Chronische lijst - Fysiotherapie

Commentaren

Transcriptie

Chronische lijst - Fysiotherapie
Bijlage Ziekenfondsraad
Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor landurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck
bijlage 1 van het besluit zorgverzekering (BZV) behorend bij artikel 2.6 lid 2
Diagnose code: 4 cijfers - eerste 2 lichaamslocatie - laatste 2 cijfers pathologie
VNZ-codes in de onderstaand tabel zijn de laatste 2 cijfers van de diagnosecode
voorheen: Chronische lijst Borst
Chronische lijst pathologieën
VNZ- art.
code 2.6
Chirurgie bewegingsapparaat
Amputatie, status na operatie
00
B15
Artrodese, postoperatieve fase
01
D5
Artroplastiek, postoperatieve fase
D5
Artrotomie, postoperatieve fase
D5
Capsulotomie, postoperatieve fase
D5
Endoprothese, postoperatieve fase
D5
Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase
D5
König (pandakplastiek), postoperatieve fase
D5
Total hip, postoperatieve fase
D5
Total knee, postoperatieve fase
D5
Total shoulder, postoperatieve fase
D5
patellaresectie, postoperatieve fase
D5
Acromionresectie, postoperatieve fase
02
D5
Alban Köhler, postoperatieve fase
D5
Fractuur botten, postoperatieve fase
D5
Haglund, postoperatieve fase
D5
Kaakfractuur, postoperatieve fase
D5
Multipele fracturen, postoperatieve fase
D5
Osteomyelitis, postoperatieve fase
D5
Osteotomie, postoperatieve fase
D5
Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase
03
D5
Synovectomie, postoperatieve fase
D5
Achillespeesruptuur, postoperatieve fase
04
D5
Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase
D5
Bandlaesie, postoperatieve fase
D5
Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase
D5
Kruisbandletsel, postoperatieve fase
D5
Kruisbandplastiek, postoperatieve fase
D5
Kruisbandruptuur, postoperatieve fase
D5
Myositis ossificans, postoperatieve fase
D5
Neerplastiek, postoperatieve fase
D5
Peestransplantatie, postoperatieve fase
D5
Peestranspositie, postoperatieve fase
D5
Quervin, ziekte van, postoperatieve fase
D5
Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of
D5
revalidatie(dag)behandeling
Tenolyse, postoperatieve fase
D5
Chemonucleolyse, postoperatieve fase
05
D5
Fixatie wervels, postoperatieve fase
D5
Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase
D5
Hernia nucleï pulposi (HNP), postoperatieve fase
D5
Laminectomie, postoperatieve fase
D5
Spondylodese, postoperatieve fase
D5
Dupuytren, postoperatieve fase
08
D5
Overige chirurgische aandoeningen
09
D5
Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie
Calvé-Legg-Perthes, ziekte van Perthes
10
B3
Kyfoscoliose, progressief
11
B2
Progressieve scoliose
B2
Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot
12
B1
misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie
Arthrogryposis multiplex congenita
B1
Congenitale dysplasie heup
B1
Klippel-Feil syndroom
B1
Klompvoet
B1
Kyfoscoliose, aangeboren
B1
Osteogenesis imperfecta
B1
Scoliose congenitaal
B1
spastische parese; zie parese
Forestier, ziekte van (hyperostotische spondylose)
13
B13
Juveniele osteochondrose
B3
14
Beperking
Verwijzing Andere voorwaarden
o.b.v. med.noodzaak
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
S
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
S
S
S
S
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B3
Scheuermann, ziekte van
o.b.v. med.noodzaak
S
B6
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler,
botmetastase of M. Paget
Fractuur ten gevolge van: - botmetastasen
o.b.v. med.noodzaak
S
o.b.v. med.noodzaak
S
B6
alleen bij patiënt < 22 jr
alleen bij patiënten jonger
dan 22 jaar
alleen bij patiënten jonger
dan 22 jaar.
16
B6
B6
B6
B6
D5
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget
Fractuur ten gevolge van: - Multipel myeloom
Fractuur ten gevolge van: - Ostitis deformans
Contractuur van Volkmann
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
12 mnd i.a.o.
Surmenage, degeneratieve aandoeningen, dystrofie
Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)
12 mnd
21
B7
Amyotrofische schouderneuralgie
12 mnd
Wervelfractuur als gevolg van - osteoporose
o.b.v. med.noodzaak
24
B5
Posttraumatische dystrofie
o.b.v. med.noodzaak
28
B4
Reflex sympathetic dystrophia
o.b.v. med.noodzaak
B4
Reflexdystrofie
o.b.v. med.noodzaak
B4
Südeckse atrofie/dystrofie
o.b.v. med.noodzaak
B4
Sympathische reflexdystrofie
o.b.v. med.noodzaak
B4
Traumatische aandoeningen (uitgezonderd chirurgie, neurotraumata en dwarslaesie)
Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling
12 mnd i.a.o.
32
D5
Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling
12 mnd i.a.o.
33
D5
Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling
12 mnd i.a.o.
D5
Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling
12 mnd i.a.o.
36
D5
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname
12 mnd i.a.o.
D5
Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling
12 mnd i.a.o.
D5
Fractuur, conservatief behandeld
6 mnd
B18
Intra-articulaire fractuur
12 mnd i.a.o.
D5
Whiplash
3-6 mnd
38
B16
Brandwonden, status na
39
D4
Hart-, vaat- en lymfevat aandoeningen (incl cardiochirurgie)
Hartinfarct
41
C1
42
S
S
S
S
S+/VHA+
S
S
S
S
S
S
S
S
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S
S+/VHA+
S
S
alleen bij littekenweefsel
o.b.v. med.noodzaak
C+
volgens richtlijnen
hartrevalidatie
volgens richtlijnen
hartrevalidatie
volgens richtlijnen
hartrevalidatie
volgens richtlijnen
hartrevalidatie
volgens richtlijnen
hartrevalidatie
volgens richtlijnen
hartrevalidatie
volgens richtlijnen
hartrevalidatie
C1
Myocardinfarct (AMI)
o.b.v. med.noodzaak
C+
C2
Status na coronary artery bypass-operatie (CABG)
o.b.v. med.noodzaak
C+
43
C3
Status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA)
o.b.v. med.noodzaak
C+
C4
Hartklepoperatie, status na
o.b.v. med.noodzaak
C+
harttransplantatie
o.b.v. med.noodzaak
C+
Status na operatief gecorrigeerde congenitale hartafwijkingen
o.b.v. med.noodzaak
C+
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
niet chronisch
12 mnd
S
S
S
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
o.b.v. med.noodzaak
S
niet chronisch
niet chronisch
niet chronisch
niet chronisch
o.b.v. med.noodzaak
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
S
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
S
S
C5
Elephantiasis (lymfoedeem)
Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel
Ulcus/decubitus/necrose
47
(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine
48
D6
Longaandoeningen
Aangeboren afwijkingen (tractus respiratorius)
51
D2
Cystic fibrosis
D2
Kystische fibrose
D2
Mucoviscoidosis
D2
Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose
D2
Primaire ciliaire dyskinesie
D2
Astmatische bronchitis met COPD
54
D1
Bronchiëctasieën met COPD
D1
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
D1
Chronische (astmatische) bronchitis met COPD
D1
Emfyseem bij COPD
D1
Longfibrose, indien tevens COPD
D1
Diffuse interstitiële longaandoening
56
D8
46
D3
D3
D8
Sarcoïdose, Besnier Boeck - Schaumann
overige interne aandoeningen, nieuwvormingen, chirurgie niet bewegingsapparaat
Diabetes Mellitus
60
Immuniteitsstoornissen
61
Spastisch colon
62
Adipositas
64
McArdle (glycogenose type V)
65
A11
Aortaplastiek, postoperatieve fase
68
D5
Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase
D5
mamma-amputatie postoperatief
D5
Lobectomie
Pneumthorax postoperatief
als na behandelper. van
max. 3 mnd. nog sprake is
van trias bewegingsverlies,
conditieverlies en cognitieve
stoornissen, dan verlenging
met max. 6 mnd. mogelijk.
o.b.v. med.noodzaak
44
45
ook als de contractuur pas
later, bijv. enkele weken na
ontslag, wordt
gediagnosticeerd
FEV1/VC < 60%
FEV1/VC < 60%
FEV1/VC < 60%
FEV1/VC < 60%
FEV1/VC< 60%
FEV1/VC < 60%
met ventilatoire beperking
en/of diffusiestoornis
met ventilatoire beperking
en/of diffusiestoornis
Sarcoom
D7
Weke-delen tumor
D7
Neurologische aandoeningen
Guillain-Barré, ziekte van
70
A4
Myasthenia gravis
A4
Neurofibromatose type I (met motorische uitval)
A4
Perifere zenuwaandoening met motorische uitval
A4
Poliomyelitis
A2
Postpoliosyndroom
A2
Wervelkanaalstenose met motorische uitval
A10
Zenuwlaesie (met motorische uitval)
A4
Ziekte van Von Recklinghausen type I (met motorische uitval)
A4
peroneusparese
A4
polyradiculo/-neuropathie
A4
Cerebral palsy/cerebrale parese
71
A7
Diplegia spastica
A7
Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)
A9
Infantiele encephalitis/encephalopathie
A7
Little, ziekte van (diplegia spastica)
A7
Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale
A7
zenuwstelsel
Ruggemergtumor met parese(n)/paralyse(n)
A9
Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)
A2
Apoplexie
72
A1
Ataxie als gevolg van - CVA
A1
Cerebrovasculair accident (CVA)
A1
Hersenstaminfarct
A1
Parese als gevolg van: - CVA
A1
Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)
73
A2
Lateraal sclerose (LS)
A2
Multipele sclerose (MS)
A3
Spinale musculaire atrofieën
A2
Syringomyelie
A2
Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening
74
A5
Chorea - extrapiramidaal
A5
Chorea - ziekte van Huntington
A5
Dystonieën, extremiteitsA5
Dystonieën, gegeneraliseerde
A5
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremiteitsdystonieën
A5
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde
A5
dystonieën
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica
A5
Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)
A5
Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)
A5
Parkinsonisme
A5
Torticollis spasmodica
A5
Hernia nucleï pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)
75
A10
69
76
77
78
A10
A2
A2
A4
A9
A4
A2
A4
A4
A4
A9
A7
Radiculair syndroom met motorische uitval
Brown-Séquard, syndroom van
Dwarslaesie
Erbse parese/paralyse
Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)
Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer
Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch
Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel
Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel
Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening
Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening
Cerebellaire aandoeningen
Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van
Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische
uitval
Dystrophia musculorum progressiva (DMP)
A11
A2/A8 Friedreich, ataxie van
A8
A2
A8
A4
A4
A4
A4
A10
A2
A4
A4
A2
A11
A11
A11
Heriditary motor and sensory neuropathy (HMSN)
Heriditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)
Neurogene claudicatio
Parese als gevolg van:- ruggemergaandoening
Polyneuropathie met parese(n)
Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën
Spierdystrofie
Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van
Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie
24 mnd i.a.o.
24 mnd i.a.o.
S
S
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
3 mnd
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
S
S
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
3 mnd
S
S
S
S
S
S
3 mnd
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
S
S
S
S
S
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
S
S
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
3 mnd
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
o.b.v. med.noodzaak
A11
Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van
Curschmann-Steinert)
Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)
o.b.v. med.noodzaak
S
A11
A7
A2
A9
A6
Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie
Spina bifida
Tabes dorsalis
Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg
Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
S
S
S
S
S
9 zittingen
S
3 mnd
3 mnd
S
S
niet chronisch
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
o.b.v. med.noodzaak
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
12 mnd i.a.o.
S+/VHA+
S+/VHA+
S+/VHA+
A11
79
Symptomatologie psychosomatiek, urologie gynaecologie
urine incontinentie
6486
Bekkeninstabiliteit, post partum
B17
Symfysiolyse, post partum
B17
Reumatische aandoeningen, huidaandoeningen
Fibromyalgie
Reumatoïde arthritis (RA)
90
B8
Juveniel reuma
91
B12
Arthritis haemophilica
92
B9
Arthritis psoriatica
B9
Chronische artritiden (psoriatica of anderszins)
B9
Hemofilie met chronische artritiden
B9
Monoarticulaire arthritis
B9
Oligo-articulaire arthritis
B9
Polyarticulaire arthritis
B9
Reactieve artritiden
B11
Bechterew, ziekte van
93
B10
Spondylitis ankylopoetica, ankylose
B10
Collageenziekten
94
B14
Dermatomyositis
B14
Lupus erythematodes disseminatus (LED) / collageenziekte
B14
Mixed connective tissue disease (MTCD)
B14
Polymyositis
B14
Reiter syndroom/ ziekte van Reiter
B11
Systemische lupus erythematodes (SLE)
B14
Aids (Acquired immune deficiency syndrome)
B14
Epidermolysis bullosa met littekenweefsel
95
D4
Sclerodermie
96
B14
Handletsels met littekenweefsel van de huid
99
D4
Littekenweefsel huid
D4
Diversen
Revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op
D5
Verpleeghuisopname, aansluitend op
D5
Ziekenhuisopname, aansluitend op
D5
89
S
t/m 16 jaar
bekkenfysiotherapie
indicatiecodes 1600-16011602
Afkortingen
S
Specialist: diagnose gesteld door een specialist
C+
Cardioloog: hulp moet voorgeschreven zijn door een cardioloog overeenkomstig Richtlijnen Hartrevalidatie in Nederland 1995
S+/VHA+ Hulp moet voorgeschreven worden door medisch specialist of verpleeghuisarts
i.a.o.
in aansluiting op ontslag of revalidatie(dag)behandeling
o.b.v. med.noodzaak: op basis van medische noodzaak. Medische noodzaak wordt bepaald door de zorgverlener op basis van professionaliteit
en de richtlijnen van de beroepsgroep.
Wijzigingen als gevolg van wetswijzigingen voorbehouden

Vergelijkbare documenten

Chronische aandoeningen met de diagnosecode

Chronische aandoeningen met de diagnosecode Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc. Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel Ataxie als gevo...

Nadere informatie

ziekenfondsraad niet limitatieve lijst met

ziekenfondsraad niet limitatieve lijst met Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel Ulcus/decubitus/necrose

Nadere informatie