Organisatie overzicht

Commentaren

Transcriptie

Organisatie overzicht
Organisatie overzicht
Ereleden
Dierensteinweg 10
2991 XJ Barendrecht
telefoonnr. clubgebouw: 0180-617023
www.cavenergie.nl / [email protected]
Girorekeningnr.: 38.27.197
Rabobankrekeningnr.: 10.42.80.344
Henk Nugteren I
Cees Volgering
Dick van Maaren
Gerard Jongenotter
Arij Koedoot
Rob Prooi sr. †
Jan van den Boogert
Opgericht juli 1964
Koninklijk goedgekeurd 1972
43ste jaargang
Nr. 3 - 2007
Ere voorzitter
Gert Lems
Bestuur
e
1 voorzitter.
2e voorzitter.
e
1 secretaris
e
2 secretaris
e
1 penningm.
e
2 penningm.
André Klomp
André verburgh
Ineke Schurer
André Verburgh
Ron Ouwens
Stefaan Vanderstappen
Sectie Evenenten
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
010-2033123
010-4794926
010-4195220
010-4794926
078-6194075
0180-420711
Henk Nugteren
Rob Samuels
Ruud van Straaten
Marry v.d. Klooster
Ineke Schurer
Michiel Schurer
Ledensecretariaat
p/a Dierensteinweg 10
2991 XJ Barendrecht
Sectie Loopatletiek
Voorzitter
Secretaris
Technisch/A.A.D.
Medisch
Triathlon
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Secretaris
0180 - 614650
010 - 4822680
Penningmeester
Technische Commissie Baan
Leen Nobels
Theo de Kovel
Niels Teeler
Meine de Witte
Walter Bonefaas
Henk Nugteren II
Ad Muilwijk
Wil van der Meer †
Rob Hartman
Henk Buit †
Ab Enters
Jeanette Lems
Aad Vink
Loes Faken
Leen Nobels
Esther Prooi
Nathalie Verburgh
Kok Groenenberg
Meine de Witte
Jeugdcommissie
Voorzitter
[email protected]
Ab Enters
Ina Dahlhaus
Alg. lid
Alg. lid
Alg. lid
Alg. lid
Alg. lid
Alg. lid
Leden van verdienste
Algemeen lid PR
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
0180-613906
0180-424321
0180-614223
010-4794926
078-6821345
0180-624893
wisselend
Aad Vink
Aad Vink
Aad Vink
Ron van Herwijnen
Sjef Dikhooff
Erik Boehlé
Nathalie Verburgh
Alain v/d Pol
Bouke Bussemaker
Manon de Lijster
Jeroen Snoodijk
Maurice Koster
Lars Buit
Rio Sarah Nederveen
Rick Riegman
Merel van Leeuwen
Agnes van Leemput
Jolanda Nobels
Jamy Jankowski
Naomi Klomp
Sjoerd van Straaten
Redactie Energiek
Jeanette Lems 0180-620362
Esther Prooi 0180-614223
Layout voorblad André van Herk
Beheer Clubgebouw
Klaas Amersfoort,
Ben van Natijne
BarCommissie
Dick van den Berg,
Ton Kuhlman,
Ben van Natijne
Reprobeheer
Ben van Natijne 078 - 6772935
PR Commissie
Jeugd
Anke v/d Boogert 0180-619379
Senioren/veteranen
Piet Wijnsema 0180–419525
BaanCommissie
Michiel Schurer
MateriaalCom (trainingsmateriaal)
Aad Vink
Sponsor Commissie
Kok Groenenberg 078-6821345
MedischeCommissie
Michel Roovers 078-6818668
Aad Vink 0186-571820
Hans van Klaveren, Karel Voogt
Ton Werrelmann, Gerard Verveer
Commissie Vrijwilligerswerk
Erik de Klerk, André Verburgh,
Trudy Heidt
RecordCommissie
[email protected]
Contributie overzicht
per kwartaal
via automatische incasso
Pupil mini, C, B, A
Geboren 1995-2000
Junior D, C, B, A
Geboren 1987-1994
Senior / master
Geboren 1986 en vroeger
Sportief Wandelen
Nordic Walking
Strippenkaart
allen ma / za ochtend
Contributie triathlon
voor leden C.A.V. Energie
Toeslag betaling per acceptgiro
•
•
•
•
•
€ 27,75 incl. licentie
€ 35,15 incl. licentie
€ 41,55 excl. licentie
€ 20,70
€ 20,70
€ 24,- (10 strippen)
€ 15,- (per jaar)
€ 3,20
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 20,De wedstrijdlicentie voor senioren en masters kost € 19,- en wordt elk jaar automatisch verlengd. Het bedrag
wordt via incasso geïnd.
e
e
e
Bij meer gezinsleden krijgt het 3 lid € 8,- korting, het 4 lid € 16,- en het 5 lid € 24,- korting
(het jongste lid ontvangst de hoogste korting)
Voor lidmaatschap in een lopend kwartaal wordt 1/3 of 2/3 van de kwartaalcontributie verrekend.
e
Schriftelijk opzeggen bij het ledensecretariaat uiterlijk voor de 1 van de maand die vooraf gaat aan een
nieuw kwartaal. Bijv. beëindiging per 1 januari, opzeggen vóór 1 december
Advertenties
Reclameborden
Het drukken van dit clubblad wordt financieel
ondersteund door het plaatsen van advertenties.
Het is mogelijk om de advertenties aan te passen en
zodoende in te spelen op acties etc. De tarieven van
de advertenties bedragen voor één jaargang:
Het beheer en onderhoud van onze geprivatiseerde
kunststofaccommodatie wordt financieel
ondersteund door de verhuur van locaties voor
reclameborden, welke langs de buitenzijde van de
atletiekbaan geplaatst worden.
1 A4
1/2 A4
1/4 A4
-
€ 225,€ 125,€ 65,-
De kosten voor een 3 meter bord zijn
€ 250,- per jaar
(exclusief BTW en maakkosten en voor
tenminste drie jaar)
Full color op aanvraag
Informatie via
[email protected]
Voor informatie kunt u bij de redactie terecht
[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 2
Sectie Evenementen
Algemeen
Activiteit
Coördinator begeleiding
Inschrijving nieuwe leden
Aanspreekpunt
Organisator
Ineke Westerhof
Ineke Westerhof
Het Winkeltje
Ineke Westerhof
Activiteiten
Activiteit
Kampioenhuldiging
Grote Clubaktie
Sinterklaasfeest
Kerstactiviteiten
Uitwisseling Louny atleten
Disco avonden
PR artikelen Baan
Andere activiteiten
Jeugdkamp
Oudercros
Wedstrijden
Activiteit
Wedstrijd secretariaat UIT
Gepromote wedstrijden
Wintercros competitie
regio Rijnmond
Pupillen competitie
regio Rijnmond
Competitie wedstrijden
ABCD / senioren
Open Zuid-Hollandse
Kampioenschappen
Clubkampioenschap Baan
Clubkampioenschap Lopen
Quatromeet
Jurycoördinator
Wedstrijdsecretariaat
Andere wedstrijden
Aanspreekpunt
Organisator
Ineke Schurer
Ineke Schurer
Ineke Schurer
Ineke Schurer
Anke van den Boogert
Ineke Schurer
Anke van de Boogert
Evenementencommissie
Yvonne van der Wal
Ineke Schurer
Aanspreekpunt
Organisator
Anke van de Boogert
Wim Koster
Wim Koster
Hulp bij activiteit
Aanspreekpunt
bestuur
Marleen Alderlieste
Herma Nugteren.
Marieke Koster
Ron Ouwens
Hulp bij activiteit
Aanspreekpunt
bestuur
Ineke Schurer
Ineke Schurer
Ineke Schurer
Ineke Schurer
Ineke Schurer
Ineke Schurer
Esther Prooi
Ineke Schurer
Ineke Schurer
Ineke Schurer
Jeugdcommissie
Diversen
Diversen
Diversen
Diversen
Diversen
Diversen
Diversen
Jeugdcommissie
Hulp bij activiteit
Ron Ouwens
Aanspreekpunt
bestuur
Ron Ouwens
Ron Ouwens
Ron Ouwens
Ineke Westerhof
Ron Ouwens
Niels Teeler
Jarno Schellenberg
André Klomp
Leen Nobels
André Klomp
Ron Ouwens
Ineke Schurer
Loopsectie
Wim Koster
Erik de Klerk
Ron Ouwens
diversen
wisselend
André Verburgh
Ron Ouwens
Ron Ouwens
Loes Faken
Ron Ouwens
Voor hulp bij activiteiten neem contact op met Ineke Schurer.
Ook ideeën of toevoegingen van activiteiten zijn van harte welkom.
Contactpersoon: Ineke Schurer 010 4195220 of [email protected]
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 3
Trainingsoverzicht
Jeugdtraining
Trainer
Maandag
Woensdag
Zaterdag
Ienie mienies/ Pup. C
Pupillen
Junioren C/D
Junioren A/B
John van der Werken
17.00-18.00
17:00-18:00
10.00-11.00
Diversen
18.30-19.30
18:30-19:30
10.00-11.00
Diversen
18.00-19.30
18.00-19.30
9.30-11.00
Diversen
19.00-20.30
19.00-20.30
Specialisatie voor AB-Junioren, Senioren en Masters
Techn/sprint/mid.lang
Trainer
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Werpen
Jerry Monsels
06-18191445
19.00-21.00
Theo de Kovel
Triathlon
Lang
Ronald Akkermans
Rens Hoogvliet
0186-613882
19.00-20.30
19.00-21.00
19.00-20.30
19.00-21.00
19:00-20:45
19.00-21.00
19:00-20:45
10:30 – 12:00
11:00-12.30
zaterdag 12.30 - 14.00 uur training Kogelslingeren i.o. met Theo de Kovel
Looptraining
Trainer
Dinsdag
Donderdag
groep A
groep B
groep C
groep D
Kok
Groenenberg
19.00-21.00
19.00-21.00
Ab Enters
0180-614650
19.00-20.30
19.00-20.30
Bas Gelderblom
010-4835040
19.00-20.30
19.00-20.30
Sjef Dikhooff
010-4160880
19.00-20.30
19.00-20.30
groep E /
trimgroep
Ria Jans
078-6771051
19.00-20.30
19.00-20.30
Diversen
Sportief
Wandelen
Trainer
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Sylvia Rhone
A.A.D. groep
Tech.lopen
MiLa
vanaf D Jun
Aad Vink
0186-571820
19.30-21.00
Ed
Benningshof
Herman Vrijhof
Sport overdag
Sjef Dikhooff
010-4160880
9.15-11.00
17.30-19.00
19.30-21.00
19.00-20.30
17.30-19.00
9.30-11.00
, ,
Pupillentrainers
Annemieke Kranendonk 0180-618739
Marlies Kranendonk
Erik Teeler 0180-426557
Jessica Leeflang 0180-627080
Suzanne Leeflang
John van de Werken 0180-619917
Henriëtte Westerhof 010-4804153
Suzanne Nobels
Jolanda Zoetewei
Petra Steegman 010-4827308
Yvonne Bons 0180-621155
Walter Bonefaas 010-4829672
Juniorentrainers
Conny Keizer 0180-615846
Niels Teeler 0180-426557
Pieter Westerhof 010-4804153
Jarno Schellenberg
Jorrit Rodermond
Max Westerveld 010-4231490
Michiel Schurer 010-4195220
Jerry Monsels
Theo de Kovel
Aad Vink 0186-571820
Herman Vrijhof 0180-617842
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 4
Overzicht Juniorentraining
Reguliere trainingen ABCD junioren
Junioren DC (12-15)
Junioren AB (15-19)
Maandag
18.00-19.30
19.00-20.30
Woensdag
18.00-19.30
19.00-20.30
Zaterdag
9.30-11.00
9.30-11.00
Reguliere trainingen CD junioren:
Tijdens deze training worden alle atletiekonderdelen (die door deze categorie worden beoefend)
getraind. Voor al deze atletiekonderdelen zijn gespecialiseerde trainers aanwezig De grote groep
kinderen van tussen de 12 en 15 jaar, is opgesplitst in twee groepen, beginners en gevorderden.
Reguliere trainingen AB Junioren:
Tijdens deze training is het de keuze aan de atleet zelf bij welke trainer hij/zij gaat trainen. Er kan
worden gekozen uit werpen en sprint, de overige onderdelen kunnen worden getraind in de algemene
groep.
Specialisatie trainingen ABCD junioren
MILA
Ver/Hoog
Dinsdag
17.30-19.00
19.00-20.30
Vrijdag
17.30-19.00
19.00-20.30
Werpen
Sprint
Maandag
19.00-20.45
19.00-20.30
Woensdag
19.00-20.45
19.00-20.30
Zaterdag
11.00-12.30
Specialisatie training MiLA (Midden Lange Afstand):
Tijdens deze training wordt er gespecialiseerd op de Midden Lange Afstanden; hieronder vallen de
afstanden van 800m t/m 5000m. Deze trainingen worden geleid door Herman Vrijhof en Aad Vink,
beide zeer ervaren lopers en bekwame trainers.
Specialisatie training Verspringen en Hoogspringen:
In deze groep wordt er door de jongens en meisjes junioren gespecialiseerd op het onderdeel
verspringen of hoogspringen. Deze training staat onder leiding van Jorrit Rodermond en wordt
gedeeltelijk bij PAC in Rotterdam en gedeeltelijk bij CAV Energie in Barendrecht gegeven. Deelname
aan deze trainingen is alleen mogelijk op uitnodiging van de trainer.
Specialisatie training Werpen:
Tijdens deze training worden de werponderdelen getraind. Hieronder vallen, discuswerpen,
kogelstoten, speerwerpen en kogelslingeren*. Voor deze training is Theo de Kovel aanwezig om de
atleten te specialiseren op de werponderdelen.
* Kogelslingeren op zaterdag 12.30 - 14.00 i.o. met Theo de Kovel.
Specialisatie training Sprint:
Deze groep bestaat uit atleten met de meest uiteenlopende interesses binnen de atletiek. In deze
groep zitten zowel Nederlandse topsprinters als recreatie-atleten. Ondanks deze uiteenlopende
niveaus wordt er voor iedereen een geschikt sprintprogramma aangedragen. Deze training wordt
gegeven door Jerry Monsels.
Extra specialisatie trainingen:
Voor iedere specialisatietraining zoals hierboven beschreven, bestaat de mogelijkheid om een
afspraak te maken met de betreffende trainer voor een extra specialisatietraining. Deze trainingen
kunnen echter alleen plaatsvinden na overleg met de trainer en/of op uitnodiging van hem/haar. De
trainer bepaalt hierbij wie hij/zij geschikt vindt voor zo’n extra specialisatie training.
Senioren trainingen:
De atleten die ouder zijn dan 19 jaar en dus buiten de juniorencategorie vallen, kunnen in alle gevallen
met de specialisatietrainingen meetrainen. Het trainingsniveau wordt in dat geval zonodig aangepast.
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 5
Inhoudsopgave
Van de ledenadministratie
Overzicht ledenstand
26 MILA uitslagen
Open Zuid Hollandse Kampioenschappen
Weer 19 PR’s voor MILA groep
The Hague Hurdles
HomeRun
MILA groep feliciteert Aad Vink
Sjoerd Alderliesten 2’58”28 op 1000 meter
C/D Meerkamp
Open Eindhovense Kampioenschappen
Leiden Marathon
Gebiedsfinale C/D Competitie
6 uur van Den Haag
Pupillen ontmoeten Koningin
Jeugd trainingsdag NTB
Nelli Cooman Games
Oefentraining Scholenkampioenschap
Nieuw erepodium voor Energie
MILA’s weer in actie
Groots sportfestijn op “de Bongerd”
Triathleten op podium in Oud Gastel
Open Zuid Hollandse Kampioenschappen Pupillen
Rode Veters
Nieuw clubtenue
Sport maakt kinderen slimmer
Ken ik u niet ergens van…
Wedstrijden/Activiteiten
Ludieke mix meerkamp, BBQ, muziek & dans
7
7
8
9
10
11
12
13
13
14
14
14
16
16
18
18
19
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Kopij voor volgende clubblad
inleveren voor 10 oktober 2007
[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 6
Van de ledenadministratie
We verwelkomen de
volgende leden in het
2e kwartaal 2007
Aron Noordam
Michelle van Hoogdalem
Benjamin Lockhorst
Aly Voortman-Smitshoek
Elly van Broekhoven
Edwin Vijfvinkel
Chayenne Smorenberg
Mandy van der Meer
Ellen Foekema
Anneke van Krimpen
Danny van Driel
Tim Swarttouw
Feline Flipse
Linde Slikboer
Ruben de Jong
Karlijn van der Steen
Gino van Leeuwen
Daisy Goverde
Ester Domenie
Agnes Lichtert
Hong Qi Rietveld
Lin Rietveld
Rebecca Daalhuizen
Yosta de Stigter
Irene Tholenaars - Witte
Marja Vaandrager - Nugteren
Nina Valentien
Astrid Vos
Ginneke van der Zee-Goeree
Robin van Antwerpen
Shirley van der Hout
Denise de Koning
Nienke Nederveen
Esther Wisse
Aron Rip
Esther van Drunen
Jowani de Bodt
Patricia Bosch
Dennis Bouma
Kelly Chvasta
Arjan Corbijn
Tom Fobbe
Eric de Graaff
Ricco Gramsma
Adriaan Grandia
Anne Grashoff
Gerda Grashoff
Irene Halferkamps
Wesley Jut
Aad Kruithof
Maarten Marselje
Peggy Mentink
Annemarie Mewe
Duane Monsels
Luc Nagel
Margriet Ossewaarde
Mark Rasenberg
Eileen van der Steeg
Kelly-ann Steveninck
We nemen afscheid van
de volgende leden in het
2e kwartaal 2007
Erik Huizer
Marlies Holterhues
Hjalmar Zoetewei
Martin Lobrink
Ruud de Jonge
Eileen Vijfvinkel
Valerie Struijk
Raymond van Wijnen
Falencia Laarhoven
Overzicht ledenbestand
2002
1 jan
2003
1 jan
2004
1 jan
2005
1 jan
2006
1 jan
2006
1 apr
2006
1jul
2006
1 okt
2007
1 jan
2007
1 apr
2007
1jul
Pupillen
73
94
125
114
135
134
150
176
137
149
164
Junioren
82
89
83
112
121
117
111
109
146
122
117
Senioren/Masters
292
302
287
308
293
291
290
290
292
299
304
18
17
27
30
23
10
7
Categorie
SP Wandelen
Niet betalend
28
34
49
44
32
32
33
32
32
27
27
Donateurs
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
479
523
547
581
602
594
614
640
633
610
622
totaal
Bron: Ledenadministratie 1 juli 2007
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 7
26 MILA uitslagen
Spijkenisse organiseerde een avondwedstrijd
op 3 mei. Hier werden 5 uitslagen neergezet
en dat waren tevens 5 PR ‘s.
Op de 800m. Kwamen Bert Groeneveld en
Hielke Schurer in aktie. 1ste en 2de in 2’08 en
2’09. Op de 600m. PR ’s voor Lisa in 1’51,
Robert Bons in 1’47 en een zeer snelle 1’39
voor Sjoerd Alderliesten.
2’14. Lotte Visser nam resoluut de kop in haar
e
serie 1000m. Prima gelopen, 2 in 3’38.56. De
andere serie MC met Lisa en Lindsey liet weer
precies het omgekeerde zien van de 1e
competitie-wedstrijd.
Lindsey
de
vorige
wedstrijd nog op een zeer snelle tijd,
blokkeerde nu. Lisa Habermehl kon de
wedstrijd heel goed indelen en liep 3’23’27.
Onze meiden werden nog wel 2e en 3e in deze
serie.
De jun. JD uit de MILA liepen een prima
1000m. Sjoerd Alderliesten hoefde niet voor
een tijd te gaan en mocht wachten tot 700m.
hij trok wat kruitsporen op de baan en liep 8
seconden weg van de rest in 3’08.77. Michiel
die wel wat zwaardere omstandigheden kan
e
weerstaan bleef zeer attent lopen en kon de 2
plek in de wacht slepen en als enige MILA een
PR bijschrijven 3’16.31 (Met dank aan Fysio
Rien den Hollander). Stefan, als lichtgewicht
e
had hij het niet gemakkelijk, liep naar zijn 3
3’27 van dit seizoen maar met deze
omstandigheden kan het niet anders of daar
gaat binnenkort een flinke hap vanaf.
Zevenbergen werd bezocht op de 9de mei in
de regen. Hier waren we met 7 atleten in touw.
Op de 600m. PR’s voor Karlijn van Es 1’56’86,
Stefan Buit 1’59.62 en Lotte Visser 2’05’07.
Lars liep de 800m. zonder tegenstand en bleef
een paar honderdste boven zijn PR steken 2’22.34-. Hielke kreeg de handrem er niet
vanaf op de 2000m. 6’29. Lisa liep een knap
PR/CR op de 2000m. in 7’19.75. Bert
Groeneveld had moeite de locatie te vinden,
liep dus geen warming up, stond vol
bewondering naar het startblok te kijken maar
vond de 200m. toch “gaaf” -24’20Rotterdam
CD
competitie.
Grootste
tegenstander was vandaag de wind. Dus
tactische wedstrijden leren lopen. Karlijn moest
direct een gaatje laten en kon dat niet meer
dichtlopen, 1000m. in 3’30.20. 800m. JC. Lars
Buit had ondanks de wind wel kansen op een
2’21” maar liet zich verrassen, je moet 2e/3e
positie blijven lopen anders kun je niet
reageren, nu dus een magere 2’25. Maurice
Koster ging er ook te vroeg af.
Alphen a/d Rijn, Zwijndrecht en Oosterend
Tijdens de B-comp. in Alphen liep Jan Willem
Alderliesten een uitstekend Persoonlijk record
op de 800m. in 2’06’76. Met Hielke en Bert en
mogelijk Sandun moeten we volgend jaar maar
eens gaan denken aan een 4x800m.
juniorenploeg van formaat !.
Ons nieuwe MILA-lid Dennis v/d Stappen liep
in Alphen de 400m. in 58’78.
“Vakantie-loopjes” werden nog door Dion van
Helden (gastlid) en Thomas Potma gelopen in
Zwijndrecht, 1e en 2e, en door Stefan en Lars
e
Buit op Texel, beiden een 2 plek.
Uit de algemene groep was Sandun Verschoor
op de 800m. gezet, hij had het goed door en
stoof op 300 voor het einde weg, een goede
Herman Vrijhof
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 8
Open Zuid Hollandse Kampioenschappen
Atletiekvereniging c.a.v. Energie kan met voldoening terugkijken op geslaagde Open Zuid Hollandse
Kampioenschappen gedurende het Pinksterweekend. Zaterdag 26 en zondag 27 mei vonden op de
kunststofatletiekbaan van Energie voor de negende maal deze kampioenschappen plaats. Op beide
dagen was er sprake van redelijk tot goed weer voor atletiekactiviteiten.
Stedenband Louny en Ronald McDonald Kinderfonds.
Voor aanvang van de wedstrijden verwelkomde de heer Van Belzen, burgemeester van de gemeente
Barendrecht, een groep van ruim tien atleten en begeleiders van ASK Elna uit het Tsjechische Louny.
Deze atleten van de “Tsjechische stedenbandstad van Barendrecht” deden mee aan deze
kampioenschappen en op hun “niet-atletiek-dag” brachten zij een bezoek aan Madurodam.
Gedurende de wedstrijddagen waren er vlaggen en foldermateriaal aanwezig van het Ronald
McDonald Kinderfonds; hierbij gaat het vooral om het in ontwikkeling zijnde Ronald McDonald Huis
Barendrecht, waar ouders, broertjes en zusjes kunnen logeren van kinderen die in het RMPI in
Barendrecht behandeld zullen worden. Atletiekvereniging Energie zal gedurende een periode van
tenminste een jaar een aantal activiteiten ontplooien om het Ronald McDonald Kinderfonds financieel
te kunnen steunen; zo stonden er gedurende de wedstrijden collectebussen en werd er door c.a.v.
Energie 700 Euro (uit de opbrengst aan startgelden) gedoneerd.
Kampioenschappen voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar.
Op zaterdag kwamen de meisjes en jongens in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar in actie op diverse
loop- en technische nummers. De weersomstandigheden waren soms best warm, zonnig, ja zelfs zo
nu en dan wat broeierig; wat bij de lange loopnummers minder aangenaam is. Er vielen vele goede
prestaties te noteren. Een greep uit de vele tientallen kampioenen; bij de D-jongens was Jelmer
Koedood van het Naaldwijkse Olympus winnaar met 10,87meter bij het kogelstoten en 1,50 meter bij
het hoogspringen; Tommy Staal van het Zierikzeese Delta Sport won de 1.000 meter in 2.55.30
minuten. Bij de D-meisjes was Roos de Klerk van de organiserende vereniging Energie twee maal
winnares; met 11,46 meter won zij het kogelstoten en met 21,48 meter het speerwerpen. Naomi
Webster van PAC uit Rotterdam was winnares met 1,50 meter bij het hoogspringen; Kim Korving van
Ilion uit Zoetermeer was met een sprong van precies 5 meter winnares bij de C-meisjes en Tirza v.d.
Wolf was op de 600 meter het snelst met 1.46.35 minuten. Bij C-jongens en meisjes waren onder
meer Mitchel Kokken van Spark (Hoogspringen 1,80 meter), Yannick Hurkmans van Olympus (37,55
meter met de discus), Diede Fennema van het Haagse Sparta (1.40.25 minuten op de 600 meter) en
Anouk Kruiswijk van AV’40 (33,72 meter bij het speerwerpen) de kampioenen.
Oudere jeugd, senioren en veteranen op zondag in actie.
De weersomstandigheden op de tweede
wedstrijddag waren, zij het soms iets frisser en
bewolkter ongeveer gelijk aan zaterdag.
Een greep uit de vele tientallen kampioenen;
bij de B-jongen Clement Lobela van A.V.
Sparta won de 100 meter in 11.78 seconden;
de B-meisjes Djamilla v.d. Stap van het
Dordrechtse Hercules won het kogelslingeren
met 29,55 meter, Rachel van Harlingen van
A.V. Passaat gooide het verst met de speer
(36,85 meter) en Energie-atlete Agnes van
Leemput was de snelste op de 100 meter
(13.42 seconden). Het Tjechische B-meisje
Marta Valtova werd tweede op 400 meter in
66.37 seconden. Bij A-jongens was er een
prima prestatie van Menno Beck van Avantri
met een tijd van 9.07.33 op de 3.000 meter; hij
was hiermee de kampioen; Patrick Cronie van
A.V. Passaat had een winnende discusworp
van 45.56 meter. Met een schitterende tijd van
48.49 seconden over de 400 meter werd
senior Rikkert van Rhee van Rotterdam
Atletiek kampioen. Liesbeth Voorthuijsen van
het Utrechtse Phoenix bracht met 2.21.31 de
winnende tijd op de 800 meter op de klokken.
Bij de Mannen-Masters behaalde Sylvain
Ephimenco van Rotterdam Atletiek twee
overwinningen;
45.27
meter
bij
het
discuswerpen en 45,26 meter bij het
kogelslingeren.
Van de PR Commissie
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 9
Weer 19 PR’s voor MILA groep
CHASE4RUN
Vrijdagavond 25 mei zijn we met een grote groep naar de CHASE4RUN in Rotterdam geweest. De
1000 meter liet 14 persoonlijke records (waarvan 10 MILA ‘s) zien waarvan 1x een clubrecord. De
meest opvallende prestatie kwam van Sandun Verschoor (14), hij traint in de algemene groep. Het
stokoude clubrecord van Mark Bolier uit 1983 (2.50.8) ging er aan 2’49.7. Een even sterke prestatie
kwam op naam van Dion van Helden D1 jun. Hij verbeterde zich van 3’10 naar 3’06.8 en steeg bij de
D1 naar plaats 1 op de ranglijst van dit seizoen. Met stip op die zelfde lijst, Michiel Keizer die van 3’16
een 3’08.2 maakte en klom van plaats 50 naar een 16e positie. Ook opvallend pup.A Thomas Potma,
nog zonder veel ervaring maar een prima inzet op 3’11.7, slechts een halve seconde tekort voor het
15 jaar oude record van Koen Oegema. Lars Buit JC liet zich dit keer niet verrassen en komt net
boven de grens van 3 minuten uit -3’00.1-, een verbetering van 6 seconden. Ook Joost Noodelijk een
knap PR, van 3’45 naar en mooie 3’31.8. Nisrine Masrhalmi –pup MA- 7 seconden PR en nu op
3’21.7. De andere PR ’s van de avond kwamen voor rekening van: Bert Groeneveld JA 2’44.9(2’47),
Mark Rasenberg JC 3’20.8 (debuut), Karlijn van Es 3’23.2 (3’23.7), Corinde van Es pup.MA 3’35”
(3’37’), Diana van Es pup.MC 3’55” (3’59”) en Zoë van Helden 3’40”. Maurice Koster trof net een te
snelle serie maar noteerde met 3’18.8 een nieuwe besttijd.
Open Zuid Hollandse Kampioenschappen dag 1
Op dag 1 van de Open Zuid Hollandse Kampioenschappen op onze eigen baan ook een aantal prima
resultaten. Met name de meiden lieten PR ’s zien. Bij de jongens op de 1000m. een val van Sjoerd,
jammer want de tegenstand met Tommy Staal had een mooie strijd kunnen opleveren. Robert Bons
kwam uit op een nieuw PR, verbetering 7 seconden en staat nu bij de D jongens op 3’11. De 600
meter was goed voor 4 PR ‘s. Bij de D meisjes liep Karlijn van Es naar 1.52 (oud 1.57 Zevenbergen).
Bij de C meisjes ging Lotje Visser van 2.04 (Zevenbergen) naar 1’58 en Lisa Habermehl en Lindsey
Faken liepen beiden met 1’49 een PR. Wedstrijd-ervaring werd opgedaan op de 800 meter door o.a.
Joost en Jordi.
Open Zuid Hollandse Kampioenschappen dag 2
Deze toch veel minder drukke dag met oudere jeugd, senioren en masters had toch nog enkele MILA
’s aan de start. Dennis van der Stappen kwam uit op de 400 meter en liep verdienstelijk. Op de 800
meter hadden we liever een samenvoeging van de 2 serie ’s gezien zodat iedereen “wedstrijd” had. In
serie 1 liepen Sandun Verschoor JC (algemene groep) en Hielke Schurer JB. Zij werden in een
e
e
spannende strijd 3 en 2 in tijden even boven de 2’07. Mooie PR ‘s. Bij de JC gaan we weer denken
aan het zeer oude clubrecord van 2’02. Een serie later liep Bert Groeneveld bij de “oude mannen” en
moest solo. Toch nog een PR in eveneens 2’07”. A.s. dinsdag gaan we eens lekker relativeren met
een ontspannen training en laten de tempo ’s maar voor wat ze zijn. Een mooi weekend en Aad en ik
hebben weer genoten van onze mooie hardloopsport.
Herman Vrijhof
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 10
The Hague Hurdles
Tweede Pinksterdag was in Den Haag bij
Atletiekvereniging Haag Atletiek, weer de grote
horden wedstrijd beter bekend als “the hague
hurdles”.
Van Atletiekvereniging Energie hadden
Maurice Koster, Jeroen Snoodijk en Naomi
Klomp zich hier voor aangemeld. Het is een
waanzinnige wedstrijd die dit jaar voor de 5e
keer op de Laan van Poot georganiseerd werd.
Meer dan 314 hordelopers hadden zich voor
dit geweldige spektakel aangemeld.
Het deelnameveld bestond uit lopers uit
Engeland,
België,
Ghana,
Noorwegen,
Schotland, Duitsland en Denemarken en
natuurlijk uit Nederland.
Het mag best een extra vermelding hebben
daar
met
het
Pinksterweekend
op
verschillende plaatsen in Nederland, wel 20
geweldige atletiekwedstrijden zijn, voor alle
atleten van Nederland is er dus keuze genoeg
om aan een top-evenement deel te nemen,
bijvoorbeeld in Barendrecht waren daar de
Open Zuid Hollandse Kampioenschappen in
Hengelo de Fanny Blankers Koen Games in
Amsterdam
de
Nederlandse
Kampioenschappen voor Studenten waar van
cav Energie Pieter en Henriette Westerhof aan
mee deden.
Naomi Klomp uitkomend in de categorie 80
meter Horden voor meisjes junioren C had een
sterk deelnemersveld. Er waren 4 serie’s . In
haar serie liep Naomi een tijd van 12.89 sec
iets boven haar pr. Dit was lang niet de snelste
tijd er werden tijden van 12.19 sec gehaald.
Nu was het wachten op de uitslagen van alle
series want de 8 tijdsnelsten lopen in de Afinale gevolgd door nr 9 tot en met 16 voor de
B-finale. Naomi ging er vanuit dat ze niet snel
genoeg had gelopen, maar de B-finale moest
er in zitten, wat wekte haar grote verbazing ze
had de 8ste tijd gelopen dus goed genoeg voor
de A-finale.
Deze finale was echt niet normaal, haar
atletiek vriendin van Hercules uit Dordrecht,
Rochelle van Gulik, liep een nieuw baanrecord
in een tijd van 11.83 sec. dat een super dik pr
voor haar is en tevens staat Rochelle hier mee
op de ranglijst allertijden op de 8ste plaats bij
de meisjes junioren C. Naomi heeft goed mee
gedaan in dit grote geweld en liep een dik pr
van 12.62 sec.Ze ging als 8ste de finale in en
werd uiteindelijk 6de. Een heel knappe
prestatie daar ze het outdoor seizoen begon
met een tijd van 13.23 sec op de 80 meter
Horden en er elke wedstrijd toch weer wat
tienden van seconden afhaalt.
Voor Jeroen Snoodijk viel deze geplande
wedstrijd letterlijk in het water, hij moest zich
helaas afmelden met een blessure, tijdens de
Open Zuid Hollandse Kampioenschappen
kreeg hij weer last van zijn achillespees en
was het echt niet verstandig om tijdens the
hurdles van start te gaan, maar wat geweldig
was, Jeroen was samen met zijn ouders wel
aanwezig om Maurice en Naomi aan te
moedigen. Jeroen helemaal toppie!!!!.
Maurice Koster moest aan de start verschijnen
op de 100 meter Horden, ook hier waren 4
series, het liep niet helemaal vlekkeloos voor
Maurice, op de trainingen bij Marjan Olyslager
moet hij een 3 pas aan leren tussen de horden,
maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan, vol
goede moed begon Maurice aan zijn race
helaas lukte de opdracht van 3 passen niet en
werden dit er 4 en kwam hij duidelijk snelheid
te kort, zijn eind-tijd was 18.70 sec. Maurice
was klaar dacht hij en kon zich nu opmaken
voor de 300 meter Horden. Terugkomend van
het toilet moest hij als een speer aan de start
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 11
verschijnen voor de B-finale. Dit had hij
helemaal niet verwacht en natuurlijk was daar
zijn voorbereiding ook niet naar geweest, hij
liep wel een betere race, helaas kon hij zijn tijd
van de serie niet verbeteren.
Naomi was behoorlijk zenuwachtig, zij had nog
nooit een 300 meter Horden gelopen en wist
dat ze in de eerste serie moest gaan starten,
ondertussen was het opgehouden met
zachtjes regenen en het kwam nu letterlijk uit
de lucht vallen. Haar race ging goed ze kwam
als 3e over de finish in een hele goede tijd van
51.51 sec wat gelijk een nieuw club-record is.
Maurice startte heel voorzichtig op de 300
meter horden, hij ging iets te langzaam weg en
daardoor liepen zijn tegen standers snel bij
hem weg.De eindtijd voor Maurice was 55.22
sec dit is voor hem een mooi nieuw pr.
Maurice en Naomi kunnen terug kijken op een
prachtige wedstrijd.
HomeRun
28 mei 2007 - Voorafgaand aan de finish van de Roparun, vindt altijd de familieloop voor het
Famieliehuis plaats. Familieloop betekent dat de opbrengst geheel ten goede komt aan de bouw en
inrichting van het Familiehuis bij de Daniel den Hoedkliniek. De opbrengsten van de Roparun komen
ook ten goede aan andere projecten in het kader van het:
“Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan
het leven”
Voor de loop kan één ieder zich persoonlijk
inschrijven. Dat is ook door 8 leden van
Energie gedaan. Het bedrag van inschrijving is
ook voor het goede doel.
Karlijn ,Corinde, Diane en Moeders van Es,
Lars Buit, Lindsey Faken, Stefan Buit en
Michiel Keizer lieten zich om 12.00 uur op de
Groene Hilledijk door Leontien van Moorsel
wegknallen.
Het 6,5 km lange traject van de Homerun loopt
over het Roparunparcours, naar de finish op
de Coolsingel in Rotterdam.
Dat de 8 leden van Energie niet onopgemerkt
over het parcours liepen mag wel uit de uitslag
blijken. De kleine Karlijn van Es, heeft maar
even laten zien, dat zij de grootste is op dit
traject, ze werd maar liefst 1ste in de jongste
categorie.
Lars Buit werd bij de mannen ingedeeld maar
liet niet over zich heen lopen en voor hem was
daar een prachtige 2de plaats.
Lindsey Faken kwam uit bij de dames en dat
zij op dit moment in top-vorm is mag wel
blijken aan haar 1ste prijs die zij in ontvangst
mocht nemen.
Diane en moeders van Es liepen samen bij de
dames en dat ging hartstikke goed, zij werden
4de en 5de .
Stefan Buit en Michiel Keizer liepen in de
jongere categorie en dat de jongens goed op
dreef zijn kwam in de uitslag wel naar voren
een 2de en 3de plaats was er voor deze
heren.
Corinde van Es viel net niet in de prijzen zij
werd 4de in de categorie jongere, maar zij
heeft wel een hele goede race gelopen.
Energie mag met recht trots zijn op deze 8
geweldige lopers, zij hebben toch maar even
laten zien, dat cav Energie goed in beweging
is.
Marianne Klomp
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 12
MILA groep feliciteert Aad Vink
Beste Aad,
We hebben gehoord dat je 60 jaar geworden
bent. Voor ons ben je gewoon nog Aad die
voor zijn 200 marathons gaat. We vinden je
een toffe vent met Haagse humor en geen
verstand van voetbal.
De training met Herman en jou vinden we
allemaal heel leuk en we denken dat je ons na
al die jaren ook wel een beetje kent. Al zijn we
dan niet altijd allemaal even goed in luisteren,
we lopen wel hard!!!!!! Gelukkig hou je zelf ook
wel van een beetje ouwe hoeren, dus dachten
we dat wij dat soms ook wel eens mogen.
Zoals je weet krijgen we een nieuw clubtenue.
Aan jou de eer om het eerste exemplaar, shirt
en broek, in ontvangst te nemen, zodra het te
krijgen is. Wij willen je dan ook niet meer in dat
vergeelde jaren ‘60 shirtje zien binnenkomen,
want zo,n knappe vent als jij komt in een mooi
tenue voorbij.
Als symbool geven we je dit certificaat, creatief
gemaakt, door hoe kan het ook anders, Kok
Groenenberg.
Maar nu je 60 bent gaan we je met respect
behandelen.
Bijvoorbeeld:
1. voorrang geven bij de finish.
2. je uit laten praten bij de warming up.
3. je gelijk geven bij de cooling down.
4. de deur van de kantine voor je open
houden.
5. je rollator uit de auto halen.
6. en we zullen je ook meneer noemen, want
opa dat past niet bij jou, want eigenlijk
hoor je gewoon bij ons. Laatst mocht je
nog met een jeugdkaartje het Feyenoord
stadion in met ons, wat erg gezellig was
trouwens.
Hopelijk zien we je nog vaak voorbij komen en
natuurlijk voorin want je beste jaren komen
nog.
Aad, Van Harte.
Sjoerd Alderliesten 2’58”28 op 1000 meter
Vijf MILA 's deden in Bergen op Zoom op zaterdag 2 juni mee aan de regio ontmoeting. Zij werden
met de afdeling Rijnmond wederom kampioen !
Bij de Open Zuid Hollandse Kampioenschappen een week eerder nog een val van Sjoerd Alderliesten
op de 1000m. Nu weer in de strijd met lijstaanvoerder Tommy Staal van Delta-Sport uit Zierikzee. Een
overwinning zat er nog niet in maar wel een 2de plek met een geweldige tijd. Als D-jun. liep hij nu
2'58"28. We moeten met Energie 25 jaar terug voor een dergelijke prestatie. Vorig jaar 3'14, dit jaar
via 3'10/3'09/3'04 deze eindtijd. Een 4de plek op de nationale ranglijst. Gastlid Dion van Helden
eveneens een PR als D1 met 3'06"08 op hoog niveau. Karlijn van Es snoepte een goede seconde van
haar PR af, als D1 meisje naar 3'21"61 met als aantekening dat zij gemiddeld een "kopje" kleiner is
dan de tegenstand. Lindsey Faken verbeterde zich op de 600 meter MC van 1'50 naar 1'48"26 en
doet goede zaken voor haar basistempo. De 1000m. moet dit seizoen nog tot 3'10 worden
aangescherpt. Michiel Keizer kon dit keer geen PR bijschrijven, hij liep een tijd van 3min.18sec.
Als MILA groep hebben we een flink steentje bijgedragen aan de Rijnmond overwinning.
Een buitengewone prestatie kwam dit weekend ook op naam van MILA Robert Bons 1ste jrs. Djun. Hij
liep tijdens een meerkamp in Delft een fantastisch PR op de 1000 meter 3'08. Hiermee bezet hij direct
een top 5 positie op de Nederlandse ranglijst D1 van dit seizoen. Tijdens deze meerkamp ook een
3'13 van Rick Riegman uit de algemene groep. De 1000 meter ranglijst van Energie wordt er dit jaar
eentje met een goud randje !
Herman Vrijhof
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 13
C/D Meerkamp
Een zeer succesvolle meerkamp te Delft op 2
en 3 juni voor onze Energie atleten.
Van de 7 Energiërs gingen er 4 met een beker
naar
huis.
Onze
vereniging
werd vertegenwoordig door Rick Riegman,
Tristan
Steegman,
Vincent
Koster, Naomi Klomp, Roos de Klerk, Margo
Boersma
en
Robert
Bons.
Podiumplaatsen:
Naomi Klomp 1ste plaats meisjes JC1
Roos de Klerk 1ste plaats meisjes JD2
Margo Boersma 2de plaats meisjes D1
Robert Bons 2de plaats jongens D1
Open Eindhovense Kampioenschappen
Namens Energie was alleen Naomi Klomp,
MC, op 9 juni aanwezig bij deze mooie
wedstrijd. Een goed georganiseerde wedstrijd,
een aanrader om te noteren voor volgend jaar
in ieders agenda voor zowel de pupillen als de
C en D junioren. Tijdens de wedstrijd werd er
heerlijke muziek gedraaid door een echte DJ
en iedereen die dat wou mocht zijn of haar
favoriete single aanvragen en daar werd
dankbaar gebruik van gemaakt.
Van Hercules uit Dordrecht was Naomi haar
grote concurrente Rochelle van Gulik ook
aanwezig samen met de zusjes Leslie en
Naomi Wiegel. Met z'n allen maakten ze er
een prachtige, gezellige wedstrijd van.
Eerst werden er series gelopen en de 8
tijdsnelsten gingen door naar de finale later op
de dag. Je kon niet verwachten dat er top
tijden op het scorebord te zien zouden zijn,
want het kwam soms met bakken uit de lucht
vallen, maar gelukkig was er de overdekte
tribune.
Voor zowel de 80 m. Horden als de 80 m.
sprint wist Naomi de finale te halen. Op beide
afstanden mocht zij het zilver in ontvangst
nemen voor haar sportvriendin Rochelle was
er twee keer het goud.
Leslie, MD, werd 2e op de 60 Horden en haar
zusje Naomi bij de meisjes pupillen B, 5e in de
meerkamp. Na afloop van elk onderdeel was
er een prachtige prijs uitreiking.
Leiden Marathon
10 juni 2007 - Vanmorgen vroeg heb ik Mark de Boer, onder meer bekend van zijn bijdrage op ProRun
en in de Hardloper, in Rotterdam Zuid met de auto 'opgepikt'. Daarna ging we door naar Leiden, waar
wij samen tijdens de Leiden Marathon de 2 uur groep op de halve marathon gingen hazen en de 4 uur
groep op de marathon.
Nadat we een mooie parkeerplek hadden gevonden, liepen we rustig naar de Pieterskerk. Het was
lekker (bewolkt) weer en we hadden nog voldoende tijd. In de kerk gebeuren op deze zondag hele
andere dingen dan dat onze Lieve Heer lief is.Verkleedpartijen (achter het altaar) van beide seksen is
vandaag heel normaal. Mark en ik doen vrolijk mee.
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 14
Al snel zien we in de kerk DE lopende weblogger onder de webloggers: Running Ronald himself. Het
weer is Ronald vandaag gunstig gezind en misschien zit er nog een persoonlijk record in. Om 11.00
uur is de door Ronald georganiseerde meet & greet voor de kerk. Later zien we hem dus weer terug.
Dan gaan we op zoek naar Terry van Velthoven, ons aanspreekpunt voor vandaag. Terry zal zelf ook
de marathon gaan lopen ...... en ja hoor, in onze groep. Worden we ook nog door de organisatie
gecontroleerd :-). We krijgen een mooi shirt van Craft, gesponsord door de hardloopwinkel, ons
startnummer, een (blauwe) ballon en een bon voor het buffet na afloop in In Casa. Inmiddels stromen
de andere pacers ook binnen. Zo ook Peter en Ton, mijn clubgenoten. Zij hazen op de halve
marathon.
Dan op naar de meet & greet van Ronald. Alleen Ronald is er. Verder niemand.
Daarna naar het verzamelpunt van de pacing teams. Allemaal dezelfde shirts en gekleurde ballonnen.
Er staan al veel atleten om aan te sluiten. Inmiddels zie ik allerlei bekenden, Hans en Esther van
Energie, collega Brigitte, Rinus en zijn (loop/werk)maat en het snelste echtpaar van Nederland:
Ronnie en Janna.
Dan op naar de startvakken. We spreken onze groep kort toe. We stellen ons voor en leggen wat
regeltjes uit. De halve marathongroep is toch zeker wel 20/25 man/vrouw. Voor de hele zijn ze op 1
hand te tellen. Maar het is zo druk, dat je niet weet wie er nog wel of niet aansluit. Dan klinkt het
startschot. Nu moeten we het doen. Een grote hoeveelheid atleten vertrouwt op ons. Het is druk om te
lopen, erg druk. We ziggen, zaggen tussen de lopers door. Hoe de groep het achter ons doet, kunnen
we niet zien. Je ziet helemaal geen groep, alleen maar een massa. Wij moeten gewoon onze tijd
halen: niets meer en niets minder. Het 5-km punt gaat 1 seconde te snel. Het gaat goed. Later vormt
het veld zich wel en zie je toch een flinke groep achter ons lopen. De zon blijft nog weg, maar het
tweede rondje zal hij flink gaan broeien. Zo rollen de kilometers asfalt onder onze schoenen door en
brengen we de halve marathonlopers naar een eindtijd van 1:59:10. Velen zijn al eerder (terecht)
vooruit gegaan en lopen zelfs nog iets sneller. Jammer, dat je deze mensen niet meer spreekt. Wij
gaan door voor de 2e ronde. Ik kijk eens om en zie nog 4 lopers overblijven, die er niet al te fris
uitzien.
De 2e ronde is begonnen. Alle drukte is weg (ook mijn ballon op een gegeven ogenblik) en er is
voldoende ruimte om te lopen. Terry (van de organisatie) loopt ongeveer 200 meter voor ons. We
zitten precies op schema. We zijn weggaan op 3:59:08 (5'40" per kilometer). Weer door Zoeterwoude,
waar de muziek over straat galmt en het bier uit de tap vloeit. Uiteraard worden ook onze benen
zwaarder, maar dit tempo kunnen wij wel aan. Dan nadert het 30 km punt. Een drankpost, nog 1 of 2
lopers zijn bij ons. Honderd meter later is het over. We zijn nog samen over. Niemand die het meer
kan bijbenen. In de praktijk blijkt dat (zeker op de marathon) slechts een kleine hoeveelheid atleten de
pacers kan bijhouden. De meesten zetten toch te hoog in. Voor de pacers is het dan zaak om het
juiste tempo te blijven lopen en nog afvallers proberen op te pikken. Iedereen die we inhalen, kan niet
meer aansluiten.
We komen steeds dichterbij Terry. Zij heeft een cordon begeleiders om haar heen. Water, sponzen,
alles wordt haar aangereikt. Ze is blij als we haar op 36 km inhalen. "Hé jongens", zegt ze. "Zijn jullie
alleen?" Ze schroeft het tempo op en kan zo met ons meelopen. Ze wil een p.r. lopen en dat moet dan
3:58 worden. Nou, dat is goed dan, want inmiddels lopen wij op deze eindtijd. Terry kan het goed
volhouden. Op 200 meter voor de finish, zeg ik tegen haar: "Als je wilt, kun je 3:57 lopen". En dat wil
Terry wel. We zetten een sprint in en eindigen op 3:57:50. Een negatieve split: 30 seconden sneller. In
het finishvak drinken we ons wel verdiende pintje. Dat is ook Leiden.
Nadat we hersteld zijn, wandelen we naar de kerk en halen onze tas op. Daarna gaan we lekker
douchen bij sportschool Gerard v.d. Berg. De douche is heerlijk warm. Dat is ook wel eens anders.
Vervolgens een voortreffelijk massage van een lieftallige dame van de NGS. Als ik naar buiten loop
merk ik dat spieren soepeler zijn. Ook Rinus en zijn maat zijn in de sportschool aanwezig. We gaan
uiteraard nog even op de foto.
Vervolgens een aardige wandeling door de stad, voordat we In Casa bereiken. Hier krijgen alle
vrijwilligers (dus ook de hazen) een buffet aangeboden. Het is warm en erg druk. Erg veel vrijwilligers.
Een vrouw die gisteren 1000 broodjes heeft gesmeerd, is onder de indruk van onze prestatie en wil
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 15
ons voorlaten gaan in de rij. Het is inmiddels 18.15 uur en we lusten onderhand wel wat. Lekker veel
rauwkorst, pasta, brood, kip en lasagne. Het past net op ons bord. Ook de 3 consumptiebonnen zijn
welkom. Na de heerlijke maaltijd vertrekken we weer naar Rotjeknor. Het was een mooie, gezellige en
bevredigende dag. Moe, maar voldaan stappen we in de auto en tuffen met een laaghangende
zonnetje huiswaarts. Tot volgend jaar.
Hans van Klaveren
Gebiedsfinale C/D Competitie
Het werd een gebiedsfinale waarbij drie
ploegen van Energie meededen, Meisjes
Junioren C met ploeg in de 1ste en 2de divisie
en Jongens Junioren C met een ploeg die
uitkwam in de 2de divisie.
Het verschil tussen de 1ste en 2de divisie zit
hem in het feit dat bij deelname in de 1ste
divisie, ieder onderdeel door twee deelnemers
wordt vertegenwoordigd, er kan 2 keer punten
worden behaald. Bij deelname in de 2de divisie
kan één atleet per onderdeel ingezet worden
en maar één keer punten worden behaald. Bij
het inzetten van meerdere atleten op de
onderdelen gelden altijd de beste prestaties.
De meiden C 1ste divisie gingen goed van
start. Ze wonnen de 4x80 meter glansrijk op
alle andere deelnemers in een tijd van 40.19
sec en beten hiermee de spits af. Later die dag
ging het minder goed dan iedereen had
gehoopt. Mede omdat er nogal wat blessure
leed was kon niet in de sterkste formatie
worden gestart. Op diverse onderdelen waar
we normaal hoog scoren werd ditmaal jammer
genoeg iets onder de maat gepresteerd. Maar
dat is bij sport “all in the game”. In ieder geval
werd er een keurige tweede plaats behaald op
de regiofinale.
Voor de Jongens Junioren C was het een
prachtige dag ondanks het wisselvallig weer
wist men een uitstekende 3de plaats in de
wacht te slepen. De 4 x 100 was uitermate
spannend toen de laatste loper Rick Riegman
het stokje overnam lag hij in een 5de positie,
met een waanzinnige eindspurt werden de
mannen nog 2de. Uitschieter, die dag, was
Sandun Verschoor die voor zijn team een
uitstekende 800 meter liep. Met een derde plek
voor jongens gaan zij door naar de landelijke
finale.
De meiden die meededen in de tweede divisie
haalden een totaal aan punten van 3550
hetgeen goed was voor een zesde plaats.
6 uur van Den Haag
Nog een uur te gaan, de benen voelen nog wel
goed aan, maar toch zakt het tempo. Het
lichaam raakt vermoeid. Het wordt toch steeds
moeilijker om het tempo vast te houden.
"Hoever heb ik gelopen na 32 rondjes", vraag
ik aan Gudy. Ze pakt het schema erbij en roept
"59 kilometer en 456 meter". Nou, moet ik dat
rondje nog wel even lopen. Na rondje 32, is er
nog ruim 12 minuten over. De laatste ronde
gaat in. Dit moet ik halen: 33 rondes. En ja
hoor, 33 rondjes en nog 85 meter. Met nog 20
seconden over, stop ik precies voor ons
Energie-verzorgingspunt. Ik zak in m'n stoel.
Trainer Kok geeft mijn jasje tegen de kou. Dan
klinkt het eindschot: mijn eerste 6 uur zit er op:
61399 meter.
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 16
Zo eindigde mijn 6 uur van Den Haag. Een
aantal maanden geleden werd bij onze
vereniging het plan opgevat om mee te gaan
doen aan de 6 uur solo van Haag Atletiek.
Geïnspireerd door onze ultralopers Bert en
Jan, leek het ons leuk om aan dit evenement
mee
te
doen.
Er
werden
zelfs
weddenschappen over af te leggen afstanden
gesloten.
Klaar voor de start:
En zo begonnen Anita, Henk, Gerard om 09.00
uur aan hun 6 uurs sololoop. Erwin deed mee
aan de 12 uur solo en zou deze winnend
afsluiten met een fantastische afstand van 117
km en 988 meter. Om 11.00 begonnen Dick,
Robert, Fred en ik. Fred was (weer) verdwaald
in het Haagse en begon zo 20 minuten later.
Het eerste rondje van 1858 meter was een
verkenning van het parcours. Het is geen snel
parcours. Er zit veel draai- en keerwerk in,
stoepie op en stoepie af. Aan de achterkant
van de atletiekbaan van Haag Atletiek loop je
over een pad uit de Middeleeuwen.
Ongelijkmatig en veel boomstronken. Hoe
verder je komt, hoe onprettiger het wordt om
hier te lopen. Je moet toch je benen blijven
optillen. En zo begin je met het afdraaien van
je rondjes. Alles loopt door elkaar heen. Er zijn
immers ook teams die meedoen aan de 6 uur
of 12 uur-estafette. Die lopen uiteraard veel
harder. Maar alles gaat in goede harmonie.
De organisatie heeft het goed en netjes
geregeld.
Op
de
baan
staat
een
verzorgingspost met allerlei (sport)drank,
waaronder cola, ontbijtkoek, banaan, meloen,
ect. Uiteraard hebben wij ook onze eigen
Energieverzorgings- en aanmoedingspost.
Deze dag bemensd door Gudy, Linda, Esther,
Bert en Kok. Wensten we een banaan, dan
kregen we die, wilde je een Born drankje uit de
ton van Kok zijn marathontrainingslopen: geen
probleem. Een power gel, die werd voor je
opgelost in een bekertje: netjes met een lepel
goed doorgeroerd, en hup naar binnen. Aan de
verzorging heeft het dus niet gelegen. Die was
fantastisch: dank daarvoor.
Oh, ja, er werd natuurlijk ook nog gelopen. De
rondjes gingen in het begin in ongeveer 10’40”.
Soms iets sneller, dan weer iets langzamer. Ik
liep lekker. Na dik een uur bleken twee
deelnemers hetzelfde startnummer te hebben:
waaronder ik. Iemand van de organisatie liep
met me mee en al lopend wisselde ik van
nummer 584 naar 574. Gelukkig ging het met
de championchip wel goed,
Net boven de 4 uur passeerde ik het
marathonpunt.
Na 4 uur lopen waren de lopers die om 9.00
uur waren gestart klaar met hun 6 uur. Het
eindschot had nog niet geklonken, of er kwam
een bui naar beneden. Je kent hem wel van de
afgelopen dagen. Alles stond meteen blank en
wij waren drijfnat. Het onweer liet zich ook
horen. Gelukkig duurde het niet al te lang en
werd het droog en kwam het zonnetje weer.
Na die 4 uur ging het ook zwaarder worden.
Het tempo ging naar beneden. Zou ik die 60
kilometer gaan halen. De rondjes gingen nu in
ongeveer 11’30”. De bovenbenen voelden nog
best goed, maar toch kan je het tempo niet
meer opschroeven. Het lichaam raakt gewoon
vermoeid. Na enig rekenwerk bleek dat ik de
60 kilometer ruim voorbij zou gaan. Daarmee
ben ik in het totaalveld 7e geworden van de in
totaal 45 atleten die aan de 6 uur meededen.
Het was bijzonder leuk om aan dit evenement
mee te doen en zo mijn 2e ultraloop te doen.
Na afloop een lekkere warme douche en een
patatje in de kantine van Haag Atletiek.
Overigens
ook
een
mooi
functioneel
hardloopshirt ontvangen van de organisatie. In
de kleedkamer kwam ik gesprek met Jodi
Kremer, een ervaren lange afstandsloper en
ook organisator van de 'Runner's world
Pacingteams'. Mijn haaswerk van de Leiden
marathon kwam ter sprake. Zo vroeg hij gelijk
of ik de halve marathon in de Groningen Stad
Marathon wil hazen. Nog maar even
afgehouden: Groningen, dat is een eind weg.
Hans van Klaveren
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 17
Pupillen ontmoeten Koningin
Hare
Majesteit
de
Koningin
opende
zaterdagmiddag 16 juni bij NS-station
Barendrecht
de
Betuweroute.
Zij gaf
het startsein voor de eerste goederentrein die
vertrok vanaf
Kijfhoek,
het
goederenrangeerterrein bij Barendrecht.
hoogspringen, verspringen,
balgooien en kogelstoten.
korte
cross,
De Koningin bracht ook een bezoek aan het
publieksfeest op de overkapping van het
station. Dit feest stond in het teken van de
openstelling van het park dat daar is
aangelegd.
De Koningin werd o.a. voorgesteld aan de
pupillen van C.A.V. Energie en hun trainers. Zij
presenteren
zich op
het hoogste
trimparcours van Nederland op de nummers
Jeugd trainingsdag NTB
Zondag 17 juni heeft bij de Triatlon vereniging Spijkenisse een trainingsdag plaats gevonden, voor
jeugd die geïnteresseerd is in deze sport.
De jeugd van Energie was hier voor ook uitgenodigd en Michiel Keizer nam de uitdaging aan en ging
een dagje met Hielke mee naar Spijkenisse.Hij was met zijn 12 jaar de jongste deelnemer, maar deed
alles gewoon mee.
Het was koud en regenachtig weer, maar dat kon zijn enthousiasme niet beïnvloeden.
Om half 10 was er een kennismaking met de NTB jeugd trainer Remco Meys, daarna stortte Michiel
zich tussen de ervaren triatleten en maakte meteen kennis met het open water zwemmen. Er was
voor hem nog snel even een wetsuit geregeld en dat kwam goed van pas met deze kou. Er werd
vooral getraind op allerlei foefjes die je jezelf kan aanleren om boven water te blijven in een wedstrijd.
Je moest elkaar uit de baan duwen en als dat lukte moest diegene zich 10 keer gaan opdrukken. Ook
deden ze een soort van waterpolo als je dan 10 keer de bal overgespeeld had moest je ook 10 keer
opdrukken. Alles bij elkaar bleven ze toch wel anderhalf uur in het water en kwamen ze met blauwe
lippen de kantine in. Nadat er was gedoucht.was het tijd voor broodjes.
Daarna stond er een wissel training op het programma.
Het was de bedoeling nadat je 2 rondjes had gefietst je zo snel mogelijk je fiets weg zette en 1 rondje
ging lopen, sommigen moesten dan ook steeds van schoenen wisselen.
Een gesprek met Michiel:
Hoe vond je de training? Heel erg leuk, Een heel aardige trainer en in het begin had ik het een beetje
koud, maar later ging het beter. Het zwemmen was echt gaaf, we hebben misschien wel 2 kilometer
gezwommen met alles erbij. Ook het lopen en fietsen was leuk, als je dan van de fiets afkwam had je
in het begin wel last van zwabber benen, dat was wel wennen. Ik probeerde met fietsen steeds bij
Hielke te blijven en soms lukte dat ook. Ik was in het begin een beetje zenuwachtig, maar later niet
meer, het waren allemaal heel aardige kinderen.
Zou je het leuk vinden om een keer mee te doen aan een wedstrijd?
Ja, het lijkt mij hartstikke leuk, ik wil het ook wel gaan doen maar dan moet het wel mogen van
thuis.En dan wil ik net zo goed als Hielke worden.
Na afloop heb ik een zeer tevreden en vermoeide Michiel thuis afgezet, maar dat hij genoten heeft is
zeker.Ik hoop dat we hem nog eens terug zien.
Ineke Schurer.
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 18
Nelli Cooman Games
Op zondag 17 juni 2007 namen vijf
Energieleden deel aan de Nelli Cooman
Games te Stadskanaal; Roos de Klerk en
Sybrina Kruizinga (MD2) en Mees de Klerk,
Florian Kruizinga en Bram Rijnsbergen (JPA1).
De jongens liepen een mini-marathon van
1000m die zowel op de baan als door het park
ging. Van de 17 deelnemers werd Mees 7de,
Bram 5de en Florian 3de.
De 60m sprint werd door Mees, Bram en
Florian gelopen in resp. 9.85 sec, 9.61sec en
9.45 sec. Dit was voor alle jongens een pr, top
jongens! De onderdelen kogel en hoog waren
tegelijkertijd. Dit vroeg van de jongens en hun
"verzorgers" wel wat heen en weer ge-race,
terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam
vallen. Ondanks al dat ge-race stootte Mees
(met spikes) 6.51m. Het hoogspringen viel niet
mee door de gladde ondergrond.
In de feesttent kwamen de jongens Nelli
Cooman nog tegen waar ze uiteraard mee op
de foto gingen. Helaas voor Nelli kreeg ze van
Bram geen kus...
Ondanks dat het zo ver weg was, ontbrak het
hen niet aan fans.
Sybrine stootte kogel (7.17m, pr) sprong ver
(weg) en sprintte (9.57 sec., pr).
Roos deed mee aan de sprint (8.49 sec., pr en
goud), kogel (11.71m pr en zilver) en hoog
(1.35m, goud). Zij haalde het inschrijfgeld er
dik uit.
Die middag werd de einduitslag van de
meerkamp nog niet bekend gemaakt. Wel
kregen alle deelnemers een certificaat van
deelname.
Nadat de jeugd klaar was, kwamen de minder
valide atleten aan de bak. Vol bewondering
zagen we hoe daar een wereldrecord werd
gelopen met een beenprothese.
Oefentraining Scholenkampioenschap
Onder het motto: “De Barendrechtse jeugd is
niet te dik, want zij beweegt” was er op
woensdagmiddag
20
juni
2007
een
trainingsmiddag voor de deelnemers aan het
Rabobank Scholenkampioenschap. Voor deze
oefenmiddag kwamen 100 sportieve kinderen
met hun ouders naar "de Bongerd".
Onder
leiding
van
drie
enthousiaste
jeugdtrainsters:
Annemiek
Kranendonk,
Marlies Kranendonk en Susan Nobels maakten
veel kinderen voor het eerst kennis met
atletiek. Begonnen werd met een korte
trainingsloop over de baan. Daarna werd de
groep in drieën gedeeld en moesten de
kinderen oefenen in balgooien, sprinten en
verspringen. Er waren al kinderen die direct lid
wilden worden van de vereniging.
Na afloop draaide de kantine nog een goede
ijsomzet.
Dit
was
een
heel
goede
promotiemiddag voor onze vereniging.
Allen die zich ingezet hebben deze middag,
hartelijk bedankt.
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 19
Nieuw erepodium voor Energie
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat na de renovatie van de baan ons ere podium niet meer terug
geplaatst is op het midden terrein. Er moest dus een nieuw podium komen om tijdens een wedstrijd de
atleten te huldigen. Het hoefde niet meer op het middenterrein te komen, omdat dat in de praktijk
nogal eens lastig was om een prijsuitreiking in het chronoloog te passen.
Als je dan weet dat er binnen ons ledenbestand een hele
handige timmerman zit, Bert Touw die zelf ook nog wel
eens een podium betreed zo hier en daar, kom je al gauw
op het idee te vragen of hij het ziet zitten om iets te maken
voor de club. Dus na wat heen en weer gemail met
hoofdzakelijk zijn secretaresse (Anita) is er een schitterend
podium geleverd.
Geheel naar eigen idee en mogelijkheden heeft hij het voor
elkaar gekregen om 3 mooie blokken te maken waar zelfs
een estafette ploeg op kan staan.
Omdat hij het geheel belangeloos gedaan heeft, krijgt hij
van de vereniging een nieuw clubtenue aangeboden. We
hopen hem in tenue nog vaak te mogen huldigen op zijn
eigen podium.
Bert heel erg bedankt voor dit mooie stuk werk.
Namens het bestuur Ineke Schurer
MILA’s weer in actie
MILA 's weer in aktie tijdens een paar
wedstrijden. Zaterdag 16 juni was er in Den
Haag de CD competitie. De goede prestatie 's
van deze ploegen zijn reeds beschreven. Bij
de C meisjes werd Karlijn van Es (1e jrs D)
opgeroepen om de 1000m. voor haar rekening
te nemen. De avond ervoor had zij in
Castricum al het PR aangescherpt naar 3'20,
in Den Haag dook zij dan voor het eerst onder
de 3'20 mewt 3'19.80. Ook een knap PR was
er voor Lisa Habermehl die 3 seconden van
haar tijd afhaalde met 3'15. Lars Buit
verbeterde zich op de 800 van 2'22.01 naar
2'19.57.
Vrijdagavond, 22 juni, leverde MILA Energie
de helft van het aantal deelnemers op de
laatste CHASE4RUN loop bij RA in Rotterdam.
Met de club waren wij met totaal 25 atleten
aanwezig ! Om het verhaal niet al te lang te
maken noem ik een aantal prestaties zonder
daarbij anderen te kort te doen. Ook wat
opbouwende kritiek van mijn kant. De warming
up gaat steeds beter maar toch wordt er nog te
weinig aandacht aan besteed door sommigen.
De intensieve "steigerungen" zijn belangrijk
voor een 1000m. !
De 11 PR 's van zowel de 1e CHASE als de 2e
CHASE werden nu niet gehaald. Het werden
er volgens mij 6. Bij de eerste serie was het in
ieder geval gelijk raak. Diana van Es, de
kleinste op de foto, liep een mooie race in een
dik PR van 3'48. Trainer Aad kon hier toch niet
in de buurt blijven maar werd onder enorme
aanmoedigingen van de MILA 's toch naar de
streep geschreeuwd in 4'06. Een verrassing
was er ook voor Jordi Krauwel, zijn 3'45 werd
naar de geschiedenisboeken verwezen en nu
staat daar een scherpe 3'36. Irene Potma en
Mees de Klerk waren ook van de partij.
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 20
In een andere serie liep Sam de Jong naar een
PR in 3'27 en kan hiermee tevreden zijn, op
naar de 3'20 dit seizoen ! Vincent Koster werd
voor zijn noeste arbeid eindelijk beloond met
een PR, 3'45. De knaller van de avond was in
mijn ogen dit keer broer Maurice. Liep
aanvankelijk in het groepje Lisa&Lindsey maar
trok op tijd zijn eigen plan en koos het
hazepad, ze zagen hem pas na de streep
terug. Maurice ging van 3'18 naar een mooie
3'06 ! In diezelfde serie een harde strijd om de
persoonlijke eer binnen de groep want Lisa,
Lindsey, Karlijn en Nisrine zijn aan elkaar
gewaagd. Lisa was van dit groepje de snelste
maar dat kan zomaar andersom zijn.
Noemenswaardig is zeker ook wedstrijd van
Dennis Vanderstappen die hiermee op de
jaarlijst van onze MILA direkt de top 10
binnenkomt, hij staat nu 9e met 3'07.5. Op
deze lijst is voor hem nog wat winst te behalen
met 3x 3'06 vlak voor hem (Dion, Hugo en
Maurice)
De clubrecordpoging jongens pupillen A was
weer "net niet". Thomas Potma kwam er voor
de 2e keer zeer dichtbij met 3'11.9, moet nog
lukken dit seizoen. De foto van serie 1 is door
Paul Potma (mobiel) gemaakt.
Herman Vrijhof
Groots sportfestijn op “de Bongerd”
Op dinsdag 26 juni werd voor de achtste keer
de jaarlijkse hardloopwedstrijd voor de
Barendrechtse basisscholen georganiseerd.
Veertien scholen hebben aan dit jaarlijks
terugkerend evenement deel genomen.
Winnaar werd dit jaar Het Kompas.Op de voet
gevolgd door De Draaimolen. De derde plaats
was voor De Schaepmanschool Marijkestraat
varierend van 800 meter tot 1000 meter
hadden afgewerkt, was het wachten op het
bekendmaken van de winnende school. De
wachttijd werd opgevuld door een 800 meter
voor de ouders. 91 deelnemers stonden aan
de start
720 kinderen meldden zich om 18.00 uur op de
atletiekbaan van cav Energie, die in
samenwerking
met
Rabobank
MiddenIJsselmonde
dit
evenement
had
georganiseerd.
Het geheel is opgezet vanuit de gedachte dat
meedoen belangrijker is dan winnen. Ons
motto luidt: Barendrechtse kinderen zijn niet te
dik, want ze bewegen”
En dat er bewogen werd was te zien aan de
manier waarop vaak tot op de laatste meters
strijd werd geleverd. Het gejuich van het
publiek was ook een stimulans voor de wat
langzamere loper om de finish te willen
bereiken.
Nadat de foto’s van de deelnemende scholen
waren gemaakt werd gestart met de groepen
3, die een afstand van 600 meter moesten
afleggen. Alle overige kinderen alsmede de
vele aanwezige ouders en grootouders stelden
zich zeer gediciplineerd op achter de hekken.
De manager retail van de Rabobank, de heer
Michel Grouwstra, nam de prijsuitreiking voor
zijn rekening. Hierin bijgestaan door Ab Enters
van de organiserende vereniging. In zijn korte
toespraak promootte hij de sport in het
algemeen en atletiek in het bijzonder.
Veel aanwezige ouders lieten zich zeer positief
uit over de uitstekende organisatie door
atletiekvereniging cav Energie van dit grootse
en gezellige evenement. Voor velen was dit de
eerste keer dat een bezoek aan de Bongerd
werd gebracht. Ze hebben dan ook genoten
van een sportieve strijd op een prachtige
accommodatie.
Achtereenvolgens waren de groepen 4 t/m 8
aan de beurt. Nadat zij hun te lopen afstanden,
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 21
Triathleten op podium in Oud Gastel
Zaterdag 30 juni was een groepje triatleten van
onze club present bij de gezellige wedstrijd in
Oud Gastel. Altijd weer spanning hoe het deze
keer zal gaan. De wedstrijd was onderverdeeld
in een Sprint/korte afstand van 500m.
zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen.
Verder een Bondswedstrijd over 1000m.
zwemmen, 40 fietsen en 10 lopen en de
Olympische afstand, hierbij wordt 1500m.
gezwommen.
Op de sprint -90 deelnemers/sters- was ons
jeugdlid Hielke Schurer(16) van de partij, ook
Ron van Herwijnen(51) had zich na een lange
periode van afwezigheid aangemeld. Het
eerste onderdeel leverde niet een frontpositie
op voor Hielke, maar zijn sterke fietsen leverde
bij de wissel al een derde stek op. Dit gaf hij
niet meer weg en kon het podium worden
bestegen om de 3e prijs in ontvangst te nemen.
Niels Strijk (Heren 18) en Rob Musters (Heren
21) bleven hem voor. Ron van Herwijnen
finishte als 63e en was tevreden over zijn
terugkeer. Verder een vermelding dat
Barendrechter Jelle van der Ent in de uitslag
stond maar ik weet niet of hij lid is van onze
club.
De Bondswedstrijd, waarvan op dit moment
geen uitslag, had Vincent van Os en Wim
Derene aan de start. Voor beiden een sterke
wedstrijd waarbij de onderdelen zich naar het
einde toe telkens verbeteren. Vincent heeft
eindelijk het gevoel dat er goed gelopen kan
worden na het fietsen. Dit is een probleem
waar veel triatleten mee te maken hebben. Iets
kunnen overhouden voor de laatste discipline
is van groot belang.
Bert Flier moest na zijn avontuur op Lanzarote,
hij plaatste zich daar voor Hawaii op 13
oktober, het tempowerk weer oppakken. Na 3x
Oud Gastel te hebben gewonnen en ook vorig
jaar het parcoursrecord op zijn naam zette
werd het en pittige dag. De sterke Gerben den
Biggelaar (top 3 Nederland in zijn klasse) en
tevens voor zijn thuispubliek bezig liet er geen
gras over groeien.
Alhoewel Bert wel gewend is om een paar
minuten achterstand te hebben als hij uit de
sloot komt moest er nu in de winderige polder
stevig worden doorgetrapt om de 1’30”
achterstand net voor de loopwissel dicht te
rijden. Gerben trok er meteen tussen uit en
e
Bert kon niet anders dan de 2 plek
vasthouden. Een gewoonlijke 33’ tiger op de
laatste 10km was vandaag nog niet haalbaar.
Wel concludeerde hij “heel goed van
Lanzarote” terug te zijn en alle vertrouwen te
hebben in Hele afstand in Almere.
Herman Vrijhof
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 22
Open Zuid Hollandse Kampioenschappen Pupillen
Atletiekvereniging c.a.v. Energie kan met
voldoening terugkijken op geslaagde Open
Zuid Hollandse Kampioenschappen. Zaterdag
14 juli vond op de kunststofatletiekbaan van
Energie de derde wedstrijddag van deze voor
de
negende
maal
georganiseerde
kampioenschappen plaats. Onder goede
weersomstandigheden bonden de pupillen de
strijd met elkaar aan in de vorm van een
meerkamp. Voorts stond er als “toetje” een
lang loopnummer op het programma over of
600 of 1.000 meter. De eerste twee
wedstrijddagen van de Open Zuid Hollandse
Kampioenschappen vond gedurende het
afgelopen Pinksterweekend in mei plaats; toen
vormden junioren, senioren en veteranen de
deelnemende atleten.
Ronald McDonald Kinderfonds.
Gedurende de wedstrijddag waren er vlaggen
en foldermateriaal aanwezig van het Ronald
McDonald Kinderfonds; hierbij gaat het vooral
om het Ronald McDonald Huis Barendrecht,
waar ouders, broertjes en zusjes kunnen
logeren van kinderen die in het RMPI in
Barendrecht
behandeld
zullen
worden.
Atletiekvereniging Energie ontplooit gedurende
dit jaar een aantal activiteiten om het Ronald
McDonald Kinderfonds financieel te steunen;
zo stonden er gedurende de wedstrijden
collectebussen en werd er door c.a.v. Energie
per deelneemster één Euro uit de opbrengst
aan startgelden gedoneerd.
Kampioenschappen voor de jeugd tot 12 jaar.
De diverse categorieën pupillen, meisjes en
jongens in de leeftijd tot en met 11 jaar,
bonden met elkaar de strijd aan in de vorm van
een
meerkamp met
twee technische
onderdelen, afhankelijk van de categorie
verspringen en balwerpen of hoogspringen en
kogelstoten, en een sprint over, afhankelijk van
de leeftijd, 40 of 60 meter.
Voorts stond er in de middag als “toetje” een
lang loopnummer op het programma over of
600 of 1.000 meter. Bij de allerjongsten, de
zogenaamde mini’s, was de winnares Larissa
Smit van AV’40 en winnaar Finnian van der
Steenhoven van het Rotterdamse PAC; hij was
ook de snelste op de 600 meter in 2.29.82 min.
De 600 meter bij meisjes werd gewonnen door
Shurianty Mathilda van het organiserende
Energie in 2.28.48 min. Bij de C-pupillen waren
de besten Isolde de Jong van PAC, die tevens
de snelste op 600 meter was in 2.09.96 min.
en Rafael Raap van Fortuna Vlaardingen en
ook hij was de snelste op de 600 meter in
2.06.32 min. Bij de B-pupillen werd de
meerkamp gewonnen door Maayke Tjin-A-Lim
van het Haagse Sparta en Thiema Schmidt
van Leiden Atletiek; de lange afstand van
1.000 meter was een prooi van Stevy
Nederveen van Energie in 3.33.34 min. en
Tom van Ommeren van Thor-Roosendaal in
3.29.35 min. Bij de oudste pupillen, verdeeld
over
twee
jaarklassen,
waren
de
meerkampwinnaressen Julia Bauer van
Fortuna en Romy Smith van Leiden Atletiek en
bij de jongens Liam Shew-A-Tjon van Spark en
Thomas Potma van Energie. De 1.000 meter
bij deze A-pupillen waren voor de Energiemeisjes Nisrine Masrhalmi (3.22.58) en
Corinda van Es (3.39.22); bij de jongens waren
Laurens Koeman van AV’40 (3.17.69) en Thijs
Verwoerd van PAC (3.15.90) de winnaars.
Van de PR Commissie
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 23
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 24
Nieuw clubtenue
Om deel te kunnen nemen aan door de Atletiek Unie georganiseerde wedstrijden is een clubtenue
voorgeschreven. Begin 2007 is uit vele ontwerpen, aangeleverd door leden, een nieuw clubtenue
gekozen. Dit clubtenue is vanaf heden verkrijgbaar bij de vereniging. Na de invoering van het nieuwe
clubtenue blijft het oude tenue nog drie jaar geldig voor deelname aan wedstrijden.
Bestellen nieuwe clubkleding
Vanaf eind juni/begin juli 2007 zijn er pas-sets beschikbaar voor het selecteren van de juiste
kledingsoort en maat. Passen/selecteren gebeurt in overleg met betrokken vrijwilligers van "uitreiking
kleding". Het is dus absoluut niet de bedoeling dat iedereen zomaar een shirt o.i.d. pakt en er mee
wegloopt om te passen. Het is ook absoluut niet de bedoeling dat met een bezweet lichaam kleding
gepast wordt!
Indien u wilt bestellen, dient u contant af te rekenen met de "kledingvrijwilliger". (graag gepast) Alleen
indien u betaald heeft, wordt een bestelling genoteerd. Er wordt éénmaal per maand bij de leverancier
besteld (de 25ste).
Vanuit het bestuur wordt een aanmoedigingspremie gegeven in de vorm van éénmalige korting op de
aanschaf van een shirt, singlet o.i.d. per persoon van € 10,- U ontvangt een bestel/betaalbewijs van
de "kledingvrijwilliger". Bewaar dit bewijs goed!
Om het nog iets aantrekkelijker te maken kunt u ook éénmalig per persoon uw oude clubshirt
inleveren en u ontvangt hiervoor een extra korting van € 5,- De oude ingeleverde clubtenues worden
geschonken aan het "World Food Program". Transport wordt zonder kosten verzorgd door TNT.
De levertijd van de kleding bedraagt plm. 3 weken en wordt bij Energie uitgereikt door de
"kledingvrijwilligers". Zodra de tenues binnen zijn laten wij u dit weten via flyers op het bord en de
website.
Voor de baanatletiek
Op maandag- en woensdagavond vanaf 19.30 uur komen er pas-sets in de kantine om de juiste maat
te bepalen voor de aanschaf van nieuwe clubkleding. Bedoeling is dat u of uw kinderen) de juiste
maat selecteren. Naast bovengenoemde data kan er op iedere eerste woensdag van de maand bij de
"dames van de kleding" worden gepast en kan u uw bestelling opgeven. Het inleveren van het oude
tenue en de verrekening van de korting zullen geschieden op het moment dat u het nieuwe tenue
komt afhalen. Deze actie geldt tot 6 oktober 2007 (datum clubkampioenschappen).
Voor de wegatletiek
Op dinsdag- en donderdagavond zijn er pas-sets in de kantine om de juiste maat te bepalen voor de
aanschaf van nieuwe clubkleding. Bedoeling is dat u de juiste maat selectert. Het inleveren van het
oude tenue en de verrekening van de korting zullen geschieden op het momentmet van uw bestelling
en contante betaling.
Soort kleding
Uni Tight
Tight vrouwen
T-shirt mannen
T-shirt mannen junioren
T-shirt vrouwen
T-shirt vrouwen junioren
Singlet vrouwen
Singlet vrouwen junioren
Singlet mannen
Singlet mannen junioren
Topje vrouwen
Topje vrouwen junioren
prijs*
€ 25,€ 22,50
€ 32,50 (coolmax € 39,95)
€ 30,€ 32,50 (coolmax € 39,95)
€ 30,€ 32,- (coolmax € 37,-)
€ 29,€ 32,- (coolmax € 37,-)
€ 29,€ 32,50
€ 30,-
*)Van bovengenoemde prijzen gaat de evt. korting nog af.
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 25
Sport maakt kinderen slimmer
DEN HAAG - Sporten heeft een positieve ontwikkeling op de hersenfuncties van kinderen. Dat was
een opvallende conclusie van de donderdag door sportkoepel NOCNSF en de KNVB georganiseerde
bijeenkomst in Den Haag met als thema Jeugd en Sport.
Ook is sport goed voor de gezondheid, weerstand, sociale contacten, fitheid en integratie. Dat was al
veel vaker benadrukt.
Chris Visscher, van de Universiteit Groningen, gaf aan dat wetenschappelijk is bewezen dat er een
relatie is tussen sportprestaties en prestaties op school. "Het aantal toptalenten in de sport dat op het
VWO zit bedraagt 38 procent. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde."
Doelen
Uit onderzoek bleek dat de sporttalenten ook op andere gebieden goed scoren. Daarbij moet worden
gedacht aan zaken als het oplossen van problemen, het stellen (en uitvoeren) van doelen, het
monitoren en efficiënt handelen.
Scoren
Volgens Visscher is het onmiskenbaar dat het beoefenen van sport een positieve invloed heeft.
"Kinderen die op dat gebied actief zijn scoren ook op andere fronten beter. Ze kunnen beter rekenen.
Beweging is ook van invloed op de cognitieve vaardigheden. Daarover mag geen enkel misverstand
bestaan."
Dementie
Sporten, kortom, stimuleert de ontwikkeling van de hersenen. Visscher: "Uiteindelijk hoeven daardoor
minder kinderen naar het speciaal basisonderwijs. Dat bespaart de overheid ook nog eens zeer veel
geld."
"Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat sporten op jeugdige leeftijd bepaalde vormen van
dementie voorkomt. Ik zou de overheid daarom adviseren te investeren in sport."
(c) ANP
Bron: Nu.nl 1 juni 2007
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 26
Ken ik u niet ergens van…
Naam:
Woonplaats:
Leeftijd:
Energiër sinds:
Niels Teeler
Ridderker
23
1991
Welke werkzaamheden
doe/deed je bij Energie?
Ik geef training aan de C en D junioren en ga sinds drie jaar mee met
het jeugd kamp.
Hobbies:
Naast atletiek doe ik graag iets met de computer.
Ajax, PSV of Feijenoord:
Feijenoord
Idool:
Carl Lewis
Wie/wat neem je mee naar
een onbewoond eiland?
Een rubberboot en iemand die goed kan roeien.
Eten:
Alles uit de Chinese keuken maar een goede stamppot lust ik ook
graag.
Vlees of vis:
Moeilijk maar dan denk ik toch vis.
Favoriet land:
Frankrijk zonder de Fransen.
Favoriete stad:
Rotterdam
Krant:
AD
Tijdschrift:
Quest
Favoriet TV programma:
Friends
Favoriete film:
Waterworld
Favoriet boek:
haha, euh……………..?
Beste atleet/atlete aller tijden:
Carl Lewis
Beste Nederlandse atleet/atlete (heden):
Karin Ruckstuhl
Leukste wedstrijdervaring:
Nederlands Kampioenschap in Gent 2006.
Mooiste clubtenue:
ik kan er niks aan doen, maar toch het vorige Energie tenue.
Mooiste atletiek onderdeel:
Voor mijzelf verspringen, om te zien denk ik de 800m.
Leukste activiteit bij Energie: Jeugdkamp
Op welk punt zie je ruimte voor verbetering bij Energie?.
Ik denk dat we met de hele club op een goede weg zitten. Ik zou graag meer atleten in de hoogste
klassen zien.
Wat is een sterk punt van Energie?
Het is zeker gezellig en dat is het belangrijkste voor een vereniging!
Ik geef het estafettestokje aan: Joke Fase
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 27
Wedstrijden/Activiteiten
25-8-07
26-8-07
2-9-2007
8-9-2007
9-9-2007
15-9-2007
16-9-2007
21-09-2007
22-09-2007
6-10-2007
7-10-2007
26-10-2007
3-12-2007
7-12-2007
16-12-2007
27-12-2007
za
zo
zo
za
zo
za
zo
vr
za
za
zo
vr
ma
vr
zo
do
Nationale C Spelen
Nationale C Spelen
Nationale D spelen
Junioren C/D competitie Landelijke Finale
Junioren B competitie Landelijke Finale
NK Meerkamp
NK Meerkamp
Slaapfeest jeugd
Ludieke meerkamp & BBQ
Clubkampioenschap
Clubkampioenschap
Jeugdkamp
Sinterklaasfeest
Kerststukjes maken
Kerstloop
Afsluiting van het jaar
C.A.V. Energie
C.A.V. Energie
A.V. Spirit
A.V. Spirit
C.A.V. Energie
C.A.V. Energie
C.A.V. Energie
C.A.V. Energie
C.A.V. Energie
Hoogstraat 119b, 3011 PL Rotterdam, tel. 010 282 95 20, e-mail [email protected]
DE RUNNINGSPECIALIST VAN ROTTERDAM e.o.
- DESKUNDIG ADVIES
- FUNCTIONELE RUNNINGKLEDING
- EN NOG VEEL MEER OP RUNNINGGEBIED
ZOALS VOEDING, HARTSLAGMETERS EN ACCCESOIRES
OOK SPONSOR VAN DE MARATHON TRAININGSLOPEN
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 28
Datum:
Aanvang:
22 september 2007
11.00 uur
Programma:
Ludieke Mix Meerkamp, aanvang 11.00 uur
voor pupillen, junioren A/B, senioren en masters
Barbecue, aanvang 19.00 uur
Muziek & dans
Voor de BBQ kunt u zich tot 13 september
aanmelden bij de Evenementencommissie.
Er wordt voor de BBQ een bijdrage
verwacht van € 10,- p.p.
Voor jeugd t/m 14 jaar € 5,- p.p.
Te voldoen bij inschrijving.
Organisatie:C/D Junioren
Evenementencommissie
- Ruud van Straaten
- Henk Nugteren
- Rob Samuels
- Michiel Schurer
- Ineke Schurer
Contactpersoon:
Ineke Schurer
Telefoon:010-4195220 / 06-24630363
E-mail: [email protected]
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 29
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 30
_______________________________________________________________________________________________________
Energiek Nr. 3 - 2007
blz 31

Vergelijkbare documenten