- Toneelgroep

Commentaren

Transcriptie

- Toneelgroep
Belgique – België
_______________
P.P. – P.B.
______________
BC 30466
www.toneelgroep.be
[email protected]
Okober 2009
(25ste jaargang – Nr.169)
Dag beste vrienden,
Het toneelseizoen is gestart en alhoewel onze eerste “grote” productie maar eerst voor
december is, hebben we toch al wat activiteiten achter de rug.
Op 10 oktober hadden we de monologenwedstrijd van Frappant. Claude Lioret deed hier aan
mee met de monoloog Dementieva van ondergetekende. Hierbij volgt de mening van jurylid
Nel Rosiers :
Dementieva van Leo Van Tilborg
Door Claude Lioret.
Zeer natuurlijk gebrachte voorstelling.
De oudere, wat verbitterde man, bij het afscheid van zijn vrouw.
Misschien niet spectaculair, maar toch een waardevolle waarachtige weergave,
van het leven van ‘alledag’!
Misschien iets om aan te bieden aan Seniorenraden, gevolgd door een debat?
Nel Rosiers gaf in verband met de monologenwedstrijd een idee, misschien iets voor een
jaarlijkse Aorta wedstrijd?
Zou het niet beter zijn naast de ‘Monologenwedstrijd’, een: ‘Improvisatiewedstrijd’
te houden?
Je zou het publiek een fluitje kunnen geven, zodat als iemand vind dat de
acteur/auteur de draad verliest en niet meer boeit, het publiek dit kan laten weten!
Je zou kunnen overeenkomen, dat als er iemand fluit, de anderen van het publiek
kunnen instemmen door ook te fluiten of indien niet akkoord de anderen mogen
applaudisseren.
Zolang het applaus het haalt van het gefluit, mag de acteur/auteur doorgaan….
Nel Rosiers
23 oktober deden we de spookwandeling te Borgerhout en dat was zowel voor publiek als
voor ons een zeer aangename ervaring. Hierbij enkele mooie foto’s van lelijke mensen.
Als je de personen niet dadelijk herkent, het zijn Wim, Bieke, Timothy en ikzelf.
31 oktober verzorgen Bieke, Lynn en ikzelf nog een Halloweenshow te Edegem, maar
daarover meer in een volgend Paljasken.
Onze kooktip : “Boter bij de vis.”
Het zal je maar overkomen: je verliest je baan van de ene dag op de andere en je hele
wereld stort in elkaar. Je piekert je rot tot je plotseling een briljant idee hebt: Vadertje Staat
proberen op te lichten zonder dat er een haai naar kraait!
Zo overkwam het ook Erik De Zwaan De wanhoop nabij beraamde hij echter een
schitterend plan om opnieuw zaad in het bakje te krijgen: door het creëren van fictieve
personages, slaagde hij er in om gedurende twee jaar sloffen geld los te peuteren van
verschillende ministeriële departementen. Er is geen vuiltje aan de lucht tot wanneer een
inspecteur van de sociale zekerheid onraad begint te ruiken.
De wagen gaat aan het rollen en Erik werkt zich, samen met zijn huurder Norbert, in een
echt wespennest.
Een aantal ludieke personages passeren de revue en dankzij opgezette intriges,
misverstanden en naamsverwisselingen is het lachen geblazen.
Wat als een vertraagde of geannuleerde vlucht uw vakantieplannen
in de war stuurt?
Wat als een vertraagde of geannuleerde vlucht uw vakantieplannen in de war stuurt? Uw rechten als
vliegtuigpassagier in vogelvlucht.
Europese regels beschermen passagiers bij vertraagde, omgeboekte, geannuleerde of overboekte
vluchten en bepalen wanneer u recht hebt op een schadevergoeding. Deze afspraken gelden voor
alle vluchten die vertrekken in de EU of arriveren op een Europese luchthaven én uitgevoerd worden
door een Europese luchtvaartmaatschappij.
Uw vlucht heeft een ‘langdurige’ vertraging
Bij een zogenaamde ‘langdurige’ vertraging moet de luchtvaartmaatschappij een maaltijd en drank
aanbieden. U hebt ook recht op twee gratis telefoongesprekken of emailberichten. Een vertraging
is 'langdurig' na:
-twee uur of meer voor vluchten van 1500 km of minder;
-drie uur of meer voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten
tussen 1500 en 3500 km;
-vier uur of meer voor alle andere vluchten.
De luchtvaartmaatschappij is verplicht om –indien nodig- ook een slaapplaats (en het vervoer daar
naartoe) te voorzien. U kunt de terugbetaling van uw ticket vragen als de vertraging oploopt tot
meer dan vijf uur, maar alleen als u beslist de vertraagde vlucht niet te nemen.
Uw vlucht wordt geannuleerd of omgeboekt
Tot veertien dagen voor vertrek kan de luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleren zonder dat u
daardoor recht hebt op een financiële compensatie. Ook als u een andere vlucht wordt aangeboden
rond de oorspronkelijke vertrektijd of als de maatschappij kan aantonen dat de annulering het gevolg
was van ‘buitengewone omstandigheden’ (zoals slecht weer of een spontane staking), kan u geen
vergoeding eisen.
In de andere gevallen hangt het bedrag van de compensatie bij annulering af van de afstand van de
oorspronkelijke vlucht en het verschil in aankomsttijd met de vervangende vlucht:
-250 euro voor alle vluchten tot en met 1500 km;
-400 euro voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 km en voor alle andere
vluchten tussen 1500 en 3500 km;
-600 euro voor alle andere vluchten.
Deze bedragen worden gehalveerd als de vervangende vlucht voor de passagier geen ‘langdurige’
vertraging oplevert (zie criteria bij vertraging).
Overboeking
Vliegtuigmaatschappijen verkopen regelmatig meer tickets dan er zetels aan boord beschikbaar zijn.
Daardoor kan u bij het inchecken te horen krijgen dat het vliegtuig volzet is. Bij instapweigering hebt u
recht op een compensatie tussen 125 en 600 euro, afhankelijk van de vluchtafstand en de
opgelopen vertraging bij een omboeking (zie bedragen bij annulatie/omboeking).
Hoe uw rechten afdwingen?
U kan een klacht indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Vraag daarbij eventueel hulp aan uw
reisbureau of reisbijstandsverzekeraar. Als de maatschappij geen gevolg geeft aan uw klacht, kan u
aankloppen bij de nationale toezichthouder van het EU-land waar uw vlucht is aangekomen.
Gespecialiseerde bedrijven handelen de klacht in uw plaats af, maar daarvoor betaalt u hen wel een
commissie.
Vraag steeds om een geschreven verklaring van de luchtvaartmaatschappij en bewaar alle tickets
en instapkaarten. Kijk ook uit met het aannemen van vouchers. Deze zijn soms beperkt geldig en
kunnen uw recht op vergoeding doen vervallen. Wissel tijdens het wachten gegevens uit met
medepassagiers. Zo kan u de klachten bundelen en is de kans dat u gehoor krijgt bij de
luchtvaartmaatschappij vaak groter.
"Zomer: de periode waarin het te warm is om te doen waarvoor het in de winter te koud was."
Wat een man lijden kan, maar recht geschiedde. Alom begrip.
Een man staat
voor de rechter omdat hij zijn vrouw heeft doodgeslagen.
Rechter: 'Dat is een zwaar misdrijf, als u verzachtende omstandigheden kunt aantonen wordt
de
straf niet zo hoog'.
De man: 'Ze was dom, ik moest ze gewoon doodslaan'.
De Rechter: 'Dat is niet echt een verzachtende verklaring van u, als u echt niet levenslang
achter tralies wilt
zult u met iets beters moeten komen.'
Waarop de man verklaart: We woonden in een flat.
Op de 12e verdieping woonde een gezin met 2 kinderen, het was gewoon
zielig. Ze waren heel klein. De zoon van 12 was maar 90 cm en die van 19 was maar
85 cm. Op een dag zei ik tegen mijn vrouw 'dat is toch zielig hè, die kinderen van die
mensen'.
'Ja', zegt mijn vrouw, 'dat zijn pyrineën '.
Ik zeg: 'je bedoelt pygmeeën'.
'Nee', zegt ze, 'pygmeeën dat is dat wat onder de huid zit waar je sproeten van krijgt'.
Ik zeg: 'dat is pigment'.
'Nee', zegt ze, 'pigment dat is waar de oude Romeinen op schreven'.
Ik zeg: 'dat is perkament'.
'Nee', zegt ze, 'perkament is als een dichter iets begint en niet afmaakt'.
'Edelachtbare U kunt zich voorstellen dat ik niet van plan was te zeggen dat het fragment is.
Ik ging dus in mijn stoel zitten en las mijn krantje. Plotseling komt mijn vrouw met de
volgende zin en ik denk: ze is rijp voor het gesticht...'
'Schat kijk eens', ze maakt een boek open en laat een stuk tekst zien.
'Het zonnedak van de handtas was de lerares van pooier 15.'
Ik neem het boek en zeg: 'Maar schat, dat is Frans daar staat:
'La Marquise de Pompadour est la Maitresse de Louis XV.' Dat betekent: De Markiezin van
Pompadour was de minnares van Lodewijk de 15e'.
'Nee' zegt mijn vrouw, 'dat moet je letterlijk vertalen. 'La marquise- het zonnedak, Pompadour
- de handtas, la maîtresse- de lerares, Louis XV - de pooier.' Ik moet dat toch weten, ik heb
extra voor mijn franse les een legionair in dienst gehad.
' Ik zeg: 'je bedoelt een lector'.
'Nee', zegt ze, 'Lector is een Griekse held'.
Ik zeg: 'dat was Hector en dat was een trojaan'.
'Nee', zegt ze, 'Hector is een vlaktemaat'.
Ik zeg: 'dat is een hektaar'.
'Nee', zegt ze, 'hektaar is een godendrank'.
Ik zeg: 'Dat is nektar'.
'Nee', zegt ze, 'dat is een rivier in zuid-Duitsland'.
Ik zeg: 'dat is de Neckar'.
Mijn vrouw: 'Ken jij dat lied niet 'Gauw graas ik aan de Nectar, gauw graas ik aan de Rijn',
dat heb ik pas nog met mijn vriendin in duo gezongen'.
Ik zeg: 'in duet'.
'Nee', zegt ze, 'duet is als twee mannen met een sabel vechten'.
Ik zeg: 'dat is een duel'.
'Nee', zegt ze, 'duel is als een trein uit een donker berggat naar buiten komt'.
'Edelachtbare...toen heb ik de hamer genomen en haar doodgeslagen'.
Even stilte......
Dan zegt de rechter:
'Vrijspraak! Ik had ze bij Hector al doodgeslagen!'.
De beste remedies tegen gezwollen voeten
Gezwollen voeten. Wie ze al eens gehad heeft kan getuigen: het is geen pretje. En het zijn heus niet
alleen zwangere vrouwen die er last van kunnen hebben. Tien tips om gezwollen voeten te vermijden
of te bestrijden.
1. Vermijd langdurig stilzitten in eenzelfde positie. Weinig bewegen heeft namelijk een negatief
effect op de bloeddoorstroming in je benen en kan zware benen en gezwollen voeten veroorzaken.
2. Zit je noodgedwongen toch lang stil met de benen naar beneden, maak dan cirkelende
bewegingen met je voet, dat stimuleert de bloedsomloop.
3. Heb je zittend werk, laat je voeten dan rusten op bijvoorbeeld een omgekeerde papiermand. Zo
kan je vermijden dat het bloed zich opstapelt in je voeten.
4. Kruis je benen zo min mogelijk: zo knel je je bloedbanen namelijk af
5. Als je een lange vlieg- of autoreis maakt, maak dan vooraf een wandelingetje. Probeer ook tijdens
de reis in de mate van het mogelijke de benen eens te strekken.
6. Neem regelmatig een verfrissend voetbad. Warmte kan vochtophopingen doen ontstaan in de
voeten en bijgevolg zwellingen. Bovendien is zo'n voetbad behalve functioneel ook erg aangenaam.
7. Draag geen broeken die te hard om de kuiten spannen. Ook knellende schoenen zijn uit den boze.
8. 's Nachts de benen iets hoger leggen kan wonderen doen.
9. Helpen geen van bovenstaande tips, dan kan je een beroep doen op een steunkous die de
bloedsomloop stimuleert.
10. In uiterste nood kan de dokter vochtafdrijvende pillen voorschrijven.
De griezelige griep
•
Auteur: Luc Bonneu
DEZE PANDEMIE IS EEN LIEVERDJE — De Mexicaanse griep is een doetje in
vergelijking met een stevige wintergriep, zegt LUC BONNEUX. Wie het tegendeel beweert,
verdient daar waarschijnlijk geld aan.
U herinnert zich ongetwijfeld nog de pandemie van vogelgriep in 2005. Er vielen 150 miljoen
doden. Nu ja, het had gekund volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Die vogelgriep
volgde kort na de catastrofe van de dollekoeienziekte. Daarbij vielen 370.000 doden, alleen al
in Groot-Brittannië. Nu ja, het had gekund, het stond in Nature. Dààrvoor kwam de
dioxinecrisis. Er overleden 7 miljoen kippen, 60.000 varkens en de christelijke volkspartij. Bij
mensen is echter nooit ook maar een puistje gevonden. En dan hebt u nog de vele catastrofes
gemist die zich voltrokken in de Amerikaanse media. In de heisa rond de vogelgriep dook
bijvoorbeeld het hiv/aids-supervirus op, onbehandelbaar, uiterst besmettelijk en snel dodelijk.
Na Irak en vogelgriep moest de Amerikaan, vooral die met een creditcard, er dringend aan
herinnerd worden dat aids nog bestond en een bedreiging was voor iedereen.
In het jargon heet dit disease mongering, ziektebangmakerij. De vogelgrieppaniek ontstond
door de beschikbaarheid van griepremmers, beter bekend als Tamiflu en Relenza. Deze
middelen werken slecht en zijn hun geld niet waard. Geen nood, dan ontwerpt men een ziekte:
an ill for a pill. Een ziekte naar een historisch voorbeeld. In 1918 trof de Spaanse griep de
mensheid; een éénmalige epidemie, zoals er in de geschiedenis vaak raadselachtige éénmalige
epidemieën optreden. De nutteloze griepremmers bleken heel erg goed te werken tegen een
denkbeeldige neo-Spaanse griep. Meer nog, ze konden een denkbeeldige neo-Spaanse
pandemie indijken, in een virtueel computermodel.
Door de hoge kosten van onderzoek en de messcherpe competitie worden de banden tussen
universiteit en industrie steeds nauwer aangehaald tot de grenzen verdwijnen. De
gewaardeerde hoogleraar wordt woordvoerder van de industrie. Dat mes snijdt aan twee
kanten. De hoogleraar krijgt van de industrie veel geld, veel ruimte voor onderzoek, veel
publicaties en veel status. De industrie krijgt daarvoor een lobbyist met de hoogste status, een
schijnbaar onafhankelijk wetenschapper. Dat brengt haar veel geld op, wat weer wordt
geïnvesteerd in diens labo's. De wetenschapper die gehecht is aan zijn onafhankelijkheid, is
kansloos en verdwijnt uit de ondernemende universiteit. Surf eens naar de European Scientific
Working group on Influenza (http://www.eswi.org/), een website gerund door een
professioneel communicatiebedrijf ten behoeve van 'een onafhankelijke groep Europese
wetenschappers die de studie van de griep promoten'. Daar zitten zware academische jongens
bij. Die 'studie' blijkt louter lobbywerk. De beschikbare informatie heeft evenveel te maken
met wetenschap als McDonalds met gezond voedsel. Hun sponsors zijn de volledige
farmaceutische griepindustrie. Het zijn deze zware jongens die, gelukkig niet in België, niet
van het televisiescherm te vegen zijn.
Hun aangedikte sensatieverhalen met wetenschappelijk keurmerk vinden gretig aftrek bij de
media. De bekwame wetenschapsjournalist die waarheid van verzinsel heeft leren te
onderscheiden, komt er niet meer aan te pas. In moeilijke tijden is dat de eerste wiens nek
onder de bijl gaat.
De wetenschapsjournalist is feitelijk de enige die effectief weerstand kan bieden tegen het
professioneel gestuurde medialawaai van de ziektelobby's. U hebt het wat treurige voorrecht
de allerlaatste Vlaamse krant met een eigen wetenschapsredactie te lezen. Er is een krachtige
relatie tussen de verdwijnende wetenschapsberichtgeving en het steeds hoger opfokken van de
laatste gezondheidscrisis.
En toen kwam er een pandemie, de griepmaffia kraakte champagne, maar ze juichten te vroeg.
Het virus is erg besmettelijk, maar voor een griep is het een lieverd. Gezonde volwassenen en
kinderen zijn een dag ziek, zelden drie of meer. Het eerste wat het virus deed, was de
tragische overbodigheid van de griepremmers en het vlooiencircus van de griepbestrijding
demonstreren. Tragisch, want in de gezondheidseconomie mag je levensduur omzetten in
geld, maar ook omgekeerd. Hoeveel heeft dit circus van bloedonderzoek, isoleren en
behandelen gekost, en waartoe moest dit dienen? Het indijken van een dag snot en hoesten?
Behandeling met Tamiflu kost een kleine 5 euro per persoon, het jaarlijkse
gezondheidszorgbudget waarover 300 miljoen Afrikanen beschikken.
Wij vrezen wat we niet kennen, wat we kennen vrezen we niet. Het was lachen toen Laurette
Onckelinkx Van Ranst 'terugfloot', omdat hij zeven doden per dag had voorspeld.
Onckelinckx heeft nog geen kans laten liggen om te demonstreren hoe competent haar
voorgangers Vandenbroucke en Demotte waren. Griep is niet banaal: dit jaar stierven, enkel
in Nederland, enkel in januari en februari, 40 mensen per dag door griep, tweeduizend doden
meer dan gewoonlijk. In België waren het er 1.500. Dit was een fait divers op bladzijde vijf.
Als u dit weet, is het dankzij de Belgische griepspecialist Marc Van Ranst. Hij levert een
schoolvoorbeeld af van hoe het wel moet. Het is leerrijk om vast te stellen hoe belangrijk één
man kan zijn. Hij was nog maar net op vakantie, of zijn vervangers blunderden. Bij de dood
van de eerste griepdode, een jonge vrouw, rijzen onmiddellijk de vragen: waarom een jonge
vrouw en hoe kan dat gebeuren in een ziekenhuis? Dat wilt u weten. Ik ook. Het antwoord
was nietszeggend. Dan gaat de burger de leegte invullen: die griep is erg, in dat ziekenhuis
werken knoeiers. Onmiddellijk stak de onrust op.
Omdat Van Ranst aan een welverdiende vakantie toe is, vervang ik hem even. In een recent
artikel op de site van de British Medical Journal staat: 'De Mexicaanse griep is goedaardig,
maar kan zeldzaam heel ernstig uitpakken, ook bij jonge mensen.' In die volgorde, niet
omgekeerd. 'Een beginnende veralgemeende longontsteking bij griep betekent onmiddellijk
alarm met inzet van alle middelen.' Het kan slecht aflopen, maar we zijn er klaar voor.
Drukbezette artsen maar hebben hieraan genoeg. Het artikel zegt: vrees de virale
longontsteking. 'Sommige gezonde mensen lopen meer risico dan gebruikelijk bij griep. Dat
zijn zwaarlijvige mensen, mensen met astma en zwangere vrouwen. Als u tot deze groepen
behoort en u krijgt griep, is er nog niets aan de hand, maar een verwittigd mens is er twee
waard.' Geef belangrijke informatie aan wie ze nodig heeft, stel gerust zonder te vergoelijken.
Onze ziekenzorg is een chaotisch rommeltje, en door het overaanbod bovendien erg duur.
Maar dankzij die hoge capaciteit en de daaraan verbonden competitie, staan artsen en
ziekenhuizen op scherp. Bij een zware crisis, worden onze gebreken onze kracht. Door ons
Belgische talent tot plantrekkerij hebben we een systeem met veel power dat snel en erg
doelgericht kan reageren. In de vloedgolven van paniek, hanteer daarom de Belgische ethiek
van Dehaene. Pak de problemen aan die zich stellen en trek de schouders op bij hypothetische
scenario's.
Luc Bonneux is epidemioloog.
Onze jaarlijkse bijeenkomst – Wima bowling 24/10/2009
Een spannende strijd leverde volgende uitslagen op :
Hoogste score :
130
129
125
Leo Van Tilborg
Dennis Bierque
Oli Gubbels
De top 5 :
1) Dennis Bierque
2)
3)
4)
5)
Leo Van Tilborg
Oli Gubbels
Ronny Cambré (ondanks de belabberde start van zijn ploegmaats)
Lynn Van Tilborg
De verdienstelijke rode lantaarns :
Armand Van Mieghem
Vera Van Nuffelen
Enkele sfeerfoto’s van ons jaarlijks feest.
Onze huidige productie is nog volop in voorbereiding maar we moeten ook
al eens denken aan het voor jaar van 2010. We spelen dan het weekend
van 23, 24 en 25 april. Om de keuze van een stuk iets
gemakkelijker te maken zouden we graag weten wie er
wil meespelen.
Een eerste idee is er wel. We zouden kunnen opteren voor Smalltown, een
aaneenschakeling van verschillende scénes die op een bepaald moment
ineenvloeien (stijl Crash, Babel). Wim Wets en ikzelf zouden dan samen
de regie kunnen doen, de stukken waarin ik speel zou Wim kunnen
regisseren, de stukken waar Wim in speelt zou ik dan regisseren. Een
bijkomend voordeel van deze productie zou zijn dat voor de prijskampen
we hier een heleboel monologen en dialogen kunnen uithalen.
Smalltown
Een doordeweeks dorp zoals er vele zijn.
Een leefgemeenschap met gewone mensen waar iedereen elkaar
kent, of misschien niet kent?
Een dorp met gewone verhalen van mensen, of zijn die verhalen
niet zo gewoon?
Het leven gaat er zijn gewone gangetje zonder grote uitschieters,
zonder spectaculaire gebeurtenissen, of gebeurt er toch wat?
In 13 scènes maken we kennis met dit dorp en dringen we binnen
in de levens van enkele inwoners. Toch vormen de uiteenlopende
verhaallijnen een onzichtbaar labyrint van dubbele levens en
dubbele bodems. Met op de koop toe een pointe op het einde
van elke scène. Want de humor, zeer fijn en gelaagd, is zeer
belangrijk en legt de diepste zielenroerselen van deze gewone
mensen bloot. Hun frustraties, hun liefdes, hun hobby’s.
Het is weer die tijd van het jaar, met liefde komt onze
penningmeester weer om de lidgelden vragen. Ook dit jaar hebben
we besloten jullie niet te zeer te belasten en blijven de lidgelden
behouden op 15 Euro voor een persoon en 30 Euro voor een ganse
familie. Graag ontvingen we jullie gulle gift op rekening :
001-2091361-20
Bij voorbaat alvast van harte dank voor jullie aalvlugge storting .
Dit Paljasken kwam weer tot stand met bijdragen van Mohammed Aouami, Bob Verhoeven en Leo
Van Tilborg en foto’s van Marlise Velghe en Lynn Van Tilborg. Nog vele groeten en tot een volgend
Paljasken.
Leo

Vergelijkbare documenten