Travelhome aBc - Road Bear Camper Testdrive, Amerika

Commentaren

Transcriptie

Travelhome aBc - Road Bear Camper Testdrive, Amerika
Tel. 040-2113938
Fax. 040-2114229
[email protected]
www.travelhome.nl
www.camper.nl
Travelhome ABC
DEEL B
Algemene Informatie, Wetenswaardigheden
en Tips,
ter voorbereiding op uw geboekte camperreis
naar de Verenigde Staten of Canada
Travelhome ABC – Deel
B
-2-
De boekingsbevestiging van de reis die u bij Travelhome heeft gereserveerd, heeft u inmiddels ontvangen. Daarbij hoort het
tweede deel van het Travelhome ABC – deel B. In deel B geven wij u tips en advies voor de verdere voorbereidingen van uw reis,
die handig zijn om te weten voordat uw reis van start gaat. Ook treft u algemene informatie over highlights tijdens de reis en
verwijzingen naar interessante links aan waar u extra informatie kunt terugvinden. Wij raden u aan dit boekje goed door te lezen!!
De informatie is gericht op reizigers die de vliegreis, eerste hotelovernachting en camperhuur via Travelhome gereserveerd hebben.
Indien u alleen een camper gereserveerd heeft is uitsluitend de informatie met betrekking tot camperhuur voor u van toepassing
en kunnen er geen rechten ontleend worden uit een combinatie van reisonderdelen.
Boekingsbevestiging en nota.
Dit boekje ontvangt u nadat Travelhome de door u geboekte reis (vliegreis, hotelovernachting bij aankomst, camperhuur en
eventueel aanvullend vervoer en/of verblijf) bevestigd heeft. Tijdens de boekingsprocedure worden vaak verschillende dingen
besproken en naar wens aangepast. Het is belangrijk dat alle onderdelen op elkaar aansluiten. U kunt erop rekenen dat wij ons
uiterste best gedaan hebben alles volgens afspraak te boeken. Alle boekingen worden met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd en
gecontroleerd. Het is belangrijk dat u zelf ook de gegevens controleert om misverstanden te voorkomen.
U treft een boekingsbevestiging aan waarop alle details beschreven staan, zoals namen, bestemmingen met bijbehorende data en
vervoer en verblijf dat voor u gereserveerd is. Het is erg belangrijk dat u deze gegevens goed nakijkt en bij eventuele fouten of
onvolkomenheden direct contact opneemt met Travelhome. Des te eerder een onjuistheid in de reis geconstateerd wordt, des te
eerder deze aangepast kan worden. Vertrouwen is goed, Controleren is beter!
Behalve de boekingsbevestiging treft u ook de nota aan. Op deze nota staat per reisonderdeel een overzicht van de kosten. Het
bedrag van de totale reissom wordt opgeteld en wordt in € aangeduid. Eventuele kosten ter plaatse treft u aan op de
boekingsbevestiging en/of brochure en op www.camper.nl. Na ontvangst van de boekingsbevestiging c.q. nota dient 20% van de
totale reissom (met een minimum van €250) + de premie van de annuleringsverzekering per omgaande op het vermelde
rekeningnummer overgemaakt worden. 6 weken voor aanvang van de reis, dient u het restant van de reissom overgemaakt te
hebben. De vervaldatum staat vermeld op de nota.
Indien er een special geboekt is gelden er andere betalingsvoorwaarden. Deze specials (een aanbieding voor bv. de vliegreis of
camperhuur) dienen vaak per omgaande of voor een bepaalde datum betaald te worden. Ook deze (verval) datum staat op de
nota. Indien u binnen 6 weken voor vertrek een reis boekt dient de gehele nota per omgaande voldaan te worden.
Eventuele wijzigingen met betrekking tot (luchthaven)belastingen en/of brandstoftoeslagen kunnen ook na bevestiging gestuurd
worden. U ontvangt dan een aanvullende nota en informatie waar de wijziging op van toepassing is.
Travelhome stuurt geen acceptgiro of herinnering voor de restantbetaling. U dient de vervaldatum zelf in de gaten te houden. Het
niet op tijd betalen van de restantbetaling kan problemen met zich meebrengen voor het tijdig leveren van de reisbescheiden en/of
kan kosten met zich meebrengen. Betalingen kunnen uitsluitend per rekening op RABOBANK rekeningnummer 10.11.05.622
gedaan worden onder vermelding van uw factuurnummer. Betalingen in valuta anders dan € is niet mogelijk. Ook kan per pin op
het Travelhome boekingskantoor betaald worden. Contante betalingen en/of betalingen per creditcard zijn niet mogelijk.
Grensdocumenten Verenigde Staten & Canada
Nederlanders hebben voor een bezoek aan de Verenigde Staten en Canada een geldig paspoort nodig (maximaal verblijf 90
dagen).
• Verenigde Staten
U heeft een geldig paspoort tot en met de datum dat u weer in Nederland aankomt nodig. Voor reizen naar de
Verenigde Staten geldt dat alle personen, dus ook baby’s en kinderen een eigen paspoort nodig hebben. Alle
Nederlandse paspoorten uitgegeven sinds 1 januari 1995 zijn machinaal leesbaar. Houders van een Nederlands
paspoort zonder visum opgelet: leden van families en groepen moeten ieder een eigen paspoort hebben, ook
zuigelingen. Het machinaal leesbare gedeelte in het paspoort (MRZ = machine readable zone) betreft in de regel
uitsluitend de houder van het paspoort. In het paspoort bijgeschreven familieleden kan de toegang tot de V.S. zonder
visum in een dergelijk geval geweigerd worden. Bron: site visit USA
LET OP!
Het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) heeft bepaald dat voor reizen naar de Verenigde Staten het
verplicht is om een ESTA formulier in te vullen. ESTA - het Electronic System for Travel Authorization. is een
geautomatiseerd systeem om vast te stellen of reizigers die staatsburger zijn van landen die deelnemen in het
visumontheffings programma (VWP), waaronder Nederland, zonder visum naar of via de USA mogen reizen.
Met ingang van 12 januari 2009, is het programma verplicht en zullen alle reizigers (inclusief kinderen) naar of via de
USA, ESTA toestemming moeten verkrijgen alvorens visumvrij te mogen reizen. Vanaf 8 september 2010 wordt een
fee van US$14 per aanvraag berekend. De aanvraag dient u zelf te verzorgen.
Reizigers naar de Verenigde Staten die niet van tevoren online een ESTA-formulier hebben ingevuld lopen mogelijk
tegen hoge boetes aan of kan zelfs de toegang tot het vliegtuig ontzegd worden.
Passagiers dienen bij voorkeur uiterlijk 72 uur voor vertrek ESTA-autorisatie aan te vragen.
In de meeste gevallen zal ESTA onmiddellijk uitsluitsel geven omtrent het visumvrij kunnen reizen. Voor meer
informatie kunt u terecht op de Engelstalige website www.cbp.gov/esta.
LET OP!
Wanneer u naar Canada afreist en met de camper/auto de grens naar de V.S. over gaat hoeft u geen ESTA aanvraag
in te dienen. Als u bij de grens aankomt koopt u tevens een E-94w kaart (dit is eigenlijk een aankomst en vertrek
kaart) voor US$6 p.p.
•
Canada
U heeft een geldig paspoort tot en met de datum dat u weer in Nederland bent nodig. Uw reis is vakantie of zakelijk met een
verblijf niet langer dan 90 dagen; Er is een retourvliegreis geboekt en u bent in bezit van het ticket. Voor reizen naar Canada geldt
dat kinderen vanaf 16 jaar een eigen paspoort nodig hebben.
In deel C volgt informatie met betrekking tot APIS – Advance Passenger Information Service Waarin u de immigratiedienst van
noodzakelijke informatie moet voorzien bij aankomst.
Vliegschema, stoelvoorkeur, speciale maaltijden en bijzondere bagage
•
Vliegschema
Indien u bij Travelhome uw vliegreis heeft vastgelegd kunt u, mits er een lijndienst voor u gereserveerd is, uw vliegschema
nakijken op www.checkmytrip.com. (Dit geldt niet voor chartermaatschappijen). In combinatie met uw naam en boekingscode,
die u terugvindt op het voorblad van uw bevestiging, kunt u uw vliegschema terugvinden. Wanneer er eventuele wijzigingen in
uw schema zijn, worden ook deze hierin verwerkt.
•
Stoelvoorkeur
In de meeste gevallen zal Travelhome proberen een stoel, al dan niet in overleg met u, voor u vast te leggen. Voor een definitieve
stoelvoorkeur of nummer kan geen garantie gegeven worden! Is er geen stoel vastgelegd of was dit niet meer mogelijk dient u
tijdig in te checken en kunt u bij de balie naar de mogelijkheden informeren. Stoelen met extra beenruimte en/of bij de
nooduitgang kunnen vooraf niet vastgelegd worden en worden uitsluitend door de vliegmaatschappij zelf ingedeeld. De stoelen bij
de nooduitgang mogen enkel door personen bezet worden, die goed ter been zijn en die bij een eventuele noodsituatie, in de
fysieke conditie zijn om andere passagiers te begeleiden. Bij sommige vliegmaatschappijen wordt een ondertekening van de
voorwaarden voor deze zogenaamde Exit Seats, gevraagd.
Wanneer er met kinderen gereisd wordt, dient u er rekening mee te houden dat kinderen jonger dan 2 jaar geen eigen stoel
hebben. Sommige airlines hebben speciale reiswiegjes voor de jongste kinderen. Deze zijn vooraf beperkt te reserveren. Informatie
op aanvraag.
•
Speciale Maaltijden
Tijdens internationale vliegreizen wordt er over het algemeen een warme maaltijd aangeboden. Meestal wordt de keuze gegeven
tussen 2 gerechten. In verband met allergieën, diëten of persoonlijke (geloof)overtuigingen kan het zijn dat er speciale wensen zijn
voor een maaltijd in het vliegtuig. U kunt dit voor vertrek doorgeven aan Travelhome of aan de luchtvaartmaatschappij waarmee u
vliegt. Welke soort maaltijden een maatschappij serveert is sterk wisselend en o.a. afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de
vluchtduur. Meestal bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor vegetarische maaltijden en religieuze maaltijden (Koosjer, Moslim,
Hindoe). Ook als u een medisch dieet volgt biedt de maatschappij diverse mogelijkheden zoals Glutenvrije of Koemelkvrije
maaltijden. Ook voor kinderen kan soms een kindermaaltijd gereserveerd worden. Hier wordt dan zoveel mogelijk rekening mee
gehouden.
Op binnenlandse vliegreizen kan de service afwijken. Op sommige trajecten die uitgevoerd worden door zogenaamde
dochtermaatschappijen worden steeds vaker geen gratis (warme) maaltijden aangeboden en kan hiervoor betaling vereist zijn. Een
speciale maaltijdwens op deze vliegreizen wordt dan ook niet gehonoreerd. Meer informatie volgt in Deel C.
•
Bijzondere Bagage
Indien u afwijkende bagage meeneemt, zoals fietsen, sportuitrusting of rolstoelen e.d. dient dit bij voorkeur bij boeking opgegeven
te worden. In overleg met de vliegmaatschappij wordt deze afwijkende bagage gehonoreerd al dan niet tegen kosten. Indien u dit
nog niet bij boeking opgegeven heeft, adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken om eventuele problemen op het
vliegveld te voorkomen. Het kan zijn dat voor een afwijkend stuk bagage, door de omvang of gewicht, apart betaald moet worden.
Bespreek duidelijk of deze bagage de toegestane stuks bagage vervangt.
Wanneer er kleine kinderen meereizen is het meestal toegestaan (inklapbare) buggy’s mee te nemen tot de gate, waarna ze
opgeborgen worden in het vrachtruim.
Travelhome ABC – Deel
B
-4-
Wacht met speciale voorkeuren voor stoelen en/of maaltijden niet tot het laatste moment. U kunt uw preferentie, (geen garantie)
schriftelijk per email, tot maximaal 6 weken voor vertrek aan ons doorgeven. Zodra het boekingssysteem toelaat de preferentie in
te voeren, zullen wij dit voor u doen. U ontvangt hier geen aparte bevestiging van. De toegewezen stoelnummers treft u aan op
www.checkmytrip.com. Indien er geen stoelnummers staan, moet u ervan uitgaan dat het reserveren van stoelen niet meer
mogelijk is. U dient dan tijdig in te checken en bij de balie te informeren naar de mogelijkheden.
Hotelovernachting & Shuttleservice
Voordat een camper opgehaald mag worden dient u na een intercontinentale vliegreis eerst een (hotel)overnachting te nemen. Dat
kan een hotel zijn dat door Travelhome geboekt en bevestigd is. De gegevens treft u in dat geval aan op uw boekingsbevestiging.
Indien u het hotel zelf gereserveerd heeft bent u verantwoordelijk voor de reservering en eventuele transfers en aansluitingen
m.b.t. de vliegreis en camperhuur.
Indien er een hotelkamer geboekt is, zijn er in de V.S. en Canada meestal geen maaltijden inbegrepen.
Het meest voor de hand liggend voor de eerste nacht is een airporthotel dat zich op het vliegveld bevindt. Of de transfer wel of niet
inbegrepen is, wordt normaliter vermeld op uw boekingsbevestiging. Indien u zelf een hotel gereserveerd heeft, of het betreft een
hotel buiten het airport-area/vliegveld kan het zijn dat u op eigen gelegenheid en kosten naar uw hotel moet gaan. Leest u ook de
informatie vermeld bij de verhuurder in het Travelhome Camper Magazine en op www.camper.nl. en of www.travelhome.nl of u
voldoet aan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de transfer. Indien er geen melding is gemaakt dat de transfer of
shuttleservice inbegrepen is, moet u ervan uit gaan dat deze op eigen gelegenheid is.
Meer informatie hierover treft u aan in deel C van het Travelhome ABC.
Let op; Verhuurders dienen te beschikken over uw verblijfsgegevens ter plaatse in verband met uw transfer. Heeft u uw hotel bij
Travelhome geboekt, dan zorgen wij dat uw verblijfgegevens naar de verhuurder worden gestuurd. Reserveert u elders uw hotel
dan dient u zelf uw verblijfgegevens door te geven aan de verhuurder.
De te rijden afstand
Inmiddels hebt u de bevestiging ontvangen van uw gereserveerde camperreis bij Travelhome. Bij het aanvragen van uw camper
heeft u (veelal ter indicatie) een aantal mijlen/km’s door gegeven. Zodat u een groot deel, en wellicht zelfs het geheel, van de te
rijden afstand al voldaan heeft. U betaalt namelijk vooraf altijd een bedrag voor de door u te rijden mijlen/km’s. Voorbeeld:
Wanneer uw route globaal 2000 mijl zal gaan beslaan, heeft u vooraf via Travelhome bijvoorbeeld vier pakketten van ieder 500 mijl
besteld en betaald. Per verhuurder kan de indeling van de te boeken pakketten mijlen/km’s nog verschillen. Zo bieden sommigen
500 mijlenpakketten aan en anderen een x-aantal mijl/km per dag. Weer een andere optie kan het ongelimiteerd aantal
mijlen/km’s systeem zijn. Travelhome berekent de meest voordelige optie voor u.
Een goede voorbereiding helpt een beter beeld te vormen van de te rijden afstanden. Wanneer blijkt dat u teveel of juist te weinig
mijlen/km’s besteld heeft voor uw eigen camperreis, passen wij dit graag voor u aan als dat mogelijk is. Voor het wijzigingen van
een factuur brengen wij wijzigingskosten in rekening, volgens de algemene ANVR Reisvoorwaarden. Dit kan uiterlijk tot 6 weken
voor vertrek.
Hierna volgen een aantal belangrijke punten m.b.t. de door u te rijden afstand.
•
Totale afstand vooraf bepalen
Voorafgaande aan uw reis adviseren wij u een globale totale afstand te bepalen. De uiteindelijke dagelijkse indeling van uw
camperreis blijft uiteraard geheel vrij. Voor het bepalen van uw globale totale afstand raden wij u aan om onze routesuggesties op
onze websites) te bekijken, reisgidsen te lezen en geschikte websites te raadplegen.
•
Afstanden aangegeven in mijlen/km’s
In de Verenigde Staten is de aanduiding in mijlen (1 mijl is 1,6 km). In Canada is de aanduiding in KM. In De Verenigde Staten
wordt de tankinhoud in Gallons weergegeven i.p.v. liters (1 US gallon = ca. 3.79 liters). In Canada wordt de inhoud gewoon in
liters weergegeven.
Travelhome ABC – Deel
B
-5-
•
Brandstof benzine in Gallons/liters
Benzine
De meeste campers rijden op benzine (Regular). Indicatie benzineprijs tussen $1,00 per liter (augustus 2010) in Canada en $2.70
per gallon (augustus 2010) in de Verenigde Staten. Een gallon is ca. 3,8 liter. (Kijk voor indicatieprijs op www.gasbuddy.com).
De inhoud van de benzinetank van de camper is ca. 180-200 liter (55 gallons). Dit varieert per type. U rijdt ca. 500 km per tank,
maar dat is sterk afhankelijk van de te rijden route. Wanneer u door de bergen rijdt verbruikt uw camper meer benzine. Het
gemiddelde gebruik is 1:4. Ook dit varieert per type. Een prijsindicatie voor een gemiddelde rondreis: $750 per 3000 km per
camper in Canada en $700 per 2500 mijl/4000 km per camper in de Verenigde Staten.
Tank op tijd. Wacht niet af totdat uw tank bijna leeg is. Op sommige trajecten zult u weinig benzinestations tegenkomen. Tanken
in stedelijk gebied is vaak voordeliger dan buitenaf. Ook onderling kan de prijs sterk afwijken. Sommige winkelketens hebben hun
eigen benzinestation, waar u met gebruik van een zg. bonuskaart vaak korting krijgt. Dit kan best veel schelen. Deze kaart kan in
de bijbehorende winkels dan ook weer gebruikt worden voor kortingen op uw boodschappen.
De kosten voor het benzinegebruik tijdens uw camperreis zijn niet inbegrepen en dient u ter plaatse bij uw totale reissom op te
tellen.
•
Maximale snelheid met een camper
Wanneer u uw indeling gaat maken voor de te rijden afstand per dag is het belangrijk dat u rekening houdt met de maximale
snelheid die u kunt rijden met uw camper. Als maximale snelheid dient u op de highways 70 mijl/110 km per uur aan te houden. In
de bergen en op kleinere wegen ligt de maximale snelheid beduidend lager. U moet dan denken aan snelheden van maximaal 30
mijl/50 km per uur. Uiteraard zult u zelf overigens al snel ervaren dat u toch niet te snel zult rijden, omdat u zoveel moois
tegenkomt. De verschillende viewpoints die u tegenkomt op uw route zijn vaak een bezoekje waard. Ook met uw camper kunt u
dus erg gemakkelijk en optimaal het gebied verkennen. Onderweg treft u verkeersborden met adviessnelheden aan. Indien u deze
volgt, zult u merken dat dit voor uw camper een goede snelheid is.
•
Gemiddeld aantal mijlen/km’s per dag
Wij adviseren u om niet teveel mijlen/km’s per dag te plannen, zodat er ook veel tijd overblijft voor een bezoek aan de vele
viewpoints of het maken van bijvoorbeeld een prachtige wandeling. Wij adviseren een maximum van 155 mijl/250 km als
gemiddelde afstand per dag aan. Af en toe een lange reisdag is natuurlijk geen probleem. Maar probeer deze dagen ook voldoende
af te wisselen met zgn. ‘rustdagen’, zodat u een ideale combinatie heeft tijdens uw welverdiende vakantie!
•
3-4 uur rijden per dag maximaal
Het rijden met een camper is toch net wat intensiever dan met een normale (huur)auto. Wij adviseren u daarom, mede gelet op
het geadviseerde aantal mijlen/km’s, om maximaal 3-4 uur rijden per dag in te plannen. Zo blijft er nog voldoende tijd over voor
andere dingen.
Reizen met kinderen
Wanneer u met uw kinderen op vakantie gaat dan geldt altijd de regel: “Wanneer de kinderen plezier hebben, dan hebben de
ouders dat ook”. Betrek de wat oudere kinderen in het reisplan, zodat ze geboeid zijn door wat komen gaat. Het maken van een
dagboek of reisplan maakt dat iedereen enthousiast blijft.
Het is verplicht om een gordel te dragen en kinderen tot 6 jaar in een kinderstoeltje te laten reizen. Slechts bij enkele verhuurders
kunt u een dergelijk stoeltje of verhoger huren. U kunt overwegen een goedkoop stoeltje aan te schaffen in een van de vele
supermarkten of er zelf een meenemen. Ook hebben de meeste verhuurders geen speciale babybedjes beschikbaar. In de
supermarkt zijn veiligheidsrails en/of of zgn. “tentbedjes” te koop.
Travelhome ABC – Deel
B
-6-
Wegen en niet toegestane routes
Het rijden met een camper in de V.S. en Canada is absoluut niet moeilijk. De campers zijn uitgerust met stuur- en
rembekrachtiging waardoor de besturing zeer eenvoudig is. Bovendien hebben ze een automatische schakeling.
Het wegennet in de Verenigde Staten is uitgestrekt en de bewegwijzering duidelijk. De wegen en de parkeerplaatsen zijn er goed
op ingericht. Hoewel een camper het handigst is buiten de stad hoeft het bezoek aan een stad geen belemmering te zijn. U kunt
praktisch overal komen, zonder problemen! U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat u niet mobiel zult zijn tijdens uw reis. U
kunt op zich prima uit de voeten met een goede kaart. Ook is het mogelijk om vanuit Nederland een GPS systeem te huren. Via
onze website www.travelhome.nl kunt u dit systeem reserveren.
Er zijn wegen en gebieden waar het niet toegestaan is te rijden met uw camper. De verhuurder heeft deze wegen en gebieden
vermeld in hun algemene voorwaarden. Deze treft u ook aan op www.camper.nl bij de verhuurder van uw keuze. Indien u twijfelt
of een weg wel toegankelijk is, kunt u dit informeren bij Travelhome of de verhuurder. Het rijden op deze wegen is op eigen risico
en de verzekering biedt dan geen dekking. Bv. het rijden in sommige extreem hete gebieden o.a. Death Valley in bepaalde
perioden en op onverharde wegen is niet toegestaan. Ook rijden in steden als Montreal, Quebec en New York City zijn niet bij alle
verhuurders toegestaan. Indien u van plan bent naar het noorden te reizen om bv. de Northwest Territories en Yukon te gaan
bereizen, moet de verhuurder hiervan op de hoogte gesteld te worden. Zij moeten u hiervoor toestemming geven. Soms wordt
hiervoor een toeslag berekend. Indien deze vooraf betaald moet worden, is dit vermeld op uw boekingsbevestiging en nota. Bij
sommige verhuurders dient deze toeslag ter plekke betaald te worden.
In verband met (weer)omstandigheden kunnen sommige wegen, wel toegestaan, maar onbereikbaar zijn. In sommige periodes zult
u als gevolg daarvan een andere route moeten nemen. Bv. De Tioga Pass aan de oostingang van Yosemite National Park, die in
verband met de hoogte tot vroeg in juni gesloten is of The Going to the Sun Road die voor campers langer dan 22 ft. niet te rijden
is. Ook de zuidelijke ingang naar Sequoia National park is voor langere campers niet geschikt. Oriënteert u zich goed en informeer
onderweg bij Visitor Centers.
Verkeersregels
U kunt met uw normale Nederlandse B rijbewijs een camper in de V.S. en Canada huren en besturen. Een internationaal rijbewijs is
niet noodzakelijk. Wanneer u de Engelse taal wellicht niet voldoende beheerst kan het raadzaam zijn om een vertaling
(internationaal rijbewijs) aan te schaffen bij de ANWB. Kosten €15,95. U dient pasfoto’s mee te nemen en uw geldig Nederlandse
rijbewijs.
De verkeersregels in de V.S. en Canada zijn niet geheel hetzelfde als in Nederland/België. Enkele voorbeelden.
•
Zo betekent een stopteken bij een gelijkwaardig kruispunt dat de auto die als eerste het kruispunt nadert moet stoppen
en daarna als eerste mag doorrijden. Stoplichten hangen/staan aan de overzijde van het kruispunt. Een stopbord betekent
ook werkelijk stoppen tot volledige stilstand. “No spinning Wheels”. Politieagenten zijn hier bijzonder streng in.
•
Een belangrijk verschijnsel in de V.S. en Canada is “keep your lane”. Dit houdt in dat u op uw eigen rijstrook dient te
blijven op een snelweg. U kunt dan zowel links als rechts ingehaald worden.
•
Verder mag u in de V.S. en Canada rechtsaf slaan bij een stoplicht dat op rood staat. Wanneer er echter een bordje hangt
met “No turn on red” dan dient u te stoppen.
•
Langs wegen in de bergen worden vaak zogenaamde turn outs gemaakt. Dit zijn een soort van kleine parkeerhavens.
Deze turn outs zijn er om te voorkomen dat vrachtwagens en campers het verkeer te veel ophouden. Wanneer je bv. op
een weg door de bergen rijdt en er rijden een aantal auto's achter je, stop dan bij een dergelijke turn out om het
achteropkomende verkeer door te laten. Op sommige wegen ben je zelfs wettelijk verplicht om achteropkomend verkeer
voor te laten.Het ophouden van ander verkeer wordt als een verkeersovertreding beschouwd.
•
‘Slower traffic keep right” Het langzaam rijdende verkeer is dient bij voorkeur de rechterbaan te gebruiken.
•
Voor een stilstaande schoolbus met knipperende lichten dient u altijd te stoppen en voorrang te verlenen.
Travelhome ABC – Deel
B
-7-
Kamperen
Er zijn veel kampeermogelijkheden in de Verenigde Staten en Canada. Er zijn campingketens zoals o.a. KOA campings
www.koa.com, particuliere campings en staatscampings. Zeker in het voor- of najaar is het niet nodig campings te reserveren. Dit
zou de vrijheid die camperreizen met zich meebrengt natuurlijk behoorlijk beperken. Plan wel uw route zodat u weet waar u die
avond of de volgende dag wil zijn en houdt rekening met feestdagen en/of lange weekenden. U kunt ook vooruit bellen om uw
kampeerplek korte tijd vooraf alsnog vast te leggen. Sommige verhuurders bieden een campinggids van bv. Woodalls of Wheelers
aan waar alle campings in de regio opgenomen zijn. Beschikbaarheid kan per locatie en/of verhuurder verschillen.
De verschillende mogelijkheden voor kamperen in de V.S. en Canada:
•
KOA Campings
‘Kampgrounds of America’ is één van de grotere campingorganisaties in De Verenigde Staten.
Het is een franchise onderneming verdeeld over diverse staten. De campings hebben meestal goede faciliteiten. De campings die
privé gerund worden hebben over het algemeen extra faciliteiten zoals Full Hookup (water, elektra en dump) staanplaatsen. Ook
douches, toiletten, wasserette, winkeltje, zwembad e.d. zijn vaak op deze campings te vinden. Deze campings zijn vaak vooraf te
reserveren en liggen niet direct in een natuurgebied.
De gemiddelde prijs voor een KOA camping bedraagt ca. 45 $ per camper met 2 personen per nacht. Bij het ophalen van uw
camper ontvangt u een KOA Value Card. Hiermee ontvangt u 10% korting over uw campingnachten bij KOA.
•
Campings Nationale Natuur- en Staatsparken
Er zijn ook plaatsen zoals staatscampings, die meestal goedkoper zijn. Niet altijd heeft de kampeerplek Full Hookup. In veel
gevallen heeft de plek zelf geen faciliteiten, soms alleen elektriciteitsaansluiting. Wel hebben deze campings een centraal
‘dumpstation’ waar vers water getankt en afvalwater geloosd kan worden. Loos nooit zo maar langs de kant uw water want daar
zult u flink voor beboet worden! Uw camper is volledig self-serving, wat betekent dat u de meeste faciliteiten van uw camper
gewoon kunt gebruiken ook al heeft uw kampeerplek geen Hook-up. Uw LPG en accu voorzien u van licht en elektra en ook uw
koelkast en fornuis werken zonder aangesloten te zijn. Sommige campers hebben een generator aan boord. Door het gebruik van
de generator kan de airco en de magnetron ingeschakeld worden. Ook elektrische apparatuur als camera’s en telefoons kunnen
hiermee opgeladen worden. Voor het gebruik van de generator, indien deze aanwezig is, moet apart betaald worden. De kosten
betaalt u ter plaatse bij de verhuurder en kan per uur of per dag zijn.
Deze campings worden beheerd door de Rangers van de natuur- en/of staatparken en zijn iets meer ‘Basic’, maar vaak wel midden
IN de natuur gelegen. Deze campings kunnen vaak niet vooraf gereserveerd worden. Men werkt met het zgn. ‘First-come, Firstserve’ systeem.
Op de websites van alle parken vindt u hun campings. Alle campingplaatsen hebben een picknicktafel en een vuurplaats. De kosten
zijn veel lager dan particuliere campings.
Gemiddelde prijs: Tussen 10-20 $ per camper met 2 personen per nacht.
•
Vrij kamperen
Het is officieel niet meer toegestaan om vrij te kamperen langs de weg in de V.S., tenzij het anders aangegeven staat. In Canada is
het soms wel toegestaan vrij te kamperen, tenzij anders staat aangegeven. Er kan ook overnacht worden op zogenaamde
Truckstops of op sommige parkeerplaatsen van shoppingcentra. Wij raden het vrij kamperen voor uw eigen veiligheid af.
•
Kamperen in/bij steden
Wanneer u een bezoek wenst te brengen aan (grote) steden kunt u gebruik maken van speciale campings, vaak RV (Recreational
Vehicle) parks genoemd. U dient er dan rekening mee te houden dat deze plekken vaak slechts bestaan uit geasfalteerde
parkeerplaatsen met hook-up faciliteiten. Het lijkt (en is soms) vrij ongezellig, maar meestal dienen deze campings enkel om te
overnachten en om gemakkelijk een bezoek te kunnen brengen aan de stad.
Per openbaar vervoer reist u gemakkelijk naar het downtown gedeelte van de stad. Sommige campings bieden zelf ook (gratis)
shuttle services aan naar de stad. Ook het boeken van een volledige dagtour door de stad behoort vaak tot de mogelijkheden.
Ook wanneer u de camper de volgende dag weer gaat inleveren kan een stadscamping ideaal zijn. U bent dan namelijk vaak niet
ver meer verwijderd van het verhuurstation.
Door de ligging in stedelijk gebied zijn deze kampeerplaatsen vaak vrij prijzig.
•
Nationale Parken
Als u van plan bent meer parken te gaan bezoeken, is het de moeite waard om een zogenaamde “America the Beautiful – National
Parks and Federal Recreational Lands Pass “ aan te schaffen. De kosten hiervoor zijn ca. $80. U hebt hiermee toegang tot alle
Nationale parken voor een heel jaar. De pas geldt per voertuig en geeft toegang aan alle inzittenden. De pas zelf is
persoonsgebonden. U kunt de pas kopen bij de ingang van het 1e park of bij het Visitor Center of zelf bestellen per internet. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar http://store.usgs.gov/pass/index.html. Bij de ingang van ieder park krijgt u een brochure met
informatie over het betreffende park. Hierin vindt u nuttige tips over de wandelmogelijkheden, trails, accommodatie en campings,
tours en achtergrondinformatie over het park. Breng ook altijd een bezoek aan het Visitor Center. Hier wordt u op de hoogte
gebracht van de meest recente informatie en mogelijkheden. Ook kunnen hier soms overnachtingen in het park gereserveerd
worden. Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.nps.gov/ voor de V.S. en http://www.pc.gc.ca/ voor Canada.
•
State Parks
Behalve de grote, bekende Nationale parken van De Verenigde Staten en Canada bestaan er ook schitterende natuurgebieden die
nog niet erg toeristisch ontwikkeld zijn, de zgn. State Parks. In iedere staat zijn er verschillende State Parks en ook bij de lokale
bevolking zijn deze natuurgebieden enorm populair. Een state park biedt vele mogelijkheden tot activiteiten: vissen, zwemmen,
fietsen, paardrijden, enz. De natuur is vaak niet minder fraai dan in de Nationale parken en het is er veel minder druk. Voor
informatie in de VS: http://www.stateparks.com/usa.html.
Algemene informatie
•
Tijdzones
In De Verenigde Staten en Canada zijn er verschillende tijdszones.
In de V.S. is het aan de Oostkust 6 uur vroeger, terwijl het tijdverschil met de Westkust 9 uur is. (Alaska is 10 uur vroeger en
Hawaï zelfs 12 uur.)
Canada heeft zes tijdzones. In de meest oostelijke, in Newfoundland, is het vierenhalf uur vroeger dan Central European Time
(CET). De andere tijdzones zijn Atlantic, Eastern, Central, Rocky Mountain en, in het uiterste westen, Pacific, waar het negen uur
Travelhome ABC – Deel
B
-9-
vroeger is dan CET. Tijdens een lange rit van Oost naar West v.v. kunt u makkelijk onbewust een tijdzone overschrijden. Houdt
hier rekening mee. Vooral i.v.m. bankopenstelling e.d..
•
Feestdagen in de V.S.
Nieuwjaarsdag
1 januari
Martin Luther King day
3e maandag van januari
Presidents Day
3e maandag van februari
Memorial Day
Laatste maandag van mei
Independance Day
4 juli
Labor Day
1e maandag van september
Columbus Day
2e maandag van oktober
Veteran’s Day
11 november
Thanksgiving
4e donderdag van november
Kerstmis
25 december
Tweede paas-, pinkster- en kerstdag (26 december) zijn in de VS geen feestdagen.
•
Feestdagen in Canada
Nieuwjaarsdag
Good Friday
Easter Monday
Victoria Day
Canada Day
Labour Day
Thanksgiving
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag (Boxing Day)
1 januari
22 april 2010
25 april 2010
3e maandag in mei (niet in de Atlantische provincies)
1 juli
1e maandag in september
2e maandag in oktober
25 december
26 december
Banken, postkantoren, bibliotheken en andere openbare instellingen zijn meestal gesloten. Winkels en restaurants kunnen ook
gesloten zijn of hanteren aangepaste openingstijden. Naast bovengenoemde feestdagen hebben sommige staten en/of provincies
nog lokaal vastgestelde feestdagen. Op www.travelhome.nl, www.camper.nl en in het Travelhome magazine wordt per verhuurder
aangegeven welke feestdagen gehanteerd worden.
Op feestdagen zijn verhuurlocaties normaal gesproken gesloten. Het ophalen en/of inleveren van een camper op feestdagen is
daarom niet altijd mogelijk. Op feestdagen en de dag volgend op een nationale feestdag kan er beperkte service geboden worden.
Zie ook informatie bij de verhuurder van uw keuze op www.camper.nl
•
Geld
De nationale munteenheid van de Verenigde Staten is de dollar. De waarde is ca. € 0,80 / 1$ (dec. 2010). Alle munteenheden
hebben een aparte naam. Het muntje van 25 ct. heet quarter, van 10 ct. dime en de naam van het 5 ct. stuk is de nickel. Het
kleinste muntje is de 1 dollarct. en heet penny. De dollar wordt ook wel Buck genoemd. De Amerikaanse bankbiljetten zijn
verwarrend, ze hebben allemaal dezelfde groene kleur en formaat. De waarde van de biljetten varieert van 1, 2, 5, 10, 20, 50 tot
100 dollar. Kijk dus goed als u betaalt, dat u niet teveel geeft. Zorg dat u altijd kleinere coupures bij u hebt. Niet iedereen heeft
eenvoudig terug van 50 of 100 dollar.
De Canadese munt is de Canadese Dollar. De waarde is ca. € 0,77 / $1 (dec. 2010). Er zijn munten van 5, 10, 25 en 50 cent en 1
en 2 Dollar. Bankbiljetten zijn er van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 en 1.000 Dollar. Aan contant geld hoeft u niet veel mee te
nemen, $50 voor de eerste uitgaven is voldoende. U kunt in De Verenigde Staten en Canada gewoon pinnen. De bankpas moet wel
voorzien zijn van het “Cirrus” of “Maestro” logo. U kunt alleen geld opnemen met een pinpas, maar er niet altijd betalingen mee
doen in winkels. Als u geld op wilt nemen bij een automaat kiest u in het menu voor “withdraw”. Automaten vindt u bij banken,
maar ook in winkels en openbare gelegenheden treft u geregeld een cashmachine aan. Het is raadzaam om een creditcard mee te
nemen. Bij de meeste verhuurmaatschappijen is het verplicht om uw creditcard borg te laten staan. Let er op dat het aanvragen
van een creditcard minimaal 14 dagen duurt. Naast een creditcard en contant geld kunt u ook Traveller Cheques meenemen. De
cheques zijn verzekerd tegen verlies en diefstal in tegenstelling tot contant geld, tenzij dat onderdeel is opgenomen in de
reisverzekering. Neem kleinere coupons mee van $20 en $50. De cheques zijn in principe inwisselbaar in winkels, hotels,
restaurants, verhuurstations e.d. U ontvangt wisselgeld in contanten. Wat betreft het gebruik van de Traveller Cheques krijgen wij
signalen dat het gebruik van de cheques minder makkelijk is dan voorheen. Houdt dan ook zeker een alternatieve betalingswijze
achter de hand.
•
Elektriciteit
De netspanning in de Verenigde Staten en in Canada is geen 220 volt, maar 110 volt. De stekkers hebben platte pennen. Het is
daarom nodig een speciale verloopstekker en/of adapter aan te schaffen. Deze kunt u kopen bij de betere huishoudelijke winkels of
bij de ANWB. Let vooral op dat uw accu oplader voor de videocamera ook op 110 volt gaat. Als u niet aangesloten bent op het
Travelhome ABC – Deel
B
- 10 -
elektriciteitsnet, kunt u de generator (indien aanwezig) gebruiken om elektrische apparatuur in uw camper te gebruiken. U kunt
ook de 12V. aansluiting van de sigarettenaansteker gebruiken voor het opladen van apparatuur of het gebruik van GPS.
Reisverzekeringen, Annuleringsverzekeringen en Camperverzekering via Unigarant
•
Reisverzekering
Voor de V.S. en Canada is een complete reisverzekering met werelddekking noodzakelijk. Ook een goede ziektekostenverzekering is
absoluut een must. Travelhome biedt een goede, volledige reisverzekering aan van de verzekeringsmaatschappij de Unigarant.
Wanneer u veel reist kunt u overwegen een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Ook deze doorlopende reisverzekering kunt u
bij Travelhome afsluiten. Het afsluiten van een reisverzekering kan tot 48 uur voor vertrek plaatsvinden. Wanneer u een bezoek
moet brengen aan een arts, zult u waarschijnlijk de kosten ter plaatse contant moeten betalen. Vraag altijd om een betalingsbewijs
(receipt). Bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden dient de verzekeringsmaatschappij direct ingelicht te worden
Doe bij diefstal, verlies of vermissing van bagage, reisdocumenten en/of geld altijd direct aangifte bij de politie en vraag om een
kopie van het proces verbaal. Dit heeft u nodig bij het indienen van een claim. Een eventuele claim dient u door middel van een
schadeaangifteformulier bij de verzekeringsmaatschappij in te dienen.
•
Annuleringsverzekering
Ook voor het onverwacht niet doorgaan van de reis is het belangrijk een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Dit dient in
principe binnen 7 dagen na reservering geregeld te zijn. Deze kunnen kortlopend zijn, en hebben alleen betrekking op deze reis of
doorlopend en in dat geval bent u ook verzekerd voor het afbreken van andere reizen of trips, mits de reden voldoet aan de
voorwaarden. Travelhome kan deze voor u afsluiten.
•
Camperverzekering – Unigarant No Risk verzekering
Behalve een reis- en annuleringsverzekering is het ook mogelijk een aanvullende camperverzekering af te sluiten. Deze verzekering
dekt ook kosten die in de V.S. of Canada niet gedekt zijn en koopt het eigen risico af dat een verhuurder vaak in rekening brengt
bij schade. Een aanvullende verzekering kan dan een goede uitkomst zijn. Zie Travelhome ABC – deel A of de website voor meer
informatie.
Voor niet-Nederlands ingezetenen gelden afwijkende voorwaarden. Informeer hiernaar.
Regio-informatie
Nu de reis is gereserveerd, is het tijd om plannen te gaan maken. Een goede voorbereiding voor het maken van een camperreis is
heel belangrijk. Het individuele karakter van de reis nodigt uit alles op zijn beloop te laten. De charme van een camperreis is de
vrijheid die u hebt. Dat betekent niet dat u onvoorbereid op reis moet gaan. Juist door het individuele karakter is het belangrijk u
goed voor te bereiden. Tijdens de reis bent u op uzelf aangewezen. U gaat waarschijnlijk een lange route maken, waarop u een
flink aantal highlights zult tegenkomen. Hoe u daar komt, wat u er kunt doen en waar u rekening mee moet houden is vooraf al uit
te zoeken, zodat u de tijd tijdens de reis optimaal kunt benutten. U goed voorbereiden betekent helemaal niet dat u zich vastzet,
maar geeft u de handvaten alles uit de reis te halen wat erin zit. Hieronder treft u een aantal bezienswaardigheden aan naar de
meest populaire gebieden. U kunt deze als leidraad gebruiken voor de invulling van uw eigen reis. Kijk ook eens op
www.travelhome.nl voor routes en reisverslagen met ervaringen van reizigers die u voor gingen.
De medewerk(st)ers van Travelhome maken zelf geregeld camperreizen om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren. Gedurende
de afgelopen 25 jaar hebben wij een aantal ‘standaard- routes samengesteld die iedere keer weer de prachtigste natuur, de
mooiste steden en de fraaiste gebieden laten zien. Hieronder treft u een overzicht aan van de highlights op uw route. Op onze
websites www.travelhome.nl en www.camper.nl als ook in onze brochure worden deze highlights in routesuggesties nog eens
verder toegelicht. Voor een persoonlijke routesuggestie en advies bij het plannen van uw eigen complete camperreis heten onze
medewerk(st)ers u graag van harte welkom op ons boekingskantoor. (Dit geldt uitsluitend voor reizen inclusief vliegreis en
camperhuur.)
Travelhome ABC – Deel
B
- 11 -
Verenigde Staten
•
Florida
Florida Keys
De Florida Keys zijn een ideale zonbestemming met een groot aantal attracties. Het omliggende koraalrif is onderdeel van het
Florida Keys National Marine Sanctuary en is een ideale bestemming om te duiken of te snorkelen. Ook zijn er vele Eco tours, een
leuke en verantwoorde manier om het gebied te verkennen. U gaat hierbij door de mangrove bossen en heeft kans om
schildpadden te zien, maar ook tropische planten en verschillende vogelsoorten bekijken staan op het programma.
Miami
Miami is gelegen aan de golf van Biscaye tussen de Everglades en de Atlantische oceaan. De ligging biedt vele mogelijkheden voor
allerlei activiteiten. Het goede klimaat en de vele stranden trekken ieder jaar vele toeristen en vooral South Beach is erg populair.
Naast stranden staat Miami bekend om de populaire nachtclubs en het uitstekende winkelen. Er zijn echter nog vele andere
activiteiten in Miami en omgeving: Biscayne National Park, een prachtig park aan de kust en een van de voornaamste duiklocaties
in de Verenigde Staten. U vindt er mangrove bossen en een prachtig koraalrif. Everglades National Park, het park beslaat het
zuidelijke deel van de Florida en staat op de Werelderfgoederen lijst. Er komen bedreigde diersoorten voor zoals de Florida panter
en de Amerikaanse krokodil. Er zijn vele, door rangers geleide, activiteiten en u kunt er wandelen en vissen. Monkey Jungle, hier
lopen de apen vrij rond en is er zelfs een apenzwembad en een mooi regenwoud. Parrot Jungle Island, een ideaal dagje uit voor
gezinnen met kinderen. U kunt de vogels en flamingo's voeren, apen en papegaaien zien en ze hebben er ook Herculer, dit is een
Liger, een combinatie tussen een leeuw en een tijger. Miami Seaquarium, bekijk hier de schildpadden, orka's, zeehonden en vissen.
Een andere leuke activiteit is de mogelijkheid om te zwemmen met dolfijnen.
Orlando
Het grootste deel van het jaar schijnt de zon en de vele attractieparken maken Orlando een populaire bestemming voor jong en
oud. Het bekendste attractiepark in de omgeving is Walt Disney World. Hier vindt u 4 verschillende parken die ieder een eigen
karakter hebben. Zie de Disney figuren en geniet van de magie in het Magic Kindom Park. Er is zoveel te zien dat u minimaal
enkele dagen nodig heeft om alle delen van het park te bekijken. Een ander park dat ieder jaar weer vele bezoekers trekt is Sea
World. Hier kunt u haaien en dolfijnen van dichtbij bekijken en meehelpen de dolfijnen te voeren. Ook kunt u een van de vele
shows bezoeken en zijn er achtbanen en een wildwaterbaan. Voor spectaculaire achtbanen en het bekijken van filmstudio's moet u
een bezoek brengen aan de parken van Universal Studios. Deze zijn opgedeeld in Universal Studios Florida en Islands of Adventure.
Bij Universal Studios Florida vindt u filmsets, attracties en shows over allerlei bekende films en bij Islands of Adventure vindt u de
meest spectaculaire achtbanen. Op 45 minuten van Orlando ligt het Kennedy Space Center. Dit is de enige plaats ter wereld waar u
een tour kunt maken over de plaatsen waar de lanceringen plaatsvinden, astronauten kunt ontmoeten, kunt trainen in vlucht
simulators en zelfs een raketlancering kan zien.
•
Noord-oost
Boston
Boston is de grootste stad van de staat New England en een van de oudste steden van de Verenigde Staten. Boston is van groot
cultureel belang en kent een uitgebreide geschiedenis. Een goede manier om meer over de geschiedenis te leren is door het lopen
van de bekende Freedom Trail. Deze wandelroute voert u in enkele uren langs belangrijke historische gebouwen.
Chicago
Chicago is een grote bruisende stad met een goede economie, vele winkels, musea, sport en architectuur. Begin uw bezoek aan
Chicago met een bezoek aan het John Hancock Observatory en loop over de openlucht Skywalk op 330 meter hoogte! Hier heeft u
een prachtig uitzicht over de stad. Ook vanaf het Sears Tower Observatory heeft u een prachtig uitzicht. De stad staat bekend om
zijn vele mooie musea en een bezoek aan de stad is niet compleet zonder er minimaal een bezocht te hebben. Bezoek bijvoorbeeld
het Chicago History Museum, het Museum of Science and Industry van The Art Institute of Chicago.
New York
The City that never sleeps en The Big Apple, dat zijn twee andere namen waaronder deze wereldstad ook bekend staat. Bij
aankomst ziet u het teken van een vrije wereld en democratie, het Vrijheidsbeeld. Tegenwoordig staat New York bekend om zijn
vele musea, verschillende wijken met allemaal een andere sfeer, mooie gebouwen, een spetterend nachtleven, de grootste
musicals, winkels, de New York Stock Exchange, Central Park en nog veel meer. Het is onmogelijk om in enkele dagen de gehele
stad te bekijken en velen kiezen ervoor om vaker naar deze unieke stad terug te keren.
Niagara Falls
Op de grens van de Verenigde Staten en Canada liggen de spectaculaire Niagara watervallen. De Niagara Falls bestaan uit drie
verschillende watervallen: de kleinere Bridal Veil Falls, de Horseshoe Falls en de American Falls. De watervallen staan niet zozeer
bekend om de hoogte als wel om de breedte. Er gaat tijdens piekuren maar liefst 16800 kubieke meter water per minuut over de
rand, dit maakt het de meest krachtige watervallen in Noord Amerika.
Travelhome ABC – Deel
B
- 12 -
Washington
Washington is de hoofdstad van de Verenigde Staten en wordt door vele zelfs gezien als hoofdstad van de wereld. In Washington
vindt u veel geschiedenis, cultuur, monumenten, en natuurlijk regeringsgebouwen. Maar ook kunt u er terecht om een festival te
bezoeken of te winkelen. Het voordeel is dat vele bezienswaardigheden gratis zijn, geen enkele reden dus om niet alles te
ontdekken wat deze stad te bieden heeft.
•
West-Amerika
•
Arizona
Flagstaff
Flagstaff is hoog gelegen en omgeven door bergen en bossen, tevens ligt het op de legendarische Route 66. De meest bekende
bezienswaardigheid in de omgeving van Flagstaff is ongetwijfeld de Grand Canyon maar er zijn nog vele andere attracties
dichterbij. Ieder jaar bezoeken vele toeristen de stad, in de winter om te skiën in de Arizona Snowbowl en in de zomer onder
andere om te wandelen in het nabijgelegen Coconino Forest of over de rode rotsen bij het plaatsje Sedona.
Grand Canyon National Park
Een van de 7 wereldwonderen, een van de bekendste bezienswaardigheden van de Verenigde Staten en iets wat u absoluut gezien
moet hebben na een bezoek aan de Westkust is het Grand Canyon National Park. Het park is een van de oudste van het land en
wordt vooral gewaardeerd om de combinatie van diepte, lengte en bijzondere lagen rotsen in verschillende kleuren. Het park is op
diverse manieren te bekijken. Door de omvang kiezen veel mensen voor een rondvlucht over het park, zo heeft u een goed zicht
over de indrukwekkende bergketens en ziet u goed hoe uitgestrekt het park is. Natuurlijk zijn er ook vele mogelijkheden om het
park te voet te bekijken door een van de dagwandelingen te doen.
Lake Powell
Lake Powell is onderdeel van de 1,2 miljoen are omvattende Glen Canyon Recreation Area en is een ideale plek voor
waterliefhebbers. Lake Powell is een enorm meer, het heeft 3100 kilometer kustlijn, het is het op een na grootste meer in de
Verenigde Staten en het voorziet 20 miljoen mensen van water. Behalve groot is het meer ook erg mooi, unieke
zandsteenformaties rijzen overal uit het water op, er zijn mogelijkheden voor wandelingen en vissen en het is een populaire
zomerbestemming.
•
California
Calico
Calico, beter bekend als Calico Ghost Town is een klein stadje dat aan het begin stond van de zilvermijn industrie in het gebied.
Een groot deel van het stadje is nog in originele staat gebleven en verteld u veel over het leven van de mensen die hier vroeger
leefden. U vindt er verder een museum en wat winkeltjes en er is zelfs de mogelijkheid om een Ghost Tour te doen. Voor degenen
die in echte Western stijl willen trouwen, ook dat is mogelijk in Calico.
Death Valley
Een droge woestijn met uitgestrekte zandvlaktes en temperaturen variërend van 54 graden boven nul tot temperaturen onder het
vriespunt, dat is Death Valley. Gelegen op het laagst gelegen punt van de Verenigde Saten vindt u Death Valley met vele plaatsen
van historisch en cultureel belang en vele zeldzame diersoorten. Enkele attracties zijn Scotty's Castle, Zabriskie Point met een
geweldig uitzicht over de woestijn en Devil's Golf Course.
Joshua Tree National Park
In het Zuidoosten van California vindt u het Joshua Tree National Park. Het park heeft zijn naam gekregen van de Joshua Tree die
in het park groeit, maar het park heeft tevens een gedeelte woestijn en rotsen. U kunt hier verschillende korte of langere
wandelingen maken. Indien u het park in het juiste seizoen bezoekt kunt u de wilde bloemen bekijken en het hele jaar door vindt u
er vele vogelsoorten. Een andere populaire bezigheid is sterren kijken, er is een keer per maand zelfs een heuse Star Party. Het
park is tevens populair voor bij rotsklimmers van over de hele wereld die hier een van de vele klim mogelijkheden uitproberen.
Los Angeles
Los Angeles is gelegen aan de Westkust en is bij velen bekend van de luxe wijk Beverly Hills. Het is tevens het thuis van vele
filmsterren en mensen die op zoek zijn naar een doorbraak op het witte doek. Het is namelijk de thuishaven van Hollywood. Het
beroemde Hollywood teken is een populaire plaats om een foto te maken. Verder zijn er vele parken die voor het hele gezin een
leuk uitstapje bieden. U vindt hier bijvoorbeeld het originele Disneyland en Disney's California Adventure. Voor een dagje heerlijk
uitrusten kunt u naar het nabijgelegen Venice Beach, hier vindt u natuurlijk het strand maar ook vele winkels en straatartiesten.
Wilt u meer weten over Hollywood, studio's bekijken of een tv programma bijwonen? Ook hiervoor zijn voldoende mogelijkheden;
er zijn tours door de studios van Warner Bros en Universal Studios Hollywood.
Travelhome ABC – Deel
B
- 13 -
San Diego
Zon, zee, strand, een grote levendige stad en vele attracties, u vindt het allemaal in San Diego. San Diego is de op een na grootste
stad van California en grenst aan de Stille Oceaan, de Anza Borrego woestijn, Mexico en de Laguna Mountains. Het gunstige
klimaat en de vele stranden trekken jaarlijks vele toeristen naar de stad. Een van de grotere attracties is Sea World. Overal zijn vele
attracties die geschikt zijn voor zowel de hele kleine kinderen als de ouders. Na het bezoeken van de vele parken kunt u heerlijk tot
rust komen op een van de vele stranden of een bezoek brengen aan een van de spa's.
San Francisco
Steek de beroemde Golden Gate Bridge over en voor u ziet u San Francisco aan het water liggen. In 1906 werd de stad nog
compleet verwoest door een aardbeving en de daaropvolgende branden, welke nog steeds bekend staan als een van de grootste
natuurrampen in de Verenigde Staten. Na deze aardbeving werd de stad echter snel herbouwd en groeide uiteindelijk uit tot de
mooie stad die het vandaag de dag is. San Francisco is een van de grootste steden van California en heeft de toerist veel te bieden.
De ligging aan het water geeft de stad een mooie uitstraling en Fisherman's Wharf is een van de populairste plaatsen in San
Francisco. Pier 39 is de meest bekende plaats. Hier heeft u een mooi uitzicht over de baai en ziet u de vele zeehonden die hier
leven. Verder zitten er vele restaurants met uitzicht op de baai en een groot aantal winkels. Vanuit Fisherman's Wharf kunt u met
de boot naar de beroemde gevangenis Alcatraz. Op het eiland wordt u meer verteld over de geschiedenis en kunt u een tour
maken door de gevangenis waar onder andere de cel van maffiabaas Al Capone te zien is.
Santa Barbara
Santa Barbara is door zijn gunstige klimaat het gehele jaar door een populaire bestemming en staat ook wel bekend als de
American Riviera. De stad heeft vele stranden, winkels en mooie Spaanse architectuur. De stad is voornamelijk populair als
strandbestemming maar ook wijnproeven en een bezoek aan een van de vele musea behoren tot de mogelijkheden.
Sequoia National Park
Loop door het land van de reuzen in het Sequoia National Park en zie de grootste boom ter wereld, de General Sherman Tree.
Deze boom meet maar liefst 83,8 meter en is ongeveer 2200 jaar oud. Het tweede deel van dit prachtige park wordt gevormd door
het Kings Canyon National Park met zijn mooie bergwanden en diepe ravijnen. Bij het park vindt u een Visitor Center en vele
wandelingen op verschillende niveaus waarbij u door de hoge Sequoia bomen en het berglandschap wandelt. Indien u hier
overnacht dient u goed op te letten met voedsel, er komen namelijk beren in het gebied voor.
Yosemite National Park
Bekend om de granieten rotskliffen, prachtige watervallen en heldere riviertjes van helder water is Yosemite National Park. Het
park beslaat maar liefst 3100 vierkante kilometer en u kunt er makkelijk dagen doorbrengen met het verkennen van de vele
wandelroutes, de duizenden meren en het prachtige berggebied. Een populaire plek voor bergbeklimmers wereldwijd is de
granieten monoliet El Capitan. Heeft u geen tijd om een bezoek te brengen aan Sequoia National Park dan kunt u hier deze bomen
ook bekijken bij bijvoorbeeld Mariposa Grove. Er komen in het park beren voor maar gezien het feit dat ze erg mensenschuw zijn is
de kans klein ze tijdens een wandeling tegen het lijf te lopen. Meer kans heeft u om rendieren van dichtbij te zien.
•
Nevada
Las Vegas
Niets ter wereld kan zich vergelijken met Las Vegas, een stad middenin de woestijn met 's-werelds meest luxe hotels, 24 uur
entertainment, ontelbare casino's en het hele jaar door zon. Zoals bekend is Las Vegas voornamelijk beroemd om zijn vele casino's.
Proef de sfeer van de begindagen van Las Vegas in de casino's gelegen in Fremont Street of vergaap u aan de luxe van de
prachtige hotels die gelegen zijn op de beroemde Strip. Hier vindt u het lekkerste eten tegen hele betaalbare prijzen, enorme
casino's met grote prijzen, luxe zwembaden en de duurste winkels. Geniet van een van de gratis shows zoals de Sirens of TI van
het Treasure Island hotel, de fonteinen van het Bellagio of de uitbarstende vulkaan bij het Mirage hotel. Maak een ritje door de
gondel van het luxe Venetian Hotel, maak foto's van de nagebouwde Eiffeltoren in het Paris hotel en bekijk het Vrijheidsbeeld bij
het New York New York hotel, er is ontelbaar veel te doen in deze stad. Niet alleen voor volwassenen, ook voor kinderen heeft Las
Vegas veel te bieden waaronder de achtbaan van het New York New York hotel, het Adventuredome in Circus Circus, Big Shot bij
het Stratosphere hotel of X Scream van het Stratosphere.
•
Utah
Arches National Park
Arches National Park staat bekend om zijn rode bogen van steen en is gelegen nabij Moab. De onderlaag van het park bestaat uit
een zoutlaag waarop de uniek gevormde rode stenen koepels staan. De meest bekende is Delicate Arch, wat tevens het symbool
van Utah is en onder andere te zien is op nummerplaten uit deze staat. U kunt een wandeling naar Delicate Arch maken, daar
aangekomen wacht u een prachtig uitzicht over de omgeving. In het park zijn meer dan 2000 van deze bogen te vinden waarvan
de langste Landscape Arch is. Er zijn vele wandelingen in het park maar indien u liever iets anders doet kunt u ook met de auto
mooie routes door het park maken.
Travelhome ABC – Deel
B
- 14 -
Bryce Canyon National Park
Het Bryce Canyon National Park is een prachtig park gelegen in het Zuidwesten van Utah en is bekend om zijn unieke geologie. Het
park staat vooral bekend om de rode rotsformaties in de meest unieke vormen. Het landschap staat vol met grote rode pilaren van
steen waar u mooie wandelingen kunt maken. U begint bijvoorbeeld op een hoog gelegen punt waarna u een route naar beneden
volgt en verder loopt door de naaldbossen om vervolgens door het rode gesteente naar boven te lopen en te genieten van het
prachtige uitzicht. Ook vindt u in het park vele diersoorten waaronder ratelslangen, hagedissen en eekhoorns. Het komt zelfs voor
(al is het zeldzaam) dat u een bergleeuw rond ziet lopen.
Canyonlands National Park
Een groot gedeelte van Zuidoost Utah wordt bedekt door de rotsen van het Canyonlands National Park. Over een tijdsbestek van
miljoenen jaren hebben de Colorado en Green River het zandsteen zijn unieke vorm gegeven. Er zijn vele wandelingen, autoroutes
en mogelijkheden voor paardrijden of fietsen.
Capitol Reef National Park
Het landschap van Capitol Reef National Park kenmerkt zich door een 160 kilometer lange plooi in de aardkorst en het park is
opgericht om dit unieke landschap te beschermen. Hier vindt u spectaculaire gekleurde rotsen, monolieten en diepe kliffen. Een
goede manier om het gebied te bekijken is door de Scenic drive te rijden waarmee u de verschillende gezichten van het park te
zien krijgt. Andere activiteiten in het park zijn klimmen, wandelen en u kunt er een historische tour maken.
Monument Valley
Vooral de westernliefhebber zal snel het landschap van Monument Valley herkennen. De rode open vlaktes hebben namelijk als
decor gediend in talloze westernfilms. Monument Valley is gelegen in het Zuidoosten van Utah op de grens met Arizona. Het
landschap bestaat uit rood woestijnzand waaruit grote zandsteenpilaren oprijzen waarvan sommige ruim 300 meter hoog zijn. Het
uitzicht vanuit het visitor center is al adembenemend maar om het gebied echt te waarderen is de Valley drive een echte aanrader.
Deze weg is echter wel een 4WD route en het is aangeraden dit via een georganiseerde tour te bekijken.
Zion National Park
Zion National Park is een uniek park in het Zuidwesten van Utah en biedt een groot contrast met het nabijgelegen Bryce Canyon
National Park. Het park staat bekend om de mooie zandstenen bergwanden die hoog de lucht in reiken en verschillende kleuren
hebben, variërend van rood en roze tot crèmekleurig. Ook bevinden zich vele verschillende diersoorten in het park waaronder 290
vogelsoorten en 32 verschillende soorten reptielen. Om het park goed te bekijken zijn er vele wandelingen in het park. In het
visitor center helpen ze u graag de juiste te kiezen voor uw niveau en passend bij de tijd die u in het park doorbrengt. Deze
wandelingen kunnen gaan langs steile bergwanden of smalle canyons maar ook over bredere wandelpaden en langs mooie
watervallen.
•
Noord-Westen
Yellowstone National Park
In 1872 is het park opgericht en is daarmee het oudste Nationale Park van de Verenigde Staten. Het park heeft een enorme
oppervlakte en strekt zich uit over de staten Wyoming, Idaho en Montana waarbij iedere regio zijn eigen kenmerken heeft.
Yellowstone staat bekend om zijn vele wilde dieren zoals grizzlyberen, wolven, elanden en bizons en het prachtige
vulkaanlandschap. Ook vindt u hier de beroemdste geiser ter wereld, de Old Faithful die ongeveer iedere 90 minuten uitbarst met
een hoogte van 30 - 55 meter kokend water. Tevens vindt u in het park 's-werelds hoogste actieve geiser, de Steamboat Geyser,
het water kan hier tot 90 meter hoogte reiken. Een andere grote attractie is de Morning Glory Pool, helaas zijn door vervuiling door
toeristen de kleuren hiervan aangetast.
Grand Teton National Park
Ten zuiden van het Yellowstone National Park ligt het Grand Teton National Park, het is onderdeel van de Rocky Mountains en
vernoemd naar Grand Teton, de hoogste berg (4198 meter) in het gebied. Het gebied heeft prachtige bergtoppen en enkele mooie
meren met vele wandelingen, het park telt ruim 300 kilometer aan wandelpaden. Bekende en mooie meren zijn Jackson Lake en
Jenny Lake met vele mogelijkheden voor wandelingen maar een geweldige manier om te genieten van het meer en het uitzicht is
door op Jenny Lake een boot te huren en een tocht over het heldere water te maken. Er zijn in het park verschillende scenic drives,
dit is een goede manier om de verschillende kanten van het park per auto te bekijken. Een goed startpunt voor een bezoek aan het
park is Jackson Hole. In deze plaats zijn vele activiteiten zoals raften, paardrijden en u kunt een tocht met een gondel maken voor
een prachtig uitzicht.
Travelhome ABC – Deel
B
- 15 -
Canada
•
Oost Canada
Toronto
Deze stad staat bekend als het New York van Canada. Het heeft een bruisend stadshart op Dundas Square en grote shopping malls
in het midden van de stad. Een bezoek aan de CN tower is een must. Het oude industriële deel van de stad, Distillery District geeft
een goed beeld van het oude Toronto. Toronto is omgeven door water en tijdens de ferry overtocht heeft u een geweldig uitzicht
over de stad.
Niagara Falls
Op de grens van Canada en de Verenigde Staten liggen de spectaculaire Niagara watervallen. De Niagara Falls bestaan uit drie
verschillende watervallen: de kleinere Bridal Veil Falls, de Horseshoe Falls en de American Falls. De watervallen staan niet zozeer
bekend om de hoogte als wel om de breedte. Er gaat tijdens piekuren maar liefst 16800 kubieke meter water per minuut over de
rand, dit maakt het de meest krachtige watervallen in Noord Amerika. Tevens levert het veel elektriciteit voor de staten New York
(VS) en Ontario (Canada). Een populaire manier om de watervallen te bekijken is met de Maid of the Mist, in deze boot ziet u de
watervallen van onderaf en komt u erg dichtbij. Ook kunt u bij Cave of the Winds met een lift naar de basis van de Bridal Veil Falls.
Verder heeft u een spectaculair uitzicht vanaf de observatietoren bij Prospect Point. U kunt in de plaats Niagara Falls overnachten,
er is een camping en er zijn verschillende hotels.
Algonquin Park
In dit natuurpark vindt u vele bossen, meren en rivieren. Er is een veevouc van Flora en Fauna met onder andere
zwarte beren, elanden, wolven, bevers en herten. Via de Dorset Lookout Tower Trail heeft ue aan verbluffend
uitzicht op het park.
•
West Canada
Banff National Park
Banff National Park is het eerste Nationale Park van Canada en het derde ter wereld. Het park beslaat 6641 vierkante kilometer aan
bossen, gletsjers en bergen. Een van de grote attracties is Lake Louise met daaraan grenzend het luxe en prachtig gelegen
Fairmont Chateau Lake Louise. Een mooi groot meer met verschillende mogelijkheden voor wandelingen of bijvoorbeeld een ritje
per gondel om van het uitzicht te genieten. Een spectaculaire route is de Icefields Parkway gelegen tussen Lake Louise en het
stadje Jasper. U rijdt 230 kilometer door de Canadese Rocky Mountains en ziet valleien, meren en gletsjers, een prachtige route die
u zeker gereden moet hebben bij een bezoek in dit gebied. In het park vindt u vele wandelroutes en deze bieden een goede manier
om het park te bekijken. Naast de prachtige natuur heeft u ook de kans wilde dieren waaronder grizzly beren, coyotes, wolven,
zwarte beren en elanden te zien. Let u goed op wanneer u aan het rijden bent, deze dieren kunnen zich namelijk op of net naast
de weg bevinden.
Calgary
Calgary is voor velen een begin- of eindpunt van een reis door West Canada en wereldberoemd om de jaarlijkse Calgary stampede.
De Calgary Stampede is een jaarlijks terugkerend evenement en trekt miljoenen bezoekers die komen voor de rodeo's, de races of
een van de shows. Calgary is ideaal gelegen als startpunt voor een reis door de prachtige natuur maar ook de stad zelf heeft veel
te bieden. Het beste uitzicht over de stad en de omgeving heeft u vanuit de Calgary Tower. Het observatiedek bevindt zich op 160
meter hoogte en op een heldere dag kunt u tot wel 150 kilometer ver zien. De totale hoogte van de toren is 189 meter.
Jasper National Park
Jasper National Park is het grootste park in de Canadese Rockies en heeft een groot aantal attracties. U loopt hier grote kans een
van de unieke diersoorten die het park rijk is te zien waaronder grizzly beren, wolven, rendieren en elanden. Let u dan ook goed op
wanneer u met uw camper rondreist, soms staan deze dieren op of net naast de weg. Een andere unieke attractie is de Columbia
Icefield, een verzameling van gletsjers en een van de redenen dat het park op de Werelderfgoederen lijst staat. U kunt met een
Snocoach Tour de gletsjer op, een geweldige ervaring! Verder is een bezoek aan Maligne Lake zeker de moeite waard. Dit is het
grootste meer in de Canadese Rocky Mountains en heeft een van de meest gefotografeerde plekken in het park: Spirit Island. U
kunt een cruise maken naar dit eiland en onderweg wordt u meer verteld over het landschap, de dieren en de geologie van het
park.
Vancouver
Vancouver is een grote stad met een goed bedrijfsleven, een groot centrum en een geweldig buitenleven. Samen met Calgary is
het de belangrijkste gateway tot West Canada. Op slechts 15 minuten van het centrum van Vancouver bevindt u zich midden in de
natuur op Grouse Mountain. U gaat de berg op met de kabelbaan en heeft bij het eindpunt een geweldig uitzicht over Vancouver
en de Stille Oceaan. Verder zijn er verschillende wandelroutes en kunt u vanaf de berg paragliden. Middenin de natuur bent u
tevens bij Capilano Suspension Bridge, ook dit ligt op maar enkele minuten van het centrum. Hier loopt u over enorme
hangbruggen die de boomtoppen met elkaar verbinden en over de grote hangbrug, 70 meter hoog en 137 meter in lengte. Voor
een mooi uitzicht over de stad zonder het centrum te verlaten kunt u terecht bij de Harbour Centre Tower. Op de 50e verdieping
van dit 177 meter hoge gebouw kijkt u mooi uit over Vancouver. Een van de top attracties van Vancouver is Stanley Park. In de
Travelhome ABC – Deel
B
- 16 -
400 hectare groen ziet u veel mooie planten en bomen en vele dieren. Het mooiste gebied om te wandelen en te fietsen is Seawall
en loopt langs de waterkant van Vancouver. Een bekend gezicht voor velen en vaak gezien op foto's en ansichtkaarten zijn de
totempalen bij Brockton Point.
Vancouver Island
Maak de oversteek van Vancouver naar Vancouver Island en verken de natuur van dit mooie eiland waar u kunt genieten van
uitgestrekte natuur en het dierenleven. U begint in Engelse sfeer in de hoofdstad Victoria waar een van de belangrijke attracties de
Butchart Gardens zijn. Prachtige verschillende tuinen: Sunken Garden, Rose Garden, Italian Garden en Japanese Garden. In de
zomer is er iedere zaterdagavond een mooie vuurwerkshow. Geniet van de stad en zijn vele bezienswaardigheden, maak een van
de mooie wandelingen, rij een van de scenic drives en neem een kijkje bij het luxe Queen Victoria Hotel. Een van de redenen dat
vele toeristen naar het eiland gaan is om te gaan whale watchen. Er zijn hiervoor vele mogelijkheden op het eiland en u heeft de
kans om orka's, grijze walvissen en bultrugwalvissen te zien. Vancouver Island is rijk aan vele parken zoals onder andere het Pacific
Rim National Park, waar het regenwoud grenst aan de oceaan.Andere parken zijn onder andere Carmanah Walbran Provincial Park
waar u door de oude, hoge bomen loopt; het 700 jaar oude regenwoud Goldstream Provincial Park met prachtige watervallen en
Strathcona Provincial Park & Forbidden Plateau met prachtige bergen, wandelingen en de hoogste waterval in Canada.
Whistler
Whistler is zowel in de zomer als in de winter een populaire bestemming met vele activiteiten. Het dorp is ontworpen met de
bezoeker in gedachten, heeft prachtig uitzicht op de bergen en is autovrij. In het plaatsje kunt u heerlijk eten en er zijn enkele
winkels. Om een dagje te gaan zwemmen kunt u terecht bij Lost Lake. Een mooi meer omgeven door bossen en met zicht op de
bergen. Er zijn picknicktafels, barbecues, stranden en er is ondiep zwemwater. Families kunnen terecht bij Adventure Zone. Hier
zijn vele verschillende activiteiten waaronder minigolf, een trampoline, wandklimmen, een doolhof en de mogelijkheid om te
bobsleeën. Maar ook voor volwassenen die wat avontuur zoeken zijn er voldoende mogelijkheden. U kunt hier onder andere raften,
bungee jumpen, een tour per ATV maken, paintballen en zeilen. Voor het beste uitzicht over Whistler en omgeving kunt u met de
gondola naar de top van de berg waar u tevens toegang hebt tot veel van de wandelroutes die het gebied rijk is.
Reisgidsen / handboeken
Voor het plannen van uw route is het belangrijk dat u beschikt over een fijne en duidelijke wegenkaart. Travelhome zelf werkt al
jaren met de Rand McNally Road Atlas. Hierin staan alle highways, interstates en turnpikes van de V.S. en Canada duidelijk
aangegeven. U kunt deze in Nederland bestellen via de grotere boekhandel. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om in de eerste
bestemming die u aandoet de Road Atlas aan te schaffen. Bijv. op het vliegveld, bij de supermarkt of bij benzinestations. Via de
internetpagina (www.randmcnally.com) kunt u zelf voorafgaande aan uw reis ook routes berekenen via de Tripmaker.
Wanneer u met de voorbereiding van uw reis bezig bent kunt u het beste gebruikmaken van goede reisgidsen/handboeken. Hierin
staat vaak erg goede informatie: ook tijdens uw reis kunnen deze gidsen goed van pas komen. Travelhome raadt u aan om één
van de volgende reisgidsen/handboeken aan te schaffen: Insight Guides, Lonely Planet en/of de Lannoo Reisgidsen. Travelhome
heeft ook verschillende van deze boeken op voorraad. Voor prijzen gelieve contact op te nemen met de verkoopafdeling.
Interessante Links
•
•
•
•
•
•
•
•
www.travelhome.nl en www.camper.nl voor alle informatie met betrekking tot uw camperreis.
www.checkmytrip.com. Op deze site kunt u uw vliegschema bekijken, indien u uw lijndienst gereserveerd heeft bij
Travelhome. U dient hiervoor uw achternaam en inlogcode (te vinden op uw boekingsbevestiging) invoeren.
Deze link is handig om uit te kunnen rekenen wat u aan benzinekosten ongeveer kwijt bent.
http://www.roadtripamerica.com/roadtripamerica_cfmfiles/calculator.cfm
Via www.gasbuddy.com is te zien wat de brandstofprijs in de V.S./Canada per regio is.
Op deze websites treft u meer informatie aan over campingmogelijkheden, ligging en reserveringsmogelijkheden:
www.koa.com, www.woodalls.com, www.wheelersguides.com www.bcrv.com.
Deze links zijn handig bij het bepalen van de route of ligging van diverse bestemmingen, steden en parken.
http://www.randmcnally.com/rmc/road/rtgHome.jsp?cmty=0, http://earth.google.com/, http://maps.google.nl/maps en
(www.gemtrek.com) voor Canada.
Nationale Parken& State Parks http://www.nps.gov en http://www.stateparks.com/usa.html voor de V.S. en
http://www.pc.gc.ca voor Canada.
Op www.tripadvisor.com staan reacties betreffende hotels / bezienswaardigheden / campings. Zo kunt u zien of iets
wel/niet goed bekend staat.
Travelhome heeft geen belang bij deze vermelde websites en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de inhoud van deze
sites.
Travelhome ABC – Deel
B
- 17 -
Uw eigen reis
Deze informatie is tot stand gekomen door onze 25-jarige ervaring die wij hebben met het adviseren, verkopen en maken van
camperreizen. De informatie is volledig gebaseerd op onze subjectieve mening en is enkel bedoeld als extra hulp bij het maken van
uw uiteindelijke keuze voor de indeling van uw eigen reis.
Ook de feedback van onze vele cliënten gedurende de afgelopen 25 jaar, die hun reiservaringen met ons deelden, hebben wij
hierin meegenomen. Wij hopen dat u met deze bundeling van ervaring uw voordeel kunt doen.
Voor meer informatie over onze verhuurders, reisroutes en de vele mogelijkheden verwijzen wij u ook graag naar onze zeer
uitgebreide website www.camper.nl en www.travelhome.nl. Per land en per verhuurder vindt u hier alle gewenste informatie terug.
Van de ophaaltijden van de campers, tot de bedafmetingen van de campers. Van de te rijden afstanden, tot de te bezoeken
attracties. Niets blijft onbekend voor u dankzij de kennis van het Travelhome team! Wij adviseren u deze informatie voor uw reis
goed door te nemen!
Circa 10-14 dagen voor vertrek ontvangt u de reisbescheiden met o.a. de vliegtickets, vluchtnummers, vertrektijden en de vouchers
– voor bijvoorbeeld camperhuur, uw overnachtingen en/of excursies. Tevens ontvangt u dan het derde en laatste deel C – van het
Travelhome ABC. Het is belangrijk dat u deze informatie met u meeneemt op reis.
Voor een persoonlijk advies heten wij u graag van harte welkom op ons boekingskantoor. Dit is uitsluitend bedoeld wanneer u een
volledige reis (vliegreis + camperhuur) bij Travelhome geboekt heeft. Belt u dan voor een afspraak met Tel. 040-211 3938. Ook
hebben wij regelmatig een camper beschikbaar voor bezichtiging.
Travelhome wenst u nog een heel plezierige voorbereiding van uw reis toe.
Disclaimer
Voor eventuele fouten en/of wijzigingen in de inhoud van de tekst in deze Wenken; Travelhome deel B, is Travelhome niet
verantwoordelijk en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse wijzigingen kunnen plaatsvinden. De inhoud van
deze Wenken, Travelhome deel B, is volledig gebaseerd op onze subjectieve mening en is uitsluitend bedoeld als extra aanvulling
bij uw keuze. Travelhome heeft geen belang bij eventueel vermelde websites (M.u.v. www.travelhome.nl en www.camper.nl). En is
niet verantwoordelijk voor fouten in de inhoud van deze sites.
Voor algemene voorwaarden verwijzen wij u naar www.travelhome.nl waar u een overzicht kunt vinden van de voorwaarden die
Travelhome hanteert. Daarnaast is Travelhome aangesloten bij de ANVR. Ook deze voorwaarden vindt u op www.travelhome.nl
Versie 2010.12

Vergelijkbare documenten