel wat los in
de vaderlandse watersportwereld.
In het eerste nummer van de
"Waterkampioen" wordt in het
artikel "Hoge Nood" uitgebreid
ingegaan op de consequenties van
e.e.a. Een verrassing kan de maatregel overigens niet zijn. Het
lozingsverbod is gebaseerd op de
Wet Verontreiniging Oppervlakte
Water (VWO) uit 1970. Op grond
van deze wet zijn al een groot
aantal besluiten genomen, t.a.v.
industriëel, huishoudelijk en agrarisch afval, zie hiervoor
www.helpdeskwater.nl. De watersport is voor wat betreft het
gebruik van antifoulings, de wet
VWO in het recente verleden al
tegengekomen. Het
Lozingsverbod voor "zwart
water" door pleziervaartuigen is al
in 2004 aangekondigd. In "De
Drietand" no. 6 van 2008 geeft
Hans Althuis een samenvatting
van de maatregel, zie ook
www.vuilwater.nl.
Het lozen van toiletwater is toegestaan buiten de territoriale wateren, de 12 mijlszone. De maatregel betreft dus het binnenwater,
waaronder het IJsselmeer en de
Waddenzee. Op www.noordzee.nl
kwam ik het "Integraal
Beheersplan Noordzee 2015 "
tegen. Voor de Noordzee zijn ook
al allerlei regels van kracht, maar
de richtlijnen voor pleziervaartuigen zijn nog "in procedure".
Jachten met een ligplaats aan de
Noordzeekust hebben dus blijkbaar nog even de tijd.
De Oostzee
In het artikel in "De Drietand"
informeert Evert Lagerweij ons
over een vrijstelling in de Oostzee
voor "Nachrüstung" met een
"RückhaltungSystem" voor jachten gebouwd vóór 1980 en voor
jachten gebouwd van 1980 tot
2003, voor zover ze niet langer
zijn dan 11.50 m of niet breder
dan 3.80 m. Deze mededeling
kan, hoewel welkom, wel tot
24 De Drietand - februari 2009
enige verwarring leiden.
Milieumaatregelen in de
Oostzee zijn een gecompliceerde
zaak. Het wateroppervlak is
enorm 1.72 miljoen km², er zijn
9 aanliggende landen en 3
instroomlanden.
De eerste conferentie vond plaats
in 1974, de "Convention on
Protection of The Baltic Sea". In
1992 is opgericht "The Helsinki
Committee" ( Helcom) met een
permanente vestiging in Helsinki
www.helcom.fi. Er zijn jaarlijkse
evaluaties en voortgangsrapportages en regelmatig conferenties,
laatstelijk in 2007 in Krakow.
Alle 9 omliggende landen, inclusief de Russische Federatie en
ook de Europese Commissie,
hebben de Helcom regelgeving
ondertekend. Op grond hiervan
zijn al een groot aantal maatregelen genomen t.a.v. allerlei lozingen. Tenslotte kwam als kleine
vervuiler ook de pleziervaart aan
de beurt. De inzet was een volledig lozingsverbod voor toiletwater en de verplichting om het toiletwater aan boord op te vangen.
De Denen met 4500 km kust en
weinig binnenwater zagen de
problemen, wat de handhaving
betreft aankomen en pleitten voor
een zekere vrijheid voor de deelnemende landen om ontheffingen
te verlenen aan bepaalde categorieën vaartuigen voor wat betreft
de installatie van vuilwatertanks.
Helcom heeft de deelnemende
landen de ruimte gegeven om
tussen 1999 en 2003 hun regelgeving aan te passen.
Het lozingsverbod voor toiletwater op de Oostzee is op 1 januari
2005 ingegaan.
Denemarken heeft ontheffing van
de installatie van vuilwatertanks
toegestaan voor alle jachten
gebouwd voor 1980 en voor jachten na 1980 en voor 2003, die
niet langer zijn dan 10.80m of
niet breder dan 2.80m. Er is volledig lozingsverbod binnen de 12
mijls zone en voor de categorie
vrijgestelde schepen binnen 2
mijl. Dit is de thans geldige
regelgeving voor Denemarken zie
www.dansk-sejlunion.
dk/miljo/sotoilet of holdingtank.
De Duitse overheid heeft de
Denen in 2005 gevolgd, op één
uitzondering na; lozing is n.l.
wel toegestaan buiten de 12
mijlszone, maar niet zoals in
Denemarken voor de kleine jachten met ontheffing binnen de 2
mijl. De versoepeling waarvan
Evert Lagerweij melding maakt
is ingegaan in april 2008 en geldt
alleen voor de Duitse Oostzeekust. www.dsv.de Het is natuurlijk mogelijk dat de Denen de
Duitsers volgen, maar dat is op
dit moment niet het geval.
De Zweden houden zich aan de
oorspronkelijke Helcom directieven, dus geen ontheffingen en
een lozingsverbod binnen 12
mijl, zie
www.sjofartsverket.se/recreatonal
boating and environment.
Ook in Finland zag ik geen ontheffingen en een lozingsverbod
binnen 12 mijl, hetzelfde dus als
in Zweden en m.i.v. 1 januari j.l.
ook in ons land. www.helcom.fi/
Finland/ marine environment;
of www.environment.fi
Dekdoorvoer
Een interessant verschil in de
bepalingen van Helcom t.o.v. de
regelgeving in Nederland is de
volgende: er worden door
Helcom, evenals in ons land geen
eisen gesteld aan de maten of
inhoud van de vuilwatertank,
maar wel aan dekdoorvoer.
Voorgeschreven is een minimale
doorsnee van de dekfitting van
38 mm, de afsluiting moet voldoen aan het ISO 8099 voorschrift en de dekfitting moet
voorzien zijn van het ISO symbool.
Handhaving van het lozingsverbod zal niet eenvoudig zijn, noch
in ons land noch in de Oostzee,
maar controle of de dekfitting
aan de voorschriften voldoet is in
de haven heel goed uit te voeren.
In Duitsland zullen ze dat, lijkt
mij, gaan controleren, zeker na
g
Ve r v o l
t Water”
de recente versoepeling. Bij onze
buren wordt op allerlei gebieden
altijd flink gecontroleerd, gedogen is er doorgaans niet bij.
"Happy Hours" van Jan Huisman
valt in Duitsland binnen de ontheffing, maar komt zonder
afzuigmogelijkheid in Denemarken bij controle in de problemen. In Denemarken zijn het
geen controlfraeks, dus kan het
daar meevallen. "Vlieter"van
Evert Lagerweij is van voor
1980, geen problemen dus, maar
lozen mag hij niet. Onze
"Arethusa" had net als "Happy
Hours" een fecaliëntank, maar
ook zonder afzuigmogelijkheid,
dat hebben we in 2005 laten
installeren. Ons vaargebied is de
Oostzee en "Arethusa" viel niet
binnen de uitzonderingsbepalingen. Toen bleek dat de r.v.s. tank
"putcorrosie" vertoonde; bij de
vorige (Noorse) eigenaar was de
tank blijkbaar flink in gebruik
Vuilwatertank…
Naar aanleiding van het artikel over het Lozingsverbod in De
Drietand 2008/6
Ook wij hebben nagedacht hoe de nadelen van een vuilwatertank,
zoals het afpompen in een haven met file-vorming, vermeden kunnen worden,
Doordenkend over de 'droge trajecten' van Cactus en Nonolet met
afvoer via het huisvuil, kwamen wij op het gebruik van een
Pamper of een incontinentie-luier. Pampers zijn overal verkrijgbaar
en eenvoudig in de drooggepomte WC-pot uit te spreiden. Na
gedane arbeid is de Pamper-met-inhoud opgevouwen via een huisvuilzak af te voeren. Daar is niets vreemds aan.
We hebben ons idee zelf nog niet toegepast, maar het lijkt het proberen na 1 januari 2009 waard. Het kan sowieso geen kwaad een
pak Pampers aan boord te hebben, al is het maar voor olie in de
bilge.
Hilmar Schurink en José Firet
geweest, dus ook een nieuwe
tank laten installeren. Na de aankoop hadden we de afvoerslangen laten vernieuwen, maar dat
bleek niet gebeurd te zijn met het
juiste type geurdichte slang, dus
dat ook maar laten doen. Al bij al
hangt er dan een wel aardig prijs-
Lekker slapen
kaartje aan. In Nederland zullen
de Helcom voorschriften voor de
dekdoorvoer ook wel verplicht
worden. Het Europese Parlement
heeft in november 2006 het
Helcom Actieplan onderschreven,
dus… wordt vervolgd!
Jasper Bruinsma
Aanbieding voor Kustzeilers.
Goed slapen, uitgerust aan dek komen; is dat niet
een eerste vereiste voor een veilige nieuwe vaardag
of wachttorn? Dat een goed bed en een dito matras
dáár mee te maken hebben werd onlangs weer eens
helder uit de doeken gedaan in de Waterkampioen.
In het nummer van 7 november jl. (nummer
21/2008) stond een uitgebreid artikel onder de welsprekende titel “Welterusten!” en ging het over het
slaapcomfort aan boord van schepen. In dit bijzondere geval over het herinrichten van de slaaphut
van de Tijgerhaai, de redactie motorboot van het
bovengenoemde watersporttijdschrift.
Voor iedereen die aan boord gezond en goed wil
slapen is het lezen van dit verhaal een must. (u kunt
dit artikel downloaden van www.neptune.nl)
een goede kwaliteit latex matras slaapt?
Een Heerendag naar een werf of een zeilmaker,
zoals onlangs naar Makkum, geeft ons Kustzeilers
één maal per jaar de mogelijkheid om achter de
schermen te kijken naar productie processen en
materiaalkeuzes bij zo’n bedrijf. Een Heerendag
naar een scheepsinrichter op het gebied van slapen
kunt u in dit geval zelf organiseren. Want, wie alles
wil weten ván en er zeker van wil zijn wát de kwaliteit en de eigenschappen van zijn of haar nieuwe
matras aan boord wordt, die komt uit bij het bedrijf
van Marcel Botman. Dat is inderdaad “Neptune”
met net zo’n drietand als logo als de kustzeilers in
hun clubvlag. U zag hun advertentie al achterin de
Drietand. Inmiddels staan ze voorin op het omslag.
In het artikel wordt uit de doeken gedaan, dat zo’n
gezonde nachtrust natuurlijk begint bij een juiste
keuze voor het kernmateriaal van de matras. Het
materiaal voor de matras bepaalt voor negentig procent of een bed goed en comfortabel is. De tijk en
de ondergrond bepalen de overige tien procent.
Weet u van welk materiaal uw matras aan boord is
gemaakt? Is dat polyether, koudschuim, lastilux of
latex misschien? Hoe kun je beoordelen of je op
Wie vóór 31 maart a.s. met zijn Kustzeilers ledenpas contact opneemt en een bestelling plaats voor
matrassen en lattenbodems krijgt een korting van
50% op de lattenbodems.
Neptune nautisch zit en slaapcomfort
WWW.NEPTUNE.NL
Tel. 0228-562045
25 De Drietand - februari 2009
Uit de Boekenkist
Nieuw bij Imray
Boeken en
Almanakken
In de nieuwe catalogus 2009 van
Imray worden een aantal nieuwe
uitgaven en heruitgaven aangekondigd.
Crossing the Thames Estuary
met '32 route's, passage planning and course to steer tables',
is een nieuwe uitgave van Imray,
evenals The West Country from
the Air met luchtfoto's van
Portland tot the Scillies. Ook
Where Land meets Sea is een
nieuwe uitgave met luchtfoto's
van de Engelse Oostkust van
Lowestoft tot Ramsgate.
Nieuw is ook Cruising Gallicia,
een uitgebreide vaargids, met
ook toeristische informatie over
de NW kust van Spanje van
Ribadeo tot Bayona.
In maart 2009 verschijnen de
Irish Sea Pilot en The Shetland
Islands Pilot.
Herdrukken.
De herdruk van The Isle of Mull
and adjacent Coasts voor de
Schotse Westkust 3e editie is in
2008 verschenen.
Niet helemaal nieuw is de Bristol
Channel and Severn Cruising
Guide, die een eerder verschenen
uitgave met deze titel, van het
door Imray overgenomen
Stanford Maritime vervangt. De
nieuwe uitgave is herschreven en
is veel uitgebreider en gaat dan
ook als 1e edition bij Imray.
Voor 2009 wordt een volledig
herziene herdruk aangekondigd
van The North Sea Passage Pilot.
Deze 5e editie verschijnt in
januari. Op de METS in november 2008 bleek uit de Book
Publication Schedule van Imray,
dat er eind oktober 2008 van de
4e editie nog 'less than 200
copies in stock' waren. Let dus
op dat u de 5e druk krijgt en niet
de vorige.
Helemaal uitverkocht bij Imray
was de (in samenwerking met
26 De Drietand - februari 2009
The Royal Cruising Club
Pilotage Foundation uitgegeven)
RCC Pilot Isles of Scilly, de herdruk verschijnt in juli,wat laat
voor het zeilseizoen.
Van de RCC Pilot North
Brittanny verschijnt in 2009
eveneens een nieuwe 2e editie;
deze pilot bestrijkt Cherbourg to
Quessant and the Channel
Islands, en is gebaseerd op het
40 jaar oude 'Brittanny Harbours
and Anchorages van Adlard
Coles'.
De bekende door Imray( in
samenwerking met The Cruising
Association ) uitgegeven The
Cruising Almanac verschijnt 2
jaarlijks, de uitgave voor 2009/
2010 is vanaf december 2008
beschikbaar, evenals The
Mediterraenen Almanac.
De wijzigingen worden opgenomen in het Jaarboek 2009.
Imray Kaarten.
Het aanbod van Imray C en Y
kaarten is voor 2009 ongewijzigd. Ook de Imray 2000 series
zijn niet uitgebreid. Bij de M
kaarten (Mediteranean) zijn 4
nieuwe gedetailleerde kaarten
van de Sloveense en Kroatische
kust toegevoegd. Van de
Stanfordkaarten is in de nieuwe
catalogus geen spoor meer aanwezig.
De Imray Digital Charts (ID)
dekken nu de Britse eilanden en
Ierland en de Europese van Den
Helder tot Gibraltar. Nieuw in
2009 is ID 50 The Western
Mediteranean.
Weinig Nieuws bij de
Admiralty
De British Admiralty heeft enkele papieren kaarten uit het aanbod Admiralty Leisure Charts
teruggetrokken, ze blijven
beschikbaar als Standard
Nautical Chart,
www.ukho.gov.uk zie Standard
Nautical Charts Listing, waarop
alle beschikbare standaard papieren kaarten worden aangegeven.
Blijkbaar concentreert de
Uit de B
Admiralty zich voor wat de zeilers betreft op papieren kaarten
als Kaartseries, de Admiralty
Leisure Charts Folios. Alle folios
hebben een nummer dat met 56
begint. Vorig jaar was nieuw:
5612 Northern Ireland. Ook
5614 Orfordness to Whitby was
nieuw in 2008. In 2009 is daar
5613 Irish Sea Eastern Part bijgekomen. Deze kaartseries dekken de Engelse Oostkust nu tot
Whitby. Ook de Westkust van
Ierland is nog niet gedekt.
Digitale kaarten voor de zeilers
zijn op de markt als ARCS
Skipper Folios (RCS Admiralty
Raster Chart Service), zie
www.admiraltyleisure.co.uk Bij
deze ARCS Skipper Folios zag
ik geen nieuws. Deze digitale
kaartpakketten dekken grotendeels UK en Ierland met uitzondering van een deel van de
Engelse Oostkust en de Ierse
Westkust dus wat het UK betreft
ongeveer hetzelfde gebied als de
papieren folios. Er zijn ARCS
Skipper Folios beschikbaar voor
Skagerak en Kattegat en voor
een groot deel van de Oostzee,
met uitzondering van de
Noordelijke Botnische Golf. In
Skipper Folio 32 zit o.a. St.
Petersburg and Approaches.
Binnen deze digitale kaartpakketten wordt de oude en onsystematische nummering van
Standard Charts aangehouden.
Uit het oogpunt van goed zeemanschap zal i.h.a. naast de digitale kaart ook de papieren uitvoering op de kaartentafel aanwezig zijn. In het jaarboek 2009
zullen van alle kaarten die onderdeel zijn van een ARCS Skipper
Folio, de BA nummers van de
papieren kaarten worden aangegeven, dit betreft de folios UK
en de folios 31, 32 en 33 van de
oostelijke Oostzee.
Jasper Bruinsma
oekenkist
Uit de Boekenkist
Nieuwe uitgaven voor de
Oostzeezeilers
De nieuwe catalogi van Delius Klasing en van
HanseNautic verschijnen in januari bij de opening van
Boot Düsseldorf en dus te laat voor deze Drietand. Op
de sites van de verschillende uitgevers van maritieme
boeken vond ik wel enkele wetenswaardigheden.
Voor Denemarken is een nieuwe uitgave: Koehlers
Genieszer Guide für Skippers Dänemark van Detlef
Jens, te verwachten in het voorjaar van 2009.
Wat Zweden betreft, onze zustervereniging Svenska
Kryssarklubben handhaaft al haar uitgaven "från
Luften".
Van de Tornführer Sweden 1 Westkust, een uitgave
Offshore Zeilen:
Tips & Trucs Deel 1;
Peter Stuivenberg; Elmar 2004;
ISBN: 90389 1435 0; 327 pag.;
in de ramsj ca. € 6,-.
Reden om nu te kopen!
Peter Stuivenberg is een 'enfant
terrible' onder de zeilers, vergelijkbaar met Hans v.d . Smissen,
Henk Bezemer, Henk de Velde
(unieke standpunten, shockeren-
van Delius Klasing verschijnt een nieuwe editie op 15
april 2009. Dus nog even wachten met de aanschaf,
zodat u de laatste herziene druk ontvangt.
Voor kustzeilers die het plan hebben naar Finland te
zeilen, "The Sea of Archipelago and the Gulf of
Finland" een havengids in Engels, Duits en Russisch
uit 2002, is niet meer leverbaar. Een nieuwe druk
aldus HanseNautic verschijnt in 2010. De titel wordt
in het Jaarboek 2009 in afwachting van de herverschijning gehandhaafd. Voor alternatieven zie ons
jaarboek. Een nieuwe uitgave is: "Veneilijan
Satomaopas, Marina Guide Gulf of Finland" een
havengids van Viborg tot de scheren bij Turku, een
uitgave van de Finse kaartfirma Kartakeskus .
Jasper Bruinsma
de uitspraken, enz). Na vele oceaanomzwervingen, eerst met een
logge 50 voet tweemaster, die in
de Rode Zee zonk, en vanaf
1995 met een 50 voet racer,
schijnt hij nu in Zuid-Afrika te
wonen en o.a. safari's te organiseren. Een avonturier 'avant la
lettre' dus, die eerder als journalist in vele landen actief was.
Peter's statements 'goed zeemanschap leer je niet uit een boekje,
trek je
niks aan
van wat
een ander
zegt, vaar
je eigen
koers'
ondergraaft hij
door dit
boek te
schrijven!
Uit de Boekenkist
Impressie: het is een praktisch,
technisch inhoudelijk boek. Die
boeken kom je niet zo veel
tegen. Zijn ervaring als journalist maakt het prima leesbaar.
Peter probeert 'alles' te behandelen, dat iemand nodig heeft voor
een lange reis: voorbereiding,
bootkeuze en -bouw, tuigage,
voeding, schipperen, oceaanzeilen, navigatie, routing, datacommunicatie, meteo, etc. Hij gaat
daarbij uit van nul kennis startniveau. Het boek is dan ook veel
te dun om volledig te zijn. Van
een vervolgboek kwam het,
zover ik weet, nooit. In vergelijking met zijn vorige boeken,
(meer reisverhalen, met een
snufje filosofie), is hij anno
2004 veel realistischer en toont
enige zelfreflectie. Voor mij is
het een buitengewoon zinvol
boek, waarvoor Peter veel
research gedaan heeft! Het boek
is in de NVvK bibliotheek te
leen.
Joost Kok
HOE HARD
HET WOEI
EN HOE
GROOT
DE LIEFDE
WAS.
Schrijver
Cees van
Staal. 190
pagina's.
Uitgever: De
Alk en
Heijnen.
ISBN: 90.5961.070.5
Deze keer heb ik maar één boek
voor u. Maar dat mag er dan wel
wezen. Het is een uitgebreide
herdruk van ons oud-lid Cees
van Staal. Misschien herinnert u
zich de eerste druk nog: "Zeven
scheve zeeverhalen en een rechte" heette het. Pareltjes van vertelkunst vond ik die acht.
Toen uitgever Carel Heijnen me
vertelde, dat er een herdruk aankwam, verbaasde me dat dan ook
niet. Aangenaam verrast was ik
daarna echter, dat de acht er zestien geworden waren.
IJzingwekkend, ontroerend, vertederend, spannend, wat is er
allemaal niet op die verhalen van
toepassing? Zoals Van Staal vertelt… er zijn er maar weinig die
dat ook zo kunnen, is mijn
mening.
Iemand die een reisverhaal
schrijft, dient zich te houden aan
de werkelijkheid, maar Cees van
Staal voegt daar op een gelukkige manier een element aan toe,
fictie. En dat pakt bij hem prachtig uit. Dit is een boek om in de
boekenkast te bewaren, want u
zult er waarschijnlijk nog wel
eens naar terug grijpen.
Ad Beringen
Even een paar boeken uit de
bibliotheek lenen? Dan moet u
even bellen: 038.3338614.
E-mail kan ook:
[email protected]
De volledige boekenlijst vindt
u op de website.
Te koop
De "Sarabande" is door omstandigheden te koop.
Nicholson 43, ontwerp en bouw
Camper & Nicholson.
Afmetingen 13,10 x 3,60 x 2,10
m. Bouwjaar 1972.
Jaarboek blz. 424.
Voor informatie: Mr. J.W. Beks,
telefoon 02159-31787
I.v.m. overstap naar een catamaran is de Samantha te koop
De Samantha is wel bekend van
vele Driehoeken en CAMR,
maar ook van de IJmuiden Lagos race
Het schip is in prima staat en
was nog 3e in haar klasse bij de
laatste CAMR 2008. Terug met
ZW 8 naar Nederland zonder
problemen.
Deze Beneteau Moorings 432 in
nu te koop voor 99.000 euro
geheel compleet en klaar voor
vertrek naar iedere bestemming.
Veel gegevens op
http://nkko.xs4all.nl/Samantha of
Jaarboek blz. 424 en te bezichtigen bij Lemmernautic in
Lemmer
Zeer mooie halfwinder, bi-radiaal incl. slurf, kleuren:
rood,blauw en geel, merk:Neill
Pryde, VL 12.50 m, OL 6.20.
Prijs: Euro 750.00
Rubberboot Avon Redcrest, incl.
bodemvlonders, Euro 175.00
C. Algera, 020 6595614
[email protected]
Daisy is te koop!
Danish Flower 38.2, ontwerp:
Martin Bekebrede, werf:
Bloemsma Makkum, 1981, bouwnummer 46. Bouwwijze: staal
rondgejoggeld. 2-Master met
stuurhuis. Afmetingen: 11,70 x
3,85 x 1,80. L.o.a. 13 m.
Gestraald en geschilderd 2003.
Ford Lehman 80 pk, Yanmar
aggregaat 4kW. Uitgebreide zeilgarderobe met rolzeilen vóór.
Zeilopp. a/d wind 112 m2. Vijf
slaapplaatsen.
Stoer, goed zeilend en veilig
familieschip! Prijs 99.000 €.
Henk Kuyper 0570 542935
Email: [email protected]
Wegens aanschaf nieuw model te
koop: marifoon Sailtron R/T 80.
Met ATIS en Kan 31.
Vraagprijs 90,- Euro. E.Terhenne,
tel 0318-636023 ; Email:
[email protected]
Verhuisd
F.A.M. Jansen
Hagenduin 20
2104 AT Heemstede
C.J. Wiegman
Hoofdstraat 38A
9443 TK Schoonloo
M. van der Torn
Slapershaven 1
1621 BK Hoorn
G.J. Boersma
Sparenbergstraat 14
2023 JW Haarlem
Ship6RIW Marine
software voor schepen en boten
R.E. van Gelder
Laan van Nieuw OostIndië 88 B
2593 BW Den Haag
S. Deelstra
Folgeren 14/33
9207 AB Drachten
Ship6RIW0DULQHLVHHQZHEEDVHGLQWHUQHWFRPSDQ\JHVSHFLDOLVHHUGLQYHUNRRS
en support van hard± en software voor navigatie aan boord van schepen en
boten voor plezier± en beroepsvaart.
WINTERAANBIEDINGEN
AIS AIT 250 Class B
Transponder
NAVICOM RT650
G.A.G. Alkemade
Voerstraat 7
2353 NS Leiderdorp
Digital Yacht incl. antennes
NU ¼incl. BTW
Marifoon+DSC+AIS Ontvanger
NU ¼incl. BTW
In ere hersteld:
huiskamerbijeenkomst!
Over de Oostzweedse kust en de Åland archipel wordt
informatie uitgewisseld ten huize van Peter en Judith
Schotman te Zeist
op zaterdagavond 28 maart 2009 van 19 tot 22 uur.
Aan de orde komen (voorlopig):
- Elektronische kaarten (C-map en Seaclear)
- Haventjes en ankerplaatsen
- Persoonlijke ervaringen
Belangstellenden (ca. 10) kunnen zich aanmelden per
Email: [email protected]
voor C-MAP
MAX kaarten
PC Navigatie SOBvMAX Licentie ¼incl. BTW
Digitale kaarten C-MAP, Navionics, DKW, Navigatie Software, GPS, AIS,
Kaartplotters, Marifoons, TV aan Boord, Navtex, etc.
Wij zijn beroemd om onze on-line support!
WWW.SHIPSOFT.NL
E-mail: [email protected] fax: +31(0)578690087
'H'ULHWDQGIHEUXDUL
Uit de Scheeps-Toko
De Toko-houders
wensen alle Kustzeilers
die zij niet op de
Nieuwjaarsreceptie
getroffen hebben
een Gezond en Warm 2009 !
Fleece Jacket, met kraag/beleg in
contrastkleur
Maten S / M /L / XL / XXL
Navy/grijs, royal blue/navy,
rood/grijs, khaki/zwart
Geborduurd met Drietand-logo
Prijs € 65,00
U KUNT VOOR HET
NIEUWE JAAR
WARMLOPEN DOOR DE
VOLGENDE ARTIKELEN
UIT DE TOKO
AAN TE SCHAFFEN
Light Fleece Necktowel
Navy, rood en royal blue
Geborduurd met Drietand-logo
Prijs € 15,00
Fleece Hat
Navy
Geborduurd met Drietand-logo
Prijs € 17,00
Prijzen zijn incl. BTW, exclusief
verzendkosten.
Betaling na ontvangst van de
goederen.
Antoinette en Ed Eksteen
Telefoon-/faxnummer: 0299420573
E-mail: [email protected]
www.kustzeilers.nl
Koop voordelig op de clubkoopavond
bij Dekker Watersport.
Op dinsdagavond 17 februari 2009 is het weer
zover! De beroemde clubkoopavond van Dekker
Watersport.
Van 19.00-21.00 uur openen wij onze deuren
voor de kustzeilers.
Deze datum is precies twee weken voor de Hiswa
en dus het startsein van het seizoen. Op deze
avond kunt u alvast profiteren van de Hiswa
aanbiedingen die Dekker Watersport voor u
heeft geselecteerd.
Maar er is meer!
Op alle elektronica krijgt u 5% korting.
Op alle andere producten (niet elektronica)
30 De Drietand - februari 2009
artikelen krijgt u 10% korting.
Dus ook op alle Hiswa aanbiedingen.
Het enige wat u als lid moet doen is deze editie
van de Drietand of uw clubpas meenemen en
aan de deur te laten zien.
De koffie staat klaar!
Voor een routebeschrijving:
www.dekkerwatersport.nl
Dekker Watersport
Pieter Ghijsenlaan 4
1506 PV Zaandam
075-6163362
Nieuwe leden
Gewoon lid
Schip
J. van Someren
Apollostraat 23
5721 CC Asten
Voorsteller
BIZZIE LIZZIE
9x2,82x1,52 34m2
Woudsend
G. Mensink
T.H.T. Siep
Merwede 47
2911 EA Nieuwerkerk a/d IJssel
Voorsteller
SENYA
11,20x3,60x1,95 68m2
Enkhuizen
P.H.J. Borsboom
A.H. Lundqvist
Altenaweg 2
5126 PS Gilze
Voorsteller
EXTASE
12,90x3,89x2,20 100m2
Lelystad
J.F. Berkel
H.C. de Jong
A. Duyckstraat 97
2582 TE Den Haag
Voorsteller
LOESJE
13,30x4,30x2,90 110m2
Scheveningen
W.J. Kruijt
A. Wolthuis
Van de Spiegellaan 12
2101 BN Heemstede
Voorsteller
CARPE DIEM
11,85x3,85x2 76,5m2
Haarlem
A. Wijsenbeek
W. van Olst
Hilsdijk 71
8051 KC Hattum
Voorsteller
BO
10,44x3,25x1,9 67m2
Urk
A. van der Loosdrecht
Kandidaat-lid
H.J. Schenkel
Ruigvelden 8
5685 JV Best
BIRDIE
10,80x3,48x1,35 54m2
Monnickendam
W. Spoor
Lumeijstraat 5b
3039 ZM Rotterdam
L.A. van der Aar
Prinsengracht 618 E
1017 KT Amsterdam
PAVANE
11,55x3,65x1,95 85m2
Monnickendam
Gezinslid
B.R.G. de Bakker
De Smethstraat 19
2405 CN Alphen a/d Rijn
G.J.W. Mastenbroek-Francken
Essenlaan 2
2061 GB Bloemendaal
C.J.M. Groen
Brugakker 1017
3704 KV Zeist
Jeugdlid
Jippe van der Maaden
Utrechtseweg 379
3731 GB De Bilt
De Drietand en Colofon
De Drietand is het verenigingsblad
van de Nederlandsche Vereeniging
van Kustzeilers.
Het verschijnt 6 maal per jaar.
Redactie: Hans Althuis
Peter Schotman
Immy Timmerman - Fokkema
Vaste medewerkers: Ad Beringen
Jelmer Heins, (correspondent Delta)
John Smit, Anje Valk
Vormgeving: Carl Hartgers
Foto's voor zover bekend van:
Hans Althuis, Jasper Bruinsma
Joke Bartels, Jelmer Heins, Joost Kok,
Egenolf van Stein Callenfels
Anje Valk, Peter Visser en KNRM
Kopij en correspondentie TE ALLEN
TIJDE aan: Bureau NVvK (zie verderop)
Nederlandsche Vereeniging van
Kustzeilers, aangesloten bij het
Koninklijk Nederlands
Watersportverbond
onder nummer: 060
Voorzitter:
Frits Berkel 030 6958382
Secretaris:
Nico Bernts 030 6957378
Penningmeester:
Jaap Verkerk 0341 561080
Vice voorzitter:
Yolanda Warmerdam-Smit 0224 552040
Commissaris:
32 De Drietand - februari 2009
Hans Althuis 038 3338614
Commissaris:
Dick van Bommel 079 3239300
Commissaris:
Egenolf van Stein Callenfels
020 4206132
Commissievoorzitters:
Evenementencommissie:
Hetty Wijsenbeek 0235635773
Veiligheidscommissie:
Egenolf van Stein Callenfels
020 4206132
Commissie zeezeiltochten:
Peter Bartelts 078 6138640
24-Uurs comité:
Dinand de Ridder 0251 312386
Driehoek Noordzee:
Ed Megens 020 6135776
Jaarboekcommissie:
Chiel Mariën 0575 545439
Bibliotheek en Archief:
Hans Althuis 038 3338614
NVvK – Toko:
Antoinette Eksteen 0299 420573
Volledige lijst van commissieleden en telefoonnummers in het jaarboek van de NVvK.
Adres: Bureau NVvK,
Ruud van de Fliert, Platolaan 64,
3707 GH, Zeist.
Telefonisch bereikbaar: di. en wo. 10.00
tot 12.00 en 14.00 tot 16.00 uur.
Do. 10.00 tot 12.00 uur.
Hierbuiten alleen per E-mail.
Tel: 030 6932079
Fax: 030 6932667
Postbank: 2618098
ING bank: 692161317
Website: www.kustzeilers.nl
E-mail: [email protected]
De redactie stelt bijdragen voor de Drietand
zeer op prijs. (Deze bijdragen dienen te allen
tijde aangeleverd te worden via het Bureau).
Zij heeft het recht redactionele wijzigingen of
bekortingen aan te brengen. Bijdragen dienen
te zijn voorzien van de naam van de auteur of
commissie, waarvan de bijdrage uitgaat. Het
accepteren van een bijdrage is geen garantie
voor plaatsing in een bepaald nummer. Van
geweigerde bijdragen zal de inzender op de
hoogte worden gebracht. Voorwaarde voor
publicatie is, dat de schrijver verantwoordelijk
is voor de mening, die in de bijdrage wordt
weergegeven. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie, of van
het bestuur van de NVvK, of daarmee in overeenstemming. Mochten personen, instanties
of bedrijven van mening zijn, dat zij schade
hebben geleden tengevolge van een publicatie
in de Drietand, dan zal de NVvK in verband
daarmee geen vergoedingen doen.
Aangeboden bijdragen en beeldmateriaal dienen vrij te zijn van auteursrecht. De NVvK
zal derhalve geen auteursrechten vergoeden.
Beeldmateriaal dient digitaal te worden
aangeleverd. De NVvK en de redactie van
De Drietand kunnen niet garanderen, dat
origineel beeldmateriaal ongeschonden wordt
geretourneerd. Overname van artikelen is niet
toegestaan. Voor overname van artikelen met
bronvermelding is schriftelijke toestemming
van de redactie nodig.
breehorn
Breehorn bouwt al 25 jaar schepen voor serieuze zeilers. Stevige schepen die er om vragen in actie te zijn en
samen met u lange seizoenen te maken. Elegant, maar ook stoer. Het nieuwste model wordt momenteel op de
werf gebouwd. De eerste Breehorn 48 gaat in het voorjaar van 2010 te water.
NIEUW!
37
41
44
48
goodwin 44
www.breehorn.nl
Vosseleane 69 8551 ML Woudsend Telefoon 0514 592233 Fax 0514 591904 e-mail: [email protected]
M37 M40 M43 M46 M53
Farr Pilot House
50, 56, 64
Farr Deck Saloon
525, 585, 645
TYPE 23, 28, 33
Pekelharinghaven 50a, 1671 HM Medemblik, telefoon 0227 570700
WWW.DEYACHTING.COM
DE Yachting; hét adres voor dé kwaliteitsschepen!

Vergelijkbare documenten

002 - DRIETAND 09 03.indd

002 - DRIETAND 09 03.indd meegemaakt had tijdens een zeilwedstrijd. Allemaal zeilers die plezier hadden in het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van hun boot. Deze zeilers wilden zo snel mogelijk van A naar B komen en wie...

Nadere informatie

De Drietand3mei-a3.qxp

De Drietand3mei-a3.qxp nachtrust, en dragen op deze wijze mee aan een perfect verblijf aan boord.

Nadere informatie

006 - DRIETAND 2010 01.indd

006 - DRIETAND 2010 01.indd Neptune maakt slaapcomfort op maat aan boord van elk jacht, van klein tot groot. Wij leveren alles op maat, niet alleen de maatvoering maar ook de gewenste kwaliteit en uitvoering is bij ons ongeëv...

Nadere informatie