e-mail instellen in Outlook Express

Commentaren

Transcriptie

e-mail instellen in Outlook Express
Instellingen voor een vast mailadres @edugo.be
Gebruik van Outlook (Express)
Deel 1: instellen van een nieuw e-mailadres – blz1-4
Deel 2: nazien van de juiste instellingen- blz5-6
Deel 1: instellen van een nieuw e-mailadres
Bijv. na ontvangst van je accountgegevens (gele brief).
Open Outlook Express of je andere versie van Outlook en klik in de menubalk op
Extra,
Klik in het nu geopende menu op Accounts :
Klik op de TAB E-mail, en nadien op Toevoegen
g.s.
Instellingen e-mail
1
Kies voor e-mail.
Breng je voornaam en familienaam in:
Klik op volgende
Vul je volledig e-mailadres in:
Klik op volgende
g.s.
Instellingen e-mail
2
Vul nu de juiste servers in:
Kies voor ‘POP3’ als protocol (Post Office Protocol)
Inkomende mailserver: mail.edugo.be
Uitgaande mailserver: ( hangt af van je provider waarbij u een abonnement
heeft.)
o Voor Telenet: uit.telenet.be
o Voor ADSL van Belgacom: relay.skynet.be
o Andere providers: juiste serveradres nakijken via web van je provider
o klik op volgende
Vul de aanmelding verder aan:
De accountnaam moet je volledig e-mailadres (mét @edugo.be) bevatten.
Je wachtwoord kan je – bij een eigen pc - op ‘wachtwoord onthouden’
aanvinken.
Klik op volgende.
g.s.
Instellingen e-mail
3
Klik op Voltooien:
Je mailinstellingen zijn nu uitgebreid met je edugo mailadres.:
Klik nu op Sluiten.
Je instellingen zijn aangemaakt.
g.s.
Instellingen e-mail
4
Deel 2: nazien van de juiste instellingen
Indien u twijfelt aan de juiste instellingen:
Open Outlook Express of je andere versie van Outlook en klik in de menubalk
op Extra,
Klik in het nu geopende menu op Accounts :
Klik op de TAB E-mail,
Selecteer je edugo-mail account ‘mail.eduggo.be (deze wordt blauw)
en klik vervolgens op Eigenschappen:
g.s.
Instellingen e-mail
5
In de TAB Algemeen moet je e-mailadres vermeld staan:
In de TABblad Servers moeten volgende instellingen staan:
Inkomende mailserver: mail.edugo.be
Uitgaande mailserver: ( hangt af van je provider waarbij u een abonnement
heeft.)
o Voor Telenet: uit.telenet.be
o Voor ADSL van Belgacom: relay.skynet.be
o Andere providers: juiste serveradres nakijken via web van je provider
De accountnaam moet je volledig e-mailadres (mét @edugo.be) bevatten.
Je wachtwoord kan je – op je eigen pc- op ‘wachtwoord onthouden’
aanvinken.
Klik op OK.
Je mailadres is nu ingesteld.
g.s.
Instellingen e-mail
6

Vergelijkbare documenten