Elt b.d. Mr. Harry Kruize - Nederlandse Officieren Vereniging

Commentaren

Transcriptie

Elt b.d. Mr. Harry Kruize - Nederlandse Officieren Vereniging
opinie
Tekst:mr. H.H. Kruize
Airbus Military A
In juni 2001 leidde de ondertekening van een akkoord tussen zeven NAVO- landen tot de geboorte van de
“Avion de Transport Futur” (ATF), later “Airbus A400M Atlas”. Dit toestel, gebouwd door Airbus Military
in Frankrijk, een consortium gevormd door Airbus zelf, European Aeronautic Defence and Space Company
(EADS), British Aerospace, Flabel en Turkish Aerospace Industries (TAI), moet de hegemonie van het Russische werkpaard “Antonov 225” doorbreken. EADS heet sinds kort ook Airbus.
De in totaal zeven landen die deelnamen aan het project zijn Duitsland,
Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië,
Turkije, België en Luxemburg. Nederland ontbreekt helaas in dit rijtje; wij
houden het vooralsnog nog bij onze
vloot van vier C-130H Hercules toestellen.
De A400M is ontwikkeld voor strategische luchttransport, precies de
transporten waaraan moderne legers/
luchtmachten behoefte hebben. Waar
vroeger de Antonovs 225 het luchtruim bevolkten, zal nu de A400M het
werk moeten gaan doen, althans, dat
is de bedoeling van Airbus Military.
Wat is het voor een transportvliegtuig,
wat kan hij en wat kost het? Het toestel nader bekeken.
6 | Carré 6 | 2013
Hoogvleugelig
Hoogvleugelig, vier turboprop motoren met
contraroterende propellers.
Op de foto ziet u dat de vleugels van
het toestel hoog zijn geplaatst en dat
het stabilo T-vormig is.
Composietmaterialen en koolstofvezels vertegenwoordigen ongeveer
30% van de romp, evenals het grootste deel van de vleugels. Het toestel
wordt voortgestuwd door vier Europrop TP400-D6 motoren van 11.000
pk, de grootste tot nu toe gefabriceerde turbinemotoren. Deze motoren
werden verkozen boven de aanvankelijk voorziene Pratt & Whitney Canada PW180. Iedere motor heeft een
achtbladige propeller waarvan elk pro-
pellerblad een lengte heeft van ruim
vijf meter. Evenals de Russische Tu-95
Bear bommenwerper zijn de motoren
zo uitgevoerd dat de propellers links
en rechts tegen elkaar in draaien.
Door deze contraroterende propellers
is het vliegtuig bij lage snelheden beter controleerbaar.
Laadruim
Het laadruim van de A400M is 17.71
meter lang, 4 meter breed en 3.85
meter hoog, samen een oppervlak van
92 m² en 340 kubieke meter inhoud.
Deze ruimte is geschikt voor zeer volumineuze transporten. De kist kan 30
ton vervoeren, het dubbele van een
Transall (C-160), over een afstand van
4.500 kilometer, maar zijn maximum
400M Atlas
Cockpit ruim en overzichtelijk
ligt op 37 ton. Het laadruim kan 116
militairen of bewapende parachutisten
en 66 brancards voor medische evacuaties herbergen. Maar er kunnen ook
twee NH90 of twee EC 665 Tigre helikopters in, drie pantserwagens, een
container truck, twee vijftonners, twee
stuks 105 mm geschut, een Patriot
lanceerplatform met bijbehorende
missiles. Het is mogelijk om materieeltransporten tegelijk met troepentransporten te verzorgen, in dit geval
negen militaire pallets en 58 man.
Tanker
In minder dan twee uur tijd is het
toestel te converteren tot tanker. Hiervoor wordt een brandstoftank in het
laadruim geïnstalleerd en twee refuelling pods onder de vleugels. Het toestel kan zowel op grote als op lage
hoogte uitstekend presteren. Eenmaal
geland, heeft het toestel geen hulp
van buitenaf nodig om opnieuw het
luchtruim te kiezen.
Landen en opstijgen
Dankzij het geavanceerde onderstel
met zes wielen aan weerszijden van
de romp, kan het vliegtuig voor starts
en landingen gebruik maken van onverharde strips met een lengte van
minder dan 1000 meter.
Rentabiliteit
Het programma voorziet vooreerst
in de levering van 180 toestellen aan
de deelnemende landen, t.w. 60 voor
Duitsland, 50 voor Frankrijk, 27 voor
Spanje, 25 voor Groot-Brittannië, 10
voor Turkije, 7 voor België en 1 enkel
vliegtuig voor Luxemburg. Het con-
sortium denkt voorts nog 300 vliegtuigen te slijten aan de markten in Azië,
Midden-Oosten en andere landen
in Europa, waardoor volgens Fabrice
Brégier, president directeur van Airbus, het project rendabel is. Door hem
worden landen als de Verenigde Staten en China niet direct als klanten genoemd, maar hij sluit ze ook niet uit.
Airbus heeft in 2009 meer dan 4 miljard euro moeten investeren om het
project te redden en om de eerste 174
toestellen te leveren aan de aangesloten landen. In 2005 heeft Zuid-Afrika
zich aangesloten bij het programma
voor de afname van tussen 10 en
14 toestellen, de regering van Chili
heeft in 2005 een intentieverklaring
gegeven dat zij tot 3 toestellen wil
afnemen. Maar helaas hebben beide
landen zich teruggetrokken en hebben
zij de bestelling geannuleerd wegens
‘belangrijke vertragingen en extra kosten’. En al tijdens het project kampte
Airbus met weifelende politici1. Voor
onze Koninklijke Luchtmacht, die
wegens veroudering van de huidige
transportcapaciteit naar een ander
vliegtuigtype zal moeten omzien, zou
deze A400M Atlas een uitstekende
aanwinst zijn, temeer omdat het om
een Europees product gaat, een toestel voor strategisch luchttransport
met zeer veel mogelijkheden. Aangezien al zeven NAVO-landen aan het
programma deelnemen, zou Nederland hiermee ook kunnen bijdragen
aan een grotere standaardisatie van de
luchtmachten in de NAVO.
Actieradius
Het toestel heeft een actieradius van
8.700 km en een kruissnelheid van
420 kts (M. 0.7). Met een lading van
20 ton heeft het vliegtuig een bereik
van 6390 km.
Op deze foto is duidelijk te zien dat de propellers naar binnen zijn gekeerd.
7
Bezuinigingen
Met angst en vrezen luistert Airbus
naar de ontwikkelingen in het huidige
Frankrijk onder president François
HOLLANDE. Want, het zou zo maar
eens kunnen dat de Franse regering
moet overgaan tot drastische hervormingen (u weet wel: bezuinigingen)
anders dan de belastingverhogingen
die al van kracht zijn. De nieuwe ‘rating’ AA+ zou daar wel eens debet
aan kunnen zijn. Het Franse ministerie
van defensie acht vervangingen vanuit
operationeel oogpunt nodig. De minister van defensie heeft echter al wel
aangegeven dat met name alle grote
plannen zullen worden vertraagd. Of
deze mededeling ook gevolgen heeft
voor de A400M Atlas is niet bekendgemaakt.
Nationale feestdag
“Het vervult mij met grote trots om
de Airbus A400 Military Atlas te zien
voorvliegen op het moment dat wij
ons één voelen met de natie”, aldus
Kolonel Jean-Pascal Breton van de
Franse luchtmacht, op de viertiende
juli 2013. “Het vliegtuig is de vrucht
van Europese samenwerking, waarbij alle krachten die we bezaten zijn
gebundeld”, vervolgt hij. “Missie voltooid! Deze kist had ons zeer goed
van pas kunnen komen tijdens Operatie SERVAL in Mali. We moesten toen
met een Transall, om acht ton vracht
8 | Carré 6 | 2013
te vervoeren, twee dagen vliegen. Van
Orléans naar N’Djamena zouden we
met deze kist in acht uur tijd 25 ton
vracht hebben kunnen vervoeren...
Het vliegtuig wordt eind juli 2013
afgeleverd en gestationeerd op de
vliegbasis Orléans-Bricy (BA 123) van
waaruit alle operaties zullen plaatsvinden. Een tweede toestel wordt eind
2013 geleverd. Met vijf bemanningen
en 70 man grondpersoneel zal het
vliegtuig in januari 2014 operationeel
inzetbaar moeten zijn. Daarna zullen
tot 2019 alle standaard vliegtuigen
worden geleverd. Frankrijk keert weer
terug op het juiste transportniveau
met deze kist”, aldus Breton.
Discussie
Zoals het er nu uitziet schijnt het
project dus voor de deelnemende
landen zijn vruchten af te werpen.
Maar, evenals bij de JSF, wordt ook
het A400M-programma geteisterd
door tegenslagen. Eerst is de ‘maiden
flight’ van het eerste toestel vertraagd
en datzelfde gebeurt bij het tweede
toestel. Maar EADS gooit de vlag uit
als het tweede vliegtuig haar luchtdoop ondergaat2. Op het financiële
vlak moest de Belgische regering alleen al 19.44 miljoen euro per toestel
extra betalen op een totaal van 136
miljoen euro. De Franse regering onder Sarkozy sponsorde Airbus met 4
miljard euro aan publiek geld om het
gehele project en de werkgelegenheid
te redden. Alle deelnemende landen
moesten geld bijstorten, 1,5 miljard
euro en werden daarna gevraagd nog
eens 3,5 miljard euro bij te storten.
Initieel oversteeg bij EADS het budget
met 5,4 miljard euro, de firma verloor
al 1,8 miljard euro. Dus het is/was ook
hier niet allemaal hosanna. De Europese afnemers van de A400M, zeggen
ze plechtig, zijn toch allemaal van plan
de C-130s in hun inventaris te vervangen door de A400M. Ook de Belgen,
waar wij toch best nauw mee zouden
kunnen samenwerken. België krijgt
de eerste toestellen naar verwachting
pas in 2020. Nederland geeft op dit
punt weinig signalen over de toekomstige vervanging van de C-130s. Want
waarom blijft Nederland in zo’n Europees proces zo afzijdig? Komt dit door
de oriëntatie/fixatie van de KLu op
Amerikaans materiaal, of spelen louter
de kosten (€ 115 miljoen per toestel)
een rol?
De Amerikaanse C-17 Globemaster
III wordt vaak vergeleken met de
A400M, maar de een is een strategische airlifter, de andere een tactische.
“Neen”, zegt Airbus, “ons toestel is
beide”. De C-17 kan echter iets meer
vracht vervoeren en dat waagt Airbus
weer te betwijfelen. Beide toestellen
zijn echter waardevol en een combinatie zou de beste oplossing zijn, maar
misschien moeten er budgettair keuzes worden gemaakt...
Voetnoten
Last month EADS chief executive Louis Gallois
15.15 local time (GMT +2) and landed back at
1 Airbus says more order cuts would
said that so far in the negotiations nobody had
Seville four hours and 50 minutes later.
challenged the assumptions of the deal reached
Experimental Test Pilot Michel Gagneux cap-
BERLIN | Fri Aug 6, 2010 11:35pm IST
in March or moved to cancel more planes.
tained the flight, supported by Experimental
BERLIN (Reuters) - Airbus said on Friday that
On Friday an EADS spokesman told Reuters:
Test Pilot Karl-Heinz Mai. The crew also inclu-
further cuts in orders for its A400M military
«There are no signs that one of the nations will
ded Flight Test Engineers Jean-Jacques Bernard
transport planes, as one politician from Ger-
not stick to the deal.»
and Emiliano Requeña; and Test Flight Engineer
many’s ruling coalition suggested this week,
The A400M, which European powers had
Gérard Maisonneuve. The crew confirmed that
would mean production would no longer be
hoped to use in Afghanistan starting from
the aircraft and its four Europrop International
worthwhile.
2009, is designed to transport soldiers and
TP400D turboprop engines performed in line
The manufacturer cannot afford to build fewer
heavy equipment to combat zones.
with expectations.
than 170 of the A400M planes, a company
But technical problems in developing the
MSN2 joins its sister-ship MSN1 which has
spokesman said on Friday after a German
West’s largest turboprop engines have helped
already completed 66h30 flight hours in 15
politician called for a further cut in Germany’s
push the 20 billion-euro project years behind
flights, and is now based at Toulouse.
order.
schedule and billions of euros over budget, at
Airbus head of flight operations Fernando
«There would be no economic foundation for
some point threatening 10,000 jobs.
Alonso said: “Having MSN2 join the flying
the A400M programme with under 170 pla-
As part of a planned structural reform of the
programme is excellent news and will help
nes,» an Airbus spokesman said.
German defence system and an effort to cut
us accelerate the rate of progress in building
Juergen Koppelin, defence expert for the Free
billions of euros from the defence budget, Ger-
flight-hours. This flight confirmed what we
Democrats, coalition partners of Chancellor
many’s Defence Ministry has been looking for
have seen with MSN1 already - that this is a
Angela Merkel’s conservatives, said Germany
months into reducing the number of A400Ms
highly capable aircraft with the potential to
should reduce its order by 20 planes to 40.
it will buy.
transform military and civic transport opera-
«The 60 transport planes that previous govern-
«Given the contract adjustments that are yet to
tions.”
ments planned are not necessary,» said Koppe-
happen and pending further investigations, we
MSN2 is the second of an eventual five aircraft
lin in a statement.
cannot say anything now about the size of the
which will conduct the 3,700 hour flight-test
Airbus parent company EADS(EAD.PA) reached
reduction (of the A400M order) by Germany,»
programme leading to first delivery. Like MSN1,
a deal in March with seven European NATO
a spokesman for the defence ministry said.
it carries heavy flight-test instrumentation.
nations, including Germany, that allows them
Results on the reform plans of the Bundeswehr
It will be primarily dedicated to aircraft and
to cancel up to 10 of the planes they ordered
are not expected before the autumn.
powerplant performance testing while MSN1
in total.
reuters.com
continues to be used for clearance of the air-
undermine A400M
Ten slotte, de fouten ...
Het dagblad De Telegraaf van 15
juli jl., dus daags na de Franse nationale feestdag, strooide zout in de
Franse wonde. De trots voorvliegende
A400M Atlas, met twee Mirages en
een Rafale ‘’aan de slurf”, betitelde de
krant als Boeing KC 135. En een tweede fout is dat de 14e juli niet refereert
aan de bestorming van de Bastille,
maar aan “La fête de la Fédération”.
De nieuwe Franse grondwetgevende
vergadering (Assemblée constituante)
besloot een grote manifestatie in Parijs
They had originally ordered 180 A400M planes
te organiseren van gefedereerde troepen, die in 1789 over heel Frankrijk
actief waren. Op 14 juli 1790 marcheerden daarom vijftigduizend gewapende mannen op de Champ-de-Mars
voor het oog van 300.000 toeschouwers in de stromende regen. Tijdens
een mis, opgedragen door Talleyrand
en ongeveer driehonderd priesters,
legde Lodewijk XVI de eed af en
zwoer trouw aan de Grondwet. La
Fayette, commandant van de Nationale Garde, legde op zijn beurt de eed
af aan de koning. De koning echter,
vermeed alle eer. Hij liet deze over aan
La Fayette en was verder zeer terughoudend (hij had kennelijk zijn hoofd
lief!). Het nationale feest refereert dus
aan de viering van La fête de la Fédération, de eerste verjaardag van de
bestorming van de Bastille.
craft and powerplant flight envelope, loads,
and Koppelin’s suggestion would reduce that to
2 Persbericht
flutter, and handling qualities development.
160 without taking into account cancellations
Second Airbus Military A400M Completes
The third A400M aircraft is expected to fly by
by any other countries.
Maiden Flight
the beginning of the summer and the fourth
Britain, which has ordered 25 A400Ms, is
The second Airbus Military A400M military
around the end of the year.
expected to cancel three as part of the March
airlifter has made its maiden flight yesterday
A total of 184 aircraft have so far been ordered
deal, leaving the other countries with seven
8th April.
by Belgium, France, Germany, Luxembourg,
possible cancellations to stay within the con-
Known as MSN2, the aircraft took off from
Malaysia, Spain, Turkey and the United King-
tract.
Seville, Spain with a take-off weight of 128t at
dom.
9