September 2006 - De Genealogische Vereniging Klapwijk

Commentaren

Transcriptie

September 2006 - De Genealogische Vereniging Klapwijk
. DE .
DRUDENVOET
INFORMATIEBLAD VAN DE GENEALOGISCHE VERENIGING
KLAPWIJK
15e jaargang nr.2, september 2006.
opslagruimte voor de GVK artikelen is wel
gewenst.
,
Voor de vermelding van nieuwe GVK leden
heeft Henk een rubriek opgenomen in de
Drudenvoet.
De GVK verwelkomt als nieuwe leden: Mw
Anneke de Vos - de Groot, Carin Hasselmeijer
en Jens Klapwijk, Jelle Klapwijk, Mw C.
Rooimans-Klapwijk en de nieuwe Canadese
leden in Calgary en Vancouver - Phil en
Robert Klapwyk. L.W.G. Klapwijk.
Beste GVK-leden,
Er is aan het bestuur gevraagd om het boek “
Vier Eeuwen Klapwijk’’ met aanpassingen
opnieuw uit te geven. Het updaten vraagt veel
tijd en inspanning. Bovendien zullen de kosten
om een nieuw boek uit te geven zeker niet
opwegen tegen de opbrengsten.
Het bestuur gaat onderzoeken of een
aangepaste uitgifte op CD-rom haalbaar is.
We zullen hier, nadat het bestuur alles
afgewogen heeft, op terug komen. Het zou
mooi zijn als we de huidige gegevens van het
boek ‘Vier Eeuwen Klapwijk’ op CD-rom
beschikbaar kunnen krijgen.
Al met al behoorlijk wat werk aan de winkel
om deze nieuwe uitdaging gestalte te gaan
geven.
De zomer vakanties zijn voor het grootste
gedeelte weer achter de rug. Het blijft wel een
wonderlijk fenomeen: vaak een kudde
mensen die allemaal in vliegtuigen stappen
om allemaal naar hetzelfde land te gaan en na
aankomst gaan ze op een kluwen zitten aan
het zwembad of op het strand. Dat heet
VAKANTIE!
Deze zomer is er wel eentje geweest van
uitersten. In mei – juni waren wij met een
motorboot naar Zuid-Nederland met regen en
nog eens regen. In de sluizen had ik echt te
doen met mijn ega – want de rolverdeling was
als volgt: ik stuur uiteraard lekker droog
zittend en Wil verzorgt – aan dek – de lijnen in
de sluizen. Kletsnat stond ze daar dan –
Leuk zo’n vakantie?
De gehele maand juli daartegen was snik- en
snikheet zodat je haast bevangen werd door
de warmte met temperaturen 30 – 40 oC. En
als klap op de vuurpijl: augustus de natste
maand tot nu toe in de geregistreerde
geschiedenis van Nederland.
Zijn dit toch veranderingen in ons weer waar
we rekening mee moeten gaan houden?
We zullen het wel gaan ervaren.
Verder wens ik de GVK leden veel plezier bij
het lezen van de artikelen in deze
Drudenvoet.
Met vriendelijk groet,
Wim Klapwijk
*****************************************
Kijk eens op onze
De familiedag met de viering van ons 15 jarig
GVK bestaan was een succes. Een mooie trip
met een rondvaartboot vanuit Spijkenisse voor
een rondje om het eiland Groot IJsselmonde.
Het weer heeft zich op deze dag van de
goede kant laten zien. Voor een uitvoerig
verslag verwijs ik naar het artikel in deze
Drudenvoet.
www.klapwijk.info
Speuren
naar de
bronnen van
onze familie
In het bestuur is, door het vertrek van Huib,
een functie vacant. Ik wil Huib en ook Anneke
nogmaals bedanken voor de jarenlange inzet
bij de verkoop van de GVK-artikelen en
verspreiding van de Drudenvoet. Ik roep
GVK-leden op om zich te melden om deze
post in het bestuur op te vullen. Een kleine
2
en de meesten gingen naar het dek om
van het buiten-zijn te genieten.
De lunch werd geserveerd in de salon en
we waren getuige van een bijzonder
effect. Het lunchbuffet kwam nl. met ober
en al uit de vloer te voorschijn en we
konden onszelf voorzien van allerlei
lekkers.
Familiedag 2006
Onder een bescheiden meizonnetje
werden we op 13 mei op Partyschip
Fortuna in Spijkenisse verwelkomd door
een enthousiast bestuur.
We kregen een batch met onze
voornaam en konden kiezen waar we in
de ruime salon konden plaats nemen.
Rondom een riant uitzicht!
We werden voorzien van kopje koffie met
een verrukkelijk gebakje en stipt 11 uur
opende voorzitter Wim Klapwijk met een
welkom de vergadering. Enkele berichten
van verhindering door ziekte zodat het
totaal op 50 personen kwam. De agenda
werd vlot afgewerkt en besloten met een
mededeling dat het stamboomonderzoek
niet gestopt behoeft te worden bij
Cornelis Dircksz. Clapwijk, maar dat zijn
ouders misschien zijn opgedoken in
documenten (zie Drudenvoet april
2006).
Erelid Gerard Beijer lichtte een en ander
toe.
De boot passeerde ondertussen via de
Oude Maas Dordrecht en voer daarna de
Noord op .Iedereen zag van tij d tot tijd
herkenbare plekken en dat hield de
conversatie levendig . Het imponerende
wolkenkrabber- gedeelte van Rotterdam
bracht ook een andere kijk op de stad
dan men als weggebruiker heeft en zo
genoten we allemaal van een stukje
Nederland , bekeken vanaf het water , tot
we weer afmeerden in Spijkenisse.
Ondertussen was de vaartocht begonnen
en gleden we tussen prachtig groene
oevers van eiland IJsselmonde en
Hoekse Waard door.
Tot slot werd Huib Klapwijk, die
aftredend en niet herkiesbaar was,
hartelijk bedankt voor zijn
werkzaamheden binnen het bestuur en
speciaal voor het beheer van de GVKartikelen. Ook nu waren er weer
verrassend nieuwe artikelen in een ruime
stand!. Er was nu tijd voor een aperitief
Voorzitter sloot de viering van het derde
lustrum van de GVK af met dank aan de
aanwezigen en deed nogmaals een
oproep voor een nieuw bestuurslid.
Ondergetekende feliciteerde tot slot het
jubilerend bestuur en dankte voor al het
gebodene.
Inge van Nieuwenhuyzen-Klapwijk.
3
Waarna iedereen na een volmaakte dag (op
1 stortbui na) huiswaarts keerde.Uiteraard
was het voor de vrijwilligers toen weer
opruimen geblazen, en na even stevig
doorwerken dan eindelijk nagenieten en
uitblazen...
Alle vrijwilligers weer hartelijk dank voor de
inzet! Zonder jullie is er geen wijkfeest
mogelijk!
Stichting Internationale
Ballonfiësta Barneveld
De foto´s die op het wijkfeest zijn gemaakt
zijn te vinden op:
http://www.bvklapwijk.net/Activiteiten/Wijk
feest/Feestjaar_2006
Verlenging contract
kledingsponsor Klapwijk
Herenmode
Verscherpt toezicht in Klapwijk
Muiden
Gepubliceerd op 26 juli 2006, 15:04
De kleding die de organisatie tijdens
de fiëstadagen draagt is afkomstig van
kledingsponsor Klapwijk Herenmode (met
vestigingen te Barneveld en Ermelo). Van
het vorige jaar heeft Bram zo’n goed gevoel
overgehouden dat hij dit jaar een meerjarige
overeenkomst heeft gesloten. Vanaf nu zal
de organisatie van de Ballonfiësta van kledij
worden voorzien tot en met 2008.
MUIDEN - Vanwege de onrust die door
hangjongeren in de wijk Zuid-West
(Klapwijk) wordt veroorzaakt gaat de politie
Gooi en Vechtstreek over tot verscherpt
toezicht.
Afgelopen zondagochtend vroeg liep het de
spuigaten uit, vinden buurtbewoners. Er
werd 's nachts gescholden en geschreeuwd
in de buurt, er klonk gerinkel van brekend
glas en er werd een onbekend iemand
gesignaleerd die bebloed de aftocht blies.
Enige uren later heeft de buurt eendrachtig
het speelpleintje in de wijk schoongemaakt.
***********
24-05-2006
KlapWijkfeest in Pijnacker
wederom een succes!
Uit een anonieme brief die naar de redactie
van een aantal media is gestuurd blijkt dat
buurt bewoners een burgerwacht willen
oprichten, omdat volgens hun geen andere
methode werkt dan het recht in eigen hand
te nemen. De wijkbewoners verkeren in de
veronderstelling dat er niets met hun
meldingen aan de politie wordt gedaan.
Op 20 mei jl. was het zo ver. Het jaarlijkse
wijkfeest vond plaats. Zij het dit jaar in de
slecht weer opstelling met een extra tent,
zodat de schmink, henna tattoo en de band
droog konden blijven.
Zodra de ballonnen horizontaal over het
veld (door de harde wind)waren opgelaten,
maakte clown Berry klein én groot aan het
lachen met zijn grappen en onverwachte
trucs.
Dit is niet juist, zegt een woordvoerster van
de politie. De wijkagent heeft op de bewuste
zondagochtend rondgekeken in de wijk,
maar niemand aangetroffen. Omdat er meer
geluiden over overlast uit de wijk komen, is
in samenspraak met de gemeente besloten
tot verscherpt toezicht.
Na veel spring, hang en klim vermaak vor
de kinderen kon iedereen weer genieten van
een optreden van de bij Klapwijkers zeer
geliefde band "The Clones".
4
BSH001514
BS Huwelijk Jan Hofland en Jannetje Klapwijk
(BS Huwelijks register)
Akteplaats: Naaldwijk
periode: 8 okt 1831
Archiefnaam: Streekarchief Westland
Archief: Burgerlijke Stand
hierin
8 okt 1831 38
Jan Hofland en Jannetje Klapwijk als echtpaar
toestemmend hebbende geantwoord,
verklaren Wij in de naam der Wet, dat Jan
Hofland en Jannetje Klapwijk, door den echt
zijn verbonden, waarvan wij deze Akte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
Adrianus Hofland, oud veertig jaren, verwer,
Noldus Hofland, oud Vier en ... jaren, tuinder,
beide broeders van den bruidegom, van
Nicolaas Stokdijk, oud vijfen .... tig jaren,
vlasser, oom der bruid, en van Johan van der
Grijp oud tweeentwintig jaren geemploijeerde
ten kantore der belastingen alhier allen
wonende binnen deze gemeente, .... hebben
de Komparanten, en de getuigen, deze Akte
met ons na gedane voorlezing geteekend
zijnde de bijvoeging van de in de kant dezer
Akte door ons goedgekeurd.
Dossier:
No 38
Kantlijn: Pieter van Veen, eerste Asseser bij
afmichheid? van den Moere?
In den jare Een duizend Achthonderd een en
dertig, den Achtsten der maand October, des
middags ten vijf uren, zijn voor ons Arij
Pijnacker Hordijk, Burgemeester, Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Naaldwijk, cum annexis, gecompareerd; Jan
Hofland oud omtrent drie en twintig jaren,
verwer, geboren en wonende binnen deze
gemeente meerderjarige zoon van Gozewijn
Hofland, meester verwer en glazemaker, en
van Adriana Rijmerink mede binnen deze
Gemeente woonachtig, hierbij tegenwoordig,
en hunne toestemming gevende en Jannetje
Klapwijk, oud een en twintig jaren, zonder
beroep, geboren in de Lier en wonende
binnen deze gemeente, meerderjarige
dochter van Jan Klapwijk, vlasser, en van
Hendrika Stokdijk, mede beide binnen deze
Gemeente woonachtig, hierbij tegenwoordig,
en hunne toestemming gevende.
Deswelke ons verzogt hebben tot de
voltrekking van hun huwelijk over te gaan,
maar van d... proelam alien? overeenkomstig
de Wet, zonder eenigen verhindering hebben
plaatsgehad op Zondag den Achttienden, en
Zondag den Vijfentwintigsten September
laastleden, des middags .. twaalf uren, voor
de deur van het Raadhuis alhier, waar na
lezing is gedaan, van de Doops ... van den
Bruidegom en de Bruid, die bij de Registers
zijn gevoegd, Zooals ook het Certificaat van
Voldoening aan de Wet op de Nationale
Militie van den Bruidegom, en eindelijk ...
gedaan, van het zesden Hoofdstuk, Vijfde
Titel, van het Burgerlijk Wetboek, na
gevraagd hebben, of zij elkander voor Man
en Vrouw willen erkennen, ieder van hun
Jan Hofland, Jannetje Klapwijk, Gosenwinus
Hofland, Ariaantje Reijmerink, Jan Klapwijk,
Hendrika Stokdijk, A Hofland, Noldus Hofland
Klaas Stokdijk, J v d Grijp
Van de Redactie
Sluitingsdatum:
Inleveren copy DRUDENVOET
12 november 2006
U kunt uw tekst inleveren via e-mail, brief
of op diskette.
Het lettertype moet zijn Arial 12, pagina
indeling in 2 kolommen.
Sturen naar:
[email protected]
5
controle geweest en de secretaresse zei
dat de oude verwijzing is verlopen.’
‘Dan tover ik een nieuwe voor je uit de
computer….hm…even wachten…’ Hij
tuurt naar de monitor en er valt een stilte.
Dan staat hij op en schuift de luxaflex een
stukje open. Buiten is het gaan miezeren.
De toppen van de groenblijvende struiken
reiken een stukje hoger.
Status
Vrijdagochtend. Begin maart. Hij stelt de
allochtone man naast hem aan mij voor:
‘Deze dokter loopt stage.. Vind je het
goed?’
Donkere ogen kijken me rustig aan.
‘Natuurlijk.’
“Hoe gaat het?”
‘Prima’, antwoord ik: ‘En met u?’
Terwijl ik langs zijn licht grijze slapen kijk,
bemerk ik dat er in de ruimte nagenoeg
niets veranderd is.
Hij lacht: ‘Even een document openen.’ De
rotanstoel verschuif ik een stukje naar
achteren. Onder zijn bureau liggen op het
parket kabels van zijn computer. Mijn blik
dwaalt verder door de ruimte.
Nadat Cornelissen de praktijk van zijn
voorganger heeft overgenomen is de
inrichting een stuk zonniger geworden.
Heeft hij de kastdeuren geel geverfd. Zijn
vrouw heeft een plant op het tafeltje naast
een bronzen wervel voor het raam
neergezet, mijmer ik. Samen uitgezocht. De
kamerden is in de loop van de jaren
gegroeid.
‘Bij van de Pot in het Havenziekenhuis?’,
vraagt hij. Ik knik. Hij pakt een
speculaasje. Tuurt weer aandachtig naar
zijn scherm.
De behandelstoel waar ik als kind in zat,
is er nog. Herinner ik de schrik toen de
vorige dokter in deze zitplaats mijn
teennagel eraf trok. Zie ik Barbara weer
haar tong uit steken terwijl Cornelissen de
houten spatel op haar tong legde. Het
scheve gezicht van Amba terwijl hij de
opgezwollen klieren onder haar rechter
oor betastte…
De jonge arts naast hem reikt zich richting
de monitor. Houdt zijn stethoscoop vast.
Cornelissen legt een leeg A5 velletje in de
printerlade.
‘Als het goed is komt ie nu de printer.’
Gedrieën kijken we naar het grijze
apparaat, er komt geluid uit en dan
gebeurt er niets…
‘Dat had ik om acht uur ook al.’
Geïrriteerd kijkt hij naar de Canon.
‘Ik zal het nog eens proberen…’
Zijn wijsvinger drukt op de linker
muisknop. Het gekras van de vulpen is
vervangen door het lichte getik van de
muisknop. Dan komt het: de printer begint
te ratelen:
‘Nee dat is ie nog niet,
even wachten…. eh… terwijl hij opstaat.
Hij buigt zich langs zijn collega en schikt
het papiertje nogmaals in de lade. Alwaar
het keurig blijft liggen. Samen kijken de
artsen weer in het TFT-scherm.
‘Geef de printopdracht nogmaals’, zegt
zijn collega. Cornelissen kijkt van de
monitor naar het scherm en grapt:
‘Als ie nu niet print, schrijf ik!’
We turen naar de printer. Het geratel
komt weer op gang:
‘Eindelijk, gelukkig doet ie het toch!’
Triomfantelijk draait Cornelissen de dop
De jonge dokter kucht eventjes. Zijn
stethoscoop bungelt om zijn om zijn nek.
De artsenlectuur is verveelvoudigd in zijn
boekenkast. Twee bekers met een blauw
bloemenmotief op zijn bureau. Naast de
speculaasjes. Vlak naast de muis. Zijn
vingers glijden over het toetsenbord en kijkt
hij heen en weer naar het TFT scherm en
de gele status.
‘U beschrijft de status niet meer?’, vraag ik.
‘Nee, begin dit jaar ben ik overgeschakeld
en voer ik alle gegevens de computer in.’
De status. Onze gele kaart. Hoeveel zou hij
er al over ons volgeschreven hebben? Met
een vulpen beschreef hij die. Schuin
handschrift. Zoals toen. Met mijn status op
schoot schreef hij een recept uit aan het
voeteneinde van mijn bed.
Spierontspanners.
‘Vertel.’
‘Amba heeft voor de KNO een nieuwe
verwijskaart nodig.’
‘Ah, oké, eh.. heb je al een afspraak
gemaakt?’ ‘Ze is al een tijdje niet op
6
van zijn vulpen en pakt het papiertje. Ik kijk
naar het laatste speculaasje op het bureau,
terwijl hij de envelop dichtvouwt en me
deze overhandigt.
‘Dokter, ik ben hier ook nog voor mezelf...’
‘O, dan moet ik Amba afsluiten. Even een
momentje.’
Ik lach en kijk naar de arts naast hem.
‘En jouw file openen…’
Buiten is het harder gaan regenen. Terwijl ik
langs de haag van klimop loop en zijn tuin in kijk,
ruik ik de geur van het wintergroen. Achter de
luxaflex twee schimmen achter de monitor zitten.
De eerste lenteknoppen zitten aan de bomen.
Als ik het smeedijzeren hekje gepasseerd
ben,valt mijn oog op de titel van
Wij heten onderstaande personen van
harte welkom als lid van onze
Genealogische Vereniging Klapwijk.
Mevr. A.C. de Vos-de Groot, Roosendaal.
Jens Klapwijk, Rotterdam
Jelle Klapwijk, Rotterdam
Carin Hasselmeijer, Rotterdam
Robert Klapwyk, Canada
Phil Klapwyk, Canada
Mevr .C. Rooimans-Klapwijk
L.W.G. Klapwijk, Schiedam
het huis tegenover. Het Bakkersteen. Er rijdt
een man met een cargobike voorbij. Twee
koppies bewegen onder een doorzichtig
afdekzeil.
Vroeger verwelkomde het geblaf van Ju-Dou
en Nuba me uitbundig. Vastgebonden aan
het rijwiel zonder sleutels. Terwijl ik het slot
van mijn fiets open, glanzen lichtblauwe en
roze graffiti symbolen op het
elektriciteitskastje me tegemoet.
Wiens handschrift is dit?
Thuis open ik de envelop. Er staat
geschreven:
GVK WIJN IN
COMBINATIE
MET GVK GLAZEN
W. H. Cornelissen, arts
Spreekuur:volgens afspraak
Datum: 10-03-2006
Heden verwees ik
De prijzen:
Amba Klapwijk
Geb:05-10-1996
Jeruzalemstraat 62 c
3061 GP Rotterdam
Kristallen glazen
Witte Klapwijk wijn
Rode Klapwijk wijn
Rosé Klapwijk wijn
naar de KNO.
p.st.
€ 4,50
- 5,75
- 5,95
- 5,75
RESERVEER TIJDIG
Hoogachtend,
U kunt u bestelling doorgeven aan:
Handtekening (Een krabbel met zijn
gouden vulpen!)
Huib Klapwijk, telefoon 0181-315871
Minimale afname qua verpakking:
6 stuks per item onder vermelding van
naam, adres en woonplaats
Verzenden is niet mogelijk .
Eindelijk kan ik zijn schrijven lezen!
Rotterdam 19 maart 2006
©Marianne E. Klapwijk
7
KLAPWIJK, Gerrit Coraelis
(1920-1981)
Daarom steunde hij het initiatief van ir.
P.J.C. Vos van Fokker G. Hereil van SudAviation die in 1950 de Association
Internationale des Constructeurs de Matériel
Aéronautique (AICMA), later Association
Européenne des Constructeurs de Matériel
Aérospatial (AECMA), oprichtten.
Toen in het begin van de jaren zestig de
strijd ontbrandde over de keuze van de
Maritime Patrol Aircraft (MPA) - een nieuw
maritiem partrouillevliegtuig - werd Klapwijk
benoemd als secretaris-thesaurier in de
stuurgroep van de Noordatlantische
Verdragsorganisatie en voorzitter van de
administratieve subcommissie voor de MPA.
De keuze van Frankrijk, Duitsland,
Nederland en Italië viel uiteindelijk op de
Breguet 'Atlantic'. De Britse 'Nimrod' en de
Amerikaanse 'Orion' vielen af. De
subcommissie was verantwoordelijk voor
alle financiële, juridische en contractuele
aspecten van het 'Atlantic'-project in het
internationale consortium dat voor de bouw
van dit marinevliegtuig was gevormd, en dat
bestond uit Frankrijk, Duitsland, Nederland,
Engeland en Italië. Voor zijn bijzondere
verdiensten in deze functie werd Gerrit
Klapwijk in 1962 door de Franse regering
onderscheiden met de medaille van de
l'Aéronautique Française.
Bij het NIV, dat verantwoordelijk is voor de
ontwikkelingsopdrachten in de Nederlandse
lucht- en ruimtevaart, was Klapwijk een zeer
capabele onderhandelaar, die respect en
bewondering afdwong. In de periode 19461963 was hij mede verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de Fokker S. 12, S. 13, S.
14, F.27 'Friendship' en F.28 'Fellowship'
vliegtuigen. Al deze projecten konden door
financiële steun van de Nederlandse Staat
via het NIV (later NIVR geheten) worden
gerealiseerd. Ook de belangrijke rol die ons
land in Europese consortia speelt is mede
door Klapwijk mogelijk geworden. In 1963
werd hij benoemd tot financieel directeur
van de Europese organisatie voor de
luchtverkeersbeveiliging Eurocontrol in
Brussel en in 1968 aanvaardde hij zijn
benoeming tot algemeen directeur van de
NV Koninklijke Nederlandse
Vliegtuigenfabriek Fokker.
Klapwijk, Gerrit Coraelis ,
luchtvaartindustrieel en voorvechter
Europese luchtvaart ( 's-Gravenhage 26-31920 - Brussel 22-1- 1981 ). Zoon van
Hendrik Pieter Klapwijk, commissionair in
groenten en fruit, en Margaretha Ceelen.
Gehuwd op 3-6-1948 met Anna Henriette
Oldeboom. Uit dit huwelijk werden 3 zoons
en 2 dochters geboren.
Gerrit Klapwijk kwam uit een gereformeerd,
kinderrijk gezin: hij was de oudste van 3
jongens en 3 meisjes. Zijn middelbare
opleiding volgde hij met succes aan het
Gereformeerd Gymnasium in Den Haag. Op
19-jarige leeftijd besloot hij tot een juridische
opleiding aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Door militaire dienstplicht vóór
de oorlog en door sluiting van de universiteit
werd deze studie onderbroken. In 1946
slaagde hij voor het doctoraal examen.
Toen na de oorlog Fokker's bestuurder, J.E.
van Tijen, het pleit won voor het
voortbestaan van een zelfstandige
vliegtuigindustrie in ons land door de
vorming van de zg. 'Commissie-Tromp' en
het regeringsbesluit van 14 mei 1946 tot
steun aan en continuïteit van de
Nederlandse vliegtuigindustrie, kwam het
Nederlandse Instituut voor Vliegtuigontwikkeling (NIV) in Delft tot stand. Voorzitter
werd prof. H.J. van der Maas. Gerrit
Klapwijk kreeg de functie van secretaristhesaurier van dit instituut. Tevens werd hij
in dezelfde functie benoemd bij het
Nationaal Luchtvaart Laboratorium in
Amsterdam (NLL, later NLR genoemd door
de ruimtevaart-activiteiten in ons land).
Klapwijk speelde in de naoorlogse
ontwikkeling van vliegtuigen en later ook in
de ruimtevaart een belangrijke rol aan de
onderhandelingstafel met de industrie. Hij
was een groot voorstander van Europese
samenwerking in de lucht- en ruimtevaart,
om aan de Amerikaanse hegemonie in deze
belangrijke sector het hoofd te bieden. Hij
was doordrongen van het feit dat dit
noodzakelijk was om als Europese
vliegtuigindustrie te kunnen overleven.
8
Door een acute en later chronische
gewrichtsaandoening, die voor Klapwijk een
ernstige handicap vormde, liet hij zich niet
weerhouden zijn activiteiten voort te zetten.
Toen Fokker in 1969 besloot een fusie aan
te gaan met de Duitse vliegtuigenfabriek
Vereinigte Flugtechnische Werke (VFW)
GmbH, aanvaarde hij het lidmaatschap in de
raad van bestuur van de
'Zentralgesellschaft' VFW-Fokker in
Düsseldorf. In 1973 werd hij benoemd tot
vice-voorzitter van deze raad, en sedert het
aftreden van W. Knieper, eind 1974,
hanteerde hij de voorzittershamer. Gerrit
Klapwijk speelde een belangrijke rol in het
verdedigen van de Nederlandse belangen in
het concern, als tegenspeler van de
machtige Duitse groep. Op eigen verzoek
nam hij op 1 juli 1978 ontslag uit deze
functie, omdat hij, althans volgens de
gelegenheidsformule, van mening was
wegens de snel verslechterende
omstandigheden bij de Duitse poot van het
concern deze post niet optimaal te kunnen
vervullen. In werkelijkheid echter vertrok hij
onder druk van de Duitse regering, die hem
de schuld gaf van de geleden verliezen bij
VFW-Fokker en in hem een tegenstander
zag van de door haar gewenste
samenwerking binnen de Duitse
vliegtuigindustrie. Zijn opvolger werd F.
Swarttouw, afkomstig van de Europe
Container Terminus in Rotterdam. Op
verzoek van de raad van commissarissen
van de NV Koninklijke Nederlandse
Vliegtuigenfabriek Fokker, houdster van
50% van de aandelen van de VFW-Fokkergroep, bleef hij het voorzitterschap van deze
vennootschap uitoefenen, en vervulde hij tot
1979 de functie van voorzitter van o.m. de
Raad van commissarissen van de
Nederlandse werkmaatschappij FokkerVFW bv en de verkoopmaatschappij FokkerVFW International BV. Tevens was hij vicevoorzitter van de raad van commissarissen
van de Belgische SABCA-fabrieken en lid
van het bestuur van het Nederlandse
Instituut voor Vliegtuigbouw en Ruimtevaart
(NIVR).
A: Interview voor VPRO- TV op 23 oktober
1977 in de rubriek 'Boomen'.
P: 'De ontwikkeling van de Nederlandse en
West-europese vliegtuigindustrie', in De
Ingenieur 88 (1976) 88-93; 'Why all the talk
about the aerospace industry', in Friendship
bulletin 20 (1976) 4 (,) 2-9
L: Th. Klein en Ch. Evers, 'Kasplantje
Fokker-VFW moet worden gekoesterd', in
Haarlems Dagblad, 25-11-1977.
H.A. Somberg
Oorspronkelijke versie opgenomen in:
Biografisch Woordenboek van Nederland 2
(Den Haag 1985)
Laatst gewijzigd op 05-09-2003
F A MI L I EB ER I C HT E N
Overleden
Op 14 mei, twee dagen na ons 50-jarig
huwelijksfeest, sloeg het noodlot toe.
Mijn echtgenote
Magda Bartels – Klapwijk
vocht daarna een ongelijke strijd en
helaas op woensdag 19 juli kwam aan
het rijke leven van Magda een einde.
Zij was een heel mooie, sterke,
onafhankelijk denkende en intelligente
vrouw.
Zij dwong overal respect en eerbied af
van de mensen in haar omgeving.
De kleinkinderen hielden zielsveel van
hun Oma ‘Kippie’.
We woonden op veel verschillende
plaatsen in verschillende landen. Met
groot gemak ging zij om met de
wisselende omstandigheden. Ze bleef
kaarsrecht overeind.
Magda Bartels - Klapwijk
5 mei 1935 19 juli 2006
Op 22 januari 1981 overleed Gerrit
Klapwijk als gevolg van een
verkeersongeval in Brussel.
Amsterdam, Harrie Bartels
9
Wachtwoord aanvragen
Wachtwoord geeft toegang tot de rubriek Persoonskaart.
Het complete bestand van alle generaties tot op heden staat uitsluitend ter beschikking aan
degenen die lid zijn van onze vereniging en over een wachtwoord beschikken. De redenen
hiervoor zijn de volgende:
1. De gegevens zijn bijeengebracht door de verenigingsleden. Dit is een zeer tijdrovend
en kostbaar karweitje. Het is niet de bedoeling dat niet-leden zonder meer gebruik
maken van deze gegevens.
2. Deze genealogie omvat alle gegevens die ons bekend zijn, echter - conform de wet op
de persoonsbescherming - worden geen gegevens vermeld die een inbreuk op de
privacy kunnen zijn. Deze gegevens staan wél vermeld in het besloten deel
"Uitsluitend voor personen met toegangscode".
3. Verenigingsleden kunnen een wachtwoord aanvragen bij het e-mail adres van onze
secretaris [email protected], onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij deze
gegevens uitsluitend voor hun eigen inzicht in hun geslacht zullen gebruiken en
nimmer aan derden ter beschikking zullen stellen.
Bent u reeds in het bezit van een wachtwoord.
Ga dan naar een persoonskaart, selecteer dan in de 2e rubriek een mannelijke of
vrouwelijke naam, dan verschijnt een menu beveiligde pagina.
U kunt dan de gebruikersnaam en uw wachtwoord invullen en zet ook een vinkje bij dit
wachtwoord onthouden. U heeft nu toegang tot alle persoonskaarten.
10
Ministerie van Defensie
Defensie Interservice Commando ,
Defensie Archieven,
Registratie-en
Iinformatiecentrum
Bureau Registratie en Informatie Ontslagen
Personeel
UITTREKSEL UIT DE REGISTRATIEVE GEGEVENS BETREFFENDE DE MILITAIREN VAN DE
KONINKLIJKE MARINE, KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT C.Q.
KONINKLIJKE MARECHAUSSEE, TEN AANZIEN VAN:
- - - H U B E R, Henricus - - Geboren: 15 mei 1919
Registratienummer: 19.05.15.045
te: Tasikmalaja
Marinenummer: 20242
Huwelijksdatum: xxx
STAAT VAN DIENST
In Nederlandsch-lndië een vrijwillige verbintenis aangegaan bij de
zeedienst als Lichtmatroos (beroeps)
de Marinekazerne Goebeng
Geplaatst aan boord van Hr.Ms. "Crijnssen"
Matroos der tweede klasse
Geplaatst bij de Marinekazerne Oedjoeng
Matroos der eerste klasse
Gedetacheerd bij de Mijnendienst
Geplaatst aan boord van Hr.Ms. "Kortenaer"
Overleden aan boord van Hr.Ms. "Kortenaer"
Tot zover de registratie.
Kerkrade,
De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,
Hoofd bureau registratie en
informatie ontslagen personeel voor deze
.n der Horst
11
miv 02jul37 Geplaatst bij
miv 02jul37
miv 05jan38
miv 01mei39
miv 01dec39
miv 01dec40
miv I4dec40
miv 20jan41
de 27feb42
Dubbele persoonsverwisseling:
Hubers tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Mijn overgrootouders hadden twee zoons:
Johannes Jacobus Leonardus en Johannes
Henricus Josephus. Hoe deze merkwaardige
naamsoverlapping tijdens de (doop)overgang
te Luik van hun grootvader Johan Heinrich
(Joseph Henri) naar het katholicisme tot stand
was gekomen, is stof voor een eventueel
ander artikel. Mijn grootvader werd Johan
(‘Jan kan alles’) genoemd, zijn broer Henri
(Harry).
Henri Huber diende een aantal jaren in het
KNIL op Celebes als sergeant
ziekenverpleger en voer vervolgens in dienst
van de Rotterdamse Lloyd op Indonesië. Hij
trouwde in Indonesië met de dochter
Wilhelmina Rosa van een andere KNIL-militair
Wilhelm Martinus van Seben. Zij kregen twee
dochters Alijda en Wilhelmina en één zoon:
Henri.
Mijn grootvader Johan Huber was
graancontroleur in de Rotterdamse haven.
Zijn vrouw Doortje van Vugt en hij hadden één
dochter Alijda en drie zoons: Joh(a)n, Anton
(mijn vader) en Theo.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak werd
John, vanuit Marseille waar hij werkte voor
Ruys & Co, als reserve-kapitein in het
Nederlandse leger opgeroepen. Na de
capitulatie geeft zijn militair onderdeel hem op
14 mei 1940 op als ‘vermist’ met de
toevoeging ‘vermoedelijk naar Engeland
vertrokken’. Op 15 mei 1940 wordt hij in
Engeland ‘ingedeeld bij de Nederlandse
troepen’. Als groot-majoor en chief-liaisonofficer maakt hij met de Prinses Irene-brigade
de invasie in Normandië mee. De
gevechtsgroep van de Brigade waarover hij
het bevel voerde werd ‘Battlegroup Huber’
genoemd. Zij kwam o.a. in actie tijdens de
gevechten bij Hedel.
Theo was inmiddels in Hongkong beland. De
Nederlanders daar kregen van de
Nederlandse regering in ballingschap
toestemming om in ‘vreemde, in dit geval
Engelse, krijgsdienst te gaan’. Theo nam in
1940 dienst in de Hongkong Volunteer
Defence. Kerstmis 1941 begint de Japanse
aanval op Hongkong en na drie weken geeft
de stad zich over. Theo komt als
krijgsgevangene terecht in het kamp
Samshuipo en wordt in 1943 per schip naar
Japan gebracht.
Toen ik geruime tijd terug werd opgebeld met
een verzoek om inlichtingen over de militair
Henricus Huber, dacht ik in eerste instantie
aan de neef van mijn vader met die naam.
Neef Henri (Harry) was immers op 21
september 1943 ’s ochtends om 10.00 uur
verdronken toen het Japanse schip Tojo Taku
Maru, waarop hij met veel andere
krijgsgevangenen naar een kamp in Japan
werd vervoerd, bij Luzon voor de westkust
van de Philippijnen door de Amerikanen werd
getorpedeerd. Slechts enkelen van de
vijftienhonderd opvarenden overleefden de
ramp. Na enkele weken bleek mij echter dat
het niet ging om een vergissing; er was nóg
iemand met exact dezelfde naam op
vergelijkbare wijze om het leven gekomen.
Ruim een jaar eerder, op 27 februari 1942,
was tijdens de slag in de Javazee matroos der
eerste klasse van de mijnendienst Henricus
Huber gesneuveld aan boord van Hr. Ms.
‘Kortenaer’. Deze merkwaardige samenloop
van omstandigheden is voor mij aanleiding
om een en ander te vertellen over de militaire
wederwaardigheden van drie van mijn directe
verwanten: mijn ooms Joh(a)n en Theo en
hun neef Henri.
Harry, foto gemaakt vóór zijn vertrek naar Indië.
12
John’s en Theo’s neef Henri was in 1937 als
KNIL-militair, oom Henri was apetrots, naar
Indonesië gegaan. Hij wordt daar door de
Japanners krijgsgevangen gemaakt en net
als Theo in 1943 met een (ander) schip
naar Japan vervoerd. Toen het bericht van
het Rode Kruis in Rotterdam arriveerde dat
‘private’ Huber was omgekomen, ging
iedereen ervan uit dat het om Theo ging.
Mijn grootouders hebben de rest van de
oorlog gedacht dat hún zoon was
omgekomen.
Theo komt eerst terecht in een kamp bij
Nagoya tot deze stad wordt
weggebombardeerd door de Amerikanen.
‘Prachtig werk’, vond Theo. De driehonderd
overgebleven gevangenen worden
overgebracht naar het kamp Toyama, aan
de andere kant van Japan. In augustus
1945 vallen de twee atoombommen op
Japan (‘Jammer, maar twee’) en Toyama
wordt weggevaagd door
magnesiumbrandbommen. Theo moet zich
aan een boom vastklampen om niet te
worden meegesleurd door de ermee
gepaard gaande storm (“het mooiste
vuurwerk dat ik ooit heb gezien’).
Theo’s afschuw van Japanners werd niet
ééns ingegeven door hetgeen ze hem
persoonlijk hadden aangedaan, hij vond het
verschijnsel KZ-syndroom ‘gewoon
aanstellerij’. Toen hij net krijgsgevangen
was gemaakt in China verbleef hij daar in
het gevangenkamp Samshuipo en zag hoe
een Japanse soldaat ‘voor de lol’ een
Chinese vrouw doodschoot die probeerde in
de spoelgoot van het kamp wat
overgebleven rijstkorrels bijeen te garen
voor haar kinderen. Op dat moment viel het
Japanse volk bij hem definitief in absolute
en levenslange ongenade.
De Amerikanen brachten de door hen
bevrijde krijgsgevangenen naar Engeland.
Theo kreeg, toen tijdens deze tocht
plotseling een motor van het vliegtuig uitviel,
nogmaals een doodschrik bij het idee om na
zoveel jaren ellende alsnog tijdens de vlucht
naar de vrijheid neer te storten. Hij kwam
echter veilig in Londen aan en ontmoette
daar zijn latere Canadese vrouw. Hij kwam
op straat ook een Engelse oudmedegevangene tegen die hem vertelde dat
ze de ‘Verenigde Naties aan het oprichten
waren’ en dat hij daar had gesolliciteerd
maar dat hem was gezegd ‘dat ze al
genoeg Engelsen hadden’. Hij stapte er op
af en de rest van zijn leven werkte hij bij de
Wereld Gezondheids Organisatie WHO in
Genève. De ex-Wren (vrouwelijke militaire
vrijwilliger) Dorothy McEwen en Theo
kregen drie kinderen, die verspreid over de
wereld wonen: de bekende Amerikaanse
ingenieur (MIT), jurist (Harvard) en publicist
Peter, de Canadese entomoloog Joh(a)n
aan wie een aantal insecten de soortnaam
huberi danken en de Engelse (Cambridge)
Oom Harry met zijn drie kinderen.
Theo bracht de oorlog door in Japanse
concentratiekampen. Als men hem later
hoorde vertellen over deze periode komen
mij de woorden van Geert Mak in gedachten
op het moment dat deze zegt dat hij er niet
zou zijn geweest als er geen atoombommen
op Japan waren geworpen: ‘Alle moraal
zakt hier weg in een onpeilbaar gat.’ Ik denk
dat mijn twee neven en hun zuster, kinderen
van Theo, hetzelfde zouden kunnen
zeggen.
13
oogchirurge Janey.
vanwege ‘zijn rol in de bevrijding van
Frankrijk’. Zijn drie kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen vormen de Franse
tak van mijn Huber-familie.
Joh(a)n (links vooraan) tijdens een parade
in Frankrijk met de Prinses Irenebrigade.
Nu is de vraag bij welke tak de onlangs
‘opgedoken’ Henri thuis hoort. Ik vermoed in
de nog onuitgewerkte ‘Koos de Zwitser-tak’
van de Nederlandse Huberfamilies.
Johan Huber
Theo als bevrijd ‘Engels’ soldaat in Londen.
GVK- Artikelen
Exclusief verzendkosten
Pas toen John met de Prinses Irene Brigade
in Rotterdam arriveerde en via zijn
contacten ging informeren kon hij mijn
grootouders mededelen dat ‘Theo o.k. was.’
Oom Henri heeft tot zijn overlijden in
augustus 1945 gemeend dat het zijn zoon
was die had overleefd; zijn laatste woorden
waren: ‘Zeg Henri gedag van me.’ Henri
was wél nog in Indonesië getrouwd, zijn
zoon Henri woont met zijn gezin in
Nederland.
John ging terug naar Frankrijk naar zijn
Franse vrouw en kinderen. Die waren,
vanwege de Franse Vichy-Gestapo die
regelmatig bij hen op de stoep stond,
weggevlucht uit Marseille en hadden zich
gedurende de oorlog in zeer moeilijke
omstandigheden op het Franse platteland
schuil gehouden. Mijn Franse neven en
nicht beschouwen het nog steeds als een
wonder dat ze, gezien de wijze waarop
tante Paulette verbaal tegen de ‘heren’ van
de Gestapo uitpakte, destijds niet
onmiddellijk zijn gedeporteerd. John kreeg
meerdere Franse onderscheidingen
6025 Sluitzegels, per vel
€ 2,25
6030 kopie 16e eeuw kaart
kaartenboek, Gasthuis Delft
per stuk
€ 4.50
6060 Familiewapen niet ingelijst,
per stuk
€ 6,80
6061 Wapencertificaat niet
ingelijst
€ 6,95
6080 Wapenplaat met 3 wapens en
handmerk Cornelis Dircksz,
per stuk
€10,20
6081 Memoblok
€ 3,60
6085 Correspondentiekaarten
€ 4,50
Nieuw
6095
6100
6200
6300
Kristallen wijnglazen
Place-mates gelamineerd
Postzelgels GVK per vel
Tafelvlag met wapen
Te bestellen bij:
Huib Klapwijk
P.A. de Genestetlaan 25
3221 VN Hellevoetsluis
Tel. 0181- 315 871
14
€
€
€
€
4,50
1,50
6,00
2,50
GENEALOGISCHE VERENIGING KLAPWIJK
BESTUUR
voorzitter
W. Klapwijk, Machteldstraat 1,
3223 HJ Hellevoetsluis, tel. 0181-314843
e-mail [email protected]
secretaris
G. Klapwijk, Van Volkomstraat 5,
3223 HP Hellevoetsluis, tel. 0181-322814
e-mail [email protected]
penningmeester
J.D.B.. Klapwijk, Noordmanstraat 60,
2984 XK Ridderkerk, tel. 0180-436868
e-mail [email protected]
bestuursleden
drs. J.J.L. Huber, Van Almondeweg 50,
3231 CS Brielle, tel. 0181-413076
e-mail [email protected]
H. Klapwijk, Asmusstraat 14,
3221 BA Hellevoetsluis, tel. 0181-313530 fax 0181-313200
e-mail [email protected]
R.P Klapwijk J.S.Bachstraat 31
2983 AA Ridderkerk, tel. 0180-463378
e-mail [email protected]
Marianne E. Klapwijk, Jeruzalemstraat 62 c
3061 GP Rotterdam, tel. 010-4111035
e-mail [email protected]
LIDMAATSCHAP
Individueel : € 12,50-/(kalender)jaar
Gezins-: € 20,00
Buiten Europa: € 20,00
Onder een gezinslidmaatschap vallen,naast de ouders,
niet zelfstandig wonende
kinderen onder de achttien jaar.
Buiten Europa zijn er alleen individuele
lidmaatschappen. Per lidmaatschap wordt
één Drudenvoet verzonden.
De vermelde contributies zijn minima;
hogere bedragen ter extra ondersteuning
van de Vereniging zijn van harte welkom.
Het lidmaatschap van de Vereniging staat
open voor iedereen met interesse voor de
historie van het geslacht Klapwijk; na
schriftelijke of telefonische aanmelding
bij het secretariaat der Vereniging.
BETALINGEN
Via gironr. 2388716 t.n.v. Genealogische Vereniging Klapwijk.
15
GENEALOGISCHE VERENIGING KLAPWIJK
-Inschrijfformulier lidmaatschap, met als doel ‘ledenverdubbeling’ binnen drie jaarVoorltr + naam
Roepnaam
Gehuwd/samenwonend met
Geboortedatum
Beroep
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-Mail-adres
Bank/Gironummer
:
-----------------------------------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------------------------:
------------------------------------------------------------------------------
Lidmaatschapsvorm aankruisen
-------------
Individueel lidmaatschap
Gezinslidmaatschap
Leden ‘Buiten Europa’
/ € 12,50 per jaar
/ € 20,00 per jaar
/ € 20,00 per jaar
Informatie
Onder een gezinslidmaatschap vallen naast de ouders, niet zelfstandig wonende kinderen
onder de achttien jaar.
Voor leden Buiten Europa gelden alleen individuele lidmaatschappen.
Per lidmaatschap wordt er 1 stuks ‘Drudenvoet’ verzonden,
De vermelde tarieven/contributies zijn minima, hogere bedragen zijn van harte welkom.
Het lidmaatschap van de Vereniging staat open voor een ieder met interesse voor de historie en
toekomst van het geslacht Klapwijk.
Betalingen:
Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden.
GIRO rekening nr. 2 3 8 8 7 1 6 tnv Genealogische Vereniging Klapwijk
Aanmeldingformulier retour te zenden Secretariaat Genealogische Vereniging Klapwijk
Ger Klapwijk
Van Volkomstraat 5
3223 HP Hellevoetsluis
16
[email protected] - www.wijnhuisdenboer.nl
EXCEL GROUP B.V.
Excel Group B.V. is een detacheringsbedijf
voor technisch personeel.
Tevens zijn wij VCU/ISO-9002 gecertificeerd
en aangesloten bij V.R.O
Wij zijn gespecialiseerd in het aannemen
van projecten en het detacheren van:
*Gecertificeerde lassers
*Staalfitters
*Machinebankwerkers
*Grondwerkers
*Kabeltrekkers
*Vaklieden voor de bouw
*Isolatiemonteurs
*Steigerbouwers
Boerkensleen 39
4705 RL Roosendaal
Postbus 364
4870 AJ Etten Leur
Telefoon: 0165 393222
Fax: 0165 555533
Email: [email protected]
· (Inter) nationaal transport
· Fly –en drive service
· ADR-transporten
· Van 0-5000 kg, zwaarder vervoer mogelijk
· Betrouwbaarheid, kwaliteit & service
Postbus 148, 4600 AC Bergen op Zoom
E-mail: [email protected]
Tel. 0164 - 260011 Fax. 0164 260081

Vergelijkbare documenten

Augustus 2012 - De Genealogische Vereniging Klapwijk

Augustus 2012 - De Genealogische Vereniging Klapwijk Hofland en Jannetje Klapwijk, door den echt zijn verbonden, waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Adrianus Hofland, oud veertig jaren, verwer, Noldus Hofland, oud Vier en ...

Nadere informatie

Mei 2011

Mei 2011 voornaam en konden kiezen waar we in de ruime salon konden plaats nemen. Rondom een riant uitzicht! We werden voorzien van kopje koffie met een verrukkelijk gebakje en stipt 11 uur opende voorzitte...

Nadere informatie

September 2007 - De Genealogische Vereniging Klapwijk

September 2007 - De Genealogische Vereniging Klapwijk als klap op de vuurpijl: augustus de natste maand tot nu toe in de geregistreerde geschiedenis van Nederland. Zijn dit toch veranderingen in ons weer waar we rekening mee moeten gaan houden? We zul...

Nadere informatie

Augustus 2009 - De Genealogische Vereniging Klapwijk

Augustus 2009 - De Genealogische Vereniging Klapwijk als klap op de vuurpijl: augustus de natste maand tot nu toe in de geregistreerde geschiedenis van Nederland. Zijn dit toch veranderingen in ons weer waar we rekening mee moeten gaan houden? We zul...

Nadere informatie

December 2011 - De Genealogische Vereniging Klapwijk

December 2011 - De Genealogische Vereniging Klapwijk DRUDENVOET INFORMATIEBLAD VAN DE GENEALOGISCHE VERENIGING

Nadere informatie