PLANETART - Jaarverslag 2011 PLANETART Page 1 of 86

Commentaren

Transcriptie

PLANETART - Jaarverslag 2011 PLANETART Page 1 of 86

										                  

Vergelijkbare documenten

Jaarverslag PLANETART 2012 PLANETART Page 1 of 70

Jaarverslag PLANETART 2012 PLANETART Page 1 of 70 netwerkbijeenkomsten, zoals in 2011 Japan Media  Art Festival, Virtueel Platform sectoroverleg,  diverse edities van ISEA Dortmund, Artpie  Istanbul,   International Symposium on Electronic  Art in...

Nadere informatie