`t Toeterke

Commentaren

Transcriptie

`t Toeterke
Mei 2011
’t Toeterke
Jaargang 31 nummer 5 mei 2011
Inhoudsopgave
Colofon ............................................................................. 2
Inhoudsopgave ................................................................. 3
REDACTIONEEL ........................................................... 4
Fanfare St. Nicasius feliciteert ......................................... 5
Activiteitenprogramma..................................................... 7
Bijzonderheden komend programma ............................... 9
Mededelingen vanuit het bestuur ................................... 11
Mededelingen vanuit de commissies.............................. 18
Jeugdopleiding ............................................................... 21
De jeugdrubriek .............................................................. 22
Fotogalerie ...................................................................... 25
Uit het historisch archief ................................................ 25
Vanuit de leden............................................................... 25
De stemvork .......................................................................
Uitgifte en kopij inleverdata ...............................................
3
Mei 2011
REDACTIONEEL
Beste trouwe lezers,
Hierbij de 5e uitgave van ons clubblad voor het kalenderjaar
2011. In dit nummer weer volop informatie over datgene
wat onze vereniging bezig houdt, zoals ;

Extra ledenvergadering 28 juni a.s.

Onderscheiding Johan Cuijten

Nieuwe naam Dorpshuis

Procedure nieuwe dirigent
Heb je overigens zelf iets wat je zou willen schrijven ?
Laat het ons dan even weten.
Namens de redactie
Peter Roeters
4
Mei 2011
Fanfare St. Nicasius
feliciteert
zijn jarigen in de maand
MEI
Anja Swinkels-Verhoeven
2 Mei
Frank Luijten
7 Mei
Heidi Snoeijen
7 Mei
Ruud Winters
9 Mei
Maarten van der Velden
12 Mei
Annemieke van Lierop-Vertogen
18 Mei
Hans Berkers
19 Mei
Gijs Schalkwijk
22 Mei
Nathalie Boeijen
28 Mei
5
Mei 2011
JUNI
Bart van Engelen
2 Juni
Luc Bischoff
4 Juni
Piet Boerenkamp
6 Juni
Dennis Cuijten
6 Juni
Arno van Lierop
6 Juni
Lotte van Asten
9 Juni
David Renders
9 Juni
Pieter den Boer
11 Juni
Thea Boonman
14 Juni
Richelle van Zon
17 Juni
Corné Brands
22 Juni
Dhr. Gijs Beks
25 Juni
Daan Jansens
26 Juni
Ad Loomans
26 Juni
Bram van Kuijk
28 Juni
6
Mei 2011
Activiteitenprogramma
** = verklaring afkorting(en)
Ff= Fanfare
Nb= Nicasiusbende
Db= Drumband
Dd= Double Dutch
B= Bestuur
2011
dg
Zo
Wo
Za
Zo
Vr
Za
Vr
Za
Za
Za
Zo
Zo
Za
datum
01-05-11
04-05-11
07-05-11
15-05-11
03-06-11
04-06-11
17-06-11
18-06-11
25-06-11
25-06-11
02-10-11
06-11-11
24-12-11
activiteit
Afscheidsreceptie Ed Mutsaerts
Dodenherdenking
Serenade
Voorjaarsconcert
Proms Valkenswaard (uitwisseling)
Proms Valkesnwaard (uitwisseling)
Intocht Avondvierdaagse
Fanfare op locatie bij de Rooie Hoek
Serenade t.g.v. 50 jarige bruiloft
Slagwerkconcert Sterksel (uitwisseling)
Slagwerkfestival te Budel
Everard Wintersfestival te Someren
Optreden Kerstnacht in de Martinikerk
* is gewijzigd/aangevuld
7
groep**
Ff,B
Ff,Db,B
Ff,Db,B
Ff,B
Db
Db
Ff,Db,B,Nb
Allen
Ff,Db,B
Db
Db,B
Ff,B
Ff,B
Mei 2011
Vergaderingen
2011
dag
datum
Ma
Ma*
Ma*
Ma*
Ma*
Ma*
09-05-11
13-06-11
12-09-11
10-10-11
14-11-11
12-12-11
Sort
locatie
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
8
(allen)
(allen)
(allen)
(allen)
(allen)
(allen)
Rik
Hans
Frank
Pierre
Peter
Ans
tijdstip
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
uur
uur
uur
uur
uur
uur
Mei 2011
Bijzonderheden komend programma
Zondag 15 mei
Voorjaarsconcert in de pastorietuin
Het fanfareorkest geeft een voorjaarsconcert in de
pastorietuin.
Details volgen nog per e-mail…
Vrijdag 3 juni
Proms Valkenswaard
Uitwisselingsconcert slagwerkgroep in Valkenswaard.
Details volgen nog per e-mail…
Zaterdag 4 juni
Proms Valkenswaard
Uitwisselingsconcert slagwerkgroep in Valkenswaard.
Details volgen nog per e-mail…
Vrijdag 17 juni
Inhalen Avondvierdaagse
De fanfare verzorgt de muzikale omlijsting bij het inhalen
van de wandelaars van de avondvierdaagse.
Details:
Verzamelen bij d'n Toversnest om 19.30 uur. Vertrek naar
het gemeentehuisplein om 19.35 uur. Vertrek vanaf het
gemeentehuisplein om ca. 19.45 uur. Onderweg zal ook de
jeugdslagwerkgroep en het jeugdorkest weer instappen,
waarna de weg naar de Boschwachter vervolgt zal worden.
Na afloop worden taxibusjes ingezet om de muzikanten terug
te brengen. Deze vertrekken om 21.00 uur.
9
Mei 2011
Zaterdag 18 juni
Fanfare op locatie
Fanfare op locatie (voorheen buurtconcert) is een voor
iedereen uit Heeze e.o. toegankelijk concert wat gegeven
wordt bij de bouwersgroep van de Rooie Hoek.
Details volgen nog...
Zaterdag 25 juni
Serenade 50 jarige bruiloft fam. Houben
Serenade t.g.v. de 50 jarige bruiloft van de heer en
mevrouw Houben (oude tandarts Houben).
Deze serenade is bij Hostelerie van Gaalen om 14.45 uur.
We worden verwacht in de tuin (ingang via tuinpoort
Nicasiusstraat).
Verzamelen op het parkeerterrein achter de Rabobank om
14.30 uur.
Kleding:
Normaal tenue, blouse met korte mouwen, blauwe stropdas
en zwarte schoenen.
Zaterdag 25 juni
Slagwerkconcert Sterksel
Uitwisselingsconcert slagwerkgroep in Sterksel.
Details volgen nog per e-mail…
10
Mei 2011
Mededelingen vanuit het bestuur
Met deze rubriek willen wij jullie informeren over allerlei zaken
die in het bestuur of in onze vereniging spelen en die niet
terugkomen in een commissie.
Pierre Poldervaart kandidaat voorzitter.
Als bestuur zijn wij verheugd te kunnen mededelen dat wij een
kandidaat voorzitter hebben in de naam van Pierre Poldervaart.
Pierre is sinds 2010 definitief woonachtig in Heeze en kent deze
omgeving goed omdat hij jarenlang werkzaam was in Eindhoven
als rector aan het Lorentz Casimir Lyceum en woonachtig was in
Waalre.
Pierre is dit jaar zestig jaar geworden en woont samen met zijn
vrouw sinds kort aan de Rulselaan.
Tijdens een extra ingelaste ledenvergadering op 28 juni zal Toon
Thijs aftreden als voorzitter en bestuurslid en zal Pierre vanuit
het bestuur kandidaat worden gesteld als bestuurslid. Indien de
leden hiermee akkoord gaan zal Pierre tijdens dezelfde
vergadering door het bestuur worden benoemd als voorzitter
en zal Toon de voorzittershamer aan Pierre kunnen
overhandigen.
11
Mei 2011
Extra ingelaste ledenvergadering op 28 juni en afsluiting
seizoen
Zoals hierboven al te lezen was zal op dinsdag 28 juni een extra
ledenvergadering worden georganiseerd. Naast wat korte
mededelingen zal het enigste agenda punt zijn het aftreden van
Toon Thijs als voorzitter en het kandidaat stellen vanuit het
bestuur van Pierre Poldervaart als nieuw bestuurslid en
eventueel na goedkeuring door de leden het benoemen van
Pierre door het bestuur als voorzitter.
De vergadering zal niet langer duren dan maximaal 45 minuten
waarna er een informele afsluiting van het seizoen zal plaats
vinden.
Na 28 juni zal dan ook de vakantie ingaan tot dinsdag 30
augustus als de eerste repetitie weer zal plaats vinden.
Een officiële agenda van deze extra ledenvergadering
ontvangen jullie t.z.t.
Voorjaarsoptreden 15 mei in de Pastorietuin
Het Toeterke valt rond deze datum bij u in de brievenbus. Dus
mocht het nog op tijd zijn, loop of fiets dan even op naar onze
sfeervolle Pastorietuin aan de Jan Deckerstraat waar wij met
een aantal onderdelen een leuk en gezellig concert geven.
Toegang gratis.
Lichte, vrolijke muziek, een gezellige omgeving, een kopje
koffie of een lekker drankje. Het is er allemaal. Aanvang van het
12
Mei 2011
concert is 14.00 uur.
Bij slecht weer is het in de kerk.
Onze dank gaat natuurlijk ook uit aan pastoor en bestuur van
onze kerk die de Pastorietuin ter beschikking hebben gesteld.
Het drukke programma gaat nog even door.
Na een tweetal drukke weken tussen Pasen en 5 mei met naast
de normale repetities nog een vijftal optredens gaan we de
komende weken gewoon nog even door. Met in mei nog twee
serenades, het voorjaarsconcert op 15 mei, ‘fanfare op locatie’
op 18 juni, inhalen Avondvierdaagse en nog een serenade in
juni. Al met al weer genoeg te doen.
Een Koninklijke onderscheiding voor Johan Cuijten
Op donderdag 28 april trokken wij met de gehele fanfare,
Burgemeester Verhoeven en andere gemeentebestuurders,
familie en vrienden in een grote groep naar Sterkselseweg 14.
Hier aangekomen ontving een erg verraste Johan een
Koninklijke onderscheiding uit handen van onze burgemeester
Paul Verhoeven.
Een onderscheiding die Johan dubbel en dwars verdient. Johan
is een echte Heezenaar en nauw betrokken bij veel zaken die er
in onze gemeente spelen. Naast activiteiten voor o.a. de
carnavalsvereniging en de Brabantse Dag is Johan meer dan 9
13
Mei 2011
jaar bestuurslid en penningmeester van onze vereniging
geweest.
Kenmerkend voor Johan is de hoge mate van betrokkenheid en
vooral creativiteit om nieuwe activiteiten te ontplooien.
Daarnaast is Johan natuurlijk erg bekend als de zanger van ons
volkslied ‘Heeze Parel van Brabant’. Dit lied heeft hij al vaak met
of zonder de fanfare her en der ten gehore gebracht met als
meest bekende uitvoering die samen met het Brabants Orkest.
Namens leden, bestuur, commissarissen en beschermheer
feliciteren wij Johan met deze onderscheiding.
Annemieke van Lierop bedenkt nieuwe naam Dorpshuis
Tot groot genoegen konden wij in de diverse media lezen dat
Annemieke (lid van ons fanfareorkest) de nieuwe naam van ons
Dorpshuis heeft bedacht: ’t Perron.
De naam associeert aan het spoor in de buurt en dat een
perron een verzamelpunt is van een groot diversiteit aan
mensen en activiteiten. Fantastisch bedacht.
Annemieke gefeliciteerd.
14
Mei 2011
Dorpshuis na de zomervakantie gereed
Zoals het er nu naar uitziet trekken we in het najaar in het
nieuwe Dorpshuis. Dat zal een hele omschakeling zijn. Hiervoor
zal nog een hoop werk moeten worden verricht. Er is een
werkgroep in het leven geroepen om de verhuizing en inrichting
voor te bereiden.
Hannie Berkers en Riet van der Loo verantwoordelijk voor
kleding
Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat Hannie en Riet
samen de kleding binnen onze vereniging voor hun rekening
gaan nemen. Contactpersoon richting bestuur is voor hen Frank
Bax.
Wij bedanken Hannie en Riet voor hun vrijwillige aanmelding en
wensen hen veel succes.
Extra exercitie repetitie jeugd samen met slagwerk een succes
Op dinsdag 12 april vond er een extra repetitie plaats om de
jeugd te leren exerceren samen met de slagwerkgroep. In de
afgelopen maanden zijn er diverse jeugdleden doorgestroomd
vanuit de jeugd naar de slagwerkgroep en fanfareorkest voor de
volwassenen. Dat betekent dat zij in de komende maanden
diverse keren met instrument de straat op gaan. Marcheren en
15
Mei 2011
tegelijkertijd muziekspelen is erg moeilijk en inspannend. Dat is
dan ook de reden dat onze jeugd zo’n extra repetitie kreeg. De
avond stond onder leiding van onze tambour-maître Edwin
Verbeek en was een groot succes.
22 juni afsluiting muziekproject basisschool
Zoals de meesten wel weten organiseert de Stichting ’60 jaar
Heeze Parel van Brabant’ samen met Hans Berkers en onze
vereniging een muziekproject voor diverse groepen van alle
basisscholen in Heeze.
Het afgelopen schooljaar zal worden afgesloten op 22 juni om
18.30 uur in de aula van de Trumakkers met een uitvoering
door alle deelnemende basisschoolleerlingen in samenwerking
met de Nicasiusbende (ons jeugdorkest). Het geheel staat
onder leiding van Hans Berkers.
Procedure nieuwe dirigent fanfareorkest
Om voldoende tijd te nemen voor het zoeken naar een nieuwe
dirigent zal de leden gevraagd worden of zij zich kunnen vinden
in ons verzoek om Hans Berkers tot 1 januari 2012 te laten
dirigeren. Ondertussen is er een commissie gekozen die in de
komende maand het profiel zal samenstellen en de vacatures
op diverse plaatsen zal uitzetten. In september kunnen dan
16
Mei 2011
diverse kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en
kunnen in oktober of november proefrepetities worden
gegeven door potentiële kandidaten. Waar na een definitieve
keuze kan worden gemaakt.
Bestuur Fanfare St. Nicasius
17
Mei 2011
Mededelingen vanuit de commissies
Fanfare op lokatie…….Rooie Hoek
Op zaterdag 18 juni zet fanfare St Nicasius haar jaarlijkse
traditie van lokatieconcerten voort. Na het zeer succesvolle
concert op de Oude Kerkhof in 2010 is dit jaar de Rooie Hoek
aan de ‘buurt’.
Voor de lezers die geen idee hebben waar de Rooie Hoek ligt.
Dit is grofweg het gebied vanaf Ginderover richting Someren.
Volgens sommige bronnen zou de naam in vroeger tijden
ontleend zijn aan de bewoners van dit gebied. Er leefden hier
voornamelijk arbeidersgezinnen van de plaatselijke industrie.
En zoals boeren van oudsher CDA stemmers waren zou dit
gebied dus vooral een linkse, Rooie, voorkeur hebben. Mocht
iemand hier een andere of uitgebreidere verklaring voor
hebben, geef het door aan de redaktie. Copy is altijd welkom.
Op zoek naar een geschikte lokatie voor dit evenement is het
de lokatieconcertcommissie gelukt om de medewerking te
krijgen van wagenbouwersgroep de Rooie Hoek. Wij zijn erg
blij dat zij bereid zijn om voor ons lokatieconcert hun tent en
terrein ter beschikking te stellen. Voor de fanfare is dit een
schitterende lokatie en daarnaast ook een eerste en unieke
samenwerking met een Brabantse Dag bouwersgroep.
18
Mei 2011
Op het moment van schrijven van dit artikel is de organisatie
nog bezig om het programma definitief in te vullen.In grote
lijnen zal de opzet gelijk zijn aan de formule van 2010.
Er zal dus weer een middagprogramma zijn dat hoofdzakelijk
gericht zal zijn op de jeugd. Naast onze eigen Nicasiusbende
zal hier in ieder geval ook medewerking aan verleend worden
door de jeugdslagwerkgroep van Muziekvereniging de
Heerlijkheid uit Sterksel.
Het avondprogramma zal ingevuld worden door de
slagwerggroep en het fanfare orkest. Ook zijn we druk bezig
om een externe bijdrage aan het avondprogramma definitief
te maken. De afsluiting van de avond ligt in de vertrouwde
handen van blaasorkest Double Dutch. Een bar en een
barbecue zullen ervoor zorgen dat ook de inwendige mens
niks tekort komt. En misschien nog wel het belangrijkste, het
informele karakter van dit evenement staat deze dag voorop.
Een ideale gelegenheid om op een mooie zomerdag onder het
genot van een hapje en een drankje lekker bij te buurten en
te genieten van mooie muziek.
Uiteraard is dit een uitnodiging aan alle bewoners van de
Rooie Hoek maar natuurlijk ook aan alle andere
19
Mei 2011
belangstellenden uit Heeze en omgeving. Ook de overige
wagenbouwersgroepen zijn natuurlijk van harte welkom. Een
mooie gelegenheid om in een vertrouwde
wagenbouwersomgeving met collegabouwers bij te kletsen.
Graag verwelkomen wij u op het wagenbouwersterrein langs
sportpark Lambrek aan de Sterkselseweg.
Zaterdag 18 juni Fanfare St Nicasius op lokatie….. Rooie
Hoek !
Tot slot nog het verzoek aan onze leden. We hopen natuurlijk
op een volle bak, dus zegt het voort, zegt het voort !!!
En niet minder belangrijk: Vrijwilligers gezocht!
De lokatieconcertcommissie kan het uiteraard niet helemaal
alleen doen en zoals met elkaar afgesproken op de
jaarvergadering vraagt zij dan ook graag de medewerking van
de leden voor hulp tijdens het opbouwen en afbreken. Exacte
tijden volgen nog maar het ligt voor de hand om de
vrijdagmiddag en zaterdag- en zondagochtend hiervoor vrij te
houden.
EB
20
Mei 2011
Jeugdopleiding
Tijdens de opleiding worden de leerlingen begeleid door
contactouders.
De contactouders tussen de fanfare en de muziekschool zijn:
Saxofoons
Sjak Janssen
040-2262897
Klein Koper
Tineke de Vries
040-2265421
Groot Koper
Helma Maas
040-2264955
Hoorns
Connie de Zanger
040-2260105
Slagwerk
Marion Luijten
040-2265426
De coördinatoren voor het fanfareorkest en de
slagwerkgroep zijn:
Orkest
Hannie Berkers
06-43991146
Slagwerkgroep
Peter Roeters
06-53448411
21
Mei 2011
De jeugdrubriek
Hallo allemaal,
Wat is nog allemaal te doen voor de ´grote vakantie´:
15 mei --> concert pastorietuin  alleen voor
jeugdleden orkest
Natuurlijk zijn de anderen (jeugd)leden en alle ouders,
vrienden en familieleden van harte welkom.
22 mei --> jeugdmuziekdag Geldrop --> alleen voor
jeugdleden orkest.
Het programma is als volgt:
12.30 : Gezamenlijke repetitie voor het gezamenlijke
nummer.
14.00 : aanvang concert, Euphonia begint
14.30 : St Lucia Mierlo
15.00 : Nicasiusbende Heeze
15.30 : GMC
16.00 : gezamenlijk optreden.
Ook hierbij zijn de ouders, vrienden en familieleden van
harte welkom. Met name om naar het optreden van de
Nicasiusbende te komen luisteren om 15.00 uur en natuurlijk
22
Mei 2011
ook naar het gezamenlijke optreden om 16.00 uur.
17 juni --> Avond-4-daagse --> voor jeugdleden orkest
en slagwerkgroep.
De kinderen die nog niet meespelen met het grote orkest of
slagwerkgroep hoeven niet de hele route mee te lopen, zij
stromen in bij Opel-specialist Garage P. van de Boom, aan de
Oude Molen 11a in Heeze. Natuurlijk verwachten we weer
vele „fans‟ naast de route!
18 juni --> Fanfare op locatie --> voor jeugdleden
orkest en slagwerkgroep.
De jeugd zal ook dit jaar weer optreden tijdens het concert
“Fanfare op locatie”.
22 juni --> afsluiting muzieklessen van school van
18.30 - 20.30 uur
 voor jeugdleden orkest en
slagwerkgroep.
Hans Berkers heeft hiervoor een programma in elkaar gezet.
De kinderen van de basisscholen die dit schooljaar muziekles
hebben gekregen van Hans zullen in samenwerking met ons
jeugdorkest en slagwerkgroep voor een leuke muzikale
voorstelling zorgen.
Overige punten:
24 mei  Workshops
DINSDAG 24 MEI van 19.00 - 20.00 uur gaan we
WORKSHOPS verzorgen.
De workshops zullen ongeveer 15 minuten duren en er
kunnen maximaal 3 kinderen per workshop meedoen.
23
Mei 2011
Er worden 3 workshops gegeven voor
-
Slagwerk
Trompet/Bugel
Hoorn
Trombone, Tuba, Bariton
We gaan in april nog een advertentie of stukje plaatsen in
het Pareltje en er worden op de basisscholen flyers
opgehangen en uitgedeeld. De kinderen worden gevraagd om
zich vooraf aan te melden. Mochten we „teveel‟ aanmeldingen
krijgen, dan proberen we een extra workshop erbij te
regelen.
26 juni of 3juli  Uitstapje naar Irr-land in Duitsland
De kinderen mochten dit jaar helaas geen optreden
verzorgen in de Efteling. De Efteling heeft ons laten weten
dat ze geen slagwerkgroepen meer mogen uitnodigen. Heel
jammer, maar volgens de jeugdcommissie wordt dit uitstapje
vast en zeker net zo leuk!
Graag tot ziens op één van deze activiteiten.
Namens de jeugdcommissie
Ans Bosmans
24
Mei 2011
Fotogalerie
Bekijk onderstaande site en klik galerie aan dan is de
gehele fotogalerie te zien.
www.fanfaresintnicasius.nl
Uit het historisch archief
Helaas deze maand geen verhaal en/of foto‟s.
Vanuit de leden
Helaas deze maand geen verhaal en/of foto‟s.
25
Mei 2011
De stemvork
Hieronder al weer het 3e deel uit mijn reisverslag, dat ik
tijdens mijn verblijf in Nieuw Zeeland heb bijgehouden.
Maandag 13 december 2010
Opstaan om 09:00 uur en na het eten omstreeks 11:00 uur vertrek naar
Napier.
Het is een reis van ongeveer 320 km door een indrukwekkend bergachtig
gebied met sterk stijgende en dalende wegen. Ook de haarspeldbochten
mochten hier niet ontbreken.
Onderweg werd nog even gestopt voor een kop Capacino in een ranch café,
waar wat foto’s aan de wand waren te bewonderen van de eerste pioniers,
die zich door dit ruige gebied een weg hadden gebaand. Overigens zijn dit
soort prenten op veel locaties te vinden in New Zealand.
Vergezeld van een warm zonnetje ging de reis verder door de dicht beboste
berghellingen. Er leek geen einde aan te komen, maar uiteindelijk bereikten
we omstreeks 14:00 uur de laagvlakte van Hawke’Bay. Daar werd voor de
lunch een bezoek gebracht aan de “Chocolate Fabric”.
Na gegeten te hebben en natuurlijk wat shoppen gingen de reis verder naar
Napier.
26
Mei 2011
Omstreeks 15:30 uur bereikten we ons motel “Quality Inn”. Mijn broer ging
zoals gewoonlijk eerst even alleen naar binnen om te kijken of er van de
prijs iets afkon onder het motto “give me a good price” en aan zijn gezicht
te zien was dit weer aardig gelukt. (het blijven hollanders !!)
Overigens waren het mooie luxe appartementen aan de achterzijde van de
boulevard met een mooi zwembad.
Na het opruimen van de bagage gingen we een eindje lopen aan het strand,
wat slechts deels te belopen was vanwege de sterke stroming van de zee.
Uiteindelijk kwamen we via diverse winkelstraten terecht bij een Irish Pub,
wat zeker bij het mannelijk deel van ons gezelschap sterk in de
belangstelling staat.
Na wat gegeten en gedronken te hebben waren we om 21.00 uur terug op
onze motelkamers en ging om 23:00 uur de lamp uit om te gaan slapen.
Dinsdag 14 december 2010
Zoals al gezegd was het een luxe motelkamer dus gingen we na het opstaan
om 08:00 uur in het grote bubbelbad, dat deel uit maakte van de sanitaire
voorzieningen.
Dat is nog eens wat anders dan snel een douchje pikken !!
Om 09:30 uur een echt Engels ontbijt op de kamer (spek, eieren, jus
d’orange etc.). Ik moet toegeven dat mijn broer in dat soort dingen beter is
dan mij.
27
Mei 2011
Na het eten brachten we een bezoek aan het National Aquarium van New
Zealand, waar je o.a. door een glazen tunnel tussen de haaien, roggen en
andere vissen kunt lopen.
S’ middags werd omstreeks 12:30 een bezoek gebracht aan New Zealand’s
oudste winery “Mission”.
Hier hadden we daags van te voren telefonisch gereserveerd voor een
lunch.
28
Mei 2011
Alvorens we gingen eten, waren we allereerst in de gelegenheid om in de
ontvangsthal diverse wijnsoorten te proeven. Deze kans lieten we ons
natuurlijk niet ontglippen. Natuurlijk is het belangrijk om te weten welke
soorten wijn we straks gaan meenemen.
Uiteindelijk werden we geroepen voor de lunch buiten op het deels
overdekte terras met een geweldig uitzicht over de fraai aangelegde tuinen.
Buiten het eten proefde je hier weer eens duidelijk de invloed van het
Engelse establishment.
Ook een klein regenbuitje mocht de pret niet drukken, want het eten was
voortreffelijk.
29
Mei 2011
Na het eten werden de flessen wijn opgehaald en werd onze wijntour
voortgezet.
Omstreeks 15:00 uur kwamen we aan op de winery van “Black Barn”, waar
met name de alom bekende rode wijnen vandaan komen en deze wijngaard
is gelegen nabij de stad Havelock North.
Na ook hier wat flessen wijn te hebben ingeslagen gingen we na het doen
van de overige boodschappen terug naar ons motel.
Terwijl Han en Sharlene gingen zwemmen hebben wij ons vergaapt aan een
film gebaseerd op het ontstaan van de eeuwig durende televisieserie
“Coronationstreet”.
Na wat hapjes, een wijntje naar keuze en wat gezellig napraten gingen we
uiteindelijk naar bed.
Woensdag 15 december 2010
Om 08:00 uur al weer opstaan en ontbijt. Dit maal geen bubbelbad, want
we wilden tijdig uitboeken bij ons motel en op weg naar Taupo Lake.
30
Mei 2011
Omstreeks 12:30 uur kwamen we aan bij het grote uitgestrekte Taupo Lake,
waar je vanaf de boulevard een prachtig uitzicht hebt op een aantal grote
vulkanen, die New Zealand rijk is. Gelukkig was het mooi en helder weer,
zodat deze vulkanen duidelijk te zien waren.
31
Mei 2011
Na onze lunch brachten we achtereenvolgens een bezoek aan de
watervallen (Tunn Falls), een thermaal gebied (Craters of the Moon), een
glasblazerij en een stuwdam, waar om de zoveel tijd de luiken werden
opengezet om een gedeelte van het water van het stuwmeer af te voeren.
32
Mei 2011
Dit laatste was om 16:00 uur en gelukkig waren we nog net op tijd om dit
spektakel mee te maken.
Leuk om te zien hoe een klein kabbelend beekje in korte tijd een kolkende
watermassa kan worden.
Genoeg gezien en al snel wordt onze reis weer vervolgd op weg naar het
actieve thermaal gebied van Rotorua, waar we om 17: 30 uur arriveerden
33
Mei 2011
bij het motel “Accolade Lodge”.
Zoals gebruikelijk wachtten we weer even, totdat mijn broer had
onderhandeld over de prijs van de motelkamers en hij voldaan kwam
vertellen dat alles OK was.
(Leuk of niet, het schilt toch maar mooi weer ongeveer 1/3 deel op de
vraagprijs)
Na het uitpakken van de bagage zijn we boodschappen gaan doen voor het
avondeten en na het shoppen en verkennen van de omgeving zijn we
uiteindelijk omstreeks 23:45 uur gaan slapen.
Donderdag 16 december 2010
Vandaag stond, gelet op de weersomstandigheden, in de ochtend een
bezoek op het programma aan de warm water- , modder- en kookpoelen
van Te Puia, een natuurlijke thermische vallei.
(S’ middags was er namelijk een behoorlijke kans dat het zou gaan regenen)
34
Mei 2011
Na het ontbijt omstreeks 09:15 uur kwamen we om 10:00 uur aan op dit
park.
De rondwandeling duurde ongeveer 90 minuten en was de moeite waard.
35
Mei 2011
Behalve de stank van de zwavellucht, die bijna overal in Rotorua
overheerste, was het een indrukwekkend gezicht om al deze activiteiten van
dichtbij in een natuurlijke omgeving te kunnen meemaken. Overigens
mochten we, zoals bij meerderen van dit soort gebieden, uitsluitend op de
aangegeven paden lopen, aangezien de rest van de grond erg onstabiel is en
tot onverwachte gevaarlijk situaties kan leiden.
36
Mei 2011
Omstreeks 12:45 uur waren we weer terug op onze motelkamers en
besloten om na de lunch gelet op de regen een bezoek te brengen aan het
Jade atelier “Moutain JADE” in de stad.
Zoals ons al snel werd duidelijk gemaakt bestaan er twee soorten Jade,
namelijk Nephrite en Jadeite.
De Nephrite komt o.a. uit New Zealand en de Jadeite uit de grensstreek
tussen Noord Burma en de grens met China.
De gebruikelijke namen voor Nephrite zijn “Greenstone” of “Pounamu” (in
Maori).
37
Mei 2011
Enkele typerende vormen van hangers voor halskettingen met een speciale
betekenis zijn:
-
Fish Hook
gezondheid
(Hei Matua) ……… voorspoed en goede
-
Spiral
relatie
(Koru)……………….. harmonie of een serieuze
-
Twist or Crossover ……………………. Aangaan van speciale
vriendschap of relatie
-
Toki
-
Manaia …………………………………….. Bescherming tegen kwade
krachten
.……………………………………. Symbool voor sterkte en moed
Overigens en hoe kan het ook anders bleek de eigenares van de zaak een
Nederlandse te zijn afkomstig uit Den Haag, die ruim 50 jaar in New Zealand
woont. Een echte KIWI dus !!
Teruggekomen op onze motelkamers en na het doornemen van wat
toeristische informatie besloten om naar de historische pub “Pig & Whistle”
te gaan, aangezien we daar op donderdagavond in de Gardenbar met Live
Music konden eten.
Het was erg gezellig en omstreeks 21:00 uur verscheen er een 2-mans band
met solo- en basgitaar, die diverse muziek ten gehore brachten o.a. uit de
jaren 60 t/m 80 en erg goed konden zingen. Voor ons dus jeugdsentiment
!!!
Ook werd er volop gedanst.
Overigens opvallend wat je aan mensen met verschillende nationaliteiten
38
Mei 2011
tegenkomt. Langs mij zat een Engelse beroepsmilitair, die in Afghanistan
was geweest en op dit moment op Borneo woonde en op vakantie was in
New Zealand.
Uiteindelijk gingen we rond 00.35 uur naar onze motelkamers en slapen.
Vrijdag 17 december 2010
Het Agrodome stond op het programma. Ook weer zo’n indoor programma
wat je niet moet missen als je in New Zealand bent en buiten is het niet al te
zonnig.
Omstreeks 10.00 uur waren we aanwezig om een show te volgen, waarin de
verschillende soorten schapen werden geshowd, die New Zealand rijk is.
39
Mei 2011
Ook het schapenscheren ontbrak niet en daarna volgende nog eens de
demonstratie van een tweetal soorten schaaphonden, die gebruikt werden
om de schapen bij elkaar te houden. Na afloop was er buiten nog een dog
trial te zien en werden we meegenomen naar een ruimte waar te zien was
hoe men machinaal en handmatig de wol van de schapen bewerkte.
Natuurlijk was ook hier weer voor de commercie een winkel aan gekoppeld
voor diverse Gift & Souvenir.
Omstreeks 12:30 uur waren we weer terug op onze motelkamers, waarna
we nog even gingen shoppen voor de lunch en voor de cadeaus voor de
komende kerstdagen !!
Omstreeks 17:30 uur werden we met een bus opgehaald voor een bezoek
aan het Maori dorp MITAI, waar we daags van te voren een show , incl. eten
en een bezoek aan het regenwoud hadden geboekt.
40
Mei 2011
Voor dinner kregen we te zien hoe het eten boven een grote kuil gevuld
met warme stenen werd verwarmd, afgedekt met een soort van deken.
Daarna ging het hele gezelschap het woud in om een verwelkoming te zien
van de Maori in hun platte boten op een kabbelend en helder beekje,
waarna we terecht kwamen in een Maori dorp, waar diverse dansen
werden uitgevoerd en we werden verwelkomd door een van de
stamhoofden.
Na het eten brachten we ook nog een bezoek aan een soort van dierentuin,
41
Mei 2011
die was ondergebracht in een woud met gigantische hoge bomen met een
doorsnede van wel 2 tot 3 meter, heldere stromende beekjes en hoge
oerwoudplanten.
Allemaal indrukwekkend om te zien en mee te maken. Natuurlijk komt er
veel show bij kijken, maar het gaf een realistische kijk op hoe de Maori
leefden gebracht met een humoristisch tintje.
Al weer een dag om en weer slapen.
Zaterdag 18 december 2010
Eigenlijk hadden we een optie voor de boot met lunch op het meer van
Rotorua, maar het was s’ ochtends nog mistig en regenachtig zodat we dat
maar hebben afgezegd.
Jammer want het meer is de top van een oude vulkaan, die eens in de 2000
jaar tot activiteit komt.
Ook misten we nu de beroemde “Pink en White Terraces” die ontstonden
na de uitbarsting van de Tarawera vulkaan in de nacht van 10 juni 1886,
waarbij 120 mensen stierven onder as en modder en waarbij complete
dorpen spoorloos verdwenen.
De randen van de vulkaan bestaan uit afzettingen van lava, waardoor het
meer geen vaste verbinding heeft met de omliggende meren en rivieren.
Het water is zuurstofarm en hier en daar zelfs zeer warm.
Wanneer je een kijkje neemt rond het meer dan zie dat het een groot actief
thermisch onstabiel gebied is. Hier en daar staan er bij de woningen warm
water putten, waarin door de bevolking het eten wordt bereid.
42
Mei 2011
Ook de begraafplaats kent vanwege de onstabiele grond geen graven in de
grond, maar graftombes boven de grond.
Het is zo gezegd een grote stoofpot met de sterke geur van zwavel !!
43
Mei 2011
Om toch nog een beetje meer te weet te komen over Rotoruo brengen we
s’ middags na de lunch een bezoek aan het Rotoruo museum, voorheen
stadhuis van de Gouverneur.
Hier blijkt nog eens hoe belangrijk Rotorua in het verleden al was als
kuuroord hetgeen nog terug te vinden is in verschillende aanwezige spa’s
(badhuizen).
Maar genoeg gezien.
Terug naar het motel, uitboeken en naar huis (Levin, onze tijdelijke
44
Mei 2011
verblijfplaats in New Zealand).
Onderweg nog even een bezoekje aan het National Army te MATA TOA en
een kop Cappuccino.
Omstreeks 20:00 uur komen we aan en kan de bagage weer uit de auto.
Een leuk weekje om aan terug te denken, maar wel vermoeiend.
We lijken wel Japanners !!!
Zondag 19 december 2010
Even lekker lang uitslapen na zo’n vermoeiende week. Eigenlijk zonde van
de tijd, maar het is altijd belangrijk om even bij te tanken.
45
Mei 2011
Dus rond 10.30 uur pas opgestaan en alles op het gemak.
Vandaag stond niets tot weinig op het programma, maar uiteindelijk was er
toch nog veel te doen.
De was moest worden weggewerkt, van de foto’s en gemaakte film moest
een backup worden gemaakt en nog vele andere dingen.
Zondagavond na het eten, ja je raad het al werd er weer gejokerd. Toch leuk
als er verder niet veel bijzonders op de televisie is (keuze uit 12 zenders !!,
nou, nou)
Peter Roeters
(wordt vervolgd)
46

Vergelijkbare documenten

t Toeterke - fanfare st nicasius

t Toeterke - fanfare st nicasius Colofon ............................................................................. 2 Inhoudsopgave ................................................................. 3 REDACTIONEEL .................

Nadere informatie

t Toeterke - fanfare st nicasius

t Toeterke - fanfare st nicasius Colofon ............................................................................. 2 Inhoudsopgave ................................................................. 3 REDACTIONEEL .................

Nadere informatie

Februari 2015 - fanfare st nicasius

Februari 2015 - fanfare st nicasius Colofon ............................................................................. 2 Inhoudsopgave ................................................................. 3 REDACTIONEEL .................

Nadere informatie