Het Easy4U abonnement

Commentaren

Transcriptie

Het Easy4U abonnement
Het Easy4U abonnement
biedt ruimte voor digitaal onderwijs
Toepasbaar voor:
•
•
•
•
n otebookprojecten
mobiele computerlokalen
digitale schoolborden
mediatheken
Het Easy4U abonnement biedt u het volgende:
•D
uurzaam en kwalitatief hoogwaardig, gebruiksklaar
werkstation, notebook of mobiel computerlokaal
• Software en opleidingen
• Aflevering op locatie (Installatie optioneel)
• Telefonische ondersteuning op werkdagen
• Geen voorrij- en reparatiekosten
• Drie of vier jaar service aan huis of op locatie
• Gespreide betaling zonder rentekosten
• Uitstekende verzekering tegen externe onheilen
rentcompany.nl
Om het voor u gemakkelijk en overzichtelijk
te houden wordt er maandelijks bij u een vast
abonnementsbedrag geïncasseerd. U hoeft dus geen
reserveringen te doen voor nieuwe ICT investeringen.
Het Easy4U abonnement voor zorgeloos
computergebruik!
Inleiding
Het unieke Easy4U abonnement is voor:
Als het gaat om investeringen in ICT-middelen
kiezen steeds meer onderwijsinstellingen voor huur.
Logisch, want huren heeft vele voordelen boven
lease of koop. Zo blijft bij huur de liquiditeitspositie
van de onderwijsinstelling in tact en is er sprake
van vaste en overzichtelijke kosten. Ook past huur
in het streven van veel onderwijsinstellingen om
zich te concentreren op hun kernactiviteiten.
ICT-middelen vormen immers een middel om het
doel te bereiken, waarbij het gebruik belangrijker
is dan het eigendom.
• Notebookprojecten voor docenten en studenten
• Mobiele computerlokalen
• Werkstations
• Mediatheken
• Digitale schoolborden
Waarom het Easy4U
abonnement?
Om in de toekomst investeringen te kunnen doen
moest u tot op heden de ICT-vergoedingen of
andere gelden reserveren. Met deze gedachte
heeft The Rent Company een speciaal huurconcept
ontwikkeld, het Easy4U abonnement.
Dit abonnement ondervangt het reserveren van
ICT-vergoedingen of andere gelden voor toekom­stige
investeringen. Bovendien biedt dit abonnement u ook
het voordeel dat u renteloos computer apparatuur
en aanverwante zaken huurt inclusief service en
verzekering.
Wat bied ik u?
Met het Easy4U abonnement bieden wij u de
mogelijkheid om goed voorbereid de nieuwe
ontwikkelingen tegemoet te treden. Via het
Easy4U abonnement kunt u over de nieuwste
computer- en randapparatuur beschikken evenals
aanverwante zaken als software, opleidingen etc.
U verschaft hiermee een abonnement op
zorgeloos computergebruik.
Verschillen tussen het Easy4U abonnement
en Operationele lease
Omschrijving
Easy4U Abonnement
Operationele Lease
Rente
Geen rente doorberekening
Rente doorberekening
Tussentijdse
beëindiging
Eenvoudig en afkoopbedrag
is vooraf bekend
Complex en kostbaar
Verzekering
Inbegrepen
Dient separaat te worden
afgesloten
Service en
Onderhoud
Afrekening vindt per
maand plaats
Afrekening vindt voor 3 of 4
jaar in één keer plaats
Koopoptie /
restwaarde
Vooraf bekend
Onduidelijk en meestal 10%
tot 15% van de verkoopprijs
Voordelen Easy4U abonnement:
• Geen rentekosten
• Aantrekkelijk vast maandbedrag
• Totaaloplossing afgestemd op de gebruiker
• Voor iedereen toegankelijk
• Eén huurcontract met één aanspreekpunt voor zowel hard- en software,
onderhoud en verzekering
• Besparing op de exploitatiebegroting
• Mogelijkheid tot koop aan het einde van de looptijd
• Tussentijdse beëindiging mogelijk
• Eenvoudig in aanvraag
• Geen reserveringen voor toekomstige ICT investeringen
Conclusie:
U heeft overzichtelijke kosten! Doordat u geen dure systemen hoeft aan te schaffen,
worden de kosten gespreid. Zo kunt u naar eigen inzicht uitbreiden en vervangen
met optimale zekerheid en garantie. Zonder daar een directe investering voor te doen.
The Rent Company BV
T +31 (0)73 691 81 10
Westeind 11c
5245 NL Rosmalen
Nederland
F +31 (0)73 691 81 27
E [email protected]
www.rentcompany.nl
Hoewel The Rent Company BV de grootste zorg besteedt aan het actueel houden
van deze brochure bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist is.
The Rent Company BV is niet verantwoordelijk voor tekstuele fouten, model- of
technische wijzigingen. Het product kan afwijken van de getoonde afbeel­dingen.
Niets in dit document geeft recht op extra garantie.

Vergelijkbare documenten

bestand

bestand • Totaaloplossing afgestemd op de gebruiker • Voor iedereen toegankelijk • Eén huurcontract met één aanspreekpunt voor zowel hard- en software, onderhoud en verzekering • Besparing op de exploitat...

Nadere informatie