november - TV Duno

Commentaren

Transcriptie

november - TV Duno
oktober/november 2010
GRAVELST F
TV DUNO
www.tvduno.nl
Clubblad van Tennisvereniging D UNO
Advertentie
Play tennis
12 uur bespanningservice
Altijd aanbiedingen van
alle topmerken
Meer dan 30 modellen
schoenen
Deskundige hulp van
ervaren tennissers
Met uw kassabon steunt
u uw vereniging (10%)
Churchillweg 31-33 · Wageningen · Tel. 0317 - 422970
2
Tennisvereniging DUNO
Sportpark De Waayenberg
W.A. Scholtenlaan 140
6865 NA Doorwerth
postadres: postbus 50
6865 ZH Doorwerth
t : (clubhuis) 026 - 33 36 066
e: tvduno.nl
Rabobank: 35.50.17.016
Gravelstof
͑
Periodiek van tennisvereniging DUNO
okt.-nov. 2010 / editie 4 / jaargang 38
Van de voorzitter
D
e zomerperiode zit er praktisch weer
We hopen dat de winterperiode, wat het weer
betreft, succesvol zal zijn. De banen liggen er
goed bij. De afgelopen maanden zijn de
gravel– en kunstgrasbanen geïnspecteerd/
gekeurd. Zonder financiële offers kunnen de
banen nog jaren mee.
De komende tijd zal het clubhuis meer zorg
behoeven. In overleg met het stichtingsbestuur
zullen we bekijken wat er aangepakt wordt - in
ieder geval het dak. De gelden hiervoor zijn
beschikbaar.
Algemene
Ledenvergadering
8 november
Aanvang: 20.30 uur
Met klem attendeer ik ieder lid erop dat op
8 november a.s. de Algemene Ledenvergadering
om half negen in het clubhuis start. Voor de
goede orde NIET om acht uur maar om half
negen. Het bestuur zal dan verantwoording
afleggen over hetgeen ze de afgelopen periode
heeft ondernomen.
Op de website zal een bijgewerkte agenda
worden gepubliceerd. Voor degenen die
internetarm zijn, wordt een aantal exemplaren
(met bijlagen) in het clubgebouw beschikbaar
gesteld .
Piet Hartsuijker
Colofon
hoofdredacteur:
Gerard Thomas
026 - 33 37 465
layout en
eindredactie:
Hans Warmelink
0317 - 317 876
redactieadres:
[email protected]
voorbladdesign:
Ine Janssens
druk:
Digidruk-Heteren
verspreiding:
Stadspost
3
Deadline volgende editie: woensdag 29 december 2010
op. Voor de tennisliefhebbers was het
een uitermate wisselende periode. Voor
veler gevoel overheersten de regenachtige weken/dagen. Gelukkig waren er ook droge weken
waarin prachtige toernooien plaatsvonden.
15
3
19
27
19
3
6
7
9
11
12
23
24
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
33
34
5
Oproep sneeuwploeg
Gezocht voorzitter Technische Commissie
Teleurstellende aXtie
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Wanneer kan ik in de winter vrij tennissen?
Duno Opentoernooi (1)
Duno Opentoernooi (2)
Airborne
Gefeliciteerd, Marieke en Jelle!
Lázló
Schouderblessures
Invitatietiernooi: zondag 31 oktober
Sinterklaas op bezoek bij Tv Duno
Nieuwe sponsor: Willemsen Interieurbouw & Scheepsbetimmering
Dank!
Mini-interview met Arno Kranenborg
Wie zijn billen brandt… moet op de blaren zitten
Chemie-observaties
Oproep: jeugdcoaches gevraagd
Uw (juiste) e-mailadres a.u.b.!
Keuzes maken: wat een turbulente periode!
Supergezellige trainingsclinic
Inschrijven voor KNLB-minidriekwartcompetitie voorjaar 2011
Even voorstellen (Timon Schneider)
Jeugd-clubkampioenschappen 2010
Jeugdladder 2010
Beleid m.b.t. restitutie van contributie i.v.m. blessure/ziekte
Vaste rubrieken:
Van de voorzitter 3
Van de ledenadministrateur 5
Mini-interview 17
Gedreven door deadlines 6
4
Geknipt voor u 8
Commissies en diensten 10
Geplande jeugdevenementen 23
Wie doet wat in de jeugdcommissie? 32
Van de ledenadministrateur
Ledenmutaties
(periode 21 juli 2010 - 20 okt. 2010)
Hans Warmelink
ledenadministrateur;
[email protected];
t: 0317 - 317 876
Nieuwe leden en wintergasten
Stijn Groen
jun. wintergast Oosterbeek
Wilma Janse
sen. wintergast Oosterbeek
Karlijn Janssen
jun. jaarlid
Doorwerth
Diederik van Kimmenaede
jun. jaarlid
Doorwerth
Anton van der Kolk
sen. Jaarlid
Heelsum
Anabelle Ledeboer
jun. wintergast Oosterbeek
Philip Ledeboer
jun. wintergast Oosterbeek
Carina Muller
sen. jaarlid
Doorwerth
Jan den Ouden
sen. jaarlid
Doorwerth
Marian Peters
sen..jaarlid
Doorwerth
Bob van der Plas
sen. wintergast Renkum
Hein Versteeg
sen. winterlid
Doorwerth
Dylan Weitjes
jun. jaarlid
Oosterbeek
Simon Wielandt
jun. jaarlid
Doorwerth
Vertrokken leden
Toon Albers
sen. zomerlid
Wageningen
Hanneke Bladel
sen. jaarlid
Oosterbeek
Suzan Cuppen
sen. jaarlid
Heveadorp
Maaike Goedhart
sen. jaarlid
Oosterbeek
J. Hoornweg
sen. zomerlid
Heelsum
Beppie Jacobsen
sen. jaarlid
Oosterbeek
Saskia Kelderman
jun. jaarlid
Heveadorp
Niek van der Schaaf
sen. zomerlid
Doorwerth
Maaike Schoppink
jun.zomerlid
Doorwerth
Thijs Schoppink
jun. jaarlid
Doorwerth
Lazlo Teszelsky
sen. zomerlid
Heelsum
Brita Verheijen
sen. zomerlid
Doorwerth
Daphne Vissser
jun. jaarlid
Doorwerth
Melissa Visser
jun. jaarlid
Doorwerth
Dick Vos
sen. zomerlid
Wageningen
Loekie Vos
sen. zomerlid
Wageningen
Robin Wijnands
jun. jaarlid
Doorwerth
Totaal aantal leden op
20 oktober 2010:
671
Bericht voor onze
wintergasten
Het winterlidmaatschap is -indien
niet voor 1 september a.s. opgezegd- ‘doorlopend’.
Allen die op 1 september 2010 in
onze administratie staan vermeld
als ‘wintergast’, ontvingen in
september de factuur voor de
winterperiode (nov. t/m april). Zij
krijgen -na betaling van het
factuurbedrag- in de laatste week
van oktober een pas die hen recht
geeft om in de winterperiode
gebruik te maken van onze
tennisaccommodatie.
Beëindiging van
zomer– en
jaarlidmaatschappen
Opzegging van een zomer– of
jaarlidmaatschap dient voor 15
december van het lopende
bondsjaar schriftelijk of per e-mail
kenbaar gemaakt te worden aan
de ledenadministrateur. Indien het
lidmaatschap niet voor deze
datum wordt opgezegd, wordt het
stilzwijgend verlengd. U ontvangt
dan automatisch een factuur voor
de eerstvolgende lidmaatschapsperiode.
Wie lessen volgt bij de Tennisschool BSTS
dient lid te zijn van Tv Duno.
Niet-Dunoleden die de trainingslessen volgen,
wordt voor de trainingstijd (náást de trainingskosten!) baanhuur in rekening gebracht.
5
Gedreven door deadlines
In het augustusnummer schreef ik dat het best
goed gaat met de Gravelstof. Dit werd bevestigd
door een ingezonden stukje van Guido. Bedankt
Guido!
Ik doe hierbij een oproep om meer stukjes aan te
leveren. Het maken van stukjes is in mijn ogen niet
zo moeilijk. Je bedenkt waarover je het gaat
hebben, bijvoorbeeld over die natte dag tijdens het
DUNO OPEN of andere belevenissen op en buiten de
baan. In een half uurtje is je stukje vrijwel klaar.
Vervolgens hier en daar een beetje aanpassen en
het kan geplaatst worden. Ik hoop dat jullie dit in
de praktijk gaan brengen en dat we voor de
volgende Gravelstof zoveel ingezonden stukjes
hebben dat we ze nauwelijks kunnen plaatsen.
Tevens wil ik jullie vragen om je bijdragen te
leveren voor de op te starten rubriek “Clubje aan
het woord” Hierin vertelt een
spelersgroepje over de ervaringen op
de banen.
Gerard Thomas,
hoofdredactreur
De afgelopen winter heeft
het in ruime mate
gesneeuwd. We weten niet wat
er deze winter gaat gebeuren. We willen er
goed op voorbereid zijn.
Daarom willen we een sneeuwploeg samenstellen. Als je je opgeeft doe je dit voor een
bepaald(e) dag(-deel). Je kunt dan op het
door jou aangegeven dagdeel opgeroepen
worden om sneeuw ruimen.
We hopen op deze manier te voorkomen dat
steeds dezelfde mensen de banen moeten
schoonmaken.
Meld je aan bij Gert Staal.
E: [email protected]
m: 06—53 40 94 19
Geplande
seniorenevenementen
oktober/november start wintercompetitie
31 oktober
invitatietoernooi (voor leden
van TV DUNO en door hen genodigden)
08 november
28 december
6
alg. ledenvergadering
oliebollentoernooi
GEZOCHT:
VOORZITTER
T ECHNISCHE C OMMISSIE
INFORMATIE : GERT STAAL
Teleurstellende Axtie.
D
e clubkampioenschappen liggen al weer geruime tijd achter ons. Het was een geslaagd toernooi met mooie partijen en een
leuke sfeer. Wij hebben er van genoten om het te
organiseren.
In het kader van het bevorderen van het
Duno//clubgevoel leek het ons leuk om de te
winnen prijzen in de vorm van een groepsprijs te
verzorgen.
Half september was hiervoor een groepsles op
zaterdag gepland bij Axtiesport in Doorwerth.
Axtiesport was er helemaal klaar voor en had de
nodige maatregelen getroffen om de 40 winnaars van
Duno te ontvangen.
Helaas. Helaas. Er is maar liefst 1 persoon komen
opdagen en die heeft een fantastische privéles
gekregen. Maar dat was natuurlijk helemaal niet de
bedoeling!
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn geweest die graag
hadden willen komen, maar door omstandigheden niet
konden. Er zullen er ook geweest zijn die het
helemaal vergeten zijn. Misschien waren er zelfs die
niet durfden…?? Zo kunnen we heel veel redenen
verzinnen.
Het feit blijft dat wij het erg jammer vinden dat er
zo weinig interesse was en dat niemand ook maar de
moeite heeft genomen zich even af te melden
(alhoewel afmelding niet van te voren was gevraagd).
Daarnaast hadden wij natuurlijk plaatsvervangende
schaamte richting Axtiesport. Wij hadden tenslotte
doorgegeven dat zij op zo’n veertig mensen konden
rekenen. Axtiesport was er goed op voorbereid en
had mensen en trainers geregeld om de groep te
ontvangen.
Wij hebben namens alle winnaars onze welgemeende
excuses aangeboden.
Karin & Jurgen Appel
Carolien van Mourik
Herhaalde UITNODIGING VOOR
DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Datum±
maandag 8 november 2010.
Plaats±
clubgebouw Tv-Duno
Aanvang± 20.30 UUR LET OP DE AANVANGSTIJDTIJD!
=============================================================================.
1. Opening.
2. Mededelingen / vaststellen agenda.
3. Ingekomen / uitgaande stukken.
4. Verslag ALV van 29 maart j.l. (Zie de Gravelstof van augustus 2010).
5. Kwaliteit banen en paviljoen - informatie door de voorzitter.
x In het clubgebouw zal vanaf 20 oktober een map liggen waarin rapporten zitten betreffende de kwaliteit
van de banen en het clubgebouw.
6. Samenwerking met andere tennisverenigingen - informatie door de voorzitter.
7. Trainerswisseling - uitleg door bestuurslid Jeugdzaken.
8. Bestuurssamenstelling . Kandidaatstelling van Gaby Versteeg bekrachtigen.
Gaby zal zich vooral inzetten voor het onderdeel sponsoring.
9. Financiën: begroting 2011. Toelichting: penningmeester.
x De begroting voor 2011 wordt via de website verstrekt.
x Zie onderstaand voorstel.
H.
10. Verslag commissies en voornemens.
11. Rondvraag / sluiting
VOORSTEL
Het bestuur acht het wenselijk dat de mogelijkheid bestaat de contributie jaarlijks met de
consumentenprijsindex van het CBS aan te passen. Aan de huidige werkwijze, gebaseerd op de datum waarop
de ALV dient te worden gehouden, kleeft een praktisch bezwaar, . In de statuten is bepaald dat de ALV 6
maanden na de afsluiting van het verenigingsjaar moet worden gehouden. Daar contributieverhoging alleen via
de ALV kan worden gedaan, dient op de ALV direct na afloop van het seizoen al een besluit genomen te worden over de contributie van het seizoen 2011/2012. Het bestuur is van mening dat zij op dat moment nog niet
in staat is te bepalen wat de contributie zou moeten zijn. De oplossing om een ALV te houden enkel voor de
bepaling van de contributie lijkt het bestuur niet wenselijk.
Wanneer kan ik in de winter vrij
tennissen op de grasbanen?
Wanneer
maandagavond
dinsdagavond
*
*
Beschikbare
banen
5
(HD-wintercomp.)
Geen
woensdagavond
*
(DD-wintercomp.)
2
donderdagavond
*
(GD-wintercomp.)
Geen
vrijdagavond
5
*
zaterdag (overdag)
(wintercompetitie)
2
zondag (overdag)
(wintercompetitie)
2
* Op de werkdagen zijn overdag alle banen
beschikbaar.
De instuif op de donderdagochtend gaat ook in de
winter door!
7
Bestuur Tv Duno
a
b
c
a Piet Hartsuijker, voorzitter
026 - 33 40 744
b Victor Schaafsma, penningmeester 06 - 11 30 23 33
c Hermann Arndts, secretaris
026 - 33 38 267
d Gert Staal, tenniszaken
06 - 53 40 94 19
e Andreas Bovendeert, jeugdzaken 026 - 33 35 374
f Gaby Versteeg (aspirantbestuurslid) 0317 - 31 41 90
g Naar een 7e bestuurslid wordt naarstig gezocht.
e
d
f
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
g
Na toetreding van het
(aspirant-)bestuurslid Gaby
Versteeg zal het bestuur zich
beraden over een
herverdeling van de
portefeuilles, terwijl intussen
wordt gezocht naar een 7e
bestuurslid.
Geknipt voor u:
Ik ben overal tegen. Tot
ik een besluit neem, dan
ben ik ervoor.
Johan Cruijff
Advertentie
Advertentie
VALLID
Management systemen
Advies & Opleiding
Kwaliteit (ISO 9001)
Arbo - Veiligheid (VCA / VCU / VCO)
Milieu (ISO 14001)
HACCP (ISO 22000)
Verantwoord ondernemen
026 33 90 200
06 212 96 269
[email protected]
Eric Zweserijn
8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Erkende verhuizers
Nationale en internationale verhuizingen
Kantoor– en projectverhuizingen
Beveiligde en verwarmde boedelopslag
Emigratie met door-to-door service
Handyman service
Senioren verhuizingen
Archief opslag
Iso 9001 gecertificeerd
Verhuisplannen?
Vraag dan gerust een geheel vrijblijvende offerte
aan.
Wij houden rekening met uw wensen.
Kijk ook eens op: www.stevenvandenham.nl
Velp/Arnhem:
Ede:
Nijmegen:
Veenendaal:
026 0318
024 0318
443 0310
- 655 195
360 7674
- 554 456
Duno Open toernooi (1)
O
p zondag 5 september begon het open
toernooi van Duno. Het was prima bezet. Ik
had mij ingeschreven voor twee onderdelen,
DE3 en DE4. Het leuke van het Duno-toernooi is dat
er vaak poules zijn. Ik kon dus vaak aan de bak,
waar ik erg naar uitkeek.
Op de zondag werden de eerste wedstrijden gespeeld.
Ook ik speelde toen mijn eerste wedstrijd. Helaas
verloor ik, maar ik had wel lekker gespeeld in de zon.
Het toernooi begon dus prima, afgezien van het verlies.
Op de donderdag speelde ik alweer mijn derde partij. De
eerste twee partijen in de categorie 3 waren niet echt
succesvol verlopen. Donderdags speelde ik mijn eerste wedstrijd in categorie 4. Na een spannende
strijd kwam ik na 3 uur uitgeput en met blaren van de baan. Ik had gewonnen met 6-3 / 6-7 / 6-3.
Maar het was wel erg spannend, ook voor het overvolle Dunobankje achter de baan: er hadden zich
in die drie uur een hoop mensen verzameld achter baan 2! Het was een erg leuke partij, vooral ook
voor de toeschouwers en ik was erg blij dat ik uiteindelijk toch kon toeslaan op mijn zoveelste
matchpoint. De wedstrijdleiding grapte al dat ze niet al te blij met mij waren, omdat ik het schema in
de war ‘sloeg’.
Gelukkig hoefde ik niet te spelen op de vrijdag, na mijn marathonpartij van donderdag. Er zou wel
een clinic zijn van Prince, waarvoor ik mij had ingeschreven. Door het slechte weer waren er te
weinig banen beschikbaar en werd de clinic verplaatst naar de zondag. Ook zondags ging deze
clinic niet door vanwege de regen. Hopelijk wordt er volgend jaar weer zoiets georganiseerd, want
het idee is hartstikke leuk.
Het finaleweekend van het open toernooi was aangebroken. Op de zaterdag speelde ik de finale van
de 4. Ik won en speelde redelijk goed. Eindelijk had ik een keer een prijs in het enkel behaald op het
Duno Open. Prijzen winnen is natuurlijk altijd leuk, maar als je dan ook nog een prijs wint tijdens een
toernooi van je eigen club, is dat helemaal mooi. De zaterdag kon voor mij niet meer stuk. Daarnaast
was het ook mooi weer, wat mijn moeder natuurlijk helemaal top vond.
Zondag was de laatste dag van het toernooi, helaas regende het eigenlijk de hele dag. Sommige
mensen moesten hun wedstrijden op Bakkershaag spelen. Ik speelde op een Dunobaan mijn laatste
wedstrijd in de 3. Ik had de overige wedstrijden allemaal verloren en het ging nergens meer over. Ik
moet eerlijk toegeven dat ik niet zoveel zin had, ook door de regen. Ik kon dus heel ontspannen de
wedstrijd ingaan, ook omdat er voor mij niks op het spel stond. Ik begon erg goed, ik stond er zelf
van te kijken. Ik raakte ze super en won de eerste set. Toch had ik door de overige partijen van deze
week wat last van mijn arm en rug . Helaas
verloor ik de 2 e en 3 e set in de stromende regen.
Maar ik had wel mijn beste partij van de week
gespeeld!
Na de prijsuitreiking, had ik meteen een mooi
cadeau voor mijn ouders aangezien ik 3 flessen
wijn gewonnen had. Daarvoor bedankt!
Kortom: het was een sportieve en vermoeiende
maar zeker ook gezellige week. Ik bedank Maarten Hendricksen en de rest van de wedstrijdleiding voor hun inzet. Omdat ik zelf heb ondervonden hoe het is om in de wedstrijdleiding van
een toernooi te zitten, verdienen ze een
compliment voor de goede organisatie.
Ik hoop iedereen volgend jaar weer terug
te zien op het open toernooi van Duno.
De wedstrijdleiding: Carolien, Maarten, Gert en Stefan
Melanie Bos
(Lid jeugdcommissie)
9
Advertentie
WWW.OXLEYSCLOTHING.COM
OXLEY
S
FASHION
Commissies en diensten
tenniszaken:
*HUW6WDDO
06 - 53 40 94 19
[email protected]
jeugdzaken:
$QGUHDV%RYHQGHHUW
026 - 33 35 374
[email protected]
0317 - 31 78 76
[email protected]
ledenadministratie: +DQV:DUPHOLQN
5GUYDQ5DSSDUGODDQ%9'RRUZHUWK
ledenzorg:
026 - 33 38 267
+HUPDQQ$UQGWV
[email protected]
6WHLMQZHJ'-RVWHUEHHN
sponsoring:
YDFDWXUH
[email protected]
public relations
(OLVDEHWKGH*HXV%UDQG
026 - 33 40 046
[email protected]
parkonderhoud:
:LOOHP/DPPHUV
06 - 12 21 21 99
[email protected]
5HQ«*REHWV
06 - 42 96 55 34 parkcommissi[email protected]
-DQYDQ%HHN ZLQWHUVHL]RHQ 06 - 22 79 88 64
[email protected]
webmaster:
+DUULHYDQ'LMN
026 - 33 42 591
[email protected]
training:
7HQQLVVFKRRO%676
06 - 50 25 36 67
[email protected]
06 - 50 25 36 67
[email protected]
06 - 16 37 04 18
[email protected]
026 - 33 36 066
[email protected]
%
% HUQDUG6FKROWHQ
- $QGULHV+¸UU FKQHU
pachter:
10
)RQVYDQ'UHQWK
Duno Open toernooi (2)
Enkele deelnemende koppels
De winnaars
HE3
DE3
HE4
HD4
DE4
GD4
HE5
HD5
DE5
DD5
GD5
HE6
HD6
DE6
DD6
GD6
HE7 17+
HD717+
DE717+
DD717+
GD177+
HE817+
HD8 17+
DE6 17+
DD8 17+
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
Paul Wellink
2 Etienne Bouw
Mandy Oudendag 2 Maartje Schultz
Ian van Dijk
2 Tim van den Heuvel
Bobby & Pim Brand
Alwin v. Engelenburg & Mike de Vreede
Melanie Bos
2 Pleuni Simons
Danielle Bonouvrie & Alwin v. Engelenburg
Corine Groenewoud & Michiel Teunissen
Michiel Teunissen 2 Erwin Roelofsen
Edwin Koop & Erwin Roelofsen
Florian Hardeveld & Marc van Rijn
Marjan Schoegje 2 Jutha van der Meer
Corinne Groenewoud & Jutha van der Meer
Hilde Bongers & Sandra Broertjes
Isabella Heusinkveld & Robert v. Barneveld
Claudia Reusink & Ewoud Coppers
Beert ter Burg
2 Richard Nijenhuis
Bauke Boersma & Richard Nijenhuis
Koen Grift & Daan Schneider
Marjan Schoegje 2 Baudine Bouman
Femke v. Schelven & Marjon Stellingwerf
Angele Leidekker & Nannieke Swart
Baudine & Perry Bouma
Isabelle Heusinkveld & Robert v. Barneveld
Robert Swaghoven 2 Christiaan de Zwart
Ron van Ooijen & Rene Petersen
Wim Klein & Ruud Meertens
Anneleis v. Wijngaarden 2 Sonja v. Dijk
Genevieve Bodde & Tine Dorland
Henny vd Heeden & Riny Wisselink
Linda Loonen & Koen de Bruijne
Sandra Metzelaar & Martijn Roeterink
Martin Verhagen 2 Erik Aalders
Erik Aalders & Jimmy Verhoeven
Guido Nuyens & Jan van Pijlen
Angelique Benus 2 MarijkeGoosman
Bianca van Geffen & Stacey Tarenskeen
Angelique Benus & Marinda Smeenk
Wilma Rademaker &
Erik Saaltink
Jesse Reijtenbagh &
Mike Monteny
(TV Presikhaaf)
Lenette Brethouwer &
Ellen Smit
Martin Kooij &
Jurien Lijftogt
(Tv Duno)
Alie Alberts &
Hans Warmelink
Linda Loonen &
Koen de Bruijne
(Tv Duno)
(Tv Walhalla)
Esther de Berk &
Marijke Goosmann
Esther Vlemingh &
Patricia Troost
(Tv Presikhaaf)
Bianca van Geffen & Stacey Tarenskeen
Marijke Ravenzwaaij
(2e v.li.) & Tine Kooij
Nannieke Swart &
Angele Leidekker
(re)
(Tv De Hoogkamp)
(Tv Duno)
Jolanda de Jong &
Lenie Evers
(Tv Beekhuizen)
Linda Loonen & Koen de Bruijne
11
Advertentie
Airborne
O
DÉ WOONBOETIEK VAN DOORWERTH !
Woonaccessoires, diverse stijlen
Ruime keuze fotolijsten
Schemerlampen
Tiffanylampen
Boeddha’s voor binnen en buiten
Oude en nieuwe kleinmeubelen
Sieraden
Wij zijn geopend dinsdag t/m zaterdag
van 9.30 tot 17.30 uur.
Ruime parkeergelegenheid voor de deur !
De Huiskamer van hedo – Waldeck Pyrmontlaan 10
Doorwerth
De Huiskamer026-3342661
van hedo – Waldeck
Pyrmontlaan 10
026 -33 42 661 Doorwerth
Gefeliciteerd
Marieke en Jelle!
p de eerste zaterdag in
september werd de Airbornemars
gelopen. De echte wandelaars
kwamen langs het DUNO complex. Zij waren
eigenlijk wel een beetje moe en dorstig. Ze
hadden er dan ook al 15, of –voor de echte
tippelaars 30– kilometer opzitten. Fons
speelde hier goed op in door een grote tent
aan de WA Scholtenlaan te plaatsen. Je zag
dan onmiddellijk dat er wat te halen viel.
Ik weet niet hoeveel mensen de 25 of 40
kilometer liepen, maar gezien het goede weer
moeten dat er meer dan 1000 geweest zijn.
IJs etend bij de tent, heb ik er een aantal
gesproken. Er waren er bij die dachten dat
Ze er al bijna waren, maar die heb ik moeten
teleurstellen.
Niet alleen in de tent aan de weg, maar ook in
het clubhuis werd goed verkocht. Het hele
terras, de kantine en de bankjes bij de banen
zaten vol. Bij de bar en bij de WC moest je even
wachten voordat je aan de beurt was, maar dat
was te overzien. Het was allemaal goed
georganiseerd. Goed zo Fons!
Gerard
Lázló
Wij krijgen nog steeds het gezellige en
informatieve clubblad van Tv Duno.
Vanaf 2001 zijn we daar gaan tennissen.
We hebben er met veel plezier
gespeeld.
Mijn man Lázló heeft in de loop van de
tijd 3x een herseninfarct gehad, maar
heeft tot het laatst, goed opgevangen
door de donderdagmorgengroep, kunnen
meespelen. Na een ongeval in november
vorig jaar is hij hard achteruitgegaan.
Hij heeft het tennissen moeten
opzeggen.
Lázló doet de donderdagochtendgroep
de hartelijke groeten!
Bezoek is van harte welkom,
maar bel eerst even.
12
Greetje Teszelsky
Patrimoniumweg 23
6866HV Heelsum
Schouderblessures
J
aarlijks lopen 230.000 sporters in Nederland een schouderblessure op. Vooral bij tennis komt
de schouderblessure vaak voor. Meestal ontstaat deze blessure geleidelijk aan en speelt de
service hier een rol in. Dit heeft onder andere te maken met de enorme krachten die tijdens het
serveren
vrijkomen en de enorme bewegelijkheid van het schoudergewricht. Heeft u al een blessure aan uw
schouder? Dan is het raadzaam om een bezoek aan de (sport)arts of (sport)fysiotherapeut niet te
lang uit te stellen. Maar voorkomen is beter dan genezen. Wat kunt u doen om een kans op het
ontstaan van een schouderblessure te verminderen?
Warming-up
Een warming-up is belangrijk voordat u gaat serveren of met de wedstrijd gaat beginnen. Voordat u met
inserveren begint, is het raadzaam om "droog" servicebewegingen te maken. U maakt wel de
servicebeweging, maar er komt geen bal aan te pas. Daarna begint u met rustig inserveren. Probeer de
eerste tien ballen ontspannen en rustig te slaan, knijp hierbij niet te hard in uw racket. Pas daarna kunt u
de ballen harder gaan slaan.
Opbouw
Indien u uw service wilt trainen, sla dan niet 100 ballen achter elkaar. Sla maximaal 20 ballen en neem dan
een aantal minuten rust. Zo krijgt uw schouder de gelegenheid om te herstellen. Serveer bijvoorbeeld 20
ballen en sla dan een aantal rally's, vervolgens weer 20 ballen en weer een aantal rally's.
Oefeningen
Uit recent onderzoek is gebleken dat bij tennissers vaak een verkorting van de structuren aan de
achterkant van de schouder ontstaat. Deze verkorting heeft een bewegingsbeperking van de schouder tot
gevolg waardoor blessures ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat, als u rekoefeningen doet voor uw
schouder, de kans op een blessure afneemt. Daarom het advies om de volgende oefeningen uit te voeren.
U brengt uw arm onder uw kin voor uw borst. Met uw andere hand duwt u uw elleboog naar de schouder.
U houdt hierbij de schouder die u wilt rekken laag. Tijdens deze rekoefening dient u een
lichte rek te voelen aan de achterkant van uw schouder. Het mag geen pijn doen! Belangrijk is dat u de rek 15-20 seconden aanhoudt en u de rekoefening 5 keer herhaalt. Als u
de oefening 1 keer per dag uitvoert, is dat genoeg om de bewegelijkheid van uw schouder
te verbeteren.
Daarnaast is het belangrijk om de spieren aan de achterkant van de schouder te
versterken. Voor deze oefening is een elastieken band noodzakelijk. Dit heet een theraof een dynaband. Die is in elke sportzaak of via internet te verkrijgen. Er zijn verschillende therabanden.
Het verschil zit in de kleur en de hoeveelheid weerstand/rek die de band geeft. Het advies is om met een
lichte band te beginnen, vaak is dan de kleur geel/rood. Heeft u de oefening een tijdje uitgevoerd en gaat
het een stuk makkelijker? Dan kunt u de oefeningen met een zwaardere band uitvoeren, vaak is de kleur
groen/blauw. Als u tijdens de oefening last krijgt of een oefening niet begrijpt, neem dan contact op met uw
fysiotherapeut.
Staande extensie (strekken) met gestrekte armen
De theraband bevestigt u aan een deurkruk, zo dat u beide uiteinden kunt vasthouden. Deze trekt u met
gestrekte ellebogen en pols naar u toe. Belangrijk is dat u rechtop staat met de buikspieren licht aangespannen, de ellebogen langs uw lichaam beweegt, niet achterover gaat hangen en de schouderbladen naar
elkaar toe beweegt. U herhaalt de oefening (3x15 herhalingen). Na elke 15 herhalingen neemt u 30 seconden pauze.
Zaagoefening
U bevestigt een uiteinde van de theraband aan een stevig voorwerp (grote tafel,
verwarmingsbuis) door middel van een knoop. Met het andere uiteinde trekt u de
theraband met een zaagbeweging naar u toe. Let erop dat u iets naar voren leunt
(steunen op de voorste voet), maar wel met een rechte rug en uw buikspieren licht
aangespannen. Uw romp en hoofd houdt u hierbij stil. U herhaalt de oefeningen (3x15
herhalingen). Na elke 15 herhalingen neemt u 30 seconden pauze.
Exoratie
Bij deze oefening bevestigt u de theraband aan de deurkruk. U houdt uw elleboog
gedurende de oefening 90 graden gebogen. Terwijl u de elleboog tegen uw zij aan houdt
draait u de onderarm naar buiten. Let op dat de elleboog gedurende de beweging tegen
uw zij blijft, uw pols niet beweegt en u rechtop staat. U herhaalt de oefeningen (3x10 herhalingen). Na elke 10 herhalingen neemt u 30 seconden pauze.
Deze tips en oefeningen verminderen de kans op een blessure. Als u toch last van uw
schouder krijgt, neem dan contact op met uw (sport-)arts of fysiotherapeut
13
Advertentie
RAAD Bunnik
n tg e ri c h te
H e t m e e s t k la
a d m in
d
d e n N e d e rl a n
id
M
n
a
v
r
o
to
is tr a ti e k a n
Met inschakeling van RAAD
x
is uw administratie een zorg minder
x
worden uw fiscale zaken helder gemaakt
x
zijn de administratiekosten niet hoger dan nodig is
Bel of mail ons voor een geheel vrijblijvend gesprek en/of offerte.
RAAD Bunnik, Regulierenring 13 B, 3981 LA Bunnik
(T) 030-6567527 E-mail: [email protected]
www.raadbunnik.nl
Invitatietoernooi op zondag 31 oktober 2010
Uiterste datum inschrijving: 28 OKTOBER
2010
Ook dit jaar is er weer een invitatietoernooi als afsluiting van het
zomerseizoen.
We starten om 10.30 uur en stoppen rond 15.30 uur.
Kosten voor deelname: 7,50 euro (te betalen bij binnenkomst).
Er wordt een smakelijke lunch aangeboden.
Wees er snel bij want het aantal deelnemers is beperkt, max 40
koppels.
Door hier te klikken kun je je inschrijven.
Bedankt!
Carolien van Mourik & Gert Staal.
[email protected]
14
Advertentie
HEZO Service B.V.
Gespecialiseerd in aanleg, onderhoud en reparatie van:
UNETO-VNI
centrale verwarming- gas- en zwembad-installaties
Benedendorpsweg 82
6862 WK Oosterbeek
Tel : 026 - 333 54 95
Fax : 026 - 333 53 63
E-mail : [email protected]
Website: www.hezoservice.nl
SINTERKLAAS BEZOEKT TV DUNO
OP ZATERDAG 27 NOVEMBER 2010 !
Op zaterdag 27 november om 15.30 uur komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten onze tennisclub
verblijden met een bezoek.
Wij nodigen u van harte uit om met uw (klein-) kinderen (t/m 9 jr.)
Sinterklaas te komen toezingen.
U kunt zich hiervoor opgeven via de website van Tv Duno
(www.tvduno.nl) of door contact op te nemen met ondergetekende.
Meer informatie over de (spel-)regels van dit
sinterklaasbezoek staan op de website.
Mede namens Sinterklaas verheugen wij ons op een
goede opkomst!
Namens de jeugdcommissie,
Monique Tulp
(06-40564194 / [email protected])
Onze nieuwste sponsor
stelt zich voor in de
volgende Gravelstof.
.
15
Advertentie
Dank!
In september hadden we onze jaarlijkse
klussendag voor vrijwilligersdag,waarvoor
jullie allen hartelijk werden uitgenodigd.
Zoals gewoonlijk was de opkomst weer
fenomenaal. Zegge en schrijve 4 leden vonden het nodig om te komen. Dit waren: Ali
Alberts, Suzanne Jansen, Rob van kempen en
Marcel Feddema . Deze leden danken we voor
hun geweldige inzet! Ook Evert van
Ravenzwaaij zijn we dank verschuldigd voor
de door hem aangeboden lunch.
We hopen dat er de volgende keer meer
leden gehoor geven aan onze oproep...
We wensen jullie veel
tennisplezier toe!
Namens de parkcommissie:
Willem Lammers
Key2u
Praktijk voor Rebalancing®
Lichaamswerk en Bewustwording
Uit je hoofd in je lichaam
x
x
x
Individuele sessies
Actieve-meditatie groepen
Workshops met diverse
thema’s
Inge Delforterie
Ridder Robertlaan 18, Doorwerth
Telefoon: 0317-350777
E-mail: [email protected]
Internet:
www.key2u.nl
Lid VRN, SRBAG, TBNG
Advertentie
Advertentie
Hubo Willemsen
Cardanuslaan 28 Doorwerth
Telefoon 026 3336571
-
Kast systemen
klimaat beheersing (o.a. airconditioning)
raamdecoratie (vouwgordijnen, jaloezieën, enz)
binnen- en buitendeuren (ook maatwerk)
verf mengen
alles voor de doe het zelver
Openingstijden
maandag:
dinsdag t/m vrijdag:
zaterdag:
13.00 tot 18.00 uur
9.00 tot 18.00 uur
9.00 tot 17.00 uur
Zie ook onze website
www.hubowillemsen.nl en www.hubo.nl
16
Mini-interview met Arno Kranenborg
Voor mij is film een oog dat naar de wereld kijkt en registreert wat er was.
Hoelang ben je al lid van Tv-Duno?
Wij zijn lid geworden toen we hier in Doorwerth kwamen wonen. Dat is ondertussen 4 jaar geleden.
Waar kom je vandaan?
Ik ben in 1959 in Coevorden in Drenthe geboren. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. In 1980 vond ik
dat ik iets kunstzinnigs moest gaan doen en meldde mij bij de Kunstacademie in Enschede. Ik heb er
allerlei richtingen gedaan: geschilderd, boeken en muziek gemaakt.
Ben je daar ook met film begonnen?
Ja, daar ben ik op afgestudeerd met de film “At Paris’ top”.
Ik hoorde van Hans iets over een film die over een neger gaat.
Je bedoelt Menthol, een neger in Hengelo.
Het is een documentaire over de eerste neger in Twente. Een aantal
mensen haalt in een dorpscafé herinneringen op aan een neger die eind
jaren ‘20 op de markt tandpasta verkocht. De tandpasta maakte hij zelf. Hij
heette Joseph Sylvester, maar werd Menthol genoemd. De situatie was
Bizar: een neger in Twente en ook nog getrouwd met het mooiste meisje
van Hengelo.
Wat vind je je mooiste film?
Dat is geen film, maar een
serie documentaires: ‘Lied van
Verdriet’. Deze serie
bestaat uit zeven delen en
gaat over de “treurige
traditionele zangcultuur ” in verschillende Europese
landen. Ik heb hem gemaakt voor de VPRO.
Werk je veel voor de publieke omroep?
Ja, voor de wat meer culturele omroepen zoals VPRO,
NCRV en Human. Dat sluit het beste aan bij de
documentaires die ik maak.
Wat is dat voor affiche die daar aan de muur hangt?
Dat is de reclame voor een speelfilm die ik gemaakt heb:
‘De Kersenpluk’. Deze film speelt in Drenthe en gaat
over het platteland in de jaren 70. Deze film was een
groot succes en is onder de naam The Cherry Pick in 40
landen vertoond.
Kijk je als filmer anders tegen de dingen aan?
Een filmmaker is eigenlijk altijd een beetje een
buitenstaander. En als zodanig kijk je wat scherper, of
kritischer naar de dingen. Een eigenschap die
noodzakelijk is om je werk goed te kunnen doen,
Even weer terug naar Tv-Duno: tennis je in een
groepje?
Nee, meestal tennis ik met mijn vrouw. En ik doe mee aan de laddercompetitie.
Tennissen je kinderen ook?
Mijn dochter Germaine, zij is net negen. Ze is ook een enthousiast jeugdlid bij TV-Duno. Ze houdt van
het spelletje. Zij heeft meegedaan met de clubkampioenschappen, winnen zat er voor haar niet in,
omdat opeens de leeftijdscategorie was opgetrokken tot 11 jaar. Maar ze is een eervolle tweede
geworden. Ik heb genoten van haar spel.
De jongste is vijf, misschien wil ze straks ook gaan tennissen. We zullen zien. Nu huppelt ze af en toe
met ons mee.
Gerard
17
Wie zijn billen brandt…moet op de blaren zitten.
N
ee, wees gerust, in dit artikel wil ik het niet over billen, maar over blaren hebben!
Blaren komen bij tennissers veel voor, zowel op de handen als op de voeten.
Blaren ontstaan door wrijving. Bij tennis is dit meestal tussen de hand en het
racket, of tussen de voet en de schoen. De mate van wrijving hangt af van de
omstandigheden, bijvoorbeeld of de wedstrijd lang of kort duurde, de gebruikte
greep, veel of weinig draaien van het racket in de hand en de baansoort. Zo is er bij tennissen
op hardcourt veel meer wrijving tussen de baan en de schoenen (c.q. voeten) dan bij spelen
op gravel of op gras. Bij het spelen op hardcourt banen, zoals bijvoorbeeld op de US Open en
de Australian Open, hebben de spelers dan ook vaker last van blaren dan tijdens Roland Garros (gravel) of Wimbledon (gras).
Wat is een blaar nu eigenlijk?
Simpel gezegd is het een met vocht gevulde blaas.
Deze wordt veroorzaakt door langdurige wrijving,
waarbij vocht zich ophoopt tussen de verschillende
lagen van de huid.
Hoe ontstaat een blaar?
Voordat er een echte blaar ontstaat, verschijnt er eerst een
hot spot - een warme, rode plek. Als de oorzaak van de
wrijving niet wordt weggenomen, zal deze hot spot al snel
veranderen in een blaar. Blaren kunnen behoorlijk pijnlijk zijn
wanneer er druk op wordt uitgeoefend, dus op de hand tijdens
het slaan van de bal, of onder de voeten, tijdens het starten
en stoppen.
Wat moet je doen?
Wanneer je ergens een hot spot hebt, dan kun je die het beste afdekken met tape. Zo kun je
voorkomen dat er op die plek alsnog een blaar ontstaat. Ook wanneer je al een paar keer op een bepaalde
plek een blaar hebt ontwikkeld, kun je het ontstaan van een nieuw blaar hiermee
voorkomen.
Wat is de beste behandeling?
Als er al een blaar zit, kun je hem eigenlijk het beste gewoon laten zitten. De blaar zal dan indrogen en
genezen. Maar vaak zal de blaar zo hinderlijk zijn, dat je er toch iets aan wilt doen. Het is belangrijk om dat
zorgvuldig te doen om de kans op een ontsteking zo klein mogelijk te houden.
Je kunt het volgende doen:
x ontsmet de blaar met een ontsmettingsmiddel, zoals Betadine®-jodium of chloorhexidine;
x prik vervolgens met een ontsmette of steriele naald op twee of meerdere plaatsen in de basis van de blaar.
Houd hierbij de naald evenwijdig aan de huid;
x duw met een steriel kompres het vocht uit de blaar en ontsmet opnieuw met een ontsmettings-middel;
x dek de blaar af met een tweedehuidpleister (bijvoorbeeld 2nd skin®, DuoDERM® of Comfeel®);
x om te zorgen dat de pleister niet gaat schuiven, is het verstandig om deze nog af te plakken
met een elastische fixatiepleister (bijvoorbeeld Fixomull® of Hypafix®), een elastische
kleefpleisterbandage (Acrylastic®) of tape.
Pas op! Het verwijderen van de tweedehuidpleister moet langzaam en geleidelijk gebeuren, om te
voorkomen dat je de huid meetrekt en er alsnog een vervelende wond ontstaat. Het beste is om de pleister
een paar dagen te laten zitten, omdat de pleisters zo gemaakt zijn, dat de kleefkracht geleidelijk afneemt.
Hoe voorkom je een blaar?
Natuurlijk is het beter om blaren te voorkomen. De volgende praktische tips kunnen je daarbij helpen.
· Draag schone, goed passende sokken en schoenen. Probeer ook eens of je baat hebt bij het dragen
van twee paar sokken.
· Draag alleen sokken die al een keer gewassen zijn.
· Vermijd dikke naden en vouwen in je sokken.
· Inspecteer de binnenkant van je schoenen op naden en versleten stukken.
· Strooi talkpoeder in je schoenen om je voeten droog te houden.
· Tape gevoelige gebieden van de handen (vingers) en voeten in, ook al is de blaar nog niet gevormd. Dit voorkomt
directe wrijving met de huid. Ook kun je gebruikmaken van ReSkin.
Bron: mijn knltb.nl
18
Foto van een wintertraining (Michiel Köhne)
Chemie-observaties
M
ijn zoon bedroefd: “Bernard gaat weg, er is iets met chemie of zo. Ik snap het niet”.
Het laatste kwartier van de training van mijn zoons probeer ik vaak nog even mee te
maken: ik geniet van DE CHEMIE. Bewonderenswaardig hoe Bernard met een kwinkslag de jongens de ballen laat halen, al die karaktertjes weet te motiveren, hoe ze
enthousiast en sportief de oefeningen doen. De verhalen en demo’s erna: “kijk deze slag heb
ik geleerd”,en dan komt er een flitsende beweging.
Als ik zelf ’s avonds sta te spelen, dan wordt mijn blik afgeleid naar trainingsbaan 6, als de ballen
over het net scheren en het gravel opspat. Dan zie ik gedreven volwassenen, vaak ouders van
jeugdleden of jeugdleden in spé, tot grote hoogte stijgen. Dat wordt oppassen denk ik dan, de volgende keer als ik ze tegenkom in de wedstrijd.
10 jaar geleden kwam ik als nieuw lid op Duno. Er was nauwelijks jeugd, dat is nu wel
even anders .
Geen ‘chemie’? Ik herken het echt nie!
Irma Corten ,,
een bezorgd lid
19
Advertentie
Ons kantoor beschikt over uitstekend gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers. De ervaren
adviseurs (met minimaal 15 jaar ervaring) zijn werkzaam op FFP niveau (voor meer informatie over de
Federatie Financiële Planning zie www.ffp.nl ).
Door een samenwerking met meerdere gerenommeerde kantoren in Nederland op het gebied van inkoop en
kennisuitwisseling, kunnen wij een maatwerkhypotheek aanbieden met onderscheidende voorwaarden en
acceptatierichtlijnen, tegen uitstekende tarieven. Riksen & Willems Financiële Planners B.V. is volstrekt
onafhankelijk en werkt op ‘no cure no pay’ basis.
Wilt u kennis maken met ons om b.v. uw huidige hypotheek eens te scannen gezien de huidige lage
rentestand, of bent u voornemens een andere woning aan te kopen en wenst graag
een lastenoverzicht vooraf op te stellen neemt u dan gerust contact op.
Riksen & Willems Financiële Planners B.V.
Generaal Foulkesweg 9a 6703 BH Wageningen
tel
0317 – 424 755
fax 0317 – 427 991
[email protected] / www.riksen-willems.nl
Advertentie
Barten Tiemessen ERA Makelaars
… sterk door service …
Barten Tiemessen ERA Makelaars
Gen. Foulkesweg 9
6703 BH Wageningen
Telefoon 0317 - 422600
Telefax 0317 - 410493
[email protected]
www.gelderlandmakelaarsgroep.nl
20
Een nieuw idee van de jeugdcommissie:
een jeugdcoach
Wat doet een jeugdcoach?
Een jeugdcoach zal regelmatig gaan tennissen met het
aan haar/hem toegewezen jeugdlid. Daarnaast zal de
coach het jeugdlid zo vaak als mogelijk gaan begeleiden
bij interne en externe toernooien en competities.
Het zijn geen trainingen, het is meer persoonlijke begeleiding door een volwassene of ouder jeugdlid, waarbij tennis centraal staat. Het gaat erom dat tennis een leuk en gezellig spel is. Zo willen wij
dat ook benaderen en hopen daarnaast de kinderen er ook wat bij te leren.
Hoofdoel:
het stimuleren en enthousiasmeren van de jeugd voor de
tennissport, is een belangrijk doel.
Daarnaast kunnen de jeugdleden voor alles omtrent tennis bij hun jeugdcoach terecht.
De jeugdcoaches en jeugdleden zullen hun gegevens uitwisselen om elkaar te kunnen bereiken.
In eerste instantie worden de dagen waarop de jeugdcoaches met de jeugdleden gaan tennissen
vastgelegd. Dit zou in principe 1 keer per week kunnen zijn, dat hangt wel af van de jeugdcoach en
het jeugdlid.
Over het begeleiden bij toernooien en competities zal apart overlegd moeten worden tussen de
coach en het jeugdlid. De jeugdcoach kan bij dergelijke evenementen bijvoorbeeld aanwezig zijn,
om het jeugdlid voor en na de wedstrijden te begeleiden.
Vind jij als jeugdlid het ook leuk om met een
‘volwassene’ te tennissen?
Meld je dan nu bij mij aan.
.
Voor de aanmelding als jeugdcoach kan men eveneens bij
mij terecht .
Zelf geef ik het goede voorbeeld: ik ben als jeugdcoach in ieder geval beschikbaar op donderdag
en vrijdag en eventueel in het weekend.
Tot op Duno!
Melanie Bos ,
lid jeugdcommissie
[email protected]
of
06-39776199
21
Advertentie
Advertentie
SFEER
interieur en interieuradvies
Inspirerend adres voor:
interieurstoffen, gordijnen, meubels,
lampen en sfeervolle woondecoraties.
Sfeer is woensdag t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur,
en op afspraak:
Adres:Weverstraat 32, Oosterbeek. Telefoon: 06-23740468. www.sfeer.org
haal S F E E R in huis
Uw (juiste) email-adres a.u.b.!
Voor een snelle, effectieve en goedkope communicatie van bestuur
en commissies met de leden is het noodzakelijk dat ik over ieders
actuele e-mailadres beschik. Van een aantal leden mis ik het
e-mailadres. Aan hen de vraag om het zo spoedig mogelijk aan mij
door te geven.
In mijn huidige ledenbestand komen nogal wat e-mailadressen voor
die onbereikbaar blijken. Kennelijk is er een foutje in de formulering
van het adres geslopen, maar ook komt het voor dat het betreffende lid inmiddels van e-mailadres is veranderd.
Geef een wijziging van uw e-mailadres a.u.b. zo snel mogelijk aan mij door!
Hieronder meld ik een aantal adressen uit mijn bestand die telkens weer onbereikbaar zijn. Treft u
daarin uw inmiddels gewijzigde of verkeerd geschreven e-mailadres aan, meld mij dan even het juiste
adres.
H.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
U kunt uw (gewijzigde) e-mailadres mailen naar: [email protected]
Bij voorbaat dank!
Hans Warmelink
22
s
d
i
K
r
e
n
Cor
Geplande
jeugdevenementen
VOORLICHTINGSAVOND ‘ TENNISKIDS ’ VOOR OUDERS
maandagavond 14 dec. 2009; aanvang: 20.00
uur
SNEEUWBALLENTOERNOOI
28 februari 2010 (09.00-13.00 uur)
BAL - EN SLAGVAARDIGHEID - 2010
laatste les van de trainingscyclus
ADOPTIETOERNOOI
28 maart 2010
WOENSDAG -, ZATERDAG - EN ZONDAGCOMPETITIES
start woensdag 7 april 2010, zaterdag 4 april
2010 en zondag 5 april 2010
MINI JEUGDCOMPETITIE -2010
vrijdag 28 mei, vrijdag 4 juni en vrijdag 11 juni
vanaf 16.30 uur
LADDERCOMPETITIE -2010
start: april
RAYONJEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
DISTRICTSJEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
-2010
14 mei t/m 23 mei
/ ¾ - TENNISTOERNOOI
12 juni of 19 juni 2010
MINI
TENNISCLINIC BSTS
in de laatste week van de zomervakantie voor
basisscholen - 2010
OPEN JEUGDTOERNOOI
2010
19 juli t/m 25 juli
JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
4 oktober t/m 10 oktober
INTERNE WINTERCOMPETITIE
start november 2010
EXTERNE WINTERCOMPETITIE
start november 2010
SINTERKLAAS
zaterdag 27 november 2010
- 2010
Keuzes maken
wat een turbulente periode !
H
et zomerseizoen is weer
ten einde en het begin van
de herfst is fantastisch
mooi. We hebben weer een mooi
seizoen achter de rug met een
geweldig open toernooi, een supercompetitie, een leuke
tennisdriedaagse en nog veel
meer.
Heel soms vragen wij ons als JC wel
eens af of we niet te veel
organiseren.
Neem nou de clubkampioenschappen; tot voor een week dachten we
nog dat het toernooi niet kon
doorgaan, omdat we heel weinig
inschrijvingen hadden. Maar ineens
(natuurlijk ook dankzij veel
nabelwerk) zat het goed vol. Wij
weten natuurlijk dat ook jullie
allemaal druk zijn met andere
sporten, met huiswerk en andere
zaken, maar vinden ook dat je soms
keuzes moet maken. Dat maakt het
uiteindelijk voor ons en jezelf vaak
een stuk leuker.
Ook de JC moest keuzes maken. We
moesten besluiten om dit jaar niet
mee te doen aan het DUNODaviscuptoernooi (wij zijn zelfs
naamvoerder van het toernooi!). We
kregen namelijk onvoldoende kinderen opgesteld,
ook werden er veel verhinderingen gemeld. Ik ga er
overigens wel vanuit dat we volgend jaar gewoon weer
meedoen, maar daar hebben we jullie wel voor
nodig !!!
Ook hebben we moeten kiezen of we het contract met
onze trainer al dan niet zouden moeten verlengen. Er
zijn behoorlijk wat zaken die ons hebben doen
besluiten om het contract niet te verlengen. In de
berichtgeving rond ons besluit hebben we er bewust
voor gekozen om de motivering van ons besluit samen
te vatten in de omschrijving “de chemie is eruit”. Na
een zevenjarig dienstverband is dit zeker niet
ongebruikelijk in het tenniswereldje. Overigens kan ik
jullie verzekeren dat we in onze overwegingen beslist
niet over een nacht ijs zijn gegaan. Zo hebben we
onder meer onze oren bij kinderen en ouders te luister
gelegd. Tevens hebben wij het voornemen uitgebreid
besproken binnen de JC en het bestuur. Mochten er
met betrekking tot ons besluit nog vragen zijn, dan zal
ik die graag in een persoonlijk gesprek beantwoorden.
Inmiddels hebben we met Bernard goede afspraken
gemaakt over zijn werkzaamheden tijdens het
winterseizoen. Hij gaat dan gewoon door met zijn
trainersactiviteiten voor DUNO..Na het winterseizoen
zullen wij echter van start gaan met een nieuwe
hoofdtrainer. Inmiddels hebben zich al diverse
kandidaten gemeld.
Tjuuusss
Andreas
23
Supergezellige trainingsclinic
D
e tennisdriedaagse werd als vanouds gehouden in de laatste
week van de schoolvakantie.
Het was ook dit jaar weer bomvol en iedereen was erg
enthousiast.
Een aantal gezichten konden we al voor de derde of vierde keer
begroeten. Ook is het leuk om te zien dat er ieder jaar nieuwe kinderen
bijkomen.
Ook de leiding van de clinic had er weer lol in. Marieke en Melanie
draaiden al eerder mee. Marieke zelfs al vanaf de eerste keer. Deze vaste
krachten weten wat er tijdens de driedaagse van ze verwacht wordt. Ze
zijn erg belangrijk voor een goed verloop van de activiteiten.
Voor het eerst was Andries, die sinds dit seizoen ook trainingen bij Duno
verzorgt, erbij. En uit onze eigen Duno-selectie deden Daan, Marnick,
Timon en Jasper mee. Na een korte voorbespreking wisten ook zij wat hen
te doen stond. Natuurlijk deden ze in het verleden als deelnemer al
ervaring op met de driedaagse.
Kortom de leiding heeft het voortreffelijk gedaan!
De kinderen reageerden heel enthousiast en lieten zich makkelijk stimuleren en
leiden door het team. Goed om
te zien dat vooral de jongeren
hun voorbeeldfunctie perfect
wisten uit te dragen. Dit werkt
op een positieve manier door naar de deelnemers.
De formule van de clinic was dit jaar als die in voorgaande jaren. De creatieve inhoud is elk jaar net iets
anders.
‘s Ochtends werd er vooral getraind op de techniek
van de diverse slagen. In de middag werd het
geleerde toegepast in spelvormen zoals dubbels en
enkelspel.
Tussendoor waren er kracht- en coördinatiespelletjes
en prijsvragen om de hersens alvast te activeren zo
vlak na de vakantie.
Vooral bij de zogenaamde “wheelflip” waren de kinderen zeer fanatiek. hierbij is het de bedoeling dat ze
een tractorband van 80 kilo, die op de zijkant ligt, op
de andere kant draaien. Bij deze uitdaging was een aantal kinderen
niet te houden. Thom Hermans wist de band in een minuut maar liefst
17 keer te keren en gaf daarmee blijk dat hij bijna net zo sterk is als
pappa. Sebastiaan Bovendeert was de onbetwiste kampioen en deed
het zelfs 25 keer. Hij heeft op het kracht- en coördinatiecircuit verreweg
de meeste punten vergaard. Naderhand had hij overigens wel even
24
tijd nodig om bij te komen.
Dinsdagmiddag hebben we lekker gezwommen en
geravot in het zwembad Aquarijn. Ik had de meeste
kinderen nog nooit zo braaf gezien. Het was heel
gezellig en voor de leiding ook vermoeiend. Gelukkig is het de kinderen ook dit jaar niet gelukt om de
leiding op de bodem van het zwembad te krijgen.
Op de laatste middag hadden we een tiebreaktoernooi.
Na de lunch was er eerst de traditionele touwtrekwedstrijd van de kinderen tegen de leiding. Ook dit
jaar hebben de kinderen gewonnen maar het ging
ze lang niet zo makkelijk af als vorig jaar. De
leiding gaat dit seizoen door met trainen en is
vastbesloten om volgend jaar eens een keer te
winnen !
De clinic werd afgesloten met een prijzenslag.
Wanneer je de bal over het net en in de hoepel
sloeg, mocht je naar de cadeautjestafel rennen om
Het waren drie hele
leuke dagen en ik
hoop dat iedereen
het net zo naar zijn
zin heeft gehad als
ik.
Namens alle
kinderen en de
leiding bedank ik
Fons voor de drie
geweldig lekkere
lunches. Fons
weet als geen ander
wat kinderen graag
willen eten.
Marieke, Melanie,
Andries, Timon,
Jasper, Daan en
Marnick, nogmaals
bedankt. Ik hoop dat
jullie de volgende
keer er allemaal
weer bij zullen zijn!
Met sportgroeten,
Bernard Scholten
25
Inschrijven
KNLTB minidriekwart-competitie voorjaar 2011
Hallo tenniskids,
Deze zomer hebben drie teams van Tv Duno meegedaan aan de KNLTB-minidriekwartcompetitie regio
midden!
Ook voor 2011 zoeken we enthousiaste kids en begeleiders om een aantal leuke teams te vormen.
Deze competitie is bedoeld voor kinderen die op het miniveld of het driekwartveld spelen.
Wat houdt de mini- en driekwartcompetitie in?
x De 5 competitiedata zijn: 8, 15 en 22 april en 13 en 20 mei (inhaaldata 27 mei en 3 juni)
x Vrijdagmiddag: aanvang 16.30 uur.
x Er wordt zowel uit als thuis gespeeld.
x Teamgrootte (afhankelijk van het aantal inschrijvingen): van 2 tot 4 kinderen.
x Jongens en meisjes spelen door elkaar.
x Bij de minicompetitie worden 4 enkels gespeeld en bij de driekwartcompetitie worden 2 enkels en 1
dubbel of mix gespeeld.
x Het aantal partijen is altijd 4 (mini) of 3 (driekwart), ongeacht de grootte en samenstelling van het
team.
De wedstrijden tellen niet mee voor het vaststellen van je speelsterkte.
Welke kinderen kunnen deelnemen?
Kinderen die in 2011 tien jaar of jonger zijn en die op het miniveld of het driekwartveld spelen.
Het niveau van het kind bepaalt of u hem/haar opgeeft voor mini- of driekwartveld. Als u twijfelt, kunt u
met de trainer overleggen wat het niveau van uw kind is. Als richtlijn kunt u aanhouden: mini: t/m 8
jaar en driekwart: t/m 10 jaar.
Kinderen t/m 10 jaar die meedoen aan de woensdagmiddagcompetitie (op de hele baan), zijn uitgesloten van deelname.
Begeleiding, vervoer & kosten
Elk team organiseert zelf begeleiding, onder andere voor het helpen van de kinderen met de telling,
en voor vervoer bij uitwedstrijden.
Bij thuiswedstrijden is er een competitiebegeleider/ster aanwezig van Tv Duno voor het klaarmaken
van de banen, ontvangst bezoekende vereniging, etc.
De kosten zijn mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de teamgroottes, circa
10 euro p.p..
Schrijf je snel in. De inschrijving kan tot zondag 28 november via www.tvduno.nl
Veel competitieplezier!
namens de Jeugdcommissie,
Monique Tulp
Even voorstellen
Hi, ik ben Timon Schneider. Ik ben 15 jaar en speel al zo'n 9 jaar bij Duno. Ik ben nu
ongeveer zo ver dat ik de overstap maak naar het spelen met volwassenen. Het TV Duno
Open 2010 was dan ook een van de eerste toernooien waar ik tegen volwassenen speelde.
Het sfeertje bevalt me goed en het geeft me veel zin om meer toernooien te spelen en
daardoor meer ervaring op te doen. Naast de regen en de vertraging die we daardoor
opliepen is het toernooi naar mijn idee soepel verlopen. Dat natuurlijk dankzij de
vrijwilligers van de organisatie, hier dank ik ze hartelijk voor.
Vrede,
Timon (HE6)
26
Jeugdclubkampioenschappen 2010
A
fgelopen week zijn er voor de jeugd de clubkampioenschappen gespeeld. Met heel erg mooie weer, een
gezellige sfeer, spannende partijen en een mooie
afsluiting was het een erg geslaagde week. Met recht
kunnen de winnaars trots op zichzelf zijn, maar ook de
kinderen die geen beker hebben gewonnen, hebben zich sportief
ingezet en mooie wedstrijden tennis laten zien.
Voor de wedstrijdleiding was het ook dit jaar
weer een enorme uitdaging om de wedstrijden
naar de wens van de kinderen én de ouders
ingepland te krijgen. We waren een week voor
aanvang bang dat er te weinig deelnemers
zouden zijn, maar gelukkig schreven veel
kinderen zich op het allerlaatste nippertje in en
zo hadden we 62 deelnemers die streden in 12
verschillende onderdelen.
Namens de jeugdcommissie: fijn
dat jullie allen meededen en….
volgend jaar weer!
Hillegien van Kempen
Uitslagen
JE t/m 8
1 Thom Hermans
2 Luuk Vincent
JD t/m 8
1 Thom Hermans en Tim van Rooij
2 Teun Ex en Luuk Vincent
ME t/m 8
1 Lisanne Pronk
2 Christa Bovendeert
JE t/m 10
1 Cypriaan de Walre Bordes
2 Luuk Pieters
JD t/m 10
1 Luuk Pieters en Cypriaan de Walre Bordes
2 Sadikcan Demir en Ake Kohne
ME t/m 11
1 Sanne van Ruiten
2 Germaine Jagtenberg
MD t/m 11
1 Frederieke Faustinelli en Sanne van Ruiten
2 Germaine Jagtenberg en Marie Versteeg
JE t/m 12
1 Floris Bovendeert
2 Michiel Hendriks
JD t/m 12
1 Floris Olthuis en Jerom van Rooij
2 Floris Bovendeert en Ruben Schneider
JE t/m 14
1 Daniel Kooij
2 Erik van Gorkum
JD t/m 15
1 Erik van Gorkum en Daniel Kooij
2 Fabian Samuels en Sebastiaan ten Thij
JE t/m 17
1 Bob van Gorkum
2 Daan Schneider
Kijk verder op de
pagina’s 28 t/m 31
27
Bekerwinnaars
clubkampioenschappen
oktober 2010
28
Veel belangstelling tijdens de
jeugdclubkampioenschappen
2010
29
Actiefoto’s tijdens de
Jeugdclubkampioenschappen 2010
De redactie is erg verheugd deze door
Michiel Köhne beschikbaar gestelde
foto’s te mogen plaatsen.
We hopen in de toekomst meermalen
een beroep op je te mogen doen ,
Michiel!
30
31
Wie doet wat in de jeugdcommissie?
$QGUHDV%RYHQGHHUW
(voorzitter JC)
+LOOHJLHQYDQ.HPSHQ
(secretaris JC)
t: 026 - 33 35 374
m: 06 - 13 03 46 52
e: [email protected]
t: 026 - 33 36 319
m: 06 - 36 30 09 76
e: [email protected]
x training
x adoptietoernooi
x Duno Daviscuptoernooi
x sportstimulering basis-
x secretariaat
x clubkampioenschappen
x eindejaarsactiviteit
scholen
32
0RQLTXH7XOS
6DQGUD3URQN
t: 0317 - 31 03 90
m: 06 - 40 56 41 94
e: [email protected]
t: 026 - 3392996
m: 06 - 45 61 03 95
e: [email protected]
x minidriekwarttoernooi
x minidriekwartcompetitie
x sinterklaas
x zomercompetitie
x interne wintercompetitie
x externe wintercompetitie
x jeugdladder
0HODQLH%RV
t: 0317 - 31 58 83
m:06 - 39 77 61 99
e: [email protected]
$QQHOLHVYDQ7LOEXUJ
x Interne wintercompetitie
x open jeugdtoernooi / K5
x open jeugdtoernooi / K5
x PIP-toernooi
x tennisuitwisseling
0DUWLQ.RRLM
5REEHUWYDQ.ULPSHQ
t: 026 - 33 33 066
m: 06 - 14 88 88 62
e: [email protected]
t: 026 - 33 40 102
m: 06 - 50 46 12 84
e: robbert van [email protected]
x toernooiplanning
x training
x technische ondersteuning
x jeugdraad
x dauwtraptoernooi
x tennisclinic i.s.m. BSTS
x tennisuitwisseling
t: 026 - 49 50 032
m: 06 - 53 42 66 61
e: [email protected]
Jeugdladder 2010
H
oewel dit eigenlijk over jullie, de jeugd, zou
moeten gaan, eerst iets over de
organisatie. Want zonder volwassenen en
oudere jeugd die iets organiseren, zijn er geen
evenementen.
Ik wilde dit evenement op verzoek van de jeugdcommissie wel op mij nemen, maar het moest niet teveel tijd
kosten en gedoe opleveren. Nu dat is gelukt.
Monique Olthuis organiseerde de jeugdladder vele
jaren. Zij heeft de ladder perfect overgedragen. Dus,
Monique, bij deze een grote pluim!
Uitslagen jeugdladder 2010
Poule t/m 8 jaar
1e meisje
Lisanne Pronk
1e plek
Niels Köhne
2e plek
Jelmer Jansen
gescoorde
punten
13
20
15
Poule A t/m 10 jaar
1e meisje
Sanne van Ruiten
1e plek
Nicolas Kort
2e plek
Sean van Hal
14
17
16
Ik heb mij, op enkele details na. aan de bestaande
opzet gehouden. Dit is heel overzichtelijk, het werk
valt reuze mee en ik zie een heleboel leuke
wedstrijdjes op de baan. Natuurlijk kunnen er altijd
dingen beter, daar leren we weer van voor de
volgende keer. Dus: heb je wat, kom maar op!
Poule B t/m 10 jaar
1e plek
Ake Köhne
2e plek
Tim van Rooij
15
11
Poule A t/m 12 jaar
1e meisje
Charlotte Rozema
1e plek
Pepijn van Kempen
2e plek
Lars Douma
7
12
11
Dan een pluim voor jullie, de spelers! Er is goed
gestreden. Na een rustige periode rondom de
zomervakantie kregen jullie weer de geest en is er
flink ingehaald.
Poule B t/m 12 jaar
1e meisje
Lauri Pel
1e plek
Floris Bovendeert
2e plek
Floris Olthuis
12
20
18
In bijna alle poules zijn alle, of bijna alle, wedstrijden
gespeeld. Ingewikkelde omschrijving, hè!? Probeert ik
hier iets te verbloemen? Ja, wantIn één van de poules, de grootste, is er na een enthousiaste start de
klad ingekomen. Ik heb wat rondgevraagd. Redenen:
‘al zoveel andere dingen te doen’ en ‘het is wat lastig
afspraken maken met sommige tegenstanders’. Dat
laatste ga ik dus goed in de gaten houden volgend
jaar.
De beste meisjes zijn allemaal op de derde of vierde
plek geëindigd. Dus: pas op jongens, de afstand is
klein!
Lisanne Pronk heeft als
enige een punt van
koploper Niels Köhne
afgesnoept. Ake Köhne
heeft als enige het
maximale aantal
punten gescoord.
Ik hoop jullie
volgend jaar
allemaal weer te
zien,
Irma Corten,
organisatie Jeugdladder 2010
Helaas zijn niet de foto’s
van alle prijswinnaars
beschikbaar.
Onze excuses daarvoor!
De redactie
33
Beleid m.b.t. restitutie van contributie
i.v.m. blessure/ziekte
n geval van (vermoede) langdurige absentie t.g.v. ziekte/blessure, dient men daarvan vroegtijdig 1)
schriftelijk of per e-mail melding te maken bij de ledenadministrateur 2). Vanaf het tijdstip waarop de
melding wordt ontvangen tot het moment waarop het betreffende lid meldt weer te gaan tennissen, zal
50% van het betaalde lidmaatschapsgeld, minus vaste lasten 3) ‘geparkeerd’ worden, indien de
absentieperiode minimaal 3 maanden omvat. Het geparkeerde geld wordt vervolgens in mindering
gebracht op de eerstvolgende lidmaatschapsfactuur die het betreffende lid ontvangt.
Advertentie
Een verzoek aan het bestuur
voor afwijking van deze regeling, dan wel tot restitutie om
andere redenen, zal - anders
dan in zeer bijzondere omstandigheden- niet worden
gehonoreerd.
I
1)
Een eerste melding achteraf, dus
nadat men na een langdurige absentieperiode weer gaat tennissen,
wordt niet gehonoreerd.
2)
De melding dient rechtstreeks aan
de ledenadministrateur te geschieden.
3)
Onder ´vaste lasten´ te verstaan:
de verplicht voor het betreffende lid
jaarlijks aan de KNLTB af te dragen
contributie (in 2009:
€ 13,41), vermeerderd met € 5,-administratiekosten
Hans Warmelink
[email protected]
Advertentie
34
Advertentie
Advertentie
Advertentie
U vindt bij ons
een prima ingespeeld
team
Rabobank
Advertentie
Paul & Shark
mode
Ze n ts M a n n en
j
bi
r
a
a
b
jg
ri
n u ve rk
ARROW
KING
GAASTRA
LEDÛB
BAUMLER
Dorpstraat 60 · 6871 AM Renkum · Tel: 0317-312340
CAMEL ACTIVE
www.zents.nl
MCGREGOR
SCHIESSER
GARDEUR
DONKERVOORT
Hoogstraat 87 · 6701 BR Wageningen · Tel: 0317-412014
35
Advertentie
Jan Heemskerk
Mozartlaan 66
Doorwerth
Advertentie
Kwaliteit voor een aantrekkelijk tarief...
www.regiomakelaars.com
36
oktober/november 2010
Kantooradres
Bevrijdingsstraat 27
6701 AA Wageningen
[t] 0317 424999 [f] 0317 420225
[e] [email protected]

Vergelijkbare documenten

februari - TV Duno

februari - TV Duno Duno Open. Prijzen winnen is natuurlijk altijd leuk, maar als je dan ook nog een prijs wint tijdens een toernooi van je eigen club, is dat helemaal mooi. De zaterdag kon voor mij niet meer stuk. Da...

Nadere informatie