Studiewijzers klas 5b 2015-2016

Commentaren

Transcriptie

Studiewijzers klas 5b 2015-2016
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
34 17/8-21/8
35 24/8-28/8
36 31/8-4/9
37 7/9-11/9
Maandag
Vespuccidag
38 14/9-18/9
39 21/9-25/9
40 28/9-2/10
41 5/10-9/10
42 12/10-16/10
Maandag
studiedag
43 19/10-23/10
44 26/10-30/10
45 2/11-6/11
LES
1
2
1
2
1
2
WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES?
Eindexamen
Eindexamen
Eindexamen
Eindexamen
H1
H1
H1
H1
opdr.
opdr.
opdr.
opdr.
1, 2, 3
4, 5, 6, 7, 8
9, 10, 11, 12, 13, 14
15, 16, 17
1
2
1
2
1
2
1
2
Eindexamen H1 opdr. 18, 19, 20
Eindexamen H1 opdr. 21
Toets Eindexamen H1 NN
tussenvakantie
1
2
1
2
afrondingsweek
1
Start periode 2
46
9/11-13/11
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
2
1
Schooljaar: 2015-2016
Periode: 1
Studiewijzer: 5b
Methode: Nieuw
Nederlands + Laagland
Klas: 5b
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
34 17/8-21/8
35 24/8-28/8
36 31/8-4/9
37 7/9-11/9
Maandag
Vespuccidag
38 14/9-18/9
39 21/9-25/9
40 28/9-2/10
LES
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
41 5/10-9/10
42 12/10-16/10
Maandag
studiedag
43 19/10-23/10
44 26/10-30/10
45 2/11-6/11
Start periode 2
46
9/11-13/11
1
2
1
2
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
Schooljaar: 2015-2016
Periode: 1
Studiewijzer: AK
Methode: De Geo
Klas: 5B
WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES?
Systeem Aarde
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
Introductie
Voorbereiden
Voorbereiden
Voorbereiden
Voorbereiden
+
+
+
+
vragen
vragen
vragen
vragen
maken
maken
maken
maken
IntroductieHighlights
Highlights
H1 par 1 + voorbereiden + nakijken
H1 par 1+ voorbereiden + nakijken
H1 par 2+ voorbereiden + nakijken
H1 par 2+ voorbereiden + nakijken
Voorbereiden
Voorbereiden
Voorbereiden
Voorbereiden
Voorbereiden
Voorbereiden
+
+
+
+
+
+
vragen
vragen
vragen
vragen
vragen
vragen
maken
maken
maken
maken
maken
maken
H1
H1
H1
H2
H2
H2
par
par
par
par
par
par
3+
4+
4+
1+
2+
3+
voorbereiden
voorbereiden
voorbereiden
voorbereiden
voorbereiden
voorbereiden
+
+
+
+
+
+
nakijken
nakijken
nakijken
nakijken
nakijken
nakijken
Voorbereiden + vragen maken
tussenvakantie
Voorbereiden + vragen maken
H3 par 1+ voorbereiden + nakijken
Voorbereiden + vragen maken
Voorbereiden + vragen maken
Voorbereiden + vragen maken
afrondingsweek
H3 par 3+ voorbereiden + nakijken
H3 par 4+ voorbereiden + nakijken
afronding
H3 par 2+ voorbereiden + nakijken
1
Nabespreking toets
2
1
Resterend deel afmaken
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
Schooljaar: 2015-2016
Periode:
1
Methode: Bio voor jou
Klas:
5A / 5B
biologie!
www.biologievespucci.com
havo 5 boek: Biologie voor jou Havo 4 (deel a en b) en Havo 5 (deel a en b)
vwo 5 boek: Biologie voor jou vwo 5 (deel a en b)
havo 5 en vwo 5: BiNaS
WEEK
34 17/8-21/8
L
1
2
3
35 24/8-28/8
1
2
3
36 31/8-4/9
1
2
37 7/9-11/9
38 14/9-18/9
3
1
2
3
1
havo 5
Ma
Wo intro havo 5, thema 1 (inleiding),
organisatie
Do
Ordening, onderzoek doen
Oefenexamenopgaven T1 + theorie T1
Thema 2 (cellen), cellen, weefsels, organen
Celorganellen
Diffusie, osmose, celdeling
Oefenexamenopgaven T2
Thema 3 (voortplanting), gedrag,
geslachtelijk/ ongeslachtelijk, mitose/ meiose
Organen, SOA’s, IVF/KI
Maandag Vespuccidag
Oefenexamenopgaven T3 + theorie T3
Thema 4 (erfelijkheid), mono- en dihybride
Oefen-tekst (casus) + vragen (vogel tsjilpt..)
vwo 5
Ma
---Do
Intro bio V5 thema 1 (stofwisseling), B1
Video anorexia
----B2 (stofwisseling in cellen), mk opdr 1 t/m 5
B2 opdrachten bespreken/ afronden B2
----B3 (enzymen), mk opdr 6 t/m 12
Maandag Vespuccidag
---B4 (koolstofassimilatie), mk 15 t/m 19
Oefen-tekst (casus) + vragen (afbraak suiker..)
3
1
2
Speciale overerving, molecuulniveau, mutaties
Oefenexamenopgaven T4
Thema 5 (evolutie), indelingscriteria,
soorten, eukaryoten en prokaryoten.
Evolutie, ontstaan van soorten
Oefenexamenopgaven T5
Thema 6 (regeling en beweging),
hormonen
Hormonen + oefen-SE
Zenuwstelsel
Celniveau zenuwcellen
3
Bespreken oefen-tekst (casus)
2
3
39 21/9-25/9
1
2
40 28/9-2/10
41 5/10-9/10
42 12/10-16/10
tussenvakantie
1
2
3
43 19/10-23/10
44 26/10-30/10
1
2
3
---B5 (voortgezette assimilatie)
PO katalase intro, uitleg en voorbereiding
---PO katalase uitvoering
B5 (voortgezette assimilatie), mk opdr 20 t/m 22
---Bespreken oefen-tekst (casus) + Mk D-toets +
mk alle opdrachten (t/m 31!!)
Maandag studiedag
Maandag studiedag
spieren
Het oog
---Inleveren PO verslag via mail
Bespreken D-toets
Nakijken/ bespreken opdrachten
---Afronden thema 1
Toets Thema 1 stofwisseling
Oefenexamenopgaven T6
Bespreken oefen-SE
Afronden periode 1
SE havo 4- stof (T 1 t/m 6)
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
34 17/8-21/8
LES
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES?
1
2
35 24/8-28/8
1
2
36 31/8-4/9
1
2
37 7/9-11/9
Maandag
Vespuccidag
1
2
38 14/9-18/9
C Grammatik
Lernlsite I lernen
Lernliste I & C Grammatik lernen
Aufgabe 15 abgeben
Lernliste I, II
39 21/9-25/9
40 28/9-2/10
41 5/10-9/10
42 12/10-16/10
Maandag
studiedag
Klas: 5b
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
A Hören und Sehen 1 2
B Lesen 3
C Grammatik 8 9 10
C Grammatik 11 12 13
D Schreiben 14
B Lesen 4, 5
D Schreiben 15
E Sprechen 16 17 18 19 20
21 22
H Grammatik G Lesen 25 26
Literatur (Kurzgeschichten)
G Lesen 27 28 29 30 31
E Redemittel lernen
Literatur (Kurzgeschichten)
E Redemittel & H Grammatik lernen
J Redemittel & E Redemittel
J Redemittel & E Redemittel
Lernliste D-NL
Stoff: Wortschatz und Grammatik Kapitel 6
tussenvakantie
H Grammatik 36
I Schreiben 37 38 39
J Sprechen 40 41 42 43
J Sprechen 44 45 Sprechkarte K6
SO Redemittel
D-Test
Klassenarbeit
Literatur
1
1
Methode:Neue Kontakte 5
ed.
SO Lernliste
H Grammatik 32 33 34 35
2
43 19/10-23/10
Studiewijzer: Deutsch
Stoff: Lernliste N-D
1
2
1
2
1
2
Schooljaar: 2015-2016
Periode: 1
Buchdossier abgeben (Kurzgeschichten &
Crazy)
F Hören und Sehen 23 274
G Lesen 25 26
G Lesen 27 28 29 30 31
2
44 26/10-30/10
45 2/11-6/11
Start periode 2
46
9/11-13/11
Afrondingsweek - Fertigkeiten
1
2
1
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
34 17/8-21/8
35 24/8-28/8
36 31/8-4/9
37 7/9-11/9
Maandag
Vespuccidag
38 14/9-18/9
39 21/9-25/9
40 28/9-2/10
41 5/10-9/10
42 12/10-16/10
Maandag
studiedag
43 19/10-23/10
44 26/10-30/10
LES
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
3
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES?
H1:
H2:
H3:
H3:
H3:
H4:
H4:
Alle opgaven plus zelftest
alle opgaven plus zelftest H2
Opgave 1- 10
Opgave 11 – 21
Zelftest
1 – 11
12 – 22
H4: zelftest
H5: 1- 10
H5: 11- 21
H5: Zelftest
Extra opgaven
H1: alle opgave plus zelftest
H2: alle opgaven
H2:Zelftest
H3:alle opgaven
H3:Zelftest
tussenvakantie
Schooljaar: 2015-2016
Periode: 1
Studiewijzer:Economie
Methode:lesbrieven
Klas: 5B
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
H1
H2 + zelftest H1
H3
H3
H3
H4
H4
Europa H4
Europa H5
Europa H5
Europa H5
Europa
Rekonomie
Rekonomie
Rekonomie
Rekonomie
Rekonomie
H1
H2
H2
H3
H3
Geen les
Tussentoets Europa helemaal
Extra opdrachten Vervoer
Bespreken tussentoets
Extra opdrachten Jong & Oud
Extra opdrachten Europa
afrondingsweek
Herhalen Vervoer
Herhalen Jong & Oud
Herhalen Europa
Europa, Vervoer, Jong & Oud, Rekonomie
45 2/11-6/11
1
Start periode 2
46
9/11-13/11
2
1
3
Lesbrief Verdienen en Uitgeven
Practical Assignment 5 HAVO
preparing pupils for the Dutch state exam in English for: Literature, Speaking and Listening
Explanation:
For the Dutch state exam for the subject “English” at havo-level (higher
general secondary education) you have to develop your skills and prepare the following items:
READING:
 The central CITO reading test of 150 minutes
 oral test on a text
WRITING: a written test of 120 minutes
 writing a formal or informal letter (apply the prescribed letter conventions!)
SPEAKING: an oral exam of 25 minutes requiring:
 A: listening & speaking skills, (logically) IN ENGLISH
- Presentation and brief discussion on basis of a topic prepared at home
(HAND IN some info (article, summary, keywords) in advance)
- Conversation on basis of a text provided at exam (a 20-minute preparation in
advance: prepare for reading out loud and for questions on vocabulary and
contents)
 B: Literary knowledge, IN ENGLISH
- Talk about your reading experiences !
- Provide a list in advance, preferably in English (in Dutch is allowed). This list for
Literature should consist of: 4 literary titles of original works from different
eras (max. 1 of an author, title, date of first publication, number of pages, a brief
summary) + find out what was common in the years, of 1st publication?
- Additionally: read 3 short stories + 3 poems and place them and their authors
in their time: what was common in those years, of 1st publication?
- Make sure you know background info about genres and the authors’
backgrounds
Form your opinion about the works as pieces of art, maybe you want to work around a THEME?
Trace plenty of background information on works chosen, specifically about:
 the author
 genre
 contents
 the (sub-)title
 motto / theme
 setting: time and place
 characters: their looks & character traits
Reading from the hand outs of “Metropool” will help you getting acquainted with different
authors, developing your personal reading preferences, acquiring a broader view and forming a
personal opinion on literature. Make sure you pick interesting, literary novels and some poems,
creating your personal list of literary work. Try to find things that are fun and that appeal to you !
We will also read several plays in class.
The added schedule will help you organize and improve your skills.
Good luck!
period
1 R
L/S
Reading, Listening, Speaking, Literature
Magazine of your preference: report on
contents
of 35 text pages* of main articles from
National
Geographics + give your opinion
Film/Series 2 hours* of your choice, no
Dutch
subtitles+ report on contents + give
Date
Finishe
d
= tick
3 Oct ’14
V
3 Oct ’14
V
your opinion
2 R
L/S
3 R
Metropool I answers to questions
(answers in
Dutch BUT write LETTERS in ENGLISH ! )
10 Songs: explain lyrics + give opinion on
lyrics
and music / beat / style ?
Novels Read your 1st novel + prepare
presenting
it including author info +
Jan ’15
Presentations of novel & author to class
+ hand
in reports on 7 presentations by classmates!
March ’15
Jan ‘15
V
V
March ’15
V
recommendation?
L/S
V
(contents + opinion + suggestion for a
grade)
4 R
L/S
Short stories Read 50 pages* of (a
May ’15
minimum of)
2 short stories + report on contents, nr of
pages
+ opinion
Macbeth* in class: hand in report on
performance
+story +opinion +include your script +
prop info
V
May ’15
V
5 R
L/S
6 R
L/S
7 R
L/S
Novels: Read a novel + summarise incl.
author info + recommendation? + List
for Literature
News Listen to BBC / CNN + report on the
News
time: 2 hours*
Play The Homecoming* by H. Pinter
Write a
report on the contents & the reading in
class
Presentations of chosen articles / topics in
class
Nov ’15
Finalize: List for literature & your
presentation/
topic for your oral exams
Documentary or CITO listening skills /
practice
Feb ’16
Nov ’15
Jan ’16
Jan ’16
Feb ’16
* page / time references are miminum requirements !
* Macbeth and/or The Homecoming may be used for
Literature
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
34 17-21/8
35 24-28/8
LES
1
2
1
2
36 31/8-4/9
1
2
37 7-11/9
Ma. Vespuccidag
1
2
38 14-18/9
1
2
39 21-25/9
1
2
40 28/9-2/10
1
2
41 5-9/10
42 12-16/10
Ma. Studiedag
1
2
43 19-23/10
1
2
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES?
Boeken mee
Start met je Literatuurlijst: titel & schrijver (4
boeken / 3 gedichten / 3 korte verhalen)
Af hfd 5 + Start PO I: lees een Engels boek
Schooljaar: 2015 - 2016
Periode: 1
Studiewijzer: Engels
Methode: Unicom Finals
Klas: 5B
wo 4e + vr 4e uur
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
Lr onreg werkw TB blz.172 + lz boek
Introductie en planning
Revisie grammatika + afmk/nakijken Unicom
Finals Hfd 5 + werk aan hfd 6
Revisie grammatika + nakijken hfd 5 + werk aan
hfd 6
SO onreg ww + luist oef 112 + werk aan hfd 6
Bijwerken Unicom Finals + lz boek
Werk aan Hfd 6
Lr onreg werkw TB blz.173 + lz boek
SO onreg ww + afmk Hfd 6 + start ‘Reflection’
Lr onreg werkw + gramm + lz boek
Uitleg/info briefconventies + mk Reflection 5+6
Leren briefconventies
Oefenbrief 1 in de les: klad+net versie
Lezen boek + maak je Literatuurlijst
Afmk 1e oefenbrief + mk Reflection 5+6
Opzet Literatuurlijst inleveren
Opzet Literatuurlijst af + afmk hfd 5+6
Afmk hfd 5+6 Reflection + lr uitdrukkingen
Bespreken oefenbrief en ‘Common Errors’
Leren briefconventies/ Common Errors
Oefenbrief 2 in de les: klad+net versie
Lezen boek + maak je Literatuurlijst
Tussenvakantie: LEESWERK voor LIJST ?
-
Afmk 2e oefenbrief + Start Hfd 7
Leren grammatika + uitlezen boek +
schrijven verslag voor PO
Werk aan PO1
BOEKVERSLAG: jaar v. 1e druk/korte
samenvatting/schrijver info/aantal blz
Werk aan Hfd 7 + focus op grammatika en
uitdrukkingen
Werk aan Hfd 7 / grammatika
INLEVEREN boekverslag + meer gramm /
oefenen uit Unicom Finals
Geen les
44 26-30/10
Start periode 2
45
2-6/11
46 9-13/11
1
Afrondingsweek: Schrijftoets
-
Planning per.2: vorm tweetallen + mk hfd 7
2
Werk aan Hfd 7 Unicom Finals
Gedichten (‘Rime of the Ancient Mariner’ ?)
1
Afmk Hfd 7 Unicom
Opdracht gedichten
2
Zoek info over ‘The Rime’ + complete versie
+ Coleridge: op je lijst als gedicht?
Lezen gedichten/toneelstuk?
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
34 17/8-21/8
LES
2
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES?
Periode: 1
Studiewijzer: Frans
Methode: Grandes Lignes
Klas: 5b
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
Begin met 6 Faut avoir la forme! Paragraph A
Regarder: ex 1, 2, 3
3
 Vocabulairetrainer
35 24/8-28/8
Schooljaar: 2015-2016
1
Vocabulaire B
2
Grammaire B
3
Paragraph B
Écouter: ex 4, 5, 6
Lire: ex 7, 8, 9, 10
 Grammaire révise: la négation
Grammaire B: ex 11, 12, 13
 Grammaire B
Lire: ex 14, 15, 16
Écrire: ex 17, 18
 Langue-o-thèque B
Tâche préparatoire B
Paragraph C
36 31/8-4/9
1
Meenemen katern littérature
Langue-o-thèque B
2
Grammaire C
Vocabulaire C
Langue-o-thèque C
3
37 7/9-11/9
1
Meenemen katern littérature
Vocabulaire D
Grammaire D
2
3
Lire: ex 19, 20, 21
Écouter: 22, 23
 Grammaire C: les verbes irréguliers
Lire: ex 24, 25, 26
Écrire: ex 27, 28
 Langue-o-thèque C
Tâche préparatoire C
Paragraph D
Lire: ex 29, 30, 31
 Grammaire révise: l’impératif
Grammaire D: ex 32, 33, 34
 Grammaire D
Écouter: 35, 36, 37
Lire: ex 38, 39, 40
Écrire et parler: 41, 42
 Langue-o-thèque D
Tâche préparatoire D
38 14/9-18/9
1
2
3
39 21/9-25/9
40 28/9-2/10
1
2
3
1
Meenemen katern littérature
Langue-o-thèque D
Grammaire B, C, D
Langue-o-thèque B, C, D
Vocabulaire B, C, D
Meenemen katern littérature
Meenemen katern littérature
Meenemen katern 1 5 havo
 Le bilan
Examenonderdelen
Examenonderdelen
SO vocabulaire chapitre 6
Tache finale chapitre 6
Examenonderdelen
Eindtoets chapitre 6
Examenonderdelen
Begin chapitre 1 Quand je serai grand
Paragraphe A
2
3
41 5/10-9/10
42 12/10-16/10
Maandag
studiedag
Paragraphe B
Lire: ex 4, 5, 6
1
Tussenvakantie
Meenemen katern littérature
Vocabulaire B
2
Grammaire B
Langue-o-thèque B
Oefenen leesvaardigheid
Regarder: ex 1
Parler: ex 2
Lire: ex 3
Écouter: ex 7, 8, 9, 10
 Grammaire révise: l’ordre des mots dans les
questions et la négation
Grammaire B: ex 11, 12, 13
 Grammaire B: l’ordre des mots
Lire: ex 14, 15, 16
Écrire: 17, 18
 Langue-o-thèque B
Tâche préparatoire B
Paragraphe C
3
43 19/10-23/10
1
2
 Vocabulaire-trainer
Écouter: ex 28, 29, 30, 31
 Grammaire révise: le passé composé
Meenemen katern littérature
Voorbereiden presentatie
Vocabulaire C
Grammaire C
Langue-o-thèque C
3
44 26/10-30/10
45 2/11-6/11
Start periode
2
46
9/11-13/11
Paragraphe D
Écouter: ex 35, 36, 37, 38
Examenonderdelen
1
Afrondingsweek toets leesvaardigheid
Meenemen katern littérature
Voorbereiden presentatie
2
 Vocabulaire-trainer
3
Grammaire D
Langue-o-thèque D
Vocabulaire D
Grammaire B, C, D
Langue-o-thèque B, C, D
1
Lire: ex 19, 20, 21
Écouter: ex 22, 23, 24
Lire: ex 25, 26, 27
Grammaire C: ex 32
 Grammaire C: les verbes pronominaux
Écrire et parler: ex 33, 34
 Langue-o-thèque C
Tâche préparatoire C
Examenonderdelen
 Grammaire révise: les temps verbaux
Grammaire D: ex 39, 40, 41
 Grammaire D: le futur
Lire: ex 42, 43, 44
Lire: ex 45, 46, 47
SO vocabulaire chapitre 1
Écrire et parler: ex 48, 49
Vocabulaire B, C, D
Tâche préparatoire D
2
3
Lr chapitre 1
 Langue-o-thèque D
Tache finale chapitre 1
Eindtoets chapitre 1
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
34 17/8-21/8
35 24/8-28/8
36 31/8-4/9
LES
1
2
1
2
1
2
37 7/9-11/9
Maandag
Vespuccidag
39 21/9-25/9
40 28/9-2/10
41 5/10-9/10
42 12/10-16/10
Maandag
studiedag
43 19/10-23/10
44 26/10-30/10
45 2/11-6/11
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
Start periode 2
46
9/11-13/11
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?WAT
Financieel Beleid H25 paragraaf 1
Financieel Beleid H25 Paragraaf 2
Financieel Beleid H25 paragraaf 3
Financieel Beleid H25 paragraaf 4
Proefwerktraining H25 + Financieel Beleid
H26 paragraaf 1
Financieel Beleid H26 paragraaf 2
Geen les
Schooljaar: 2015-2016
Periode: 1
Studiewijzer: M&O
Methode:In Balans
Klas: 5B
IS HET HUISWERK VOOR DIE LES?
Proefwerktraining H25
1
2
38 14/9-18/9
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
2
1
Financieel Beleid H26 paragraaf 3
Proefwerktraining H26 + Financieel Beleid
H27 paragraaf 1
Financieel Beleid H27 paragraaf 2
Financieel Beleid H27 paragraaf 3
Financieel Beleid H27 paragraaf 4
Proefwerktraining H26
Vragen H25 en H26
Tussentoets H25 en H26
Tussenvakantie
Proefwerktraining H27 + Financieel Beleid
H28 Paragraaf 1
Financieel Beleid H28 Paragraaf 2
Financieel Beleid H28 Paragraaf 3
Financieel Beleid H28 Proefwerktraining
afrondingsweek
Finanvcieel beleid H29 paragraaf 1
Proefwerktraining H27
Maken proefwerktraining H28
Toets H25 t/m 27 + ICT H28
Paragraaf 1
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
34 17/8-21/8
LES
1
2
35 24/8-28/8
1
2
36 31/8-4/9
1
2
WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES?
Geen les
Start hoofdstuk 9
Lezen §9.1
Maken §9.1
Lezen §9.2
Maken §9.2
Lezen §9.3
Maken §9.3
Lezen §9.4
Maken begin §9.4
37 7/9-11/9
Maandag
Vespuccidag
1
Maken rest §9.4
Lezen §9.5
Maken §9.5
Lezen §9.6
Maken §9.6
Start H10
Lezen §10.1
Maken §10.1
Lezen §10.2
Maken §10.2
Lezen §10.3
Maken §10.3
Lezen §10.4
tussenvakantie
Maken §10.4
Lezen §10.5
2
1
Maken §10.5
Leren H9 en H10
1
2
39 21/9-25/9
1
2
40 28/9-2/10
1
2
41 5/10-9/10
42 12/10-16/10
Maandag
studiedag
43 19/10-23/10
Schooljaar: 2015-2016
Periode: 1
Studiewijzer: Scheikunde
Methode: Chemie overal
Klas: 5B
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
Geen les
Uitleg §9.1
Uitleg §19.2
Uitleg §9.3
Uitleg begin §9.4
Nakijken H9 t/m §4
Filmpjes opzoeken bij H9 en bekijken
1
2
38 14/9-18/9
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
Uitleg rest §9.4
Uitleg §9.5
Uitleg §9.6
Uitleg §10.1
Uitleg §10.2
Uitleg §10.3
Uitleg §10.4
Uitleg §10.5
Herhalen H9 en H10
Oefentoets maken
2
44 26/10-30/10
45 2/11-6/11
1
Start periode 2
46
9/11-13/11
2
1
Oefentoets maken
afrondingsweek
Oefentoets nakijken
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
34
17/8-21/8
35
24/8-28/8
36
31/8-4/9
37
7/9-11/9
38
14/9-18/9
39
21/9-25/9
40
28/9-2/10
41
5/10-9/10
42
12/10-16/10
43
19/10-23/10
LES
1 di
2 wo
3 vrij
1 di
2 wo
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
vrij
di
wo
vrij
di
wo
vrij
di
wo
vrij
di
wo
vrij
di
wo
vrij
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE
LES?
Schooljaar: 2015-2016
Periode: 1
Studiewijzer: Spaans
Methode: Chicos Chicas 4
Klas: 5b
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
Introductiedag 2
afmaken Unidad Puente
mk: WB pág. 4 & 5
mk: WB pág. 6 & 7
mk: WB pág. 8 & 9
mk: WB pág. 10 & 11
mk: WB pág. 12 & 13
mk: WB pág. 14
mk: WB pág. 15
werken aan boekverslag
doornemen Unidad 1
lr: Unidad 1 (alles: voc-gram-ejerc.)
lr: Unidad 1 (alles: voc-gram-ejerc.)
Werken aan boekverslag
Introductieles: per.1, examenzaken
ChCh4 – Unidad Puente
ChCh4 – Unidad Puente
herhaling gram-voc & oefenen spreekvaardigheid
inleveren boektitel voor literatuurlijst – boek 3
ChCh4 – Unidad 1 – lección 1
ChCh4 – Unidad 1 – lección 1
herhaling gram-voc & oefenen spreekvaardigheid
ChCh4 – Unidad 1 – lección 2
ChCh4 – Unidad 1 – lección 2
herhaling gram-voc & oefenen spreekvaardigheid
ChCh4 – Unidad 1 – proyecto intercultural
ChCh4 – Unidad 1 – consolida y amplía
herhaling gram-voc & oefenen spreekvaardigheid
ChCh4 – Unidad 1 – consolida y amplía
ChCh4 – Unidad 1 – en la red
herhaling gram-voc & oefenen spreekvaardigheid
herhalen & bespreken toetsstof
oefenen leesvaardigheid
herhaling gram-voc & oefenen spreekvaardigheid
T51.1 – Chicos Chicas 4 – Unidad 1
oefenen leesvaardigheid
tussenvakantie
1 di
2 wo
3 vrij
1 di
2 wo
afmaken P51.1 – boekverslag boek 3
-
extra oefenen leesv. & oefenen spreekvardigheid
inleveren P51.1 – boekverslag boek 3
oefenen leesvaardigheid
oefenen leesvaardigheid
extra oefenen leesv. & oefenen spreekvardigheid
oefenen leesvaardigheid
44
26/10-30/10
45
2/11-6/11
46
9/11-13/11
3 vrij
afrondingsweek
oefenen leesvaardigheid
1 di
-
bespreken boekenlijst
bespreken toets afrondingsweek & per.2
ChCh4 – Unidad 2 – lección 3
ChCh4 – Unidad 2 – lección 3
lezen boek 4 / oefenen spreekvaardigheid
ChCh4 – Unidad 2 – lección 4
2 wo
3 vrij
1 di
2 wo
3 vrij
mk: WB pág. 16
mk: WB pág. 17
mk: WB pág. 18
inleveren boektitel voor literatuurlijst – boek 4
ChCh4 – Unidad 2 – lección 4
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
34 17/8-21/8
35 24/8-28/8
36 31/8-4/9
LES
1
2
1
2
1
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES?
Lezen H 9
Par 9.1 t/m 9.6 vraag 1 t/m 5 maken
Par 9.1 t/m 9.6 vraag 1 t/m 5 maken
Schooljaar: 2015-2016
Periode: 1
Studiewijzer:
Geschiedenis
Methode: Feniks en
Geschiedenis Werkplaats
Klas: 5B Havo
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
Kenmerken en begrippen bespreken Feniks H 9
Proefexamenvragen Feniks H 9
37 7/9-11/9
Maandag
Vespuccidag
38 14/9-18/9
39 21/9-25/9
40 28/9-2/10
41 5/10-9/10
42 12/10-16/10
Maandag
studiedag
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
Start periode 2
46
9/11-13/11
Beelmateriaal H9/H10 en Koude Oorlog
1
44 26/10-30/10
45 2/11-6/11
Lezen katern De Koude Oorlog
Aangekruiste opdrachten maken
Kenmerken en begrippen bespreken Feniks H 10
Proefexamenvragen Feniks H 10
Katern De Koude Oorlog
tussenvakantie
2
43 19/10-23/10
Lezen H 10
Par 10.1 t/m 10.4 vraag 1 t/m 5 maken
Par 10.1 t/m 10.4 vraag 1 t/m 5 maken
2
1
Aangekruiste opdrachten maken
Kenmerken en begrippen bespreken De Koude
oorlog
Proefexamenvragen De Koude Oorlog
Voorbereiding Proefexamens Afrondingsweek
Afrondingsweek H 9 Tijd van Wereldoorlogen+H 10 Tijd van Televisie en Computers
en katern Koude Oorlog
Katernen De Republiek en Duitsland
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
WEEK
34 17/8-21/8
35 24/8-28/8
36 31/8-4/9
37 7/9-11/9
38 14/9-18/9
39 21/9-25/9
40 28/9-2/10
LES
1
WAT IS HET HUISWERK VOOR
DIE LES?
1
1
1
1
1
1
1
Studiewijzer: TE-theorie
Klas: 5B
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
Introductie, bekijken ELO, doornemen syllabus
Doorlezen inleiding
Bespreken inleiding
Doorlezen middeleeuwen t/m
stijlkenmerken
Doorlezen middeleeuwen t/m Jeroen
Bosch tentoonstelling
Doorlezen De esthetiek t/m groteske
kunst
Doorlezen De esthetiek t/m Ron
Mueck
Tussenvakantie
Bespreken middeleeuwen
Doorlezen stof tot nu toe
studiedag
Doorlezen De Esthetiek t/m Lelijk?
Wat nou lelijk?
afrondingsweek
Bespreken De esthetiek deel 3
Bespreken middeleeuwen
Bespreken De esthetiek deel 1
Bespreken De esthetiek deel 2
Bespreken toets, start De betekenis van Schoonheid
1
1
Schooljaar: 2015-2016
Periode: 1
-
1
41 5/10-9/10
42 12/1016/10
43 19/1023/10
44 26/1030/10
45 2/11-6/11
Periode 2
46
9/11-13/11
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
Doorlezen De betekenis t/m Zeuxis
De lessen zijn zo ingericht dat ik er van uit ga dat je de stof VOOR de les doorgelezen hebt.
Tijdens de les bespreken we de stof die gelezen is.
Ik raad je aan om van elk “hoofdstuk” een samenvatting te maken. Bewaar deze samenvatting
tot aan je eindexamen!
Toetsing:
EDT gaat over alle stof van de eerste 3 hoofdstukken. Inleiding, De Middeleeuwen en De
esthetiek. Het EDT zal ook vragen bevatten die niet zo zeer over deze stof gaan, maar
die je leren wennen aan en oefenen met examenvragen.
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
35 24/8-28/8
36 31/8-4/9
37 7/9-11/9
38 14/9-18/9
39 21/9-25/9
40 28/9-2/10
41 5/10-9/10
42 12/10-16/10
43 19/10-23/10
afrondingsweek
LES
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES?
Schooljaar: 2015-2016
Periode: 1
Studiewijzer: wiskunde a
Methode: Moderne
Wiskunde 10e editie
Klas: 5b
hfst 2 voorkennis
hfst 2 §1
hfst 2 §2
hfst 2 §3
hfst 2 §4
hfst 2 §5
hfst 2 §6
hfst 2 §7
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
hfst 1 §2
hfst 1 §3
hfst 1 §4
hfst 1 §5
hfst 1 §6
hfst 1 §7
Vespuccidag
hfst 1 E
VT hfst 1
hfst 2 voorkennis
hfst 2 §1
hfst 2 §2
hfst 2 §3
hfst 2 §4
hfst 2 §5
hfst 2 §6
hfst 2 §7
hfst 2 E
tussenvakantie
tussenvakantie
VT hfst 2
VT hfst 2
Rekenen hfst 6 §1 en §2
Rekenen hfst 6 §3 en §4
Rekenen hfst 6 §5 en hfst 7 §1
Rekenen hfst 7 §2 en §3
Rekenen hfst 7 §4 en §5
Wa: PW hfst 1 en 2
Re: hfst 6 en 7
hfst 1 §2
hfst 1 §3
hfst 1 §4
hfst 1 §5
PW hfst 1
Vespuccidag
hfst 1 §7
VT hfst 1
Rekenen hfst 6 §1 en §2
Rekenen hfst 6 §3 en §4
Rekenen hfst 6 §5 en hfst 7 §1
Rekenen hfst 7 §2 en §3
Wa: PW hfst 1 en 2
Re: hfst 6 en 7
Afkortingen:
mk = maken
lz = lezen
lr = leren
aantek = aantekeningen
§ = paragraaf
so = schriftelijke overhoring
hfd = hoofdstuk
curs = cursus
opdr = opdracht
oef = oefening
vr = vraag
WEEK
35 24/8-28/8
36 31/8-4/9
37 7/9-11/9
38 14/9-18/9
39 21/9-25/9
40 28/9-2/10
41 5/10-9/10
42 12/10-16/10
43 19/10-23/10
afrondingsweek
LES
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
blz = bladzijde
voorb = voorbereiden
herh = herhalen
voc = vocabulaire
prac = practicum
gramm = grammatica
rek = rekenen
topo = topografie
tb = tekstboek
wb = werkboek
sprkb = spreekbeurt
WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES?
hfst 1 §2
hfst 1 §3
hfst 1 §4
hfst 1 §5
PW hfst 1
Vespuccidag
hfst 1 §7
VT hfst 1
hfst 2 voorkennis
hfst 2 §1
hfst 2 §2
hfst 2 §3
hfst 2 §4
hfst 2 §5
hfst 2 §6
tussenvakantie
VT hfst 2
Rekenen hfst 6 §1 en §2
Rekenen hfst 6 §3 en §4
Rekenen hfst 6 §5 en hfst 7 §1
Rekenen hfst 7 §2 en §3
Wa: PW hfst 1 en 2
Re: hfst 6 en 7
Schooljaar: 2015-2016
Periode: 1
Studiewijzer: wiskunde b
Methode: Moderne
Wiskunde 10e editie
Klas: 5b
WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?
hfst 1 §2
hfst 1 §3
hfst 1 §4
hfst 1 §5
hfst 1 §6
hfst 1 §7
Vespuccidag
hfst 1 E
VT hfst 1
hfst 2 voorkennis
hfst 2 §1
hfst 2 §2
hfst 2 §3
hfst 2 §4
hfst 2 §5
hfst 2 §6
hfst 2 E
Extra les
tussenvakantie
VT hfst 2
Rekenen hfst 6 §1 en §2
Rekenen hfst 6 §3 en §4
Rekenen hfst 6 §5 en hfst 7 §1
Rekenen hfst 7 §2 en §3
Rekenen hfst 7 §4 en §5
Wa: PW hfst 1 en 2
Re: hfst 6 en 7