Kernkwadranten - Leren in de social profit

Commentaren

Transcriptie

Kernkwadranten - Leren in de social profit
Kernkwadranten1
Om tot een strategisch opleidingsbeleid te komen, is het belangrijk dat je een duidelijk zicht hebt op
de werkdoelen en vormingsdoelen. Dit zowel op niveau van de organisatie, het team als het individu.
Een methodische aanpak om tot duidelijk geformuleerde werk – en vormingsdoelen te komen op de
drie niveaus, kan door het in beeld brengen van de kernkwadranten.
→
Kernkwaliteit
Valkuil
↓
Allergie
↓
←
Uitdaging
Kernkwaliteiten: kwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon
behoren. Ze doordringen de hele mens (…), de kernkwaliteit kleurt de mens; het is de specifieke
sterkte waar we bij hem of haar direct aan denken. Voorbeelden zijn: daadkracht, zorgzaamheid,
zorgvuldigheid, moed, ordelijkheid, … .
Valkuil: Ofman stelt dat elke kernkwaliteit zijn schaduwkant heeft, ook wel de vervorming of valkuil
genoemd. De valkuil is niet zozeer het tegengestelde van de kernkwaliteit, maar een teveel. Door je
kernkwaliteiten toe te passen had je succes en je bent blijven doorgaan met steeds meer van
hetzelfde. Het gevaar bestaat dat op een gegeven moment het succes zich tegen je keert. Je kracht
wordt je zwak punt. Voorbeelden zijn: daadkracht wordt drammerigheid, zorgzaamheid wordt
betutteling, gevoeligheid wordt sentimentaliteit, …
Uitdaging: De uitdaging – de positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil – kan er voor zorgen
dat er geen vervorming optreedt Voorbeeld: kernkwaliteit = zorgzaamheid, valkuil = betutteling,
uitdaging = loslaten. Het is belangrijk dat er een evenwicht is tussen je kernkwaliteiten en je
uitdaging(en).
Allergie: Wanneer er teveel beroep wordt gedaan op je uitdaging, kan een allergische reactie het
gevolg zijn. Kenmerkend voor situaties waarin je wordt geconfronteerd met zijn allergie, is
minachting. Minachting omdat de ander op een essentieel punt tekort schiet namelijk het punt waar
jij juist sterk in bent.
Door gebruik de maken van de kernkwadranten van Ofman kan je ervoor zorgen dat een situatie niet
spaak loopt. Mensen leren dat achter andermans valkuilen kernkwaliteiten schuil gaan.
1
Ofman, D.O., Bezieling en kwaliteit in organisaties. Cothen, Servire, 1994, 3e druk
Na deze korte theoretische uitleg kunnen jullie als organisatie zelf met onderstaand schema aan de
slag gaan.
Kernkwaliteit(en)
Valkuil
→
Organisatie
Team
Individu
Allergie
Uitdaging
←

Vergelijkbare documenten

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten drie niveaus, kan door het in beeld brengen van de kernkwadranten.

Nadere informatie

Kernkwadranten

Kernkwadranten drie niveaus, kan door het in beeld brengen van de kernkwadranten.

Nadere informatie

Kernkwadranten binnen de de roos van Leary

Kernkwadranten binnen de de roos van Leary uitdaging = loslaten. Het is belangrijk dat er een evenwicht is tussen je kernkwaliteiten en je uitdaging(en). Allergie: Wanneer er teveel beroep wordt gedaan op je uitdaging, kan een allergische r...

Nadere informatie