UITNODIGING KBO Soest/Soesterberg/Baarn Dinsdag 31 maart 2015

Commentaren

Transcriptie

UITNODIGING KBO Soest/Soesterberg/Baarn Dinsdag 31 maart 2015
UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
KBO Soest/Soesterberg/Baarn
Dinsdag 31 maart 2015
Plaats: O.C. ‘De Klarinet’
Aanvang: 14.00 uur
Zaal open vanaf 13.30 uur
Wij verwachten weer een grote opkomst.
Zoals gebruikelijk wordt de jaarvergadering gevolgd door een gratis
bingo.
In dit Soester Venster vindt u vanaf pagina 16 de agenda en alle
jaarverslagen. Neem dit mee als u naar de Algemene
Jaarvergadering komt.
Het Bestuur
INHOUD
Eucharistieviering
Van de Voorzitter
Nieuws van de evenementencommissie
Digitale training ‘veilig wonen’
Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA)
Maaltijdbezorgers gezocht
Oproep: Open Eettafel op maandagavond?
Herinnering contributie betaling 2015
Hulp bij belastingaangifte 2014
Selectie activiteiten ontmoetingscentra
KBO Activiteitenagenda
Belangrijke telefoonnummers
Wie - Wat – Waar in de KBO Soest-Soesterberg
Algemene Ledenvergadering dinsdag 31 maart 2015
Pagina
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
14
15
16-32
REDACTIE:
Gerrit Sloothaak
KOPIJ INLEVEREN:
Voor dinsdag 10 maart 2015
Op redactie adres
Klarinet 91 3766 GJ Soest E-mail [email protected]
Het volgende Soester Venster verschijnt omstreeks 25 maart 2015
Met instemming van het bestuur kan de redactie aanpassingen doen
2
EUCHARISTIEVIERING
EEN TOCHT DOOR DE WOESTIJN. . .
. . . EEN WEG TEN LEVEN!
In het licht van palmzondag en Pasen nodigen wij u graag
uit voor onze viering tijdens de veertigdagentijd
in de H. Familiekerk op
DONDERDAG 26 MAART OM 10.00 UUR.
Celebrant is pastor F.H.J. Zwarts en het koor verzorgt de
gezangen. Na de viering is er weer ons vertrouwde
samenzijn met koffie of thee. Wij verwelkomen u van harte!
Voor vervoer kunt u bellen naar mevrouw C. van Brussel,
tel. 035-6018126
Als u wil meezingen met het koor. . . heel graag!
Wilt u dan om half tien aanwezig zijn?
De liturgiecommissie
3
VAN DE VOORZITTER
Op naar de Algemene Ledenvergadering!
Het was toch wel even schrikken toen ik het bovenstaande schreef;
alweer een jaar voorbij. Wij weten allemaal dat de tijd snel gaat maar
als je het zo zwart op wit afgedrukt ziet valt het toch weer extra op.
Aan de andere kant kijk ik er toch weer graag naar uit. Het is goed om
met elkaar weer eens in kort bestek te horen en te lezen waar wij met
elkaar mee bezig zijn. En dat is toch nogal wat!
In dit Soester Venster vindt u weer alle verslagen van de
werkzaamheden die binnen onze afdeling worden gedaan en ik kan u
zeggen: met veel plezier worden gedaan. De inzet van alle
betrokkenen is enorm en de resultaten mogen er zijn. Maar, wat nog
belangrijker is: onze leden ervaren dit ook zo, zij beleven er plezier
aan en hebben er baat bij. Het is dan ook niet voor niets dat wij binnen
de KBO organisatie een van de grotere afdelingen zijn. Het is in
meerdere opzichten de moeite waard om lid van de KBO Soest –
Soesterberg – Baarn te zijn en aan die doelstelling blijven wij
vasthouden en werken.
Een maal per jaar organiseren wij een speciale middag voor al onze
vrijwilligers als dank en erkenning voor hun inzet. Maar ik grijp graag
de kans om eens hier voor het oog en het oor van al onze leden uiting
te geven aan onze dank en waardering voor deze enorme, positieve
inzet.
In de vergaderstukken zult u ook lezen dat de Nestor van ons Bestuur,
Henk van Veen, ons Bestuur gaat verlaten. Hij had al aangekondigd
dat hij zijn laatste termijn niet helemaal uit zou dienen en heeft
besloten nu toch echt meer tijd voor zichzelf en voor Lia in te ruimen.
En, met een dergelijke ‘staat van dienst’ kunnen wij niet anders dan
daar alle begrip voor te hebben.
Uiteraard zullen wij daar in de jaarvergadering stevig op terugkomen.
4
Tijdens het weekend van 24 – 26 april zullen wij ons 30-jarig bestaan
als KBO Soest – Soesterberg – Baarn vieren. In het vorige nummer
van ons Soester Venster heb ik daar al even op gewezen.
Als Katholieke Ouderenbond in Soest bestaan wij al beduidend langer,
maar 30 jaar geleden hebben wij ons aan gesloten bij de landelijke
Unie; vandaar.
Uiteraard zullen wij u nog nader informeren over het voorziene
programma. 30 jaar is geen mijlpaal maar als er wat te vieren valt
moet je dat niet laten en geeft het ons daarnaast de gelegenheid om
onze KBO weer eens extra onder de aandacht te brengen. De toekomst
is aan ons, maar die moet wel worden ingevuld. Daarom zal op vrijdag
24 april een aparte bijeenkomst worden georganiseerd voor de Jonge
Senioren waarbij wij ons naar hen willen profileren en betrekken bij
onze activiteiten. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst nietwaar! Per
brief zullen wij hen voor deze avond uitnodigen.
U ziet, wij werken niet alleen aan het heden, maar ook aan de
toekomst!
Frits van Wesemael
NIEUWS VAN DE EVENEMENTEN COMMISSIE
Het ‘Samen 100’ bridgetoernooi op zondag 18 januari was weer een
geweldig succes. De zaal van ‘De Klarinet’ zat met 128 mensen
mudjevol. Voor het eerst in het zeventien jarig bestaan van dit
evenement eindigden twee paren gelijk op de eerste plaats. Na ampele
overweging werd het paar Jopie de Ruiter en Johan Keswiel tot
winnaar uitgeroepen, omdat zij de meeste slems hadden geboden. Zij
mochten de wisselbeker voor een jaar mee naar huis nemen. De dames
Joice Bartels en Riek van Soest behaalden eveneens een score van
64,99%, maar zij moesten helaas genoegen nemen met de tweede
prijs. Derde werd het echtpaar Margriet en Henk de Haan met 64,65%.
Op dinsdag 20 januari was Ellen Jansen van de apothekersvereniging
Midden Nederland te gast in De Sleutel. Voor een aandachtig gehoor
gaf zij een workshop over het gebruik van medicijnen. Gelet op het
aantal vragen en enkele discussies, die ontstonden, was het een
interessante en leerzame middag.
5
Op dinsdag 24 februari (jammer, dat we u hiervan niet tijdig op de
hoogte konden brengen), was gepassioneerd banketbakker Arend Top
voor de tweede keer te gast in ‘De Sleute’l. Dankzij de persberichten
in de diverse kranten was er een goede opkomst. De aanwezigen
hebben genoten van zijn verhaal ….en van zijn chocolade.
Op vrijdag 20 maart houden we in De Sleutel ons jaarlijkse
klaverjastoernooi. We zullen weer zorgen voor een aantal fraaie
prijzen. Daarnaast is een wisselbeker beschikbaar voor de winnaar en
een vast aandenken voor de nummers 1, 2 en 3. De prijs voor
deelname bedraagt € 5 per persoon, inclusief een gratis kopje koffie of
thee. We beginnen om half twee en de zaal is open vanaf 13.00 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Op dinsdag 24 maart hebben we opnieuw een bekende Soester te
gast. In ‘De Sleutel’ zal Hans Kruiswijk ons in gedachten meenemen
naar het Gagelgat, de oude boerderij aan de Birkstraat. Op zijn eigen
meeslepende wijze zal hij de aanwezigen trakteren op verhalen en
gegevens, die wij niet voor mogelijk zouden houden. Deze middag
begint om 14.00 uur en de toegang is opnieuw gratis. De zaal is open
vanaf half twee. We verwachten weer een bomvolle zaal, dus kom
alstublieft ruim van tevoren.
Math Elissen
DIGITALE TRAINING ‘VEILIG WONEN’
Natuurlijk hebt u het al in de laatste Nestor van 2014 gelezen. De
gratis digitale training is beschikbaar. Met deze training kunt zelf
beoordelen hoe veilig uw huis is. Valt dat wat tegen, dan krijgt u door
het beantwoorden van de vragen meteen tips hoe u die veiligheid in
uw eigen woon- en leefomgeving kunt verbeteren.
U kunt de training uitvoeren terwijl u rustig op de bank zit met uw
tablet op schoot of aan de tafel achter uw computer.
www.woonveiliger.nl
Leuk klusje voor een regenachtige zondagmiddag, en u verhoogt
hiermee uw veiligheid en die van uw huisgenoten.
6
VRIJWILLIGE OUDERENADVISEUR (VOA)
Ria Roelants is sinds januari 2015 aan de slag als Vrijwillige
Ouderen Adviseur (VOA).
In haar functie kan zij worden benaderd met
vragen of problemen over ouder worden en
ouder zijn in het algemeen. Ze zal helpen met
het zoeken naar antwoorden en oplossingen van
problemen. De vrijwillige ouderenadviseur
geeft voorlichting, informatie en advies over de
voorzieningen, over wet- en regelgeving en
procedures op het gebied van wonen, welzijn en
zorg. In het bijzonder kan zij haar cliënten
bijstaan
bij
het
voeren
van
een
'keukentafelgesprek' die de gemeente Soest en Baarn binnenkort
zullen houden met alle inwoners met een zorgindicatie dan wel
inwoners die voor de eerste keer een zorgvraag richten aan de
gemeente. Waar nodig verwijst zij door naar gespecialiseerde hulp\of
dienst.
De hulp van de ouderenadviseur is kosteloos, onafhankelijk en
objectief. De cliënt houdt zelf de regie over zijn leven en blijft zelf
verantwoordelijk voor zijn situatie en de keuzes die hij maakt.
Ria Roelants kan vrijblijvend worden benaderd via haar e-mail
adres: [email protected] of per telefoon: 035 8878563
VERRASSING VAN DE MAAND MAART
Mevrouw J. Corbeij-ter Hofstede
Gustaaf Gelderhof 5
3762 JM Soest
7
Maaltijdbezorgers gezocht!
Geen maaltijd meer op tafel? Zo ver zal het hopelijk niet komen, maar
de nood is zeer hoog bij de Werkgroep Maaltijdvoorziening van de
SWOS (Stichting Welzijn Ouderen Soest).
Die werkgroep heeft ruim zestig vrijwilligers, die zeven dagen per
week en 365 (366) dagen per jaar een maaltijd bezorgen bij senioren
die daar om welke reden dan ook zelf niet in kunnen voorzien.
Zo vinden per jaar ongeveer 29.000 warme/koelverse en 15.000
vriesverse maaltijden hun weg naar Soester en Soesterbergse tafels.
Belangrijk en leuk werk maar ook vrijwilligers worden ouder, vallen
uit wegens ziekte en gaan zelfs wel eens met vakantie!
En dat terwijl het aantal klanten door de vergrijzing stijgt!
Voor de maandag, woensdag, vrijdag en in het weekend zijn we op
zoek naar vrijwilligers die warme maaltijden willen bezorgen. Met uw
eigen auto rijdt u in Soest of Soesterberg en brengt u gemiddeld 10-12
maaltijden bij senioren thuis. Belangrijk is dat u interesse hebt in
senioren, uw ogen en oren open houdt voor vragen, opmerkingen en
problemen van senioren die u thuis bezoekt. Er is een geringe
onkostenvergoeding voor het gebruik van uw auto.
Hebt u interesse? Neem contact op met de SWOS via
telefoonnummer 035 6023681.
Voor de coördinatie van de vriesvers maaltijden zijn we op zoek naar
een vrijwilliger op de vrijdagmorgen.
Natuurlijk houdt de werkgroep bij de planning altijd rekening met
vakanties en wanneer U eens niet kunt rijden, wordt voor vervanging
gezorgd.
Als U zich wilt aanmelden of meer wilt weten, belt U met Marja
Smeets 035 6023681.
Uw hulp is hard nodig!
8
OPROEP: Open Eettafel op maandagavond?
U kent allemaal vast wel onze Open Eettafel op vrijdagmiddag. Een
gezellige, betaalbare warme maaltijd van 3 gangen wordt geserveerd
voor slechts € 6,50. Een fijne gelegenheid voor iedereen die alleen
woont om eens niet met het bord op schoot in je eentje te eten. Maar
ook als eten koken u steeds meer moeite kost of als u er eenvoudig
niet altijd zin in heeft om dit te doen.
Het scheelt u immers heel veel werk: geen boodschappen halen, geen
groente snijden, geen aardappels schillen, geen geroer in hete pannen
en ook nog eens geen afwas!! Wat een gemak en genot!
Niet iedereen vindt het echter fijn om ’s middags warm te eten.
Daarom zijn we van plan om voortaan ook op maandagavond een
Open Eettafel aan te bieden. De opzet is precies hetzelfde: een
voedzame, smakelijke maaltijd uit de keuken van Voedingsservice
Heuvelrug wordt u geserveerd door enkele vrijwillig(st)ers. Zij
dekken voor u gezellig de tafel en verzorgen de bediening. Maar zij
verzorgen ook een door hen bedacht en overheerlijk luxe dessert. Een
TOETJE met een hoofdletter!
De aanvangstijd van deze maaltijd zal zijn om 17.00 uur en u dient
uiterlijk een week va tevoren door te geven of u volgende week komt
eten. U hoeft geen vaste wekelijkse klant te worden! U bepaalt per
keer of u komt mee-eten. Het menu wordt altijd uiterlijk 2 weken van
tevoren bekend gemaakt via posters en natuurlijk staat in het
Eikenblaadje altijd een overzicht van de menu’s van de komende twee
maanden.
Voordat wij hiermee starten, willen wij eerst even polsen of er
belangstelling is voor een maaltijd op dit tijdstip. Dus geeft u ons een
seintje als u denkt hier af en toe of vaker gebruik van te gaan maken?
Bovendien zoeken we ook een paar vrijwillig(st)ers die willen
meewerken aan deze Eettafel. Dat hoeft niet elke week te zijn, maar
kan ook eens per 2, 3 of 4 weken zijn. Reacties kunt u doorgeven op
kantoor van DDE bij Mieke Veken tijdens openingstijden, door een
briefje in de brievenbus te doen, een email te sturen aan
[email protected] of door even te bellen naar 0346-351402.
Wij zijn benieuwd naar uw reacties!
9
HERINNERING CONTRIBUTIE BETALING 2015
Om onze organisatie goed te laten functioneren is uw contributie een
noodzaak en onze belangrijkste bron van inkomen. Een groot ledental
en zuinig financieel beheer stelt ons in staat om ook voor minder
draagkrachtigen het lidmaatschap betaalbaar te houden.
Per jaar € 20 voor alleenstaanden en € 33 met partner
Indien u echter meer financiële ruimte heeft, stellen we een extra
bijdrage zeer op prijs. Daarmee kunnen we leden, die het minder goed
getroffen hebben, in de gelegenheid stellen ook eens deel te nemen
aan bij voorbeeld een leuke reis of een andere activiteit. Daarnaast
worden we ook soms geconfronteerd met onverwachte of onvoorziene
uitgaven. In januari zij de acceptgiro’s verspreid met het verzoek deze
binnen 30 dagen te betalen. De leden die nog niet betaald hebben
worden verzocht zo spoedig mogelijk de contributie over te maken op
de rekening NL73RABO0379900599 t.n.v. K.B.O. Soest.
HULP BIJ BELASTING 2014
door
SENIORENCONSULENTEN SWOS
Voor de 55 plussers is er ook dit jaar de mogelijkheid hulp te vragen
bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting 2014. De SWOS
(Stichting Welzijn Ouderen) zet daarvoor haar seniorenconsulenten in.
Senioren met een (AOW)uitkering en/of met een klein pensioen
kunnen worden geholpen bij hun belastingaangifte.
Dit gebeurt per computer. Voor deze gratis dienstverlening komt u in
aanmerking, als u recht hebt op zorg- en/of huurtoeslag.
In het andere geval wordt een vergoeding ad € 20 gevraagd.
Vanaf 18 februari kunt u bellen voor het maken van een afspraak.
Deze worden gehouden in de ontmoetingscentra Klaarwater,
’De Klarinet’ en Molenschot/Daelhoven. Als u niet in staat bent om
zelf te komen is ook een afspraak voor huisbezoek mogelijk.
In Soesterberg komt de consulent bij u thuis.
Telefonisch (035) 6023681 kunt u een afspraak maken van maandag
t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
10
SELECTIE ACTIVITEITEN ONTMOETINGSCENTRA
Onderstaande gegevens hebben wij als extra activiteiten van de
ontmoetingscentra ontvangen.
De Drie Eiken, Dorpsplein 18 Soesterberg tel: 0346 351402
Warme maaltijd, Italiaans, aanmelden en betalen
di. 3 mrt. 12.30 uur
t/m zondag 1 mrt. bij DDE, kosten € 6,50
vr. 6 mrt. 12.30 uur
Open Eettafel, aanmelden en betalen uiterlijk 27
feb. bij DDE, kosten € 6,50
zo. 8 mrt. 12.30-16.30 uur Bridge, Soesterberg bridgeclub
Open Eettafel aanmelden en betalen uiterlijk
vr. 13 mrt. 12.30 uur
6 mrt. bij DDE, kosten € 6,50
wo. 18 mrt. stemlokaal
Verkiezingen Prov. Staten, koffie inloop open
Open Eettafel, aanmelden en betalen uiterlijk
vr. 20 mrt. 12.30 uur
13 mrt. bij DDE, kosten € 6,50
vr. 20 mrt. 19.30 uur
Bingo, zaal open 18.45 uur € 4,50 per kaart
za. 21 mrt. 12.30-14.30 uur Pannenkoeken inloopmiddag naturel €1.50/
spekpannenkoek € 1,70
Klaarwater. Wiardi Beckmanstraat 475 Soest tel: 035 6010607
do. 26 feb. 13.30 uur
Bingo
wo. 4 mrt. 10.00 uur
Thuiszorgwinkel verkoop
Shantykoor ‘Eemlandvaarders’
di. 10 mrt. 14.00 uur
wo. 11 mrt. 12.30 uur
Hachee maaltijd, aanmelden s.v.p.
wo. 18 mrt. Hele dag
Stembureau Provinciale Staten verkiezing
wo. 25 mrt. 10 00 uur
Kloostermode Show en verkoop
do. 26 mrt. 13.30 uur
Bingo
di. 31 mrt. 09.45-11.00 uur Belgische studenten verwenact. Gratis
De Klarinet, Klarinet 39 Soest tel: 035 6023139
di. 10 mrt. 12.30 uur
Gezamenlijke maaltijd
vr. 13 mrt. 14.00-17.00 uur Bingo ‘De Klarinet’
wo. 18 mrt. stemlokaal
Provinciale Staten verkiezing
di. 24 mrt. 09.30-16.30 uur Dagje Klaverjassen
Iedere donderdag van 13.30 – 16.30 uur Klarinetsoos: klaverjassen, sjoelen
Mah Jong en andere spelletjes. Bingokaarten € 4,50 per stuk. Kosten
maaltijd € 6,50
11
KBO ACTIVITEITENAGENDA
KBO Soos, iedere woensdag 13.30-16.30 uur
‘Klaverjassen en Bridgen in ‘De Klarinet’
Klarinet 39, Soest
De Breierij en het
Land van Maas en Waal
Vertrek 08.30 uur;
Thuiskomst 20.00 uur
vr. 20 maart
Eendaagse
busreis KBO
vr. 20 maart
di.
24 maart
do. 26 maart
di.
31 maart
do.
9 april t/m
16 april
KBO
Cruise
vr.
zo.
24 april
26 april
di.
19 mei
zo.
14 juni t/m
19 juni
JaarlijksKlavertoernooi
Lezing
Gagelgat door
Hans Kruiswijk
Paasviering
Algemene
Ledenvergadering
KBO
De Sleutel
Aanvang 13.30 uur
De Sleutel
Aanvang 14.00 uur
H. Familiekerk
Aanvang 10.00 uur
De Klarinet
Klarinet 39
Aanvang 14.00 uur
8-daagse IJsselmeer
Cruise·met ‘M.P.S. Juliana
Middag/avond
Jubileumviering
30 jaar KBO
Eendaagse
busreis
KBO
6-daagse KBO
reis naar Heart
of England
12
De Rank – Jonge Senioren
Petrus en Pauluskerk
Deltawerken in Zeeland
Vertrek 08.00 uur;
Thuiskomst 20.30 uur
Logeren in Hotel
‘Aubrey Park’
Hemel Hempstead
vr.
24 juli
Eendaagse
busreis
KBO
di.
25 augustus
Eendaagse
busreis
KBO
Wouda gemaal en boottocht
over het Sneekermeer
Vertrek 08.30 uur;
Thuiskomst 20.30 uur
Het Rijk van Nijmegen
Vertrek 08.30 uur
Thuiskomst 20.00 uur
zo. 27 sept. t/m
1 oktober
5-daagse KBO
reis naar
Sauerland
Duitsland
Logeren in Hotel
‘Waldecker Hof’ in
Willingen
vr. 23 oktober
Eendaagse
busreis KBO
Oranje Historie en
Dekselse Pannetjes
Vertrek 08.30
Thuiskomst 20.30 uur
Prachtig aardewerk bij
Royal Goedewagen in
Nieuw-Buinen
Vertrek 08.30 uur
Thuiskomst 20.30 uur
nadere info volgt t.z.t.
di.
24 november Eendaagse
busreis KBO
vr. 19 december
Kerstdagtocht
Informatie over deze activiteiten bij de Evenementencommissie KBO
telefoon 035-6025755.
Informatie over de busreizen bij de Reiscommissie:
Mevrouw C. Smeele Telefoon 035 – 6022969
Mevrouw Y. Dijkhuis Telefoon 035 – 6027504
Wilt u graag naar een viering in de H. Familiekerk? En hebt u geen
vervoer? Eventueel de rollator mee? Dat kan!
U kunt bellen naar mevrouw C. van Brussel Tel. 035-6018126
13
BELANGRIJKE TELFOON NUMMERS
Hulpdienst Soesterberg
Zorgloket / WMO loket
Senioren voorlichting
SWOS
Klusjesdienst Soest
Seniorenbus
COSBO Y.M.H. Dijkhuis-Blessing, Secretaris
Ouderenadviseur Beppie Pouw
Tel. spreekuur maandag 09.00-10.00 uur
Zorgbemiddeling Baarn – Soest
Rode Kruis Vrijwilligers Centrale. Voor alle
hulpvragen.
Bereikbaar op werkdagen van 09.30 – 11.00 uur.
Steunpunt mantelzorg
Lotgenotengroepen van mantelzorgers voor mensen
met dementie en chronische ziekten
Tegen Vereenzaming
WMO meldpunt dinsdag en vrijdag 10.00-1200 uur
Maaltijden, warm, koelvers of vriesvers
Personenalarmering
Keuringsartsen voor rijbewijzen
R.J. Kaarsgaren huisarts, Brugakker 1613 3704 WK
Zeist bellen dinsdag-donderdag-vrijdag 11.–14.00
uurtarief € 30
Dokter. van de Berg, Utrecht
bellen tussen 10.00 en 16.00 uur
Dokter. Di Maio Hoefbladhof 20, 3991 GH Houten
Dokter S.R. Sandelowsky Molenweg 13
3755 BC Eemnes, bellen dagelijks’.
Nu ook in ‘De Vijverhof
Rijbewijskeuringen
Het Brandpunt Oude Utrechtseweg 4A Baarn of
Laanstraat 74 Soest afspraak kosten € 35
Dokter R.M.F. Sadiek (voormalig adviseur CBR)
Verpleeghuis Marienburg Burg.Grothestraat 80
Kosten € 32,50
14
035 609 0014
035 609 31 55
035 602 79 97
035 602 36 81
035 602 36 81
035 601 91 90
035 602 75 04
035 602 36 81
035 60363 63
035 60311 19
035 60931 55
035 60236 81
035 60236 81
035 60192 89
035 58853 88
035 60141 14
06 28701055
030 2892755
030 2946997
06 24203535
088 2323300
of
www.regelzorg.nl
06 10444535
WIE – WAT – WAAR IN DE KBO SOEST–SOESTERBERG EN BAARN
Bestuur
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Vice Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden
Contactpersonen
Evenementen Soest
Evenementen S’berg
Evenementen Baarn
Ledenwerving
Leden administratie
COSBO
WMO raad
KBO-soos
Liturgie
Bridgen
Klaverjassen
PBO Radio Soest
Reizen
SWOS-contact
Webmaster
Soester Venster
Redactie
Verspreiding
VOA ( Vrijwillige
Ouderen Adviseur)
G.G.M. van Wesemael
H. van Veen
Vacature
C. Smeele
A.G. Smits
A.F.M.Borgts-vanSchaik
Y.M.H.Dijkhuis-Blessing
H.Wijn
T. Stoop
035 6018416
035 6015788
[email protected]
[email protected]
035 6022969
035 6016618
035 6013848
0356027504
0644594158
035 5446299
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
M. Elissen
035 6025755
[email protected]
W.Langbein
H. van Veen
A.L.B. Simonis
G.G.M. van Wesemael
Y.M.H. Dijkhuis-Blessing
T.Stoop
Via COSBO
A.G. Smits
B.Koelink-van Velsen
C. van Schalkwijk
G. van Soest
Y.M.H.Dijkhuis-Blessing
C. Smeele
Y.M.H.Dijkhuis-Blessing
Via COSBO
T.Stoop
035 5425890
035 6015788
035 6019920
035 6018416
035 6027504
0355446299
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
035 6016618
035 6015918
035 6025222
0356021407
035 6027504
035 6022969
035 6027504
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0355446299
[email protected]
G. Sloothaak
Y.M.H.Dijkhuis-Blessing
P. Roest
035 6020768
035 6027504
035 6020930
[email protected]
[email protected]
[email protected]
R. Roelants
035-8878563
[email protected]
SECRETARIAAT - LEDENADMINISTRATIE KBO
Postadres: KBO, afdeling Soest/Soesterberg
Ter attentie van: ( degene die u wilt schrijven)
Postbus 139 3760 AC Soest
BANK: RABO SOEST Banknummer: NL71RABO 035.99.78.290
Ten name van: KBO Soest
15
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015
KBO SOEST-SOESTERBERG –BAARN
Datum :
Aanvang:
Plaats :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
dinsdag 31 maart 2014
14.00 uur
O.C.’De Klarinet’
Opening door de Voorzitter
Openingsgebed door Pastoor A. Huitink
Vaststellen agenda
Mededelingen/ingekomen stukken
Verslag Alg. Ledenvergadering van 21 maart 2014
Voorstellen Ria Roelants,
Vrijwillige Ouderenadviseur(VOA)
Jaarverslag 2014
Financiën
• Jaarverslag 2014
• Verslag door commissie van onderzoek
• Decharge van bestuur
Benoeming leden van commissie van onderzoek
• Begroting 2015
• Vaststellen contributie 2016
Bestuurszaken;
Aftredend: Henk van Veen (niet herkiesbaar)
Nieuwe website; woonenquête Presentatie Theo Stoop
Rondvraag
Sluiting
De vergadering wordt gesloten met een Bingo
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis bingokaart.
Een kopje koffie of thee staat voor u klaar.
U bent van harte welkom!
16
Verslag van de
Algemene Ledenvergadering KBO afdeling Soest
- Soesterberg - Baarn, gehouden op vrijdag 21 maart 2014
om 14.00 uur in de grote zaal van ‘De Klarinet’.
Aanwezig: Dhr.F.Van Wesemael, Dhr. H. Van Veen (waarnemend
voorzitter) Dhr. A. Smits (penningmeester) Mw. C. Smeele (vice
secretaris), Mw. Y. Dijkhuis, Dhr. H.Wijn en 66 leden.
Afwezig met kennisgeving Mw. Borgts
1. Opening
De heer. Van Wesemael opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. Hij waardeert het dat de leden de regen hebben
getrotseerd en de zon hebben meegebracht. Tevens heet hij de heer
Joep van der Linden voorzitter van de KBO Provincie Utrecht,
welkom.
2. Openingsgebed/meditatief moment
Pastoor Huitink heeft toegezegd te komen maar is er helaas niet.
Waarschijnlijk i.v.m. een Bestuursvergadering is hij opgehouden.
Daarom vraagt de heer Van Wesemael een ogenblik in stilte te gaan
staan voor de leden die ons de afgelopen periode zijn ontvallen,
maar wel in onze gedachten blijven.
3. Vaststellen van de agenda
De heer Van Wesemael vraagt of er nog onderwerpen toegevoegd
moeten worden aan de agenda. Dit is niet het geval dus wordt de
agenda ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen/Ingekomen stukken
Mevr. Borgts is afwezig i.v.m. ziekte. Maar het gaat de goede kant
met haar op.
De heer Stoop is om privé redenen afwezig.
17
Van de Leden hebben zich 2 personen afgemeld, t.w. Mevr. Wil
Stalpers en Mevr. Tonny Hilhorst. Volgens de presentielijsten zijn 66
leden nu hier aanwezig.
In 2010 hebben wij ons 25 jarig jubileum gevierd van de KBO SoestSoesterberg-Baarn.
In 2015 zullen wij ons 30 jarig Lustrum vieren. Verdere informatie
komt de komende tijd.
5. Verslag Algemene ledenvergadering dd. 22 maart 2013
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Verslag wordt ongewijzigd
goedgekeurd.
6. Jaarverslag 2013
De verslagen van het Bestuur en commissies/werkgroepen worden
ongewijzigd goedgekeurd.
7. Financiën
Jaarverslag 2013 (zie punt 6)
Er is een financieel overschot van € 1.916
Wordt goedgekeurd.
Verslag van de Commissie van Onderzoek
Namens de commissie spreekt de heer Heideman zijn
goedkeuring uit over het verslag en zijn waardering
over de Penningmeester en alle bestuursleden.
Decharge van bestuur voor het jaar 2013.
Gezien de controleresultaten wordt decharge verleend
aan de penningmeester en alle bestuursleden.
Ook bedankt hij het bestuur voor haar inzet, die zij het
afgelopen jaar heeft getoond
Benoeming leden voor de Commissie van Onderzoek
De heer W. van Ruth stelt zich beschikbaar voor de
Commissie van Onderzoek.
Deze commissie bestaat nu uit, dhr. W. Langbein, dhr.
P. van der Weij en de heer W. van Ruth.
Begroting 2014.
Wordt toegelicht door dhr. A. Smits
De begroting is sluitend.
18
Op de vraag van Mevr. Van der Vaart wat de betekenis
is van Reiskosten bestuur pm, antwoordt de heer Smits
dat de bestuursleden geen reiskosten declareren.
Vaststellen contributie 2015.
De Penningmeester verklaart, dat voorgesteld wordt de
contributie voor 2015 niet te wijzigen. M.a.w.
€ 20 voor alleenstaanden en € 33 voor echtparen
en samenwonenden.
De vergadering gaat akkoord met het contributievoorstel.
De afdracht naar de Provincie Utrecht is iets verhoogd.
Verder geen financiële wijzigingen en verplichtingen.
Op de vraag van de heer Groen wat gedaan wordt met het geld van de
Club van Honderd antwoordt de heer Smits dat dit gebruikt wordt ter
ondersteuning van Leden indien noodzakelijk. Verder kunnen wij hier
niet over uitweiden om privacyredenen.
Is het toeval dat het 2x zoveel bedraagt als begroot wordt gevraagd.
Ja, dat is puur toeval. Dat is geld dat de leden geven boven de
contributie. Dat is ieder jaar anders.
Er is een bedrag van € 1.000 geschonken door het Ouderenfonds
Baarn. Hierover wordt overleg gepleegd met Baarn op welke wijze dit
bedrag besteedt kan worden.
8. Bestuurszaken
Binnen het Bestuur zijn 3 personen volgens het rooster aftredend.
De eerste is dhr. Henk van Veen. Hij stelt zich herkiesbaar maar
gezien zijn leeftijd verwacht hij niet dat hij 4 jaar zal volmaken.
Hij blijft zitten omdat bij het Bestuur vacatures zijn
Mw. Corry Smeele stelt zich eveneens herkiesbaar.
Dhr. van Wesemael doet opnieuw een warm pleidooi dat nieuwe
bestuursleden zich beschikbaar stellen. Dat moet toch mogelijk zijn
onder de ruim 1200 leden. Het werk dat gedaan moet worden, wordt
teveel voor de huidige bestuursleden. Dus kijk om u heen of u mensen
kent die zich als bestuurslid voor onze KBO willen inzetten. Lid zijn
van de KBO is niet noodzakelijk, dat worden ze automatisch als ze
bestuurslid worden.
19
De derde persoon die zich herkiesbaar stelt is Mw. Yvonne Dijkhuis
De leden gaan met applaus akkoord met verlenging van de leden in
het Bestuur
Gelukkig heeft zich een nieuw lid aangemeld; t.w. de heer Theo
Stoop.
Dhr. van Wesemael leest een brief van de heer Theo Stoop voor
waarin hij motiveert lid van KBO bestuur te willen worden
Alle leden gaan met applaus akkoord.
De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen maakt dat er iets meer
aandacht komt aan de speerpunten van COSBO. Het Manifest met
punten wordt neergelegd bij de Gemeente
Op 1 oktober is de Nationale Ouderendag. Dan is weer de bijeenkomst
in de Raadzaal voor de Ouderen, waarbij 2 thema’s aan de orde
gesteld worden
1. Langer thuiswonen
2. WMO Veranderingen
Mevrouw de Bruin wijst op vereenzaming wanneer mensen langer
thuis moeten blijven wonen en hoe voorkom je dat. De oudere moet
ook zelf initiatief tonen.
Daar zal iedereen zich voor moeten inzetten. We zitten in een tijd van
individualisme.
Dat verandert niet als mensen langer thuis moeten blijven wonen. Er
zijn binnen Soest o.m. bij de SWOS ontmoetingscentra allerlei
activiteiten voor de senioren
De heer van Wesemael verwijst ook naar de Unie KBO.
Unie betekent samengaan. Brabant heeft zich afgescheiden van de
Unie KBO. Gelukkig is vanuit Brabant de nieuwe voorzitter gekozen
door het Bestuur van de Unie KBO, zodat mogelijk t.z.t. de eenheid
weer hersteld wordt. Ook de voorzitter van het Bestuur van de KBO
Provincie Utrecht de heer Joep van de Linden geeft enige toelichting
9. Rondvraag
De heer W. Langbein is geen bestuurslid meer maar blijft toch
betrokken totdat er een nieuw bestuurslid vanuit Baarn zich meldt.
20
Mevr. Van der Vaart vraagt aandacht voor de paasviering op 10 april
a.s.
In deze viering gaat Pastoor Huitink voor.
Pastor Bouman (Diaken) heeft te kennen gegeven de Mariaviering in
mei te willen doen.
Er zijn dit jaar veel wijzigingen in het Pastoresteam.
Pastoor Zwart is met Emeritaat
Pastor Overbeek gaat met Pensioen
Diaken Baneke zal dit jaar tot Priester worden gewijd.
Pastoor Huitink doet onze KBO Paas en Kerstviering.
Dhr. Wim van Ruth vraagt hoe hij op de website komt.
Dhr. van Wesemael legt uit dat via KBO Utrecht, afdeling Soest etc.
deze te bereiken is.
10. Sluiting
Hierna sluit de heer Van Wesemael de vergadering. Iedereen kan 2
drankjes nemen en meedoen aan de Bingo.
De Heer F.van Wesemael
Voorzitter
Mevr. C. Smeele
Vice Secretaris
Soest, maart 2014
21
Beknopt jaarverslag van 2014 van de KBO afdeling SoestSoesterberg-Baarn
Bestuur
Samenstelling voor het jaar 2014
G. van Wesemael, voorzitter
H. van Veen, vicevoorzitter
A. Smits, penningmeester
C. Smeele, vice-secretaris
G. Borgts-van Schaik, lid
Y. Dijkhuis-Blessing, lid
Th. Stoop, lid
H. Wijn, bestuurslid /contactpersoon Soesterberg
Vacature: Secretaris.
Vacature voor Baarn: Bestuurslid
Geestelijke begeleiding: Pastoor A. Huitink.
Vergaderingen
11 maal Dagelijks Bestuur
11 maal Algemeen Bestuur
6 maal regulier overleg met de KBO Provincie Utrecht
10 maal overleg COSBO
Afdelingszaken
Op 31 december 2014 hadden wij 1184 leden.
Het afgelopen jaar heeft voor die Bestuursleden die tevens zitting
hebben in het COSBO ( Centraal Overleg Samenwerkende Bonden
van Ouderen) veel activiteiten met zich meegebracht. Met name de
Gemeenteraadsverkiezingen hebben tot veel gesprekken geleid met
alle fracties van de politieke partijen die aan deze verkiezingen hebben
meegedaan. Als basis voor deze gesprekken werd door het COSBO
een Manifest opgesteld waarin de speerpunten van het beleid van de
Bonden duidelijk en onderbouwd waren verwoord.
In bijgaand verkort jaarverslag van het COSBO vindt u nog meer
gegevens over hun activiteiten.
22
Landelijk werd door alle Bonden het belang verwoord van het inzetten
van Ouderen Adviseurs. Veel Gemeenten hebben hier
beroepskrachten in dienst; de B(eroeps)OA’s. In Soest heeft ook de
SWOS een BOA.
De ervaring leert dat veel mensen die behoefte aan advies hebben,
zoals vragen over Zorg bij voorbeeld, dit liever via eigen kring en dus
via de Ouderenorganisaties doen. Ook wij hebben dit signaal opgepakt
en is Mevrouw Ria Roelants na een cursus gestart als V(rijwillig)OA
voor onze leden. Haar gegevens staan vermeld in het Soester Venster
en op de website van de KBO afdeling.
Voor de werkzaamheden van onze diverse commissies vindt u
bijgaand de specifieke verslagen.
Het Bestuur.
23
Financieel KBO Soest/Soesterberg/Baarn
Omschrijving
Begroting Werkelijk
2014
2014
Begroting
2015
INKOMSTEN:
Contributies
22.000
Vrijwillige bijdrage 1.000
Gemeente Soest
2.800
Caritas Soest
1.000
Club van Honderd
400
Rente
200
--------TOTAAL:
27.400
=====
23.254
1.074
2.851
1.000
433
179
--------28.791
=====
24.000
1.000
2.900
1.000
400
200
--------29.500
=====
14.816
500
4.721
1.221
127
205
193
190
1.575
1.264
263
249484
1.500
568
620
433
--------28.431
======
16.700
500
5.000
800
150
250
200
200
1.500
1.500
300
500
500
UITGAVEN:
Afdr.KBO Utrecht 16.000
Afdracht COSBO
500
Soester Venster
4.500
Administratiekosten
800
Computerkosten
150
Portokosten
150
Postbusrecht
180
Representatiekosten
420
Bestuurskosten
1.200
Activering vrijwilliger 1.100
Evenementen S’berg
500
Evenementen Soest
900
Bankkosten
400
Kosten website
Ledenwerving
200
Reservering Publicatie
Reservering Club 100 400
-------TOTAAL: 27.400
======
0,00
TEKORT
OVERSCHOT
360
24
1.000
400
--------29.500
======
0,00
TOELICHTING FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2014
Onze KBO-afdeling had in 2014 één penningmeester, die met dit
over-zicht rekening en verantwoording over dit jaar heeft afgelegd.
De KBO-Soos heeft in 2014 een overschot van € 265. Dit overschot
wordt toegevoegd aan het werkkapitaal van de KBO-Soos. De
uitgaven van het bridgen/klaverjassen werden geheel goed gemaakt
door de bijdragen van de deelnemers want het is een enthousiaste
snelgroeiende groep.
De Commissie Reizen heeft ook in 2014 een tekort van € 4
De omzet in 2014 bedroeg bijna € 90.000 voor alle binnen- en
buitenlandse reizen De Commissie heeft zeer scherp gecalculeerd,
zodat het voor onze leden betaalbare reizen bleven. Het tekort van
2014 komt in mindering van het werkkapitaal.
De KBO-afdeling Soest/Soesterberg/Baarn had in 2014 een over-schot
van € 360 met de verwachting van een sluitende begroting
De inkomsten waren € 1.400 hoger dan de begroting. De contributie
opbrengst was € 1.250 hoger dan begroot en de vrijwillige bijdrage
was bijna gelijk. De uitgaven waren € 1.000 boven de begroting.
Het Soester Venster kostte ca € 200 meer dan begroot. De afdracht
aan de KBO Provincie Utrecht was € 1.200 minder dan de begroting.
Daarnaast wordt er voor de bouw van een eigen Website €1.500 en
voor de Jubileumviering € 620 gereserveerd.
Het Bestuur bedankt uiteraard ieder, die heeft bijgedragen of door
onbetaald vrijwilligerswerk of door een extra financiële bijdrage,
zodat we er samen een gezonde en enthousiaste afdeling in stand
kunnen houden met veel activiteiten en evenementen.
De begroting voor 2015 is sluitend en de verwachting is dat ook de
begroting voor 2016 geen negatief saldo zal vertonen
De contributie voor 2016 zal daarom niet worden gewijzigd en we
hopen dat KBO SOEST/SOESTERBERG/BAARN daarmee
voor onze leden een actieve organisatie zal blijven.
Het contributievoorstel voor 2016 is:
Alleenstaande € 20 Gehuwden/Samenwonenden € 33.
Soest, 1 februari 2015, A.G.(Toon) Smits, penningmeester
25
JAARVERSLAGEN COMMISSIES 2014.
EVENEMENTENCOMMISSIE
Ook het afgelopen jaar hebben we onze evenementen voornamelijk in
‘De Sleutel’ gehouden. Uitzondering vormen de ‘Samen 100’
bridgedrive en de jaarlijkse bingo. Dit heeft te maken met de beperkte
ruimte in ons parochiecentrum.
Zondag 19 januari was de ‘Samen 100’ al in november volgeboekt.
128 mensen beleefden een gezellige zondagmiddag.
Vrijdag 14 maart was het jaarlijkse klaverjastoernooi. De
belangstelling was iets groter dan in 2013, maar bereikte nog niet het
aantal, dat wij voor ogen hadden.
Ook draaiden wij in maart, na afloop van de jaarvergadering
traditiegetrouw een gratis bingo, dat door de aanwezigen op prijs werd
gesteld. Ook dit jaar gold: wie een prijs wint, moet zijn/haar kaart
inleveren, om op die manier zoveel mogelijk mensen een gratis prijs te
gunnen.
Dinsdag 15 april hadden we de ‘Rolling Oldies’ uit Baarn met een
boeiende film van hun fietstocht door Cuba.Een zeer geslaagde
middag.
Vrijdagavond 9 mei stond in het teken van de operette. Met een bijna
volle bus bezochten we ‘Die Zauberflöte’ in het Figi-theater in Zeist.
Helaas was dit de laatste keer dat we een dergelijk spektakelstuk
bezochten. Ondanks de vele berichtgeving in diverse persorganen,
blijft de respons achter bij de beschikbare plaatsen. Hiermee is een
traditioneel onderdeel van onze evenementen afgesloten.
Donderdag 11 september was de opening van het nieuwe seizoen.
Wat een spetterend feest had moeten worden, ontknoopte zich in een
deceptie. Amper 20 personen hebben genoten van een heerlijke
middag muziek, hapjes en drankjes. Het viermans-orkest van Eemjazz
liet ons genieten van nostalgische melodietjes.
Donderdagmiddag 30 oktober waren er plaatsen te weinig. De
Willibrordzaal puilde uit voor een uiteenzetting van notaris De Visser
over de veranderde wetgeving op het gebied van erfrecht en
testamenten.
26
Vrijdagmiddag 21 november was de jaarlijkse bingo. Jammer
genoeg viel deze datum samen met een reis van de reiscommissie. In
2015 zullen we op dit punt onze agenda’s op elkaar afstemmen. Toch
waren we tevreden met de opkomst, zodat de middag als vanouds
geslaagd mag worden genoemd
Dinsdag 9 december was Hans Bennebroek uit Doorwerth op onze
uitnodiging te gast. Hij hield een zeer interessante lezing over de
Koran, waarbij vergelijkingen en tegenstellingen werden besproken.
Deze middag werd door een groot aantal mensen bezocht.
We kunnen met voldoening terugzien op 2014. Het geeft ons moed
om ook in 2015 weer een aantal interessante evenementen te
organiseren, waarbij als uitgangspunt zal gelden, dat ‘De Sleutel’ een
in alle opzichten aanvaardbare locatie blijft.
Math Elissen
COSBO
Verkort jaarverslag 2014
De samenstelling van het COSBO is in 2014 gewijzigd. Medio 2014
zijn Joke Beers namens de ANBO en Joop van der Wal namens de
PCOB toegetreden tot het COSBO. In 2014 werd tien maal vergaderd.
De vergaderingen vonden op de eerste donderdag van de maand
plaats. Tot en met juni in het Senioren complex ‘Groot Engendaal’ en
vanaf september in de vergaderzaal van de SWOS. In de maanden juli
en augustus is niet vergaderd.
Verschillende COSBO leden hebben deel genomen of waren
vertegenwoordigd bij onderstaande activiteiten.
Bestuurlijke deelname in de WMO Soest.
Organisatie Seniorenmiddag in samenwerking met
‘Groot Gaesbeeker Gilde’ in Soest.
Organisatie, in samenwerking met SWOS en
Gemeente Soest, thema / informatiemiddag in het
gemeentehuis. ( thema: ‘Wonen onder het juiste
dak’)
Organisatie Lijsttrekkersdebat op 18 februari 2014
Deelname in het Programma Beleidsbepalend
Orgaan (PBO) Radio Soest.
27
Kransleggingen op 4 mei en 15 augustus.
COSBO Manifest. ( In aansluiting op de
Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014
werd er door het COSBO bestuur een Manifest
opgesteld waarin de doelstellingen van COSBO
voor de komende raadsperiode uiteen werden
gezet)
Genoemd Manifest werd op 26 maart aan de
voorzitters van alle - in de raad gekozen - fracties
toegestuurd met het verzoek om over de inhoud
van het Manifest met de fractie te kunnen
overleggen. In de periode mei tot december 2014
zijn gesprekken gevoerd met de fracties van D66,
Soest 2002, LAS, GL, VVD, CDA, PvdA en een
delegatie van B&W).
Om de doelstellingen van het COSBO kenbaar te maken voor de
Soester bevolking maakt het COSBO gebruik van de in Soest
verschijnende dag- en weekbladen en Radio Soest.
In februari heeft het COSBO afscheid genomen van de secretaris
Anton den Ouden ( ANBO).
Y.M.H. Dijkhuis-Blessing
Secretaris COSBO
PBO RADIO SOEST
In het verslagjaar is een aantal nieuwe afgevaardigden toegetreden tot
het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van Radio Soest.
Auke Visser, afgevaardigde van de Raad van Kerken, heeft zijn
lidmaatschap als voorzitter van het PBO in juli 2014 beëindigd. In
2014 zijn in het PBO de volgende maatschappelijke geledingen
vertegenwoordigd:
De ouderenbonden; de vakcentrale CNV; de Sportfederatie;
Artishock; het Groot Gaesbeeker Gilde; het Griftlandcollege.
De ouderenbonden hebben in het PBO als afgevaardigde mevr.
Yvonne Dijkhuis-Blessing. Een afgevaardigde uit de Raad van Kerken
Soest ontbreekt nog. De taken van het PBO zijn meewerken aan het
28
tot stand komen van het programmabeleid van Radio Soest en er op
toezien dat dit beleid wordt uitgevoerd. De afgevaardigden uit de
verschillende geledingen zien er op toe dat de uitzendingen van Radio
Soest een voldoende ‘Soest gehalte’ hebben. Een lokale omroep is er
voor, wordt vooral bemenst door, en gaat over de plaatselijke
gemeenschap.
Na een roerig 2013 is in de loop van 2014 de rust teruggekeerd bij
Radio Soest. Zowel het nieuwe bestuur als de verschillende
vrijwilligers bij Radio Soest hebben hun uiterste best gedaan lokale
radio-uitzendingen op niveau te realiseren. De uitzendrechten van
Radio Soest liepen op 19 oktober 2014 af. De gemeenteraad van Soest
heeft het Commissariaat voor de Media geadviseerd de uitzendrechten
van Radio Soest met vijf jaar te verlengen. In december 2014 heeft het
Commissariaat hier mee ingestemd. Ten aanzien van de
uitzendrechten heeft ook de andere lokale omroep in Soest, RTVSoest, zich ingezet om de uitzendrechten te bemachtigen.
In het verslagjaar 2014 is het PBO viermaal in vergadering bijeen
geweest met een afvaardiging van het bestuur van Radio Soest. In
deze vergaderingen zijn enerzijds vooral bestuurlijke zaken aan de
orde geweest. Anderzijds is vanzelfsprekend ook steeds gesproken
over de inhoud van de uitzendingen van Radio Soest ten aanzien van
het ‘Soest gehalte’; door de leden van het PBO zijn de uitzendingen
van Radio Soest omtrent dit gehalte als ruim voldoende beoordeeld.
Uit opvolgende luisteronderzoeken blijkt nog steeds dat vooral
mensen ouder dan vijftig jaar luisteraar zijn van Radio Soest. Er is in
dit verband bij de ouderenbonden veel aangelegen dat de uitzendingen
van Radio Soest gecontinueerd worden. Radio Soest is te beluisteren
via de kabel op 102.4 FM en via de ether op 105.9 FM.
Secretaris PBO
Jan Roest
29
REISCOMMISSIE
In dit jaar hebben we 3 meerdaagse reizen gehad en 7 dagreizen.
De eerste dagreis ging naar het Klokken museum Asten in de Peel met
de grootste verzameling luidklokken en beiaarden van de wereld.
De tweede dagreis ging naar de bakkerij en ijsmuseum in Hellendoorn
met een mooie route door het Nijverdal en de Holterberg
Tijdens de derde dagreis zijn we naar het Land van Leeghwater
geweest genoemd naar Jan Adriaanszoon Leeghwater, een beroemde
waterbouwkundige uit de Gouden Eeuw. In de middag hebben we een
bezoek gebracht aan de Broeker Veiling de oudste doorvaart groente
veiling van de wereld.
De vierde reis ging naar Hillegom waar we in een grote kas van een
vetplantjeskwekerij een stukje voor ons zelf konden maken. 's
Middags hadden we een cruise door het groene hart over de
verschillende plassen in Zuid Holland.
Tijdens de vijfde reis hebben we eerst koffie met gebak gehad in het
Elfde gebod langs de boulevard in Noordwijk en in de middag zijn we
naar de Westlandse Druif in Monster geweest
waar druiven geteeld worden zoals je ze nergens proeft.
In november genieten we van een tocht met herfstkleuren door het
Mastbos en de bosrijke omgeving rondom Chaam in West Brabant.
Na de lunch bezichtigen we een uitzonderlijke collectie van kathedrale
kaarsen van bijenwas waarbij onderwerpen en personen tot in de
kleinste details zijn uitgebeeld.
De laatste dagreis ging door de domeinen van het Loo in Apeldoorn
onder de begeleiding van een gids.
Alle reizen werden afgesloten met een heerlijk diner.
Gemiddeld gingen met deze dagreizen 50 personen mee.
De 8-daagse Cruise bracht ons over de Moezel van Keulen naar
Andernach –Alken –Traben-Trarbach -Bernkastel en Cochem.
Hierbij hebben wij 68 passagiers mogen verwelkomen.
Op zondag13 juli is de reis naar Altenburg in de provincie Thüringen
en Saksen
Tijdens deze reis worden Dresden, Leipzig, Colditz en de Saalfelder
grotten bezocht.
30
Met deze reis gingen 30 personen mee.
De laatste 5 daagse reis bracht ons naar Bouillon, een plaatsje aan de
rivier de Semois in Zuid België aan de Franse grens en dat ons doet
denken aan de Ridder en leider van de eerste Kruistocht. Vanuit
Bouillon werd de kathedraal van Reims bezocht, een authentieke tram
bracht ons in Ourthe, een stukje ongerepte natuur. Met deze reis
gingen 33 personen mee.
Het was een uitstekend reisjaar!
Yvonne en Corry
LITURGIE COMMISSIE
In 2014 heeft de liturgiecommissie vier vieringen voorbereid die alle
in de H. Familiekerk waren. Bij het in gereedheid brengen van de kerk
voor de vieringen kregen we enthousiaste assistentie van een aantal
trouwe vrijwilligers. Pastoor Huitink was de celebrant in de vieringen
die ongeveer een week voor de hoogfeesten van Pasen en Kerstmis
gehouden werden. Pastor Rini Bouwman ging -nu als diaken- voor in
de Mariaviering van de meimaand. Hij wilde graag nog een keer in
ons midden zijn, hetgeen door alle aanwezigen zeer gewaardeerd
werd. Tijdens de viering van september bij de opening van het nieuwe
seizoen was pastor Veldhuis bereid celebrant te zijn en ook deze
viering was mooi en inspirerend. Alle vieringen werden opgeluisterd
door een koor met zeer actieve leden waarbij Jan Schuring de organist
was. Wie het koor wil komen versterken is zeer welkom! Wij mochten
ons steeds verheugen in een zeer goede opkomst en na elke viering
was er een gezellig en uitstekend verzorgd samenzijn. Onze
welgemeende dank gaat uit naar allen die hun steentje bijdroegen aan
het succes van deze vieringen!
De liturgiecommissie
KBO-SOOS
In 2014 heeft de Soos veel nieuwe leden mogen verwelkomen, zowel
klaverjassers als bridgers. Ook de wekelijkse opkomst is behoorlijk
toegenomen. We hebben nu gemiddeld 100 deelnemers per week. In
de maanden juli en augustus was de Soos wegens vakantie gesloten.
Vlak voor het zomerreces heeft Ria van Velsen, die zich jarenlang
heeft ingezet voor de Soos, besloten om haar werkzaamheden te
31
beëindigen. Ria, vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank voor alles
wat je gedaan hebt. Wij, (Nardie en Corry ) hebben besloten om
samen de Soos verder te runnen en kunnen tot onze vreugde
terugkijken op een geslaagd Soos-jaar, waarin wij weer tal van
activiteiten hebben georganiseerd zoals de Nieuwjaars, Pasen,
Koningsdag, begin nieuw seizoen, Kerst en oudejaarssoos.
Ook in 2015 zullen wij op dezelfde wijze doorgaan en hopen dat de
bezoekers dit blijven waarderen.
Corry en Nardie
SOESTER VENSTER
Ook het afgelopen jaar hebben wij ons best gedaan u te voorzien van
informatie en een beetje verstrooiing.
Wij als redactie proberen de ons gestuurde artikelen zo leesbaar
mogelijk in ons blad te plaatsen en af te wisselen met een grapje of
plaatje om het niet te saai te maken. Ook dit jaar hebben we
geprobeerd om met kleine aanpassingen het Soester Venster beter te
maken. Omdat het een blad is voor en van de leden staat de redactie
altijd open voor suggesties over opmaak en leesbaarheid.
Dit jaar zijn we ook gestart met een digitale versie van ons blad. Deze
is te vinden op de website van de Unie KBO. (www.uniekbo.nl
>provincie Utrecht>afdelingen>Soest/Soesterberg/Baarn en dan naar
beneden scrollen). U vindt dan ons blad in kleur.
Hartelijk dank aan allen die ons voorzien van kopij.
Maar je kunt nog zo’n mooi blad maken als het niet bij de lezers komt
heb je er niets aan.
Daar zorgt weer een grote groep vrijwilligers voor!
Deze vrijwilligers willen wij als redactie hartelijk danken voor hun
inzet. Ongeacht het weer zorgen zij er voor dat het blad bij u komt.
Nogmaals dank, en we hopen dat jullie zolang de gezondheid het
toelaat ons, en vooral de lezers, blijven helpen.
De redactie
Yvonne Dijkhuis-Blessing
Gerrit Sloothaak
32