garantievoorwaarden sparta

Commentaren

Transcriptie

garantievoorwaarden sparta
GARANTIEVOORWAARDEN SPARTA
Aanvulling op jouw geldende wettelijke rechten
Sparta geeft een garantie tegen eventuele materiaal- of constructiefouten aan jouw fiets op
de volgende voorwaarden. Je kunt alleen aanspraak maken op garantie indien je een
duidelijk ingevuld en afgetekend garantiebewijs of de aankoopbon hebt. Alleen de eerste
eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is dus niet overdraagbaar. Xtra garantie,
afgesloten op een Sparta ION® is wel overdraagbaar.
Garantie op:
Sparta geeft maar liefst 10 jaar garantie op een stalen of aluminium frame, 10 jaar garantie
op de voorvork (2 jaar op verende voorvork) plus 2 jaar op overige onderdelen voor zover
deze niet aan normale slijtage onderhevig zijn. Je krijgt verder 2 jaar garantie op het
elektrisch aandrijfsysteem en op het batterijpakket van de ION®. Voor ION® kun je ook Xtra
Garantie afsluiten. De garantie wordt dan verlengd van 2 naar 5 jaar. Sparta biedt daarbij de
best mogelijke garantie; 5 jaar 100%! Kijk voor meer informatie op de Xtra Garantie-pagina.
Garantie wordt niet verleend indien:








De fiets oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of beschadigd is door een
verkeersongeval of valpartij.
De schade te wijten is aan normale slijtage van onderdelen zoals banden, ketting,
kabels en remblokjes.
De fiets onvoldoende onderhouden is, d.w.z. net zoals aangegeven in het
meegeleverde instructieboekje.
Reparaties ondeskundig of niet door een Sparta-dealer wordt uitgevoerd.
Voor reparaties niet-originele onderdelen zijn gebruikt of indien die onjuist
gemonteerd zijn.
De constructie gewijzigd is.
De fiets voor verhuur is gebruikt.
Roestvorming ontstaan is op gelakte, verchroomde en aluminium onderdelen van de
fiets omdat de fiets niet regelmatig is onderhouden of schoongemaakt.
Alleen defecte onderdelen die via de Sparta dealer naar Sparta B.V. ter beoordeling worden
opgestuurd, maken deel uit van de garantie. Voor zover wettelijk toegestaan is vergoeding
van lichamelijk letsel of schade aan andere goederen dan (originele onderdelen van) de
Sparta fiets uitgesloten. Het arbeidsloon voor de- en montage van de fiets behoort niet tot de
garantie en is voor rekening van de eigenaar. De Sparta fietsen voldoen aan de Europese
typegoedkeuring. Voor het wettelijk gebruik van jouw fiets gelden wettelijke voorschriften die
per land kunnen verschillen.
Stel jezelf vooraf goed op de hoogte van de in jouw land geldende voorschriften. Voor meer
informatie kunt je je altijd tot jouw dealer wenden.
5 jaar onbezorgd fietsplezier voor slechts €159

Op alle ION®’s, E-motions en elektrische specials (vanaf modeljaar 2014) verleng je
voor slechts € 159,- (incl BTW) de 2-jarige fabrieksgarantie met maar liefst 3 jaar! Je
beschikt daarmee over maar liefst 5 jaar volledige garantie en 5 jaar onbezorgd
fietsplezier. Kijk, daar is over nagedacht! Met uitzondering van de Bosch-serie.
Sluit tijdig jouw Xtra Garantie overeenkomst af. Na het verlopen van de standaard
fabrieksgarantie is het niet meer mogelijk om Xtra Garantie af te sluiten.
Xtra Garantie voor:











Motor
Accu
Display
Verende voorvork
Spatborden, spatschermen etc.
Kettingkast, kettingschermen etc.
Wielen
Zadelpen
Stuur, stuurpen etc.
Verlichtingsarmaturen
Bagagedrager
De voordelen
Een verlenging van de garantietermijn tot maar liefst 5 jaar! De gehele fiets valt onder de
Xtra Garantieregeling. Naast de elektrische delen als batterij en motor zijn ook reguliere
onderdelen als spatborden, stuur, kettingkast, bagagedrager etc. inbegrepen. Alleen
slijtagedelen als banden, remsystemen, ketting- en kettingbladen etc, zijn uitgesloten. Een
vergoeding van de garantiereparatiekosten. Niet alleen de onderdelen vallen daarmee
binnen de garantie, maar je krijgt ook een vergoeding voor de reparatiekosten. De
vergoeding van de reparatie is gebaseerd op een gemiddeld reparatietarief*. Hiermee
houden we je kosten beperkt.




Je kunt een garantie periode eenvoudig aanvragen bij de erkende Sparta elektrische
fietsen dealer. Deze zal zorgdragen voor de volledige afhandeling. Meer gemak en
minder gedoe dus!
Een hogere inruilwaarde indien je besluit jouw elektrische fiets met Xtra Garantie te
verkopen. De Xtra Garantie is namelijk overdraagbaar, zodat ook de nieuwe eigenaar
van de voordelen kan profiteren.
Naast de bescherming van de Xtra Garantie tegen dure en vaak onverwachte
reparaties, biedt de Xtra Garantie jou ook Xtra gemak. In plaats van vele, vaak
onduidelijke regels, zijn er duidelijke en heldere afspraken. Met de Xtra Garantie is
het niet nodig ingewikkelde bewijsprocedures te doorlopen.
Bezit je al een Sparta elektrische fiets, en valt deze nog binnen de fabrieksgarantie?
Zelfs dan kun je nog profiteren van de Xtra Garantieregeling. Ga naar de erkende
Sparta dealer en hij meldt je aan.
* Het reparatietarief van een dealer kan afwijken van de gemiddelde vergoeding. Informeer
daarom altijd vooraf bij je dealer.
Belangrijk verschil tussen Xtra garantie en verzekering met garantiedekking!
X-tra garantie is geen verzekering. Sparta verlengt de garantietermijn van de standaard 2
jaar garantie met 3 jaar, onder dezelfde voorwaarden. Gedurende de volle 5 jaar heb je dan
recht op 100% garantie. Zelfs de dure elektrische delen als motor en batterij vallen onder de
garantie. Dit doen veel verzekeraars niet, zij geven een vergoeding afhankelijk van de
ouderdom van de fiets. Xtra Garantie biedt je aanzienlijk meer onbezorgdheid dan een
verzekering met vergoeding van een verzekeringsmaatschappij. Het verschil is met name
opvallend bij de vergoeding van de accu. Vanaf ingebruikname slijt iedere accu als gevolg
van het chemische proces dat actief wordt. Hoe ouder jouw accu wordt, hoe verder jouw
accu slijt. Ook al gebruik je de fiets niet of nauwelijks. Een verschil in dekking op de accu kan
dus grote gevolgen voor je hebben.
In onderstaand schema zetten we het verschil overzichtelijk naast elkaar:
Sparta Xtra Garantie (€ 159,-)
Verzekering met garantiedekking
(€150,-) door verzekeraar
Vergoeding batterij
Vergoeding batterij
1e jaar: 100% garantie
1e jaar: verwijzing garantie Sparta
2e jaar: 100% garantie
2e jaar: verwijzing garantie Sparta
3e jaar: 100% garantie
3e jaar: 70% vergoeding
4e jaar: 100% garantie
4e jaar: 55% vergoeding
5e jaar: 100% garantie
5e jaar: 40% vergoeding
Niet van toepassing op Bosch.
.

Vergelijkbare documenten