Nederlandse Vereniging voor Radio-Amateurs

Commentaren

Transcriptie

Nederlandse Vereniging voor Radio-Amateurs
Nederlandse Vereniging voor Radio-Amateurs
.-. A
.-. ...N
V R
Jul
ie
n
Ne
de
rla
n
d
4
iginsblad voor
Haa
r lem
nr:
n
Vere
.A.
7
00
s2
st u
gu
ze
au
en luiisteramateurs N
.V.R
nd
COLOFON
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RADIO-AMATEURS
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden
Hobby-kommissie
Redaktie en Layout
Arnold Vogelaar
Martin Snoek
Cor Teeuwen
Joop Vermeule
Ton Hesselman
Jos Disselhorst
Martin Snoek
Chris Zwart
Frank van Vliet
Michael Klerkx
Roeland van Caspel
Erwin Spaargaren
Daan Tervoort
Pim Oosterbaan
Han Vogel
-PE1AMH
-PA4MRS
-PA3CHR
-PA3GOO
-PE1BPQ
-PA3ACJ
-PA4MRS
-PE1IDK
-PA3FAQ
-PA0MKX
-PE1PNU
-PH0ES
-PA3BCI
-PD0LPU
De N.V.R.A. is gevestigd te Haarlem, Nederland.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40596151
Verenigingsgebouw :
Jan van Krimpenweg 15 2031 CE Haarlem
Secretariaat :
Aelbertsbergstraat 46, 2023 CP Haarlem
Lidmaatschapsgeld bedraagt per jaar 32,50 euro
Gezinleden betalen 50% van de jaarlijkse contributie.
Gezinleden ontvangen geen verenigingsblad
Postbanknummer NVRA 5118973 TNV Penningmeester
Bisschop Ottostraat 14 2033 GP Haarlem
Voor meer informatie en/of opgave voor lidmaatschap kunt U schrijven naar:
N.V.R.A. p/a Aelbertsbergstraat 46, 2023 CP Haarlem
E-Mail: [email protected]
Homepage http://www.nvra.net
Ook kunt U elke woensdagavond terecht in het verenigingsgebouw aan de
Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem van 20.00 tot 23.00 uur
Kopij voor het verenigingsblad kunt U inleveren bij de redaktie of opsturen naar:
Secretariaat : NVRA P/A Aelbertsbergstraat 46, 2023 CP Haarlem
Wanneer U de kopij op diskette aanlevert wordt U verzocht dit in ASCII formaat te doen.
Inzendingen van kopij worden in goed vertrouwen overgenomen en komen ter verantwoording van de auteur(s)
en/of inzender(s). Voor de juistheid van de ingezonden artikelen neemt de redaktie en het bestuur geen verantwoording. De redaktie houdt zich het recht voor artikelen in te korten en/of te weigeren. De in het NVRA-info
opgenomen bouwbeschrijvingen en schema’s ten behoeve industrie en commeriele doeleinden is niet toegestaan
zonder toestemming van de auteur. Toepassing geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de redaktie en het
bestuur der N.V.R.A.
Overname van artikelen en schema’s is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van de redaktie. Er
wordt uitdrukkelijk gewezen op de bepalingen van de Auteurswet.
2
NVRA
2007
Jaargang: 22
INHOUD
AGENDA
5 sep.
12 sep.
19 sep.
21 sep.
26 sep.
3 okt.
8 0kt.
10 okt.
15 okt.
17 okt.
19 okt.
.22 okt.
24 okt.
29 0kt.
31 okt.
NVRA
Pagina
3
4
5
9
15
17
Nummer:4
Inhoud en agenda
van de Secretaris
Onweer detector door PA4NIC
Een zee van tijd
LNB aanbieding
OTH Locator Contest op het kopje van
Bloemendaal
September en Oktober 2007
Eerste Hobbyavond na de vakantie
Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Marcel van Gemert PE2MAR
Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Jacques Maas PL2128
Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is 'n waarnemer
3e Vrijdag: Lezing door Christiaan Roselaar
Onderwerp: Remote Control TX
Aanvang 20.30 uur.
Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Fred Born PA1FCB
Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH
Cursus Website door Han Vogel
vanaf 20:00 tot 22:00 uur
Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Peter Wijdeman PD0HPA
Cursus Website door Han Vogel
vanaf 20:00 tot 22:00 uur
Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Marcel van Gemert PE2MAR
3e Vrijdag: Lezing (onderwerp volgt)
Aanvang 20.30 uur
Cursus Website door Han Vogel
vanaf 20:00 tot 22:00 uur
Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Jacques Maas PL2128
Cursus Website door Han Vogel
vanaf 20:00 tot 22:00 uur
Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is 'n waarnemer
Aanvang 20.30 uur.
3
VAN DE SECRETARIS
Van de secretaris. Ja ook deze keer ziet u de kop goed, maar ik kan u vertellen dat het al een
heel stuk beter gaat met uw voorzitter Arnold PE1AMH. Na ons blad in de maand april leek het
de redactie handig om voor de vakantie nog een blad uit te brengen. Daar was ik het ook wel
over eens, maar ja wat zet je er allemaal in. Maar dit keer is dit niet zo’n groot probleem. Nico
Vermeer (PA4NIC) heeft een leuk stukje geschreven over zijn onweer detector en daar zijn we
als vereniging erg blij mee. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we aangegeven
dat het blad niet gevuld moet worden door verhalen van het bestuur maar dat dit ook van de
leden moet komen. Dit heeft Nico in ieder geval laten zien en ik daag u uit om zijn voorbeeld
te volgen. Maar terugkijkend naar de afgelopen twee maanden kan ik melden dat er weer een
heleboel gebeurd is. In de maand mei is de cursus fotografie die Han Vogel gegeven heeft
afgesloten. Na de geplande 5 avonden had iedereen weer genoeg informatie ontvangen om
eens meer dan een leuke foto te maken tijdens de vakantie. Han gaf vele praktische tips om een
foto nét dat beetje extra te geven waardoor hij opvalt. In april hebben we ook een hele leuke
lezing gehad over Magnetic Loop antennes. Deze werd gegeven door Hans Verkaik PA3ECT.
Hans heeft al heel wat van die antennes gemaakt en kon met een vrolijke ondertoon vertellen.
Blijkbaar is er erg veel interesse in dit soort antennes want er waren tijdens de lezing 30 leden
aanwezig. In de maand mei liep het niet helemaal volgens plan. De derde vrijdagavond viel
precies tussen hemelvaartsdag en het weekend in. Dit betekende dat veel leden een lang weekend weg waren. We hebben toen besloten om de lezing naar de weer erop te verplaatsen, echter was niet iedereen daarvan op de hoogte. Ik heb iedereen die een elektronisch blad ontvangt
kunnen mailen, maar diegene die dit niet hebben kwam de informatie mogelijk te laat. Ik wil
hierbij dan ook vragen of leden die het blad niet elektronisch ontvangen maar wel e-mail tot
hun beschikking hebben mij een mail willen sturen zodat ik dan meer leden bereiken als er iets
bijzonders is. Natuurlijk mag u zich ook meteen aanmelden als elektronisch lid want zoals u
weet lopen de druk en porto kosten hoog op. Maar zoals gezegd hebben we in de maand mei
ook weer een lezing kunnen organiseren. Jakko PE1IHX had een (tesla) proefopstelling meegenomen. Jakko had aangegeven dat hij daar geen uren over kon vertellen maar dat dit ruimschoots gecompenseerd zou worden met de demonstratie, en dit was ook zo. Zoals ieder jaar
zijn we in de maanden juli en augustus gesloten, maar in september pakken we de draad weer
op. Ik kan alvast kenbaar maken dat we op de derde vrijdagavond van september (21-09) een
lezing hebben van Christiaan, PA3FUN. Hij zal vertellen over het op afstand (via Internet)
bedienen van zijn zend-ontvangers op de amateur-banden. Dit zal zeker weer een interessante lezing worden. Rest ik u namens het bestuur een heel fijne vakantie toe te wensen en hoop
u weer te zien op de eerste woensdagavond van september.
Martin Snoek PA4MRS
4
NVRA
Onweer detector door PA4NIC
( bron http://www.pi4raz.nl )
Het was 9 juni 2007 toen ik mijn (oude) onweer detectortje weer eens probeerde.
Wat een bliksem zeg, het hield niet op we hebben hier lang voor het raam gestaan om het
schouwspel te aanschouwen.
Mijn openlijn die ik los gehaald had stond te sissen en toen ik mijn hand er naar toe bewoog
werd het heftiger, vonken tot een 1 cm kon ik trekken zeg..
In de straat zijn er een paar aardlek-sckakelaars uit geklapt na een inslag waar de plaats van
me tot nu toe niet bekend is maar was wel in de buurt.
Door een (zeer gezellig) QSO op 2 mtr (bijna iedereen ging over op een binnen antenne) werd
er al snel gezocht op internet naar een beter ontwerp van een detector.. (Jack en Frans)
Mijn nieuwe detector ziet er zo uit, (nu met een ingangskring op de lange golf).
De nieuwe detector PA4NIC
Het is vrij eenvoudig te maken en het resultaat is erg leuk.
http://www.pi4raz.nl/ (klik ,, Technische artikelen,, dan op ,,radiotechniek,, dan op ,,onweer detector,,)
NVRA
5
Opbouw of inbouw,
Door het op elkaar plakken van dubbelzijdig printplaat kan je geïsoleerde eilandjes maken
waar je maar wilt.
Zelf hecht ik weinig waarde aan hoe het er uit ziet maar het moet degelijk zijn
Het verbruik is nog geen 20 mA en gaat pas verbruiken als er een detectie is.
Alleen de detector (zie kleine led)
Hoorbaar maken,
Zelf maakte ik er van een timer IC-555 een piepertje bij. (voorbeeld via Google)
Ic-555
Voor de ontwerper ( zie link) is het leuk als je hem even wat van je bouwwerkje laat zien.
Zie mijn reactie
6
NVRA
Feedback Onweerdetector
Het is altijd leuk ook eens wat feedback te ontvangen op geplaatste artikelen. Dat bevestigt dan dat je het
niet helemaal voor niets zit te doen HI. In dit geval ontving ik een reactie van Nico PA4NIC die de hier eerder
beschreven onweerdetector heeft gebouwd.
Overigens heeft een groep amateurs binnen de RAZ het plan opgevat om collectief deze detector te gaan bouwen. Ja, we weten dat ze daar in Den Haag ook mee bezig zijn en dat er complete bouwpakketjes te koop
zijn, maar bouwpakketten maken doen we wel met de Jota. Onze insteek ligt meer in de lijn zoals Nico die
heeft gevolgd: de Dode Kever methode. Interesse om mee te doen? Laat het ons weten!
Nico's bevindingen:
"Het frequentie van de ontvangst (met 10 mh plus 1 mh en 10 pf ) is 98 khz omdat ik het signaal wat ik op de
collector van Q1 kan detecteren via een kristal oortelefoontje en een diode, terug vind op de lange golf. (let
wel op de 2 x 17 mtr antenne met open lijn!) Met een extra variabele C over de 10pf kon ik daar wat heen en
weer draaien dus hij luistert daar werkelijk en wellicht haal ik er wat windingen af. Verder ben ik met dat
experimentje gestopt omdat er daar genoeg signaal is denk ik.
De R van 270k over de ingangskring maakte ik even los omdat ik wilde weten wat de kring dan ging doen...
veel scherper en gevoeliger dus!
Hoe gevoelig ik hem wil hebben kan ik echter alleen vast stellen wanneer er weer onweer is!
Tot die tijd wacht ik dan ook en een volgende proef zal zijn langs de metro op het werk of langs het NS spoor
om te zien wat die vonken te weeg brengen.
Wat voor mij belangrijk is, hij mag niet steeds afgaan als ik op HF in de lucht ben en hij moet op de batterij
blijven omdat ik hem portable wil houden.
Op jou foto staat een adapter en daar gaat de boel van over de rooie, er is koppeling met het lichtnet en dus
al veel te snel te veel antenne (waarschijnlijk moet een ieder daar experimenteren met de R over de ingangs
kring) ... wat denk jij daar van?
Een telescoop antenne van 1 meter kan ik er (los vast) op zetten maar voor die proeven heb ik onweer nodig
des te korter de antenne des te minder HF storing lijkt mij zo.
E.e.a. uitgeprobeerd met de elektrische aansteker met een snoertje eraan als antenne. Zet ik hem op de buiten antenne dan hoor ik iedere vonk zo'n beetje hihi ok Frank tot zo ver rest nog even de vraag of je hem
zowel op 220V als met batterij qua ontvangst goed vergeleken hebt met lange en korte antenne."
Tot zover Nico's relaas. Heb je ook ervaringen met bouwsels of ontwerpen van de site, schrijf het ons!
http://www.pi4raz.nl
NVRA
7
Dan nog even mijn eerste detectortje (ook leuk)
Oude detector
Veel bouwplezier ….
8
Nico PA4NIC
NVRA
EE N Z E E V A N T I J D
MIJMERINGEN VAN EEN MARCONIST (PA3CBS)
DEEL 5: De Periode 08-10-1960
8 oktober 1960
m.s. “STAD GOUDA”
Kapitein P. de Heer.
Vlaardingen - Baltimore/USA - Waalhaven, arriveren 8 november 1960.
We varen in ballast (leeg) naar Baltimore. Op de uitreis hebben we een passagier aan boord. Een
Joegoslaaf en vriend van de allerhoogste baas Heinrich von Thyssen. Hij is een artistiekeling en
tekent - na ons ongemerkt geobserveerd te hebben - van ons allemaal een karikatuur. Op de
mijne sein ik met een verbeten smoel SOS PHRE en de veters van mijn schoenen zitten los. Dat
klopt. Ik heb zo gauw warme voeten. Jammer dat ik deze tekening op de “Alcor” ben kwijtgeraakt,
of vergeten mee te nemen.
We zitten opgescheept met een matroos-klamphouwer-lampenist die aan delirium lijdt: de bekende achtervolgingswaanzin en het zien van “beestjes”. Hij wordt voor zijn eigen veiligheid opgesloten in zijn hut. Na radiografisch overleg met de arts, dr. Kuiters, of dr. Steensma van het Rode
Kruis in Den Haag via Scheveningen, wordt transport besteld voor de patient. In de Chesapeake
Baai komt de U.S. Coast Guard hem ophalen.
Baltimore heb ik bekeken. Ik weet niet wat het is, maar de wolkenkrabbers vallen me een beetje
tegen. Zou N.Y. indrukwekkender zijn? Ik koop er een babydoll voor mijn verloofde. Welke maat?
Zo te zien heeft de verkoopster, inclusief details, dezelfde maat. Deal!
11 nov. - 17 dec. 1960
m.s.
Kapt.: de Heer.
“STAD
GOUDA”
In ballast van Vlaardingen naar Baltimore. Wederom met steenkool terug naar de Waalhaven.
m.s. “STAD GOUDA”
Halcyon Lijn N.V., Rotterdam.
18 dec. - 6 jan. 1961 dokbeurt te Wilton Feyenoord.
Vlak voor vertrek moet er worden proefgedraaid aan de kade, omdat de schroef eraf is geweest. Met extra
trossen vastgemaakt, draaien we volle kracht. Op veilige afstand volgen we de test. Want als er een tros
springt ben je nog niet jarig; Stettin, weet je wel?
6 jan. - 9 feb. 1961
m.s. “STAD GOUDA”
Kapt.: de Heer.
NVRA
9
Van Wilton Feyenoord naar Vitória, Braz. Met erts naar Vlaardingen.
Ik leer steeds meer van navigatie en zet zelf de peilingen in de zeekaart. Ook leer ik ’s middags bij Gerard
Kuiper, de 2e stuurman, hoe je met de sextant de hoogte of hoek van de hemellichamen meet ten opzichte
van de horizon en hoe je daarmee de positie van het schip bepaalt. Elk plekje op aarde is uniek ten opzichte
van de hemellichamen. Hoe werkt de sextant? Je hebt een boog van 90 (sextant), of 120 graden (octant) en
een kijkertje. Een draaibare arm langs de boog met 2 spiegeltjes en verschillend getinte groene voorzetglaasjes tegen de verblindende zon. Eén booggraad is slechts ongeveer een millimeter op de boog, maar
toch nog te onnauwkeurig. Derhalve kan je nog met de nonius of fijnregelknop één minuut van een graad
meten. Dat is 1/60 (!) van een graad. Hoe werk je er mee? Kijk door de kijker naar de horizon. Vang met de
beweegbare arm de zon in de spiegeltjes. Breng het beeld omlaag tot de onderkant van de zon op de kim
(horizon) ligt. Laat de zon op de kim een boogje maken door de sextant zachtjes naar links en rechts te
schommelen, roep: Opgepast! ... Stop! naar de man bij de klok en lees op de boog de hoek af, b.v. 72 graden en 12 minuten. Ook de ooghoogte in meters van de persoon boven het zeeoppervlak moet worden meegeteld in de berekeningen. Op het moment dat je, met je benen meedeinend om het hemellichaam goed op
de horizon te krijgen definitief afleest, moet dus ook de tijd worden genoteerd op de seconde nauwkeurig,
want intussen draait de aarde en verandert dus de hoek met het hemellichaam. Daardoor moet je de nonius
voor de graadminuten heel langzaam meedraaien. Dat is ook wel begrijpelijk, als je 1/60 van een graad kunt
meten. Immers, als de zon ondergaat, zie je met eigen ogen pas echt hoe snel zich dat afspeelt. De marconist moet dan ook elke dag een tijdsein nemen en de fout van de chronometer (gewoon een dure klok) in
een bijbehorend logboekje noteren. Zoals al eerder gezegd: het latere digitale horloge loopt net zo nauwkeurig.
Nu ga ik nog even uitleggen waarom een zeemijl 1852 meter is - eigenlijk 1851,851 m. De omtrek van de
aarde is langs de evenaar 40.000 km. De aarde is links van de Greenwich-meridiaan (nul graden) verdeeld
in 180 graden westerlengte en rechts van de nulmeridiaan in 180 graden oosterlengte; samen 360 graden.
Deel 40.000 door 360 en je krijgt 111,111 km. Dit geldt nu ook voor de breedtegraden: noorderbreedte van
de Noordpool tot de evenaar en zuiderbreedte van de Zuidpool tot de evenaar. Een breedtegraad is dus ook
111,111 km. Op de gradenboog van de sextant zagen we al dat een graad is verdeeld in 60 graadminuten.
Een ander voorbeeld: Hoek van Holland ligt op 52 graden noorderbreedte en Den Helder op 53 graden.
Hemelsbreed is de afstand tussen deze twee plaatsen 111,111 km, ofwel 60 zeemijlen.
TWEE STUURLIEDEN EN DE MARCONIST
TWO MATES AND THE RADIO OFFICER
10
NVRA
(Advertentie)
(Advertentie)
Radiomarktaanbieding te Uitgeest; u hoeft niet naar elders:
IC706MK2GH
IC-718
IC-7400H
IC-756PROIII
IC910H
IC-703
IC-208E
R-3
R-9500
IC-7000
R-8500 MK2
IC-7800
HF zendontvanger,100 watt+50,144+430MHz
€ ACTIE
HF zendontv.,100 W
€ ACTIE
HF-set met 50, 144 Mhz
€ ACTIE
HF zendontv.+6m,100 W,DSP filter
€ ACTIE
VHF/UHF all mode zendontvanger van
€ ACTIE
160m-6m SSB,FM,AM,CW+DSP+ant.tun,10 watt
€ ACTIE
2/70 duobander,FM, 55/50W, van € 429,- voor
€ ACTIE
.5-2450Mhz FM,Am en FM-TV,
€ ACTIE
Professionele ontvanger 0.005-3335 Mhz, allmode
€ 9995,- excl BTW
HF,6,2,70 mobiele transceiver
€ ACTIE
Ontvanger, 0.01-2000 Mhz,all mode, nieuwe uitvoering € ACTIE
HF zendontv.+6m,100 W,DSP filter
€ 9.500,Prices include 19% salestax(BTW)
RYS Electronics Europe BV
Molenwerf 21A
1911 DB Uitgeest
The Netherlands
Tel: 0251 311934
Fax: 0251 314032
NVRA
Email: [email protected]
http://www.rys.nl
Onze openingstijden zijn:
dinsdag t/m vrijdag 10 - 17 uur
zaterdag 10 - 16 uur.
11
(Advertentie)
Swaalf natuursteen
Dat wij ook:
Vloer-en wandtegels, aanrechtbladen.
Wastafelbladen, naambordjes, eerste steentjes.
Gevelbekledingen, haardplaten, venstertabletten.
Deur- en raam dorpels, snijplankjes, trapportalen.
Openhaardbekledingen, soldeerplankjes.
Behuizingen voor luidsprekers, sokkels.
Bijzettafeltjes en ga zo maar door...........Leveren,
Was nog niet overal bekend. Nu dus wel !!!!
Niets is bij ons standaard, alles wordt op maat gemaakt.
Als U met ideeën komt, kunnen wij ze realiseren.
We hebben zeer veel keus en elk materiaal is leverbaar.
Zendamateurs krijgen een voorkeursbehandeling,
NVRA-leden daar boven op zelfs nog korting.
U kunt ons vinden aan de Korte Verspronckweg 1,
2023 BS te HAARLEM.
Telefonisch op nummer:
Per fax op nummer:
023-5270080
06-53236173
023-5273279
Op internet:
http://www.swaalf.com
Wij zijn geopend maandag t/m vrijdag van 7.30 - 17.00 uur,
Zaterdags van 10.00 - 13.00 uur.
Aad Swaalf PD0RLF
12
NVRA
Op vaste tijden wordt er “bestek” gemaakt: Om 10.00 uur het “halve middagbestek”. Bij de hoogste zonnestand maken we “middag” en om 15.00 uur een stersbestek, met zon, maan en Venus. Venus kan je overdag
alleen met de sextant zien en in de Nautical Almanac vind je in tabellen de richting en hoogte van de sterren
op dat tijdstip voor jouw geschatte positie. Eigenlijk maak je met de hemellichamen een kruispeiling, zodat
- als het goed is – alle peilingslijnen door hetzelfde punt op de zeekaart lopen. “Waar zitten we stuurman?”
De stuurman legt als grap zijn hele hand op de kaart: “Dáár zitten we, marc!” Op zuiderbreedte is het altijd
mooi weer, dus er is voor mij steeds gelegenheid om ervaring op te doen. Als uiteindelijk het ‘schieten’ naar
tevredenheid gaat, neemt de stuurman mijn metingen mee. Een hele eer en ik hobby niet voor de kat z’n viool.
Ook bij storm, als het schip heftig stampt en slingert in slecht weer, wordt er op het zonnetje geloerd. Als zij
dan even doorbreekt, is het schieten geblazen. Dat valt niet mee. Op zekere dag staat de zon loodrecht boven
ons, zo blijkt bij het schieten. Daar hebben we weinig aan, want dan is er geen richting te bepalen. Na een
uurtje wachten schieten we weer en verzeilen 12 mijl terug op de zeekaart. De eerste stuurman, die van 0408 en van 16-20 uur dienst doet, maakt bij zonsopgang en -ondergang echte stersbestekken met minstens
vijf sterren. Dat is mij te ingewikkeld. Ik kan al die sterren met de sextant niet uit elkaar houden. Als het echt
donker is, wordt er geen sters- bestek gemaakt, omdat je dan geen scherpe kim meer hebt om de hoek te kunnen meten. In de toekomst vaar je met satellietnavigatie. Dan zal de sextant een museumstuk zijn. Misschien
leert men dan niet eens meer hoe het moet. Maar wat als de elektronica uitvalt? Alle moderne schepen hebben anno nu een gyrokompas. Maar het magnetisch kompas blijft verplicht, ook in vliegtuigen, omdat het
werkt zonder elektriciteit.
11 feb. - 29 mrt 1961
m.s.
“STAD
Kapitein de Heer, 1e stuurman Vinke, 2e stm Gerard Kuiper, 3e Karel Gelauff.
GOUDA
In ballast naar Vitória/Braz. IJzererts geladen voor Vlaardingen.
Op deze reis heeft de elek een elektrische speelgoedtrein meegenomen. In een lege hut bouwen we een grote
spoorbaan op multiplex op de tafel. Voor rails en draad voor de bovenleiding is gezorgd. Met z’n allen gaan
we aan het werk en na een dag of wat kan de trein rijden. Aangezien een schip met een lading erts, ook bij
mooi weer altijd rolt, is het ontzettend komisch als het treintje bij slingerend schip telkens gedurende 6 seconden tegen de helling moet opklimmen, om daarna in 6 seconden met een noodvaart omlaag te rijden.
zo, de elek is ook wakker …
look at that, the electrician is awake too ...
NVRA
13
Na een weekje deinen op de rede van Vitória mogen we naar binnen. Daar is één van ons jarig. Dat gebeurt
zo vaak, maar deze keer valt er wel iets over te vertellen. Tweede stuurman Gerard Kuiper moet tijdens het
fesie op den duur bij zicht nul even over de closetpot hangen. Als hij terugkomt heeft hij zo’n ingevallen
bekkie en ja hoor, zijn bovenkunstgebit is pleite. “What shall we do with a drunken sailor, earlai in the morning”: hij krijgt direct een cursus en examen spreekvaardigheid, waarvoor hij grandioos zakt. Hij neemt er
liever nog eentje, tot hij helemaal niet meer is te verstaan, waarna hij door ons liefdevol in zijn wieg wordt
gedumpt. Zo collegiaal zijn we dan ook wel weer. De andere ochtend loopt een stuurman langs het schip en
ziet tot zijn stomme verbazing dat de tanden van Gerard naar hem liggen te staren, precies op het randje van
een spuigat, dat zich dank zij de waterstand in de haven toevallig op ooghoogte bevindt. Kennelijk is de uitstroom sinds het voorval gestopt geweest. Hij gaat direkt weer naar boven om de tweede te verrassen. Het
gebit past nog wel, alleen het glazuur is nogal ruw geworden. De riolering op een schip is niet ingegraven
en niet onzichtbaar, met aan het eind een zuiveringsinstallatie, maar een paar eenvoudig onderdekse pijpen
die eindigen in de bekende witstenen toiletpotten met zeewaterspoeling, en aan de andere kant in spuigaten
door de scheepshuid, waarlangs de rommel onder druk van een sanitairpomp in zee verdwijnt, strepen op de
scheepshuid achterlatend. Het milieu wordt op deze wijze nauwelijks verontreinigd, gezien de voortdurende
voortgang van een schip door de oceaan en de afgelegde afstand. Er bestaat trouwens nog geen Greenpeace
die in een rubberboot voor de boeg overlopend, de geschokte kapitein zal dwingen dergelijke lozingen
subiet te staken. Toegegeven, het aantal personen op een schip is te klein voor dergelijke acties, en de hoeveelheid afval overeenkomstig. De zee rondom kan een dergelijke aanbieding makkelijk verwerken.
(Advertentie)
KATHREIN MFK 51N , radio-t.v. meetontvanger, processor
gestuurd,digitale aanwijzing frequentie/kanaal,40 geheugen plaatsen
voor opslag frequenties,ingebouwde luidspreker(mono)stereo via
hoofdtelefoon,beeldmonitoring via ingebouwde monitor, (zwart-wit)
video in en uitgangen,alle data wordt via de 20 toetsen
ingebracht,signaal sterkte analoog of digitaal,voor de
T.V.band:30dBuv....133dBuv-radio:20-123dBuv,reflex meting in de t.v.
banden,aparte middenfrequent metingen voor radio/t.v. werkt op
220volt of met ingebouwde batterijen,uitgebreidere data op aanvraag,gewicht ca 10 kg, ,incl. technische gegevens,schema,ideaal
voor kabel service,verlies metingen in antenne systemen..
nu de laatste......
€ 250,-
TEKTRONIX 465, oscilloscope, 100MHz.,
twee kanalen, gewone
en delayed tijdbasis,
portable, in goede geteste
conditie,...€ 195,-
14
Kromhoutstraat 36-38
IJmuiden
Telefoon 0255511612
www.baco-army-goods.nl
Geopend: maandag
13.30 t/m 18.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag
9.30 t/m 12.30 en 13.30
t/m 18.00 uur
Zaterdag van 9.30 t/m
17.00 uur
NVRA
Aanbieding
Strong L915 LNB voor ontvangst
van 3cm ATV.
De LNB is al omgebouwd voor ATV
ontvangst!
De prijs voor leden is € 12,50
De prijs voor niet leden is € 17,50
Aanbieding
NVRA
15
31 mrt - 12 apr. 1961
m.s.
Kapt.: de Heer.
“STAD
GOUDA
Van Rotterdam naar El Ferrol del Caudillo in NW-Spanje om kopererts te laden.
We staan nogal in de belangstelling bij de plaatselijke autoriteiten. Het blijkt dat ons schip het grootste is dat
er ooit is binnengelopen. De volgende dag geven we een receptie. De “witte” jenever à 80 ct per liter in grote
mandflessen wordt voorgaats gehaald. Een fotograaf zwerft over het schip en als we de volgende dag een
krant krijgen, zien we onszelf en het schip met grote koppen op de voorpagina van hun Diario Suffertjo. De
“Ciudad del Gouda” is zús lang en zó groot en el telegrafista (ja ik dus!) heeft zelfs een emisora (zender) met
ondas cortas (kortegolf), niet te geloven! Zeer gevleid vertrekken we. De bobo’s helpen met afduwen. Het was
een kort, edoch gezellig reisje naar een pittoresk stadje, met nog pittoralere inwoners. Via een kalme Golf van
Biskaje en Het Kanaal bereiken we Rotterdam.
Het is niet altìjd eenvoudig de verwachte aankomsttijd vast te stellen. Onder normale weersomstandigheden
kun je zeggen: afstand gedeeld door snelheid is tijd. Kom je echter uit Het Kanaal (British Channel), dan is
het tijdstip van hoogwater bij Dover belangrijk. Het water in Het Kanaal en de Noordzee stroomt n.l. tegelijk
naar Dover, tot het daar - onvermijdelijk - hoogwater is. Daarna stroomt het in beide richtingen weer terug.
Het hoog en laag tij langs de Nederlandse kust is dus gerelateerd aan Dover. Zelfs tot Nijmegen is het tij merkbaar. Gewoonlijk varen we niet te hard, vanwege het brandstofverbruik, maar als we high tide bij Dover op
tijd willen halen, en dus twee keer stroom mee te krijgen, moeten we iets sneller varen. Na wat passen en
meten in de zeekaart belt de kapitein ter hoogte van Ouessant (Bretagne) naar beneden: “Meesterrr, drie klappies d’r bij!” Daar wordt een hendel een streepje verder gezet: het aantal omwentelingen van de schroef gaat
van 106 naar 109 per minuut. Op andere reizen haal je het weer niet en heb je in het ongunstigste geval twee
keer stroom tegen. Tussen deze twee uitersten zitten wèl zes uren verschil tot Hoek van Holland. Het schip
loopt 1 tot 4 mijl per uur sneller, danwel langzamer. Als het nu ook nog slecht weer is, weet je ruim tevoren
gewoon niet wat je tegen de familie die je wil afhalen moet zeggen. Deze “kwellende” onzekerheid heet
Kanaalkoorts. Op de uitreis interesseert het natuurlijk niemand. Dan lokt het verre avontuur achter den einder
weer. Kanaalkoorts stamt uit de tijd van de V.O.C. De meeste overledenen van de reis werden pas in Het
Kanaal ingeschreven en zouden onverwacht aan een mysterieuze koorts zijn bezweken. Zodoende werd meer
voedinggeld gedeclareerd dan aan voeding was uitgegeven.
De algemene klacht van de bemanning is dat we telkens veel te kort thuis zijn. Daarom vraag ik RadioHolland om een ander schip.
16
NVRA
QTH locator contest op het kopje van
Bloemendaal
Dit lijkt misschien een tekst uit vervlogen tijden, maar niets anders is waar. Op dinsdagavond
12 juni hebben we weer meegedaan aan de maandelijkse qth locator contest van de VRZA.
Normaal gesproken doen we dit altijd vanuit het clubgebouw, maar tijdens de contest in de
maand mei hebben we het idee opgepakt om eens mee te doen vanaf een hoger gelegen plek.
In deze regionen is er dan maar eigenlijk één plek en dat is het bekende “Kopje van
Bloemendaal”. Natuurlijk moesten we dit wel voorbereiden want we hadden natuurlijk een 2
meter en een 70 cm antenne nodig, masten en het meest belangrijke en dat is stroom. Een 2
meter beam was snel geregeld want Jan Borghuis (PE1FRW) kon via een collega van hem een
vrijwel gloednieuwe 11 elements Cushcraft antenne krijgen. Daan Tervoort had nog een kleine
70cm beam liggen en ikzelf had een kleine campingmast tot mijn beschikking. De zenders
waren geen enkel probleem want ondertussen kunnen we op onze club wel een Icom 706 clubje starten. Om er zeker van te zijn dat we alles bij ons hadden zijn we zondag 10 juni op de locatie gaan kijken wat we nodig hadden om te kunnen contesten. Tot onze verbazing stond er een
prachtige vlaggenmast op het kopje en die was eenvoudig te demonteren. Hierin kon meteen
de 2 meter beam in geplaatst worden. Voor de 70cm antenne konden we dan mijn campingmastje gebruiken. Het enige probleem wat overbleef was de stroomvoorziening. Onder het
Kopje van Bloemendaal zit een heel leuk restaurant waar je heerlijk pannenkoeken en saté kan
eten. We hebben de stoute schoenen aangedaan en we hebben daar aan de bedrijfsleidster
gevraagd of we op dinsdagavond gebruik mochten maken van een stopcontact. Dit was geen
enkel probleem en ondanks dat het restaurant om 21:00 sluit was Kim (want zo heet de bedrijfsleidster) bereid om tot het einde van de contest die om 23:00 uur sluit te blijven. Nou waar vind
je zoveel bereidwilligheid tegenwoordig nog. We hadden afgesproken dat we dinsdagavond
om 19:00 uur aanwezig zouden zijn om er zeker van te zijn dat we om 20:00 uur met de contest konden starten. Na het monteren van de 2 meter en de 70 cm antenne, waar Jan FRW nog
een aantal speciale beugels voor gemaakt heeft konden we de stroomdraad trekken naar
“Pepers Pannenkoek Restaurant”. De sets hebben we geïnstalleerd op de betonnen bank die in
het kopje staat en na het aansluiten van alle apparatuur konden we om 19:45 al beginnen met
de contest. Helaas mocht dat nog niet, maar tijdens het testen van de zenders hoorde ik al een
Engels amateur in qso met een Duitse amateur. Deze twee stations wilde ik toch erg graag werken tijdens de contest, en heb ze voor die tijd gevraagd of ze op de frequentie wilden wachten totdat de contest begon. Zo gezegd en zo gedaan, want om 20:00 waren mijn eerste twee
verbindingen met Engeland en met Duitsland. Dat begon in ieder geval goed. Het weer zat
overigens niet mee en ook de condities waren op normaal niveau. Ik had gehoopt dat met
warm weer de condities beter geweest zouden zijn, maar dat hebben we niet kunnen regelen
hi. Jan FRW zat met zijn set op de 70cm band en liep na een tijdje te klagen dat hij vrijwel geen
zendamateur hoorde, maar uiteindelijk denk ik dat hij die avond wel de verste verbinding
heeft gemaakt want hij werkte wel even met Denemarken. Voor mij was dit ook wel een bijzondere avond, want ik hoorde een Frans talig station en dit bleek niemand anders te zijn dan
NVRA
17
Paul F2YT. Hij was ooit de eerste Franse amateur die ik werkte toen ik eind jaren 70 zendamateur werd. Voor velen is hij geen onbekende want als er condities waren richting Frankrijk was
hij altijd de eerste die je hoorde. Ik had hem al jaren niet meer gehoord en was dus ook verrast
dat ik hem weer eens werkte. Uiteindelijk hebben we 40 verbindingen op 2 meter en 20 verbindingen op 70 cm gemaakt. Dit is wel wat teleurstellend want op die hoogte had ik op meer
gerekend, maar zoals ik al aangaf waren de condities normaal en als je dan ziet dat we gewerkt
hebben met Engeland, Frankrijk, Duitsland en Denemarken dan mogen we niet klagen.
Mogelijk dat we in de maanden juli en augustus nog eens herhalen en dan maar hopen op
betere condities. Al met al een geslaagde en gezellige avond die mede door de medewerking
van “Pepers Pannenkoek Restaurant” voor herhaling vatbaar is.
Antenne park
Cor als rotor
Daan en jan onder toezicht van Cor
Martin en Jan
18
NVRA
NVRA Printen Service :
Prijzen van printen zijn exclusief verzending, en worden pas aangemaakt na volledige betaling.
( worden geleverd met de complete documentatie alleen aan NVRA leden of aan leden van gelieerde verenigingen.)
Als gevolg van de vele bestellingen kan het zijn dat U langer moet wachten op de complete pakketten.
Houd rekening met een levertijd van ongeveer 3 weken.
Verder kunnen alle printen worden afgehaald in het verenigings gebouw aan de
Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem
Blad nr:
93-07
01-03
98-08
00-09
00-10
01-04
89-03
00-07
99-10
99-08
97-07
97-05
97-03
97-01
97-02
96-07
96-01
98-09
89-08
00-06
89-06
91-03
01-05
91-03
93-08
93-06
98-10
93-1/4
89-05
01-02
91-05
00-09
Print Code
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D9
NVRA
Omschrijving
Doppler peiler
Prog. Callgever / diodematrix (vernieuwd)
Vossenjacht ontvanger voor 144-146 MHz
Video sync detector
Windroosindicator met LED's (vernieuwd)
Bouwpakket freq.teller tot 3 GHz volgens DFD4
Capaciteitsmeter 1pF. tot 10 uF
PLL gestuurde 4 kanaals subcarriergenerator voor FM ATV
Bouwpakket frequentieteller FC99 met MF aftrek
Veldsterktemeter met de AD8307
Breedband signaalinjector
Programmeerbare universele synthesizer
ZL Convertor
BAS modulator voor 2.3 GHz ATV zender
ATV zender voor 2.3 GHz
30 MHz counter met MF aftrek
ATV zender voor 23 cm
10 GHz ATV zender met Gunplexer
IC testclip
Actieve veldsterktemeter compl. met onderdelen
Weerstandmeter
2 meter X-tal zender, compl. met alle onderdelen
Universele baseband modulator voor ATV
Voeding 0.7 tot 30 Volt / 0.07 tot 10 Amp.
7 MHz. SSB QRP transceiver ontwerp PA0NVD
Weersatellietontvanger HRX-137
23 cm ATV Eindtrap
onder constructie
Symmetrische Actieve HF antenne
onder constructie
onder constructie
Inductie meter
Functiegenerator XR-2206 (vernieuwd)
onder constructie
Spectrum analyser
onder constructie
23 cm ontvangstversterker voor ATV
Aantal :
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
E u r o
26.10
4.80
7.15
1.85
4.90
p.o.a
5.70
p.o.a
p.o.a
1.85
0.93
10.20
4.90
8.85
8.85
5.10
10.20
10.20
6.80
10.20
4.55
21.55
p.o.a
7.95
p.o.a
p.o.a
1.85
2
6.35
1
1
6.80
3.40
5
13.60
1
6.80
Wij wensen U een fijne vakantie
NVRA

Vergelijkbare documenten

Nederlandse Vereniging voor Radio-Amateurs

Nederlandse Vereniging voor Radio-Amateurs mijne sein ik met een verbeten smoel SOS PHRE en de veters van mijn schoenen zitten los. Dat klopt. Ik heb zo gauw warme voeten. Jammer dat ik deze tekening op de “Alcor” ben kwijtgeraakt, of verge...

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Radio-Amateurs

Nederlandse Vereniging voor Radio-Amateurs Joop Vermeule Ton Hesselman Jos Disselhorst Martin Snoek Chris Zwart Frank van Vliet Michael Klerkx Roeland van Caspel Erwin Spaargaren Daan Tervoort Pim Oosterbaan Han Vogel

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Radio-Amateurs

Nederlandse Vereniging voor Radio-Amateurs mijne sein ik met een verbeten smoel SOS PHRE en de veters van mijn schoenen zitten los. Dat klopt. Ik heb zo gauw warme voeten. Jammer dat ik deze tekening op de “Alcor” ben kwijtgeraakt, of verge...

Nadere informatie