Goede samenwerking en maatwerk

Commentaren

Transcriptie

Goede samenwerking en maatwerk
46
Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek
Goede
samenwerking
en maatwerk
Nieuw: CaSys
datacommunicatie
behuizingen
Demotruck:
machineveiligheid
op weg naar u!
Advanced:
vertrouwde
techniek in een
nieuw kastje
APRIL 2007
Frank Swaans van HOMIJ:
colofon
INTRO
PAGINA één
Voorwoord
Geachte lezer,
oor u ligt de allernieuwste Interface, ons corporate magazine
waar wij erg trots op zijn en waar u hopelijk nuttige informatie
uit haalt. De Interface behoort sinds kort ook tot mijn
verantwoordelijkheden. Ik vervul namelijk vanaf maart met groot
plezier binnen Schneider Electric de nieuwe functie van Customer
Satisfaction & Communication Manager. De functie is niet alleen nieuw
voor mij, maar ook voor de organisatie. Enerzijds betekent dit dat mijn
afdeling communicatie-uitingen, zoals deze Interface, voor u verzorgt.
Anderzijds hou ik mij zeer intensief bezig met de tevredenheid van de
klanten van Schneider Electric en dus ook die van Sarel en Stago.
V
Interface is een uitgave
van Schneider Electric B.V,
Haarlem.
Redactie-adres:
Schneider Electric B.V.,
afdeling communicatie,
postbus 836,
2003 RV Haarlem,
telefoon (023) 5 124 124,
www.schneider-electric.nl
Teksten:
Schneider Electric B.V.
Rudolph Tekst & Concept,
Barneveld
Fotografie en illustraties:
Schneider Electric B.V.
Boerma Reclame, Gouda
Ontwerp en opmaak:
Boerma Reclame, Gouda
Drukwerk:
Veldwijk-Van Loon
Grafische Bedrijven, Waddinxveen
Oplage:
23.000 exemplaren.
Interface wordt toegezonden aan
bedrijven en instellingen die
werkzaam zijn in de besturingsen elektrotechniek. Meerdere
exemplaren zijn bij de redactie op
aanvraag verkrijgbaar.
Gehele of gedeeltelijke overname
van artikelen is alleen mogelijk
na schriftelijke toestemming van
de redactie.
De interface wordt gedrukt op
chloorvrij papier.
Klanttevredenheid is een key item binnen Schneider Electric.
Wij willen graag langdurige relaties opbouwen met klanten zoals u en
zijn er van overtuigd dat alleen zeer tevreden klanten voor een langere
periode met ons willen samenwerken. Maar hoe krijg je zeer tevreden
klanten? Aspecten die mijns inziens een rol spelen, zijn goede en snelle
communicatie, de problemen van klanten serieus nemen en actief
meedenken met de klant. Dat wij klanttevredenheid zeer belangrijk
vinden, is terug te zien in het feit dat er nu een manager is die zich
hier actief mee bezighoudt. Maar mijn rol is met name coördinerend
en stimulerend, want vanzelfsprekend is elke individuele medewerker
van Schneider Electric verantwoordelijk voor de tevredenheid van onze
klanten.
Ook uw hulp hebben we nodig om onszelf te verbeteren. Feedback
van u als klant is onontbeerlijk om vast te kunnen stellen waar de
knelpunten zitten. Wij horen
dan ook graag uw mening en
doen daarom regelmatig een
beroep op u door middel van
klanttevredenheidsonderzoeken.
Uw mening stellen wij zeer
op prijs!
Ellen den Braber
Customer Satisfaction &
Communication Manager
IN DIT NUMMER
Inhoud
6
8
“Centrale noodverlichtings- en
ontruimingsinstallatie
vereist functiebehoud”
30
Installatiebedrijf
Veerman, Apeldoorn:
van waterpomp
tot huisnetwerken
Schneider Electric
werkt aan
klanttevredenheid
Verder in dit nummer:
4
Vijf trafo’s brengen spanning
terug in Theater Heerlen
18
Machineveiligheid op weg naar
u: bezoek onze demotruck!
24
Advanced: vertrouwde techniek
in een nieuw kastje
10
Nieuwe CaSys datacommunicatiebehuizingen van Sarel
18
Phaseo voedt geautomatiseerde
systemen
25
NEN1010 & Beveiliging:
inspectie van nieuwe installaties
14
Vegeta olietransformatoren
gevuld met plantaardige olie
19
Schneider Electric verbetert
Canalis railkokersystemen
26
Ecodial: de nieuwe ‘kleine’
software met grote rekenkracht
15
KEMA / DTe goedkeuring voor
meettransformatoren voor
comptabele metingen
20
Energie Efficiency:
significante en duurzame
energiebesparingen
27
ConneXium reeks
vernieuwd
16
22
28
Internationale referenties
Vijeo Citect: het nieuwe SCADA
softwarepakket
Ga voor 100% zekerheid:
kies voor de nieuwe
Telemecanique motorbeveiligigingsschakelaars GV3
32
Nieuwe producten
in het kort
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
“Dit kom je normaal alleen in de industrie tegen”
Vijf trafo’s brengen
spanning in
Theater Heerlen
Met zijn grootste glaspartijen en royale zalen was Theater Heerlen in de jaren
zestig het grootste en modernste theater van Nederland. Architect Peutz tekende
voor het ontwerp. Nu de revitalisering van de stadsschouwburg achter de rug is,
heeft Heerlen de volgende primeur binnen de stadsgrenzen. Een theater met een
heus middenspanningsnet en vijf transformatoren, samen goed voor 3500 kVA.
Het resultaat van een stukje partnership tussen HOMIJ Technische Installaties bv,
Van Wezel BV en Schneider Electric.
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
REFERENTIEPROJECT
H
“Wij hebben het maatwerk ontworpen, Schneider Electric
heeft het gemaakt.Vervolgens hebben we in de werkplaats alles
voorbereid. Een uniek project, met zoveel trafo’s!
et is een project met allure, de revitalisering van dit markante gebouw.
Er is maar liefst 47 miljoen euro mee gemoeid. Maar daar krijgen
de Limburgers dan ook wat voor. De grote zaal krijgt een capaciteit
van 1058 zitplaatsen en de kleine zaal 154. Verder is er een middenzaal
aangebouwd. Een zogenaamde vlakkevloerzaal die plaats biedt aan 350
stoelen óf 1.200 staande concertgangers.
H
Vijf trafo’s, 3000 kVA
Schneider Electric was al in een vroeg stadium betrokken bij dit project.
Het ontwerp dat zij samen met de adviseur gemaakt hebben, is volledig
gehandhaafd. Uit de berekeningen bleek dat een eigen middenspanningsnet
goedkoper was. Bij hoge spanning worden de kabels tenslotte dunner en dat
scheelt aanzienlijk op de post energiedistributie.
In totaal zijn er vijf gietharstransformatoren van Schneider Electric geplaatst.
Decentraal, zodat ze dichtbij de verbruikers staan. Twee transformatoren, goed
voor 630 kVA, staan in de kelder. Twee identieke soortgenoten voorzien vanaf
het dak de theatertechniek van power. Hun zwaarste broer staat in de nieuwe
middenzaal: die levert maar liefst 1000 kVA, die kom je normaal alleen in de
industrie tegen!
Canalis railkoker op maat
De vijf trafo’s worden gevoed met een 10 KV-kabel. Daarbij is een ringleiding
gevormd. Mocht er zich een storing voordoen of mocht er onderhoud nodig
zijn, dan loopt de voeding van de trafo’s geen gevaar. Met gepaste trots laat
Frank Swaans, engineer-E van HOMIJ samen met Johan van Wezel, directeur/
eigenaar van Van Wezel BV, één van de traforuimten zien. “In één ruimte staan
hier het inkoopstation, de trafo en de hoofdverdeelkast opgesteld. Dat is
uniek”, vindt Van Wezel. Als paneelbouwer hebben zijn specialisten de nodige
uren gestoken in het project. “We hebben alle kasten gebouwd, van hoofd- en
onderverdeelkasten tot bedieningspanelen. Er was speciaal maatwerk nodig
voor de trafo’s op het dak. Die staan in een ruimte van 2,10 meter hoog, terwijl
de hoofdverdeelkasten al 2 meter hoog zijn. De invoer van de railkoker gaat
normaal via de bovenkant, maar dat paste niet.” “Dat was voor ons één van de
redenen om met hen samen te werken”, haakt Jan Scherders, projectleider bij
HOMIJ, hier meteen op in. “Niet elke paneelbouwer kan dit maatwerk maken.”
Uniek project
Van Wezel laat zien wat hij gerealiseerd heeft.
De uitvoer van de transformator bevindt zich aan de
zijkant, terwijl de Canalis railkoker aan de voorkant
van de hoofdverdeelkast gekoppeld is. “Wij hebben
het maatwerk ontworpen, Schneider Electric
heeft het gemaakt. Vervolgens hebben we in de
werkplaats alles voorbereid. Als een bouwpakket
is het hierheen getransporteerd. We hebben hier
de onderdelen geïnstalleerd, gekoppeld en getest.
Een uniek project, met zoveel trafo’s!” De directeur/
eigenaar is duidelijk in zijn nopjes met dit succesvol
afgeronde project.
Ruimtebeperking
Het Canalis railkokersysteem van Schneider
Electric heeft HOMIJ alleen toegepast voor
de verbindingen tussen transformator en
hoofdverdeelkast. De rest van het gebouw en
de installatie leenden zich daar niet voor. Ook
Scherders is trots op dit project.
“Een van de uitdagingen werd gevormd door
de ruimtebeperking. De plafonds moesten zo
hoog mogelijk blijven. Dan moet je hedendaagse
techniek – inclusief een Sprinkler-installatie –
wegwerken in de technische ruimte van 40 jaar
terug. Dat was niet altijd eenvoudig.”
Enfin, alles draait naar tevredenheid. De transformatoren zijn klaar voor de start. Klaar om de
spanning in Theater Heerlen te brengen. Nog even,
en de foyer zal vollopen met nieuwsgierig publiek.
Alle betrokkenen zijn eensluidend in hun mening.
“Het is een prachttheater geworden!”
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
ENERGIEDISTRIBUTIE
13 kilometer kabelgoot in gerenoveerd ministeriegebouw
“Centrale noodverlichtingsen ontruimingsinstallatie
vereist functiebehoud”
Ze hebben weer niets te klagen, de dames en heren beleidsmakers in
Den Haag. Het onderkomen van het Ministerie Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit wordt na een halve eeuw volledig gemoderniseerd.
De inmiddels vertrouwde bakstenen gevel blijft gehandhaafd. Als de
artist impressions allemaal werkelijkheid worden, zal een moderne
glaspartij het aanzien gaan bepalen. Niet zichtbaar is de moderne
installatie, aangepast aan de eisen van de tijd. Een van de onderdelen
zijn kabeldraagsystemen met functiebehoud. Stago zorgde voor de
levering en montage.
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
REFERENTIEPROJECT
et markante gebouw wordt werkelijk tot op het bot gestript. Er
blijft niet meer over dan een betonnen karkas, inclusief gevel. Alle
ruimte dus voor installateur BURGERS ERGON. Montageleider
Elektrotechniek René Smits lacht maar eens. “Voor de nieuwe installaties
moesten er schachten en sparingen worden gemaakt. Wekenlang hamerden
de Kangoo’s erop los en reden de Bobcats af en aan. Inmiddels bleek dat staal
en koolstofstrips moesten worden aangebracht om de draagkracht van de
constructie te garanderen. Wat wil je: in
sommige muren maakten we gaten van
200 bij 66 cm. Betonnen balken werden
compleet weggeboord.”
H
Omdat deze centraal geplaatst is, moeten de
voedingskabels door andere brandcompartimenten.
Functiebehoud is dan vereist.”
Dubbele ophanging
Bij brand behouden de kabeldraagsystemen maar
liefst 90 minuten haar functie, de bekabeling 60
minuten. Alle producten zijn uitvoerig getest. In
tegenstelling tot de conventionele uitvoering
hebben deze kabelgoten en ladderbanen
dubbele ophangpunten, óm de 1,20 meter.
“Kabels met functiebehoud worden uitsluitend
in het hoogste tracé gemonteerd”, aldus
Smits. Hij koos voor de producten van Stago
omdat hij daarbij vrij bleef in zijn keuze voor
een kabelleverancier. “Kruisen andere leidingen deze
kabels, dan moeten deze óók plaatselijk verstevigd
worden. In totaal hebben we hier te maken met
10.000 haakse overstekingen van andere leidingen.
We moeten daardoor 10.000 extra beugels monteren,
waarvoor 20.000 extra gaatjes nodig zijn. Het is hier
echt de wet van de grote getallen.”
“We hebben hier te
maken met 10.000
haakse overstekingen.”
Denken in kilometers
De onvoorziene versteviging van de
constructie leidde tot vertraging. Smits is daar niet gelukkig mee, maar een
papier op de kast naast hem verklaart hoe ermee omgaat. ‘Adem in, adem
uit’, staat erop. Het is zijn lijfspreuk en tevens devies aan collega’s. “Wij doen
hier de complete installatie”, vervolgt Smits onverstoorbaar. “Van energie en
data tot beveiliging, ontruimings- en brandmeldinstallatie. Het is voor ons niet
zozeer een moeilijk project. Het is vooral véél. Zo komt er 13 kilometer aan
kabelgoten in en maar liefst 520 kilometer databekabeling! Overigens hebben
we zeker 70% van dit werk uitbesteed.
Voedingskabels door brandcompartimenten
Eén van de partners is Schneider Electric. De specialist in energiedistributie
heeft binnen haar groep twee bedrijven die konden zorgen voor de levering en
montage van kabelgoten. Stago produceert de kabelgoten, ladderbanen en
wandgoten, Sandas Montage zorgt voor de logistiek en montage. “Het zijn geen
gewone kabelgoten en ladderbanen die hier worden toegepast, maar systemen
met functiebehoud. Dat geldt tenminste voor een groot deel. Dat heeft vooral
te maken met het ontwerp van de noodverlichtings- en ontruimingsinstallatie.
Goede samenwerking
Norm is echter norm en inmiddels is Sandas al druk
in de weer met de montage. “Ze hebben flexibel
ingespeeld op de vertraging in dit project”, klinkt
Smits tevreden. “Nu lopen ze er met anderhalve
man, maar zodra dat nodig is, staat er vier, vijf man
klaar. Alleen als zij productie maken, kunnen wij er
als installateur achteraan. Daarom is onze goede
samenwerking zo belangrijk!”
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
Installatiebedrijf Veerman uit Apeldoorn;
Van waterpomp tot
huisnetwerken
Installatiebedrijf Veerman uit Apeldoorn heeft een historie van al bijna 90 jaar.
De familie Veerman begon in 1919 met het verzorgen van waterpompen boven de gootsteen.
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
REFERENTIEPROJECT
Bij de renovatie van deze woning in Apeldoorn
werd een LexCom Delta 8 huisnetwerk aangelegd.
n 1990 heeft de laatste Veerman afscheid genomen en sinds die
tijd staan Henriëtte en Ben de Wilde aan het roer van dit allround
installatiebedrijf. Op dit moment telt het bedrijf 11 medewerkers en
is werkzaam in de regio Apeldoorn. Ze verrichten daar zeer uiteenlopende
werkzaamheden in de installatiebranche.
I
Triple Play splitter
voor radio/TV
Internet en telefoon
uit 1 aansluiting
De eerste kennismaking met huisnetwerken kwam voor De Wilde op een seminar
die georganiseerd was door Conelgro Apeldoorn en Schneider Electric. De
mogelijkheden die deze huisnetwerken met het oog op de toekomst konden
bieden, trokken de aandacht van de heer De Wilde. Op de elektrovakbeurs te
Hardenberg in december 2006 volgde de introductie van Lexcom Delta 8, de
meest efficiënte alles-in-één netwerkoplossing voor spraak, data en beeld over
één enkele kabel, naar iedere aansluiting in de woning. Hier werd direct een
toepassing voor gevonden: de renovatie van een woning in Apeldoorn.
Na een aantal vragen die Dick Roo, Sales Engineer bij Schneider Electric,
direct kon beantwoorden, werd definitief voor het Delta 8-huisnetwerk van
Schneider Electric gekozen. Door de snelle levering via Conelgro Apeldoorn
kon het systeem direct gemonteerd worden en kunnen de bewoners profiteren
van de diverse media op alle gewenste locaties in hun woning zonder enige
beperkingen.
Voor Installatiebedrijf Veerman zijn bij de keuze van dit product de kennis
en ervaring van een vertrouwde fabrikant van doorslaggevend belang
geweest. Daarnaast zijn zij buitengewoon goed te spreken over de snelheid
en doeltreffendheid waarmee er door de betrokkenen op hun vragen werd
gereageerd.
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
DATACOMMUNICATIE
Nieuwe CaSys
datacommunicatiebehuizingen van SAREL
Gebaseerd op uw verwachtingen: ergonomisch, stevig en esthetisch
aSys vloerstaande kasten
Dankzij de nieuwe constructie en het
gebruik van S-profielen is de belastingsweerstand van de nieuwe CaSys kasten verhoogd
tot 400 kg. Een verbetering van 60% ten op zichte
van de vorige generatie. De vloerstaande kasten
zijn niet alleen verkrijgbaar in 6 hoogten van 24
tot 47HE, breedtes en dieptes van 600 of 800
mm, maar ook standaard in een diepte van 1.000
mm. Ook zijn de datacommunicatiekasten van
42HE standaard in het zwart en als kitverpakking
verkrijgbaar.
C
De ergonomie voor de bekabeling is geoptimaliseerd, zodat de installateur zijn werk nu nog
sneller en eenvoudiger kan uitvoeren. Het aantal
kabelinvoermogelijkheden is verhoogd en alle
invoermogelijkheden zitten exact op de juiste
plaats zonder op enige wijze gehinderd te worden
door de constructie van de kast. De dakplaat
op de bovenkant is naar achteren verplaatst, de
nieuwe boven- en onderaan gelegen kabelinvoeren
zitten nu aan de buitenzijde en er is een snelle
opening van de zijwanden mogelijk door de klikvergrendeling. Deze kunnen worden voorzien van
een slotvergrendeling om ongewenste toegang uit
te sluiten.
Uniek en gepatenteerd zijn de kabelinvoermogelijkheden langs de zijwanden (‘Easy Cable
Access’-octrooi). Op de zijwand kan onder en
boven een borstel worden geplaatst, zodat
bekabeling direct langs de zijwanden kan worden
ingevoerd. Dus optimale toegankelijkheid, ideaal
voor prefab installaties, servicewerkzaamheden
en onderhoud.
Lees verder op pagina 12
1
10
Vernieuwend
Uniek en gepatenteerd is de kabelin-voer
langs de zijwanden (‘Easy Cable Access’octrooi). Borstels op de zijpanelen maken
een directe kabelinvoer langs de zijwanden
mogelijk. Optimale toegankelijkheid,
ideaal voor prefab installaties, servicewerkzaamheden en onderhoud.
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
2
Tijdsbesparend
Alle deuren en wanden kunnen
snel worden ge(de)monteerd door
één persoon. De stelvoeten zijn
van binnenuit regelbaar.
3
Robuust en stabiel
Toelaatbare statische belasting:
400 kg. Mogelijkheid om te
upgraden naar 500 kg met
een verstevigingskit.
4
Een harmonieus ontwerp
Een design met een nieuwe afwerking,
nieuwe handgrepen, nieuwe scharnieren
en afgeronde vormen in een donkergrijze
kleur (RAL 7011).
5
Toebehoren
De centrale openingen in het dak en de bodem zijn geschikt
voor meerdere combinaties van afdekplaten (blind, met borstel,
geventileerd). Een verhoogde montage van de dakplaat is
mogelijk met een dakverhogingsset.
De voordelen van Casys
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
11
DATACOMMUNICATIE
CaSys ‘Open Box’
De CaSys Open Box wandkasten zijn zowel
esthetisch als functioneel: scharnierende zijwanden
en deuren voor een totale toegankelijkheid,
kabelinvoeren onder en boven in de wandkast
die doorlopen tot in de achterzijde, vaste of
scharnierende 19”-stijlen, markering van de hoogte
eenheden op de stijlen, etcetera. In combinatie
met een sokkel of wieltjes kan de Open Box
wandkast omgevormd worden tot een mini-rack en
bijvoorbeeld onder een bureau worden opgesteld.
Zowel de CaSys Open Box en staande kasten zijn
ook verkrijgbaar als samenbouwkit, waardoor ze
tijdens transport en opslag minder plaats innemen
en naar iedere ruimte vervoerd kunnen worden. Ze
kunnen in 10 minuten tijd worden samengebouwd.
Het enige wat u daarvoor nodig hebt, is een
kruisvormige schroevendraaier.
CaSys Box 1- en 2-delig
De CaSys Box wandkasten zijn ontworpen rond
een monoblocstructuur met één of twee body’s
en zijn bijzonder stevig. Ze zijn bestand tegen
een belasting van 50 kg. U kunt
de openingsrichting van de deur
eenvoudig veranderen als u de
kast omdraait.
De kabeldoorvoeren
zijn voorgeknipt en
lopen door tot in
de achterkant van
de wandkast. De
kabelgoot kan tot
in de kast worden
ingevoerd.
12
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
De wand- en staande kasten
delen veel elementen:
toebehoren voor het onderstel,
ventilatie, de kabeldoorvoer,
de plaatbevestiging, de
energieverdeling, verlichting
etcetera.
‘Digitale lineaal’
Snel en eenvoudig de juiste
datacommunicatiekast en
accessoires selecteren kan met
de “digitale lineaal”. In twee
muisklikken heeft u de juiste
configuratie.
CaSys en LexCom Office:
een ijzersterke combinatie
De nieuwe CaSys behuizingen vormen een
ijzersterke combinatie met de LexCom Office
datanetwerken. Beide systemen blinken uit in
kwaliteit en montagevriendelijkheid en gebruiken
dezelfde basiskleuren, zodat er echt sprake is van
een productfamilie.
De nieuwe kabelinvoermogelijkheden van de CaSys
behuizingen zijn sterk geoptimaliseerd om het goed
verwerken en organiseren van steeds dikkere en
stuggere datakabels goed te faciliteren. Ideaal dus
voor de LexCom 500 producten voor 10 Gigabit
Ethernetcommunicatie over twisted pair kabel.
LexCom 500 datakabel
De LexCom 500 datakabel voor 10 Gigabit
applicaties combineert excellente transmissieeigenschappen met een zeer eenvoudige
verwerking. Deze F/UTP kabel is voorzien van de
gepatenteerde DCBS technologie voor optimale
overspraakprestaties en minder verzwakking in
het hoge frequentiebereik (Dissymetrical Cross
Blocking System). Het speciale disymmetrische
kruis in de kabel zorgt voor een grotere scheiding
tussen die aderparen die elkaar het meest verstoren
en beschermt de aders beter tegen mechanische
belasting.
LexCom 500, 10 Gigabit over twisted pair
LexCom 500 STP connector
Duidelijke
kleurcodering
Minimale
onttwisting
Afschermkap
voor perfecte
afscherming
Afmonteren
zonder
speciaal
gereedschap
Compacte maatvoering,
snelle en eenvoudige montage
LexCom 500 connector
De LexCom 500 connector is een afgeschermde
connector voor 10 Gigabit communicatie. Deze
nieuwe Compact Form Factor connector biedt een
ongekende montagevriendelijkheid en uitstekende
prestaties in het hoge frequentiebereik. De
compacte maatvoering reduceert de mechanische
belasting van de kabel en biedt optimale
linkprestaties. De connector is te herkennen aan
de donkerblauwe scharnierende sluitkap en past in
dezelfde patchpanelen en schakelmateriaal als de
LexCom 125 en LexCom 250 connectoren.
Aluminiumfolie voor
elimineren ANEXT
Dissymetrical Cross
Blocking System
voor sterke reductie
van overspraak
Schuimisolatie om
de aders voor betere
SKEW eigenschappen
Meer informatie over de nieuwe CaSys datacommunicatiebehuizingen?
Kruis artikel 1 aan op de antwoordkaart en vul voor het ontvangen van de ‘digitale
liniaal’ uw email-adres in.
Meer informatie over LexCom Office producten?
Kruis artikel 2 aan op de antwoordkaart.
CASYS: ERGONOMISCH, STEVIG, ESTHETISCH
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
13
ENERGIEDISTRIBUTIE
Nieuwe ontwikkelingen in France Transfo olietransformatoren:
Vegeta
olietransformatoren:
gevuld met
plantaardige olie
Maak een milieubewuste keuze met de nieuwe
ontwikkeling op het gebied van in olie gevulde
transformatoren.
et het oog op het milieu heeft Schneider
Electric het toepassen van plantaardige
olie ontwikkeld voor distributietransformatoren. Naast Minera transformatoren
(met minerale olie gevuld) is er nu de mogelijkheid
om te kiezen voor Vegeta olietransformatoren,
gevuld met plantaardige olie.
M
In de loop van 2007 zullen ook vermogenstransformatoren met
plantaardige olie én speciale smalle distributie-transformatoren voor
windmolentoepassingen leverbaar zijn.
De voordelen van Vegeta transformatoren op een rij:
Natuurlijke materialen: plantaardige olie
Biologisch afbreekbaar: meer dan 99% binnen 43 dagen
n Milieuvriendelijk
n Goede brandbestendigheid: brandpunt 360°C en vlampunt 330°C
n Hoge diëlektrische eigenschappen: 65 kV
n Bruikbaar in combinatie met standaard transformatormaterialen
n Verlengde levensduur van de transformator
n Afmetingen en gewichten zijn hetzelfde als
transformatoren gevuld met siliconen-olie.
n
n
De biologisch afbreekbaarheid van de plantaardige
olie ligt veel hoger dan bestaande isolatieolie
en geeft daarnaast een langere levensduur: 40
jaar in plaats van 30 jaar! De eigenschappen
van de plantaardige olie
verbetert de levensduur
van het isolatiepapier met
een factor 5 tot 8, maar
ook de overbelastingseigenschappen van de
transformator.
Vanaf januari 2007
zijn Vegeta distributietransformatoren
leverbaar: van 100 kVA
tot 5 MVA - 36 kV.
Deze voordelen maken Vegeta geschikt voor
toepassingen waar olietransformatoren worden
gebruikt, maar waar de vervuiling door traditionele
transformator olie ongewenst is. Bijvoorbeeld
bij waterzuiverings- en pompinstallaties of
transformatorstations in de glastuinbouw.
Meer informatie? Kruis artikel 3 aan op de antwoordkaart.
14
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
kwaliteit
Nieuwe toepassingen voor Schneider Electric meettransformatoren
KEMA / DTe goedkeuring
voor meettransformatoren voor
comptabele metingen
Schneider Electric heeft de KEMA-goedkeuring verkregen voor het leveren van meettransformatoren
op de Nederlandse markt conform de geldende DTe eisen. Deze meettransformatoren zijn KEMAgoedgekeurd voor gebruik in comptabele metingen.
e volgende typen zijn
getest en goedgekeurd:
n ARM3/N2f stroomtransformator:
250 A - 600 A klasse 0,2S (24 kV spanningsniveau)
n VRQ2n/S2 spanningstransformator:
20/√3 kV - 23/√3 kV klasse 0,2 (100/√3, 100/3
secundair)
D
Door het goedkeuren van de standaard meettransformatoren is het mogelijk om deze te
gebruiken in verschillende middenspanningsinstallaties, zoals:
n Ring Main Units: RM6
n Secundaire installaties: SM6, H2000
n Primaire installaties:
MCset, GMset, GM6.
Doordat de standaard meettransformatoren officieel zijn gekeurd, kunnen
deze moeiteloos worden toegepast in de bovengenoemde installaties zonder
aanpassingen van de panelen, railsystemen of bevestigingsconstructie.
Het laagspanningscompartiment wordt uitgevoerd volgens de specificaties in
de DTe eisen met de benodigde klemmen, beveiligingsmateriaal, etcetera.
Natuurlijk kunnen de meettransformatoren ook worden toegepast in het MF
meetveld. Dit losse meetveld kan toegepast worden als vrijstaand meetveld
of in combinatie met een van de bovengenoemde typen installaties. Alle
bovengenoemde installaties en het MF meetveld voldoen aan de eisen van DTe
met betrekking tot laagspanningscompartiment, beveiligingen en aansluitingen.
Hierbij is het eenvoudig om een comptabel meetveld te realiseren met een van
onze installaties. Comptabele metingen kunnen worden toegepast bij o.a. grote
industriële eindverbruikers, windparken, energiebedrijven en ziekenhuizen.
Meer informatie? Kruis artikel 4 aan op de antwoordkaart.
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
15
industriËle automatisering
Vijeo Citect:
het nieuwe
SCADA
softwarepakket
Vijeo Citect is het SCADA softwarepakket van Schneider Electric. Vijeo Citect biedt naast de
visualiserings-functionaliteit alle functies voor data-acquisitie, het ophalen, verwerken, rapporteren
en opslaan van productiegegevens.
CADA systemen en specifiek Vijeo
Citect van Schneider Electric maakt
gebruik van open technieken. Dit biedt
de gebruiker de mogelijkheid om eenvoudige
uitwisseling van data tussen verschillende
apparaten en software tot stand te brengen.
Omdat de SCADA software gebaseerd is op
standaard PC technieken en operatingsystemen
kan van de ruime opslagcapaciteit (datalogging
en trending) gebruik gemaakt worden. Daarnaast
biedt Vijeo Citect de standaard mogelijkheid om
meerdere visualiseringsystemen toe te passen
binnen dezelfde applicatie (multicliënt/ multiserver). Bovendien is redundantie een standaard
functionaliteit.
S
De voordelen van integratie
De integratie van Vijeo Citect in een Schneider
Electric architectuur garandeert u een hoge
productiviteit in alle fasen van de levensduur van
een systeem, van ontwerp tot onderhoud:
n synchroniseert Vijeo Citect en Unity Pro
(PLC ontwikkelsoftware) databases
n vereenvoudigt het applicatie-ontwerp
n vermindert kans op fouten
n verkort de ontwikkeltijd van een applicatie
n automatische installatie van OFS (OPC
Factory Server) als input/output data server
n OPC is een gestandaardiseerde communicatietechniek;
n geen extra licentiekosten
n automatische applicatie consistentie controle
via OFS tijdens bedrijf
n vermindert kans op fouten bij ontwerp en
wijzigingen
n verbetert de data-integriteit
n hoge beschikbaarheid van essentiële
productiedata door redundantie.
16
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
flexibel, betrouwbaar en open
Naast de integratie met Schneider Electric software biedt Vijeo Citect een
aantal functionaliteiten die u een brede toepassing garanderen en de beste
keuze voor uw (toekomstige) applicaties biedt:
Flexibel:
van een 75 I/O enkelvoudig systeem tot en met een ongelimiteerd
multi-cliënt / multi-server systeem
n Betrouwbaar:
redundantie is standaard in Vijeo Citect geïntegreerd.
n Open:
standaard worden vele communicatiedrivers en OPC cliënt/server
functionaliteiten geleverd, welke compatibiliteit met vrijwel alle bestaande
automatiseringsystemen bieden.
n
Vijeo Citect biedt een objectbibliotheek welke ook beschikbaar komt voor de
complete reeks Vijeo HMI systemen. Ook zal het in de nabije toekomst mogelijk
zijn om de nieuwe Magelis grafische terminals te visualiseren binnen de Vijeo
Citect SCADA applicatie. Dit garandeert gebruikers een gemeenschappelijk
universum voor de ontwikkeling van HMI/SCADA applicaties. Met de
toekomstige lancering van de Vijeo Historian-functie, een SQL portal met de IT
wereld, zal Vijeo Citect u een koppeling bieden met de productiemanagementapplicaties (Manufacturing Execution System).
Unity FastLinx
Unity FastLinx maakt een geïntegreerd geheel van uw PLC programmeersoftware en uw HMI/SCADA software. Unity FastLinx is een standaard
onderdeel van Vijeo Citect. Unity FastLinx biedt een naadloze koppeling tussen
het Tag managementsysteem van de Unity Pro PLC programmeersoftware
en het Vijeo Citect SCADA systeem. Dit maakt het mogelijk om variabelen
(Tag’s) te definiëren in het Vijeo Citect SCADA systeem of in Unity Pro waarbij
automatisch beide systemen gesynchroniseerd blijven.
De voordelen van Unity FastLinx
voor de gebruiker zijn:
n geïntegreerde PLC/SCADA Tag database
n voorkomt kans op (invoer)fouten
n verkort ontwikkeltijd van uw applicaties.
Architectuurmodellen
Stand alone supervisiestation
Single server architectuur met
2 Web Clients
Redundante architectuur met
2 servers en 2 Web Clients
Floating licentie
Static licentie
Single server architectuur met 3 Client licenties,
2 Floating en 1 Static)
Een aantal voorbeelden:
Creëer een nieuwe variabele in Unity Pro.
Een nieuwe variabele die aangemaakt wordt in
Unity Pro is automatisch beschikbaar in het Vijeo
Citect SCADA systeem. Hiervoor hoeft geen
adres gekoppeld te worden aan de variabele. De
zogenaamde “unlocated variabelen” van Unity Pro
worden ondersteund.
n Creëer een nieuwe variabele in Vijeo Citect.
Een nieuwe variabele die aangemaakt wordt in
Vijeo Citect. is automatisch beschikbaar in Unity
Pro. De Unity Pro variabele naam is gelijk aan de
Vijeo variabele naam. De variabele zal standaard
“unlocated” zijn.
n
Verwijder een variabele in Unity Pro.
Indien een variabele wordt verwijderd uit Unity Pro wordt deze ook automatisch
verwijderd uit Vijeo Citect.
n Verwijder een variabele in Vijeo Citect.
Indien een variabele wordt verwijderd uit Vijeo Citect wordt deze ook
automatisch verwijderd uit Unity Pro.
n Aanpassen van een variabele.
Een variabele heeft naast de naam, ook een omschrijving, een type-aanduiding
en optioneel een adres. Al deze instellingen van een variabele kunnen in Unity
Pro of in Vijeo Citect aangepast worden, waarna automatische synchronisatie
tussen beide plaatsvindt.
n
Meer informatie? Kruis artikel 5 aan op de antwoordkaart.
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
17
industriËle automatisering
Machineveiligheid op weg naar u!
Bezoek onze demotruck
Normen en richtlijnen op het gebied van machineveiligheid zijn constant
aan verandering onderhevig. De vervanging van de EN 954-1 door de EN
ISO 13849-1 zal een grote impact hebben op uw werkwijze. De EN 954-1
werkt met categorieën, terwijl in de EN ISO 13849-1 de Performance
level het belangrijkste instrument is.
aar waarom is er dan nog een tweede norm voor machineveiligheid, de EN IEC 62061, die met SIL-waarden werkt?
In onze nieuwe demotruck Veiligheid & Industriële Automatisering
krijgt u en duidelijk overzicht van de achtergronden, opzet en impact van
deze normen op uw dagelijkse werkzaamheden. Tevens kunt u in de nieuwe
demotruck de laatste ontwikkelingen op het gebied van PLC besturingen
bewonderen, en maakt u kennis met onze nieuwe Vijeo Citect HMI/SCADA
oplossing. En dit alles natuurlijk met de welbekende Transparent Ready
architectuur. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan onze nieuwe
demotruck. Bel naar Schneider Electric op telefoonnummer 023-5124124
en maak snel een afspraak met een van onze sales engineers. Zij zullen u
graag verwelkomen.
M
De demotruck is op de volgende
data bij u in de buurt:
n
week 16: Zuid-Holland
n
week 23: Noord-Holland
n
week 19: Noord-Brabant
n
week 24: Flevoland en n
week 20: Limburg
n
week 21: Zuid-Holland
n
week 25: Zuid-Holland
n
week 22: Zeeland
n
week 26: Noord-Brabant
Gelderland
Phaseo voedt
geautomatiseerde
systemen
Op zoek naar een goede voeding voor uw applicatie? Schneider
Electric biedt de oplossing met de nieuwe voedingsreeks Phaseo.
ntworpen en aangepast om zo goed mogelijk aan al uw eisen op het
gebied van voeding te voldoen. Met onze brede reeks schakelende
voedingen, transformatoren en de integratie van een groot aantal
nieuwe functionaliteiten, krijgt u een breed voedingsaanbod.
O
Een buffermodule om kortstondig spanningsverlies op te vangen tot 4
seconde. Meer tijd nodig? Maak dan gebruik van de battery backup solution
tot 20 uur. Geen risico’s meer dankzij de redundancy module waarbij twee
voedingen parallel staan en onderbrekingen tot het verleden behoren. Vervang
sensoren terwijl uw machine verder draait met de 24 VDC circuit overload
module en schakel na vervanging de desbetreffende sensor weer in.
Ontdek ons nieuwe aanbod in voedingen en
transformatoren van 7 tot 1440 W DC en 25
tot 2500 VA AC. Schneider Electric telt al uw
verwachtingen op en geeft u daarmee de
energie die u nodig heeft. De nieuwe Phaseo
reeks is compleet en compact, uw nieuwe
partner voor voedingen.
Meer informatie? Kruis artikel 6 aan op de antwoordkaart.
18
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
ENERGIEDISTRIBUTIE
Schneider Electric
verbetert Canalis
railkokersystemen
Schneider Electric heeft per 1 april 2007 een verbeterde versie van haar
railkokersystemen. Canalis wordt dan ook vanaf deze datum onder de
merknaam Schneider Electric gelanceerd.
Trafo-bord verbinding
o zal de gehele lijn (20 t/m 5000A) IP55
en sprinkler-proof zijn, worden er alleen
halogeenvrije materialen toegepast en
wordt deze in de kleur RAL9001 uitgebracht.
Dit omdat de railkoker zo geheel geïntegreerd
wordt met het Schneider Electric elektrisch
distributiesysteem (Prisma).
Z
Een aantal noviteiten op het gebied van
transformator- en verdeelinrichting-aansluitingen
behoren tot de nieuw ontwikkelde producten.
Zo zal binnen de lengte en de breedte van een
element, fasewisseling dan wel de zijde van nul te
verwisselen zijn. Verder zullen er t/m 2500A geen
pas-elementen meer nodig zijn, dankzij het unieke
verstelbare element. Bovenstaande geldt alleen
voor de KT-lijn.
De uitgebreide mogelijkheden met de nieuwe
aftakkasten zijn legio en de volledig vernieuwde
Canalis met diverse bevestigingsbeugels
lijn is 100% compatibel met de huidige lijn. Uiteraard zijn deze uit te rusten
met het Merlin Gerin schakelmateriaal. Tevens kunnen de industriële
stopcontacten van de Pratika-lijn eenvoudig worden toegepast.
Uiteraard kunnen onze aftakkasten ook worden bemeterd en middels
PowerLogic op afstand worden uitgelezen.
Het verbrede aanbod van bevestigingsmaterialen zal tot een meer
eenvoudige en snellere montage leiden en zeker meer toepassingsmogelijkheden bieden voor onder andere Stago kabeldraagsystemen.
Meer informatie? Kruis artikel 7 aan op de antwoordkaart.
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
19
ENERGIEDISTRIBUTIE
Energie Efficiency:
significante
en duurzame
energiebesparingen
In de hedendaagse bedrijfsvoering nemen de energiekosten een steeds belangrijker deel van de totale
bedrijfskosten in. De oorzaak hiervan is grotendeels toe te wijzen aan de stijgende energiekosten, maar ook
worden steeds meer processen geautomatiseerd. Op wereldschaal is er daarnaast een duidelijke trend dat het
energieverbruik in de komende decennia nog sterk zal toenemen. Aan de andere kant zijn onze conventionele
energiebronnen zoals olie, gas en kolen niet onuitputtelijk. Dit gecombineerd met een stijgende vraag naar
energie, heeft een steeds sterker wordend prijsopdrijvend effect.
ovenstaande financiële prikkels zijn
vaak aanleiding om te investeren
in energie-efficiënte processen.
Daarnaast rust er tegenwoordig ook
een grotere sociale en maatschappelijke
verantwoordelijkheid op bedrijven om efficiënt
met energie om te gaan. Ook zullen overheden
de bedrijven steeds meer stimuleren om het
energieverbruik terug te dringen en, met het
oog op de klimaatontwikkelingen, CO2 reductie
afdwingen. Hiervoor zijn er diverse maatregelen
en afspraken tussen overheden en bedrijfsleven
zoals convenanten, meerjaren afspraken
(MJA), Energie Prestatie Advies (EPA), Energieinvesteringsaftrek (EIA) etc.
B
20
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
subsidies
Om investeringen in energie-efficientere bedrijfsprocessen te stimuleren
voor het bedrijfsleven heeft de overheid de Energie-Investeringsaftrek (EIA)
in het leven geroepen. Dit biedt u als ondernemer een belastingvoordeel als
u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.
Naast de gebruikelijke afschrijving is 44% van de investeringskosten van
deze bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de
fiscale winst. Schneider Electric biedt
diverse oplossingen die in aanmerking
komen voor de EIA, waaronder de
energiemanagementsystemen.
Om deze reden is het monitoren en beheersen van de
kwaliteit van energie, naast het energieverbruik, iets
wat voor u zeer waardevol kan zijn.
Permanent inzicht in de belastingen, faseverdeling,
vermogens, stromen, capaciteiten, cos X, harmonische vervuilingen en het bewaken ervan kan u een goed beeld geven van
de ‘gezondheid’ van uw elektrische installaties. Dit biedt u de gelegenheid
tijdig in te grijpen in het proces, onderhoud te plegen of de kwaliteit van
de energie te verbeteren, zodat u onnodige stilstand kunt voorkomen met
alle financiële gevolgen van dien. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van
energiemanagement met het oog op veiligheid, duurzaamheid en continuïteit
van de bedrijfsprocessen.
meten
Het meten van energie is een essentieel
onderdeel van een Energie Efficiency
strategie. Het energiegebruik van de
meest relevante bedrijfsactiviteiten kunnen dan
real-time worden gemeten. Deze gegevens worden
dan geregistreerd, geanalyseerd en gerapporteerd.
Op deze manier kan men trends ontdekken en
zullen direct effecten van besparingsinitiatieven
zichtbaar gemaakt worden. Tevens kan het inzicht
in uw energieverbruik aanleiding zijn om over te
gaan tot het toepassen van energiebesparende
maatregelen. En ook kunt u uw metingen en
registraties vergelijken en toetsen aan branche- en
proceskengetallen en/of ratio’s (benchmarking).
24/7 economie
De toenemende mondialisering in combinatie met
de hoger wordende automatiseringsgraad leidt
ertoe dat veel bedrijven 24 uur per dag, 7 dagen
per week productief willen zijn. Met als gevolg een
grotere afhankelijkheid van de beschikbaarheid
van energie. Dit leidt dan weer tot weinig tijd voor
onderhoud, laat staan onverwachte stilstand.
Energie moet gewoon aanwezig zijn.
besparen
Er zijn diverse mogelijkheden om energiezuinige apparatuur of intelligente
gebouw- of procesbesturing in uw bedrijfsprocessen toe te passen die het
energieverbruik kunnen terugdringen.
Het inzicht in uw verbruik alleen al stelt u in staat om te zien wat uw grote
energiegebruikers zijn en hierop actie te ondernemen. Het verbeteren van de
kwaliteit van energie levert u ook veel geld op, zoals:
n reductie van blindstroom
n voorkomen van onnodige stilstand
n geen overdimensionering van installaties door wegnemen harmonische
vervuiling.
Verbruik en beschikbaarheid
Over het algemeen stelt het u in staat besparingen van 2 tot 5% op uw
energiekosten te realiseren door reductie van het verbruik en optimaliseren
van uw processen. Daarnaast zijn de mogelijke besparingen die u realiseert
door verbeteringen van de beschikbaarheid van energie nog groter doordat
u bespaart op stilstand, productieverlies, schade aan apparatuur en
medewerkers die niet kunnen werken als gevolg van uitval van de elektrische
installatie. Deze besparingen liggen afhankelijk van het proces in de orde van
grootte van 4-8%.
Kortom: Schneider Electric is uw energiespecialist en helpt u bij het behalen
van significante en duurzame besparingen!
Meer informatie? Kruis artikel 8 aan op de antwoordkaart.
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
21
industriËle automatisering
Ga voor 100% zekerheid:
kies voor de nieuwe Telemecanique
motorbeveiligingsschakelaars GV3!
Een rotsvaste verbinding verbetert de beveiliging
22
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
Mogelijkheid voor het aansluiten van
2 kabels met verschillende diameter.
D
Nadraaien van klemmen
niet meer nodig.
e nieuwe motorbeveiligingsschakelaars
GV3P zorgen voor beveiliging van
motoren tussen 5,5 en 30kW.
De schakelaar integreert drie essentiele functies
van een motorgroep in één product:
n lastscheider met hangslotvergendeling en
duidelijk zichtbare statusindicatie, [aan, uit en trip],
door middel van een draaiknop op de voorzijde
n magnetische beveiliging met een
kortsluitafschakelvermogen van 100kA t/m 15kW
en 50kA t/m 30kW (bij 400Vac)
n thermische beveiliging met testknop onder
verzegelbare doorzichtige afdekkap.
‘Everlink’ klemmen
De unieke eigenschappen van de nieuwe
GV3 zitten echter niet alleen in bovenstaande
uitstekende specificaties, maar met name in de
unieke aansluitklemmen van dit product.
Alle nieuwe GV3 motorbeveiligingsschakelaars zijn
uitgerust met de Telemecanique gepatenteerde
Everlink klemmen. Een korte uitleg is hier op zijn
plaats.
Klemkracht op de kabel blijft goed
door veereffect van de aansluitklem.
Bij aansluiting van stroomgeleiders onder een schroefklem ontstaat na verloop
van tijd krimp in de aders. Dit heeft tot gevolg dat schroefklemmen altijd “nagedraaid” moeten worden om een goede bevestiging te kunnen garanderen.
Everlink is een veerconstructie in de schroefklem. Bij het aandraaien van de
schroef wordt door de veer een constante druk van minimaal 5 Nm uitgeoefend
op de aders. Na verloop van tijd wordt de krimp van de aders gecompenseerd
door de veer en zal er een constante kracht van 5 Nm op de aders blijven
staan. Nooit meer “na-draaien” dus. Everlink staat garant voor een perfect
veilige verbinding. Een niet te onderschatten bijkomend voordeel van de
Everlink klemmen is de mogelijkheid om per klem twee aders aan te sluiten
die verschillend van diameter mogen zijn. Zo is de voeding eenvoudig door te
lussen.
De GV3 is uit te rusten met dezelfde hulpcontacten als uit de GV2 range.
Aan de bovenzijde voor signalering van de stand van de contacten en aan de
linkerkant een foutmeldingscontact met statusmeldingscontact. Rechts kan
een nulspanningsspoel of onderspanningsspoel worden geplaatst. De GV3
heeft tevens de mogelijkheid om aan de bovenkant een foutmeldingscontact te
plaatsen, waardoor de breedte van het product niet meer hoeft te worden dan
55 mm. Draden van stuurstroomcontacten kunnen mooi worden weggewerkt in
de hiervoor bedoelde uitsparing aan de zijkant van de behuizing.
De GV3 voldoet ruimschoots aan de Europese IEC normen, en is ook voor de
Amerikaanse markt UL 508 type E goedgekeurd.
Meer informatie? Kruis artikel 12 aan op de antwoordkaart.
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
23
ENERGIEDISTRIBUTIE
Vertrouwde
techniek
in een nieuw
kastje
Schakel nu
over op de
Advanced van
Merlin Gerin.
Merlin Gerin is een bekende naam in de
utiliteitsbouw en industrie. Dat is niet zo vreemd
want Merlin Gerin, onderdeel van Schneider
Electric, stond ooit aan de wieg van de smalle
installatie-automaten.
e schakeltechniek van Merlin Gerin is
veel gekopieerd, maar nooit geëvenaard.
Vanaf nu kunt u ook in de woningbouw
kiezen voor een complete Merlin Gerin groepenverdeler: Advanced. De schakelautomaten,
aardlekschakelaars en hoofdschakelaar zijn
100% Merlin Gerin. Zoals u mag verwachten
van Merlin Gerin bent u verzekerd van ongekend
montagegemak, topkwaliteit en veiligheid.
D
Behalve aan de oranje schakelknoppen
herkent u de Advanced trouwens ook aan de
introductiekorting van € 5,- per stuk. In elke
verpakking zit een code die u op www.merlingerin.nl
kunt omzetten in korting. Bij aankoop van uw derde
Merlin Gerin Advanced doen we daar nog een
mooie bodywarmer bovenop. Met uw eigen naam
erop! En die derde kast, daar zit u zo aan. Want
zodra u de eerste Advanced hebt geïnstalleerd,
wilt u niets anders meer.
Razendsnelle montage
n minimaal gebruik van gereedschap
n weinig losse onderdelen
n aardrail standaard koppelbaar met tweede kast
n alles in 1 doos verpakt, dus klaar voor installatie
n standaard met schroeven voor snelmontage.
Zeer flexibel
standaard doorverbindingskammen voor
eenvoudige uitbreiding
n standaard 18 buisingangen voor zowel 16 mm als
19/20 buis
n zeer veel plaatsingsmogelijkheden voor
componenten
n symmetrische bodemplaat
n buisinvoerstuk eenvoudig te verwijderen bij
koppeling kasten.
n
24
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
Veel werkruimte
n 20 mm werkruimte tussen bodem en DIN-rail
n 135 mm werkruimte tussen de DIN-rails
n 24 modules van 9 mm per DIN-rail
n kast rondom toegankelijk na verwijdering afdekkap.
Maximale veiligheid
door grote werkruimte en standaard
isolatie van alle onderdelen
is de kast absoluut veilig:
IP20 beschermingsgraad bij
verwijderde afdekkap!
n KEMA-Keur.
n
Speciale website:
www.merlingerin.nl
Op www.merlingerin.nl vindt u
uitgebreide informatie over de
Advanced groepenverdelers.
Op deze site kunt u op
eenvoudige en snelle wijze uw
groepenverdeler configureren.
Bovendien kunt u de speciale
Merlin Gerin catalogus
Woningbouwsystemen bestellen
en/of downloaden. Tot slot kunt
u op de site alles lezen over
de introductie-actie van de
Advanced groepenverdelers.
Meer informatie?
Kruis artikel 13 aan
op de antwoordkaart.
SOFTWARE
Ecodial S installatie ontwerpsoftware
De nieuwe ‘kleine’ software
met grote rekenkracht
De bekende Ecodial ontwerpsoftware voor laagspanningsinstallaties gaat veranderen. Ecodial
zal worden uitgebracht in 3 versies: Small, Medium en Large. Dit betekent dat de huidige, meest
uitgebreide, Ecodial versie 3.3 van naam zal veranderen naar Ecodial Large. Naast deze uitgebreide
versie zullen dus ook twee lichtere versies uitkomen.
e lichtste Ecodial (‘S’) biedt grote rekenkracht maar
is zeer eenvoudig in gebruik. Met Ecodial S kan één
lijn, van transformator via een onderverdeler naar een
eindgroep worden berekend.
D
Ecodial S rekent volgens NEN1010 en de kortsluitstromen
volgens Cenelec R064-003. De rapportage wordt gedaan in
de Nederlandse taal, maar kan ook in het Engels.
De volgende resultaten zijn beschikbaar:
n voorblad
n éénlijnschema
n berekeningsresultaten
n resultatentabel
n instellingentabel
n uitschakelkarakteristieken
n datatabellen
n bestekteksten.
Ecodial S is bedoeld om op eenvoudige wijze kabels te
berekenen en apparatuur te dimensioneren. Het is een
hulpmiddel om snel één voedingslijn te berekenen.
De software is opgebouwd uit drie onafhankelijke functies:
n dossier behandelen: een schema aanmaken en berekenen
n selectiviteit en cascade: het bepalen van selectiviteit en
cascade tussen automaten
n calculator: snel berekenen van de kortsluitstroom
van een transformator.
Het dossier start met het aanmaken van de Projectgegevens.
De ingevoerde bedrijfsgegevens en klantgegevens worden
gebruikt in de rapportage. Vervolgens kan het netwerk
aangemaakt worden. Als eerste kunnen de Netwerkparameters
Lees verder op pagina 26
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
25
industriËle automatisering
Ecodial S installatie ontwerpsoftware
Vervolg van pagina 25
gekozen worden, zoals nulleiderstelsel (TN-C, TN-S, TT en
IT stelsels) en de spanning kan gekozen worden van 220 tot
690Vac tussen de fasen.
In drie “kliks” staat het schema op het scherm. Met Ecodial
S kunnen zowel automaten als smeltpatronen worden
berekend. In de Kenmerken en Detailkarakteristieken worden
de lengte van de kabels, belastingstroom, installatiemethode
en correctiefactoren ingevuld.
Door op het tabblad Coördinatie te klikken wordt de
installatie berekend en worden direct de resultaten
gepresenteerd. Door op het tabblad Rapport te klikken
worden de resultaten gepresenteerd en kunnen deze geprint
of verder verwerkt worden met een tekstverwerker.
ConneXium
reeks
vernieuwd!
Eenduidige communicatieoplossing gebaseerd op de
ethernet standaard en
compatibiliteit met derden.
Naast Ecodial S is ook de volledige versie Ecodial 3.3 (“L”)
verkrijgbaar. Deze versie heeft veel meer mogelijkheden,
zoals het invoeren van een groot schema en het berekenen
van railkokersystemen. Ecodial 3.3 wordt inclusief een
training geleverd, zodat u optimaal kunt werken met
software.
Belangrijk detail is dat Ecodial S kostenloos te verkrijgen
is. Neem hiervoor contact op met uw Schneider Electric
contactpersoon of stuur de antwoordkaart op. Onze
vertegenwoordigers nemen dan graag contact met u op voor
een afspraak.
Meer informatie over het kostenloos verkrijgen van Ecodial S?
Kruis artikel 9 aan op de antwoordkaart.
Meer informatie over Ecodial in het algemeen?
Kruis artikel 10 aan op de antwoordkaart.
M
et een breed aanbod van switches, hubs,
gateways & converters, tranceivers,
kabels en software komt Scheider Electric
tegemoet aan alle wensen op het gebied van
industrieel ethernet. Netwerken die gebruik maken
van ConneXium switches beperken het aantal
collisions in het netwerk, waardoor de prestatie
van het netwerk aanzienlijk wordt verbeterd. Er
is een ruime keuze uit 16 managed switches en
7 unmanaged switches. Gebruik de ConneXium
Gateway of Converter voor de vertaalslag tussen
Ethernet MODBUS TCP/IP en MODBUS RS485/
RS232 of MODBUS+. Een brede reeks van kabels
voor het aansluiten van alle apparatuur is in diverse
lengtes beschikbaar.
ConneXview, de nieuwste Ethernet diagnostic
software, is een gebruiksvriendelijk en krachtig
softwareprogramma voor diagnose en visualizering
van het netwerk met behulp van slechts één
scherm. Met ConneXview kunt u in één oogopslag
eenvoudig wijzigingen toepassen of zoeken naar
problemen in het netwerk. Verder biedt ConneXview
de gebruiker optimale productiviteit door een brede
variatie in intelligente functies, die het netwerk snel
en met hoge efficiëntie laten werken.
Meer informatie? Kruis artikel 11 aan op de antwoordkaart.
26
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
NEN1010 & beveiliging
Techniek in de praktijk: NEN1010 & Beveiliging
Inspectie van nieuwe installaties
De NEN1010 stelt veel eisen aan het ontwerp en bouwen van een elektrische installatie. Een van de eisen is de
inspectie van de installatie voor het ingebruikstellen. Deze bepaling staat in hoofdstuk 1 van de NEN1010 (art. 134.2).
Helaas wordt deze inspectie soms niet of niet volledig uitgevoerd, wat gevaar kan opleveren voor de gebruiker.
Dit artikel heeft tot doel meer inzicht te geven in de gevaren van onvoldoende inspectie voor ingebruikstelling.
nspectie voor
ingebruikstelling
De uitvoering van de inspectie staat
uitgebreid beschreven in hoofdstuk 6 van de
NEN1010. De inspectie bestaat grofweg uit
twee delen: de visuele inspectie (art. 611) en de
metingen en beproevingen (art 612).
I
Visuele inspectie
Bij de visuele inspectie moet worden bekeken
of alles conform de eisen van de NEN1010
is geïnstalleerd en dat materieel voldoet aan
de relevante productnormen. Er mogen geen
beschadigingen aanwezig zijn die de veiligheid
beïnvloeden. Kortom, spannings-voerende delen
moeten goed afgeschermd zijn.
Een belangrijk punt is de inspectie van de
keuze van de leidingen, in verband met hoogst
toelaatbare stromen en spanningsverlies (art. 611.3
punt c). Hiervoor is een goed schema essentieel,
want met de juiste informatie kan hieruit snel
worden gezien of combinatie beveiliging/geleider
juist is. Hiermee is direct de relatie gelegd naar
punt d); de inspectie van de keuze en instelling
van de beveiligingstoestellen. Om snel te kunnen
beoordelen of de juiste kabel en beveiliging zijn
toegepast moet een schema de juiste informatie bevatten.
een Voorbeeld
Met de informatie vermeld in het installatieschema kan eenvoudig een aantal
dingen worden gecontroleerd:
n Maximale lengte van leidingen
n Instelling/ keuze van de beveiliging
n Controle op de installatiemethode
n Kortsluitafschakelvermogen van automaten
In de praktijk komt het nogal eens voor dat de instellingen niet bekend zijn,
laat staan dat de instellingen op de beveiligingen worden gemaakt. Een
goed schema kan deze informatie geven en voorkomen dat het verkeerde
patroon wordt gekozen of instellingen van een automaat op maximaal worden
ingesteld.
Metingen en beproevingen
Er staan diverse metingen en beproevingen beschreven in art. 612,
om te verifiëren dat bijvoorbeeld aardleidingen ononderbroken zijn en
isolatieweerstand van voldoende hoge waarde is. Daarnaast bestaat de
eis (art 612.6.1) dat automatische uitschakeling van de voeding wordt
gecontroleerd. Dit moet door middel van meting uitgevoerd worden, maar
mag ook door berekening worden aangetoond. Deze controle is met name
bedoeld als controle op de maximale lengte van leidingen. Er moet hier dus
ook gecontroleerd worden of de beveiligingen (patronen en automaten) juist
gekozen en ingesteld zijn.
Aanvullende Nederlandse bepalingen
Een belangrijke aanvulling is dat inspecties moeten worden
uitgevoerd door een ter zake deskundig persoon, die bevoegd
is om inspecties uit te voeren (art. 8.61.1.101). Dit betekent dat
niet zomaar een monteur even alles kan nakijken en de spanning
erop mag zetten.
Conclusie
Inspectie is noodzaak, het is een belangrijk moment tijdens de
bouw van een elektrische installatie. Na de inspectie zal immers
de spanning worden aangesloten en zal alles naar behoren
moeten functioneren. Een belangrijk deel van de inspectie,
namelijk het controleren van de beveiligingen, moet hierbij niet
worden vergeten.
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
27
INTERNATIONAAL
Internationale referenties
Schneider Electric aanwezig in
de futuristische GAP 15-toren in
Dusseldorf
GAP 15-toren, Düsseldorf
Schneider Electric is met zijn distributieproducten aanwezig
in de “GAP 15”, een spectaculair nieuw bouwproject in
het centrum van Düsseldorf. Dit 24 verdiepingen tellend
kantoorgebouw brengt een ommekeer in de architecturale
skyline van de stad. De volledig glazen, 90 meter hoge
elliptische toren, en het naastliggende vijf verdiepingen
tellende gebouw, vormen samen het nieuwe “symbool”
van de stad. De gebouwen worden praktisch geheel
ingenomen door het bekende adviesbureau Ernst & Young.
Men koos Schneider Electric voor beveiligde elektrische
distributie vanaf de middenspanningstransformator tot
aan de stopcontacten. Belangrijke elementen in deze
beveiligingsstrategie zijn de Power Quality meter ION 7650
van Power Measurement (een dochtermaatschappij van
Schneider Electric), die met alle andere meetsystemen
communiceert via Modbus, en het EMC-beveiligingssysteem
waardoor elke interferentie met in het gebouw geïnstalleerde
apparatuur uitgesloten is. Schneider Electric integreert haar
producten bewust in recente architectonische projecten met
een modern leef- en werkconcept. De “GAP15”-toren
is hiervan een treffend voorbeeld.
Een nieuwe terminal op
de internationale luchthaven van Cairo
Om de expansie van het toerisme en de
evolutie van het luchtverkeer te volgen
(meer dan 8,6 miljoen reizigers in 2005), is
de Egyptische luchthaven uitgerust met een
derde terminal. De levering van verschillende
laag- en middenspanningsuitrustingen werd
toevertrouwd aan Schneider Electric Egypte.
De internationale luchthaven van Caïro neemt
de helft van het totaal aantal reizigers voor
zijn rekening. De nieuwe terminal zal de
capaciteit van de luchthaven verhogen van
9 tot 21 miljoen reizigers per jaar, voor zowel
binnenlandse als buitenlandse vluchten.
28
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
Technisch beheer van de
Eisai gebouwen in de USA
Dubai
Schneider Electric
voor de kust van Dubai
Het eiland “The Palm Jumeirah”, de waar geworden droom van
kroonprins Sjeik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, is een
nieuw exclusief vakantieparadijs, direct voor de kust van Dubai.
Het “Dubai Waterfront Project” wordt de grootste kunstmatig
aangelegde eilandengroep ter wereld en hoogstwaarschijnlijk
de meest gewilde toeristische bestemming op aarde. Het
complex, in de vorm van een palmboom, dat zelfs vanaf
de maan zichtbaar is, moet een oase van rust worden voor
bewoners en vakantiegangers. Palm Jumeirah, 5 km lang
en 5 km breed, wordt nu volgebouwd met luxe villa’s met
privéstrand voor de deur en een prijskaartje van een half
miljoen dollar. Evenals restaurants, chique winkelcentra, een
zee-aquarium en jachthavens, 7.000 appartementen, 1.800
villa’s en een groot aantal hotels in de hogere klasse met een
totale capaciteit voor 25.000 personen. Schneider Electric is
met trots aanwezig in dit prestigieuze project en levert er 72
midden- en laagspanningssystemen voor energiedistributie
en 2.000 stuurinrichtingen voor het opstarten en de besturing
van zwembadpompen. De 15 miljoen toeristen, waaronder de
rijksten der aarde, zullen hier “onbewust” kunnen genieten van
het comfort geboden door de elektrische infrastructuur van
Schneider Electric. Een droomreferentie voor Schneider Electric!
Eisai Inc., de Amerikaanse dochter van de
Japanse farmaceutische groep Eisai Co. Ltd, die
het boekjaar 2003 afsloot met een omzet van niet
minder dan 1,7 miljard dollar, bezit in Andover
Massachusetts (USA), het “Eisai Research Institute”. Het instituut verricht fundamenteel onderzoek
op complexe synthetische en organische samenstellingen. In het jaar 2006 wordt het Research
Institute uitgebreid met 14.000 m2, waarvan 60%
voor laboratoria voor R&D activiteiten. De levering
van de geïntegreerde systemen voor het technisch
beheer en de veiligheid van de gebouwen werd
door het Eisai Research Institute toevertrouwd
aan Schneider Electric. Hiermee introduceert
Schneider Electric zich in een van de vijf beste
Japanse farmaceutische bedrijven. Een groep die
zich toelegt op voor de geneeskunde zo belangrijke domeinen als kanker- en het immuniteitsonderzoek.
Eisaigebouw USA
Schneider Electric levert het eerste besturingssysteem
voor de openbare verlichting in India
Luchthaven Cairo
Schneider Electric Indië heeft met succes het eerste GSM-besturingssysteem voor de openbare
verlichting geïnstalleerd in de straten van Delhi, een vernieuwende oplossing die moet leiden tot
belangrijke energiebesparingen. Het contract werd getekend met “North Delhi Power Limited”,
die verantwoordelijk is voor de elektriciteitslevering in de noordelijke en westelijke sectoren
van de Indiase hoofdstad. De door Schneider Electric ontwikkelde prototypes overtreffen de
verwachtingen van de klant, doordat er in een eerste fase 22 stations geleverd konden worden
voor de voeding van twee pilot zones. De installatie bestaat uit een compleet besturingssysteem:
het beheer per GSM van de tijdstippen waarop de verlichting aangestoken en gedoofd wordt, de
diagnose van optredende defecten, het monitoren van de veiligheid, het beheer van het energieverbruik op alle kringen en de planning van het onderhoud.
India
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
29
KLANTTEVREDENHEID
Verbeterpunten
Top 5
U staat bij ons centraal
1. Informatie over levertijden
2. Einde product levenscyclus
3. Reactiesnelheid op aanvragen
4. Informatie op de website
5. Klachtenprocedure
Klanttevredenheid is voor Schneider Electric heel belangrijk. Op verschillende fronten is men
bezig de servicegraad te verhogen, om zo de klanttevredenheid op peil te houden en waar mogelijk te vergroten.
Op deze twee pagina’s -vanaf nu in elk nummer van de Interface- leest u hier voorbeelden van. U staat bij ons centraal!
REACTIESNELHEID OP AANVRAGEN
Rivas Zorggroep benut de
service van Schneider Electric
bij waarborging continuïteit
Dag en nacht draait de apparatuur, dag en nacht vinden er operaties
plaats, dag en nacht zijn personeel en patiënten afhankelijk van... stroom.
Een ziekenhuis is een volcontinu bedrijf waar stroomuitval geen optie is.
Zo ver is het teamcoördinator elektrotechniek Joop Neuschwanger van
de Rivas Zorggroep wel duidelijk. Als het gaat
om service, kan hij gelukkig een beroep doen
op Schneider Electric. Hij kan er uit ervaring
over meepraten.
functioneren. Oorzaak: slijtage. Toen Neuschwanger
om 7.00 uur naar Schneider Electric belde, liet de
respons aanvankelijk te wensen over. “Ondertussen
hadden we zelf een noodoplossing bedacht door
een paar contacten door te
verbinden. Gelukkig ondernam
Schneider Electric na een korte
vertraging actie. Door de oplossing
die ze boden, vergaten we al snel
het minpuntje”, lacht hij. “Want
ondanks de volle planning van de
servicemonteurs hebben ze dag erna het betreffende
contact vervangen. Het ging om een hulpcontact,
zodat de stroomvoorziening intact kon blijven.”
“De stroomonderbreking
voor de retrofit
was minimaal.”
De thuisbasis van Neuschwanger is de locatie
Beatrixziekenhuis in Gorinchem. “De Rivas
Zorggroep telt in totaal zo’n 25 tot 30 locaties in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden”, vertelt hij. “Er werken bij elkaar 5.000 medewerkers en
1.000 vrijwilligers. Ik werk zelf inmiddels al 23 jaar in de gezondheidszorg.
Dat is ook in elektrotechnisch opzicht een andere omgeving dan het
bedrijfsleven. De nadruk ligt hier op preventie. Het ziekenhuis moet 24 uur
per dag, 365 dagen in het jaar over stroom beschikken.”
Retrofit van een hoofdschakelaar
De installatie in het Beatrixziekenhuis dateert van 17 jaar terug. Rond 2000
gingen de jaren tellen en deden zich de eerste storingen voor. Vanaf die tijd
heeft Neuschwanger intensiever contact met Schneider Electric. Hij weet
inmiddels dat deze leverancier ook een díenstverlener is. “Recent hebben
we hier een nieuw managementcentrum en een verpleeghuis gebouwd. Toen
deze eenmaal in gebruik waren, bleek de hoofdschakelaar van één trafo te
licht te zijn uitgevoerd. Schneider Electric heeft toen met succes een retrofit
uitgevoerd. Ze dachten in het hele traject mee en bereidden de vervanging
optimaal voor. Daardoor kon de schakelaar in korte tijd worden vervangen en
was de stroomonderbreking minimaal”, vertelt Neuschwanger tevreden.
LANGZAME RESPONSE
Hij kan meer staaltjes van service melden. Kort geleden werd de
noodstroomvoorziening vervangen. In een ziekenhuisomgeving is dat typisch
een actie voor de nachtelijke uren. Alles leek voorspoedig te gaan, totdat om
4.30 uur een koppelschakelaar in het laagspanningsrek niet goed bleek te
30
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
Uitrijdbare koppelschakelaars
Of het nu gaat om storingen, onderhoud of
vervanging, de eerste vraag die bij de teamleider
elektrotechniek boven komt, is: wat betekent
dit voor het ziekenhuis? De continuïteit van de
stroomvoorziening móet gewaarborgd zijn. Daar
zijn in deze medische omgeving zelfs levens mee
gemoeid. Daarom wil Neuschwanger binnenkort de
koppelschakelaars van de trafo’s vervangen. Die
zijn nu vast opgesteld, waardoor voor onderhoud
aan het bord de stroom eraf moet. “Schneider
Electric gaat een retrofit uitvoeren, waarbij de
koppelschakelaars uitrijdbaar worden. Op dat
moment is de installatie weer up-to-date en gaan
we gezamenlijk een meerjaren onderhoudsplan
opstellen”, zo ontvouwt Neuschwanger zijn
plannen. “Of het nu preventieve service is of naar
aanleiding van een incident: Schneider Electric
denkt voor meer dan 100 procent met ons mee. Ze
anticiperen en komen met ideeën. Dát is service!”
Klanttevredenheidsonderzoek
Verbeterproject: de website
Elk kwartaal doet Schneider Electric een klanttevredenheids onderzoek onder haar key klanten en partners.
De onderzoeksresultaten laten begin 2007 een lichte
stijging in de goede richting zien, maar er is zeker nog
werk aan de winkel. Schneider Electric blijft dan ook hard
werken voor een hogere klanttevredenheid.
Uit klanttevredenheidsonderzoeken bleek dat 16% van de
klanten aangeeft niet tevreden te zijn over de informatie op
de Schneider Electric website. Vooral technische informatie
voor Telemecanique producten blijkt af en toe moeilijk te
vinden. Hier moet dus aan gewerkt worden. Er is daarom
binnen Schneider Electric een project gestart om de website
opnieuw op te zetten. Zeer veel aandacht gaat hierbij naar de
structuur van de website en naar een goede zoekfunctie. Na
de zomer zal de nieuwe website live gaan en hopelijk zijn er
dan flink wat punten van ontevredenheid weggenomen.
2006:
Tevreden tot zeer tevreden: 91 %
Ontevreden:
9%
2007, 1e kwartaal*:
Tevreden tot zeer tevreden: 92 %
Ontevreden:
8%
*gemiddelde van de laatste vier gemeten kwartalen
HET KAN ALTIJD BETER
Elektrokern Schuurman
optimaliseert voorraad samen
met Schneider Electric
Als hoofd inkoop Peter Appel van Elektrokern Schuurman door de gangen
van het Alkmaarse kantoor loopt, verontschuldigt hij zich. Het gebouw is
al vijf jaar lang toe aan een opfrisser, maar door de nieuwbouwplannen is
het daar niet van gekomen. “We zijn uit ons jasje gegroeid”, zegt hij.
“Het gaat ons goed.” Een van de succesfactoren is de samenwerking
met leveranciers. Hét voorbeeld is voor Peter de manier waarop hij
samen met Schneider Electric de voorraad optimaliseerde.
Flexibiliteit in de genen
“We hebben een breed en tamelijk diep assortiment. Ongeveer 30.000 artikelen
kunnen we uit voorraad leveren”, schat Peter, “terwijl we daarnaast nog eens
15.000 gecodeerde artikelen op order
kunnen leveren. We hebben zo’n
20 grote leveranciers, waaronder
Schneider Electric, en ongeveer 350
overige leveranciers.” Peter hecht veel
waarde aan de oplossingsgerichte
manier van werken die de groothandel
kenmerkt. Natuurlijk, er zijn regels. Er is een standaard assortiment. Er
zijn vaste besteldagen. Maar Elektrokern Schuurman is altijd bereid om bij
uitzonderingen oplossingen te bedenken. “Zo flexibel moet je zijn, zéker in
de industrietak. Wij hebben dat in onze genen, Schneider Electric ook”, vindt
Peter.
“We wilden van
het rapportcijfer 7
een 9 maken!”
Rendement verhogen
Hij is uitermate tevreden over de samenwerking met Schneider Electric. Toch
was het in maart jl. tijd voor een gesprek. Nee, klachten of problemen had
Peter niet. Logistiek liep alles goed. “Maar we wilden van het rapportcijfer 7
een 9 maken”, typeert hij de insteek. Die wens leefde wederzijds. Op zekere
dag kwamen de mensen van de afdeling inkoop, verkoop, logistiek en de
buitendienst bij elkaar, samen met de mensen van Schneider Electric. Stof tot
discussie was er voldoende. “Bij Schneider Electric kunnen ze bijzonder goed
meten op allerlei processen”, zegt Peter met waardering. “Ze kunnen veel
gegevens uit hun systeem halen. Aan de hand daarvan konden we kijken waar
we het rendement konden verhogen.”
Te hoge bestelfrequentie
Eén van de dingen die boven water kwam, was
dat de bestelfrequentie te hoog was. Elektrokern
Schuurman plaatste té vaak bestellingen met
een té kleine regelwaarde. Gezamenlijk stelden
zij vast dat hier winst viel te behalen door
minder vaak méér te bestellen. Dat brengt
rust aan beide zijden. “Wij hebben ons
voorraadbestand bij hen neergelegd. Dat
hebben zij geanalyseerd. Ook hebben ze de
actuele omdoosverpakking aan de artikelen
toegevoegd. Waarom zouden we elke keer
7 stuks bestellen als 8 de standaardhoeveelheid
is? Dat is niet efficiënt. Verder heeft Schneider
Electric gekeken welke producten we op voorraad
zouden moeten hebben of juist niet. Op basis van
onze bestelhistorie konden zij daar uitstekend in
adviseren.”
Typerend voor relatie
De analyse en bespreking boden een handvat voor
Elektrokern Schuurman om de voorraadparameters
aan te passen. Met behoud van servicegraad, want
díe is cruciaal voor de groothandel. “We hebben
onze voorraadpositie gezamenlijk verbeterd en de
totale voorraad geoptimaliseerd”, evalueert een
tevreden Peter. “De bespreking was open en heel
constructief. Dat typeert onze goede relatie met
Schneider Electric!”
SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
31
KORT NIEUWS
Nieuwe producten
APRIL 2007
CaSys datacommunicatie
behuizingen
van Sarel
Vegeta
transformatoren:
gevuld met
plantaardige olie
Vijeo Citect:
het nieuwe
SCADA softwarepakket
GV3
motorbeveiligingsschakelaars
Advanced:
vertrouwde
techniek in een
nieuw kastje
De nieuwe CaSys
behuizingen vormen een
ijzersterke combinatie
met de LexCom Office
datanetwerken. Beide
systemen blinken
uit in kwaliteit en
montagevriendelijkheid.
Met het oog op het milieu
heeft Schneider Electric het
toepassen van plantaardige
olie ontwikkeld voor distributie-transformatoren: Vegeta.
Vijeo Citect biedt naast
de visualiseringsfunctionaliteit alle functies
voor data-acquisitie,
ophalen, verwerken,
rapporteren en opslaan van
productiegegevens.
De nieuwe motorbeveiligingsschakelaars
GV3P zorgen voor
beveiliging van motoren
tussen 5,5 en 30kW.
En ze zijn voorzien van
de nieuwe unieke ‘Everlink’aansluitklemmen.
Zoals u mag verwachten
van Merlin Gerin bent u
verzekerd van ongekend
montagegemak, topkwaliteit
en veiligheid.
Zie pagina 14.
Zie pagina 16.
Zie pagina 10.
De organisatie Schneider Electric
Wereldwijd werkt Schneider Electric met 105.000 werknemers in 190 landen.
Overal ter wereld bieden wij innovatieve oplossingen voor energiedistributie,
datacommunicatie en industriële automatisering. Wij zijn er dan ook trots
op een wereldwijde omzet te hebben behaald van 13,7 miljard euro in 2006.
Met onze producten en systemen hebben wij grote marktaandelen veroverd.
Schneider Electric doet daarbij een beroep op de know how van onder andere
de merken Merlin Gerin, Sarel, Stago, Tac en Telemecanique.
Onze succesvolle Nederlandse verkooporganisatie is actief in de gebouwen,
industriële en infrastructurele markt. Iedere dag is het voor 450 medewerkers
de uitdaging en ambitie om klanten perfect van dienst te zijn. Sales, Marketing,
Services en Support werken hierbij nauw samen, wat dynamiek, resultaatgerichtheid en teamspirit tot de belangrijkste kenmerken van het bedrijf maken.
Zie pagina 24.
Zie pagina 22.
2006: Sales by business
5%
32%
63%
Elektrical Distribution
Automation & Control
Cricital Power
2006: Sales by geographic region
18%
8%
47%
27%
Europe
North America
Asia Pacific
Rest of the world
Schneider Electric B.V.
Postbus 836, 2003 RV Haarlem
Telefoon (023) 5 124 124
www.schneider-electric.nl

Vergelijkbare documenten

Interfacenr43 - Schneider Electric

Interfacenr43 - Schneider Electric afdeling communicatie, postbus 836, 2003 RV Haarlem, telefoon (023) 5 124 124, www.schneider-electric.nl Teksten: Schneider Electric B.V. Rudolph Tekst & Concept, Barneveld Fotografie en illustrati...

Nadere informatie

Le Mirage - Schneider Electric

Le Mirage - Schneider Electric Haarlem. Redactie-adres: Schneider Electric B.V., afdeling communicatie, postbus 836, 2003 RV Haarlem, telefoon (023) 5 124 124, www.schneider-electric.nl Teksten: Schneider Electric B.V. Rudolph T...

Nadere informatie