Nederkrant juni - Nederrijn Schoonmaak

Commentaren

Transcriptie

Nederkrant juni - Nederrijn Schoonmaak
NEDERkrant
11e jaargang #1, Juni 2015
Goede kwaliteit
wordt beloond!
Een overval met taart!
Vrijwilligerswerk van...
Op kraamvisite
Personeelsblad voor alle medewerkers van de Nederrijn Groep,
bestaande uit Nederrijn Schoonmaak, Personel Uitzendbureau
Inhoud
5
6
13
11
Voorwoord
3
Een overval met taart!
4
Dik verdiend!
4
Nieuwe opdrachtgevers
4
Van de redactie
5
Diefstalbeleid Nederrijn Groep
5
Donatie aan de voedselbank
5
Beste ondernemer van Arnhem opdrachtgever van Nederrijn
5
Vertrouwenspersoon
5
Heeft u een tip?
5
Geslaagden
6
Ook een opleiding volgen? Dat kan!
6
Rozet, meer dan een mooi gebouw…
6
Wie ben ik?
7
PZ Nieuws
8
Vrijwilligerswerk van Domnica Boss
9
Ra,ra, wat is dit?
10
Oplossing en winnaar!
10
Met pensioen
11
Op kraamvisite
11
Nederrijn ondersteunt rolstoeltennisser
11
Geboren
11
NEC terug in Eredivisie
11
Jubilaris
12
In het zonnetje
13
Evenementenschoonmaak in de Brabanthallen
2
nederkrant
13
Nederrijn op de bres voor de Eusebiuskerk in Arnhem
14
Gezien op Facebook
14
Allerlei
15
Colofon
15
De andere kant van...Piet Spijkers
16
Be rt We rn k e
Willem Ja n se n Verpl
a n ke
Voorwoord
Waardering
Iedereen vindt het fijn om eens een blijk van waardering te
dat hij de dames waardeert en de moeite neemt om een foto te
krijgen. Een schouderklopje tijdens je werk geeft je het gevoel
maken en naar ons op te sturen. En daar worden de dames blij
dat je inspanning wordt gewaardeerd. Ook bij Nederrijn laten
van, dat zie je zo! Ook in vrijwilligerswerk zie je dat een lach of
we u graag weten dat we blij met u zijn. In deze Nederkrant
een hand van iemand voldoening geeft.
zien we daar een paar mooie voorbeelden van. Een gebakje
omdat de kwaliteitsmeting behaald is, een doosje chocolade
Gaan we bij Nederrijn nu met taarten strooien, van iedereen
omdat de leidinggevende vindt dat het team een geweldig
foto’s maken of dagelijks met bloemen op de stoep staan? Dat
resultaat heeft neergezet maar ook een bloemetje voor degenen
zou heel mooi zijn, maar niet meer bijzonder. Maar wat dan
die geslaagd zijn. Allemaal blijken van waardering. Door je
wel? Wat dacht u van een complimentje aan uw collega? Of
verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van je werk of juist
een helpende hand als iemand een beetje steun kan gebruiken?
een stapje meer te zetten, worden resultaten bereikt waar u en
Dat kost niets maar is o zo welkom! En natuurlijk blijven we bij
wij trots op zijn.
Nederrijn ook een taartje of een bloemetje uitdelen, om nog eens
te benadrukken dat wij bijzonder trots zijn op u en uw collega’s!
Ook opdrachtgevers laten regelmatig zien dat ze blij zijn met het
schoonmaakteam. Zo is de foto van ‘Wie ben ik?’ gemaakt door
Bert Wernke en Willem Jansen Verplanke
de opdrachtgever van Fulco Theater zelf. Daarmee laat hij zien
Directie Nederrijn Groep
nederkrant
3
Een overval met taart!
Donatie aan de voedselbank
Woensdagochtend 28 januari werd in alle vroegte het ATAG-team ´overvallen´ met bloemen en gebak.
Kerstmis ligt al weer lang achter ons maar de kerstfeesten staan ons anders
men te stellen. Er gebeurt zoveel bij onze or-
nog vers in het geheugen. Tijdens deze bijzondere bijeenkomsten kreeg
De dames waren erg verrast en zelfs een beetje beduusd. Wat
ganisatie dat je steeds weer blij verrast wordt.
iedereen een kerstpakket mee naar huis.
kwamen Marian Sprenkeler, rayonleider, en Jasper Koetsier, ope-
Ook in deze Nederkrant staan weer veel ver-
Alle pakketten die overbleven zouden
rationeel manager, nou doen? Wat was er te vieren? Wat was
schillende onderwerpen. Serieuze, zoals over
worden geschonken aan de voedselbank
er aan de hand? Nou, die twee kwamen het team eens in het
het pensioen maar ook grappige, zoals ‘Wie
en dat hebben we dus gedaan. Vandaar
zonnetje zetten wegens hun goede prestaties bij ATAG Duiven.
ben ik?’. Ook is het mooi om te zien dat zo-
dat Lennart in januari met de bus, de kerst-
Marian en Jasper zijn erg trots op dit team omdat zij iedere och-
veel medewerkers geslaagd zijn voor hun ba-
pakketten aan de voedselbank heeft over-
tend weer in alle vroegte opstaan om het ATAG gebouw weer
sisdiploma Schoonmaak. En niet te vergeten
handigd. En die waren er maar wat blij mee!
de inzet van een Nederrijner als vrijwilliger.
tiptop schoon te maken. En dat gaat heel erg goed. Ook de
rissen die door hun leidinggevenden en col-
haar lof uit richting het team. De schoonmaak bij ATAG is heel
lega’s in het zonnetje gezet zijn. Dat hebben
belangrijk omdat er dagelijks bezoekers worden ontvangen die
Beste ondernemer van Arnhem
de ATAG keukenapparatuur komen bekijken. Alles moet er dus
keer op keer weer spik en span uit zien. Kortom, redenen gekoffie, een heerlijk stuk taart en een bos bloemen.
Het is steeds een feest om de Nederkrant sa-
Daar word je warm van. Net zoals de jubila-
opdrachtgever Patricia Hochschildt, was van de partij en sprak
noeg om hier eens bij stil te staan onder het genot van een kop
Van de redactie
Tea m ATAG: we zij n trots op jul
lie en ga zo door!
opdrachtgever van Nederrijn
De directeur Loek van Veggel van MTSA is tijdens de Bedrijven Contactdagen
uitgeroepen tot beste ondernemer van Arnhem. Rayonleider Vanessa Apeldoorn
heeft een mooie fles champagne overhandigd met een kaart dat Nederrijn trots
is om het schoonmaakonderhoud uit te voeren bij zo’n fantastisch bedrijf!
Dik verdiend!
zij dik verdiend. Ook bijzonder is de detailfoto
gemaakt door Nederrijner Wilma Meershoek,
weet jij wat het is? Laat het ons weten!
Kortom, wij horen graag wat u van de Nederkrant vindt! Of wilt u misschien iemand
in het zonnetje zetten? Of meedoen aan de
rubriek ‘ Wie ben ik?’ Schroom vooral niet en
stuur ons foto’s, anekdotes of hobbies naar
[email protected] Wij zijn geïnteresseerd!
Vertrouwenspersoon
Maar bovenal wensen wij u veel leesplezier!
Namens de redactie,
Bij Nederrijn zijn seksuele intimidatie, agressie en geweld en rassendiscrimi-
Corlique Kosterman
natie onaanvaardbaar. Bij een bedrijf waar zoveel mensen werken, kan de
Eindredacteur
mogelijkheid dat het toch gebeurt echter niet geheel worden uitgesloten.
Daarom hebben wij een procedure opgesteld om klachten van medewerkers
op dit gebied te behandelen. De klachtenprocedure kunt u opvragen bij de
afdeling personeelszaken. Wilt u direct met de vertrouwenspersoon spreken,
Het schoonmaakteam van Quadraam
Rayonleider Cora Liebrecht heeft
Het team van school de Zandkampen en
Heerenmaten in Zevenaar is door Elly
met het team bij Portaal in Utrecht
de Waluwe werden getrakteerd op taart
Mennings verrast met een doos choco-
een gebakje gegeten. Bij de laatste
door hun leidinggevende Jolanda van
lade omdat ze samen zo’n goede prestatie
kwaliteitsmeting werd maar liefst
Offeren. Er is hard gewerkt en de scho-
hebben neergezet. Daar zijn we trots op!
een 8 gescoord!
len waren in één keer goedgekeurd!
Nieuwe opdrachtgevers
De afgelopen tijd hebben weer verschillende opdrachtgevers ge-
Foods in Doetinchem en Michael Page in Tilburg. Ook zijn wij
kozen voor de dienstverlening van Nederrijn Schoonmaak. Daar
enorm blij met de verlening van het contract Woonzorg, com-
zijn wij trots op. Een greep hieruit: Sportservice Ede waarvoor wij
plex in IJsselwolde. Allemaal opdrachtgevers voor wie wij de zorg
het schoonmaakonderhoud van de sportzalen regelen, Lamex
voor het schoonmaakonderhoud graag uit handen nemen.
dan kunt contact opnemen met het hoofdkantoor, 026 – 31 95 800.
Heeft u een tip?
Diefstalbeleid
Nederrijn Groep
Misbruik, diefstal of verduistering van eigen-
Laat het ons weten en ontvang €15,00!
dommen van Nederrijn en/of eigendommen
Kent u een bedrijf of een organisatie die geïnteresseerd is in één van de
soluut niet getolereerd. Dat geldt ook voor
activiteiten van Nederrijn? Laat het ons weten. Als we een offerte mogen
maken, ontvangt u in ieder geval €15,00. Komt er uit uw tip een order
voort, dan ontvangt u €50,00. Heeft u een tip voor het uitzendbureau
dan ontvangt u €50,00 als we daadwerkelijk personeel mogen leveren.
Voor het aanvragen van het ‘nieuwe klantenformulier’ en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Nardie Kuipers, verkoop binnendienst,
van opdrachtgevers, wordt bij Nederrijn abhet gebruik van de telefoon van de opdrachtgever, anders dan in noodgevallen. Als Nederrijn dergelijk gedrag bij een medewerker
constateert, zal dit te allen tijde aangemerkt
worden als een dringende reden voor ontslag
op staande voet.
tel: 026 – 319 58 00.
4
nederkrant
nederkrant
5
Geslaagden
Geslaagd!
Op de DRU fabriek in Ulft is ook een opleidingsgroep in actie geweest. Tijdens
de opleiding kregen de deelnemers praktijkopdrachten en uiteindelijk ook het
praktijkexamen. De geslaagden van deze groep zijn: Bep Scholten, Lidie HegemanMoorman, Sandra Wittenhorst-Duis, Astrid Moorman-Buiting, Ria LiebrandBruntink, Nicole Gruson-Pastoors, Ryan Meuleman-Kamerbeek.
Basisopleiding:
Betsy van Heteren-Zoethout, Sabrina Oudijk,
Linda van Koeverde, Jolanda de WaalReuvers, Petra Evers-Gerrits, Bianca den
Wie ben ik?
In deze rubriek stellen we steeds een medewerker van Nederrijn Schoonmaak voor en vragen hem
of haar het hemd van het lijf. Deze keer zijn het de zusjes Conny Schouten & Petra van Kleij
werkzaam bij Fulco Theater in IJsselstein.
Houting, Imane Bassidi, Saliha Ozturk, Tulay
Hoe zijn jullie bij Nederrijn terechtgekomen?
Allebei: Onze directeur koos voor een nieuw schoonmaakbedrijf en dat was Nederrijn. Dus zijn wij overgegaan naar jullie.
Gurbus, Marion Zegers, Brenda Zondag.
Op de Beekse Bergen zijn geslaagd:
Ramona Evers Zuidweg, Linda Jacobs,
Salimatu Jalloh, Sietske
Rijbroek, Diana
van Rijzewijk,
Anoushka van de
De afgelopen maanden hebben weer veel medewerkers de
basisopleiding Schoonmaak en de Combi opleiding gevolgd
Wouw.
en met succes afgerond. Van harte gefeliciteerd!
Ursula Snoeren,
U it re ikin g op
d e Bee ks e B
erg en
Combi opleiding:
Rabia Bounjouai
R a bia
Bou njo
De CIT
O-groe p
le idin gg
n og eve n
eve n de
a pa rt m
M a ri a n
et h u n
Spre n k e
le r in h et
midde n
.
uai
, A nn ie Da m en,
n, M aria n Lu eb ay, Silvia St ok s,
sse
hij
at
M
er
th
m a Tu nc
Pi ard, Es
Co ba Ti p, Eu ge ni Ge urt se n, Abiga il Wire koah, Fat ra, Fat im a Souidi, Se lvi
m ou
Tru us
m
s,
A
m
a
ra
Da
No
ne
ra,
bi
nk
Sa
Ka dd ou ri,
Kriek en, Fe licia A
Duva n, Ra chid a
Gi na M ora is, Jo ke sta nci, M arisk a Ja ns en, Nu ray
n.
era
Po
a
Bo
K u m as, Sh ard
Ag ircan, Se ym a
Se vd a Koc, Te res a
ri,
ou
dd
Ka
a
in
Ya sm
Ook een opleiding
volgen? Dat kan!
Ieder kwartaal starten er opleidingsgroepen.
Binnen de CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is vastgesteld dat alle mede-
Rozet, meer dan een mooi gebouw…
werkers na 1,5 jaar dienstverband in het bezit
Het gebouw van Rozet is dan weliswaar verschillende keren in de prijzen gevallen
moeten zijn van een basisdiploma schoonma-
of genomineerd, ook het schoonmaakteam is meer dan de aandacht waard!
ker/ster. Komt u volgens de CAO in aanmer-
Rayonleider Vanessa Apeldoorn is enorm trots op de Nederrijnmedewerkers. Bij
king voor een basisopleiding, dan krijgt u au-
een recente controle werd het schoonmaakonderhoud van dit prachtige pand
tomatisch van afdeling personeelszaken een
wederom goedgekeurd. Dat vond
uitnodiging om deel te nemen. Valt u hier-
Vanessa een taartje waard, en zo te
buiten, dan kunt u zelf contact opnemen met
zien is het team het er roerend mee
afdeling personeelszaken. Zij vertellen u graag
eens!
Hebben jullie huisdieren en zo ja, welke?
Allebei: We hebben beiden een hond. Conny een labrador, en
Petra een Jack Russel. De honden passen precies bij ons. Petra
houdt van klein, is zorgzaam, een tutteraar en is liever. Conny is
meer de rauwdouwer, ziet het allemaal wel.
Wat is jullie favoriete kledingstuk?
Conny: Ik heb het liefst een lang shirt, dat verbergt alles mooi.
Petra houdt van spijkerbroeken, heeft er een lekker kontje in.
Petra van Kleij & Conny Schouten
werk zaa m bij Fulco Theater in IJss elste in
Wat staat er bij jullie in de vensterbank?
Conny: Ik heb één vaas met takken. Petra: Ik heb twee dezelfde schemerlampen op de hoeken en in het midden twee
dezelfde vazen met takken. Conny grapt: Petra is de rijke tak!
Hoe vieren jullie het liefste je vakantie?
Allebei: We hebben alle twee een caravan, Conny een kleine,
Petra een grote. Dan gaan we naar het Gardameer want we
houden van leven en niet van stilte. Eigenlijk houden we van
simpelheid en zijn nooit ontevreden.
Hoe is het om met je zus samen te werken?
Allebei in koor: Het is geweldig! Wij werken al 25 jaar samen
en hebben nooit ruzie. Wij zijn verzot op elkaar en we hebben
elkaar zelfs nog liever dan onze mannen. We praten veel samen
over van alles en nog wat, en als we thuis zijn bellen we elkaar
zeker nog 10 keer op. Petra: Als ik ergens alleen ben, vragen
ze: ‘waar is je schaduw?’.
Met welke bekende Nederlander willen jullie een hapje
eten?
Conny: Ik met Waldemar Torenstra van Divorce. Petra: Ik met
Dirk Zeelenberg, dat is die dikke met krullen van Divorce.
Wat zouden jullie doen met 10 miljoen?
Allebei: De kinderen blij en gelukkig maken, want we doen alles voor onze kinderen. Bijvoorbeeld een huis voor ze kopen en
dan het liefst bij elkaar wonen aan een plein met huisjes. Maar
vooral niet van karakter veranderen. Petra gekscherend: En
geen dag meer werken!
Waar kunnen ze jullie voor wakker maken?
Conny: Voor mijn kleinkinderen en taart!
Petra: Lekker Italiaans eten!
over het volgen van de basisopleiding schoonmaker/ster of over mogelijke doorgroeimogelijkheden.
6
nederkrant
‘Wij gunnen elkaar echt alles!’’
Wat is jullie beste eigenschap?
Allebei: Onze liefde voor elkaar. Wij gunnen elkaar echt alles!
Wat is jullie ultieme geluksmoment?
Allebei: Als we met z’n allen samen op wintersport zijn. Dat
doen we ieder jaar en dat is zo gezellig, allemaal bij elkaar.
Conny: Ik houd ook erg van eten en drinken. Ik doe aan de lijn
met punten: taartpunten!
Waar zijn jullie allergisch voor?
Conny: Petra is allergisch voor antibiotica. Ze is ook bijna dood
geweest en moest gereanimeerd worden. Ik ben allergisch voor
mensen die over anderen roddelen of schelden. En heb een
hekel aan een broek die te strak zit.
Waar bestaat je ontbijt uit?
Conny: Ik ontbijt niet. Sta om 5 uur op. Ik eet tussendoor een
rolletje Rollo of iets wat in mijn tas zit. Om 12 uur eet ik pas echt.
Petra: Maak eerst 500 boterhammen voor iedereen en eet er
dan zelf ook eentje.
Wat doe je het liefste in je vrije tijd?
Allebei: Borrelen en zingen. Met z’n allen karaoken. Liefst Andre Hazes.
Wat is je favoriete televisieprogramma?
Conny: So you think you can dance. Petra: Divorce.
nederkrant
7
PZ Nieuws
Vrijwilligerswerk van Domnica Boss:
“Het is zo’n dankbaar werk. Een glimlach of een hand die de mijne
vasthoudt, is mijn grootste beloning.”
Meerijden met een collega?
Fijn, maar niet vanzelfsprekend!
Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan de maatIedereen is zelf verantwoordelijk om op tijd op het werk te
Dat is fijn maar niet vanzelfsprekend. Wellicht een kleine ver-
schappij. Ongeacht wat, het gaat vooral om het ‘gewoon
verschijnen. Met de fiets, brommer, scooter of auto, dat is ieders
goeding of een andere attentie geeft aan dat je blij bent dat
doen’! Deze keer het verhaal van Domnica Boss, die zich
eigen keus. Soms zijn er collega’s die zo vriendelijk
het zo geregeld is. Bespreek het eens, dan krijg je nooit scheve
naast haar werk bij Eismann in Duiven voor Nederrijn,
zijn om iemand met de auto mee te laten rijden.
gezichten.
ook ontfermt over bejaarden met dementie.
“In het land waar ik vandaan kom, Roemenië, is het niet gebrui-
Het was prachtig om te zien
kelijk om anderen dan familie, vrienden en buren te helpen. Ik
hoe blij de mensen daarvan werden.” Domnica doet het werk
ben niet groot gebracht met vrijwilligerswerk, dus eigenlijk is
met liefde en plezier en wordt steeds enthousiaster als ze erover
het toch wel bijzonder dat ik het doe.” Doordat haar kinderen
praat. “Door de ziekte Alzheimer is het altijd afwachten of de
naar school gingen en Domnica in de avond bij Nederrijn werkt,
mensen je nog herkennen. Er is één meneer die elke keer als ik
moeten worden doorgegeven kunt u deze per post versturen of
had zij op de dag tijd over. Via een bekende die coördinator
kom aan mij vraagt: ‘En? Bevalt het je in Nederland?’. Hij hoort
kan een adres, telefoonnummer of bank- of gironummer zijn.
per e-mail naar [email protected] Vergeet niet uw
vrijwilligers is, kwam Domnica bij het Heukelumshof in Pan-
aan mijn stem dat ik niet uit Nederland kom. Dat herkent hij
Uit ervaring blijkt dat niet alle wijzigingen worden doorgegeven
naam en loonnummer te vermelden. Wijzigt uw telefoonnum-
nerden terecht. “ Mensen met dementie houden vaak afstand
dus toch. Ook als ik een tijdje niet geweest ben door vakantie
mer, graag ook doorgeven aan uw leidinggevende.
en
is het moeilijk om dichtbij te komen. Als je dan merkt
krijg ik toch wel van iemand te horen: ‘Ben je ziek geweest?’.
dat mensen het fijn vinden dat je er
Domnica is oprecht geïnteresseerd in de mensen en probeert
bent en dat ze je op een of andere
door gesprekken erachter te komen hoe hun verleden was. “Ik
manier herkennen, geeft dat zo’n
behandel de mensen met respect en als volwassenen. Ik probeer
goed gevoel.” Iedere dinsdagoch-
ook echt een gesprek te voeren, ook al is het niet lang of diep.
Met ingang van 1 juli 2015 zullen de basisuurlonen binnen de
tend gaat Domnica helpen bij
Het is mooi om te zien hoe iemand dan toch open gaat.” Triest
CAO Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf stijgen. Dit wordt
het ontbijt en de activiteiten die
wordt Domnica er gelukkig niet van. “Omdat het geen familie-
daarna georganiseerd worden.
leden zijn, is het voor mij makkelijker om met deze mensen om
Bij mooi weer gaan ze wande-
te gaan. En als ik daar kom, beleven we samen gezellige mo-
len of doen ze een andere bui-
menten. Het is zo’n dankbaar werk, een glimlach of een hand
tenactiviteit, bij slecht weer
die de mijne vasthoudt, is mijn grootste beloning. Ik ga dan ook
gaan ze bijvoorbeeld gymen.
altijd met een goed gevoel naar huis.” Domnica gunt iedereen
“Ook hebben we leerlingen
zo’n gevoel en heeft een duidelijke mening: “Iedereen is voor
van een school spelletjes
zichzelf bezig, terwijl je juist ook voor anderen zou moeten zor-
laten doen met de oudere
gen. Als iedereen vrijwilligerswerk zou doen, zou de wereld er
mensen.
een stuk beter van worden.”
Wijziging personeelsgegevens
Geef uw wijzigingen door
Er verandert nog wel eens iets in de persoonlijke gegevens. Dat
terwijl dit erg belangrijk is. Aangezien wijzigingen schriftelijk
CAO lonen met ingang van 1 juli 2015 omhoog
automatisch gewijzigd.
Digitale postverwerking
@
Nederrijn Schoonmaak gaat steeds meer over op digitale post-
email verstuurd gaan worden. Heeft u nog geen
verwerking. Dit betekent dat brieven, wijzigingen op de arbeids-
e-mailadresdoorgegeven? Doe dit dan zo snel
overeenkomsten en overige correspondentie steeds vaker per
mogelijk aan [email protected]
Vacatures
Bent u op zoek naar (tijdelijk) extra werk, ander werk of kent
gaat om oproepbasis dus de werkdagen staan niet vast, het gaat
u iemand die graag in de schoonmaak werkzaam zou willen
wel om een vaste aanstelling. Ervaring in de hotel/schoonmaak-
zijn? Kijk dan op onze website voor het aanbod aan vacatures
branche is een vereiste.
die door onze eigen werving en selectie afdeling actueel wordt
gehouden. Geïnteresseerd? Kijk voor het actuele aanbod op
www.nederrijnschoonmaak.nl onder vacaturebank. Voor een
opdrachtgever in Teuge zijn wij per direct op zoek naar een vaste
invalkracht die in de ochtenden kan werken op oproepbasis.
De werktijden zijn ongeveer tussen 08.30 uur en 12.30 uur. De
werkdagen zijn wisselend van maandag tot en met zondag. Het
8
nederkrant
Kij k op:
www.n ed errijn sch oon ma ak.nl
Ra,ra, wat is dit?
Met pensioen
Stuur het goede antwoord in en win een Irisbon!
Thea Damen, rayonleider in Zaltbommel is
uitgezwaaid! Ze is met pensioen gegaan en
Hoera
!
dat is samen met het hele team uit Zaltbommel gevierd. Thea werd toegesproken
Deze prachtige foto is een detail van
door Bert Wernke, directeur, en kreeg
iets. Maar waarvan? Enig idee? Laat het
sieraden als afscheidscadeau. Haar collega´s
ons weten. Uit de inzendingen wordt
maakten zich zorgen over invulling van
een winnaar getrokken die verrast
wordt met een VVV Cadeaubon. De
leuke cadeautjes zodat ze zich niet
foto is overigens gemaakt door Wilma
hoeft te vervelen! Ook kreeg ze een
Meershoek, een medewerker van Nederrijn Zaltbommel.
6920 ZX Duiven, onder vermelding van
geboren op 11 januari 2015.
Mirza Taha, zoon van mevrouw Bicer-Sarika-
leuke foto’s van haar tijd bij Nederrijn!
ya geboren op 25 februari 2015.
Nina, dochter van mevrouw Jankowska geboren op 5 maart 2015.
per mail naar [email protected]
zegel naar: Antwoordnummer 4532,
Zahra, dochter van mevrouw Baykus-Baykus
prachtige ingelijste collage met allerlei
Stuur de oplossing vóór 1 juli 2015
nl of stuur deze per post zonder post-
Geboren
haar vrije tijd en gaven een mand vol
Imran, zoon van mevrouw Benchallal gebo-
Op kraamvisite bij:
‘Foto Nederkrant´. Misschien is de VVV
ren op 29 december 2014.
Meryem, dochter van mevrouw Kumas-Botorek geboren op 17 februari 2015.
Anouar, zoon van mevrouw Akentouche-
Cadeaubon wel voor u!
El Ouardi geboren op 9 maart 2015.
Djay, zoon van mevrouw Pigmans-Leppens
geboren op 22 februari 2015.
Asya, dochter van mevrouw Tiren geboren
op 19 februari 2015.
Oplossing
en winnaar!
Dit was de oplossing van ‘Zoek de
Zúhre, dochter van mevrouw Deger-Dural
geboren op 1 april 2015.
g st e s
m et jo n
n
e
ir
T
Fa m ilie
Asya
p ru it
Geronimo, zoon van de heer Kroon geboren
Mevrouw Deger met
dochter Zúhre.
verschillen’ in de vorige Nederkrant:
M e v rou
w Es e n
K oca m e
d
t
Voo rv rou ocht e r Eb ru.
w va n h
et Ca n d
ea
Uit de vele inzendingen hebben we
een gelukkige winnaar getrokken en
dat is Manon van Santen werkzaam
bij een RijnIJssel in Arnhem. Uit handen van haar leidinggevende Marian
Sprenkeler ontving Manon de Cadeau
Nederrijn ondersteunt
rolstoeltennisser
op 14 april 2015.
NEC terug in
Eredivisie
-bon. Het is de eerste keer dat Manon
iets gewonnen heeft. Extra leuk dus.
Rick Molier, rolstoeltennisser, heeft als doel deel te
nemen aan de Paralympics in 2016 in Rio en wil tot
Van harte gefeliciteerd!
de 12 beste rolstoeltennissers ter wereld behoren.
Nederrijn helpt hem deze droom waar te maken
middels de ´Stichting ter bevordering van top-
10
nederkrant
sport voor mensen met een handicap´. Door een
NEC is kampioen geworden in de Jupiler
brommerongeluk in zijn jeugd en een amputatie
League en daardoor terug in de Eredivisie
van zijn onderbeen, werd rolstoeltennis een be-
voetbal. Als sponsor en leverancier is Ne-
langrijke uitlaatklep en bleek hij een talent.
derrijn enorm trots op dit resultaat!
nederkrant
11
Jubilaris
In het zonnetje
De komende tijd zijn er weer verschillende jubilarissen bij Nederrijn in dienst. Als het een directe collega
betreft, is het leuk om hem of haar in het zonnetje te zetten. Medewerkers die 12,5 of 25 jaar in dienst zijn
worden door de leidinggevende die dag in de bloemetjes gezet.
Tussen de groene heuvels rondom Nijmegen ligt een prachtige
wil dat de klant tevreden is over het totale schoonmaakonder-
45 holes golfbaan met een sfeervol clubhuis. Zowel het club-
houd, ongeacht de taakverdeling. En als zelfs een golfster een
huis als Bracamonte en de greenkeepers worden door Flores,
compliment geeft aan de opdrachtgever over de schoonmaak-
Patricia, Blenda en Wendy zes dagen in de week schoonge-
medewerkster die op zondagochtend met een grote lach haar
houden. Tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. Bijzonder
werk deed, dan moet dit team zelf eens in het zonnetje en de
van dit team is dat het schoonmaakonderhoud door het team
bloemetjes gezet worden. En dat deed Léon Holster, rayonlei-
boven de persoonlijke doelen wordt gesteld. Oftewel: iedereen
der, maar al te graag! Gefeliciteerd!
Sultan Gungor
Medio januari had het Nederrijnteam bij DS Smith De Hoop uit
Eerbeek een prachtige mijlpaal te vieren. Sultan Gungor was 25
jaar in dienst bij Nederrijn Schoonmaak en ze heeft al die tijd op
het zelfde project gewerkt. Door samen met de hele groep uit
eten te gaan, zijn deze heuglijke feiten uitgebreid gevierd. Ook
de opdrachtgever, Marco Verkerk, vond het bijzonder en was
van de partij. Natuurlijk werd Gungor in de bloemen gezet en
Riet Hopst aken
ontving zij een prachtig sieraad. Het was een geslaagde avond.
Sultan maakte een bescheiden indruk echter...we zijn bijzonder
trots op haar!
Riet Hopstaken
Het jaar 2015 was nog niet goed begonnen of de eerste jubilaris diende zich alweer aan. Zo ook onze Riet Hopstaken.
Overrompeld werd Riet onder het genot van gebak door Leon
Holster en Carla Robert op 8 januari ter ere van haar 12,5 jaar
jubileum bij Nederrijn. Ze werd in de bloemen gezet en kreeg zij
een prachtige hanger. Samen met een aantal collega’s werden
er mooie herinneringen opgehaald en rolde de nodige verhalen
over tafel. Elke ochtend is Rietje om 6 uur op haar werklocatie
Sulta n Gu ngor
Ria Methorst
Op 11 april van dit jaar was Ria Methorst 25 jaar in dienst
bij Nederrijn. Natuurlijk hebben we Ria uitgebreid in de bloemen gezet en werd zij verrast met een mooi sieraad. Ze was er
aanwezig om samen met haar collega Lia te zorgen dat de ge-
Van links naar rechts: F lores Thijssen, Patricia Kouws, Blenda Thijssen, Wendy K noop)
bruikers van een schoon gebouw kunnen genieten.
Wij willen alle jubilarissen hartelijk danken voor de inzet van de
afgelopen 12,5 of 25 jaar en wensen iedereen nog vele jaren
werkplezier bij Nederrijn.
erg door geraakt en moest ook even een traantje wegpinken.
Evenementenschoonmaak in de Brabanthallen
In de Brabanthallen van Den Bosch vinden steeds verschillende
Met dank aan de opdrachtgever hebben wij samen met het
beurzen en evenementen plaats. Na iedere happening moeten
hele team van koffie en gebak genoten op de locatie Casino
de hallen weer schoon opgeleverd worden en dat doet het Ne-
Kronenburg.
derrijn Schoonmaakteam onder leiding van Anita van Hooft. Met
grote machines worden de hallen weer helemaal strak getrokken.
Z o zag het eruit tijdens de beurs TuinIde e!
Ria Meth orst
Verder was op het hoofdkantoor Toine Arts 2 januari jl. 25 jaar
in dienst. Monique Koch, Vanessa Apeldoorn en Linda Willemse
waren 12,5 jaar in dienst.
12
nederkrant
Mari je Mart ens, Safia Maie, Ilona
Schee rder, Sza bi Z sirai, Ria Meth orst,
Ton K ersten en John va n Veene ndaa l
Ben, Sjef en Piet vorme n de harde kern va n
het Neder rijn-te a m op de Bra ba nthallen!
En na het evenem ent ziet de hal er weer leeg en vooral schoon uit!
nederkrant
13
Nederrijn op de bres voor de
Eusebiuskerk in Arnhem
Op 10 mei werd er in Arnhem een Duckrace gehouden waarbij
Allerlei
Redactie:
Pakkie-deftig
rubberen badeendjes een waterweg afzwommen. Wat was het
doel? In Arnhem staat de Eusebius kerk met toren die, als er
Kijk dit team eens staan. Om bij een prospect een
niets gebeurd, op instorten staat. Een groep mensen trekt zich
offerte te maken, gaan ze eerst eens kijken hoe het
het lot van de kerk aan en zetten zich in om via hun netwerk
eruit ziet om tot een goed advies te komen. Dan
geld bijeen te krijgen voor restauratie: De Eusebius fellows.
moeten ze wel in pak, alleen niet pakkie-deftig.
Deze mensen hadden een ludieke aktie bedacht, waarbij ie-
Surprise!
dereen een eendje kon kopen. Het eendje dat als eerste over
de streep kwam, won een Citroën C1. Naast eigen loten heeft
Colofon
Wat was Annie Damen blij verrast toen zij op haar
Nederrijn ook aan haar Arnhemse relaties gevraagd om loten
verjaardag haar werkkast opende: Opdrachtgever
te kopen omdat wij het belangrijk vinden dat deze markante
Fugro had haar werkwagen uitbundig versierd!
Annelou Knol, Chantal Bruil, Corlique
Kosterman, Elly Mennings, Emily Simon,
Jolanda van Offeren, Mia ter Braake en
Marlous Versteeg.
Redactie-adres:
Geograaf 21, 6921 EW Duiven
Tel: 026 - 319 58 00
Fax: 026 - 351 48 57
e-mail: [email protected]
www.nederrijn.nl
toren voor Arnhem behouden blijft. Het eendje met nummer
Volgende inleverdatum copy:
0489 heeft de hoofdprijs gewonnen!
31 juli 2015
Eyecatcher!
In het Nederrijn-kantoor op de Beekse Bergen
spotten wij een heel bijzondere muurversie-
Gezien op Facebook
Nederrijn heeft haar eigen Facebookpagina waar regelmatig wat vermeld wordt. Maar niet iedereen heeft
Facebook, dus pikken we er een paar berichtjes uit. Wil je ook niets missen? Word dan vriend van Nederrijn.
Je bent van harte welkom!
Zwaan kleef aan
Op het hoofdkantoor in Duiven hebben
tjes. Nu zag een zwaan in de ruit een grote
concurrent en vloog deze aan. Een kabaal
maar tevens weer een bijzonder plaatje. Het
raam is afgedekt zodat de zwaan zichzelf
opruimen in ons nieuwe SNOET onderkomen in Zaltbommel?
niet meer ziet.
Snoet is een knuffelbeertje dat speciaal is gemaakt voor Samenloop voor Hoop Bommelerwaard. De opbrengst (10 euro
Wilma´s Wervelende
WC Wedstrijd!
voor een Snoet) is voor KWF Kankerfonds. In het nieuwe onderkomen worden de beertjes door vrijwilligers in elkaar gezet.
Snoet plaatste op hun facebook: ‘WAUW spontaan en belange-
Op de Emmausschool in Arnhem denken ze mee
loos aangeboden, staat er een
met de schoonmaak. Dankzij Wilma´s wervelende
schoonmaakploeg op de stoep.’
WC Wedstrijd zijn de kinderen veel bewuster bezig
Dat waren wij van Nederrijn
met het schoon achter laten van de WC´s. En dat
Bakkersvakbeurs in Autotron
Rosmalen
Er moest schoongemaakt worden, maar oh oh wat zagen de
taartjes, cakejes en koekjes er heerlijk uit! In het Autotron in
Rosmalen vond het evenement Bakkersvak plaats. Onze medewerkers hebben zich niet laten verleiden en zich gewoon aan
het schoonmaakvak gehouden!
nederkrant
Hoe bijzonder en betrokken!
kreeftjes, ganzen met kleintjes en konijn-
Wie komt er morgenmiddag helpen met schoonmaken en
14
kinderfoto’s van de Nederrijn medewerkers.
we al veel dieren ‘op bezoek’ gehad. Rivier-
Nederrijn reageerde spontaan op
de volgende oproep:
dus!
ring. Aan de wand hangen allemaal baby- en
is voor iedereen plezierig!
Storm zet alles op z’n
kop!
Op de Beekse Bergen heeft een voorjaarsstorm een safaritent letterlijk de bomen in
geblazen. Dat is lastig schoonmaken!
nederkrant
15
De andere kant van...
Piet Spijkers
Wat doet u in uw vrije tijd? Die vraag stellen we graag aan een medewerker van Nederrijn. Wat
blijkt? Collega´s hebben een heel andere kant dan we dagelijks tijdens het werk te zien krijgen.
Een hobby, een passie, een invulling van de vrije tijd. Piet Spijkers, werkzaam bij de schoonmaakploeg van de Brabanthallen, wordt blij als hij vogeltjes hoort fluiten. En dan vooral zijn eigen vogels.
Zijn hele leven al is Piet in
is er een echte vogelken-
de ban van vogeltjes en
ner die de vogels voor mij
met
verzorgt.”
tussenpozen
heeft
hij ze ook altijd gehad.
“Momenteel heb ik grote
In het verleden deed Piet
parkieten en kaketoes.
mee aan tentoonstellingen
Omdat mijn vrouw vindt
maar dat doet hij niet
dat de grote parkieten
meer.“ Ik heb verschil-
schreeuwen, heb ik ook
lende prijzen gewonnen,
kanaries die mooi kun-
maar omdat het niet meer
nen fluiten.” Piet heeft de vogels in 8 volières/vluchten van
te
twee bij drie achter in de tuin.“ ’s Morgens ga ik ze als eer-
gestopt. Ik ben overigens nog wel lid van een vogel-
ste voeren en vers water geven. Ik vind het heerlijk om met
vereniging.” Piet mag dan wel gestopt zijn met de
beestjes bezig te zijn, het leeft. Ik heb ook nog een hond en
tentoonstellingen, hij kweekt nog steeds met zijn vogels. “
Koikarpers waar ik de zorg voor heb.” Gelukkig is Piet graag
Ik ruil ze uit om vers bloed binnen te krijgen en verkoop ze
thuis maar als hij een dagje weggaat, neemt zijn zoon de
ook.” Maar het mooiste voor Piet is toch het kijken en luis-
zorg over. “ Ik ga ook wel eens langer op vakantie maar dan
teren naar zijn vogels. “Daar kan ik enorm van genieten!”
combineren
was
met
het
werk,
ben
ik
nederkrant
ermee
16

Vergelijkbare documenten

Nederkrant november - Nederrijn Schoonmaak

Nederkrant november - Nederrijn Schoonmaak activiteiten van Nederrijn? Laat het ons weten. Als we een offerte mogen maken, ontvangt u in ieder geval €15,00. Komt er uit uw tip een order voort, dan ontvangt u €50,00. Heeft u een tip voor het...

Nadere informatie

Glansrijk gewonnen! Samen geslaagd, samen gevierd Brandschoon

Glansrijk gewonnen! Samen geslaagd, samen gevierd Brandschoon mensen die over anderen roddelen of schelden. En heb een hekel aan een broek die te strak zit. Waar bestaat je ontbijt uit? Conny: Ik ontbijt niet. Sta om 5 uur op. Ik eet tussendoor een rolletje R...

Nadere informatie

Nederrijn maakt vliegtuigen schoon Ziekteverzuim bij Nederrijn ook

Nederrijn maakt vliegtuigen schoon Ziekteverzuim bij Nederrijn ook In deze rubriek stellen we steeds een medewerker van Nederrijn Schoonmaak voor en vragen hem of haar het hemd van het lijf. Deze keer zijn het de zusjes Conny Schouten & Petra van Kleij werkzaam bi...

Nadere informatie